__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

HR L INK W D ROŻ E N I E S YS T E M U R E K R U TAC YJ N EG O

KATARZYNA NOWAK:

MAREK KOZŁOWSKI:

Aplikacja zapewnia kompleksowe i realne wsparcie na wszystkich etapach procesu rekrutacji.

System daje możliwość dostępu do bazy kandydatów o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, co gwarantuje pełną mobilność pracy rekrutera.

822

934

6283

58821

2982

1091

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW OD LISTOPADA 2012 DO 30 CZERWCA 2015

ZEBRANYCH APLIKACJI W BAZIE

PRZEPROWADZONYCH PROJEKTÓW REKRUTACYJNYCH

SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH W LATACH 2013-2015

OPUBLIKOWANYCH OGŁOSZEŃ REKRUTACYJNYCH

REKRUTACJI WEWNĘTRZNYCH

R E K R U TA C J A W E W N Ę T R Z N A wdrożenie specjalnego modułu - serwisu webowego - dedykowanego do obsługi rekrutacji wewnętrznych, zintegrowanego z intranetem; wprowadzenie wewnętrznego newslettera rekrutacyjnego.

14

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded