Højby Nyt 2021-7

Page 1

ÅRGANG 30

NR. 7

NOVEMBER 2021

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Blandt andet i dette blad:

S. 2

Stort til lykke til Allan Peterson, som blev kåret som landets bedste træner. Læs mere på side 29

S. 3 S. 4 S. 6 S. 7 S. 8 S. 9 S. 10 S. 11 S. 12 S. 13 S. 14 S. 16 S. 17 S. 18 S. 19 S. 20 S. 21 S. 22 S. 24 S. 26 S. 28 S 29 S. 30 S. 33 S. 34 S. 35 S. 36 S. 37 S. 38 S. 39 S. 40 S. 42 S. 43

Biblioteket Ny hjertestarter Ældreliv i Højby Højby Bestemmer Filmklubben Motorvejsstøj Sundhedscentret Friskolen Højby Skole Steinerskolen Energi Fyn fonde Bridge Spejderne Foredragsforeningen Folkekirkens Nødhjælp Bakkegården Kunst på Bakkegården Nyt fotostudie Højby fra luften Seniorforeningen Lokalhistorisk Arkiv Kirken Sponsorudvalget Allan Peterson Håndbold Store legedag Skytterne Billard Fitness Naturfitness Badminton Gymnastik Fodbold God jul Aktivitetskalender

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Højby Bibliotek Juleferie Biblioteket holder lukket i hele skolens juleferie dvs. fra og med onsdag d. 22. december 2021 til og med søndag d. 2. januar 2022. Husk at få afhentet dine reserverede materialer. Vi sender IKKE til Dalum Bibliotek i juleferien.

Hjertestarter Der er kommet endnu en hjertestarter i Højby takket være Grundejerforeningen Det Nye Ugletoften. Den er placeret ved Ugletoften 211. Karin Aaen

Generalforsamling Der er generalforsamling i biblioteket mandag d. 17. januar 2022 kl. 17.15. Der er valg til vores bestyrelse. Alle lånere over 18 år er valgbare. Strikkecafé Der er strikkecafé følgende søndage: 12. december, 9. januar, 13. februar og 13. marts. Det er fra kl. 14 – 16. Fra alle os til alle jer: Glædelig jul og godt nytår! Med venlig hilsen Susan, Jesper & Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 63750912 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 30 NR. 7 18.-20. NOVEMBER 2021 BLAD NR. 208 Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2.550 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2022: 7. jan. Udkommer 21.-23. jan. 25. feb. Udkommer 11.-13. marts 22. april Udkommer 6.-8. maj 10. juni Udkommer 24.-26. juni


Aktuelt Ældreliv i Højby og lokalområdet?? Husk at tilmelde dig til møde

torsdag d. 25. november kl. 16-18 i Højby Forsamlingshus Mødets afholdelse: Der planlægges et kort indlæg af sognepræst Carsten Andreassen, og efterfølgende vil Søren Windell komme med et oplæg til debat omkring dagens emne. Kommunen byder på kaffe og kage, hvorfor der skal ske tilmelding til mødet. Tilmelding skal ske senest onsdag d. 17. november 2021 til: Karin Rosenbæk SMS: 29 21 68 69 el. mail: karinmariarosenbaek@ gmail.com Læs evt. pressemeddelelse på www.hbnyt.dk Baggrund: Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense ønsker at udvide kapaciteten på ældreområdet og overvejer evt. at placere et alderdomshjem eller anden form for beboelse for plejekrævende ældre i Højby. EBBA OG EJVINDS BIAVL

Her er Naturhonning fra den lokale biavler.

I den anledning ønsker forvaltningen at høre lokalbefolkningens ønsker/forventninger til en evt. institution i lokalområdet og indbyder derfor til et åbent møde. Uanset om du er ældre og evt. på sigt har brug for pleje, eller du er pårørende til en, som har eller kan få behov for pleje, er du velkommen til at deltage og give udtryk til dine forventninger og/eller lytte til andres synspunkter. Forvaltningen er åben for at høre om lokalbefolkningens holdninger, og nævner f.eks.: • Opførelse af ældrevenlige boliger i samlet bebyggelse • Tilbud om aflastning for hjemmeboende demente • Opførelse af plejeboliger • Faciliteter, som muliggør integration med den øvrige lokalbefolkning • Beliggenhed (adgangsforhold, omgivelser) Karin, Lillian og Hans Henning

Honning er fantastisk.

Prøv vores tavlehonning direkte fra bistadet. Ebba og Ejvind Lindved Møllevej 35 Tlf.nr. 6595 7816 / 2125 3992

e-mail : ebbaogejvind@webspeed.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby bestemmer

I slutningen af oktober krydsede vi deadline for indstilling af ideer til Højby Bestemmer 2021. Styregruppen kan med glæde meddele, at vi har modtaget 5 ideer, som indstilles til afstemning. Idestillerne præsenterer deres ideer herunder og de vil naturligvis også skrive på vores facebookside samt være tilstede for at præsentere deres ide og svare på evt. spørgsmål på afstemningsdagen.

Udendørs fitness areal Højby er en by, hvor foreningslivet i og omkring hallen samler utrolig mange mennesker. Højby S&G har et stort udbud af sportslige aktiviteter i området – fælles for alle er, at der er stærke frivillige kræfter bag og at der er fokus på det gode sammenhold gennem bevægelse. Vores idé om et udendørs fitness areal ved Højby hallerne skal understøtte det gode foreningsliv ved eksempelvis at søskende kan lege på banen, imens søster eller bror deltager i deres aktivitet, at alle aldre kan dyrke udendørs fitness i et dejligt område – eventuelt i forbindelse med en løbe- eller gåtur. Banen kan ligeledes bruges som led i opvarmning eller træningsøjemed på eksisterende hold eller som et supplement til de 4

Mere info om selve afstemningen kommer på vores facebook side ’Højby Bestemmer’. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så I kan komme til hjemmebagte æbleskiver og afstemning på Café Bakkegården, søndag d 12.12. kl. 14-16. HUSK! Alle borgere, der er fyldt 10 år og bosiddende i Højby sogn, kan stemme. Mange hilsener fra styregruppen i Højby Bestemmer, Karin, Palle, Claus, Lene og Ditte

gode faciliteter, der er i byens indendørs fitnesscenter. Derudover er tanken, at forældre kan tage deres børn med og få trænet samtidig med at områdets trampoliner eller multibane bliver benyttet af børnene. Det er vores forventning, at banen vil bestå af forskellige komponenter, der bruges i forbindelse med fitnesstræning. Komponenter som kan bruges af alle, der har lyst til en alternativ udendørs form for træning/bevægelse. Vi håber, at et kommende fitnessområde vil være med til at skabe liv og gode stunder for store og små. De bedste hilsener fra Nick og Pernille

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Smuk biodiversitet i grøftekanten Flere rabatter i Højby, kan med fordel omlægges til blomsterende, insektvenlige områder. Vi vil i dette forslag koncentrere indsatsen om rabatten mellem cykelsti og vejbane fra Rema til Netto, hvor vi ved at lave en blanding af såede miljøplanter, stauder og træer tilsigter, at der vil være blomster hele sommerhalvåret. Formålet med projektet er at forskønne rabatten og at øge biodiversiteten i området.

tal (minus januar) kl. 10 ved busstoppestedet. I hverdagen holder vi naturligvis øje med om der er affald, invasive planter og lignende. Ud over at forskønne en vejstrækning i Højby, er der en social gevinst og tilfredshed ved at udføre arbejdet i fællesskab. Arbejdet kan udføres i etaper, alt efter hvor mange der melder sig til at deltage. Hvis der er overskud til det, vil vi gerne fortsætte forskønnelsen af Højby, ved at sætte blomsterløg i rabatten, videre op mod fakta.

Arbejdskraften til at udføre arbejdet skal komme fra frivillige, som også efterfølgende står for vedligeholdelsen. Arbejdsgruppen mødes f.eks. 1. lørdag i hvert kvar-

Vi forventer at kunne starte projektet 1. lørdag i marts 2022.

Hundeskov/-areal i Højby Mange familier har hund, og rundt regnet er der ca. 500 hunde i Højby. Der er ingen steder i Højby, hvor det er tilladt at lade sin hund være løs. Nogle bor i rækkehuse med små haver, og andre bor i lejligheder. For dem er det svært at aktivere og træne deres hund, når der ikke er et område, hvor man kan lade sin hund være løs. Mange kører til hundeskove andre steder i Odense eller andre byer, for at give deres hund den oplevelse det er at lege med andre hunde. Men ikke alle har bil, og de der normalt kører til andre steder, kan spare tid og brændstof, hvis vi får en hundeskov lokalt.

Vi ønsker at indhegne et område på Højby Overdrev. Vi vil sætte et bord-bænkesæt op, så man kan holde et hvil mens man er der. Vi ønsker placeringen på et område mellem Højbyhus og Musiklegepladsen. Der er en god parkeringsplads ved indgangen til området. Adresse: Højbyvej 5B Højby Overdrev er et naturskønt område med stor biodiversitet, hvor mange nyder at gå tur. Vi ønsker at etablere hundeskoven på en del af området. Der er stadig masser af plads til vildt, fugle og insekter.

Hunde har stor glæde af at mødes med andre hunde, og hundeejere har glæde af at dele erfaringer. Vi er derfor ikke i tvivl om, at der er basis for et godt fællesskab med en lokal hundeskov.

Mange hilsener, Iben og Claus

Vi mener, at en hundeskov vil være til glæde for både hunde og deres ejere, men også til gavn for dem, der ikke ønsker at møde løse hunde. På gruppens vegne Gerda Thomsen


Højby bestemmer Teqball borde ved Højby Hallen/Fodbold afd. Vi ønsker at opstille 2 teqball borde ved Højby-hallen/ fodboldafdelingen som kan benyttes af alle børn, unge og voksne, hele året rundt. De 2 Teqball borde vil bidrage til at børn og unge har en ekstra aktivitet, ligesom eksempelvis trampolinerne og multibanen. Bordene kan bruges til mange forskellige spil, blandt andet fodbold, håndbold, bordtennis, padel osv. Bordet kan stort set inkluderes i alle former for træning, hvor man især kan øve sin teknik, eller bare have det sjovt sammen med sine kammerater. Kendte fodboldspillere som bruger bordet kan nævnes, Messi, Ronaldinho og Mane.

Kim Elgaard og Brian Brizze, som blandt andet er kendte for deres fodboldtricks på youtube, kommer forbi og vil være med til at indvie bordene og vise hvad man kan bruge dem til. Til indvielsen inviteres Højbys børn og unge til en festlig dag med en masse sjov. Bordene vil kunne etableres indenfor midlerne fra Højby Bestemmer og kan derfor færdiggøres hurtigt. Der er opbakning til projektet fra Højby S&G Fodbold, og vi håber Højby vil stemme på projektet, så vi kan skabe endnu en aktivitet for børn og unge i området omkring hallen. Mvh Kennet

Kunst i Højby Kunstneren Frank Fenriz har i 2018 leveret kunst til Højby med temaet Udsyn & Indblik. Dengang var det med undertitlen ”Poeten” placeret i rundkørslen ved SuperBrugsen, og dengang med tilskud fra Højby Bestemmer. Vi er nogle højbyborgere, som synes, der skal være mere af det. Vi har fået et tilbud fra samme kunstner om at lave endnu et kunstværk med samme tema, denne gang med undertitlen ”Trolden og Ballerinaen”. Skulpturen indeholder det voldsomme og dramatiske, sammen med det mere sarte og forfinede. Den er tænkt placeret i den anden rundkørsel ved Højby allé.

Skulpturen er tænkt som et offentligt kunstværk til glæde og inspiration for borgerne i Højby. Den rummer en vis billedlig fortællende magi. Når man kommer kørende ind imod den fra Svendborgvej, ser man en dansende trold og ballerina, der så at sige ikke er der, men udskåret fra pladen. Når man så svinger rundt, vil der komme en mystisk trold til syne, der sniger sig ud af pladen, som de 2 andre skulpturer er udskåret fra. Den nye skulptur vil skabe en sammenbindende identitet i Højby området, som området med de blå væsener. Med venlig hilsen Vibeke og Hans-Otto

H JBYHUS JBYHUS butik bageri café

TIRSDAG TIL FREDAG 9-17 LØRDAG 8-13 SØNDAG OG MANDAG LUKKET

HØJBYVEJ 5A 5260 ODENSE S TLF. 66 17 43 40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Højby Filmklub Af Hans-Otto Riisom

Onsdag den 1.12.2021 kl. 19: Dramakomedien ”Den tid på året” af og med Paprika Steen Hjemme hos Katrine og Mads, en helt almindelig familie, skal man i år atter samle hele familien om en traditionsrig juleaften med salmesang og andesteg, På en aften som denne er der naturligvis plads til alle, de fraskilte forældre, den rapkæftede lillesøster, hendes nye mand og ikke mindst familiens børn, som skal passe ind i forældrenes forestilling om hjerternes fest. På overfladen sitrer en intens stemning af irritation, der er lige så antændelig som et tørt grantræ, og efterhånden som maden falder tungt og julegaverne skuffer, brister enhver illusion om julefred. For intet er, som vi bilder os ind på den tid af året.

Mandag den 10.1.2022 kl. 19: Wild Tales Wild Tales' følger en række personer, der ender i ekstreme situationer. Først befinder vi os på et fly, hvor passagererne opdager, at de alle har ét bekendtskab tilfælles, og at deres fremtid mildest talt er usikker. Et andet sted genkender en servitrice den mand, der ruinerede hendes familie, og nu overvejer hun at tage hævn. Filmen er konstrueret af seks forskellige episoder, der alle har hævn som omdrejningspunkt. Strukturen kan minde om film som Four Rooms og Sin City med et stænk galskab fra Pulp Fiction, men 'Wild Tales' er, med sin galgenhumor, helt sin egen. Denne originalitet er blevet hædret med hele 23 priser verden over, mens filmen blev nomineret til en Oscar tidligere på året.

Ønsker du at deltage i spisningen kl. 18: kogt hamburgerryg og ristet medister med grønlangkål, hertil hvide og brune kartofler samt grønkålsalat, er prisen kr. 100,- inklusive kaffe til filmen. Tilmelding nødvendig, også til film, til Hans-Otto på 50 55 77 89 eller mail: hori@outlook.dk senest den 26.11.

Ønsker du at deltage i spisningen kl. 18: Boller i karry - er prisen kr. 80,- inklusiv kaffe til filmen. Tilmelding på 50 55 77 89 nødvendig til film - også til mad, hvis det ønskes, senest den 6.1. 2022.

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

6

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

-godt håndværk er vores ansvar!


Aktuelt Af Michael K. Larsen

Nyt fra Motorvejsstøj Odense S og SØ Støjgruppen er på vejen igen Tirsdag den 21. september var Motorvejsstøjgruppen i København. Her havde vi fået foretræde for transportudvalget og dens minister. Vi startede tidligt om morgenen, hvor vi alle mødtes ved Fakta. Her kom der en bus med flere af Odenses byrådsmedlemmer og samlede os op. Undervejs til København fik vi en god snak med Christoffer Lilleholt, som var med i bussen. Han skulle også til møde med transportudvalget om samme sag. Da vi ankom til Christiansborg, skulle alle først igennem et securitycheckpoint, hvorefter vi blev ført op til transportministeriet. Her skulle slaget slås. Vi havde meget præcist 15 minutter til at fremlægge vores sag. Ministeren så og hørte os og sagde, da vi gik: I har en sag her og har - på jeres egen helt specielle fremgangsmåde – fået råbt en del politikere op. Vi holder øje med jer. Efter vores møde med transportudvalget fik vi en meget personlig og fyldestgørende rundvisning på Christiansborg af Lars Christian Lilleholt. Vi så folketingssalen og mange andre flotte sale, vi kom forbi en montre med grundloven og med god stemning kørte bussen tilbage til Højby,

grupper langs med motorvejen. Et godt og konstruktivt møde, hvor mange ting blev vendt og drejet. Ligeledes blev der snakket økonomi og sundhed. Motorvejsstøjgruppen Odense S og SØ gik fra mødet med en god fornemmelse og kæmper således videre for vores fælles sag. Borgmesteren i Fraugde Tirsdag er åbenbart en god mødedag, i hvert fald havde borgmester Peter Rahbæk Juel meldt sin ankomst i Fraugde til endnu et møde med Motorvejsstøjgruppen Odense S og SØ. Flere af gruppens medlemmer deltog i mødet, og igen syntes alle, at pilen peger den rigtige vej. Sidste nyt Motorvejsstøjgruppen er nu blevet lovet nyere støjmålinger, som skal danne baggrund for vores videre kamp mod motorvejsstøjen og det støjhelvede, flere i Højby kæmper med hver dag. God bedring Motorvejsstøjgruppen Odense S og SØ har erfaret, at en af gruppens store tovholdere, nemlig Lars Christian Lilleholt, er blevet langtidssyg. Der skal fra alle i gruppen lyde en kæmpe tak for indsatsen og rigtig god bedring.

Rundbordssamtale Allerede ugen efter, nemlig den tirsdag den 28. september, var Motorvejsstøjgruppen på banen igen. Denne gang skulle vi til møde med Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel og andre støj-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Højby Sundheds Center

Af Thomas Fyrst

Alletiders julegaveidé. Giv dig selv eller en af dine kære en omsorgsfuld gave - en eller flere behandlinger eller måske et gavekort til en af vores behandlere. Vi begynder at opholde os lidt mere inde, og det er den tid på året hvor vi kan gøre lidt mere for os selv enten for at bedre noget vi har oplevet hen over sommeren og efteråret, eller for at være klar til når vi igen skal ud og være i vigør til foråret eller sommeren. Hos Højby Sundhedscenter tilbyder vi både individuel behandling og forskellige former for holdundervisning, så hør din behandler, hvilke muligheder der netop vil passe til dig - det er også her, at du har mulighed for eventuelt at købe årets gave. Alle Højby Sundhedscenters behandlere ønsker dig glædelig jul & godt nytår! Nyt fra Klinik Sandermann Går du eller en af dine kære rundt med fx maveproblemer, stress, smerteproblematikker, fertilitetsproblemer, udfordringer i overgangsalderen som både kvinde og mand eller andet? Så kan en komplementær hormonterapeut sandsynligvis hjælpe dig. Marianne fra Klinik Sandermann blev i oktober efter et 2 års studie færdiguddannet som lægeeksamineret komplementær hormonterapeut. Som komplementær hormonterapeut leder Marianne som en detektiv grundlæggende efter sammenhænge og årsager i hele dit symptombillede og ikke kun i det enkelte symptom. Det gør hun med udgangspunkt i kroppens biokemi, eventuelle blodprøver fra læge/sygehus og med forskellige test og screeninger 8

Højby SundhedsCenter i klinikken samt et uddybende spørgeskema med en 5 dages kostdagbog. Derudover kan det i nogle tilfælde også være vigtigt med laboratorietest, som bliver lavet i udlandet. Ud fra alle disse undersøgelser og data udarbejder Marianne et program helt specifikt til dig med både kost, kosttilskud, daglige vaner, kostguide, optimal type motion ud fra dine symptomer m.m. Er du interesseret eller har du et spørgsmål, er du altid hjerteligt velkommen til at kontakte Klinik Sandermann på tlf. 20 87 47 42, besked på Facebook eller på kliniksandermann@outlook.dk alle ugens 7 dage. Vitas Fodpleje Året er ved at være slut og Vitas Fodpleje vil benytte lejligheden til at ønske alle kunder og læsere af vores input fra Højby Sundheds Center en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR med tak for det gamle.... Jeg håber, vi ses i det nye år igen. Jeg har til januar været 5 år i Sundhedscenteret her i Højby, ja tiden løber, og vil til mine søde kunder, der kommer på min klinik, sige jer alle tak fordi I støtter mig og vil i januar have lidt sødt stående fremme til dig, mens du får fødderne behandlet. Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på, at du kan søge tilskud ved Odense kommune, hvis du som pensionist ikke selv kan ordne dine fødder, men jeg kan desværre ikke indsende til 'Danmark'. Driller benene dig? Jeg har med min banebrydende akupunktur hjulpet flere hundrede personer, som tidligere har oplevet, at problemer eller smerter

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

i benene satte en begrænsning for hvad de kunne. Selv personer der gennem årtier har døjet med smerter eller problemer har oplevet overraskende resultater, som de ikke troede var mulige.

Akupunktur Thomas Fyrst

3115 2507 www.thomasfyrst.dk

Højby Sundheds Center

Læs mere og book tid på www.thomasfyrst.dk eller kontakt Thomas på 31 15 25 09. Tidsbestilling nødvendig. Jeg er RAB-godkendt, som mange sundhedsforsikringer kræver, og indberetter til Sygeforsikring Danmark for dig.

Zoneterapi Marianne Sandermann 2087 4742 kliniksandermann@outlook.dk

Fodpleje Vita Jensen

Psykoterapi Michael Heckenthaler

Fysioterapi Jonas Erik Nielsen

Rosenmetoden Anette Venston Ritz

6166 1731 www.vitasfodpleje.dk

2856 0737 Jonas@fysnu.dk

3110 5804 www.hoejby-psykoterapi.dk

2721 8336 www.intelligentkrop.dk

Find mig på:

Facebook: Vitas Fodpleje Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk


Skolerne På vores skole kan vi hinandens navne

HØJBY FRISKOLE Tradition og fornyelse

Andrea, 6. klasse

På vores skole siger vi altid godmorgen Christine, forælder

Skriv op på vores hjemmeside med NemID

På vores skole savner vi næsten ikke vores mobiler Lukas, 9. klasse

På vores skole har alle store hjerter Malin, 3. klasse

Hestehøjvej 80 · 5260 Odense S · 65 95 82 24 · kontor@hoejby-friskole.dk · www.hoejby-friskole.dk

Af PR-udvalget

Jubii – vi har fået ny bålhytte! Den 8. september var en festdag på Højby Friskole. Her kunne vi endelig holde rejsegilde for vores nye, lækre bålhytte, som vi har glædet os til. Det er faktisk en drøm, der går i opfyldelse - især for vores frittervoksne. Bålhytten på 5 x 9,5 meter er opført af to gæve tømrersvende, Lars og Andreas, fra Sydfyns Trædesign. De har designet hytten for os, og er kommet med gode råd til indretningen. Træerne der er brugt til at opføre hytten, har tømrerne selv fældet på Sydfyn og savet op i planker og stolper på deres eget savværk. Så en helt igennem fynsk bålhytte!

Ud over at den gamle bålhytte var lille og af ældre dato, var det fra starten tiltænkt, at den nye skulle være så stor, at den kan kan rumme en hel klasse og benyttes i undervisningen. De første Natur og Teknik timer har allerede været gennemført i den, og det er vist kun fantasien, der sætter grænser for andre muligheder. Som I nok kan forstå, så er vi utrolig glade for vores nye bålhytte, og vi håber også, at der er andre, der vil benytte den, fx i ferier og weekender! Det må man rigtig gerne – bare man behandler den godt – og rydder op efter sig ☺

Selve rejsegildet blev fejret på traditionel vis - pølser, pølsebrød og sodavand blev indtaget i stride strømme, mens solen skinnede og rejsegildekransen svajede over den nye bålhytte. Bålhytten er allerede kommet godt i brug. SFO’en bruger den hver uge til båldag, og her er børnene vilde med, at de alle kan være inde i hytten, så man slipper for kø ude i regnen. Og pandekager lavet over bålet smager altså bare godt!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Skolerne Af Susan Buer Toldam, Højby Skole

Højby Skole

var, svarer hun: “At gøre børnene glade!”

Endelig Miniby igen! Det var både trangt og tiltrængt, da Højby Skole torsdag d. 23. september kl. 14 bød inden for til åbent hus for alle forældre. Det var afslutningen på tre dages “Miniby”, som var blevet udskudt et helt år pga. coronarestriktioner.

En førstegangsdeltager For Adrian i 1.B var det første gang, han deltog i Miniby: “Det var sjovt at være sammen med andre klasser,” fortæller han, “og sjovt at lave tingene.” Adrians arbejde var i “Snitteværkstedet”, som lavede produkter i træ til at sælge ved Åbent Hus-arrangementet, og her fik han bl.a. lavet sin egen smørkniv og en fugl til pynt.

Helt ualmindelig undervisning Når Miniby løber af stabelen, er al undervisning omlagt og alle klasser spredt rundt på skolen. Små og store bliver blandet på tværs af klasser og har søgt arbejde mellem ca. 15 virksomheder ledet af skolens lærere samt de ældste elever i 7.-9. klasse. Virksomhederne spænder fra alt mellem raketbygningsfirma og byorkester til café og beautysalon, og det er vidt forskellige evner og kompetencer, som eleverne får trænet i løbet af dagene. Det føles nok ikke som undervisning, selvom målene er klare: Minibyen skal være en bæredygtig by med FN’s verdensmål i fokus og dyrke fællesskaberne på tværs af alder. ...bare fællesskabet! For Paniz Bonyadi i 7. B var det virkelig velkomment med tre dages Miniby efter halvandet skoleår præget af corona: “Det var virkelig sjovt og hyggeligt og noget, man har savnet!” Savnet gik ikke på noget særligt, fortæller Paniz, simpelthen “bare fællesskabet”. Paniz var en af de store elever, der var ansat i “Salon Rolighed”. Her skulle hun bl.a. give de små børn en ansigtsmaling efter eget ønske. Når hun bliver spurgt, hvad det bedste ved hendes job 10

Det store cirkusshow Et helt andet sted i byen foregik et stort show, som bl.a. Jonas Pourroy fra 6. A deltog i. Han havde fået arbejde i byens cirkus og fik til opgave at træne sine evner som jonglør. Han fortæller, at det bedste ved dette års Miniby var at lave det store show om torsdagen. Her skulle han jonglere med ærteposer, ringe, kegler - og klude! Verdensmålene som forpligtelse Og hvad havde det hele så med bæredygtighed og FN’s verdensmål at gøre? Alle virksomheder forpligtede sig på at arbejde med mindst ét af FN’s verdensmål, og det resulterede bl.a. i, at caféens medarbejdere skulle ud at skralde og finde råvarer, der kunne reddes fra madspild, til brug i caféen. Også byens borgmester, Viggo Urskov Jønch-Clausen fra 9. A, gik ind i kampen. Han besluttede at lægge restriktioner på reklamerne i byen for at undgå overforbrug af papir. Virksomheden “Pop Art” viste, hvordan man kan gøre sine gamle møbler smarte igen med lidt maling - og dermed undgå at købe nye.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Paniz fra 7. B sminker en af de yngre piger i “Salon Rolighed”

Adrian fra 1. A viser resultatet af sit arbejde i “Snitteværkstedet”

Information fra byforvaltningen - en levende reklamesøjle for at undgå papirspild

Jonas fra 6. A træner op til det store cirkusshow


Skolerne

Kom til info-aften på 20. januar kl. 18-20 på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Lindvedvej 64, 5260 Odense S

FORELSK FORSKEL LIGHED

Steiner HF steinerhf-odense.dk

Vil du gerne en anden slags ungdomsuddannelse?

RUDOLF STEINER-SKOLEN I ODENSE HOLDER

JULEBASAR LØRDAG 27. NOVEMBER KL. 10.00-15.30

I ÅR HAR VORES HYGGELIGE JULEBASAR TEMAERNE

JUL I HAVEN GAVEN UNDER TRÆET NOGET GODT I MAVEN JUL I STUEN - VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG! LINDVEDVEJ 64 5260 ODENSE S WWW.RSS-ODENSE.DK

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Aktuelt Energi Fyns fonde uddeler 2,5 mio. kroner til lokale projekter Går du med en idé, der kan gavne og gøre en forskel på Fyn? Så er det nu, at du kan søge Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond om midler til at føre ideen ud i livet. Energi Fyns to fonde har netop skudt en ny ansøgningsperiode i gang, og frem til den 31. januar 2021 kan man søge fondene om midler til store og små projekter, der gør en forskel på Fyn. Ved den seneste fondsuddeling i april modtog 28 fynske projekter støtte fra Energi Fyns to fonde. Blandt fondsmodtagerne var Robothus Fyn, der modtog 80.800 kroner til et makerspace, Lohals Havn, der modtog 99.000 kroner til to flydende sheltere, og Viking Drone, der modtog 300.000 kroner til udvikling af en ny droneløsning. - Som andelsselskab ejet af 210.000 fynske andelshavere betyder det meget for os, at vi med vores fonde kan støtte projekter til gavn for Fyn og fynboerne. På den måde er vi med til at skabe god energi og bidrage til udviklingen på Fyn, fortæller Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn. Støtte til mange fynske projekter Energi Fyns fonde blev stiftet tilbage i 2005 med midler fra salget af aktier i det daværende energiselskab Elsam. Siden da har fondene hjulpet mange spændende ideer og initiativer godt på vej. - Mange gode og spændende projekter har gennem årene benyttet sig af muligheden 12

for at søge midler fra vores to fonde. Hos Energi Fyn ser vi det som en naturlig opgave via fondene at støtte projekter, der gavner Fyn og fynboerne. Der er mange gode ideer på Fyn, og vi er glade for, at vi som andelsselskab igen i år kan bidrage til, at ideer og projekter bliver ført ud i livet, siger Bent Agerholm. En bred vifte af projekter Det er en meget bred vifte af projekter, der gennem tiden har modtaget støtte fra Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond. Fælles for de to fonde er, at der kan søges om midler til projekter inden for et geografisk område, der omfatter Fyn og omkringliggende øer. I 2022 uddeler Energi Fyns fonde samlet op til 2,5 millioner kroner. Fondene kan søges frem til den 31. januar 2022 via www.energifyn.dk/ fonde. Fondsmodtagerne offentliggøres i april 2022. I sidste ansøgningsperiode modtog 28 projekter fondsmidler. Samlet modtog de 28 projekter 2,2 millioner kroner. Fakta om Energi Fyns fonde Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige projekter på Fyn. Projekterne skal være af blivende karakter, have almennyttigt eller almenvelgørende formål og appellere til og nydes af et betydeligt publikum. Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og selskaber. Fonden uddeler i 2022 op til 1,5 millioner kroner.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Energi Fyns Udviklingsfond støtter forsknings- og udviklingsprojekter på Fyn inden for energiudvikling og elektrotekniske fagområder, herunder projekter, der støtter den grønne omstilling. Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervsvirksomheder. Projekterne må gerne være etableret i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner eller i samarbejde med erhvervslivet. Fonden uddeler i 2022 op til 1 million kroner. Sidste frist for ansøgning til fondene er den 31. januar 2022 kl. 15. På www.energifyn.dk/fonde kan man finde yderligere information og læse mere om, hvad fondene tidligere har støttet. Kontakt Adm. direktør hos Energi Fyn Bent Agerholm, tlf. 63 17 19 00.

Foto: Tidligere fondsprojekter: Robothus Fyn modtog i april 80.800 kroner fra Energi Fyns Almene Fond til et makerspace - https://www.skyfish.com/sh/8201c71edd053c 662a834dbcb2f8260c817a61c 4/3fc20569/1963776/51901447 Møntergården modtog i april 200.000 kroner fra Energi Fyns Almene Fond til en permanent udstilling om fattigdom - https://www.skyfish.com/sh/ab7e5612013ea3 c276ef59f2acd2686a957898e 1/3f320564/1905628/50195167 Snublesten Fyn modtog 20.000 kroner til etablering af 14 snublesten i Odense, Assens og Svendborg https://www.skyfish.com/ sh/6ecbbd93dab5cefac645 b35c453499d348e8e580/3f ba0568/1956477/51901464


Højby Bridgeklub Af Ella Myhring

- Kort og godt! Hverdagen ved bridgebordene er fuld af udfordringer og hyggeligt samvær. Det føles godt at være i gang med de ugentlige turneringer igen. Klubben forsøger også at stable de større og traditionsrige begivenheder på benene, som vi plejer. Således har der været afholdt Højby Open, som fik besøg af 104 spillere. Det er færre end tidligere, men alt taget i betragtning er det absolut tilfredsstillende deltagelse. Det var glædeligt, at de to af fire rækker blev vundet af lokale spillere, nemlig henholdsvis Sanne og Kurt Larsen og Birgit Rasmussen med makker Knud Hansen.

Når dette blad ligger i postkasserne, er de årlige juleafslutninger lige om hjørnet. Vi glæder os til at kunne slutte semesteret af med hyggelige turneringer og dejlig julemad. Højby Bridgeklub kunne godt bruge nogle flere medlemmer. Spred endelig budskabet i dit netværk. Interesserede opfordres til at kigge os i kortene på hjemmesiden http://www.bridge. dk/4521/ og/eller kontakte formand Vibeke Alrø på hoejbybridgeklub@gmail. com eller telefon 24 47 22 15.

Sanne og Kurt Larsen

Birgit Rasmussen med makker Knud Hansen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Spejderne I år kan spejderne igen afholde Julebanko I sidste nummer af Højby Nyt lovede jeg at skrive mere om spejdernes juleaktiviteter. Når dette nummer af bladet kommer i postkassen, så er vore forældre og spejdere på gaden med salg af julestjerner. I dette nummer kan jeg fortælle om vores julebanko. Sidste år kunne spejderne for første gang i mere end 20 år ikke afholde det traditionelle julebanko. Årsagen var naturligvis corona-restriktionerne. Men heldigvis kan vi i år genoptage denne tradition! Julebanko afholdes søndag 28. november kl. 13-17 på Højby Friskole, hvor der ud over banko som sædvanligt også er tombola, amerikansk lotteri samt en julecafé, hvor der kan købes glögg og æbleskiver, kaffe og kage samt øl og vand. Der vil være gevinster til både børn og voksne i tombolaen og ved bankospillet.

Vi håber, at mange igen vil støtte op om spejderne ved denne hyggelige familiebegivenhed, der kan være med til at kick-starte julestemningen. 2020 blev for os alle et specielt år, men nu kan vi igen se frem til de gamle traditioner op mod jul. Desværre kommer vi til at skuffe mange, da vi ikke længere kan fastholde traditionen med salg af juledekorationer og adventskranse ved Brugsen. Forklaringen er, at vores ”personale” efter mange års tro tjeneste nu endeligt har valgt at gå på pension. Vi siger især Elin og Marianna en stor tak for deres mangeårige indsats.

I tombolaen vil der være mange gevinster til både store og små

Henning Holm Sørensen, spejderven

Gymnastiksalen på Friskolen er normalt helt fyldt – og også med masser af julestemning

Julecaféen er bemandet med juniorspejderne, der bl.a. sælger glögg og æbleskiver 14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Her ses bankogevinsterne i 2019 – mon ikke det bliver lige så godt i år


Spejderne

Gittes private pasning i Højby Overvejer du/I privat dagpleje til dit/jeres barn? Der er ledig plads pr. 1. januar og 1. februar 2022. Ved interesse eller spørgsmål kontakt mig endelig eller besøg hjemmesiden.

KONTAKT Gitte Vadstrøm Hestehøjvej 129 Højby Telf. 5045 2925 Mail: gittesprivatepasning@outlook.dk. www.gittesprivatepasning.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Højby Foredragsforening Af Astrid Lægaard

Onsdag den 13.10. havde foreningen engageret Bendt Bendtsen til at holde foredrag om sit liv og levned. Først som dreng/ung på landet, derefter som politibetjent og senere tilværelsen som politiker både i folketinget og Europa Parlamentet. Mange af medlemmerne havde tilmeldt sig i forvejen – og tak for det, da det hjælper bestyrelsen med at vurdere antallet af opdækninger. Det var en fornøjelse at kunne fylde salen i Forsamlingshuset med forventningsfulde mennesker, der havde stor glæde af atter at kunne samles om fællesskabet.

foreningen, hvor der altid er plads til nye medlemmer. Medlemskabet kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsesmedlemmer eller ved kommende møder. Desuden er der hjemmesiden: www.højby-foredragsforening.dk

Bendt Bendtsen var veloplagt og gav eksempler på, at også han havde lavet gale streger som ung. Alvor blev vekslet med mere humoristiske anekdoter og erindringer. Bendt Bendtsen lagde ikke skjul på de omkostninger, politikerlivet har medført for såvel familieliv såvel som for helbredet. Dette havde han også omtalt i den bog, han havde fået udgivet efter, at han først havde forestillet sig, at det nedskrevne udelukkende skulle være erindringer til familien. Efter kaffebordet og endnu flere anekdoter var Bendt Bendtsen åben for at besvare spørgsmål fra salen. Der var bragende klapsalver efter foredraget. Ikke-medlemmer skulle betale 50 kr. for at deltage, dette vil i 2022 stige til 75 kr. Sat i forhold til fuldt medlemskab vil det derfor bedre kunne svare sig at melde sig ind i foreningen for at deltage i aktiviteterne. Der var da også den aften en del indmeldinger til Foredrags16

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Folkekirkens Nødhjælp Af Anne Bøttiger

IIIHHH - Så er julen lige om hjørnet IGEN - IGEN

- Når I får dette nummer af Højby Nyt, er der kun en måned til juletræet står pyntet og gaveindkøbene er overstået. Men inden vi alle når dertil, får I lige en lille opsummering over tiden, siden vi sidst skrev om forandringerne i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik. Vi er kommet fint på plads i butikken, forandringen er markant, og mange kunder giver udtryk for den fine indretning. Lageret bliver efterhånden også mere overskueligt for os som personale. Det er ikke gået helt så stærkt som ønsket – men det skyldes bl.a. at der til stadighed vælter ind med skønne donationer. Vi har lavet nogle fine udstillinger i lagerets vinduer til Svendborgvej og til gårdsiden, og alle disse ting er naturligvis til salg. Henvend jer blot til butikspersonalet, og de henter fluks, hvad I ønsker at se nærmere på og evt. vil købe. Desværre må vi jo sige nej tak til store møbler, som f.eks. store sofaer og tunge skabe og store borde, men der kommer fine og spændende mindre borde, reoler og kønne stole m.m. ind, og de pynter i butikken. Salget af vores varer går strygende, der er tit kø ved kassen – og der er ingen sure miner at spore af den grund. Vi glæder os meget over jer vore kunder – og jeres gode humør. I kan finde mange gode, smukke og meget brugbare - og finurlige - julegaver på hylderne. Spørg os, hvis der skal findes en særlig gave til jeres kære, så hjælper vi gerne. Når dette blad kommer, har

vi sat en masse af de mange fine juleting frem i vinduerne og rundt omkring i butikken, og der kommer løbende mere til, efterhånden som der bliver solgt ud. De foregående år har vi haft dækket tre juleborde med tilhørende konkurrence. I år har vi ændret dette til ADVENTSBORDE, med tilhørende afstemning om det flotteste bord. Vores dekoratør er i fuld gang med planlægningen. Det skal nok blive flot!! Læs mere om bord-dæknings-konkurrencen i blokken nedenfor, og kom endelig ind og nyd synet af opdækningen og stem!

Vinderen trækkes af en tilfældig kunde d. 22 dec. Kl 15. Vinderen får direkte besked via telefon. Bordet bliver dækket til 1. søndag i Advent: 28. november 2. søndag i Advent: 5. december. 3. søndag i Advent: 12. december. 4. søndag i Advent: 19. december.

Se mere om konkurrencen i butikken. Butikkens personale ønsker alle donorer og kunder en GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR På gensyn i 2022 i Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Svendborgvej 319

LUKKE-/ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR: Lukket den 24. december Lukket den 25. december Åbent den 27. – 30. december Lukket den 31. december Lukket den 1. januar Borddækningskonkurrence

Igen i år starter december måned i butikken med vores juleborddækningskonkurrence for vores kunder. P.g.a. vores nye butiksindretning har vi ikke plads til at sætte tre juleborde op, så derfor er der ændret på bordopstillingen. Vi dækker et bord til hver søndag i advent, som kan ses og stemmes på i løbet af den forløbne uge. Som de tidligere år, trækkes der lod blandt stemmesedlerne om et gavekort på 200 kr. til et samlet køb i butikken.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Café Bakkegården

Bakkegården lever igen Så kom der liv i Bakkegården, stuerne emmer af liv, musikskolens toner lyder som sød musik, og bridgens kort bliver omdelt, Ja, alt er ved det gamle.

Efterårets arrangementer er forløbet med pænt besøg, og nogle endda helt udsolgt, så der er glæde blandt de frivillige, da de har fået megen ros for mad og betjening. Halloween Paw – ny uddeler i Superbrugsen – bød ind på et samarbejde omkring Halloween. Gratis græskarskæring på Bakkegården den sidste søndag i efterårsferien. Bakkegården var pyntet op til ”Slik eller Ballade” med spøgelser, gespenster, græskar, edderkopper og borddekorationer med uhyggeligt kryb i grenene, mens gratis græskar blev omdannet af flittige og meget interesserede børn og forældre. Baker Boys havde bagt en græskarkage, som kunne nydes til Superbrugsens saftevand, chips og mandariner, mens Bakkegårdens kaffe flød i rå mængde til de voksne. Hele herligheden var gratis og sponsoreret af Superbrugsen og Baker Boys. Vi takker for en uuuuhyggelig dejlig eftermiddag og for dejligt samvær med mange børn og forældre. Forårets oplevelser Forårets program er fastlagt, så I kan allerede nu begynde at glæde jer til Tarteletaften sidst i januar, februar byder på Svingende jazz, en aften med John Mogensen – kopi selvfølgelig. Som noget nyt og spændende skal vi prøve Glas-

18

smagning. Hvordan smager den samme vin af forskellige glas? Dernæst står fredagen på Sanne Jam – masser af hits af Sanne Salomonsen gennem tiderne. Folkekirkens Nødhjælp og Bakkegården er gået sammen om modeopvisning, så garderoben kan blive fornyet, da der efterfølgende mulighed for køb af tøjet. Vi ser frem til en spændende aften. Hjemmesiden vil blive opdateret i løbet af december, og cafébladet vil blive omdelt i begyndelsen af januar. Vi ser frem til jeres tilmelding på mobil 23 32 43 19 eller skriv en mail: bakkegaardenhojby@ gmail.com, så snart I har fundet det eller de arrangementer, I kunne tænke jer at deltage i. Vaskesøjle Ja, nu gik den ikke længere uden vaskemaskine på Bakkegården. Pengene er ganske vist små efter mange aflyste udlejninger og ingen caféaftener, så gode tiltag i Højby var heldigvis inden for rækkevidde. Ansøgning til Højby Nyt gav pote med positivt resultat, så nu bliver Bakkegården ejer af en vaskemaskine og tørretumbler, Bakkegården takker Højby Nyt mange gange for hjælp til nyerhvervelsen. Bakkegården ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn på Bakkegården i det nye år. Venlig hilsen Karin Rosenbæk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Café Bakkegården Af Ole Bøttiger

Vinterudstilling på Bakkegården Fra først i december udstiller Sonja Kristensen et udvalg af sine billeder på Bakkegården. Hun afløser Henning Andersen og Flemming Schrøders fine udstilling, hvor der især var stor interesse for Flemmings akvareller. Sonja Kristensen har sit eget lille atelier i hjemmet. Her bruger Sonja meget af sin fritid på at male med acryl både på lærred og filtpapir. Yndlingsmotiverne er valmuer og kvinder med rødt hår, men som noget nyt arbejder hun nu også med abstrakte

billeder. Her udfordrer hun sig selv ved at prøve nye malerteknikker og redskaber. Sonja Kristensen har ofte udstillet sine billeder og nu er turen kommet til Bakkegården. Udstillingen kan ses frem til cirka 1. marts 2022. Ønsker du at se udstillingen, uden at have et ærinde på Bakkegården, kan du kontakte os på tlf. 23 32 43 19 og aftale tid til et besøg på Bakkegården.

Sonja Kristensen

CAFEEN

Telefon 23 32 43 19 Bestyrelsesformand Karin Rosenbæk Telefon 29 21 68 69

UDLEJNING

BAKKEGÅRDEN Svendborgvej 319

www.foreningen-bakkegaarden.dk bakkegaardenhojby@gmail.com

Palle Sølyst Pedersen Telefon 50 48 07 14 pallesbmw@gmail.com

Ønsker man at leje Bakkegården, kan man få en fremvisning mandag eller tirsdag efter aftale med udlejer. Udlejningskalender kan ses på hjemmesiden.

Fredag den 19. november kl. 18.30

Mainly Irish

Per Vigand og Joe Reilly underholder med ægte irsk folkemusik kombineret med

irske anekdoter, jokes og stand-up

Entre: 100 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr. Menu: Hovedret: Mørbradschnitzel, blommechutney, bagte rodfrugter og baconsauce. Dessert: Pandekager i appelsinsauce med is.

t Udsolg www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Aktuelt Nyt fotostudie i Højby I mange år er det stuen, der er blevet ryddet, når der skulle tages portrætbilleder, men det er heldigvis slut. Fotograf Anders Wiuff har nu indrettet lokaler i Højby, hvor man kan få taget portrætfotos af børnene eller en selv. Anders har arbejdet med foto og video siden 1989 og har på video og TV fronten lavet mange TV programmer til både TV2 og DR - “Sporløs”, “Frømandskorpset”, “Jagerpiloterne” og senest dokumentaren “Et Landshold i knæ” om det danske kvindelandshold i håndbold, som blev vist på DR1 sidste år. “Men jeg mærker øget efterspørgsel på portrætter - både fra privatpersoner men også fra virksomheder og indtil videre har jeg enten gjort det fra hjemmeadressen eller jeg har taget

billeder “on location”. Men da muligheden bød sig at jeg kunne leje et lokale ikke langt fra, hvor jeg bor, så slog jeg til. Der er blevet fjernet nogle skillevægge, malet og lagt nyt gulv, så nu er studiet klar til brug.” Der har allerede være en del i studiet, men det store rykind plejer at komme op mod jul, når der skal gives julegaver af børnene og tages famile billeder. Så nu er muligheden blevet lidt lettere, for Højbybeboerne.

Enhver gård i Højby har garanteret et luftbillede af ejendommen hængende på væggen. Tidligere hyrede fotografer små fly og fløj rundt i Danmark og forevigede gårdene. Nu om dage, så sætter man oftest en drone i luften

i Højby

www.story-teller.dk anders@story-teller.dk Mobil: 27 79 27 50

Studiet er kun åbent efter aftale - og som en ekstra bonus info, så er Odense Zoo’s kommende julekalender med Flemming Jensen indtalt i disse lokaler hen over efteråret.

Højby fra luften Jeg har altid været fascineret af luftbilleder. Der sker et eller andet, når det går op for en, hvordan tingene ser ud ovenfra. Man kan blive helt draget ind i billedet og hvis man ovenikøbet har et tilhørsforhold til billedet, så er det endnu mere magisk at kigge på.

Julefotografering

Kig mod S. Toftevænget, Lindeskovhaven, Nr. Lyndelse Vej og Kærsagerhaven

og så kan man se det hele lidt ovenfra. Her er der lidt billeder fra en flot efterårsdag af Højby. Alle billederne er taget enten lige ovenfra Højbyvej 3B eller fra parkeringspladsen/ marken ved Musikrummet. Dronen var i ca. 100 meters højde.

Kig mod Ø med de nye bygninger på Aulkærvænget

Jeg er uddannet droneoperatør og har dronebevis, som betyder at jeg må flyve i byzone op til 120 meter. Anders Wiuff

Højbyhus og Højbyvej 3B 20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt

Kig mod NØ med Højbyvej og jernbanen

Vandværket med det nyklippede område

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program

Gældende fra 18.11. 2021 - 21.1. 2022 Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 10-11: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30-9.55: Badminton Højbyhal 2 Onsdag kl. 9-11: Bordtennis Multihal. Fra 2. maj til september Torsdag kl. 9-11: Tennis på tennisbanerne. Prisen for aktiviteterne vil være Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Forbehold for ændringer p.g.a covid 19 Mandag den 22. november kl. 13-16 Blomsterbinding/bogcafé Tilmelding til Ruth senest den 15. nov. i Mandagscaféen. Fredag den 26. november kl. 8 Tur til Tyskland Vi mødes ved det tidligere Aldi og kører til Harrislee til det store Fleggaard Indkøbscenter, hvor der bliver lejlighed til at gøre fordelagtige juleindkøb. Husk mundbind og coronapas. Efter vore forhåbentlig gode indkøb samles vi i bussen og kører til Kværs Kro, hvor vi får en dejlig middag med flæskesteg og risalamande samt en god kop kaffe. Forhåbentlig mætte og vel tilpasse samles vi i bussen og kører til Højby. Forventet hjemkomst kl. 17.00 Husk pas og euro! Pris pr. person inkl. tur og middag kr. 225. 22

Billetter købes i Mandagscaféen Mandag den 29. november kl. 12.30-16 Julebanko Bemærk starttidspunkt. Der er trykfejl i det omdelte program. Mandag den 6. december kl. 12.30-18 i Højby Forsamlingshus Julefrokost Bemærk starttidspunkt. Der er trykfejl i det omdelte program. Vi skal som sædvanlig have en dejlig julefrokost med de traditionelle retter, og når den er spist, kan det være, julemanden kommer forbi med en overraskelse. Herefter spiller Palle Gildberg. Pris kr. 200. Billetter købes i Mandagscaféen. kl. 12.30-16 Banko Mandag den 10. januar Mandag den 17. januar kl. 13-16 Bogcafé Madholdene Hold 1: 5.10., 2.11., 11.1. Hold 2: 1210., 9.11., 18.1. Hold 3: 19.10., 16.11., 25.1. Fælles juleafslutning den 23.11. Eva Carlsen, tlf. 27 51 97 45. Svømning Vi har et hold med motion/ hyggesvømning hver fredag kl. 8 frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Freddy Clausen, Hestehøjvej 114, 5260 Odense S. Tlf. 20 30 43 92, e-mail: f.klausen@youmail. dk. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Badminton Vi spiller badminton hver onsdag fra kl. 8.30 i ny hal. Husk at møde op, så vi kan få nogle gode kampe, Johs Videsen står som sædvanlig for træningen, ligesom han administrerer vores boldkasse. Gymnastik Vi laver gymnastik hver onsdag fra kl. 10 i ny hal, så alle kan komme i god form. Som noget nyt vil Marna Andersen og Karen Jørgensen deles om at lede gymnastikken. Husk håndsprit og håndklæder (til liggeunderlag). Bowling. Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Bordtennis "Vi er et lille hold på 9 personer, der spiller bordtennis hver onsdag fra kl. 9 i Multihallen. Vi har 3 borde, og hvis du går med en lille bordtennisspiller i maven, så mød op. Det er ingen betingelse at du er god til det. Det er glæden, passionen, livsglæden og nem adgang til motion og træning. Samt ikke mindst træningsværdierne, fysisk, mentalt, krop & hjerne på én gang, læringen, konkurrencen & kampen. Vi lægger meget vægt på fællesskabet og social samhørighed, som er meget vigtige pejlemærker for os. Vi spiller på et meget varieret niveau. Så har du lyst, så mød bare op i Multihallen på onsdag kl. 9 . Vi har bolde. Hvis du ikke

har et bat til at starte med, finder vi en løsning herpå. Det er Per Hansen, der står for aktiviteten. Til. 24 27 62 08. eller mail: Perdorte.hansen@gmail. com" EDB Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes: PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC. Hjælp er gratis for medlemmer. Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Bent Kirkmand , tlf. 51 22 68 12 Ove Frank, tlf. 28 71 81 31 Gå-gruppen Består i bedste stil. Vi deler os op i 2 grupper Kom og vær med på et af holdene. Vi går hver tirsdag kl. 9.30 fra Fakta Korte onsdagscykelture Oktober - november Vi cykler alle onsdage kl. 13 og mødes på Bakkegårdens parkeringsplads. Turen varer mellem 1½ og 2 timer. Selvom mange har el-cykler, kan alle være med – også med en cykel uden motor – da vi cykler stille og roligt, så vi samtidig kan nyde naturen og snakke sammen. Vi holder en pause undervejs, hvor vi hygger os med vores medbragte kaffe og evt. brød/kage. Husk også vand til turen. Så mød op og få en god oplevelse.


Højby Seniorforening 24.11.: Kohaveskoven 1.12: Dømmestrup/ Skullerudsholm 8.12: Stenmuseet 15.12.: Soluret 22.12.: B 67 baner 29.12.: Schæferhundebanen. I januar er der ikke fastlagt ture. Vi mødes som sædvanlig, og de fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen. Mød op, vi har det det afslappet og hyggeligt og får samtidig ny energi på en god måde. Vi ses - vel mødt! Svend Aage Clausen . tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup. tlf. 29 12 86 01 Torsdagscykelture Oktober - november. Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 18.11.: Søparken Kl. 13, 25 km 25.11.: Kunstbygningen Kl. 13, 25 km Der er ingen fastlagte cykelture i december, januar og februar måned De fremmødte aftaler, hvor man kører hen.

I næste kvartal kan vi igen køre normalt. Vi kører hver søndag eftermiddag en biltur. Deltagerne får en invitation på SMS eller mail med tidspunkt og destination. Vi er meget modtagelige for ønsker og ideer. Kan også lave ture andre dage og aften, hvis det ønskes. Det skal så laves med tilmelding. For at kunne sende informationer beder vi alle sende os besked om, hvorvidt I ønsker at få tilsendt informationerne på SMS eller e-mail. (Den gamle SMS liste er slettet). Ønskes yderligere information kontakt: Sv. Aage, 24 66 06 10, eller Gerda, 22 67 87 09.

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –

Poul Erik Rasmussen, tlf. 28 14 70 25 Bilture Covid 19 er vel snart så meget under kontrol, at vi kan køre igen? I, der ønsker at køre nu, må tage kontakt med OS, gerne med et forslag. Turene er baseret på at nyde den fynske natur, eller vi ser udstillinger, og hvad vi ellers kan finde, som er interessant. Vi har eftermiddagskaffen med, ellers der er mulighed for at købe.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Lokalhistorisk Arkiv Af Bodil Lund

Nye Fodlister i Stuerne og gamle Fodlister i de to Værelser i Tagetagen.

Genbrug

Ledvogterhus nr. 4 , Lindeskovgyden I 1934 var der også noget, som hed genbrug, men nok ikke med den intension, som man arbejder med i dag. En mand ved navn Anders Christian Jørgensen Greve blev født i 1884 i ”Kroghuset”, Hestehøjvej 106, som den gang tilhørte Lindvedgård. I 1934 købte han en byggegrund på 870 m2 af kromand Konrad Johansens enke. Det var Bakkevej nr. 14, som senere kom til at hedde Hestehøjvej nr. 70. Måske var det lidt småt med pengene. Ledvogterhuset havde de Sydfynske Jernbaner sat til salg, og det købte Anders Chr. Jørgensen Greve for 200 kr til nedtagning og genbrug af materialerne til det hus, som skulle bygges på Bakkevej 14. Murermester Lars Nielsen i Højby skulle udføre en del af arbejdet, hvor der inden arbejdets begyndelse blev indgået en aftale mellem byggeherren og murermesteren. Hermed en afskrift af det originale dokument: Kondisjoner for Murarbejdet med mere for Anders Greves Hus på Højby Mark Bygherren planere Pladsen hvor Huset skal bygges og 6 Al ? udenom Pladsen i Vandret Plan. Det gamle Hus nedbrydes af Bygherren, Stenene renses got og behandles omhyggelig og sorteres samtidig med Afrensning i 2 Sorter til Indvendig og udvendig brug og som de forefindes i Huset, de leveres af samme, på den ny Byggeplads, opsat i stabler efter aftale med murermesteren. Ligeledes leverer Bygherren af materiale som Paksten og Grus 24

De samlede udgifter blev: Opførelse af det nye hus med genbrugsmateriale iflg. tilbud fra murermester Lars Nielsen: 3305,94 kr. Køb af grund iflg. Købekontrakten: ”Købesummen er akkorderet til 10 Øre pr. Kv.

og Harpesten hvis saadan findes på den gamle eller ny Plads, for hvilket Murermesteren betaler en Pris pr. m3 som er beregnet i Tilbudet saafremt det er almindelige gode Varer som de forfindes i Handelen. Bygningen opføres af de brugte Materiale saafremt de er gode og forsvarlige og skulde der ikke blive brug for alle de beregnede nye Materiale, gotgøres det som ikke bliver brugt til den beregnede pris af det nye Materiale. Lars Nielsen Denne tilføjelse står skrevet bag på et andet dokument, men hører sammen med ovenstående. Ved nedbrydning af Spærværk og Bjælkelag maa Bygherren være til Hjælp og ligeledes ved Nedbrydning af Forskalling og Gulve og ved Aftagning af Søm og Kalkpuds. Transporten af alle gamle Materialer Vinduer og Døre paahviler ogsaa Bygherren. Der er beregnegnet nye Gulve i Stuer, Køkken og Entre og Soveværelse i Tagetagen.- Forskalling Skillerum og Loft af gamle Brædder, dog skal Trappen indklædes af et hvp.(?) Bræddeskillerum af nye Brædder med en Dør. Vinduer og Døre overflyttes i det nye Hus uden nævneværdig Reparation. - Baghuset tilbygges Stuehuset hvor der er beregnet nyt Tagpap paa det halve af Tagfladen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Meter, og udgør for Parcellens Indhold 870 Kv. Meter, 87 Kr. skrivver Ottisyv Kroner, der betales kontant 1ste Februar d. A.” De originale dokumenter omkring dette byggeri har arkivet modtaget i 2021. Det, du afleverer til arkivet, fortæller en historie


Kirken Af Carsten Andreassen

”De 3 S’er” Hvor er det dejligt at mærke, at mange har fundet tilbage til Madklubben ”De 3 S’er”. Jeg er lige kommet hjem (3.11.) fra to dejlige timer i godt selskab. Jeg har nydt de 3 S’er (synge, samtale, spise). I dag har vi sunget ekstra meget og med Caspars fine klaverspil og deltagernes begejstrende sang, er det en stor fornøjelse at være i salen fuld af sangglæde. Tak for mad, Margit. Det var igen lækkert.

Næste gang mødes vi d. 1. december – og igen kl. 1113. Næste gang julehygger vi med glögg og julelege. Der bliver nok – for en gangs skyld – ikke så megen samtale, men derimod masser af hygge og sang og selvfølgelig frokost. Min far elskede at lave opgaver, hvor man i smågrupper skulle gætte bynavne eller titler på mennesker eller lignende. Sådan lidt gåde-agtigt. Jeg har fået nogle af hans bedste opgaver, og deraf udvælger jeg et par stykker. Jeg har sikkert også en vittighed eller to med. Og så skal vi selvfølgelig synge adventssalmer. Jeg håber, vi bliver mange til et par hyggelige adventstimer i madklubben ”De 3 S’er”. Bibelsamtalegruppe Nyeste skud på stammen af aktiviteter omkring kirken er en bibelsamtalegruppe. Igennem de sidste par år har flere spurgt ind til, om ikke

jeg ville hjælpe dem med at forstå vores tykke Bibel bedre. Og da det jo er noget af en mundfuld, har jeg været i tænkeboks længe. For nylig blev jeg så at sige puffet i den rigtige retning, for jeg fik besøg af en tidligere konfirmand, som var blevet fascineret af kristentroen via religionsundervisningen i gymnasiet. Vi blev enige om, at han ikke ”bare” skulle have noget faglig viden om, hvad Bibelen er for en bog. Jeg tilbød ham i stedet en mere spirituel tilgang til Bibelen, hvor VI LÆSER BIBELEN MED FOKUS PÅ, HVAD DEN SIGER IND I VORES LIV OG VORES EKSISTENS. Derved bliver bibellæsningen meget mere interessant og netop eksistentiel. Min eneste betingelse var, at jeg kunne invitere andre med. Det var den tidligere konfirmand med på. Der er foreløbigt tilmeldt 18 personer, som har en ambition om at komme hele Bibelen igennem. Vi tager selvfølgelig ikke hver en side med, for så skal vi godt nok bruge mange år, men vi tager Bibelen i fornuftige blokke. For et par uger siden startede vores nye Bibelsamtalegruppe så. Det blev en rigtig meningsfuld aften, hvor mange havde mod og lyst til at blande sig i samtalen. Vi tog udgangspunkt i de første to skabelsesfortællinger (1. Mosebog kap. 1 + 2) Jeg fortalte om de omrejsende historiefortællere, som sandsynligvis er vandret rundt

”fra lejrbål til lejrbål” – altså til de små stammer, som en væsentlig del af befolkningen dengang levede i – og der fortalte de historier af forskellig slags. En del af fortællingerne er indgået i flere religioners fortælletradition. Hver stamme eller hver religion har så præget fortællingerne, så de giver mening ind i netop deres trosfortælling. Skabelsesfortællingerne er jo ikke øjenvidneberetninger, men eksistentielle fortællinger, som udtrykker de erfaringer, mennesker havde med skaberen. Ind i denne fortælling om de omrejsende historiefortællere viste jeg en oversigt over den israelske historie i meget grove træk, så deltagerne har en grundlæggende forestilling om, hvor vi er på historieskalaen. Deltagerne nåede også ud i deres nye samtalegrupper. Vi satser på at have faste samtalegrupper, så tilliden til hinanden kan vokse og give rum for egne fortællinger ind i de beretninger, vi beskæftiger os med fra Bibelen. Gruppen mødes ca. 1 gang pr. måned til en to timers samtale. I øvrigt har vi lavet det så smart, at Bibelsamtalegruppen mødes de samme

aftner, som der om eftermiddagen er Eftermiddagsmeditation. Det giver mulighed for et længere forløb med bibelmeditation og bibelsamtale. Vi inviterer nemlig også til et fælles måltid imellem de to aktiviteter. Det betyder, at en tirsdag om måneden kan se sådan ud: 17.00-18.00: Eftermiddagsmeditation

18.30-19.00: Fællesspisning 19.00-21.00: Bibelsamtale Ønsker flere at deltage i vore Bibelsamtaler, så meld jer hos mig på 5130 5805 eller caan@km.dk Så laver jeg nemlig en opsamling på de første par aftner, så alle kan være med på lige vilkår. Ønsker man at deltage i fællesspisningen, så tilmeld jer hos sekretæren på perpr@ km.dk. Mvh. Carsten

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Kirken

Julehilsen fra formanden Sig nærmer julen med Endnu et år går på hæld, mit Vi kunne igen holde vores hastige skridt første som formand. arrangementer, som BibelÅret startede med mange begrænsninger og aflysninger, men også glædelige begivenheder. Vi har ansat endnu en præst, Merete, vi fejrede Carstens 25-års jubilæum og vi fik afholdt vores sommerudflugt. Den 10. september var en glædens dag, da alle restriktioner blev ophævet, og man ikke længere skulle vælge, hvem man ville have med til barnedåb, bryllup eller begravelse.

fordybelse i farver, De 3 S’er, Eftermiddagsmeditationer, minikonfirmander, konfirmander og meget mere. Så nærmer tiden sig, hvor vi igen må holde julegudstjenester, og i den anledning vil jeg gerne ønske jer alle en glædelig og velsignet jul. Lotte Marnow, menighedsrådsformand

Min første jul som præst December er en særlig måned for de fleste af os, og jeg ser altid frem til denne måned med forventningens glæde. I år bliver december måned særlig for mig, da det bliver min første jul som præst. Jeg har været sognepræst i Højby siden 1. maj i år, og jeg forventer en god portion travlhed med juleafslutninger for børnehaver og skoler, forberedelse af både familiejulegudstjeneste og almindelig julegudstjeneste d. 24. dec. og alt det ind imellem. Og så håber jeg samtidig også, at julefreden kan sænke sig i vores eget hjem med vores to piger i Tommerup indimellem alt det spændende arbejde. For hele pointen med december måned er jo netop at lade julefreden trænge helt ind i os – det var nemlig det, som det lille Jesus-barn kom med for over 2000 år siden, og som vi hvert år fejrer til jul. Jeg glæder mig derfor til d. 24. december, hvor vi i Højby Kirke og udover hele jorden sammen skal fejre det under, at Gud kom til jorden for at være sammen med os. 26

For nogle er julen ren glæde. For andre kan julen være den allerhårdeste tid at komme igennem. Måske er savnet af en kær særligt stort netop hér. Eller måske er man nyskilt og savner sine børn mere end noget andet. Der er plads til alle følelser i kirken. Nok er Højby Kirke ikke den største kirke, men den er til gengæld både hyggelig og nærværende og så er der særligt højt til loftet, så der netop er plads til alt det, som vi mennesker går med af både gode og svære tanker. Og indtil da, så kan jeg i mellemtiden gøre mig overvejelser om, hvorvidt vi skal synge ”Et barn er født i Betlehem” eller ”Glade jul” d. 24. dec. i kirken… og spændingen lader vi blive, så alle i Højby kan gætte og komme i kirken for at få svar på netop dette spørgsmål! Merete Juel Povlsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Lige om lidt går vi ind i julemåneden, der dufter af kanel, brunkager, klejner, vanillekranse, clementiner, risengrød og meget mere. Det bliver mørkere udenfor, men vi tænder lys – både kalenderlys og mange forskellige slags lyskæder og anden lysende julepynt udenfor; det er en mørk tid, men det er bestemt ikke mørkt. For kirken betyder julen, at et nyt kirkeår starter – og selvfølgelig betyder det også fødslen af Jesus og en masse julegudstjenester. Som sædvanlig har vi 4 julegudstjenester d. 24. december. Den første julegudstjeneste kl. 11.00 er en familie-julegudstjeneste, hvilket betyder, at den er specielt henvendt til børn både i forhold til længde og indhold. Denne gudstjeneste står Merete Juel Povlsen for. Også den næste julegudstjeneste kl. 13.30 har Merete Juel Povlsen som præst. Kl. 15 tager Carsten Andreassen over som præst og holder julegudstjeneste.

Erfaringerne fra de tidligere år viser, at dagens sidste julegudstjeneste ved Carsten Andreassen kl. 16.30 er mindst fuld (men dog stadig godt besøgt). Vi anbefaler, at kørestolsbrugere vælger denne gudstjeneste. 1. juledag er der igen julegudstjeneste kl. 11.00 ved Carsten Andreassen. Det er en julegudstjeneste, der egner sig rigtig godt til dem, som hellere vil være til en rolig gudstjeneste med god plads omkring sig. 2. juledag holder vi atter salmesangsgudstjeneste kl. 11.00 ved Merete Juel Povlsen. Den er lidt anderledes end den almindelige julegudstjeneste, da den har sit primære fokus på salmesang. Nytåret bliver fejret med gudstjeneste d. 1. januar kl. 16 ved Carsten Andreassen, hvor der efterfølgende vil være lidt bobler og sødt i våbenhuset. På forhånd: Glædelig jul! Pernille Præstegaard


Kirken G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE N o vem b er 2 0 2 1 • 6. kl. 11.00 •

v. CA

7. kl. 15.30

Lørdagsdåb Alle Helgens gudstjeneste v. CA og MJP.......... Alle Helgen ..................... Matt 5,1-12

• 14. kl. 11.00

v. CC

Gudstjeneste ................................................. 24. søn. eft. trinitatis ...... Matt 9,18-26

• 21. kl. 11.00

v. HB

Gudstjeneste ................................................. Sidste søn. i kirkeåret ...... Matt 25,31-46

• 24. kl. 17.00

v. MJP Børnegudstjeneste Efter gudstjenesten er der aftensmad i Sognehuset

• 28. kl. 17.00

v. CA

Syng-dig-glad gudstjeneste Efterfølgende kirkefrokost i Sognehuset

D ec em be r 2 0 2 1 • 5. kl. 11.00

v. CA

• 12. kl. 11.00

v. MJP Gudstjeneste ................................................. 3. søn. i advent ............... Luk 1,67-80

• 19. kl. 11.00

v. CA

• 24. kl. 11.00

v. MJP Familie-julegudstjeneste ................................ Juleaften......................... Matt 1,18-25

Gudstjeneste ................................................. 2. søn. i advent ............... Matt 25,1-13 Gudstjeneste ................................................. 4. søn. i advent............... Joh 3,25-36

• 24. kl. 13.30

v. MJP Julegudstjeneste ............................................ Juleaften......................... Matt 1,18-25

• 24. kl. 15.00

v. CA

Julegudstjeneste ............................................ Juleaften......................... Matt 1,18-25

• 24. kl. 16.30

v. CA

Julegudstjeneste ............................................ Juleaften......................... Matt 1,18-25

• 25. kl. 11.00

v. CA

Julegudstjeneste ............................................ 1. juledag ....................... Joh 1,1-14

• 26. kl. 11.00

v. MJP Salmesangsgudstjeneste ................................ 2. juledag ....................... Matt 10,32-42

CA = Carsten Andreassen, MJP = Merete Juel Povlsen, CC = Carsten Christensen, HB = Helle Bisgaard På kirkens Facebook-side findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer Kirkebilen kan bestilles af gangbesværede. Den bestilles hos Odense Minitaxi på 6612 2712

Børnegudstjeneste i Højby Kirke Den første børnegudstjeneste var en kæmpe succes – derfor holder Merete Juel Povlsen én mere, og der er også plads til dig! Gudstjenesten er tilpasset børn på deres præmisser og er kortere end en normal højmesse. Til hver gudstjeneste medbringer Merete en kuffert. Hvad der er i kufferten – det er en hemmelighed indtil kufferten bliver åbnet. Ud fra indholdet vil Merete så fortælle en historie med relation til Biblen. Den næste børnegudstjeneste er d. 24. november kl. 17 og varer ca. ½ time. Herefter er der aftensmad i Sognehuset. Maden er bestemt børnevenlig! Der er også et vegetarisk alternativ.

Alt I skal gøre er at troppe op med børnene, vi sørger for gudstjeneste og mad, og derefter er det bare at tage hjem og putte. Vi håber at se mange børn og deres familier!

HØJBY

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 2012 9302

Lej din bolig hos os: Telf. 6068 9898 info@granlybolig.dk

Studieboliger i Odense C Seniorrækkehuse med have i Nr. Lyndelse Hyggelige lejeboliger på Granly i Højby

Af Merete Juel Povlsen og Pernille Præstegaard

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Højby S&G's sponsorudvalg

Højby-børn pryder årets julekalender

December er lige rundt hjørnet, og derfor er det tid til at få årets Højby-julekalender i hus. På tidligere udgaver af den populære kalender har forskellige nissemotiver pyntet. Sådan er det ikke i år, hvor det i stedet er en masse friske håndbold- og fodboldspillere fra Højby S&G, der pryder kalenderen. Kalenderen bliver solgt i dagligvarebutikkerne, Superbrugsen, Fakta, Rema 1000 og Netto, samt hos Baker Boys, Dorte E. Coiffure og i cafeteriet i hallen. Sidste år var det traditionsrige dørsalg, hvor foreningens medlemmer går fra hus til hus og sælger kalendere, aflyst på grund af corona. Men 28

i år var dørsalget genoptaget, og derfor gik børnene rundt med kalenderne 13. november. Det er Højby S&G sponsorudvalg, der står bag julekalenderen, der sælges af gymnastik-, håndbold- og fodboldafdelingerne. Kalenderen koster 25 kroner, og når du køber den, støtter du Højby S&G. Der er masser af fine præmier på højkant. Blandt andet diverse gavekort. Derudover er der ekstra trækninger, hvor man kan vinde gavekort til Superbrugsen og Baker Boys. Venlig hilsen Christina Frederiksen Journalist

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95


Sporten

Sporten

Af Inès Kessler

Danmarks bedste træner findes i Højby Allerede for få år siden kunne Højby prale med at huse Fyns bedste Håndboldklub. Og det er igen håndboldklubben, som nu frembringer en slags danmarksmester. Der er mange, der er enige i, at Højby er en af Danmarks bedste bydele. Her er der noget for alle aldre, men især børnefamilier har opdaget, at Højby er et attraktivt sted at bo. Det skyldes ikke mindst det livlige idrætsmiljø med de gode faciliteter. Og det er også Højbys idrætsmiljø der sørger for, at bydelen nu også helt officielt står øverst på listen over steder, der kan byde på dygtige og engagerede trænere. Allan Peterson, mangeårig træner, primus motor og meget, meget mere i Højby S&G Håndbold, er nemlig blevet kåret til intet mindre end hele Danmarks bedste træner af DGI. Allan er træner for Højby Håndbolds U8-hold og her gør han det så ekstraordinært godt, at en gruppe forældre indstillede ham til DGI's Årets Træner 2021. Der var i alt indstillet 266 personer på landsplan i år på tværs af idrætsgrene. Listen over Allans meritter var så overbevisende, at juryen valgte at give prisen til den 42-årige Højbygenser. Listen er lang, men det som skinner mest igennem er Allans ønske om at gøre det bedste for fællesskabet og hans evner til opnå dette mål. Det gør han blandt an-

det ved at se hvert enkelt barn og give dem en følelse af at blive set og at de er en vigtig del af holdet. Men også humor, sjov og ballade indgår i Allans værktøjskasse. Der går ikke en træning uden at der bliver grint, pjattet og givet highfives i lange baner. Og børnene elsker det - og de elsker deres træner. Det blev tydeligt, da en intetanende Allan Peterson blev lokket til “lige at komme forbi Højbyhallen” en torsdag i starten af oktober. Normalt kan Allan ikke holdes væk fra hallen tirsdag eller torsdag, da disse ugedage er træningsdage og hallen summer af liv fra glade spillere, trænere og forældre. Allan havde kort forinden været så uheldig at have sprængt sin akillessene og derfor havde han brug for at hvile benet. Men Højby Håndbolds handlekraftige formand Peter Kolle havde brugt mange kræfter og en hel del snilde på at fylde hallen med en masse feststemte børn, trænere og forældre, et hav af flag, masser af konfetti - og ikke mindst en rød løber.

Sporten

hang sammen, gik først rigtig op for hovedpersonen, da han blev kåret til Danmarks bedste træner af DGI's repræsentant midt på banen i opvisningshallen. Allan blev tydeligt rørt og glad for denne store, men velfortjente ære Nogle uger senere fik han så helt officielt overrakt prisen. Under en festlig ceremoni på DGI's landsmøde den 6.11.21 i DGI-byen i København blev Allan hyldet og fik samtidig overrakt en check på 50.000 kr., som blandt andet kan bruges på nyt udstyr eller en oplevelse i et af DGI’s centre til foreningen. Direkte adspurgt, om han allerede ved, hvad pengene

skal bruges på, viser han endnu en gang, at han sætter fællesskabet og foreningen først. Her svarer han nemlig, at han allermest kunne tænke sig at bruge dem på en oplevelse af de helt store for foreningens medlemmer, trænerne og i virkeligheden hele Højby. Han arbejder nemlig allerede på at få den højtprofilerede tyske håndboldklub SG Flensburg-Handewitt til at komme til Højby til en showkamp. Et stort tillykke til Allan Peterson, Højby Håndbold og Højby!

Denne løber skulle Allan samt krykker nu selvfølgeligt helst også gå på. Men uden at få noget som helst at vide. Hele projektet var nemlig en hemmelighed for hovedpersonen. Og Allan blev også tydeligt overrasket, da det endeligt var lykkedes at få ham i hallen hvor han blev modtaget af en jublende mængde mennesker med viftende flag. Hvordan det hele egentlig

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

Sporten

Sporten

Af Inès Kessler

Håndbold for lyseslukkere når håndbold bliver til en leg Da lyset blev slukket og UV-lamperne tændt, var det startskuddet for en anderledes håndboldoplevelse for Højby Håndbolds U11 piger. Det blev til en af de aktiviteter, man husker allerlængst, og mange spillere ønsker sig, at deltagelsen i et UV-stævne kan blive til en fast tradition. Allerede sidste sæson havde trænerteamet bag det nuværende U11 pige-hold ønsket at give pigerne en ekstra-oplevelse i form af deltagelse i et UV-stævne.

30

Men pga en vis pandemi var det selvfølgeligt ikke muligt. Derfor var glæden desto større, da muligheden for deltagelse i sådan et stævne bød sig allerede i starten af sæsonen. Endda meget tæt på, nemlig i “nabobyen” Årslev. Tilslutningen var så stor, at Højbys U11 piger kunne stille op med hele 3 hold og stemningen var i toppen allerede ved ankomsten til Årslevhallen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Pigerne havde taget selvlysende ansigtsmaling med og arrangørerne udlevere UVtape i flere farver til alle hold. Der blev pyntet og grinet hele vejen igennem og pigerne var meget kreative med udsmykningerne. Da kampene så startede, var det bestemt ikke slut med den gode stemning. De forandrede forudsætninger gjorde, at stemningen var hele vejen igennem rigtig godt og fokus var på det mere legende element i spillet.

Fakta om UV-stævner: UV-stævner bliver spillet på en Max. Totalbane, som er en mindre håndboldbane, hvor der er fokus på samspil og hurtige bolde. En eller flere UV-lamper tændes og banen markeres med UV-tape. Spillerne har neonfarvede overtrækstrøjer på og bolden er enten neonfarvet eller spraymalet med UV-maling Det er rigtig sjovt, anderledes og kan helt sikkert anbefales.


Sporten

Sporten

Sporten

Hvorfor blev det lige U7/8holdet, du blev træner for? Fordi jeg gerne ville træne min datter, Vilja. Hun havde også længe spurgt, om jeg ikke ville være træner og det en rigtig god mulighed for at have en fællesinteresse sammen med hende.

Navn: Anne Loft Alder: 38 år Træner: U7/8-piger og -drenge Bopæl: I Højby sammen med sin mand, Søren, og deres to børn Tidligere professionel håndboldspiller på Anja Andersens ”Dream Team” i Slagelse. Stoppede dog som 25-årig i 2009 på grund af gentagne knæskader. Sluttede karrieren af i FCK Håndbold. Hvorfor havnede du i Højby? Jeg har altid vidst, at vi skulle bo et sted med et godt foreningsliv. I 2018, da vi boede i Tyskland, var vi hjemme på besøg hos Højby Håndbolds B/U formand, Ronni Nielsen, i Højby. Ronni tog mig med op til hallen og viste mig rundt, og så var jeg solgt. Der var ikke bare én, men to haller, cafeteria og alt det, der gør hallivet hygget. I 2020 købte vi så hus på Klaus Berntsens Vej. Det gjorde vi faktisk over Skype, fordi der var ret mange restriktioner på rejser fra Tyskland. Hvad har Højby Håndbold, som tophåndbold ikke har? Det er to helt forskellige verdener. Her er det venskab og fællesskab, der tæller. I tophåndbold er det primært resultaterne, der tæller. Her i klubben får jeg

meget af det sociale, jeg savner fra min tid som håndboldspiller. Og så er der en masse mennesker, der brænder for håndbold. Det er helt fantastisk.

Hvad er din trænererfaring? Jeg har trænet en del ungdomshold, og så har jeg været træner på Anja Andersens håndboldskole i Slagelse, hvor vi hvert år havde en masse skønne børn igennem en uges sjov og udfordrende træning.

Hvad er det vigtigste, når man træner børn? At de er glade for at komme til træning. De skal udfordres, men det skal først og fremmest være sjovt for dem at komme her hver gang. Det er vigtigt at lege til træning. Men jeg kan også godt lide at udfordre dem ved at præsentere dem for nogle øvelser, der måske er lidt over deres niveau. For det er så fedt at se, når det så lykkes for dem. Hvad er dit mål for U7-8holdet? At de bliver så gode som muligt samtidig med, at de har det så sjovt som muligt.

Hvad er din største oplevelse som spiller? Jeg vil nævne to, som afspejler de største oplevelser som hhv. ungdomsspiller og professionel: Den ene var da jeg var omkring 15 år, hvor min klub, Brabrand IF, spillede finale i Thy Cup. Her fik vi opbakning fra alle de andre Brabrand hold, som heppede os til sejr. Sådanne klubture er fantastiske for fællesskabsfølelsen i en klub. Den anden var som seniorspiller, da jeg sammen med Slagelse Dream Team i 2007 suverænt vandt Champions League-finalen i en fyldt Brøndby-hallen mod Lada Togliatti. Den kamp husker jeg gerne tilbage på. Hvor spillede du som ungdomsspiller? Jeg er fra Aarhus og startede i Århus/KFUM Hasle. Som pigespiller rykkede jeg til Brabrand IF, fordi jeg her fik mulighed for at træne i et bedre træningsmiljø. Hvad laver du i dag? Jeg er ph.d. i molekylærbiologi. Jeg forsker blandt andet i stofskiftesygdomme på SDU.

Anne Loft

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Af Inès Kessler

Håndbold Sommerens stævner Sidste sæsons håndbold endte allerede inden jul, da en ny nedlukning sætte en stopper for træning, kampe og stævner. Stolte traditioner som SVG Neumünsters græs-sommerstævne kunne ikke gennemføres i 2020. Helt siden 1977 havde sæsonens kronjuvel været Højby Håndbolds årlige klubtur til den nordtyske by. Her blev der år efter år skabt gode minder, knyttet bånd og ikke mindst spillet noget fremragende håndbold. Derfor var der mange der krydsede fingre i Højby. Håbet var, at 2021 kunne være det år, hvor det igen vil være muligt at prøve kræfter med nordtyskerne, hygge i hallerne, heppe på Højbys hold og få gode minder for livet. Og selvom det ikke kunne foregå, som det plejer, i midten af juni, var det kun uger senere, at ønsket blev opfyldt. Turen gik til Nordtyskland i sensommeren 21, kun dage efter sæsonens første træning i august. Dermed startede sæsonen med et brag, da utallige Højby-hold drog afsted i busser og biler med soveposer, luftmadrasser og håndbolddsko i bagagen. Som altid var det en fest. Og selvom det vigtigste er selve oplevelsen, gjorde det bestemt ikke samme mindre, at der var flere pokaler med i bussen på vejen hjem.

de, stor pokal er fantastisk, Men: “... det allerfedeste på hele turen var, at de andre fra Højby stod og heppede på os hele vejen igennem semifinalen og finalen. Og jublen og stemningen da vi vandt.”, som en af pokalvinderne siger med et stort smil. Masser af smil, sammenhold og gode oplevelser var der også til stede, da der nogle uger senere blev afholdt SUS cup på Østfyn. SUS cup er et årligt tilbagevendende to-dages-stævne for U11, U13 og U15. Stævnet er et giga-event for 1200 spillere, 108 hold fra 27 klubber, hvoraf de allerfleste overnattede i de mange haller i byerne rundt omkring Ullerslev. Selvfølgeligt var Højby S&G også her repræsenteret med et stort antal hold i alle årgange. Det var en stor succes hos spillerne, og selvom det altid er fedt at vinde, betød en tabt kamp (eller flere) ikke så meget for den gode, venskabelige stemning, og for de fleste fik selve placeringen i turneringen en sølvmedalje, mens guldet gik til sammenhold, hygge og nye venner. Disse to gode stævneoplevelser har igen bekræftet, at især overnatningsstævner kan noget helt specielt og kan være med til at skabe sammenhold og motivation, som varer sæsonen ud.

At vinde sådan en skinnen32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Sporten

Af Christina Røn

Store Legedag i Højbyhallen En fantastisk dag i Højby for børn med handicap og deres forældre Den røde løber var rullet ud, flaget var hejst og hallen stod klar lørdag den 23. oktober kl. 10, så nu glædede vi os bare til at hallen skulle blive fyldt. Østifterne har gjort det muligt at vi kunne invitere til en dag i hallen. Kæmpe tak til jer. Det mødte rigtig mange glade børn med et handicap med deres familier op og nød dagen, der ud over hoppeborge også bød på mulighed for ansigtsmaling. Hallen summede hurtigt af glade ansigtsmalede børn og voksne som gav den max gas. Det var en stor fornøjelse at opleve. Vi havde også besøg af High Town, Højby Håndbolds

maskot, og den vakte stor glæde. Rigtig mange forældre var rigtig glade for at der var plads til deres børn, som ikke følte sig udenfor. De var samlet med ligesindede. Vi havde endda besøg af en familie fra Holstebro som bare nød dagen helt vildt med deres børn. Der var børn som mødte op kl. 10 og først kørte fuldstændige trætte hjem igen kl. 14.30/15. Der var en dejlig stemning i hallen, som bare emmede af hygge. Fra kl. 14 blev der åbnet for alle Højbys børn, og endnu engang blev hallen fyldt med latter og skrig og masser af glade stemmer. Der blev hoppet om kap på alle 6 hoppeborge, køen ved rodeogrisen var lang, og de ventende meget tålmodige. Ligeledes blev det til kampe på sumobrydermåtten. Da klokken blev 19, lukkede vi ned for alle aktiviteter og

langsomt blev hallen tømt for glade og trætte børn og forældre. Dejligt at se, at så mange familier valgte at spise hos Simpsons Corner, inden turen atter gik hjemad. En dejlig afslutning på en efterårsferie. En stor tak til alle vores frivillige hjælpere. Uden jer ingen legedag. Vi er blevet spurgt, om arrangementet vil komme igen, og vores svar er JA, HVIS vi kan skaffe penge til det. Vi arbejder allerede på det.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael Larsen

Nyt fra skytterne God start Højby Skytteforening havde traditionen tro første skydning i vinterhalvåret første torsdag i september. Allerede inden bestyrelsen havde fået låst op, stod de første skytter klar, og flere er kommet til senere. Stort velkommen til alle nye som gamle medlemmer.

Mandagsskydning I forlængelse af en god opstart og flere nye skytter har bestyrelsen besluttet, at børne- og juniorskytter nu også kan skyde om mandagen mellem kl. 18.30 og 20. Der er selvfølgelig instruktør til stede, som gerne vil hjælpe dig gennem aftenens skydning. Der er mulighed for at skyde med cal. 22 riffel og luftgevær. Man skyder typisk 25 skud. Så kom frisk, alle børn og juniorer i Højby. Mød op til en super spændende træning i skydningens tegn. Fynsmester Stort tillykke fra hele Højby Skytteforening skal der lyder til Sofus Andersen, som er blevet Fynsmester på 50 m skydning. 50 m skydningen er en disciplin, som skydes liggende på maven i et skydehus. Skiverne står således 50 m ude i fri luft, regn og rusk. Den liggende stilling på maven kan være svær for mange skytter at finde glæden ved, hvilket skyldes det store pres på de indre organer samt den opbukkede nakkemuskel under sigtet. Men: Træning gør mester, har Sofus på fornemste vis hermed bevist. Endnu en gang STORT TILLYKKE!

34

50 m børn Juleafslutning Torsdag den 16. december kl. 18.30 vil Højby Skytteforening gerne indbyde alle medlemmer samt deres familie til juleafslutning i klubbens lokaler. Der vil først være en skydning for børnene om julepokalen. Efterfølgende er bestyrelsen vært med lidt mundgodt, og mon ikke også, at traditionen her bliver tro, og året afsluttes med en gang andespil. Udvid dit synsfelt og skab indre ro med en simpel fingerøvelse En fingerbøløvelse styrker synet, øger bevidstheden om at være til stede i nuet og skaber den indre ro, skytter har brug for på skydebanen. En såkaldt fingerbøløvelse er både let at udføre og god for skytter, fordi den hjælper med at udvide synsfeltet og øger bevidstheden om at være til stede i nuet. ”Øjnene ser i forskellige retninger, men ved at have fokus på åndedræt og fingre, så de står skarpt for øjnene, mens rummet uden om står uskarpt, lærer man både at se mere afslappet og at være koncentreret og til stede,” fortæller flere skydebaneinstruktører Øvelsen er en form for me-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

ditation, hvor man får mulighed for at koncentrere sig og finde roen i sig selv. En ro, skytter kan bruge, når de står på skydebanen Følg fingeren uden at dreje hovedet • Stil dig, så fødderne peger fremad og med lidt afstand imellem dem. Vær løs i knæene, så du står behageligt • Sæt spidserne af pegeog tommelfinger mod hinanden på hver hånd og hold dem let strakte op foran øjnene • Fingrene skal stå skarpt for dit blik, og du skal have rummet uden om med i synsfeltet og være bevidst om alt i rummet • Uden at dreje hovedet lader du øjnene følge fingrene på højre hånd, mens du langsomt fører den skråt op mod højre. Før den så langt op, du kan, og gnub fingerspidserne mod hinanden, inden du langsomt lader hånden vende tilbage til udgangspunktet foran øjnene • Hold en kort pause og slap af i armene, inden du på samme måde fører venstre hånd skråt ned mod venstre. Stadig

uden at bevæge hovedet, kun øjnene • Derefter fører du højre hånd skråt ned mod højre og til sidst venstre hånd skråt op mod venstre. Du arbejder altså hele tiden diagonalt • Fingerspidserne er meget følsomme, og at gnubbe dem mod hinanden hjælper dig blandt andet til at være fuldt til stede under øvelsen og til at mærke i øjnene, hvordan det føles at se i forskellige retninger Øvelsen skal udføres langsomt så man finder sin indre ro, pointerer skydeinstruktørerne ”Hvis øvelsen er rar at lave, gør du det tilpas langsomt. Er du derimod for hurtig, bliver øvelsen irriterende, fordi du ikke kan nå at fokusere på åndedrættet.” Fingerbøl er god at lave, inden man skal præstere noget, for eksempel på skydebanen. Derudover vil det være godt at lave øvelsen hver dag i en måned og derefter efter behov lyder rådet fra flere instruktører HØJBY SKYTTEFORENING ØNSKER ALLE MEDLEMMER, SAMARBEJDSPARTNERE OG SPONSORER EN GLÆDELIG JUL OG ET LYKKEBRINGENDE NYTÅR


Højby billardklub Af Flemming Lavsen, Næstformand Højby Billard Klub

Kegleafdelingen I kegleafdelingen er vi kommet godt fra start i de forskellige turneringer! I Serie 3 Vest, har vi et firemandshold med og vi har vundet 1 kamp, spillet uafgjort i 3 kampe og så har vi desværre tabt en kamp! Det giver en placering som nummer 4 i puljen! I Oldboys 2 mands hold Vest, har vi 2 hold med. Hold 1 i pulje 2, hvor holdet er placeret som nummer 3, med 1 sejr, 3 uafgjorte og 1 tabt kamp! I pulje 4 er vores 2. hold med og placeret som nummer 2, med 3 vundne, 4 uafgjorte og 0 tabte! I 2 mands hold Vest har vi 2 hold med. 1. holdet i pulje 9, hvor der er spillet 4 kampe, heraf 1 vundet, 2 uafgjorte og 1 tabt, hvilket giver en placering som nummer 5. I pulje 6 er 2. holdet med og ligger placeret som nummer 6 efter at have spillet uafgjort i 2 kampe og tabt i 2 kampe! Træningstider turneringshold: 2 mands hold træning mandag i ulige uger kl. 16 -21. Oldboys hold træning onsdag i ulige uger kl. 10 – 12. 4 mands hold træning torsdag i ulige uger kl. 16 - 21. Skulle der blandt Højby Nyts læsere sidde nogen, som kunne tænke sig at prøve at spille Keglebillard eller Pool, så vil nogle af vores mere erfarne spillere gerne hjælpe

med instruktion og være en slags mentor for nye spillere! Det gælder både for unge og ældre. Så kontakt endelig klubben, det kan ske på mail: formand@hojbybillard.dk el. tlf. 31 31 03 90. Man kan altid komme og prøve, om det er noget for en. Vi glæder os til at høre fra jer! Streaming Der bliver streamet fra alle vore hjemmekampe. Der bliver lagt et link til kampene på Facebook.com/hojbybillardklub hvor man så kan gå ind og følge kampene. Dartafdelingen Vi har i klubben 3 dartbaner, som bliver brugt alt for lidt, så hvis du går med en darthaj i maven og gerne vil spille dart, så kom op i klubben og få en snak med bestyrelsen, vi vil så gerne se at banerne bliver brugt! Julefrokost for medlemmer Alle medlemmer er inviteret til julefrokost i klubbens lokaler, lørdag den 4. december kl. 18.. Der bliver serveret et bredt udvalg af julemad, desserten er Risalamande. Prisen for dette prægtige arrangement er 75 kr. for maden, og drikkevarer kan købes til vore sædvanlige billige priser. Tilmelding senest den 27. november.

