Infobulletin 3 (2020)

Page 1

Infobulletin Nummer 3 - 2020

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Hoe staat het met de plannen?

Klankbordgroep Slak-Horst Na anderhalf jaar intensief onderling overleg zijn de conceptplannen voor de Slak-Horst gereed en het voorlopige resultaat is super. Een woord van dank aan woningcorporatie Woonpunt die vanaf het eerste begin in gesprek met de bewoners is gegaan én ook goed geluisterd heeft naar de wensen van de bewoners. In maart 2019 is de klankbordgroep de eerste keer samengekomen. De klankbordgroep bestaat uit bewoners van de wijk Slak-Horst, een tweetal bewoners van de Slakkenstraat, een vertegenwoordiger van de huurdersbelangenvereniging, de voorzitter van BROICH en uiteraard Woningcorporatie Woonpunt zelf. De eerste vraag, die gesteld werd, was: ‘Wat vinden jullie belangrijk?’. Dat resulteerde in een inventarisatie van wensen en verlangen van bewoners. Na regelmatig overleg is er een mooi plan, met oog voor bijzondere details van de oude wijk, ontstaan. Dit plan is gedragen door de bewoners van Slak-Horst. Die wensen zijn verwerkt in een programma van eisen en door de betrokken architecten verwerkt in een modern toekomstbestendig plan waarbij het karakter van Slak-Horst gehandhaafd blijft. Met name de virtuele rondgang in de wijk gaf een goed beeld van hoe het gaat worden. Met enige spanning wordt er gewacht op het vervolg. Heeft u nog vragen over de inhoud van dit artikel? Of over de plannen en ontwikkelingen? Kom dan naar het wekelijkse inloopspreekuur aan het Horstplein 16. Dat vindt elke maandag plaats tussen 09.30 en 12.30 uur. U mag ons ook mailen via slakhorst@woonpunt.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Verdere projecten die staan te gebeuren in Hoensbroek volgen hieronder. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen dus sommige projecten worden uitgelicht. - Renovatie woningen Mariarade: start eind 2021 / begin 2022 Er is een werkgroep betreffende de tuinen en het onderhoud hiervan opgericht. Binnenkort worden de leden van deze groep door Woonpunt uitgenodigd om samen ideeën en plannen te bespreken omtrent de tuinen in de wijk Mariarade. - Groot onderhoud Marktstraat: oplevering eind 2021 De bewoners zijn middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de plannen, die nog niet definitief zijn. 2


Hoe staat het met de plannen? (vervolg) - Nieuwbouw Aldenhofpark: oplevering 2021 (zie voorbeelden hieronder) Het gaat om 24 levensloopbestendige seniorenappartementen in het sociale huursegment. Ze zijn comfortabel, energiezuinig en betaalbaar.

- Start renovatie woningen Buttingstraat en Nieuwenhofstraat: juni 2021 - Pannenberg: werkzaamheden gestart augustus 2020 en oplevering eind 2020 of begin 2021 Woonpunt gaat de 42 appartementen aan de Pannenberg renoveren. Het gebouw krijgt daardoor een nieuw en fris uiterlijk. Door de energetische verbeteringen heeft de woning na de renovatie het energielabel A. De bewoners zijn enthousiast en kunnen doorgeven, indien de keuken, badkamer en WC in aanmerking komen voor renovatie, te kennen geven of zij dit willen. In ons volgende Infobulletin gaan we hier verder op in. 3


Even voorstellen: Dylan Erkenbosch

In deze rubriek stellen we iedere keer een medewerker van Woonpunt voor die specifiek actief is voor de huurders in Hoensbroek. Dit keer is het de beurt aan buurtcoördinator Dylan Erkenbosch. Dylan vervangt tijdelijk buurtcoördinator Angelo van Kan. Dat betekent dat hij het eerste aanspreekpunt is voor huurders uit De Dem, Mariarade Noord en Zuid, Hoensbroek Centrum en Nieuw Lotbroek Noord. Dylan is zeker geen onbekende: “Ik heb twee stages gelopen bij Woonpunt en er ook een paar keer gewerkt, bijvoorbeeld vakantiewerk. De laatste keer heb ik een jaar parttime gewerkt bij Klant & Leefbaarheid. Dat deed ik naast mijn opleiding. Al met al loop ik al zo’n drie jaar rond bij Woonpunt.” Ervaring in de corporatiesector Daarnaast deed Dylan nog meer ervaring op bij een andere woningcorporatie. “Na dat laatste jaar bij Woonpunt, was het tijd voor mijn afstudeerstage. Maar omdat ik al twee keer bij Woonpunt was geweest, moest ik op zoek naar een andere stageplek. Dat werd Wonen Limburg. Daar heb ik 25 weken stage gelopen in de buurtwinkel Heerlen. Daarna heb ik vanaf april tot augustus bij Wonen Limburg gewerkt, bij complexbeheer en bij incasso.”

4


Even voorstellen: Dylan Erkenbosch (vervolg) Veel in de wijk “De functie van buurtcoördinator spreekt me aan”, vervolgt hij. “Ik heb HBO Rechten gestudeerd. En in het eerste en tweede jaar kregen we allemaal verschillende sectoren, waaronder huurrecht, en dat vond ik heel interessant. Veel juridische beroepen zijn kantoorberoepen, maar als buurtcoördinator kom je ook veel in de wijk. Ik zie mezelf graag als een sociale speler. Ik wil graag naar buiten en contact hebben met de huurder.” Reizen als passie In zijn vrije tijd reist Dylan graag. “Ik doe graag citytrips door verschillende steden in Europa, reizen is een echte passie voor mij. Nieuwe landen en culturen leren kennen. Verder ben ik een echte filmfanaat; ik ga graag naar de bioscoop en een avondje Netflixen sla ik ook nooit over. Ook kan ik echt genieten van ergens lunchen of uit eten gaan. Verder ben ik in het weekend wel altijd bij vrienden en/of familie te vinden.” Leefbaarheidsvragen Heeft u vragen over de woon- en leefomgeving in De Dem, Mariarade Noord en Zuid, Hoensbroek Centrum of Nieuw Lotbroek Noord? Daarvoor kunt u terecht bij Dylan. U bereikt hem via d.erkenbosch@woonpunt.nl of 088 – 050 60 70.

5


Nostalgie uit de Kasteelkolonie

Deze keer het opmerkelijke verhaal van een oud bewoner van deze mooie wijk die in het mijnverleden een fijne en nostalgische plaats innam in het Hoensbroekse gemeenschapsleven.

Zijn naam is Rini Markgraaf (67 jaar, links op de foto) en is hier een kleine 60 jaar woonachtig geweest. Als jongste zoon van een gezin met zes kinderen was het in die tijd best wel zwaar maar ook heel prettig want je had heel veel speelkameraadjes in deze kinderrijke wijk. Er werd veel geravot en op school was het best streng met de veel godsdienstles en catechismusles. De school was toen strikt gescheiden voor jongens en meisjes; de meisjes gingen naar de Antoniusschool en de jongens naar de Heilighartschool. Beide scholen lagen aan de Juliana Bernhardlaan, dus heel dichtbij voor de kinderen en hun ouders aangezien bijna alles te voet of per fiets werd gedaan. De auto was alleen weggelegd voor onze burgervader, dokter, notaris, mijnopzichters en politie, dus al met al was het toen redelijk schoon in de wijk. Voor de waterbehoefte had men een centrale waterput in de wijk en voor je dagelijkse behoefte had je een poepdoos c.q. zinkput in de tuin. Deze werd ook gebruikt om de tuin goed bemest te houden en de groenten en fruit hadden goede aftrek in het gezin. 6


Nostalgie uit de Kasteelkolonie (vervolg) Om de huizen warm te houden, hadden de kolenboeren in die tijd een gouden handeltje, maar het was heel primitief om alles schoon en warm te houden. En bovendien heel hard werken voor de moeders met hun grote gezinnen waar de oma’s en opa’s vaak ook inwoonden. Op zaterdagmiddag werd een grote wasketel op het fornuis gezet en werden de kinderen gesopt; als kleinste had je natuurlijk het vuilste water. De moeders startten op zondagmiddag om het vele wasgoed in een grote wasketel te koken en op maandag hingen de waslijnen dan ook propvol. In de winter werd de was binnen in het huis opgehangen. Gezinnen van tien personen waren geen uitzondering en ze kregen toch elk mondje gevuld, mede vanwege veelal zeer effectief budgetbeheer. De meeste mannen in die wijk waren hardwerkende mijnwerkers van de Staatsmijn Emma aan de Akerstraat. Ook kon men in die tijd boodschappen doen ‘op de poef’ en werd er over en weer geleend en elkaar van eten voorzien. De melkboer, bakker en kruidenier maakten best goede omzetten vanwege de grote gezinnen in de wijk. Over het algemeen bestond de wijk uit Limburgers en het sociale leven speelde zich af in de voortuin en tuinen van deze klassieke mijnwerkershuisjes. Spanningen en excessen werden met elkaar opgelost en er was sowieso veel onderling respect en tolerantie. Men gunde elkaar alles en problemen loste men gezamenlijk op. Als hobby was de duivensport een goede uitlaatklep voor de ouderen. De jongeren speelden en ravotten veelvuldig en de spellen uit het verleden werden veel toegepast. Ook werd de mooie speeltuin goed bezocht door de jeugd en hun moeders; moe en voldaan ging men in avond weer huiswaarts. In de avonduren werden er thuis met het hele gezin allerlei gezelschapsspellen gespeeld, want in die tijd was een televisie alleen weggelegd voor de rijken. Op zaterdag en zondag werd er gevoetbald. Kaspora nam hier in de wijk een belangrijke plaats in en Rini heeft daar in het tweede en derde elftal gespeeld. De derby’s tegen naburige clubs werden goed bezocht en het rijke Limburgse bier vloeide er rijkelijk. Hele goede voetballers kwamen uit deze wijk en ze speelden op een zeer verdienstelijk niveau. De samenhorigheid, kameraadschap en de wil om er iets van te maken legde de basis oor de vele successen van deze club. 7


Nostalgie uit de Kasteelkolonie (vervolg) Nadat er eind jaren vijftig in Hoensbroek geen optocht meer door de straten was getrokken, werd in 1960 het idee geboren om een optocht op touw te zetten. Ondersteund door buurtwerkster mevrouw Vaessen van het buurthuis de Burcht aan de Marktgravenstraat werd een avond georganiseerd waaruit het buurtcomité: ‘Wagenbouwers van het Kasteel’ opgericht. De eerste wagen had het thema ‘De Bokkerieërers’ en de dames liepen mee als de ‘De Klotsköp van het Kestieël’. Beide groepen behaalden meteen de eerste prijs. Dit was de oorsprong van oudste carnavalsvereniging van Hoensbroek, te weten de Klotsköp van het Kestieël. Heel veel mensen hebben genoten van de vele fijne carnavalsactiviteiten en ze bestaan reeds meer dan 60 jaar. Rini is nog altijd actief lid en door het sluiten en afbreken van het buurthuis is er nu, na jarenlang een fijn onderkomen te hebben gehad bij Henk en Riet van Café Louter Kabouter, een nieuw verenigingslokaal ontstaan in de Tunnelbar. De toekomst van deze roemruchte club is dan ook gewaarborgd en is door nieuwe, jonge mensen opgepakt. Door het sluiten van de mijnen in jaren zeventig kwam de werkgelegenheid in het gedrang en veel jonge mannen moesten zich laten omscholen of raakten werkloos. Ook het sluiten van het buurthuis, het samengaan en verhuizen van voetbalclub Kaspora en VCT naar de Randweg en het vertrek van de Klotsköp heeft in zeker mate bij gedragen dat de reputatie van deze nostalgische wijk afbrokkelde. Rini heeft zelf het dakdekkersberoep geleerd en tot 2019 uitgeoefend. Men moest in die tijd nog de teerketel hanteren. Een kleine onoplettendheid had hem bijna voor zijn leven getekend, maar hier kwam gelukkig heel veel geluk bij kijken. Rini is, nadat hij getrouwd is en een gezin heeft gesticht, tot 2013 in zijn huisje in de Kasteelkolonie blijven wonen. Daarna verhuisden zij naar een bejaardenhuisje in Mariagewanden. Hier kwam hij een oude bekende tegen die schuin tegenover hem woont. Het is Riet, de kasteleinsvrouw van het stamcafé Louter Kabouter van de Klotsköp. Hier werd weer ouderwets met elkaar omgegaan en er is een leuke ontmoetingsplaats ontstaan, een stukje nostalgie vanuit de kloosterkolonie is teruggekeerd. Dit is ontstaan door mensen die het hart op de goede plaats hebben, echte buurtwerkers, die deze buurt tot een fijne omgeving hebben gemaakt! 8


Bouwen aan een veilige verkeerssituatie bij basisschool de Regenboog Nadat er veel voorwerk was verricht waarbij Team Beleid Ruimte Gemeente Heerlen, schoolbestuur, buurtgericht werk, wijkbewoners en Veilig Verkeer Nederland waren betrokken, zijn nu de plannen uitgewerkt. Er werd een proef gestart in de directe omgeving van de school volgens de TrapStep Stap challenge die van 21 tot en met 25 september plaatsvond. Er werd samengewerkt met het organisatiebureau Braining the Future en alles stond in het teken van gezond en veilig naar school gaan. De schoolomgeving was tijdelijk ingericht om fietsend, steppend en lopend naar school te gaan. Er werd getest welk effect heeft voor de buurtbewoners, leerlingen en ouders. Om dit doel te bereiken, werd de verkeerssituatie tijdelijk aangepast met de volgend maatregelen. 1. Tijdelijke zebrapaden op de Weijenbergstraat en Emmastraat. 2. Tijdelijk eenrichtingsverkeer Weijenbergstraat (vanaf Emmaplein richting Rooseveltstraat). 3. Een ‘Kiss and Ride’ (Zoen en Zoef) bij de Heilig Hart van Jezuskerk. 4. Wachtruimtes voor de ouders. Er vonden allerlei activiteiten plaats waarbij er fietsen, steppen of lopen op het programma stonden. Ook sprak een wijkagent over verkeersveiligheid en was er een heuse ‘fietsendokter’ die de fietsen van de kinderen nakeek. Vol spanning zal men nu moeten afwachten over hoe en wat. De eerste kanttekeningen kwamen reeds binnen, bijvoorbeeld waarom de onderbouw niet was meegenomen in de plannen. Ook vinden hier veelvuldig verkeersovertredingen plaats waarbij men op het trottoir parkeert. Een ander dilemma voor de bewoners is het feit dat de geparkeerde auto’s van het schoolpersoneel voor de huizen staan geparkeerd, waardoor de bewoners een stuk verderop moeten parkeren. Het is vaak een gevaarlijke situatie voor de schoolkinderen en het is helaas wachten totdat er iets gevaarlijks gebeurt. Voor een goede uitkomst zal de Emmastraat dus ook meegenomen dienen te worden in de plannen.

9


Klachtencommissie Qwestie

Qwestie is de naam van de klachtencommissie voor woningverenigingen: Woonpunt, Maasvallei en Servatius. Deze drie woningcorporaties hebben gekozen voor één klachtencommissie. Deze klachtencommissie is geheel onafhankelijk en dat wil zeggen dat zij geen enkele verbintenis hebben met één van de deelnemende woningcorporatie. Daarnaast zijn zij professionals op bouwkundig en technisch gebied, maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied. Zij zijn in staat om een klacht onafhankelijk en objectief te beoordelen en daar dan een juist advies over af te geven. Deze klachtencommissie is vanaf 1 maart 2020 operationeel. Heeft u als huurder een klacht over Woonpunt die niet of niet naar tevredenheid is opgelost? Dan kunt u, nadat u deze klacht al bij Woonpunt gemeld heeft en de klacht niet op tijd en redelijkheid verholpen is, deze klacht bij de klachtencommissie indienen. Vervolgens kijkt klachtencommissie Qwestie of de klacht al is behandeld door Woonpunt en men kijkt ook of de klacht al ter beoordeling ligt bij de rechter of huurcommissie, want dan wacht men de uitspraak van deze instanties af. Als uw klacht in behandeling wordt genomen, zal de klachtencommissie uw klacht deskundig en onafhankelijk beoordelen om vervolgens een advies uit te brengen aan de directie van Woonpunt en aan u. Let wel: dat advies is niet bindend voor Woonpunt en hoeft dan ook niet overgenomen te worden. Woonpunt zal dan echter wel met gegronde redenen moeten komen waarom zij dat advies niet wordt overgenomen. Bij ons weten is dit bij de vorige en deze klachtencommissie nog nooit voorgekomen. Leden van de HBV kunnen rekenen op hulp van ons bestuur om de klacht op schrift vast te stellen, dus neem daarvoor contact met ons via telefoon of e-mail. Kijk op www.qwestie-limburg.nl voor meer informatie over Qwestie.

10


Thuis in Limburg

In één van onze vorige edities zijn we uitgebreid ingegaan op het belang van de website ww.thuisinlimburg.nl. We willen nogmaals in het kort omschrijven hoe belangrijk het is om ingeschreven te staan als woningzoekende. De inschrijving is gratis en het enige wat u moet doen, is ieder jaar de inschrijving verlengen. Hierover wordt u van te voren per e-mail geïnformeerd. Als er zich in de toekomst omstandigheden voordoen en u moet verhuizen dan heeft u eerder een woning omdat u al jaren ingeschreven stond. Zoals u wellicht weet, zijn er bij Thuis in Limburg drie aanbodmodellen: 1. Inschrijvingstijd 2. Eerste reageerder 3. Loting We gaan in het kort in op model 1. Als u reageert op een woning en u voldoet aan de voorwaarden om als eerste in aanmerking te komen voor deze woning en u staat al vijf, zes of zeven jaar ingeschreven, dan maakt u grote kans om de eerste te zijn en uitgenodigd wordt voor een bezichtiging van de woning. U hoeft de woning uiteraard niet per se te aanvaarden. U mag dat aanbod dus weigeren en dan verandert er niets aan de inschrijfduur. Heeft u geen internet? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken met een bestuurslid van HBV Groot Hoensbroek en dan helpen wij u verder. Wij zijn ook bereid om u thuis op te zoeken en behulpzaam te zijn, dus schroom niet om contact met ons op te nemen!

11


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor (spreekuur) Donderdag: 10.00 – 12.00 uur Daarnaast is het mogelijk om op afspraak langs te komen voor een gesprek. Maak een afspraak door te bellen of een e-mail te sturen (zie hierboven). We verzoeken u om vooraf een afspraak te maken via telefoon of e-mail (zie hierboven), zodat het voor ons overzichtelijk blijft. Uiteraard kunt u ons ok via telefoon of e-mail benaderen voor het indienen van een klacht. Adreswijziging Is uw adres gewijzigd? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan ons, want vanwege privacyredenen krijgen wij deze gegevens niet van Woonpunt. Indien wij niet het juiste adres hebben, kunnen wij helaas geen Infobulletin bij u bezorgen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. Sjaak Mestrom Secretaris: Mevr. Annelies Vossen Penningmeester: Dhr. Jeu van der Lingen Bestuurslid: Dhr. Harry Kessen Aspirant bestuurslid: Mevr. Christina van Avesaath Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. Bjorn Teeuwen Redacteur Infobulletin: Dhr. Peter Vossen Fotografie Infobulletin: Dhr. Paul Welters

Sjaak

Annelies

Jeu

Harry

Christina Bjorn 12

Peter

Paul