Infobulletin 2 (2021)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2021

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Kort nieuws

Contributie via automatische incasso Eind vorig jaar, begin dit jaar zijn wij gestart met het innen van € 4,contributie via automatische incasso. Mede omdat de acceptgirokaarten in de toekomst verdwijnen, hebben wij gemeend om u de mogelijkheid te geven om via automatische incasso de contributie te kunnen voldoen. Daar dit voor ons ook nieuw is, heeft het erg lang geduurd voordat alles geregeld was met ING, vandaar dat de € 4,- voor 2021 recentelijk pas is afgeschreven van uw rekening. In 2022 hopen wij dat de afschrijving begin januari plaatsvindt. Voor de leden die zelf hun overschrijving regelen, zal er niets veranderen. Ook voor de leden die persoonlijk € 4,- komen afgeven op ons kantoor zal er niets veranderen; zij blijven welkom tijdens spreekuur of we komen de contributie ophalen. Huurders die tussentijds lid worden, gaan per 1 juli € 2,- betalen voor 2021 en voor 2022 € 4,-, dus € 6,- voor 1,5 jaar. Bijeenkomst in Breukerhoes Het bestuur van HBV Groot Hoensbroek was 15 juni uitgenodigd in het Breukerhoes, gelegen aan de Marktstraat. Er zijn bewoners die niets wisten van het bestaan van HBV Groot Hoensbroek. Het bestuur heeft uitgelegd wat de HBV voor leden kan betekenen. Er kwamen meteen vragen over een huismeester die zou zijn aangewezen door Woonpunt voor de flats aan de Marktstraat. Daar is momenteel geen sprake van. Ook kwamen er vragen over de volgorde van de brievenbussen. Dit is namelijk een grote chaos en tevens is de buitenverlichting niet goed en/of onvoldoende aangebracht. Sommige huurders willen ook graag een scootmobielruimte. Dit is gevraagd aan Woonpunt, maar de betreffende huurders kregen als antwoord dat ze aan de overkant in de scootmobielruimte moesten parkeren. Dit is in onze ogen veel te ver om te lopen en dus heeft de HBV meteen een medewerker van Woonpunt gebeld en die beloofde er mee aan de slag te gaan. Geef uw mening over Op Mezelf In ons vorige Infobulletin heeft u kunnen lezen dat Marian Maaskant een onafhankelijk evaluatieonderzoek gedaan naar de ondersteuningsvisie van en ondersteuning door zorgaanbieder Op Mezelf. Ze stelde het zeer op prijs dat wij hierover een artikel geplaatst hebben, maar helaas hebben wij niet vermeld dat u uw mening kunt geven. Op Mezelf is één van de zorgaanbieders in Hoensbroek. In de Harmoniestraat, Hoofdstraat en aan de Amstenraderweg wonen cliënten van Op Mezelf. Bij Soek (Hoofdstraat) zijn cliënten overdag bezig met onder andere houtbewerking en schilderen. 2


Kort nieuws (vervolg)

Op Mezelf vindt het belangrijk dat haar cliënten goed kunnen samenleven met hun buurgenoten. Daarom ruimen cliënten van Op Mezelf zwerfafval op, houden het groen bij en werken in de vergeten groentetuin. Door de coronacrisis zijn andere projecten uitgesteld, maar zodra het weer kan, nodigt Op Mezelf de buurtbewoners uit voor een kop koffie bij Soek of voor een avondje darten. Op Mezelf wil graag weten wat u, als buurtgenoten, vindt van deze projecten en van Op Mezelf. Daarom heeft Op Mezelf aan een onafhankelijk onderzoeker gevraagd om na te gaan of Op Mezelf haar plannen en ambities waarmaakt. De resultaten van dit 'Reddolfproject' (Reddolf is het omgekeerde van Flodder) kunt u lezen op de website van Op Mezelf (www.opmezelf.nu). Wilt u uw mening geven of uw ervaringen met Op Mezelf delen? De onderzoeker, Marian Maaskant, wil graag met u in gesprek, dus neem contact op via 06-53768484 of info@marianmaaskant.nl. Verdere projecten die staan te gebeuren in Hoensbroek vindt u hieronder en zoals u kunt zien, zijn de plannen verschoven: • Nieuwbouw Aldenhofpark: oplevering voorjaar 2022 Het gaat om 24 levensloopbestendige seniorenappartementen in het sociale huursegment. Ze zijn comfortabel, energiezuinig en betaalbaar. Bewoners uit de SlakHorst krijgen voorrang. Zoals u wellicht gezien heeft, is er gestart met de nieuwbouw. Het gebouw wordt gefundeerd op zogenaamde boorpalen. Tijdens het boren van deze palen trof bouwbedrijf Van Wijnen op grote diepte carbolineum ofwel teerolie aan. Dat werd vroeger gebruikt voor het beschermen van hout. Omdat men de betreffende grond moet afvoeren, is er een ander gespecialiseerd bedrijf benaderd om dit uit te voeren.

3


Kort nieuws (vervolg)

Bij het uitboren kan het zijn dat er carboleum mee naar boven komt en dit kan een geur afgeven. Heeft u vragen over dit project of de planning? Neem dan contact op met Koen Nijssen van Woonpunt via 088-0506070 of Harrie Meerts, uitvoerder bij Van Wijnen, via 046-4204500. • Groot onderhoud Marktstraat: oplevering voorjaar 2022, de bewoners zijn door een film, een brochure en diverse gesprekken op de hoogte gebracht van de plannen. Ook hadden zij inspraak vanaf het begin. De totale renovatie gaat 11 miljoen euro kosten de appartementen krijgen na de renovatie energielabel A+. Op donderdag 10 juni werd er een zeer geslaagd feest gegeven; bewoners werden getrakteerd op taart en een drankje, ook was er een optreden van Frans Theunisz. In verband met corona werd er aan de bewoners gevraagd om op de eigen gallerij te blijven. Dit was een fraai gezicht, mede omdat er gedanst werd en zelfs een polonaise gelopen.

4


Kort nieuws (vervolg)

• Start renovatie woningen Mariarade: einde 2021 of begin 2022. Er zijn inmiddels besprekingen geweest met de klankbordgroep. Helaas is dit tot nu toe via het computerprogramma Teams moeten gaan, waardoor bewoners afhaken of zelfs geen uitnodiging hebben ontvangen. • Start renovatie woningen Buttingstraat en Nieuwenhofstraat: juni 2021. • Pannenberg: de renovatiewerkzaamheden aan de flats Pannenberg zitten in de afrondende fase. De werkzaamheden binnen zijn in de meeste woningen afgerond. Er staan nog een aantal kleine opleverpunten open die nog uitgevoerd moeten worden. Deze worden op korte termijn afgerond. Heeft u in de toekomst een reparatieverzoek in uw woning? Dan kunt u zoals gewoonlijk een reparatieverzoek indienen via de website van Woonpunt of door te bellen naar Woonpunt. Buiten is de aannemer met onderaannemers volop bezig met het afronden van de laatste werkzaamheden. Indien bewoners vragen hebben over werkzaamheden en/of iets wat met deze renovatie te maken heeft, dan kan men contact opnemen met Pieter Diederen, Projectleider Vastgoedontwikkeling, via renovatie-pannenberg@ woonpunt.nl of met het algemene nummer van Woonpunt (088-0506070). • Slak-Horst: in december maakte Woonpunt een pas op de plaats met de plannen voor Slak-Horst. Verschillende partijen hadden er bezwaar tegen. Met de gemeente Heerlen zijn er afspraken gemaakt om een nieuw ontwerp te maken. Helaas hebben wij verder niets meer mogen vernemen over de plannen voor de Slak-Horst. Wel werd onze voorzitter Sjaak Mestrom uitgenodigd bij wethouder Jordy Clemens. Daaruit is voortgekomen dat de voorzitter bij zijn standpunt blijft en dat de HBV vooralsnog niet deelneemt aan de prestatieafspraken voor 2022, omdat de gemeente Heerlen zich niet aan de prestatieafspraken spraken voor 2020 heeft gehouden. Ons bestuur zoekt nieuwe bestuursleden Momenteel is het bestuur van de HBV op zoek naar nieuwe bestuursleden. De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt ongeveer 10 uur per maand. Heeft u interesse en wilt u een kennismakingsgesprek inplannen? Stuur dan een e-mail naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

5


Even voorstellen: Wim Hazeu

In deze rubriek stellen we iedere keer een medewerker van Woonpunt voor. Dit keer is het de beurt aan Wim Hazeu, die sinds 1 april van dit jaar de nieuwe bestuurder is.

Je bent geboren en getogen in de Randstand en studeerde in Wageningen. Hoe kwam je in Zuid-Limburg terecht? In de laatste maanden van mijn studie zag ik een vacature van de Provincie Limburg. Zij zochten een medewerker verdrogingsbestrijding voor 20 uur. Een functie die goed aansloot bij mijn studie. Voor mijn afstudeerscriptie had ik maanden onderzoek gedaan naar de grondwaterwinningen in Noorbeek. Dat waardeerde de Provincie Limburg en ik werd aangenomen. Na mijn studie vertrok voor mijn eerste baan richting Maastricht. Hoe belangrijk is prettig wonen voor jou? Voor ieder mens is het belangrijk om een thuis te hebben. Een plek waar je jezelf kunt zijn en tot rust komt. Prettig wonen is de basis van waaruit je je kunt ontplooien. Om te beginnen, moet daarvoor je huis op orde zijn, dat is onder meer een taak van Woonpunt. Het is dan aan bewoners om hun huis zo in te richten dat het hun eigen paleisje wordt. Maar een thuis gaat verder dan alleen een huis en de inrichting. Er is ook een relatie met je straat, galerij of wijk. Het is belangrijk dat je je in een buurt veilig en op je gemak voelt en dat je prettig contact hebt met buren. Voor mij persoonlijk geldt dat ook. Ik heb een drukke baan en thuis vind ik mijn rust. Zo ben ik een fervent tuinier. Op zaterdagochtend ben ik altijd bezig met groenten kweken in mijn tuin. Dat is mijn uitlaatklep voor al het praat- en denkwerk. En voor andere zaken waar ik druk mee ben, zoals onze drie dochters in de puberleeftijd voor wie ik regelmatig als taxichauffeur optreedt. 6


Even voorstellen: Wim Hazeu (vervolg) De afgelopen 10 jaar was je bestuurder bij Wonen Limburg. Vanwaar de overstap naar Woonpunt? Ik ben meer een bouwer en minder een beheerder. Wonen Limburg heeft veel zaken al goed op de rails. Dus het begon te kriebelen: ik wilde weer ergens aan bouwen. Dat kan bij Woonpunt, een organisatie die de afgelopen jaren roerige tijden heeft meegemaakt. Bovendien zochten ze een bepaald type leiderschap, wat me aansprak. Daar komt bij dat Woonpunt een uitdagende opgave heeft. We hebben veel woningen in de stedelijke wijken van Limburg, zoals Heerlen en Maastricht. Daar liggen best wat uitdagingen. Neem nu alle veranderingen rondom de zorg. Bejaardenhuizen, verzorgingshuizen en beschermende woonvormen zijn grotendeels verdwenen. Met als gevolg dat al deze mensen weer terug in de wijk komen. Dat moet je in goede banen leiden, samen met gemeenten en zorgpartijen. In dat soort vraagstukken zet ik graag mijn tanden. Hoe ga jij ervoor zorgen dat de huurder nog meer centraal komt te staan bij Woonpunt? Ten eerste door huurders in een eerder stadium te betrekken. Bijvoorbeeld bij projecten, maar ook om mee te denken over de koers van Woonpunt. Dat kan door gesprekken met de huurdersorganisaties. Maar het mogen ook gesprekken met huurders zijn, die een keer willen meepraten over een bepaald onderwerp. Want huurders zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om hun woning en woonomgeving. Uit die gesprekken komen vaak waardevolle verbeterideeën. Ik heb goede ervaringen met die aanpak, waarbij ervaringsdeskundigen en vakdeskundigen samen tot een plan komen. Ten tweede door de manier waarop Woonpunt georganiseerd is. We zijn nu bezig onze organisatie in te richten rondom de huurders in een bepaald gebied. Alles wat er speelt bij die huurders komt dan samen: onderhoud, leefbaarheid en verhuur. De medewerkers die zich daarmee bezighouden, vormen samen een team. Zo weten ze beter wat er speelt en kunnen met gezamenlijke oplossingen komen, die beter aansluiten op de vraag van huurders. Hoe belangrijk vind jij samenwerking, bijvoorbeeld met huurdersbelangenverenigingen? Daar kan ik kort over zijn: cruciaal. Door de snel veranderende samenleving ontstaan vraagstukken in de wijk. Bijvoorbeeld rondom zorg, veiligheid en 7


Even voorstellen: Wim Hazeu (vervolg) sociaaleconomische problemen. Die kun je als woningcorporatie niet alleen oplossen, daarvoor is samenwerking nodig. Met gemeenten, zorgpartijen, politie, welzijnspartners etc. Maar ook met huurdersorganisaties, die heb ik hoog zitten. Ik zou graag met hen goede instrumenten ontwikkelen om huurders meer te betrekken. Een lastig vraagstuk in deze tijd waarin alle verenigingen het moeilijk hebben. Wat maakt Hoensbroek uniek binnen het woningbezit van Woonpunt? Hoensbroek heeft een rijk mijnverleden, dat zorgt voor een eigen identiteit en DNA. Dat is veel waard, dat hebben we te koesteren. Niet voor niets willen mensen tot op hoge leeftijd vaak in hun buurt blijven wonen. Zelfs al is hun woning in technisch opzicht niet meer passend. Tegelijkertijd omvat ons woningbezit in Hoensbroek veel voor- en naoorlogse woningen. Die moeten we weer klaar voor de toekomst maken. Dat betekent fors renoveren en soms zelfs sloop en nieuwbouw. Dat gaat niet in alle buurten even gemakkelijk. Daar willen we onze schouders onder zetten, samen met de gemeente. De sociale achterstand in Heerlen-Noord is enorm. Hoe wil je dan de verduurzaming in Hoensbroek versnellen? De opgave in Hoensbroek is groot, daar zijn we het snel over eens. Renoveren of vervangen kost veel geld. Maar dat is niet eens de moeilijkste opgave. Er is een integrale aanpak nodig, waarbij er op allerlei fronten geïnvesteerd wordt in wijken. Daarom zijn we ook blij met de gezamenlijke aanpak in Heerlen-Noord. Die is nodig om focus aan te brengen. Zodat we wijken straks niet alleen verduurzamen, maar ook op andere terreinen vooruit brengen. Dat moeten we uitdrukkelijk samen met bewoners doen. Want verduurzaming heeft ook te maken met gedrag. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met groen in de wijk? Wat doe je met je voortuin? Dat is belangrijk voor het afvoeren van grote hoeveelheden water als gevolg van klimaatverandering. Daarvoor heb je elkaar nodig. Dus er is behoefte aan een hechte gemeenschap, waarin iedereen elkaar kent. Dan ontstaat ook duurzaamheid op sociaal gebied. Hoe wil je in de toekomst de leefbaarheid in Hoensbroek naar een hoger niveau brengen? Om te beginnen, moeten daarvoor de woningen en de openbare ruimte op orde zijn. Het begint bij een omgeving die schoon, heel en veilig is. Dat 8


Even voorstellen: Wim Hazeu (vervolg) hebben we samen met de gemeente en bewoners te organiseren. Maar leefbaarheid heeft ook te maken met het opheffen van anonimiteit. In hoeverre ken je je buren? We weten dat gezamenlijke initiatieven van bewoners – zoals een volkstuin – veel bijdragen aan de leefbaarheid. We zijn er samen voor verantwoordelijk om dit te organiseren. Hoe kijk jij aan tegen klachten die vaak binnenkomen bij de huurdersbelangenvereniging? Bijvoorbeeld technische klachten? Huurders hebben recht op een woning met een goede basiskwaliteit. Dus bij technische klachten is het belangrijk om een goede verbinding te maken tussen Woonpunt en de huurder. Zodat we er samen uit kunnen komen. Ook krijgt de huurdersbelangenvereniging vaak klachten over de toewijzing van woningen, overlast van huurders die zich niet aanpassen of niets aan hun huis of tuin doen. Herken je dat? De groep mensen die wij een dak boven hun hoofd moeten bieden, is veranderd de afgelopen jaren. Dat komt onder meer door veranderingen in de zorg. Maar ook doordat we toegroeien naar een multiculturele samenleving. Deze veranderingen leiden tot spanningen en vraagstukken. Daarbij moeten we ons realiseren dat dingen soms anders zijn dan vroeger. En dat niet iedereen hetzelfde is. Tot op zekere hoogte moet er ruimte zijn voor ieders smaak. Maar er zijn ook gevallen waar het echt mis gaat. Dan is er vaak een dieperliggende oorzaak. Mensen die zoveel sores aan hun hoofd hebben dat ze niet toekomen aan het onderhoud van hun woning en tuin. Of mensen die eigenlijk geen tuin willen. In dat soort gevallen moeten we op zoek naar creatieve oplossingen. Zo ken ik goede voorbeelden waarbij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt dit onderhoud doen. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Laat onverlet dat niet alle problemen zomaar opgelost zijn. We willen oog hebben voor mensen met een serieuze rugzak, maar ook voor de kwaliteit van leven in een straat of wijk. Om dat in evenwicht te houden, is maatwerk nodig. Ik zie ook wel dat we dat evenwicht hier en daar dreigen te verliezen, dus dat vraagt zeker de aandacht van Woonpunt en de gemeente. Ook in gesprek met Wim? Bent u na het lezen van dit interview nieuwsgierig naar wat Woonpunt beweegt? Of wilt u in gesprek over de koers van Woonpunt of vraagstukken op wijkniveau? Stuur dan een e-mail aan bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. 9


Interview met bewoonster Nieuw Lotbroek Nieuw Lotbroek is een wijk in het zuiden van het Heerlens stadsdeel Hoensbroek. Ligging: De wijk heeft 4650 inwoners (2020) en wordt omsloten door de Caumerbeek, de bedrijventerreinen Wijngaardsweg en de Koumen en de spoorlijn Sittard–Herzogenrath. De wijk kan worden opgedeeld in een noordelijk deel en een zuidelijk gedeelte, met de Overbroekstraat als scheiding. Vroeger hadden beide buurten ook een eigen centrum met een eigen kerk. Geschiedenis: De wijk ontstond rond 1916 bij het station als arbeiderswijk voor de mijnwerkers van de Staatsmijn Emma. Het werd in de beginjaren 'Stationskolonie' genoemd en er werd veel bijgebouwd tot de jaren zestig. Veelal in de vorm van rechte rijen rijtjeswoningen en kaarsrechte straten. Vanaf 1960 werd het noordelijk gedeelte gerealiseerd en werden de plaatsnaamborden aangeduid als het gehucht 'Hoensbroek-Station'. De meeste vooroorlogse woningen, waaronder één van de twee kerken zijn in de jaren 1970 afgebroken. Aandachtspunten: De wijk is voorzien van een supermarkt met een postagentschap en er is een nieuwe basisschool gebouwd ter hoogte van de Auvermoerstraat. In de wijk liggen de voetbalvelden van FC Hoensbroek. Verder zijn er diverse verenigingen actief en het gemeenschapshuis aan het Piusplein speelt hierbij een belangrijke rol. Met het park bij de oude Hoeve Lotbroek, de vijvers en parken rondom Kasteel Hoensbroek, het groen langs de Caumerbeek en de Koumenvijvers, beschikt de wijk over prachtige groene randen en wandelgebieden. Net als in veel andere wijken van Hoensbroek is door de sluiting van de mijnen en de crisis in de jaren 2000 de verpaupering toegeslagen. De vergrijzing heeft hierbij zeker een rol gespeeld. De ouderen waren meestal de kartrekker om activiteiten te organiseren en de nieuwe bewoners moesten eerst wennen aan hun nieuwe buurt. Meestal passen zij zich redelijk snel aan en kunnen dan een verrijking zijn binnen de gemeenschap.

10


Interview met bewoonster Nieuw Lotbroek (vervolg) De bewoonster, die sinds haar vierde levensjaar woonachtig is binnen de gemeenschap, heeft met diverse vrijwilligers getracht diverse activiteiten te organiseren, waaronder wandeltochten, barbecues en paasactiviteiten. Uiteindelijk is dit doodgebloed, omdat er te weinig interesse en respons was. Naast een druk leventje als werkende en de zorg over haar twee kinderen ziet ze toe op het welzijn van overbuurvrouw en haar moeder. Door slecht beleid van overheden waaronder de Gemeente Heerlen, politieke partijen en de woningvereniging is er achterstallig onderhoud opgetreden aan zowel de woningen als de infrastructuur. Doordat de woningen kort op elkaar gebouwd zijn, is er sprake van een rommelige, onveilige en slechte situatie die moeilijk te overzien is. De straten en achteringangen van de woningen zijn zeer slecht onderhouden en de loopgangen zijn niet of nauwelijks verlicht, zodat er criminaliteit ontstaat. Verkeersovertredingen door hardrijdende jeugd met scooters, motoren en auto’s zijn aan de orde van de dag. Ook is er sprake van diverse vernielingen aan zowel de toenmalige speeltuin als aan de trapveldjes van de kleinere jeugd. De ouders kunnen door deze onveilige situaties hun kinderen niet meer alléén op pad sturen en het is wachten op ongelukken.

Door nu niet acuut en snel op te treden, zal de leefbaarheid van de wijk verder achteruit gaan en op een niet te accepteren niveau komen. Dus Gemeente Heerlen, politieke partijen en woningvereniging; kom je verplichtingen na en pak deze vraagstukken aan, zodat de leefbaarheid van onze wijk weer op een normaal niveau komt! Een anonieme bewoonster 11


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor (spreekuur) Donderdag: 10.00 – 12.00 uur Daarnaast is het mogelijk om op afspraak langs te komen voor een gesprek. Maak een afspraak door te bellen of een e-mail te sturen (zie hierboven). Op elke laatste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur vindt ons spreekuur plaats in het Breukerhoes aan de Marktstraat in Hoensbroek. Adreswijziging Is uw adres gewijzigd? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan ons, want vanwege privacyredenen krijgen wij deze gegevens niet van Woonpunt. Indien wij niet het juiste adres hebben, kunnen wij helaas geen Infobulletin bij u bezorgen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. Sjaak Mestrom Secretaris: Mevr. Annelies Vossen Penningmeester: Dhr. Jeu van der Lingen Bestuurslid: Dhr. Harry Kessen Aspirant bestuurslid: Mevr. Christina van Avesaath Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. Bjorn Teeuwen Redacteur Infobulletin: Dhr. Peter Vossen Fotografie Infobulletin: Dhr. Paul Welters

Sjaak

Annelies

Jeu

Harry

Christina Bjorn 12

Peter

Paul


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.