Page 1

De rijke leeromgeving Jaarcongres HBO-raad 16 april 2012 Spant! te Bussum 3


De rijke leeromgeving

JAARCONGRES 2012 16 april 2012 Spant! te Bussum


Inhoudsopgave Welkom 5 A. Overzicht programma 6 B. Plenair programma 7 C. Hoorcolleges 8 D. Track 1: De inspirerende leeromgeving 10 workshops E. Track 2: De kritische leeromgeving 14 workshops F. Track 3: De digitale leeromgeving 16 workshops G. Track 4: De onderzoekende leeromgeving 18 workshops H. Track 5: Student en de rijke leeromgeving 20 workshops I. Overige activiteiten 22 J. Organisatie 24 K. Advertenties 25 Programma-overzicht 29, 30, 31 Colofon 31


4

De rijke leeromgeving


Welkom Voor het eerst heet ik u welkom op ons verenigingscongres. Met plezier, want wat een rijke leeromgeving maken we vandaag mee! Het congresthema ’De rijke leeromgeving’ is natuurlijk een opgave voor het hele hbo, maar vandaag ook iets dat we gewoon doen. Slechts één op de drie workshopvoorstellen kon geplaatst worden in het programma: zoveel aanbod was er om hier te presenteren. Zo rijk is dus de leeromgeving op onze hogescholen. Iets om trots op te zijn! Ik voel me vereerd om als uw verenigingsvoorzitter zo’n congres, dat de leden zelf met elkaar maken, bij te wonen.

Dit jaar wordt een deel van de programmering verzorgd door de studentenbonden ISO en LSVb met hun achterban van studentvertegenwoordigers. Ik ben nieuwsgierig hoe dat uitpakt: eigenlijk ligt hun deelname enorm voor de hand want bij het echte onderwijs en onderzoek draait het ook vooral om de studenten. Dus verwacht ik dat hun inbreng bij de kennisdeling vandaag over het hoger onderwijs heel zinvol zal zijn; net als bij de meer formele zeggenschap. Ik wens u veel plezier en verheug me op de kennismaking met velen. Mr. Thom de Graaf Voorzitter HBO-raad

De rijke leeromgeving

5


A. Overzicht programma 1. Het programma voor het jaarcongres HBO-raad 2012 bestaat uit: • Een openingsprogramma en slotprogramma in Podium 1 (grote theaterzaal) • Workshops en hoorcolleges in de diverse subruimtes, zie het programmaboek en de borden • Kennistafels in foyer 2 (2e etage) • Informatiemarkt en Grand Café op het Heinekenplein en de etages 2. Van 11.15 – 15.15 uur vinden er workshoppresentaties, hoorcolleges en kennistafelgesprekken plaats met een kort intermezzo tussen 12.15-13.00 uur. De presentaties duren 60 minuten. U hoeft zich voor geen van de presentaties van te voren aan te melden: dit betekent dat u vrij bent zich bij de activiteit van uw keuze te voegen mits er nog plaats is.

6

De rijke leeromgeving


B. Plenair programma Tijd: 10.00 – 11.15 uur Openingsprogramma • Voordracht door mr. Thom de Graaf, voorzitter HBO-raad • Voordracht door prof.dr. Jan Anthonie Bruijn, hoogleraar Universiteit Leiden en voorzitter AWT Titel: De rijke leeromgeving: een praktische agenda Locatie: Podium 1 (grote theaterzaal) Tijd: 12.15 – 13.00 uur Lunch Locatie: verspreid door het hele gebouw Tijd: 15.30 – 15.45 uur Uitreiking Lectorenprijs voor het Praktijkgericht Onderzoek van het Jaar door mr. Thom de Graaf Locatie: Podium 1 (grote theaterzaal)

Tijd: 15.45 – 16.00 uur Optreden Joosje Jochems afgestudeerd aan de Fontys Rockacademie en winnares van de Jacques de Leeuw Jong Toptalent Prijs 2011 Tijd: 16.00 – 16.30 uur Forumdiscussie o.l.v. mr. Thom de Graaf met o.a. drs. Ron Bormans (HAN) en bestuursleden van ISO en LSVb Tijd: 16.30 – 17.30 uur Borrel Locatie: Heinekenplein

De rijke leeromgeving

7


C. Hoorcolleges Tijd: 11.15 – 12.15 uur Principes van het lerende brein vertaald naar een praktische toepassing in het Hoger Onderwijs Sprekers: Kim Anrar, Han Blankert, Avans hogeschool Rond het lerende brein vindt een kennisexplosie plaats. Verwachtingen zijn hoog, maar wat is feit en wat is fictie? Wat betekent het voor onze eigen onderwijspraktijk? Wij tonen concrete toepassingen in onze vernieuwde leeromgeving. Wij laten effecten zien van aanpassingen in de didactische werkvormen van onze docenten. Locatie: Podium 1 De HAN is ‘Learning on the Go’! Spreker: Frank Thuss, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Wat gebeurt er als je mobiele devices, zoals smartphones en tablets, inzet in het onderwijs? Kan mobiel leren bestaande onderwijsconcepten verbeteren of aanvullen? En wat komt er allemaal bij kijken? Met deze vragen houden docenten zich bezig binnen het ‘Learning on the Go’-project. De presentatie laat de bevindingen en de

8

De rijke leeromgeving

best practices zien van mobiel leren binnen de HAN. Locatie: Podium 2 Tijd: 13.00 – 14.00 uur ‘Pecha Kucha’ als didactische werkvorm: met zeven minipresentaties door docenten en studenten over ‘de inspirerende leeromgeving’ Sprekers: Jeroen Bottema, Karel Koch, Bob Gotte, Maarten Terpstra, drie studenten, o.l.v. Nico Juist, Hogeschool Inholland Vier docenten en drie studenten presenteren, elk in exact zes minuten, een voorbeeld van inspirerend onderwijs binnen hun leer- en werkomgeving. Met onderwerpen als: ‘Mission Impossible: de faalkans als uitgangspunt’; #ilearn201x: de student-generated mini-conferentie; “The Brat Pack Mashup”: leren en innoveren met social video en GNR8 als student-generated media. Locatie: Podium 1


Leren in het ZorgInnovatieCentrum Sprekers: Karen Cox, Miranda Snoeren, Fontys hogescholen Een afdeling waar medewerkers graag werken, waar studenten graag stage lopen en uitgedaagd worden om in en van de beroepspraktijk te leren, het eigen handelen te onderzoeken en te verbeteren. Deze doelen beogen we met de ZorgInnovatie Centra. In deze presentatie zullen we het concept ZorgInnovatieCentrum (ZIC) verder toelichten. Locatie: Podium 2 Tijd: 14.15 – 15.15 uur Open Access bij hogescholen: de eerste ervaringen rondom beleid en uitvoering bij Windesheim Sprekers: Raymond Snijders, Esther Eisen – Tijssen, Windesheim In november 2009 heeft de HBO-raad de Berlin Declaration on Open Access ondertekend. In deze presentatie wordt gekeken naar de Open Accessontwikkelingen binnen het hbo. Aan de hand van voorbeelden bij Windesheim wordt geschetst welke rol

de lectoren, de kenniscultuur en het auteursrecht spelen bij de totstandkoming van beleid. Locatie: Podium 1 Zoek je een uitdaging? Kom uitblinken op het hbo! Spreker: Marca Wolfensberger, Hanzehogeschool Groningen en Universiteit Utrecht Wil je wel uitblinken als je studeert of werkt op het hbo? Wolfensbergers’ tips en trucs laten zien hoe je kunt falen en hoe te excelleren. Deze interactieve lezing neemt je mee op de weg van het uitmuntend presteren binnen het hbo. Kennisdeling en zelfreflectie wisselen elkaar af. Locatie: Podium 2

De rijke leeromgeving

9


Track 1

D

kunnen betrekking hebben op

De inspirerende leeromgeving

de volgende vragen:

Workshops

Presentaties over deze track

• ‘Bildung’

(normen & waarden,

ethiek, kwaliteit en inspiratie) in relatie tot de beroepspraktijk •

Kritisch nadenken

Betere kennis van het werkveld

• Luisteren

naar het beroepen-

veld: hoe organiseer je dat?

7. Help! Een moreel dilemma! Presentatoren: dr. Ruud Welten, drs. Shira Godfried, studenten, Saxion Locatie: Podium 5 Tijd: 11.15 – 12.15 uur Iedereen die de werkvloer betreedt, krijgt of heeft te maken met morele dilemma’s. Dit is een interactieve workshop waarin de deelnemers wordt gevraagd om concrete morele dilemma’s, bijvoorbeeld uit de stage (studenten) of van de werkvloer (professionals) te delen. Aan de hand van filosofische ethiek worden enkele dilemma’s aan een nader praktijkgericht onderzoek onderworpen. 8. Delen en verbeteren: een betere leeromgeving door inspiratie vanuit open content Presentatoren: Peter Becker, De Haagse Hogeschool, dr. ir. Frans Mofers, Netwerk Open Hogeschool Informatica Locatie: Podium 6 Tijd: 11.15 – 12.15 uur

10

De rijke leeromgeving


Veel lesmateriaal blijft beperkt beschikbaar omdat het alleen wordt ingezet voor de eigen groep studenten. Door te delen via een repository is het materiaal beschikbaar voor collega’s. Hun feedback kan de ontwikkelaar inspireren tot verdere ontwikkeling van het materiaal. Zo werken we volgens de Wikigedachte aan inspirerende en open leercontent. 9. De (belang)rijkste leeromgeving ben je zelf! Presentator: Peter Ruit, Lennart Visser, Driestar Educatief Locatie: Podium 5 Tijd: 13.00 – 14.00 uur Mensen hebben veel kwaliteiten in huis. Deze kwaliteiten worden niet altijd optimaal benut. Het menselijk kapitaal is je (belang)rijkste leeromgeving! Waar liggen je kwaliteiten? Hoe kun je die optimaal benutten? Als je zicht hebt op deze vragen, helpt dat enorm om ontwikkelstappen te maken en diepgaand te leren.

10. Jonge Friezen Foarút, studenten zetten zich in voor de regio Presentator: Frits Sieswerda, Sanne Gaastra, NHL Hogeschool Locatie: Podium 6 Tijd: 13.00 – 14.00 uur Hoe maak je jouw project hot & wanted voor studenten? Studenten werkten twee jaar lang aan de toekomst van Friesland. Ze ontwikkelden een jongerenagenda en werkten samen met overheid, ondernemers en organisaties. In deze workshop beklimmen we de participatieladder, duiken in marketing en jongerencommunicatie en delen ervaringen van betrokkenen. Hoe bind je studenten?

De rijke leeromgeving

11


11. De HvA Werkplaats van de stad als inspirerende leeromgeving Presentator: drs. Rob Andeweg, Hogeschool van Amsterdam Locatie: Podium 5 Tijd: 14.15 – 15.15 uur Op de HvA-Amstelcampus wordt door enkele opleidingen en lectoraten een werkplaats ingericht om een directe verbinding van de hogeschool met de stad Amsterdam te realiseren. De werkplaats brengt innovatieve, beproefde onderwijsconcepten bijeen om studenten in interactie met de beroepspraktijk op te leiden. De plannen, ideeën en eerste ervaringen worden gepresenteerd. 12. I-space; een broedplaats van talent! Presentatoren: Margreet Engelhart-Sjouw, Nitie Mardjan, Hans Dekens, Michael Auen, Merle Braakman, Elisabeth Sawaryn, Saxion Locatie: Podium 6 Tijd: 14.15 – 15.15 uur Studenten, docenten en professionals vormen samen I-space, een leer-werkomgeving, waarin samenwer12

De rijke leeromgeving

kingsverbanden leiden tot innovaties. Studenten nemen deel aan praktijkgericht onderzoek en projecten uit het werkveld. Vanuit creativiteit, imaginatie en originaliteit wordt binnen I-space gewerkt. Hierbij is zowel ruimte voor ontmoeting en uitwisseling als voor individuele ontwikkeling: discover – dream – design – deliver. 13. Hoe kan integrale toetsing je leeromgeving verrijken? Presentatoren: Anna Smit, Hogeschool Rotterdam, Eefje Cadée, bureau ICE Locatie: Podium 7 Tijd: 14.15 – 15.15 uur ‘Hoe kan een toets invloed hebben op de vorm van het onderwijs?’ Het effect van goede toetsen wordt vaak onderschat. Echter, inhoudelijk goede toetsen sturen direct het leren en leveren een helder onderwijsontwerp. Tijdens deze workshop komen voorbeelden van integrale toetsontwerpen aan bod die tot een rijkere leeromgeving geleid hebben.


14. Onverstoorbaar jezelf zijn... en daardoor aantrekkelijk in de markt Presentatoren: drs. Karel van Rosmalen MPA, Hogeschool Zuyd, drs. Marc van Eck, Business Openers Locatie: Podium 7 Tijd: 13.00 – 14.00 uur Hoe blijft een hogeschool herkenbaar zonder fancy marketingacties? En krijgt erkenning voor kwaliteit zonder reputatiemanagement? Hogeschool Zuyd heeft de stap gezet om te verwoorden wat ieder feitelijk bindt en dà t tot uitgangspunt van samenwerking gemaakt. Internal branding helpt om jezelf te zijn. Pas dan is buiten zichtbaar wat je kunt.

De rijke leeromgeving

13


Track 2

Presentaties over deze track kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de volgende vragen: • Hoe

kunnen docenten van

elkaar leren? • Omgang

met de leiding

• Zelfreflectie • Feedback

14

geven en krijgen

De rijke leeromgeving

E

De kritische leeromgeving Workshops 15. Synchroon coachen van ‘docenten in opleiding’ met een ‘oortje’ Presentatoren: Paul Dirckx, Nele Coninx, Fontys hogescholen Locatie: Podium 7 Tijd: 11.15 – 12.15 uur Synchroon coachen is een methodiek waarbij on-the-spot (onmiddellijk) feedback wordt gegeven aan een student (‘docent in wording’) tijdens het lesgeven. In de presentatie zullen de mogelijkheden en de voordelen van de methoden besproken worden. Bij synchroon coachen kan de coach zowel binnen als buiten het klaslokaal de student begeleiden.


16. De examencommissie onderzoekt! Presentatoren: Wilbert Vonck, Peter Laros, Ariette Riezebos, Piet Koppejan, Fontys hogescholen Locatie: Podium 8 Tijd: 14.15 – 15.15 uur Toetsbeleid en bijstelling op basis van resultaten vormen een belangrijk aspect van borging en kwaliteit van de Master-SEN. De examencommissie Fontys OSO geeft hier samen met de toetscommissie een eigen vorm aan, in nauw contact met andere examencommissies. Ervaringen, hobbels en oplossingen delen in een viertal gelijktijdige rondetafelsessies sterkt ons allen!

25. De bijsluiter als onderdeel van goede voorlichting Presentatoren: Hans Brouwer, HAN, Arwin Nimis, Hanzehogeschool Groningen Locatie: Podium voor Kunst Tijd: 13.00 – 14.00 uur Hanze en HAN hebben met ISO de handschoen van de politiek opgepakt: een ‘bijsluiter’ te maken met standaard-cijfers uit neutrale bronnen die vergelijking biedt aan studiekiezers. Hoe ziet die er uit in voorlichtingsmateriaal? Een gesprek over verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen, toepassing en organisatie: acceptatie, administratie, zonder extra bureaucratie.

De rijke leeromgeving

15


Track 3

Presentaties over deze track kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de volgende vragen: • Wat

is het nieuwe ‘normaal’

in het onderwijs? • Hoe

pas je de sociale media

toe in je leeromgeving?

De digitale leeromgeving Workshops 17. NHL21: NHL Hogeschool als living lab voor knowledge media gebruik en onderzoek Presentatoren: Sjoerd de Vries, Klaas Jan Huizingh, Hylke van Dijk, NHL Hogeschool Locatie: Podium 8 Tijd: 11.15 – 12.15 uur Vanuit de lectoraten Social Media en Serious Gaming zien we NHL Hogeschool als een living lab op het gebied van innovatieve mediapraktijken, ofwel knowledge media in hoger onderwijs. Hoe ontwikkelen we kennis in de 21ste eeuw? Hoe delen we het? Hoe maken we het geschikt voor anderen? 18. Augmented Reality in het onderwijs Presentatoren: Frank Niesten, Paul Dirckx, Fontys hogescholen Locatie: Podium 8 Tijd: 13.00 – 14.00 uur Augmented Reality (AR) is de trend voor de toekomst, ook voor het onderwijs! Maar wat is het eigenlijk en wat kun

16

De rijke leeromgeving


je ermee? Tijdens de workshop wordt een overzicht gegeven van de technologie, de educatieve mogelijkheden en de meerwaarde ervan. Speciaal wordt ingezoomd op Marker Based AR en Location Based AR. 19. Geef mij maar een bord met een krijtje! Presentatoren: Ralph Simons, Ronald Spruit, Avans Hogeschool Locatie: Podium 9 Tijd: 11.15 – 12.15 uur Hoe kunnen we ICT beter en breder benutten om het onderwijs effectiever, efficiënter en/of aantrekkelijker te maken? Hoe stimuleer je docenten om meer gebruik te maken van digitale leermiddelen? Niet alleen de ‘early adopters’, maar ook degenen die vinden dat ze beter af zijn met een bord en een krijtje. 20. Hoe maak je onderwijs meer 2.0? Presentator: Igor ter Halle, Hogeschool Windesheim Locatie: Podium 9 Tijd: 13.00 – 14.00 uur Veel digitale leeromgevingen zijn niet meer van deze tijd. Studenten en steeds meer docenten willen een

leeromgeving die lijkt op de web 2.0-tools die zij dagelijks gebruiken. Web 2.0 staat voor interactie, samen leren en ontwikkelen. Deze workshop voorziet in praktische tips om het onderwijs leuker en uitdagender te maken voor zowel student als docent. 21. De wereld aan je voeten: distance learning voor Europese professionals Presentatoren: Tamar van Haaren, Evelien van Liembeek, Els Koelewijn, Hogeschool Zuyd Locatie: Podium 9 Tijd: 14.15 – 15.15 uur Een succesverhaal waarbij de inzet van tijd- en kostenbesparende onderwijsstrategieën bewijst dat distance learning en direct contact met internationale studenten heel goed samen gaan. Het leerontwerp is afgestemd op de doelgroep en afstandsonderwijs. De techniek daarbij is creatief en ondersteunend. Maastricht biedt ‘de ‘Rolls Royce’ van de master.

De rijke leeromgeving

17


Track 4

kunnen bijvoorbeeld betrekking

De onderzoekende leeromgeving

hebben op de volgende vragen:

Workshops

Presentaties over deze track

• Hoe

kunnen onderwijs en

(toegepast) onderzoek elkaar beïnvloeden en inspireren? • Hoe

organiseer je de onderlinge

beïnvloeding? • Wat

werkt wel, wat werkt niet?

• Wat

vraagt dit van de docent,

de student, de organisatie?

18

De rijke leeromgeving

22. Meesterschap in het sociaal werk: werken aan praktijkverbetering vanuit een onderzoekende leeromgeving Presentatoren: Marion van Hattum, Mariël van Pelt, Annet Kapteijn, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Podium 10 Tijd: 11.15 – 12.15 uur De master Social Work leert ervaren professionals werken aan praktijkontwikkeling in het sociaal werk. Studenten richten een leernetwerk in rondom een kwestie, dat als steunsysteem dient voor onderzoek ter verbetering van die praktijk. Aan de hand van een voorbeeld worden relevantie, doel, werkwijze en resultaat van social practice development besproken.


23. Onderzoek in het curriculum; één model voor alle opleidingen? Presentatoren: Didi Griffioen, Olga Wortman, Hogeschool van Amsterdam Locatie: Podium 10 Tijd: 13.00 – 14.00 uur ‘Wat voor een soort onderzoekskennis en vaardigheden willen we studenten bijbrengen?’ Om deze vraag te beantwoorden is op de HvA een model ontwikkeld voor onderzoek in alle curricula. Met dit model kunnen opleidingen elkaar verstaan op inhoud en niveau van onderzoek voor studenten. Het ontwikkeltraject en het model worden gepresenteerd.

24. Choice, in gesprek met leerling en ouders Presentatoren: drs. Lucie Spreij, drs. Geke Klapwijk, Hogeschool Utrecht Locatie: Podium 10 Tijd: 14.15 – 15.15 uur Choice is een begeleidings- en gespreksinstrument dat ontwikkeld is in het kader van praktijkgericht onderzoek van studenten MasterSEN. Met Choice kunnen begeleiders/leraren de onderwijsbehoeften, mogelijkheden en krachtbronnen van leerlingen in verschillende schooltypen en van studenten ho vaststellen. Ook bevordert Choice de communicatie en de samenwerking tussen ouders en school.

De rijke leeromgeving

19


Track 5

en nauwer samen met de

Student en de rijke leeromgeving

landelijke studentenkoepels

Workshops

De HBO-raad werkt steeds vaker

LSVb en ISO. Het bestuur van de HBO-raad heeft daarom met hen afgesproken ook het jaarcongres bij de samenwerking in te zetten. Onderdeel van die samenwerking is een serie extra workshops, ingevuld en uitgevoerd door de studentenorganisaties, die daartoe hogescholen hebben benaderd.

20

De rijke leeromgeving

26. Langstuderen en participeren? Betrokkenheid ondanks de overheid! Presentatoren: Niels van Duijn, Hanzehogeschool en Niki Dukker, Hogeschool Utrecht Locatie: Podium 3 Tijd: 11.15 – 12.15 uur In Nederland wordt het, gezien de maatregelen van de overheid, steeds moeilijker om de student te prikkelen tot participatie in de medezeggenschap en de rest van de hogeschool. Tot op heden zijn de Hogeschool Utrecht (HU) en de Hanzehogeschool Groningen (HG) twee hbo-instellingen waar de participatie hoog ligt. Hoe komt dat? Wat doen deze hbo- instellingen dat de participatie zo hoog ligt? De coach Bestuurlijke Participatie Studenten van de HU en een actieve medezeggenschapper van de Hanzehogeschool delen hun ervaringen met de participatie op hun instelling graag.


27. Haal meer uit studenten door te communiceren Presentatoren: Arend Wesdijk, Hogeschool Utrecht, Wilma de Koning, Fontys hogescholen Locatie: Podium 3 Tijd: 13.00 – 14.00 uur Onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda van de bestuurders van hbo-instellingen, maar hoe betrek je studenten hierbij? Krijg je face-to-face de beste input of bereik je studenten alleen nog maar via Facebook? In deze interactieve workshop gaan we op zoek naar ideeën en inspiratie en delen ervaringsdeskundigen hun good practices als het gaat om het betrekken van studenten bij onderwijskwaliteit.

Christelijke Hogeschool Ede zijn good practices op het gebied van het creëren van een inspirerende, saamhorige en gezellige ‘learning community’. De workshop onthult hun succesfactoren.

28. Student en docent, samen sterk! Presentatoren: Kai Heijneman, LSVb, delegatie fysiotherapie Zuyd en delegatie Christelijke hogeschool Ede Locatie: Podium 3 Tijd: 14.15 – 15.15 uur Student en docenten die zich verbonden voelen met de school halen meer uit de opleiding. De opleiding fysiotherapie van Zuyd en de opleidingen van de De rijke leeromgeving

21


I. Overige activiteiten Praktijkgericht Onderzoek van het Jaar Voor de derde keer op rij wordt tijdens het congres de prijs voor het Praktijkgericht Onderzoek van het Jaar uitgereikt. Twintig onderzoeken zijn door lectoren genomineerd. Een jury bestaande uit zeven lectoren van verschillende hogescholen bepaalt de winnaar. De prijs heeft twee doelen: • Stimuleren van het debat over kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek • Goed praktijkgericht onderzoek in de spotlights zetten De winnaar ontvangt € 3.000,- en wordt rond 15.30 uur door Thom de Graaf en juryvoorzitter Susan van Hooren bekend gemaakt. Alle ingediende onderzoeken en de kwaliteitscriteria kunt u bekijken op www.lectoren.nl. Locatie: Podium 1 Tijd: 15.30 – 15.45 uur

22

De rijke leeromgeving

Kennistafels Nieuw dit jaar is de mogelijkheid aan te schuiven bij een kennistafel. Kom naar de foyer op de tweede etage en schuif aan bij één van de tafels. U kunt daar gedurende een half uur per onderwerp praten met anderen die u iets willen laten zien of horen, of die vragen hebben over een onderwerp. Waar over gepraat wordt, vindt u in het overzicht in uw congresmap en bij de tafels op de tweede etage. Locatie: Foyer 2 Tijd: 11.15 – 15.15 uur Informatiemarkt Zoals elk jaar is er de gehele dag de gelegenheid op de informatiemarkt rond te lopen. U treft daar stands (etalages) van hogescholen, die graag met u van gedachten wisselen over de door hen tentoongestelde producten of diensten. Ook vindt u er stands van sponsoren. Locatie: Heinekenplein Tijd: 10.00 – 15.30 uur


Etalages 1. Onderzoekscentrum Interactum Taeke van den Akker, Anja Tertoolen, Educatieve Federatie Interactum Zie hoe Interactum gezamenlijk werkt op het terrein van onderzoek- en kenniscirculatie op verschillende niveaus. 2. Het onderzoeksatelier – een krachtige leeromgeving binnen het hbo Drs. Monique Engelbertink, dr. Ines Schell-Kiehl, Saxion 3. MOA: model voor teamleren en leerteambegeleiding Edith Peeters, Annemiek Broersen, Hogeschool Utrecht

4. Praktijkonderzoek kunststoffen Hogeschool Windesheim in samenwerking met Polymer Science Park Zwolle Dr. ir. Harold Gankema en ir. Alexander Jansen, Windesheim Het Polymer Science Park is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Windesheim en bedrijven in de regio. Doel van het Polymer Science Park is het creëren van een dynamische werkplaats voor nieuwe producten en ideeën, met een wereldwijde aantrekkingskracht op bedrijven en kenniswerkers. 5. Windesheim gezond & veilig Jolien Smit-Dopmeijer en Danielle Schwartz Boetes voor studievertraging, selectie aan de poort, hoge uitvalcijfers, weinig sociale cohesie op grote onderwijsinstellingen en minder begeleiding door bezuinigingen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van factoren die stress kunnen veroorzaken onder studenten. Het project Windesheim Gezond & Veilig is in het leven geroepen om gezondheids- en veiligheidsfactoren in relatie tot verzuim, studievertraging en uitval te onderzoeken en aan te pakken. De rijke leeromgeving

23


J. Organisatie 6. 10voordeleraar Arnoud van Leuven, HBO-raad Landelijke digitale toetsen. Lerarenopleidingen en pabo’s vervullen een pioniersrol in het hoger onderwijs. Bevraag het projectteam over het ontwikkelproces, de digitale infrastructuur, de kwaliteitsborging en de betrokkenheid van honderden docenten en studenten. Al nieuwsgierig? www.10voordeleraar.nl

Programmacommissie Drs. Maarten Brackel, hoofd afdeling I&C HBO-raad Drs. Ad de Graaf, directeur HBO-raad Drs. Wilma de Koning, lid college van bestuur Fontys hogescholen Drs. Roeland Smits, senior beleidsmedewerker HBO-raad Els Verhoef, lid college van bestuur Haagse hogeschool (tot februari 2012)

7. Talentenplatform Klaas Jan Mollema, Mansoor Mubarak, Bram Reurings, Haagse hogeschool Over het onderzoek dat drie docenten hebben gedaan naar de do’s en dont’s voor een leeromgeving waarin docent en student zich kunnen blijven ontwikkelen.

Organisatie Wilma van Veen, congresbureau HBO-raad Helga de Vries, congresbureau HBO-raad

24

De rijke leeromgeving


K. Advertenties APG

Loyalis sponsor Jaarcongres HBO-raad Sponsor zijn van het HBO jaarcongres is voor Loyalis een logische stap. Een rijke leeromgeving is een omgeving waarin gezond, productief en plezierig werken een grote rol speelt. Loyalis weet alles van het vitaliseren van werknemers. Want, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Pro Education

Pro Education vergroot uw voorsprong. Onze vier deeltijd masteropleidingen zijn modulair opgebouwd en u kunt ze deels zelf samenstellen. De organisatie en inrichting zijn optimaal afgestemd op werkende professionals en voor docenten mbo of hbo vallen zij onder de Lerarenbeurs.

In 2011 beoordeelde onze deelnemers onze masteropleidingen met gemiddeld een 8,0.

Turner

Turner heeft zich gespecialiseerd in strategie implementatie op zes thema’s: 1. Studiesucces; 2. Onderwijsvernieuwing (ketenaanpak); 3. Besturing & prestatiemanagement; 4. Klantgerichte en kostenefficiënte bedrijfsvoering; 5. HR & Organizational Excellence; 6. Ontwikkelen projectmatig werken. Aantoonbaar ‘track record’ met gewaardeerde opdrachtgevers van o.a. HvA, INHolland, Saxion, Windesheim en Hanzehogeschool. www.turner.nl De rijke leeromgeving

25


Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Met Zestor als kennis en expertisecentrum bevorderen en ondersteunen cao-partijen vernieuwende activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid. Activiteiten die erop gericht zijn hogescholen en medewerkers optimaal te laten functioneren.

SIA Mkb-ondernemers hebben vaak ideeĂŤn voor nieuwe producten of toepassingen. Professionals uit de publieke sector zoeken oplossingen voor belemmeringen in hun werk. Samenwerking met hogescholen geeft toegang tot relevante kennis ĂŠn potentiĂŤle partners. Hogescholen krijgen zo zicht op recente ontwikkelingen en koppelen deze terug naar het onderwijs. SIA stimuleert deze samenwerking en zet zich in voor kennisuitwisseling bijvoorbeeld met de stimuleringsregeling RAAK. Meer informatie op www.innovatie-alliantie.nl 26

De rijke leeromgeving


84.0414.12E

vitaliteit

vitaliteit

Ga naar www.loyalis.nl voor meer informatie.

Ga naar www.loyalis.nl voor meer informatie.

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Gezond, productief ĂŠn met plezier werken!


arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het hbo Met Zestor als kennis en expertisecentrum bevorderen en ondersteunen caopartijen vernieuwende activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid. Activiteiten die erop gericht zijn hogescholen en medewerkers optimaal te laten functioneren. De focus van onze activiteiten ligt op het ontwikkelen van producten in nauwe relatie met de cao-partners. De drie hoofdthema’s hierbij zijn: In het bestuur van Zestor werken de volgende organisaties, van werkgevers en werknemers, samen:

• Arbeidsmarktbeleid • Professionalisering • Gezond, veilig en vitaal werken Belangrijk voor alle activiteiten is het delen en uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten van de hogescholen. Deze worden vertaald naar praktische instrumenten en handreikingen.

l n . r o t s e z . www


Ronde 1

11.15 - 12.15 uur

Zaal

Aantal

Soort bijeenkomst

Spreker(s)

Thema/onderwerp

Instelling

Thema

Podium 1

200

Hoorcollege 1

K. Anrar, H. Blankert

Principes van het lerende brein

Avans

HC

Podium 2

200

Hoorcollege 3

F. Thuss

De HAN is learning on the Go!

HAN

HC

Podium 3

50

Workshop 26

N. van Duijn, N. Dukker

Langstuderen en participeren

Hanze, HU, ISO

5

Podium 5

50

Workshop 7

R. Welten, S. Godfried

Help! Een moreel dilemma!

Saxion

1

Podium 6

50

Workshop 8

P. Becker, F. Mofers

Delen en verbeteren: een betere leeromgeving

Haagse Hogeschool

1

Podium 7

50

Workshop 15

P. Dirckx, N. Coninx

Synchroon coachen met een ‘oortje’

Fontys

2

Podium 8

50

Workshop 17

S. de Vries, K.J. Huizing

NHL21: Hogeschool als living lab

NHL

3

Podium 9

50

Workshop 19

R. Simons, R. Spruit

Geef mij maar een bord met een krijtje!

Avans

3

Podium 10

50

Workshop 22

M. van Hattum

Meesterschap in het sociaal werk

HAN

4


Ronde 2

13.00 - 14.00 uur

Zaal

Aantall

Soort bijeenkomst

Spreker(s)

Thema/onderwerp

Instelling

Thema

Podium 1

200

Hoorcollege 2

J. Bottema, K. Koch

‘Pecha Kucha’ als didactische werkvorm

InHolland

HC

Podium 2

200

Hoorcollege 6

K. Cox, M. Snoeren

Leren in het ZorgInnovatieCentrum

Fontys

HC

Podium 3

50

Workshop 27

A. Wesdijk, W. de Koning

Haal meer uit studenten door te communiceren

HU, Fontys, LSVb

5

Podium 5

50

Workshop 9

P. Ruit, L. Visser

De (belang)rijkste leeromgeving ben je zelf!

Driestar Educatief

1

Podium 6

50

Workshop 10

F. Sieswerda, S. Gaastra

Jonge Friezen Foarút, studenten actief in de regio

NHL

1

Podium 7

50

Workshop 14

K. van Rosmalen, M. van Eck

Onverstoorbaar jezelf zijn…

Hogeschool Zuyd

1

Podium 8

50

Workshop 18

F. Niesten, P. Dirckx

Augmented Reality in het onderwijs

Fontys

3

Podium 9

50

Workshop 20

I. ter Halle

Hoe maak je het onderwijs meer 2.0?

Windesheim

3

Podium 10

50

Workshop 23

D. Griffioen, O. Wortman

Onderzoek in het curriculum

HvA

4

Podium voor Kunst

50

Workshop 25

A. Nimis, H. Brouwer

De studiebijsluiter

Hanze, HAN

2


Ronde 3

14.15 - 15.15 uur

Zaal

Aantal

Soort bijeenkomst

Spreker(s)

Thema/onderwerp

Instelling

Thema

Podium 1

200

Hoorcollege 4

R. Snijders, E. Eisen-Tijssen

Open Access bij hogescholen

Windesheim

HC

Podium 2

200

Hoorcollege 5

M. Wolfensberger

Kom uitblinken op het hbo!

Hanze

HC

Podium 3

50

Workshop 28

K. Heijneman, e.a.

Student en docent, samen sterk!

HS Zuyd, CHE, LSVb

5

Podium 5

50

Workshop 11

R. Andeweg

De HvA Werkplaats van de stad

HvA

1

Podium 6

50

Workshop 12

M. Engelhart, N. Mardjan

I-space; een broedplaats van talent!

Saxion

1

Podium 7

50

Workshop 13

A. Smit, E. CadĂŠe

Over integrale toetsing

HRO

1

Podium 8

50

Workshop 16

W. Vonck, P. Laros

De examencommissie onderzoekt!

Fontys

2

Podium 9

50

Workshop 21

T. van Haaren, E. van Liembeek

De wereld aan je voeten: distance learning

Hogeschool Zuyd

3

Podium 10

50

Workshop 24

L. Spreij, G. Klapwijk

Choice, in gesprek met leerling en ouders

Hogeschool Utrecht

4

Colofon Uitgave  HBO-raad, vereniging van hogescholen, Prinsessegracht 21, Postbus 123, 2501 CC Den Haag t 070 312 21 21, f 070 312 21 00, e congresbureau@hbo-raad.nl Vormgeving Akron Communicatie & Vormgeving, Leiden Drukkerij DeltaHage, Den Haag April 2012


www.hbo-raad.nl

2

Programmaboek Jaarcongres 2012  

Programmaboek Jaarcongres 2012