__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 19

W I TA MY N A P OK Ł A DZIE PRO G R A M O N B OA R D I N G U

KAROLINA KACPERSKA:

MAREK KOZŁOWSKI:

To standard, dzięki któremu nasz klient wewnętrzny czuje wsparcie pracodawcy od samego początku.

Dobry start w nowym miejscu pracy to większa motywacja pracownika, a także promocja dobrego wizerunku PKP S.A.

Teczka+skrzydełka

KO R Z Y Ś C I P R O G R A M U Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

190

OSÓB

WZIĘŁO UDZIAŁ W PROGRAMIE OD WRZEŚNIA 2014 DO SIERPNIA 2015 ROKU.

s zybsza adaptacja i gotowość pracownika do pracy na stanowisku;

z większenie zaangażowania oraz identyfikacji z firmą;

O B S Z A R Y, K T Ó R E O B E J M U J E S Z KO L E N I E

HISTORIA, MISJA, CELE, WARTOŚCI FIRMY

FIRMOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

KAŻDY NOWY PRACOWNIK OTRZYMUJE DROBNY PREZENT, SKŁADAJĄCY SIĘ Z GADŻETÓW FIRMOWYCH.

DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWALIŚMY „WELCOME BOOK” Z NAJWAŻNIEJSZYMI INFORMACJAMI O PKP S.A.

 owoczesna firma n dba o pracowników od początku ich pracy, w pełni informuje o możliwościach rozwoju w Spółce;

skrócenie czasu tzw. małej efektywności pracownika o 50%.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU, SZKOLENIA

BENEFITY

STRUKTURA ORGANIZACJI

19

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded