Infobulletin 2 (2020)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2020

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Voorwoord van de voorzitter

In deze voor ons onbegrijpelijke, moeilijke tijd wil ik mij als voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek tot u richten. Dit Infobulletin is een speciale uitgave waarin gewone zaken aan de orde komen, zoals het voorstellen van nieuwe medewerkers van Woonpunt en een nieuw aspirant bestuurslid van de HBV. Maar ook plannen die Woonpunt in verschillende wijken en complexen gaat realiseren. Verder komt de parkeerproblematiek rond scholen aan de orde. Die wordt veroorzaakt door leerkrachten, ouders en verzorgers. Dit is wat u gewend bent om te lezen. Maar nu er een dodelijk virus om zich heen aan het slaan is, wordt ons leven van de ene op de andere dag langdurig veranderd. Kijk maar in de winkels en de horeca enz. Niets is meer hetzelfde als vóór de Coronacrisis. Onze vereniging heeft er last van, maar u zeer zeker ook. Wij hebben een aantal zaken moeten aanpassen. Zo is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Amicitia uitgesteld, zolang als dat nodig is. Ons spreekuur is opgeschort tot nader order (zie de achterzijde van dit Infobulletin), aangezien wij tijdens het spreekuur moeilijk aan de richtlijnen van het RIVM kunnen voldoen. Wij zijn echter van mening dat wij u als trouw lid van onze vereniging moeten blijven informeren over allerlei praktische zaken en dus hebben wij toch dit Infobulletin uitgebracht. Veel leesplezier alvast! Wij zijn telefonisch en per e-mail uiteraard wel te bereiken via 06-15434119 of bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. Tot slot wens ik eenieder een goede gezondheid toe en denk eraan; ‘let op elkaar’! Met vriendelijke groet, Sjaak Mestrom Voorzitter HBV Groot Hoensbroek 2


Voorstellen aspirant bestuurslid: Christina van Avesaath Sinds kort maak ik, Christina van Avesaath, als aspirant bestuurslid deel uit van het bestuur van de HBV. Doordat ik geboren en getogen ben in Limburg is Hoensbroek mij echt niet onbekend. Tijdens en na mijn studies werkte ik lange tijd in Hoensbroek voor een Algemeen Bouwbedrijf en woonde destijds aan Zeswegen. Ook heb ik veel familie in Limburg en in de omgeving hier. Tijdens mijn loopbaan kreeg ik een contract bij een Amerikaans bedrijf dat internationaal vestigingen had. Vanwege mijn talenkennis werd ik naar meerdere landen uitgezonden om aldaar voor hen te werken. Na een periode van 14 jaar buitenland en nadat ik in vele landen had gewerkt, kwam er een totale omslag in mijn leven en raakte ik betrokken in de zorg en begeleiding voor mensen met een geestelijke en verstandelijke beperking, autisme en moeilijk gedrag. Na opnieuw mijn nodige diploma’s te hebben gehaald, kreeg ik dan ook een vaste baan aangeboden in een zorginstelling in Breda. Het was, vanwege de wisselende en nachtdiensten, onmogelijk om dagelijks op en neer te rijden. Toch bleef ik Limburg en de Limburgers altijd missen. En mijn doel was dan ook om na mijn pensioen terug te keren naar Limburg. Mijn hart ligt hier waar dus ook al mijn familie, de kleintjes, vrienden en kennissen wonen. Het was heel moeilijk en jarenlang wachten om ergens in aanmerking te komen voor een woning. Wachtlijsten zijn zo lang. Sinds kort woon ik in Hoensbroek aan de Wingerdweg 66 en heb de vrije uitkijk op het gebied ervoor, zoals Het Molenpaadje. Gezellig tussen de mensen en toch maar enkele meters verwijderd van het mooie natuurgebied bij ons in de buurt. Vanwege mijn eerdere ervaring als bestuurslid in bewonerscommissies, een platform en andere commissies bij sportverenigingen e.d. en mijn interesse in (het helpen van) mensen, werd ik benaderd door het bestuur van de HBV. Zij vroegen mij om deel uit te gaan maken van het bestuur Na enkele gesprekken en te hebben ervaren hoe dit bestuur zich sterk maakt voor alle huurders van Woonpunt, heb ik besloten om akkoord te gaan als aspirant bestuurslid. Ook ik vind het belangrijk en waardeer enorm dat er mensen zijn die zich sterk maken of schrap zetten voor huurders! 3


Service van Woonpunt in coronatijd

De coronacrisis is voorlopig nog niet voorbij. Woonpunt wil huurders zo snel en goed mogelijk van dienst zijn. Op een veilige manier. Hoe is de dienstverlening nu geregeld? Kantoorbezoek Onze medewerkers handelen zoveel mogelijk telefonisch af. Of ze komen naar u toe als een gesprek moet plaatsvinden. Zo voorkomen we drukte in ons kantoor. Is kantoorbezoek noodzakelijk? Maak dan eerst een afspraak. Kom dan niet te vroeg of wacht even in de auto tot het tijdstip van uw afspraak. Een medewerker haalt u op bij de entree. Volg in het gebouw de aangegeven instructies en ontsmet uw handen bij binnenkomst. Zo weet u zeker dat uw bezoek veilig verloopt. Hoe gaat het als Woonpuntmedewerkers bij u thuis komen? De servicemonteurs van Woonpunt voeren reparaties gewoon uit. Ook de buurtcoördinatoren zijn in de wijk aan het werk. En als u de huur wilt opzeggen, komt een opzichter bij u lang om uw woning na te lopen. Tot slot gaan ook onderhoud- en renovatieprojecten door. Werkzaamheden duren wel wat langer, omdat er maar twee personen tegelijk de woning in mogen. Zowel Woonpuntmedewerkers als aannemers werken volgens het overheidsprotocol ‘Samen veilig doorwerken’. Bovendien gaan ze met bewoners in gesprek over hun zorgen en verwachtingen. Wat houdt het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ in? Medewerkers komen alleen bij u thuis als ze veilig kunnen werken. Heeft iemand van uw gezin last van verkoudheid, koorts en/of benauwdheid? Dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Bent u 70-plusser of loopt u extra gevaar vanwege uw gezondheid? Dan komt Woonpunt alleen bij u thuis als er sprake is van een ernstige klacht. Bijvoorbeeld als u niet kunt koken, wassen, schoonmaken of van het toilet gebruik kunt maken. Ontvangt u uit voorzorg liever geen medewerkers van Woonpunt bij u thuis? Laat het Woonpunt gerust weten. Ze komen alleen langs als u hiervoor toestemming geeft.

4


Service van Woonpunt in coronatijd (vervolg) Welke regels gelden er als een Woonpuntmedewerker bij u langskomt? Komt een medewerker van Woonpunt of van een aannemer bij u aan de deur, dan vragen ze eerst of u klachten heeft. Verder vragen zij u om de volgende regels te volgen. Zorg ervoor dat de ruimte waar gewerkt moet worden vrij is, zodat de medewerker er goed bij kan. En zet de ramen open voor een goede ventilatie. Is de medewerker aan het werk, let er dan op dat u in een andere ruimte verblijft. En natuurlijk: houd altijd minimaal 1,5 meter afstand. Welke hulp biedt Woonpunt nog meer tijdens de coronacrisis? Er zijn veel huurders die last hebben van de gevolgen van corona. Bijvoorbeeld omdat ze eenzaam zijn. Daarom heeft Woonpunt met alle huurders van 70 jaar en ouder gebeld om te vragen of ze hulp nodig hebben. En ze waar nodig in contact te brengen met organisaties die klaar staan om te helpen. Daarnaast organiseren we regelmatig leuke bijeenkomsten in seniorencomplexen om bewoners met elkaar in contact te brengen. Ook huurders die door de coronacrisis in financiÍle problemen zijn geraakt, wil Woonpunt graag helpen. Zij kunnen contact opnemen met het incassoteam van Woonpunt door te bellen met 088 – 050 60 70 (kies 3 bij het keuzemenu) of te mailen naar incasso@woonpunt.nl. Woonpunt denkt graag met u mee over een oplossing. Houd rekening met de buren Veel mensen werken nu vanuit huis. Ook hun kinderen zijn veel thuis. Houd rekening met de buren en probeer geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Maar probeer ook begrip te tonen voor uw buren. Zo komt u er samen wel uit. Heeft u vragen? Heeft u nog vragen? Kom dan naar het wekelijkse inloopspreekuur aan het Horstplein 16. Dat is elke maandag tussen 09.30 en 12.30 uur. Uiteraard volgen wij bij dit spreekuur de richtlijnen van het RIVM.

5


Veilig verkeer Hoensbroek

Door de toename van auto’s kampen veel wijken met parkeerproblemen en verkeersveiligheid. Een verkeerssituatie kan heel onveilig aanvoelen. De bewoners weten meestal precies wat er speelt en daarom begint de verkeersveiligheid bij jou. Meld onveilige verkeerssituaties In vier stappen meld je een onveilige verkeerssituatie bij het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland. Aan de hand van een aantal vragen beschrijf je de situatie: om welke locatie gaat het? Wat maakt het niet veilig en voor wie is het onveilig? Verandering begint bij jezelf Maak een melding en activeer je buurt met een VVN (Veilig Verkeer Nederland) snelheidsmeting. Maak een melding Maak een melding van een onveilige situatie op de kaart. Zoek medestanders Zoek mensen met de dezelfde denkwijzen. Ontvang advies Vraag naar advies hoe je het knelpunt kunt aanpakken. Kom zelf in actie Start één van onze elf buurtacties: - VVN Snelheidsmeting - VVN Koerier Kleurplaat - VVN Stickeractie - VVN Parkeeractie met kinderen - VVN Spuitmalactie - VVN Remwegdemonstratie - VVN Verkeersborden ontwerpen - VVN Buurtenenquête - VVN Veilige Schoolomgeving - VVN Verkeersonderzoek - VVN Verkeersveilige buurt 6


Veilig verkeer Hoensbroek (vervolg)

Verkeersactie in je buurt Met deze buurtacties kun je zelf iets doen aan de verkeersveiligheid bij jou in de buurt. Deze buurtacties helpen je om het (eigen) gedrag inzichtelijk te maken en de bewustwording te vergroten. Ook zal dit de saamhorigheid in de buurt een positieve wending cq. draai geven. Wat doet Veilig Verkeer Nederland met deze meldingen? Door deze meldingen te verzamelen in het Participatiepunt worden deze inzichtelijke gemaakt op de kaart. Doordat de informatie gekoppeld gaat worden ontstaat er een goed beeld van verkeersonveiligheid in je regio. Op die plekken wordt dan gericht gekeken om met materialen en adviezen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook is Nederland verdeeld in een aantal steunpunten om het gebied van Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland Regionaal Steunpunt Limburg Beekstraat 54, 6001 GJ Weert 088-5248850 In de wijk Mariarade zou actie ondernomen worden, maar helaas hebben wij er niets meer van vernomen! 7


Interview met erebestuurslid Fenny Spijker Op donderdag 11 juni hebben we een interview gehad met Fenny. Zij is inmiddels 88 jaar oud en woonachtig op de Markststraat in Hoensbroek. In het jaar 1958 besloot Fenny en haar man na een goed doordachte beslissing te verhuizen vanuit Zutphen naar Hoensbroek. Hier vond haar man werk in de Staatsmijn Emma. Voor haar huwelijk werkte Fenny in Zutphen als winkeljuffrouw, maar in die tijd mocht je als getrouwde vrouw niet werken. Toen ze hun eerste spruit mochten verwelkomen, ging ze de rol van moeder en huisvrouw vervullen. Hun eerste huisje was een mooie nieuwe flat op het Aldenhofterrein waar ze drie kinderen mochten verwelkomen. Omdat ze het leven in de flat als zeer aangenaam beschouwde, nam ze al heel snel deel aan het sociale leven en het vele vrijwilligerswerk. Eerst was ze actief binnen de speeltuin, daarna werd ze een zeer gewaardeerd bestuurslid van onze HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Deze functie heeft ze tot 2018 mogen vervullen. Zij is daarna dan ook benoemd tot erebestuurslid van de HBV en ontving zij een koninklijke onderscheiding die ze, in onze ogen, dubbel en dwars heeft verdiend. Nadat de flats op de Aldenhof in 2012 werden gesloopt, verhuisde Fenny naar een mooie flat op de Marktstraat. Hier vond ze direct haar draai en ze woont er zeer graag. Ook is ze zeer te spreken over de veiligheid, orde en netheid waar de veelal bejaarde en oudere bewoners zeer gebaat bij zijn.

Fenny tijdens haar laatste Algemene Ledenvergadering als bestuurslid 8


Interview met erebestuurslid Fenny Spijker (vervolg) Ondanks de Coronacrisis vermaakt zij zich momenteel goed. Kinderen bellen, boeken lezen, puzzelen, muziek luisteren, wandelen en zelf haar boodschappen doen hielden deze krasse 88-jarige vitaal op de been. Nu deze crisis langzaam aan haar einde komt, maakt ze al plannen voor nieuwe uitstapjes en ontvangt ze graag bezoek. Inmiddels heeft ze acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Haar hobby’s zijn lezen, puzzelen, ‘jatzen’ (op stap) met vriendinnen en reisjes maken en die houden haar actief. Deze speciale en positieve levensinstelling kenmerken haar tot de dag van vandaag. Tot slot: Fenny is een zeer bijzondere en actieve overgrootmoeder, grootmoeder, moeder én wereldse vrouw!

Fenny werd in juni coronaproof geïnterviewd door redacteur Peter 9


Even voorstellen: Angelo van Kan en Kyra van der Oord In deze rubriek stellen we iedere keer een medewerker van Woonpunt voor die specifiek actief is voor de huurders in Hoensbroek. Dit keer is het de beurt aan Angelo van Kan en Kyra van der Oord, buurtcoördinatoren in Hoensbroek. Angelo mag zich met recht een oude rot in het vak noemen. Sinds 1997 werkt hij bij Woonpunt, eerst als flatbeheerder en wijkbeheerder en nu als buurtcoördinator. Hij vertelt: “Ik was de eerste medewerker bij Woonpunt die naast het technisch beheer verantwoordelijk werd voor een stuk sociaal beheer. Langzaam breidde mijn werkterrein zich uit naar de wijken van Woonpunt en kwam de nadruk steeds meer te liggen op het sociaal beheer, dus huurders aanspreken die rommel maken of overlast veroorzaken. Als buurtcoördinator is het nog steeds mijn taak om te zorgen dat onze buurten schoon, heel en veilig zijn. Verder zorg ik samen met bewoners voor een prettige leefomgeving. Het directe contact met mensen, dat is voor mij heel belangrijk.” Andere cultuur Na 22 jaar in Maastricht gewerkt te hebben, werd Angelo vorig jaar na de zomer gevraagd naar Hoensbroek over te stappen. “Daarop heb ik meteen ‘ja’ gezegd, want ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging. De mensen en de cultuur zijn hier anders; veel directer. Daardoor voelde ik mij hier meteen op mijn gemak. Hoewel de problematiek in Hoensbroek wel heftiger is. Er liggen extra uitdagingen als het gaat om technisch en sociaal beheer. Het mooie is dat je het verschil kunt maken door mensen op weg te helpen om hun leven weer op de rit te krijgen of om weer een prettige buur te worden. Samen met onze netwerkpartners uiteraard.”

