Page 33

B A DA NIE S AT Y SFA KCJI K LI E N TA W E W N Ę T R Z N EG O Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

2 – BOTTOM 3

SK AL A ODPOWIEDZI

CJA

W pytaniach o satysfakcję ze współpracy z danym departamentem, o satysfakcję ze współpracy w ramach usług danego departamentu oraz w pytaniach o aspekty danej usługi (terminowość, użyteczność i komunikację) przewidziano odpowiedzi na skali 7-stopniowej (tzw. skala Likerta).

kt.

kt.

II EDYCJA

44 pkt.

49 pkt.

Całkowicie niezadowolony/a

1

2

BOT TOM 3 BOXES (% N I E Z A D O W O L O N YC H) Zsumowany procent osób, które w danym pytaniu udzieliły odpowiedzi 1, 2 lub 3. Potencjalnie może przyjmować wartości od 0% do 100%.

Całkowicie zadowolony/a

3

4

5

6

7

48 pkt.

TOP 2 BOXES (% Z A D O W O L O N YC H)

kt.

48 pkt.

Zsumowany procent osób, które w danym pytaniu udzieliły odpowiedzi 6 lub 7. Potencjalnie może przyjmować wartości od 0% do 100%.

kt.

39 pkt.

kt.

BOTTOM 3 BOXES (niezadowoleni) np. 12%

TOP 2 BOXES (zadowoleni) np. 70%

ŚREDNIA Suma wszystkich ocen w danym pytaniu podzielona przez liczbę osób badanych, które udzieliły tych ocen. Potencjalnie może przyjmować wartości od 1 do 7.

TOP2 – BOT TOM 3 BOXES

„% TOP 2 BOXES” - „% BOTTOM 3 BOXES” 70% - 12% = 58 pkt. %

Różnica między odsetkiem osób zadowolonych (top 2 boxes) i odsetkiem osób niezadowolonych (bottom 3 boxes) wyrażona w punktach (nie w procentach!). Potencjalnie może przyjmować wartości od -100 pkt. do +100 pkt.

33

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement