Infobulletin 1 (2013)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2013

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

1


Bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Tweede Secretaris: Dhr. J. Teeuwen Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. J. Groothand Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Aspirant-bestuursleden: Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Kasteelbuurt Mevr. F. Spijker Dhr. J. Groothand Marktstraat 139, 6431 LM Wingerdweg 66, 6432 HK 045-5220773 06-47141592 Nieuw Lotbroek Schuttersweide / De Beemden Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Rector Weertsstraat 2, 6433 ER Schuttersweide 26, 6433 AD 06–11044543 045–7506992 2


Bestuur van de HBV

Beste lezer, Een nieuw jaar en dus ook weer een nieuwe jaargang voor dit Infobulletin! Na een vol 2012 (zie pagina 6 en 7) zijn we inmiddels alweer een tijdje bezig met een druk 2013. Dit Infobulletin staat dan ook vol met informatie voor u als huurder van Woonpunt in Hoensbroek. U kunt onder andere lezen over de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 mei, de stand van zaken met betrekking tot het groot onderhoud in Nieuw Lotbroek en de lenteschoonmaak van Woonpunt. Daarnaast wil ik hierbij vermelden dat onze website geheel vernieuwd is en bovendien is uitgebreid met enkele nieuwe functies. Neem snel een kijkje op www.hbvgroothoensbroek.nl waar dit Infobulletin ook digitaal te lezen is! Overigens vindt u in 2013 op pagina 15 een sudoku-puzzel. Als u deze puzzel volledig foutloos invult en naar ons opstuurt, maakt u kans op een VVV Cadeaubon ter waarde van â‚Ź 20,-. Veel plezier met lezen ĂŠn puzzelen! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl

V.l.n.r.: B. Teeuwen, J. Mestrom, J. Teeuwen, J. van der Lingen, J. Groothand, F. Spijker, M. L. Slegers, J. Lutke-Schipholt. N.B.: J. Houtvast en J. van Aken ontbreken op deze foto. 3


Algemene Ledenvergadering 2013

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2013. Deze wordt gehouden op dinsdag 7 mei in de benedenzaal van Hotel-CafĂŠ Amicitia aan de Markt te Hoensbroek. Aanvang is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 3. Jaarverslag Secretaris 2012 4. Verslag Kascontrolecommissie 5. Jaarverslag Penningmeester 2012 6. Benoeming aspirant-bestuursleden, rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures

Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)

7. Rondvraag 8. Sluiting Wij verheugen ons op uw komst! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 4


In de bebouwde kom weet je nooit wat je tegenkomt, daarom 30! We doen het allemaal weleens: net iets harder rijden dan toegestaan. Soms bewust, in een poging verloren minuten in te halen. En soms onbewust, omdat onze gedachten afdwalen en we even niet opletten. Wat de reden ook is, (iets) te hard rijden is altijd heel gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen om ernstig gewond te raken. Of nog erger. Een fitte bestuurder heeft bij normale weersomstandigheden minstens één seconde nodig voordat hij het rempedaal indrukt. Die reactieseconde is cruciaal. Hoe hoger je snelheid, des te meer meters je in die tijd aflegt. - Bij ongeveer één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt te hoge snelheid een doorslaggevende rol. - Als iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt, hebben we in Nederland 25 tot 30% minder letselslachtoffers. - Snelheidsovertredingen tot 10 à 15 km boven de limieten van 30 en 50 km per uur kosten binnen de bebouwde kom jaarlijks circa tien voetgangers en fietsers het leven. Zo’n 200 mensen worden zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen. - Een botsing met 50 km per uur staat gelijk aan een val van drie verdiepingen van een flatgebouw (10 meter). In januari heeft de politie een 30 km per uur-actie gehouden in de Kasteelbuurt. Hieronder ziet u enkele foto’s van deze actie.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Rijksoverheid: http://www.nederlandveilig.nl/houjeaandesnelheidslimiet 5


Jaarverslag Secretaris

Hier volgt het jaarverslag van onze secretaris, waardoor u een beeld krijgt van de zaken waar het bestuur zich zoal mee bezig heeft gehouden. In 2012 is de hulp van de HBV ingeroepen met betrekking tot het volgende: - Overlast en/of intimidatie veroorzaakt door medebewoners. - Renovatie (vocht en asbestverwijdering) van een woning aan het Horstplein en het verzoek om een financiële tegemoetkoming in verband met de overlast. - Verzakking en scheefstand van een woning aan de Kastanjelaan. - Verpaupering door leegstand van woningen aan de Paadweg. - Overlast door vocht en tocht in woningen aan het Gebrookerplein. - Overlast van bomen in Wilhelminastraat en Hubertusstraat. - Stalling van fietsen en scootmobielen aan de Akkerweide. - Problemen met betrekking tot het onderhoud van de groenvoorziening in diverse wijken en/of straten. - Problemen met betrekking tot het schoonhouden van de trappenhuizen in diverse complexen. - Problemen met de oplevering van onderhoudsprojecten zoals schilderwerk uitgevoerd door firma’s en de controle hierop door Woonpunt. - Werkzaamheden die niet correct of niet volledig zijn uitgevoerd. - Geluidsoverlast door pompen ketelhuis complex ‘In den Theulder’ (Marktstraat). - Problemen met de berekening van de stookkosten in de complexen Schuttersweide en De Beemden (Kasteel Hoensbroeklaan). - Overige vragen met betrekking tot de afrekening van de servicekosten. - Vragen met betrekking tot de puntentelling en de huurberekening. - Vragen met betrekking tot gedwongen verhuizing in verband met sloop van de woning of complex (LTS-buurt en Margriet-/Christinastraat). - Hulp bij het inschrijven voor een woning via ‘Thuis in Limburg’. In een aantal van bovenstaande gevallen heeft de HBV haar leden doorverwezen naar de Klachtencommissie van Woonpunt. Het bestuur van de HBV is gedurende 2012 nauw betrokken geweest bij de sloopplannen in de LTS-buurt en de Margriet- en Christinastraat. Zij heeft in diverse overlegsituaties met zowel Woonpunt als de gemeente Heerlen en de diverse wijkorganisaties haar inbreng gehad met betrekking tot de voortgang en de verdere invulling van de sloopplannen en de nieuwe invulling van de wijk ná de sloop. Op 14 april 2012 heeft de HBV samen 6


Jaarverslag Secretaris (vervolg)

met de gemeente Heerlen en Stichting Dem Hoensbroek Centrum (SDHC) een ontmoetingsdag georganiseerd voor de bewoners in de LTS-buurt en de directe omgeving. Deze ontmoetingsdag vond plaats onder grote belangstelling van bewoners, mensen uit de gemeentelijke politiek en andere belangstellenden. Daarnaast was het bestuur van de HBV aanwezig bij de officiële start van de sloop van de woningen aan de Margrietstraat. Het bestuur van de HBV is verder samen met de bewoners betrokken geweest bij de renovatieplannen en de uitvoering hiervan aan de woningen gelegen aan de Prins Maurits-, Prins Willem-, Prins Hendrik- en Nassaustraat, Heerlerweg en het Kerkplein in Nieuw Lotbroek. Bewoners hebben daarbij inspraak gehad in zaken, zoals het schilderwerk (kleurstelling). Het bestuur van de HBV wordt geïnformeerd over de stand van zaken door het project regelmatig te bezoeken. Op 10 oktober 2012 heeft de HBV overleg gehad met dhr. Tom Schulpen, lid Raad van Commissarissen van Woonpunt. Daarbij heeft de HBV haar ongenoegen kenbaar gemaakt over zaken, zoals het onvoldoende controleren door Woonpunt op werkzaamheden verricht door derden, het onderhoud van de groenvoorziening en het niet schoonmaken van trappenhuizen in diverse complexen, ondanks het feit dat meer dan 70% van de bewoners de kosten hiervan in rekening krijgen gebracht en de slechte communicatie naar de bewoners en het bestuur van de HBV. De gezamenlijke H(B)V’s van Woonpunt, oftewel het CHOW (Centraal Huurders Overleg Woonpunt), hebben in 2012 een aantal keren overleg gehad met de algemene directie van Woonpunt. Hierbij kwamen het Huurbeleid 2012, het nieuwe ZAV-beleid en het regeerakkoord en de gevolgen hiervan voor Woonpunt en de huurders aan de orde. Gezamenlijk met Woonpunt heeft het CHOW uit naam van de ruim 18.000 huurders van Woonpunt een protestbrief tegen het regeerakkoord doen uitgaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is het CHOW akkoord gegaan met de herbenoeming van dhr. Karel Majoor als lid van de Raad van Commissarissen. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 5 juni 2012 en op 25 september 2012 is er door de HBV een Themabijeenkomst georganiseerd met als thema Alcander. Daarbij werden de bezoekers geïnformeerd over de diverse diensten van Alcander waar bewoners, afhankelijk van hun klacht of vraag, terecht kunnen. 7


Perikelen in de buurt: Marktstraat / Hoensbroek Centrum Zoals in de vier edities van het Infobulletin van 2012 volgt hier voor de vijfde keer een artikel over perikelen in de buurt, deze keer over de wijk Marktstraat / Hoensbroek Centrum. De rapportages worden gemaakt aan de hand van een interview (middels vijftien vastgestelde vragen) met een reeds in de wijk lang woonachtig persoon of gezin. De interviews geven de meningen van de ge誰nterviewde wijkpersonen weer en dat betekent dus ook dat de geschetste situatie niet de werkelijke situatie in die wijk hoeft te zijn. Dit zijn de vragen die wij voor alle interviews in de wijken gebruiken: 01. Hoe lang woont u in de wijk? 02. Welke voorzieningen zijn er in de wijk en welke zijn voor u belangrijk? 03. Welke voorzieningen mist u in de wijk? 04. Wat is er in de wijk t.o.v. vroeger veranderd? 05. Hoe vindt u het openbaar vervoer in de wijk? 06. Hoe is het gesteld met het verenigingsleven in de wijk? 07. Bent u zelf aangesloten bij een vereniging in uw wijk? 08. Hoe is het gesteld met de onderlinge contacten tussen de bewoners in de wijk? 09. Hoe zijn de medische voorzieningen in de wijk? 10. Hoe is het gesteld met de voorzieningen en activiteiten voor de gehandicapte - en oudere bewoners van de wijk? 11. Is er veel overlast in de wijk door jongeren of andere groeperingen? 12. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in de wijk? 13. Hoe is het gesteld met de algemene veiligheid en voelt u zich wel veilig in deze wijk? 14. Vindt u dat er voldoende wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren? 15. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u geven voor het woongenot in deze wijk? De ge誰nterviewde persoon woont sinds 1988 in de wijk en is actief bij de Algemene Bond Ouderen, de Vrouwenbond en in een kaartclub. In de wijk zijn voorzieningen zoals een ontmoetingscentrum (Breukerhoes), winkels, horeca, huisartsen, kerk en bibliotheek/stadsdeelkantoor aanwezig. Wat de ge誰nterviewde persoon mist, is een hondenuitlaatplaats in het centrum. Dit wordt door vele hondenbezitters in het centrum onderschreven. 8


Perikelen in de buurt: Marktstraat / Hoensbroek Centrum (vervolg) Op de vraag wat er ten opzichte van vroeger is verslechterd of verbeterd, geeft de bewoonster als antwoord dat zij en enkele andere bewoners zich niet meer veilig voelen in de wijk. De overlast van hangjongeren, overlast van de school en anderen zijn hier mede oorzaak van. De geluidsoverlast van het verkeer in de Marktstraat is ook vaak een bron van ergernis. Wat het openbaar vervoer betreft, zijn er meerdere opstapplaatsen in de nabijheid aanwezig. Er zijn directe busverbindingen naar onder andere Heerlen Centrum, de ziekenhuizen Atrium Heerlen en Atrium Brunssum en naar Maastricht. De sociale omstandigheden veranderen doordat er steeds meer nieuwe mensen in de wijk komen wonen. De integratie van deze nieuwe bewoners verloopt niet altijd soepel. EĂŠn van de redenen hiervan is dat veel nieuwe bewoners niet deelnemen aan de door diverse verenigingen opgezette activiteiten. Na de schemering sluiten veel bewoners zich op in hun eigen woning. Waarschijnlijk geeft dat de bewoners een gevoel van veiligheid. Dit bevordert de sociale contacten echter niet. Er zijn voldoende medische voorzieningen in de wijk waaronder een huisartsenpraktijk, een apotheek, een praktijk voor fysiotherapie, een tandarts en een pedicure. Voorzieningen voor gehandicapte- en oudere bewoners zijn er weinig, ouderen kunnen voor activiteiten terecht in het Breukerhoes of moeten naar ouderenactiviteiten in de andere wijken. De bewoners aan de Marktstraat vinden dat er niets of nauwelijks iets wordt gedaan om het veiligheidsgevoel onder de bewoners te verbeteren. Er wordt niet consequent opgetreden tegen de hangjongeren of verkeersovertredingen. De geĂŻnterviewde beoordeelt haar woongenot met een 7.

9


Stand van zaken groot onderhoud woning Nieuw Lotbroek Op 13 februari jongstleden heeft een delegatie van het bestuur van de HBV een bezoek gebracht aan dhr. Joop Sterck (Woonpunt). Hij heeft de leiding over het project groot onderhoud woningen in Nieuw Lotbroek. Het bestuur van de HBV heeft zich daarbij laten informeren over de stand van zaken en de verdere voortgang van het project. De heer Sterck heeft het bestuur van de HBV daarbij ingelicht dat het project voorspoedig verloopt en dat men anderhalve week voorloopt op het oorspronkelijke schema, met uitzondering van de buitenwerkzaamheden. Zodra het weer dit toelaat, wordt er een extra ploeg ingezet om ook deze werkzaamheden weer op schema te krijgen. Verder heeft de heer Sterck aangegeven het contact en de goede communicatie tussen hem en het bestuur van de HBV bijzonder op prijs te stellen. Daarnaast gaf hij aan dat hij ook graag door het bestuur van de HBV op de hoogte wil worden gehouden van eventuele negatieve berichten over het project.

Tenslotte is er afgesproken dat beide partijen en de uitvoerder nog v贸贸r de oplevering van het project 茅茅n of twee keer bij elkaar komen om vorderingen en eventuele positieve c.q. negatieve signalen met elkaar te bespreken. Het bestuur van de HBV is vanaf de planning tot en met heden nauw betrokken geweest bij het project en zeer te spreken over deze vorm van samenwerking. Daarnaast heeft het bestuur ook het betrekken van de bewoners bij het project, zoals onder andere het laten kiezen van de kleur van het schilderwerk, als zeer positief ervaren. Als het project wordt opgeleverd, is het bestuur van de HBV zeker ter plaatse en maakt het bestuur later een verslag van het hele project. Namens het bestuur, Jeanny Houtvast, Jolanda van Aken en Joop Groothand bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 10


Aanscherping huidige ZAV-beleid Woonpunt Woonpunt heeft onlangs het beleid met betrekking tot de ZAV aangescherpt. ZAV betekent Zelf Aangebrachte Voorzieningen. De huurder heeft de mogelijkheid zelf (met toestemming van Woonpunt) voorzieningen aan te brengen die het woongerief ten goede komen. Huurders blijken echter hun plicht om de woning en de directe omgeving op orde te houden, in het verleden te hebben verzuimd. Naast de overlast die dit met zich meebrengt, komen de kosten voor achteraf herstel in dergelijke gevallen vaak voor rekening van Woonpunt. Daarnaast is de nieuwe huurder vaak extra kritisch op hetgeen hij wenst te accepteren. De nieuwe huurder neemt niet altijd genoegen met wat Woonpunt hem aanbiedt. Om die redenen heeft Woonpunt het beleid met betrekking tot het ZAV aangescherpt. Deze aanscherping betreft een wijziging van de Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte, in het bijzonder het zelf aanbrengen van voorzieningen door de huurder en de oplevering van het gehuurde bij einde huur. Hierbij is het uitgangspunt dat voor het aanbrengen van voorzieningen door huurder aan het gehuurde voorafgaand schriftelijke toestemming van de verhuurster dient te worden verkregen en het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst dient te worden opgeleverd in de staat conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst. Verankering in het huurcontract en alle afgeleide documenten van het uitgangspunt dat Woonpunt waarde hecht aan een zorgvuldige omgang met het gehuurde en de directe omgeving in de vorm van een overzicht van Algemene Huisregels. Een eenduidige communicatie en documentatie en complete vastlegging van de afspraken met de huurder. Een strikte en consequente controle van de gemaakte afspraken bij start, bij opzegging en einde van de huur. Hiertoe zal in ieder geval een gewijzigd formulier met betrekking tot de beschrijving van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst worden gehanteerd. Kijk voor meer informatie op de website van Woonpunt: www.woonpunt.nl. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 11


Lentekriebels? Lenteschoonmaak!

Een onfris portiek of verstofte galerij is niet lekker thuiskomen. Bovendien geeft het een slechte indruk aan uw bezoek en schrikt het nieuwe bewoners af. Goed geregelde schoonmaak is een basis voor woongenot, een prettige uitstraling en leefbaarheid. Het is bovendien een aspect van leefbaarheid waar Woonpunt invloed op kan uitoefenen. Woonpunt gaat in het gebied ten noorden van de Hoofdstraat ‘inzoomen’ op de schoonmaakprogramma’s in de portieken; Bongaardstraat 2 – 64, Steenberglaan 19 – 65, Heuvelstraat 2 – 32, Harmoniestraat 22 – 100, Harmoniestraat 29 – 107, Hoofdstraat 274 – 320 en Hoofdstraat 120 – 198. Alle bewoners van deze complexen ontvangen van Woonpunt eind maart een brief met uitleg hoe het in hun complex geregeld is en de vraag wat de wenselijke situatie is. De actie van Woonpunt om de schoonmaak in deze portieken goed te regelen, is een uitstekende gelegenheid om ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Woonpunt kan voorzien in ondersteuning met het organiseren van een leuke poetsactie of poetsmaterialen.

Zo hoort het niet!

Zo hoort het wel!

Heeft u een idee om voor uw eigen portiek wat extra’s te doen onder de noemer ‘Lenteschoonmaak’? Laat het ons weten! Kom langs tijdens één van onze spreekuren (kijk hiervoor op de achterkant van dit Infobulletin) of stuur een e-mail naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. We gaan aan de slag met alle ideeën die vóór 12 april 2013 bij ons binnen zijn. Maak er een gezellig moment van, samen met uw buren! Namens Woonpunt, Severine Louf s.louf@woonpunt.nl 12


Woonbond en FNV Bouw luidden de noodklok over het huurbeleid Huurders en bouwbond FNV Bouw hebben dinsdag 18 december om 12.30 uur op het Plein in Den Haag gezamenlijk de noodklok over het huurbeleid geluid. Bij minister Blok en leden van de Eerste Kamer, die de plannen hebben besproken, is gepleit voor investeren in plaats van een verhuurdersheffing die bij de huurder op het bordje komt. “Investeren is een oplossing die alleen maar winnaars kent,” stelt Woonbond-directeur Ronald Paping. “Wonen blijft betaalbaar, de bouw kan aan het werk en minister Blok krijgt het geld dat hij nodig heeft.” Het kabinet wil vanaf 2013 een verhuurdersheffing invoeren. Dit jaar bedraagt de heffing enkele miljoenen, maar hij moet oplopen naar jaarlijks miljarden euro’s per 2017. Volgens de Woonbond komt dit linksom of rechtsom op het bordje van de huurder, dit geldt ook voor de huurders van Woonpunt. De Tweede Kamer is al akkoord met een heffing van deze miljoenen als onderdeel van het Belastingplan 2013. De Eerste Kamer heeft zich ook over de heffing uitgesproken. De heffing leidt behalve tot extra huurverhoging ook tot minder nieuwbouw, onderhoud, renovatie en energiebesparende maatregelen. “Daarom treft dit niet alleen huurders en woningzoekenden, maar ook de bouw,” stelt Charley Ramdas, vice-voorzitter van FNV Bouw. “Bouwplannen worden nu al stopgezet door de dreigende verhuurdersheffing. Per week worden vele bouwvakkers werkloos. Keer dit tij door verhuurders te laten investeren. Dankzij de belastingopbrengst die voortvloeit uit die investeringen, komt minister Blok dan evengoed aan het geld dat hij nodig heeft.” De Woonbond, die ruim 900 huurdersverenigingen en -commissies met 1,5 miljoen leden vertegenwoordigt, lanceerde onlangs de campagne ‘Huuralarm’. In de eerste dagen ondertekenden al ruim 10.000 mensen een petitie die oproept om huren betaalbaar te houden en de woningmarkt uit het slop te trekken. De noodklok is dinsdag 18 december 12.30 uur geluid op het Plein in Den Haag. Aanwezig waren delegaties van de Woonbond en FNV Bouw met protestborden en een noodklok; woordvoerders van partijen in de Eerste Kamer; en minister Blok van Wonen. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2996 13


Kort nieuws namens het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Vertraging sloop LTS-buurt Bij graafwerkzaamheden in de LTS-buurt is bodemverontreiniging geconstateerd. Na onderzoek bleek dat deze bodemverontreiniging bestaat uit carboleum. De verontreiniging is zeer lokaal en vrij eenvoudig te verwijderen. Alleen brengt dit de nodige stagnatie met zich mee. Een ander probleem is de aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren. Aangezien deze dieren beschermd zijn, dienen deze verplaatst te worden. Door al deze problemen komt ook de datum van oplevering van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening in gevaar. Hierdoor kan de gemeente de Europese subsidie voor dit project mislopen. Aanbieden van oud papier en plastic afval Eens in de maand wordt er in onze gemeenschap door Rd4 plastic afval opgehaald. Vaak is het zo dat de zakken met plastic afval dagen, en soms al een week van te voren buiten worden gezet. Door wind en andere weersomstandigheden gaan de zakken vaak kapot en waait het plastic over de wegen. Bovendien wekken het vroeg buiten zetten en de gevolgen hiervan veel irritatie op bij de omwonenden. Wij doen daarom een dringend beroep op u om het plastic pas gedurende de ophaaldag buiten te zetten. Een andere bron van irritatie is het verzamelen van oud papier in de hallen van de complexen. Vaak wordt dit papier uit de brievenbus gehaald en ergens in de hal op de grond of op een zitbank gelegd. Het opslaan van papier in hallen en trappenhuizen bevordert uiteraard de brandveiligheid niet en bovendien is dit verboden. Bij de Openbare Bibliotheek aan de Hoofdstraat zijn gratis ‘Nee/Ja’-stickers en ‘Nee/Nee’-stickers voor op uw brievenbus verkrijgbaar. Zo voorkomt u een overvloed aan oud papier. Bied daarnaast ook het oud papier pas gedurende de ophaaldag aan, bij voorkeur in kartonnen dozen of in gebundelde pakketjes, maar nooit in plastic verpakkingen. Namens Rd4, het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging én namens uw buurtgenoten alvast bedankt voor uw begrip en medewerking! Themamiddag Invalidenbond over (mis-)gebruik medicijnen Op vrijdag 26 april organiseert de Invalidenbond Hoensbroek een themamiddag die in het teken staat van het gebruik of mis-gebruik van medicijnen door ouderen. Deze middag vindt vanaf 14.00 uur plaats in het buurtcentrum ‘De Koffiepot’ (Kasteel Hoensbroeklaan 190). Voor meer informatie kunt u bellen met Bertha Jongen (045-5221333). 14


Sudoku

In 2013 vindt u op deze pagina een sudoku-puzzel. Vul de puzzel volledig in en maak kans op een VVV Cadeaubon ter waarde van â‚Ź 20,-! Stuur uw oplossing uiterlijk 31 mei naar info@hbvgroothoensbroek.nl of naar: HBV Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN Hoensbroek

2

3

7

4

1

5

5 8 3

9 1 4 6

8

4

4 9

1

5

9 2

3 5

7

7 4

15

5


Agenda en colofon

Agenda Algemene Ledenvergadering 2013 Dinsdag 7 mei 2013 vanaf 19.00 uur Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek (Zaal geopend vanaf 18.30 uur) Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek (april-juni 2013) Datum Tijd Evenement Zondag 7 april 12.00 uur - 17.00 uur Fashion Event Zaterdag 4 mei 12.00 uur - 17.00 uur Standwerkerconcours Donderdag 9 mei 09.00 uur - 18.00 uur Braderie (Hemelvaart) Zondag 2 juni 12.00 uur - 17.00 uur Dansfestival

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin juli 2013. Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Eerste donderdag van de maand: 19.00 uur - 20.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u, zonder afspraak, op spreekuur komen. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045–5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.