Page 14

HR L INK W D ROŻ E N I E S YS T E M U R E K R U TAC YJ N EG O

KATARZYNA NOWAK:

MAREK KOZŁOWSKI:

Aplikacja zapewnia kompleksowe i realne wsparcie na wszystkich etapach procesu rekrutacji.

System daje możliwość dostępu do bazy kandydatów o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, co gwarantuje pełną mobilność pracy rekrutera.

822

934

6283

58821

2982

1091

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW OD LISTOPADA 2012 DO 30 CZERWCA 2015

ZEBRANYCH APLIKACJI W BAZIE

PRZEPROWADZONYCH PROJEKTÓW REKRUTACYJNYCH

SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH W LATACH 2013-2015

OPUBLIKOWANYCH OGŁOSZEŃ REKRUTACYJNYCH

REKRUTACJI WEWNĘTRZNYCH

R E K R U TA C J A W E W N Ę T R Z N A wdrożenie specjalnego modułu - serwisu webowego - dedykowanego do obsługi rekrutacji wewnętrznych, zintegrowanego z intranetem; wprowadzenie wewnętrznego newslettera rekrutacyjnego.

14

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement