__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

Krzysztof Gacek

Witold Moszyński

Andrzej Sojecki

Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Raport HR to cenne podsumowanie rozmachu działań realizowanych w obszarze

Kolej, gdy się już rozpędzi, potrafi z niewiarygodną prędkością i precyzją mknąć do

zarządzania kapitałem ludzkim PKP S.A. Co warte podkreślenia – projekty, choć przedstawione z punktu widzenia zespołu HR, stanowią efekt współpracy wszystkich obszarów Spółki i dotyczą przedsięwzięć ogólnofirmowych. Tak szeroki wachlarz komplementarnych inicjatyw to dowód na to, jak duże znaczenie ma dla PKP S.A.

celu swej podróży, integrując się jednocześnie z krainami, które przemierza i spoglądając światłami ostatniego wagonu na tych, którzy wahali się, czy wsiąść do odjeżdżającego pociągu. Jedną z większych moich zawodowych radości jest to, że ja się nie zawahałem, moją nagrodą zaś są podróżni, których w tym składzie spotkałem.

Strategiczne zmiany w sposobie zarządzania spółką i jej strukturze organizacyjnej, które wspólnie z pracownikami wszystkich departamentów realizowaliśmy przez ostatnie trzy lata, pozwoliły zbudować bardzo solidny fundament, także w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, na którym można stawiać najokazalsze budowle, nie tylko dworcowe.

orientacja na ludzi.

3

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded