Page 32

B A DA NIE S AT Y SFA KCJI K LI E N TA W E W N Ę T R Z N EG O

WITOLD MOSZYŃSKI: Badanie umożliwia pomiar satysfakcji Klienta Wewnętrznego ze współpracy z poszczególnymi departamentami PKP S.A. i identyfikowanie obszarów wymagających usprawnień. Cykliczność badania pozwala na ocenę skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań. Torba 240 × 305

I E DYC J A : 5 -1 7 L I S T O PA D A 2 0 14

CELE RE ALIZ ACJI BADANIA

BOTTOM 3 BOXES

659

ŚREDNIA

TOP 2

I EDYCJA

II EDYCJA

I EDYCJA

II EDYCJA

I EDYCJA

II EDYCJA

I EDYC

TERMINOWOŚĆ

8%

11%

55%

55%

5,44

5,37

47 pk

UŻYTECZNOŚĆ

7%

9%

57%

58%

5,51

5,45

50 pk

KOMUNIK ACJA

8%

10%

57%

57%

5,51

5,43

49 pk

OGÓLNA OCENA WSPÓŁPRACY PODCZAS REALIZACJI USŁUGI

7%

9%

57%

58%

5,51

5,43

50 pk

OCENA CAŁOKSZTAŁTU WSPÓŁPRACY

7%

9%

49%

48%

5,28

5,24

42 pk

Prezentacja 16:9

ANKIET

(w tym 349 ukończonych do ostatniej karty odpowiedzi)

I I E DYC J A : 9 -2 3 C Z E R W C A 2 0 1 5

1023

ANKIETY

(w tym 799 ukończonych do ostatniej karty odpowiedzi)

32

TOP 2 BOXES

DL 210 × 100

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded