Page 1

HANDELSHØGSKOLEN I BODØ ∞ HHB

BACHELOR

STUDIER 2011/2012

Studer økonomi og ledelse ved en handelshøgskole! 26 år som Graduate School of Business. - Gir tyngde og trygghet

www.uin.no | www.hhb.no


2

Bachelorstudier 2011/2012 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Studer økonomi, IKT og ledelse ved handelshøgskolen - det gir tyngde og trygghet! Ta en master ved HHB. Det gir tyngden næringslivet setter pris på. Handelshøg­skolen i Bodø (HHB) ved ­Universitetet i ­Nordland (UiN) er en av tre v ­ eletablerte handelshøgskoler i Norge. HHB er den norske ­handelshøgskolen for nordområdene. Vi tilbyr undervisning, forskning, etter- og videreutdanning og næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt. I dag har handelshøgskolen omtrent 80 ansatte og 1200 studenter fordelt på ulike bachelor-, master- og ­doktorgradsprogrammer.

Vi mener det er viktig at handelshøgskolestudenter kan starte og utvikle sine egne bedrifter - så dette tilbyr vi overfor våre bachelorstudenter. Vi mener det er viktig å lære helhetlig bedriftsforståelse for å møte en turbulent konkurransesituasjon - så vi har designet integrerte fagkurs som har bedriften i sentrum. Vi mener det er viktig å oppøve evne til å identifisere utfordringer og være ­nytenkende - så vi øver studenter, forskere og ledere til å bli ­analytisk kreative. Vi mener også at ­bedrifter og studenter burde kjenne alternative perspektiver enn de som er vanlige på handels­høgskoler - så vi gjennomgår temaer som økologisk økonomi, ­økonomi-styring for nye økonomier, bærekraftig ledelse, bedriftsfilosofi og etikk, samt ­innovasjonsledelse.

Når du nå skal velge utdanning er det viktig å velge en utdanning som gir deg gode arbeidsmuligheter etter endt utdanning. Jeg vil råde deg til å studere ved HHB fordi det gir deg den tyngde og trygghet du trenger for å nå dine fremtidige mål. Handels­ høgskolen i Bodø kan by på et fleksibelt fagtilbud der du kan velge mellom ulike spesialiseringsretninger. Vi har 25 års erfaring med å utdanne siviløkonomer på høyt internasjonalt nivå og dette verdsetter ­arbeidslivet. Handelshøgskolens kandidater får derfor gode jobberetter endt utdanning.

Vi tror på samarbeid med andre og har ­derfor ­utviklet gode relasjoner til næringsliv og høgskoler/-universiteter i inn og utland. HHB og UiN har faktisk samarbeid med mer enn 100 skoler over hele verden. Dette gir deg som student mulighet til å dra på utveksling. Dette anbefaler vi! Våre ­forskere reiser ­jevnlig på forsknings­ konferanser og ­seminarer ­internasjonalt, og dette er svært viktig slik at vi kan tilby forskningsbasert ­utdanning til deg.

Næringsliv og offentlig forvaltning står overfor en globalisert verden som preges av store ­endringer. Dette betyr hardere konkurranse på så vel h ­ jemmemarkedene som på internasjonale markeder. Bedrifter, ledere og medarbeidere møter derfor stadig større utfordringer for å sikre f­ remtidig ­konkurransekraft. For å møte disse ­utfordringene har vi over mange år satset på innovasjon, ­entreprenørskap og nytenkning. Et resultat av denne satsningen er en handelshøgskole som er ledende på innovasjon og nytenkning i så vel utdanning som forskning.

Velger du en utdanning på Handelshøgskolen i Bodø velger du tyngde og trygghet. Det setter næringslivet pris på! Hjertelig velkommen til oss!

Frank Lindberg Dekan, Handelshøgskolen i Bodø


Til Japan - og tilbake – Allerede i tredje japanskforelesning på Seinan Gaukin University måtte jeg fortelle om meg selv - på japansk, sier Susanne Gaup Moan. Navn: Susanne Gaup Moan Alder: 22 Bosted: Valnesfjord Studium: Master of Science in Business Susanne Gaup Moan tok vår­semesteret 2010 ved Seinan Gaukin University. Moan, som er masterstudent ved ­Handelshøgskolen i Bodø, studerte business management, japansk språk, historie og økonomi. ­Universitetet ­ligger i Fukuoka på Kyushu, den ­sørligste av de fire hovedøyene i Japan. - Et fantastisk studieopphold,både faglig og sosialt. Utenlandske ­studenter ble raskt inkludert i det japanske ­studentmiljøet. Campus myldret av alle slags klubber– japanere elsker klubber. - Hvilken klubb valgte du? - En klubb for utøvere av den japanske kampsporten som heter Shorin kempo. Det var ganske tøft. Handelshøgskolen i Bodø (HHB) ved Universitetet i Nordland har utvekslingsavtale med Seinan. - Avtalen innebærer at utvekslings­ studenter ikke betaler skolepenger. Det er en stor fordel, for slike studieopphold kan være kostbare. Jeg vil anbefale alle å benytte seg av ­samarbeidsavtalene UiN og HHB har med institusjoner i utlandet. Det er virkelig en opplevelse for livet å ta et år eller et semester i et annet land. Man får oppleve andre kulturer og tar med seg mer enn man selv aner når man reiser hjem igjen, sier Moan. - Hvorfor valgte du å studere ved ­Handelshøgskolen i Bodø? - Etter videregående var jeg veldig usikker på hva jeg skulle gjøre. Jeg

er veldig fornøyd med at jeg valgte HHB. En ting som er unikt er at vi hele tiden har tilgang på foreleserne våre, da de alltid har døren åpen om det er noe man lurer på. Jeg synes ­studentmiljøet er veldig inkluderende. I tillegg er ­studieplanen bra. Vi hadde tilbud om å delta i en mentorordning allerede i første studieår, der det var masterstudenter som hadde rollen som mentor. Da fikk jeg mange tips om studieteknikk og diverse som jeg lurte på som ny student på universitetet. HHB tilbyr også en mentorordning til studenter senere i studiet, der studenter får mentorer fra næringslivet. Siden jeg planlegger å studere i utlandet neste semester har jeg ikke mulighet til å delta nå, men det er et svært unikt tilbud som jeg vil benytte meg av neste studieår. - Hvor går ferden nå? - Jeg drar til University of Western Sydney i Australia vårsemesteret 2011. - Hva skal du bruke utdanningen din til? - Med tittelen siviløkonom fra HHB har jeg nok flere muligheter enn jeg selv vet om i dag, noe jeg er veldig glad for. Akkurat nå tenker jeg på ­konsulentjobber, men å starte min egen bedrift en dag er en drøm. Om det skal bli ­realisert så må jeg ha en god ­forretningsidé!


4

Bachelorstudier 2011/2012 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Siviløkonom = bachelor + master Gir tyngden og tryggheten du trenger Siviløkonomutdanningen ved HHB er en femårig utdanning. Hovedstrukturen er 3-årig bachelor i økonomi og ledelse og et 2-årig masterstudium. Når du blir tatt opp til det femårige masterstudiet, har du rett til å fullføre det femårige løpet og trenger ikke søke opptak til de to siste årene på masternivå. Du har også mulighet for å avslutte studiet etter 3 år med tittelen Bachelor i økonomi og ledelse. Med tittelen Siviløkonom/Master of Science in Business er du godt k ­ valifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdanningen dekker et svært bredt fagområde, og det er få andre studieveier som gir tilsvarende ­kompetanse og karrieremuligheter innen både privat og offentlig sektor. ­Nyutdannende siviløkonomer er attraktive i arbeidsmarkedet som konsulenter og på mellomledernivå. Kandidater fra de eldre kullene finner man i dag naturlig nok i større grad på toppnivå.

Søknadsfrist 15. april!

Opptakskrav Generell studiekompetanse med krav om ekstra matematikk, S1 + S2/R1.

Videre utdanning

Andre studieår gir en fordypning innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet og samfunnsøkonomi. Forøvrig inngår et valgfritt emne.

Siviløkonom/Master of Science in Business kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet (PhD) i bedriftsøkonomi ved HHB.

I tredje studieår får du stor frihet til å fordype deg innenfor et emne gjennom valg av profileringsområde. Profileringen jobber du med både i form av kurs i ­høstsemesteret og ved å skrive en bachelor-oppgave i vårsemesteret.

Yrkesmuligheter

Første studieår gir en innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger med fokus blant annet på etikk og filosofi samt markeder. I tillegg kommer emner innenfor organisasjon, ledelse, bedriftsøkonomi, jus samt metodefag.

Etter fullført tredje studieår, er det mulig å søke om overgang til studiene M ­ aster of Science in Energy Management eller Master of Science in Sustainable ­Management. Det er også mulig å avslutte studiet etter 3 år og få graden Bachelor i økonomi og ledelse. Første studieår på masterstudiet består av tre obligatoriske kurs. Undervisningen gis ¬hovedsaklig som forelesninger og gruppeøvinger, med større og mindre gruppeøvinger som et viktig supplement. Andre semester velger du mellom flere interessante mellomkurs. Det andre og avsluttende året inneholder en ­spesialisering og et obligatorisk metodekurs. Masteroppgaven som skrives siste semester vil ha sammenheng med valgt spesialisering. Muligheter for spesialisering på masternivå: • Innovasjon og endringsledelse • Logistikk og transport • Økonomistyring • Finansiering og investering • Økologisk økonomi • International Business

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært godt for tiden. Mange firma fra hele landet besøker handels¬høgskolen og rekrutterer kandidater fra HHB. Med Siviløkonom-/Mastertittel er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdanningen dekker et svært bredt fagområde, og det er få andre studieveier som gir tilsvarende kompetanse og karrieremuligheter innen både privat og offentlig sektor.


Mentorordning - gir deg trygghet

For å hjelpe studenter i ­praktisk studie­veiledning har Handelshøgskolen valgt ­erfarne studenter til å veilede de yngre og mer uerfarne. Mentor­ordningen er unik på landsbasis.

God tone med mentor Bente Finvik (23) fikk mentoravtale med Nordea. Bente Finvik fra Kolvereid er masterstudent i ­økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø. I fjerde studieår fikk hun regionbanksjef Brynjolv Anke (43) i Nordea som sin ­mentor. – Mentoravtalen gir meg et innblikk i arbeidslivet generelt og i banknæringen spesielt, sier Bente Finvik. – Du er ung student. Har du noen erfaring fra arbeidslivet? – Ja, det har jeg, men foreløpig ingen jobber innen økonomifaget. Jeg satser på en yrkeskarriere i økonomi. Kanskje en dag som blir jeg leder i en bedrift. Det å være en såkalt adept i forhold til en erfaren mentor er en fin måte å sette teorien inn i en praktisk sammenheng og samtidig få noen personlige råd med på veien, sier Bente Finvik. Brynjolv Anke var student ved Siviløkonomutdanningen i Bodø i 1992. – Jeg har vært leder i næringslivet i tretten år. Min ­erfaring er at vi ledere i offentlige og private virksomheter gjør klokt i å holde ­kontakten med utdanningsmiljøene, blant annet for å rekruttere de beste studentene. Jeg synes det er givende å være mentor for nye studenter ved Handelshøgskolen i Bodø. De kan være gode ­samtalepartnere for oss næringslivsledere, og vi kan til gjengjeld bidra til studentenes personlige utvikling, sier regionsjef Brynjolv Anke i Nordea.

HHB etablerte høsten 2006 en mentorordning hvor erfarne studenter engasjeres som mentorer for nye ­studenter. Dette gjør vi fordi mange nye studenter trenger støtte for å komme i gang med studiene. Men før dette gjennomgår alle et oppstart­ seminar i august som har fokus både på de faglige og de mer praktiske sider ved studiene. Videre har høgskolen også ”velkomst-” og fadderordning for å ivareta nye studenter, og det tilbys kurs i studieteknikk ved studiestart. Hver mentor har ansvar for omlag seks studenter. De forsøker å møtes en gang i uka. Man får svar med en gang om man lurer på noe, og hvis det er noe man ikke ønsker å ta opp i plenum så er det bare å sende en kjapp e-post ­eller ta en telefon utenom møtene. HHB engasjerer også studenter som hjelpelærere, dvs. til faglig bistand i form av oppgavegjennomgang osv. Mentorordningen er nå etablert som et supplement til disse mer tradisjonelle tilbud. Vi mener denne ordningen vil gi deg en flying start på dine studier og helt klart en trygghet i det å studere


6

Bachelorstudier 2011/2012 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Bachelor i økonomi og ledelse Det smarteste valget for deg ­som vil utvikle og drive en bedrift Bachelorstudiet ved HHB gir deg mange muligheter for valg av fordypning og spesialisering. Studiet er fleksibelt, og i løpet av første studieår kan du velge hvilken faglig retning du vil ta og om du eventuelt har lyst på et år i utlandet. Første studieår gir en innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger med fokus blant annet på etikk og filosofi samt markeder. I tillegg kommer emner innenfor organisasjon, ledelse, bedriftsøkonomi, jus samt metodefag. Andre studieår gir en fordypning innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet og samfunnsøkonomi. Forøvrig inngår et valgfritt emne. I tredje studieår får du stor frihet til å fordype deg innenfor et emne gjennom valg av profileringsområde. Profileringen jobber du med både i form av kurs i høstsemesteret og ved å skrive en bachelor-oppgave i vårsemesteret. Profileringstilbud 2009: • Regnskap og økonomistyring • Entreprenørskap og småbedriftsledelse • Relasjonsmarkedsføring • IT strategi

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre utdanning Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom-/masterstudier ved HHB, samt master­studier ved andre utdannings­ institusjoner i Norge eller utlandet.

Yrkesmuligheter

FAGINNHOLD - 180 sp. 1. studieår • Examen ­philosophicum • Markeder og ­kontekster - en i­ nnføring • Innføring i ­finansregnskap • Matematikk • Organisasjon • Statistikk • Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse • Rettslære

Søknadsfrist 15. april!

2. studieår Samfunnsøkonomi, mikro • Verdibasert ledelse • Finansiering og investering • Markedsføring • Samfunnsøkonomi, makro • Strategi • Driftsregnskap og budsjettering • Valgfag

3. studieår • Offentlig økonomi • Anvendt metode • Profilering • Bedriftsøkonomisk analyse II • Bacheloroppgave

3 første år av siviløkonomstudiet

Bachelor i økonomi og ledelse, Mo i Rana Ved studiested Mo i Rana tilbys samme studiemodell som i Bodø. Profilering på tredje studieår er kunnskapsbasert forretningsutvikling. For mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med Irene Bursvik, studieveileder på Mo.

Med bachelor i ø ­ konomi og ledelse er du godt rustet til gå inn i varierte s­ tillinger i næringsliv og offentlig ­forvaltning. Aktuelle s­ tillinger i næringslivet kan være ­innen økonomi og r­ egnskap, ­forretningsutvikling, ­økonomisk rådgiving, ­organisasjon, personal og ulike mellomleder­ stillinger. I o ­ ffentlig sektor er spennet minst like stort, men ­særlig i­ nnen ulike ­administrative funksjoner er det stor e ­ tterspørsel etter ­bachelor-kandidater.


7

Påbyggingsstudium til bachelor i økonomi og ledelse For studenter som har en toårig økonomiutdanning, tilbyr vi et påbygningsår for deg som ønsker å oppnå tittelen bachelor i økonomi og ledelse. Studiested Bodø eller Mo.

Bedriftsøkonomi HHB, deltid Helgeland eller Vesterålen Et fleksibelt deltidsstudium med nettstøtte tilpasset personer som er i jobb. Årsstudiet skal gi en innføring i økonomifag og ­består av 4 enkeltemner som det undervises i over 2 år. Emnene er markedsføring/strategi, ­organisasjon og ledelse, bedriftsøkonomi samt ­regnskap og ­budsjettering. Hvert enkelt emne er på 15 ­studiepoeng. Undervisningen i hvert emne går over 2 samlinger, hver på 2 dager, samt 2 nettsamlinger. Videreutdanning: Studiet kan inngå i bachelorstudiene ved ­handelshøgskolen. Årsstudiet kan også inngå i en selvvalgt bachelorgrad.

Bedriftsøkonomi Årsstudium – Bodø eller Mo i Rana I alle bransjer er det behov for personer som har kunnskap innenfor økonomi og a ­ dministrasjon. Årsstudiet i bedriftsøkonomi gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet og er en basisutdanning som du kan bygge videre på. For deg som har annen utdanning fra før, er ­årsstudiet en andvenbar tilleggsutdanning og ­kompetanseoppbygging. Studiet passer også for søkere som ønsker å ta et kortere utdanningsløp i bedriftsøkonomiske fag enn ett treårig bachelor­ studium. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse ­etter gjeldende regler.

Studieopphold i utlandet Når du er tatt opp som student ved handelshøgskolen har du mulighet til å ta ett eller flere studieopphold i utlandet. Et slikt opphold gir deg språklig og kulturell kompetanse, et ­verdensomspennende nettverk, et utvidet faglig perspektiv og et klart fortrinn på arbeidsmarkedet. HHB har samarbeid med anerkjente institusjoner over hele verden. Videre utdanning Det er mulig å søke om overgang til andre studieår på våre bachelor studier, -økonomi og ledelse, - regnskap og ­revisjon eller eiendomsmegler.


8

Bachelorstudier 2011/2012 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Bachelor i regnskap og revisjon Med en Bachelor i regnskap og revisjon oppfyller du utdanningskravene som fører fram til tittelen registrert revisor og/eller autorisert regnskapsfører.

Første semester er identisk med det generelle bachelorstudiet i økonomi og ledelse, og det er derfor mulig å bytte studieretning mellom 1. og 2. studieår. Det første året gir en gir innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger slik at du kan løse praktiske problemstillinger på tvers av de ulike økonomisk/­ administrative fagområdene. I andre studieår velger du profilering innen revisjon eller regnskap. Velger du profilering revisjon oppfyller du utdanningskravene til både registrert revisor og autorisert regnskapsfører, mens profilering regnskap oppfyller kravene til ­autorisert regnskapsfører. Revisor: Med fordypning i revisjon er du kvalifisert for stillinger innen revisjon, samt ­regnskaps- og økonomifunksjoner i privat og offentlig sektor. Med godkjenning som registrert revisor har du rett til å påta deg selvstendige revisjonsoppdrag. ­Gjennom studier og praksis får man svært gode kunnskaper om revisjon, ­regnskap, skatterett og rettslære, og revisorer blir derfor ofte spurt om å påta seg andre oppdrag enn ”vanlig” revisjon. Dette kan for eksempel være rådgivning i forbindelse med økonomiske spørsmål, skattesaker, kjøp og salg av bedrifter, ­etterforskning i konkurssaker, system- og rutineoppbygging, IT-investeringer osv. Regnskapsfører: Med fordypning i regnskap er du kvalifisert for regnskapsføring og økonomirådgivning for små og mellomstore bedrifter (SMB). Regnskapsføringen og oppgaveplikten til det offentlige er underlagt betydelig grad av lovreguleringer. Derfor er en viktig oppgave som regnskapsfører å påse at kundens forpliktelser i denne sammenheng blir overholdt. I tillegg har økonomisk rådgivning blitt en stadig viktigere tjeneste som tilbys fra regnskapsbyråene.

Søknadsfrist 15. april!

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre utdanning Ønsker du å studere ­videre, kan du fortsette på ­masterstudier ved HHB og bli ­Siviløkonom/Master of ­Science in Business. Alternativt kan du ta høyere revisorstudium ved Norges Handelshøgskole eller Handelshøyskolen BI, som gir deg tittelen Statsautorisert revisor.

FAGINNHOLD - 180 sp. 1. studieår • Examen philosophicum • Markeder og kontekster - en innføring • Innføring i finansregnskap • Matematikk • Organisasjon • Statistikk • Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse • Rettslære

2. studieår • Samfunnsøkonomi, mikro • Finansiering og investering • Regnskapsorganisasjon • Rettslære (revisoreksamen) • Samfunnsøkonomi, makro • Videregående regnskap • Skatterett • Strategi og ledelse

3. studieår REVISOR Skatterett Anvendt metode Offentlig regnskap Revisjonsteori og metode Årsregnskap og god regnskapskikk

• • • • •

3. studieår REGNSKAPSFØRER • Vitenskapelig metode • Skatterett • Bedriftsøkonomisk analyse • Årsregnskap og god regnskapskikk • Etikk • Bacheloroppgave


Påbygningsstudium til ­bachelor i regnskap og revisjon Ettårig påbyggingsstudium i revisjon bygger på toårig økonomisk/administrativ høgskoleutdanning med studieretning regnskap eller tilsvarende. Studentene følger en individuell studieplan som utarbeides i samarbeid med administrasjonen ved HHB for å oppfylle kravene til rammeplanen for treårig revisorutdanning.

– HHB har samarbeid med verdens ledende ­utdanningsinstitusjoner innen økonomi og ledelse.

Det er omlag 1200 ­studenter og 100 ansatte ved HHB og det er siden 1985 utdannet ca. 3000 ­siviløkonomer.

–Hvert år tas rundt 550 studenter opp til ulike studier ved HHB innen økonomi og ledelse, samt IT.

- Energistudiet har gitt meg en veldig god innsikt i sektoren jeg arbeider innen. Her på bygget blir man eksponert for bransjeterminologien hver dag, og jeg merker at jeg har en klar fordel der. Jeg synes studiet i energiledelse har gitt meg en veldig god forståelse for det globale energi­markedet, og hvilke problemstillinger man står overfor for å kunne sikre en stabil og god e ­ nergileveranse til samfunnet. - Og den k ­ unnskapen vil jeg absolutt få nytte av i min ­videre karriere i ConocoPhillips, både her i Norge og ­internasjonalt.” Johan Snefuglli Røe, finanstrainee ConocoPhillips. avsluttet Master of Sceince in Energy Management i 2008


10

Bachelorstudier 2011/2012 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Bachelor i eiendomsmegling Studiet gir en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for å arbeide som eiendomsmegler. Kandidatene vil gjennom studiet tilegne seg ­nødvendig kunnskap om lovverk og øvrige regler som gjelder for kjøp og salg av eiendommer, inkl. dokument­behandling, regnskap og ­oppgjør.

Første semester er identisk med det generelle bachelorstudiet i økonomi og ledelse og det er derfor mulig å bytte studieretning i løpet av 1. studieår. Det første året gir innføring i grunnleggende begreper og sammenhenger slik at du kan løse praktiske problemstillinger på tvers av de ulike økonomisk/administrative fagområdene. I andre og tredje studieår dreies profilen over mot både de juridiske og de praktiske sidene av fagområdet.

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

FAGINNHOLD - 180 sp. 1. studieår • Examen ­philosophicum • Markeder og ­kontekster ­ - en innføring • Innføring i ­finansregnskap • Matematikk • Organisasjon • Statistikk • Bedriftsøkonomi og regnskaps­ analyse • Rettslære

Søknadsfrist 15. april!

2. studieår • Samfunns­ økonomi (mikro) • Finansiering og investering • Praktisk ­eiendomsmegling I og II • Jus for eiendomsmeglere I og II • Samfunns­ økonomi (makro) • Skatt og avgift for eiendomsmeglere

3. studieår Anvendt metode Regnskap og ­oppgjør for ­eiendomsmegling • Markedsføring • Bedrifts­økonomisk analyse og eiendoms­ investering • Tjeneste­ markedsføring • Praktisk ­eiendomsmegling III

• •

Eiendomsmeglerbransjen har ventet på dette studiet i ­spenning. Vi gleder oss til å møte studentene! Det sier C ­ icilie T ­ oresen, ved Eiendomsmegler1 i Bodø.­ - ­Studiet er etterlengtet. D ­ et er vanskelig å finne ­kvalifiserte ­eiendomsmeglere. Når det nå er mulig å ta studiet ved ­Handels­høgskolen i Bodø, er det meget ­positivt. Cicilie Toresen, Eidendomsmegler

Videre utdanning Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom-/ masterstudier ved HHB, samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Yrkesmuligheter Det naturlige karrierevalget vil være innen eiendomsmegling som megler eller oppgjørsmedarbeider. Som megler har du mulighet til å være ansvarlig for eiendomsmegleroppdrag, fagansvarlig ved et eiendomsmeglingsforetak, eventuelt starte din egen virksomhet. For å bli eiendomsmegler må du ha bestått eiendomsmeglereksamen, ha nødvendig praksis, samt være autorisert av Kredittilsynet. Studiet kvalifiserer også for annet arbeid innen økonomi og administrasjon.


Daniel Nordqvist bygde en ­ikke-aktiv ­børsgruppe opp til en blomstrende ­virksomhet med 120 medlemmer på kort tid. Navn: Daniel Nordqvist Alder: 30 Fra: Linkøping, Sverige Studium: Master of Science in Business/Siviløkonom

- Jeg undersøkte om det fantes en børsgruppe her, noe det gjorde. Men gruppen var ikke aktiv, og hadde ingen leder. Etter å ha pratet med venner ved Linkøping Universitet,som har en aktiv børsgruppe,bestemte jeg meg for å prøve å få liv i gruppen her i Bodø, forteller Nordqvist. Ideen ble godt mottatt, og børs­gruppen fikk sponset både ­programvare, ­datamaskiner og annet utstyr fra ­Handelshøgskolen i Bodø og andre aktører. Men det skulle raskt vise seg at rommet de hadde fått tildelt ble for lite. - Interessen var stor, og vi måtte raskt utvide. Vi har i dag et fint lokale med åtte datamaskiner med doble ­skjermer, flatskjerm på veggen for å følge økonominyheter samt projektor til intern kursing. Børsrommet er en sosial møteplass for børsinteresserte studenter, men som er svært nyttig. - Vi får testet teorien i praksis, og flere av våre tidligere ­medlemmer har fått meglerjobb etter endt ­utdannelse. Nylig opprettet vi, med hjelp av ­sponsorer, et fond hvor vi ­forvalter virkelige penger. Vi har ­langsiktig tankegang bak fondet og kan tidligst ta ut gevinst i 2015. Deler av ­gevinsten tilfaller Børsgruppen og øvrige ­studentforeninger ved HHB. Det resterende reinvesteres, avslutter ­Nordqvist.


12

Bachelorstudier 2011/2012 - Handelshøgskolen i Bodø ∞ HHB

Bachelor i Business og IT Det rette valget for deg som vil kombinere forretningsforståelse med hvordan IT-tjenester kan brukes effektivt.

Dette er et tilbud til deg som er interessert hvordan moderne IT-baserte tjenester kombinert med planlegging og organisering kan gjøre bedrifter mer konkurransedyktige – eller offentlige etater bedre til å nå sine mål. Enhver bedrift bør koordinere sine aktiviteter (forretningsprosesser), lage oversikt over disse og måle hvordan de fungerer for at bedriften som helhet skal fungere best mulig. Daglig arbeid er lagspill, og studiet fokuserer på en helhetlig tilnærming til samspillet mellom organisasjon og teknologi. IT-tjenester er noe av det viktigste en bedrift har for å kunne konkurrere. Det er ikke nok å vite mye om teknologien. De IT-baserte tjenestene må tilpasses bedriften og bedriften må tilpasse seg de tjenestene som finnes. I studiet lærer du å kartlegge og forstå prosesser som foregår i virksomheter og hvordan disse kan samordnes og forbedres ved å benytte moderne IT-baserte tjenester. Du lærer også om hvordan informasjon kan organiseres å brukes slik at bedriften fungerer best mulig. Bachelor i business og IT er praktisk orientert, og HHB samarbeider nært med næringslivet i regionen for at flere av oppgavene i studiet gjøres ute i bedrifter. Du får i tillegg gode kunnskaper innen økonomi og ledelsesfag, og du har samme muligheter til å gå videre til mastergradsstudier som kandidater fra de andre bachelorstudiene i økonomi og ledelse.

FAGINNHOLD - 180 sp. 1. studieår • Examen ­philosophicum • Prosjekt­ administrasjon og virksomhets­ modellering • Bedriftens nettsted • Ledelses­ informasjonssystemer • Matematikk • Bedriftsrettet informasjons­ forvaltning • Statistikk

2. studieår • Databaser og ­Business • Intelligence • Forretnings­ arkitektur og ­prosessendring • Kvalitetssikring • Innføring i ­finansregnskap • Organisasjon • Samfunns­ økonomi, makro • Bedriftsøkonomi og regnskaps­ analyse

3. studieår • Investering og finansiering • Anvendt metode • Samfunns­ økonomi, mikro • Markedsføring • Strategisk bruk av IT • Informasjonssikkerhet • Bacheloroppgave

Søknadsfrist 15. april!

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til Siviløkonom-/master-programmene ved HHB ved å velge økonomifag i de valgfrie emnene. Hvis du ønsker en ytterligere styrking innen IT-fagene, finnes det flere mastergradstilbud innen informasjonssystmer ved så vel norske som utenlandske høgskoler og universitet.

Yrkesmuligheter

Både i privat og offentlig sektor er det en stadig større oppmerksomhet rundt best mulig bruk av teknologiske løsninger og ­organisatoriske endringer for å få det til. Mange ”IT-prosjekter” er i realiteten 80% organisasjon og 20% IT. Kandidater fra Business og IT vil være godt rustet til f­ orskjellige ­stillinger i både offentlig og ­privat sektor. Med god bakgrunn i økonomi- og ledelsesfag, samt god innsikt i hvordan IT-baserte tjenester kan planlegges inn i utførelse av arbeid, vil du kunne kommunisere med spesialister fra begge områdene. Du vil derfor være en meget verdifull med­arbeider i forbindelse med organisasjonsendringer, prosessforbedringer og ved øvrig utvidet anvendelse av informasjonsteknologi. Studiet gir deg en solid teoretisk bakgrunn og evne til ­helhetstenkning som gjør deg spesielt egnet som prosjektleder.


Informasjonsbehandling Årsstudium Studiet i informasjonsbehandling gir en grunnleggende innføring i temaer knyttet til organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. Informasjonsteknologi og ­informasjonssystemer utgjør i dag en svært sentral og integrert del av alle moderne organisasjoner og ­virksomheter. IT-baserte ­løsninger benyttes til å understøtte de aller fleste delene av en organisasjons ­verdiskapende aktiviteter og ny teknologi skaper nye muligheter for innovative bedrifter. Fordelene ved å ta i bruk ny teknologi må allikevel sees i sammenheng med og tilpasses de mål en virksomhet har. Studiet i ­informasjonsbehandling gir en grunnleggende innføring i temaer knyttet til organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. Emner som inngår i studiet er ­moderne informasjonsteknologi og informasjonssystemer, web-teknologi, prosjektstyring, forretningsprosesser, kvalitetssikring samt matematikk. De fleste av disse temaområdene inngår som en del av det første året ved våre bachelorgrader innen ­informatikk og Business/IT. Hvis du ikke er sikker på hva du skal studere eller ikke er kvalifisert til direkte opptak ved disse bachelorstudiene, kan dette studiet gi deg en mulighet til å finne ut om IT er noe for deg. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller ­realkompetanse etter gjeldende regler. Videre utdanning Studiet kvalifiserer til videre studier ­innen informasjonsteknologi. – Som student ved HHB kan du velge mellom 4 ulike ­bachelorstudier som alle kvalifiserer for videre ­økonomistudier på masternivå i Norge eller i utlandet.

Det er ingen tvil om at H ­ andelshøgskolen i Bodø har et godt navn ute blant ­bedriftene. Vi som studenter opplever dette i form av stor interesse fra potensielle ­arbeidsgivere. Allerede etter to år, begynte ­arbeidsgivere å ringe for å høre når studentene kunne begynne å jobbe. Stian Petter Sørensen, Business og IT


Masterstudier

ved Handelshøgskolen i Bodø: •

Master of Science in Business – siviløkonom

Master of Science in Energy Management – siviløkonom - med ett semester ved prestisjetungt universitet i Moskva

Master of Science in Sustainable Mangagement – siviløkonom – med ett semester ved et eller flere anerkjente universitet i Russland

MBA HHB Bodø, Tromsø og Helgeland

MBA Luftfartsledelse

MBA Business in the Russian High North

MBA økologisk økonomi


Praktisk informasjon Norges beste velkomst Vi vet hvor viktig det er å komme godt i gang - å bli kjent på et nytt sted, kjent med andre studenter og få nye ­venner. Derfor gjør vi det lett for deg. Gi oss beskjed om når du kommer før studiestart, så møter vi deg på fly­ plassen, jernbanen, busstorget eller kaia, og frakter deg dit du skal bo. Vi viser deg veien til høgskolen, til butikker, bank, post, legekontor og andre steder du trenger. I tillegg får du en liten velkomstpakke som kan komme godt med de første dagene.

Boligtilbud Studentsamskipnaden i Bodø (SSiB) har fem studenthjem med hybler og leiligheter av god standard, i ulike ­størrelser og til greie priser, noen av dem tilpasset for rullestolbrukere. Fire avstudenthjemmene ligger i gangavstand fra høgskolen, det femte ligger nærmere bykjernen. I tillegg samarbeider SSiB med private utleiere, og mange ­studenter skaffer seg bolig på det private markedet. For mer informasjon, se Samskipnadens hjemmesider på: www.ssib.no.

Ta kontakt med Velkomstkontoret for avtale, e-post til velkomsten@uin.no

På studiestedene Mo og Stokmarknes skal det også gå greit å skaffe seg husrom. Kontakt studiestedet direkte for ­opplysninger.

Få din egen fadder Det er ikke noe problem å bli kjent med andre på ­Universitetet i Nordland. Ved studiestart settes også ­fadderordningen i gang. De tre første ukene tar erfarne studenter seg av nykommerne i Bodø. Om du skulle ­komme noen dager etter starten, kan du likevel melde deg på - vi anbefaler alle nye studenter å delta. Hver ­fadder er guide og kontaktperson for en gruppe på 1015 nye s­ tudenter. Du blir fulgt rundt på universitetet og kan gjøre deg kjent med hvor du finner undervisnings­ rom, datalab’er, bibliotek, grupperom osv. Fadderen er ­student på samme studium som deg, og kan gi gode råd om hvordan du kommer godt i gang med studiet. ­Fadderen tar også ”sine” nye studenter med på ulike sosiale ­arrangementer, så ingen behøver gå alene.

– Samskipnaden i Bodø og HHB garanterer alle nye studenter en plass å bo. Hybelgaranti! Det å skaffe seg et bosted er en prøvelse i mange byer. Vi ønsker at du skal være fokusert på det å være student. Du skal nyte din nye tilværelse i trygge og godt tilrettelagte omgivelser. Derfor garanterer vi at våre nye studenter vil finne seg hybel i Bodø forutsatt at de følger opp de frister og vilkår som gjelder for garantien. Opplysninger om dette finner du på universitetets hjemmesider på www.uin.no.


Næringslivets handelshøgskole: Smart valg for deg som vil drive og utvikle en bedrift Handelshøgskolen arbeider aktivt for og med næringslivet. Dette gir mange og gode relasjoner som studenter, arbeidslivet og samfunnet nyter godt av. Vi gjennomfører utdanning og forskning i samarbeid med bedrifter, arrangerer konferanser og seminarer sammen med næringslivet, utvikler forretningsplaner for nye bedrifter og kommersialiserer forretningsideer - for å nevne noen prosjekter. I den senere tid har samarbeidet med næringslivet blomstret i forbindelse med våre satsninger på nordområdene, økologisk økonomi og etikk, innovasjon og entreprenørskap, opplevelsesøkonomi, energiledelse, bærekraftig ledelse, og økonomistyring for nye økonomier. Dette har ført til etablering av Nordområdesenteret for næringslivet, Senter for økologisk økonomi og etikk, og SPIR - Idelab Bodø. Snart vil vi også etablere Senter for entreprenørskap og eierskifte og Senter for opplevelses-økonomi og tjenesteinnovasjon (OpTi). Handelshøgskolen er takknemlig for all støtte fra næringslivet. Dette er uvurderlig i vår satsning på forskning og utdanning av ypperste kvalitet. Studentene får interessant foredrag og forskningsbasert utdanning, og handelshøgskolen får mulighet til å satse videre på sine spydspisser i nær kobling til næringslivet. Vi vil særlig fremheve bidragsytere til Økonomisk Forskningsfond som årlig støtter forskere i deres internasjonale samarbeid. Slik får forskere mulighet til å utveksle kompetanse i et globalt forskningsfellesskap, og dette kommer studentene til gode gjennom utdanning på høyt nivå. Uten næringslivet som aktive støttespillere ville ikke studentene fått den tyngde og trygghet vi nå tilbyr - og vi kunne ikke fremstå som næringslivets handelshøgskole. Nå er vi imidlertid stolte av å være det smarte valget for deg som vil drive og utvikle en bedrift.

Takk for det gode samarbeidet!

8049 Bodø Tlf: 75 5 1 73 50 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no

HANDELSHØGSKOLEN I BODØ ∞ HHB

8049 Bodø | Tlf: 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no | www.hhb.no

Bachelor studier 2011/2012  

Bachelor studier ved Handelshøgskolen i Bodø - Universitetet i Nordland

Bachelor studier 2011/2012  

Bachelor studier ved Handelshøgskolen i Bodø - Universitetet i Nordland

Advertisement