Page 16

PRO C E S Y REK RU TACJI S TA N DA RY Z ACJ A

KATARZYNA NOWAK:

MAREK KOZŁOWSKI:

Standaryzacja procesów miała na celu przede wszystkim podniesienie efektywności i optymalizację działań.

Wdrożone zasady pozwoliły na jasne określenie podziału odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu.

Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

M A PA P R O C E S U Z AT R U D N I A N I A Rollup 100 × 215

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Torba 240 × 305

URUCHOMIENIE PROCESU REKRUTACJI PROCEDOWANIE WNIOSKU

ZATRUDNIENIE PROCEDOWANIE WNIOSKU

(TERMIN: OD 1 DO 6 DNI)

(TERMIN: OD 1 DO 6 DNI)

1. WNIOSEK + KARTA CHARAKTERYSTYKI (DYREKTOR DEPARTAMENTU LUB OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA) Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

2. AKCEPTACJA: WYDZIAŁ PLANOWANIA I ANALIZ ZATRUDNIENIA (1 DZIEŃ) 3. AKCEPTACJA: WŁAŚCIWY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (1 DZIEŃ) 4. AKCEPTACJA: DYREKTORZY DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM (1 DZIEŃ) 5. AKCEPTACJA: DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. STRATEGII I ORGANIZACJI GRUPY PKP (2 DNI) 6. PRZYJĘCIE WNIOSKU DO REALIZACJI: WYDZIAŁ REKRUTACJI (1 DZIEŃ)

1. WNIOSEK O ZATRUDNIENIE LUB ZMIANĘ WARUNKÓW ZATRUDNIENIA + CV + Z PODANIEM ID/UNP WNIOSKU O URUCHOMIENIE REKRUTACJI (DYREKTOR DEPARTAMENTU LUB OSOBA WYZNACZONA) Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

2. AKCEPTACJA: WYDZIAŁ PLANOWANIA I ANALIZ ZATRUDNIENIA (1 DZIEŃ) 3. AKCEPTACJA: WŁAŚCIWY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (2 DNI) 4. AKCEPTACJA: DYREKTORZY DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM (1 DZIEŃ) 5. AKCEPTACJA: DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. STRATEGII I ORGANIZACJI GRUPY PKP (2 DNI)

POWIADOMIENIE

POTWIERDZENIE

KNDT, KPDA, KDB (MAKS. 2 DNI)

KNDT, KPDA, KDB (MAKS. 2 DNI)

DYREKTOR DEPARTAMENTU LUB OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA Teczka+skrzydełka

Rollup 100 × 215

DYREKTOR DEPARTAMENTU LUB OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

PROCES REKRUTACJI (TERMIN: OD 7 DNI DO 1,5 MIESIĄCA)

Prezentacja 16:9

WYDZIAŁ REKRUTACJI WE WSPÓŁPRACY Z WNIOSKUJĄCYM

DL 210 × 100

KDK – Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim KNDT – Departament Teleinformatyki KPDA – Departament Zakupów i Administracji KDB – Departament Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych

16

POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA STANOWISKA PRACY, NARZĘDZI I KARTY DOSTĘPU KNDT, KPDA, KDB

POWIADOMIENIE KNDT, KPDA, KDB (NA 2 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY) KDK

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement