Page 1

STUDIEKATALOG 2012–2013


2

Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon Kontaktadresse

Studentorganisasjonen i Bodø

Universitetet i Nordland 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no

Tlf. 75 51 79 10 www.uin.no/sob

Studentsamskipnaden i Bodø Tlf. 75 51 72 40 www.ssib.no

Besøksadresse Universitetsalleen

Forbehold

www.uin.no/tilrettelegging

Universitetet i Nordland tar forbehold om gjennomføring av alle studier/emner i henhold til oppsatt plan. Endringer kan forekomme som følge av økonomiske, praktiske, eller andre årsaker som universitetet ikke rår over. Det tas også forbehold om feil eller mangler.

Internasjonalt kontor

Ansvarlig redaktør

www.uin.no/internasjonalt

Pål A. Pedersen

Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Foto

www.uin.no/fba

BillyBonkers Olav-Inge Alfheim Ken Jeremiassen Svein-Arnt Adelsten Eriksen Bjørn Erik Olsen Helge Grønmo Ketil Born Terje Rakke Terje Myller Natalia Wiik Vebjørn Karlsen

Søknad og opptak Tlf. 75 51 76 99 www.uin.no/opptak

Særskilt tilrettelegging

Fakultet for samfunnsvitenskap www.uin.no/fsv

Handelshøgskolen i Bodø www.uin.no/hhb

Profesjonshøgskolen www.uin.no/phs

Universitetet i Nordland - Helgeland Postboks 614, 8607 Mo i Rana Besøksadresse: Strandgata 14 - 18 Tlf. 75 12 97 29 E-post: helgeland@uin.no www.uin.no/helgeland

Opplag

Universitetet i Nordland - Vesterålen

Design

Postboks 349, 8451 Stokmarknes Besøksadresse: Markedsgata 7 Tlf. 75 51 70 50 E-post: vesteralen@uin.no www.uin.no/vesteralen

Trykkeriet, UiN

12 000

Produksjon 07 Gruppen


3

Innhold 5

Nordland – midt i spenningsfeltet

42

Samfunnsvitenskap

6

Universitetet i Nordland

44

IT

8

Livet på Campus

44

Økonomi, administrasjon og markedsføring

10

UiN - Helgeland og Vesterålen

48

Helse- og sosialfag

12

Flere velger Bodø

50

Idrett og friluftsliv

15

Hvorfor bli en UiNer?

51

Lærerutdanninger

16

Ut i verden

54

Språk

18

UiN ser mot øst

55

Fleksible studier

19

Veien til karriere

56

Søknad og opptak

20

Studentintervjuer

57

Studienes oppbygging

35

Akvakultur og havbruk

59

Typer studier som tilbys ved Universitetet i Nordland

36

Biologi og naturvitenskap

60

Veiledning og tilrettelegging

38

Veterinær – første del

61

Vanlige begreper

39

Historie og nordområdestudier

63

Studentvelferd på topp

41

Informasjon og journalistikk

66

Studieoversikt

42

Organisasjon og ledelse


5

Nordland – midt i spenningsfeltet Når vi kan ønske velkommen til Universitetet i Nordland, ønsker vi samtidig velkommen til en av landets mest spennende regioner. Nordland er en smeltedigel av virksomhet og av muligheter, og et fylke som representerer muligheter industrielt, samfunnsmessig, internasjonalt og innenfor viktige næringer som matproduksjon, energiutvikling, økonomi og offentlig virksomhet. Og midt i den sydende virksomheten som Nordlandsregionen representerer har Universitetet i Nordland en kjempeoppgave; å sørge for at virksomhetene, det være seg de private eller offentlige, har tilgang på høyt utdannet og godt kvalifisert arbeidskraft. Det er på denne måten utviklingen kan sikres og fremtiden både bygges og trygges. Ved Universitetet i Nordland tar vi mål av oss til å klare denne oppgaven og mer til. Det er for å være sentral i oppbyggingen av fremtidens Nordland og Norge at vi har etablert, og stadig styrker, våre fire fagsøyler. Vi har meget sterk tro på at studier og forskning innenfor økonomi og entreprenørskap, sosiologi og samfunnsutvikling, havbruk og marinbiologi og profesjonsfag innenfor pedagogikk og helse vil være vesentlige bærebjelker i overskuelig fremtid.

Dessuten er vi like sikre på at denne utviklingen, både av studier og forskning, ikke kan eller skal skje i et nordlandsk eller nordnorsk vakuum. Vi må, alltid i enda sterkere grad, engasjere oss og utvikle samarbeid utenfor både regionens og landets grenser. Gjennom samarbeid og utveksling utvider vi vår egen og andres horisont og kan være med på å sprenge nye grenser. Når vi så legger til at UiN er et oversiktlig, ungt og ikke minst smidig universitet, som i stor grad er opptatt av tverrfaglighet og helhet, befinner vi oss i det mest givende spenningsfeltet jeg kan tenke meg: Det som er det aller mest spennende innenfor et universitet, det å kunne bidra til det nyskapende, gjerne det revolusjonære, samtidig som man sikrer eksisterende kunnskap og virksomhet. Det er dette vi tilbyr våre studenter – i tillegg til ett av landets aller hyggeligste studentmiljø. Det er ikke lite bare det. Velkommen til Universitetet i Nordland. Vennlig hilsen

Pål A. Pedersen rektor


6

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland skal bidra til bærekraft og verdiskapning gjennom utdanning og forskning. Universitetet i Nordland tilbyr bachelor-, master- og PhD-studier i økonomi, sosiologi og samfunnsfag, biovitenskap og akvakultur og i profesjonsutdanninger som lærer, barnevern og sykepleier, samt etter- og videreutdanninger. UiN har fire fakulteter:

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Fakultet for biovitenskap og akvakultur har høy kompetanse innenfor havbruk, økologi og genomikk, samt en topp moderne forskningsstasjon og laboratorier. FBA tilbyr studier i biologi, havbruk og eksportmarkedsføring. I tillegg utdanner FBA veterinærer i samarbeid med veterinæruniversitetet i Kosice, Slovakia.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr studier innenfor sosiologi, statsvitenskap, nordområde-studier og studier i historie. I tillegg har fakultetet journalistutdanning, tilbud innenfor organisasjon og ledelse, sosialt arbeid og barnevern.

Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Handelshøgskolen i Bodø er den norske handelshøgskolen i og for nordområdene. HHB tilbyr bachelor-, master- og PhD- studier. HHB har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innenfor områdene økologisk økonomi og etikk, økonomisk styring, innovasjon, samt nordområdeforskning.

Profesjonshøgskolen (PHS) Profesjonshøgskolen tilbyr mastergrader i praktisk kunnskap, tilpasset opplæring, klinisk sykepleie og idrett. Fakultetet har doktorgrad (PhD) i studier av profesjonspraksis. Ved Profesjonshøgskolen kan du også studere for å bli sykepleier, lærer, førskolelærer og faglærer. Fakultetet tilbyr også bachelor i idrett og i språk.


8

Livet på Campus Campus i Bodø ligger i naturskjønne omgivelser på Mørkved, ni kilometer fra sentrum. Studenter beskriver campus ved UiN som en egen liten landsby. Det kan studentleder for andre året på rad, Elisabeth Sletten underskrive på. Omgivelsene innbyr også til fritidsaktiviteter og turer. Du skal ikke gå langt før du er ute i skog og mark. Treningsbaner, idrettshall med klatrevegg og svømmebasseng, studentbarnehage og boliger; alt ligger innenfor synsvidde.

- Så, ja en kan med rette snakke om at campus er en liten landsby for seg selv, sier Elisabeth. - De om lag 5000 studentene på campus i Bodø skaper sitt eget miljø her, og vi føler at vi blir sett. Samtidig finnes det grupperom på campus og stille steder for dem som vil sitte alene med sin pc i ro og mak. Her kan du også slappe av i tv-kroken


9

mellom forelesningene eller i eksamenslesningen. Miljøet på campus preges av flerkultur og tverrfaglighet og stor aktivitet. Det skjer noe hele tiden. UiN praktiserer en åpen dør-politikk. Treffer du en foreleser på gangen, får du som regel tatt en prat om du vil. Eller du kan stikke opp til forelesernes kontorer uten å avtale på forhånd. Det setter vi utrolig stor pris på, sier Elisabeth. Campus ved UiN er kompakt og blant landets aller nyeste. Det gjelder så vel byggene som interiør og utsmykking. - Spesielt internasjonale studenter blir imponert, sier Elisabeth. - UiN har økt studenttallet betydelig det siste året, er det fortsatt bra med plass her? - Ledelsen arbeider aktivt for å utbedre eventuelle flaskehalser. Campus er utvidet med flere grupperom slik at presset på dem nå er mindre. Men vi merker stor pågang på boliger, så det er veldig bra at det nå planlegges å bygge flere nye studentboliger.

- Høy partyfaktor? - Det blir opp til enhver. Studentorganisasjonen er aktiv også på denne fronten, sier Elisabeth, og nevner Oktoberfesten (øl i mugger og kostymer), Halloweenparty, fisketurer i skjærgården, fjellturer, debatter, konserter og sosiale treff på Studentsamfunnet. Aktive studenter deltar også i studentforeninger, og på noen av de mange fellesturene som arrangeres. - Du kjeder deg ikke lett på UiN, slår Elisabeth fast.

Studentleder Elisabeth Sletten


10

UiN - Helgeland UiN Helgeland er lokalisert i Mo i Rana. Våre fagfolk ved studiestedet har høy kompetanse. Vi setter studenten i fokus og tilbyr god veiledning og oppfølging. UiN Helgeland tilbyr bachelorstudier i økonomi og ledelse, samt sykepleie og et variert tilbud av etter- og videreutdanninger. Administrasjonen og fagfolkene er alltid tilgjengelige for studentene. Både studentbiblioteket og kantinen er betjent. Vi har avtale med Rana kommune om tilgjengelige barnehageplasser. Studiestedet ligger sentralt på Mo, med togstasjonen i umiddelbar nærhet, og det er ikke langt til flyplassen. Næringslivet i Rana er variert med mer enn 1.600 bedrifter og byen har kompetansemiljøer i industrifag, data, utdanning og kultur. Studentene har gode muligheter for jobb etter studiene. Nordland teater har sitt hovedsete i Rana, og byen har et rikt tilbud av restauranter, utesteder og kafeer, kino, badeanlegg og treningssentre. Ranas naturrikdommer, med nærhet til fjell og hav, gir gode muligheter til rekreasjon, jakt og fiske. Skillevollen er et alpinsenter med slalombakke, godt preparerte skiløyper og asfalterte løyper til bruk om sommeren. Naturopplevelser som Svartisen og Marmorslottet ligger i umiddelbar nærhet. UiN Helgeland har en aktiv studentforening. Her kan du engasjere deg og påvirke studenthverdagen, jobb og fritidstilbud. Vi arrangerer fadderuke og bli-kjent sammenkomster med quiz, grottetur og mange andre, spennende aktiviteter.

www.uin.no/helgeland

Velkommen som student ved UiN - Helgeland!

UiN - Vesterålen Studiestedet vårt på Stokmarknes i Vesterålen tilbyr grunnstudier i økonomi, sykepleie, førskolelærer, grunnskolelærer og sosialt arbeid. I tillegg tilbyr UiN Vesterålen diverse videreutdanninger og skreddersyr studieprogram etter bestilling fra næringsliv og offentlig forvaltning. UiN Vesterålen har flyttet inn i nye, tidsriktige lokaler midt i Stokmarknes sentrum. Her ligger alt til rette for et godt faglig og sosialt miljø. Vi utvikler våre studietilbud i UiN Vesterålen i tett samarbeid med studentene. Vi tilbyr PC-lab, betjent bibliotek, grupperom og sosialsoner. Studentene har også mulighet til å leie hybel nært studiestedet. Våre lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere. Stokmarknes ligger på Hadseløya i Hadsel kommune, har flyplass sentralt og lokalsykehus for Vesterålen. Vesterålen er kjent for et variert kulturliv, spennende spor av historie og mangfoldig natur. Leserne av friluftsmagasinet UTE har kåret Møysalen (1262 m.o.h.), midt i Møysalen Nasjonalpark, til Norges flotteste naturopplevelse.

www.uin.no/vesteralen

Velkommen som student ved UiN - Vesterålen!


Universitetsbyen Bodø – for aktive studenter


12

Flere velger Bodø Flere velger å studere ved UiN og bo i universitetsbyen Bodø. Bodø er et landsdelssenter i Nord-Norge i sterk vekst med et pulserende uteliv. Byen er åpen, tilgjengelig og gjestfri, med gode kommunikasjoner til resten av verden. Bodøværingene liker å bli oppfattet som optimistiske, direkte og gjestfrie – med masse humor og vitalitet. For studenter som søker jobb i Bodø er det gode muligheter. Årlig skapes det om lag 450 nye arbeidsplasser i Bodø. Tunge aktører som Forsvaret, Helse Nord, Posten, NAV, Nordland fylkeskommune, bank og forsikring, offshore og IT-bedrifter har et stort behov for høyt kvalifiserte arbeidstakere. I tillegg har byen Widerøes hovedkontor, Luftfartstilsynet, Hovedredningssentralen for Nord-Norge og Universitetet i Nordland. Bodø er kjent for et fantastisk variert og flott omland som innbyr til aktiviteter som dykking, båtliv, fjellklatring, padling, fotturer og mye, mye mer. Her vil du garantert få mange uforglemmelige naturopplevelser med midnattsola som kulisse. For den som liker fart og spenning anbefales en raftingtur til spektakulære Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm. Vi anbefaler også idylliske Kjerringøy, der noen av nordlandsdikteren Knut Hamsuns romanfiguerer er festet til filmlerretet. Du vil ikke kjede deg i Bodø. Vi har mer enn 500 aktive lag og foreninger der du kan delta. Bodø

har i mange år hevdet seg helt i toppen i idrettsnorge, med Bodø/Glimt og BHK som spyd-spisser. Bodø er også kjent for sitt rike musikk- og kulturliv. Bodø kommune bygger nå et nytt kulturhus, idyllisk plassert ved havet. Midt i byen arrangeres Parkenfestivalen hvert år rundt studiestart. Tungtvann, Turboneger, DumDum Boys, Bo Kaspers Orkester, Sivert Høyem, Robyn, Håkan Hellstrøm og Motorpsycho har alle vært på Parkenfestivalen. Er du mer interessert i klassisk musikk, er Nordland Musikkfestuke et supert alternativ. Universitetet i Nordland, næringslivet og Bodø kommune samarbeider tett for å gjøre universitetsbyen Bodø stadig mer attraktiv for deg som student.


Fakta om Universitetsbyen Bodø: » Nord- Norges nest største by med om lag 50.000 innbyggere ( Bodø kommune) » Administrasjonssenter i Nordland fylke og et av to landsdelssenter » Totalt antall studenter i Bodø er i overkant av 5000 » En stor andel av befolkningen har høyere utdanning » Bodøs næringsliv: 58% privat og 42% offentlig


Hvorfor bli en UiNer? Learning the Arctic Way Universitetet i Nordland tilbyr forskningsbasert undervisning innenfor fire fakultetsområder, og vi har en sterk lokal forankring og en utpreget internasjonal orientering. Vi har unike studier innenfor fagområdene marin økologi, bedriftsøkonomi, pedagogikk og sykepleie, og programmer for utvikling av velferdsstaten. Vi legger vekt på at du skal trives i et åpent og nært miljø med studenter og lærere fra hele verden. Enten du studerer til å bli biolog, sykepleier, lærer, veterinær eller økonom, lønner det seg å søke opptak som student ved Universitetet i Nordland. Du vil finne noe du liker å studere blant våre 100 studier. Universitetet i Nordland tilbyr studieprogrammene bachelor (seks semester), master (ti semester) og PhD (mastergrad + åtte semester).

Bli en UiN-er. Learning the Arctic Way.

5 gode grunner til å velge Bodø som studiested: 1. Studiene holder høy kvalitet Universitetet i Nordland har et bredt spekter av studiemuligheter av høy kvalitet. En fullført grad fra Universitetet i Nordland er et kvalitetsstempel som arbeidsgivere vet å sette pris på. 2. Norges beste velkomst Velkomsten skal sørge for at du får en best mulig start ved Universitetet i Nordland og i Bodø by. Vi henter deg enten du kommer med fly, tog eller båt. Vi viser deg ditt nye bosted og rundt i nærområdet (nærmeste butikker osv), og vi arrangerer en guidet busstur rundt i Bodø-området. Studentrabatter får du hos et trettitalls ”studentvennlige bedrifter”. 3. Fadderordning Fadderne hjelper deg med å finne deg til rette i byen. I løpet av de første dagene tilbys våre nye studenter å bli med i en faddergruppe bestående av 10-15 nye studenter.

Fadderordningen er en unik mulighet til å bli kjent med byen - og hverandre. Fadderne tar deg med på kafé, turer, arrangerer fester, nattfotball osv. 4. Moderne campus En av landets nyeste og mest kompakte campus, med idrettsanlegg, svømmebasseng, studentboliger og studentbarnehage i gangavstand. 5. Internasjonal utveksling Universitetet i Nordland har i dag samarbeidsavtaler med omkring 90 universiteter over hele verden; blant annet universiteter i Sverige, Danmark, Russland, Spania og England, men også i USA, Canada, Australia, Kina og Japan. Våre kolleger på Internasjonalt kontor hjelper deg med forberedelser og gjennomføringen av ditt studieopphold i utlandet.


16

Ut i verden Et semester i utlandet er karrierebygging


17

Alle studenter ved Universitetet i Nordland kan ta fra ett semester opptil et helt studieår ved en av våre ca. 90 partnerinstitusjoner og nettverkinstitusjoner over hele verden. Stadig flere av våre studenter velger ett eller flere semestre i utlandet, og alle kommer hjem med stort faglig utbytte og mange gode erfaringer. Emnene du tar i utlandet kan erstatte emner i graden din ved Universitetet i Nordland. Bygg ditt eget nettverk Å studere i utlandet utvider ditt nettverk – du får venner for livet. Din karriere Å reise ut er nyttig for din karriere. Du bygger kompetanse og øker din egenverdi på det norske og det internasjonale arbeidsmarkedet.

Som utvekslingsstudent får du nye ideer og nye perspektiver på deg selv. Selvutvikling, kulturtilpasning og selvstendighet er nøkkelord. Språk Du får utviklet dine språkferdigheter og kanskje til og med lært et helt nytt språk. Økonomi Lånekassen har ordninger for tilleggsfinansiering slik at du kan få muligheten til å studere i utlandet. Universitetet i Nordland er medlem i diverse stipendprogram som gir et ekstra stipend i tillegg til dekning fra Lånekassen. Reiser du innenfor Erasmus, Nordplus, Barentsplus og North2North, kan du få tilgang til stipend. Du kan reise til våre partnere i EU-land, Norden, Nordvest-Russland og Canada.


18

UiN ser mot øst Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland har i over 20 år hatt et omfattende samarbeid med russiske universiteter, myndigheter og næringsliv. UiN er størst i Norge på utdanningssamarbeid med Russland, og er den institusjonen som har størst studentutveksling med Russland. Høsten 1991, like før Sovjetunionen gikk i oppløsning, holdt professorer fra Bodø noen av de første forelesningene i vestlig bedriftsøkonomi og ledelse ved Baltic State Technical University i St. Petersburg. Universitet er fortsatt blant UiNs hovedsamarbeidspartnere. Siden den gang er samarbeidet med russiske læresteder utvidet til å omfatte universiteter i Moskva, Arkhangelsk, Murmansk, Tyumen og Ukhta. I tillegg samarbeider vi også med flere

ukrainske universiteter, blant annet i Kiev og Simferopol. Ved flere av disse universitetene tilbyr vi kortere eller lengre studieopphold. Studenter som tar masterstudiene MSc in Energy Management og MSc in Sustainable Management, får studieopphold i ett semester ved russiske og ukrainske universiteter som del av programmet. UiN tilbyr også flere andre studier med Russlands- og nordområdefokus, både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Høsten 2011 åpnet Handelshøgskolen i Bodø et deltids MBA-studium Business in Russia med norske og andre vestlige studenter som målgruppe.


19

Veien til karriere Karrieresenteret tar mål av seg til å være et knutepunkt mellom kunnskap og karriere. Universitetet i Nordland (UiN) ønsker å utdanne kandidater som kan fylle behov for kunnskap som etterspørres i arbeidsmarkedet. Karrieresenteret jobber for å styrke båndene mellom studentene og framtidige arbeidsgivere. Dette gir deg som student mer kunnskap om karrieremulighetene i privat og offentlig sektor, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Karrieresenteret knytter nettverk mellom universitetet og aktører i privat og offentlig sektor som har behov for å rekruttere nyutdannede studenter fra UiN. UiN løfter frem lokalt og regionalt arbeidsliv for å skape bevissthet om alle de spennende mulighetene som finnes. Vi tilbyr jobbsøkerkurs, individuell veiledning og Karrieredag, som arrangeres i samarbeid med studentene. Sulten på jobb Andreas Drage (27) fra Bodø har stor nytte av Karrieresenteret som siste års student på Handelshøgskolen i Bodø. - Jeg trodde jeg skulle få konsentrere meg

om å avslutte masteren, men bedriftene rekrutterer hele tiden. Toget går nå, og jeg vil helst ikke stå igjen på perrongen, sier Andreas. Han bør være godt rustet etter to år på NTNU (sivilingeniør), tre år på BI i Trondheim (økonomi og administrasjon) og nå Master of Science in Business her i Bodø. - Hva slags hjelp får du av Karrieresenteret ved UiN i jobbjakta? - Karrieresenteret arrangerer treff med næringslivet og skaper gode møteplasser der vi kan presentere oss og få informasjon om hva bedriftene er ute etter. Jeg har fått hjelp til å skrive søknader og deltatt på intervjukurs. Veldig nyttig, og via senterets Facebookside blir jeg oppdatert om nye jobbtilbud som meldes inn, sier Andreas. - Hva er du spesielt på jakt etter? - Noe innenfor bank, finans eller økonomistyring. - Og mulighetene her i Bodø? - De er gode, tror og håper jeg, sier Andreas Drage.


20

Til Bodø – fra Idaho Jimmy Cleghorn er svært glad i sport og natur.

Navn: Alder: Hjemsted: Studium:

Jimmy Cleghorn 22 Moscow, Idaho Adventure Knowledge og finanskurs ved HHB

- Jeg trener kampsport, for det meste boksing, og så er jeg mye ute i naturen når jeg ikke studerer, sier Jimmy. - Går du på ski? - Jeg har aldri gått noe særlig på ski, men jeg har lyst til å bli bedre. - Hva fikk deg til å søke fra University of Idaho til Universitetet i Nordland? - Jeg fikk et utvekslingsstipend (ISEP). Jeg søkte hit

fordi dere har et engelskspråklig kurs om natur, kultur og opplevelser i Nord-Norge. Det er ting som jeg liker å gjøre, og så passer det inn i min amerikanske bacheloreksamen. - Hva studerer du ved Universitetet i Idaho? - Business – med vekt på finans. Jeg følger også et masterkurs ved Handelshøgskolen i Bodø ved siden av Adventure Knowledge-semesteret. Jeg har også begynt på et norskkurs.


21

- Fortell om hjemstedet ditt som ligger i det nordvestlige hjørnet av USA. - Jo, vi har fjell, åser og hveteåkrer, men staten Idaho ligger jo langt fra havet. Jeg kommer selv fra en liten universitetsby som er halvparten så stor som Bodø. - Trives du ved Universitetet i Nordland? - Det gjør jeg absolutt. Det er en fantastisk fin natur her, og jeg trives godt på campus.

- Hvor lenge er du UiN-student? - Jeg planlegger å dra hjem i vårsemesteret 2012 for å fullføre bacheloreksamen min på engelsk og hvis muligheten byr seg, kommer jeg gjerne tilbake til Universitetet i Nordland, sier Jimmy Cleghorn.


22

Jonas Ali har sitt hjerte i lokale prosjekter, men han har åpenbart en internasjonal orientering ettersom han sist høst havnet i Nepal. Navn: Jonas Ali W. Ghanizadeh Alder: 22 Hjemsted: Hønefoss Studium: Bacelor i organisasjon og ledelse Ikke lenge etter at Jonas Ali kom til Katmandu i Nepal som ungdomsdelegat for Norges Røde Kors, opplevde han et kraftig jordskjelv. - Alt ristet. Det var som å være på en båt i hardt vær. Ganske skremmende, sier Jonas Ali. Høsten 2011 fikk Jonas Ali permisjon fra studiene for å jobbe med organisasjonsutvikling i Nepal fram til sommeren. - Veldig spennende. Alt er nytt, annerledes, det er biler overalt og masse lyd. Katmandu er en av verdens tettest befolkede byer. - Hvordan får man en slik mulighet? - En må være engasjert og gjerne ha erfaring fra Røde Kors, hjelpekorps eller tilsvarende og helst litt kompetanse på arbeidsområdene. - Hva består jobben i? - På høstparten besøkte vi ungdomsgrupper i hovedstaden, skoler og høyere

utdanningsinstitusjoner. Før jul holdt vi ledertreningskurs for ungdom. Nå framover skal vi jobbe med klima, veisikkerhet, hiv/aids, og være ute i felten i mer avsidesliggende strøk. - Ditt studium passer som hånd i hanske? - Ja, organisasjon og ledelse er et veldig bra studium. Vi har gode forelesere og god oppfølging. Utvekslingsperioden er ni måneder og kommer på toppen av utdanningsløpet. Jeg håper at jeg også i framtida kan få jobbe med organisasjon og ledelse i lokale prosjekter. Det er i lokalt utviklingsarbeid jeg har hjertet mitt, sier Jonas Ali. - Hva hadde du hørt om UiN som studiested før du valgte Bodø? - At det er bra, med et inkluderende studentmiljø og mange engasjerte folk. Det stemmer. Bodø er dessuten en av Norges beste og billigste studentbyer å bo i, mener Jonas Ali.


23

Anders Solum fikk anbefalt Handelshøgskolen i Bodø av venner, og har ikke angret på at han fulgte rådene. Navn: Anders Solum Alder: 24 Hjemsted: Stjørdal Studium: Master of Science in Business - Handelshøgskolen har sterkt fokus på studiekvalitet, i tillegg er det bra studentliv her og godt samhold. Miljøet er internasjonalt med spesielt mange studenter fra Russland. Vi holder til på en kompakt og moderne campus. Miljøet er tett og inkluderende, sånn at det er enkelt å omgås andre studenter fra de andre fakultetene. I tillegg bor de fleste studentene i nærheten av campus, noe som gjør at vi får mange kontaktflater. Det er veldig bra. Anders har også deltatt på rekrutteringskampanjer for UiN. - Ut i fra mine egne erfaringer fra UiN har jeg ingen problemer med å anbefale andre studenter å søke seg hit, sier Anders. - Hvilken jobb/karriere ser du for deg? - Det må vel bli noe i banknæringa, eller revisor, tenker jeg. Anders deltar også aktivt i studentmiljøet med flere verv i ulike foreninger ved universitetet, blant annet som velferdsansvarlig ved Handelshøgskolens studentforening. - Det høres ut som om du er målbevisst og har god styring på karriereplanene? - Ja, en viss systematikk må man ha, sier Anders.


24

Daria Vangen er opptatt av humankapitalen i organisasjoner, og ønsker seg jobb i en personalavdeling etter endt studium.

Navn: Daria Vangen Alder: 31 Hjemsted: St. Petersburg Studium: Master i personalledelse

Daria er en av mange studenter fra Russland ved UiN. Hun flyttet fra St.Petersbrug til Bodø for vel to år siden. Våren 2011 gjennomførte hun Norwegian Language and Society, før hun tok fatt på sin mastergrad. Fra St. Petersburg har hun med seg verdifull jobberfaring som leder i en kontraktsavdeling i et stort selskap. - Jeg liker å jobbe med rekruttering og er interessert i psykologiske metoder i rekrutteringsarbeidet. Med master i personalledelse vil jeg få et godt grunnlag for å ta dette videre, sier Daria. - Du kommer fra en stor by i Russland til Bodø, hva synes du om mulighetene her? - Bodø er passe stor, med mange muligheter. Jeg har dykkersertifikat. Til våren vil jeg forsøke meg i

Saltstraumen, og så følger jeg kurs i moderne dans. Dessuten er jeg glad i biler. - Biler? - Ja, jeg har vært på bilmesse i Berlin sammen med mannen min, ler Daria. - Hva synes du om det faglige innholdet i studiet ditt og campus? - Det er veldig bra. På det nye biblioteket på campus får du alt du trenger til studiene. De er veldig hjelpsomme. Jeg vil også skryte av studentbokhandelen her som er veldig serviceorientert og av PC-laben. Jeg liker også at studieprosessen er lagt opp på en demokratisk måte, sier Daria.


25

Bård Jakobsen skal ta bachelor i sykepleie og bruker all ledig tid på studiet, som han tar ved siden av full jobb som ambulansearbeider. Bård er også familiefar med tre barn. Navn: Bård Jakobsen Alder: 44 Hjemsted: Andenes Studium: Bachelor i sykepleie - Til og med i pausene kobler jeg opp og prøver å få gjort noe fornuftig, ler Bård. Bård har vært ambulansearbeider i flere år, men for to år siden bestemte han seg for å utdanne seg til sykepleier. Men det er tøft mens det står på. Det gjelder å være effektiv og bruke tiden godt. Han bor på Andenes og jobber på Sortland, studerer hjemme og ved UiN Vesterålen på Stokmarknes i perioder. - Det sier seg selv - jeg kunne ikke ha vært heltidsstudent og samtidig hatt full jobb. – Heldigvis, får jeg si, har vi kun én ukesamling i året i forbindelse med praksisperioden. - Tror du at nettbasert utdanning gir like godt faglig utbytte som å være fulltidsstudent? - Ja det tror jeg. Vi har like mye praksis, og vi har flere skriveoppgaver for innlevering enn de som går fulltid, sier Bård. - Hvorfor vil du bli sykepleier? - Jeg liker å kunne yte noe ekstra til folk som havner i utsatte situasjoner. Etter så mange år i ambulansebilen, med alt hva det innebærer av ukurante arbeidstider, ønsker jeg meg noe mindre stressende. På lengre sikt kunne jeg tenkt meg en stilling med noe innenfor helseadministrasjon, sier Bård.


26

Siri Jakobsen og Marianne Steinmo er et utålmodig team. Navn: Siri Jakobsen (til venstre) og Marianne Steinmo Alder: Siri (31), Marianne (27) Hjemsted: Mo i Rana Studium: PhD stipendiater i entreprenørskap HHB

Siri og Marianne er stipendiater i entreprenørskap ved Universitetet i Nordland, studiested Helgeland. Begge vokste opp på Mo, hvor de nå bor og studerer. Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by. - Rana-samfunnet betyr mye for oss. Vi har vår historie og vår identitet her – og vi kan absolutt tenke oss en akademisk karriere i Rana etter 2014. Da er vi forhåpentligvis ferdig med doktorgradene våre - på normert tid, sier Marianne Steinmo. Universitetet i Nordlands studiested på Helgeland ligger i Mo i Rana. - Den lokale industrikulturen på Mo er noe av det mest fremtidsrettede vi har i landet. Det er ikke bare lokalt skryt, sier Siri. Siri Jakobsen og Marianne Steinmo skrev masteroppgave i bedriftsøkonomi sammen om Mo Industripark. Resultatet av oppgaven åpnet for to doktorgradstipender om grenselandet mellom industriell økologi og entreprenørskap. - Mo Industripark er en ”industriklynge” med over hundre bedrifter. Mange av dem produserer avfall som blir råstoff og energi for andre bedrifter industriparken. Ett av spørsmålene er om industriell gjenvinning kan være et konkurransefortrinn for denne typen av industriklynger. Det er et tema som vi fører videre i doktorgradsoppgavene våre, sier Siri. - Er dere forhøyd med veilederne deres? - Ja, og vi liker at de er nære oss studenter, ikke bare faglig, men også menneskelig. Det liker vi, sier Marianne.


27

For en voksen student med familie og tre barn er samlingsbaserte studier på Stokmarknes midt i blinken, sier Marit Didriksen. Navn: Marit Didriksen Alder: 38 Bosted: Strønstad Studium: Bachelor førskolelærerutdanning Marit når studiestedet sitt fra Strønstad på Austvågøya på under en time med bil og ferge til Hadseløya. Når hun ikke deltar på samlinger eller er på studiestedet, finner hun det hun trenger for å studere på nettet. - Jeg regner med at jeg vil jobbe i barnehage når jeg er ferdig om ett år. Marit er glad i hjemstedet sitt, og sier hun er forberedt på at hun må pendle til Svolvær for å jobbe. Hun ble student fordi hun fikk lyst til å prøve noe nytt etter flere år i helsevesenet. - For oss voksne, etablerte studenter som vil ta omskolering, er studiested Vesterålen et veldig bra alternativ. Med nye lokaler blir alt lagt til rette med nytt og bedre bibliotek og gode studentarbeidsplasser, sier Marit. UiN Vesterålen flyttet i fjor høst til nye lokaler i Stokmarknes sentrum. - Med større og bedre lokaler kan flere studieretninger være samlet, noe som vil skape et godt studiemiljø, mener Marit. - Hva synes du om det faglige innholdet i studiet? - Det er et høyt og veldig bra faglig opplegg med dyktige forelesere her. - Vil du anbefale studiested Vesterålen til venner og kjente? - Ja, i høyeste grad. Vi som bor utenfor de sentrale byene har fått en unik sjanse til å ta en universitetsutdanning i nærheten av der vi bor. Det er bare å ta det i bruk!


28

Kari-Elise Fredriksen ville studere, men visste ikke hva. Hun ble reddet av læren om alt levende, biologien. Navn: Kari-Elise Fredriksen Alder: 22 Hjemsted: Mo i Rana Studium: Bachelor i biologi

- Hadde jeg visst at biologi er så artig, hadde jeg søkt hit tidligere, sier hun. Kari-Elise gikk først to måneder på sykepleien. - Jeg følte at jeg ville studere noe annet. Nærmest ved en tilfeldighet søkte jeg på opptak på bachelor i biologi ved UiN – og jeg kom inn. - Opplevde du ikke det som et stort sprang? - Jo, på en måte. Men jeg var grunnleggende motivert. Fordi jeg ikke hadde realfag fra videregående begynte jeg på grunnstudiene med matematikk og kjemi. Det var arbeidsomt, men belønningen var at jeg kunne fortsette på andreåret i biologstudiene. - Er veterinærstudiene ved UiN og Universitetet i Kosice noe for deg? - Jo, jeg har alltid brydd meg om dyrs velferd. Jeg kan godt tenke meg å ta en master i biologi

etter bachelorstudiene, men hva det blir vet jeg ennå ikke. Jeg liker dessuten feltarbeid, så jeg kan godt tenke meg å jobbe med feltoppsyn og naturvern. - Er du fornøyd med gruppearbeidet på studiet? - Ja, vi har det morsomt mens vi arbeider sammen. - Er det ikke kjedelig å bestemme arter av mose og lav? - Det fins over 2000 arter av mose i Norge. Vi brukte tre dager på å samle inn mosearter til lab-undersøkelsene. Det var kaldt - og det regnet hele tiden. - Var det noe gøy? - Ja!


29

Chris André Johnsens doktorgrad i havbruk ble en suksess.

Navn: Chris André Johnsen Alder: 31 Hjemsted: Ibestad og Bodø Studium: Ph.D. i akvakultur

I løpet av et kort øyeblikk ble en av Johnsens artikler om bruk av alternative råvarer i fôr til laks en av de mest populære artiklene på forskningsnettstedet Aquaculture. Chris André Johnsen tok den første doktorgraden i akvakultur ved Universitetet i Nordland. Han begynte studiene som student i fiskeriøkonomi ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Nå arbeider Chris som overingeniør på fakultetet. - Hva var det som fikk deg til å bli interessert i fiskeribiologi? - Helt fra barndommen har jeg vært en ivrig sportsfisker, samtidig som jeg tilbrakte mye tid sammen med min onkel som startet med lakseoppdrett på åttitallet. Da jeg var ferdig med allmenne fag på videregående skole, var jeg noe usikker på hvilken retning jeg skulle satse på, og jeg endte opp med å ta befalsskolen. Dette ga meg litt ekstra tid til å tenke gjennom videre karriere, samtidig som det gav meg en meget nyttig lederutdanning. Valget av studium falt på fiskeriøkonomistudiet (bachelor), og etter sterk innflytelse fra professor Christel Solberg endte jeg opp med å fortsette på det nyopprettede studiet master i havbruk. - Hvor tidlig bør en student bestemme seg for å ta en doktorgrad? - I praksis trenger man ikke å bestemme seg før man er ferdig med mastergraden, men det er verdt å merke seg at det er et par krav som må oppfylles før man kan fortsette. For å bli doktorgradstipendiat må man vanligvis ha snittkarakter B eller bedre, og masteroppgaven må være på 60 studiepoeng. Dessuten - nyansatte stipendiater har per i dag en startlønn på minimum 391.000 kr.


30

Tanya fikk UiNsjansen – og grep den.

Navn: Tanya Kolesnyk Alder: 23 Hjemsted: Kiev Studium: Master of Science in Business Ukrainske Tetiana (Tanya) Kolesnyk fikk utenlandsstipendet til UiN på grunn av gode karakterer og et godt inntrykk på intervjuet hun måtte gjennomføre. Tanya har en mastergrad i organisasjon og ledelse fra Taras Shevchenko National University of Kiev. Våren 2012 tar hun en Master of Science in Business-grad ved Handelshøgskolen i Bodø hvor hun skriver masteroppgaven om regnskapsførsel i ukrainske kommuner sammen med sin ukrainske venninne. - Jeg er veldig glad for muligheten for å kunne studere ved Handelshøgskolen i Bodø ett år. Det meste av undervisningen på masterstudiet

mitt er på engelsk. Jeg er også blant dem som studerer norsk ved siden av. Mange ukrainere snakker forøvrig russisk, akkurat som meg, sier Tanya Kolesnyk, som også er engasjert i International Student’s Union ved Universitetet i Nordland.

- Får du tid til noen fritidsinteresser ved siden av studiene? - Jeg har vært på ski! Og så liker jeg å ha gode leseopplevelser. Foruten studiene, leser jeg for det meste skjønnlitterære bøker og science fiction.

- Har du vært i Norge før? - Ja, for sju-åtte år siden var jeg på ferie i Norge. Da hadde jeg ingen forhåpninger om at jeg skulle tilbake for å studere her.

- Hva er dine fremste mål etter utdannelsen? - Planen min er å dra tilbake til Kiev, hvor jeg har foreldrene og broren min. Jeg ønsker å finne meg en jobb i hjemlandet mitt, gjerne innenfor regnskapsføring eller management control.

- Trives du som student ved UiN? - Ja, her har jeg muligheten til et virkelig studentliv. Jeg trives veldig bra – både med faget og i studentmiljøet.


31

Sandra og Rakel Sofie tok et utenlandsopphold ved Augustana College i USA.

Navn: Sandra Pettersen (til venstre) Rakel Sofie Stemland Alder: Sandra (25) Rakel (28) Hjemsted: Ballstad i Lofoten (Sandra) Steigen (Rakel) Studium: Bachelor i sykepleie

Sandra Pettersen og Rakel Sofie Stemland studerte sykepleie i fire måneder ved Augustana College. Sandra arbeider i dag i hjemmetjenesten i Narvik og er blitt mor til Odd-Magnus. - Han var i magen min under hele studieoppholdet i USA, og Rakel er gudmoren hans, forteller Sandra. - Hvorfor dro dere ut? - Jeg hadde lyst på en utfordring. Da vi hadde muligheten til å reise, tenkte jeg “hvorfor ikke? Det er nå jeg har muligheten”. Jeg visste at sykepleiere var høyt ansett i USA, og jeg hadde også lyst til å lære hvordan det var å være sykepleier der borte. Rakel Sofie Stemland forteller at hun syns det er interessant og morsomt å oppleve nye kulturer og nye steder. - Jeg hadde hørt om Augustana Colleges høye akademiske standard, og fordi jeg ønsket å lære så mye som mulig før studiet var over, tenkte jeg at det ville være smart å

dra, forteller Rakel Sofie Stemland, som arbeider som sykepleier ved barneavdelingen på Nordlandssykehuset.

og brus for å se “Beat for Beat” på NRK 1. Vi kunne ikke gå glipp av det selv om vi var på den andre siden av Atlanteren! sier Rakel.

Hva likte dere best under oppholdet? - Jeg likte veldig godt hvordan studiet var bygd opp, og jeg trivdes kjempegodt på sykehuset hvor jeg hadde praksis. Jeg tror at det aller beste med oppholdet var å se hvor mye vi lærte underveis, og det at vi fikk gode resultater. Men å studere ved Augustana var veldig hardt arbeid, og vi fikk stort sett ikke tid til annet enn skolearbeid og praksis, sier Sandra.

- Vil dere anbefale et utenlandsopphold til andre studenter? - Absolutt! Etter min oppfatning burde alle ha et utenlandsopphold i løpet av skolegang eller studier. Ved å forstå andre kulturer lærer man også noe om sin egen.

Rakel sier hun var veldig fornøyd med innholdet i fagene og praksisen under oppholdet. - Jeg følte at jeg lærte utrolig mye. Og så ble jeg jo ordentlig kjent med Sandra! Vi tilbrakte mange kvelder sammen mens vi pugget til prøver, tester, praksiser og eksamener. Og så benket vi oss foran datamaskinen på fredagskveldene med potetgull

Spesielt innenfor sykepleie var dette relevant. Jeg fikk et helt nytt syn på mange av de tingene vi gjør helt automatisk eller tar for gitt her i Norge. Helsevesenet i USA er helt annerledes bygd opp enn her hjemme, sier Rakel Sofie Stemland. Sandra er enig med Rakel. - Jeg tror det er sunt å oppleve andre kulturer og dermed også få et bedre innblikk i vår egen kultur. Det at jeg har studert utenlands, gjør at jeg også ser på Norge med andre øyne enn jeg gjorde før - både på godt og vondt.


32

Åse-Britt Godø fra Fræna synes vinden i Bodø er oppskrytt. Navn: Åse-Britt Godø Alder: 23 Hjemsted: Fræna Studium: Grunnskolelærerutdanning trinn 5 - 10

Sist sommer hoppet Åse-Britt mellom hornene på landemerket Svolværgeita. Hun har planene klare for å klatre i Stetinden, og hun er fortsatt på jakt etter nye utfordringer. Bodø og Salten har unike muligheter, sier Åse-Britt. Den friske vestlendingen stortrives i Bodø og tilbringer fritiden sin mest mulig utendørs i Bodø og i Nordlandsnaturen. - Jeg synes Bodø er en passe stor by med gode kommunikasjoner. Flyplassen er genialt plassert nært sentrum, mener Åse-Britt. - Hvorfor valgte du å studere i Bodø? - Jeg har alltid hatt lyst til å oppleve Nord-Norge. Jeg så spesielt på mulige fagkombinasjoner og ble overbevist om at UiN var det rette studiestedet for meg. Åse-Britt har jobbet på folkehøgskole, og når hun er ferdig med lærerutdanningen har hun lyst til å jobbe videre på folkehøgskole.

- På folkehøgskole opplever mange ungdommer et av sine viktigste år i livet og får dyrket sine interesser på heltid. Der vil det være behov for den lærerkompetansen jeg får nå, sier ÅseBritt. -I tillegg brenner jeg for de som faller litt utenfor den “normale” undervisningen, og jeg vil gjerne at de skal få et tilbud som kan høyne ungdommens livskvalitet, som f.eks komme til en gård og være sammen med dyr og gjøre aktiviteter som kan gi dem mestringsfølelse, noe de kanskje ikke alltid får på skolebenken, sier ÅseBritt, som selv vokste opp på gård. - Hvor fornøyd er du med det faglige innholdet i grunnskolelærerutdanninga ved UiN? - Det er veldig bra. Vi har utrolig dyktige forelesere som brenner for faget sitt. Det smitter over på oss studenter, avslutter Åse-Britt Godø.


33


34

Lite og veldig bra. Det sier Peter Eide Walseth, landets yngste fylkevaraordfører, om studentmiljøet i Mo i Rana.

Navn: Peter Eide Walseth Alder: 26 Hjemsted: Oslo Studium: Bachelor i økonomi og ledelse – Hektisk, sier Walseth om sitt første fylkestingsmøte i Nordland for Kristelig Folkeparti. Men til tross for sin raske politiske karriere, dropper ikke Walseth bachelorstudiene sine i økonomi.

- Min kone ville hjem til Rana. Jeg har ikke angret på at jeg ble med. Mo i Rana er en hyggelig og oversiktlig by med et godt idretts- og kulturtilbud, vakre omgivelser – og flyplass.

- Jeg utøver vervet som fylkevaraordfører hver gang fylkestinget trer sammen, men ellers er jeg fulltidsstudent i Mo i Rana, sier Eide Walseth. Peter Walseth fra Oslo begynte sin politiske løpebane som trainee i KrFs stortingsgruppe i 2009, sentralstyremedlem i Kristelig Folkepartis Ungdom 2008-2010 og ungdomssekretær i Menneskeverd i 2004-2010. Nå er Walseth økonomistudent ved UiN-Helgeland.

- Hva synes du om studiemulighetene? - Studentmiljøet på Mo er lite sammenlignet med universiteter i større byer, men det har sine klare fordeler for studentene. Jeg er veldig fornøyd med den faglige oppfølgingen, sier Walseth. - Vil du bli heltidspolitiker etter utdannelsen? - Som yrkeskarriere, mener du? Hmm. Jeg kunne godt tenke meg å jobbe i næringslivet. Jeg har bestemt meg for å ta en mastergrad i økonomi ved Universitetet i Nordland. Så får vi se...


Akvakultur og havbruk www.uin.no/studier

Havbruksdrift og ledelse Bachelor

Vil du satse på en internasjonal næring i vekst? Med bachelor i havbruksdrift og ledelse får du en tverrfaglig, næringsrettet utdannelse med praksis i havbruksnæringen som en del av studiet. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om driften av havbruksbedrifter med sikte på arbeid som mellomleder/leder. Etter endt studium vil du ha tilegnet deg kunnskaper i oppdrettsbiologi, ledelse og økonomi. Du lærer om de lover og regler som gjelder for drift av havbruksanlegg, så vel som etiske aspekter ved oppdrett av sjømat. I siste semester av studiet inngår normalt 15 ukers bedriftspraksis i Norge eller utlandet. Du kan også ta et semester av studiet ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet.

Videre utdanning Studiet kvalifiserer blant annet for følgende ved Universitetet i Nordland: » Master i havbruk* » Master i marin økologi* * For opptak kreves i tillegg 10 stp matematikk/ statistikk

Jobbmuligheter Med bachelor i havbruksdrift og ledelse er du kvalifisert til å gå inn på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, til å arbeide i offentlig forvaltning og leverandørindustrien for havbruksutstyr og direkte i produksjon av akvakulturorganismer.

Havbruksdrift og ledelse Bachelor (Y-VEI)

Har du fagbrev i akvakultur og ønsker økt kompetanse? Ta bachelor i havbruksdrift og ledelse y-vei – et tverrfaglig, næringsrettet studium skreddersydd for søkere med fagbrev. Studieplanen for y-vei er tilnærmet lik den som gjelder for den ordinære bachelor i havbruksdrift og ledelse. Studenter med fagbrev får imidlertid fritak for to av de obligatoriske emnene, som

erstattes av grunnleggende emner i biologi, kjemi, norsk og engelsk. I siste semester av studiet kan du ta 15 ukers bedriftspraksis i utlandet. Du kan også ta et semester av studiet ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet. For ytterligere informasjon, se omtale av bachelor i havbruksdrift og ledelse.

Mer informasjon Spesielle opptakskrav: Fagbrev i akvakultur, industriell matproduksjon, sjømathandlerfaget eller sjømatproduksjon.

Toårig mastergrad: • Master i havbruk

Havbruk Masterløp (2 eller 3 + 2 år)

Er du interessert i en bærekraftig havbruksnæring? Vil du være med å løse problemet med lakselus? Er du interessert i å jobbe med spennende oppdrettsarter? Dette femårige studiet gir deg en god biologisk basis samt havbruksrelevante fordypningsemner. Den raskt voksende og kunnskapsintensive havbruksnæringen har økende behov for personer med høy kompetanse. Som masterstudent i havbruk blir du en del av et internasjonalt forskningsmiljø med mulighet for spennende masteroppgaver innenfor fiskehelse og -velferd, sjømatkvalitet, marin genomikk og reproduksjonsbiologi. Masteroppgaver gjennomføres ofte i samarbeid med næringslivet. Hovedstrukturen i studiet er tre år bachelor i biologi med spesialisering i havbruk, og to år master i havbruk. Når du blir tatt opp på det femårige studiet har du rett til å fullføre både bachelor (3 år) og master (2 år) og trenger ikke søke opptak til de to siste årene på masternivå. Du kan også avslutte studiet etter tre år og få tittelen bachelor i biologi.

35


36

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak til doktorgrad i akvakultur ved Universitetet i Nordland eller ved andre læresteder. Jobbmuligheter Masterstudiet i havbruk kvalifiserer for mange ulike stillinger i norsk og internasjonal havbruksnæring, offentlig forvaltning og som forskningstekniker. Du har også muligheten for videre

forskningsarbeid som doktorgradsstipendiat eller forsker. Ved i tillegg å ta praktisk-pedagogisk utdanning, kan du bli lektor i videregående skole.

Mer informasjon » Spesielle opptakskrav: Opptakskravene er desamme som for bachelor i biologi – se omtale under Biologi og naturvitenskap. » Undervisningsspråket er engelsk.

Biologi og naturvitenskap www.uin.no/studier

Grunnstudium

Biologi og kjemi

Årsstudium

Årsstudium

Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Da er grunnstudiet det rette studiet for deg.

Vil du ha en smakebit av naturfaglige studier? Ta årsstudium i biologi og kjemi og skaff deg grunnleggende kunnskaper i økologi, biodiversitet, genetikk, evolusjon, cellebiologi og kjemi.

Studiet består av en realfagdel som gir deg kvalifikasjoner tilsvarende matematikk R1 (2MX) og kjemi 2 (3KJ) fra videregående skole. Det gis i tillegg en innføring i biologi. Den andre delen av studiet består av emnene examen philosophicum, norsk - kommunikasjon og oppgaveskriving samt valgemner. Du kan få godkjent studiet som del av andre studieprogram ved Universitetet i Nordland.

Videre utdanning Med studiet vil du oppfylle REALFA-kravet og dermed kvalifisere deg til studier som har dette opptakskravet. Ved Universitetet i Nordland kan du for eksempel søke om opptak til bachelor i biologi, hvor grunnstudiet vil inngå som ett av de tre årene av bachelorgraden. Du kan også søke opptak på bachelor in Animal Science (første del av veterinærstudiet), eller studier ved andre høgskoler/universitet. Jobbmuligheter Jobbmulighetene vil avhenge av hvilke studier du velger etter grunnstudiet.

Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner, til hele økosystemer. Biologi kan gi deg forklaringen på hvordan global oppvarming forandrer vår fauna, flora og økosystem i årene som kommer. Vår framtid og livskvalitet avhenger av at vi forvalter naturen og naturressursene riktig. I tillegg til tradisjonell undervisning, blir det ekskursjoner og feltarbeid for å studere lundefugl, havørn og spermhval.

Videre utdanning Dette årsstudiet tilsvarer første studieår av bachelor i biologi og du kan derfor fortsette direkte på bachelorstudiet uten tap av tid. Jobbmuligheter Årsstudiet i biologi og kjemi i kombinasjon med andre studier på bachelor- og masternivå gir gode yrkesmuligheter innenfor undervisning, forskning og forvaltning. Mer informasjon » Opptakskrav samme som bachelor i biologi - se egen omtale. » Studiet er lagt opp med undervisning både på norsk og engelsk (tre emner undervises på norsk og tre emner undervises på engelsk).


37

Biologi Bachelor

Hvorfor er noen individer mer seksuelt attraktive enn andre? Hvilke mekanismer gjør at levende organismer kan motstå bakterier, virus og parasitter? Hvordan vil sjøfugl påvirkes av ukontrollerte oljeutslipp?

første studieår undervises halvparten av emnene på norsk.

Toårig mastergrad: • Master i marin økologi

Marin økologi Masterløp (2 eller 3+2 år)

Dette er noen av spørsmålene biologien søker å finne svar på. Som biologistudent lærer du om levende organismer, fra de minste molekyl som utgjør cellenes byggesteiner, til store økosystem. Vår framtid og livskvalitet avhenger av bærekraftig utvikling av levende ressurser, bekjempelse av sykdom og produksjon av matvarer av høy kvalitet. I studiet inngår ekskursjoner og feltarbeid for å studere lundefugl, havørn og spermhval. I bachelorgraden får du muligheten til å spesialisere deg i marin økologi eller molekylær biologi. Du kan studere ett til to semestre ved Univesitetssenteret på Svalbard eller ved et utenlandsk universitet. Det er også mulig å inkludere 15 ukers praksis ved en norsk eller utenlandsk bedrift.

Videre utdanning Studiet kvalifiserer blant annet for følgende studier ved Universitetet i Nordland: » Master i havbruk » Master i marin økologi Jobbmuligheter Med økt fokus på miljø, økologi og bærekraftig utvikling gir bachelorgraden i biologi deg mange yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor, blant annet innenfor forskning og forvaltning. Ved å kombinere studiet med pedagogikk, kan du også bli lærer i ungdomsskolen/videregående skole. Velger du å bygge på med en mastergrad, vil du få mulighet til mer spesialiserte stillinger i arbeidslivet. Mer informasjon » Spesielle opptakskrav: Generell studiekompetanse med matematikk R1 eller matematikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende fag; Matematikk (R1 og R2), Fysikk (1 og 2), Kjemi (1 og 2), Biologi (1 og 2), Informasjonsteknologi (1 og 2), Geofag (1 og 2) eller Teknologi og forskningslære (1 og 2). Studenter kan også tas opp på grunnlag av realkompetanse etter gjeldende regler. De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, se www.samordnaopptak.no » Undervisningsspråket i studiet er engelsk, men

Lurer du på hvordan gener er satt sammen og fungerer? Er du interessert i hvordan klimaendringene påvirker marine økosystem? Tiltrekkes du av ny teknologi og hvordan denne kan brukes i marin økologi? Vi mangler kunnskap om hvordan klimaendringene og havbruksnæringen påvirker økosystemet langs kysten. Planter og dyr har utviklet seg over lang tid. Kunnskap om denne tilpasningen er nødvendig for å kunne forstå biologisk mangfold, marin produksjon og økosystemvariasjoner. Som student har du en unik mulighet til å bidra til økt innsikt innenfor disse feltene. Studiet gir deg muligheten til spennende masteroppgaver innenfor marin økologi og marin genomikk ved bruk av topp moderne teknologi. Som student i marin økologi vil du være en del av et internasjonalt forskningsmiljø. Du får også muligheten til å ta deler av studiet ved Universitetssenteret på Svalbard eller ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet. Hovedstrukturen i det femårige studiet er tre år bachelor i biologi og to år master i marin økologi. Når du blir tatt opp på det femårige studiet har du rett til å fullføre både bachelor (3 år) og master (2 år) og trenger ikke søke opptak til de to siste årene på masternivå. Du kan også avslutte studiet etter tre år og få tittelen bachelor i biologi.

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for videre doktorgradsutdanning ved norske eller utenlandske læresteder. Jobbmuligheter Med mastergraden har du muligheten til videre forskningsarbeid som stipendiat eller forsker. Du er også kvalifisert for ledende stillinger innenfor forvaltning og rådgiving, både i offentlig og privat sektor. Ved i tillegg å ta praktisk-pedagogisk utdanning, kan du bli lektor i videregående skole. Mer informasjon » Spesielle opptakskrav: Opptakskravene er de samme som for bachelor i biologi - se egen omtale. » Undervisningsspråket er engelsk.


38

Veterinær – første del www.uin.no/studier

Animal Science Bachelor

Vil du bli veterinær? Start ditt veterinærstudium ved Universitetet i Nordland! Du er garantert overgang til det EU-godkjente veterinærstudiet ved University of Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice, Slovakia. Bachelor in Animal Science gir deg en grunnleggende biologisk utdanning. De tre første semestrene tar du ved Universitetet i Nordland, og omfatter emner i basale biologiske tema som cellebiologi, fysiologi, mikrobiologi og økologi. Deretter fortsetter studiet ved vår partnerinstitusjon UVMP i Slovakia, hvor du gjennomfører de tre siste semestrene. I denne delen av studiet får du en innføring i veterinærmedisin. Etter fullført bachelor in Animal Science kan du fortsette studiene ved UVMP, og du vil etter ytterligere tre år være utdannet EU-godkjent veterinær.

Videre utdanning Studiet kvalifiserer for følgende studier: » Doctor of Veterinary Medicine ved UVMP, Slovakia » Master i havbruk ved Universitetet i Nordland » Master i marin økologi ved Universitetet i Nordland * For opptak kreves i tillegg 10 stp matematikk/ statistikk

Jobbmuligheter Med en grunnleggende biologisk utdannelse med veterinærmedisinsk vinkling vil du være en kompetent medarbeider på dyreklinikker både nasjonalt og internasjonalt. Dersom du fullfører det seksårige veterinærstudiet, vil du kunne arbeide på private dyreklinikker, i Mattilsynet, innenfor rådgivning og forebyggende helsearbeid, og med forskning og undervisning. Mer informasjon » Undervisningspråket er engelsk. » Skolepenger ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia (studiet kvalifiserer for ekstra støtte fra Lånekassen). » Spesielle opptakskrav: Generell studiekom petanse og spesielle opptakskrav i realfag: matematikk R1 eller S1+S2 (tidligere 2MX eller 3MZ) og kjemi2 (tidligere 3KJ).


Historie og nordområdestudier www.uin.no/studier

Historie

Historie

Årsstudium

Årsstudium (nettbasert)

Gjennom et årsstudium i historie vil du få kunnskap om hvordan menneskenes samfunn og kulturer har utviklet seg fra antikken og frem til i dag.

Faginnholdet i det nettbaserte studiet i historie er likt det ordinære årsstudiet i historie. Undervisning, progresjon og eksamen er imidlertid forskjellig. Studiet gir innsikt i den politiske, økonomiske og sosiale utviklingen i Norge, deriblant Nord-Norge, Europa og verden.

Du vil også utvikle innsikt i hvordan slik kunnskap blir skapt, utviklet og endret etter hvert som nåtiden stiller andre krav enn fortiden. Årsstudiet er inndelt i emner om norsk og nordnorsk, europeisk og utenomeuropeisk historie. Studiet gir innsikt i den politiske, økonomiske og sosiale utvikling og tar sikte på å øke forståelsen for menneskenes situasjon under skiftende samfunnsforhold. I tillegg til å være starten på spesialisering i historie, gir årsstudium i historie også verdifullt grunnlag for å fortsette med samfunnsfag, språk eller lærerstudiet. Er du opptatt av samfunnsrelaterte spørsmål, vil historie være et fint fundament som du kan bygge videre på også om du velger andre samfunnsfag videre i studiet ditt.

Videre utdanning Årsstudium i historie kan bygges ut til en bachelorgrad i historie. Studenter som har gjennomført 40 studiepoeng på årsstudiet kan etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen (studieveileder) overføres til bachelorgrad. Hele eller deler av årsstudiet i historie kan også brukes som byggestener innenfor en rekke andre bachelorgrader. Jobbmuligheter Historie er et allsidig og sammensatt fag som vil være anvendelig i mange sammenhenger. Med sin allmenndannende karakter tar studiet opp emner fra politisk historie, økonomisk historie, sosialhistorie, kulturhistorie, kvinnehistorie, demografisk historie m.m. Historie er relevant for både lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innenfor forvaltning, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker.

Som student skal du gjennom studiet blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder. Du får mulighet til å skaffe deg sentrale kunnskaper i norsk og europeisk historie, og skal kunne presentere disse på en oversiktlig og grundig måte. Det fleksible studiet går over halvannet år og er tilpasset deg som ønsker å kombinere studiet med jobb eller som av andre grunner ikke har mulighet til å delta i den ordinære undervisningen. Det er også mulig å ta bare enkeltemner. Undervisningen er i hovedsak basert på veiledning på grunnlag av tekster skrevet av studentene. Vi mottar med glede alle som enten ønsker å bruke studiet i en grad eller utøvelsen av et yrke, eller som velger å studere historie på grunn av egen interesse og nysgjerrighet.

Videre utdanning Nettbasert studium i historie kan bygges ut til en bachelorgrad i historie. Studenter som har gjennomført 40 studiepoeng på årsstudiet kan etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen (studieveileder) overføres til bachelorgrad. Hele eller deler av dette studiet kan også brukes som byggesteiner innenfor en rekke andre bachelorgrader. Jobbmuligheter Studiet gir allmennkunnskaper som er nyttige i utøvelsen av mange yrker, blant annet for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen reiseliv, forvaltning og velferdssamfunnets ulike yrker.

39


40

Historie Bachelor

Hvorfor ser verden ut slik den gjør i dag? Hva har formet det norske samfunnet til å bli ett av verdens beste samfunn å leve i? Å gå inn i verdenshistorien og norgeshistorien er ikke bare interessant i seg selv. Det forklarer også veien til den verden vi lever i, og gir oss en dypere forståelse av den, basert på vitenskapelig forskning. Første året tilsvarer årsstudiet i historie, hvor du tilegner deg en oversiktskunnskap som starten på en fascinerende reise tilbake i tid. Fra andre året får du fordypning og faglig modning i stoffet du har tilegnet deg. På dette nivået utvikler du også en større forståelse for det håndverket en historiker utfører når han eller hun går til kildene og litteraturen for å skrive om et historisk emne. Ikke minst får du selv erfaring med dette håndverket gjennom bacheloroppgaven.

Videre utdanning Aktuelle støttefag er samfunnsfag, språk eller andre kulturrettede fag. Bachelor i historie kvalifiserer til opptak på master i historie. I tillegg vil studiet gi et solid fundament for all virksomhet der kritisk analyse av kultur og samfunn er viktig. Bli med inn i fortidens spennende og kontrastfylte verden!

Jobbmuligheter Du kan arbeide innenfor undervisning, reiseliv, i museer, som journalist, i offentlig forvaltning og kultursektoren.

Toårig mastergrad: • Master i historie

Nordlige studier Årsstudium (nettbasert)

Studiet har fokus på bærekraftig utvikling, natur, miljø, urbefolkningens situasjon og samfunnsforhold og politikk i nordområdene. Studiet gis i sin helhet som fjernundervisning.

Studiet er internasjonalt og springer ut fra samarbeidet i nettverket University of the Arctic (www.uarctic.org). Studieprogrammet består av emner som gjennomføres som fjernundervisning ved Universitetet i Nordland. Om du ønsker, kan du oppholde deg ved universitetet dette året, men undervisningen vil foregå nettbasert. Undervisning og pensum er på engelsk. Emneansvarlig faglærer følger opp med individuell veiledning etter behov.

Videre utdanning Du kan bygge ut dette årsstudiet med fordypningsemner og valgfag til en bachelor i nordområdestudier ved Universitetet i Nordland. Studenter som har gjennomført 40 studiepoeng på årsstudiet kan etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen (studieveileder) overføres til bachelorgrad. Universitetet tilbyr da fordypningsemner om politisk styringssystem og samfunnsforhold i Norden, men du kan også velge å ta ulike fordypningskurs ved studiesteder i blant annet Canada, USA (Alaska) og Finland. Jobbmuligheter Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap og innsikt om samfunnsforhold på Nordkalotten. Nordlige studier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere. Mer informasjon Undervisningsspråket er engelsk.

Nordområdestudier Bachelor (nettbasert)

Bachelor i nordområdestudier setter fokus på natur, miljø, bærekraftig utvikling, urbefolkningsspørsmål, samfunnsforhold og politikk i nordområdene i et komparativt perspektiv. Studiet er internasjonalt og springer ut fra samarbeidet i nettverket University of the Arctic. Det første året vil undervisningen gjennomføres via internett, men du kan oppholde deg ved universitetet hvis du ønsker. I det tredje semesteret gjennomføres fordypningsemner som er rettet inn mot nordområdene, samfunnsforhold og politikk i Norden. Undervisning og pensum gjennomføres på engelsk, og du møter studenter fra


41

andre University of the Arctic-institusjoner med de samme fordypningsemnene. Tredje semester tilbys som ordinær undervisning på campus, men semesteret kan også gjennomføres via internett hvis ønskelig. Du kan velge å gjennomføre ulike fordypningsemner ved andre studiesteder, blant annet i Canada, USA (Alaska) og Finland. Du kan da søke om utvekslingsstipend fra north2north programmet via Universitetet i Nordland. Grunn- og fordypningskursene utgjør til sammen 90 studiepoeng. De øvrige 90 studiepoengene kan gjennomføres valgfritt ved Universitetet i Nordland, eller ved andre godkjente norske eller utenlandske studiesteder.

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for å søke opptak på ulike mastergradsprogrammer, blant annet master i politikk og samfunnsendring ved Universitetet i Nordland. Jobbmuligheter Studiet gir deg en svært egnet fagbakgrunn for undervisning, forskning, samfunnsarbeid og for ulike forvaltningsoppgaver samt for internasjonalt arbeid rettet mot nordområdene. Mer informasjon Undervisning og pensum på engelsk.

Toårig mastergrad: • Master i politikk og samfunnsendring

Informasjon og journalistikk www.uin.no/studier

Journalistikk Bachelor Journalistutdanningens viktigste oppgave er å utdanne kunnskapsrike, kreative journalister med en bevisst holdning til sin yrkesrolle. Studiet skal gi innsikt i journalistikk som fag og i medienes rolle i vårt samfunn. Senter for journalistikk disponerer nye, moderne og godt utstyrte øvingsredaksjoner for avis-, radio-, tv- og multimedial produksjon. Som student får du arbeide med interne og eksterne øvings-produksjoner i de ulike mediene. Foto er en integrert del av journalistikkundervisningen i emner der det er naturlig. Den journalistiske prosessen har mange fellestrekk uavhengig av hvilket medium den utøves i og hvilket saksområde som behandles. I denne prosessen legger vi vekt på at journalistisk metode og gode holdninger skal utvikles parallelt med journalistiske ferdigheter.

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak til master i journalistikk. Jobbmuligheter Journalistutdanningen kvalifiserer for jobb som journalist i redaksjoner over hele landet, dels i aviser og andre tekstmedier, dels i etermediene. Journaliststudiet gir tre års ansiennitet etter journalistavtalen med tilsvarende lønnsopprykk. Mer informasjon Søkere som kan dokumentere at de har minst et halvt års fulltids praksis som journalist/redaksjonell medarbeider, får tilleggspoeng. Det kan gis inntil åtte praksispoeng for to års godkjent journalistisk/redaksjonell praksis. Inntil 10 prosent av studieplassene kan tilbys søkere med slik praksis dersom disse oppfyller minste-kravet til opptak.


42

Organisasjon og ledelse www.uin.no/studier

Organisasjon og ledelse Bachelor Bachelor i organisasjon og ledelse legger vekt på emner innenfor organisering, personaladministrasjon, ledelse, offentlig politikk og forvaltning. Studiet passer for personer som ønsker innsikt og kompetanse i organisatoriske og politiske styringsprosesser, og som ønsker å kvalifisere seg for arbeid innenfor offentlig og privat administrasjon og ledelse. Studiet gir ellers en egnet bakgrunn for arbeid i organisasjoner og samfunnsliv forøvrig, hvor innsikt i politikk, forvaltning og organisering vil være egnet fagbakgrunn.

Videre utdanning Bachelorgraden i organisasjon og ledelse gir mulighet for opptak til master i politikk og

samfunnsendring eller master i personalledelse (HRM) (erfaringsbasert) ved Universitetet i Nordland etter nærmere regler. Den gir også grunnlag for opptak til andre mastergrader innenfor fagområdet statsvitenskap, ledelse, organisasjon og administrasjon.

Jobbmuligheter Utdanningen gir faglig kompetanse i stillinger som omfatter ledelse, planlegging, administrasjon, saksbehandling og arbeid med utredninger, informasjon og utviklingsarbeid i både privat og offentlig sektor, og gir relevant fagbakgrunn for yrkesfunksjoner innenfor media/journalistikk, offentlig administrasjon, tjenesteytende organisasjoner eller frivillige organisasjoner.

Toårig mastergrad: • Master i politikk og samfunnsendring • Master i personalledelse (HRM) (erfaringsbasert)

Samfunnsvitenskap www.uin.no/studier

Sosiologi Årsstudium Årsstudiet i sosiologi gir innsikt i hvordan samfunnet fungerer, hva som påvirker og regulerer våre handlinger og valg, hvordan sosiale problemer skapes og hvordan kulturen og samfunnet formes og endres. Årsstudiet gir en bred innføring i fagets historie, dets teorier og metoder og hvordan sosiologisk teori og forskning kan gi innsikt i sosiale prosesser, samfunnsforhold og samfunnets utvikling. Årsstudiet i sosiologi er et godt valg dersom du vil lære mer om temaer som ungdom og identitet, makt og sosial konflikt, kjønn og seksualitet eller velferd, fattigdom og sosiale problemer.

Videre utdanning Årsstudiet i sosiologi gir grunnlag for videre utdanning i sosiologi på bachelor- og masternivå ved Universitetet i Nordland, eller ved andre studiesteder. Studenter som har gjennomført 40 studiepoeng på årsstudiet kan etter nærmere

avtale med fakultetsadministrasjonen (studieveileder) overføres til bachelorgrad. Årsstudiet kan også inngå i andre bachelorstudier, og egner seg godt som tilleggsutdanning for lærere, økonomer eller for andre som ønsker mer kunnskap om samfunnet og sosiale prosesser.

Jobbmuligheter Årsstudiet i sosiologi er egnet som tillegg til annen utdanning ved yrkesvalg og er nyttig i en rekke stillinger både i offentlig og frivillig sektor og i næringslivet. Sosiologiske kunnskaper, begreper, teorier og data kan brukes til å utrede og klarlegge årsaker til sosiale problemer som for eksempel arbeidsledighet og kriminalitet, eller til å planlegge sosiale, politiske eller markedsmessige tiltak.

Sosiologi Bachelor Bachelorstudiet i sosiologi gir en bred og grundig innsikt i hvordan samfunnet og det sosiale liv fungerer, hvilke krefter som former


samfunnet og hva som påvirker menneskers handlinger og valg. Sosiologi er vitenskapen om samfunnet og det sosiale liv. Samfunnet skapes av mennesker gjennom sosial samhandling. Samtidig formes mennesket av det samfunn det vokser opp i. Det er dette vekselspillet, hvordan samfunnet både formes av og former menneskers liv og handlingsvalg, som utgjør kjernen i sosiologien som vitenskapelig disiplin. Sosiologisk kunnskap har derfor en bred anvendelse fordi den gir innsikt i hva som påvirker sosiale og samfunnsmessige prosesser. Bachelorstudiet gir en innføring i fagets grunnleggende begreper, dets klassiske og moderne teorier og forskningsmetoder, samt i en rekke aktuelle temaer, som ungdom og identitet, makt og sosial ulikhet, velferd, fattigdom og sosiale problemer, klima og ressursforvaltning samt forholdet mellom natur og kultur.

Videre utdanning Bachelorstudiet i sosiologi gir grunnlag for videre studier i sosiologi på masternivå ved Universitetet i Nordland, eller ved andre studiesteder. Det gir også grunnlag for opptak på master i rehabilitering ved UiN og kan danne grunnlag for andre samfunnsvitenskapelige mastergradsstudier. Jobbmuligheter Sosiologiske kunnskaper, teorier, metoder og data kan brukes til å utrede omfang av og årsaker til sosiale problemer som arbeidsløshet, kriminalitet eller rusmisbruk, eller hva som påvirker personers holdninger og vaner, som miljøbevissthet eller forbruk. Med bachelor i sosiologi kan du jobbe som leder, utreder eller saksbehandler i flere ulike bransjer, både i offentlig og privat sektor.

Statsvitenskap Årsstudium Årsstudiet er rettet mot dem som ønsker å skaffe seg kompetanse om politiske institusjoner, offentlig politikk og samfunnsstyring på et grunnleggende nivå. Årsstudiet er ment å gi en innføring i hvordan politikk utformes og iverksettes i samfunnet. Studentene får et innblikk i prosesser som ligger til grunn for offentlige myndigheters prioritering av ressurser til ulike formål, og for styring og reguleringer samt planlegging av morgendagens samfunn. Studiet er dermed midt i blinken for de som ønsker å vite mer om:

» Politiske ideologier som har påvirket utviklingen av politiske systemer » Politiske/administrative institusjoner som styrer, prioriterer og regulerer ressursbruken innenfor ulike sektorer » Betydningen av organisering og institusjons utforming » Forskjellen mellom ulike politiske systemer » Mellomstatlige konflikter og allianser Videre utdanning Årsstudiet i statsvitenskap gir grunnlag for videre statsvitenskapelige studier på bachelor- eller masternivå ved Universitetet i Nordland eller ved andre studiesteder. Studenter som har gjennomført 40 studiepoeng på årsstudiet, kan etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen (studieveileder) overføres til bachelorgrad. Jobbmuligheter Årsstudiet er først og fremst egnet som et tillegg til annen utdanning, og kvalifiserer ikke i seg selv for bestemte yrkesfunksjoner. Studiet vil imidlertid kunne ha stor relevans for mange arbeidsfelt og yrkesområder, ikke minst ettersom offentlig sektor og organisasjon er områder som på forskjellige måter griper inn i de fleste virksomheter. Denne kunnskapen vil derfor være etterspurt, ikke minst for lærere, journalister, ledere og mellomledere i offentlig og privat virksomhet.

Statsvitenskap Bachelor Statsvitenskap er læren om politikk og politiske systemers oppbygning og funksjon. Sentralt i studiet står teorier om demokrati og folkelig deltakelse i politikken, hvordan politikk omsettes til handling, hvordan det norske styringssystemet er organisert, hvilke aktører og institusjoner som inngår, effekten på politikken og forvaltningens virkemåte, og nasjonalstatens plass, rolle og handlingsrom i en globalisert verden. Studiet passer dermed godt for deg som ønsker å vite mer om: » Lokale og nasjonale politiske systemers oppbygging, virkemåte og endringer » Organisasjoners betydning, virkemåter og ana lyse av organisasjonsmessige endringspro sesser » Analyse av politiske prosesser og problem stillinger » Politisk idéhistorie og politisk teori » Det internasjonale politiske systemet, globaliseringsprosesser og nyere fenomener som for eksempel internasjonal terrorisme

43


44

Programmet gir deg også mulighet til å utvide din statsvitenskapelige innsikt, dels gjennom å velge inn andre statsvitenskapelige/organisasjonsfaglige emner og dels ved å inkludere emner fra andre studieprogrammer som valgemner, for eksempel sosiologiske og historiefaglige emner.

Videre utdanning Bachelor i statsvitenskap gir grunnlag for opptak til master i politikk og samfunnsendring ved Universitetet i Nordland, og til relevante mastergrader ved andre utdanningsinstitusjoner.

etterspurt på stadig flere samfunnsfelt. Statsvitere finner vi både i finansinstitusjoner, konsulentselskap, mediebedrifter, nasjonale og internasjonale organisasjoner m.m. Statsvitenskap kvalifiserer for utrednings-, forvaltnings- og ledelsesfunksjoner innenfor media/journalistikk, offentlig administrasjon og tjenesteytende organisasjoner.

Toårig mastergrad: • Master i politikk og samfunnsendring • Master i personalledelse (HRM) (erfaringsbasert)

Jobbmuligheter Kunnskap om politikk og styringsprosesser er

• Master i rehabilitering • Master i sosiologi

IT www.uin.no/studier

Informasjonsbehandling Årsstudium

Er du innovativ? Ser du hvilke muligheter den nye teknologien kan skape for bedrifter og organisasjoner?

organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, et område som blir viktigere og viktigere etter hvert som ny programvare og applikasjoner tas i bruk. Emner som inngår i studiet er moderne informasjonsteknologi og informasjonssystemer, webteknologi, prosjektstyring, forretningsprosesser, kvalitetssikring samt matematikk.

Informasjonsteknologi og informasjonssystemer utgjør i dag en svært sentral og integrert del av alle moderne organisasjoner og virksomheter. ITbaserte løsninger benyttes til å understøtte de aller fleste delene av en organisasjons verdiskapende aktiviteter og ny teknologi skaper nye muligheter for innovative bedrifter. Fordelene ved å ta i bruk ny teknologi må llikevel sees i sammenheng med og tilpasses de mål en virksomhet har.

Videre utdanning Det er mulig å søke om overgang til andre studieår av Bachelor i Business og IT. Studiet kan også inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

Studiet i informasjonsbehandling gir en grunnleggende innføring i temaer knyttet til

Les omtale på neste side.

Business og IT Bachelor

Økonomi, administrasjon og markedsføring www.uin.no/studier

Bedriftsøkonomi Årsstudium (Bodø og Helgeland)

Er du bare interessert i å lære litt mer om økonomi? Da er kanskje et årsstudium i bedriftsøkonomi noe for deg. I alle bransjer er det behov for personer som har kunnskap innenfor økonomi og administrasjon. Årsstudiet er en basisutdanning som du kan bygge videre på. Du vil lære hva et

marked er og hvordan det fungerer, om ledelse av organisasjoner, regnskap og bedriftsøkonomi, noe grunnleggende juss og vitenskapsteori og filosofihistorie, i tillegg til matematikk og statistikk. Videre utdanning Det er mulig å søke om overgang til andreåret på våre bachelorstudier innenfor økonomi og ledelse, regnskap og revisjon eller eiendomsmegler. Årsstudiet kan også inngå i en sammensatt bachelorgrad.


45

Bedriftsøkonomi HHB Årsstudium – deltid (Helgeland og Vesterålen) Et fleksibelt deltidsstudium med nettstøtte, tilpasset personer som er i jobb. Bedriftsøkonomi årsstudium skal gi en innføring i økonomifag og består av fire enkeltemner som det undervises i over to år. Emnene er markedsføring/ strategi, organisasjon og ledelse, bedriftsøkonomi samt regnskap og budsjettering. Hvert emne er på 15 studiepoeng. Undervisningen i hvert emne går over to til tre samlinger, hver på to dager, samt to nettsamlinger. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Studiet kan innpasses i en av bachelorgradene ved Handelshøgskolen i Bodø. Det er også mulig å kombinere årsstudiet med emner fra andre fagområder. Dette vil da kunne danne grunnlag for en sammensatt bachelorgrad.

Jobbmuligheter Kandidater fra bachelor i business og IT vil være godt rustet til varierte stillinger i så vel offentlig som privat sektor. De vil være verdifulle medarbeidere i forbindelse med organisasjonsendringer og prosessforbedringer. Med sin solide fagsammensetting har også kandidatene en evne til helhetstenkning som gjør dem spesielt egnet som prosjektledere.

Toårig mastergrad: • Master of Science in Business • Master of Science in Sustainable Management • Master og Science in Energy Management

Eiendomsmegling Bachelor En lovendring i 2007 gjorde at det ikke lenger er fritt fram å kalle seg eiendomsmegler. Etterspørselen i bransjen etter kandidater med formell kompetanse er dermed økende.

Jobbmuligheter Et årsstudium i bedriftsøkonomi kvalifiserer for ulike oppgaver innenfor næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innenfor økonomi og ledelse vil gjøre enhver kandidat mer attraktiv i arbeidslivet.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for å arbeide som eiendomsmegler. Du vil kunne tilegne seg solide kunnskaper om lovverk og øvrige regler som gjelder for kjøp og salg av eiendommer, inkl. dokumentbehandling, regnskap og oppgjør.

Business og IT

Første studieår er identisk med første studieår av bachelor i økonomi og ledelse. Du får en innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger innen fag som bedriftsøkonomi, markedsføring og ledelse. I andre og tredje studieår dreies fagene mer inn mot eiendomsmegling, og de juridiske og praktiske sider av fagområdet.

Bachelor Er du interessert i hvordan bedrifter fungerer, hvilke prosesser som foregår i virksomheter og hvordan disse kan samordnes og forbedres ved å benytte informasjonsteknologi? Du får gode basiskunnskaper i økonomi og ledelsesfag gjennom emner innenfor blant annet strategi, virksomhetsutvikling, informasjonsforvaltning og bedriftsøkonomi. Det viktigste er likevel helhetsbildet, at du lærer deg å se sammenhengen mellom alle fagområdene, hvordan de virker sammen og hvordan samspillet gir synergieffekter for bedriften.

Videre utdanning Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/ masterprogrammene ved Handelshøgskolen i Bodø, samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet. Hvis du ønsker en videre utdanning innenfor IT, fins det flere mastergradstilbud i informasjonsvitenskap ved så vel norske som utenlandske høgskoler og universitet.

Videre utdanning Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/ masterstudier ved Handelshøgskolen i Bodø samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet. Jobbmuligheter Det naturlige valget vil være eiendomsmegling, som megler eller oppgjørsmedarbeider, men studiet kvalifiserer også for annet arbeid innenfor økonomi og administrasjon.

Toårig mastergrad: • Master of Science in Business • Master of Science in Sustainable Management • Master og Science in Energy Management


46

Maritim økonomi og ledelse Årsstudium– deltid Jobber du innenfor rederi eller annen maritim virksomhet og ønsker å kvalifisere deg for lederrolle, er dette studiet for deg. Årsstudiet er også for deg som er elev på en maritim linje på teknisk fagskole og som ønsker en påbygging i forhold til en fremtidig yrkeskarriere innenfor maritim næring. Studiet består av 4 enkeltemner som det undervises i over 2 år. Emnene er maritim næring, shipping og logistikk, organisasjon og ledelse, bedriftsøkonomi og regnskap samt maritim ledelse, kvalitets- og prosjektstyring. Hvert emne er på 15 studiepoeng.

Videre utdanning Etter fullført årsstudium kan studentene gå videre på bachelorstudier ved handelshøgskolen.

masterstudier ved Handelshøgskolen i Bodø og få siviløkonomtittel/Master of Science in Business. Ønsker du å bli statsautorisert revisor kan du søke høyere revisorstudium ved Norges Handelshøyskole eller Handelshøyskolen BI.

Jobbmuligheter Du er kvalifisert for arbeid i regnskap og revisjon samt for ulike oppgaver innenfor økonomifunksjonen i privat og offentlig sektor. Registrerte revisorer utfører lovbestemt revisjon. I tillegg gir revisorer råd i regnskaps- og skattemessige spørsmål.

Toårig mastergrad: • Master of Science in Business • Master of Science in Sustainable Management • Master og Science in Energy Management

Økonomi og ledelse Bachelor (Bodø og Helgeland)

Regnskap og revisjon Bachelor Å jobbe innenfor regnskap og revisjon høres kanskje kjedelig ut, men det er det ikke. Man skal være bedriftenes ”vaktbikkje” og rådgiver, og i motsetning til det man gjerne tror, er dette utadvendte yrker der du kommer i kontakt med ulike mennesker. Hovedoppgaven for regnskapsførere er å utarbeide regnskap for kundene samt å påse at oppgaveplikt og øvrige lovpålagte krav overholdes. Rådgivning innenfor skatte- avgifts- og økonomispørsmål overfor kundene er også en viktig oppgave for regnskapsførere. Første studieår er identisk med første år av bachelor i økonomi og ledelse. Du får en innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger innenfor de ulike økonomisk-administrative fagområdene som markedsføring, organisasjon, regnskap og bedriftsøkonomi. I andre studieår velger du profilering revisjon eller regnskap. Velger du profileringen i revisjon oppfyller du utdanningskravene til både tittel registrert revisor og autorisert regnskapsfører, mens profilering regnskap oppfyller kravene til autorisert regnskapsfører.

Videreutdanning Ønsker du å studere videre, kan du fortsette på

Vil du lære hvordan man starter og leder en bedrift? Er du interessert i markedsføring og relasjonsbygging eller hvordan informasjonsteknologi best kan utnyttes i en organisasjon? Første studieår gir en grunnleggende innføring i fagområdet. Du vil lære hva et marked er og hvordan det fungerer, om ledelse av organisasjoner, regnskap og bedriftsøkonomi, noe grunnleggende juss og også om vitenskapsteori og filosofihistorie, i tillegg til matematikk og statistikk. Andre studieår gir en fordypning innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og organisasjon/ledelse, foretaksstrategi og markedsføring. Dersom du ønsker et utenlandsopphold ved en av våre mange partnerinstitusjoner, er andreåret et godt tidspunkt for utveksling. I det tredje året får du stor frihet til å fordype deg innenfor et tema gjennom valg av profileringsområde som relasjonsmarkedsføring, entreprenørskap, økonomistyring og styring av forretningsprosesser. Tilbudet av profileringer vil variere fra år til år og tilbudet vil ikke være det samme i Rana som i Bodø. I siste semester skriver du en bacheloroppgave innenfor valgt profilering.

Videre utdanning Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/ masterstudier ved HHB samt masterstudier ved


47

andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Jobbmuligheter Med bachelor i økonomi og ledelse står du godt rustet til å gå inn i varierte stillinger i næringsliv og offentlig forvaltning. Aktuelle stillinger i næringslivet kan være i økonomi og regnskap, økonomisk rådgiving, personal og ulike mellomlederstillinger. I offentlig sektor er spennet minst like stort, men særlig innenfor ulike administrative funksjoner vil det være etterspørsel etter bachelorkandidater.

Toårig mastergrad: • Master of Science in Business • Master of Science in Sustainable Management

anvendelig kompetanse, både i privat og offentlig sektor. Med mastergrad er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Mange av våre uteksaminerte studenter starter sin karriere i konsulentstillinger på mellom- eller lavere nivå. Attraktive firma fra hele landet rekrutterer arbeidstakere blant studentene våre gjennom besøk på universitetet, og mange har allerede fått seg jobb tidlig i siste studieår. Undervisningsspråket for obligatoriske emner på de to siste årene av studiet er engelsk. Spesielle opptakskrav: Ekstra matematikk, S1 + S2/ R1.

Eksportmarkedsføring Bachelor

• Master og Science in Energy Management

Siviløkonom Master (2 eller 3 + 2 år)

Drømmer du om å starte din egen bedrift? Vil du bli investor i Oljefondet? Eller vil du kanskje hjelpe andre bedrifter med å skape en mer bærekraftig og miljøvennlig forretningsdrift? Hovedstrukturen er treårig bachelor i økonomi og ledelse og et toårig masterstudium. For beskrivelse av de tre første studieårene, se bachelor i økonomi og ledelse. Første semester på de to siste årene består av fire obligatoriske emner: Filosofi, etikk og miljø, samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og strategisk ledelse. Alle obligatoriske emner undervises på engelsk. Fra andre semester har du store valgmuligheter blant tema som for eksempel prosjektadministrasjon, beslutningsanalyse, forretningsutvikling og virksomhetsarkitektur. Tredje semester består av en valgt spesialisering og et obligatorisk metodekurs. I avsluttende semester skrives masteroppgave innenfor valgt spesialisering. Valgmulighetene er: Entreprenørskap og innovasjonsledelse, logistikk og transport, økonomistyring, finansiering og investering, økologisk økonomi og International Business and Marketing. Videre utdanning Doktorgradsstudiet i bedriftsøkonomi ved HHB eller ved andre universiteter eller handelshøgskoler. Jobbmuligheter Siviløkonomutdanningen gir en sjelden bred og

Er du interessert i markedsføring, språk og kommunikasjon? Ønsker du å jobbe med salg og internasjonal handel? Ta bachelor i eksportmarkedsføring med mulighet for studier og praksis i utlandet. Studiet gir deg solide kunnskaper om salg, markedsføring og markedskommunikasjon. Økonomi, logistikk og språk inngår også som sentrale element i studiet. Fiskeri- og havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring, og emnene sjømat og kvalitetsledelse gir kunnskap om denne viktige eksportbransjen. I siste studieår gir vi deg en unik mulighet til 15 ukers praksis i en utenlandsk eller norsk bedrift. Du kan også velge å ta ett eller to semestre ved et utenlandsk universitet. Gjennom et utenlandsopphold vil du kunne forbedre dine språk- og kulturkunnskaper, noe som vil gi deg et fortrinn i yrkeskarrieren.

Videre utdanning Studiet kvalifiserer blant annet for følgende ved Universitetet i Nordland: » Ettårig studium i personalledelse og kompetan seutvikling Jobbmuligheter Med bachelor i eksportmarkedsføring er du kvalifisert for å jobbe med varehandel, markedsføring, logistikk og eksport innenfor de fleste bransjer.

Toårig mastergrad: • Master i havbruk • Master i marin økologi


48

Helse- og sosialfag www.uin.no/studier

Sykepleie

Sykepleie

Bachelor (Bodø og Helgeland)

Bachelor (nett- og praksisbasert)

Sykepleie er et meningsfylt og allsidig yrke, og det vil alltid være bruk for deg. Som sykepleier får du bruke deg selv og dine fagkunnskaper i møte med andre mennesker.

Ønsker du en meningsfull utdanning og bor på et sted som vanskeliggjør mulighetene? Har du familie som du ikke ønsker å flytte fra mens du studerer?

Bachelorstudiet gir deg autorisasjon som sykepleier. Undervisningen består av like mye praksis som teori. Du trenes til å bli en god fagperson med gode holdninger og ferdigheter i møte med pasienter og pårørende. Vi legger vekt på en tett og god læreroppfølging.

Det fleksible studiet går over fire år og er organisert med samlinger, nettbaserte undervisningsformer og arbeid med oppgaver. Samlingene varer i hovedsak 2 - 5 dager. Enkelte samlinger gjennomføres på studiestedene Helgeland og Vesterålen. Se for øvrig omtale over om Bachelor i sykepleie.

For studenter ved studiested Bodø blir de praktiske studiene primært gjennomført i Salten, Lofoten og Vesterålen. For studenter ved studiested Rana, gjennomføres de praktiske studiene i Nord- og Sør-Helgeland. Du kan ta deler av studiet i utlandet, og vi har avtaler med bl. a. institusjoner i Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene og Grønland. Videre utdanning Bachelor i sykepleie legger grunnlaget for etterog videreutdanning på høgskole og universitet opp til master- og doktorgradsnivå. Vi tilbyr en rekke etter-/videreutdanninger; anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Disse kan inngå som del av master i klinisk sykepleie. Det er også mulig å ta praktisk kunnskap og doktorgrad (PhD) i profesjonspraksis. Jobbmuligheter Som sykepleier utdannet ved UiN tilfredsstiller du kravene til å jobbe i EU/EØS-området. Sykepleiere er ettertraktet av en rekke arbeidsgivere, og du har derfor en rekke forskjellige muligheter; f.eks sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien og ambulansetjenesten. Du kan også jobbe med forebyggende arbeid, helseopplysning, bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester, humanitære organisasjoner, og sanitetsarbeid i Forsvaret.

Mer informasjon Studiet har kun våropptak. Søknadsfrist 15.10

Toårig mastergrad: • Master i klinisk sykepleie


49

Barnevern (barnevernspedagog) Bachelor

Hvis du velger å utdanne deg til barnevernspedagog, betyr det at du har et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner. Det kan være at rus, vold, fattigdom, psykiske problemer og omsorgssvikt preger hverdagen til barna, de unge og deres familier, og som barnevernpedagog ønsker du å bidra til å løse eller redusere disse problemene, samt å forebygge at de oppstår. Som student vil du få mulighet til å utvikle kunnskap om sosialt arbeid innenfor disse områdene. I tillegg vil du få kunnskap om velferdsstaten, kommunalt barnevern og flerkulturelle utfordringer i samfunnet. Kommunikasjons – og relasjonsferdigheter og oppøvelsen av etisk bevissthet og personlig kompetanse er viktig for en barnevernspedagog, og dette vil du lære om og utfordres på i løpet av studiet.

Videre utdanning Bachelor i barnevern gir blant annet grunnlag for å søke opptak på master i sosialt arbeid eller master i rehabilitering ved Universitetet i Nordland. I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universiteter aktuell videreutdanning. Jobbmuligheter Barnevernspedagoger arbeider i det kommunale og statlige barnevernet, og på institusjoner innenfor barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. De kan også jobbe innenfor forebyggende arbeid med barn, unge og familier og med utviklingshemmede. Her kan for eksempel utekontakten, kriminalomsorgen, rusomsorgen og i boliger til utviklingshemmede nevnes. Også innenfor barne- og ungdomsskoler øker etterspørselen etter barnevernpedagoger.

Sosialt arbeid (sosionom) Bachelor

Hvis du vil utdanne deg til sosionom, betyr det at du ønsker å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv. Som sosionom vil du bidra til å bekjempe fattigdom, forebygge, løse eller redusere sosiale

problemer hos barn, unge, familier og grupper i ulike systemer. Vårt mål er å utdanne brukerorienterte, reflekterte og analytiske sosialarbeidere som er kvalifisert til å gi omsorg og hjelp, og som har kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer. Gjennom sosionomutdanningen tilegner du deg kunnskap om sosialt arbeid på en rekke områder som omhandler menneskers liv og livsvilkår, det være seg rus, psykiatri, funksjonshemming, fattigdom, kriminalitet etc. Du vil også få kunnskap om velferdsstaten, forvaltningsorganer, hjelpeinstanser, og det norske samfunnets styringsstruktur. For en sosionom er det også viktig med kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, samt etisk bevissthet og personlig kompetanse til å møte de utfordringer som arbeid med mennesker medfører. Studiet gjør deg kvalifisert til å arbeide med utforming og iverksetting av sosialpolitikk.

Videre utdanning Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) kan kvalifisere for opptak på master i sosialt arbeid eller master i rehabilitering ved Universitetet i Nordland. I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universitet aktuell videreutdanning. Jobbmuligheter Sosionomer arbeider i alle deler av helseog sosialfeltet, de fleste innenfor kommunal, fylkeskommunal eller statlig helse- og sosialtjeneste. Eksempler på sosionomers arbeidsfelt: » Barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien » Familierådgivningskontor » Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste » Oppsøkende virksomhet (utekontakten) » Miljøarbeidertjeneste for funksjonshemmede » Kriminalomsorgen » Arbeid med rusmisbrukere i bo- og arbeidskollektiver » Arbeid med flyktninger og innvandrere » NAV » Frivillige organisasjoner

Toårig mastergrad: • Master i sosialt arbeid • Master in Social Work – With a Comparative Perspective • Master i rehabilitering


50

Idrett og friluftsliv www.uin.no/studier

Idrett Årsstudium Vil du ha en studiehverdag med en miks av praktiske aktiviteter og forelesninger? Ønsker du å kunne kombinere hobby og jobb i framtida? Da er dette idrettsstudiet noe for deg. Gjennom årsstudiet vil du tilegne deg faglig og pedagogisk bakgrunn for å være lærer i grunnskolen, og leder av praktisk-pedagogisk idrettsarbeid blant barn og ungdom. Studiet skal være en hjelp til din personlige utvikling. Integrert i studiet er også praksis, og du vil gjennom varierte praksisopplegg få øving i å rettlede og instruere barn på ulike aldersnivå og på den måten få muligheten til å oppleve gleden ved å drive undervisning. Se for øvrig i omtalen under om fordelene med fasiliteter og fagkompetanse innenfor idrettsvitenskap ved UiN.

Videre utdanning Årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i idrett. Med en bachelorgrad i idrett kan du søke opptak til master i idrett – trener- og lederprofesjonen. Jobbmuligheter Studiet gir grunnleggende trenerkompetanse i flere idretter og du kan jobbe med idrett og aktiviteter i offentlig, privat og frivillig sektor. Du kan også bruke årsstudium i idrett som første år i en bachelorutdanning i idrett, som et valgemne i en fri bachelorgrad, eller i kombinasjon med andre studier. Mer informasjon Begrenset politiattest må leveres.

Idrett Bachelor Mørkvedlia idrettsanlegg har topp moderne fasiliteter som danner en flott ramme for idrettsstudiene ved Universitetet i Nordland. Idrettseksjonens anlegg i Mørkvedlia idrettspark har to idrettshaller hvorav en med stor klatrevegg. Vi har også fotballbane med moderne kunstgress,

friidrettsanlegg, treningsstudio og svømmehall – alt i nær tilknytning til de vanlige undervisningslokalene. Som idrettsstudent ved UiN vil du også kunne dra nytte av den store fagkompetansen innenfor idrettsvitenskap som finnes ved Senter for prestasjonsutvikling. Bachelorgraden er egnet for deg som ønsker å arbeide med idrettsrelaterte aktiviteter, og her får du en lett blanding av praktiske aktiviteter og teoriøkter. Første studieår tilsvarer årsstudium i idrett (se egen omtale). Dette er obligatorisk og må bestås før du kan gå videre til påbyggingsstudiet, som er samlings- og nettbasert og går over to semestre. Du kan velge hvordan de øvrige studiepoengene i bachelorgraden skal settes sammen. For eksempel kan du ha et årsstudium i friluftsliv som en del av graden.

Videre utdanning Master i idrett – trener- og lederprofesjonen. Jobbmuligheter Utdanningen kvalifiserer for arbeid som trener, leder og veileder i den frivillige idrett. Det åpner også for arbeid i offentlig sektor og i turistnæringen. Mer informasjon » Begrenset politiattest må leveres.

Friluftsliv Årsstudium

Friluftsliv er til både nytte og hygge, og er aktuelt innenfor flere samfunnssektorer. Med f.eks. Lofoten, Svartisen og Hamarøy som klasserom kan du utvikle deg innenfor friluftslivsfag og få en inngangsport mot det spennende og varierende arbeidsmarkedet en slik utdanning kan åpne opp for. Studiet er samlingsbasert med praktiske og teoretiske samlinger. Det ligger godt til rette for å ta deler av studiet på deltid. Dersom man ønsker å være student på halv tid, vil man kunne ta friluftslivslære 1 kombinert med friluftlivsteori 1. Dette


51

kan du søke via lokalt opptak på www.uin.no/ opptak. Et nytt studium fra høsten 2012 er Outdoor activities – friluftsliv på engelsk. Her tilbys 30 stp i høstsemesteret og 30 stp i vårsemesteret med ulike emner. Studiet er spesielt godt egnet for utenlandske studenter og inneholder både teorisamlinger og aktiviteter ute i fantastisk nordnorsk natur. Lokalt opptak.

Videre utdanning Det planlegges oppstart av bachelor i friluftsliv fra høsten 2013 hvor årsstudiet kan inngå. Årsstudium i friluftsliv kan også inngå i bachelor i idrett, som igjen kan gi opptak til master i idrett – trener- og lederprofesjonen.

Lærerutdanninger www.uin.no/studier

Grunnskolelærer trinn 1 - 7 Fireårig profesjonsstudium Alle foresatte ønsker seg den aller beste læreren til sine barn. Derfor trenger vi dyktige og ansvarsbevisste lærere som kan gi barna den kunnskapen de trenger. Det er obligatorisk med 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng matematikk og 30 studiepoeng norsk. Praksisopplæringen er obligatorisk og veiledet, og blir vurdert og variert i hele studieprogrammet. Studentene må velge et praktisk-estetisk valgfag (f. eks. musikk, mat og helse eller kunst og håndverk) første studieår. Det legges vekt på entreprenørskap og aktive læringsformer i undervisningen. Dette er en campusbasert utdanning, men noen av valgfagene vil være samlingsbaserte med nettstøtte. I 7. semester i utdanningen er det lagt til rette for at studentene kan ta et semester i utlandet.

Videre utdanning Etter tre studieår kan du søke deg inn på master i tilpasset opplæring eller andre masterstudier, avhengig av hvilken fagkombinasjon du har i din bachelorgrad. Jobbmuligheter Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn kvalifiserer for arbeid på grunnskolens barneog mellomtrinn. Utdanningens allsidighet gir et godt grunnlag for å gå inn i andre yrker. Lærere ansettes også i skoleadministrasjon, i media og i ulike typer personal- og informasjonsarbeid. Mer informasjon » Opptakskrav: generell studiekompetanse med minst 35 skolepoeng fra videregående skole eller

realkompetanse. Det kreves karakter 3 eller bedre i norsk og matematikk. » Begrenset politiattest må leveres.

Grunnskolelærer trinn 1 - 7 Fireårig profesjonsstudium (nett- og praksisbasert) Studiet skal dekke det store behovet lokalsamfunnet har for dyktige lærere. Du kan i stor grad studere hjemmefra siden store deler av undervisningen er nettstøttet, men må også påregne samlinger ved campus i Bodø. I tillegg til UiN sitt studietilbud med samlinger i Bodø, tilbyr Høgskolen i Nesna i samarbeid med UiN tilsvarende tilbud med studiesamlinger på Helgeland. Dette fleksible heltidsstudiet går over fire år og vil være organisert med enkelte samlinger av ulikt omfang, avhengig av hvilke fag du velger. Se for øvrig studieomtale over om grunnskolelærer for 1.- 7. trinn.

Grunnskolelærer trinn 5 - 10 Fireårig profesjonsstudium Samfunnet trenger mange dyktige lærer i årene som kommer. Dette studiet er et av våre mest populære målt i antall søkere. Studiet gir bachelorgrad etter tre år. Ved fullført fireårig studium gis undervisningskompetanse i de fag man har utdanning i for å undervise på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn og for


52

undervisning av voksne på grunnskolens nivå. Studentene må velge enten norsk eller matematikk som valgfag første studieår. Det legges vekt på entreprenørskap og aktive læringsformer i undervisningen. Dette er en campusbasert utdanning, men noen av valgfagene vil være samlingsbaserte med nettstøtte. I 7. semester i utdanningen er det lagt til rette for at studentene kan ta et semester i utlandet.

Førskolelærerutdanning

Videre utdanning Etter tre studieår kan du søke deg inn på master i tilpasset opplæring eller andre masterstudier, avhengig av hvilken fagkombinasjon du har i din bachelorgrad. Med en masterutdanning vil du kunne tilsettes i skolen som lektor.

Barn og foreldre i barnehagen ønsker seg trygge og engasjerte førskolelærere som har høy kompetanse både faglig og pedagogisk. Som lærer i barnehagen kan du være en slik viktig person som er med på å videreutvikle den kvalitative gode barnehagen. Menn med førskolelærerutdanning er særlig ettertraktet når det skal ansettes førskolelærere. Dette er et yrke for menn så vel som for kvinner. Det er viktig at vi utvikler et miljø som gir barn mulighet til å møte begge kjønn i barnehagene.

Jobbmuligheter Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn kvalifiserer for arbeid som lærer på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn og for undervisning av voksne på grunnskolens nivå. Tilsetting for undervisning i norsk, matematikk eller engelsk på 8. - 10. trinn, forutsetter minst 60 studiepoeng relevant utdanning for tilsettingsfaget. Mer informasjon » Opptakskrav: generell studiekompetanse med minst 35 skolepoeng fra videregående skole eller realkompetanse. Det kreves karakter 3 eller bedre i norsk og matematikk. » Begrenset politiattest må leveres.

Grunnskolelærer trinn 5 - 10 Fireårig profesjonsstudium (nett- og praksisbasert) Studiet skal dekke det store behovet lokalsamfunnet har for dyktige lærere. Du kan i stor grad studere hjemmefra siden store deler av undervisningen er nettstøttet, men må også påregne samlinger ved campus i Bodø. I tillegg til UiN sitt studietilbud med samlinger i Bodø, tilbys samme utdanning i samarbeid med Høgskolen i Nesna med studiesamlinger i Narvik. Dette fleksible heltidsstudiet går over fire år og vil være organisert med enkelte samlinger av ulikt omfang, avhengig av hvilke fag du velger. Se for øvrig omtale over om grunnskolelærer for 5.-10. trinn.

Bachelor I førskolelæreryrket kommer du hver dag på jobb til barns glede og undring over livet og verden. Med utdanning som førskolelærer vil du få mulighet til å være en betydningsfull voksen i barns første leveår.

I førskolelærerutdanningen er praksis en del av alle fag, og du skal i løpet av studietiden få være i praksis i ulike barnehager og barnehagefeltet. Praksis utgjør ca 20 uker. Vi tilbyr praksisbarnehager i Bodø og ute i distriktene. Studentene kan ta deler av eller et helt semester ved høgskoler og universitet i utlandet.

Videre utdanning Med førskolelærerutdanning kan du starte på ulike mastergradstudier basert på de fagkombinasjoner du har fra bachelorgraden. Du kan med ett års videreutdanning skaffe deg undervisningskompetanse på 1.- 4. trinn i grunnskolen. Jobbmuligheter Førskolelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/ administrativ ledelse, drift av barnehager og SFO. Andre aktuelle arbeidsplasser er døgninstitusjoner for barn, SFO eller kommunal administrasjon. Mer informasjon Begrenset politiattest må leveres.


53

Førskolelærerutdanning Bachelor (samlingsbasert) I år tilbyr vi denne fleksible førskolelærerutdanningen både i Bodø og på Stokmarknes. Bor du et stykke unna Bodø, vil dette studiet passe deg. Utdanningen er et fulltidsstudium med ca. 10 ukesamlinger pr. år. Samlingene blir, med unntak av en, lagt til Bodø eller Stokmarknes (for de som tar utdanningen der). Vi forutsetter at du har PC med tilgang til Internett. Som student vil du bli tilknyttet en regiongruppe med avtale om arbeid mellom samlingene. Se for øvrig omtale over om førskolelærerutdanning–bachelor.

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor Har du noen gang drømt om å jobbe som ”gymlærer”? Vil du ha en studiehverdag med en miks av praktiske aktiviteter og forelesninger? Da er dette det du leter etter. Kroppsøvingsfaget har fått en sentral rolle i barns og unges skolehverdag, og det er overordnet viktig med dyktige og kompetente kroppsøvingslærere. Første studieår består av årsstudium i idrett (se omtale under idrett og friluftsliv). Når du starter på andre studieår, vil du ta faget idrettspedagogikk og samtidig få oppleve Nordlands fantastiske natur gjennom friluftslivsfaget. Her lærer du hvordan du som lærer i kroppsøving kan bruke vår flotte natur i elevenes undervisning. Tredje studieår gir fordypning i idrettsfaget. I løpet av alle tre årene vil du ha praksisperioder hvor du får muligheten til å ha undervisning i faget, både planlegging og gjennomføring. Mange av våre studenter som tar denne utdanningen, blir også benyttet som trenere i lokale idrettslag. . Videre utdanning Master i idrett – trener- og lederprofesjonen.

Jobbmuligheter Som faglærer i kroppsøving er du kvalifisert for undervisning i grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskole. Noen arbeider som idrettsinstruktører eller i administrative stillinger i offentlig eller privat sektor. Mange kombinerer denne utdanningen med andre enheter innenfor undervisningsfag i skolen. Mer informasjon » Begrenset politiattest må leveres.

Kunst og håndverk Årsstudium Samfunnet trenger mennesker som har visuell kompetanse og evne til nyskaping. Kunst og håndverk er et visuelt kunstfag og undervisningsfag i grunnskolen. Faget gir mulighet for å synliggjøre tanker og erfaringer materielt og digitalt gjennom formgivende, eksperimenterende arbeid. Skapende prosesser er viktige deler av erkjennelses- og dannelsesprosessen for barn og unge. Universitetet i Nordland legger til rette for et fleksibelt utdanningstilbud i kunst og håndverk ved at årsstudiet er samlings- og nettbasert og modulisert i frittstående emner på 15 studiepoeng. Du velger selv om du vil ta hele årsstudiet eller deler av det.

Videre utdanning Fullført studium på minst 60 studiepoeng som del av pedagogisk utdanning på bachelornivå gir grunnlag for opptak på mastergradsstudier i formgiving, kunst og håndverk. Jobbmuligheter Studiet er interessant for deg som ønsker å undervise i kunst og håndverk i grunnskolen og er dessuten egnet for deg som vil utvikle egne faglige kunnskaper og ferdigheter uavhengig av lærerutdanning.

Toårig mastergrad: • Master i tilpasset opplæring • Master i logopedi • Master i praktisk kunnskap


54

Språk www.uin.no/studier

Engelsk

Språk

Årsstudium

Bachelor

Gode språkferdigheter er avgjørende for suksess innenfor høyere utdanning, og vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet.

Du vil alltid ha mange fordeler hvis du behersker språk – i jobbsammenheng som i fritiden. Kombiner språkkunnskap og studier i utlandet og få minner for livet.

Vi møter engelsk gjennom jobb, skole og media, og det forventes i stadig større grad at vi behersker dette verdensspråket. Engelsk årsstudium består av ulike emner. I ett av studiets emner inngår det en obligatorisk studietur på to uker til Det norske studiesenteret i York (UK). Dette er en populær og spennende mulighet til å oppleve språklæring og kultur i England. Modulene i engelsk årsstudium kan tas enkeltvis eller samlet, og studiet er samlingsbasert med ukesamlinger. Videre utdanning Studiet kan inngå i bachelor i språk. Det er mulig å fortsette med engelsk påbygging, som er nytt fra høsten 2012. Det gir også grunnlag for å fortsette med engelskstudier på høyere nivå ved de universiteter som tilbyr dette. Jobbmuligheter For lærerstudenter kreves det 60 stp engelsk for å få undervisningskompetanse i engelsk på ungdomstrinnet. For undervisning i den videregående skolen anbefales ytterligere fordypning. Du kan også bruke faget innen litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, næringsliv, internasjonalt arbeid, reiseliv, m.m.

Mer informasjon » Språklig fordypning fra videregående skole med karakter 4 eller bedre anbefales som forkunnskap.

Halve studiet består av engelsk, spansk (høst 2013) eller nordisk. I tillegg til noen obligatoriske emner, kan du velge 60 stp selv. Påbyggingsstudiet i spansk eller engelsk kan tas ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet, eller i Bodø dersom det blir gitt tilbud om dette. For engelskstudentene vil det si ved Det norske studiesenteret i York og for spanskstudentene ved Det baskiske universitetet i Bilbao i Spania. Det er ikke oppstart av spansk årsstudium høsten 2012, men det tas sikte på oppstart høsten 2013. Det tilbys engelsk påbygging, 20 stp, høsten 2012.

Videre utdanning Fullført bachelorgrad åpner for videreutdanningsmuligheter i praktisk-pedagogisk utdanning og på masternivå. Hvilke masterstudier du kan gå videre på avhenger av hvilke fag du velger å fordype deg i. Jobbmuligheter Det er mangel på språklærere i grunnskole og videregående skole. Studiet gir kunnskaper og innsikt som vil være anvendelig i mange sammenhenger, som for eksempel undervisning, kulturarbeid, forvaltning, media, turisme og reiseliv.


55

Lulesamisk språk Bachelor Bachelorutdanningen i lulesamisk vil bygge på de 60 studiepoengene som UiN allerede tilbyr i lulesamisk språk, og sammen med en påbyggingsenhet utgjør dette den obligatoriske delen av dette studiet. Studiet tilbys i samarbeid med Árran lulesamiske senter i Tysfjord. Du kan velge hvordan de øvrige studiepoengene i bachelorgraden skal settes sammen.

Videre utdanning Fullført bachelorgrad åpner for videreutdanningsmuligheter i praktisk-pedagogisk utdanning.. Jobbmuligheter Det har i en årrekke vært etterspørsel etter lærere med samisk i fagkretsen i skoleverket. Samiske institusjoner og andre offentlige institusjoner i samisk forvaltningsområde har også behov for kompetanse i samisk språk.

Fleksible studier www.uin.no/studier Fleksible studier og fleksibel læring handler i stor grad om å tilrettelegge kurs- og studietilbud ved hjelp av ulike IKT-verktøy. Studentene lærer, tilegner seg kunnskap og leverer oppgaver uten å være fysisk til stede på studiestedet. Enkelte fleksible studier vil likevel ha krav om å være fysisk tilstede ved samlinger og praksis. Fronter er universitetets læringsplattform. Fronter støtter opp om studentenes læringsarbeid og lærerens verktøy i undervisning og vurdering. Undervisningsmateriell som videoforelesninger,

forelesningsnotater osv. er tilgjengelig via Fronter til en hver tid. På denne måten kan studenten tilpasse egen læring for eksempel i kombinasjon med jobb og andre forpliktelser. Kommunikasjon mellom studenter og lærere foregår via ulike kanaler på Internett, eksempelvis e-post, diskusjonsforum, webmøter/-konferanser (med lyd og videobilde), videokonferanser og eventuelt andre sosiale medier (Web 2.0). Se studieoversikten bak i katalogen, eller se www.uin.no/studier


56

Søknad og opptak www.uin.no/studier Slik søker du For studier som er med i det samordna opptaket, skal du søke til Samordna opptak. For studier med lokalt opptak søker du direkte til Universitetet i Nordland. Samordna opptak (SO) SO er et felles, nasjonalt opptaksorgan for grunnleggende studier ved universiteter og høgskoler i Norge. SO gir ut Søkerhåndboka, hvor du finner opplysninger om studiekompetanse, søknadsprosedyrer og frister, samt oversikt over alle studier som er med i SO. Du finner Søkerhåndboka på www.samordnaopptak.no Søknaden skal fylles ut og sendes elektronisk. Du finner søknadsskjema på: www.samordnaopptak.no Merk at du trenger pin-koder fra MinID for å kunne søke gjennom Samordna opptak. Disse pin-kodene får du ved å kontakte Skatteetaten, se www.skatteetaten.no Lokalt opptak Alle våre studier som ikke er med i Samordna opptak har lokalt opptak ved Universitetet i Nordland. Du kan søke elektronisk på vår hjemmeside, se www.uin.no/opptak. Opptaksgrunnlag » Opptak til grunnstudier ved Universitetet i Nordland forutsetter i utgangspunktet generell studiekompetanse. » Opptak kan også gis på bakgrunn av realkompetanse. Det kreves da at du er 25 år eller eldre, og kan dokumentere relevant utdanning/yrkespraksis. Søkere som har generell studie kompetanse kan ikke bli behandlet på grunnlag av realkompetanse. Se mer om dette i Søkerhåndboka.


57

» Dersom det finnes spesielle opptakskrav, er disse spesifisert i beskrivelsen av hvert enkelt studie program. For videreutdanninger kreves det som regel i tillegg at du har fullført bestemte emner eller studier fra høyere utdanning.

Det må framgå av søknaden om søkeren er i utdanning eller i arbeid i opptaksåret for å telle med ved poengberegningen.

Send ikke originaler, men attesterte kopier som dokumentasjon.

Søknadsfrister:

1.mars for søkere med » dokumenterte grunner for tidlig opptak » dokumenterte grunner for særskilt vurdering » IB (International Baccalaureate), avgangselever » Videregående utdanning fra land utenfor Norden » Realkompetanse

1. mars – enkelte grupper » Søknad om forhåndsløfte til grunnleggende studier » Søknad til grunnleggende studier med utenlandsk opptaksgrunnlag » Søknad til grunnleggende studier med Steinerskole som opptaksgrunnlag » Søknad om opptak utenom poengreglene til grunnleggende studier » Søknad om opptak på bakgrunn av real kompetanse

15. april alle andre søkere Dokumentasjon av utdanning og/eller praksis som avsluttes etter søknadsfristene 1. mars og 15. april, må ettersendes innen 1. juli.

15. oktober » Alle studier som starter i januar. Søknaden må være komplett ved søknadsfristen 15.10. Utdanning som ikke er avsluttet, blir ikke tatt hensyn til ved søknadsbehandling.

Lånekassen Du kan finansiere dine studier gjennom lån og/eller stipend i Lånekassen. Informasjon om stipend, studielån, vilkår, osv. , finnes på hjemme-siden til Lånekassen, se www.lanekassen.no Kontakt Opptakskontoret: Universitetet i Nordland Opptakskontoret Postboks 1490 8049 Bodø Telefon: 75 51 76 99 Telefax: 75 51 78 45 E-post: service@uin.no www.uin.no/opptak

Studienes oppbygging Universitetet i Nordland tilbyr utdanning på alle nivåer. Her gir vi deg en kort introduksjon til oppbygningen av disse studiene. For mer informasjon om de enkelte studieprogrammene, se www.uin.no/studier. Våre bachelor-, master- og doktorgrader utgjør ryggraden i vårt studietilbud. I tillegg tilbyr Universitetet i Nordland halvårs- og årsstudier innenfor mange fagområder. Innholdet i studiene kan være forhåndsdefinert uten

valgmuligheter for studentene, eller bestå av både obligatoriske fag og valgfag. Vi kan lage en individuell tilpasning/framdriftplan for deg. Det betyr at svært mange heltidsstudier kan gjennomføres på deltid. Ta kontakt med det enkelte fakultet eller service@uin.no En oppdatert oversikt over studietilbudet ved UiN finner du på vår hjemmeside www.uin.no/studier.


58


59

Typer studier som tilbys ved Universitetet i Nordland: Årsstudier er som regel første året og introduksjonen til en bachelorgrad. Årsstudier gir ikke vitnemål, men studenten får karakterutskrift. UiN tilbyr også opptak til halvårsstudier og enkeltemner for deltidsstudenter. Bachelorstudier er studier på grunnivå på lavere grad. Bachelorstudier er som oftest treårige. Fireårig profesjonsstudium Grunnskolelærerutdanningen ved UiN er et fireårig profesjonsstudium.

For enkelte studier tar vi opp studenter direkte til et femårig studieløp (bachelor + master). Søkere med minst to års arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad, kan tas opp til erfaringsbaserte mastergrader. Doktorgradsstudier (PhD) er en forskerutdanning, som er normert til tre års varighet og bygger på fullført mastergrad (toårig). Etter- og videreutdanning er relevant for søkere, som allerede har grunnutdannelse de ønsker å bygge videre på eller for å fornye seg innenfor sitt eget fagfelt.

Masterstudier er som regel toårige studier som krever at et bachelorstudium er fullført på forhånd.

femårig masterstudium 300 stp


60

Veiledning og tilrettelegging Studieveiledning Er du usikker på hva et studieprogram krever av deg, på hva studiene handler om eller hva du kan bruke utdanningen til, ta kontakt med en studierådgiver ved universitetet. Har du behov for redusert studietempo eller andre tilpasninger, kan de gi råd om hvordan du kan legge opp en individuell plan som fakultetet godkjenner. service@uin.no www.uin.no/opptak www.uin.no/tilrettelegging Læringsmiljø UiN har moderne, innbydende lokaler, og studentene har tilgang til gode arbeidsplasser døgnet rundt. For å lette overgangen til universitetet, særlig for deg som kommer rett fra videregående skole, arrangeres det kurs blant annet i studieteknikk, skriveteknikk, presentasjonsteknikk og eksamensmestring. Fagpersonalet er lett tilgjengelig og omgangstonen er uformell. Studentenes evaluering av undervisningen er et viktig bidrag til kontinuerlige forbedringer. Særskilt tilrettelegging Har du en funksjonsnedsettelse (redusert syn, hørsel eller bevegelighet, kronisk sykdom eller midlertidig skade, lese- og skrivevansker eller annet) legger vi så langt som mulig forholdene til rette for deg i undervisningen og til eksamen. Vi samarbeider med ulike eksterne instanser som skaffer utstyr og som bistår oss med spesialkompetanse etter behov. På campus i Bodø og Stokmarknes er lokalene godt tilgjengelige for bevegelseshemmede. Ta direkte kontakt med studiested Helgeland for opplysninger om tilrettelegging. Studentsamskipnaden i Bodø tilbyr hybler og leiligheter tilpasset for rullestolbrukere. Det er viktig at du informerer universitetet om dine behov så snart som mulig etter opptak. Ved UiN Helgeland og UiN Vesterålen kan lokal studiestedsleder gi nærmere opplysninger. service@uin.no www.uin.no/tilrettelegging


61

Vanlige begreper Grunnutdanning Studier der opptakskravet er generell eller spesiell studiekompetanse (tilleggskrav) fra videregående skole, eller realkompetanse. Etterutdanning Kortere kurs som har karakter av faglig oppdatering. Kursene fører ikke fram til en formell eksamen eller kompetanse, og gir ikke studiepoeng. Det stilles ingen formelle opptakskrav, men gis opplysninger om forkunnskaper som er nødvendige for å ha utbytte av utdanningen. Videreutdanning Krever tidligere fullført høyere utdanning, og har som mål å gi ulike yrkesgrupper ny/økt kunnskap som er relevant for deres arbeid. Videreutdanning fører fram til eksamen og gir formalkompetanse og studiepoeng. Noen av våre videreutdanninger kan inngå som del av et masterstudium. Samlingsbaserte studier Her gis undervisningen i konsentrerte bolker. Studentene møtes til samlinger ved et av våre studiesteder. I tillegg til selvstudiet, benytter studentene IKT-verktøy til arbeid mellom samlingene. Fleksible studier og fleksibel læring Tilrettelegging av studietilbud ved bruk av ulike IKT-verktøy. Krever liten eller ingen grad av fysisk tilstedeværelse på campus. Kommunikasjon foregår via ulike kanaler på internett, som e-post, diskusjonsfora, webmøter/konferanser, videokonferanser, andre sosiale medier. Studentene tilpasser egen læring i kombinasjon med for eksempel jobb og andre forpliktelser. For nettbaserte studier kreves det at studentene har tilgang til PC med webkamera og internett. Grader Bachelorgrad (lavere grad) tildeles for fullførte, treårige grunnutdanninger. Mastergrad (høyere grad) bygger videre på bachelorgraden og tildeles for fullførte 1,5 - 2 års studieløp. Femårig masterløp (3 + 2 år): Når du blir tatt opp til studiet, har du rett til å fullføre det femårige løpet og trenger ikke søke opptak til de to siste årene på masternivå. Doktorgrad (PhD) er en forskerutdanning som bygger videre på mastergraden. PhD er vanligvis normert til tre år.

For mer utfyllende informasjon om studieløp og oppbygging av grader, se side 59.

Studieplan Detaljert beskrivelse av studiets opptakskrav, yrkesmuligheter, videre utdanningsmuligheter, studiets varighet, omfang, nivå, og læringsutbytte. Studieplanen definerer studiemodellen, som er en detaljert oversikt over hvilke emner som inngår i studiet. Studiepoeng / ECTS Studiepoeng (stp) er mål på studienes arbeidsomfang. Ett års heltidsstudium svarer til 60 studiepoeng (= 60 ECTS). Semester Ved Universitetet i Nordland er studieåret delt inn i et høstsemester (august-desember) og et vårsemester (januar-juni). Normert studietid Den tid et studium er forutsatt gjennomført på med heltids arbeidsinnsats. Lånekassen anvender normert studietid som grunnlag for sine beregninger. Karakterer Det er to karaktersystemer ved UiN: A-F, hvor A er høyeste karakter og F er stryk. Bestått/ikke bestått. UiN Forkortelse for Universitetet i Nordland. Studiesteder på tre steder i fylket: Bodø, Mo i Rana og Stokmarknes. FBA Forkortelse for Fakultet for biovitenskap og akvakultur, et av UiNs fire fakulteter. FSV Forkortelse for Fakultet for samfunnsvitenskap, et av UiNs fire fakulteter. HHB Forkortelse for Handelshøgskolen i Bodø, et av UiNs fire fakulteter. PHS

Forkortelse for Profesjonshøgskolen, et av UiNs fire fakulteter.


62


Studentvelferd på topp Norges beste velkomst Vi vet hvor viktig det er å komme godt i gang, å bli kjent på et nytt sted, kjent med andre studenter og å få nye venner. Derfor gjør vi det lett for deg. Gi oss beskjed om når du kommer før studiestart, så møter vi deg på flyplassen, jernbanen, busstorget eller kaia, og frakter deg til din nye bolig. Vi viser deg veien til universitetet, til butikker, bank, post, legekontor og andre steder du trenger. Du får en liten velkomstpakke som kan komme godt med de første dagene. Ta kontakt med Velkomstkontoret; velkomsten@uin.no

for en gruppe på 10–15 nye studenter. Du blir fulgt rundt på universitetet og kan gjøre deg kjent med hvor du finner undervisningsrom, datalab’er, bibliotek, grupperom og så videre. Fadderen er student ved samme fakultet eller kanskje på samme studium som deg, og kan gi gode råd om hvordan du kommer godt i gang med studiet. Fadderen tar også «sine» nye studenter med på ulike sosiale arrangementer. Ca. 400 faddere er i aktivitet ved studiestart – lett synlige i egne gensere. Trenger du hjelp eller lurer på noe, står de gjerne «på pinne» for deg. For mer informasjon, se www.uin.no/fadder

Benytt deg av fadderen Det er ikke noe problem å bli kjent med andre på Universitetet i Nordland. Når studieåret begynner, starter fadderordninga. De tre første ukene tar erfarne studenter seg av nykommerne i Bodø. Om du skulle komme noen dager etter starten, kan du kontakte studentleder og si ifra om at du kommer senere. Vi anbefaler alle nye studenter å delta. Hver fadder er guide og kontaktperson

Du vil trives Studentmiljøet ved Universitetet i Nordland scorer veldig høyt på nasjonale målinger. Om det skyldes den nordnorske gjestfriheten, den direkte og uformelle væremåten, de flotte lokalene, de intime møteplassene eller rett og slett det gode arbeidet studentforeningene våre gjør, kan andre lure på. Vi mener alt dette fremelsker god læring i et godt miljø.

63


64

Vi vet også at studentene våre setter pris på at universitetets lokaler er tilgjengelige til enhver tid, og at det er lett å ta kontakt med foreleserne for faglig veiledning og hjelp. Er du interessert i studentpolitikk og vil prøve deg i organisasjonsarbeid, er du velkommen med i det blomstrende foreningslivet på universitetet. «Samfunnet» er en av livsnervene i studentlivet. Her arrangeres alt fra intime temakvelder til store konserter med kjente artister. Hvis du har lyst å være med i en av arbeidsgjengene her, får du fort nok å gjøre på fritida. Du finner flere opplysninger hos Studentorganisasjonen i Bodø; www.uin.no/sob

Boligtilbud Studentsamskipnaden i Bodø (SSiB) har fem studenthjem med hybler og leiligheter av god standard, i ulike størrelser og til gunstige priser. Noen av dem tilpasset for rullestolbrukere. Fire av studenthjemmene ligger i gangavstand fra universitetet, det femte ligger nærmere bykjernen. God standard, gratis kabeltv og internett

i alle boliger, samt et godt tilrettelagt bomiljø og trygge og gode leievilkår, er noe av det studentsamskipnadens boligtilbud kan skilte med. Studentsamskipnaden har under planlegging flere boliger. I tillegg formidler SSiB boliger i det private boligmarkedet. Velkomsten og SSiB jobber tett på det private boligmarkedet og skaffer så langt det er mulig bolig til studenter som ikke har dette på plass ved ankomst. Om nødvendig hjelper vi deg med tak over hodet til du har funnet deg noe permanent. Det er viktig å tidligst mulig orientere seg i boligmarkedet og melde behov og ønsker, til SSiB. Velger du Bodø som studiested, ordner det meste seg, også tak over hodet. På studiestedene Helgeland og Vesterålen går det også oftest greit å skaffe seg husrom. For mer informasjon, se www.ssib.no.


65

Barnehage Studentongan barnehage eies og drives av Studentsamskipnaden. Barnehagen holder til i helt nye og tidsriktige lokaler på Mørkved i umiddelbar nærhet av universitetet. Studentongan barnehage er spesielt tilrettelagt for å dekke studentforeldres behov, bl.a. med utvidet åpningstid i eksamensperiodene, mulighet for barnepass hjemme under eksamen og med mulighet for korttidsopphold for barn til studenter på samlingsbaserte studier. Mer om tilbudet finner du på www.ssib.no. Rådgiving Trenger du noen å snakke med om problemer i hverdagen, har Studentsamskipnadens rådgivningstjeneste og studentprest en åpen dør for deg. Tjenesten inkluderer tilbud som psykolog, helsestasjon og helsekasse. Positiv fritid Ved Universitetet i Nordland finnes det foreninger for mange ulike hobbyer og fritidsaktiviteter. Du kan trene eller trimme på Friskhuset treningsstudio, drive klatring og annen idrett i Mørkvedhallen, og du kan benytte løpebaner og kunstgressbanen tilknyttet hallen. Studentenes eget idrettslag BOSI tilbyr aktiviteter innen mange typer idrett.

Lysløyper og marka ligger lett tilgjengelig nær campus, og det er lagt til rette for aktiviteter til vanns og i lufta. Bodø er kjent for fin og variert natur. Studentsamskipnaden har egen studenthytte til utleie. Har du lyst på en hyttetur ei helg sammen med gode venner er studenthytta et meget godt alternativ. Trenger du ski, sykkel eller scooter, kan du leie også dette rimelig hos Studentsamskipnaden, og selvfølgelig også utstyr til å prøve fiskelykken. Ryker buksa, eller du ønsker å sy nye gardiner til hybelen, kan du låne symaskin til dette når det måtte trengs.

Kantiner Ønsker du ikke å lage mat selv, får du kjøpt god, sunn og rimelig mat i Studentsamskipnadens mange kantineutsalg. Kantinetilbudet er variert og rikholdig. Bokhandel Alt du trenger av pensumslitteratur, annen faglitteratur og rekvisita kjøper du i Akademika studentbokhandel inne på campus på universitetet.


66

Studieoversikt Halvårsstudier

Bachelorgrader

(30 studiepoeng)

(180 studiepoeng)

Adventure Knowledge Fra verdensrommet til landjorda Mangfold og mestring i barnehage og skole Nettjournalistikk Nordisk litteratur Northern Scandinavian Politics and Society Norwegian Politics and Society Norsk for utlendinger Outdoor activities, spring semester Pedagogisk entreprenørskap Religion, livssyn og etikk 2 Semesterpakke Aquaculture Semesterpakke Bioscience Semesterpakke Ecology and Northern Wildlife Småbarnspedagogikk (Brønnøysund) Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag Social Works Theories Spesialpedagogikk 2 Språk og kommunikasjonsvansker

Animal Science - joint bachelor degree

Årsstudier (60 studiepoeng) Bedriftsøkonomi (Bodø og Helgeland) Bedriftsøkonomi HHB (Helgeland og Vesterålen) Biologi og kjemi Engelsk Friluftsliv Grunnstudium Historie Idrett Informasjonsbehandling Kunst og håndverk Maritim økonomi og ledelse Nordlige studier Norwegian Language and Society Personalledelse og kompetanseutvikling (Bodø og Helgeland) Statsvitenskap Sosiologi Yrkesteori for yrkesfaglærerere

(første del av veterinærstudiet)

Barnevern Biologi Business og IT Eiendomsmegling Eksportmarkedsføring Faglærer i kroppsøving og idrett Førskolelærer (Bodø og Vesterålen) Grunnskolelærer trinn 1 - 7 Grunnskolelærer trinn 5 - 10 Havbruksdrift og ledelse Havbruksdrift og ledelse, yrkesvei Historie Idrett Journalistikk Lulesamisk språk Nordområdestudier - nettbasert Organisasjon og ledelse Regnskap og revisjon Språk Sosialt arbeid Sosiologi Statsvitenskap Sykepleie (Bodø og Helgeland) Økonomi og ledelse (Bodø og Helgeland)

Mastergrader (120 studiepoeng) Energy Management Havbruk – heltid og deltid Historie Klinisk sykepleie Logopedi Marin økologi Politikk og samfunnsendring Praktisk kunnskap Rehabilitering Siviløkonom Social Work - With a Comparative Perspective Sosialt arbeid Sosiologi Sustainable Management Tilpassa opplæring


67

Erfaringsbaserte mastergrader (90 studiepoeng) MBA Business in Russia MBA HHB (Bodø, Helgeland og Tromsø) MBA i Luftfartsledelse MBA i økologisk økonomi Personalledelse (HRM)

Mastergrader - femårige løp (300 studiepoeng) Havbruk Marin økologi Siviløkonom

Doktorgrader (180 studiepoeng) Akvakultur Bedriftsøkonomi Sosiologi Studier av profesjonspraksis

Fleksible studier Bedriftsøkonomi HHB - samlingsbasert og deltid (Vesterålen og Helgeland) (60 stp)

Førskolelærer - samlings- og IKT basert (180 stp) Grunnskolelærer trinn 1 - 7 nett- og praksisbasert (samlinger i Bodø 240 stp)

Grunnskolelærer trinn 5 - 10 nett- og praksisbasert (samlinger i Bodø 240 stp)

Grunnskolelærer trinn 1 - 7 nett- og praksisbasert, Høgskolen i Nesna i samarbeid med UiN (samlinger på Helgeland 240 stp)

Grunnskolelærer trinn 5 - 10 nett- og praksisbasert, samarbeid med Høgskolen i Nesna (samlinger i Narvik 240 stp) Historie - nettbasert (60 stp) Nordlige studier (60 stp) Nordområdestudier - nettbasert (180 stp)

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag og yrkesfag - nettbasert (60 stp) Sykepleie - nett- og praksisbasert (180 stp - vår 2013)

Etter- og videreutdanninger/ andre studier Buisiness English (20 stp) Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser (30 stp) Diabetesbehandling og diabetesomsorg (30 stp) Engelsk påbygging (20 stp) Examen Facultatum, fakultetsvariant (10 stp) Examen Philosophicum (10 stp) Folkehelsearbeid (30 stp) Forskningsmetode og vitenskapsteori (10 stp – vår 2013) Geriatri og eldreomsorg (30 stp) Helse, miljø og sikkerhet (30 stp) Helsepedagogikk (30 stp) Journalistikk 1 (30 stp) Journalistikk 2 (30 stp) Kronikeromsorg, revmatologi (30 stp - vår 2013) Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg (30 stp) Palliativ behandling, omsorg og pleie (Vesterålen) (15 stp) Rusproblematikk og psykiske lidelser (30 stp) Utefag (30 stp) Veilederutdanning for mentorer (30 stp) Videreutdanning i anestesisykepleie (90 stp) Videreutdanning i barnesykepleie (90 stp) Videreutdanning i barnevern (30 stp) Videreutdanning i intensivsykepleie (90 stp) Videreutdanning i kreftsykepleie (90 stp) Videreutdanning i miljøterapi (60 stp) Videreutdanning i norsk og matematikk for barnetrinnet (30 stp) Videreutdanning i operasjonssykepleie (90 stp)


Velkommen som student!

Campus, Bodø

Besøk vår Facebook side

8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no

www.uin.no

Studiekatalog 2012-2013  

Studiekatalog UiN

Studiekatalog 2012-2013  

Studiekatalog UiN

Advertisement