__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 28

BADANIE Z A ANGA ŻOWANIA

MAREK KOZŁOWSKI:

MARCIN DĄBROWSKI:

Dzięki badaniu poznajemy realne potrzeby wszystkich pracowników, co pozwoli nam adekwatnie do potrzeb dostosowywać nasze miejsce pracy.

Prowadziliśmy dużą kampanię informacyjną, w której przekonaliśmy pracowników o tym, że mogą oni realnie wpływać na rozwój Spółki.

Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

1145 RESPONDENTÓW

C OPrezentacja ROZU G A Ż 16:9 OWANIE? 16:9M I E M Y P R Z E Z Z A A N Prezentacja DL 210 × 100

MÓWI  adanie przeprowadzone zostało B we współpracy z firmą badawczą AON Hewitt.

28

Torba 240 × 305

Rollup 100 × 215

obecnej sytuacji, sprawdzanie wykorzystywanego potencjału pracowników, co ma DL 100 × 210 przełożenie na wyniki biznesowe Torba 240 × 305

P  ozytywnie wypowiada się na temat organizacji.

DL 210 × 100

P O Z O S TA J E

Wyraża chęć związania swojej przyszłości zawodowej z Firmą.

KIERUNKI

FREKWENCJA WSRÓD PRACOWNIKÓW

poziomu zaangażowania oraz satysfakcji z poszczególnych aspektów środowiska pracy

BILANS

51%

DIAGNOZA

CELE RE ALIZ ACJI BADANIA Rollup 100 × 215

zmian w organizacji w pełni odpowiadające na potrzeby pracowników – dodatkowe, rzetelne DL 100 × 210 narzędzie jako alternatywne źródło Torba 240 × 305 informacji o opinii pracowników dla Zarządu Spółki

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

DZIAŁ A

C  zuje się zmotywowany do ponoszenia dodatkowego wysiłku dla Organizacji.

Rollup 100

DL 1

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded