Infobulletin 1 (2021)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2021

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Kort nieuws

Contributie 2021 Veel van onze leden hebben de contributie betaald voor 2021, maar helaas hebben wij geconstateerd dat sommigen de contributie nog niet betaald hebben. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt, maar wij hopen dat wij u ook dit jaar als lid mogen begroeten. Hulp nodig? Stuur een e-mail naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of bel 06-15434119. Huurverhoging Woonpunt hanteert het wettelijke uitgangspunt van 0% en voert dit jaar geen huurverhoging door voor sociale huurwoningen. De gezamenlijke HBV’s hebben Woonpunt middels een brief gevraagd om ook geen huurverhoging voor geliberaliseerde woningen en geen verhoging voor het huurdersabonnement en glasverzekering door te voeren. Woonpunt heeft ons verzoek aangenomen en voert voor deze posten geen verhoging door. Op Mezelf Op Mezelf staat voor kansrijk wonen en leven. Zij bieden kwetsbare groepen in onze samenleving een kans op een ander leven. Het in fases kunnen doorstromen naar een zo zelfstandig mogelijk leven vormt het uitgangspunt van onze organisatie. We hebben een gesprek gehad met mevrouw Maaskant. Zij is door Op Mezelf gevraagd om een onafhankelijk evaluatieonderzoek te doen naar de ondersteuningsvisie van en ondersteuning door Op Mezelf. In Hoensbroek worden diverse woningen verhuurd door leegstandbeheer en zijn er meerdere kamerverhuurbedrijven actief. Op Mezelf huurt diverse complexen, maar biedt 24/7 begeleiding aan de cliënten. Dit bieden de andere organisaties niet. Toch lijkt het ons zinvol om een huis-aan-huisvragenlijst te versturen. Mevrouw Maaskant is echter van mening, gebaseerd op haar ervaring, dat dit niet zinvol is. Alleen de uiterste reacties worden ingevuld en ingeleverd; óf heel negatief óf uiterst positief. Ze stelt voor om interviews met buurtgenoten te houden om meer te weten te komen over hun meningen en ervaringen. In een dergelijk kwalitatief onderzoek kan veel relevante informatie worden vergaard. In kwalitatief onderzoek staat niet zozeer de representativiteit/frequentie van meningen centraal, maar de inhoud in context van meningen. Op deze manier verwacht zij de visie van de buurt goed te betrekken in het evaluatieonderzoek. 2


Kort nieuws (vervolg)

Projecten in Hoensbroek Verdere projecten die staan te gebeuren in Hoensbroek en zoals u kunt zien, zijn de plannen verschoven: • Nieuwbouw Aldenhofpark: oplevering voorjaar 2022. Het gaat om 24 levensloopbestendige seniorenappartementen in het sociale huursegment. Ze zijn comfortabel, energiezuinig en betaalbaar. Bewoners uit de SlakHorst krijgen voorrang. • Groot onderhoud Marktstraat: oplevering voorjaar 2022, de bewoners zijn door middel van een film, brochure (zie afbeelding hieronder) en gesprekken op de hoogte gebracht van de plannen.

• Start renovatie woningen Mariarade: einde 2021 of begin 2022. • Start renovatie woningen Buttingstraat en Nieuwenhofstraat: juni 2021. • Pannenberg: werkzaamheden gestart in 2020 en oplevering voorjaar 2021. • Slak-Horst: in december maakte Woonpunt een pas op de plaats met de plannen voor Slak-Horst. Verschillende partijen hadden er bezwaar tegen. Met de gemeente Heerlen zijn afspraken gemaakt om een nieuw ontwerp te maken. Woonpunt informeert buurtbewoners en belanghebbenden over de vervolgstappen.

3


Welke woning mag ik huren?

Om te zorgen dat u een woning krijgt die bij u past, kijkt Woonpunt naar een aantal factoren, zoals uw recht op huurtoeslag*, uw leeftijd, uw inkomen en uw gezinssamenstelling. Deze factoren bepalen op welke huurwoningen u kunt reageren. *Of u recht heeft op huurtoeslag, bepaalt de Belastingdienst (toeslagen.nl) U heeft recht op huurtoeslag Dan mag Woonpunt u alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. In de tabel kunt u zien tot welke huurprijs u kunt reageren. Uw situatie

Jaarlijks bruto inkomen

Alleenstaand 2-persoonshuishouden € 31.550 3-persoonshuishouden of meer

€ 23.225 (Voor AOW-gerechtigden € 23.175) € 31.550 (Voor AOW-gerechtigden € 31.475)

Maximale huurprijs (excl. servicekosten) € 619,01* € 619,01

€ 31.550 (Voor AOW-gerechtigden € 31.475)

€ 663,40

* Huurtoeslag voor jongeren onder 23 jaar alleen bij woningen tot € 432,51 U heeft geen recht op huurtoeslag Heeft u een hoger inkomen dan € 31.550 (alleenstaanden € 23.225)? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Als uw inkomen onder € 31.550 blijft, kunt u een woning huren tot een maximale huurprijs van € 737,14. Bij een huurprijs vanaf € 663,40 hanteert Woonpunt als richtlijn dat uw jaarinkomen minimaal 48 keer de maandhuur moet zijn. U kunt in onderstaand overzicht zien op welke woning u mag reageren. Als u reageert op een woning tot € 663,40, houd er dan rekening mee dat mensen met huurtoeslag voorrang krijgen. Uw situatie

Jaarlijks bruto inkomen

Alleenstaand

Van € 23.225 tot € 39.055 (Voor AOW-gerechtigden van € 23.175 tot € 39.055) 2- of meerpersoonshuishouden Van € 31.550 tot € 39.055 (Voor AOW-gerechtigden van € 31.475 tot € 39.055) 1- of meerpersoonshuishouden Hoger dan € 39.055

Maximale huurprijs (excl. servicekosten) < € 737,14

< € 737,14

> € 737,14

Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/passendtoewijzen 4


Woonfraude

Doordat de druk op de woningmarkt groot is en er een steeds luidere roep naar betaalbare woningen ontstaat, gaan woningcorporaties op zoek naar allerlei oplossingen. Zij worden in toenemend mate belemmerd door een tekort aan bouwlocaties en oplopende bouwkosten. Woningzoekenden hebben er steeds meer voor over om hun plek binnen het beperkte aanbod te vinden. Zittende huurders worden door criminele bendes verleid hun woning onder te verhuren. Woningcorporaties getroffen door woonfraude Door deze oneerlijke praktijken worden de corporaties getroffen in de eerlijke en evenredige verdeling van de beschikbare woningruimtes. De fraude zorgt er voor dat niet de juiste personen de passende woning krijgen toegewezen. Daarmee lopen de wachttijden om in aanmerking te komen voor een passende woning onaanvaardbaar op. Het gaat om diverse soorten woonfraude zoals, onderhuur, vakantieverhuur, over bewoning, hennepteelt, kraak, ongeoorloofde bedrijfsmatige activiteiten en toewijzingsfraude. Toewijzingsfraude Door gebruik te maken van professionele vervalsingen van inkomstenverklaringen, loonstroken en uittreksels uit het BRP wordt een voorrang met vijf inschrijfjaren verkregen. Er zijn zogenaamde ‘woonbemiddelingsbureaus’ die woningzoekenden hun diensten aanbieden. Door gebruik te maken van vervalste documenten krijgen zij onterecht sociale huurwoningen toegewezen. Het kan nu voorkomen dat een huurder richting zijn/haar verhuurder woonfraude pleegt en/of als burger richting de overheid fraude met bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen. De verhuurder en overheid weten niet van elkaar of er fraudeonderzoeken lopen of dat er bewezen fraude is. Indien dat er wel beide plekken onderzoeken lopen, wordt dit niet gecombineerd; dit zou wel kunnen helpen met het vergaren van voldoende bewijslast. Oplossingen Woningcorporaties moeten de toewijzing toetsen, ook de gegevens van de overheid moet voorzien zijn van een digitale handtekening, want zo zijn ze verzekerd van juistheid. Om woonfraude effectief aan te pakken, is het nodig dat overheden zoals Politie, SVB, SZW, Belastingdienst en gemeenten samenwerken en de voor opsporing en bestrijding noodzakelijke gegevens delen. 5


Even voorstellen: Erline Janssen

In deze rubriek stellen we iedere keer een medewerker van Woonpunt voor die specifiek actief is voor de huurders in Hoensbroek. Dit keer is het de beurt aan Erline Janssen, senior buurtcoördinator. Erline (43) woont in Stein met haar vriend Marc. Hoe is ze terecht gekomen bij Woonpunt? Ze antwoordt: “Na afronding van mijn HBO-studie Sociaal Juridische Dienstverlening ben ik in 2000 begonnen als hoofdagent bij de politie. In 2006 ben ik overgestapt naar de corporatiewereld. Sindsdien heb ik in uiteenlopende functies bij diverse woningcorporaties gewerkt in Limburg en Brabant; van opzichter klachtenmutatieonderhoud tot medewerker leefbaarheid en alles wat daar tussen ligt.”

Ondernemend type Als je met Erline praat, merk je al snel dat ze een ondernemend type is. Naast haar werk in de corporatiesector startte ze in 2012 haar eigen bedrijf in interieur- en vastgoedstyling. Ze legt uit: “Een vastgoedstylist maakt je 6


Even voorstellen: Erline Janssen (vervolg) woning verkoopklaar en denkt mee over een optimale presentatie; licht, ruimte en sfeer staan hierbij centraal. De persoonlijke touch eruit halen en zorgen dat de woning aantrekkelijk wordt voor een brede groep mensen. Woningfotografie komt hier ook bij kijken. Inmiddels doe ik dat alleen nog voor vrienden en bekenden. Want wat ik doe, doe ik graag goed; op beide vlakken altijd 100 procent geven, gaat niet altijd. En daarnaast is er meer in het leven dan alleen werken.” Sporten als hobby In haar privétijd wandelt Erline graag met haar vriend en hun ruwharige teckel Frits. “Helaas is Frits al 13 jaar oud, dus het wordt wel wat lastiger”, lacht ze. “Verder ben ik wel een sportief type. Ik houd van alle sporten, van spinning tot hardlopen.” Spin in het web Sinds 2020 werkt Erline bij Woonpunt. Wat doet een senior buurtcoördinator eigenlijk? “Het is mijn taak de vijf buurtcoördinatoren in Parkstad en Westelijke Mijnstreek te coachen en faciliteren, zodat zij hun werk goed kunnen doen als het gaat om het leefbaar houden van wijken. De signalen die zij afgeven, vertaal ik naar beleid, zodat deze zowel in- als extern de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarvoor werk ik samen met andere afdelingen binnen Woonpunt. Daarnaast onderhoud ik contacten met onze netwerkpartners en huurdersbelangenverenigingen, waarbij sprake is van een prettige samenwerking. Kortom, als senior buurtcoördinator ben je eigenlijk de verbindende factor tussen veel partijen. Zeg maar de spin in het web.” Feeling met Parkstad Erline’s werkgebieden zijn Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Ze voelt zich daar als een vis in het water, met name in Parkstad. “Ik ben opgegroeid in Brunssum en ging in Heerlen naar de middelbare school. Dus ik heb wel feeling met het gebied. Ook houd ik van de directe mentaliteit van de mensen die hier wonen. Er liggen hier bovendien genoeg uitdagingen, dus ik vind het heel mooi om te zien dat Woonpunt de komende jaren extra tijd, energie en middelen gaat steken in Parkstad. Het is dan ook mijn ambitie om met ‘mijn’ team iets moois neer te zetten. Ik heb de mensen inmiddels leren kennen als heel gedreven en met veel kennis. Deze kennis en ervaring gaan we samen optimaal gebruiken!” 7


Sociaal Buurtteam

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid of WMO? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Buurtteam (SBT). Vanwege de coronamaatregelen is het nu niet mogelijk om een Buurtpunt of het buurtteam te bezoeken. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u juist nu met zorgvragen zit. We blijven telefonisch bereikbaar voor al uw vragen en een aantal Buurtpunten organiseert een digitale ‘inloop’ waar u online contact met buurtgenoten en het buurtteam kunt onderhouden. Bel de buurtteams In Heerlen zijn 14 buurtteams actief en te bereiken via 045-5604004. De teams zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 17.00 uur. Of bezoek het buurtteam bij u in de buurt. Kijk op de website van de buurtteams van Heerlen Standby; www.heerlenstandby.nl/contact Crisis Het buurtteam is dus alleen op werkdagen bereikbaar. In geval van een crisis kunt u ook buiten kantoortijden hulp vragen: • Het algemeen crisisnummer voor Jeugd Zuid-Limburg: 043–6045777 • Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld kunt u contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis, 24u). Dit kan ook anoniem. • Bij seksueel geweld kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld telefoonnummer 0800-0188 (gratis, 24u). • Bij levensbedreigende situaties belt u uiteraard de politie via 112. Vragen of klachten over de geboden hulp of ondersteuning? Heeft uw kind of u als ouder vragen, klachten en/of problemen over geboden jeugdhulp of de ondersteuning door het Sociaal Buurtteam? Dan kunt u, in het kader van de Jeugdwet, ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van www.akj.nl. Of neem contact op met de vertrouwenspersonen jeugd via 088-5551000 of info@akj.nl. Vragen over buurten en veiligheid? Elke buurt heeft ook een eigen wijkagent en BOA. Bekijk voor de informatie over veiligheid in uw buurt, de pagina over de Wijkagenten en BOA’s in uw buurt (www.heerlen.nl/veiligheiddoenwesamen). 8


Heeft u een wijk- of woonwens?

Heeft u een idee om uw complex of straat leefbaarder te maken? Of heeft u een kleine woningaanpassing nodig die het verschil maakt tussen prettig wonen en behelpen? Dan kunt u als huurder van Woonpunt een beroep doen op het fonds voor wijk- en woonwensen. Wijkwensen Wilt u bijvoorbeeld samen met buurtbewoners de tuinen onderhouden en heeft u een bladblazer nodig? Of wilt u samen met uw medebewoners de gemeenschappelijke hal van uw complex verfraaien? Doe dan een beroep op het wensenfonds. Woonpunt beoordeelt uw aanvraag onder meer op de inzet van bewoners. Voor wat, hoort wat. Woonwensen Via een woonwens kunt u een aantal voorzieningen aanvragen die helpen om langer zelfstandig te wonen. In het overzicht hieronder ziet u welk soort woonwensen Woonpunt in 2020 in vervulling liet gaan in Parkstad. Omschrijving woonwens Wandbeugel in de badkamer, douche of toilet Verhoogde toiletpot Hendel-/thermostaatkraan Douchezitje Drempelhulp/oprijplaat Beugels bij voordeur/trap/trapleuning Luidere deurbel Drempels weghalen Elektrische raamopener

Aantal 29 20 17 11 9 8 3 2 1

Hoe vraagt een u wijk- of woonwens aan? Heel simpel. Vul het wensenformulier in op www.woonpunt.nl/huurder/ikwil-een-wens-doen. Binnen tien werkdagen krijgt u bericht van Woonpunt. Uiteraard helpt het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek u graag om het wensenformulier in te vullen, dus neem contact op als hulp nodig heeft.

9


Brandbrief uit Mariarade

Vandaag brengen we u het verhaal van een bewoner uit de volkswijk Mariarade die op allerlei manieren nauw is betrokken bij het wel en wee van de wijk. Na de Eerste Wereldoorlog kwam de woningbouw uit de particuliere sector op gang en ontstond onze karakteristieke volkswijk. De inwoners, die veelal op Staatsmijn Emma werkten, hadden een zwaar leven en in die tijd was het aanpoten om rond te komen. De gezinnen waren groot van omvang en de huisjes werden vaak bewoond door zeven tot tien personen. De saamhorigheid en kameraadschap was in die periode een vanzelfsprekendheid en men kwam op voor elkaars naasten. Bij het ontstaan van de wijk stond het kerkelijke leven hoog in het vaandel. De kerkdiensten werden zo druk bezocht dat door plaatsgebrek in 1962 de huidige kerk werd geopend. Ook is voor vele oud-bewoners de Lourdesgrot een fijne rust- en ontmoetingsplaats. Net zoals in vele andere volkswijken van Hoensbroek ontstonden in onze wijk allerlei initiatieven van actieve mensen om naast het harde werken vertier te bieden aan een ieder die hier voor open stond. Het werd voor velen makkelijk om te kiezen, want er was genoeg gelegenheid om te sporten; voetbal, handbal en korfbal. Ook werden er in de zomer miniveldtoernooitjes en zeskampen georganiseerd waar grote gezinnen aan deelnamen. Verder was men in voor de grote feesten die goed werden bezocht. Het gemeenschapshuis en het ANBO-gebouw zijn daar een bewijs van en vanuit hieruit werden de carnavalsverenigingen, CV Blauw-Wit en CV De Kangeroes, opgericht. Mede vanwege het sluiten van de mijnen in de jaren zeventig kwam de langzame afbrokkeling van de wijk op gang. Vandaag de dag is duidelijk te zien wat er schort en mis is gegaan. De doorstroming van nieuwe jonge mensen in de jaren 2000 kwam tot stilstand en dat heeft veel verenigingen het hoofd gekost en degene die nog bestaan, hebben veelal oudere leden en bezoekers. Jonge mensen hebben totaal andere interesses. De 21ste eeuw heeft door een te snelle cultuurwisseling het oude bijna uitgewist en er is totale verwestering ontstaan. 10


Brandbrief uit Mariarade (vervolg)

De laatste grote renovatie van onze wijk door Woonpunt is 45 jaar geleden uitgevoerd en de huizen voldoen niet meer aan de hedendaagse tijd. Vele oud-bewoners hebben zelf werkzaamheden uitgevoerd om hun huisje luxer te maken. Als zij dan uitstromen, moeten zij alles terugbrengen in de oude staat en krijgen ze door Woonpunt de rekening gepresenteerd. De minder sociale mensen krijgen het voordeel van de twijfel en men meet in feite met twee maten, want van een kale kip kun je niet plukken. Ook krijgen de kinderen uit de wijk geen kans om terug te keren naar hun wijk en dienen zij een woning te betrekken in een andere gemeente of wijk. Er stromen nu alléén mensen in die totaal geen binding hebben met onze wijk en aanpassen is voor hen is dan ook moeilijk. De buren dienen het probleemgezin maar op te pakken en begrip op te brengen voor hun situatie. De tuinen en huisjes raken danig in verval en men ruimt niet op. Vuilnisbakken blijven op straat staan en nemen het straatbeeld over, het zwerfvuil en de hondenpoep vindt men op onze trottoirs, want dit is al normaal. De gemeente heeft het onderhoud door geldgebrek gereduceerd en controlebeleid hierop aangepast. Dus je ziet niemand meer, zodat het afgesproken beleid niet meer wordt nageleefd. Door het groeiend aantal auto’s is de verkeerssituatie danig uit zijn voegen gegroeid. Parkeren op de stoep en hard rijden is nu een dagelijks beeld in de wijk. Parkeren is een groot probleem voor zowel de medewerkers van de scholen als voor de ouders en de bewoners en dat vormt een steeds grotere vorm van frustratie en ergernis. De onderlinge tolerantie is ver te zoeken. Woningvereniging, gemeente en politiek: voer je afgesproken beleid uit zoals afgesproken en laat de wijkconsulent, wijkagent en de boa’s sanctie beleid uitvoeren. Bewoners: neem je verantwoordelijkheid en ga actief werken aan normen en waarden die nodig zijn voor onze wijk. Het is in feite trekken aan een dood paard, onze wijk is reddeloos verloren, net zoals andere wijken in Hoensbroek. Toch hoop ik op een verbetering! Een verontruste bewoner 11


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor (spreekuur) Donderdag: 10.00 – 12.00 uur Daarnaast is het mogelijk om op afspraak langs te komen voor een gesprek. Maak een afspraak door te bellen of een e-mail te sturen (zie hierboven). Adreswijziging Is uw adres gewijzigd? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan ons, want vanwege privacyredenen krijgen wij deze gegevens niet van Woonpunt. Indien wij niet het juiste adres hebben, kunnen wij helaas geen Infobulletin bij u bezorgen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. Sjaak Mestrom Secretaris: Mevr. Annelies Vossen Penningmeester: Dhr. Jeu van der Lingen Bestuurslid: Dhr. Harry Kessen Aspirant bestuurslid: Mevr. Christina van Avesaath Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. Bjorn Teeuwen Redacteur Infobulletin: Dhr. Peter Vossen Fotografie Infobulletin: Dhr. Paul Welters

Sjaak

Annelies

Jeu

Harry

Christina Bjorn 12

Peter

Paul