{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2019

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Ledenwerving 2020

De hoogte van het contributiebedrag (€ 4,- per kalenderjaar) blijft ongewijzigd. Huurders die zich vanaf 1 juli van het kalenderjaar aanmelden als nieuw lid, kunnen voor een bedrag van € 6,- lid worden voor zowel het lopende kalenderjaar als het hele daaropvolgende jaar. Vanaf 1 oktober geldt hetzelfde, alleen bedraagt dan als aanbod een contributiebedrag van € 4,-. Behalve dit Infobulletin ontvangt u zoals elk jaar bij de laatste uitgave gebruikelijk is, een brief en acceptgiro voor de betaling van het lidmaatschap. Wij hopen dat wij u in 2020 (weer) als lid mogen begroeten. In 2019 waren er circa 750 huurders van Woonpunt in het stadsdeel Hoensbroek lid van onze vereniging HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, des te meer invloed wij hebben naar Woonpunt. Wij hebben uw steun en hulp nodig. Waarom leest u in de brief! U kunt lid worden of blijven door overschrijving van € 4,- per acceptgirokaart of via internetbankieren voor het jaar 2020 naar: NL10INGB0009068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN Hoensbroek Vergeet bij overboeking niet uw naam en adres te vermelden! Ook is het mogelijk om via automatische incasso te betalen. Wilt u de contributie per kas betalen? Dat kan uiteraard, maar helaas hebben wij geen lijst ontvangen van de leden waar de contributie thuis werd opgehaald. Daarom vragen wij u om ons te bellen voor het ophalen van de contributie. In de separate brief die u bij dit Infobulletin heeft ontvangen vindt u een invulvoorbeeld van de acceptgirokaart. De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek zegt u bij voorbaat hartelijk dank voor de continuering van uw lidmaatschap of aanmelding als nieuw lid! Een aantal van de huurders heeft de contributie voor het lidmaatschap 2020 al voldaan. Zij kunnen de brief als niet verzonden beschouwen.

2


Kort nieuws

Lidmaatschap U ontvangt het vierde Infobulletin van dit jaar. Bij dit Infobulletin vindt u een kalender met op de achterkant de belangrijkste telefoonnummers, en een brief met uitleg over het lidmaatschap en een acceptgiro. Uiteraard kunt u ook per kas betalen en als u niet zelf naar kantoor kunt komen, dan kunt u ons bellen (via 045–5227671 of 06–15434119) en dan komen wij het bij u thuis ophalen. Helaas hebben wij de lijst met namen niet gekregen waar in het verleden de contributie werd opgehaald. Mutatiebeleid Woonpunt HBV Groot Hoensbroek en HV Woonbelang zijn samen in gesprek met Woonpunt om afspraken te maken over het mutatiebeleid dat Woonpunt nu hanteert. Wij vinden het onacceptabel wat huurders allemaal moeten doen als ze gaan verhuizen naar een andere woning. Bij ons zijn al veel schrijnende gevallen bekend en in sommige gevallen hebben wij kunnen bemiddelen met goede resultaten tot gevolg. Urgentieverklaring Een urgentieverklaring ‘woningzoekende’ is voor mensen in nood. Met een urgentieverklaring kunt u snel een andere woning krijgen. Een urgentieverklaring heet ook wel voorrangsverklaring. U vraagt een urgentieverklaring aan bij uw gemeente. Die beslist of u deze verklaring krijgt. In het volgende Infobulletin zullen wij u hierover meer informeren. Bereikbaarheid Woonpunt Als u Woonpunt telefonisch probeert te bereiken, zijn de wachttijden aan de telefoon veel te lang. Dit probleem is bij Woonpunt bekend. De reden hiervan is dat er momenteel een aantal nieuwe mensen ingewerkt worden, maar helaas is de huurder hiervan de dupe. Probeer zoveel mogelijk via de website van Woonpunt een klacht, reparatieverzoek of andere zaken door te geven. Heeft u geen internet? Dan bent u welkom op ons spreekuur en helpen wij u hiermee. Rd4-afvalkalender In 2020 krijgt u de Rd4-afvalkalender niet meer automatisch. Wilt u toch een papieren versie ontvangen? Dan kunt u dit telefonisch doorgeven op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via 045–5437100. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de PMD-zakken vrij verkrijgbaar bij deelnemende winkels. 3


Succesvolle bewonersdag

Op woensdag 23 oktober trokken de medewerkers van Woonpunt erop uit om met bewoners te gaan praten. In buurten die de huurdersverenigingen hadden uitgekozen, belden duo’s van medewerkers lukraak bij bewoners aan om eens te horen hoe zij het wonen in hun straat beleven. De Woonpuntmedewerkers streken onder andere neer in Mariarade en Nieuw-Lotbroek Zuid in Hoensbroek, VersiliÍnbosch en Weggebekker in Heerlen, en in Pottenberg en de Heeg in Maastricht. Ze namen dozen met koekjes mee en luisterden aandachtig naar wat bewoners te vertellen hadden.

Terug op kantoor hebben de medewerkers alle opmerkingen van bewoners gebundeld. Hoewel elke bewoner natuurlijk zijn of haar eigen verhaal vertelde, waren er toch wel een aantal rode draden te ontdekken. Zo huren mensen graag bij Woonpunt. Ze zijn over het algemeen tevreden over hun woning en woonomgeving. Bewoners vinden medewerkers van Woonpunt vriendelijk en behulpzaam. Er is met name lof voor onze eigen monteurs. 4


Succesvolle bewonersdag (vervolg)

Aanspreekpunten Maar er kunnen ook zaken beter. Zo zouden bewoners het prettig vinden als ze één aanspreekpunt hebben. Nu moeten ze vaak wachten tot ze teruggebeld worden door de juiste persoon en dat duurt soms te lang. Met dat verbeterpunt is Woonpunt al aan de slag. Volgend jaar krijgt elke wijk zijn eigen aanspreekpunten op het gebied van onderhoud, verhuur en leefbaarheid, zodat Woonpunt aan de voorkant weer een gezicht en een naam krijgt en bewoners weten wie ze kunnen bellen als ze vragen of klachten hebben. Onkruid Ook vinden bewoners dat Woonpunt beter toezicht moet houden op de leefbaarheid. In sommige buurten komen mensen wonen die minder aandacht besteden aan hun eigen tuin, waardoor onkruid welig tiert en de buurt een onverzorgde indruk maakt. Ook daar maakt Woonpunt werk van. Bij de afdeling Leefbaarheid worden op dit moment meerdere openstaande vacatures ingevuld voor buurtcoördinatoren; die in elke wijk het aanspreekpunt vormen voor bewoners als het gaat om veiligheid en netheid van de buurt. Daarover worden bewoners nog geïnformeerd. Natuurlijk waren er nog meer aandachtspunten, op het gebied van woningtoewijzing, onderhoud en verhuur. Die bespreekt Woonpunt met ons en de andere huurdersverenigingen, zodat we samen oplossingen kunnen vinden. HBV Groot Hoensbroek mocht foto’s maken van dit werkbezoek. Helaas was er een miscommunicatie met Woonpunt. Op het laatste moment werden de medewerkers, met wie wij afgesproken hadden, verplaatst naar andere wijken. Gelukkig hebben we toch nog een paar foto’s kunnen maken.

5


Even voorstellen: Dennis Bertrand

In deze rubriek stellen we iedere keer een medewerker van Woonpunt voor die specifiek actief is voor de huurders in Hoensbroek. Dit keer is het de beurt aan Dennis Bertrand, Consulent Maatwerk.

Dennis (39) is gehuwd en heeft drie kinderen van acht, zes en een half en bijna twee jaar oud. “Een druk gezinsleven dus”, lacht hij. “In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn vrouw en kids erop uit te trekken voor een lekkere wandeling en ergens gezellig te gaan eten. Verder speel ik al 30 jaar badminton. Vroeger op niveau, maar tegenwoordig recreatief. Ik speel in Hoensbroek bij sporthal In de Biessen, soms doen we een uitwisseling met andere verenigingen. Tot slot kijk ik graag naar voetbal, ik ga regelmatig naar een wedstrijd van Roda JC kijken om de sfeer te proeven.” 6


Even voorstellen: Dennis Bertrand (vervolg) Werken met bijzondere doelgroepen In juni 2009 ging Dennis aan de slag bij Woonpunt. “Ik ben begonnen als Consulent Sociaal voor Heerlen en Hoensbroek”, vertelt hij. “In 2016 werd deze functie gesplitst en maakte ik de keuze om verder te gaan als Consulent Maatwerk. Het aantrekkelijke daarvan is dat ik werk met bijzondere doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld statushouders of mensen die vanuit een beschermde woonomgeving of opvangvoorziening doorstromen naar een zelfstandige woning. Deze mensen zijn moeilijk plaatsbaar, maar verdienen een tweede kans. Het is mijn taak een woning voor ze te vinden en een huurcontract met speciale voorwaarden op te stellen. Dat en de nazorg regel ik samen met Housing, een onderdeel van de Levanto Groep.” Leefbaarheid waarborgen Wat regelen Dennis en Housing dan precies voor deze bijzondere doelgroepen? “We letten erop dat het wonen zowel in als buiten de woning stabiel blijft. Zodat de leefbaarheid in de wijk gewaarborgd is. Zo zien wij er samen op toe dat de huurder zich hierin ontwikkelt. Daarvoor ga ik regelmatig op huisbezoek. Daarnaast evalueren we minimaal vier keer per jaar om te beoordelen hoe het gaat. Als er knelpunten zijn, zoomen we daaropin om te kijken of we een oplossing kunnen bieden.” Fijne samenwerking Hij vervolgt: “Mijn werkgebieden zijn Sittard-Geleen en HeerlenHoensbroek, waar ik geboren en getogen ben. Sinds dit jaar ben ik nauw betrokken bij de prestatieafspraken met de gemeente Heerlen om de woonruimte transparant te verdelen. De samenwerking met de gemeente en de andere woningcorporaties verloopt erg fijn. Verder werk ik nauw samen met sociale buurtteams en het expertiseteam van de gemeente Heerlen, waarbij ik adviseer bij complexe vraagstukken. Ik vind mijn baan dan ook heel erg leuk en voel me als een vis in het water.” Wekelijks spreekuur Als huurder kun je terecht bij Dennis op het wekelijkse spreekuur in Heerlen. Dat is elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur aan het Plataanplein 26 in Heerlen. “Mensen kunnen met allerlei vragen bij mij terecht, of het nu gaat over verhuizen, incasso of leefbaarheid. En als ik niet direct een antwoord kan geven, speel ik de vraag door aan de juiste persoon binnen Woonpunt”, eindigt hij. 7


Werkbezoek college van Burgemeester en Wethouders Op 5 november mochten de huurders het college van B&W van de gemeente Heerlen en de bestuurders van de woningcorporaties verwelkomen in het gemeenschapshuis van Mariarade. De huurders hadden een informatief programma in elkaar gezet om het college mee te nemen in het leven van alle dag in een willekeurige Heerlense wijk, Mariarade. Hoewel willekeurig, deze wijk is natuurlijk niet zomaar gekozen. Mariarade is genomen als voorbeeldwijk die gedomineerd wordt door sociale woningbouw en tegelijkertijd bedreigd wordt door allerlei sociaal maatschappelijke issues. Het werkbezoek begint met een inleiding van Sjaak Mestrom. Sjaak is voorzitter van HBV Groot Hoensbroek. Hij neemt de aanwezigen mee in de geschiedenis van Mariarade en de ontwikkeling van de wijk in de voorbije jaren. Daar waar de wijk ooit floreerde is de wijk nu kwetsbaar en eenzijdig opgebouwd. Wim Dings, ondersteuner, neemt de aanwezigen mee in de resultaten van de huurdersraadpleging die eind 2018 is gehouden in Parkstad Limburg. Voor vandaag is Heerlen eruit gelicht. In het algemeen kan gesteld worden dat de huurders in Heerlen zich niet anders voelen dan de huurders in Parkstad en ook niet als de huurders in Midden Limburg. Op enkele nuances na is de beleving gelijk. Na de inleiding en presentatie start de wijkschouw. Een aantal zaken wordt speciaal onder de aandacht gebracht. Daarbij loopt het onderhoud van tuinen en de openbare ruimte als een rode draad door het verhaal. Ook komt de verkeers- en parkeerproblematiek veelvuldig aan de orde. Verkeersdrukte maakt de wijk op enkele plekken onveilig. Wat ook opvalt is de leegstand. Daarnaast zijn er ook nog de op last van de gemeente gesloten woningen. Deze verloederen en geven de wijk een slecht imago. Daarbij is er ook sprake van onduidelijke bewoning. Dit geeft vaak een unheimisch gevoel en legt extra druk op de leefbaarheid. Kamerbewoning in de wijk speelt daarbij ook een rol.

8


Werkbezoek college van Burgemeester en Wethouders (vervolg)

Dhr. Jan Ribbers, ĂŠĂŠn van de oudste inwoners van Mariarade, in gesprek met burgemeester Roemer.

Na afloop van de rondgang is een en ander samengevat. Burgemeester Roemer heeft een afsluitend woord gesproken. Hij riep partijen op om samen te werken. Daar ligt voor een deel de sleutel tot oplossingen, van allerlei vraagstukken en problemen. De huurdersorganisaties sluiten deze middag met een tevreden gevoel af. De huurdersorganisaties formuleren naar aanleiding van deze middag een aantal duidelijk aandachtspunten: 1. Werken aan beleid tuinonderhoud. Waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huurders om aan verwachtingen/ verplichtingen te kunnen voldoen. 2. De verkeersproblematiek bespreekbaar maken met de gemeenten. 3. Afspraken maken over leegstand. 4. Afspraken maken over het woningbeheer in bijzondere omstandigheden 5. Afspraken maken over de kamerverhuur. 6. Afspraken maken over de kwetsbaarheid van de wijk vooral ook in relatie tot de woonruimteverdeling. 7. De kwetsbare wijk bespreekbaar maken. 9


Thuis in Limburg

Thuis in Limburg is een initiatief van verschillende Limburgse woningcorporaties. Op de website, www.thuisinlimburg.nl, is het mogelijk om te zoeken naar een huurwoning, parkeerplaatsen en garages. In dit artikel worden de verschillende mogelijkheden en voordelen beschreven. Inschrijven als woningzoekende U kunt zich gratis inschrijven als woningzoekende en meteen reageren op woningen. Als u ingeschreven staat als woningzoekende bij Thuis in Limburg, dan kunt u in het aanbod zoeken naar passende woonruimte, parkeerplaats of garage. Ook kunt u via de website reageren op het aanbod. Passend toewijzen Om het wonen in een sociale huurwoning betaalbaar te houden, is sinds 2016 ‘Passend toewijzen’ in het leven geroepen. De overheid heeft dit opgenomen in de wet om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen. De overheid wil hiermee de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden en zorgen dat zij niet in een te dure huurwoning wonen. Als u op de website van Thuis in Limburg inlogt op Mijn Pagina, dan ziet u automatisch de woningen die passen binnen de huurprijsklasse die voor u geldt. Let op; u moet er uiteraard wel voor zorgen dat de gegevens over uw inkomen en huishoudsamenstelling actueel zijn. Woning zoeken Dagelijks adverteren de deelnemende corporaties huurwoningen die vrijkomen. De woningen worden aangeboden via onderstaande drie modellen. Kijk voordat u reageert op een woning goed naar de voorwaarden, die de corporatie (Woonpunt) stelt bij de woningadvertentie. Bij de definitieve toewijzing van een woning controleert de corporatie nogmaals of uw (financiële) situatie aansluit bij de toewijzingseisen. De drie modellen 1) Inschrijfduur De woning wordt aangeboden aan de kandidaat met de langste inschrijfduur. 2) Eerste reageerder De woning wordt aangeboden aan de kandidaat die als eerste reageert. 10


Thuis in Limburg (vervolg)

3) Loting De woning wordt verloot. Alle kandidaten hebben evenveel kans om de woning aangeboden te krijgen. Hoe lang duurt het voordat ik een woning krijg? De kansen zijn op uw persoonlijke situatie heel moeilijk in te schatten. Het is onder andere afhankelijk van uw inschrijfduur en op welke woningen in welke modellen u reageert. Daarnaast kunnen reacties van andere woningzoekenden en uw eigen woonwensen ook van invloed zijn. Als u reageert op woningen uit het model ‘eerste reageerder’, maakt u mogelijkerwijs sneller kans op een huurwoning. Contact U kunt Thuis in Limburg via e-mail bereiken info@thuisinlimburg.nl. Vermeld altijd uw inschrijfnummer, naam, adres en geboortedatum. Stelt u uw vraag liever via telefoon? Dat kan bij de medewerkers van Woonpunt (088 050 60 70). Hulp van de HBV Bent u niet in de gelegenheid om zelf een account aan te maken op de website van Thuis In Limburg? Neem dan contact op met het bestuur van de HBV en dan helpen wij u zo spoedig mogelijk. Dat kan overigens ook op ons kantoor tijdens het spreekuur op donderdag. Leegstandsbeheer In sommige gevallen worden leegstaande woningen verhuurd aan een leegstandsbeheerder, zoals Maximus. Waarom kiest Woonpunt eigenlijk voor deze oplossing? Gemma Gerrits (Coördinator Wijkenaanpak en Participatie) legt uit: ‘Als woningen niet meer geschikt zijn voor tijdelijke verhuur, dan laten wij ze door Maximus beheren. Dit betekent dat zij de woningen verhuren voor een aanzienlijk lager huurbedrag dan tijdelijke huurders betalen. Dat betekent wel dat deze mensen minder rechten hebben: ze moeten snel hun woning verlaten als Woonpunt de huur opzegt en kunnen geen aanspraak maken op andere woonruimte. Het grote voordeel van leegstandsbeheer is dat de woningen wel bewoond blijven. Dat is goed voor de leefbaarheid in de wijk.

11


Interview met bewoners Slak-Horst

Deze huurders die niet bij naam genoemd willen worden, zijn na een gedwongen sloop van hun woning op de Kastanjelaan in Hoensbroek sinds 1985 bewoners van de Slak-Horst. Zij dienen nu voor de 2e maal te verhuizen. Mijnheer is een geboren Hoensbroekenaar en wil uiteraard niet naar een ander dorp verhuizen. Opknappen van de wijk De plannen zijn wel goed maar door onduidelijkheden m.b.t. start van de bouwplannen zal een terugkomst vanwege de ouderdom geen echte optie zijn, want de bewoners moeten dan nog 2 keer verhuizen. Dit is voor de meeste bewoners geen optie vanwege de vele onzekerheden. Hoe of wat en waar kom ik terecht. Natuurlijk speelt de intensieve belasting van het wederom verhuizen zowel lichamelijke als mentaal een grote rol. Verhuizen De mensen dienen zelf op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting en hebben wel voorrang bij de te vergeven woningen van Woonpunt en de andere woningcorporaties. Hier moet verandering in komen, vinden deze huurders en er zal acuut met deze mensen meegezocht moeten worden naar andere woongelegenheden. Verder zal er een goed plan opgesteld dienen te worden m.b.t. de overdracht van de verlaten woningen in de Slak-Horst en alles wat hierbij komt kijken. Hier kan HBV Groot Hoensbroek een bemiddelde taak in vervullen voor zowel de huurders als Woonpunt. Regelement bij sloop Door de vertraging en onduidelijkheid m.b.t. de start van de bouwplannen zal men nu een beslissing moeten nemen om een goede huisvesting te realiseren voor de toekomst. Een tijdelijke verhuizing zal een verhuispremie van € 1.189,31 opleveren en bij terugkomst naar de Slak-Horst ontvangen de bewoners € 6.429,64. Kiest men ervoor om definitief te verhuizen en dus niet meer terug te keren naar de Slak-Horst dan ontvangt men € 6.429,64. Deze verhuispremie is niet verkeerd en zal helpen om alles goed te kunnen regelen. Ook is het geregeld dat men bij een verhuizing geen dubbele huur hoeft te betalen. Invulling leegstaande woningen Woningen die nu vrijkomen en nog verhuurbaar zijn, worden tijdelijk verhuurd aan huurders van Woonpunt en Maximus. (Hiervoor is een 12


Interview met bewoners Slak-Horst (vervolg) strengere regelgeving van toepassing.) Woningen die niet meer verhuurbaar zijn, worden met mooie platen dichtgemaakt zodat het lijkt of de woning bewoond is. Huurders van Maximus zijn geen gezinnen maar merendeels alleenstaanden die door Maximus gecontroleerd worden op hun woongedrag. Door het niet goed beheren van dit probleem ontstaat nu verpaupering en dat is terug te vinden op allerlei gebied. Oudere bewoners die zich wegens vuilnisoverlast, lawaaioverlast, groenafval, geen verzorging woningen etc. onjuist bejegend voelen en vragen zich dan ook af hoe moet dit nu verder. Actie HBV Groot Hoensbroek op 14 oktober 2019 HBV Groot Hoensbroek was geschrokken van de diverse verhalen van bewoners van de Slak-Horst, ze hebben deze minpunten meteen meegenomen en dit besproken tijdens het spreekuur van Woonpunt op het Horstplein in de Slak-Horst. Deze punten zijn besproken met Emelie Bergraath. Zij heeft dit met Buurtcoรถrdinator Angelo van Kan besproken en er is meteen actie uitgezet om de leefbaarheid van de buurt te verhogen. Op zaterdag 9 november jl. hebben we deze huurders weer bezocht en gevraagd naar verdere ontwikkelingen in de wijk, en hier is het volgende uit naar voren gekomen. Woonpunt heeft diverse punten aangepakt; schilderwerk pand, slooppanden voorzien van voorzetborden en zwerfvuil en groenafval opgeruimd. Conclusie Door deze aanpak heeft zich een duidelijke verbetering voorgedaan. De mensen storen zich er alleen aan dat er nu wel actie is uitgezet en in het verleden zeer beperkt. Dit zal naar de toekomst een belangrijk item worden waar zowel de huurders, Woonpunt, het wijkteam en de gemeente Heerlen een belangrijke rol in dienen te spelen om onze wijken leefbaar te houden. Men dient allen zijn verantwoordelijkheid te nemen.

13


HBV weer actief tijdens Buurtfeest Mariarade Op zondag 15 september 2019 werd weer het jaarlijkse Buurtfeest gehouden in de straten van Mariarade. Het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek heeft in samenwerking met SBWM weer een ballonnenwedstrijd georganiseerd. Door financiële steun van de SBWM konden wij deze ballonnen gratis aanbieden. Dit jaar hebben ongeveer 100 kinderen hieraan meegedaan. De prijswinnaars van vorig jaar waren uitgenodigd om mee te helpen met ballonnen op te laten. En ook dit jaar zijn er weer kaartjes teruggestuurd!

Winnaars ballonnenwedstrijd straatmarkt Mariarade 2019 Naam Afstand Prijs 1e prijs Giona en Jacey Schrijen 148,46 km Cadeaubon 2e prijs Tess Basten 115,82 km Cadeaubon 3e prijs Justin Ruiters 109,60 km Cadeaubon 4e prijs Yunes Nix 89,11 km Cadeaubon

14

t.w.v. t.w.v. t.w.v. t.w.v.

€ € € €

25,20,15,10,-


HBV weer actief tijdens Buurtfeest Mariarade (vervolg)

Eerste prijs - Giona en Jacey Schrijen

Tweede prijs - Tess Basten

Derde prijs - Justin Ruiters

Vierde prijs - Yunes Nix 15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 3000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor (spreekuur) Donderdag: 10.00 – 12.00 uur Daarnaast is het mogelijk om op afspraak langs te komen voor een gesprek. Maak een afspraak door te bellen of een e-mail te sturen (zie hierboven). Adreswijziging Is uw adres gewijzigd? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan ons, want vanwege privacyredenen krijgen wij deze gegevens niet van Woonpunt. Indien wij niet het juiste adres hebben, kunnen wij helaas geen Infobulletin bij u bezorgen. Tot slot wensen wij u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020. Ook hopen wij u weer als lid van de HBV Groot Hoensbroek te mogen begroeten! Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. Sjaak Mestrom Secretaris: Mevr. Annelies Vossen Penningmeester: Dhr. Jeu van der Lingen Bestuurslid: Dhr. Harry Kessen Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. Bjorn Teeuwen Redacteur Infobulletin: Dhr. Peter Vossen Fotografie Infobulletin: Dhr. Paul Welters

Sjaak

Annelies Jeu

Harry 16

Bjorn

Peter

Paul

Profile for HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

Infobulletin 4 (2019)  

Het Infobulletin van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

Infobulletin 4 (2019)  

Het Infobulletin van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

Profile for hbvgh
Advertisement