Page 19

W I TA MY N A P OK Ł A DZIE PRO G R A M O N B OA R D I N G U

KAROLINA KACPERSKA:

MAREK KOZŁOWSKI:

To standard, dzięki któremu nasz klient wewnętrzny czuje wsparcie pracodawcy od samego początku.

Dobry start w nowym miejscu pracy to większa motywacja pracownika, a także promocja dobrego wizerunku PKP S.A.

Teczka+skrzydełka

KO R Z Y Ś C I P R O G R A M U Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

190

OSÓB

WZIĘŁO UDZIAŁ W PROGRAMIE OD WRZEŚNIA 2014 DO SIERPNIA 2015 ROKU.

s zybsza adaptacja i gotowość pracownika do pracy na stanowisku;

z większenie zaangażowania oraz identyfikacji z firmą;

O B S Z A R Y, K T Ó R E O B E J M U J E S Z KO L E N I E

HISTORIA, MISJA, CELE, WARTOŚCI FIRMY

FIRMOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

KAŻDY NOWY PRACOWNIK OTRZYMUJE DROBNY PREZENT, SKŁADAJĄCY SIĘ Z GADŻETÓW FIRMOWYCH.

DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWALIŚMY „WELCOME BOOK” Z NAJWAŻNIEJSZYMI INFORMACJAMI O PKP S.A.

 owoczesna firma n dba o pracowników od początku ich pracy, w pełni informuje o możliwościach rozwoju w Spółce;

skrócenie czasu tzw. małej efektywności pracownika o 50%.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU, SZKOLENIA

BENEFITY

STRUKTURA ORGANIZACJI

19

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement