Infobulletin 1 (2012)

Page 1

Infobulletin Nummer 1 - 2012

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

1


Bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Vice-Voorzitter: Mevr. A. Soffner Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. J. Groothand Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Tweede Secretaris: Dhr. J. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Algemeen bestuurslid: Dhr. J. Bulle Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. v.d. Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26 Gebrookerplein 38 T: 045-5223139 T: 045-5233276 LTS-buurt Kasteelbuurt Mevr. F. Spijker Dhr. J. Groothand Mgr. Nolensstraat 33 Wingerdweg 66 T: 045-5220773 T: 06-47141592 Akkerweide Pannenberg e.o. Mevr. T. Dreessen en D. Kruijning Dhr. J. Bulle T: 045–5225548 Pannenberg 119 T: 045–5752726 T: 045–5232291 2


Bestuur van de HBV

Beste lezer, Op dit moment leest u alweer het tweede Infobulletin dat wij u geheel in kleur aanbieden. Na het verspreiden van het vorige Infobulletin hebben we vele positieve reacties mogen ontvangen met betrekking tot de overstap van zwartwit naar kleur. Hiervoor zijn we iedereen zeer dankbaar en daarom hebben we ook deze keer weer met plezier en trots aan deze nieuwe editie gewerkt. In deze editie vindt u wederom diverse informatie en nieuwsfeiten. Zo is er op de volgende pagina’s te lezen hoe de verrassingsreceptie voor ons jubilerende bestuurslid is verlopen en volgt er een kort verslag van het bezoek van de directeur Parkstad & Westelijke Mijnstreek van Woonpunt aan Hoensbroek. Verder is er een rubriek die vanaf nu een paar edities terugkeert, te weten ‘Perikelen in de buurt’, deze keer over Nieuw Lotbroek. Naast andere kleinere nieuwsfeiten vindt u op pagina 15 een kopie van een artikel, van 23 december 2011, uit het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger dat wij met toestemming van de Media Groep Limburg mochten plaatsen in ons Infobulletin. Wij zijn trots en dankbaar dat de regionale media destijds uitgebreid aandacht heeft besteed aan de situatie in Hoensbroek én onze vereniging! Als laatste wil ik u wijzen op een extra service die wij u kunnen aanbieden. Zoals u wellicht weet, hebben de zogenaamde sociale media veel invloed op het dagelijks leven. Wij zijn sinds 2012 ook actief op enkele van deze media. U kunt ons vanaf nu volgen en uiteraard ook benaderen voor vragen of hulp via www.twitter.com/hbvgh en www.facebook.com/hbvgh. Zo kunnen we u nog sneller te woord staan wanneer u een klacht of opmerking heeft met betrekking tot uw buurt of omgeving. We horen graag van u! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl 3


Algemene Ledenvergadering 2012

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2012 Dinsdag 5 juni 2012 om 19.00 uur (zaal geopend vanaf 18.30 uur) Benedenzaal van Hotel-CafĂŠ Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek

Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 3. Jaarverslag Secretaris 2011 (ter goedkeuring) 4. Verslag Kascontrolecommissie 5. Jaarverslag Penningmeester 2011 6. Benoeming aspirant-bestuursleden en aspirant-contactpersonen, rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures

Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)

7. Rondvraag 8. Sluiting Wij verheugen ons op uw komst! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 4


Herinnering ledenwerving 2012

Huurders die het afgelopen jaar lid waren van onze HBV en dit jaar de contributie nog niet hebben voldaan, ontvangen naast dit infobulletin nogmaals een brief inclusief acceptgiro. Wij gaan er vanuit dat de betaling van de contributie aan de aandacht is ontsnapt. Wij hopen derhalve dat ook deze huurders dit jaar weer lid worden van onze HBV en zeggen daarvoor bij voorbaat onze dank. Lid worden of blijven kan door € 3,50 over te schrijven naar girorekening 9068564 t.n.v. HBV Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek. U kunt ook de bijgevoegde acceptgiro, na invulling van uw gegevens, naar uw bank opsturen of daar afgeven. Dat invullen gaat als volgt:

- Bij ‘1’ vult u uw bankrekeningnummer of gironummer in. - Bij ‘2’ vult u uw naam en het volledige adres met woonplaats in. - Bij ‘3’ plaatst u uw handtekening. Blijkt achteraf dat er toch problemen ontstaan bij de betaling met de acceptgiro of bij betaling via internet, dan kunt u tijdens de spreekuren van de HBV op het kantoor (Marktstraat 145) de contributie komen betalen. Als u slecht ter been bent, kunt u tijdens de spreekuren bellen naar de HBV (045-5227671) en een afspraak maken, zodat een bestuurslid de contributie bij u thuis komt innen. Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u ons altijd bellen (045-5227671) of mailen (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Namens het bestuur, John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


Receptie ter ere van ons jubilerende bestuurslid Fenny Spijker Ondanks haar respectabele leeftijd vervult mevrouw Fenny Spijker nog steeds haar taken binnen het bestuur van onze HBV. Zo vervult zij een belangrijke taak bij het organiseren van onze jaarlijks terugkerende zeer succesvolle themabijeenkomsten en verricht zij buurtwerk (Stichting Dem/Hoensbroek Centrum). Daarnaast zet zij zich al meer dan 50 jaar als vrijwilligster in voor de wijk en Hoensbroek algemeen. Om dit heugelijk feit te vieren heeft de HBV samen met Woonpunt het initiatief genomen om voor haar een receptie te organiseren. Onder het mom van een spoedoverleg werd Fenny op vrijdagavond 3 februari naar ons kantoor gelokt. Ze werd opgehaald met een surveillancewagen door haar kleinzoon die bij de politie werkt. Het verrassingseffect was groots bij binnenkomst op het kantoor. Niet alleen het bestuur van de HBV en medewerkers van Woonpunt maar ook al haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren op de receptie aanwezig. De voorzitter verwelkomde haar met een korte speech en overhandigde haar een oorkonde en enkele cadeaubonnen voor haar verjaardag en haar inzet bij de HBV.

Na afloop bedankte Fenny eenieder die deze verrassing mogelijk had gemaakt. Op de pagina hiernaast is te lezen hoe zij het zelf heeft ervaren. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 6


Een verrassingsreceptie voor mij?!

Eind januari kreeg ik een uitnodiging voor een spoedvergadering over problemen in de wijk. De vergadering zou plaatsvinden op 3 februari 2012, een vrijdagavond... Een rare avond om te vergaderen. Ik had voor die avond nog geen plannen gemaakt, maar voor de wijk geef ik graag mijn vrije vrijdagavond op. In de loop van de week heb ik nagedacht over hoe ik kon bijdragen aan een oplossing. Vrijdag 3 februari, na het avondeten ging de deurbel. Politie aan de deur. Mijn kleinzoon had een rustige dienst en kwam bij zijn oma op bezoek. Ik vertelde hem dat ik een vergadering had en daarom bood hij een ritje aan, omdat het glad was. Op mijn 80ste voor het eerst in een politieauto. Enkele minuten later liep ik het kantoor binnen en de trap op‌ Ik wist niet wat ik zag; het hele kantoor was omgebouwd tot feestzaal. Wat was hier precies aan de hand?! Pas toen ik moest gaan zitten en men begon met zingen, had ik door dat dit feest voor mij bedoeld was. Men had zelfs mijn familie uitgenodigd. Wat een verrassing!

De avond was supergezellig en eenieder die hier aan bijgedragen heeft, wil ik ontzettend bedanken. In het bijzonder het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek, Woonpunt, SDHC, politie Hoensbroek en mijn familie! Met vriendelijke groet, Fenny Spijker 7


Perikelen in de buurt: Nieuw Lotbroek In dit en de komende Infobulletins gaan wij aandacht besteden aan het gene wat in de wijken c.q. buurten leeft. De rapportages worden gemaakt aan de hand van een interview (middels vijftien vastgestelde vragen) met een reeds in de wijk langwonende persoon of gezin. In het eerste Infobulletin van 2012 besteden wij aandacht aan de wijk Nieuw Lotbroek. Dit zijn de vragen die wij voor alle interviews in de wijken gebruiken: 01. Hoe lang woont u in de wijk? 02. Welke voorzieningen zijn er in de wijk en welke zijn voor u belangrijk? 03. Welke voorzieningen mist u in de wijk? 04. Wat is er in de wijk t.o.v. vroeger veranderd? 05. Hoe vindt u het openbaar vervoer in de wijk? 06. Hoe is het gesteld met het verenigingsleven in de wijk? 07. Bent u zelf aangesloten bij een vereniging in uw wijk? 08. Hoe is het gesteld met de onderlinge contacten tussen de bewoners in de wijk? 09. Hoe zijn de medische voorzieningen in de wijk? 10. Hoe is het gesteld met de voorzieningen en activiteiten voor de gehandicapte - en oudere bewoners van de wijk? 11. Is er veel overlast in de wijk door jongeren of andere groeperingen? 12. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in de wijk? 13. Hoe is het gesteld met de algemene veiligheid en voelt u zich wel veilig in deze wijk? 14. Vindt u dat er voldoende wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren? 15. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u geven voor het woongenot in deze wijk? De geïnterviewde persoon woont reeds 50 jaar in deze wijk en heeft de veranderingen in de wijk ná de mijnsluitingen en ná de herindeling van dichtbij meegemaakt. Enkele voorzieningen in de wijk zijn het MFC Gebrook en het Trefcentrum, dit zijn ontmoetingscentra of gemeenschapshuizen waar verscheidene activiteiten plaatsvinden. Verder zijn er weinig voorzieningen in deze wijk. Men mist in deze wijk vooral winkels voor het doen van de dagelijkse boodschappen. Er ligt een Spar supermarkt die volgens de bewoner een stuk duurder is dan de andere supermarkten. Voor de dagelijkse boodschappen moet men dus de wijk uit hetgeen vooral ouderen en hulpbehoevenden treft. 8


Perikelen in de buurt: Nieuw Lotbroek (vervolg) Volgens de bewoner is het in de wijk alleen maar slechter geworden en is er weinig verbeterd. Overlast door onder andere jongeren, allochtonen, drugs, verkeer en dergelijke. Deze problemen worden mede veroorzaakt door de woningtoewijzing van de woningcorporaties en de kamerverhuurbedrijven. Opstapplaatsen voor het openbaar vervoer zijn er alleen aan de Heerlerweg en de Mgr. Hanssenlaan. Voor de bewoners betekent dit lange afstanden naar de bushaltes. Overigens rijdt de bus ook niet meer via het station Hoensbroek. Wat muziek betreft is er een drumband ‘Marijke’ genaamd. Hun standplaats is het MFC Gebrook. Verder is er nauwelijks verenigingsleven in de buurt. De geïnterviewde persoon wist niet of er ouderenverenigingen en de daaraan verbonden activiteiten in de wijk bestaan. Willen ouderen activiteiten ontplooien moeten zij onder andere naar ‘De Koffiepot’ of het ‘Gebreukerhoes’. Beiden liggen ver buiten de wijk waardoor men weer de ouderen en hulpbehoevenden treft. Tussen de bewoners die reeds lang in de wijk woonachtig zijn, zijn de contacten altijd goed geweest. De contacten zijn mede verslechterd door de genoemde groeperingen, wat ook ligt aan de woningtoewijzing door de woningcorporaties en de veroudering. Hierdoor durven veel bewoners niet meer de straat op. Wat de medische voorzieningen betreft zit er één huisarts en één fysiotherapeut in de wijk. Voor de rest van de medische voorzieningen moeten de bewoners de wijk uit. Wat ouderen en hulpbehoevenden betreft zijn er in de wijk weinig voorzieningen. In de wijk wordt veel te hard gereden door auto’s maar zeker ook door scooters. Voertuigen parkeert men hoe het de mensen uitkomt. Hierdoor zijn trottoirs en voetpaden soms niet bereikbaar. Het is niet waarneembaar of hier tegen opgetreden wordt. Een meerderheid van de bewoners voelt zich niet veilig in de wijk, maar dit is een algemene trend. Dit geldt niet alleen voor de wijk Nieuw Lotbroek. Het door de geïnterviewde gegeven rapportcijfer 5 tot 6 geeft aan dat het niet goed zit met de leefbaarheid in deze wijk. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 9


Bezoek van directeur Parkstad & Westelijke Mijnstreek van Woonpunt aan Hoensbroek Op 25 januari jl. hebben de heer Peter Hofland, directeur Woonpunt Westelijke Mijnstreek en Parkstad en de heer Hans van Kuppenvelt op uitnodiging van de HBV een bezoek gebracht aan een aantal complexen in Hoensbroek. Na ontvangst op het kantoor van de HBV werd er een bezoek gebracht aan de flats aan de Mgr. Nolensstraat. De sloop van deze flats stond oorspronkelijk gepland voor 2017. Door de plannen van de gemeente Heerlen om ter plekke een Brede Maatschappelijke Voorziening te bouwen en deze in 2014 gerealiseerd dient te zijn is de sloop van deze flats naar voren geschoven. Na een lunch in restaurant ‘De Eetkamer’ werd de rondgang voortgezet en een bezoek gebracht aan de flats aan de Uitweg en Pannenberg. De HBV pleit ervoor een gedeelte van deze flats te behouden. De flats bevinden zich nog in een prima staat en kunnen met enkele aanpassingen en een goede opknapbeurt nog heel wat jaren mee. Inmiddels is wat dat betreft ook de zienswijze van Woonpunt veranderd. Het ziet er naar uit dat deze flats hierdoor voor de toekomst behouden blijven.

10


Bezoek van directeur Parkstad & Westelijke Mijnstreek van Woonpunt aan Hoensbroek Verder werden de flats aan de Hoofdstraat/Heuvelstraat e.o. bezocht. Ook hier pleit de HBV ervoor een gedeelte van deze flats te behouden voor de toekomst. Dankzij maatregelen in de jaren 80 van de vorige eeuw zoals het plaatsen van kunststofkozijnen, spouwmuurisolatie en het plaatsen van individuele ketels in elke woning kennen deze flats een zeer laag energieverbruik. Ook is de technische staat van deze flats van dien aard dat deze nog heel wat jaren meekunnen. Door het plaatsen van liften, uitbreiden van de balkons etc. worden de woningen bereikbaar voor een grotere doelgroep en zijn daardoor tevens makkelijker verhuurbaar.

Tijdens het bezoek aan bovenstaande wijken werd tevens een bezoek gebracht aan ĂŠĂŠn van de bewoners van het betreffende complex. Het bezoek aan Hoensbroek werd afgesloten op het kantoor van de HBV. Hierbij is er n.a.v. het bezoek nog van gedachten gewisseld samen met het voltallige bestuur van de HBV. De HBV ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Aan de wens van de HBV en die van de betrokken bewoners om te overwegen een aantal complexen te behouden voor de toekomst wordt in ieder geval meegenomen. Niet alleen het bezoek van de heren Peter Hofland en Hans van Kuppenvelt hebben aan dit vertrouwen bijgedragen. Het bezoek in juli van het afgelopen jaar van de heer Tom Schulpen, lid van de Raad van Commissarissen als vertegenwoordiger van de huurders, heeft mede aan dit vertrouwen bijgedragen. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 11


Groot onderhoud aan woningen in Nieuw Lotbroek gaat eindelijk van start Dit voorjaar wordt er gestart met het groot onderhoud aan de woningen aan de Nassaustraat, Prins Hendrikstraat, Kerkplein, Prins Mauritsstraat, Heerlerweg en Prins Willemstraat in Nieuw Lotbroek. Oorspronkelijk was de start van het project gepland voor 2009. Door omstandigheden wordt later gestart. De bewoners zijn ontevreden over het feit dat de werkzaamheden aan hun woning zo lang op zich lieten wachten en het feit dat de bewoners door de verhuurder niet op de hoogte zijn gesteld van de uitstel van het onderhoud. Na diverse klachten van bewoners bij de HBV heeft de HBV Woonpunt hierop gewezen. Tijdens een overleg tussen Woonpunt en de HBV op 31 januari jl. werden de plannen van het onderhoud gepresenteerd. - Het vernieuwen van de dakisolatie op het bestaande dakbeschot en het vernieuwen van de dakpannen en de dakgoten. - Bestaande CV ketels en geisers vervangen door een HR Combiketel. - Het vernieuwen van de waterleidingen en het afpersen van de gasleidingen. - Een nieuwe groepenkast met extra groepen. - Het plaatsen van nieuwe kozijnen op de slaapkamers. - Het vervangen van de gevelbeplating en het vervangen van voegwerk. Welke keuzes hebben de bewoners verder nog? 1. Opwaarderen van het energielabel door: Het isoleren van de kruipruimte, het vervangen van de bestaande beglazing, een nieuwe ge誰soleerde voordeur en/of het plaatsen van een zonneboiler. In welke mate de huur hiervoor wordt verhoogd wordt nog nader berekend. 2. Voorzieningen in de woning tegen directe betaling aan de aannemer: Enkele voorzieningen die gerealiseerd kunnen worden zijn buitenverlichting, rookmelders, inbraakwerende voorzieningen en rolluiken. De werkzaamheden vinden plaats in de volgorde van (1) de CV-installateur, (2) de dakdekker en (3) de aannemer. Wekelijks vindt er een spreekuur plaats over de vorderingen van het groot onderhoud. De bewoners zijn of worden individueel benaderd voordat men begint aan de werkzaamheden aan hun woning in Nieuw Lotbroek. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 12


Spreekuur

Als voorzitter spreek ik u meestal twee keer per jaar rechtstreeks toe. Dat is bij de Algemene Ledenvergadering en op de themabijeenkomst. Deze keer benader ik u via ons Infobulletin. Ik ben zeer tevreden over de manier waarop het spreekuur wordt ingevuld. Het spreekuur vindt, zoals u wellicht weet, plaats op dinsdagmiddag en donderdagmorgen. Inmiddels hebben al onze bestuursleden ervaring opgedaan met de invulling hiervan. Ieder bestuurslid heeft voldoende kennis en kunde om zelfstandig om u tijdens het spreekuur zo goed mogelijk te woord te staan. Doorgaans vindt het spreekuur met twee bestuursleden plaats, zodat onze leden die er gebruik van willen maken niet lang hoeven te wachten. De meeste vragen en verzoeken van onze leden kunnen vaak meteen beantwoord worden of van een goed advies worden voorzien. Aangezien er in de nabije toekomst nogal een groot aantal woningen van Woonpunt gesloopt dienen te worden, verwachten wij een grotere aanloop naar ons kantoor in verband met vragen rondom de herhuisvesting. Gezien de vergrijzing van de inwoners van Hoensbroek, die niet allen met een computer kunnen omgaan, hebben wij een verzoek ingediend bij Woonpunt, om ons te voorzien van een tweede personal computer. Dit verzoek is positief beantwoord door Woonpunt. Wij kunnen deze dus aanschaffen op kosten van Woonpunt. Na een instructie door Woonpunt aan alle bestuursleden, zijn wij in staat om u te helpen met het zoeken naar andere huisvesting. Dit kan via de geheel vernieuwde site van Woonpunt (zie www.woonpunt.nl), maar ook via de website van Thuis in Limburg (zie www.thuisinlimburg.nl). Uiteraard assisteren wij u hierbij graag tijdens het spreekuur. Verder registreren wij vanaf nu het type klachten of opmerkingen van de bezoekers aan ons kantoor, om zo een beter beeld te krijgen van de zaken die leven binnen ons gebied. Met vriendelijke groet, Sjaak Mestrom bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 13


Citaten

Het enige zinnige topgesprek wordt gevoerd door alpinisten. - Luis Trenker Als veel mannen bij elkaar komen, heet het meestal oorlog. - Mel Brooks De rubriek ‘Brieven van lezers’ in een krant is een psychotherapeutische rubriek, die ons waarschijnlijk drie krankzinnigengestichten per jaar uitspaart. - C. F. P. Stutterheim Voor niets krijgen we zoveel voorbereidingstijd als voor de dood. Is het dan niet vreemd dat vrijwel niemand er op voorbereid is? - F. Hellers Ik heb altijd mijn gezicht meer als een gemak beschouwd dan als een sieraad. - Oliver Wendell Holmes Het leven heeft zoveel positieve kanten, dat pessimisten er moedeloos van worden. - Tonny Eyk Niets duurt voort behalve verandering. - Heraclitus Mijn vrouw leidt een dubbel leven: het hare en het mijne. - Wiet van Broeckhoven Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn. - Cees Buddingh Elke verandering is een verslechtering, zelfs een verbetering. - Jacques C. Bloem Het is eenvoudig om verstandig te zijn. Denk gewoon aan een idiote opmerking en zeg vervolgens het tegenovergestelde. - Levenson 14


15


Agenda en colofon

Agenda Algemene Ledenvergadering 2012 Dinsdag 5 juni 2012 vanaf 19.00 uur Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek (Zaal geopend vanaf 18.30 uur) Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek april-juni 2012 Datum Tijd Evenement Zondag 15 april 12.00 uur - 17.00 uur Modedag Zaterdag 12 mei 12.00 uur - 17.00 uur Standwerkersconcours Donderdag 17 mei 09.00 uur - 18.00 uur Braderie 2012

Colofon Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin juli 2012. Openingstijden kantoor Dinsdag: Donderdag:

14.00 uur – 16.00 uur 10.00 uur – 12.00 uur

Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. 16