Infobulletin 1 (2019)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2019

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Algemene Ledenvergadering 2019

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2019. Deze wordt gehouden op dinsdag 7 mei in de benedenzaal van Partycentrum Amicitia aan de Markt te Hoensbroek. Aanvang van de vergadering is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 3. Jaarverslag Secretaris 2018 4. Verslag Kascontrolecommissie 5. Jaarverslag Penningmeester 2018 6. Rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur) 7. Rondvraag Alle leden van de HBV ontvangen circa ĂŠĂŠn week voor de Algemene Ledenvergadering nog een persoonlijke uitnodiging. Wij verheugen ons op uw komst! 2


Wijk Slakhorst is oudste wijk van Woonpunt Wat voor de een als een donderslag bij heldere hemel kwam, was voor de ander een einde aan gissingen en/of diverse verhalen die al een paar jaar de ronde deden, in de Slakhorst. De wijk kenmerkt zich door een sterke sociale samenhang en heeft bovendien een cultuurhistorische waarde.

Zowel Woonpunt als de gemeente hebben een technisch onderzoek laten doen waaruit is gebleken dat deze 100-jarige woningen zeer slecht zijn. Renovatie is niet verantwoord, Woonpunt heeft gekozen om deze woningen te slopen en in dezelfde architectuur, maar met eigentijdse materialen en plattegronden, weer op te bouwen. (Vergelijk de Stuyt-wijk Laurentiusplein in Voerendaal.) Zie ook bijgevoegde foto van deze wijk. Ook kunnen historische elementen opgebouwd worden, die kenmerkend waren voor deze wijk. De woningen zullen energiezuinig en gasloos worden. De bewoners konden van 12 februari tot en met 15 februari jl. terecht in het oude kantoor van Woonpunt aan het Horstplein, voor zowel een gezamenlijk als een persoonlijk gesprek met medewerkers van Woonpunt. De komende maanden gaat Emely Bergrath (consulent maatwerk) van Woonpunt bij alle bewoners van Slakhorst op huisbezoek om te horen wat 3


Wijk Slakhorst is oudste wijk van Woonpunt (vervolg) hun wensen zijn en om vragen te beantwoorden. Ze benadrukt: “er is geen enkele haast bij verhuizing. We nemen de ruimte en tijd om voor iedere bewoner de beste oplossing te vinden.” Sommigen waren teleurgesteld en vonden dat zij de informatie te laat ontvingen. Bovendien dachten zij dat er al concrete plannen lagen. Woonpunt heeft er echter voor gekozen om samen met de bewoners deze wijk invulling te gaan geven. Er wordt een klankbordgroep opgericht. Bewoners kunnen zich hiervoor opgeven en meedenken over de nieuwe indeling en opbouw van de Slakhorst. Denk hierbij aan eengezinswoningen, kleinere woningen voor tweepersoonshuishoudens, en levensloopwoningen (aangepaste woningen).

Bij sloop is er een sociaal plan opgesteld voor de Slakhorst en dat is op 1 januari 2019 ingegaan. De woningen blijven betaalbaar (sociale huur) en energiezuinig, waardoor de stookkosten dalen. Iedereen die wil, kan terugkeren in de wijk; u verhuist (tijdelijk) en ontvangt een financiële vergoeding. Wat opvalt, is dat een groot deel van de oudere bewoners niet wil terugkeren, omdat ze maar één keer willen verhuizen.

4


Wijk Slakhorst is oudste wijk van Woonpunt (vervolg) Eind 2019 wordt gestart met groot onderhoud van de flats aan de Marktstraat. En in 2020 worden 24 nieuwbouwappartementen in het Aldenhofpark gerealiseerd. Verhuist u meteen naar een permanent nieuw adres? Dan krijgt u € 6.300,-. Verhuist u naar een tijdelijke woning? Dan krijgt u € 1.100,-. Bij terugkeer in uw woning in de Slakhorst ontvangt u een vergoeding van € 6.300,-. Kiest u voor tijdelijke verhuizing? Dan helpt Woonpunt u aan een tijdelijke gestoffeerde woning. Bewoners konden hun voorkeur uitspreken; terugkeren of naar een andere woning verhuizen. Er zal in drie fases verhuisd, afgebroken en gebouwd worden. Fase 1 start in 2020, dan zullen de eerste bewoners gaan verhuizen. De laatste fase staat gepland in 2024. De Slakhorst is in 2024 helemaal klaar. Welk gedeelte het eerst afgebroken gaat worden, is nog niet duidelijk. Men bekijkt eerst welke bewoners terug willen keren, en welke bewoners permanent willen verhuizen, zodat de plannen hierop aangepast kunnen worden en het zelfs voor sommige bewoners mogelijk is om meteen naar hun nieuwe huis in de Slakhorst te verhuizen. Wilt u een afspraak maken of in de klankbordgroep plaatsnemen en meedenken over de buurt? Stuur dan een e-mail naar slakhorst@woonpunt.nl of bel 088-0506070.

Stuyt-wijk Laurentiusplein in Voerendaal 5


Huurverhoging 2019

De huurtoeslaggrens gaat in 2019 naar € 720,42. Hierboven heb je geen recht op huurtoeslag. Als je ondanks huurverhoging niet over deze grens heen gaat, kun je huurtoeslag ontvangen tot aan deze grens. De basishuur stijgt in 2019 naar € 228,62. Daarboven krijg je tot € 424,44 vergoed. Is de huur nog hoger, dan spelen de aftoppingsgrenzen een rol. Hier spelen ook gezinssamenstelling, leeftijd, en eventueel (medische) beperkingen, een rol. De aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens is in 2019 € 607,46. Voor meerpersoonshuishoudens is dit € 651,03. Ben je jonger dan 23 jaar, dan is € 424,44 de huurtoeslaggrens. Voor jongeren met een beperking gelden weer andere regels. Ook het inkomen dat je maximaal mag verdienen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag gaat omhoog. Eénpersoonshuishoudens mogen maximaal € 22.700,- verdienen. Voor meerpersoonshuishoudens is dit € 30.825,-. Voor ouderen zijn de bedragen € 25,00 lager. Corporaties moeten in 2019 80% van de woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 38.035,-. Tijdelijk tot en met 2020 mag 10% gaan naar huishoudens met een inkomen tot € 42.436,-. De overige 10% mogen corporaties vrij toewijzen. Huurverhoging 2019 voor huurders van Woonpunt Woonpunt heeft een streefhuurbeleid voor sociale huurwoningen (DAEB huurtoeslaggrens) zodat 80% uit het huuraanbod bestaat uit woningen met een huur beneden de tweede aftoppingsgrens, die voor 2019 is vastgesteld op € 651,03 per maand. In 2019 ziet Woonpunt af van een inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen van € 42.436,- en hoger. Woonpunt wil in 2019 de huurverhoging koppelen aan de actuele woonlasten en kwaliteit van de woning.

6


Huurverhoging 2019 (vervolg)

Sociale huurwoningen • De huurverhoging per 1 juli 2019 is gemiddeld inflatie volgend 1,6% • De individuele huurverhoging is maximaal 4,1% • De huurverhoging per 1 juli 2019 wordt afgetopt op de streefhuur • Huurmatiging en/of bevriezing o.a. bij sloop en groot onderhoud Geliberaliseerde woningen (niet DAEB) • De huurverhoging per 1 juli 2019 is gemiddeld inflatie volgend 1,6% • De individuele huurverhoging is maximaal 4,1% De huurverhoging per 1 juli 2019 wordt afgetopt op de streefhuur. Bezwaar maken tegen huurverhoging: Hoe werkt dat? Heeft u een sociale huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder. Wordt u het samen niet eens? Dan kan de huurder naar de Huurcommissie stappen. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan moet u naar de rechtbank als u het niet eens bent met de huurverhoging. Bezwaar met bezwaarschrift Bezwaar maken tegen huurverhoging van een sociale huurwoning doet u bij uw verhuurder. U stuurt hem (per post of e-mail) het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. Daarin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift inleveren bij uw verhuurder vóór de ingangsdatum van de huurverhoging. Let op: Maakt u bezwaar tegen een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging? Dan kan het zijn dat u extra stukken moet meesturen. Uitspraak Huurcommissie De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is of niet. Is de huurverhoging: • Redelijk? Dan moet u de huurverhoging betalen en de legeskosten van € 25,-. • Niet redelijk? Dan stelt de Huurcommissie een lagere huurverhoging vast. Als u problemen heeft met het betalen van de huur of een huurachterstand heeft, dan raden wij u aan om contact op te nemen met Woonpunt om een eventuele betalingsregeling af te spreken. 7


Even voorstellen: Will Vossen

In deze rubriek stellen we iedere keer een medewerker van Woonpunt voor die specifiek actief is voor de huurders in Hoensbroek. Dit keer is het de beurt aan Will Vossen, planmatig opzichter met als specialisatie installatietechniek. De altijd vrolijke Will begon in 1982 bij Woonpunt als servicemonteur verwarmingen. “Dat werk heb ik tot 1997 gedaan, daarna werd ik planmatig opzichter. Aanvankelijk in de Westelijke Mijnstreek, maar sinds 2012 ben ik verantwoordelijk voor de collectieve installaties in Hoensbroek. En vanaf 2016 ook in Maastricht. Denk dan bijvoorbeeld aan cv-installaties, airco’s, ventilatie en sinds 2018 ook liften. Er was een hoop werk aan de winkel. Zo hebben we nieuwe ketelhuizen geplaatst, gasleidingen gesplitst en slimme meters aangebracht. Aanvullend moesten er werkzaamheden uitgevoerd worden in het kader van de Warmtewet.”

Snelle service door installateur Kom je Will tegen in je appartementencomplex? Dan is hij doorgaans druk bezig met een project. Huurders met vragen of klachten adviseert hij direct contact op te nemen met het installatiebedrijf. “Want dat biedt extra snelheid”, legt hij uit. “Om die reden hebben we onlangs in liften nieuwe spreek-luisterverbindingen laten aanbrengen. Zodat huurders die zich in een stilgevallen lift bevinden alleen maar op een knop hoeven drukken om de hulp in te troepen van het installatiebedrijf.” 8


Even voorstellen: Will Vossen (vervolg) Anders stoken met collectieve cv Bij woningen met een collectieve installatie werkt de temperatuurregeling anders dan wanneer je een eigen cv-ketel hebt. Will legt uit: “Een collectieve cv-installatie bevindt zich in een centrale ruimte en staat 24 uur per dag aan. Via de radiatorkraan kunnen huurders de temperatuur in hun woning regelen. Dat is niet altijd eenvoudig. Soms krijgen we klachten van mensen die hun woning niet warm gestookt krijgen. Als we vervolgens gaan kijken, blijkt vaak dat het eenvoudig opgelost kan worden. Zo lieten we laatste een te brede vensterbank verwijderen, omdat deze de warmte uit de radiator blokkeerde.” Belang van goed ventileren Will weet alle ins en outs van het binnenklimaat in woningen. Heeft hij nog tips? “Jazeker, goed ventileren is bijvoorbeeld erg belangrijk voor de gezondheid. Zorg voor een constante aanvoer van frisse lucht via open raampjes of ventilatieroosters. Maak deze roosters regelmatig schoon en ventileer extra bij koken, douchen of als er bezoek is.” Hij besluit: En vergeet niet de ramen elke dag een halfuurtje open te zetten, dat is gewoon goed voor jezelf!” Interview door Esther van Lieshout (Communicatieadviseur Woonpunt) Foto: Philip Driessen Meer informatie over radiatormeters Op onze website (zie www.hbvgroothoensbroek.nl/ista) staat een brochure met meer informatie over radiatormeters die u kunt downloaden. Mocht dat niet lukken, dan kunt u een brochure ophalen op ons kantoor.

9


Visitatie Woonpunt

Binnen de corporatiebranche geldt de afspraak dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren. Bij een visitatie kijkt een onafhankelijk visitatiebureau naar hetgeen de corporatie presteert op maatschappelijk vlak. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Huisvesting van de primaire doelgroep Huisvesting van bijzondere doelgroepen Kwaliteit van de woningen en woningbeheer (Des)investeringen in vastgoed Kwaliteit van wijken en buurten Overige/andere prestaties

Begin 2015 heeft Bureau Raeflex Woonpunt gevisiteerd. Daarbij heeft Raeflex gekeken naar de periode 2011 - 2014. Belangrijkste conclusies Positief is, dat onze maatschappelijke prestaties overeind zijn gebleven, ondanks een ongunstig economisch en politiek klimaat. Zo constateert de visitatiecommissie dat Woonpunt ‘ruim voldoet aan de maatschappelijke opgave in het werkgebied’ en dat ‘alle maatschappelijk prestaties voldoende tot ruim voldoende worden beoordeeld’. Ook ziet de commissie dat er ‘tevredenheid heerst bij stakeholders over de inzet van Woonpunt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid’, dat ‘de kwaliteit van het woningbezit op orde’ is, dat Woonpunt ‘ruim voldoende presteert als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van wijken en buurten’. Tot slot ziet de visitatiecommissie ‘dat Woonpunt stevig heeft gestuurd op het vergroten van de doelmatigheid en daarbij goede resultaten heeft behaald’, en dat de bedrijfslasten ‘sterk zijn gedaald’. Verbeterpunten zijn er ook. Veel belanghebbenden maken zich zorgen over de betaalbaarheid van het wonen. Woonpunt ook. Daarom heeft Woonpunt eerder dit jaar geen huurverhoging doorgevoerd bij ruim 2.400 huishoudens. Ook is voor belanghebbenden niet altijd duidelijk waar Woonpunt, in dit verslechterde economische klimaat, nu nog op aanspreekbaar is. Met andere woorden: wat doet Woonpunt wel en wat niet?

10


Interview commissaris Ria Doedel

‘Belangstelling voor de klant kost geen cent’ Onlangs is de raad van commissarissen uitgebreid met Ria Doedel, die tot half 2019 directeur is bij Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Zij zit op voordracht van de huurdersverenigingen in de rvc van Woonpunt. Wie is Ria Doedel? “Ik woon in Eijsden en ben moeder van drie kinderen die al lang en breed het huis uit zijn. De afgelopen dertien jaar was ik directeur van WML. Daar ga ik binnenkort mee stoppen. Ik heb gereageerd op de vacature voor commissaris bij Woonpunt omdat ik sociale huisvesting een groot goed vind. Ik ben trots op hoe we dat in Nederland geregeld hebben, met kwalitatief goede woningen voor mensen die het niet zo breed hebben. Het is eervol om daaraan te mogen bijdragen.” U bent commissaris op voordracht van de huurdersverenigingen. Wat betekent dat in de praktijk? “Ik zit in de raad van commissarissen zonder last of ruggenspraak, zoals dat heet. Maar ik vind het wel belangrijk om voeling te houden met wat er onder huurders speelt, wat zij belangrijk vinden. Daarom heb ik ook meteen bij mijn aanstelling een kennismakingsgesprek georganiseerd met de huurdersverenigingen. Dat was heel prettig en zinvol. Ook als er activiteiten met huurders worden georganiseerd, probeer ik daar graag bij te zijn. Niet om me te mengen in de dagelijkse gang van zaken, maar wel om de sfeer te proeven onder bewoners.”

11


Interview commissaris Ria Doedel (vervolg) Bent u zelf ooit huurder geweest? “Jazeker. Dat heb ik de huurdersverenigingen ook verteld. Die zeiden ook: soms kom je mensen tegen die leiding geven aan een woningcorporatie die hun hele leven in villa’s hebben gewoond. Ik ben in mijn leven al 37 keer verhuisd en dat is geen overdrijving. Mijn vader was wegenbouwer en ons gezin verhuisde constant met het werk mee. Wij woonden nog in van die huisjes met drie kastjes in de huiskamer waarvan het middelste het doorgeefluik naar de keuken was. Tot mijn negende woonde ik in een woonwagen, omdat het werk soms van zo’n korte duur was, dat het geen zin had voor mijn ouders om een huis in te richten. Ik heb als kind op veel verschillende scholen gezeten en dat was nooit zo leuk, vooral niet op de middelbare school. Dan kwam ik in een klas waar ze net klaar waren met scheikunde en aan natuurkunde begonnen, terwijl ik op die andere school net natuurkunde had gehad en aan scheikunde zou beginnen. Mijn broers en ik hebben ons één keer verzet tegen verhuizing. Toen gingen we demonstratief op de grond zitten terwijl mijn ouders de verhuisdozen inpakten. Uiteindelijk zei mijn vader: ‘Nou, wij gaan hoor. Wat doen jullie?’ Toen gingen we toch maar mee.” U zei zojuist dat u trots bent op het Nederlandse stelsel van sociale huisvesting. Maar heeft u ook zorgen over hoe het nu met volkshuisvesting is gesteld? “Wat me zorgen baart, is de groep die nu tussen wal en schip valt. De mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Die zijn overgeleverd aan de markt. En als er schaarste is, en die is er voor die specifieke groep, dan kan de markt vragen wat ze wil. Sommige commerciële verhuurders vragen duizend euro of meer en verwachten vervolgens ook dat je maandelijks drie keer dat bedrag verdient. Nou, de meeste mensen in de middengroep verdienen dat bij lange na niet. Daarom hoop ik dat corporaties vasthouden aan hun duurdere huurwoningen. Want ik voorspel dat er weer een tijd komt dat de minister vindt dat corporaties er ook voor deze groep moeten zijn. De slinger is eerst hard de ene kant uitgeschoten en straks schiet hij weer terug. Het is ook een reële taak voor corporaties, vind ik. Want je kunt wel zeggen: u woont scheef, u moet eigenlijk naar een andere woning verhuizen. Maar die woning is er vaak helemaal niet!”

12


Interview commissaris Ria Doedel (vervolg) Wat is uw beeld van Woonpunt? “Mijn eerste indruk is dat Woonpunt nu een duidelijke koers heeft. Iedereen weet welke kant het op moet. Wat ik ook sterk vind, is dat Woonpunt nu duidelijk ervoor heeft gekozen om de klant centraal te stellen. Het vertrouwen van huurders moet worden teruggewonnen. Daar is de koers op gericht. Dat zijn goede keuzes. Tegelijk zie ik dat er nog wel wat slagen te maken zijn om van Woonpunt een professionele organisatie te maken. Dat is ook niet erg. Je kunt niet alles in één keer doen. De organisatie moet het ook kunnen meemaken. De weg naar voren is in elk geval ingezet. Wat me trouwens opvalt als ik bij Woonpunt ben, is de goeie energie die er hangt. Hoe mensen met elkaar samenwerken.” Wat vind u van de manier waarop Den Haag omgaat met de corporaties? “Het kabinet heeft de corporaties flink aan banden gelegd. Ze hebben nauwelijks nog speelruimte. Dat is misschien begrijpelijk als je naar de schandalen en incidenten kijkt, maar de vraag is of ze de juiste maatregelen hebben genomen. Het probleem zat ‘m vooral in bestuurders die hun gang konden gaan, die door niemand een strobreed in de weg werd gelegd. Dat los je niet op met allerlei regels. De verhuurderheffing bijvoorbeeld, beperkt alle bewegingsruimte voor woningcorporaties. Minister Ollongren loopt daar nu ook tegenaan: aan de ene kant wil ze dat corporaties gaan bouwen en hun woningen energiezuiniger maken, aan de andere kant begrijpt ze ook dat dat niet kan als corporaties elk jaar miljoenen en miljoenen naar Den Haag moeten overmaken. Hopelijk staat Ollongren open voor die boodschap.” Tot slot: waar moet Woonpunt staan over pakweg vier jaar? ‘Over vier jaar heeft Woonpunt het huis helemaal op orde. Dan ervaart de klant een goed functionerend proces als hij een woning huurt, een reparatie doorgeeft of overlast meldt. Dan is Woonpunt ook weer veel zichtbaarder in de wijken. Dan hebben bewoners het gevoel dat Woonpunt echt geïnteresseerd is in hen. Dan zijn alle medewerkers van Woonpunt wezenlijk geïnteresseerd in wat huurders willen en nodig hebben. Die belangstelling voor de klant kost immers geen cent.’ Interview door Roel Haanen (Senior communicatieadviseur Woonpunt) Foto: Philip Driessen 13


Bijeenkomst bewoners Hoofdstraat

Op 22 januari jl. is een afvaardiging van een aantal bewoners uit de Hoofdstraat samengekomen in ons kantoor om te praten met Gemma Gerrits en Amanda Crombach van Woonpunt. Ook een aantal bestuursleden van HBV Groot Hoensbroek was hierbij aanwezig. Dit gebeurde naar aanleiding van een door de bewoners zelf uitgebrachte enquĂŞte. De bewoners zijn niet tevreden over de communicatie met Woonpunt, leefbaarheid en de toestand van de woningen. Bovendien hebben zij veel overlast van afval dat gedumpt wordt. Er schijnt nauwelijks controle te zijn op garageboxen die aan vreemden worden verhuurd. Men voelde zich al niet meer veilig rondom de complexen omdat er regelmatig wordt gedeald. En nu blijkt er ook in het appartementencomplex sprake te zijn van een onveilig gevoel. Er is reeds eerder brand geweest en men is bang dat dit weer gebeurt.

Ook willen zij een stukje grond, waar nu afval gedumpt wordt, omtoveren tot een tuin die door hun samen gebruikt kan worden en onderhouden zal worden. Uiteraard hebben ze hier wel hulp bij nodig. Eddy Backus zal hierover met de bewoners in gesprek gaan. Woonpunt heeft de ingevulde enquĂŞtes uiteraard meegenomen. De antwoorden (klachten) zullen in een schema verwerkt worden en hier zal zeer zeker werk van gemaakt worden. 14


Bijeenkomst bewoners Hoofdstraat

Woonpunt heeft middels een nieuwsbrief aan de bewoners van Hoofdstraat 147 – 171k inzage gegeven in hun planning: • Er wordt regelmatig en zorgvuldig met de bewoners gecommuniceerd. Een voorbeeld was het plaatsen van nieuwe cv-ketels en een ventilatie. • Uw wijkbeheerder Eddy Backus gaat regelmatig met u overleggen en verder zorgt hij voor terugkoppeling indien er andere problemen spelen en u een andere medewerker nodig heeft. • De bewoners zijn bang nadat er branden zijn geweest. Helaas is er nog geen rapport door Woonpunt ontvangen van de politie of brandweer. Aan GBB specialist in brandveiligheid en bouwregelgeving zal nogmaals worden gevraagd, het complex te controleren. Ook zal Woonpunt onderzoeken waar rookmelders geplaatst kunnen worden. In de kelder zullen leidingen middels koven beter beschermd worden. Het verfwerk zal hersteld worden. • Er zal samen met de bewoners naar mogelijkheden worden gezocht om de parkeerplaats te kunnen afsluiten. • Woonpunt zal een nieuw sleutelsysteem plaatsen in de algemene toegangsdeuren om vreemden te weren. Ondanks nieuwe cv-ketels en ventilatiesystemen, baart de toestand van woningen zonder isolerende maatregelen, ook huurders veel zorgen. Tevens is er nog steeds geen rapport van het schilderwerk ontvangen. Woonpunt zal e.e.a. gaan onderzoeken, zoals de kozijnen, isolatie en condens op de ramen. Vóór de zomervakantie zal Woonpunt de bewoners hierover informeren. Vergeet vooral niet dat het belangrijk is om overlast te melden bij Handhaving of via info@woonpunt.nl. Tevens is uw wijkbeheerder, de heer Eddy Backus, bereikbaar via het algemene nummer van Woonpunt: 088-0506070.

15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564

Openingstijden kantoor (spreekuur) Donderdag: 10.00 – 12.00 uur Daarnaast is het mogelijk om op afspraak langs te komen voor een gesprek. Maak een afspraak door te bellen of een e-mail te sturen (zie hierboven). Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. Sjaak Mestrom Secretaris: Mevr. Annelies Vossen Penningmeester: Dhr. Jeu van der Lingen Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. Bjorn Teeuwen Aspirant bestuurslid: Dhr. Harry Kessen Fotografie Infobulletin:

Sjaak

Annelies

Jeu

Bjorn

16

Dhr. Paul Welters

Harry

Paul