__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 23

Z AR Z ĄDZ ANIE PR ZEZ KOMPETENCJE I CELE

Teczka+skrzydełka

OCENA EFEK T Y WNOŚCI

KO R Z Y Ś C I O K R E S O W E J O C E N Y KO M P E T E N C J I

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210 Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

Torba 240 × 305

OCENA EFEKTYWNOŚCI Rollup 100 × 215

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Torba 240 × 305

Prezentacja 16:9

ZARZĄDZANIE PRZEZ KOMPETENCJE

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

DL 210 × 100

Teczka+skrzydełka KOMPETENCJE umiejętności, postawy i zachowania

CELE wskaźniki wykonania, biznesowe i jakościowe

Przykłady: yOrientacja y na zmianę yOrientacja y na klienta yWspółpraca y yKomunikacja y

Przykłady: yOptymalizacja y procesu przygotowania nieruchomości do obrotu yRedukcja y straty w obszarze odsprzedaży mediów

Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

Rollup 100 × 215

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Rozumiemy jakie kompetencje są wymagane na naszym stanowisku, znamy oczekiwane od nas zachowania.

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Torba 240 × 305

PRACOWNICY I MENEDŻEROWIE

Dotychczas realizowana jako projekt DPS, teraz będzie konsekwencją rozmów oceniających

JA SNE OC ZEKIWANIA

DL 100 × 210

MENEDŻEROWIE

Torba 240 × 305

OCENA KOMPETENCJI

OCENA REALIZACJI CELÓW

Prezentacja 16:9

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

DL 210 × 100

MONITOROWANIE REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH CAŁEJ ORGANIZACJI

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH

PLANY ROZWOJU I KARIERY

PRZESŁANKA DO SYSTEMU PREMIOWEGO

Prezentacja 16:9

OBIEK T Y WIZM OCENY Znamy kryteria oceny – dla każdego stanowiska opisane są wymagane zachowania możliwe do zaobserwowania w codziennej pracy; podczas oceny pracownik i jego przełożony mogą przytaczać przykłady konkretnych sytuacji.

DL 210 × 100

KO R Z Y Ś C I Z AR Z ĄDZ ANIA PR ZEZ CELE

Daje obiektywną miarę do oceny kadry kierowniczej i mierzalną postawę systemów premiowych.

Uczy partycypacji menedżerskiej w zarządzaniu i skutecznie ją wprowadza.

Egzekwuje precyzję w stawianiu celów i zadań oraz mobilizuje do ich monitorowania i zarządzania wynikami.

Jest skuteczną techniką osiągania ponadprzeciętnych wyników, w pierwszych latach wdrożenia pozwala uzyskiwać wyniki przekraczające plany biznesowe.

Z APL ANOWANY ROZ WÓJ Wiemy, w którym kierunku może przebiegać nasz rozwój w organizacji i jakie kryteria musimy spełnić, aby realizować kolejne etapy swojej kariery zawodowej.

23

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded