Page 1

HøGSKOLEN I BODø STUDIEKATALOG 2010–2011


Praktiske opplysninger

Biologi/naturvitenskap . . . . . . . 28

IT/IKT/informatikk

. . . . . . . . . . . .

38

Velkommen til Høgskolen i Bodø . . . . . . . . .

6

Akvakultur (PhD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Business og IT (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Vanlige begreper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Animal Science (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . 103

IKT og læring 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Universitetet i Nordland . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Biologi (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Informasjonsbehandling (60 sp) . . . . . . . . . . . 39

Studiested Rana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Biologi og kjemi (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Informatikk (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Studiested Stokmarknes . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Grunnstudium (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Oppbygging av grader ved Høgskolen i Bodø 12

Havbruk (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Studienes oppbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) . . . . . . . . 25

Søknad og opptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Havbruksdrift og ledelse, y-vei (Bachelor) . . . 26

Veiledning og tilrettelegging . . . . . . . . . . . . . 16

Marin økologi (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Journalistikk/informasjon . . 40 Journalistikk (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Journalistikk 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Journalistikk 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Studentvelferd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Multimedial nettjournalistikk (30 sp) . . . . . . . . 42

Idrettsfag/friluftsliv . . . . . . . . . . . 32

Studieomtaler Ex. fac/ex. phil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Idrett (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Examen facultatum (10 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Idrett, påbygging (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Examen philosophicum (10 sp) . . . . . . . . . . . . 21

Idrett (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Friluftsliv 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Idrett (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Trenerutdanning (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Akvakultur/havbruk

. . . . . . . . . .

22

Utefag (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Lærerutdanning/pedagogikk 44 Adventure knowledge (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . 45 Barn og kosthold (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Engelsk 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Engelsk 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Engelsk (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Faglærer i kroppsøving og idrett (Bachelor) . . 33 Friluftsliv 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Akvakultur (PhD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Friluftsliv 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Biologi (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Førskolelærerutdanning (Bachelor) . . . . . . . . 46

Eksportmarkedsføring (Bachelor) . . . . . . . . . . 65

Førskolelærerutdanning, samlings- . og IKT-basert (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Grunnstudium (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Havbruk (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) . . . . . . . . 25 Havbruksdrift og ledelse, y-vei (Bachelor) . . . 26 Marin økologi (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Samordna opptak: Elektronisk søknad sendes. Søknadsskjema på www.samordnaopptak.no Lokalt opptak: Elektronisk søknad eller papirsøknad. Elektronisk søknadsskjema på www.hibo.no Papirsøknad bestilles fra og sendes til Høgskolen i Bodø, 8049 Bodø, tlf. 75 51 76 99, service@hibo.no

Kunstfilmproduksjon (Bachelor) . . . . . . . . . . . .

51

Lulesamisk 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Mat og helse 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Matematikk 3 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Musikk 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 NAROM-studier (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Naturfag 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Norsk 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Nordisk litteratur (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pedagogisk entreprenørskap, påbygging (30 sp) 55 Pedagogisk veiledning 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . 56

Faglærer i kroppsøving og idrett (Bachelor) . . 33 Friluftsliv 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Kunst og håndverk (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Musikk 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Vi hjelper deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Studier fra A–Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Kunst og håndverk (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Grunnleggende lese-, skrive- og matematikk­ opplæring, GLSM (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Praktisk-pedagogisk utdanning for . allmennfaglærere (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Praktisk-pedagogisk utdanning for . yrkesfaglærere (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Religion, livssyn og etikk 2, nettbasert (30 sp) 58 Skapende virksomhet i barnehage og skole . (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Småbarnspedagogikk (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . 59 Sosiologi (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Spansk (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Spesialpedagogikk 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . 60 Språk (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Språk- og kommunikasjonsvansker (30 sp) . . 60 Statsvitenskap (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Studier av profesjonspraksis (PhD) . . . . . . . . . 61

Grunnskolelærer (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . 48

Tilpasset opplæring (Master) . . . . . . . . . . . . . . 62

Grunnskolelærer, fleksibel/nettbasert . (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Utefag (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Yrkesdidaktikk (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Historie (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Forbehold Høgskolen i Bodø tar forbehold om gjennomføring av alle studier/emner i henhold til oppsatt plan. Endringer kan forekomme som følge av økonomiske, praktiske eller andre årsaker som høgskolen ikke rår over. Det tas også forbehold om feil eller mangler i studiekatalogen.

Idrett (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Idrett, påbygging (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Idrett (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Idrett (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Markedsføring/eksport . . . . . . . 64 Eksportmarkedsføring (Bachelor) . . . . . . . . . . 65

IKT og læring 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2

3


Organisasjon/ledelse . . . . . . . . . 66 Energy Management (Master) . . . . . . . . . . . . . 108

Nordområdestudier (Bachelor) . . . . . . . . . . . . 76

Diabetesbehandling og diabetesomsorg (30 sp) 90

Northern Scandinavian Politics and Society . (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Folkehelsearbeid (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Norwegian Language and Society (60 ECTS) . 85

Funksjonshemming – aktivitet og deltakelse . (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Norwegian Politics and Society (30 ECTS) . . . 77

Helse, miljø og sikkerhet (30 sp) . . . . . . . . . . . 92

Organisasjon og ledelse (Bachelor) . . . . . . . . . 67

Klinisk sykepleie (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Personalledelse (HRM) (Erfaringsbasert master) 68

Metode, vitenskapsteori og etikk (30 sp) . . . . . 93

Personalledelse og kompetanseutvikling (60 sp) 68

Personalledelse og kompetanseutvikling . (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Rehabilitering (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Personalledelse og kompetanseutvikling, . Mo i Rana (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Personalledelse og kompetanseutvikling, . Mo i Rana (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Sosialt arbeid/Sosionom (Bachelor) . . . . . . . . 94

Siviløkonom, femårig (Bachelor + Master) . . . 111

Politikk og samfunnsendring (Master) . . . . . . 77

Siviløkonom, toårig (Master) . . . . . . . . . . . . . . 112

Rehabilitering (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Siviløkonom, påbygging (60 sp) . . . . . . . . . . . . 113

Social work – with a comparative perspective (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Sosiologi (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Sustainable Management (Master) . . . . . . . . . 114

Sykepleie (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Sosiologi (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Økonomi og ledelse (Bachelor) . . . . . . . . . . . . 115

Sykepleie, nettbasert (Bachelor) . . . . . . . . . . . 98

Sosiologi (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Økonomi og ledelse, Mo i Rana (Bachelor) . . . 116

Sosiologi (PhD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Videreutdanning i aldring og eldreomsorg . (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Økonomi og ledelse, Vesterålen (Bachelor) . . 117

Statsvitenskap (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Videreutdanning i anestesisykepleie (90 sp) . . 99

Økonomi og ledelse, påbygging (60 sp) . . . . . . 117

Statsvitenskap (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Videreutdanning i barnevern (30 sp) . . . . . . . . 100

Helse, miljø og sikkerhet (30 sp) . . . . . . . . . . . 92 Krise- og beredskapsledelse (30 sp) . . . . . . . . 67 MBA HHB (Erfaringsbasert master) . . . . . . . . 109 Organisasjon og ledelse (Bachelor) . . . . . . . . . 67 Personalledelse (HRM) (Erfaringsbasert master) 68

Rusproblematikk og psykiske lidelser (30 sp) 93 Sosialt arbeid (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Videreutdanning i intensivsykepleie (90 sp) . . 100 Videreutdanning i kreftsykepleie (60 sp) . . . . . 101

Praktisk kunnskap . . . . . . . . . . . . . 70

Språk/litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Praktisk kunnskap (Master) . . . . . . . . . . . . . . . 71

Engelsk 1 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Engelsk 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Samfunnsfag/historie/filosofi 72 Bachelor of Arts, Nordic Perspectives . (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Bedriftsøkonomi (PhD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Business og IT (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Eiendomsmegling (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . 107 Eksportmarkedsføring (Bachelor) . . . . . . . . . . 65 Energy Management (Master) . . . . . . . . . . . . . 108 MBA HHB (Erfaringsbasert master) . . . . . . . . 109 MBA i Luftfartsledelse (Erfaringsbasert master) 109 Organisasjon og ledelse (Bachelor) . . . . . . . . . 67 Personalledelse (HRM) (Erfaringsbasert master) 68 Personalledelse og kompetanseutvikling . (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Personalledelse og kompetanseutvikling, . Mo i Rana (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Regnskap og revisjon (Bachelor) . . . . . . . . . . . 110 Regnskap og revisjon, påbygging (60 sp) . . . . 110 Siviløkonom, femårig (Bachelor + Master) . . . 111 Siviløkonom, toårig (Master) . . . . . . . . . . . . . . 112 Siviløkonom, påbygging (60 sp) . . . . . . . . . . . . 113 Sustainable Management (Master) . . . . . . . . . 114 Økonomi og ledelse (Bachelor) . . . . . . . . . . . . 115 Økonomi og ledelse, Mo i Rana (Bachelor) . . . 116

Lulesamisk 2 (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Animal Science (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Økonomi og ledelse, Vesterålen (Bachelor) . . 117

Nordisk litteratur (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Examen philosophicum (10 sp) . . . . . . . . . . . . 21

Spansk (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Historie (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Språk (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Historie (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Historie (Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Sykepleie/helse/sosialfag

. .

88

Barnevern/Barnevernpedagog (Bachelor) . . . 89 Demensomsorg og omsorg til eldre med . psykiske lidelser (30 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4

Bedriftsøkonomi (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Engelsk (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Examen facultatum (10 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Nordlige studier/Northern Studies (60 sp) . . . 75

Bachelor of Arts, Nordic Perspectives . (Bachelor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Veterinær – første del . . . . . . . . . 102

Norwegian Language and Society . (60 ECTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Historie, nettbasert (60 sp) . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Videreutdanning i operasjonssykepleie (90 sp) 101

Økonomi/administrasjon . . . . . 104

Økonomi og ledelse, påbygging (60 sp) . . . . . . 117

Kontaktinformasjon Kontaktadresse Høgskolen i Bodø 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 postmottak@hibo.no www.hibo.no Besøksadresse Mørkvedtråkket 30

Servicetorget www.hibo.no/servicetorget service@hibo.no Tlf. 75 51 72 00 Opptak www.hibo.no/opptak service@hibo.no Tlf. 75 51 76 99

Fakultet for biovitenskap og akvakultur www.hibo.no/fba Fakultet for samfunnsvitenskap www.hibo.no/fsv Handelshøgskolen i Bodø www.hibo.no/hhb

Profesjonshøgskolen www.hibo.no/phs Studiested Rana www.hibo.no/rana Tlf. 75 12 97 29 Studiested Stokmarknes www.hibo.no/stokmarknes Tlf. 76 11 80 50

5


Arctic Circle

Velkommen til Høgskolen i Bodø

6

Våre studentambassadører mener at vi tar i mot nye studenter på en flott måte.

Studentambassadørene våre skal bidra til å trekke enda flere studenter til Bodø, og til våre studiesteder på Stokmarknes eller i Mo i Rana.

– Velkomsten gjør en kjempejobb. Høgskolen i Bodø har boliggaranti for nye studenter, gratis buss for studenter i september, en god fadderordning, en moderne campus og en studentbarnehage tilpasset eksamensperioden, sier student­ ambassadørene.

Som rektor ved Høgskolen i Bodø har jeg ingen problemer med å innrømme at uttalelser som dette oppmuntrer og varmer. Det ambassadørene sier, viser at vi lykkes med å skape et inkluderende, åpent og attraktivt studentmiljø ved Høgskolen i Bodø. Selvsagt er jeg glad for det.

Helt siden opprettelsen av Nordland Sykepleiehøgskole, Bodø Lærerhøgskole og Nordland Distriktshøgskole, og i prosessen med sammenslåing av disse institusjonene til Høgskolen i Bodø, har nærhet, tillit og trygghet vært viktige bærebjelker for oss og for studentene. Kandidatene som går ut fra Høgskolen i Bodø er garantister for fremtidens Norge. I lovtaler, planer og dokumenter hevder man at kunnskap er fremtidens viktigste ressurs. Studenter ved våre utdannings­ institusjoner er derfor vår viktigste investering i en trygg fremtid. Da må vi vite å pleie denne ressursen riktig.

Universitetsstatus handler om mer enn bare «status». Det handler i alle ­henseender om å ta vare på egne ressurser og ikke minst å legge til rette for nye utviklingsmuligheter.

Det er med stor grad av både trygghet og stolthet jeg kan ønske alle studenter velkommen til Bodø og høgskolen. Hvis alt går som vi håper og tror, vil de fleste av dere kunne ­uteksamineres fra Universitetet i Nordland.

Vårt nye universitet bygger på lands­ delens og regionens ressurser. Vi bygger et u ­ niversitet som kjenner sine omgivelser og som fungerer i det regionale, nasjonale og internasjonale miljøet. Vi skal bygge videre på de faglige tradisjonene som ligger i Høgskolen i Bodø, og vi skal ta vare på de tradisjonene vi har innenfor studentvelferd, trivsel, nærhet, åpenhet og trygghet.

7


Vanlige begreper HBO

Karakterer

Etterutdanning

Forkortelse for Høgskolen i Bodø.

Karakterskala: A–E for bestått og F for ikke bestått, eller Bestått/ Ikke bestått.

Kortere kurs som har karakter av opp­ datering. De fører ikke fram til en formell eksamen eller kompetanse, og gir ikke studiepoeng. Det stilles ingen formelle opptakskrav, men gis opplysninger om forkunnskaper som er nødvendige for å ha utbytte av utdanningen.

Semester Ved Høgskolen i Bodø er studieåret delt inn i et høstsemester (august–desember) og et vårsemester (januar–juni).

Normert studietid Den tid et studium er forutsatt gjennom­ ført på med heltids arbeidsinnsats. Lånekassen anvender normert studietid som grunnlag for sine beregninger.

Studiepoeng (SP)/ ECTS Credits Mål på studienes arbeidsomfang. Ett års heltidsstudium svarer til 60 studiepoeng (= 60 ECTS Credits).

Studieplan Detaljert beskrivelse av studiets mål­ gruppe, yrkesmuligheter og videre utdanning, opptakskrav, studiets varighet, omfang og nivå samt læringsutbytte. Studieplaner revideres/oppdateres hvert år og for hvert nytt studentkull som begynner på studiet.

Grunnutdanning Studier der opptakskravet er generell eller spesiell (tilleggskrav) studiekompetanse fra videregående skole, eller real­ kompetanse.

Grader Bachelorgrad (lavere grad) tildeles for fullførte, treårige grunnutdanninger. Noen fireårige utdanninger leder også til bachelorgrad. Masterstudier er oftest toårige studier, som krever at et bachelorstudium er fullført på forhånd. Til siviløkonom­studiet/ Master of Science in Business tar vi også opp studenter direkte til et femårig studium (bachelor + master). Søkere som har minst to års arbeids­erfaring etter fullført bachelorgrad, kan tas opp til et 1,5 årig MBA-studium – erfaringsbasert Master in Business Administration.

Videreutdanning Krever tidligere fullført høyere utdanning, og har som mål å gi ulike yrkesgrupper ny/økt kunnskap som er relevant for deres arbeid. Videreutdanning fører fram til eksamen og gir formalkompetanse og studiepoeng. Noen av våre videre­ utdanninger kan inngå som del av et masterstudium.

Påbyggingsstudium Videreutdanning som faglig bygger på og utvider et tidligere fullført studium (1-årige påbyggingsstudier kan for eksempel være det siste året i en bachelor- eller mastergrad).

IKT-basert undervisning

Mastergrad (høyere grad) tildeles normalt etter fem års studieløp. Den består oftest av en bachelorgrad med et toårig studium (masterstudium) på toppen, eller av ett femårig studium som omfatter både bachelor- og masternivået.

Undervisning hvor studenter og lærere i stor utstrekning benytter e-læringssystem og kommuniserer og arbeider via Internet, elektronisk post og eventuelt med videokonferanser.

I noen tilfeller kan masterstudiet ha en varighet på et år eller halvannet år. Da kreves det enten en utvidet bachelorgrad (mer enn tre år) eller relevant yrkes­ erfaring i tillegg til bachelorgraden før opptak til masterstudiet.

Her gis undervisningen i konsentrerte bolker. Studentene møtes til samlinger på campus i Bodø eller andre steder. I tillegg til selvstudium, benytter studentene IKT til arbeid mellom samlingene.

PhD er forskerutdanning, og tar normalt tre år etter mastergraden.

Høgskolens desentraliserte studier har undervisning på andre steder enn i Bodø., eksempelvis Mo i Rana og Stokmarknes.

Vi bygger Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland gagner hele lands­delen, sier rektor Pål A. Pedersen ved Høgskolen i Bodø. Universitetet i Nordland vil rette opp en grunnleggende utdanningsmessig skjevhet i nasjonal sammenheng. – Gjennom å bli godkjent som universitet har vi bevist at høgskolen holder en høy faglig standard. Et universitet har faglig autonomi, det vil si faglig selvstyre og selvbestemmelse, som gjør institusjonen langt mer fleksibel til å møte nye ­utdanningsbehov fra samfunnet og næringslivet. Ved en universitetsstatus vil anseelsen styrkes, både nasjonalt og internasjonalt – noe som vil gjøre det lettere både å rekruttere høyt kvalifisert personell og å tiltrekke seg nye studenter. Et universitet står sterkere når det gjelder adgangen til nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Vi vil få en sterkere posisjon i forhandlinger om samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner – og deres eksterne partnere.

– I din velkomsthilsen til studentene i Studiekatalogen skriver du at: – Vårt nye universitet bygger på landsdelens og regionens ressurser. Hva legger du i dette? – Høgskolen i Bodø har fulgt dette nøye opp gjennom oppbyggingen av våre fire doktorgradsprogrammer, som vil øke antall doktorgrader i landsdelen med 20 til 25 prosent. Det er betydelig. Videre er det allmenn enighet om at forskning og utdanning legger et vesentlig og godt fundament for samfunnsutviklingen og verdiskapningen. For Nordland, som har en større verdiskapning og et høyere folketall enn Troms og Finnmark til sammen, er det ikke tilstrekkelig med kun Universitetet i Tromsø. Når vi vet hvordan Nord-Norge ser ut, geografisk og demografisk, er det et legitimt behov for Universitetet i Nordland. Vi må spørre oss hva som gagner lands­ delen, og det nye universitetet vil bli en positiv kraft i nærings- og samfunns­ utviklingen, sier Pål A. Pedersen.

Samlingsbaserte studier

– Hva kan de mer direkte effektene av Universitetet i Nordland bli, for ­eksempel når det gjelder nærings­ utviklingen? – Universitetet i Nordland vil være utfyllende i forhold til tilbudet som gis fra de eksisterende universitetene i landet. Realitetene er at i Nordland fylke finnes det i dag et variert næringsliv som gir store eksportinntekter til landet, og potensialet for nye næringer er stort. Det er også en realitet at Nordland fylke henger klart etter når det gjelder utdanningsnivået i befolkningen sammenlignet med resten av landet. Byene og distriktene trenger kvalifisert arbeidskraft, og det er et følbart behov for nye kompetansearbeidsplasser. Vi bygger Universitetet i Nordland for å styrke den nasjonale kunnskaps­ allmenningen, og vi bygger Universitetet i Nordland for å sikre en regional fordeling av kompetansen og kunnskapsutviklingen i landet, sier rektor Pål A. Pedersen.

Desentraliserte studier

Da det Kongelige Frederiks Universitet ble opprettet i Christiania i 1811 var motstanden svært sterk i København

Mer informasjon finner du på høgskolens hjemmesider: www.hibo.no.

Foto: Rune Nilsen

8

– Men noen tviler på det? – Husk at da det Kongelige Frederiks Universitet ble opprettet i Christiania i 1811 var motstanden svært sterk i København…

9


studiested rana Vårt studiested på Helgeland befinner seg midt i sentrum av Mo i Rana. Mo i Rana er Norges fjerde største ­kommune i utstrekning og tredje største by i Nord-Norge. Studiestedet har i dag tre bachelorstudier samt en del videreutdanninger. Du kan velge blant disse yrkesretningene etter at du har studert hos oss; sykepleie, ­kriminalomsorg, sosialt arbeid, barne-, ungdom og voksenpsykiatri, offentlig forvaltning, kommunehelse­tjenesten,

bedriftshelsetjenesten, flyktningarbeid, rusomsorg, konsulent-/førstekonsulentar­ beid, økonomi/ organisasjon, forretnings­ utvikling med mer. Studiestedet Rana setter studenten i fokus. Studenten får god oppfølging og veiledning, det er god kontakt mellom student og foreleser og kort vei til administrasjonen. Studiestedet har en flott kantine, egen nylig oppdatert bibliotekfilial og ikke minst gode reiseforbindelser med buss og tog i umiddelbar nærhet, samt kort vei til flyplass. Studentene har gode muligheter for samarbeid med nærings­livet.

Mo i Rana har mye å tilby av aktiviteter på fritiden. Her kan du benytte deg av alpinanlegg, skiskytteranlegg, turløyper, nytt badeanlegg, Europas beste motor­ sportsbane, to treningssentre, kaféer, restauranter, diskotek, nattklubber, konsertsteder, ballettstudio og kino. Et nytt kunnskapssenter er under planlegging. Mo i Rana er også stedet for Vikafestivalen, Vinterlysfestivalen og Smeltedigelen med internasjonale artister. For mer informasjon, besøk vår hjemme­ side www.hibo.no/rana

Velkommen som student i Mo i Rana!

Studiestedet vårt i Vesterålen tilbyr grunnstudier innen økonomi og ledelse, ­sykepleie, førskolelærer, grunnskolelærer og sosialt arbeid, med spesialisering som barnevernspedagog eller sosionom. I tillegg til våre grunnstudier tilbyr vi diverse videreutdanninger og skreddersyr studieprogram etter bestilling fra næringsliv og offentlig forvaltning.

Vi utvider vårt studietilbud og får stadig flere studenter. Ved studiested Stokmarknes samarbei­ der vi tett med studentene for å videreutvikle våre tilbud. Gjennom samarbeidsutvalget søker vi å ta opp saker som er aktuelle for studentene, samtidig som vi får tilbakemeldinger fra og kan gi informasjon til student­ gruppen gjennom de tillitsvalgte. Vi holder til i lokaler ved Vesterålen Høgskolesenter hvor vi blant annet tilbyr PC-lab, betjent bibliotek, kantine, grupperom og sosialsoner. Våre lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Hotell for Camilla – sykepleie for Johan

MulighetEN til å lære mer

Camilla Markussen (25) fra Mo i Rana er student ved Høgskolen i Bodø – på Mo. Hun tar bachelor eksamen i økonomi.

– Hvis studiet ikke hadde vært desentra­lisert, hadde jeg ikke prioritert å slutte i jobb for å studere fulltid, sier Elin Antonsen (40).

Camilla har to utdanninger fra før hun begynte på Høgskolen i Bodø – kokk og internasjonal taxisjåfør. – Utdannelse som EU-godkjent taxisjåfør gir deg muligheten til å starte taxiselskap hvor som helst i Europa, sier Markussen. – Har du tenkt alvorlig på det? – Nei, jeg har arbeidet seks år som kokk. Fire år på hotell og to år på hurtigruta. Jeg liker å arbeide i hotellbransjen og fortsetter gjerne å arbeide med det.

– Hva synes du om økonomistudiene? – Jeg er fornøyd med studiene ved Høgskolen i Bodø. Det har vært mye å gjøre, men lærerne våre er flinke og hjelpsomme. Lurer du på noe faglig, er det bare å ta kontakt og så får du hjelp, sier Camilla Markussen.

Arbeide med mennesker

Johan Hansen (29) er sykepleierstudent og fra Kragerø. Hansen er snart ferdig med sykepleierstudiene sine, og han gleder seg til det. – Jeg har hatt en fin studietid i Mo i Rana, men når lengter jeg etter å komme ut i arbeidslivet på permanent basis, sier Hansen. – Hva gjorde du før du begynte? – Etter videregående utdanning arbeidet jeg på et skipsverft, og senere på et trykkeri. Jeg hadde lyst å arbeide mer med

10

studiested Stokmarknes

mennesker. Da ble det sykepleien. Jeg kom inn ved Høgskolen i Bodø, og jeg har ikke angret på valget. – Er det noen felter innen sykepleie som du ønsker å jobbe med? – Jeg liker å jobbe med mennesker i akutte situasjoner, og jeg er åpen for å jobbe i utlandet. Men først og fremst gleder jeg meg til å jobbe som sykepleier, sier Johan Hansen.

Elin Antonsen bor og jobber i Bø. Noen uker på våren og høsten kjører hun til Stokmarknes for å være med på studie­ samling sammen med andre sykepleier­ studenter. – Jeg har 18 år i samme yrke i helsevese­ net. Jeg trives på jobb, men jeg føler at jeg står litt fast. Jeg hadde lyst på flere utfordringer, sier hun. Som mor til tre barn hadde det vært uaktuelt for henne å flytte til Harstad eller Bodø for å studere. – Det er flott at jeg kan kombinere studiet med jobb og familie. Det tar ca. én time og 15 minutter å kjøre fra Bø til Stokmarknes.

Jeg kan kjøre ungene til barnehagen og hente dem igjen på ettermiddagen, sier Elin. Hun er godt fornøyd med hvordan studiet er tilrettelagt. – Studiet krever mye av deg som student, og du må disiplinere deg til å jobbe jevnt og trutt for å være à jour med pensum og forberedt til eksamen. Jeg lærer masse, sier Elin.

Been there, done that

– Jeg ville prøve det når ­tilbudet var her, sier sosiologi­student Kristian Ellingsen (20) fra Sortland. Ellingsen har tidligere ­studert i Trondheim, men kom hjem igjen.

Vesterålen består av seks kommuner fordelt på fire øyer: Andøya, Langøya, Hadseløya, Austvågøya og Norges største øy, Hinnøya. Stokmarknes ligger på Hadseløya i Hadsel kommune. Vesterålen byr på vakre naturopplevelser, spennende spor av historie og et godt kulturliv. Studenter ved studiestedet har mulighet til å leie hybelhus i nær tilknytning til høgskolens lokaler. Vi har et godt sosialt miljø. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside www.hibo.no/stokmarknes

Velkommen som student på Stokmarknes!

jeg velger å studere hjemme. Det er også økonomisk gunstig, sier Kristian. Han tar samlingsbasert heltidsstudium i sosiologi, som har tre samlinger i semesteret. – Dette er en helt annen måte å studere på. Måten studiet er lagt opp på, gjør at man kan styre fritt og jobbe med stoffet på egenhånd. Nøkkelen er å være strukturert, sier Kristian, som har jobb i tillegg til studiet. – Jeg ønsker å jobbe med mennesker, og da er sosiologi relevant uansett, sier han.

– Jeg har prøvd det også. Men det er veldig fint at man kan være hjemme og studere. Det er personlige og sosiale grunner til at

11


OPPBYGGING AV GRADER VED HØGSKOLEN I Bodø

Høgskolen i Bodø tilbyr høyere utdanning på alle nivåer. For nærmere informasjon, se www.hibo.no > Student > Studieplaner. For kortere enkeltkurs, se Studier > Enkeltemner og kurs.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur PhD i akvakultur Doctor of Veterinary Medicine in Kosice, Slovakia

Master i havbruk

Master i marin økologi

MBA HHB (erfaringsbasert)

Bachelor in Animal Science

Bachelor i biologi

Bachelor i havbruksdrift og ledelse

Bachelor i eksportmarkedsføring

Innholdet i studiene kan være forhånds­ definert uten valgmuligheter for student­ ene, eller ha noen obligatoriske fag og noen valgfag. Det er også mulig innenfor gitte regler å komponere sitt eget bachelorstudium.

Fakultet for samfunnsvitenskap PhD i sosiologi Master in social work with a Comparative Perspective

Master i sosialt arbeid

Master i rehabilitering

Master i sosiologi

Master i politikk og samfunnsendring

Master i personalledelse (erfaringsbasert)

Master i historie

Bachelor in sosialt arbeid

Bachelor i barnevern

Bachelor i sosiologi

Bachelor i nordområdestudier

Bachelor i statsvitenskap

Bachelor i organisasjon og ledelse

Bachelor i historie

Bachelor i journalistikk

PhD i bedriftsøkonomi

Bachelor of Arts, Nordic perspectives

Bachelor i eiendomsmegling

Bachelor i regnskap og revisjon

MBA HHB (erfaringsbasert)

5-årig

Master of Science in Business (siv.øk)

Bachelor i økonomi og ledelse

PhD

MASTER Bachelor i informatikk

Bachelor

MASTER

MASTER ERFARINGSBASERT MBA-STUDIUM 90 sp

TOÅRIG MASTERSTUDIUM 120 sp

MINST 2 ÅRS YRKESERFARING

TREÅRIG BACHELORSTUDIUM 180 sp

PhD i studier av profesjonspraksis Master i tilpassa opplæring

Master i praktisk kunnskap

Bachelor grunnskolelærer

Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Master i klinisk sykepleie

Master i idrett

BACHELOR

FEMÅRIG MASTERSTUDIUM 300 sp

BACHELOR ÅRSSTUDIUM 60 sp

Bachelor i sykepleie

Bachelor i idrett

Bachelor i språk

TREÅRIG BACHELORSTUDIUM 180 sp

TREÅRIG BACHELORSTUDIUM 180 sp

BACHELOR ÅRSSTUDIUM + HALVÅRIG FORDYPNING 90 sp

TOÅRIG STUDIUM 120 sp

Typer av studier som tilbys ved Høgskolen i Bodø: • Treårige bachelorstudier. Noen av disse kan avsluttes etter to år med tittelen høgskolekandidat. For flere av bachelorstudiene er det første året et godkjent årsstudium. • Fireårig profesjonsstudium. ­Grunnskolelærerutdanningen kan settes sammen slik at den fyller krav til bachelorgrad etter tre år. • Masterstudier er oftest toårige studier som krever at et bachelor­ studium er fullført på forhånd. Siviløkonomstudiet/Master of Science in Business tar opp studenter direkte til et femårig studium (bachelor + master). Søkere med minimum to års arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad, kan tas opp til de 1,5-årige MBA-studiene. • Doktorstudier (PhD): Forskerutdanning har normalt tre års varighet og bygger på fullført mastergrad/ hovedfag.

PhD

Profesjonshøgskolen

Bachelor førskolelærer

Organisering Undervisningen er organisert på ulike måter. Noen studier har ordinær ­undervisning hver uke eller i bolker gjennom studieåret. Andre er samlings­ baserte og bruker i tillegg e-læringssystem. Mer om dette finner du i studieomtalene. Studietilbudet ved Høgskolen i Bodø utvikles fortløpende. Oppdatert oversikt finner du på www.hibo.no

Eksempler på oppbygging av grad:

Master of Science in Energy Management

Bachelor i business og IT

Spørsmål kan rettes til studieveileder ved det enkelte fakultet. Toårig master­ studium bygger vanligvis på fag du har fra bachelorstudiet og det er normalt krav til snittkarakter fra bachelorstudiet for opptak til et masterprogram. De nye MBAstudiene har ikke samme krav til videreføring av fag fra bachelor- til masterstudiet.

Aktuelt fakultet må forhåndsgodkjenne din individuelle plan, kontakt derfor studieveileder for mer informasjon.

Vi kan lage en individuell tilpasning/ framdriftplan for deg. Det betyr at svært mange heltidsstudier kan gjennomføres på deltid.

Handelshøgskolen i Bodø

Master of Science in Sustainable Management

Studienes Oppbygging

• Høgskolen har et stort tilbud av halvårs- og årsstudier både på grunnleggende og videregående nivå. Disse kan tas separat, som tilleggsutdanning eller videre­ utdanning, eller som valgfag og spesialiseringer innenfor andre studier. Det tilbys også mindre emner som er allmenne eller tilpasset behov hos enkelte yrkesgrupper. Høgskolens senter for etter- og videreutdanning (SEVU) skreddersyr kurs­pakker for ulike oppdragsgivere.

ÅRSSTUDIUM + HALVÅRIG FORDYPNING 90 sp

12

13


Søknad og opptak Informasjon om studietilbudet ved Høgskolen i Bodø finner du i denne katalogen og på www.hibo.no/studier Slik søker du

Opptaksgrunnlag

For studier som er med i det samordna opptaket, skal du søke til Samordna opptak. For studier med lokalt opptak søker du direkte til Høgskolen i Bodø. Det framgår av hver studieomtale i denne katalogen om studiet er med i samordna opptak eller lokalt opptak.

Opptak til grunnstudier ved Høgskolen i Bodø forutsetter i utgangspunktet generell studiekompetanse. Opptak kan også gis på bakgrunn av realkompetanse. Det kreves da at du er 25 år eller eldre, og kan dokumentere relevant utdanning/ yrkespraksis. Søkere med generell studiekompetanse kan ikke bli behandlet på grunnlag av realkompetanse. Se mer om dette i Søkerhåndboka.

Samordna opptak (SO) SO er et felles, nasjonalt opptaksorgan for grunnleggende studier ved ­universiteter og høgskoler i Norge. SO gir ut ­Søker­håndboka, hvor du finner ­opplysninger om studiekompetanse, søknadsprose­dyrer og frister, samt oversikt over alle studier som er med i SO. Du får Søkerhåndboka ved alle videregående skoler, NAV-kontorer, universitet og høgskoler i landet. Søknaden må fylles ut og sendes elektronisk. Det er ikke lenger mulig å søke på papirskjema. Du finner søknadsskjema på: www.samordnaopptak.no

Søknadsfrister NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan være mulig å få plass ved mange studier selv etter at søknadsfristene er utløpt. Kontakt opptakskontoret for informasjon.

Lokalt opptak

1. mars – enkelte grupper

Alle våre studier som ikke er med i Samordna opptak har lokalt opptak ved Høgskolen i Bodø. Søknad sendes på eget søknadsskjema direkte til Høgskolen i Bodø. Søknadsskjemaet (papirutgave) kan du bestille fra oss, eller du kan søke elektronisk på hjemmesiden vår; www.hibo.no/opptak

• Søknad om forhåndsløfte til grunn­ leggende studier • Søknad til grunnleggende studier med utenlandsk opptaksgrunnlag • Søknad til grunnleggende studier med Steinerskole som opptaksgrunnlag • Søknad om opptak utenom poeng­ reglene til grunnleggende studier • Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Det ligger en link til søknadsskjemaet under beskrivelsen av hvert studium i nettversjonen av studiekatalogen vår.