10


Even voorstellen: Angelo van Kan en Kyra van der Oord (vervolg) Beter benaderbaar Kyra van der Oord is nieuw bij Woonpunt; ze is in de wieg gelegd voor de functie van buurtcoördinator. Jarenlang werkte ze bij de politie, waarvan de laatste jaren als wijkagent. Dat vond ze heel leuk werk. Daarom vond ze het ook zo jammer dat ze de laatste jaren nauwelijks toe kwam aan haar echte wijkwerk. “Leefbaarheid heeft nou eenmaal niet de hoogste prioriteit bij de politie. Als er te weinig politie is voor de noodhulp, dan moesten de wijkagenten bijspringen.” Toen de vacature bij Woonpunt voorbijkwam, twijfelde ze dan ook geen moment: ze schreef een sollicitatiebrief en werd meteen op gesprek gevraagd. Volgens Kyra is er nog een groot verschil met haar vorige baan: “Mensen kijken anders naar je als een politie-uniform aan hebt. Als burger ben je beter benaderbaar.” Fris team Waar verheugt Kyra zich het meeste op in haar nieuwe functie? “Om de wijk in te gaan. Als mijn inwerkperiode af is, als ik weet hoe alles werkt, kan ik zelf de buurt in trekken om aan de leefbaarheid te werken. Dan kunnen we creatief aan de slag, om het beter te maken voor bewoners.” Angelo kijkt uit naar de samenwerking met Kyra: “Ik vind het positief dat we in Hoensbroek met een fris team begonnen zijn. Van Kyra’s ervaring bij de Politie kan ik een hoop leren en hopelijk is dat omgekeerd ook het geval.” Leefbaarheidsvragen Als huurder kun je terecht bij Angelo en Kyra voor alle vragen op het gebied van de woon- en leefomgeving in je wijk: alle zaken die een buurt schoon, heel en veilig maken. Van een overlastsituatie waar je met je buren niet uitkomt tot een leuk idee om de buurt socialer en aantrekkelijker te maken. Bel hen gerust, want ze helpen je graag! Dit zijn hun contactgegevens: Angelo: a.vankan@woonpunt.nl, 088 - 050 62 24 Kyra: k.vanderoord@woonpunt.nl, 088 - 050 60 58 11


Hoe staat het met de plannen?

In de media stond dat de plannen voor Slakhorst ter discussie staan. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. De bewoners van de Slak-Horst hebben een nieuwsbrief ontvangen, waarin Woonpunt een reactie geeft. Woonpunt is van plan gewoon verder te gaan op de ingeslagen weg. Nieuwsbrief van Woonpunt In de media wordt gemeld dat de gemeente Heerlen een onderzoek laat uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de wijk. Enkele belangenorganisaties en raadsleden hebben hierom gevraagd. Ze hopen dat Woonpunt renovatie opnieuw wil overwegen als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Wat ons betreft is dat geen optie, hebben we aan de gemeente laten weten. Waarom dat zo is, leggen wij u hier nogmaals uit. Wijk voor de toekomst behouden Slakhorst is een prachtige wijk met een uniek karakter en een sterke sociale samenhang. Dat beseffen wij en daarom willen we de wijk graag voor de toekomst behouden. Dat kan op twee manieren: renovatie of herontwikkeling in oorspronkelijke stijl. Om een verantwoorde keuze te maken, hebben we zorgvuldig onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de technische staat van de woningen ronduit slecht is. Er zijn gevelscheuren, scheve verdiepingsvloeren, verzakkingen en vochtproblemen. Er moet dus heel veel gebeuren aan de woningen. En dan nog is er geen garantie dat de vochtproblemen na renovatie definitief verholpen zijn. Bovendien zouden de woningen na renovatie nog steeds klein zijn met een onpraktische indeling en een te laag energielabel. Kortom, woningen waar mensen straks niet meer willen wonen. Daarom vinden wij het niet verantwoord om geld te steken in renovatie. Dit geld willen we wĂŠl investeren in nieuwe woningen. Want dan weten we zeker dat de vochtproblemen niet terugkomen. En dat de nieuwe woningen voldoen aan de eisen van de toekomst: energiezuinig en met een prettige indeling. De Welstandscommissie van de gemeente Heerlen heeft bevestigd dat nieuwbouw een goede keuze is. Heeft u vragen? Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Kom dan naar het inloopspreekuur aan het Horstplein 16 (elke maandag tussen 09.30 en 12.30 uur) of stuur een e-mail naar slakhorst@woonpunt.nl. 12


Hoe staat het met de plannen? (vervolg) Verdere projecten die staan te gebeuren in Hoensbroek Wij houden u op de hoogte van de vorderingen, dus sommige projecten worden groot uitgelicht. - Nieuwbouw Aldenhofpark: oplevering 2021 Het gaat om 24 levensloopbestendige seniorenappartementen in het sociale huursegment. Ze zijn comfortabel, energiezuinig en betaalbaar. Kijk voor foto’s van deze appartementen op www.woonpunt.nl. We zijn op zoek naar een passende naam voor het appartementencomplex. Die komt straks op de gevel te staan. Heeft u een goed idee? Bijvoorbeeld een naam die verwijst naar de plek of de historie? Laat het ons dan weten! De winnaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van ₏ 100,-. Mail uw idee, uiterlijk 31 augustus, naar g.gerrits@woonpunt.nl. Vermeld in de mail duidelijk de naam die u bedacht hebt voor het gebouw en uw eigen contactgegevens. Bestuursleden van Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek en Stichting Buurtgericht Werken BROICH kiezen de beste naam uit de inzendingen. De deelnemers ontvangen uiterlijk 31 oktober bericht. - Groot onderhoud Marktstraat: oplevering eind 2021 Helaas zijn de plannen maar voor een select groepje bewoners bekend. - Renovatie woningen Mariarade: start eind 2021 / begin 2022 De bewoners waren in twee groepen uitgenodigd. Ook hier was weer grote verbazing dat er nog geen concrete plannen waren, maar dat de bewoners mee mogen denken. De opkomst van de bijeenkomst Emmastraat en Emmaplein was heel erg groot. Hier is geen werkgroep opgericht wat betreft de renovatie, omdat alle aanwezigen graag uitgenodigd willen worden en gezamenlijk willen meedenken. Wel is er een werkgroep ten behoeve van de tuinen en onderhoud hiervan opgericht. U zult of heeft al een nieuwsbrief van Woonpunt ontvangen. - Renovatie woningen Buttingstraat en Nieuwenhofstraat: start juni 2021 - Renovatie Pannenberg: start na bouwvak 2020 en oplevering begin 2021 Woonpunt gaat de 42 appartementen aan de Pannenberg renoveren. Het gebouw krijgt daardoor een nieuw en fris uiterlijk. Door de energetische verbeteringen heeft de woning na de renovatie het energielabel A. De bewoners kunnen doorgeven, indien de keuken, badkamer en WC, in aanmerking komen voor renovatie, te kennen geven of zij dit willen. 13


Een klantvriendelijk verhuisproces

In 2020 gaat Woonpunt van start met een nieuw verhuur- en verhuisproces waarbij de klant daadwerkelijk centraal staat. Hoe vinden huurders dat het nu gaat bij het betrekken of verlaten van een woning? Miriam Heuts, manager van de afdeling Klant & Verhuur, geeft antwoord: “Onze huidige manier van werken kan een stuk beter. Dat merken we aan alle enquêtes die we houden onder klanten en aan gesprekken die we met hen voeren. Een bewoner die de huur opzegt, krijgt wel met drie of vier verschillende medewerkers te maken. Dat is verwarrend, want bij wie kan hij nu terecht met vragen? En de nieuwe huurder moet nu nog te lang wachten voordat de woning klaar is. Dat komt omdat het werk in stukjes is geknipt en verschillende medewerkers verschillende stukjes voor hun rekening nemen. Die moeten het stokje steeds aan elkaar doorgeven, met als gevolg dat de klant moet wachten.” Vaart erin houden Bij de nieuwe manier van werken komt het gehele verhuisproces straks bij één medewerker te liggen. Die doet de vooropname en de eindopname bij de vertrekkende huurder, de bezichtiging met de kandidaat huurders en de sleuteloverdracht. Het nieuwe proces is bedacht door de medewerkers zelf. Verhuurconsulent Biljana Djakovic is één van hen. Zij legt uit: “Eigenlijk heeft de nieuwe werkwijze alleen voordelen. De klant heeft sneller duidelijkheid, kan sneller zijn woning betrekken en heeft maar één aanspreekpunt. In het huidige proces zitten ontzettend veel wachttijden en overdrachtsmomenten. Het komt heel vaak voor dat ik niet verder kan in het verhuurproces omdat ik op een collega moet wachten. Als ik er zelf voor verantwoordelijk ben, kan ik de vaart erin houden.” Beleid rondom verhuizingen In 2020 gaat Woonpunt aan de slag met het nieuwe verhuisproces dat in stapjes wordt ingevoerd. Daarbij wordt op verzoek van de huurdersverenigingen ook gekeken naar de kosten waar vertrekkende huurders soms voor komen te staan als ze hun woning verlaten. Bij vertrek moet de huurder de woning namelijk weer netjes opleveren. Gebeurt dat niet, dan worden de kosten doorberekend. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk levert dit soms onwenselijke situaties op. De huurdersverenigingen hebben daar aandacht voor gevraagd. Woonpunt gaat daarom niet alleen het verhuisproces aanpassen, maar ook het beleid rondom verhuizingen. De huurdersverenigingen worden daar bij betrokken. 14


Kort nieuws

Eerste gedrukte editie van 2020 U ontvangt hierbij het tweede Infobulletin van dit kalenderjaar. Infobulletin 1 van 2020 is destijds niet gedrukt, maar wel te lezen via onze website. Herinneringsbrief Verschillende leden hebben een herinneringsbrief ontvangen om de contributie te betalen. Door een fout van onze kant hebben ook leden, die de contributie betaald hadden, deze brief ontvangen. Wij bieden u onze oprechte excuses aan. Blijf problemen bij ons melden! Wij hebben als bestuur diverse bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond en uiteraard met de aangewezen personen gesproken over problemen die zich in de woonwijken voordoen. Tot onze verbazing wisten zij van veel problemen niets af. U kunt ons helpen door problemen te blijven melden. Ook kunt u, eventueel anoniem, meldingen doen bij Gemeente Heerlen via telefoonnummer 14045 of via www.heerlen.nl. Nieuwe interim-bestuurder Woonpunt Ton Mans is door de raad van commissarissen van Woonpunt aangesteld als interim-bestuurder. Hij gaat Woonpunt leiden nu Guido Kerckhoffs en MarieThérèse Dubbeldam de organisatie hebben verlaten. Dat geeft de raad van commissarissen de tijd om zich te buigen over de invulling van het bestuur. Bereikbaarheid Woonpunt Woonpunt is vrijdagmiddag ook telefonisch te bereiken tot 17.00 uur. Klantvriendelijk verhuisproces Wij hebben Woonpunt gevraagd om een artikel te schrijven over een klantvriendelijk verhuisproces, zoals u in dit Infobulletin kunt lezen. Indien u echter alsnog ontevreden bent of tegen problemen aanloopt, dan horen wij dat graag, want in veel gevallen kunnen wij u helpen. Urgentieverklaring Een urgentieverklaring ‘woningzoekende’ is voor mensen in nood. Met een urgentieverklaring kunt u snel een andere woning krijgen. Wij hebben u beloofd om in dit Infobulletin een artikel hieraan te wijden. Helaas is alles veranderd en volgt hierover later meer! 15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor (spreekuur) Vanaf 27 augustus vindt er weer wekelijks een spreekuur plaats op donderdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. We verzoeken u wel om vooraf een afspraak te maken via telefoon of e-mail (zie hierboven), zodat het voor ons overzichtelijk blijft. Tot die tijd kunt u ons uiteraard blijven benaderen via telefoon of e-mail voor het maken van een afspraak of het indienen van een klacht. Adreswijziging Is uw adres gewijzigd? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan ons, want vanwege privacyredenen krijgen wij deze gegevens niet van Woonpunt. Indien wij niet het juiste adres hebben, kunnen wij helaas geen Infobulletin bij u bezorgen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. Sjaak Mestrom Secretaris: Mevr. Annelies Vossen Penningmeester: Dhr. Jeu van der Lingen Bestuurslid: Dhr. Harry Kessen Aspirant bestuurslid: Mevr. Christina van Avesaath Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. Bjorn Teeuwen Redacteur Infobulletin: Dhr. Peter Vossen Fotografie Infobulletin: Dhr. Paul Welters

Sjaak

Annelies

Jeu

Harry

Christina Bjorn 16

Peter

Paul