__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

PRO C E S Y REK RU TACJI S TA N DA RY Z ACJ A

KATARZYNA NOWAK:

MAREK KOZŁOWSKI:

Standaryzacja procesów miała na celu przede wszystkim podniesienie efektywności i optymalizację działań.

Wdrożone zasady pozwoliły na jasne określenie podziału odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu.

Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

M A PA P R O C E S U Z AT R U D N I A N I A Rollup 100 × 215

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Torba 240 × 305

URUCHOMIENIE PROCESU REKRUTACJI PROCEDOWANIE WNIOSKU

ZATRUDNIENIE PROCEDOWANIE WNIOSKU

(TERMIN: OD 1 DO 6 DNI)

(TERMIN: OD 1 DO 6 DNI)

1. WNIOSEK + KARTA CHARAKTERYSTYKI (DYREKTOR DEPARTAMENTU LUB OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA) Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

2. AKCEPTACJA: WYDZIAŁ PLANOWANIA I ANALIZ ZATRUDNIENIA (1 DZIEŃ) 3. AKCEPTACJA: WŁAŚCIWY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (1 DZIEŃ) 4. AKCEPTACJA: DYREKTORZY DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM (1 DZIEŃ) 5. AKCEPTACJA: DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. STRATEGII I ORGANIZACJI GRUPY PKP (2 DNI) 6. PRZYJĘCIE WNIOSKU DO REALIZACJI: WYDZIAŁ REKRUTACJI (1 DZIEŃ)

1. WNIOSEK O ZATRUDNIENIE LUB ZMIANĘ WARUNKÓW ZATRUDNIENIA + CV + Z PODANIEM ID/UNP WNIOSKU O URUCHOMIENIE REKRUTACJI (DYREKTOR DEPARTAMENTU LUB OSOBA WYZNACZONA) Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

2. AKCEPTACJA: WYDZIAŁ PLANOWANIA I ANALIZ ZATRUDNIENIA (1 DZIEŃ) 3. AKCEPTACJA: WŁAŚCIWY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (2 DNI) 4. AKCEPTACJA: DYREKTORZY DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM (1 DZIEŃ) 5. AKCEPTACJA: DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. STRATEGII I ORGANIZACJI GRUPY PKP (2 DNI)

POWIADOMIENIE

POTWIERDZENIE

KNDT, KPDA, KDB (MAKS. 2 DNI)

KNDT, KPDA, KDB (MAKS. 2 DNI)

DYREKTOR DEPARTAMENTU LUB OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA Teczka+skrzydełka

Rollup 100 × 215

DYREKTOR DEPARTAMENTU LUB OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

PROCES REKRUTACJI (TERMIN: OD 7 DNI DO 1,5 MIESIĄCA)

Prezentacja 16:9

WYDZIAŁ REKRUTACJI WE WSPÓŁPRACY Z WNIOSKUJĄCYM

DL 210 × 100

KDK – Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim KNDT – Departament Teleinformatyki KPDA – Departament Zakupów i Administracji KDB – Departament Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych

16

POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA STANOWISKA PRACY, NARZĘDZI I KARTY DOSTĘPU KNDT, KPDA, KDB

POWIADOMIENIE KNDT, KPDA, KDB (NA 2 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY) KDK

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded