__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 25

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

JUSTYNA SUBCZYŃSKA-PAPUDA:

MONIKA TRZEBIŃSKA:

W tak złożonej organizacji szczególnie ważna jest spójność celów biznesowych i współpraca – zarządzanie przez cele pozwala nam to osiągnąć.

Menedżer wspólnie z przełożonym ustala cele, dzięki czemu na wszystkich szczeblach wykorzystywany jest potencjał wiedzy i doświadczenia.

Teczka+skrzydełka

H A R M O N O G R A M Z A R Z Ą DZ A N I A P R Z E Z C E L E Rollup 100 × 215

01

MAPA CELÓW DYREKTORÓW CELE NACZELNIKÓW Torba 240 × 305

02

PODSUMOWANIE DL 100 × 210 REALIZACJI CELÓW

03

REALIZACJA CELÓW

04

Kwartalny przegląd celów

OSIĄGNIĘCIA wystandaryzowanie metodyki, budowa mapy celów, przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania przez cele.

05 Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

06 07

REALIZACJA CELÓW

Kwartalny przegląd celów

08 09 KIERUNKI STRATEGICZNE

10

CELÓW MAJĄ ŁĄCZNIE DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY, DYREKTORZY DEPARTAMENTÓW I ICH ZASTĘPCY, CZYLI ŚREDNIO 5 CELÓW DLA KAŻDEGO MENEDŻERA.

REALIZACJA CELÓW

Kwartalny przegląd celów

11 12

275

REALIZACJA CELÓW

215

MENEDŻERÓW BIERZE UDZIAŁ W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE.

25

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded