Page 1

Lærerutdanninger Vi utdanner lærere til barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Alle foreldre/foresatte ønsker seg den aller beste læreren til sine barn. Derfor trenger vi dyktige og ansvarsbevisste lærere som kan gi barna den kunnskapen de trenger. Samfunnet trenger mange dyktige lærere i årene som kommer.

PROFESJONSHØGSKOLEN

www.uin.no/phs


Samfunnet trenger mange dyktige lærere i årene som kommer. Grunnskolelærerutdanning, fireårig Velg mellom 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Begge utdanningsløpene kan tas enten campusbasert, hvor man har ukentlig undervisning, eller som nett- og praksisbasert utdanning, hvor man møter på samling på campus 6 uker pr år, har praksis i nærheten av hjemstedet og studerer via nett.Vi tilbyr også, i samarbeid med Høgskolen i Nesna, 5.-10. trinnsutdanning med samlinger i Narvik og 1.7. trinnsutdanning med samlinger på Helgeland. Opptakskrav: Generell studiekompetanse med minst 35 skolepoeng fra videregående skole eller realkompetanse. Det kreves karakter 3 eller bedre i norsk og matematikk. Mulighet for masterutdanning

Bachelor førskolelærer Vil du på nært hold oppleve barns glede og undring over livet og verden og samtidig være en viktig person i barnas første leveår? Ungene i barnehagen ønsker seg trygge og engasjerte voksne mennesker. Det samme ønsker alle foreldre som har barn i en barnehage. Som førskolelærer kan du være en slik viktig person. Menn med førskolelærerutdanning er særlig ettertraktet når det skal ansettes førskolelærere. Velg mellom campusbasert (ukentlig undervisning) eller samlingsbasert utdanning. Vi har oppstart av samlingsbaserte klasser i Bodø og Stokmarknes høsten 2012. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse (relevant arbeidspraksis i minimum 3 år i full stilling). Studieveiledning: Gisle.Pettersen@uin.no


Andre studier: Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, nettbasert, 60 stp Yrkesteori for yrkesfaglærere, 60 stp Bachelor i språk, 180 stp Bachelor i lulesamisk, 180 stp Engelsk årsstudium, 30/60 stp Engelsk påbygging, 20 stp Business English, 10 stp Spansk innføring, 10 stp Nordisk litteratur, 30 stp Fra verdensrommet til landjorda Adventure Knowledge, 30 stp Småbarnspedagogikk (Brønnøysund), 30 stp Pedagogisk entreprenørskap, 30 stp Videreutdanning i norsk og matematikk for barnetrinnet, 30 stp Spesialpedagogikk 2, 30 stp Veilederutdanning for mentorer, 30 stp Mangfold og mestring i barnehage og skole, 30 stp Språk- og kommunikasjonsvansker, 30 stp Master i tilpassa opplæring, 120 stp Fordypinger: matematikk, norsk, pedagogikk, RLE, spes.ped og yrkesdidaktikk Master i logopedi, 120 stp Bachelor, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 180 stp Bachelor i idrett, 180 stp Idrett årsstudium, 60 stp Friluftsliv årsstudium, 30/60 stp Utefag, 30 stp Personlig trener, 30 stp, betalingsstudium Kunst og håndverk, årsstudium, 30/60 stp Master i praktisk kunnskap, 120 stp

Opptak: LO (lokalt opptak) LO SO (samordna ) LO SO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO SO SO SO SO LO LO SO LO


Velkommen som student! Ta kontakt med studieleder Gisle Pettersen. E-post: gisle.pettersen@uin.no

8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no

Lærerutdanninger  
Lærerutdanninger  

Samfunnet trenger mannge dyktige lærere i årene som kommer.