Page 23

Z AR Z ĄDZ ANIE PR ZEZ KOMPETENCJE I CELE

Teczka+skrzydełka

OCENA EFEK T Y WNOŚCI

KO R Z Y Ś C I O K R E S O W E J O C E N Y KO M P E T E N C J I

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210 Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

Torba 240 × 305

OCENA EFEKTYWNOŚCI Rollup 100 × 215

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Torba 240 × 305

Prezentacja 16:9

ZARZĄDZANIE PRZEZ KOMPETENCJE

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

DL 210 × 100

Teczka+skrzydełka KOMPETENCJE umiejętności, postawy i zachowania

CELE wskaźniki wykonania, biznesowe i jakościowe

Przykłady: yOrientacja y na zmianę yOrientacja y na klienta yWspółpraca y yKomunikacja y

Przykłady: yOptymalizacja y procesu przygotowania nieruchomości do obrotu yRedukcja y straty w obszarze odsprzedaży mediów

Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

Rollup 100 × 215

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Rozumiemy jakie kompetencje są wymagane na naszym stanowisku, znamy oczekiwane od nas zachowania.

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Torba 240 × 305

PRACOWNICY I MENEDŻEROWIE

Dotychczas realizowana jako projekt DPS, teraz będzie konsekwencją rozmów oceniających

JA SNE OC ZEKIWANIA

DL 100 × 210

MENEDŻEROWIE

Torba 240 × 305

OCENA KOMPETENCJI

OCENA REALIZACJI CELÓW

Prezentacja 16:9

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

DL 210 × 100

MONITOROWANIE REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH CAŁEJ ORGANIZACJI

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH

PLANY ROZWOJU I KARIERY

PRZESŁANKA DO SYSTEMU PREMIOWEGO

Prezentacja 16:9

OBIEK T Y WIZM OCENY Znamy kryteria oceny – dla każdego stanowiska opisane są wymagane zachowania możliwe do zaobserwowania w codziennej pracy; podczas oceny pracownik i jego przełożony mogą przytaczać przykłady konkretnych sytuacji.

DL 210 × 100

KO R Z Y Ś C I Z AR Z ĄDZ ANIA PR ZEZ CELE

Daje obiektywną miarę do oceny kadry kierowniczej i mierzalną postawę systemów premiowych.

Uczy partycypacji menedżerskiej w zarządzaniu i skutecznie ją wprowadza.

Egzekwuje precyzję w stawianiu celów i zadań oraz mobilizuje do ich monitorowania i zarządzania wynikami.

Jest skuteczną techniką osiągania ponadprzeciętnych wyników, w pierwszych latach wdrożenia pozwala uzyskiwać wyniki przekraczające plany biznesowe.

Z APL ANOWANY ROZ WÓJ Wiemy, w którym kierunku może przebiegać nasz rozwój w organizacji i jakie kryteria musimy spełnić, aby realizować kolejne etapy swojej kariery zawodowej.

23

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement