Infobulletin 3 (2013)

Page 1

Infobulletin Nummer 3 - 2013

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Tweede Secretaris: Dhr. J. Teeuwen Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. J. Groothand Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Kasteelbuurt Mevr. F. Spijker Dhr. J. Groothand Marktstraat 139, 6431 LM Wingerdweg 66, 6432 HK 045-5220773 06-47141592 Nieuw Lotbroek Schuttersweide / De Beemden Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Rector Weertsstraat 2, 6433 ER Schuttersweide 26, 6433 AD 06–11044543 045–7506992 2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Zo vlak na de vakantie zijn we weer met frisse moed begonnen aan de samenstelling van het nieuwe Infobulletin. We hebben weer een editie met twaalf pagina’s voor u samengesteld en daar zijn we wederom trots op! Een verslag over ‘De onzichtbare stad’, de vaste rubriek ‘Perikelen in de buurt’, kort nieuws van het bestuur van onze HBV en nog enkele andere artikelen maken deze editie tot een fijn leesbaar geheel. Kortom, blader snel door en blijf weer op de hoogte van het nieuws van en rondom uw HuurdersBelangenVereniging! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl

V.l.n.r.: B. Teeuwen, J. Mestrom, J. Teeuwen, J. van der Lingen, J. Groothand, F. Spijker, M. L. Slegers, J. Lutke-Schipholt. N.B.: J. Houtvast en J. van Aken ontbreken op deze foto. 3


Theaterproject ‘De onzichtbare stad’ Op 30 en 31 augustus en op 1 september 2013 heeft er in de voormalige LTS-buurt een theaterproject plaatsgevonden met als titel ‘De onzichtbare stad’. Dit project vond plaats op initiatief van Esther van de Pas en Irmgard Tummers, beiden lid van het Orttheater uit Maastricht. Voor dit project is er door de Gemeente Heerlen een subsidie toegekend. Het toneelstuk werd op meerdere aansluitende tijdstippen opgevoerd in één van de sloopflats aan de Pastoor Schleidenstraat in Hoensbroek. De acteurs en actrices konden zich vooraf opgeven. Het waren mensen uit alle gelederen van de bevolking. Enkele bestuursleden van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek hebben hier ook een bijdrage aan geleverd. Bezoekers aan dit theaterproject werden opgevangen in Café Wien aan de Wilhelminastraat en in gepaste stilte begeleid naar de flat waar het toneelstuk plaatsvond. Tijdens de wandeling naar de flat konden de bezoekers kennis maken met het ‘koerennen’, een traditioneel Hoensbroeks gebruik op de donderdag voor Carnaval. Vervolgens werden de bezoekers voor de flat opgevangen en één voor één toegelaten tot het project. De toneelstukken waren geïnspireerd uit verhalen van Hoensbroekenaren. ‘De onzichtbare stad’ was de titel van een beeldend locatietheater project van Orttheater dat tijdens het Cultura Nova festival in première ging. In een leegstaande portiekflat in de oude LTS-buurt van Hoensbroek beeldden ‘bewoners’ in een museale setting het verleden, heden en het ‘hiernamaals’ uit. Het verleden werd uitgebeeld door een oudmijnwerker met stoflongen die verzorgd werd door zijn echtgenote. Hiervoor waren er vijf ruimtes in het eerste appartement in zijn geheel zwart geschilderd.

4


Theaterproject ‘De onzichtbare stad’ (vervolg) Het heden werd uitgebeeld in een ander appartement waar een oma en haar kleindochter elkaar goed in de gaten hielden. Oma, gewapend met brandblusser, die met koffie strooide en de kleindochter die alleen maar rookte, brandgaten in het meubilair veroorzaakte en verder helemaal geen oog had voor haar huilende kind dat in een wieg lag, maar wel voor haar aangelegde illegale wietplantage in een leegstaande kamer. Vandaar de angst van oma voor brand. In een volgend appartement werd de eenzaamheid uitgebeeld. Een gokverslaafde, werkloze, verveelde bewoner en een demente bewoner beeldden de eenzaamheid uit. In weer een volgend appartement beeldde een aan alcohol verslaafde jongedame haar passies uit voor de band Pussycat. Het hiernamaals werd in het laatste appartement uitgebeeld door lege ruimtes alle verlicht met geel licht en opgetuigd met een sarcofaag. Vooraf is er door de deelnemers van het project flink gerepeteerd. Voor de repetities stond ‘De Koffiepot’ ter beschikking. Naderhand vonden de repetities en ook de generale repetitie op de locatie van het theaterproject plaats. De belangstelling voor het project was enorm. Veel bezoekers waren na de voorstelling geëmotioneerd, omdat zij zichzelf herkenden in het gebeuren en in hetgeen uitgebeeld werd. De lovende recensies vanuit andere hoeken logen er niet om. Al met al mag dit theaterproject, deel uitmakend van het Cultura Nova festival dat elk jaar in deze regio plaatsvindt, een groot succes genoemd worden. De deelnemers aan het project waren er dan ook maar al te trots op dat zij hieraan een bijdrage hebben mogen leveren.

5


Verslag ‘Te Gekke Burendag’

Op vrijdag 9 augustus jl. werd rondom het buurtcentrum ‘De Koffiepot’, gelegen aan de Kasteel Hoensbroeklaan, de ‘Te Gekke Burendag’ gehouden. De organisatie van dit evenement was in handen van Mondriaan en welzijnsorganisatie Alcander. De organisatie van dit evenement had als doel om meer begrip te vragen voor mensen die lijden aan psychische aandoeningen. Bij de opening waren personen van verschillende organisaties aanwezig, zoals Woonpunt, Alcander en onze HuurdersBelangenVereniging. De officiële opening van dit evenement werd verricht door de stripfiguren ‘Toos’ en ‘Henk’, beiden bekend uit de krant. Er was die middag veel te doen in de omgeving van ‘De Koffiepot’. Voor de jeugd was er die middag een springkussen voor de kleintjes en een kooi waarin de oudere jeugd kon voetballen. De oudere jeugd kon ook mobieltjes maken en tevens stenen verven om daar vervolgens figuren mee maken. De volwassenen konden deelnemen aan verschillende workshops, zoals bloemschikken en gezond koken of de nagels laten verzorgen. Er was ook de mogelijkheid voor het maken van een wandeling in het tegenover ‘De Koffiepot’ gelegen dierenpark. In het dierenpark las de jeugdstadsdichter van de Gemeente Heerlen gedichten voor. De gedichten die werden voorgedragen waren tevens gebundeld en te koop.

In ‘De Koffiepot’ zelf waren er ook nog verschillende workshops zoals Zumba, Zumba Gold, Line dance, Tai Chi, Djembé en kegelen. De gezellige middag met goed weer waarin buren elkaar ontmoetten en een praatje konden maken werd mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren. 6


Voortgang vervanging CV-ketels Gebrookerplein Het bestuur van de HBV laat zich regelmatig door de opdrachtgever (Woonpunt) bij projecten op de hoogte houden over de stand van zaken. Tevens ontvangt het bestuur van de HBV ook informatie van de bewoners over de voortgang en de eventuele perikelen van het project. Zo kan het bestuur van de HBV bij problemen direct actie ondernemen richting de opdrachtgever. Bij de vervanging van de CV-ketels aan het Gebrookerplein hebben zich bij de start van het project enkele problemen voorgedaan. Na overleg met de opdrachtgever en de uitvoerder zijn deze problemen zo goed als opgelost. De bewoners die wij gesproken hebben, zijn in het algemeen tevreden over de voortgang van het project. De overlast die zij hebben ondervonden tijdens de werkzaamheden zijn in het algemeen meegevallen. De afwerking en oplevering zijn ook naar tevredenheid van de bewoners. Na een bezoek aan deze bewoners heeft het bestuur van de HBV kunnen vaststellen dat de werkzaamheden inderdaad goed zijn opgeleverd. Bij andere projecten, zoals de vervanging van de kozijnen in het complex ‘De Beemden’, zal het bestuur van de HBV deze controlerende functie hanteren en zich ook hierover laten informeren door Woonpunt, alsmede door de bewoners. Mochten zich desondanks toch nog problemen voordoen bij dit project dan verzoeken wij de bewoners dit aan ons te melden. Dit kan telefonisch of tijdens onze spreekuren op dinsdag en donderdag.

7


Perikelen in de buurt: Hoofdstraat west e.o. Zoals in de vorige zes edities van het Infobulletin volgt hier voor de zevende keer een artikel over perikelen in de buurt, deze keer over de wijk rondom het complex ‘Hoofdstraat west e.o.’. De rapportages worden gemaakt aan de hand van een interview (middels vijftien vastgestelde vragen) met een reeds in de wijk lang woonachtig persoon of gezin. De interviews geven de meningen van de geïnterviewde wijkpersonen weer en dat betekent dus ook dat de geschetste situatie niet de werkelijke situatie in die wijk hoeft te zijn. Dit zijn de vragen die wij voor alle interviews in de wijken gebruiken: 01. Hoe lang woont u in de wijk? 02. Welke voorzieningen zijn er in de wijk en welke zijn voor u belangrijk? 03. Welke voorzieningen mist u in de wijk? 04. Wat is er in de wijk t.o.v. vroeger veranderd? 05. Hoe vindt u het openbaar vervoer in de wijk? 06. Hoe is het gesteld met het verenigingsleven in de wijk? 07. Bent u zelf aangesloten bij een vereniging in uw wijk? 08. Hoe is het gesteld met de onderlinge contacten tussen de bewoners in de wijk? 09. Hoe zijn de medische voorzieningen in de wijk? 10. Hoe is het gesteld met de voorzieningen en activiteiten voor de gehandicapte - en oudere bewoners van de wijk? 11. Is er veel overlast in de wijk door jongeren of andere groeperingen? 12. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in de wijk? 13. Hoe is het gesteld met de algemene veiligheid en voelt u zich wel veilig in deze wijk? 14. Vindt u dat er voldoende wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren? 15. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u geven voor het woongenot in deze wijk? De geïnterviewde persoon is sinds 43 jaar woonachtig in de wijk en woont er de laatste tijd niet altijd met veel plezier. Voorzieningen zoals levensmiddelenwinkels zijn er niet meer en er is ook geen buurthuis. Er is wel een ontmoetingscentrum in Mariagewanden, maar voor veel oudere bewoners ligt deze iets te ver uit de buurt. Wat de mensen verder missen in deze wijk is een kleine buurtwinkel voor de dagelijkse boodschappen. 8


Perikelen in de buurt: Hoofdstraat west e.o. (vervolg) Voor deze voorzieningen moeten de bewoners naar het centrum van Hoensbroek. Tevens mist men in de wijk een hondenuitlaatplaats. In de wijk, met name in de Hoofdstraat, is er veel veranderd ten opzichte van vroeger. De situatie is verslechterd door kamerverhuur, harde muziek en drankgebruik op straat. Wat het openbaar vervoer betreft, zijn er meerdere opstapplaatsen in de nabijheid (Juliana Bernhardlaan) aanwezig. Er zijn directe busverbindingen naar onder meer Heerlen Centrum, de ziekenhuizen Atrium Heerlen en Atrium Brunssum, Valkenburg en het centrum van Maastricht. In de wijk zelf zijn geen verenigingen actief, maar men kan hiervoor terecht in de omringende wijken. De bewoonster is zelf wel aangesloten bij een vereniging. In het complex waar de bewoonster woonachtig is, zijn de contacten tussen de bewoners onderling redelijk tot goed te noemen. Hoe het in de andere complexen en straten met de onderlinge contacten is gesteld, is haar echter niet bekend. Er zijn voldoende medische voorzieningen zoals een huisartsenpraktijk en een apotheek aanwezig. Voor oudere bewoners wordt er in de wijk helaas weinig georganiseerd. Wat voorzieningen betreft, missen de oudere flatbewoners vooral liften in hun complexen. De bewoonster vindt dat er veel overlast is door hondenpoep, dronken mensen, kamerverhuur, maar ook door vaste bewoners uit de wijk zelf. De verkeersveiligheid laat op sommige plaatsen in de wijk te wensen over. De Hoofdstraat is een ‘racebaan’ geworden en niemand die er naar kijkt. Verkeerscontroles worden er helaas weinig gedaan. De bewoonster voelt zichzelf wel veilig in de buurt. Zij geeft wel toe dat zij niet bang is uitgevallen. Er wordt volgens haar niets gedaan om de veiligheid in de buurt te verbeteren. De geïnterviewde bewoonster beoordeelt haar woongenot met een 6. 9


Kort nieuws namens het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Verkeersproblemen Boshouwersweide De bewoners van de wijk Boshouwersweide (Nieuw Lotbroek) ondervinden veel overlast van doorgaand verkeer in hun wijk. De bewoners rapporteren dat er veel te hard wordt gereden en dat men verkeersregels aan de laars lapt. De straat in de wijk wordt volgens de bewoners als sluiproute gebruikt door verkeer dat via de Julianastraat de Overbroekerstraat wil bereiken. De situatie levert ernstig gevaar op voor de spelende kinderen en de bewoners van de wijk. De bewoners zijn nu in actie gekomen door een brief te sturen naar de Gemeente, Politie en het Handhavingsteam. Daarbij zijn ook de handtekeningen van een groot aantal bewoners aan toegevoegd. Het bestuur van de HBV ondersteunt de actie van de bewoners en heeft via een bestuurslid Veilig Verkeer Nederland (VVN) ingeschakeld. VVN gaat ook actie ondernemen. Wij houden u op de hoogte van de eventuele ontwikkelingen. Links stadsarchief Heerlen/Os Gebrook, Rijcksheyt en Staatsmijnen Via de onderstaande links vindt u informatie met betrekking tot de herinrichting van Hartje Hoensbroek en talloze foto’s van Hoensbroek van nu en uit het verleden die beslist het bekijken waard zijn. Informatie herinrichting Hartje Hoensbroek: www.heerlen.nl/osgebrook Foto’s Hoensbroek toen en nu: www.rijckheyt.nl Foto’s mijnverleden: www.demijnen.nl/collectie Veel plezier met het doorspitten van deze websites! 10


Sudoku

De winnaar van de sudoku uit ons tweede Infobulletin van 2013 is mevrouw Spaetgens, woonachtig aan de Zijstraat te Hoensbroek. De vier cadeaubonnen werden op 30 augustus uitgereikt aan de echtgenoot van mevrouw Spaetgens (zie foto). Vul de onderstaande puzzel volledig in en maak kans op een set van vier waardebonnen van € 5,- voor winkelcentrum ‘Hartje Hoensbroek’. Stuur uw oplossing uiterlijk 30 november naar info@hbvgroothoensbroek.nl of naar: HBV Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN Hoensbroek 6

9

5

1

2

4

8 6 5

9

5

9

3

8

4

3

1

6

9

1

2 2 7 2

4

1

2 5

9 11


Agenda en colofon

Agenda Er zijn geen activiteiten in oktober tot en met december. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele agenda.

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek (oktober-december 2013) Datum Tijd Evenement Zondag 3 november 12.00 uur - 17.00 uur Halloween Zondag 17 november 12.00 uur - 17.00 uur Intocht Sinterklaas Zaterdag 23 november 12.00 uur - 17.00 uur Pietendag Zondag 1 december 12.00 uur - 17.00 uur Pietendag Zondag 15 december 12.00 uur - 17.00 uur Kerst Koopzondag Zondag 22 december 12.00 uur - 17.00 uur Kerst Koopzondag

Colofon Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u, zonder afspraak, op spreekuur komen. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045–5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.