__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 33

B A DA NIE S AT Y SFA KCJI K LI E N TA W E W N Ę T R Z N EG O Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

2 – BOTTOM 3

SK AL A ODPOWIEDZI

CJA

W pytaniach o satysfakcję ze współpracy z danym departamentem, o satysfakcję ze współpracy w ramach usług danego departamentu oraz w pytaniach o aspekty danej usługi (terminowość, użyteczność i komunikację) przewidziano odpowiedzi na skali 7-stopniowej (tzw. skala Likerta).

kt.

kt.

II EDYCJA

44 pkt.

49 pkt.

Całkowicie niezadowolony/a

1

2

BOT TOM 3 BOXES (% N I E Z A D O W O L O N YC H) Zsumowany procent osób, które w danym pytaniu udzieliły odpowiedzi 1, 2 lub 3. Potencjalnie może przyjmować wartości od 0% do 100%.

Całkowicie zadowolony/a

3

4

5

6

7

48 pkt.

TOP 2 BOXES (% Z A D O W O L O N YC H)

kt.

48 pkt.

Zsumowany procent osób, które w danym pytaniu udzieliły odpowiedzi 6 lub 7. Potencjalnie może przyjmować wartości od 0% do 100%.

kt.

39 pkt.

kt.

BOTTOM 3 BOXES (niezadowoleni) np. 12%

TOP 2 BOXES (zadowoleni) np. 70%

ŚREDNIA Suma wszystkich ocen w danym pytaniu podzielona przez liczbę osób badanych, które udzieliły tych ocen. Potencjalnie może przyjmować wartości od 1 do 7.

TOP2 – BOT TOM 3 BOXES

„% TOP 2 BOXES” - „% BOTTOM 3 BOXES” 70% - 12% = 58 pkt. %

Różnica między odsetkiem osób zadowolonych (top 2 boxes) i odsetkiem osób niezadowolonych (bottom 3 boxes) wyrażona w punktach (nie w procentach!). Potencjalnie może przyjmować wartości od -100 pkt. do +100 pkt.

33

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded