__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 11

TREŚCI

SPIS TREŚCI

Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

2. Zarządzanie talentami

4. Szkolenia i rozwój

Rollup 100 × 215

Zarządzanie talentami 

s. 22 s. 23 DL 100 × 210 s. 24 s. 25

D iagnoza potrzeb szkoleniowych S zkolenia A kademia Menedżerów Torba 240 × 305 Rozwijaj się z PKP S tandardy sprzedaży e -learning

Zarządzanie przez kompetencje i cele 

Zarządzanie przez kompetencje Torba 240 × 305 Zarządzanie przez cele 

Rollup 100 × 215

s. 36 s. 38 DL 100 × 210 s. 39 s. 40 s. 41 s. 42

Teczka+skrzydełka

8. Informatyzacja zarządzania kapitałem ludzkim Rollup 100 × 215

Prezentacja 16:9

Prezentacja 16:9

System SEDNO 

DL 210 × 100

s. 68 DL 210 × 100 s. 70

Helpdesk HR 

DL 100 × 210

Teczka+skrzydełka

Torba 240 × 305

9. Kultura i struktura organizacyjna Rollup 100 × 215

D zielimy się wiedzą i doświadczeniem s. 74 K odeks etyki s. 75 DL 100 × 210 C entralizacja finansów s. 76

Teczka+skrzydełka

Torba 240 × 305

Prezentacja 16:9

10. Nagrody i partnerstwo

Rollup 100 × 215

DL 210 × 100

Prezentacja 16:9

HR najwyższej jakości Z łoty Platan DL 100 × 210 P rzedsiębiorstwo Przyszłości 2015 Torba 240 × 305 P rzedsiębiorstwo Przyszłości 2014 T hink Paga! P rofesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi W spółpraca z organizacjami 

Teczka+skrzydełka

s. 80 s. 81 s. 82 s. 84 s. 85 s. 86 s. 87

DL 210 × 100

11. Prezentacja osób

Rollup 100 × 215

11 DL 100 × 210

Prezentacja 16:9

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded