Infobulletin 3 (2016)

Page 1

Infobulletin Nummer 3 - 2016

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Kort nieuws

Themabijeenkomst 2016: onderhoud en veilligheid Mede op verzoek van veel huurders organiseert het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek (HBVGH) een themabijeenkomst waarbij de thema’s onderhoud (aan woningen, complexen en de woonomgeving) en veiligheid (in uw complex en woonomgeving) aan bod komen. De themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 oktober vanaf 19.00 uur in de benedenzaal van Café Amicitia aan de Markt te Hoensbroek. Er worden presentaties verzorgd door: - Mw. Mirjam Depondt, directeur-bestuurder Woonpunt - Dhr. Frank Hoedemakers, hoofd onderhoud Woonpunt - Dhr. Jo Kleyn, senior sociaal beheer Woonpunt - Dhr. Patrick van Loon, wijkagent Hoensbroek - Dhr. Bart Vliegen, gebiedsregisseur Hoensbroek Na de presentaties is er een pauze ingepland met koffie, thee en vlaai. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de presentatoren. Bovendien zijn er tijdens de bijeenkomst meerdere medewerkers van Woonpunt aanwezig en kunt u hen vragen stellen. U bent van harte welkom en wij hopen dan ook op vele aanwezige huurders! Kijk voor meer informatie op www.hbvgroothoensbroek.nl/tb. Onze Buurt: stand van zaken Langzaam maar zeker starten we met de laatste etappe van het portiekenproject Hoofdstraat West en omgeving. Momenteel wordt er gewerkt aan het ‘pimpen’ van een flat aan de Hoofdstraat. Zo wordt de groenvoorziening in de geveltuin vervangen door keien, krijgen een aantal entrees een nieuw verflaagje en zijn er nog een aantal bewoners die een balkondoek aan de reling gaan aanbrengen of reeds aangebracht hebben. In een ander complex aan de Hoofdstraat wordt de kelderruimte nog van een verflaag voorzien. Woonpunt gaat eerst de kelderdeuren en deurkozijnen vernieuwen en daarna kan gestart worden met het verfwerk. Bewoner Bert Boon heeft nog genoeg eekhoorn- en vogelkastjes op voorraad die nog een plek kunnen krijgen in een van de vele bomen in de wijk. We zijn ook nog op zoek naar nieuwe ideeën. Een strikte voorwaarde bij het realiseren van uw idee is dat u, samen met uw buren, de handen uit de mouwen steekt. Heeft u een idee om het geld nuttig te besteden? Neem dan contact met ons op (zie achterzijde van dit Infobulletin) en wij maken met u en eventueel ook met uw medebewoners een afspraak. 2


Verzameling oud papier en plastic

Al ongeveer een jaar wordt in de complexen Op den Theulder en Aan de Stegel aan de Marktstraat te Hoensbroek succesvol één keer per week het oud papier door cliënten van de stichting Philadelphia opgehaald. Het succes heeft er toe geleid dat het project uitgebreid is met het complex Breukerhoes. Bij het samenstellen van dit artikel was nog niet bekend op welke dag in de week het oud papier in dit complex wordt opgehaald. Met betrekking tot het ophalen van plastic afval (PMD) door Rd4 zijn wij gaan kijken bij het complex (twee torenflats) aan de Weijenbergstraat (Woningstichting De Voorzorg). Als pilotproject van de gemeente en Rd4 kunnen de bewoners van dit complex de zakken ophangen aan de hiervoor bestemde palen met haken (zie afbeelding). Hiermee wordt voorkomen dat de zakken over straat gaan slingeren.

De veiligheid van het verkeer komt in het gedrang en daarom hebben wij contact opgenomen met Rd4 om aan de Marktstraat dezelfde mogelijkheid toe te passen, zoals aan de Weijenbergstraat. Rd4 stond hier positief tegenover. Rest alleen nog de toestemming van de gemeente Heerlen. Indien de gemeente akkoord gaat, worden op de parkeerplaatsen aan de achterzijde van de complexen Breukerhoes, Aan de Stegel en Op den Theulder, dezelfde palen geplaatst. We hopen dat de gemeente akkoord gaat om de overlast en onveilige verkeerssituatie tegen te gaan. 3


Van Iterson-koeltorens

Professor Frederik van Iterson ontwierp in 1917 de wereldberoemde koeltoren naar zijn naam. De allereerste van deze koeltorens werden gebouwd in Hoensbroek op het terrein van de voormalige staatsmijn Emma. Na de sluiting van de mijnen werd besloten de mijnen en koeltorens te slopen. De laatste koeltoren op het Emmaterrein legde in 1985 het loodje ondanks dat deze in 1978 was aangewezen als rijksmonument. Na de herindeling in 1982 werd het grondgebied van de voormalige staatsmijn Emma ingedeeld bij de gemeente Brunssum. Deze gemeente verzuimde het om zich ook maar iets aan te trekken van de bestemming van de koeltoren tot rijksmonument. De toenmalige burgemeester van Brunssum de heer Louw Hoogland liet de koeltoren slopen. Voormalig minister Elco Brinkman werd na de sloop hierover ter verantwoording geroepen. Deze deed de zaak af met de mededeling dat het hier een bouwwerk betrof van uitsluitend regionale betekenis. In het kader van het Jaar van de Mijnen in 2015 heeft de Stichting Hoensbroek 3.0 in samenwerking met het Centrummanagement het plan ontwikkeld om een aantal koeltorens na te laten bouwen en te voorzien in de kleuren van de vlaggen van de landen van waaruit mensen naar Zuid-Limburg zijn gekomen om als ondergronds mijnwerker te werken.

4


Van Iterson-koeltorens (vervolg)

Oorspronkelijk was het de bedoeling om tien koeltorens te laten bouwen, maar vanwege de hoge kosten werden het er uiteindelijk zeven. De architect Marc Maurer heeft ze ontworpen. De heer Harry Hertog, centrummanager van Hoensbroek, heeft het hele project begeleid en gestuurd. Sinds 1 oktober 2015 waren de koeltorens te bewonderen op de hoek van de Akerstraat-Noord en de Emmaweg, op het voormalige Emmaterrein. De niet geverfde koeltoren is inmiddels verwijderd en verhuisd naar zwemparadijs Otterveurdt waar hij een definitieve plek krijgt op de toren van de waterglijbaan. EĂŠn van de meerkleurige koeltorens krijgt een plek bij de rotonde aan de Markt (nabij Bristol). De tweede is aangekocht door de gemeente Brunssum en zal waarschijnlijk in het Schutterspark worden geplaatst. De nog resterende vier koeltorens worden, zoals het er nu naar uitziet, geplaatst langs het voormalige mijnspoor, onder andere in de gemeenten Nuth en Schinnen. Overigens heeft de Welstandscommissie van de gemeente Heerlen de plaatsing van de koeltoren aan de Markt afgewezen. Ten tijde van het samenstellen van dit artikel was bij ons nog niets bekend over eventuele onderhandelingen hierover.

5


De Woontuin

Aan de Auvermoerstraat 25 ligt het gebouw van de voormalige mulo Don Bosco. Dit is een oud schoolgebouw uit 1963 dat sinds 2016 wordt gebruikt voor een sociaal project. Binnen dit schoolgebouw bevinden zich onder meer dagbesteding voor geïndiceerde zorgvragers, een dagopvang voor de inloop van alle buurtbewoners en tien appartementen c.q. woonstudio’s. Hierdoor wordt de sociale betrokkenheid in de wijk vergroot. Tevens worden binnen dit project de pijlen gericht op zelfvoorziening. Zo wordt er in de tuin achter het pand fruit en groente geteeld, zal er honing worden gemaakt en zullen er kippetjes worden gehouden. Deze producten kunnen vervolgens worden verwerkt in de maaltijden die de bewoners zelf bereiden. Verder zullen er vaker presentaties, workshops en trainingen worden aangeboden om de buurtbewoners op de hoogte te houden van ontwikkelingen in bijvoorbeeld de zorg. Naast de vrije inloop, de maaltijdvoorziening en wijkspreekuren met de sociale krachten, worden er ook workshops en activiteiten aangeboden zoals bloemschikken, houtbewerking, beweging en de terugkerende kienactiviteit. Stichting Katharina Kasper De partij die de dagopvang binnen dit project beheert, is stichting Katharina Kasper. In april 2013 heeft de Overste van de Nederlandse Provincie van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus de aandacht van het kapittel gevestigd op de wijze waarop de congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus voortleeft. Eén van de kernpunten was hierin het in beeld brengen van de geschiedenis vanaf het moment dat Gravin Elvira d’Ansembourg in het jaar 1859 de stichteres Maria Katharina, om zusters had gevraagd. De zusters voorzagen in de behoefte aan ziekenverzorging en het onderwijs.

6


De Woontuin (vervolg)

De tijdsgeest nu Op dit moment wonen er binnen de Woontuin enkele bewoners boven de dagopvang van Katharina Kasper. De bewoners ontmoeten elkaar op de dagopvang om samen met de buurtbewoners leuke activiteiten te ondernemen. De sleutelwoorden zijn: ontspanning, zelfverwezenlijking, het leggen van sociale contacten, gewaardeerd worden en er simpelweg mogen zijn. Met deze uitgangspunten benaderen de medewerkers de cliĂŤnten. Naast de gespecialiseerde zorg en de sociale krachten wordt er gewerkt met vrijwilligers die zorgen voor een optimale levenskwaliteit van de bewoners. Dit sluit naadloos aan bij de verwachtingen vanuit de overheid. Er wordt gewerkt met een krachtgerichte benadering waarbij de wensen en vooral de mogelijkheden van de bewoners en buren voorop staan. Toekomst Over een jaar is de tuin waarschijnlijk af en is er voor de gasten de mogelijkheid om te recreĂŤren en te werken in de tuin. Op deze manier wordt de Woontuin ook pas echt een woontuin. Vanwege het telen van de eigen groente wordt er extra ingezet op duurzaamheid. De duurzaamheid van het pand zelf blijkt uit zonnecollectoren, duurzame isolatie, en uiteraard de nieuwe bestemming voor het voorheen verouderde pand. Kortom, genoeg redenen om de Woontuin binnenkort eens te bezoeken!

7


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 exemplaren, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u zonder afspraak op spreekuur komen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. A. Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Dhr. J. Hilgers Mevr. A. van der Heijden Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Schuttersweide / De Beemden Mevr. F. Spijker Mevr. J. van Aken 045-5220773 045–7506992 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast 06–11044543 8