Infobulletin 2 (2012)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2012

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

1


Bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Vice-Voorzitter: Mevr. A. Soffner Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. J. Groothand Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Tweede Secretaris: Dhr. J. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Algemeen bestuurslid: Dhr. J. Bulle Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX T: 045-5223139 T: 045-5233276 LTS-buurt Kasteelbuurt Mevr. F. Spijker Dhr. J. Groothand Marktstraat 139, 6431 LM Wingerdweg 66, 6432 HK T: 045-5220773 T: 06-47141592 Akkerweide Pannenberg e.o. Mevr. T. Dreessen en D. Kruijning Dhr. J. Bulle T: 045–5225548 Pannenberg 119, 6431 MH T: 045–5752726 T: 045–5232291 2


Bestuur van de HBV

Beste lezer, Op het moment dat ik dit schrijf, is het weer zo’n treurige dag met meer regen dan zonneschijn, ondanks dat het al een tijdje juni is. Desalniettemin ben ik vrolijk, aangezien dit Infobulletin weer goed gevuld is met veel informatie voor u als huurder van Woonpunt en lid van onze HBV. In dit Infobulletin vindt u onder andere een vooraankondiging van de themabijeenkomst van 2012, een nieuw artikel in de reeks ‘Perikelen in de buurt’, een verslag van het feit dat ons bestuurslid Fenny Spijker koninklijk onderscheiden is, een verslag van de Algemene Ledenvergadering 2012 en nog veel meer. Verder wil ik u nogmaals wijzen op de extra service die wij u kunnen aanbieden. Zoals u wellicht weet, hebben de zogenaamde sociale media veel invloed op het dagelijks leven. Wij zijn sinds 2012 ook actief op enkele van deze media. U kunt ons vanaf nu volgen en uiteraard ook benaderen via www.twitter.com/hbvgh en www.facebook.com/hbvgh. Zo kunnen we u nog sneller te woord staan wanneer u een klacht of opmerking heeft met betrekking tot uw buurt of omgeving. We horen graag van u! Als laatste wil ik u namens het gehele bestuur een fijne en rustgevende zomer toewensen! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl

3


Uitnodiging Themabijeenkomst 2012

Evenals de afgelopen jaren organiseert de HuurdersBelangenVereniging ook dit jaar weer een themabijeenkomst voor de huurders van Woonpunt in het Hoensbroekse. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats op dinsdag 25 september. Welzijnsorganisatie Alcander verzorgt op deze avond de presentaties. Er zijn een aantal sprekers uitgenodigd die de volgende thema’s behandelen: 1. Ouderenwerk en –advies 2. Bureau Sociale Raadslieden 3. Maatschappelijk werk Na de presentaties krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen over de besproken thema’s. In de pauze wordt er uiteraard gezorgd voor koffie en vlaai. De themabijeenkomst vindt dit jaar plaats op dinsdag 25 september vanaf 19.00 uur in de benedenzaal van Hotel-Café Amicitia aan de Markt in Hoensbroek. Alle huurders van Woonpunt in het stadsdeel Hoensbroek worden later dit jaar voor deze bijeenkomst persoonlijk uitgenodigd. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging hoopt dat deze bijeenkomst net zo goed bezocht wordt als de themabijeenkomsten in de afgelopen jaren. We verheugen ons op uw komst! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

4


Reactie op ‘Perikelen in de buurt: Nieuw Lotbroek’ Sinds het vorige Infobulletin besteden wij per editie aandacht aan een wijk onder de noemer ‘Perikelen in de buurt’. Vorige keer was Lotbroek aan de beurt en volgde er een verslag van het interview met één van de inwoners van die wijk. In de aanloop naar dit tweede Infobulletin van 2012 ontvingen wij van dhr. Amory zijn mening die hij wilde delen met de andere lezers van het Infobulletin. Hieronder volgt zijn ingezonden tekst: Mijn naam is Geert Amory en ik wil graag reageren op het door u geplaatste artikel in Infobulletin 1 van 2012 van de HBV. Ik woon samen met mijn vrouw al 50 jaar aan de Mgr. Hanssenlaan en ben aan het Kerkplein geboren, een rasechte Nieuw Lotbroeker dus. Wat ik betreur, is dat onze wijk zo negatief in jullie Infobulletin wordt weergegeven. De reden zal waarschijnlijk zijn dat de geïnterviewde persoon totaal buiten onze gemeenschap leeft. In tegenstelling tot wat in het artikel wordt gemeld, zijn er verscheidene activiteiten en verenigingen in onze wijk. Er is wel degelijk een ouderenbond. Deze is heel actief, want elke dinsdagmiddag zijn diverse mogelijkheden voor ontspanning op velerlei gebied. Ook is er een fanfare Gabriël, een carnavalsvereniging en de voetbalclub FC Hoensbroek. Tevens is er een wijkgericht bestuur dat regelmatig activiteiten bekend maakt via een huis aan huis blad. Bij verschillende feestdagen, zoals Koninginnedag, worden er vele activiteiten georganiseerd bij en in het MFC. Tevens ben ik van mening dat er scholen genoeg zijn in onze wijk. Zoals jullie zien is er wel degelijk een goed leefklimaat in onze wijk. G. Amory Bewoner Nieuw Lotbroek Wij waarderen het uiteraard dat dhr. Amory hier op reageert. De interviews geven echter de meningen van de geïnterviewde wijkpersonen weer en dat hoeft niet de mening van het bestuur van de HBV te zijn. Het betekent dus ook niet dat de geschetste situatie de werkelijke situatie in die wijk is. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


Perikelen in de buurt: Mariarade Zoals in het eerste Infobulletin van 2012 volgt hier voor de tweede keer een artikel over perikelen in de buurt, deze keer over de wijk Mariarade. De rapportages worden gemaakt aan de hand van een interview (middels 15 vastgestelde vragen) met een reeds in de wijk lang woonachtig persoon of gezin. Dit zijn de vragen die wij voor alle interviews in de wijken gebruiken: 01. Hoe lang woont u in de wijk? 02. Welke voorzieningen zijn er in de wijk en welke zijn voor u belangrijk? 03. Welke voorzieningen mist u in de wijk? 04. Wat is er in de wijk t.o.v. vroeger veranderd? 05. Hoe vindt u het openbaar vervoer in de wijk? 06. Hoe is het gesteld met het verenigingsleven in de wijk? 07. Bent u zelf aangesloten bij een vereniging in uw wijk? 08. Hoe is het gesteld met de onderlinge contacten tussen de bewoners in de wijk? 09. Hoe zijn de medische voorzieningen in de wijk? 10. Hoe is het gesteld met de voorzieningen en activiteiten voor de gehandicapte - en oudere bewoners van de wijk? 11. Is er veel overlast in de wijk door jongeren of andere groeperingen? 12. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in de wijk? 13. Hoe is het gesteld met de algemene veiligheid en voelt u zich wel veilig in deze wijk? 14. Vindt u dat er voldoende wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren? 15. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u geven voor het woongenot in deze wijk? De ge誰nterviewde persoon woont reeds 45 jaar in deze wijk en heeft de veranderingen in de wijk en de herindeling van dichtbij meegemaakt. Enkele voorzieningen in de wijk zijn de speeltuin, het gemeenschapshuis, de carnavalsvereniging, het ontmoetingscentrum aan de Weyenberg en een tuiniersvereniging met volkstuintjes aan de Randweg. Men mist vooral winkels voor het doen van de dagelijkse boodschappen. Jong en oud moet voor het doen van boodschappen naar het centrum van Hoensbroek. Overlast door onder andere jongeren, allochtonen, drugs, verkeer en dergelijke zijn ook in deze wijk een probleem. Deze problemen worden mede veroorzaakt door de woningtoewijzing van de woningcorporaties. 6


Perikelen in de buurt: Mariarade (vervolg) Opstapplaatsen voor het openbaar vervoer zijn er alleen aan de Voltalaan en het busstation aan de Akerstraat Noord. Voor de bewoners betekent dit lange afstanden naar de bushaltes. Wat muziek betreft is er geen vereniging in de wijk. Verder is er nauwelijks verenigingsleven in de buurt, zelfs de voetbalvereniging Mariarade bestaat sinds dit jaar niet meer. Voor ouderen worden er wel activiteiten ontplooid in het ontmoetingscentrum aan de Weyenberg. Tussen de bewoners die reeds lang in de wijk woonachtig zijn, zijn de contacten altijd goed geweest. Wat de medische voorzieningen betreft is er een gezondheidscentrum en een apotheek aan de Akerstraat Noord. Voor de rest van de medische voorzieningen moeten de bewoners de wijk uit. Voor ouderen en hulpbehoevenden zijn er in de wijk weinig voorzieningen. In de wijk wordt veel te hard gereden door auto’s, maar ook door scooters. Vooral het parkeren bij de basisschool is een groot probleem. Hierdoor zijn trottoirs en voetpaden soms niet bereikbaar. Het is niet waarneembaar of hier tegen opgetreden wordt. Een meerderheid van de bewoners voelt zich niet veilig in de wijk, maar dit is een algemene trend. Verder wordt er regelmatig ingebroken in het complex van de volkstuintjes aan de Randweg. Het door de geïnterviewde gegeven rapportcijfer 7 geeft aan dat het redelijk goed zit met de leefbaarheid in deze wijk, ook al is dit de mening van alleen de geïnterviewde persoon. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 7


Ontmoetingsmiddag LTS-buurt

Op zaterdag 14 april werd er in de LTS-buurt een ‘Ontmoetingsmiddag’ gehouden. Bewoners in de wijk, die vanwege de sloop van hun woningen moeten gaan verhuizen, hebben op deze dag op een gezellige manier met elkaar afscheid genomen van de wijk. Daarnaast hebben ze kennis kunnen nemen van de toekomstige plannen in dit gebied. Deze dag werd georganiseerd door de gemeente Heerlen, Woonpunt, buurtorganisaties en de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Laatstgenoemde had voor deze middag een tent geregeld en geplaatst op de parkeerplaats aan de Aldenhofstraat. Er waren enkele maquettes geplaatst die de toekomstige situatie weergeven van het Aldenhofpark, de Brede Maatschappelijke Voorziening en de nieuwe bebouwing. Verder konden de bezoekers via een formulier kenbaar maken hoe zij dachten over de invulling van het Aldenhofpark. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Enkele suggesties waren wandelpaden, speelgelegenheden en rustplekken voor ouderen. Om de inwendige mens te verzorgen, was er de gelegenheid voor het nuttigen van belegde broodjes, koffie, thee en frisdrank. De organisatie was blij verrast over de zeer hoge opkomst van zowel bewoners, medewerkers van de gemeente, politiek en andere organisaties. Het totale aantal bezoekers bedroeg maar liefst 200 personen. Via e-mail heeft de organisatie de complimenten van wethouder mevr. Riet de Wit in ontvangst mogen nemen over deze geslaagde dag. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 8


Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Fenny Spijker Op vrijdag 27 april heeft ons bestuurslid Fenny Spijker in naam van de Koningin een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen uit handen van de burgemeester van Heerlen, dhr. Paul Depla. Ze heeft deze onderscheiding mogen ontvangen op voordracht van het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Dit in verband met het vele vrijwilligerswerk dat zij de afgelopen 50 jaar gedaan heeft voor verschillende organisaties, zoals het oprichten van de speeltuin ‘het Centrum’, het fungeren als leesmoeder op de basisschool, lid van de contactraad van de Woningstichting Hoensbroeck en, tot op heden, lid van het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Op donderdag 3 mei heeft het bestuur haar bestuurslid Fenny Spijker een receptie aangeboden in Hotel-Café Amicitia. De receptie werd bezocht door al haar kinderen, het gehele bestuur van de HBV en enkele afgevaardigden van Woonpunt, de gemeente Heerlen en andere verenigingen. In de loop van mei ontvingen de organiserende bestuursleden een bedankje van Fenny: Graag wil ik hierbij het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging bedanken voor de voordracht voor het ontvangen van een koninklijke onderscheiding. Dit was een heel grote verrassing voor mij. Eenieder wil ik dan ook van harte bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten die ik heb mogen ontvangen. Zowel de dag van de uitreiking op 27 april in Kasteel Hoensbroek als ook de dag van de receptie op 3 mei in Hotel-Café Amicitia georganiseerd door de HBV waren voor mij onvergetelijk! Fenny Spijker Wij vinden het fijn dat Fenny het zo waardeert en we hopen dat we nog lang van haar inzet voor de HBV mogen genieten! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 9


Verslag Dag van het Park

Op zaterdag 3 juni vond de Dag van het Park plaats in de omgeving van Kasteel Hoensbroek en de opnieuw aangelegde Caumerbeek. Verschillende activiteiten hebben tijdens de Dag van het Park plaatsgevonden, zoals informatiestands en optredens van muziekverenigingen. Enkele verenigingen uit Hoensbroek, zoals de Heemkundevereniging en de scouting hebben zich gepresenteerd bij deze informatiestands. De muzikale opluistering werd verzorgd door fanfare Sint Gabriël. Verder vonden er nog andere evenementen plaats, zoals een wandelparcours langs de Caumerbeek en een rit per paardenkoets.

De Dag van het Park werd gekoppeld aan zowel de opening van de Caumerbeek, die nu weer door Hoensbroek meandert, als aan de ‘Week van de Amateurkunst’. Deze activiteit werd georganiseerd door Alcander in samenwerking met de gemeente Heerlen. Jammer genoeg waren de weersomstandigheden slecht. Toch wisten veel mensen de weg te vinden naar deze activiteit, waardoor het evenement als geslaagd beschouwd kan worden. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 10


Verslag Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks legt de HuurdersBelangenVereniging verantwoording af over haar activiteiten, haar inkomsten en uitgaven over het afgelopen kalenderjaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni werd verantwoording afgelegd over het jaar 2011. Naast de bekende ‘hamerstukken’ kwam dit jaar ook het periodieke aftreden van de secretaris dhr. J. Lutke-Schipholt en de tweede secretaris, dhr. J. Teeuwen, aan de orde. Beiden stelden zich herkiesbaar en werden door de vergadering voor de volgende periode herkozen. De notulen van 7 juni 2011, het secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag 2011 werden door de vergadering zonder enige opmerking goedgekeurd. De Kascontrolecommissie had een andere samenstelling dan was besloten in de vorige jaarvergadering. Mevr. Coort werd vervangen door mevr. Boon. Het financieel jaarverslag werd door de registeraccountant goedgekeurd.

Ná de vlaai was er tenslotte nog de rondvraag. Vragen en klachten waren er onder andere over onveilige situaties in woningen van Woonpunt, onderhoud van de groenvoorziening, plaatsing van individuele watermeters en de sloop van woningen. Verder was er nog een verzoek voor het opvragen van een huishoudelijk reglement voor de appartementencomplexen van Woonpunt. Het bestuur heeft hiervan notitie gemaakt en neemt deze mee naar het volgende overleg met Woonpunt. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 11


Alcander in Hoensbroek

Maatschappelijk werk Mensen die persoonlijke problemen hebben of problemen met anderen zoals met de partner, familie of buren, kunnen bij het maatschappelijk werk terecht. U kunt denken aan scheiding, een conflict, ziekte, eenzaamheid. Een gesprek kost niets en is vertrouwelijk. Er is: - Schoolmaatschappelijk werk, spreekuren bij politiebureau en gezondheidscentrum - Buurtbemiddeling, bemiddeling bij burenruzies - Trainingen voor omgaan met leefgeld Bureau Sociaal raadslieden De sociaal raadslieden van Alcander geven informatie en advies en bemiddelen bij zaken op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, wonen, arbeidsrecht en consumentenzaken. Ook helpen ze bij het opstellen van een brief aan de gemeente of een bezwaarschrift voor de belastingen. Jongerenwerk - algemeen: leeftijd 9 t/m 23 jaar, kerngroep 10 t/m 16 jaar - accommodatiegebonden in The Max en ambulant jongerenwerk op straat - kernwoorden: actieve participatie van jongeren, preventief werken activiteiten: huiswerkbegeleiding, cursussen: vechtsport en zelfverdediging, kookproject, disco eens per maand, soms op zondag, individuele coaching - ambulant jongerenwerk draagt bij aan de veiligheid in de buurt/wijk Jeugdwerk - leeftijd van 0 – 12 jaar - activiteiten voor deze leeftijdsgroep op verschillende locaties in Hoensbroek: basisscholen, gemeenschapshuizen, Koffiepot, bij verenigingen etc. - activiteiten: sport en spel, creativiteit, straatspeeldagen, kindervakantiewerk, jeugdclubs - activiteiten voor ouders: • opvoeden zo (er wordt gezocht naar oplossingen voor opvoedingsproblemen) • jij bent belangrijk; hierbij leren ouders de ontwikkeling van hun kind stimuleren en het onderlinge contact verbeteren 12


Alcander in Hoensbroek (vervolg)

-

hulp in de vorm van verschillende soorten begeleiding: • Home start, de speelkamer, Spel aan huis, Piep zei de muis.

Ouderenwerk - activiteiten op allerlei gebied voor ouderen vanaf 55 jaar voor een zinvolle of sportieve vrijetijdsbesteding in verschillende buurten in Hoensbroek: • sport- en beweging: zwemmen in Otterveurdt, gymnastiek, kegelen, volksdansen, yoga, wandelen, meditatie, country dance in verschillende locaties in Hoensbroek • handvaardigheid/creativiteit: bloemschikken, handwerken, schilderen, tekenen • ontmoeting en ontspanning: dansen, kienen, kaarten, biljarten, spellen, open tafel, ruilbeurs, sjoelen • educatief: computerclub, knoppenwinkel - de meeste activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers (Alcander werkt met zo’n 350 vrijwilligers) en vakkrachten; de vrijwilligers worden begeleid door een ouderenwerker van Alcander. Ouderenadvies - leeftijd vanaf 55 jaar - er zijn ouderenadviseurs die ouderen advies geven op het terrein van: • wonen (woningaanpassingen, aanleunwoningen) • zorg (maaltijdvoorziening, alarmering, WMO ind. Voorzieningen) • welzijnsactiviteiten voor ouderen (zie ouderenwerk) • financiële regelingen (huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen) - er is een ouderenadvieslijn waarnaar ouderen elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunnen bellen, tel. 045-5602592 BOS -

Buurt Onderwijs Sport – schooljaar 2011/2012 Vanuit BOS lopen bij elke basisschool in Hoensbroek sportprojecten (blokken) van ieder 8 weken. De sportlessen zijn erop gericht om kinderen in de basisschoolleeftijd kennis te laten maken met diverse sporten, zodat ze zelf beter kunnen kiezen voor een sport. De uitvoering vindt plaats in gymzalen in basisscholen, sporthal in de Biessen, MFC Gebrook, acc. bij verenigingen, in the Max en in de zomer buiten. 13


Alcander in Hoensbroek (vervolg)

-

Samenwerking met basisscholen, voortgezet onderwijs, verenigingen, jeugd- en jongerenwerk Alcander

Opbouwwerk - ondersteuning van de vier buurtorganisaties naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid - bevorderen van een grotere betrokkenheid en participatie van buurtbewoners bij hun buurt en bij elkaar - integrale aanpak van buurtorganisaties, verenigingen en prof. instellingen in de buurten verbeteren Vrijwillige inzet - de Vrijwilligerscentrale helpt mensen met verschillende achtergronden bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk - de Vrijwilligerscentrale ondersteunt organisaties bij een manier van werken die aansluit bij de veranderende vraag van vrijwilligers d.m.v. scholing en voorlichting - de Vrijwilligerscentrale volgt trends en ontwikkelingen in de samenleving en werkt aan de promotie van het vrijwilligerswerk Contactpersonen en contactgegevens • Jacqueline Koenen, maatschappelijk werk Alcander Telefoon: 045-5602525 of 045-7111560, e-mail: jkoenen@alcander.nl • Anne Schutte, stadsdeelopbouwwerker in Hoensbroek Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190, 6433 AJ Hoensbroek Tel. 045-7111560, e-mail: aschutte@alcander.nl • Suzanne Schreurs en Jeroen Hoovers jeugd/jongerenwerk Alcander Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190, 6433 AJ Hoensbroek Tel. 045-7111560, e-mail: sschreurs@alcander.nl en jhoovers@ alcander.nl • Josien Tillmanns, consulent Vrijwilligerscentrale Alcander Oranje Nassaustraat 11 te Heerlen, 6411 LD Heerlen Tel. 045-7111550, e-mail: jtillmanns@alcander.nl • het informatie- en adviespunt maakt u wegwijs naar de juiste hulpverlener of instantie Telefoon: 045-5602525, e-mail: info.en.advies@alcander.nl Meer informatie over Alcander vindt u op http://www.alcander.nl. 14


Zomervakantie 2012

Nog even en we trekken er weer op uit. Dagtochtjes binnen Nederland of naar de vakantiebestemming in het binnen- of buitenland. Laten wij daarbij niet die mensen vergeten die graag op vakantie willen en dit ook hard nodig hebben maar dit vanwege financiÍle redenen of gezondheidsredenen niet kunnen. De HuurdersBelangenVereniging maakt ook even pas op de plaats. Daarom is ons kantoor in de maand augustus gesloten en is er in die maand geen spreekuur. Voor dringende gevallen zijn wij in augustus telefonisch bereikbaar per telefoon (045–5233276), per e-mail (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl) of via de sociale media (www.twitter.com/hbvgh en www.facebook.com/hbvgh). Wat u ook doet tijdens uw vakantie, de HuurdersBelangenVereniging wenst u in ieder geval een hele fijne vakantietijd. Wij hopen u na de vakantie weer gezond en wel in ons midden te hebben! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

15


Agenda en colofon

Agenda Themabijeenkomst 2012 Dinsdag 25 september 2012 Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek juli-september 2012 Datum Tijd Evenement Zondag 2 september 12.00 uur - 17.00 uur Kunstfestival Zaterdag 8 september 09.00 uur - 17.00 uur Kinderrommelmarkt Zondag 23 september 12.00 uur - 17.00 uur Modedag

Colofon Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin oktober 2012. Openingstijden kantoor Dinsdag: Donderdag:

14.00 uur – 16.00 uur 10.00 uur – 12.00 uur

Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken.

16