14

For videreutdanninger/påbyggingsstudier kreves det som regel at du har fullført bestemte fag eller studier fra høyere utdanning. Kravene er spesifisert under «opptakskrav» i beskrivelsen av hvert enkelt studium.

Dokumentasjon av utdanning og/eller praksis som avsluttes etter søknads­ fristene 1. mars og 15. april, må etter­ sendes innen 1. juli. Det må framgå av søknaden om søkeren er i utdanning eller i arbeid i opptaksåret dersom dette skal telle med ved poengberegningen. Send ikke originaler, men attesterte kopier som dokumentasjon.

15. oktober

15. april – ordinær søknadsfrist

• Alle studier som starter i januar.

• Alle studier som starter i høstsemesteret (med unntak av enkelte grupper som har frist 1. mars).

Søknaden må være komplett ved søknadsfrist. Utdanning som ikke er avsluttet, blir ikke tatt hensyn til ved søknadsbehandling.

Privatister

Lånekassen

Personer som på ulike måter har skaffet seg kunnskap som evalueres gjennom eksamener ved høgskolen, kan etter nærmere regler melde seg opp til eksamen som privatister. Det stilles de samme krav til privatister som til andre studenter. Dette gjelder for eksempel opptakskrav, eventuelle andre krav om forkunnskaper og arbeidskrav som må være oppfylt for å få melde seg opp til eksamen.

Informasjon om stipend, studielån, vilkår etc. finnes på hjemmesiden til Lånekassen; www.lanekassen.no

Privatister må betale eksamensavgift samt semesteravgift for aktuelt eksamens­ semester. Oppmelding til privatisteksamen skjer på eget skjema og innenfor egne frister som kunngjøres i studiekalenderen på høgskolens hjemmeside. Skjema og nærmere opplysninger fås ved henven­ delse til Servicetorget/Opptakskontoret.

Viktig for deg som har fått innvilget stipend og/eller studielån: Du må registrere deg som student ved høgskolen ved studiestart for å få pengene overført til din konto. Informasjon om registre­ ringsrutiner og frister ved Høgskolen i Bodø finner du på vår hjemmeside: www.hibo.no

Søkere til Samordna Opptak – MinID Fra og med 2010 vil det bli krav om bruk av elektronisk identitet fra MinID. PIN-kodene får du ved å gå til www.skatteetaten.no

Det tar 1–5 dager fra du bestiller PINkodeark til det ligger i postkassa, så du må ordne dette i god tid før søknadsfrist.

Kontakt opptak Høgskolen i Bodø Opptakskontoret 8049 Bodø Tlf. 75 51 76 99 service@hibo.no www.hibo.no/servicetorget

15


Vi hjelper deg: Søknad og opptak Aina Johnsen Tlf. 75 51 72 02 service@hibo.no

Kate Lihall Tlf.. 75 51 72 66 service@hibo.no

Hanne Nilsen Tlf. 75 51 72 10 service@hibo.no

Veiledning og tilrettelegging Studieveiledning Er du usikker på hva et studium krever av deg, på hva fagene handler om eller hva du kan bruke utdanningen til, ta kontakt med en studiekonsulent eller rådgiver ved høgskolen. Har du behov for redusert studietempo eller andre tilpasninger, kan de gi råd om hvordan du kan legge opp en individuell plan som avdelingen godkjenner. Kontaktpersoner: Se studieomtalene samt neste side.

Læringsmiljø Høgskolen har moderne, innbydende lokaler, og studentene har tilgang til gode arbeidsplasser døgnet rundt. For å lette overgangen for deg som kommer rett

16

fra videregående skole arrangeres det kurs blant annet i studieteknikk, skriveteknikk, presentasjonsteknikk og eksamens­ mestring. Fagpersonalet er lett til­ gjengelig og omgangstonen uformell. Studentenes evaluering av under­ visningen er dessuten et viktig bidrag til kontinuerlige forbedringer.

Særskilt tilrettelegging Har du en funksjonsnedsettelse (redusert syn, hørsel eller bevegelighet, kronisk sykdom eller midlertidig skade, lese- og skrivevansker og annet) legger vi så langt som mulig forholdene til rette for deg i undervisningssituasjonen og til eksamen. Vi samarbeider med ulike eksterne instanser

Fakultet for biovitenskap og akvakultur Toril Bertheussen Tlf. 75 51 74 04 toril.bertheussen@hibo.no Johanne Hansen Kobberstad Tlf. 75 51 74 49 johanne.hansen. kobberstad@hibo.no Nina Ellingsen Høiskar Tlf. 75 51 73 51 nina.ellingsen@hibo.no

Fakultet for samfunnsvitenskap Sunniva Grønstad Rosenfors Tlf. 75 51 72 65 sunniva.gronstad. rosenfors@hibo.no

Internasjonalt kontor Monica Brobakk Tlf. 75 51 78 03 monica.brobakk@hibo.no

som skaffer utstyr og som bistår oss med spesialkompetanse etter behov. På campus i Bodø og på Stokmarknes er lokalene godt tilgjengelige for bevegelseshemmede. Ta direkte kontakt med studiested Mo i Rana for opplysninger om tilrettelegging. Studentsamskipnaden i Bodø tilbyr hybler og leiligheter tilpasset for rullestolbrukere. Ved studiestedene Mo i Rana og Stokmarknes kan lokal studie­leder gi nærmere opplysninger. Det er viktig at du informerer høgskolen om dine behov så snart som mulig etter opptak.

Kontaktpersoner Se neste side eller www.hibo.no/studieveileder

Særskilt tilrettelegging Siv-Anita Eriksen Tlf. 75 51 76 42 siv.anita.eriksen@hibo.no

Studentsamskipnaden i Bodø se www.ssib.no Rigmor Hansen Tlf. 75 51 72 40 rigmor.hansen@hibo.no

Tom Jacobsen Tlf. 75 51 70 10 tom.jacobsen@hibo.no Sissel Marit Jensen Tlf. 75 51 78 04 sissel.marit.jensen @hibo.no

Synnøve Dalmo Tollåli Tlf. 75 51 72 63 synnoeve.tollaali@hibo.no

Studiested Stokmarknes Barbro Fjellheim Holm Tlf. 76 11 80 52 barbro.fjellheim.holm @hibo.no

Handelshøgskolen i Bodø Ellen Abelgård Tlf. 75 51 76 68 ellen.abelgaard@hibo.no

Anita Eide Tlf. 75 51 76 67 anita.eide@hibo.no

Grete I. Knudsen Tlf. 75 51 76 77 grete.knudsen@hibo.no

Anita Kransvik Tlf. 75 51 76 52 anita.kransvik@hibo.no

Profesjonshøgskolen Gisle Pettersen Tlf. 75 51 77 77 gisle.pettersen@hibo.no

Sølvi Skipnes Tlf. 75 51 77 15 soelvi.skipnes@hibo.no

Studiested Rana Tone Bruun Tlf. 75 12 97 15 tone.bruun@hibo.no

Irene Bursvik Tlf. 75 12 97 29 irene.bursvik@hibo.no

Anne-Line Davidsen Tlf. 75 12 97 39 anne.line.davidsen@hibo.no

Gry Schultz Tlf. 76 11 80 50 gry.schultz@hibo.no

17


studentvelferd Norges beste velkomst

Du vil trives

Boliggaranti!

Vi vet hvor viktig det er å komme godt i gang, å bli kjent på et nytt sted, kjent med andre studenter og å få nye venner. Derfor gjør vi det lett for deg.

Studentmiljøet ved Høgskolen i Bodø scorer veldig høyt på nasjonale målinger. Om det skyldes den nordnorske frilynt­ heten, den direkte og uformelle være­ måten, de flotte lokalene, de intime møteplassene eller rett og slett det gode arbeidet studentforeningene våre gjør, kan andre lure på. Vi mener alt dette fremelsker god læring i et godt miljø. Vi vet også at studentene våre setter pris på at skolens lokaler er tilgjengelige til enhver tid, og at det er lett å ta kontakt med lærere for faglig veiledning og hjelp. Trenger du noen å snakke med om problemer i hverdagen, har sosialrådgiver og studentprest ved skolen en åpen dør for deg. Spør oss også om tilbud som helsestasjon og helsekasse.

Høgskolen i Bodø gir boliggaranti til alle nye studenter med Bodø som studiested.

Gi oss beskjed om når du kommer før studiestart, så møter vi deg på flyplassen, jernbanen, busstorget eller kaia, og frakter deg dit du skal bo. Vi viser deg veien til høgskolen, til butikker, bank, post, legekontor og andre steder du trenger. Du får en liten velkomstpakke som kan komme godt med de første dagene. Ta kontakt med Velkomstkontoret; velkomsten@hibo.no

Benytt deg av fadderen Det er ikke noe problem å bli kjent med andre på Høgskolen i Bodø. Når studieåret starter, starter fadderordninga. De tre første ukene tar erfarne studenter seg av nykommerne i Bodø. Om du skulle komme noen dager etter starten, kan du kontakte studentleder og si ifra om at du kommer senere. Vi anbefaler alle nye studenter å delta. Hver fadder er guide og kontaktperson for en gruppe på 10–15 nye studenter. Du blir fulgt rundt på høgskolen og kan gjøre deg kjent med hvor du finner undervisnings­ rom, datalab’er, bibliotek, grupperom og så videre. Fadderen er student ved samme fakultet eller kanskje på samme studium som deg og kan gi gode råd om hvordan du kommer godt i gang med studiet. Fadderen tar også «sine» nye studenter med på ulike sosiale arrangementer, så ingen behøver å gå alene. Ca. 400 faddere er i aktivitet ved studie­ start – lett synlige i egne gensere. Trenger du hjelp eller lurer på noe, står de gjerne «på pinne» for deg. For mer informasjon, se www.hibo.no/sob

18

Er du interessert i studentpolitikk og vil prøve deg i organisasjonsarbeid, er du velkommen med i det blomstrende foreningslivet på høgskolen. «Samfunnet» er nylig pusset opp og er en av livsner­ vene i studentlivet. Her arrangeres alt fra intime temakvelder til store konserter med kjente artister. Hvis du har lyst å være med i en av arbeidsgjengene her, får du fort nok å gjøre på fritida. Du finner flere opplysninger hos Studentorganisasjonen i Bodø; www.hibo.no/sob

Boligtilbud Studentsamskipnaden i Bodø (SSiB) har fem studenthjem med hybler og leilig­ heter av god standard, i ulike størrelser og til greie priser, noen av dem tilpasset for rullestolbrukere. Fire av studenthjemmene ligger i gangavstand fra høgskolen, det femte ligger nærmere bykjernen. I tillegg samarbeider SSiB med private utleiere, og mange studenter skaffer seg bolig på det private markedet. For mer informasjon, se www.ssib.no. På studiestedene Rana og Stokmarknes går det også oftest greit å skaffe seg husrom. Se www.ssib.no eller kontakt studiestedet direkte for opplysninger.

Boliggarantien garanterer studentene en studentbolig eller bolig i det private markedet innen 1 uke etter semesterstart. Bodø er en utdanningsby med et godt boligmarked, og det går normalt greit å skaffe seg bolig i byen. Vær oppmerksom på at garantien ikke gjelder en bestemt type bolig, men «tak over hodet». Vær også oppmerksom på at ikke alle kan garanteres bolig i Studentsamskipnadens boliganlegg.

VI HJELPER DEG MED DET MESTE!

Fristen for å komme inn under boliggarantien er 27. juli. Forutsetningene for å komme inn under garantiordningen: 1. Du må ha registrert deg på www.boligtorget.no 2. Du må ha gitt beskjed til Velkomsten, 75 51 74 00, www.hibo.no/velkomsten 3. Du må selv aktivt ha søkt bolig gjennom tilgjengelige kanaler: • Boligtorget (søknad om studentbolig) www.boligtorget.no • Boligdatabasen (studentsamskip­ nadens privatboligformidling) www.ssib.no • Annonsesidene i Avisa Nordland www.an.no

Barnehager Studentsamskipnaden driver Studentongan barnehage. Barnehagen flytter inn i helt nye og tidsriktige lokaler til semesterstart. Mer om tilbudet finner du på www.ssib.no

Positiv fritid Ved Høgskolen i Bodø finnes det forenin­ ger for mange ulike hobbyer og fritids­ aktiviteter. Du kan trene eller trimme på Friskhuset treningsstudio, drive klatring og annen idrett i Mørkvedhallen, benytte løpebaner og kunstgressbanen tilknyttet hallen. Lysløyper og marka ligger lett tilgjengelig nær Campus og det er lagt til rette for aktiviteter til vanns og i lufta. Du kan også fordype deg i foto, film, sjakk og mye annet.

eller scooter, kan du leie du dette rimelig hos Studentsamskipnaden, og selvfølgelig også utstyr til å prøve fiskelykken. Ryker buksa, eller du ønsker å sy nye gardiner til hybelen kan du låne symaskin til dette når det måtte trengs. Og gidder du ikke å lage mat selv, får du kjøpt god, sunn og rimelig mat i Studentsamskipnadens mange kantiner. Alt du trenger av pensums­ litteratur og rekvisita kjøper du i Pensum bokhandel på skolen.

Har du lyst på en hyttetur ei helg sammen med gode venner? Hos Studentsamskipnaden kan du leie student­hytte og båt. Trenger du ski, sykkel

19


Examen facultatum (10 sp) Examen facultatum inngår som en obligatorisk eller valgfri del av flere bachelorstudier ved Høgskolen i Bodø. I tillegg er Ex. fac. tilpasset studenter som velger det som et ­studieforberedende emne. Emnet kan også velges av alle som ønsker å utvikle en selvstendig kritisk tenkning relatert til etiske problemstillinger og utfordringer en møter innenfor ulike fagområder. Studiet består av ett emne: EX105S Ex. fac. Emnet skal gi studentene oversikt over de viktigste skoleretningene i moderne vitenskapsteori og innsikt i debatten mellom disse, og bidra til å utvikle studentenes evne til selvstendig kritisk tenkning om vitenskapsetiske problemstillinger. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk.

Videre utdanning Studiet er et studie­forbe­redende emne som egner seg godt som grunnlag for det å studere og kan benyttes som grunnlag for alle typer studier. Yrkesmuligheter Studiet gir alene ingen spesiell yrkeskompetanse.

Examen philosophicum (10 sp) Målet med Examen Philosophicum (Ex. phil.) er å gi studentene en felles forståelseshorisont som er forankret i den vestlige idé- og filosofihistorie. Ex. phil. utgjør også et vitenskapelig grunnlag for fordypning innenfor ulike vitenskapsdisipliner. Studentene skal gjennom arbeidet med lærestoffet utvikle teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon over ­grunnleggende spørsmål og verdier. Målgruppe Examen philosophicum retter seg mot studenter som tar kurset som en obligatorisk eller som en valgfri del av ulike bachelor­ studier. Emnet anbefales også for alle som ønsker å utvikle evnen til selvstendig kritisk tenkning basert på filosofisk innsikt og kompetanse.

Videre utdanning Studiet er et studie­forbe­redende emne som egner seg godt som grunnlag for det å studere og kan benyttes som grunnlag for alle typer studier. Yrkesmuligheter Studiet gir alene ingen spesiell yrkeskompetanse.

Fakta Fakultet for samfunns­vitenskap Studiepoeng (sp): 10 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Kortere studier/kurs

Ex. fac/Ex. phil

Ex. fac/Ex. phil

Startsemester: Vår Antall semester: 1 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Fakta Handelshøgskolen Studiepoeng (sp): 10 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Kortere studier/kurs Startsemester: Høst Antall semester: 1 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Opptakskrav Generell studiekompetanse etter gjeldende regler, eller realkompetanse.

20

21


Akvakultur/havbruk Doktorgradsutdanningen i akvakultur er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophy Doctor (PhD). Utdanningen er normert til tre år og består av en opplæringsdel og et selvstendig vitenskapelig arbeid. Gjennom det selvstendige forskningsarbeidet vil kandidatene utføre havbruksrelatert forskning innen et av fakultetets forskningsområder; fiskehelse- og velferd, reproduksjons­ biologi, marin molekylærbiologi og genomikk, sjømatkvalitet og marin økologi. Avhandlingen vil normalt være sammensatt av flere publiserte/publiserbare vitenskaplige artikler eller en monografi, som etter godkjenning av en sakkyndig komité skal forsvares i en offentlig disputas. Den organiserte opp­ læringsdelen består av en kursdel på minimum 30 studie­ poeng. 15 studiepoeng er obligatoriske og omfatter emner i vitenskapsetikk og epistemologi, samt dyrevelferd og etikk. De øvrige 15 studiepoengene velges blant fakultetets emner på master- og PhD-nivå. Også emner fra andre ­institusjoner i inn- og utland kan godkjennes etter søknad. Opptakskrav For å bli tatt opp på studiet, må søkeren normalt ha mastergrad innen biologi eller relaterte fag med godt resultat. Master i havbruk ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er godkjent som grunnlag for opptak. Potensielle søkere med andre mastergrader kan godkjennes for opptak etter vurdering av det aktuelle prosjekt og søkerens øvrige kvalifikasjoner. Søknaden skal inneholde en teoretisk og metodisk beskrivelse

22

av prosjektet som skal danne grunnlag for avhandlingen. Søknaden skal også inneholde en plan for opplæringsdelen samt en tilfredsstillende redegjørelse for en treårig finansiering av studiet og driftsmidler, og studentens gjennom­føring av utdannin­ gen. Komplett søknad sendes FBA, og behandles av fakultetets Forskningsutvalg.

Fakta Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Doktorgrad/PhD Startsemester: Høst og vår Antall semester: 6 Språk: Engelsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Akvakultur/Havbruk

Akvakultur (PhD)

n

ytt Yrkesmuligheter s t u dium Doktorgraden er den høyeste akademiske utdanningen man kan ta innen et fag­ område. Graden kvalifiserer for forsknings- og under­visningsstillinger på universiteter og høgskoler, samt for forsknings- og utviklingsoppgaver innen offentlige og private forskningsinstitutter og institusjoner. Kandidatene vil også på grunnlag av sine inngående kunnskaper innen havbruksbiologi være meget interessante for akvakultur­indu­strien og andre marine næringer i inn- og utland.

23


Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiepoeng (sp): 120 Heltid / deltid: Heltid/deltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 4/8 Språk: Engelsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Havbruk (Master)

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor)

Har du interesse for biologi eller havbruk, kan vi tilby deg et spennende masterstudium i et internasjonalt miljø. Du kan fordype deg innen fysiologi, fiskevelferd, reproduksjon, sjømatkvalitet eller molekylærbiologi.

Vil du satse på en internasjonal næring i vekst? Med studiet i havbruksdrift og ledelse får du en tverrfaglig, næringsrettet utdannelse med praksis i havbruksnæringen som en del av studiet.

Den raskt voksende og kunnskapsintensive ­havbruksnæringen trenger personer med spisskompe­ tanse på mange områder. Hovedmålet med master­ programmet i havbruk er å gi studentene vitenskapelige og praktiske ferdigheter som er viktige for å utvikle denne næringen videre.

Som masterstudent i havbruk vil du være en del av et inter­ nasjonalt forskningsmiljø med mulighet for spennende master­oppgaver innen reproduksjonsbiologi, helse og velferd, sjømatkvalitet, marin molekylærbiologi og anvendt akvakultur. Masteroppgaver kan også gjennomføres i samarbeid med næringslivet. Masterstudiet kan tas på heltid eller deltid. Studiet består av en masteroppgave på 60 studiepoeng, 20 studiepoeng obliga­ toriske emner og 40 studiepoeng valgfrie emner (alternativt masteroppgave på 30 studiepoeng og i alt 90 studiepoeng masteremner). Emnene på masternivå undervises i blokker.

Opptakskrav Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad eller til­ svarende innen biologi, akvakultur, biokjemi, molekylær­biologi eller andre relaterte studier. Bachelorgraden må inneholde minimum 5 studiepoeng matematikk, minimum 5 studiepoeng statistikk, 10 studiepoeng kjemi, biokjemi eller molekylærbiologi samt 60 studiepoeng biologiske emner. Karakterkrav Gjennomsnittskarakteren på bachelorgraden eller fordypnin­ gen som danner grunnlag for opptak må være C eller bedre. For studenter med tallkarakter gjelder kravet 2,7 eller bedre. Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak til doktorgrad i akvakultur ved Høgskolen i Bodø eller ved andre læresteder. Yrkesmuligheter Masterstudiet i havbruk kvalifiserer for mange ulike stillinger i næringslivet og offentlig sektor. Du har også muligheten for videre forskningsarbeid som stipendiat eller forsker ved forskningsinstitutt/større bedrifter. Ved i tillegg å ta praktiskpedagogisk utdanning kan du bli lektor i videregående skole.

Studiet gir deg kunnskap om virksomheten i havbruksbedrifter med sikte på arbeid som mellomleder/leder. Etter endt studium vil du ha tilegnet deg grunnleggende kunnskaper innen oppdretts­ biologi, ledelse og økonomi som er viktige områder for å sikre optimal drift av havbruksanlegg. Du skal opparbeide deg gode kunnskaper om de lover og regler som gjelder for drift av havbruksanlegg og lære om etiske aspekter ved oppdrett av sjømat. Du får delta i prosjektet «Student i bedrift» som gir deg bedriftserfaring gjennom hele studiet (forutsetter finansiering). I siste semester av studiet inngår 15 ukers bedriftspraksis i Norge eller utlandet. Du kan også ta et semester av studiet ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjelden­ de regler. Studenter kan også tas opp på grunnlag av fagbrev i akvakultur (y-vei).

Fakta Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid

Videre utdanning Type studium: Bachelorgrad Studiet kvalifiserer blant annet Startsemester: Høst for følgende ved Høgskolen i Antall semester: 6 Bodø: • Master i havbruk (du må ta Språk: Norsk 10 sp matematikk/statistikk Opptak: Samordna opptak i løpet av bachelorgraden) Kostnader: Det kan påregnes • Master i marin økologi (du kostnader inntil kr. 2000,– må ta 10 sp matematikk/ i feltarbeid statistikk i løpet av Studiested: Bodø bachelorgraden) • MBA HHB Master of Business Administration (med minimum 2 års arbeidserfaring)

Akvakultur/Havbruk

Fakta

Yrkesmuligheter Akvakulturnæringen stiller store krav til kompetanse hos de som skal drive oppdrett, foredle og markedsføre produktene, delta i oppdrettsnæringens ulike organisasjoner eller arbeide innenfor forvaltningen. Med bachelor i havbruksdrift og ledelse er du kvalifisert til å gå inn på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, og til å arbeide innenfor fiskeriforvaltningen.

– Ikke lenger skummelt å studere Ann Cecilie Ursin Jacobsen (24) er masterstudent i havbruk. Ann Cecilie startet ­studiene ved Høgskolen i Bodø i 2004, og hun syntes det var litt skummelt å flytte hjemmefra i en alder av 19 år.

– Målet med oppgaven er å etablere forskjeller på saltfisk produsert av oppdrettstorsk og villtorsk. Vi mangler kunnskap om hvordan vi kan produsere en perfekt saltfisk av opp­ drettstorsk, sier Ann Cecilie.

– Jeg ble fort kjent med mange studenter på Høgskolen i Bodø, og jeg har fått venner for livet.

– Det er mye jobb, men det er utrolig lærerikt å få jobbe med mitt eget prosjekt. Veilederne mine følger meg godt opp og gir meg hjelp etter behov.

Ann Cecilie begynte på master i havbruk høsten 2008. Hun synes det er spennende å få studere i et internasjonalt miljø: – Over halvparten av studentene på kullet mitt er fra utlandet. Thailand, Ukraina, Russland og Filippinene er noen av landene mine medstudenter kommer fra. – Allerede høsten 2008 bestemte Ann Cecilie seg for tema for masteroppgaven.

24

– Det å skrive masteroppgaven innebærer mye selvstendig arbeid både teoretisk og praktisk.

Masterstudiet skal avsluttes våren 2010, og Ann Cecilie har allerede planene klare. – Jeg har vært så heldig å få jobb før studiene er avsluttet. Jeg skal selge not til havbruksnæringen. Dette vil bli noe helt nytt for meg og derfor er det ekstra spennende.

25


Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad

Havbruksdrift og ledelse, y-vei (Bachelor) Vil du satse på en internasjonal næring i vekst? Med studiet i havbruksdrift og ledelse får du en tverrfaglig, næringsrettet utdannelse med mulighet for praksis i havbruksnæringen som en del av studiet!

Startsemester: Høst

Studiet gir deg kunnskap om virksomheten i havbruks­ bedrifter med sikte på arbeid Språk: Norsk som mellomleder/leder. Opptak: Lokalt opptak Etter endt studium vil du ha Kostnader: Det kan påregnes tilegnet deg grunnleggende kostnader inntil kr. 2000,– kunnskaper innen oppdretts­ i feltarbeid biologi, ledelse og økonomi. Studiested: Bodø Dette er viktige områder for å sikre optimal drift av havbruks­anlegg. Du skal videre opp­arbeide deg gode kunnskaper om de lover og regler som gjelder for drift av havbruksanlegg og lære om etiske aspekter ved oppdrett av sjømat. Du får også delta i prosjektet «Student i bedrift» som gir deg bedriftserfaring gjennom hele studiet (forutsetter finansiering). Antall semester: 6

I siste semester av studiet kan du ta 15 ukers bedriftspraksis i utlandet. Du kan også ta et semester av studiet ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet.

26

Opptakskrav Fagbrev i akvakultur. Videre utdanning Studiet kvalifiserer blant annet for følgende ved Høgskolen i Bodø: • Master i havbruk (du må ta 10 sp matematikk/statistikk i løpet av bachelorgraden) • Master i marin økologi (du må ta 10 sp matematikk/statistikk i løpet av bachelorgraden) • MBA HHB – Master of Business Administration (med ­minimum 2 års arbeidserfaring)

Akvakultur/Havbruk

Fakta

Yrkesmuligheter Akvakulturnæringen stiller store krav til kompetanse hos de som skal drive oppdrett, foredle og markedsføre produktene, delta i oppdrettsnæringens ulike organisasjoner eller arbeide innenfor forvaltningen. Med bachelor i havbruksdrift og ledelse er du kvalifisert til å gå inn på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, og til å arbeide innenfor fiskeriforvaltningen.

27


Biologi/naturvitenskap Biologi hjelper oss å forstå levende organismer, og dette studiet gir deg en solid bakgrunn for en framtidig karriere innen for eksempel forvaltning av marine ressurser, bærekraftig utvikling og molekylær biologi. Biologi er kunnskapen om levende organismer, fra de minste molekyl som utgjør cellenes byggesteiner, til store økosystem. Vår framtid og livskvalitet avhenger av bærekraftig utvikling av levende ressurser, bekjempelse av sykdom og produksjon av matvarer av høy kvalitet. Undervisningen består av fore­ lesninger, laboratoriumsarbeid og kollokvier. I studiet inngår ekskur­sjoner og feltarbeid for å studere bl.a. marine evertebra­ ter, lundefugl, havørn og spermhval. Du kan spesialisere deg innen marin økologi eller molekylær biologi. Du kan ta et semester ved et utenlandsk samarbeids­ universitet, og du kan inkludere 15 ukers praksis ved en norsk eller utenlandsk bedrift i ditt studium. Undervisningsspråket i studiet er engelsk, men på første studieår undervises tre av seks emner på norsk. Opptakskrav Generell studiekompetanse med matematikk R1 eller ­mate­matikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende fag: • Matematikk (R1 og R2) • Fysikk (1 og 2) • Kjemi (1 og 2) • Biologi (1 og 2) • Informasjonsteknologi (1 og 2) • Geofag (1 og 2) • Teknologi og forskningslære (1 og 2)

For søkere med eksamen fra videregående skole før Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse med følgende fag: 2MX/2MY/3MZ og 3MX/3FY/3KJ/3BI/3NA(2KJ og 3BT)/(2BI og 3BT).

Fakta Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiepoeng (sp): 180 Heltid / deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Engelsk Opptak: Samordna opptak Kostnader: Det kan påregnes kostnader inntil kr. 2000,–

Videre utdanning i feltarbeid Studiet kvalifiserer blant Studiested: Bodø annet for følgende studier ved Høgskolen i Bodø: • Master i havbruk (120 sp) • Master i marin økologi (120 sp) • MBA HHB – Master of Business Administration (med minimum 2 års arbeidserfaring)

Biologi/Naturvitenskap

Biologi (Bachelor)

Du kan også fortsette dine masterstudier ved andre universitet.  Yrkesmuligheter Med økt fokus på miljø, økologi og bærekraftig utvikling gir bachelorgraden i biologi deg mange yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor. Ved å kombinere studiet med pedagogikk, kan du også bli lærer i ungdomsskolen/­ videregående skole.

Studenter kan også tas opp på grunnlag av realkompetanse etter gjeldende regler.

28

29


Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiepoeng (sp): 60 Heltid / deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk/Engelsk Opptak: Samordna opptak Kostnader: Det kan påregnes kostnader inntil kr. 2000,– i feltarbeid Studiested: Bodø

Biologi og kjemi (60 sp)

Marin økologi (Master)

Vil du ha en smakebit på naturfaglige studier? Vi tilbyr ettårig studium i biologi og kjemi som vil gi deg grunnleggende kunnskaper i økologi, biodiversitet, genetikk, evolusjon, cellebiologi og kjemi.

Lurer du på hvordan gener er satt sammen og hvordan de fungerer? Er du interessert i hvordan ­klimaendringene påvirker marine økosystem? Tiltrekkes du av ny teknologi og hvordan denne kan brukes i marin økologi?

Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele øko­ systemer. Biologi kan gi deg forklaringen på hvordan global oppvarming forandrer vår fauna, flora og økosystem i årene som kommer. Vår framtid og livskvalitet avhenger av at vi forvalter naturen og naturressur­ sene riktig. I tillegg til tradisjonell undervisning på campus blir det ekskursjoner og feltarbeid for å studere marine everte­brater, lundefugl, havørn og spermhval.

Dette årsstudiet tilsvarer første studieår av bachelor i biologi og du kan derfor fortsette direkte på andre året av bachelor­ studiet. Studiet er lagt opp med undervisning både på norsk og engelsk (tre emner undervises på norsk og tre emner under­vises på engelsk). Opptakskrav Generell studiekompetanse med matematikk R1 eller mate­ matikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende fag:

Fakta Fakultet for biovitenskap og akvakultur

• • • • • • •

Matematikk (R1 og R2) Fysikk (1 og 2) Kjemi (1 og 2) Biologi (1 og 2) Informasjonsteknologi (1 og 2) Geofag (1 og 2) Teknologi og forskningslære (1 og 2)

Studenter kan også tas opp på grunnlag av realkompetanse etter gjeldende regler. For søkere med eksamen fra videregående skole før Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse med følgende fag: 2MX/2MY/3MZ og 3MX/3FY/3KJ/3BI/3NA(2KJ og 3BT)/(2BI og 3BT). Videre utdanning Studiet kan kombineres med videre bachelor- og masterstudier ved Høgskolen i Bodø, for eksempel bachelor i biologi, eller med studier ved andre institusjoner. Studiet kan også brukes for å samle poeng til lukkede studier (medisin, veterinær etc.). Yrkesmuligheter Årsstudiet i biologi og kjemi kombinert med andre studier til bachelorgrad og eventuelt mastergrad gir gode yrkesmulig­ heter innen undervisning, forskning og forvaltning.

Vi mangler kunnskap om hvordan klimaendringene og hav­ bruksnæringen påvirker økosystemet langs kysten vår. Planter og dyr har utviklet seg over lang tid. Kunnskap om denne tilpasningen er nød­vendig for å kunne forstå biodiversitet, marin produksjon og økosystemvariasjoner. Formålet med master­ programmet er å bidra til økt kunnskap innen disse feltene. Som masterstudent i marin økologi vil du være en del av et internasjonalt forskningsmiljø. Masterstudiet gir deg mulig­ heten til spennende masteroppgaver innen marin økologi og marin molekylær­biologi ved bruk av topp moderne teknologi. Masterstudiet kan tas på heltid eller deltid. Studiet består av en masteroppgave på 60 studiepoeng, samt 30 studiepoeng obligatoriske og 30 studiepoeng valgfrie emner. Emnene på masternivå undervises i blokker. Opptakskrav Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad eller ­tilsvarende innen biologi, molekylærbiologi, biokjemi eller andre relaterte studier. Bachelorgraden må inneholde mini­ mum 5 studiepoeng (sp) matematikk, minimum 5 sp statistikk, 10 sp kjemi, biokjemi eller molekylær biologi samt 60 sp biologiske emner.

Karakterkrav Gjennomsnittskarakteren på bachelorgraden eller fordyp­ ningen som danner grunnlag for opptak må være C eller bedre. For studenter med tallkarakter gjelder kravet 2,7 eller bedre. Videre utdanning Studiet gir grunnlag for videre doktor­gradsutdanning ved norske eller ­utenlandske læresteder.

Fakta Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Heltid/deltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 4/8 Språk: Engelsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

nytt studium

Yrkesmuligheter Med mastergrad i marin økologi har du muligheten for videre forkningsarbeid som stipendiat eller forsker ved forsknings­ institutt/større bedrifter. Du er også kvalifisert for ledende stillinger innen forvaltning og rådgivning. Ved i tillegg å ta praktisk-pedagogisk utdanning kan du bli lektor i videre­ gående skole.

Biologi/Naturvitenskap

Fakta

Grunnstudium (60 sp) Dette ettårige studiet er for deg som har generell studiekompetanse, men mangler de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier.

Studiepoeng (sp): 60

Grunnstudiet består av en realfagsdel (20 studiepoeng) som Type studium: Årsstudium gir deg kvalifikasjoner tilsvarende Startsemester: Høst matematikk R1 (2MX) og kjemi 2 Antall semester: 2 (3KJ) fra videregående skole. Den andre delen av studiet (totalt 40 Språk: Norsk studie­poeng) består av examen Opptak: Samordna opptak philosophicum, oseanografi, Studiested: Bodø samt valgemner. Valgemnene er Business English I og II, sjømat, kvalitetsledelse og miljøledelse. Studiet kan du få godkjent som del av andre studieprogram ved Høgskolen i Bodø. Heltid / deltid: Heltid

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

30

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for videre studier ved Høgskolen i Bodø eller andre høgskoler/universitet. Det gir grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk, som oppfyller kravet til matematikk R1 (2MX) og kjemi 2 (3KJ). Med studiet vil du oppfylle REALFA-kravet og du kan for eksempel søke om opptak på bachelor i biologi ved Høgskolen i Bodø. Du vil da kunne starte på 2. året av bachelor i biologi med visse ­tilpasninger. Du kan også søke om opptak på Bachelor in Animal Science (første del av veterinærstudiet). Yrkesmuligheter Yrkesmulighetene vil variere etter øvrig yrkeserfaring, og de er avhengig av hvilket studium du velger etter grunnstudiet.

31


Idrettsfag/friluftsliv Studiet skal gi studentene faglig og pedagogisk bakgrunn for å være lærere og ledere av idrettsarbeid blant barn og ungdom. Gjennom utdanningen skal du som student utvikle: • Ferdigheter, uttrykksevne og kunnskap innen det kropps­ øvingsfaglige feltet og et bevisst forhold til idrett som kultur og aktivitetsform. • Evne til å analysere læreplanenes intensjoner som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilrettelagt opplæring i kroppsøving og idrettsfag ut fra elevenes forutsetninger og fagområdets egenart. • Evne til å initiere og takle endringer i kroppsøvings- og idrettsfaget og endringer i skolens organisering, samt tilrettelegge for personlig danning og yrkesfaglig utvikling. • Evne til å observere, lytte, forstå og respektere andres handlinger og synspunkter og til å etablere og utvikle demokratiske og lærende fellesskap i samarbeid med elever, kolleger og foreldre. • Innsikt i egne holdninger og yrkets etiske utfordringer, evne til å vurdere læringssituasjoner i lys av de grunnleggende verdiene opplæringen bygger på.

Studiet er et heltidsstudium. Undervisninga utgjør i gjennomsnitt 16–18 timer pr. uke. Egentrening, selv­ studium, gruppearbeid etc. kommer i tillegg.

Studiepoeng (sp): 180 Heltid / deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Videre utdanning Studiet kan benyttes som grunnlag for opptak til masterstudier. Yrkesmuligheter Jobb innenfor skole, offentlig og privat sektor.

Kombiner den flotte nordlandsnaturen med et spennende og nyttig studium. Studiet gir deg kompetanse til å bruke naturen i undervisningssammenheng.

Studenten skal tilegne seg: • Praktisk kunnskap om ferdsel og overlevning i følgende naturkategorier; hav, vann/vassdrag, skog og fjell • Erfaring med friluftsliv både sommer, høst og vinter • Kunnskap om forvaltning av de forskjellige naturkategoriene • Kunnskap om førstehjelp og sikkerhet innen kategoriene • Kunnskap om friluftsliv som kulturfenomen i Norge. • Kunnskap om utstyr og bruk av dette i forbindelse med friluftslivsaktiviteter • Kunnskap om tilrettelegging og veiledning i friluftsliv for forskjellige alderstrinn

Profesjonshøgskolen

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Friluftsliv 1 (30 sp)

Studiet har følgende hovedemner: • Bre (Svartisen) • Vinterfriluftsliv og toppskiløping (Saltfjellet/Beiarn) • Seiling og havpadling (Hamarøy) • Klatring (Lofoten) • Grotting

Fakta

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Idrettsfag/friluftsliv

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag (Bachelor)

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2

Videre utdanning Studiet kan tas som valgfag i grunnskolelærerutdanningen eller som del av bachelor­ graden i idrett.

Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Kostnader: Div. materiell og reisekostnader kr 6000,– Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Studiet skal gi deg kompetanse innen friluftsliv i skoleverket, frivillige organisasjoner og i helseog sosialvesen for øvrig, , både i privat og offentlig sektor.

Emnene er fordelt på 5 ukesamlinger i løpet av studieåret.

32

33


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak og reisekostnader kr 6000,– Studiested: Bodø

Idrett, påbygging (30 sp)

Gjennom praktiske aktiviteter får du innsikt i friluftslivets historie og tradisjon i det norske samfunn. Du lærer også om offentlig forvaltning av friluftsliv.

Gjennom Idrett påbyggingsstudium får studentene en bredere og dypere kompetanse innenfor trening og fysisk fostring.

Studiet Friluftsliv 2 skal kvalifisere deg til arbeid der friluftsliv er en sentral del av jobben.

Type studium: Halvårsstudium

Kostnader: Div. materiell

Friluftsliv 2 (30 sp)

Studiet har følgende hovedemner: • Jakt, fiske og fangst – innland • Elvepadling (Junkerdal/ Saltdal) • Ferdsel i vinterfjellet • Høsting, fiske og fangst – kysten • Overlevingsteknikker i naturen

Gjennom studiet skal du tilegne deg: • Praktisk kunnskap om ferdsel og overlevning i følgende naturkategorier. Hav, vann/vassdrag, skog og fjell. • Erfaring med friluftsliv både sommer, høst og vinter

• Kunnskap om forvaltning av de forskjellige naturkategoriene • Kunnskap om førstehjelp og sikkerhet innen kategoriene • Kunnskap om tilrettelegging og veiledning i friluftsliv for forskjellige alderstrinn • Kunnskap om forvaltning av naturen • Artskunnskap og økologi Emnene er fordelt på 5 ukesamlinger i løpet av studieåret. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Videre utdanning Studiet kan tas som valgfag i grunnskolelærerutdanningen eller som en del av bachelorgraden i idrett. Yrkesmuligheter Studiet skal gi deg kompetanse innen friluftsliv i skoleverket, frivillige organisasjoner og i helse- og sosialvesen for øvrig, både i privat og offentlig sektor.

Idrett påbyggingsstudium i barne- og ungdomsidrett (tidligere mellomfag) er rettet mot undervisning i grunn- og videre­ gående skole, trenerjobb, som del av Bachelor i idrett eller som grunnlag for å ta Master i idrett. Studenten skal: • Tilegne seg kunnskap innenfor feltet idrettspsykologi slik at han/hun kan benytte dette i sitt daglige arbeid som lærer eventuelt trener • Tilegne seg kunnskap om hvordan trening og testing kan tilrettelegges for barn og ungdom • Tilegne seg kunnskap innenfor området barns motoriske utvikling, idrett og trening og kunne anvende denne i forhold til idrett og forskning • Tilegne seg vitenskapelige metoder og benytte disse innenfor minst et forskningsfelt

vil det bli lagt opp til samlinger i Bodø, 3–4 i høstsemesteret og 3–4 i vårsemesteret. Det blir lagt opp til stor grad av selvstudium. Opptakskrav Søkere som har bestått Idrett årsstudium.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Studiet skal være en hjelp til din personlige utvikling. Gjennom studiet må du derfor tilegne deg innsikt, kunn­ skaper og ferdigheter. Studiet er et heltidsstudium med mange obligatoriske kurs:

Det vil bli lagt vekt på varierte arbeids- og undervisningsformer som; problemorientert undervisning, selvstendig arbeid, egentrening, gruppearbeid og forelesninger. Gjennom varierte praksisopplegg vil du få øving i å rettlede og instruere barn på ulike aldersnivå. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Videre utdanning Studiet kan inngå i en bachelorgrad i idrett.

• • • •

Idrettspedagogikk/psykologi med praksisopplæring Bevegelseslære og anatomi Treningslære og fysiologi Praktisk-metodiske aktiviteter (ballspill, dans, orientering, friluftsliv, svømming, friidrett, gymnastikk/turn, skiidrett)

Yrkesmuligheter Jobb innenfor skole, offentlig og privat sektor for øvrig.

Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Lærer i idrett og kroppsøving, trenerjobber og administrative jobber i idrett og kultur.

Dette er i hovedsak et teoristudium. En del av undervisningen er nettbasert, og søkere må ha tilgang til internett. I løpet av studiet

Mørkvedlia idrettsanlegg ligger ved campus og har topp moderne fasiliteter som danner en flott ramme for idrettsstudiene ved Høgskolen i Bodø.

Idrett årsstudium gir deg faglig og pedagogisk bakgrunn for å være lærer i grunnskolen, og leder av praktisk-pedagogisk idrettsarbeid blant barn og ungdom.

Profesjonshøgskolen

Videre utdanning Gir grunnlag for opptak til masterstudier i idrett.

Idrett (Bachelor) Idrett (60 sp)

Fakta

Studiet vil være egnet for deg som ønsker å arbeide med idrettsrelaterte forhold både i privat og offentlig sektor. Den obligatoriske delen av denne utdanningen er på 90 studiepoeng og består av årsstudium i idrett, og påbyg­ gingsstudium i idrett. Årsstudium i idrett er et heltidsstudium over to semester, mens påbygningsstudium i idrett er et samlings- og nettbasert studium over to semester. Det er et krav om bestått årsstudium i idrett før man kan gå videre på påbygningsstudiet i idrett. Når det gjelder innholdet i de øvrige 90 studiepoengene i bachelorgraden, kan du selv velge hvordan disse skal settes sammen. Den endelige sammensetningen av innholdet må godkjennes av Høgskolen i Bodø.

på de selvvalgte emnene vil studiet kunne gi kompetanse i forhold til trening og idrettsadministrasjon. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Idrettsfag/friluftsliv

Fakta

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelor Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Videre utdanning Ulike masterutdanninger i idrett. Yrkesmuligheter Offentlig og privat sektor.

Høgskolen i Bodø tilbyr en rekke studier som kan inngå i bachelorgraden, blant annet Friluftsliv. Avhengig av vinkling

Undervisninga tar i hovedsak utgangspunkt i de praktiske emnene/aktivitetene, men en del av emnene er av en slik karakter at de må presenteres som rent teoretisk bakgrunns­ stoff. Undervisninga utgjør i gjennomsnitt 16–18 timer pr. uke.

34

35


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 4 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Idrett (Master)

Utefag (30 sp)

Gjennom vår masterutdanning i idrett vil vi bidra til å videreutvikle dine trener- og leder­ egenskaper. Studiet skal gi deg grundig kunnskap om treningsvitenskap med vekt på forskning og praksis rundt trening og prestasjonsutvikling.

Gjennom studiet Utefag vil du lære å stimulere barn til lek, undring, fysisk utfoldelse og mestring i naturen med utgangspunkt i barnas egne forutsetninger.

Sentralt i studiet er: • Vurdere, analysere og reflek­ tere over både teori og praksis • Kjenne til fagets vitenskape­ lige og praktiske problem­ stillinger og den aktuelle internasjonale debatt

• Bruke vitenskapelige arbeidsmetoder og tilegne seg fagstoff gjennom vitenskapelige publikasjoner samt kunne tolke forskningsresultater • Dokumentere og kvalitetssikre utøvelsen som trener/leder • Kunne anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis

Opptakskrav Bachelor med minimum 90 sp idrettsfaglige studier. Karakterkrav: C eller bedre

nytt studium

Videre utdanning Med en master i idrett vil du kvalifisere deg til opptak til ulike doktorgrader (PhD). Ved Høgskolen i Bodø tilbyr vi PhD i studier av profesjonspraksis.

Utefag er bygget opp rundt tre hovedområder: • Naturen og mennesket • Barn – bevegelse – natur • Barnehagen og skolens uteområde og nærmiljø

Yrkesmuligheter Masterutdanning i idrett kvalifiserer til faglige og administra­ tive stillinger i idrettsorganisasjoner, både i offentlig og privat sektor. I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning vil masterutdanningen også kvalifisere til undervisningsstillinger på alle utdanningsnivå i faget idrett/kroppsøving.

I studiet er naturfag med miljølære og fysisk fostring vektet omtrent likt.

Studiet består av følgende emner: • Trening og prestasjonsutvikling, 15 sp • Trener- og lederrollen, 15 sp • Essay – vitenskapelig tekst, 10 sp • Vitenskapsteori og vitenskapelig metode, 20 sp • Masteroppgaven, 60 sp

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Du vil lære deg å skape et godt læringsmiljø og utvikle barns selvstendighet, ansvar og kreativitet. Du får større innsikt i forholdet mellom barn og deres naturmiljø, i den motoriske utviklingen hos barn og i samspillet mellom barns motoriske utvikling og bevegelse i naturen til ulike årstider.

Studiet er organisert med seks ukesamlinger, to samlinger i høstsemesteret og fire i vårsemesteret. Her inngår ­ekskursjoner, forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvelser, gruppe­ arbeid, oppgaver knyttet til praksis og selvstudium. I tillegg kommer arbeid, veiledning og samarbeid på høgskolens læringsplattform Fronter. Studiet har obliga­toriske krav knyttet til turer og arbeidsoppgaver.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid

Turer (med forbehold Type studium: Halvårsstudium om endringer): Startsemester: Høst • August: Fjelltur med kanopadling til Vatnvatnet/ Antall semester: 2 Kristivatn Språk: Norsk • September/oktober: Opptak: Lokalt opptak Gapahuktur i Bodømarka Studiested: Bodø • Februar/mars: Vintertur i Bodø-området • Mai: Ute-klatring («Nordsida»), ferskvannsøkologi (Futelva), avslutningstur til Gjælentunet Opptakskrav Generell studiekompetanse. Studenter i førskole- og allmenn­ lærerutdanningen har fortrinnsrett til studiet. Søkere med førskole- og allmennlærerbakgrunn prioriteres ved opptak.

Idrettsfag/friluftsliv

Fakta

Trenerutdanning (30 sp) Ved Høgskolen i Bodø tilbyr vi nå trenerstudium for deg som ønsker å utvikle egen kompe­ tanse omkring trenerrollen innen håndball eller fotball. Studiet gir deg kunnskap om trenerrollen og faglige og didaktiske perspektiver og utfordringer. Høgskolen i Bodø har nye og moderne fasiliteter og anlegg. Sammen med et kompetanserikt fagmiljø legges det opp til et innholdsrikt og praktisk rettet studium.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Videre utdanning Kan inngå i en bachelorgrad i idrett og kan gi grunnlag for opptak til masterutdanning i idrett. Yrkesmuligheter Det er mangel på trenere med god kompetanse.

Følgende emner inngår i studiet: • Spill og bevegelsesanalyse • Trener- og lederrollen • Idrettsfysiologi/trenings­ planlegging

36

37


IT/IKT/informatikk Informasjonsbehandling (60 sp) Studiet i informasjonsbehandling gir en grunnleggende innføring i temaer knyttet til organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. Informasjonsteknologi og informasjonssystemer utgjør i dag en svært sentral og integrert del av alle moderne organisa­ sjoner og virksomheter. IT-baserte løsninger benyttes til å understøtte de aller fleste delene av organisasjonenes verdiskapende aktiviteter og ny teknologi skaper nye mulig­ heter for innovative bedrifter. Fordelene ved å ta i bruk ny teknologi må sees i sammenheng med og tilpasses målene virksomheten har.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Videre utdanning Studiet kvalifiserer til videre studier innen informasjons­ teknologi.

Fakta Handelshøgskolen Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

IT/IKT/informatikk

Emner som inngår i studiet er moderne informasjonsteknologi og informasjonssystemer, web-teknologi, prosjektstyring, forretningsprosesser, kvalitetssikring, samt matematikk. De fleste av disse temaområdene inngår som en del av det første året ved våre bachelorgrader innen informatikk og Business/IT. Hvis du ikke er sikker på hva du skal studere eller ikke er kvalifisert til direkte opptak ved bachelorstudiene, kan dette studiet gi deg en mulighet til å finne ut om IT er noe for deg.

Informatikk (Bachelor) Er du teknologiorientert og har lyst til å jobbe med program- og systemutvikling, eller er interessert i hvordan datamaskiner, nettverk og programsystem er bygd opp og hvordan man lager nye systemer? Bachelor i informatikk gir deg ikke bare en solid teoretisk plattform for at du skal kunne utføre en jobb når du er ferdig. Studiet vil også motivere deg til «å holde tritt» med utviklingen og stadig drive en faglig opp­datert yrkesutøvelse. Undervisningen foregår både som forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvinger. For flere av emnene er undervisningen prosjektorientert og som avslutning på studiet vil studenten gjennomføre et større gruppebasert utviklingsarbeid. De fleste jobber i denne sammenheng med oppgaver fra eksterne oppdragsgivere. Opptakskrav Generell studiekompetanse med spesielt krav til matematikk, S1 + S2/R1.

38

Videre utdanning Bachelor i informatikk kvalifiserer til mastergradsstu­ dier i informatikk ved norske eller utenlandske høgskoler og universitet. Det er også mulig å gå videre med master­ grad innen informasjonsviten­ skap. Opptakskriterier må avklares med den enkelte utdanningsinstitusjon.

Fakta Handelshøgskolen Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter I yrkeslivet vil du kunne fylle et bredt spekter av roller, du kan for eksempel stå for teknisk drift av maskiner og nettverk, inngå i opplæring og brukerstøtte eller jobbe med salg eller annen IT-konsulentvirksomhet. Informatikkstudiet gir deg imidlertid en spesielt god bakgrunn for ulike oppgaver innen system­ utvikling. En typisk yrkeskarriere starter som medarbeider i et programmererteam, via designspesialist, sjefsarkitekt, prosjekt­ leder til utviklingssjef eller en annen teknisk lederstilling.

39


Journalistikk/informasjon Journalistutdanningens viktigste oppgave er å utdanne kunnskapsrike, kreative journalister med en bevisst holdning til sin yrkesrolle. Studiet skal gi innsikt i journalistikk som fag og i medienes rolle i vårt samfunn. Senter for journalistikk disponerer nye, moderne og godt utstyrte øvingsredaksjoner for avis-, radio-, tv- og nettproduk­ sjon, samt multimedial produksjon. Studentene arbeider med interne og eksterne øvingsproduksjoner i de ulike mediene. Foto er en integrert del av journalistikkundervisningen i emner der det er naturlig. Den journalistiske prosessen har mange fellestrekk uavhengig av hvilket medium den utøves i og hvilket saksområde som behandles. I denne prosessen legger vi vekt på at journalistisk metode og gode holdninger skal utvikles parallelt med journalistiske ferdigheter. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Søkere som kan dokumentere at de har minst et halvt års fulltids praksis som journalist/redaksjonell medarbeider, får ekstrapoeng. Det kan gis inntil åtte praksispoeng for to års godkjent journalistisk/redaksjonell praksis. Inntil 10 prosent av studieplassene kan tilbys søkere med slik praksis, dersom disse oppfyller minstekravet til opptak.

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak til masterstudium innenfor fagområdet. Senter for journalistikk har som mål å etablere mastergradsstudium i journalistikk. Vi har også etablert flere videre­ utdanninger for journalister. Disse studiene lyses ut særskilt før oppstart.

Studiet retter seg mot frilansmedarbeidere, journalister som ikke har journalistutdanning, medarbeidere i internaviser, lærere, informasjonsmedarbeidere i offentlig og privat sektor, samt personer som ønsker å forstå mediesamfunnet.

Temaer: • Nyheter, kilder og kildekritikk • Etikk • Pressejuss • Språk • Pressefoto • Medieteori

Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Kostnader: Utgifter til reportasjereiser, utstyr og praksisopphold Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Høgskolen i Bodø har utdannet journalister siden 1987. De aller fleste av våre tidligere studenter har fått arbeid som journa­lister etter endt studium. Disse arbeider i redak­ sjoner over hele landet, dels i aviser og andre tekstmedier, dels i eter­mediene. Journaliststudiet gir tre års ansiennitet etter ­journalistavtalen med tilsvarende lønnsopprykk.

Journalistikk 1 (30 sp)

Studieplanen legger vekt på journalistiske metoder, teknikker og sjangre som er felles for tekst- og etermedier.

Fakta

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid

Journalistikk/Informasjon

Journalistikk (Bachelor)

Type studium: Kortere studier/kurs Startsemester: Høst og vår Antall semester: 2

Søknad om opptak gjøres ved henvendelse til det lokale Folkeuniversitet.

Språk: Norsk Opptak: Kontakt Folkeuniversitetet Kostnader: Opplysninger fås fra Folkeuniversitetene Studiested: Bodø

40

41


Journalistikk 2 (30 sp)

Fakta

Dette studiet er en videreføring av halvårsstudium i journalistikk 1 og har en obligatorisk og en valgfri del.

Studiepoeng (sp): 30

I den obligatoriske delen legges det vekt på reportasjen som journalistisk sjanger. I den valgfrie delen velger studentene tre emner ut fra egne ønsker og interesser og studiestedets muligheter i forhold til teknologi og lærerressurser.

Heltid/deltid: Deltid Type studium: Kortere studier/kurs Startsemester: Høst og vår Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Kontakt Folkeuniversitetet Kostnader: Opplysninger fås fra Folkeuniversitetene Studiested: Bodø

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 30

Valgfrie emner: • Rettsreportasjen • Lokaljournalistikk • Portrett • Kulturjournalistikk • Økonomijournalistikk • Nettavisproduksjon • Innføring i radio og TV

42

I tillegg kreves en av følgende • Gjennomført og bestått Halvårig studium i journalistikk, trinn 1 • Minimum 12 måneders journalistisk erfaring på heltid • En kombinasjon av teoretisk og praktisk bakgrunn som er likeverdig med de to punktene foran. Søknad om opptak gjøres ved henvendelse til det lokale folkeuniversitet.

Multimedial nettjournalistikk (30 sp) Studiet legger særlig vekt på mulighetene nettet gir for å lage kvalitetsjournalistikk i tekst, bilder, grafikk, lyd og video.

Studiet er en fordypning i hvordan produksjon og Type studium: Halvårsstudium distribusjon ved hjelp av Startsemester: Høst digitale verktøy kan gi Antall semester: 2 opplysninger, kunnskaper og opplevelser. Studenten skal Språk: Norsk lære å bruke et bredt register Opptak: Lokalt opptak av uttrykk og kommunika­ Studiested: Bodø sjonsformer som er særegne for nettmediet. Studiet gir en fordypning i tverr- og multimedial journalistikk, der samspillet mellom ulike medier og uttrykksformer står i sentrum. Det er en obligatorisk oppstartsamling ved Høgskolen i Bodø, og deretter nettbasert studiearbeid. Det meste av undervisning, veiledning, øvingsproduksjon og innleveringer vil foregå ved hjelp av digitale læringsverktøy og internett. Heltid/deltid: Deltid

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse eller ­realkompetanse. Videre utdanning Som del av en bachelorgrad kan dette studiet på visse betingelser gi grunnlag for opptak til et masterstudium i journalistikk.

Journalistikk/Informasjon

Fakultet for samfunnsvitenskap

Yrkesmuligheter Grundig kjennskap til nettets særpreg og muligheter innenfor journalistisk formidling vil være sterkt etterspurt i arbeids­ markedet i tiden framover.

43


Lærerutdanning/Pedagogikk Adventure knowledge (30 sp) I studiet er opplevelser hovedfokus for læring: Naturopplevelser i unike Salten og Lofoten og kunst- og kulturopplevelser, skapt av kunstnere og inspirert av Nordlandsnaturen.

Organiseringen vil være fleksibel, slik at det er mulig for bl.a. utenlandsstudenter å ta delemner som kan innpasses med andre studier ved høgskolen. I første delen av studiet vil det bli lagt særlig vekt på ­opplevelser i den unike Nordlandsnaturen. Deltakerne må sette seg inn i de fagområdene som blir introdusert. Studenten må reflektere rundt disse opplevelsene, ut fra egne erfaringer og faglige bakgrunn. I andre del vil det være et hovedfokus på nordnorsk kunst, kultur og litteratur, som i stor grad er tuftet på naturen vi er omgitt av. I tredje delen vil det legges vekt på opplevelsespedagogikk: Hva som involverer, aktiverer og tiltrekker oppmerksomhet.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 1

Videre utdanning Studiet kan inngå som en del av studieporteføljen til utenlandsstudenter, men kan også tas av andre som ønsker en innføring i emnet.

Språk: Engelsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Studiet henvender seg til utenlandsstudenter som gjennom aktiviteter ønsker å lære om Nord-Norge. Studiet egner seg også for alle som arbeider eller ønsker å arbeide med opp­ levelse; som lærere, førskolelærere, kunst- og kulturformidlere og innen reiselivsnæringen.

Undervisningen foregår på engelsk.

Barn og kosthold (30 sp) Studiet gir deg kunnskap innen ernæring, matvarekunnskap. Du lærer å se sammenhengen mellom ernæring og helse. I praktisk matlaging vektlegges det å sette sammen et kosthold etter offentlige anbefalinger. Gjennom studiet skal du utvikle kunnskap innen ernæring, matvarekunnskap og praktisk matlaging med vekt på måltider i barnehagen. Dette studiet passer som fordypning i førskole­ lærerutdanninga, som videreutdanning for førskolelærere og for dem som jobber i skolefritidsordningen.

Arbeidsformen vil variere mellom forelesninger, praktiske arbeidsøkter, gruppearbeid og forsknings­ prosjekt.

Studiet har 5 målområder: • Ernæringslære • Matvarekunnskap • Hygiene • Praktisk matlaging • Måltidet

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter i førskolelærerutdanningen har fortrinnsrett til studieplassene.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk

Lærerutdanning/pedagogikk

Gjennom egendeltakelse skal studentene settes i stand til å skape aktiviteter som fremmer opplevelse og læring, og kunne artikulere det unike i disse opplevelsene. Studiet vil i stor grad legge vekt på opplevelser innenfor kunst, litteratur, friluftsliv, kultur- og naturlandskapet. Dette vil settes inn i en pedagogisk kontekst med fokus på opplevelseskunnskap. Nordland anvendes som case-område.

Fakta

Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Arbeidet med målområdene skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praktisk erfaring, faglig utvikling og didaktiske refleksjoner. Målområdene inngår i hverandre, noe som vil gjenspeile seg i undervisningen.

44

45


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak

Førskolelærer (Bachelor) Førskolelæreryrket er utfordrende, variert, spennende og engasjerende. Du blir med på å stimulere barn til læring og positiv utvikling. Førskolelæreren er en viktig voksenperson i barns liv. Vi ønsker oss studenter som er engasjerte, seriøse, kreative og interessert i både fag og i barns oppvekstforhold.

Kostnader: Ekskursjon

Ved Høgskolen i Bodø har vi valgt fagprofil: «Det forskende Studiested: Bodø og skapende barnet». Utdanningen inneholder naturfag med miljølære, fysisk fostring, samfunnsfag, drama, musikk, forming, norsk, matematikk, RLE og pedagogikk. Utdanningen er preget av tverrfaglighet. I førskolelærerutdanningen er praksis en del av alle fag. Vi har praksisbarnehager i Bodø og i distriktet der studentene bor. Du møter barnehager som er ulike i størrelser og organisering. 2. studieår ca 1000 kr

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Videre utdanning Høgskolen har ulike etter- og videreutdanningstilbud for førskolelærere. Med bachelorgrad som førskolelærer kan du starte på mastergradstudier ut fra de fagkombinasjoner du har fra grunnutdanningen. Yrkesmuligheter Førskolelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administrativ ledelse, drift av barnehager og SFO.

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Kostnader: Ekskursjon 2. studieår ca 1000 kr Studiested: Bodø

Førskolelærer, samlings- og IKT-basert (Bachelor) I år tilbyr vi opptak til samlingsbasert Bachelor i førskoleutdanning, i Bodø. Utdanningen er et 3-årig fulltidsstudium med ca. 10 ukesamlinger pr. år. Samlingene blir, med unntak av en, lagt til Bodø. Vi forutsetter at du har PC med tilgang til Internett. Som student vil du bli tilknyttet en regiongruppe med avtale om arbeid mellom samlingene. For informasjon om studie­ innhold – se Førskole­ lærerutdanning (Bachelor).

Dette er et videreutdanningstilbud for førskolelærere som ønsker å undervise på ­små­skoletrinnet. Gjennom denne etterutdanningen får du styrket ditt faglige og didaktiske grunnlag for å kunne gjennomføre god og differen­ siert lese-, skrive- og matematikkopplæring på 1. til 4. trinn. Du vil videre tilegne deg kunnskap om lærerprofesjonen, innholdet i skolen og om skolen som organisasjon. Arbeid med fagene norsk og matematikk skal bygge videre på førskolelæ­ rernes tidligere utdanning. Studiet legger vekt på de grunn­ leggende ferdigheter i grunnskolen og hvordan de kan inngå i ulike fag. Det skal gi innsikt i ulike opplærings­programmer, arbeidsformer og læremidler, blant annet i bruk av IKT i opplæringen. Førskolelærere med 60 studiepoeng videreutdanning som er innrettet på undervisning på 1.–4. klassetrinn kan tilsettes som lærere på disse trinnene i grunnskolen. Denne utdanningen dekker halvparten av dette kravet. I tillegg til det som inngår i dette studiet bør førskolelæreren ta studier i ett eller to sentrale skolefag som er didaktisk innrettet mot de første klasse­ trinnene i skolen.

Studentene kan ta deler av et semester eller ett semester ved høgskoler og universitet i utlandet.

Fakta

Grunnleggende lese-, skriveog matematikkopplæring, GLSM (30 sp)

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Videre utdanning Høgskolen har ulike etter- og videreutdanningstilbud for førskolelærere. Disse varierer fra år til år. Med bachelor som førskolelærer kan du starte på mastergradsstudier ut fra de fagkombinasjoner du har fra grunnutdanningen.

Opptakskrav Bachelor førskolelærer­ utdanning. Videre utdanning Høgskolen i Bodø arbeider med å utarbeide et/flere studietilbud som er didaktisk retta mot småskoletrinnet.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Sammen med 30 studiepoeng skolefag, didaktisk retta mot småskoletrinnet, vil førskolelærere være kvalifisert til å arbeide på småskoletrinnet.

Lærerutdanning/pedagogikk

Fakta

Yrkesmuligheter Førskolelærerutdanning kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administrativ ledelse, drift av barne­ hager og SFO.

nEttbasert

46

47


Den nye lærerutdanningen Kunnskapsdepartementet har godkjent planene for den nye grunnskolelærer­ utdanningen, noe som innebærer at ­studentene må allerede i søkeprosessen velge om de ønsker å undervise på 1.–7. trinn eller 5.–10. trinn. Høgskolen i Bodø starter høsten 2010 med to nye grunnskole­ lærerutdanninger.

Bente Iren Myhre jobbet en stund i skolen som ufaglært vikar. Det var så interessant at hun begynte på lærerutdanning ved Høgskolen i Bodø. – Å være lærer er en utrolig givende jobb. Det gir så mye å kunne være tilstede i læreprosessen til barn og ungdom. Det å se nysgjerrigheten deres og det å gjenoppdage verden gjennom deres øyne, sier Bente Iren Myhre.

Høgskolen i Bodø tilbyr i tillegg til ordinære heltidsstudier, også nettbasert utdanning med samlinger. Utdanningen er planlagt i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i regionen. Samfunnet har et stort behov for lærere i grunnskolen. Vi trenger dyktige mennesker som vil bidra til at barn og unge får kunnskap til å forvalte samfunnet de arver. Gjør noe viktig – bli lærer!

Grunnskolelærer, fleksibel/nettbasert (Bachelor) Denne utdanningen er tilpasset det store behovet som distriktene har for lærere. Studiet er fleksibelt organisert som et nettbasert studium der samlingene i Nordland gjennomføres henholdsvis nord i fylket, i Salten-regionen og sør i fylket. Utdanningen planlegges ­gjennomført i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i regionen.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 240 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 8

Studieinnhold: Grunnskolelærerutdanningen er to-delt. Studentene må velge enten trinn 1.–7. eller trinn 5.–10. Se for øvrig omtalen om Grunnskole­lærer (Bachelor). Internasjonalisering Studentene kan ta deler av et semester eller ett semester ved høgskoler og universiteter i utlandet. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For opptak til grunnskolelærerutdanningen stilles det krav om minimum karakteren 3 i norsk og matematikk og minimum 35 skolepoeng. Videre utdanning Du kan som grunnskolelærer velge å gå videre og utdanne deg til lektor ved å ta en mastergrad. Med en master er du kvalifi­ sert for undervisning i videregående skole.

En annen vei til lektorkompe­ tanse er å få utstedt et bachelorvitnemål etter tredje året i grunnskolelærerutdan­ ningen, og med denne søke opptak til et masterstudium. Profesjonshøgskolen gir nærmere ­informasjon om fordypningskrav for å ta ulike typer mastergrader. Yrkesmuligheter Det er et stort samfunnsbehov for lærere i grunnskolen, og lærer­utdanning er et ­satsningsområde for myndighetene.

Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested:

nytt studium

nEttbasert

For mer informasjon om studiet: www.hibo.no/nylaerer

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 240 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 8 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak

Grunnskolelærer (Bachelor) Fra høsten 2010 blir dagens allmennlærerutdanning erstattet med den nye grunnskole­ lærerutdanningen. Grunnskolelærerutdanningen er to-delt og vil rette seg mot undervisning på enten 1.–7. trinn eller 5.–10. trinn. Studentene må velge ett av disse løpene. I begge løpene vil faget Pedagogikk og elevkunnskap bli lagt over de tre første årene, mens praksisopp­ læringen går over fire år.

Studiested: Bodø

1.–7. trinn: Pedagogikk og elevkunnskap (60 sp), Norsk og Matematikk (med minst 30 sp hver) er obligatoriske fag. I tillegg må en velge to andre skolefag med omfang på 30 eller 60 sp. 5.–10. trinn: Pedagogikk og elevkunnskap med 60 sp er obliga­torisk, men en skal normalt ha minst tre skolefag. For å kunne undervise i engelsk, matematikk eller norsk på 7.–10. trinn, må en ha fagutdanning i disse emnene med omfang på minst 60 sp. Internasjonalisering Studentene kan ta deler av et semester eller ett semester ved høgskoler og universiteter i utlandet.

48

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For opptak til grunnskolelærerutdanningen stilles det krav om minimum karakteren 3 i norsk og matematikk og minimum 35 skolepoeng.

Hilde-Gunn blir lærer nytt studium

Videre utdanning Du kan som grunnskolelærer velge å gå videre og utdanne deg til lektor ved å ta en mastergrad. Med en master er du kvalifi­ sert for undervisning i videregående skole. En annen vei til lektorkompetanse er å få utstedt et bachelorvitnemål etter tredje året i grunnskolelærerutdanningen, og med denne søke opptak til et masterstudium. Profesjonshøgskolen gir nærmere informasjon om fordyp­ ningskrav for å ta ulike typer mastergrader. Yrkesmuligheter Det er et stort samfunnsbehov for lærere i grunnskolen, og lærerutdanning er et satsningsområde for myndighetene.

Hilde-Gunn Røde (20) fra Nordreisa skal bli lærer. Utdanningen tar hun på Høgskolen i Bodø.

Lærerutdanning/pedagogikk

Ser verden gjennom barnas øyne

– Jeg trives veldig godt sammen med barn og ungdom. Da jeg var tretten år, ble jeg håndballtrener for enda yngre barn. Tilbakemeldingene var positive. Jeg tror det var da jeg bestemte meg for å bli allmennlærer. Jeg trives forresten kjempegodt i klassen min på Høgskolen i Bodø. – Skal du velge å bli lærer i grunnskolen for barn i 1.–7. klasse eller 5.–10. klasse? – Det blir 5. - 10. klasse, tror jeg. – Du har nettopp startet på en fireårig allmennlærerutdan­ nelse ved Høgskolen i Bodø, og i løpet av studietiden kan du ta ett semester i utlandet. Hvor kunne du tenke deg å dra? – Jeg har tenkt litt på å studere religionsfag i Canada.

49


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

IKT og læring 1 (30 sp)

Kunst og håndverk (30 sp)

Studiet skal gi deg et grunnlag for å kunne bygge opp din egen forståelse av digital ­kompetanse som den femte basisferdighet i skolen.

Høgskolen i Bodø legger til rette for et fleksibelt utdanningstilbud i kunst og håndverk. Du kan etter å ha tatt grunnemnet velge ulike fordypninger (se Kunst og håndverk, årsstudium).

Gjennom arbeid med virkelig­ hetsnære problem­stillinger vil du få innsikt i relevante tiltak innenfor program for digital kompetanse. I emnet Programvare i undervisning legges det vekt på innsyn i, forståelse for og praktisk evne til å bruke standard programvare i skole og opplæring.

I emnet Teknologi, Internett og kommunikasjon legges det vekt på innsyn i, forståelse for og praktisk evne til å drifte og vedlikeholde programvare og utstyr. Studentene skal få kjennskap til hvordan Internett er bygd opp og fungerer.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Kostnader: Materialavgift kr 1600. Studiested: Bodø

Studiet går over 2 semestre og har tre samlinger à tre dager hvert semester. I tillegg kommer arbeid, veiledning og samarbeid over høgskolens læringsplattform Fronter. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det er en god forutsetning for studiet at studentene har et grunnlag fra bruk av standard programvare.

Yrkesmuligheter Lærere med digital kompetanse er ettertraktet i grunnskolen.

Kunst og kultur er avgjørende når mennesker og nasjoner skal forstå seg selv og andre i et historisk og kulturelt mangfold. Samfunnet trenger mennes­ ker med kompetanse i visuell kommunikasjon og evne til nyskaping. Kunst og håndverk er et visuelt kunstfag som gir mulighet for å synliggjøre tanker og erfaringer materielt og digitalt gjennom skapende og eksperimenterende arbeid. Skapende prosesser er viktige deler av erkjennelses- og dannelsesprosessen for barn og unge.

Studiet er bygd opp av følgende moduler: • Grunnemne i kunst og håndverk, 20 sp. Arbeidet er hoved­ sakelig praktisk skapende, støttet av fagteori og studier i kunst og formkultur. Modulen gjennomføres høsten 2010.

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid

Studiet er bygd opp av følgende moduler: • Grunnemne i kunst og håndverk, 20 sp. Arbeidet er hoved­ sakelig praktisk skapende, støttet av fagteori og studier i kunst og formkultur. Modulen gjennomføres høsten 2010. • Fagdidaktikk i kunst og håndverk, 10 sp, der du studerer faget i grunnskolen, barns skapende arbeid, kreativitet og den estetiske dimensjonen. Grunnskolepraksis inngår i ulike former.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Videre utdanning Høgskolen tilbyr ulike fordypningsemner i Kunst og håndverk.

Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Kostnader: Materialavgift kr 1600 Studiested: Bodø

Videre utdanning Studiet gir kompetanse for opptak til IKT og læring 2.

Kunst og håndverk (60 sp)

Høgskolen i Bodø legger til rette for et fleksibelt utdannings­ tilbud i kunst og håndverk. Vi har satt sammen studiet av ulike moduler med muligheter for å velge fordypningsområde. Du velger selv om du vil ta hele årsstudiet eller deler av det.

50

I emnet IKT i undervisning og læring er det er viktig å ha reflekterte holdninger til hvordan digitale læremidler påvirker og endrer mål, innhold, arbeidsmåter og roller i skolen.

Fakta

• Fagdidaktikk i kunst og håndverk, 10 sp, der du studerer faget i grunnskolen, barns skapende arbeid, kreativitet og den estetiske dimensjonen. Grunnskolepraksis inngår i ulike former. • Forsknings- og utviklingsarbeid i kunst og håndverk, 10 sp. Du skal arbeide praktisk og problemløsende ut fra et forskningsspørsmål som interesserer deg. • Ulike fordypningsmoduler på 20 sp. Studenttallet avgjør hvor mange av fordypningene som tilbys våren 2011. Følgende valgmuligheter finnes: 1. K  unst og design i keramikk 2. K  unst og design i harde materialer 3. B  ilder og visuell k­ ommunikasjon 4. Kunst og design i tekstil Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Videre utdanning Fullført studium på minst 60 studiepoeng som del av peda­ gogisk utdanning på bachelornivå, gir grunnlag for opptak på mastergradsstudier i Formgiving, kunst og håndverk.

Kunstfilmproduksjon (Bachelor) Studiet retter seg mot de som ønsker å få en solid kompetanse innen filmproduksjon for å kunne skape egne filmer, både fiksjonsfilm, animasjonsfilm, dokumentarfilm og/eller eksperimentell film. Utdanningen er et treårig studium som gir en bachelorgrad. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og består av en obligatorisk del på 150 sp og en valgbar del på 30 sp, denne skal fortrinnsvis skje gjennom et utvekslingssemester i utlandet (gjennom etablerte samarbeidsavtaler). Opptakskrav Grunnlag for opptak til filmutdanningen er generell studie­ kompetanse etter gjeldende regler og opptaksprøve. Er du 25 år eller mer, kan du også søke studiet med bakgrunn i real­kompetanse.

Yrkesmuligheter Gjennom filmutdanningen skal studentene få solid kompetanse innenfor filmproduksjon. Studentene skal etter endt utdanning kunne arbeide som selv­ stendige filmskapere med bred kunstnerisk og filmatisk kunnskap om film og praktisk filmproduksjon.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk og engelsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Kabelvåg, Nordland kunstog filmfagskole

Videre utdanning Studentene kan, etter å ha arbeidet i 2 år, søke mastergrad i praktisk kunnskap ved Høgskolen i Bodø. Studentene kan etter endt mastergrad søke PhD i studier av profesjonspraksis.

Lærerutdanning/pedagogikk

Fakta

nytt studium

Foto: Torfinn Iversen

51


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Mat og helse 1 (30 sp)

Musikk 1 (30 sp)

Gjennom studiet Mat og helse utvikler du kompetanse om hvordan du kan gi unge den kunnskapen de trenger om kosthold og ernæring i sitt dagligliv.

Gjennom studiet skal studentene utvikle handlingskompetanse, kunnskaper og holdninger som fører til personlig vekst og gir et musikkfaglig og pedagogisk grunnlag for å være lærer i grunnskolen.

Du vil lære å bidra til en helsefremmende og forebyg­ gende livsstil blant barn og unge. Kunnskap og bevissthet om kosthold, ernæring, forbruk, og økonomi er viktig for å fungere godt i samfun­ net. Du får forståelse for og kunnskap om forskjellige matkulturer. Det vektlegges også bevisstgjøring om miljø og bærekraftig utvikling.

I studiet inngår praktiske leksjoner med vekt på matlaging, arbeidsteknikker, varekunnskap og hygiene. Det inngår også 18 timer i praksisfeltet. Studiet er tilrettelagt for allmennlærer­ studenter og lærere med godkjent utdanning, personer som er eller skal ut i omsorgsyrker. Har du interesse for ernæring, mat og kultur vil studiet passe for deg. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Yrkesmuligheter Det er behov for lærere innen kosthold og ernæring i skolen.

Gjennom praktisk og fagdidaktisk arbeid vil du utvikle evne til å vurdere, velge og legge til rette for gode læringsaktiviteter.

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30

Matematikk 3 (30 sp) Matematikk er en bærebjelke i vår tids teknologiske utvikling, og matematisk kunnskap er et viktig element i ulike fagområder og virksomheter.

Heltid/deltid: Deltid

Grunnskolen og videregående skole har behov for dyktige Startsemester: Høst lærere i matematikkfaget, som kan undervise med Antall semester: 2 ­utgangspunkt i elevenes Språk: Norsk læringsprosesser og kunn­ Opptak: Lokalt opptak skapsutvikling i matematikk. Studiested: Bodø Studiet tar sikte på å gi deg som student et faglig og metodisk grunnlag for undervisning i matematikk på alle trinn i grunnskolen. Samtidig skal studiet være en hjelp til personlig utvikling og vekst. Type studium: Halvårsstudium

Studiet omfatter emneområdene: • Geometri • Tallære • Vektorregning og lineær algebra

52

Studiet omfatter emnene; musikklære/komponering/samspill, fagdidaktikk, lytting, sang, spill og dans. Studentene får også øving i å lede sang- og samspillaktiviteter. I løpet av studieåret vil det bli arrangert ett prosjekt/temaarbeid. Undervisningen gis i klasse, gruppe, individuelt og ved bruk av Fronter og det legges opp til varierte arbeidsformer gjennom forelesninger i hel klasse, gruppearbeid, selvstudium, sam­ spillaktiviteter og egenaktiviteter.

Følgende emner er sentrale i studiet: • Mat og livsstil • Mat og kultur • Mat og forbruk • Fagdidaktikk

Fakta

Studiet har som mål å utvikle studentenes evner til å lede musikalske aktiviteter innenfor og utenfor skolemiljøet og å kunne bruke musikk som en del av tema- og prosjektarbeid. Å opparbeide forståelse for fagets estetiske dimensjon og estetisk og kvalitativ vurderingsevne, samt kunnskap om og erfaring med musikk som skapende virksomhet, vil stå sentralt. Musikk 1 er samlingsbasert og har som mål å forberede studentene for arbeid/undervisning i grunnskole, først og fremst på barne­trinnet og i barnehage.

• Didaktikk • Lærestoffet vil bli gjennomgått ved forelesninger, oppgave­ løsning, gruppearbeid og selvstudium. Det vil bli satt av tid til egentrening på skolens datamaskiner. Studiet er organi­ sert med samlinger over ett studieår. Opptakskrav Studiet forutsetter Matematikk 1 (30 sp) i allmennlærerutdan­ ningen eller tilsvarende. Studenter i allmennlærerutdanningen har fortrinnsrett til studiet. Allmennlærere med mate­matikk i sin lærerutdanning kan også søke på studiet. Videre utdanning Studiet kvalifiserer for opptak til Master i tilpassa opplæring med fordypning i matematikk.

I samspill blir studentene organisert i faste grupper. All undervisning har obligato­ risk frammøte.

Undervisningen gis i klasse, gruppe, individuelt og ved bruk av Fronter. Det legges opp til varierte arbeidsformer gjennom forelesninger i hel klasse, gruppearbeid, selvstudium, sam­ spillaktiviteter og egenaktiviteter. All undervisning har obligatorisk frammøte.

Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak

Yrkesmuligheter Studiet er tilrettelagt for arbeid i grunnskolen (primært barnetrinnet), barnehagen og SFO. Det er generelt mangel på kvalifiserte lærere/førskolelærere med fordypning i musikk.

Studiet er tilrettelagt for studenter og lærere som har gjennomført Musikk 1, eller ­tilsvarende. Musikk 2 er samlingsbasert og har som mål å forberede studentene for arbeid i grunnskolen. Musikk 2 har større fokus på mellomtrinn/ungdomstrinn enn Musikk 1.

Videre vektlegges emnene: Musikkteknologi, komponering/ arrangering, pedagogikk/fagdidaktikk og ensemble­ledelse.

Profesjonshøgskolen

Opptakskrav Studiested: Bodø Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter ved allmennlærerog førskolelærerutdanningen og lærere/førskolelærere med godkjent utdanning har fortrinnsrett til studiet.

Musikk 2 (30 sp)

Studiet innebærer en fordypning av de fleste emnene i Musikk 1, men med særlig vekt på: Sang og spill, individuelt og i samspill, for eksempel sang­ gruppe, band, eller andre grupperinger. Tilbudet i sang- og instrumentalundervisningen vil i størst mulig grad bli lagt opp i forhold til den enkelte students bakgrunn og behov.

Fakta

Opptakskrav Det er en forutsetning at Musikk 1 eller tilsvarende studium er gjennomført. Yrkesmuligheter Studiet kvalifiserer for undervisning/arbeid i grunnskolen. Det er generell mangel på kvalifiserte lærere med f­ ordypning i musikk.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Lærerutdanning/pedagogikk

Fakta

nytt studium

Yrkesmuligheter Skoleverket har stort behov for lærere med fordypning i matematikk.

53


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Studiet er et fjernundervisningstilbud for hele landet, arrangert av Høgskolen i Bodø og NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) på Andøya i Nordland.

NAROM-studier (30 sp)

Norsk 2 (30 sp)

Studiet er for deg som vil lære om hvordan romfartøy gir oss ny viten om verdensrommet og om nytten av satellitter i overvåking av jorda.

Studiet legger vekt på lese- og skriveopplæring samt bruk av IKT i grunnskolen, og består av følgende emner: • Den første lese- og skriveopplæringa • Den fortsatte leseopplæringa, utvikling av ulike ­lesestrategier • Lese- og skrivevansker • Den tidlige skriftspråksutviklinga • Den fortsatte skriftspråksopplæringa • Litteratur og lesestimulering • Pedagogisk bruk av IKT • Norsk som andrespråk

Opptakskrav 30 studiepoeng i norsk. Førskole- og allmennlærere med 5 vektall/15 sp norsk i sin grunnutdanning må dokumentere undervisnings­ erfaring eller gjennomført påbygging PAPS 1. Studenter i lærerutdanning har ­fortrinnsrett til studiet.

Studiet er samlingsbasert med 5 samlinger i studieåret. Mellom samlingene blir det nettbasert undervisning der vi blant annet bruker det pedagogiske støttesystemet Fronter. Det vil ved behov bli gitt opplæring i dette systemet på startsamlingen. Studentene blir organiserte i studiegrupper. Studiet er praksistilknyttet. Studentene må disponere datamaskin med nett-tilkopling, e-postadresse og programvare for tekst­behandling og publisering på Internett. Det er en forutsetning at deltakerne har kontakt med en grunnskole hvor de har mulighet for å hente inn materiale og ta del i læringsløp. Lærerstudenter kan ha obligatorisk praksis i løpet av studieåret.

Videre utdanning Norsk 2 er godkjent som del av grunnlag for Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring ved Høgskolen i Bodø.

Studiet består av totalt tre moduler: • Satellittbilder GPS og GIS i skolen (10 studiepoeng) • Verdensrom og klasserom (10 studiepoeng) • Geologi i skolen (10 studiepoeng) Det gir til sammen 30 studiepoeng innen videre­ utdanning i naturfag og samfunnsfag for lærere. Studiet er samlingsbasert. Modulene kan tas enkeltvis. De to øverste modulene «Satellittbilder, GPS og GIS i skolen» og «Verdensrom og

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Før og etter samlingene vil læring skje gjennom aktiv bruk av IKT. Før samlingene vil deltakerne arbeide med lærestoffet, som i all hovedsak vil bestå av utviklete web- og CD-ROM-baserte læremidler. Deltakerne må besvare oppgaver og nettprøver som leveres inn og gjennomføres på Fronter. Etter samlingene skal deltakerne lage et individuelt undervisningsopplegg som leveres inn på Fronter. Undervisningsopplegget er knyttet opp mot aktiviteter på samlingen, og lokalbaserte undervisningsopplegg skal utvikles, ved bruk av blant annet bilder fra satellitten Landsat. Opptakskrav Generell studiekompetanse etter gjeldende regler. Yrkesmuligheter Studiet kvalifiserer for undervisning i naturfag i grunnskolen. For lærere i videregående skole er det faglige innholdet knyttet opp mot kompetansemål i geografi og geofag.

Naturfag 1 (30 sp) Naturfag 1 er et praktisk og aktivitetsrikt studium som gjør det i stand til å møte og ­videreutvikle barns naturlige nysgjerrighet på hvordan verden er satt sammen og virker. Naturfag 1 er et studium som skal kvalifisere for aktivitets­ basert og tilpasset opplæring i grunnskolens naturfag. Det legges vekt på praktiske erfaringer med eksperimen­ ter/forsøk og naturaktiviteter, dokumentasjon av de praktiske aktivitetene, og refleksjon som knytter de praktiske aktivitetene til naturvitenskaplig og fag­ didaktisk teori.

Naturfag 1 gir undervisning innenfor naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi og geologi som er relevant for innholdet i LK06s hovedområder «Forskerspiren», «Kropp og helse», «Mangfold i naturen», «Fenomener og stoffer» og «Teknologi og design». (LK06s hovedområde «Verdensrommet» dekkes av halvårsenheten «Fra verdensrom til klasserom».) Naturfag 1 er et samlings- og nettbasert studium som går over to semestre. Studiet har fire samlinger hvert semester. De fleste

54

klasserom» er sponset av det norske ESERO kontoret (European Space Education Resource Office).

samlingene består av tre undervisningsdager. I tillegg kommer arbeid, veiledning og samarbeid på Høgskolens læringsplatt­ form Fronter. Emnet tilbys som del av allmennlærerutdanning for studenter som påbegynte sin allmennlærerutdanning høsten 2008 eller tidligere. Emnet følger rammeplan for Natur- og miljøfag i Rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003 Opptakskrav Studenter i allmennlærer­utdanningen og lærere med godkjent pedagogisk utdanning.

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Kvalifiserte norsklærere er etterspurte.

Pedagogisk entreprenørskap, påbygging (30 sp) Studiet er et samlingsbasert studium i pedagogisk entreprenørskap for lærere og ­førskolelærere. Gjennom studiet ønsker vi å skape økt forståelse for entrepre­ nørskap som mål og metode i barn og unges opplæring, samt å sette fokus på hva det vil si i praksis å legge til rette for entreprenørielle og kreative læringsprosesser. Målet må være å utvikle lokalsamfunn der barn og unge lærer å ta ansvar, utvikler initiativ, skaperevne og kreativitet – og der dette gjenskapes i innovasjon, nytenking, nyskaping og nye arbeidsplasser i fremtiden.

Fakta

Opptakskrav Godkjent førskolelærer- eller allmennlærerutdanning. Studiet kan tas som valgfag i 4. studieår for studenter i lærer­utdanningen. Det er mulig å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse i form av dokumentert erfaring med ­entreprenørskap, lærlingbedrift m.m.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Lærerutdanning/pedagogikk

Fakta

Videre utdanning Naturfag 1 er et skolerettet, grunnleggende naturfagkurs som gir grunnlag for videre naturfaglig fordypning. Sammen med ytterligere 30 naturfaglige studiepoeng kan Naturfag 1 gi grunnlag for en naturfag­didaktisk fordypning i Master i tilpasset opplæring. Yrkesmuligheter Det er generelt mangel på kvalifiserte lærere med fordypning i naturfag.

55


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Pedagogisk veiledning 1 (30 sp) Studiet i Pedagogisk veiledning er en praktisk orientert videreutdanning for alle som har og tar yrkesfaglige veiledningsoppgaver. Gjennom studiet vil vi bevisstgjøre deg på de personlige utfordringer ulike leder- og veilederroller innebærer og dine egne forutsetninger for å gå inn i slike roller. Studiet består av 2 moduler.

Modul 1: Innføring i veiledning (10 sp) • Pedagogisk veiledning, begreper og begripelse • Grunnleggende overveielser knyttet til veiledning og undervisning • Kommunikasjon Modul 2: Analyse av pedagogisk virksomhet (20 sp) • Sentrale veiledningsperspektiver og -prinsipper • Videreføring av pedagogiske og didaktiske overveielser knyttet til veiledning • Ledelse og veiledning • Veiledning og utvikling, tradisjon og innovasjon

Målgruppen er ansatte i barnehage, grunnskole, videregående skole og høgskolesystemet, eller andre som arbeider med ulike former for yrkesfaglig veiledning. Første modul gjennomføres høsten 2010 med tre todagerssam­ linger. Andre modul gjennomføres vårsemesteret 2011 med fem todagerssamlinger + krav om veiledningspraksis. I begge modulene arbeider studentene også via Fronter. Opptakskrav Pedagogisk bachelorutdanning eller annen bachelorutdanning og realkompetanse. Videre utdanning Studiet gir kompetanse for 2. halvårsenhet i Pedagogisk veiledning. Studiet kan innpasses i Master i tilpassa opplæring som gir grunnlag for opptak til doktorgradsstudiet i profesjons­ praksis ved Høgskolen i Bodø. Yrkesmuligheter Tilsetting i pedagogiske veilednings-/praksislærerstillinger ved høgskole/universitet forutsetter formell utdanning i veiledning. Denne utdanningen gir slik kompetanse.

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere (60 sp) Dette er et studium for deg som alt har en bachelorgrad eller en praktisk utdanning med yrkeserfaring, eller voksenopplæring, og som ønsker å arbeide med undervisning i ­ungdomsskole og videregående opplæring. I år tilbyr vi et nettbasert studium med en tredagers obliga­ torisk startsamling i Bodø eller på Mo. Øvrig studiearbeid vil foregå på nettet. Det er en fordel om søkerne er i et arbeidsforhold av pedago­ gisk art. Studiet kan du ta på deltid over 2 år, og inneholder: • PPU – del 1: Pedagogikk 30 sp • PPU – del 2: Fagdidaktikk 30 sp (evt. 15+15sp) Praksis kommer i tillegg og er på til sammen 12 uker. 7 av ukene tas ved høgskolens praksisskoler i Bodø eller på Mo: 3 uker på 1. studieår og 4 uker på 2. studieår. De resterende 5 praksis­ ukene tas etter fleksibelt opplegg på studentens hjemsted. Høgskolen i Bodø tilbyr Praktisk-pedagogisk utdanning både for søkere som ønsker undervisningskompetanse i yrkesfag og i allmennfag. Fag- og yrkesfag vil variere fra år til år, avhengig av søkergrunnlaget.

56

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst

Opptakskrav Antall semester: 4 Praktisk-pedagogisk Språk: Norsk ­utdanning for allmennfag­ Opptak: Lokalt opptak lærere bygger på følgende Studiested: Bodø og Mo i Rana utdanningsbakgrunn: Fullført allmennfaglig universitets­eller høgskoleutdanning av minimum tre års omfang med 60 studie­poeng fordypning i enkeltfag.

Lærerutdanning/pedagogikk

Fakta

nEttbase

rt Yrkesmuligheter Studiet gir undervisningskompetanse på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og voksenopplæring. Kombinasjon av allsidig fagpraksis, ulike ledererfaringer og praktisk-peda­ gogisk studium åpner for interessante jobber både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv.

57


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (60 sp)

Skapende virksomhet I barnehage og skole (30 sp)

Dette er et studium for deg som alt har en bachelorgrad eller en praktisk utdanning med yrkeserfaring, og som ønsker å arbeide med undervisning i ungdomsskole og videregående opplæring. I år tilbyr vi et nettbasert studium, med en tredagers obligatorisk startsamling i Bodø eller på Mo. Øvrig studiearbeid vil foregå på nettet.

Studiet er rettet mot deg som ønsker å arbeide med skapende arbeid i barnehagen og grunnskolens barnetrinn.

Antall semester: 4 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø og Mo i Rana

nEttbasert

Studiet kan du ta på deltid over 2 år, og inneholder: • PPU – del 1: Pedagogikk 30 sp • PPU – del 2: Yrkesdidaktikk 30 sp Praksis kommer i tillegg og er på til sammen 12 uker. 7 av ukene tas ved høgskolens praksisskoler i Bodø eller på Mo: 3 uker på 1. studieår og 4 uker på 2. studieår. De resterende 5 praksis­ukene tas etter fleksibelt opplegg på studentens hjemsted.

Opptakskrav Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn: • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskole­ utdanning og minimum to års yrkespraksis • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, yrkes­ teoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid

Yrkesmuligheter Studiet gir undervisningskompetanse i videregående opplæring og voksenopplæring. Kombinasjon av allsidig praksis, ulike ledererfaringer og praktisk-pedagogisk studium åpner for interessante jobber både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv.

58

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Innhold • Forming/kunst og håndverk: eget skapende arbeid i ulike materialer i to- og tredimensjonal form • Drama: eksperimentere med grunnelementer, oppøve grunnleggende dramatiske ferdigheter, skape egne drama­ tiske uttrykk, sette sammen dramatiske forløp og utforske ulike sceniske virkemidler • Musikk: utforske ulike musikalske uttrykk, oppøve grunn­ leggende musikalske ferdigheter og eksperimenter med musikkens grunnelementer

Småbarnspedagogikk (30 sp)

Religion, livssyn og etikk 2 (30 sp) Studiet skal gje grunnleggjande innsikt i RLE-emna ut over det som er definert i grunnutdanninga (rammeplanfest).

Dei to emna i kurset (kristen­ Type studium: Halvårsstudium domen som kulturarv og Startsemester: Høst møtet med andre religionar, livssyn, filosofi og etikk) skal til Antall semester: 2 saman gje kompetanse til å Språk: Norsk undervise i RLE-faget særleg Opptak: Lokalt opptak på ungdomsskolenivå. Det vil Studiested: Bodø bli lagt på utvikling av profesjonsretta didaktisk kunnskap med strategiar for skolen og samfunnet generelt i møte med den fleirkulturelle og særleg den fleirreligiøse utfordringa i vår tid og innanfor ei demokratisk vedimålsetjing.

Forming/kunst og håndverk, drama og musikk skal bidra til å utvikle tanker, følelser og kunnskaper ved alle sider av det å være menneske. Studiet vil derfor være en kilde til både selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse på tvers av kulturer.

Tverrfaglighet mellom fagene og fagdidaktikk vektlegges i studiet.

Profesjonshøgskolen

Realkompetansevurdering vil bli foretatt.

Studiet er primært beregnet for personer som skal arbeide som lærere i ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæ­ ring. Høgskolen i Bodø tilbyr Praktisk-pedagogisk utdanning både for søkere som ønsker undervisningskompetanse i yrkesfag og i allmennfag. Fag- og yrkesfag vil variere fra år til år, avhengig av søkergrunnlaget. Det er en fordel om søkerne er i et arbeidsforhold av pedagogisk art.

Fakta

Gjennom arbeid med forming/kunst og håndverk, drama og musikk skal barn og elever gi uttrykk for ideer, følelser, forestil­ linger og opplevelser. Skapende virksomhet skal bidra til å utvikle skapende evner og fantasi, samt at en skal lære å uttrykke seg i samspill med andre.

Fakta

Emnet skal stimulere til eit kritisk og reflektert syn på religion og livssyn i grenselandet mellom sekulære og postsekulære vurderingar av dagens samfunn.

nEttbasert

Opptakskrav Før studiet kan bli godkjend må studenten først ha gjennom­ ført grunnkurset i KRL/RLE i allmennlærarutdanninga (før eller samstundes med RLE 2). Lærarar som har følgt tidlegare allmennlærarstudiumsplanar kan få godkjend overgangsord­ ningar (jf. planen til emnet RL125L for lærarar med 5 vekttal = 15 sp kristendoms­kunnskap). Ein kan bli teken opp til kurset anten med 20 eller 30 sp KRL/RLE i botn frå grunnstudiet.

Studiet i Småbarnspedagogikk skal øke din kompetanse til å arbeide i takt med de minste barna i rollen som oppdrager, omsorgsperson og kulturformidler. Studiet består av 24 sp pedagogikk, 3 sp norsk og 3 sp musikk/ bevegelse, teori og praksis. Studiet gir deg kompetanse for arbeid med de yngste barna i barnehagen. Studiet skal bidra til at du videreutvikler din faglige dyktighet i samspillet med barn og foreldre, personale og samfunn. Det legges vekt på din kompetanse i pedagogisk ledelse, veiledning og endrings­ arbeid, individuelt så vel som i gruppe. Det er obligatorisk praksis.

Opptakskrav 3. års studenter i Bachelor – førskolelærer eller annen bachelorutdanning med minimum 30 sp generell pedagogikk i fagkretsen.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2

Lærerutdanning/pedagogikk

Fakta

Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Småbarnspedagogikk blir gitt som fordypningsfag for 3. års studenter i førskolelærerutdanningen.

59


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Spesialpedagogikk 2 (30 sp)

Studier av Profesjonspraksis (PhD)

Studiet Spesialpedagogikk 2 skal bidra til å gi deg faglig utvikling, slik at du står rustet til å løse viktige spesialpedagogiske arbeidsoppgaver i barnehage og skole.

Høgskolen i Bodø kan tilby PhD i studier av profesjonspraksis. Doktorgraden passer for studenten med mastergrad og to års relevant yrkespraksis.

Studiet er bygget opp av fem delemner: 1. Det spesialpedagogiske arbeidsfeltet 2. Spesifikke lærevansker i norsk og matematikk 3. Lærevansker og samspills­ vansker 4. Syn- og hørselsvansker, hjerneskader 5. Praksis – Praktisk innsikt

Spesialpedagogikk 2 er organisert som et deltidsstudium med uke- og 2–3 dagerssamlinger over to semestre. Studiet er nøye knyttet til kontinuerlig deltakelse og forpliktende involvering på studiesamlingene, arbeid i lokalgruppene, gjennomføring av obligatorisk praksis som kvalitetssikring gjennom ulik dokumentasjon og godkjenning av ferdighets- og kunn­ skapsområder. Studiet er dermed ikke tilgjengelig for andre enn opptatte studenter med mindre det foreligger særskilte avtaler. Studiet legges opp med vekselvirkning mellom teori og praksis. Praksistilknytningen skal gi øving i å løse konkrete, spesialpedagogiske oppgaver.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst

60

Videre utdanning Spesialpedagogikk 2 gir grunnlag for opptak til videre utdanning i mastergrads-fordypningsemnene Samspill og samspillvansker og Språk- og kommunikasjonsvansker. Her er det igjen muligheter for videre utdanning innen Mastergrad i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk. Yrkesmuligheter Studiet kvalifiserer for ordinære undervisningsstillinger i barnehage og skole, og for stillinger som krever utdanning tilsvarende tidligere første avdeling i spesialpedagogikk.

Språk- og kommunikasjonsvansker (30 sp) Spesialpedagogisk kompetanse er etterspurt i barnehage og skole. Våre studier innenfor spesial­ pedagogikk har et godt renommé, og disse studiene er derfor blant våre mest ettertraktede.

Språk- og kommunikasjons­ vansker bygger på Spesial­ pedagogikk 2 og reflekteres i Språk: Norsk forhold til barnehage, skole og Opptak: Lokalt opptak øvrig samfunn med tilhørende Studiested: Bodø ledelse og utviklings­arbeid. Fordypningen omfatter spesialpedagogisk arbeid med sentrale satsingsområder som tidlig intervensjon, forebygging samt tverrfaglig – og tverretatlig samarbeid. Studiet konsentreres til seks delemner. Studiet er samlingsbasert over to semestre med 4 ukesamlinger. Det brukes IKT-baserte hjelpemidler med e-post og Fronter til både informasjon og øvrig arbeid underveis. Studentene skal følge undervisningen sammen med mellomliggende arbeid i lokale studiegrupper. Studiet kan kombineres med spesialpedagogikk 2 for studenter som vil studere på heltid. Her tenkes først og fremst på 3.- eller 4.-året i allmennlærerutdanningen. Antall semester: 2

Opptakskrav Studiet gis som fordypningstilbud for 3. og 4. års studenter i allmennlærerutdanningen. Studiet er for øvrig et videreutdan­ ningstilbud for alle godkjente profesjons­utdanninger.

Opptakskrav Pedagogisk grunnutdanning og fullført Spesialpedagogikk 2. eller 1.avd. spesialpedagogikk etter gammel modell. 3.- og 4.-årsstudenter i lærerutdanningen som tar Spesialpedagogikk 2 i kombinasjon med dette masteremnet. Opptak av andre søkere er for øvrig basert på individuelle vurderinger

Doktorgraden gir yrkesutøvere en unik mulighet til å tilegne seg forskerkompetanse innen eget yrkesfelt. Et kjennetegn ved forskning i praktisk kunnskap er at forskeren retter blikket mot aspekter ved yrkesvirksomheten som er oversett, underkjent, svakt belyst eller ufullstendig artikulert innenfor den virksomhet den inngår i. Forskning innen praktisk kunnskap er derfor kritisk anlagt og endringsorientert som en del av en rasjona­litetsutvidende, demokratiserende og inkluderende samfunnsmessig forandringsprosess.

For mer informasjon om studiet: www.hibo.no/studier

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 180 Type studium: Doktorgrad Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

nytt studium

PhD i studier av profesjonspraksis har derfor som mål å utdanne forskere som kan stimulere til forskning og ­kompetanseheving i arbeidslivet.

Lærerutdanning/pedagogikk

Fakta

Videre utdanning Studiet kan inngå som del av Mastergrad i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk. Yrkesmuligheter Studiene kvalifiserer for spesialpedagogisk opplæring og rådgivning samt administrative yrkesfunksjoner innenfor barnehage, skole, PPT, eldreomsorg og rehabilitering og andre aktuelle hjelpeinstanser.

61


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 4 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Tilpasset opplæring (Master) Masterstudiet bygger på bachelorgrad (evt. cand.mag.-grad) og kan tas som 2-årig fulltids­ studium eller som deltidsstudium inntil 3 år. Mastergraden i tilpassa opplæring omfatter fordypninger i spesialpedagogikk, skolefagene norsk, matematikk, naturfag, RLE eller generell tilpasset opplæring (pedagogisk profil). Deltidsstudenter må mini­ mum ha 50 prosent av normert studie­progresjon. Studiet består av følgende obligatoriske emner (til sammen 80–120 sp):

1. Alternative faglige fordypninger (30 sp) a) Tilpasset opplæring i norsk b) Tilpasset opplæring i matematikk c) Tilpasset opplæring i naturfag d) Tilpasset opplæring i RLE e) Yrkesdidaktikk f ) Pedagogiske fordypningsemner (Eksempelvis: Samspill og samspillvansker, Språkog kommunikasjonsvansker, Læringsledelse, Pedagogisk veiledning) Studentene velger emner ut fra det faget som utgjør opptaks­ grunnlaget. Fordypningene (a–e) består av et felles emne Tilpasset opplæring: Sentrale elementer (10 sp) og et enfaglig emne Tilpasset opplæring: norsk, matematikk, naturfag, RLE, yrkesdidaktikk (20 sp): 2. Vitenskapsteori og forskningsmetoder (20 sp) 3. Forskning og aktuell debatt (10 sp) 4. Masteroppgaven (30, 40 eller 60 sp) I tillegg kan følgende inngå; hver student fyller opp slik at han/ hun får til sammen 120 sp:

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

62

5. Et studium i faget/fagdidaktikk på masternivå fra et annet lærested/utlandet (30 sp) Studiet er nettstøttet og samlingsbasert. De faglige ­fordypningene har egne samlinger. De øvrige emnene (punkt 2–4 overfor) på masterstudiet inngår i mastersamlingene, fem det første året, færre seinere. Også i mellomperiodene er det krav til studentaktivitet. Det gis fellesforelesninger i sentrale tema. Oppgaveseminar utgjør en kontinuerlig del av studiet. Veiledning gis i grupper og individuelt, på samlinger og via elektronisk kommunikasjon. Opptakskrav Bachelorgrad (lærerutdanning, førskolelærerutdanning eller tilsvarende) med minst 60 sp i norsk, matematikk, naturfag, RLE, spesialpedagogikk/pedagogikk. Grunnskolelærerstudenter i fireårig lærerutdanning som har bestått 3. studieår og oppfyller nevnte krav, kan dermed søke. Søkeren må ha oppnådd karakteren C eller bedre i opptaksgrunnlaget. Videre utdanning Bestått studium kvalifiserer for doktorgradsstudier, blant annet PhD i profesjonspraksis ved Høgskolen i Bodø. Yrkesmuligheter • Studiet sikter mot stillinger innen pedagogisk-psykologisk tjeneste og annen spesialistvirksomhet (fordypning i spesialpedagogikk) • Stillinger i offentlig administrasjon og forvaltning knyttet til skole og utdanning • Lektorstillinger i skoleverket • Arbeidsoppgaver innen forskning og utdanning

Lærerutdanning/pedagogikk

Fakta

Yrkesdidaktikk (30 sp) Dette studiet er et tilbud til lærere på yrkesfaglig studieretning i videregående skole. Studiet er på masternivå og er satt sammen av to moduler: • Undervisning og læring i yrkesfag (20 studiepoeng) • Tilpasset opplæring – Sentrale elementer (10 studiepoeng) Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over 2 semester.

Opptakskrav Yrkesfaglærerutdanning (fagbrev, praksis og yrkesteoretisk utdanning) eller profesjonsutdanning (bachelor, cand.mag. el. tilsv.) og 60 sp pedagogisk relaterte fag (eks. PPU) med karakteren C eller bedre. Yrkesfaglærere med 3-årig faglærer­ utdanning kan også søke. Videre utdanning Med dette studiet vil det være mulig å fortsette på et fullt masterstudium ved Høgskolen i Bodø, med fordypning i yrkesdidaktikk.

63


Markedsføring/eksport Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ønsker du å jobbe med salg, markedsføring og internasjonal handel? Dette studiet passer godt for deg med interesse for språk, kultur og kommunikasjon. Du får også mulighet for praksis i utlandet som en del av studiet.

I siste studieår gir vi deg en unik mulighet til 15 ukers praksis i en utenlandsk eller norsk bedrift. Praksis i utlandet kan kombineres med et semester ved et utenlandsk universitet. Gjennom et utenlandsopphold kan du forbedre dine språkog kulturkunnskaper og det vil gi deg et fortrinn i din videre yrkeskarriere. Studiet gir deg muligheten til å delta i prosjektet «Student i bedrift», som gir deg bedriftserfaring gjennom hele studiet (forutsetter finansiering).

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk

Videre utdanning Opptak: Samordna opptak Studiet kvalifiserer blant Studiested: Bodø annet for følgende ved Høgskolen i Bodø: • MBA HHB – Master of Business Administration (med minimum 2 års arbeidserfaring) • Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling Yrkesmuligheter Med Bachelor i eksportmarkedsføring er du kvalifisert for å jobbe med salg, markedsføring og eksport innenfor de fleste bransjer.

Markedsføring/Eksport

Studiet gir et solid grunnlag for salg og markedsføring innenfor de fleste bransjer. Fiskeri- og havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring – 90 prosent av all sjømatproduksjon blir eksportert. Derfor utgjør emnene sjømat og kvalitetsledelse 20 studiepoeng av graden, noe som åpner muligheten for mange spennende jobber i denne bransjen. Økonomi, logistikk og språk inngår også i dette studiet.

Fakta

Språkmektig eksportmarkedsfører Sunniva Olsen (24) reiste nord, sør, øst og vest. Nå er hun utdannet eksportmarkedsfører med bachelorgrad fra Høgskolen i Bodø.

og kontakt med Japan muliggjorde et praksisopphold ved Skretting Japan, i byen Fukuoka. Sunniva Olsen var med i et prosjekt om hvordan japanerne skulle eksportere stillehavsfisk til restauranter i Europa.

Sunniva Olsen arbeider nå i Næringsforeningen i Stavanger – Stavanger Chamber of Commerce.

– Det å studere og ha praksis i utlandet som del en av studiet ved Høgskolen i Bodø, har vært kjempespennende og lærerikt. Jeg vil anbefale andre studenter å benytte muligheten til å ta deler av studiet i utlandet, avslutter Sunniva Olsen.

– Denne jobben er min første etter fullført utdanning. Arbeidsoppgavene er varierte, og jeg treffer på mange hyggelige mennesker, sier hun. Som en del av bachelorgraden ved Høgskolen i Bodø, tok Sunniva Olsen et semester som utvekslingsstudent ved Universidad de Deusto i San Sebastian, hvor hun studerte «mercado internacional» (eksportmarkedsføring) på spansk. Universitetet er ett av høgskolens samarbeidsuniversitet i Spania.

Praksis i studiet – Til Japan Et semester i Spania var ikke nok. Olsen ville benytte seg av høgskolens mulighet for praksis i utlandet som del av studiet. Asia fristet, og fakultetets nære samarbeid med næringslivet

64

65


Organisasjon/Ledelse Studiet Krise- og beredskapsledelse gir deg økt faglig kunnskap og personlig kompetanse til å håndtere kriser og ulykkessituasjoner i egen bedrift/organisasjon. Sentrale temaer i løpet av studiet er beredskapsledelse, forholdet til offentlig redningstjeneste, pårørendehåndtering, menneskelige reaksjoner i kriser, psykososial støtte, krisekom­ munikasjon, mediehåndtering og informasjonsarbeid, utvikling av beredskapsplanverk, offentlig og intern granskning og debriefing. Studiet har en tredelt vinkling som retter seg mot de utfordringer som oppstår før, under og etter en krisesituasjon. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Falck Nutec Norge og Høgskolen i Bodø. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler for opptak til grunnleggende studier. Studieplassene vil kunne fordeles mellom de ulike søkte profesjoner og yrkesfaglig bakgrunn. Det legges vekt på bredest mulig profesjonsfaglig sammensetning både fra offentlig og privat virksomhet.

Gjennomføring Studiet avvikles som en 3-delt modulbasert rekke, fordelt på til sammen 6 ukesamlinger og er tilpasset personell som er tilknyttet arbeidslivet Videre utdanning Studiet vil kunne inngå i en bachelorgrad.

Bachelor i organisasjon og ledelse bygger på statsvitenskapelige og organisasjonsfaglige emner med vekt på organisering, personaladministrasjon, ledelse, offentlig politikk og forvaltning.

Bachelorstudiet i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Bodø har tre hovedmål: • Studiet skal gi kunnskap og innsikt i ledelse, organisering og politiske styringssystemer • Studiet skal gi studentene evne til å formulere og analysere organisatoriske og politiske problemstillinger, individuelt og i samarbeid med andre • Studiet skal gi innføring i organisatorisk og politisk analyse ved bruk av teoretiske begreper og analysemodeller

66

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Vår Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Studiet gir kompetanse innenfor helse-, miljø- og sikkerhets­ arbeid: Personell spesifikt tilknyttet beredskapsfunksjoner, «blålysbransjer», beredskapsutvalg, bedriftshelsetjeneste, ledelse og personaladministrasjon, internkontroll, arbeidsmiljø­ utvalg, vernearbeid og forebyggende helsearbeid generelt.

Organisasjon og ledelse (Bachelor)

Fagområdene gir til sammen brede kunnskaper om hvordan organisasjoner og det norske styringssystemet fungerer. Første år har fokus på offentlig politikk og forvaltning, mens de to neste årene fokuserer på organisering, styring og ledelse. Studiet gir innsikt i samfunns- og organisasjonsmessig ledelsesproblematikk, og er nyttig i arbeid som omfatter organisasjonsutvikling og ledelse.

Fakta

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap

Organisasjon/ledelse

Krise- og beredskapsledelse (30 sp)

Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst og vår Antall semester: 6 Språk: Norsk

Videre utdanning Opptak: Samordna opptak Bachelorgraden i organisasjon Studiested: Bodø og ledelse gir mulighet for opptak til Mastergrad i politikk og samfunnsendring ved Høgskolen i Bodø. Den gir også grunnlag for opptak til andre mastergrader innenfor fagområdet statsvitenskap, ledelse, organisasjon og ­administrasjon. Yrkesmuligheter Utdanningen gir faglig kompetanse i stillinger som omfatter ledelse, planlegging, administrasjon, saksbehandling og arbeid med utredninger, informasjon og utviklingsarbeid i både privat og offentlig sektor.

67


Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 90 Heltid/deltid: Heltid og deltid

Personalledelse (HRM) (Erfaringsbasert master)

Personalledelse og kompetanse­ utvikling, Mo i Rana (60 sp)

Den erfaringsbaserte mastergraden er et utdanningstilbud som skal gi ansatte og ledere fra næringslivet og det offentlige bedre forutsetninger for å lede mennesker i arbeid.

Det ettårige studiet i personalledelse og kompetanseutvikling er et utdanningstilbud innenfor personalledelse som gir folk fra næringslivet og det offentlige bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner.

Type studium: Mastergrad

Dagens arbeidsliv preges av raske omstillinger og krav om Antall semester: 4 godt kvalifisert personell. Dette stiller stadig større krav Språk: Norsk til ledere om å møte kravstore Opptak: Lokalt opptak medarbeidere, rekruttere Studiested: Bodø kompetent arbeidskraft, beholde nøkkelkompetanse og holde sykefraværet nede. I stadig flere organisasjoner framstår personalet som den viktigste ressurs og innsatsfaktor. Studiet skal utruste ledere og fremtidige ledere med et bredt kunnskapsgrunnlag som kan gi dem forutsetninger for å drive en aktiv og målrettet personalledelse i moderne arbeids­ organisasjoner. Startsemester: Høst

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst

Videre utdanning Den erfaringsbaserte mastergraden kvalifiserer ikke for opptak til doktorgradsstudiet ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Yrkesmuligheter Studiet kvalifiserer for lederstillinger med personalansvar i offentlig og privat sektor.

Personalledelse og kompetanse­ utvikling (60 sp)

På arbeidsmarkedet i dag er det ikke bare et spørsmål om antall arbeidsplasser, men også om kvaliteten på arbeids­ plassene. I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle arbeidsplasser. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for arbeidsplassene og for å beholde kompe­ tent og utdannet arbeidskraft. I tillegg kan personalpolitikken gi økt trivsel og redusert sykefravær. For å lykkes må personal­ arbeidet gjenspeile både bedriftens personell, ressurser og dens strategi. Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum 60 studiepoeng fra høyere utdanning som grunnlag for opptak. For studenter uten yrkeserfaring anbefales lengre utdanning før søknad om opptak. Relevant yrkespraksis (realkompetanse) innen personalledelse kan kompensere for manglende høyere utdanning.

Vi tar forbehold om tilstrekke­ lig antall studenter.

Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk

Videre utdanning Opptak: Lokalt opptak Studiet er egnet som del av Studiested: Mo i Rana en gradsoppbygging. Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling kan også inngå som en del av en studieportefølje med spesialisering innen ledelse og personal­ forvaltning eller som en selvstendig ettårig lederutdanning. Yrkesmuligheter Studiet kvalifiserer for stillinger innen personalledelse og organisasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.

Det ettårige studiet i personalledelse og kompetanseutvikling er et utdanningstilbud innenfor personalledelse som gir folk fra næringslivet og det offentlige bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner.

På arbeidsmarkedet i dag er det ikke bare et spørsmål om antall arbeidsplasser, men Språk: Norsk også om kvaliteten på Opptak: Lokalt opptak arbeidsplassene. I tider med Studiested: Bodø krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle arbeidsplasser. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og for å beholde den kompetente og utdannede arbeidskraft. I tillegg kan personalpolitikken gi økt trivsel og redusert sykefravær. For å lykkes må personalarbeidet gjenspeile både bedriftens perso­ nell, ressurser og dens strategi. Antall semester: 2

Opptakskrav For opptak kreves det bachelorgrad eller tilsvarende utdan­ ning, samt to års relevant yrkespraksis. Med relevant yrkes­ praksis mener vi ledererfaring, eller erfaring fra ansvarsfulle stillinger, både fra næringslivet og offentlig virksomhet.

Fakta

Organisasjon/ledelse

Fakta

Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum 60 studiepoeng fra høyere utdanning som grunnlag for opptak. For studenter uten yrkeserfaring anbefales lengre utdanning før søknad om opptak. Relevant yrkespraksis (realkompetanse) innen personalledelse kan kompensere for manglende høyere utdanning. Videre utdanning Studiet er egnet som del av en gradsoppbygging. Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling kan også inngå som en del av en studieportefølje med spesialisering innen ledelse og personalforvaltning, eller som en selvstendig ettårig lederutdanning. Yrkesmuligheter Studiet kvalifiserer for stillinger innen personalledelse og organisasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.

68

69


Praktisk kunnskap Praktisk kunnskap (Master) En erfaren lærer, sykepleier, ingeniør eller båtbygger vet hvordan tingene skal gjøres. De besitter en unik kunnskap som de lettere kan gjøre enn å fortelle andre hvordan det skal gjøres.

Masterstudiet skal: • Kvalifisere for forskning i egen og andres yrkesutøvelse • Utvikle et erfarings- og forskningsbasert yrkesteoretisk og yrkesmetodisk fundament • Utvikle kompetanse til å bedømme og vurdere egen og andres yrkesutøvelse ut fra yrkesetiske, samfunnsmessige, profesjonelle og vitenskapelige kriterier • Utvikle forståelse for ulike kulturelle særtrekk hos brukere/ klienter/elever etc. • Kvalifisere for å tilrettlegge, medvirke i og lede tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å sikre helhetlige tilbud • Kvalifisere til å veilede og lede lærings-, omstillings-, forbedrings- og utviklingsprosesser i yrkesfeltet Studiet er laget for yrkesutøvere innen velferdsyrkene i utdannings-, helse- og sosialsektoren og politietaten, men henvender seg også til andre profesjoner som ønsker å utvikle et tettere forhold mellom teori- og praksisfeltet i sine fag. Ideelt sett er en bred rekruttering fra flere og ulike profesjoner ønskelig. Studiet tilsvarer 120 studiepoeng og varer fire år basert på samlinger slik at du kan være i jobb mens du studerer. Det vil være 6–8 samlinger à 3–5 dager i året. Det er obligatorisk studiedeltagelse til alle seminarer på de ulike kurs. Enkelte av samlingene kan bli lagt utenfor Bodø. Studentene må selv dekke kostnader til reise, overnatting og eventuelle andre kostnader i forbindelse med samlingene.

70

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Deltid

Type studium: Mastergrad Opptakskrav Startsemester: Høst • Fullført og bestått profe­ sjonsrettet grunnutdanning Antall semester: 8 fra universitet eller høgskole Språk: Norsk • Fullført bachelorgrad (cand. Opptak: Lokalt opptak mag.-grad) eller tilsvarende Kostnader: Ingen egenandel • Karakternivå på 2,7, Studiested: Bodø bokstavkarakter C, eller bedre i snitt for utdanning som inngår i opptaks­ grunnlaget • Minst tre års relevant, fulltids yrkespraksis

Rangeringsregelverk • Karakterpoengsum: (10 x (7 – veid snitt på vitnemål)) • Det gis inntil 3 tilleggspoeng for høyere utdanning ut over opptakskravet(1,5 poeng for 30 studiepoeng eller 3 poeng for 60 studiepoeng) • Det gis inntil 5 tilleggspoeng for relevant praksis etter endt utdanning ut over opptakskravet • Ved lik poengsum rangeres eldre søkere foran yngre Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak til PhD i studier av ­profesjonspraksis ved Høgskolen i Bodø. Yrkesmuligheter Studiet gir studentene grunnlag for utvidet kunnskapsog kompetanseutvikling, og kvalifiserer dem til å påta seg fagutvikling og forskning på arbeidsplassen, faglig veiledning og ledelse, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid.

Praktisk kunnskap

Master i praktisk kunnskap lærer deg å skrive fram den unike kunnskapen du besitter, dele den med andre og gjøre den til gjenstand for kritisk refleksjon. Vi lærer deg hvordan du på en vitenskapelig måte kan alminneliggjøre dine yrkeserfaringer og bidra til at både fagfeltet og arbeidsplassen nyter godt av dine kunnskaper.

Fakta

71


Samfunnsfag/historie/filosofi Årsstudiet er inndelt i emner fra norsk og nordnorsk, europeisk og utenomeuropeisk historie. Studiet gir innsikt i den politiske, økonomiske og sosiale utvikling og tar sikte på å øke forståelsen for menneskenes situasjon under skiftende samfunnsforhold. Studiet bidrar til personlig modning og en reflektert holdning til samfunnsmessige problemer. Gjennom pensum og under­ visning i historisk metode skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av ulike utsagn. Studiet gir kunnskaper og innsikt som vil være anvendelig i mange sammenhenger, som for eksempel: undervisning, forvaltning, media, kulturarbeid, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker. Årsstudiet har i mange år fått positive evalueringer fra studentene. Ved en av de siste nasjonale stud.mag-under­ søkelsene skåret historiestudiet i Bodø høyest av alle med hensyn til tilfredse studenter. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre utdanning Årsstudium i historie kan bygges ut til en bachelorgrad i historie. Hele eller deler av årsstudiet i historie kan også brukes som byggesteiner innenfor en rekke andre bachelorgrader. Det kan etter søknad bli godkjent som et fjerde år av allmennlærer­ utdanningen.

Bachelor i historie gir kunnskap om økonomisk, sosial og politisk utvikling for å øke ­forståelsen for menneskenes situasjon i fortid og nåtid. Studiet bidrar til å utvikle en ­reflektert holdning til samfunnsmessige problemer.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

72

Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst og vår Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Historie er et allsidig og sammensatt fag som vil være anvende­ lig i mange sammenhenger. Med sin allmenndannende karakter tar studiet opp emner fra politisk historie, økonomisk historie, sosialhistorie, kulturhistorie, kvinnehistorie, demo­ grafisk historie m.m. Historiefaget er relevant for både lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen forvaltning, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker.

Historie (Bachelor)

Bachelor i historie er et treårig studieprogram hvor halv­parten av studiet består av historiske emner. De øvrige emnene som skal inngå i graden kan du velge selv eller i samråd med en studievei­leder. Gjennom pensum og undervisning i historisk metode skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder. Studiet tar opp emner både fra norsk og nordnorsk, europeisk og utenomeuropeisk historie. Noen kurs tar sikte på å presentere en oversikt over lengre perioder, mens andre går dypere inn på mer avgrensete emner og perioder. Med sin allmenndannende karakter tar studiet opp emner fra politisk historie, økonomisk historie, sosial­historie, kulturhistorie, kvinnehistorie, samisk historie, demografisk historie m.m.

Fakta

Videre utdanning Bachelorgraden i historie gir grunnlag for opptak til Master i historie ved Høgskolen i Bodø eller ved andre utdannings­institusjoner.

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst og vår

Samfunnsfag/historie/filosofi

Historie (60 sp)

Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Studiet gir kunnskaper og innsikt som vil være anvendelig i mange sammenhenger, som for eksempel undervisning, forvaltning, media, kulturarbeid, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker. I tillegg mottar vi med glede både gamle og unge som først og fremst velger å studere historie på grunn av egen interesse og nysgjerrighet på fortiden. De ulike modulene i historie er relevante byggesteiner og støttemoduler for andre bachelorstudier ved høgskolen.

73


Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Heltid og deltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 4 Språk: Norsk

Historie (Master)

Historie, nettbasert (60 sp)

I masterstudiet skal studentene utvikle dypere innsikt i historisk forskning og historiske problem. Det legges vekt på å utvikle selvstendige holdninger og evne til kritisk analyse også av historiske framstillinger og kildemateriale.

Det nettbaserte studiet er likt årsstudiet i historie, men undervisning, progresjon og eksamen er forskjellig. Studiet gir innsikt i den politiske, økonomiske og sosiale utviklingen i Norge, deriblant Nord-Norge, Europa og verden.

Studiet består av en kursdel som vanligvis gjennomføres i første studieår, og et selvsten­ dig forskningsarbeid (master­ oppgaven) i andre studieår.

Opptak: Lokalt opptak

Kursdelen utgjør 60 studie­ poeng og inkluderer kurs i historisk teori og metode, emner fra nordnorsk historie og et samfunnsvitenskapelig emne. Emnene fra nordnorsk historie dekker Nord-Norge i det internasjonale handelssyste­ met, samferdselshistorie, Bodø og Nordland under 2. verdens­ krig, samisk historie og velferdssamfunnets utvikling. I tillegg kommer en komponent kalt Historikeren i samfunnet (20 sp), der studentene skal forholde seg til en ekstern samarbeids­ partner og gjennomføre et utredningsarbeid.

Studiested: Bodø

Emnet i masteroppgaven velges i samråd med veileder, og studentene vil få tilbud om å skrive oppgaver knyttet til forskningsprosjekter ved seksjonen. Det er også mulig å skrive om andre emner.

Opptakskrav Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad i historie. Bachelorgraden skal inneholde kurs i historie med minimum 80 studiepoeng, og skal inkludere en bacheloroppgave eller tilsvarende på minimum 10 studiepoeng. Den gjennomsnittlige karakteren i historieemnene skal være C (2,7) eller bedre. Videre utdanning Etter endt mastergradseksamen vil du være kvalifisert for å søke PhD-studium i historie. Yrkesmuligheter Med eksamen i Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) vil studenter med Mastergrad i historie være kvalifisert for undervisning i historie og samfunnsfag i videregående skole og grunnskolen. Studiet vil også gi kunnskaper, ferdigheter og innsikt som er anvendelig i mange andre sammenhenger: forvaltning, media, reiseliv, kulturarbeid mm. Arbeidet med et selvstendig forskningsarbeid skal gi innsikt og erfaring som kan anvendes på alle disse områdene.

– Gjør det du har lyst til!

Michèle studerte nordisk i Zürich, og reiste til Bodø i sitt obligatoriske semester i utlandet. Hun skulle egentlig ta mastergrad i nordisk, men begynte på historie og spansk. Nå tar hun master i historie.

– Hva planlegger du å gjøre etter at du er ferdig på studiet?

74

Undervisningen er i hovedsak basert på veiledning på grunnlag av tekster skrevet av studentene. Eksamen er primært basert på mappeevaluering. Studentene får tilbud om deltakelse på seminarer ca. én gang pr. mnd. Innholdet i seminarene er nærmere beskrevet i studieplanen og emne­ beskrivelsene. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

– Jeg er åpen til alt. Jeg kunne tenke meg å oversette historisk faglitteratur til tysk, eller jobbe innenfor turisme. Jeg kan også ta praktisk-pedagogisk utdanning. Det viktigste er at man gjør det man har lyst til. Da vil man finne en vei til å gjøre noe du synes er artig. Dessuten har vi verdens beste forelesere i historie!

Videre utdanning Nettbasert studium i historie kan bygges ut til en bachelor­ grad i historie. Hele eller deler av dette studiet kan også brukes som byggesteiner innenfor en rekke andre bachelorgrader.

Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 3 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Historie er et allsidig og sammensatt fag som vil være anvendelig i mange sammen­henger. Med sin nEttbasert allmenndannende karakter tar studiet opp emner fra politisk historie, ­økonomisk historie, sosialhistorie, kulturhistorie, kvinnehistorie, demografisk historie m.m. Historie er relevant for både lærere, kulturarbeidere, ­journa­lister og personer som arbeider innen forvaltning, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker.

Nordlige studier/Northern studies (60 sp)

Fakta

Dette årsstudiet setter fokus på bærekraftig utvikling, natur, miljø, urbefolkningens situasjon og samfunnsforhold og politikk i nordområdene. Studiet gis i sin helhet som fjernundervisning.

Studiepoeng (sp): 60

Studiet er internasjonalt og springer ut fra samarbeidet i nettverket University of the Arctic (www.uarctic.org). Studieåret består av emner/kurs som tas som fjernundervisning ved Høgskolen i Bodø. Om du ønsker, kan du opp­holde deg ved høgskolen dette året, men undervisningen vil foregå over nettet. Alt studiemateriell vil bli lagt ut på nettet for studentene som er tatt opp, og dermed kan du i stor grad selv bestemme din egen arbeidssituasjon. Også eksamen vil være nettbasert. Både pensum og de utlagte forelesningene (moduler) er på engelsk, men de skriftlige arbeider og eksamener kan være på norsk. Emneansvarlig faglærer følger opp med individuell veiledning etter behov. Ved opptak til studiet vil du få tilgang til læringsprogrammet Fronter som knyttes opp til studiet. Det er derfor en forutsetning at du har tilgang til PC og internett.

Jeg vil heller gjøre noe jeg brenner for enn å jobbe med noe jeg ikke trives med, sier historiestudent Michèle Gabathuler.

– Jeg har alltid hatt lyst til å studere historie, men på historie­ studiet i Zürich var det obligatorisk med latin. Det var ikke jeg interessert i. Da jeg fant ut at du ikke trengte latin for å studere historie på Høgskolen i Bodø, begynte jeg med en gang.

Kurset er et fjernstudium. Hvert semester tilbys undervisning tilsvarende 20 studiepoeng. Dette betyr at studenter ved det nettbaserte kurset gjennomfører hele årsstudiet i historie på halvannet år. Kurset er tilpasset deltidsstudenter som ønsker å kombinere studiet med jobb eller som av andre grunner ikke har mulighet til å delta i den ordinære undervisningen ved høgskolen. Det er også mulig å bare ta enkeltemner.

Fakta

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Fakultet for samfunnsvitenskap Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium

Videre utdanning Startsemester: Høst og vår Du kan bygge ut årsstudiet Antall semester: 2 med fordypningsemner og valgfag til en bachelorgrad i Språk: Engelsk nordområdestudier. Opptak: Lokalt opptak Høgskolen gir fordypnings­ Studiested: Bodø emner om Norden, om politisk styringssystem og samfunnsforhold, men du kan også velge å ta ulike fordypningskurs på studiesteder i blant annet Canada, Alaska (USA) og Finland. n

Samfunnsfag/historie/filosofi

Fakta

Ettbasert

Yrkesmuligheter Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap og innsikt om samfunnsforhold på Nordkalotten. Nordlige studier er godt egnet for undervisningsformål og som tilleggs­utdanning for lærere.

75


Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 180

Nordområdestudier (Bachelor)

Norwegian politics and society (30 sp)

Studiet setter fokus på natur, miljø, bærekraftig utvikling, urbefolkningsspørsmål, ­samfunnsforhold og politikk for nordområdene i et komparativt perspektiv. Studiet er internasjonalt og springer ut fra samarbeidet i nettverket University of the Arctic.

The study programme provides an introduction for foreign students into Norwegian society with emphasis on social institutions and their functions, political institutions and the political system, as well as historical outlines of the Norwegian society.

Heltid/deltid: Heltid

Det første studieåret består av Type studium: Bachelorgrad kurs som tas som fjernunder­ Startsemester: Høst og vår visning. Om du ønsker, kan du Antall semester: 6 oppholde deg ved høgskolen dette året, men undervisnin­ Språk: Engelsk gen vil foregå over nettet. Du Opptak: Lokalt opptak kan dermed i stor grad selv Studiested: Bodø bestemme din arbeidssitua­ sjon. Også eksamen vil være nettbasert. Både pensum og forelesninger er på engelsk, men skriftlige arbeider kan være på norsk. I det tredje nEttbasert semesteret tas fordypnings­ kurs som er rettet inn mot nordområdene, samfunns­ forhold og p ­ olitikk i Norden. Undervisning og pensum er på engelsk. Du møter studenter fra andre University of the Arctic-institusjoner som har valgt disse kursene som ­fordypningskurs. Om nødvendig, kan du også velge å ta kursene som fjernstudent ved bruk av pensum og Fronter.

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Kortere studier/kurs

76

The study programme The course will be of special relevance for students who want to combine a one semester social science course with a shorter stay in Norway, included in their BA programme. All teaching will be given in English and during the spring. The course consists of 3 main parts:

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

1. Historical outlines of modern Norway 2. A sociological outlook on Norwegian Society 3. Political institutions and the Political System

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for å søke opptak på ulike mastergrads­ programmer. Yrkesmuligheter Studiet gir en egnet fagbakgrunn for undervisning, forskning og samfunnsarbeid, samt internasjonalt arbeid på Nordkalotten.

Admission requirements General qualifications for admission into studies at higher educational level. Foreign exchange students may include this study programme as part of their Bachelor Degree.

Dette studietilbudet har fokus på historie, samfunnsforhold og politikk i Norden. Emnene er rettet inn mot utvekslingsstudenter, og er godkjente som fordypningskurs innenfor University of the Arctic for Bachelor in Circumpolar Studies. Opptakskrav Studiet krever at en har minimum ett års høyere utdanning, fortrinnsvis samfunnsvitenskapelig, og at en behersker engelsk. Videre utdanning Kursene utgjør fordypningsemner i nordområdestudier (Bachelor of Circumpolar Studies), og anbefales som valgemner for andre samfunns­vitenskapelige studieprogrammer.

Faculty of Social Sciences Credits (ECTS): 30 Full time/Part time: Full time Type of study: One semester Start semester: Spring Number of semesters: 1 Language: English Admission: Local admission Study location: Bodø

Further education The study programme can be included as elective courses of a BA-programme for social studies.

Politikk og samfunnsendring (Master) Mastergraden i politikk og samfunnsendring tar opp sentrale organisasjonsfaglige/stats­ vitenskapelige tema, med fokus på demokratiteori, velferdsstatlige ordninger, forvaltning av nordområdene, utviklingspolitikk samt organisering og ledelse i privat og offentlig sektor.

Northern scandinavian politics and society (30 sp)

Studiet består av tre emner, hvert på 10 studiepoeng. Emnene egner seg godt som Antall semester: 1 valgfrie fordypningsemner, Språk: Engelsk også for norske studenter Opptak: Lokalt opptak innenfor ulike bachelorpro­ Studiested: Bodø grammer. Du vil da møte internasjonale utvekslings­ studenter og oppøve evnen til å kommunisere og skrive på engelsk. I tilknytning til undervisningen gjennomføres det flere ekskursjoner. Studiet tar sikte på å gi en bred dekning av historie, samfunnsforhold og politikk i Norden i et komparativt perspektiv. Det legges vekt på temaer som naturressursforvalt­ ning og urbefolkningens situasjon. Startsemester: Høst

Du kan velge å ta ulike fordypningskurs på studiesteder blant annet i Canada, Alaska (USA) og Finland. Du kan da søke om utvekslingsstipend fra north2north programmet via Høgskolen i Bodø. Grunn- og fordypningskursene utgjør til sammen 90 studiepoeng. De øvrige 90 studiepoengene kan tas valgfritt ved norske eller utenlandske studiesteder.

Facts

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Heltid

I studiet legges det vekt på samfunnsvitenskapelig metode. Et historisk perspektiv gir utgangspunkt for å studere politikk og samfunnsendringer, både på lang og kort sikt lokalt, nasjonalt, så vel som internasjonalt. Det blir lagt vekt på samfunns­vitenskapelig refleksjon og kritisk tenking sammen med fagvitenskapelig analyse og presisjon. Studiet omfatter et vitenskapelig arbeid som er en masteravhandling over et selvvalgt emne. Under arbeidet med avhandlingen vil ­studenten få veiledning.

• Dersom Ex. fac og Ex. phil ikke er avlagt, må disse avlegges før den endelige mastergradseksamen.

Opptakskrav • Bachelor i statsvitenskaplige fag eller cand. mag i statsviten­ skapelige fag eller tilsvarende. Graden må inneholde minimum 90 studiepoeng, eller 30 vekttall, statsviten­ skapelige og organisasjonsteoretiske fag. • Minimum karakter 2.7 eller C.

Yrkesmuligheter Studiet gir grunnlag for stillinger som innebærer faglig eller administrativt ansvar og ledelse innen privat og offentlig virksomhet. I tillegg er studiet relevant for forskning og undervisning innenfor fagfelt som statsvitenskap og sosiologi, samt personalforvaltning, veiledning og råd­givning.

Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 4 Språk: Norsk

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak ved PhD i Sosiologi ved Høgskolen i Bodø.

Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Samfunnsfag/historie/filosofi

Fakta

Yrkesmuligheter Studiet gir en egnet fagbakgrunn for undervisning, forskning, samfunnsarbeid for ulike forvaltningsoppgaver, samt inter­ nasjonalt arbeid rettet mot «the Circumpolar North».

77


Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 120

Rehabilitering (Master)

Sosiologi (Bachelor)

Rehabilitering er et begrep og et praksisfelt som innenfor ulike fagområder har hatt ulikt innhold. Masterstudiet skal lære studenten å analysere og diskutere hva uenigheten bunner i faglig, organisatorisk og politisk.

Sosiologi er vitenskapen om samfunnet. Sosiologi studerer hvordan mennesker handler, ­samhandler og organiserer samfunnslivet, innbefattet sin egen hverdag.

Heltid/deltid: Heltid og deltid

Et sentralt mål for studiet er Type studium: Mastergrad å bidra til å utvikle felles Startsemester: Høst begreper og språk om Antall semester: 6 rehabilitering og tjenesteyting på tvers av sektorer, etater og Språk: Norsk tjenestenivå. Det er viktig å gi Opptak: Lokalt opptak studentene teoretiske Studiested: Bodø analyseverktøy for å utvikle felles kunnskap og forståelse som gjør praktiske og teoretiske problemer håndterbare og forskbare. Målgruppen for studiet er: • Studenter som har fullført grunnutdanning som sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, lærer, førskolelærer, barnevernpe­ dagog, sosionom, vernepleier, lege, psykolog med videre, og som ønsker et studium i rehabilitering på høyere grads nivå • Yrkesutøvere innenfor ulike sektorer og virksomhetsfelt som ønsker videre studier på høyere grads nivå. Eksempelvis ansatte i NAV • Tilsatte i undervisningsstillinger ved høgskoler og universiteter

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst og vår Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Opptakskrav Opptaksgrunnlaget er fullført og bestått relevant bachelorgrad eller cand.mag. grad. med karakter C (2,7) eller bedre. Det vil være en fordel med yrkeserfaring. Videre utdanning Mastergraden i rehabilitering kvalifiserer for opptak til PhD i sosiologi ved Høgskolen i Bodø. Yrkesmuligheter Studiet er relevant for alt personell som yter velferdstjenester, og som arbeider innenfor kommunal, fylkeskommunal, statlig eller privat virksomhet med individ- og miljørettede tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom. Studiet er særlig egnet for personell som leder eller arbeider innenfor kommunal eller statlig virksomhet, som har koordine­ rende oppgaver i forhold til individuell tjenesteyting og rehabiliteringsprosesser. Studiet er dessuten velegnet for undervisningspersonell ved høgskoler som arbeider med undervisning i rehabilitering, samt for personer som ønsker videre forskerutdanning.

Sosiologi søker i den forbindelse å forstå konflikter og sam­ arbeid i nære relasjoner, lokalt og i samfunnet generelt. Studiet gir derfor et godt grunnlag for å forstå og forklare den verden vi lever i, både lokalt, nasjonalt og globalt. Bachelor i sosiologi ved Høgskolen i Bodø har tre hovedmål: • Studiet skal gi en innføring i sosiologiske teorier og begreper • Studiet skal gi kunnskap om forholdet mellom mennesker og samfunn • Studiet skal gi studentene kunnskap om endringer i det moderne samfunnet, rasjonalisering, differensiering og individualisering Bachelor i sosiologi er et treårig studieprogram på i alt 180 studiepoeng. Studentene anbefales å kombinere sosiologi med følgende emnegrupper: • Sosiologi og personaladministrasjon • Sosiologi og organisasjonsfag

• Sosiologi og språk • Sosiologi og historie • Sosiologi og biologi Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst og vår Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Videre utdanning Bachelor i sosiologi vil danne grunnlag for opptak til mastergradsutdanninger i sosiologi eller andre samfunnsviten­ skapelige mastergradsutdanninger. Yrkesmuligheter Sosiologiske kunnskaper, begreper, teorier og data kan brukes til å utrede og klarlegge årsaker til sosiale problemer som arbeidsløshet, kriminalitet, sosiale ulikheter og konflikter. Med Bachelor i sosiologi kan du jobbe som leder og utreder i det offentlige eller i privat sektor.

Sosiologi (60 sp) Årsstudiet i sosiologi skal gi studentene innblikk i mellommenneskelige relasjoner på ulike nivå. Studiet tar i tillegg sikte på å tilføre studentene kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnets sosiale, politiske og økonomiske dimensjoner. Dette studiet gir en innføring i sosiologisk tenkning og elementær samfunnsanalyse, noe som innebærer en gjennomgang av sosiologisk teori og metode med sikte på å få en bedre forståelse av forholdet mellom individ og samfunn.

Vil du bli sosiolog?

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Øystein Haarvik gjør som Harald Eia, Gudmund Hernes og Anthony Giddens.

Videre utdanning Årsstudiet i sosiologi gir grunnlag for videre sosiologiske studier på bachelor- og masternivå ved Høgskolen i Bodø, eller ved andre studiesteder. Studiet egner seg også som en del av allmennlærerutdanning, tilleggsutdanning for lærere eller for andre som søker økte kunnskaper og innsikt i politiske analyse- og styringsprosesser.

– Du kan gjøre absolutt alt mulig med sosiologiutdanning. Sosiologer er mellomledere, utredere, rådgivere eller jobber med styring og forvaltning. Det er bruk for sosiologer overalt. En av Norges store sosiologer er Gudmund Hernes. Harald Eia er også utdannet sosiolog. Og ikke minst Tony Blairs nærmeste rådgiver Anthony Giddens, sier Øystein Haarvik.

Yrkesmuligheter Årsstudiet i sosiologi er egnet som tillegg til annen utdanning og kan benyttes i stillinger som leder og utreder i det offent­ lige, i frivillig sektor og i næringslivet. Sosiologiske kunnskaper, begreper, teorier og data kan brukes til å utrede og klarlegge årsaker til sosiale problemer som for eksempel arbeidsledighet og kriminalitet.

78

Sosiologi bruker begreper, teorier, modeller og data som gir innsikt i hvordan mennesker forholder seg til hverandre og samfunnet. Videre studeres endringer i samfunnet, både årsaker til endring og konse­kvenser av endringer for mennesker, arbeidsliv, politikk og familie. Dette omfatter også konflikter.

Fakta

– Fagmiljøet blir større når Høgskolen i Bodø får godkjent universitetsstatusen. Det lokker å kunne få være med på å bygge ut et fagmiljø, sier Øystein, som forteller at han har fått mye av inspirasjonen fra foreleserne.

Samfunnsfag/historie/filosofi

Fakta

– Det forbløffer meg hvordan de har så mye kunnskap og samtidig klarer å formidle den lettfattelig til studentene, sier Øystein Haarvik.

Han er bachelorstudent på sosiologi og ble bitt av basillen etter kort tid på studiet. – Sosiologi har med mennesker å gjøre, hvordan vi forholder oss til det vi kaller samfunnet. Her er det veldig mye interessant. Øystein interesserer seg så mye for sosiologifaget at han vil hele veien opp. Planen er å ta mastergrad og senere PhD i sosiologi.

79


Fakultet for samfunnsvitenskap

Sosiologi (Master)

Statsvitenskap (60 sp)

Master i sosiologi tematiserer sosiale forandringer i dagligliv og arbeidsliv, i samfunns­ struktur og styringsformer.

Årsstudiet er rettet mot dem som ønsker å skaffe seg kompetanse om politiske institusjoner, offentlig politikk og samfunnsstyring på et grunnleggende nivå.

Studiepoeng (sp): 120

Fiskerbondesamfunnet er historie. Industrisamfunnet er Type studium: Mastergrad på hell. Det lokale og det Startsemester: Høst og vår globale griper inn i hverandre Antall semester: 4 på stadig nye måter. Samfunnsdynamikken skaper Språk: Norsk oppbrudd, institusjonelle Opptak: Lokalt opptak hamskifter, muligheter og Studiested: Bodø problemer, søking etter identitet og mening. Mastergraden gir faglige rammer for å arbeide med disse spørsmålene. Studiet gir innføring i grunn­leggende teoretiske perspektiver og formidler samfunnskunnskap og opplæring i sosiologisk praksis. Masterstudiet i sosiologi legger vekt på samfunnsvitenskapelig refleksjon og den faglige dannelsesprosessen. Heltid/deltid: Heltid

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 180

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak til PhD i sosiologi ved Høgskolen i Bodø eller ved andre utdanningssteder. Yrkesmuligheter Studiet gir et godt grunnlag for yrkesvalg som innebærer: Faglig og administrativt ansvar i offentlig og privat virksomhet, særlig kvalifiserte stillinger innen velferds-, utdannings- og arbeidsmarkedssektoren, personalforvaltning, undervisning og forskning innenfor sosiologi eller beslektede områder.

Sentralt i årsstudiet står teorier om demokrati og folkelig deltakelse i politikken, og perspektiver på hvordan politikk omsettes til handling gjennom styringsprosesser og forvalt­ ningsapparat på ulike nivå. Det legges vekt på hvilke indre og ytre endringer som skjer i det politiske systemet og hvilke konsekvenser endringene har. I årsstudiet legges det spesiell vekt på det norske styringssystemet. Vi tar opp organisering, hvilke aktører og institusjoner som inngår og hvordan styrings­systemet har effekter på politikken og forvaltningens virkemåte. Videre behandles nasjonalstatens plass og betyd­ ning, og dens handlingsrom i en globalisert verden. Ved å belyse politiske systemer i ulike land avdekkes variasjoner i deres organisasjon og virkemåte. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre utdanning Årsstudiet i statsvitenskap gir grunnlag for videre statsviten­ skapelige studier på bacheloreller masternivå ved Høgskolen i Bodø eller ved andre studiesteder. Årsstudiet kan etter søknad godkjennes som et fjerde år på allmenn­ lærerutdanningen.

Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst og vår Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Årsstudiet er først og fremst egnet som et tillegg til annen utdanning. Studiet vil kunne ha stor relevans for mange arbeidsfelt og yrkesområder, ikke minst ettersom offentlig sektor og organisasjon er områder som på forskjellige måter griper inn i de fleste virksomheter. Denne kunnskapen vil derfor være etterspurt og nyttig på stadig flere områder, ikke minst for lærere og journalister samt ledere og mellomledere i offentlig og privat virksomhet.

Sosiologi (PhD) Doktorgradsutdanningen i sosiologi er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophy Doctor (PhD). Utdanningen er normert til tre år, og består av en opplæringsdel og et selvstendig vitenskapelig arbeid (doktoravhandling).

Heltid/deltid: Heltid

Gjennom avhandlingen skal Type studium: Doktorgrad/ doktoranden dokumentere PhD forskningskompetanse Startsemester: Høst og vår innenfor sosiologi på høyt vitenskapelig nivå. Antall semester: 6 Avhandlingen skal, etter Språk: Norsk anbefaling fra en sakkyndig Opptak: Lokalt opptak komité, forsvares i offentlig Studiested: Bodø disputas. Studiet gjennomfø­ res normalt på heltid i tre år. Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende 30 studiepoeng og omfatte blant annet vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode, samt fordypning i relevante emner. Opplæringsdelen kan i sin helhet gjennomføres ved Høgskolen i Bodø, men kan også bestå av kurs gitt av andre læresteder, dersom disse godkjennes. Opptakskrav For å bli tatt opp på doktorgradsutdanningen i sosiologi må søkeren normalt ha Master i sosiologi eller tilsvarende utdan­ ning som Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) har godkjent som grunnlag for opptak. Mastergrad i sosiologi, sosialt arbeid, politikk samt samfunnsendring og rehabilitering er godkjent

80

Opptakskrav Opptaksgrunnlaget er fullført relevant bachelorgrad eller cand. mag. grad med en samlet karakter på C (2,7) eller bedre.

Fakta

som grunnlag for opptak. Også søkere med annen utdanning på tilsvarende nivå kan bli tatt opp dersom det kan dokumen­ teres tilfredsstillende kompetanse i sosiologisk/samfunnsviten­ skapelig teori og metode. Søknad om opptak sendes FSV. Søknaden skal inneholde en teoretisk og metodisk beskrivelse av prosjektet som skal danne grunnlag for avhandlingen, en plan for opplæringsdelen, samt en tilfredsstillende redegjørelse for finansiering og gjennomføring av utdanningen. Yrkesmuligheter Doktorgraden er den høyeste akademiske grad en kan ta innenfor et fag. I tillegg til å kvalifisere for forsknings- og under­ visningsstillinger, gir studiet opplæring i analyser av sosiale og samfunns­messige sammenhenger og prosesser og vil ­kvalifisere for ledelse og gjennomføring av forsknings- og utviklingsoppgaver innenfor offentlig og privat forvaltning, både nasjonalt og internasjonalt.

Statsvitenskap (Bachelor) Statsvitenskap er læren om politikk og politiske systemers oppbygning og funksjon. Sentralt i studiet står teorier om demokrati og folkelig deltakelse i politikken og perspektiver på hvordan politikk omsettes til handling. Bachelor i statsvitenskap ved Høgskolen i Bodø har tre hovedmål: • Gi studentene kunnskap og innsikt i politiske systemer, prosesser, institusjoner og organisasjoner på ulike nivå, og hvordan disse endrer seg • Gi innsikt og ferdighet i organisasjonsanalyse og organisa­ sjonsutvikling • Gi innføring i politisk analyse gjennom bruk av begreper, teorier og analysemodeller I studiet legges det spesiell vekt på hvordan det norske styrings­systemet er organisert og hvilke aktører og ­institusjoner som inngår og effekten på politikken og ­forvaltningens virkemåte. Videre behandles nasjonalstatens plass, rolle og handlingsrom i en globalisert verden. Ved å belyse politiske systemer i ulike land avdekkes variasjoner i deres organisasjon og virkemåte.

Videre utdanning Bachelor i statsvitenskap gir grunnlag for opptak til Master i politikk og samfunnsendring ved Høgskolen i Bodø og til mastergrader ved andre relevante utdanningsinstitu­ sjoner.

Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst og vår Antall semester: 6

Samfunnsfag/historie/filosofi

Fakta

Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Kunnskap om politikk og styringsprosesser er etterspurt på stadig flere samfunnsfelt. Statsvitere finner vi både i finans­institusjoner, konsulent­ selskap, mediebedrifter, nasjonale og internasjonale organisa­ sjoner m.m. Gjennomført studium gir faglig bakgrunn for ulike arbeidsoppgaver i administrasjon og organisasjonsmessig utviklingsarbeid i både offentlig og privat sektor.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

81


Språk/litteratur Engelsk 1 (30 sp) Gode språkferdigheter er avgjørende for suksess innenfor høyere utdanning og vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Engelsk 1 består av 10-studiepoengsmodulene: • Engelsk grammatikk: Morfologi, syntaks og fonetikk (høst) – Obligatorisk emne for alle • Didaktikk for barnetrinnet (høst) • Britiske studier (inkl. obligatorisk studiereise) (vår) • Amerikanske studier (høst) • Vitenskapelig metode, forskning og formidling For lærere og lærerstudenter er Didaktikk for barnetrinnet obligatorisk. Denne modulen kan byttes ut med Vitenskapelig Metode for de som ikke skal drive undervisning eller studere videre ved et av universitetene. Modulene tas enkeltvis eller samlet. I modulen Britiske studier inngår et to ukers studie­ opphold ved Det Norske Studiesenteret i Storbritannia. Reisen koster ca. kr. 9000,– som dekker overnatting og transport. Lokal transport, lommepenger og mat kommer i tillegg.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Språklig fordypning fra videregående skole med karakter 4 eller bedre anbefales.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Engelsk Opptak: Lokalt opptak Kostnader: Studietur

Videre utdanning – ca 9000,– kr Engelsk 1 gir grunnlag for Studiested: Bodø å fortsette med Engelsk 2. Engelsk 1 + Engelsk 2 kvalifiserer for videre studier ved Det norske studiesenter i York (NSC). Disse studiene kan inkluderes i Bachelor i språk.

Yrkesmuligheter Engelsk 1 gir sammen med allmennlærerutdanningen kvalifisering til undervisning i faget i grunnskolen. For ung­ domsskolen kreves imidlertid en ytterligere faglig fordypning på 30 studiepoeng eller mer.

Ved å studere Engelsk 2 vil du kvalifisere deg til å undervise i engelsk på ungdomstrinnet og vil tilegne deg solid undervisningskompetanse i faget. Engelsk 2 har som mål å videreutvikle din forståelse av ulike disipliner innenfor litteraturstudier og lingvistikk. Engelsk 2 består av tre 10-studiepoengs moduler: • Ungdomslitteratur (vår) • Amerikanske studier (høst) • Språktilegnelse (vår) Modulene kan tas enkeltvis eller samlet. Engelsk 2 tas samtidig med eller etter fullført Engelsk 1, og kan inngå som en del av Bachelor i språk. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves fullført eller samtidig påbegynt Engelsk 1. Allmennlærerstudenter og lærere med godkjent utdannelse har fortrinnsrett til studiet.

Videre utdanning Engelsk 1+ Engelsk 2 kvalifiserer for studier ved Det norske studiesenteret i York (30 sp). Disse studiene kan inkluderes i Bachelor i språk. Dette gir så grunnlag for opptak ved masterstudier i engelsk ved norske universi­ tet og høgskoler.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårig studium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Engelsk Opptak: Lokalt opptak

Språk/litteratur

Engelsk 2 (30 sp)

Studiested: Bodø

Det norske studiesenteret i York tilbyr to påbygnings­ studier på 30 studiepoeng. Disse er heltidsstudier over ett semester og kan finansieres gjennom Lånekassen. Yrkesmuligheter Engelsk 1 + Engelsk 2 gir sammen med allmennlærerutdannin­ gen formell kvalifisering til undervisning i faget i grunnskolen og i den videregående skolen. For undervisning i videregående skole anbefales ytterligere fordypning.

82

83


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Engelsk Opptak: Samordna opptak Kostnader: Obligatorisk studietur i høstsemesteret ca. kr. 9.000,–. Studiested: Bodø

Engelsk (60 sp)

Nordisk litteratur (30 sp)

Engelsk årsstudium gir deg som student store faglige utfordringer og vil gi deg en ­kompetanse i et bredt utvalg av emner og retninger innenfor de litterære og lingvistiske emnene i engelskfaget.

Ved å studere Nordisk litteratur utvikler du din egen tekstforståelse og øker din ­kompetanse. Nordisk litteratur omfatter både litteraturlesning, litteraturhistorie og litteraturteori.

Engelsk årsstudium settes sammen fra seks av syv 10-studiepoengs moduler: • Engelsk grammatikk: Morfologi, syntaks og fonetikk (høst) • Didaktikk for barnetrinnet (høst) • Britiske studier (vår) • Vitenskaplig Metode: litteraturvitenskaplig forskning og formidling (høst) • Ungdomslitteratur (vår) • Amerikanske studier (høst) • Språktilegnelse (vår)

For lærere og lærerstudenter er Didaktikk for barnetrinnet obligatorisk. Denne modulen kan byttes ut med Vitenskapelig Metode for de som ikke skal drive undervisning eller vil studere videre ved et av universitetene. Modulene kan tas enkeltvis eller samlet, og undervisningen er fordelt på fire ukessamlinger i høstsemesteret og fire i vårsemesteret. I modulen Britiske studier i vårsemesteret inngår i tillegg et to uker langt obliga­ torisk studieopphold ved Det Norske Studiesenteret i Storbritannia (NSC). Engelsk årsstudium består av Engelsk 1

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30

Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Lulesamisk

84

Videre utdanning Det norske studiesenteret i York (NSC), tilbyr to forskjellige påbyggingsstudier på 30 studiepoeng. Hvert av disse er heltidsstudier som går over ett semester og de kan finansieres gjennom Statens lånekasse. Yrkesmuligheter Engelsk 1+ Engelsk 2 sammen med allmennlærerutdanningen kvalifiserer for undervisning i faget i grunnskolen og videre­ gående skole. For undervisning i videregående skole anbefales imidlertid ytterligere fordypning. Engelsk 1+Engelsk 2 gir nyttig kunnskap om språk og kultur, som kan anvendes på en rekke områder, alt fra reiseliv til forretningsdrift.

Studiet er for dem som har grunnleggende kunnskaper i samisk og har gjennomført studiet Lulesamisk 1, samt ønsker å øke sine språklige ferdigheter.

nEttbasert

Studiet henvender seg til lærerstudenter, lærere og Studiested: Kombinasjon ansatte i kommunale/statlige av nettstudium og samlings­ institusjoner hvor kunnskap basert Drag (Tysfjord) og Bodø i samisk språk er ønskelig. Studiet er en kombinasjon av nettstudium og samlings­ basert studium. Studie­ samlingene vil bli lagt til det lulesamiske senteret Árran i Tysfjord og til Høgskolen i Bodø. Opptak: Lokalt opptak

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Språklig fordypning fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre anbefales.

Lulesamisk 2 (30 sp)

Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium

og Engelsk 2, og kan inngå som en del av en Bachelor i språk. Engelsk årsstudium gir undervisningskompetanse i Engelsk, og gir grunnlag for å fortsette med videre engelskstudier ved et av landets universiteter.

Studiets innhold Kursets hoveddisipliner er språklære (grammatikk/praktisk språk) og litteratur. Innholdsdelen omfatter i hovedsak en generell fagteoretisk påbygging i forhold til Lulesamisk 1.

Tekstpensumet omfatter både norsk, svensk og dansk litteratur. Litteraturen må studeres i sammenheng med litteraturhistorien i de respektive land og kunne leses ut fra en fordypet tekst­ forståelse. Gjennom studiet vil du utvikle en selvstendig og kritisk holdning til det faglige innhold og til metodene i arbeidet med norskfaget. Det gir holdninger til mål, innhold, arbeidsmåter og den plassen faget har i skolen. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid

Type studium: Halvårsstudium Yrkesmuligheter Startsemester: Høst Ved å bygge videre til en årsenhet i Nordisk språk Antall semester: 2 og litteratur i tillegg til Språk: Norsk pedagogisk utdanning, er du Opptak: Lokalt opptak kvalifisert for undervisnings­ Studiested: Bodø stilling i norsk. Nordisk årsstudium kan, i kombina­ sjon med andre fag, danne grunnlag for en rekke yrkesvalg. Ikke minst innen kultur- og informasjonssektoren.

Videre utdanning Bestått eksamen gir innpassing til videre studier i Nordisk språk og litteratur. Studiet kan inngå som del av Bachelor i språk eller som del av allmennlærerutdanningen.

Norwegian language and society (60 ECTS) This study will provide an insight into Norwegian history, culture, society and politics. Participants will follow courses in Norwegian language and literature, and develop a satisfactory command of the language upon completion of the year. The Norwegian language course will be taught continuously throughout the Academic year. Teaching is given in English. The Norwegian Politics and Society courses take place during the spring semester. The programme consists of the following parts: • Norwegian language (20 ECTS) • Norwegian politics and society (30 ECTS) • One elective (10 ECTS)

Admission requirements Participants must have completed the Norwegian high school diploma or its international equivalent. Proof of the student’s knowledge of the English language is required if this is not the candidate’s first language.

Facts Faculty of Social Sciences Credits (ECTS): 60 Full time/part time: Full time Type of study: One year study Start semester: Autumn Number of semesters: 2 Language: English Admission: Local admission Study location: Bodø

Språk/litteratur

Fakta

Further education The study programme may be accepted as part of a Bachelor degree if this is approved by the student’s home institution.

Opptakskrav Studiet bygger på Lulesamisk 1. Videreutdanning Lulesamisk 1 og Lulesamisk 2 gir samlet 60 studiepoeng. Yrkesmuligheter Det har i en årrekke vært etterspørsel etter lærere med samisk i fagkretsen i skoleverket. Samiske institusjoner og andre offentlige institusjoner (i samisk forvaltningsområde) har også behov for kompetanse i samisk språk.

85


Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 4 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Kostnader: Obligatorisk studietur i høstsemesteret ca. kr. 9.000,–. Studiested: Bodø

Spansk (60 sp)

Språk (Bachelor)

Spansk årsstudium skal gi studentene grunnleggende kjennskap til moderne spansk språk og spansk og latinamerikansk kultur. Studiet er spesielt tilrettelagt for de som skal undervise i spansk i skolen, og basert på fagplan for fremmedspråk i rammeplanen for ­lærerutdanningen.

Du har alltid god nytte av språk. Kombiner kunnskap og studier i utlandet og få minner for livet.

Etter ett år (30 sp) har man kompetanse til å undervise på 1.–7.- trinn, og etter to år (60 sp) på 5.–10. trinn. 60 studiepoeng er også det som kreves for å kunne undervise i videregående opplæring. Studiet kan videre tas av alle som er interesserte i spansk og latinamerikansk språk og kultur. Undervisningen er samlingsbasert, og studiet kan derfor tas av studenter fra hele landet.

Videre utdanning Studiet i spansk kan inngå som del av både 1.–7. og 5.–10. grunnskolelærerutdanning og som del av en Bachelor i språk. Det arbeides med et påbyggingsstudium her fra høsten 2012, og vi har også en avtale med Det baskiske universitetet i Bilbao, hvor man kan ta videreutdanning eller studere andre fag på spansk. Yrkesmuligheter Spansk er undervisningsfag i skolen og kan sammen med andre undervisningsfag kvalifisere for jobb i skolen. Faget kan også kombineres med andre utdanninger hvor det er hensikts­ messig å kunne språk.

Påbyggingsstudiet (30 sp) i enten spansk eller engelsk tas ved en av våre samarbeids­institusjoner i utlandet eller i Bodø. For engelskstudentene vil det si ved det norske studiesenteret i York og for spanskstudentene ved Det baskiske universitetet i Spania. De språklige emnene (spansk, engelsk eller nordisk) skal gi kunnskap og innsikt i språk, kultur og litteratur. Gjennom en bachelor­oppgave skal studentene arbeide selvstendig med litteratur, språk og kilder. Dersom det ikke gis tilbud i Bodø, er det nødvendig innenfor denne bachelorgraden å ha minst ett semesters opphold i utlandet eller ved et annet studiested for å ta påbyggings­ modulen.

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid

Opptakskrav Type studium: Bachelorgrad Generell studiekompetanse Startsemester: Høst eller realkompetanse etter gjeldende regler. For engelsk­ Antall semester: 6 faget gjelder det at man Språk: Norsk forutsetter at studentene Opptak: Samordna opptak allerede behersker engelsk, Studiested: Bodø mens for spanskstudiet er det en fordel å ha hatt spansk på videregående. Det går an å bli tatt opp uten disse forkunnskapene, og derfor er den første eksamen til jul svært viktig for det videre studieforløpet. Den eksamen må bestås for videre opptak. Videre utdanning Fullført bachelorgrad åpner for videreutdanningsmuligheter i praktisk-pedagogisk utdanning og på masternivå. Det er vanlig å kreve minimum karakteren C (gjennomsnitt), for å være kvalifisert for opptak til masterstudier. Yrkesmuligheter Det er mangel på språklærere i grunnskole og videregående skole. Studiet gir kunnskaper og innsikt som vil være anvende­ lig i mange sammenhenger, som for eksempel undervisning, kulturarbeid, forvaltning, media og reiseliv.

Språk/litteratur

I de første 30 studiepoengene (1. studieår) vektlegges studen­ tenes egne språkferdigheter, muntlig kommunikasjon, språk i kontekst og språklæringsstrategier. Didaktiske aspekter rettes spesielt mot yngre elever. I vårsemesteret arrangeres en obligatorisk studietur til Spania. I de neste 30 studiepoengene (2. studieår) arbeides det mer med realkunnskap og tekst­ kompetanse, i tillegg til en kontinuerlig språklig utvikling. Didaktiske aspekter rettes mot både yngre og eldre elever.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse og spansk­ kunnskaper på minimum A1-nivå (for eksempel Spansk II fra videregående eller Innføring i spansk, 10 sp, fra HBO).

Bachelor i språk er et 3-årig studieprogram hvor halvparten av studiet består av ett språklig emne, for tiden tilbyr vi enten engelsk, spansk eller nordisk. De øvrige emnene som skal inngå i graden kan du selv velge, men vi anbefaler at du gjør dette i samråd med erfarne studieveiledere. Relevante fag kan for eksempel være andre språklige og litterære emner, kulturfag eller historie, statsvitenskap eller sosiologi. Det er obligatorisk med Ex. phil og Ex. fac.

Fakta

86

87


Sykepleie/helse/sosialfag Barnevern/barnevernpedagog (Bachelor) Studiet kvalifiserer for arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Studentene skal lære om barns utvikling, årsaker til sosiale problemer, samt hvordan de kan bidra til å løse disse sosiale problemene.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Videre utdanning Bachelor i barnevern gir blant annet grunnlag for å søke opptak på Master i sosialt arbeid eller Master i rehabilitering ved Høgskolen i Bodø. I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universiteter aktuell videreutdanning.

Heltid/deltid: Heltid

Studiet retter søkelyset på helse- og sosialarbeiderens ansvar for mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser.

Studieinnhold • Alder, identitet og kultur • Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser • Profesjonell handlingsutøvelse i møte med mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser

88

Studiepoeng (sp): 180

Yrkesmuligheter Type studium: Bachelorgrad Barnevernpedagoger arbeider Startsemester: Høst i mange deler av helse- og Antall semester: 6 sosialfeltet. Aktuelle sektorer er det kommunale og statlige Språk: Norsk barnevernet, samt institu­ Opptak: Samordna opptak sjoner innen barnevern og Studiested: Bodø barne- og ungdomspsykiatri. Også innen barne- og ungdomsskoler øker etter­ spørselen etter barnevernpedagoger. I tillegg arbeider barnevernpedagoger innefor forebyggende arbeid med barn, unge og familier. Her kan for eksempel utekontakten, kriminalomsorgen og rusomsorgen nevnes. Ofte er dette arbeidet tverrfaglig og tverretatlig, der barne­ vernpedagoger vil delta i et spennende og bredt fagmiljø.

Demensomsorg og omsorg for eldre med psykiske lidelser (30 sp)

Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av helsetjenestens organisering. Et vesentlig mål er at studenten skal på bakgrunn av sin yrkesutdanning kunne diagnostisere, behandle og vise til ulike tilnærmingsmåter i forhold til mennesker med demens og alderspsykiatriske lidelser.

Fakultet for samfunnsvitenskap

Opptakskrav Fullført og bestått 3-årig helse-/sosialfaglig høgskoleeller universitetsutdanning. Minimum ett års relevant fulltids arbeidserfaring etter endt utdanning.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Videre utdanning Studiet kan innpasses i Master i klinisk sykepleie. Yrkesmuligheter Studiet gir kompetanse basert på den enkelte yrkesgruppes funksjonsområde for arbeid innen eldreomsorgen, både i sykehus- og i kommunehelsetjenesten.

Sykepleie/helse/sosialfag

Sentrale undervisningstemaer i utdanningen er sosiologi, psykologi, pedagogikk, juss, kommunikasjon, etikk, aktivitets­ fag og kommunalt barnevern. I studiet inngår også en praksisperiode av ett semesters varighet. Det vektlegges en stor grad av integrasjon mellom Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid.

Fakta

89


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Diabetesbehandling og diabetesomsorg (30 sp) Diabetes er et økende problem i befolkningen og det er et stort behov for økt kompetanse innen fagfeltet. Diabetesstudiet er et ­tverrfaglig deltidsstudium som skal bidra til større forståelse og helhetlig behandling av mennesker med diabetes. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Bodø, Nordlandssykehuset og Helse Nord.

Studiet er organisert med nEttbasert studiesamlinger og nettbasert undervisning, hvorav 6 samlinger à 3 dagers varighet. Noe av den praktiske ­opplæringen vil skje i basis­ grupper. Oppstart høsten 2010, eksamen våren 2011. Du må søke direkte på hvert enkeltstudium. Det er ikke opptak til Diabetes årsstudium, men vil allikevel være mulig å ta studier som tilsvarer dette. Diabetes årsstudium består av tre emner: • Diabetesbehandling og -omsorg 30 sp • Nettbasert helsepedagogikk for helsepersonell og brukere 20 sp • Forskningsmetode og vitenskapsteori 10 sp

Nettbasert helsepedagogikk, 20 sp: 1 ukesamling i Bodø ved oppstart og avslutning av studiet. Øvrig undervisning er nettbasert. Studiet avsluttes med en nettbasert eksamen. Oppstart høsten 2010, eksamen januar 2011. Forskningsmetode og vitenskapsteori, 10 sp: To undervisningssamlinger. Den første à 4 dager, den andre à 3 dager. Oppstart januar 2011, eksamen våren 2011. Opptakskrav Fullført og bestått 3-årig helse- og sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning. Minimum 1 års yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med annen bakgrunn/utdanning kan tas opp etter individuell vurdering. Videre utdanning Studiet kan inngå som en del av en universitets- (60 sp) eller h ­ øgskolegrad. Yrkesmuligheter Studiet gir kompetanse for arbeid både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Folkehelsearbeid (30 sp) Gjennom studiet skal du utvikle kunnskaper om og forståelse for folkehelsevitenskapelige problemstillinger, samt ferdigheter og holdninger som muliggjør deltakelse innen praktisk folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede arbeid for å opprett­ holde, bedre og fremme befolkningens helse. Studiet fokuserer både på livsstil og levekår og på hvilken betydning politiske beslutninger på alle samfunnsområder har for folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over sitt eget liv. Viktige emner i studiet er blant annet samfunnsplanlegging, fysisk aktivitet, ernæring, psykososiale faktorer, arbeidsmiljø og ytre miljø. Undervisningen vil bli organisert som ukesamlinger med konsentrert undervisning. Studiet vil bli lagt opp slik at det skal være mulig å kombinere det med å være i jobb. Opptakskrav Studiet retter seg mot personer med bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Studiet er tverrfaglig og tar sikte på å rekruttere studenter med ulik faglig bakgrunn.

Videre utdanning Studiet er et selvstendig utdanningstilbud på master­ nivå. Studiet er også godkjent for delvis innpasning i Master i sosialt arbeid. Det arbeides for å oppnå avtaler om innpas­ ning av studiet i ulike mastergradsstudier, både ved Høgskolen i Bodø og ved andre læresteder.

Dette er studiet for deg som ønsker kunnskap og innsikt i betydningen av deltakelse og aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Studiet er et samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter, og deler av studiet gjennomføres ved institusjonen.

90

Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Studiet gir grunnlag for faglig og administrativt arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor, blant annet innen sektorer som helse- og sosial, utdanning, arbeidsmarked og velferd og personalforvaltning.

Funksjonshemming – Aktivitet og deltakelse (30 sp)

Du lærer å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og utvikle tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse ut fra deres målsettinger. Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper, pasient, pårørende og brukerorganisa­ sjoner og andre institusjoner. Studiet gir også kunnskap om aktuelle rettigheter og lovverk.

Fakta

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse og generelle datakunnskaper.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Sykepleie/helse/sosialfag

Fakta

91


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Helse, miljø og sikkerhet (30 sp)

Metode, vitenskapsteori og etikk (30 sp)

Videreutdanning i helse, miljø og sikkerhet (HMS) gir deg anledning til å øke din kompetanse og dine muligheter innenfor et arbeidsområde hvor satsingen hos både arbeidsgivere og offentlige myndigheter er økende.

Studiet har som målsetting å gi deg innsikt i vitenskaps- og kunnskapsteori og kunne relatere dette til sykepleie og helsefag som kunnskapsområde og praksis.

Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet, gi innsikt i de samfunnsmessige og organisatoriske rammer som påvirker dette arbeidet og forståelse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

Viktige emner i studiet er blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid, arbeidsmiljøloven, internkontroll, sykefravær og inkluderende arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, belastningslidelser og fysisk-kjemisk arbeidsmiljø. Undervisningen vil bli organisert som ukessamlinger med konsentrert undervisning. Studiet vil bli lagt opp slik at du kan kombinere det med å være i jobb.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Deltid

Opptakskrav Studiet retter seg mot personer med treårig bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, og minimum ett års yrkespraksis etter fullført utdanning. Studiet er tverrfaglig og tar sikte på å rekruttere studenter med ulik faglig bakgrunn. Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse. Videre utdanning Studiet er et selvstendig utdanningstilbud på masternivå, og det er godkjent for innpasning i masterprogrammet Master of Business Administration (MBA HHB) ved Handelshøgskolen i Bodø. HMS godkjennes som ­mellomkurs tilsvarende 20 studiepoeng. Yrkesmuligheter Studiet gir kompetanse innenfor helse-, miljø- og sikkerhets­ arbeid: Bedriftshelsetjeneste, ledelse og personaladministra­ sjon, internkontroll, arbeidsmiljøutvalg, vernearbeid og forebyggende helsearbeid generelt.

Klinisk sykepleie (Master) Mastergraden i klinisk sykepleie skal bidra til å kvalifisere for en rekke ulike typer arbeid. Etter endt studium har kandidaten økt kompetanse innenfor direkte pasientrettet arbeid, og kan videre initiere og delta i faglig utviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie.

Type studium: Mastergrad

Den faglige profilen for Master i klinisk sykepleie inkluderer profesjonskunn­ Antall semester: 8 skap og profesjonspraksis Språk: Norsk innen yrkesområdet sykepleie. Opptak: Lokalt opptak Fagområdet klinisk sykepleie Studiested: Bodø omfatter brukermedvirkning, erfaringsbasert kunnskap, og evidensbasert kunnskap som reflekterer praksisnære og kliniske kontekster. Masterstudiets faglige profil skal gjenspeile vektleggingen av etikk i tillegg til nærheten til praksisfeltet. Startsemester: Høst

Opptakskrav Målgruppen for studiet er kandidater med bachelorgrad i sykepleie og 1–2 års yrkespraksis. Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak til doktorgradsstudier. Yrkesmuligheter Studiet gir kunnskap og kompetanse innen fagutvikling og ledelse på ulike nivåer i helsesektoren og er relevant for kandidater som ønsker å undervise og veilede på høgskolenivå.

Gjennom studiet vil du få kunnskaper og ferdigheter til å gi en kritisk forståelse av metodologiske forutsetninger for forsknings­metoder med relevans for sykepleie og helsefag samt de etiske forutsetningene som ligger i fagområdene og yrkesutøvelsen. Studiet er på masternivå og er beregnet på de som har gjennomført en bachelor i sykepleie eller annen helsefaglig bachelorutdanning og som ønsker en videre kompetanseoppbygging på masternivå.

Opptakskrav Sykepleie eller andre helsefag­ lige bachelorutdanninger.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårssstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2

Videre utdanning Kan innpasses i Master i klinisk sykepleie ved Høgskolen i Bodø.

Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Studiet er organisert med 6 ukesamlinger, og du må påregne eget arbeid og gruppearbeid mellom samlingene.

Rusproblematikk og psykiske lidelser (30 sp) Et økende helseproblem i befolkningen er psykiske lidelser og rusproblemer. Mennesker har behov for behandling og bistand som omfatter både hjelp til rusproblemene og den psykiske lidelsen. Det tilsier at helse og sosialtjenesten må ha en integrert kompetanse til å møte mennesket og kunne yte den ­behandling og bistand som den enkelte har behov for. Studenten skal etter gjennomgått utdanning ha økt sin kompetanse innen samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer, rusavhengighet og psykiske lidelser. Studenten skal få økt forståelse for å kunne begrunne og iverksette tilnærminger og tiltak ut fra en integrert forståelse av ruslidelse og psykisk lidelse.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Halvårsstudium Startsemester: Høst

Opptakskrav Antall semester: 2 Bachelor innenfor helse- og Språk: Norsk sosialfaget og pedagoger Opptak: Lokalt opptak med relevant praksis. Det Studiested: Bodø kreves minimum ett år praksis etter bachelorutdanningen. Studentene må arbeide innen rus­omsorg og/eller psykisk helsearbeid. Lang relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Yrkesmuligheter Utdanning gir gode kvalifikasjoner til arbeid innen kommune­ helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Sykepleie/helse/sosialfag

Fakta

De eksisterende videreutdanningstilbudene i sykepleie er utgangspunkt for vårt mastergradsstudium, og skal integreres som en viktig del av studiet fram til den nye graden. Studenter som har eller er i gang med en videreutdanning i sykepleie, vil få godkjent 30 studiepoeng av sin videreutdanning som en del av masteren i klinisk sykepleie. Masterstudiet i klinisk sykepleie består videre av et obligatorisk kurs i vitenskapsteori, etikk og metode, samt en masteroppgave.

92

93


Fakta Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Sosialt arbeid/sosionom (Bachelor)

Sosialt arbeid (Master)

Bachelor i sosialt arbeid skal utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte til å yte omsorg for mennesker i en utsatt livssituasjon, samt kunne arbeide for å forebygge, løse eller redusere sosiale problemer.

Master i sosialt arbeid gir mulighet til fordypning på det sosialfaglige feltet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Studiet kvalifiserer til forskning og utviklingsarbeid både i Norge og internasjonalt, samt videre opptak til PhD-nivå.

Utdanningen gir studenten kunnskap om det norske samfunnet og menneskelig atferd. Studenten gis kjenn­ skap til forvaltningsorganene og innsikt i det norske sam­funnets styringsstruktur. Utdanningen kvalifiserer for utforming og iverksetting av sosialpolitikk.

Det vektlegges en stor grad av integrasjon mellom Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre utdanning Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) gir blant annet grunnlag for å søke opptak på Master i sosialt arbeid eller Master i rehabilitering ved Høgskolen i Bodø. I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universitet aktuell videreutdanning. Yrkesmuligheter Sosionomer arbeider i alle deler av helse- og sosialfeltet, de fleste innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten. Man finner sosionomer innenfor: • • • • • • • • • •

Barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien Familierådgivningskontor Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste Oppsøkende virksomhet (utekontakten) Miljøarbeidertjeneste for funksjonshemmede Kriminalomsorgen Arbeid med rusmisbrukere i bo- og arbeidskollektiver Arbeid med flyktninger og innvandrere NAV Frivillige organisasjoner

Master i sosialt arbeid skal ivareta følgende målsettinger: • Utdanne kompetente yrkesutøvere til det sosialfaglige feltet hvor det er behov for utdanning på høyere nivå • Gi et bedre utdanningstilbud på mastergradsnivå til erfarne yrkesutøvere innen det sosialfaglige feltet, for særlig å utvikle kompetansen hos faglige ledere/veiledere • Utvikle faget sosialt arbeid både som et akademisk og et anvendt fag • Gi et utdanningstilbud som gir grunnlag for å øke rekrutte­ ringen til forskerutdanning, og dermed andelen med kompetanse på doktorgradsnivå, innenfor sosialt arbeid • Bedre samarbeidet mellom yrkesutøvere innenfor nærlig­ gende yrkesfelt • Utvikle kontakten og samarbeidet med utdanningsinstitu­ sjoner og forskningsmiljø både nasjonalt og internasjonalt Studiemodellen er todelt, med en fellesdel og en fordypnings­ del. Du kan velge mellom fordypning i: • Barnevern • Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst og vår Antall semester: 4 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Videre utdanning Studiet gir grunnlag for å søke opptak til PhD i sosiologi, sosialt arbeid eller andre beslektede fagområder. Yrkesmuligheter Studiet gir et godt grunnlag for yrkesvalg som innebærer: • Faglig ledelse og veiledning innenfor det sosialfaglige yrkesfeltet, hvor det er behov for kompetanse i utøvelsen av sosialt arbeid • Fagutvikling og faglig utredningsarbeid som en del av den praktiske yrkesutøvelsen • Internasjonalt utviklings- og hjelpearbeid • Undervisning og forskning innenfor sosialt arbeid

Sykepleie/helse/sosialfag

Vi samarbeider med land innenfor Norden, EU, land i det sørlige Afrika, Mellom-Amerika og Russland.

Opptakskrav Mastergrad i sosialt arbeid er primært et tilbud til de som har fullført treårig barneverns­ pedagog-, sosionom- eller verne­pleierutdanning. Andre søkere må ha nærliggende treårig bachelorgrad og relevant erfaring. Det kreves en samlet karakter på C (2,7) eller bedre for å bli tatt opp.

Fakta

94

95


Faculty of Social Sciences Credits (ECTS): 120 Full time/part time: Full time Type of study: Master degree Start semester: Autumn Number of semesters: 4 Language: English

Social work – with a comparative perspective (Master) The Master in Social Work at Bodø University College gives students in-depth knowledge in the field of social work with a comparative perspective, and qualifies for research and development work. The lectures may be followed on campus or by the internet. This study has the following goals:

Admission: Local admission

• T o develop the students’ Study location: Bodø ability to critically analyse and develop social work practice through a compa­ rative approach involving different contexts • Educate competent professionals for fields of social work where an education on a higher level is required • Offer better education on a master level to experienced social workers, to develop the qualifications of leaders/ councillors • Develop social work both as an academic and an applied discipline • Provide a basis for increasing the number of applicants for doctoral programmes, thereby increasing the number of doctoral degrees within the field of social work • Create good relations between professionals from similar vocational backgrounds • Develop contacts and cooperation with educational institutions and research environments both nationally and internationally The study is developed in cooperation with academics from other universities especially from Pomor State University and

Murmansk Humanities Institute in Russia. The courses are taught on and off campus with an intensive use of ICT. Some teaching will be in Russia.

Online study

We cooperate with the Nordic countries, Russia, the EU, and countries in Africa and Central America. Admission requirements A relevant Bachelor Degree with an average grade of minimum C. Further education After completing this study, it is possible to apply for a PhD programme in e.g. sociology or social work. Career opportunities The study provides a basis for working with: • • • •

Management and councelling within the field of social work Development of social work as a profession Comparative and international social work Education and research

Sykepleie (Bachelor) Lyst til å arbeide med mennesker? Studer sykepleie! Det er bruk for deg! Sykepleie er et spennende og utfordrende studium med veksling mellom teori og praksis. Som sykepleier får du bruke deg selv og dine fagkunnskaper i møte med andre mennesker. Du arbeider med både friske mennesker og mennesker som har sykdom eller helsesvikt. Bachelor i sykepleie er et treårig studium som gir deg autorisa­ sjon som sykepleier. Undervisningen består av teori og praksis, og praksisstudiene utgjør 90 av totalt 180 studiepoeng. Du trenes til å bli en god fagperson med gode holdninger og ferdigheter i møtet med pasienter og pårørende. Vi legger vekt på en tett og god læreroppfølging i de teoretiske og praktiske studiene. I utdanningen har vi varierte og studentaktive læringsformer og gode praksisplasser. Informasjons- og kommunikasjons­teknologi har en viktig plass i studiet, og Fronter er vårt «­ klasserom» på nettet. Studieinnhold • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget • Medisinske og naturvitenskapelige emner • Samfunnsvitenskapelige emner. Praktiske studier inngår i alle emnene. For studenter tatt opp til studiested Bodø, vil de praktiske studiene bli gjennomført i Salten, Lofoten og Vesterålen. Ved opptaket høsten 2010 kan eventuelt også Nord- og Sør Helgeland benyttes. For studenter tatt opp til studiested Rana, gjennomføres praktiske studiene i Nord- og Sør Helgeland. Studentene vil bli plassert etter gjeldende reglement. Profesjonshøgskolen er ansvarlig for å skaffe praksisplasser. Praksis er fordelt på hovedområdene: • Sykehjem og hjemmesykepleie • Medisinsk- og kirurgisk sykepleie, psykisk helsearbeid Du kan ta deler av studiet i utlandet. Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse/realkompetanse etter gjeldende regler for opptak til grunnleggende studier.

96

Videre utdanning Bachelor i sykepleie legger grunnlaget for etter- og videre­utdanning på høgskole og universitet opp til masterog doktorgradsnivå. Høgskolen i Bodø tilbyr etter-/ videreutdanninger, ulike mastergrads­studier og PhD i studier av profesjonspraksis.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Kostnader: Ingen egenandel Studiested: Bodø og Mo i Rana

Yrkesmuligheter Som sykepleier utdannet ved Høgskolen i Bodø er du en velkvalifisert søker som tilfredsstiller kravene innen EU/ EØS-området. Du har muligheten til varierte jobber i Norge og internasjonalt. Du kan få jobb i alle områder av den offentlige helsetjenesten: Sykehus, kommunehelsetjenesten, sykehjem, hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid. Du kan også få deg jobb som sykepleier i privat sektor, for eksempel innen offshore, bedriftshelsetjeneste eller ved privatklinikker og legesentra.

Sykepleie/helse/sosialfag

Facts

97


Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Vår Antall semester: 8 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Kostnader: Ingen egenandel

Sykepleie, nettbasert (Bachelor) Lyst til å arbeide med mennesker? Studer sykepleie! Det er bruk for deg! Et spennende og utfordrende studium med veksling mellom teori og praksis. Som sykepleier får du bruke deg selv og dine fagkunn­ skaper i møte med andre mennesker. Du arbeider med både friske mennesker og mennesker som har sykdom eller helsesvikt.

Studiested:

Bachelor i sykepleie gir deg autorisasjon som sykepleier. Undervisningen består av teori og praksis, til sammen 180 studiepoeng, hvor praksisstudiene utgjør 90 studiepoeng. Du trenes til å bli en god fagperson med gode holdninger og ferdigheter i møtet med pasienter og pårørende. Vi legger vekt på en tett og god læreroppfølging i de teoretiske og praktiske studiene. I utdanningen har vi varierte og studentaktive læringsformer og gode praksisplasser. Studieinnhold • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget • Medisinske og naturvitenskapelige emner • Samfunnsvitenskapelige emner. Praktiske studier inngår i alle emnene. Praktiske studier blir i hovedsak gjennomført i Salten-regionen, Vesterålen/Lofoten og på Helgeland. Praksis er organisert som heltid. Studentene vil bli plassert etter gjeldende reglement. Profesjonshøgskolen er ansvarlig for å skaffe praksisplasser. Praksis er fordelt på hovedområdene: • Sykehjem og hjemmesykepleie • Medisinsk- og kirurgisk sykepleie, psykisk helsearbeid

I januar 2011 er det opptak til deltidsstudie Bachelor i s­ ykepleie. Studiet er organisert med ­samlinger, nettbaserte ­undervisningsformer og ­fortløpende arbeid med studie­opp­gaver. Det kreves at du som student har tilgang til PC med WEB-kamera og Internett.

Fakta Profesjonshøgskolen

Videreutdanningen skal gi studenten innsikt i krav og forventninger som eldreomsorgen stiller til helse- og sosialtjenesten.

nEttbasert

nytt studium

Studiet • Deltid over 4 år • Samlinger med varighet på 2–5 dager (bortsett fra første samling som er på 2 uker). Enkelte samlinger gjennomføres på studiestedene Rana og Stokmarknes. • Undervisning, veiledning og gruppearbeid på «nett» • Individuell- og gruppeveiledning i praksis • Varierte eksamensformer • Mulighet til praksisopphold i utlandet Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse/­realkompetanse etter gjeldende regler for opptak til g ­ runnleggende studier. Videre utdanning Bachelor i sykepleie legger grunnlaget for etter- og videre­ utdanning på høgskole og universitet opp til master- og doktorgradsnivå. Høgskolen i Bodø tilbyr etter-/videre­ utdanninger, ulike mastergradsstudier og PhD i studier av profesjonspraksis. Yrkesmuligheter Som sykepleier utdannet ved Høgskolen i Bodø er du en velkvalifisert søker som tilfredsstiller kravene innen EU/ EØS-området. Du har muligheten til varierte jobber i Norge og internasjonalt. Du kan få jobb i alle områder av den offentlige helsetjenesten: Sykehus, kommunehelsetjenesten, sykehjem, hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid. Du kan også få deg jobb som sykepleier i privat sektor, for eksempel innen offshore, bedriftshelsetjeneste eller ved privatklinikker og legesentra. For mer informasjon om studiet: www.hibo.no/nettsykepleie

Videreutdanning i Aldring og eldreomsorg (60 sp)

Forskning viser at sykdom ikke bør betraktes som en uunn­ gåelig del av aldringen. Forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak på alle nivåer i helse- og sosialtjenesten fremheves. Videreutdanningen søker å reflektere helse- og ­sosialarbeiderens kunnskaper og erfaringer fra yrkespraksis med sikte på å utvikle et kritisk perspektiv på egen praksis­ utøvelse, samt et reflektert forhold til teoretisk kunnskap. Utdanningen søker å gi særskilte kvalifikasjoner for å utvikle og styrke tverrfaglig samarbeid. Studieinnhold • Alder, identitet og kultur • Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser • Profesjonell handlingsutøvelse i møte med mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser • Somatisk sykdom relatert til høy alder • Aldring og livsvilkår • Kunnskapsutvikling og dokumentasjon av egen yrkespraksis • Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker

Opptakskrav Fullført og bestått 3-årig helse- og sosialfaglig høgskole- eller universitets­ utdanning. Minimum 1 års relevant fulltids arbeids­ erfaring etter endt utdanning.

Alle studenter må disponere PC med internettilknytning.

Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 4 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Videreutdanning i aldring og eldreomsorg gir deg kompetanse, basert på den enkelte yrkesgruppes funksjonsområde, for arbeid innen eldreomsorg både i sykehustjenesten og i kommunehelsetjenesten. Utdanningen er kompetansegivende med hensyn til deltakelse i utviklings- og utredningsarbeid innenfor eldreomsorgen.

Videreutdanning i anestesi er en spennende utdanning som gir deg ferdigheter til å gi anestesi til pasienter som skal til operasjon eller undersøkelser der det kreves anestesi.

Utdanningen er organisert som et heltidsstudium. Teoristudiet gjennomføres ved høgskolen og/eller Nordlandssykehuset. Studentene må være forberedt på turnusarbeid i forbindelse med praksisstudiet. Praksisstudiet vil foregå ved helsefore­ takene i Nordland, alle studenter må regne med å ta noe av praksisen ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Heltid/deltid: Deltid

Videre utdanning 30 sp kan innpasses i Master i klinisk sykepleie.

Videreutdanning i Anestesisykepleie (90 sp)

Anestesisykepleieren er også en del av sykehusenes ­aktutt-team på sykehusene og prehospitalt.

Studiepoeng (sp): 60

Opptakskrav Fullført og bestått Bachelor i sykepleie. Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant fulltids arbeidserfaring som sykepleier.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 90 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Profesjonsstudium Startsemester: Vår Antall semester: 3 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Videre utdanning 30 sp kan innpasses i Master i klinisk sykepleie.

Sykepleie/helse/sosialfag

Fakta

Yrkesmuligheter Anestesisykepleiere jobber i hovedsak på sykehusenes anestesiavdelinger, og er med i sykehusets katastrofeteam. Anestesisykepleiere kan også jobbe på postoperativ avdeling, i akuttmottak, ved dagkirurgiske enheter, smerteklinikk, legevakt, ambulansebil/-fly, og i katastrofe- og krigsområder.

98

99


Fakultet for samfunnsvitenskap Studiepoeng (sp): 30 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Kortere studier/kurs Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 90 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Profesjonsstudium

Videreutdanning i Barnevern (30 sp) Kurset skal gi en spesialisert kompetanse innen barnevernsarbeid. Det tas sikte på at deltagerne etter endt kurs skal være kvalifisert til å ha lederoppgaver innen barnevernet, samt kunne arbeide med forskning, utvikling og rådgivning innen feltet. Studiet vil gå over tre ukesamlinger. Opptakskrav Bachelor i sosialt arbeid, barnevernspedagogikk og vernepleie. Andre kan også søke og blir vurdert særskilt.

Videreutdanning i Intensivsykepleie (90 sp) Et helhetlig menneskesyn, respekt for liv og enkeltmenneskets egenverd og rett til ­medbestemmelse setter pasientens behov i fokus, og er grunnleggende verdier for ­virksomheten ved videreutdanningen.

Intensivsykepleiefaget ligger i skjæringspunktet mellom Antall semester: 3 omsorg og teknologi. Kravet Språk: Norsk til omsorg øker i takt med den Opptak: Lokalt opptak medisinske og teknologiske Studiested: Bodø utviklingen. Jo mer avansert utstyr, desto større krav til medisinsk og teknisk kunnskap, årvåkenhet, omsorg og nærhet. Høyteknologi og omsorg må gå hånd i hånd når sykepleieren står overfor et akutt og/eller kritisk sykt menneske. Utfordringen er å kunne ivareta behovet for kompetanse i lik grad på begge områdene. Dette forholdet gjenspeiles i studiets organisering, innhold og mål. Startsemester: Vår

Utdanningen er organisert som et heltidsstudium. Teoristudiet gjennomføres ved Høgskolen i Bodø. Det er konsentrerte ­perioder med teori og praksis. Studentene må være forberedt på turnusarbeid i forbindelse med praksisstudiet. Praksisstudiet vil foregå ved helseforetakene i Nordland. Alle studentene må ha deler av praksisstudiet ved sykehus på sentral- eller regionsykehusnivå. Alle studenter må disponere PC med nyere programvare og internettilknytning.

100

Videre utdanning Kurset kan inngå som en del av Master i Sosialt arbeid med fordypning i barnevern. Studiet vil også kunne kvalifisere til ledende stillinger innenfor barnevernsfeltet.

Opptakskrav Fullført og bestått Bachelor i sykepleie. Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant fulltids arbeidserfaring som sykepleier. Videre utdanning 30 sp kan innpasses i Master i klinisk sykepleie. Yrkesmuligheter Intensivsykepleiere jobber i intensivavdelinger, hjerteover­ våkning, akuttmottak og ambulansefly.

Videreutdanning i Kreftsykepleie (60 sp) Samfunnet har et stort behov for sykepleiere med videreutdanning innen kreftsykepleie. Det stilles større krav til kompetanse innenfor kreftomsorg, både når det gjelder ­medisinsk behandling og sykepleietjenesten.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Deltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst

En kreftdiagnose innebærer for de fleste pasienten langvarig behandling og flere opphold på sykehus. Den medisinske og tekniske utvikling åpner for kompliserte behandlingsmulig­ heter, som vil kunne helbrede noen, og forlenge livet til dem som ikke kan helbredes. Kreftsykepleieren skal utøve sykepleie til kreftsyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen. Som kreftsykepleier må du kjenne til hvordan man gir informasjon og støtte til pasientene og deres p ­ årørende. De forskjellige kreftsykdommene, deres årsaker, diagnostisering og ulike behandlingsformer er sentrale temaer i studiet.

Alle studenter må disponere PC med nyere programvare og internettilknytning.

Utdanningen er organisert som et deltidsstudium med 24 uker normert studietid over fire semestre. Teoristudiet gjennom­ føres ved høgskolen og/eller Nordlandssykehuset Bodø. Det er konsentrerte perioder med teori og praksis. Studentene må være forberedt på turnusarbeid i forbindelse med praksisstu­ diet. Praksisstudiet vil foregå ved helseforetakene i Nordland. Det vil også være aktuelt med praksis på regionsykehusnivå.

Videre utdanning 30 sp kan innpasses i Master i klinisk sykepleie.

Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Kreftsykepleiere jobber i somatiske sykehus og i kommune­ helsetjenesten.

Gjennom studiet utdanner vi velkvalifiserte ­yrkesutøvere som skal gi faglig forsvarlig opera­ sjonssykepleie til pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og/eller behandling.

Utdanningen er organisert som et heltidsstudium. Teoristudiet gjennomføres ved Høgskolen i Bodø og/eller Nordlandssykehuset. Det er konsentrerte perioder med teori og praksis. Studentene må være forberedt på turnusarbeid i forbindelse med praksisstudiet. Praksisstudiet vil foregå ved helseforetakene i Nordland. Alle studentene må ha deler av praksisstudiet ved sykehus på sentral- eller regionsykehusnivå.

Språk: Norsk

Opptakskrav Fullført og bestått grunn­ utdanning i sykepleie. Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minimum 2 års relevant fulltids ­arbeidserfaring som sykepleier.

Videreutdanning i Operasjonssykepleie (90 sp)

Operasjonssykepleie er et spennende spesialområde innenfor sykepleien. Bakgrunnen for videreutdanning i operasjonssyke­ pleie er samfunnets og helsevesenets økende behov for spesial­utdannet personell.

Antall semester: 4

Videre utdanning 30 sp kan innpasses i Master i klinisk sykepleie.

Fakta Profesjonshøgskolen Studiepoeng (sp): 90 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Profesjonsstudium Startsemester: Vår Antall semester: 3 Språk: Norsk

Yrkesmuligheter Opptak: Lokalt opptak Operasjonssykepleiere Studiested: Bodø er kvalifisert for arbeid i sykehusenes operasjons­ avdelinger, dagkirurgiske enheter, kirurgisk poliklinikk, akuttmottak, skadestuer, legevakt, katastrofeteam, sterilsentral og i katastrofeog krigsområder.

Sykepleie/helse/sosialfag

Fakta

Opptakskrav Fullført og bestått grunnutdanning i sykepleie. Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minimum 2 års relevant fulltids arbeidserfaring som sykepleier.

101


Veterinær – første del Animal science (Bachelor) Vil du bli veterinær? Nå har du sjansen til å starte ditt veterinærstudium ved Høgskolen i Bodø. Vi tilbyr deg en fellesgrad (Joint Degree) i Animal Science med garantert overgang til det EU-godkjente veterinærstudiet ved University of Veterinary Medicine (UVM) i Kosice, Slovakia. Fellesgraden Bachelor in Animal Science gir deg en grunnleg­ gende biologisk utdanning. De tre første semestrene (1,5 år) av bachelorgraden tar du ved Høgskolen i Bodø. Semestrene omfatter emner i basale biologiske tema som cellebiologi, fysiologi, mikrobiologi og økologi. Etter 1,5 år i Bodø fortsetter studiet ved vår partnerinstitusjon University of Veterinary Medicine i Kosice, Slovakia hvor du gjennomfører de tre siste semestrene (1,5 år). I denne delen av studiet får du en innføring i de veterinær­medisinske emnene. Etter fullført Bachelor in Animal Science (tre år) kan du fortsette studiene ved UVM i Kosice og du vil etter seks år være utdannet EU-godkjent veterinær. Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav i realfag: matematikk R1 eller S1+S2 (tidligere 2MX eller 3MZ) og kjemi 2 (tidligere 3KJ).

For mer informasjon om studiet: www.hibo.no/veterinaer

Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiepoeng (sp): 180 Heltid / deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad/ Joint Bachelor Degree Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Engelsk Opptak: Samordna opptak Kostnader: Skolepenger ved University of Veterinary Medicine i Kosice, Slovakia (studiet kvalifiserer for ekstra støtte fra Lånekassen) Studiested: Bodø og Kosice, Slovakia

nytt studium

Veterinær – første del

Videre utdanning Studiet kvalifiserer for følgende: • Doctor of Veterinary Medicine ved UVM i Kosice, Slovakia • Master i havbruk ved Høgskolen i Bodø (du må ta 10 sp matematikk/statistikk før opptak til mastergraden) • Master i marin økologi ved Høgskolen i Bodø (du må ta 10 sp matematikk/statistikk før opptak til mastergraden)

Yrkesmuligheter Etter endt bachelorgrad vil du ha en grunnleggende biologisk utdannelse med veterinærmedisinsk vinkling. Du vil være en kompetent medarbeider på dyreklinikker både nasjonalt og internasjo­ nalt. Dersom du fullfører det seksårige veterinærstudiet, vil du kunne arbeide som EU-godkjent veterinær på private dyre­klinikker. Mange veterinærer jobber også i Mattilsynet med forvaltning, matkontroll og dyrehelse, mens andre jobber med rådgivning og fore­byggende helsearbeid.

Fakta

102

103


Økonomi/administrasjon Bachelor of Arts, Nordic Perspectives (Bachelor) Det tverrfaglige programmet gir kandidatene en god forståelse av den historiske utvikling og de skandinaviske samfunn og politiske system slik de fremstår i dag. Studiet gir også kjennskap til nordisk natur og biologisk mangfold.

Det er en målsetning å rekruttere både norske og internasjo­ nale studenter og all undervisning gis på engelsk. Det vil være naturlig at de norske studentene tilbringer deler av studiet hos en av våre inter­nasjonale partnerinstitusjoner. I siste del av studiet har studentene stor grad av frihet til å velge emner innenfor ulike fordypningsområder. I tillegg til de konkrete kunnskaper studentene tilegner seg på de forskjellige emnene er det en målsetning å utvikle kandi­ datenes analytiske og kommunikative ferdigheter.

Opptakskrav Generell studiekompetanse og gode engelskkunnskaper. Videre utdanning Avhengig av hvilke valgbare emner studenten gjennomfø­ rer vil studiet kunne kvalifisere for m ­ asterprogram ved Høgskolen i Bodø i Politikk og ­samfunnsendring eller Havbruk.

I alle bransjer er det behov for personer som har kunnskap innenfor økonomi og administra­ sjon. Årsstudiet i bedriftsøkonomi gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet og dette er en basisutdanning som du kan bygge videre på.

104

Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Engelsk Opptak: Både samordna og lokalt opptak Studiested: Bodø

nytt studium

Yrkesmuligheter Studiet gir kompetanse for ulike stillinger innenfor administrasjon og utviklingsarbeid i både privat og offentlig sektor.

Bedriftsøkonomi (60 sp)

For deg som har annen utdanning fra før, er årsstudiet en andvenbar tilleggsutdanning og kompetanseoppbygging. Studiet passer også for søkere som ønsker å ta et kortere utdanningsløp i bedriftsøkonomiske fag.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Studiet utgjør første året av Bachelor i økonomi og ledelse, som er lagt opp i henhold til anbefalingen fra NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning) og inngår i en økonomisk-administrativ utdanning som minst bør omfatte de fire fagområdene bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ­administrasjon og metode.

Videre utdanning Det er mulig å søke om overgang til andre studieår på våre bachelorstudier Økonomi og ledelse, Regnskap og revisjon eller Eiendomsmegler.

Første studieår skal gi studentene forståelse av markeder og organisasjoner samt utvikle deres evne til kritisk refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. I tillegg inngår kurs i matematikk, statistikk, drifts- og finansregnskap, samt rettslære.

Handelshøgskolen i Bodø

Fakta Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Årsstudium Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Økonomi/administrasjon

Bruk av naturopplevelser både i studiehverdag og fremtidig yrkesutøvelse er fokus for ett av emnene i første semester.

Fakta

105


Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Doktorgrad/ PhD Startsemester: Høst og vår Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Kostnader: Kursdelen av

Bedriftsøkonomi (PhD)

Eiendomsmegling (Bachelor)

Doktorgradsutdanningen er en videreføring av de bedriftsøkonomiske studiene ved HHB.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for å arbeide som eiendomsmegler.

Studiet inneholder en kursdel som settes sammen av mini­mum 4 kursbolker hver på normalt 10 studiepoeng. Hovedtyngden av studiet er imidlertid det selvstendige forskningsarbeidet som utgjør grunnlaget for doktor­ avhandlingen.

Handelshøgskolen i Bodø har et rekrutteringsprogram som omfatter engasjement som stipendiater. I disse stillingene siktes det mot doktorgrad.

Studentene kan tilegne seg solide kunnskaper om lovverk og øvrige regler som gjelder for kjøp og salg av eiendommer, inkl. dokumentbehandling, regnskap og oppgjør.

Søknad vedlagt research proposal, cv og vitnemål sendes administrasjonen ved HHB.

Første studieår er identisk med det generelle bachelorstudiet i økonomi og ledelse og det er derfor mulig å bytte studie­ retning mellom 1. og 2. studieår. Det første året gir en innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger, slik at du kan løse praktiske problemstillinger på tvers av de ulike ­økonomisk-administrative fagområdene. I andre og tredje studieår dreies profilen over mot eiendomsmegling, og de juridiske og de praktiske sider av fagområdet.

utdanningen vil normalt måtte

Opptakskrav For å bli opptatt på studiet må søkeren ha oppnådd eksamen Studiested: Bodø av høyere grad innenfor bedriftsøkonomi eller ha annen godkjent utdanning. Opptak skjer kontinuerlig på grunnlag av formell kompetanse, samt et research proposal som vurderes av en opptakskomite. finansieres av studentene

Fakta Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Målet for studiet er å kvalifisere for forsknings- og utviklings­ virksomhet og for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater. Studenten skal etter gjennom­ført studium ha faglig dybde og bredde innen faget bedriftsøkonomi og være istand til å sette faget inn i en større ramme. Dette innebærer bl.a. at studenten skal ha kjennskap til, og kunne anvende, aktuelle metoder i faget.

Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Det naturlige valg vil være eiendomsmegling, som megler eller oppgjørsmedarbeider. Studiet kvalifiserer også for annet arbeid innenfor økonomi og administrasjon.

Business og IT (Bachelor) Er du interessert i hvordan bedrifter fungerer, hvilke prosesser som foregår i virksomheter og hvordan disse kan samordnes og forbedres ved å benytte informasjonsteknologi? Studiet er et tilbud for deg som vil bli god på å hjelpe bedrifter og organisasjoner til å bruke IT for å få innsikt i egen virksomhet og bruke IT på en måte som er nyttig og lønnsom. Du får også gode basiskunnskaper innen økonomi og adferdsfag.

På teknologisiden fokuserer studiet på de muligheter som informasjonsteknologien åpner for og hvordan organisasjoner kan benytte disse strategisk for å oppnå en bedre konkurranseevne. Studiet har emner innen blant annet strategi, virksomhets­ utvikling, informasjonsforvaltning og bedriftsøkonomi. Det viktigste er likevel helhetsbildet av hvordan fagområdene virker sammen og hvordan samspillet gir synergieffekter for bedriften.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Videre utdanning Studiet kvalifiserer for opptak til Siviløkonom/masterprogram­ mene ved HHB, samt masterstudier ved andre utdanningsinsti­ tusjoner i Norge eller utlandet. Hvis du ønsker en ytterligere styrking innen IT-fagene, fins det flere mastergradstilbud innen informasjonsvitenskap ved så vel norske som utenlandske høgskoler og universitet. Yrkesmuligheter Kandidater fra Business og IT vil være godt rustet til varierte stillinger i så vel offentlig som privat sektor. Med bakgrunn i både økonomi/adferdsfag og informasjonsteknologi vil kandidatene lettere kommunisere med spesialister fra begge områdene. Kandidatene vil derfor være meget verdifulle medarbeidere i forbindelse med organisasjonsendringer og prosessforbedringer. Fagsammensettingen i studiet gir også kandidatene en solid teoretisk bakgrunn og evne til helhetstenkning som gjør dem spesielt egnet som prosjektledere.

106

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre utdanning Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/masterstudier ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) samt masterstudier ved andre ­utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Fakta

Økonomi/administrasjon

Fakta

107


Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 4 Språk: Engelsk Opptak: Lokalt opptak Kostnader: Noe utgifter i forbindelse med opphold

Energy management (Master)

MBA HHB (Erfaringsbasert master)

I et tett samarbeid med leverandørindustrien og olje- og energisektoren, tilbyr vi et ­skreddersydd studium som kombinerer faglig bredde og internasjonalt perspektiv med etterspurt spesialkompetanse.

Dette er et tilbud til studenter som har en bachelorgrad innenfor andre fagområder enn økonomi og ledelse og ønsker en utdanning på masternivå innenfor Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine fagområder. Slike etter- og videreutdanninger innenfor økonomi- og ledelsesfag, MBA-utdanninger, er svært populære internasjonalt og gir den enkelte student en karriereforberedende og karriereutviklende utdanning for norsk og internasjonalt arbeidsliv i offentlig så vel som i privat sektor.

Første semester består av de samme obligatoriske kurs som i det ordinære masterprogram­ met ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) og gjennomført studium gir rett til bruk av tittelen siviløkonom.

i Moskva tredje semester,

Studiet, som i sin helhet gjennomføres på engelsk, har et sterkt internasjonalt fokus Studiested: Bodø/Moskva spesielt rettet mot problem­ stillinger relevant for nordom­ rådene. Et studieopphold ved MGIMO universitetet i Moskva er en integrert del av studiet og vil gi kandidatene språk- og kulturkompetanse. Gjennomgående i studiet er fokus på miljø og etikk og samfunnsansvar.

Studieopplegget, hvor norske, russiske og andre utenlandske studenter får et felles studieår, bidrar til å øke kulturforståelsen og etablerer et internasjonalt studentnettverk. Opptakskrav Opptaksgrunnlaget til masterstudiet er bachelorgrad eller tilsvarende tre års økonomisk/administrative studier med visse minimumskrav innenfor bedriftsøkonomiske fag, samfunnsøko­ nomi og metode.

må påregnes.

I andre semester kommer studentene fra MGIMO universitetet til Bodø. Temaene er energiledelse i en norsk og europeisk kontekst, vitenskapelig metode og geopolitikk i et internasjo­ nalt perspektiv. Kursene er spesielt utviklet for å gi energi­ studentene kunnskap og ferdigheter i å håndtere fremtidige utfordringer innen energisektoren. Det tredje semesteret tilbringer studentene i Moskva og følger kurs på MGIMO. Der tar de kurs innen energidiplomatikk og bedriftsøkonomi tilknyttet olje, gass og energi sektoren. Det fjerde og siste semesteret er avsatt til arbeid med master­ oppgaven.

Yrkesmuligheter Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde. Det er få utdannelser som gir tilsvarende kompetanse og bruksmulig­ heter, både innen privat og offentlig sektor. En stor del av de som uteksamineres fra siviløkonomstudiet starter i ulike konsulentstillinger på mellom- eller lavere nivå. Studiet vil kvalifisere for arbeid innen store og små bedrifter – fra olje, gass og energiprodusenter, til aktører i leverandørindustrien. Attraktive firma fra hele landet besøker handelshøgskolen og driver rekruttering av arbeidstakere blant studentene. Mange studenter har allerede fått seg jobb tidlig i siste studieår.

MBA HHB er samlingsbasert og det er mulig å gjennomføre både som heltids- og deltidsstudium. Målet med studiene er å gi kandidatene en innsikt i økonomiog ledelsesfaglige emner, samt en trening i å kunne identifisere faglige problemer og analysere disse for å kunne utøve ledelse i offentlige og private organisasjoner.

Studiepoeng (sp): 90 Heltid/deltid: Heltid og deltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst

I andre semester er det et ­obligatorisk 10 studiepoengs kurs i Strategi og ledelse, samt to valgfrie mellomkurs på masternivå. I tredje semester skriver studentene en avsluttende master­oppgaver på 30 studiepoeng innenfor et relevant tema.

Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø, Tromsø, Helgeland

Opptakskrav Bachelorgrad samt minimum 2 års relevant arbeidserfaring.

Første semester i studiet får studentene en innføring i økono­ miske og administrative emner.

MBA i Luftfartsledelse (Erfaringsbasert master)

Fakta Handelshøgskolen i Bodø

Studiets visjon er å skape en dynamisk læringsarena der koplingen mellom vitenskap og praksis skal bidra med å utvikle deltakere med nødvendig kunnskap til å lede fremtidens luftfartsorganisasjoner. Målsettingen er å gi kandidatene innsikt i økonomifaglige, ledelsesfaglige og luftfartsrelaterte emner, samt trening i å kunne identifisere faglige problemer og analysere disse for å kunne utøve ledelse i offentlige og private organisasjoner. Målgruppen for studiet er personer som i dag har en ledelses­ funksjon i en luftfartsorganisasjon og som ønsker å videre­ utvikle sin lederkompetanse, eller for å stå sterkere rustet i forhold til en framtidig yrkeskarriere. Det kan også være personer som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor luftfartsrelaterte fag, ut fra et ønske om å kunne inneha en ledende stilling i en luftfartsorganisasjon en gang i framtiden. MBA studiet i luftfart har flere felles kurs med det ordinære MBA studiet. Luftfartsmodulene som er laget spesielt for denne utdanningen utgjør til sammen 25 studiepoeng og er: • Luftfartens rammebetingelser, organisering og betydning • Luftfartsledelse • Ledelse av luftfartsoperasjoner

108

Handelshøgskolen i Bodø

Antall semester: 5

Dette erfaringsbaserte masterstudiet tilbys i Bodø, Tromsø og på Helgeland. Fra høsten 2010 gis det også mulighet for å spesialisere seg innenfor luftfart, se omtalen under. For mer informasjon om tilbudet, se vår hjemmeside www.hhb.no

Opptak forutsetter et karaktersnitt på C i opptaksgrunnlaget. Videre utdanning Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved HHB. For mer informasjon om doktor­ gradsstudiet henvises til egen omtale av studiet.

Fakta

Opptakskrav Bachelorgrad samt minimum 2 års relevant arbeidserfaring.

Studiepoeng (sp): 90 Heltid/deltid: Heltid og deltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 5 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

nytt studium

Økonomi/administrasjon

Fakta

109


Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Regnskap og revisjon (Bachelor)

Siviløkonom (Bachelor + Master)

Med en Bachelor i regnskap og revisjon oppfyller du utdanningskravene som fører fram til tittelen registrert revisor og/eller autorisert regnskapsfører.

Siviløkonomutdanningen ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) er en femårig utdanning. Hovedstrukturen er 3-årig bachelor i økonomi og ledelse og et 2-årig masterstudium.

Første studieår er identisk med det generelle bachelorstudiet i økonomi og ledelse og det er derfor mulig å bytte studie­ retning mellom 1. og 2. studieår. Det første året gir en innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger slik at du kan løse praktiske problemstillinger på tvers av de ulike økonomisk­ administrative fagområdene.

I andre studieår velger du revisjon eller regnskap. Velger du profileringen i revisjon oppfyller du utdannings­kravene til både tittel registrert revisor og autorisert regnskapsfører, mens profile­ ring regnskap oppfyller kravene til autorisert regnskapsfører. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Fakta Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 60

Yrkesmuligheter Du er kvalifisert for arbeid innen regnskap og revisjon samt for ulike oppgaver innenfor økonomifunksjonen i privat og offentlig sektor. Registrerte revisorer utfører lovbestemt revisjon. I tillegg gir revisorer råd innenfor ­regnskaps- og skattemessige spørsmål. Hovedoppgaven for regnskapsførere er å utarbeide regnskap for kundene, samt å påse at oppgaveplikt og øvrige lovpålagte krav overholdes. Rådgivning til kundene om skatt, avgift og øko­ nomispørsmål er også en viktig oppgave for regnskapsførere.

Regnskap og revisjon, påbygging (60 sp) For studenter som allerede har fullført to år av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, tilbyr vi i et påbyggingsår for å oppnå tittelen Bachelor i regnskap og revisjon.

Heltid/deltid: Heltid

Den tre-årige revisorutdan­ Type studium: Bachelorgrad ningen skal gi studentene Startsemester: Høst solide og konkrete kunnska­ per innen hovedområdene Antall semester: 2 revisjon, skatterett og Språk: Norsk rettslære. I tillegg gir studiet Opptak: Lokalt opptak innsikt i økonomiske, sosiale, Studiested: Bodø kulturelle og politiske prosesser. Revisjonsstudiet er styrt av en rammeplan for bachelor i revisjonsfag. Studenter som tas opp til det ettårige studiet får tilpasset studieplanen til denne. For å få godkjenning som registrert revisor kreves følgende: Minimum karakteren C i fagene rettslære og skatterett samt revisjonsfagene og tre års praksis, i hht. Revisorlovens §3-3, og godkjent praksisprøve. Godkjenning gis av Kredittilsynet. Opptakskrav Opptaksgrunnlaget er høgskoleutdanning på minimum 120 studiepoeng. Søkerne må i tillegg tilfredsstille gitte minimums­ krav til kurssammensetning.

110

Videre utdanning Ønsker du å studere videre, kan du fortsette på masterstudier ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) og få siviløkonomtittel/ Master of Science in Business. Ønsker du å bli statsautorisert revisor kan du søke høyere revisorstudium ved Norges Handelshøyskole eller Handelshøyskolen BI.

Videre utdanning Ved HHB er det mulig å gå videre på Siviløkonom/Master of Science in Business. Kontakt gjerne administrasjonen ved HHB for nærmere opplysninger. For informasjon om studiet se studiehåndboka. Det er også mulig å gå videre på høyere revisorstudium ved NHH eller BI. Yrkesmuligheter Du er kvalifisert for arbeid innen regnskap og revisjon, samt for ulike oppgaver innenfor økonomifunksjonen i privat og offentlig sektor. Registrerte revisorer utfører lovbestemt revisjon. I tillegg gir revisorer råd innenfor regnskaps- og skattemessige spørsmål. Hovedoppgaven for regnskapsførere er å utarbeide regnskap for kundene, samt å påse at oppgaveplikt og øvrige lovpålagte krav overholdes. Rådgivning til kundene om skatt, avgift og øko­ nomispørsmål er også en viktig oppgave for regnskapsførere.

Fakta Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 300 Heltid/deltid: Heltid

Første studieår gir en innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger med fokus blant annet på etikk og filosofi, samt markeder. I tillegg kommer emner innenfor organisasjon, ledelse, bedriftsøkonomi, jus og metodefag.

Spesialiseringstilbud ved masterstudiet • Entreprenørskap og innovasjonsledelse • Logistikk og transport • Økonomistyring • Finansiering og investering • Økologisk økonomi • Interntional Business and Marketing

Andre studieår gir en fordypning innenfor det bedrifts­ økonomiske fagområdet og samfunnsøkonomi. Forøvrig inngår et valgfritt emne.

Opptakskrav Generell studiekompetanse med krav om ekstra matematikk, S1 + S2/R1.

I det tredje året får du stor frihet til å fordype deg innenfor et emne gjennom valg av profileringsområde.

Videre utdanning Siviløkonom/Master of Science in Business kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i bedriftsøkonomi ved HHB.

Når du blir tatt opp til det femårige masterstudiet, har du rett til å fullføre det femårige løpet og trenger ikke søke opptak til de to siste årene på masternivå. Du har også mulighet til å avslutte studiet etter 3 år og få tilttelen Bachelor i økonomi og ledelse.

Første semester på masterstudiet består av tre obligatoriske kurs; kurset filosofi, etikk og miljø og kursene samfunns­ økonomi og bedrifts­økonomi. Undervisningsspråk er en kombinasjon av norsk og engelsk. De fleste obligatoriske emner undervises på engelsk eller det brukes en kombinasjon av norsk og engelsk. For mange av de valgfrie mellom- og spesialiseringskurs vil undervisningsspråket være norsk. Fra andre semester har du store valgmuligheter. Du kan velge stor grad av spesialsiering innefor et fagområde eller velge kurs som gir en større grad av bredde. Undervisningen gis hovedsaklig som forelesninger, gruppe­ øvinger og med større og mindre gruppeøvinger som et viktig supplement. Andre semester velger du mellom flere interes­ sante mellomkurs. Det andre og avsluttende året inneholder første semester en valgt spesialisering og et obligatorisk metodekurs. Masteroppgaven som du skal skrive siste semester vil ha sammenheng med valgt spesialisering.

Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 10 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Med Siviløkonom-/Mastertittel er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende kompetanse og bruksmulig­ heter, både innen privat og offentlig sektor. En stor del av de som uteksamineres fra siviløkonomstudiet starter i ulike konsulentstillinger på mellom- eller lavere nivå. Attraktive firma fra hele landet besøker handelshøgskolen og driver rekruttering av arbeidstakere blant studentene. Mange studenter har allerede fått seg jobb tidlig i siste studieår.

Økonomi/administrasjon

Fakta

111


Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 120

Siviløkonom (Master)

God tone med mentor

Siviløkonomutdanningen ved HHB er en femårig utdanning. Hovedstrukturen er 3-årig bachelor i bedriftsøkonomi og 2-årig master.

Bente Finvik (23) fikk mentoravtale med Nordea.

Heltid/deltid: Heltid

Første semester på master­ Type studium: Mastergrad studiet består av tre obliga­ Startsemester: Høst toriske kurs; kurset filosofi, etikk og miljø og kursene Antall semester: 4 samfunnsøkonomi og Språk: Engelsk bedriftsøkonomi. Opptak: Lokalt opptak Undervisningsspråk er en Studiested: Bodø kombinasjon av norsk og engelsk. De fleste obliga­ toriske emner undervises på engelsk eller det brukes en kombinasjon av norsk og engelsk. For mange av de valgfrie mellom- og spesialiseringskurs vil undervisningsspråket være norsk. Fra andre semester har du stor store valgmuligheter. Du kan velge stor grad av spesialsiering innefor et fagområde eller velge kurs som gir en større grad av bredde. Undervisningen gis hovedsaklig som forelesninger, gruppe­ øvinger og med større og mindre gruppeøvinger som et viktig supplement. Andre semester velger du mellom flere interes­ sante mellomkurs. Tredje semester inneholder en valgt spesialisering og et ­obligatorisk metodekurs. Masteroppgaven som du skal skrive i siste semester vil ha sammenheng med valgt spesialisering. Spesialiseringstilbud ved masterstudiet • Entreprenørskap og innovasjonsledelse • Logistikk og transport • Økonomistyring • Finansiering og investering • Økologisk økonomi • Interntional Business and Marketing

Ved HHB legger vi vekt på å utvikle konstruktive samarbeids­ relasjoner med næringsliv og offentlig forvaltning. Kontakten er viktig fordi den gir verdifulle innspill i undervisningen og fordi den representerer et avgjørende bidrag i forskningen. Opptakskrav Opptaksgrunnlaget til masterstudiet er bachelorgrad eller tilsvarende tre års økonomisk/administrative studier med visse minimumskrav innenfor bedriftsøkonomiske fag, samfunns­ økonomi og metode. Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på C i o ­ pptaksgrunnlaget.

Bente Finvik fra Kolvereid er masterstudent i økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø. I fjerde studieår fikk hun region­ banksjef Brynjolv Anke (43) i Nordea som sin mentor. – Mentoravtalen gir meg et innblikk i arbeidslivet generelt og i banknæringen spesielt, sier Bente Finvik. – Du er ung student. Har du noen erfaring fra arbeidslivet? – Ja, det har jeg, men foreløpig ingen jobber innen økonomi­ faget. Jeg satser på en yrkeskarriere i økonomi. Kanskje en dag blir jeg leder i en bedrift. Det å være en såkalt adept i forhold til en erfaren mentor er en fin måte å sette teorien inn i en praktisk sammenheng og samtidig få noen personlige råd med på veien, sier Bente Finvik.

Brynjolv Anke var student ved Siviløkonomutdanningen i Bodø i 1992. – Jeg har vært leder i næringslivet i tretten år. Min erfaring er at vi ledere i offentlige og private virksomheter gjør klokt i å holde kontakten med utdanningsmiljøene, blant annet for å rekrut­ tere de beste studentene. Jeg synes det er givende å være mentor for nye studenter ved Handelshøgskolen i Bodø. De kan være gode samtalepartnere for oss næringslivsledere, og vi kan til gjengjeld bidra til studentenes personlige utvikling, sier regionsjef Brynjolv Anke i Nordea.

Videre utdanning Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved HHB. For mer informasjon om doktor­ gradsstudiet henvises til egen omtale av studiet. Yrkesmuligheter Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir til­svarende kompetanse og bruksmulig­ heter, både innen privat og offentlig sektor. En stor del av de som uteksamineres fra siviløkonomstudiet starter karrieren i ulike konsulentstillinger på mellom- eller lavere nivå. Attraktive firma fra hele landet besøker handelshøgskolen og driver rekruttering av arbeidstakere blant studentene. Mange studenter har allerede fått seg jobb tidlig i siste studieår.

Siviløkonom, påbygging (60 sp) Siviløkonomer utdannet etter gammel modell (fireårig utdanning), har mulighet til å få mastertittel ved å ta ett år ekstra. For å oppnå tittelen må du ta et kurs i vitenskapelig metode (10 studiepoeng), en valgfri spesialiseringsretning på 20 studiepoeng eller to mellomkurs, hvert på 10 studiepoeng. Til slutt skal det skrives en masteroppgave (30 studiepoeng). Det er mulig å ta kursene på deltid over mer enn ett år. Ta kontakt med HHBs administrasjon for planlegging av ­gjennomføring.

112

Opptakskrav Siviløkonomvitnemål. Videre utdanning Siviløkonom/Master of Science in Business kvalifiserer for opptak til PhD i bedrifts­ økonomi ved HHB.

Fakta Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 2 Språk: Norsk Opptak: Lokalt opptak Studiested: Bodø

Økonomi/administrasjon

Fakta

113


Økonomi og ledelse (Bachelor) Bachelorstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) gir deg mange muligheter i valg av fordypning og spesialisering. Studiet er fleksibelt og etter første studieår kan du velge hvilken faglig retning du vil ta og om du eventuelt har lyst på en periode i utlandet. Første studieår gir en innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger med fokus blant annet på etikk og filosofi samt markeder. I tillegg kommer emner innenfor organisasjon, ledelse, bedriftsøkonomi og jus samt metodefag.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Andre studieår gir en fordypning innenfor det bedriftsøkono­ miske fagområdet og samfunnsøkonomi. Forøvrig inngår et valgfritt emne

Videre utdanning Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/masterstudier ved HHB, samt masterstudier ved andre utdanningsinstitu­sjoner i Norge eller utlandet.

Det er mulig å søke om overgang til bachelorstudiet i regnskap og revisjon eller eiendomsmegling før du starter på andre studieår. I det tredje året får du stor frihet til å fordype deg innenfor et emne gjennom valg av profileringsområde.

Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 120 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Mastergrad Startsemester: Høst Antall semester: 4 Språk: Engelsk Opptak: Lokalt opptak Kostnader: Noe utgifter i forbindelse med opphold i Russland tredje semester, må påregnes. Studiested: Bodø/russisk universitet

Sustainable management (Master) Hovedfokus i studiet er bedriftsøkonomi og -ledelse sett i perspektiv av verdens klimaog miljøutfordringer. Studiet, som i sin helhet gjennomføres på engelsk, har et sterkt internasjonalt fokus. Et grunnleggende tema i studiet er hvordan man i dag best kan drive næringsvirk­ somhet og samtidig tilpasse seg klima- og miljøhensyn. Første semester består av de samme obligatoriske kurs som i det ordinære masterprogram­ met ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) og gjennomført studium gir rett til bruk av tittelen siviløkonom.

I andre semester kommer studenter fra russiske universitet til Bodø. Undervisningen har fokus på hvordan bedrifter kan balansere hensynet til forsvarlig forvaltning av naturressurser med øvrige målsettinger. Det inngår i tillegg et metodekurs og innføringsemne i russisk språk og kultur. Tredje semester tilbringer studentene ved et eller flere av partneruniversitetene i Russland, det vil si i Arkhangelsk, St. Petersburg, Murmansk, Tumen eller Ukhta. Her vil de ytterligere fordype seg i miljøutfordringer. Det fjerde og siste semesteret er avsatt til arbeid med master­ oppgaven.

114

Studieopplegget, hvor norske, russiske og andre utenlandske studenter får et felles studieår, bidrar til å øke kulturforståelsen og etablere et internasjonalt studentnettverk. Opptakskrav Opptaksgrunnlaget til masterstudiet er bachelorgrad eller tilsvarende tre års økonomisk/administrative studier med visse minimumskrav innenfor bedriftsøkonomiske fag, samfunnsø­ konomi og metode. Opptak forutsetter et karaktersnitt på C i opptaksgrunnlaget. Videre utdanning Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved HHB. For mer informasjon om doktor­ gradsstudiet henvises til egen omtale av studiet. Yrkesmuligheter Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende kompetanse og bruksmulig­ heter, både innen privat og offentlig sektor. Noen eksempler kan være bedrifter innenfor olje- og gass bransjen, leverandør­ industrien eller innenfor konsulentvirksomhet.

Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Bodø

Yrkesmuligheter Med Bachelor i økonomi og ledelse står man godt rustet til gå inn i varierte stillinger i næringsliv og offentlig forvaltning. Aktuelle stillinger i næringslivet kan være innen økonomi og regnskap, økonomisk rådgiving, personal og ulike mellom­ lederstillinger. I offentlig sektor er spennet minst like stort, men særlig innen ulike administrative funksjoner vil det være etterspørsel etter bachelorkandidater.

Børsgruppen Daniel Nordqvist (29) er fra Linköping i Sør-Sverige. Nordqvist er masterstudent i økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø, og hans faglige hovedinteresse er børs og finans. Økonomi er et praktisk fag, og under bachelor studiene tok Nordqvist initiativet til et børsrom ved Handelshøgskolen i Bodø. Siden etableringen har mange flere økonomistudenter ved skolen vist interesse for børs og finans. Børsgruppen har nå litt i overkant av hundre medlemmer og er størst i Norge, forteller Nordqvist. – Hvorfor nettopp finans? – Jeg har alltid hatt interesse for børs og finans. Hensikten med Børsgruppen var å øke interessen blant studentene. Med kursing, temadager og åtte tradingstasjoner utrustet med programvare som brukes i markedet har vi lyktes med det. På sikt håper vi å få dette temaet som fag i masterstudiet. – Vil du jobbe som finansmegler når du er ferdig med studiene? – Absolutt! Det hadde vært spennende å forvalte et hedgefond i fremtiden, sier Daniel Nordqvist.

Økonomi/administrasjon

Fakta

Fakta

115


Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Heltid Type studium: Bachelorgrad Startsemester: Høst Antall semester: 6 Språk: Norsk Opptak: Samordna opptak Studiested: Mo i Rana

Økonomi og ledelse, Mo i Rana (Bachelor)

Økonomi og ledelse, Vesterålen (Bachelor)

Bachelorstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) gir deg mange muligheter i valg av fordypning og spesialisering. Studiet er fleksibelt og etter første studieår kan du velge hvilken faglig retning du vil ta og om du eventuelt har lyst på en periode i utlandet.

Handelshøgskolen i Bodø (HHB) tilbyr studium i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Bodø, studie­sted Stokmarknes. Det er opptak til studiet hvert annet år. Neste opptak er august 2011.

Første studieår gir en innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger, med fokus blant annet på etikk og filosofi, samt markeder. I tillegg kommer emner innenfor organisasjon, ledelse, bedriftsøkonomi, jus samt metodefag.

Andre studieår gir en fordypning innenfor det bedriftsøkono­ miske fagområdet og samfunnsøkonomi. Forøvrig inngår et valgfritt emne I det tredje året får du stor frihet til å fordype deg innenfor et emne gjennom valg av profileringsområde.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Videre utdanning Ved HHB har du mulighet til å fortsette to år på masternivå for å få tittelen Siviløkonom/Master of Science in Business. Bachelorkandidater er kvalifisert til mastergradsstudier i økonomi både i Norge og i utlandet. Handelshøgskolen i Bodø har et utstrakt samarbeid med en lang rekke institusjoner i utlandet hvor våre kandidater er velkomne. Yrkesmuligheter Med Bachelor i økonomi og ledelse står man godt rustet til gå inn i varierte stillinger i næringsliv og offentlig forvaltning. Aktuelle stillinger i næringslivet kan være innen økonomi og regnskap, økonomisk rådgiving, personal og ulike mellom­ lederstillinger. I offentlig sektor er spennet minst like stort, men særlig innen ulike administrative funksjoner vil det være etterspørsel etter bachelorkandidater.

Studiet er samlingsbasert og bygd opp av fire års-moduler som hver består av 30 studiepoeng. Oppstart av hver modul forutsetter et minimum antall deltakere. Vi tar forbehold om at det kan bli gjort justeringer av modulene underveis i studiet. Gjennomføring av alle fire moduler, totalt 120 studiepoeng, gir rett til tittelen høgskole­ kandidat. Ved å gjennomføre ett påbygningsår i Bodø eller eventuelt ved andre utdanningsinstitusjoner, kan man oppnå en bachelortittel. Det er mulig å søke om å kun ta enkelte moduler og ­enkeltemner. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre utdanning Bachelorkandidater er kvalifisert til mastergradstudier innenfor økonomi både i Norge og i utlandet. Ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) kan bachelorkandidater fortsette på masterstudier ved HHB.

116

Studiepoeng (sp): 180 Heltid/deltid: Deltid

Yrkesmuligheter Med Bachelor i økonomi og ledelse står man godt rustet til gå inn i varierte stillinger i næringsliv og offentlig forvaltning. Aktuelle stillinger i næringslivet kan være innen økonomi og regnskap, økonomisk rådgiving, personal og ulike mellom­ lederstillinger. I offentlig sektor er spennet minst like stort, men særlig innen ulike administrative funksjoner vil det være etterspørsel etter bachelorkandidater.

For studenter som allerede har fullført 2 år av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, tilbyr vi i et tredje påbyggingsår for å oppnå tittelen Bachelor i økonomi og ledelse.

Opptakskrav Opptaksgrunnlaget er høgskoleutdanning på minimum 120 studiepoeng. Søkerne må i tillegg tilfredsstille gitte minimums­ krav til kurssammensetning.

Handelshøgskolen i Bodø

Videre utdanning Type studium: Bachelorgrad Fullført bachelorgrad Startsemester: Høst kvalifiserer for opptak til masterstudiene ved HHB, Antall semester: 10 samt masterstudier ved andre Språk: Norsk utdanningsinstitusjoner i Opptak: Samordna opptak Norge eller utlandet. Studiested: Stokmarknes Handelshøgskolen i Bodø har et utstrakt samarbeide med en lang rekke institusjoner i utlandet hvor våre kandidater er velkomne.

Økonomi og ledelse, påbygging (60 sp)

Studiet er en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie fag. Obligatoriske fag er bedriftsøkonomisk analyse og metode.

Fakta

Fakta Handelshøgskolen i Bodø Studiepoeng (sp): 60 Heltid/deltid: Heltid

Yrkesmuligheter Type studium: Bachelorgrad Med Bachelor i økonomi og Startsemester: Høst ledelse står man godt rustet til gå inn i varierte stillinger i Antall semester: 2 næringsliv og offentlig Språk: Norsk forvaltning. Aktuelle stillinger Opptak: Lokalt opptak i næringslivet kan være innen Studiested: Bodø økonomi og regnskap, økonomisk rådgiving, personal og ulike mellom­ lederstillinger. I offentlig sektor er spennet minst like stort, men særlig innen ulike administrative funksjoner vil det være etterspørsel etter bachelorkandidater.

Økonomi/administrasjon

Fakta

117


Studier fra a–Å Adventure knowledge (30 sp)

45

Havbruk (Master)

24

NAROM-studier (30 sp)

54

Statsvitenskap (60 sp)

81

Akvakultur (PhD)

23

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor)

25

Naturfag 1 (30 sp)

54

Statsvitenskap (Bachelor)

81

Havbruksdrift og ledelse, y-vei (Bachelor)

26

Nordisk litteratur (30 sp)

85

Studier av profesjonspraksis (PhD)

61

Helse, miljø og sikkerhet (30 sp)

92

Nordlige studier/Northern Studies (60 sp)

75

Sustainable Management (Master)

114

Historie (60 sp)

73

Nordområdestudier (Bachelor)

76

Sosialt arbeid/Sosionom (Bachelor)

94

Animal Science (Bachelor)

Bachelor of Arts, Nordic Perspectives (Bachelor)

105

Barn og kosthold (30 sp)

45

Historie (Bachelor)

73

Norsk 2 (30 sp)

55

Sosialt arbeid (Master)

95

Barnevern/Barnevernpedagog (Bachelor)

89

Historie (Master)

74

Northern Scandinavian Politics and Society (30 sp)

76

Social work – IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE (Master)

96

Historie, nettbasert (60 sp)

75

Norwegian Language and Society (60 ECTS)

85

Sykepleie (Bachelor)

97

Norwegian Politics and Society (30 ECTS)

77

Sykepleie, nettbasert (Bachelor)

98

Organisasjon og ledelse (Bachelor)

67

Tilpasset opplæring (Master)

62

Trenerutdanning (30 sp)

36

Utefag (30 sp)

37

Bedriftsøkonomi (60 sp)

105

Bedriftsøkonomi (PhD)

106

Biologi (Bachelor)

29

Idrett (60 sp)

34

Biologi og kjemi (60 sp)

30

Idrett, påbygging (30 sp)

35

Idrett (Bachelor)

35

Idrett (Master)

36

Personalledelse (HRM) (Erfaringsbasert master)

68

Demensomsorg og omsorg for eldre med psykiske lidelser (30 sp) 89

IKT og læring 1 (30 sp)

50

Personalledelse og kompetanseutvikling (60 sp)

68

Diabetesbehandling og diabetesomsorg (30 sp)

Informasjonsbehandling (60 sp)

39

Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana (60 sp)

69

Informatikk (Bachelor)

39

Politikk og samfunnsendring (Master)

77

Videreutdanning i Aldring og eldreomsorg (60 sp)

99

Praktisk kunnskap (Master)

71

Videreutdanning i Anestesisykepleie (90 sp)

99

Business og IT (Bachelor)

Eiendomsmegling (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor)

106

90

107 65

Journalistikk (Bachelor)

41

Pedagogisk entreprenørskap, påbygging (30 sp)

55

Videreutdanning i Barnevern (30 sp)

100

108

Journalistikk 1 (30 sp)

41

Pedagogisk veiledning 1 (30 sp)

56

Videreutdanning i Intensivsykepleie (90 sp)

100

Engelsk 1 (30 sp)

83

Journalistikk 2 (30 sp)

42

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenfaglærere (60 sp)

57

Videreutdanning i Kreftsykepleie (60 sp)

101

Engelsk 2 (30 sp)

83

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (60 sp)

58

Videreutdanning i Operasjonssykepleie (90 sp)

101

Engelsk (60 sp)

84

Klinisk sykepleie (Master)

92

Examen Facultatum (10 sp)

21

Krise- og beredskapsledelse (30 sp)

67

Rehabilitering (Master)

78

Yrkesdidaktikk (Master)

Examen Philosophicum (10 sp)

21

Kunst og håndverk (60 sp)

50

Religion, livssyn og etikk 2, nettbasert (30 sp)

58

Kunst og håndverk (30 sp)

51

Regnskap og revisjon (Bachelor)

110

Økonomi og ledelse (Bachelor)

115

Kunstfilmproduksjon (Bachelor)

51

Regnskap og revisjon, påbygging (60 sp)

110

Økonomi og ledelse, Mo i Rana (Bachelor)

116

93

Økonomi og ledelse, Vesterålen (Bachelor)

117

Økonomi og ledelse, påbygging (60 sp)

117

Energy Management (Master)

118

103

Faglærer i kroppsøving og idrett (Bachelor)

33

Folkehelsearbeid (30 sp)

91

Friluftsliv 1 (30 sp)

33

Friluftsliv 2 (30 sp)

34

Funksjonshemming – aktivitet og deltakelse (30 sp)

91

Marin økologi (Master)

Førskolelærer (Bachelor)

46

Førskolelærer, samlings- og IKT-basert (Bachelor)

46

Rusproblematikk og psykiske lidelser (30 sp) Lulesamisk 2

84 Siviløkonom, femårig (Bachelor + Master)

111

31

Siviløkonom, toårig (Master)

112

Mat og helse 1 (30 sp)

52

Siviløkonom, påbygging (60 sp)

113

Matematikk 3 (30 sp)

52

Skapende virksomhet i barnehage og skole (30 sp)

59

MBA HHB (Erfaringsbasert master)

109

Småbarnspedagogikk (30 sp)

59

Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, GLSM (30 sp) 47

MBA i Luftfartsledelse (Erfaringsbasert master)

109

Sosiologi (60 sp)

78

Grunnskolelærer (Bachelor)

48

Metode, vitenskapsteori og etikk (30 sp)

93

Sosiologi (Bachelor)

79

Grunnskolelærer, fleksibel/nettbasert (Bachelor)

49

Multimedial nettjournalistikk

42

Sosiologi (Master)

80

Grunnstudium (60 sp)

30

Musikk 1 (30 sp)

53

Sosiologi (PhD)

80

Musikk 2 (30 sp)

53

Spansk (60 sp)

86

Spesialpedagogikk 2 (30 sp)

60

Språk (Bachelor)

87

Språk- og kommunikasjonsvansker (30 sp)

60

62

119


boligGaranti i t n a r a G bolig Det å skaffe seg et bosted er ikke alltid enkelt. Vi ønsker at du skal bruke studenttiden godt. Du skal nyte din nye tilværelse i gode og trygge omgivelser. Derfor garanterer vi at våre nye studenter finner seg bolig i Bodø! Forutsetningene for å komme inn under garantiordningen: 1. Du har registrert deg på www.boligtorget.no 2. Du har gitt beskjed til Velkomsten: www.hibo.no/velkomsten 3. Du har aktivt søkt bolig gjennom: • www.boligtorget.no • www.ssib.no • www.an.no

Produksjon REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Rektor Pål A. Pedersen Anniken Widje Per Jarl Elle Arne Finne Lena Ramsvik Marie Løvset Anne-Lovise Reiche Toril Bertheussen Anita Eide Gisle Pettersen Erlend Rånes DESIGN/PRODUKSJON 07 Gruppen FOTOGRAFER Jaro Haaland Lillian Jonassen Kari Vassbotn Helge Grønmo Arne Fjalstad Helen Hillevi Tymi Ruud Per Jarl Elle Kenneth Stensrud Rune Nilsen Torfinn Iversen Kolbjørn Hoseth Larsen

Frist: 27. juli

Trykk 07 Gruppen

Se nærmere informasjon på side 18 og på:

Opplag 12 000 eks.

www.hibo.no/boliggaranti

Høgskolen i Bodø - studiekatalog 2010/11  
Høgskolen i Bodø - studiekatalog 2010/11  

Høgskolen i Bodøs studiekatalog for høsten 2010 våren 2011

Advertisement