__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

TORY K A RIERY PK P S . A . PRO G R A M PR A K T Y K I S TA Ż Y

MONIKA ADAMCZYK:

MONIKA TRZEBIŃSKA:

Mój Tor Kariery rozpoczęłam od praktyki, następnie stażu, a obecnie jestem specjalistą w Wydziale Rekrutacji i koordynuję Program Tory Kariery PKP S.A.

W ramach Torów Kariery dajemy praktykantom i stażystom możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia, a najlepszym proponujemy dalszą współpracę.

Z AT R U D N I E N I E S TA Ż Y S T Ó W I P R A K T Y K A N T Ó W

Liczba stażystów i praktykantów

141

OSÓB ODBYŁO PRAKTYKĘ LUB STAŻ W RAMACH PROGRAMU TORY KARIERY PKP S.A.

20%

PRAKTYKANTÓW I STAŻYSTÓW OTRZYMAŁO OFERTĘ ZATRUDNIENIA W PKP S.A.

4800

OSÓB ZŁOŻYŁO SWOJĄ APLIKACJĘ DO PROGRAMU TORY KARIERY PKP S.A.

2500

KANDYDATÓW WZIĘŁO UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH NA PRAKTYKI I STAŻE.

56

DEPARTAMENTÓW W PKP S.A. PRZYJMUJE PRAKTYKANTÓW I STAŻYSTÓW.

18

55

30 15 4 2013

5 2014

o 100%

2015

(stan na 31 lipca)

120

WZRASTA CO ROKU LICZBA OFERT PRAKTYK I STAŻY W PKP S.A.

60 30

2013

80%

Zatrudnieni

2014

2015

(stan na 31 lipca)

WSPÓŁPR AC A Z UC ZELNIA MI I ORGANIZ ACJA MI Współpracujemy z licznymi uczelniami i organizacjami, m. in. Uczelnią Łazarskiego, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Fundacją im. L.A. Pagi.

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded