Infobulletin 4 (2012)

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2012

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

1


Bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. J. Groothand Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Tweede Secretaris: Dhr. J. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Aspirant--bestuursleden: Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Kasteelbuurt Mevr. F. Spijker Dhr. J. Groothand Marktstraat 139, 6431 LM Wingerdweg 66, 6432 HK 045-5220773 06-47141592 Nieuw Lotbroek Schuttersweide / De Beemden Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Rector Weertsstraat 2, 6433 ER Schuttersweide 26, 6433 AD 06–11044543 045–7506992 2


Bestuur van de HBV

Beste lezer, Het is weer zover; de feestmaand december is aangebroken! De tijd van Sinterklaas, Kerstmis, de jaarwisseling en vele andere gezellige momenten. Voor het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging betekent december ook de maand van terugblikken op het afgelopen jaar (zie pagina 5). Daarnaast is het belangrijk dat wij voor onze vereniging weer veel leden kunnen werven voor het komende kalenderjaar. Hiervoor vindt u een oproep op pagina 4. Uiteraard is er in dit Infobulletin veel nieuws te lezen. Zo kunt u weer een nieuwe editie van ‘Perikelen in de buurt’ lezen, is er een verslag van de sloop in Nieuw Lotbroek en vindt u op pagina 15 divers kort nieuws. Als laatste wil ik u namens het gehele bestuur fijne feestdagen en alvast een voorspoedig 2013 wensen! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl

V.l.n.r.: B. Teeuwen, J. Mestrom, J. Teeuwen, J. van der Lingen, J. Groothand, F. Spijker, M. L. Slegers, J. Lutke-Schipholt. N.B.: J. Houtvast en J. van Aken ontbreken op deze foto. 3


Ledenwerving 2013

Naast dit Infobulletin heeft u een envelop met brief en acceptgiro ontvangen voor de betaling van het lidmaatschap 2013. Wij hopen dat wij het op deze manier voor u gemakkelijk gemaakt hebben en wij u in 2013 (ook weer) als lid mogen begroeten. In 2012 waren er ± 800 huurders van Woonpunt Parkstad in het stadsdeel Hoensbroek lid van de HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, des te meer wij voor u kunnen betekenen. Lid worden of blijven kan door € 3,50 over te schrijven naar girorekening 9068564 t.n.v. HBV Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek. U kunt ook de bijgevoegde acceptgiro, na invulling van uw gegevens, naar uw bank opsturen of daar afgeven. Invullen gaat als volgt:

- Bij ‘1’ vult u uw bankrekeningnummer of gironummer in. - Bij ‘2’ vult u uw naam en het volledige adres met woonplaats in. - Bij ‘3’ plaatst u uw handtekening. Blijkt achteraf dat er toch problemen ontstaan bij de betaling met de acceptgiro of bij betaling via internet, dan kunt u tijdens de spreekuren van de HBV op het kantoor (Marktstraat 145) de contributie komen betalen. Indien u slecht ter been bent, kunt u tijdens de spreekuren bellen naar de HBV (045-5227671) en een afspraak maken, zodat een bestuurslid de contributie bij u thuis komt innen. Vergeet nooit uw naam en adres te vermelden, ook als u betaalt via internet. Indien dit namelijk niet of niet correct vermeld is, kunnen wij niet achterhalen wie het bedrag heeft overgemaakt en u niet als lid registreren. Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u ons altijd bellen (045-5227671) of mailen (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). 4


De HBV Groot Hoensbroek in 2012

Het jaar 2012 nadert zijn einde. Tijd voor een terugblik. Voor de één was het een jaar met veel mooie en gelukkige momenten, zoals een leuke vakantie of de geboorte van een kind of kleinkind. Anderen kijken terug op een emotioneel moeilijk jaar, getroffen door ziekte of door het overlijden van een dierbare. Voor de bewoners van de Margriet- en de Christinastraat en van de LTSbuurt was 2012 een emotioneel moeilijk jaar. Zij moesten noodgedwongen verhuizen naar een andere omgeving vanwege de sloop van hun woning of complex en moesten de omgeving waar zij zo mee vertrouwd waren voorgoed vaarwel zeggen. Gelukkig zijn de meeste bewoners goed terechtgekomen en tevreden met hun nieuwe woning en ook met hun nieuwe woonomgeving. Voor het bestuur van de HBV stond in 2012 het Assetplan en de daarmee gepaard gaande sloop en herhuisvesting van de betrokken huurders centraal. De HBV is regelmatig door Woonpunt van de stand van zaken op de hoogte gehouden. In samenwerking met Woonpunt en andere instanties zoals de Gemeente Heerlen en het Buurtwerk heeft de HBV haar medewerking verleend aan de Ontmoetingsdag in de LTS buurt welke onder grote belangstelling werd gehouden op 14 april jl. voor de bewoners en omwonenden van de LTS buurt. Hierbij konden zij kennismaken met de toekomstplannen voor deze buurt. Men kon ook eigen ideeën naar voren brengen wat betreft de inrichting van het toekomstige Aldenhofpark. In 2013 staat het Assetplan bij de HBV wederom centraal. Daarnaast wil het bestuur van de HBV zich blijven inzetten voor een goede kwaliteit van uw woning, wooncomplex en woonomgeving. Woongenot staat bij ons hoog in het vaandel, evenals betaalbaarheid. Het bestuur van de HBV wil samen met haar collega huurdersverenigingen (Centraal Huurdersoverleg Woonpunt) invloed blijven uitoefenen op beleidszaken van Woonpunt. Het is daarom van enorm belang dat wij over een zo groot mogelijke achterban beschikken. Kortom hoe meer leden des te groter de invloed van onze HBV. Daarom steun ons en word lid. Voor uw lidmaatschap zijn wij u zeer dankbaar! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


Perikelen in de buurt: Slak/Horst/Metten Zoals in de eerste drie edities van het Infobulletin van 2012 volgt hier voor de vierde keer een artikel over perikelen in de buurt, deze keer over de wijk Slak/Horst/Metten. De rapportages worden gemaakt aan de hand van een interview (middels vijftien vastgestelde vragen) met een reeds in de wijk lang woonachtig persoon of gezin. De interviews geven de meningen van de ge誰nterviewde wijkpersonen weer en dat betekent dus ook dat de geschetste situatie niet de werkelijke situatie in die wijk hoeft te zijn. Dit zijn de vragen die wij voor alle interviews in de wijken gebruiken: 01. Hoe lang woont u in de wijk? 02. Welke voorzieningen zijn er in de wijk en welke zijn voor u belangrijk? 03. Welke voorzieningen mist u in de wijk? 04. Wat is er in de wijk t.o.v. vroeger veranderd? 05. Hoe vindt u het openbaar vervoer in de wijk? 06. Hoe is het gesteld met het verenigingsleven in de wijk? 07. Bent u zelf aangesloten bij een vereniging in uw wijk? 08. Hoe is het gesteld met de onderlinge contacten tussen de bewoners in de wijk? 09. Hoe zijn de medische voorzieningen in de wijk? 10. Hoe is het gesteld met de voorzieningen en activiteiten voor de gehandicapte - en oudere bewoners van de wijk? 11. Is er veel overlast in de wijk door jongeren of andere groeperingen? 12. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in de wijk? 13. Hoe is het gesteld met de algemene veiligheid en voelt u zich wel veilig in deze wijk? 14. Vindt u dat er voldoende wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren? 15. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u geven voor het woongenot in deze wijk? De ge誰nterviewde persoon woont sinds 1970 in de wijk en heeft daar een belangrijke sociale functie. In de wijk zijn geen voorzieningen zoals winkels aanwezig. De bewoners geven aan dat ze hiermee geen problemen hebben, aangezien het centrum van Hoensbroek, waar de meeste winkels gelegen zijn, in de buurt ligt. Dat men voor de medische voorzieningen naar het centrum van Hoensbroek moet gaan, is ook geen probleem. De bewoner geeft aan dat men wel een pinautomaat mist. 6


Perikelen in de buurt: Slak/Horst/Metten (vervolg) De integratie van deze nieuwe bewoners verloopt niet altijd soepel. Eén van de redenen hiervan is wellicht het feit dat veel nieuwe bewoners niet deelnemen aan de door diverse verenigingen opgezette activiteiten. Wat het openbaar vervoer betreft, zijn er twee opstapplaatsen in de nabijheid aanwezig. Er zijn directe busverbindingen naar onder andere Heerlen Centrum en de ziekenhuizen Atrium Heerlen en Atrium Brunssum. De wijk heeft geen eigen muziekvereniging. Wel is harmonie St. Caecilia actief. De geïnterviewde persoon is actief in de buurtvereniging en heeft hij contact met vele andere verenigingen. Jaarlijks wordt er door de buurtvereniging een buurtfeest georganiseerd met activiteiten voor jong en oud. De contacten tussen de bewoners zijn onderling redelijk tot goed te noemen. Daardoor ontstaat er een soort van sociale controle. Er is echter geen ontmoetingscentrum waar men activiteiten kan organiseren. Dit is niet bevorderlijk voor het leggen van nieuwe contacten. Bij de speeltuin is er een zogenaamd ‘Belevingsplein’ gecreëerd waar men activiteiten voor ouderen en gehandicapten kan organiseren. Daarnaast kan een fysiotherapeut deze voorziening en de voorradige materialen gebruiken voor het behandelen van eventuele patiënten. Men vindt dat er weinig of geen overlast is van jongeren of andere groeperingen. Doordat er bijna geen doorgaand verkeer is in deze wijk, veroorzaakt dit geen noemenswaardige overlast. De geïnterviewde voelt zich in het algemeen veilig. Doordat geïnterviewde zeer actief is in de buurtvereniging heeft hij ook goed contact met de wijkagent. Het rapportcijfer voor de leefbaarheid in de wijk is een 7.

7


Slotfeest speeltuin ‘Het Centrum’

Op zaterdag 27 oktober vond er ’s middags een feest plaats voor de kinderen van de LTS-buurt, vanwege de sluiting van de speeltuin. Deze feestmiddag werd georganiseerd door Gemeente, Alcander, SDHC en Radar. De speeltuin werd opgericht in 1962, maar moest vanwege de sloop sluiten. Er was veel te doen voor de kinderen; een voetbaltoernooi, stoeptekenen, kleuren, er stond een springkussen en nog veel meer. In de speeltuin was er een clown en werden er suikerspinnen uitgedeeld. Er was verder nog muziek, koffie en cake voor de ouders. In de loop van de middag kwam wethouder Riet de Wit de prijzen uitreiken aan de kinderen die gewonnen hadden. In haar toespraak prees zij wijlen dhr. Copier, één van de oprichters van de speeltuin. Ook dhr. Scheffer kreeg een compliment voor het vele werk dat hij tot nu toe gedaan heeft. Kortom, het was een mooie en geslaagde middag! Namens het bestuur, Fenny Spijker bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

8


Vergadering bestuur HBV met twee leden van RvC Woonpunt Op dinsdag 30 oktober jongstleden vond er een vergadering plaats met het bestuur van de HBV en twee leden van Raad van Commissarissen (RvC) van Woonpunt, te weten dhr. Schulpen en dhr. Majoor. De reden voor deze bijeenkomst is het ongenoegen dat momenteel heerst bij het bestuur van de HBV betreffende de samenwerking met Woonpunt. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze bijeenkomst. EÊn van de onderwerpen die werden aangehaald was de controle op werkzaamheden door ingeschakelde firma’s aan woningen in opdracht van Woonpunt. De HBV is van mening dat dit onvoldoende gebeurt. Een ander onderwerp had verband met het poetsen van trappenhuizen in portiekflats. Woonpunt beweert dat 70% van de bewoners het eens moet zijn met het schoonmaken door een firma. Onduidelijk is of die 70% geldt per portiek, per flat of per complex. Ondanks die onduidelijkheid is de HBV van mening dat op de plaatsen waar nog niet wordt schoon gemaakt door mutaties dit percentage al lang gerealiseerd is. Een ander kritiekpunt van de HBV betreft de aansturing en uitvoering van werkzaamheden in de groenvoorziening van Woonpunt. Hier is onvoldoende controle door Woonpunt. Soms is het onduidelijk welke werkzaamheden de firma mag uitvoeren en welke niet. Andere onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde kwamen waren onder andere de sloop van de woningen in de Margriet- en Christinastraat en de LTS-buurt. De heren Schulpen en Majoor nemen deze punten mee in het volgende overleg bij Woonpunt. Hopelijk heeft deze bijeenkomst wederom een positief effect op de samenwerking tussen Woonpunt en de HBV. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 9


Sloop in Nieuw Lotbroek

Tijdens de bijeenkomst op 14 augustus 2012 gaven veel bewoners van de Christina- en Margrietstraat aan dat ze er behoefte aan hadden stil te staan bij de start van de sloop. Op dinsdag 30 oktober 2012 kwamen ze samen om met medewerkers van Woonpunt, gemeente en andere partijen in de wijk nog een laatste blik op hun huizen te werpen. Nadat Woonpunt-directeur Peter Hofland de aanwezigen van harte welkom had geheten, sprak dhr. Kolkman een woordje namens de buurt waar hij maar liefst vijftig jaar lang heeft gewoond. Daarop was het de beurt aan dhr. Schoffelen om plaats te nemen op de grijper van sloopbedrijf Dirix om zelf de eerste ‘hap’ uit zijn eigen vroegere woning te nemen (zie foto hiernaast). Voor veel van de aanwezigen was dit uiteraard een aangrijpend moment. In 2011 besloot Woonpunt de populaire woningen aan de Christinaen Margrietstraat te gaan slopen, vanwege onoplosbare vocht- en verzakkingsproblemen. De bewoners waren aangedaan door dit besluit, maar konden er wel begrip voor opbrengen. Inmiddels heeft een groot aantal gezinnen een nieuwe woning gevonden. Van de zestig huishoudens zijn er ca. 44 verhuisd; de meeste gezinnen zijn in Hoensbroek of Heerlen gebleven. Een klein aantal is verhuisd naar omliggende plaatsen als Voerendaal, Kerkrade of Landgraaf. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

10


Groot onderhoud in de wijk Nieuw Lotbroek Om inzicht te krijgen in de voortgang in de werkzaamheden met betrekking tot het groot onderhoud van woningen in de wijk Nieuw Lotbroek hebben onze bestuursleden dhr. J. Groothand en mevr. J. Houtvast een gesprek gevoerd met dhr. J. Sterck van Woonpunt, de uitvoerder dhr. R. Muytjens en ing. dhr. J. Coenen, beiden van de firma Wierts Projecten. Dhr. J. Sterck is de projectleider en het aanspreekpunt voor de bewoners tijdens de werkzaamheden aan hun woningen in Nieuw Lotbroek. Samen met de uitvoerder van de Wierts Projecten voert hij controles uit en samen houden zij toezicht op de werkzaamheden. Zodoende kunnen problemen indien mogelijk ter plekke opgelost worden. In overleg met de uitvoerder zijn er twee woningen, zoals aan de Prins Hendrikstraat 16 en aan het Kerkplein 10 beschikbaar om te douchen tijdens de periode van uitvoering in de woning. Tevens wordt er in één woning iedere woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur een spreekuur gehouden door de firma Wierts en Woonpunt betreffende problemen en veranderingen in de planning. Eén woning wordt ook gebruikt om een afspraak te maken met de wijkbeheerder Helma Bannink van Woonpunt. Ondanks dat men heeft moeten schuiven met de planning in verband met medische aanpassingen en/of andere redenen is dhr. J. Sterck zeer te spreken over de gang van zaken. De huurders werken overigens heel goed mee. De HBV is zeer te spreken over hoe dhr. Sterck dit project begeleidt. Halverwege het project zal de HBV zich verder laten informeren over de voortgang van het groot onderhoud in de wijk Nieuw Lotbroek. Tot op heden zijn de bewoners zeer te spreken over de uitvoering van de werkzaamheden. De samenwerking tussen de opdrachtgever Woonpunt en de uitvoerder firma Wierts Projecten is bovendien zeer positief. Namens het bestuur, Jeanny Houtvast en Joop Groothand bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

11


Protest van omwonenden tegen hondenuitlaatplaats Hoofdstraat/Steenberglaan Vorig jaar is op initiatief van een aantal bewoners en met behulp van de HBV een hondenuitlaatplaats gerealiseerd op de hoek van de Hoofdstraat en de Steenberglaan. Voorafgaande is hier een handtekeningenactie voor gehouden. Hieruit bleek dat een meerderheid van de omwonenden geen problemen had met de aanleg van deze hondenuitlaatplaats. Na nog geen jaar hebben enkele particuliere woningbezitters echter toch een bezwaar bij de gemeente ingediend tegen deze hondenuitlaatplaats. Als reden werd aangegeven dat men hinder had van stankoverlast. Dit is gecontroleerd door de gemeentelijke instanties, daarbij is echter geen overlast door stank geconstateerd. Het daarna ingediende bezwaar door dezelfde particuliere woningbezitters had betrekking op het naar binnen kijken in de woningen door de hondenbezitters. Dit bezwaar is door de juristen van de gemeente erkend en deze heeft daardoor besloten de hondenuitlaatplaats te sluiten. Het bestuur van de HBV betreurt het feit dat deze uitlaatplaats al binnen een jaar na de opening wordt gesloten. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

12


Herhaling artikel: Instapgeld abonnement serviceonderhoud Woonpunt Er is de afgelopen jaren nogal wat onduidelijkheid ontstaan over de hoogte van het bedrag dat betaald moet worden als instapgeld voor het abonnement serviceonderhoud van Woonpunt. We proberen aan de hand van dit artikel meer duidelijkheid te creëren met betrekking tot dit abonnement. Bij aanvaarding van een woning van Woonpunt kan de nieuwe bewoner lid worden van bovengenoemd abonnement ten behoeve van klein onderhoud in en om de woning van Woonpunt. Dit houdt in dat klusjes, die normaliter door de huurder zelf moeten worden gedaan, in dit geval door Woonpunt kunnen worden verricht zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. U kunt overigens ook later lid worden, maar dan zijn er instapkosten aan verbonden. Over deze instapkosten zijn er in het verleden onduidelijkheden ontstaan. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging heeft enkele huurders vanwege het verstrekken van onjuiste informatie door Woonpunt verkeerd ingelicht over de hoogte van het instapgeld. Het bestuur van de HBV ging er namelijk van uit dat het instapbedrag € 125,- per woning bedroeg. Dit blijkt achteraf niet juist te zijn. Het correcte instapbedrag bedraagt slechts € 20,per woning. Hopelijk helpt dit artikel om de onduidelijkheden wat betreft het instapgeld van bovengenoemd abonnement weg te nemen. Mocht u alsnog vragen hierover hebben, dan kunt u langskomen tijdens ons spreekuur (dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur of donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur) of een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

13


Aspirant-bestuursleden stellen zich voor Onlangs zijn enkele personen als aspirant-bestuursleden tot het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek toegetreden. Deze personen kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2013 worden benoemd tot bestuurslid. Op deze pagina stellen beide aspirant-bestuursleden zich aan u voor en geven zij onder andere aan waarom zij bestuurslid willen worden van onze HuurdersBelangenVereniging. Jolanda van Aken Ik ben geboren in Rotterdam, daarna verhuisd naar Eindhoven en woon sinds januari 2010 in Hoensbroek. Ik ben altijd werkzaam geweest in de bejaardenzorg met somatische en dementerende ouderen. Ik besteed veel tijd aan het geven van eerste hulp bij evenementen, opvang en verzorging bij calamiteiten en vakantieprojecten van het Rode Kruis. Ik wil graag toetreden tot het bestuur om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende betaalbare woningen zijn. Tevens wil ik proberen in mijn buurt mensen te helpen die om welke reden dan ook problemen hebben met de woonomstandigheden. Ik ben in oktober 2012 toegetreden tot het bestuur van de HBV als aspirant-bestuurslid. Tevens functioneer ik als contactpersoon van de complexen Schuttersweide en de Beemden. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen. Jeanny Houtvast

Mijn roots liggen in Vaesrade, maar sinds 1964 woon ik in Hoensbroek en ben nu woonachtig in de wijk Nieuw Lotbroek. Momenteel zit ik in het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek (SBNL). EĂŠn van mijn werkzaamheden binnen het bestuur van de SBNL is het organiseren en begeleiden van activiteiten voor jongeren. Door de langdurige contacten met de secretaris van de HBV werd mijn interesse gewekt in de werkzaamheden van deze HuurdersBelangenVereniging. Zodoende heb ik mij aangemeld en ben momenteel aspirant-bestuurslid van deze HBV. Ik wil graag iets betekenen voor de huurders in de wijk Nieuw Lotbroek. Zeker in deze tijd van sloop in deze wijk is het belangrijk dat ook deze wijk vertegenwoordigd is in het bestuur van de HBV. 14


Kort nieuws namens het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Proef met avondspreekuur Het bestuur van de HBV start met ingang van het komend jaar met een avondspreekuur. Het avondspreekuur wordt voorlopig bij wijze van proef gehouden op iedere eerste donderdag van de maand van 19.00 uur tot 20.00 uur. Huurders die vanwege hun werk of door andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om hun klacht tijdens de spreekuren op dinsdagmiddag of donderdagochtend aan het bestuur van de HBV voor te leggen, krijgen hierdoor de mogelijkheid dit te doen tijdens het avondspreekuur. De proef loopt tot en met juni 2013. Indien er voldoende behoefte blijkt te zijn aan dit avondspreekuur, dan wordt de donderdagavond een (extra) vast moment voor het spreekuur. Het eerste avondspreekuur wordt gehouden op donderdag 3 januari 2013. Belangenbehartiging rondom groenvoorziening Dhr. J. Groothand behartigt sinds enige tijd de belangen rondom problematieken inzake de groenvoorzieningen van Woonpunt. Daarnaast komt hij in actie wanneer huurders problemen hebben met de groenvoorziening van de Gemeente Heerlen. EĂŠn van de acties die hij reeds ondernomen heeft, is het laten snoeien van een overhellende tak van een lindeboom op de Dwarsstraat. Verder heeft hij bladkorven laten plaatsen in onder andere de Vloedsgraaf. Kortom; heeft u problemen met de groenvoorziening van Woonpunt of de Gemeente Heerlen? Meld het dan bij ons en dan probeert dhr. J. Groothand dit zo spoedig mogelijk te behandelen. Wietteelt In het laatste bewonersblad van Woonpunt heeft u kunnen lezen welke consequenties het telen van wiet kan hebben voor een huurder. Het telen van wiet brengt niet alleen overlast met zich mee, maar het brengt ook de veiligheid van de bewoner zelf en van omwonenden in gevaar. Het standpunt van Woonpunt in deze is dat de bewoner uit huis gezet wordt en nooit meer voor een huurwoning van Woonpunt in aanmerking komt. Het bestuur van de HBV wil benadrukken dat zij niets kan betekenen voor deze huurders, aangezien er naar Woonpunt een positief advies is afgegeven met betrekking tot het wietconvenant. Het tekenen van dit convenant houdt in dat alle verhuurders, gemeenten en het politieapparaat in de provincie Limburg een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het optreden bij het constateren van wietteelt in een huurwoning. 15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 3000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin eind april 2013. Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Eerste donderdag van de maand: 19.00 uur - 20.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u, zonder afspraak, op spreekuur komen. In verband met de feestdagen is er van 24 december 2012 tot en met 6 januari 2013, met uitzondering van donderdagavond 3 januari (19.00 uur 20.00 uur), géén spreekuur van de HBV Groot Hoensbroek. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045–5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2013!