Page 1

HANDELSHØGSKOLEN I BODØ ∞ HHB

Ta masterstudier ved en handelshøgskole! 27 år som Graduate School of Business. - Gir tyngde og trygghet

MASTER STUDIER 2012/2013

• MSc in Business/siviløkonom • MSc in Energy Management - med utenlandsopphold • MSc in Sustainable Management - med utenlandsopphold • MBA HHB • MBA Luftfartsledelse • MBA Økologisk økonomi • MBA Business in Russia

www.uin.no | www.hhb.no www.uin.no | www.hhb.no


2

Masterstudier 2011/2012 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Masterstudier ved HHB – faglig styrke, trygghet og personlig utvikling ­ som gir de beste jobbmulighetene! Handelshøgskolen i Bodø (HHB) er en av de tre ­veletablerte handels­høgskolene i Norge. K ­ andidater med ­mastergrad fra HHB er ­attraktive i arbeids­ markedet. ­Kombinasjonen av et ­innovativt og ­spennende fagmiljø, et av de mest ­produktive ­forskningsmiljøene i Norge på våre prioriterte områder, gode forelesere og topp motiverte med­studenter, gir muligheten til både faglig og sosial utvikling og ­adgang til svært spennende karrierer. Ved HHB finner du kunnskap helt i front av utviklingen. Vi deltar sammen med ulike næringslivsaktører i anvendte forsknings­programmer, det er derfor kort vei fra forskning til klasserommet. Et sterkt forskningsmiljø og gode samarbeidsrelasjoner til næringslivet har muliggjort utvikling av spennende ­undervisningsprogrammer som er attraktive både for norske studenter og for studenter fra andre land. I dag har ­handelshøgskolen over 80 ansatte og vel 1.400 s­ tudenter fordelt på ulike bachelor-, master- og doktorgrads­ programmer. Kandidater fra HHB er etterspurte i arbeidsmarkedet. Så langt er mer enn 3.600 siviløkonomer uteksaminert til glede både for bedrifter og offentlig forvaltning. HHB tilbyr topputdanning innenfor økonomi og ledelse – i seg selv en svært ettertraktet utdanning i nærings- og samfunnsliv. I tillegg har HHB utviklet fagkombinasjoner innenfor ­økonomistudiene som gjør det mulig for deg å spisse studiet ditt mot spesifikke karriereveier. Jeg vil anbefale deg å studere ved HHB fordi det gir deg den tyngde og den trygghet du trenger for å nå dine fremtidige mål. Den erfaring vi har bygget opp ved å utdanne siviløkonomer for et internasjonalt arbeidsmarked de siste 27 år verdsettes av norsk næringsliv og derfor av våre studenter. Ved

å velge Handelshøgskolen i Bodø skaper du muligheter for ­attraktive og gode jobber etter endt utdanning. Næringsliv og offentlig forvaltning står overfor en ­globalisert verden som preges av store endringer. Dette betyr hardere konkurranse på så vel hjemmemarkedene som på ­internasjonale markeder. Bedrifter, ledere og ­medarbeidere møter derfor stadig større utfordringer for å sikre ­fremtidig konkurransekraft. For å møte disse ­utfordringene har HHB over mange år satset på innovasjon, ­entreprenørskap, ­nytenkning og internasjonalt ­samarbeid som viktige ­fagområder i våre studieprogrammer. Dette gir våre studenter mulighet til å kombinere ­utdanningen hos oss med utdanning ved ­internasjonale læresteder. I fremtidens arbeidsmarked blir dette ­stadig viktigere – det er derfor HHB prioriterer dette som ­satsingsområde i våre utdannings­programmer. Studier er mer enn faglig arbeid og faglig utvikling! Det er viktig for oss at våre studenter møter et aktivt studentmiljø, utvikler seg sosialt og markerer seg gjennom deltakelse i studentforeningen og andre aktiviteter. Et godt studentmiljø er inkluderende og rikt på sosialt fellesskap og kulturelle tilbud. Studentforeningen ved HHB har lange og flotte tradisjoner å ivareta og sammen med aktive studentledere arbeider vi kontinuerlig for å sikre et studiemiljø som gir muligheter for faglig utvikling og trivsel i studietiden. Vi håper du blir en av våre aktive bidragsytere i dette arbeidet. Velger du en utdanning på Handelshøgskolen i Bodø velger du en skole med tyngde og trygghet, hvor du utfordres til å være nyskapende og gripe muligheter. Det setter næringslivet pris på! Hjertelig velkommen til oss! Svenn Are Jenssen - Dekan, Handelshøgskolen i Bodø

Ph.D

MBA HHB

Master of Science in Sustainable Management

Master of Science in Energy Management

Master of Science in Business Siv. øk.

Bachelor business og IT

Bachelor regnskap og revisjon

Bachelor økonomi og ledelse

5. år

4. år

3. år

Bachelorgrad

Bachelor eiendomsmegling

2. år 1. år

5- årig Siviløkonomutdanning


Anders Solum fikk anbefalt Handelshøgskolen i Bodø av venner, og har ikke angret på at han fulgte rådene. Navn: Anders Solum Alder: 24 Hjemsted: Stjørdal Studium: Master of Science in Business

- Handelshøgskolen har sterk fokus på studiekvalitet, i tillegg er det bra ­studentliv her og godt samhold. Miljøet er internasjonalt med spesielt mange studenter fra Russland. Vi holder til på en kompakt og moderne campus. Miljøet er tett og inkluderende, sånn at det er enkelt å omgås andre studenter fra de andre fakultetene. I tillegg bor de fleste studentene i nærheten av campus, noe som gjør at vi får mange kontaktflater. Det er veldig bra. Anders har også deltatt på ­rekrutteringskampanjer for UiN. - Ut fra mine egne erfaringer fra UiN har jeg ingen problemer med å ­anbefale andre studenter å søke seg hit, sier Anders. - Hvilken jobb/karriere ser du for deg? - Det må vel bli noe i banknæringa, ­eller revisor, tenker jeg. Anders deltar også aktivt i ­studentmiljøet med flere verv i ulike foreninger ved universitetet, blant annet som velferdsansvarlig ved ­Handelshøgskolens studentforening. - Det høres ut som om du er målbevisst og har god styring på karriereplanene? - Ja, en viss systematikk må man ha, sier Anders.

ALUMNI For studenter som har fullført en utdanning ved HHB, har vi etablert et nettverk som gir mulighet for å opprettholde kontakt med tidligere ­studiested og ikke minst, tidligere studiekamerater. Nettverksbygging, faglig oppdatering og livslang læring er i fokus.


4

Masterstudier 2012/2013 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Siviløkonom/Master of Science in Business Gir tyngden og tryggheten du trenger Siviløkonomtittelen ved HHB er basert på en femårig ­utdanning bestående av 3-årig bachelor i økonomi og ­ledelse og 2-årig master. I masterstudiet tilbyr vi ­forskjellige studieretninger hvor du som student har store valg­ muligheter for spesialisering gjennom valg av emner. Første semester på masterstudiet består av fire o ­ bligatoriske kurs; filosofi, etikk og miljø, samfunnsøkonomi, ­økonomistyring, samt strategisk ledelse. Undervisningen gis hovedsaklig som forelesninger med større og mindre ­gruppeøvinger som et viktig supplement. Andre semester består av et obligatorisk kurs, perspektiver på ­internasjonale regnskaps­modeller. I tillegg kan du velge mellom flere ­interessante mellomkurs. Det andre og avsluttende året inneholder en valgt ­spesialisering og et obligatorisk metodekurs. Masteroppgaven som skrives siste semester har ­sammenheng med valgt spesialisering. Spesialiseringskursene gis i kurs- og seminarform og fordrer aktiv deltakelse fra hver enkelt student. Alle obligatoriske emner i det toårige masterstudiet ­undervises på engelsk, eller i en kombinasjon av norsk og engelsk. For valgfrie mellom- og spesialiseringskurs er ­undervisningsspråket for noen norsk og for andre engelsk. Ved HHB oppfordrer vi våre studenter til å ta ett eller flere semester i utlandet. Mange av våre masterstudenter velger å ta 2. og-/eller 3. semester ved en av våre samarbeids­ institusjoner i for eksempel Australia, England eller USA. Vi legger til rette for at studieoppholdet godkjennes fullt ut og utgjør en integrert del av siviløkonom-/master­ utdannelsen. Ved HHB legger vi vekt på å samarbeide med næringsliv og offentlig forvaltning. Denne kontakten er viktig fordi den er et verdifullt supplement til undervisningen, og representerer et avgjørende bidrag til forskningen ved HHB. Opptakskrav Opptaksgrunnlaget til masterstudiet er bachelorgrad eller tilsvarende tre års økonomisk/administrative studier. Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder: Totalt 90 studiepoeng fordelt på minimum: 55 studiepoeng bedriftsøkonomiske fag 15-20 studiepoeng samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng metodefag i tillegg kreves minst 30 studiepoeng i videreførings­ elementer innenfor de ovennevnte områder. Videre utdanning Siviløkonom/Master of Science in Business kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet (Ph. D) ved HHB. For mer ­informasjon om doktorgradsstudiet henvises til egen omtale.

Yrkesmuligheter Utdanningen dekker et svært bredt fagområde, og det er få andre studieveier som gir tilsvarende kompetanse og karrieremuligheter innen både privat og offentlig sektor. Nyutdannende siviløkonomer er svært attraktive i arbeidsmarkedet. Mange starter sin jobbkarriere i landets største selskaper innenfor rådgiving og konsultasjon, andre finner jobb innenfor offentlig administrasjon og organer, noen velger å driver egen virksomhet og mange får en karriere i utlandet. Kandidater fra de eldre kullene finner man i dag naturlig nok i større grad på toppledernivå. Uansett kan du være sikker på at HHB gir en utdanning som gjør deg meget konkurransedyktig i arbeidsmarkedet Attraktive arbeidsgivere fra hele landet besøker HHB ­jevnlig for å rekruttere nyutdannede siviløkonomer. Mange ­studenter får tilbud om jobb allerede tidlig i siste studieår.

Søknadsfrist 15. april! FAGINNHOLD - 120 sp. 1. studieår • Perspektiver på internasjonale regnskapsmodeller • Strategisk økonomistyring • Samfunnsøkonomi • Filosofi, etikk og miljø • Strategisk ledelse • 3 valgfrie mellomkurs 2. studieår • Vitenskapelig metode • Valgfri spesialisering • Masteroppgave Tilbud mellomkurs vår 2012: • Økonometri • Kriminaløkonomi • Innføring i økonomiens filosofi • Forretningsutvikling • Turisme og markedsføring av destinasjoner • Prosjektadministrasjon • Beslutningsanalyse og strategi • Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse • Kommunikasjonsledelse • Makroøkonomi og finansmarkeder Tilbud spesialiseringer høst: • Entreprenørskap og innovasjonsledelse • Logistikk og transport • Økonomistyring • Finansiering og investering • Økologisk økonomi • International Business & Marketing


Premiering av masteroppgaver Hvert år premierer næringslivet og offentlig ­forvaltning masteroppgaver som er skrevet av ­avgangsstudenter ved våre masterstudier. Kriterier for utvelgelse er blant annet aktuelt tema, kreativitet, nytenking samt høyt faglig nivå.

GLADE VINNERE AV ­MOPP-PRISEN 2011: F.V. rad 1: Svetlana Dobler, Olga Iermolenko, Nina Grensemo, Line Kjærran, Magnus Gudim Rad 2 f.v.: Marlene Hermansen og Marius Waagen. Rad 3 f.v.: Arne Mathiassen og Kit Gaup.

Kristin Austrheim er 28 år og kommer fra Sandane i Sogn og Fjordane. Austrheim tok ­bachelorgraden sin i ­Stavanger, mens hun ­fullførte sin ­Master of Science in B ­ usiness ved Handelshøgskolen i Bodø. I dag jobber hun i Oslo som revisor i PwC. - Jeg trives veldig bra i ­jobben. En arbeidsdag er aldri lik ­dagen i forveien. En dag har man kundemøter, en annen dag en prestasjon, og kanskje neste dag driver man med ­rekruttering ­eller rapportskriving. Nå ­framover skal jeg spesialisere meg ­innen ­gransking, et prosjekt innad i PwC som har ekstra fokus på å avdekke økonomisk kriminalitet og ­misligheter. KRISTIN AUSTRHEIM, Master of Science in Business. Uteksaminert våren 2008.


6

Masterstudier 2012/2013 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

The cooperation between the University of ­Nordland and ­MGIMO University in Moscow has been ­path-finding and helps ­strengthen Norwegian-­ Russian cooperation generally and ­cooperation in The High North in particular. The combination of energy, ­management, and economy in the joint master programs is ­extremely relevant. Jonas Gahr Støre, Minister of Foreign Affairs

Internasjonale masterprogrammer med fokus på nordområdene I dag er det stor fokus på muligheter og utfordringer for næringslivet og offentlig forvalting knyttet til utvikling av nordområdene. HHB tilbyr to masterprogrammer som begge gir en solid kompetanse innen fagfeltene energi- og bærekraftig bedriftsledelse. Begge studiene fokuserer på ressursforvaltning i nordområdene og er utviklet gjennom et betydelig samarbeid med utdanningsinstitusjoner i utlandet, spesielt i Russland.

Master of Science in Energy Management

Master of Science in Sustainable Management

Ved å velge Master of Science in Energy Management vil du få: • kunnskap om ledelse i den globale energibransjen,

Ved å velge Master of Science in Sustainable Management vil du få: • kunnskap om hvilke konsekvenser verdens ­­

• • •

spesielt med fokus på olje- og gass industrien kjennskap til det globale perspektivet på olje- og gass markeder, samt geopolitisk og sikkerhetsmessig ­betydning av olje- og gassindustrien verden over se på utfordringer og muligheter innen olje- og gassektoren i nordområdene, særlig med vekt på kunnskap om Norge og Russland mulighet for å skrive masteroppgave i nær kontakt med næringslivpartnere

Masterprogrammene gir: • Tidsriktig og fremtidsorientert utdanning • Gode jobbmuligheter både nasjonalt og • • •

internasjonalt Internasjonalisering med fokus på ­kulturforståelse og nettverksbygging Unik kompetanse Kombinasjon av teori og praksis

• •

klima- og miljøutfordringer har for bedrifter og ­offentlige ­organisasjoner og hvordan bedriftsledelse kan ­håndtere dette i praksis en mulighet til å spesialisere deg innen fagfeltet bærekraftig bedriftsledelse med fokus på ulike bransjer eller fagområder, samt internasjonal erfaring kunnskap om hvordan bærekraftig bedriftsledelse kan gi viktige konkurransefortrinn


Master of Science in Energy Management/ Siviløkonom Utenlandsopphold ved prestisjeuniversitet i Moskva Med en MSc in Energy Management fra H ­ andelshøg­skolen i Bodø og MGIMO-universitetet i Moskva, har du et hav av muligheter og svært gode utsikter for s­ pennende ­jobber. I et tett samarbeid med leverandørindustrien og olje- og ­energisektoren, tilbyr vi et skreddersydd studium som ­kombinerer faglig bredde med etterspurt ­spesial­kompetanse. Studiet, som i sin helhet gjennomføres på engelsk, har et sterkt internasjonalt fokus, spesielt rettet mot ­problem­stillinger relevant for nordområdene. Et studie­ opphold ved MGIMO-universitetet i Moskva er en i­ ntegrert del av studiet som gir kandidatene språk- og kultur­ kompetanse. ­Gjennomgående for studiet er fokus på miljø, etikk og s­ amfunnsansvar. MSc programmet bygger på ordinære o ­ pptakskrav til m ­ asterstudiet. Første semester på masterstudiet består av fire obligatoriske kurs; filosofi, etikk og miljø, ­samfunnsøkonomi, strategisk økonomistyring og ­perspektiver på internasjonale regnskapsmodeller. ­Undervisningen gis hovedsaklig som f­ orelesninger med større og mindre gruppeøvinger som et viktig supplement.

Søknadsfrist 15. april! Videre utdanning Siviløkonom/Master of Science in Energy Management kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet ved HHB. ­ For mer informasjon om doktorgradsstudiet, henvises til egen omtale. Yrkesmuligheter Med MSc in Energy Management vil du være spesielt ­kvalifisert for arbeid innenfor olje- og gass sektoren, hos ­energiprodusenter eller hos aktører i leverandørindustrien. Aktuelle bedrifter kan være StatoilHydro, Aker Kværner, KPMG og PWC. Siviløkonomutdanningen dekker også et svært bredt fagområde og det er svært få andre ­studieveier som gir tilsvarende kompetanse og karrieremuligheter innen både privat og offentlig sektor. Nyutdannede ­siviløkonomer er svært attraktive i arbeidsmarkedet. ­Kandidater fra de eldre kullene finner man i dag naturlig nok i større grad på toppleder nivå.

Kursene som gis i andre semester omfatter særpreg ved energiledelse i en norsk og europeisk kontekst, ­viten­skapelig metode og geopolitikk i et internasjonalt perspektiv. Disse kursene er spesielt utviklet for å gi deg kunnskap og ­ferdigheter for å håndtere fremtidige utfordringer innen energisektoren. Tredje semester drar studentene til MGIMO ­universitetet i Moskva for å spesialisere seg i energidiplomatikk og bedrifts­økonomi tilknyttet olje-, gass- og energisektoren. Siste semesteret skriver studentene masteroppgave. Studieopplegget, hvor norske, russiske og andre utenlandske studenter får et felles studieår, bidrar til økt kulturforståelse og etablering av et internasjonalt studentnettverk. Gjennomført studium gir deg rett til å bruke tittelen ­siviløkonom. Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende tre års økonomisk/ administrative studier. Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder: Totalt 90 studiepoeng fordelt på: • minimum 55 studiepoeng bedriftsøkonomiske fag • minimum 15-20 studiepoeng samfunns­økonomiske fag • minimum 15-20 studiepoeng metodefag I tillegg kreves minst 30 studiepoeng i videreføringselementer innenfor de ovennevnte områder. Kvote: 75 % kvote for søkere med norsk statsborgerskap.

FAGINNHOLD - 120 sp. 1. studieår • Strategic Management • Strategic Management Accounting • Economics • Philosophy, Environment and Ethics • Energy Management - Norwegian Perspectives • The Geopolitics of Petroleum and Natural Gas • Research Methods • Russian or Norwegian language 2. studieår • Specialization “Energy Diplomacy and Economy of Fuel and Energy Complex” at MGIMO University, Moskva • Master Thesis


8

Masterstudier 2012/2013 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Master of Science in Sustainable Management/ Siviløkonom Utenlandsopphold ved ett eller flere anerkjente universiteter i Russland Hovedfokus i MSc in Sustainable Management er bedrifts­ økonomi og ledelse sett i perspektiv av verdens klima- og miljøutfordringer.

Søknadsfrist 15. april!

Et grunnleggende tema i studiet er hvordan man i dag best kan drive næringsvirksomhet og samtidig tilpasse seg klima- og miljøhensyn. Mange selskaper tjener allerede store penger på å produsere varer og tjenester som gjør det mulig for næringsliv og forbrukere å tilpasse seg nye klimaog miljøreguleringer. Potensialet for videre vekst innen dette feltet regnes som stort, ikke minst innenfor ressursutnytting i nordområdene.

Kvote: 75 % kvote for søkere med norsk statsborgerskap.

Første semester i studiet består av obligatoriske kurs i hhv filosofi, etikk og miljø, samfunnsøkonomi, økonomi­styring og perspektiver på internasjonale regnskapsmodeller. Kursene som gis i andre semester fokuserer på hvordan bedrifter kan balansere hensynet til forsvarlig forvaltning av naturressurser med øvrige målsettinger. Det inngår i tillegg et metodekurs og innføringsemne i r­ ussisk språk og kultur. Dette semesteret studerer du ved HHB ­sammen med internasjonale studenter i Bodø.

Yrkesmuligheter Med MSc in Sustainable Management er du godt ­kvalifisert for lederjobber innenfor et bredt spekter av bedrifter og ­offentlige organisasjoner. Noen eksempler kan være ­bedrifter innenfor olje- og gassbransjen, leverandør­ industrien eller innenfor konsulentvirksomhet.

Tredje semester tilbringer studentene ved et eller flere av partneruniversitetene i Russland; Arkhangelsk, St. ­Petersburg, Murmansk, Tumen eller Ukhta. Her vil du fordype deg i bedriftsøkonomiske-, miljø- og samfunnsmessige utfordringer gjennom valg av kurs med fokus på bærekraftig bedriftsledelse i ulike bransjer. Dette kan være shipping, olje og gass, leverandørindustri eller for e ­ ksempel innenfor fagområdene markedsføring, prosjektledelse ­eller økonomistyring. Siste semesteret skriver studentene ­masteroppgave. Studieopplegget, hvor norske, russiske og andre utenlandske studenter får et felles studieår, bidrar til økt kulturforståelse og etablering av et internasjonalt studentnettverk. Undervisningsspråket er engelsk. Gjennomført studium gir deg rett til å bruke tittelen ­siviløkonom. Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende tre års økonomisk/ administrative studier. Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder: Totalt 90 studiepoeng fordelt på: minimum 55 studiepoeng bedriftsøkonomiske fag minimum 15-20 studiepoeng samfunnsøkonomiske fag minimum 15-20 studiepoeng metodefag I tillegg kreves minst 30 studiepoeng i videreførings­ elementer innenfor de ovennevnte områder.

Videre utdanning Siviløkonom/Master of Science in Sustainable Management kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet ved HHB. For mer informasjon om doktorgradsstudiet, henvises til egen omtale.

Siviløkonomutdanningen dekker også et svært bredt ­fagområde og det er få andre studieveier som gir tilsvarende kompetanse og karrieremuligheter innen både privat og ­offentlig sektor.

FAGINNHOLD - 120 sp. 1. studieår • Strategic Management • Advanced Management Accounting • Economics • Philosophy, Environment and Ethics • Research Method • Ecological economics • Sustainable Management • Accountability and Responsibility • Russian/Norwegian language and culture 2. studieår • Specialization at Russian Universities • Master Thesis


Etter å ha tatt bachelorgrad i Bodø, hadde jeg mange gode minner og venner fra Nord-Norge. Det var ingen tvil om at det var dit jeg ville tilbake for å ta en master i ø ­ konomi. Jeg valgte å prøve noe litt på siden av en tradisjonell ­siviløkonomutdanning, og har ikke angret på det ett eneste sekund. Norge er, på godt og vondt, en petroleumsnasjon og en stor del av ­Norges fremtid innen olje og gass ligger i nordområdene. Da er ikke Russland til å komme utenom, og jeg føler meg godt posisjonert til å kunne ta del i norske bedrifters satsning mot nord. Nå arbeider jeg i konsulent­selskapet Accenture, der jeg spesialiserer meg innen olje- og gassbransjen og fagfeltet Human Performance. Fra de to årene ved HHB og MGIMO har jeg opparbeidet meg solid kjennskap til olje- og gassnæringen og en dyp innsikt i russisk språk og kultur. I komplekse internasjonale prosjekter, der samarbeid på tvers av kultur er en nøkkel til suksess, er dette erfaringer som jeg er glad for å kunne spille på. Roar Flatøy, Master of Science in Energy Management. Uteksaminert våren 2007.

Johan Snefugli Røe er 29 år og kommer ­opprinnelig fra Buvika i Sør-Trøndelag. ­Snefugli Røe tok bachelorgraden sin ved TØH i Trondheim, mens han fullførte sin Master of Science in Energy Management i Bodø. I dag jobber han som Business Analyst Norway Operations i ConocoPhillips. - Jeg startet som graduate / ­trainee i ­ConocoPhillips. Der hadde jeg 6 ulike j­obbrotasjoner på tre måneder hver. Det gikk på alt fra enkle r­ egnskapsprosesser til ø ­ konomisk analyse og strategi arbeid. Etter det jobbet jeg et drøyt år med videre fokus på økonomisk ­analyse, herunder verdisetting av lete­prosjekter (­potensielle letebrønner), samt screening av strategier for plugging av brønner samt fj ­ erning av gamle oljeplattformer. Stillingen jeg har nå har jeg hatt siden 1. juli 2011. Den innebærer ­kostnadsoppfølging mot aktivitetsnivå offshore, samt budsjett og forecast mot drift, vedlikehold og modifikasjoner av våre opererte felter, Ekofisk og Eldfisk. Jeg trives veldig godt i jobben, og har fått store utfordringer faglig hele veien. Man blir stadig ”sparket videre” og jeg har fortsatt til gode å ha en kjedelig dag på jobben. Johan Snefugli Røe Master of Science in Energy Management. Uteksaminert våren 2008.


10

Masterstudier 2012/2013 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

MBA HHB

Bodø | Tromsø |

Helgeland.

Et fleksibelt studium for deg med yrkeserfaring.

Master in Business Administration (MBA) er et erfarings­ basert mastertilbud, primært for ikke-økonomer, som ønsker å supplere sin tidligere utdanning og arbeidserfaring med en praksisnær utdanning innen HHBs fagområder. MBA HHB er en karriereutviklende utdanning for norsk og internasjonalt arbeidsliv i såvel offentlig som privat sektor. Studiet er samlingsbasert og tilpasset personer som er i jobb. Målet med studiet er å gi kandidatene innsikt i økonomiog ledelsesfaglige emner, samt trening i å identifisere og analysere faglige problemer for å kunne utøve ledelse i ­offentlige og private organisasjoner. Studentene får en innføring i økonomiske og administrative emner. I studiet inngår også obligatoriske kurs i strategi og ledelse (7,5 studiepoeng), samt to valgfrie mellomkurs. I siste semester skriver studentene en masteroppgave (30 studiepoeng) innenfor et relevant tema. Tilbud av mellomkurs vil variere noe fra år til år og mellom studiestedene.

Jeg er advokat og jobber mot Nordlandsbankens bedriftsmarked som teamleder for avdeling Depot BM. En MBA utdanning vil utvilsomt utfylle mitt totale kompetanse­behov som team-leder i et finanskonsern. - Det er viktig å videreutvikle seg, og å ­oppdatere seg for å ikke gå inn i faste ­mønstre. Det er viktig å hele tiden være underveis. Liv Bente Kristoffersen, Teamleder Depot BM, Nordlandsbanken ASA

Søknadsfrist 15. april! Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende, samt minimum 2 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning. Yrkesmuligheter MBA-studiets innholdsmessige profil er strategi og ­ledelse, samt fokus på aktiv utøvelse av ledelse i offentlige og ­private virksomheter. Dette gjør studiet interessant og relevant for kandidater som ønsker en karriereutviklende og ­karrierefremmende utdanning på toppen av en tidligere ­bachelorutdanning fra et annet fagfelt.

FAGINNHOLD - 90 sp.

• • • • • • • • • •

Organisasjon og ledelse Samfunnsøkonomi Finansiering og investering Markedsføring Bedriftsøkonomisk analyse Regnskapsforståelse med analyse Strategi og ledelse Miljø- og samfunnsansvarlig bedriftsledelse 2 valgfrie mellomkurs Masteroppgave

Tilbud mellomkurs: • Prosjektadministrasjon • Næringssystemer og næringsutviklingsaktører • IT for ledere • Kommunikasjon • Innføring i økonomiens filosofi • Turisme og markedsføring av destinasjoner • Styrearbeid og styrets rolle • Positivt lederskap


MBA Luftfartsledelse MBA-programmets visjon er å skape en ­dynamisk læringsarena der koblingen ­mellom vitenskap og praksis skal bidra med å skape ­deltakere som har den nødvendige ­kompetanse til å kunne designe og lede fremtidens ­organisasjoner.

Målgruppen for studiet er i de som i dag har en ledelsesfunksjon i en luftfartsorganisasjon og ønsker å videre­utvikle sin lederkompetanse, eller bygge opp kompetanse for å stå sterkere rustet i forhold til en framtidig ­yrkeskarriere. Målgruppen er også personer som ønsker å styrke sin ­kompetanse innenfor luftfartsrelaterte fag, ut fra et ønske om å kunne inneha en ledende stilling i en luftfartsorganisasjon en gang i fremtiden. MBA i luftfartsledelse er samlingsbasert og tilrettelagt for personer som er i jobb. Studiet har flere felles kurs med det ordinære MBA ­studiet. Luftfartsmodulene som er laget spesielt for denne ­utdanningen utgjør til sammen 27,5 studiepoeng og er:

• • •

Luftfartens rammebetingelser, organisering og ­betydning (10 sp) Ledelse av luftfartsorganisasjoner 7,5 sp) Ledelse av luftfartsoperasjoner (10 sp)

MBA Business in Russia

MBA i økologisk økonomi

MBA Business in Russia er et nytt og s­ pennende studietilbud fra høsten 2011. Dette unike MBA programmet kombinerer business­utdanning med uovertruffen innsikt i russisk kultur, politiske og økonomiske særegenheter ved Russland og Nordområdene og forretnings­ muligheter i Russland.

Master i økologisk økonomi åpner for ny ­problemforståelse og nye løsninger på mange av de utfordringene samfunnet står overfor. Studiet bygger på tverrfaglig dialog, samspill mellom teori og praksis og inspirasjon fra kunst og kultur.

MBA Business in Russia er samlingsbasert og tilrettelagt for personer som er i jobb.

MBA i økologisk økonomi er samlingsbasert og tilrettelagt for personer som er i jobb.

Studiet har flere felles kurs med det ordinære MBA studiet. Modulene som er laget spesielt for denne utdanningen utgjør til sammen 25 studie¬poeng og er:

Studiet har flere felles kurs med det ordinære MBA studiet. Modulene som er laget spesielt for denne utdanningen utgjør til sammen 32,5 studie¬poeng og er:

• • •

• • • • •

Introduksjon til Russland (10 sp) Forretningsstrategier i Russland (7,5 sp) Forretningsmuligheter i Nordvest Russland – inklusive grenseområdene (7,5 sp)

Kretsløpsøkonomi (7,5 sp) Økofilosofi (5 sp) Etisk og bærekraftig bankvirksomhet (5 sp) Industriell økologi (7,5 sp) Næringslivsetikk/CSR (7,5)


12

Masterstudier 2012/2013 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Reis til utlandet med HHB! Når du er tatt opp som student ved handelshøgskolen har du mulighet til å ta ett eller flere studieopphold i utlandet. Et slikt opphold gir deg språklig og kulturell kompetanse, et verdensomspennende nettverk, et utvidet faglig perspektiv og et klart fortrinn på arbeidsmarkedet. HHB har samarbeid med over 100 anerkjente universiteter over hele verden. Et semester i utlandet gir deg unik kompetanse samtidig som du får tyngde med ­mastergrad fra HHB. Denne kombinasjonen setter næringslivet pris på. Ved HHB oppfordrer vi våre studenter til å ta ett eller flere semester i utlandet. Vi legger til rette for at studieoppholdet godkjennes fullt ut og at det blir en integrert del av din masterutdanning.


Til Japan - og tilbake – Allerede i tredje japansk­forelesning på Seinan Gaukin ­University måtte jeg fortelle om meg selv - på japansk, sier ­Susanne Gaup Moan. Susanne Gaup Moan tok vår­semesteret 2010, 3. år på bachelor i økonomi og ledelse ved Seinan Gaukin U ­ niversity. Moan, som er masterstudent ved ­Handelshøgskolen i Bodø, studerte business management, japansk språk, historie og økonomi. ­Universitetet ­ligger i Fukuoka på Kyushu, den ­sørligste av de fire hovedøyene i Japan. - Et fantastisk studieopphold,både faglig og sosialt. Utenlandske ­studenter ble raskt inkludert i det japanske ­studentmiljøet. Campus myldret av alle slags klubber – japanere elsker klubber. - Hvilken klubb valgte du? - En klubb for utøvere av den japanske kampsporten som heter Shorin kempo. Det var ganske tøft. Handelshøgskolen i Bodø (HHB) ved Universitetet i Nordland har ­utvekslingsavtale med Seinan. - Avtalen innebærer at utvekslings­ studenter ikke betaler skolepenger. Det er en stor fordel, for slike ­studieopphold kan være kostbare. Jeg vil anbefale alle å benytte seg av ­samarbeidsavtalene UiN og HHB har med institusjoner i utlandet. Det er virkelig en opplevelse for livet å ta et år eller et semester i et annet land. Man får oppleve andre kulturer og tar med seg mer enn man selv aner når man reiser hjem igjen, sier Moan. - Hvorfor valgte du å studere ved ­Handelshøgskolen i Bodø? - Etter videregående var jeg veldig usikker på hva jeg skulle gjøre. Jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte HHB. En ting som er unikt er at vi hele tiden har tilgang på foreleserne våre, da de alltid har døren åpen om det er noe man lurer på. Jeg synes ­studentmiljøet er veldig inkluderende. I tillegg er s­ tudieplanen bra. Vi hadde tilbud om å delta i en ­mentorordning

Navn: Susanne Gaup Moan Alder: 23 Bosted: Valnesfjord Studium: Master of Science in Business

allerede i første ­studieår, der det var ­masters­tudenter som hadde rollen som mentor. Da fikk jeg mange tips om studieteknikk og d ­ iverse som jeg lurte på som ny s­ tudent på ­universitetet. HHB tilbyr også en mentor­ordning til studenter senere i studiet, der ­studenter får ­mentorer fra næringslivet. Høsten 2010 startet jeg på master­ utdanningen. Å tilbringe ett semester i utlandet hadde gitt mersmak, og vårsemesteret, 1. år på master, reiste

jeg til Australia, University of Western Sydney. - Hva skal du bruke utdanningen din til? - Med tittelen siviløkonom fra HHB har jeg nok flere muligheter enn jeg selv vet om i dag, noe jeg er veldig glad for. Akkurat nå tenker jeg på ­konsulentjobber, men å starte min egen bedrift en dag er en drøm. Om det skal bli ­realisert så må jeg ha en god ­forretningsidé!


DOKTORGRADSSTUDIUM Doktorgradsutdanningen er en videreføring av de bedriftsøkonomiske masterstudiene ved HHB. Studiet inneholder en kursdel som settes sammen av 3-4 kursbolker hver på normalt 10 studiepoeng. Hovedtyngden av studiet er imidlertid det selvstendige ­forskningsarbeidet som utgjør grunnlaget for doktoravhandlingen. Opptakskrav For å bli opptatt på studiet må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad ­innen bedriftsøkonomiske fag eller ha ­annen ­godkjent utdanning. Opptak skjer k ­ ontinuerlig og gjøres på grunnlag av formell ­kompetanse samt et research ­proposal som vurderes av en opptakskomité. For nærmere informasjon om research ­proposal, se www.hhb.no

Elin går offshore - Jeg føler meg veldig heldig som har kommet nesten rett fra skolebenken til en spennende og utfordrende jobb der jeg får reise mye, sier Elin Østensen. Med Master i energi i bagasjen jobber hun som ”Sales Manager” for selskapet ­Marine Aluminium i Haugesund. Marine Aluminium lager aluminiumsprodukter til offshore- og marineindustrien, og Elins oppgave som salgssjef er å selge helikopter-landingsplattformer til kunder over hele verden. Hun har daglig kontakt med kunder, og har allerede vært på kundebesøk i utlandet flere ganger siden hun startet i jobben i august. - Jeg trives kjempegodt i jobben. Det som er greit når du ikke jobber for et veldig stort firma, er at du får varierte ­arbeidsoppgaver og får følge prosjektene fra A til Å. Du føler at ditt bidrag er viktig for firmaet, og ikke minst er det et dynamisk miljø fordi det skjer veldig mye.

Internship i Houston I forbindelse med studiene fikk Elin seg et halvår som ­praktikant i Houston, der hun fikk en forsmak på arbeidslivet i bransjen. - I Houston fikk jeg være med på mye spennende i­ nnen olje og gass, og kom i kontakt med mange bedrifter. ­Internshipen i USA har gitt meg verdifull erfaring, sier Elin.

Skryter av handelshøgskolen Elin har også mye godt å si om studiemiljøet på ­Handelshøgskolen og Universitetet i Nordland. - Det er et lite miljø, der du får tett oppfølging fra l­ærerne, noe som er særlig viktig på masternivå. Det ­internasjonale miljøet som energistudiet har opp mot Russland og andre land, er svært positivt. Det nytter ikke å bare tenke Norge. Du lærer deg å forholde deg til andre land, og det er kjempe­viktig i min bransje. ELIN ØSTENSEN, Master of Science in Energy Management, uteksaminert våren 2008

HHB har et rekrutteringsprogram som ­omfatter ­engasjement av stipendiater. I disse stillingene siktes det mot doktorgrad. For mer informasjon om opptak og studiet kan du kontakte studieleder Stig ­Ingebrigtsen@uin.no Yrkesmuligheter Målet for studiet er å kvalifisere for ­forsknings- og utviklingsvirksomhet, samt annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeids­metoder og ­resultater. Studentene skal etter ­gjennomført studium ha faglig dybde og bredde innen det bedrifts­ økonomiske ­fagområdet og være i stand til å sette faget inn i en større sammenheng.


Praktisk informasjon Norges beste velkomst Vi vet hvor viktig det er å komme godt i gang med å bli kjent på et nytt sted, kjent med andre studenter og få nye venner. Derfor gjør vi det lett for deg. Gi oss beskjed om når du kommer før studiestart, så møter vi deg på ­flyplassen, jernbanen, busstorget eller kaia, og frakter deg dit du skal bo. Vi viser deg veien til universitetet, til ­butikker, bank, post, legekontor og andre steder du trenger. I tillegg får du en liten velkomstpakke som kan komme godt med de første dagene.

Boligtilbud Studentsamskipnaden i Bodø (SSiB) har fem studenthjem med hybler og leiligheter av god standard, i ulike ­størrelser og til greie priser, noen av dem tilpasset for rullestolbrukere. Fire av studenthjemmene ligger i gangavstand fra universitetet det femte ligger nærmere bykjernen. I tillegg samarbeider SSiB med private utleiere, og mange studenter skaffer seg bolig på det private markedet. For mer informasjon, se Samskipnadens hjemmesider på: www.ssib.no.

Ta kontakt med Velkomstkontoret for avtale, e-post til velkomsten@uin.no

På studiestedene Mo og Stokmarknes skal det også gå greit å skaffe seg husrom. Kontakt studiestedet direkte for opplysninger.

Få din egen fadder Det er ikke noe problem å bli kjent med andre på ­Universitetet i Nordland. Ved studiestart settes også ­fadderordningen i gang. De tre første ukene tar erfarne studenter seg av nykommerne i Bodø. Om du skulle komme noen dager etter starten, kan du likevel melde deg på - vi anbefaler alle nye studenter å delta. Hver ­fadder er guide og kontaktperson for en gruppe på 1­ 0-15 nye ­studenter. Du blir fulgt rundt på universitetet og kan gjøre deg kjent med hvor du finner undervisnings­ rom, datalab’er, bibliotek, grupperom osv. Fadderen er ­student på samme studium som deg, og kan gi gode råd om hvordan du kommer godt i gang med studiet. ­Fadderen tar også ”sine” nye studenter med på ulike sosiale ­arrangementer, så ingen behøver å gå alene.

– Samskipnaden i Bodø og HHB garanterer alle nye studenter en plass å bo. Hybelgaranti! Det å skaffe seg et bosted er en prøvelse i mange byer. Vi ønsker at du skal være fokusert på det å være student. ­ Du skal nyte din nye tilværelse i trygge og godt tilrettelagte omgivelser. Derfor garanterer vi at våre nye studenter vil finne seg hybel i Bodø forutsatt at de følger opp de frister og vilkår som gjelder for garantien. Opplysninger om dette finner du på universitetets hjemmesider på www.uin.no.

Kontaktinformasjon: Rådgiver Ellen Abelgård, tlf. 75 51 76 68, ellen.abelgard@uin.no Rådgiver Anita Eide, tlf. 75 51 76 67, anita.eide@uin.no Rådgiver Grete Knudsen, tlf. 75 51 76 77, grete.knudsen@uin.no Rådgiver Anita Kransvik, tlf. 75 51 76 52, anita.kransvik@uin.no


Næringslivets handelshøgskole: Smart valg for deg som vil drive og utvikle en bedrift Handelshøgskolen arbeider aktivt for og med næringslivet. Dette gir mange og gode relasjoner som ­studenter, arbeidslivet og samfunnet nyter godt av. Vi gjennomfører utdanning og forskning i samarbeid med bedrifter, arrangerer konferanser og seminarer sammen med næringslivet, utvikler forretningsplaner for nye bedrifter og kommersialiserer forretningsideer - for å nevne noen prosjekter. I den senere tid har samarbeidet med næringslivet blomstret i forbindelse med våre satsninger på ­nordområdene, økologisk økonomi og etikk, innovasjon og entreprenørskap, opplevelsesøkonomi, ­energiledelse, bærekraftig ledelse, og økonomistyring for nye økonomier. Dette har ført til etablering av Nordområdesenteret for næringslivet, Senter for økologisk økonomi og etikk, Senter for virksomhets­ arkitektur og informasjonssystemer og SPIR - Idelab Bodø. Handelshøgskolen er takknemlig for all støtte fra næringslivet. Dette er uvurderlig i vår satsning på f­ orskning og utdanning av ypperste kvalitet. Studentene får interessante foredrag og forskningsbasert utdanning, og handelshøgskolen får mulighet til å satse videre på sine spydspisser i nær kobling til næringslivet. Vi vil særlig fremheve bidragsytere til Økonomisk Forskningsfond som årlig støtter forskere i deres ­internasjonale samarbeid. Slik får forskere mulighet til å utveksle kompetanse i et globalt forskningsfellesskap, og dette kommer studentene til gode gjennom utdanning på høyt nivå. Uten næringslivet som aktive støttespillere ville ikke studentene fått den tyngde og trygghet vi nå tilbyr - og vi kunne ikke fremstå som næringslivets handelshøgskole. Nå er vi imidlertid stolte av å være det smarte valget for deg som vil drive og utvikle en bedrift.

Takk for det gode samarbeidet!

8049 Bodø Tlf: 75 5 1 73 50 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no

HANDELSHØGSKOLEN I BODØ ∞ HHB

8049 Bodø | Tlf: 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no | www.hhb.no

Master brosjyre 2012_isuu  

27 år som Graduate School of Business. - Gir tyngde og trygghet www.uin.no | www.hhb.no www.uin.no | www.hhb.no • MSc in Business/siviløkono...

Master brosjyre 2012_isuu  

27 år som Graduate School of Business. - Gir tyngde og trygghet www.uin.no | www.hhb.no www.uin.no | www.hhb.no • MSc in Business/siviløkono...

Advertisement