Højby Billard Klub inviterer hermed alle medlemmer samt partnere

til julefrokost i klubbens lokaler Menu: Ribbenssteg 2 slags sild Lun leverpostej Rullepølse Lune frikadeller m. kold kartoffelsalat Spegepølse Og en masse tilbehør Samt til dessert: Risalamande

Lørdag den 4. december kl. 18 - ?? Pris pr. person kr. 75,Øl, vin, vand og snaps kan købes til vore almindelige priser Tilmelding senest 27.11. til bestyrelsen Tilmelding er gældende, når betalingen er sket via bank 0828 1515888 eller Mobile pay 423143 Husk navn ved betaling

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Sporten

Sporten

Sporten

Af Allan Pedersen

Generalforsamling i Højby Fitness

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højby Fitness afholder generalforsamling onsdag d. 16. februar 2022 – sæt X og følg med på vor hjemmeside hojby-fitness.dk og på vores Facebook side. Orienter dig i øvrigt på vores hjemmeside om, hvad vi kan tilbyde dig i Højby Fitness. Vi gør opmærksom på, at vi stadig sætter hygiejnen højt i centret – derfor: • Sprit dine hænder af/ vask hænder inden du benytter centret.

• Rengør udstyr før og efter brug – tag en desinfektionsflaske med dig rundt i centret. • Ryd op efter dig selv, sæt tingene på plads, når du er færdig med at bruge dem. • Følg i øvrigt de retningslinjer, der er opsat i centret. Højby Fitness skal være et rart sted at være – her er plads til alle


Sporten

Sporten

Sporten

Af Sidse Ehmsen

Naturfitness Gratis udendørs funktionel træning for alle året rundt i Højby og Lindved Kom alene eller tag din kæreste, far, bedste ven eller dit barn under armen og mød op. Der er intet krav til træningserfaring, alder, vægt, styrke eller udholdenhed. Vi giver hver især, hvad vi har, får et smil på læben og møder kendte eller nye ansigter fra lokalområdet. Børn er velkomne til at træne med eller lege ved siden af, mens vi træner. Træningstype: Cirkeltræning med forskellige styrke- og pulsøvelser. Træningsdage: Vi træner hver anden tirsdag (lige uger) kl. 17-17.45 ved legepladsen

på Syvhøjevej og hver anden torsdag (ulige uger) kl 17.3018.15 ved trampolinerne ved Højby hallen. Det vil sige, at i den nærmeste fremtid træner vi torsdag den 26.11. ved Højbyhallen, tirsdag den 30.11. ved Syvhøje, torsdag den 9.12. ved Højbyhallen og tirsdag den 14.12. ved legepladsen på Syvhøjevej. Få mere information: Følg med på ”Sund og Sej – Naturtræning” på Facebook eller kontakt Sidse Ehmsen på sidse@ehmsen.org eller Nadja Poulsen på nadja.l.poulsen@gmail.com Vi håber at se dig/Jer!

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten Af Eva Stentebjerg

Badminton

Sæsonen er skudt i gang Nu er sæsonen blevet skudt godt i gang i badmintonafdelingen. På Miniton-holdet har de siden august knoklet på at blive gode til forskellige greb og slag, hvordan man tæller point og de har også prøvet at spille kamp mod hinanden, så det ikke kun er mod egne forældre. Inden efterårsferien blev det også til diplomer til alle på holdet for at have gennemført tre forskellige discipliner. Det var stolte og glade børn der modtog både diplomer og en flødebolle. På de andre ungdomshold bliver der bl.a. fokuseret på benarbejde. For begyndere bruges der også tid på at holde korrekt på ketsjeren og for de mere øvede spillere sættes der slagøvelser på benarbejdet. Men der bliver selvfølgelig også brugt en masse tid på lege samt kampe. For motionsholdet om mandagen er der stadig mange, som hygger sig med at spille badminton både med og mod hinanden. Der bliver spillet mange gode kampe mellem de fremmødte på dagen, og der er stadig plads til nye spillere. På turneringsholdet om tirsdagen knokles der stadig til træningerne, og turneringen er nu startet op for alle vores tilmeldte hold, Serie 2-, DGI-mix- og Veteran-holdet. Udslaget af holdkampene har desværre været ret blandede, men det tages med oprejst pande og med smil på læben trods ærgrelsen over de tabte kampe. Hvis man skulle være interesseret i at leje baner, er der stadig mulighed for dette, men man skal skynde sig, da der ikke er mange baner tilbage. 38

Sporten

Vi viser Miniton frem I slutningen af oktober på en dejlig onsdag formiddag, havde badmintonafdelingen besøg af Syvhøje Børnehus. De to ældste børnegrupper kom og legede Miniton sammen med vores trænere. Her blev der vist et udvalg af sjove lege og børnene gjorde det bare så godt på trods af, at de aldrig havde holdt sådan en ketsjer i hånden før. Vi håber, at der er et par fremtidige Miniton-spillere gemt i denne børnegruppe. Klubben har et brændende ønske om at udvikle vores Miniton-hold, for vores trænere kan se, hvor sjovt børnene har det, når de er med til træning, og når Miniton vises frem. Derfor vil trænerne inden for nær fremtid række ud til byens andre børnehuse samt de yngste klassetrin på skolerne. Nu skal badminton på dagsordenen. Har I spørgsmål til Miniton så kontakt en af holdets trænere, Louise Iversen eller Martin Rosenkær. De er altid klar til at besvare Jeres spørgsmål. Kontaktinformation findes på vores hjemmeside. Natminton Så kan man spørge sig selv, hvad der rimer på badminton? Det gør NATMINTON. Den sidste fredag i oktober blev der afholdt natminton for alle ungdomsspillere samt Miniton-spillerne - 26 spillere og 10 trænere gav den gas denne aften. Arrangementet blev skudt i gang kl. 17 med fælles træning, hvor en klovn stod for opvarmningen! Derfra stod den på en masse sjove (og lidt svære) lege. Nogle spillede kamp, hvor man ikke kunne se modstanderen på den anden side af nettet og nogle lavede seje tricks med ketsjer og bold. Derefter

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

kunne der nydes fransk hotdog og en sodavand. Da maden var gledet ned, blev det tid til den verdensberømte Miniton-Dans, hvor Miniton-spillerne kunne vise de lidt ældre ungdomsspillere, hvordan man giver den gas. Nu skulle man tro at sådan nogle ungdomsspillere kunne være lidt for fine til sådan noget børnedans, men nej, der var smil og dans over hele linjen. Aftenens højdepunkt var dog en mørklagt hal med selvlysende bolde, ketsjere og streger. Alle blev bundet ind i selvlysende tape og så var de klar til at lege rigtig NATMINTON. På skift fik

spillerne lov til at spille på den flotte bane og alle havde en fest. Undervejs nåede alle også at nyde en masse kage, som nogle forældre havde stået for at bage – tak for kage! Det smagte virkelig dejligt. Omkring klokken 20 vinkede Team Miniton farvel og tog hjem for at sove efter en dejlig lang og sjov aften. Ungdomsspillerne fortsatte dog ufortrødent og rygtet siger, at de endnu ikke er kommet ud af den mørke hal med de selvlysende streger. Mon ikke der er mange, som glæder sig HELT vildt til næste gang?!


Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen Efteråret er nu over os, og alle vores gymnaster holder varmen med skøn gymnastik i hallerne. Vi og alle vores instruktører og hjælpere er så glade for at være i fuld gang igen. Zumba

Fra 1. november har vi desværre måttet stoppe vores zumbahold, der trænede om mandagen. Heldigvis er det lykkedes os at kunne tilbyde andet zumba om onsdagen.

Angela er vores nye zumbainstruktør i gymnastikafdelingen og hun står klar til at tage imod både gamle og nye medlemmer, som har lyst til at danse zumba. Zumba vil foregå om onsdagen i den gamle hal. Angelas zumba er for alle fra 10 år. Dvs. tweens, teens, unge og ældre, piger og drenge, kvinder og mænd. Tilmelding til zumba foregår via vores hjemmeside. Ekstraordinær generalforsamling. D. 13. oktober afholdt vi i gymnastikafdelingen ekstraordinær generalforsamling. Ved denne generalforsamling blev Astrid-Marie Reffeld valgt til ny kasserer. Henriette Ellekilde blev valgt til ny revisor. Vi siger velkommen til dem begge. Der skal i den forbindelse også lyde en stor tak til af-

Sporten

gående kasserer Pernille Krongaard. Pernille har været medlem af bestyrelsen i mange år og lagt et kæmpe arbejde i foreningen. 1000 tak for det! Landsstævne 2022. Vi vil gerne samle en flok frivillige til Landsstævnet. Vi har derfor brug for alle, der gerne vil bruge 4 timer, eller mere, sammen med os i Svendborg torsdag d. 30.6. 2022 til søndag d. 3.7. 2022. Hvis du allerede nu ved, at det er noget for dig, eller har spørgsmål, så kan du kontakte Birgitte Liljendal på: liljendal@hansen.mail.dk Du kan også læse mere om Landsstævnet via følgende link: https://www.dgi.dk/ landsstaevne Hold dig orienteret. Du kan følge Gymnastikafdelingen på Facebook: Høj-

by S&G-Gymnastik. ”Synes godt om” vores side, og så kan du via Facebook følge med i, hvad der sker i afdelingen i løbet af sæsonen, eller blive informeret om arrangementer mm. Du kan også holde dig orienteret via vores hjemmeside: www.hojbygymnastik.dk. Ved spørgsmål eller andet, kan foreningens formand Trine Winther kontaktes på mail: hoejbygym.formand@ gmail.com. Juleferie Gymnastikafdelingen holder juleferie fra d. 22.12. 2021 til om med d. 2.1. 2022. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og gymnastikfyldt nytår. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten

Sporten

Fodbold

U4/5 er gået ind i tørvejr Hver fredag i vinterhalvåret fyldes Højby Hallen af seje fodboldspillere. U4/5 træner kl. 16-17, og vi har altid plads til flere fodboldvenner. Hos de 3-4 årige er der fokus på at lære fodboldfærdigheder gennem leg. Vi har det sjovt og eksperimenterer blandt andet med at bringe

fodbolden gennem en forhindringsbane eller befri vennerne i fodboldtrold. Har du lyst til en gratis prøvetræning er det blot at møde op i hallen og være med.

Højby fodbold U8/U9 mix hold havde 3 hold med til Eldorado cup i Verninge Blandt andet var nogle af børnene oppe at prøve Bniveau.

Børnene havde nogle gode timer og blev udfordret, men kæmpede bravt og udviste godt kammeratskab

40

De bedste fodboldhilsner Emilie, Dicte, Melina og Henriette

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

U6/U7 ønsker alle i Højby og omegn en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julen står så småt for døren Hver måned tager vi til super - og det er jo dejligt. På U6/ hyggelige og virkelig godt U7 betyder det dog ikke, at arrangerede stævner - hvor fodboldstøvlerne gemmes der ofte er medaljer til vores små superstjerner. Det er helt væk. Frem til ca. 1. april laver U6/ virkelig en god oplevelse for U7 indendørs fodboldsjov børnene :-) hver fredag kl. 16-17 i hallen - og vi kunne rigtig godt Hvis dit barn også er glad tænke os at få endnu flere for fodbold - eller bolde i det fodboldglade drenge og pi- hele taget - så tøv ikke med ger med! Så kender du et at møde op i hallen for at barn årgang 2015-2016, der er prøve at være med. Og hvis glad for bold - og som gerne du har en lillebror eller -søvil have flere nye venner - er ster årgang 2017/2018, så tag I meget velkomne til at prøve endelig ham/hende med, for Højby Fodbold U4/U5 laver at være med! Til træningerne er vi ca 20 boldsjov samtidig som os. boldglade drenge og piger, der hygger, dribler, griner, Du kan kontakte os på vores scorer og laver klasse mål- Facebook side Højby Fodmandsredninger. Det vigtig- bold U6/U7. Vi glæder os til ste er, at vi har det sjovt sam- at møde dig. men!


Sporten U16 pigerne Så har pigerne endnu engang har en dejlig oplevelse sammen: På Stadion for at se OB AGF. Desværre sluttede kampen 0-0. Men pigerne hyggede sig heldigvis og kom igen på Storskærmen.

Sporten

Dette er noget vi, som hold, ofte gør, er sammen udenom fodbolden, hvor vi f.eks. tager til kampe og hygger os. Vi er også i gang med en stor indsamling og har nu snart fået samlet 15.000 kr. ind til vores hold. Det glæder vi os til at bruge på en uforglemmelig oplevelse sammen.

Sporten

Højby fodbolds oldboys sluttede stærkt af og endte på en flot anden plads efter de efterfølgende OB70 mestre Skårup. Alle spillere og træner takker for opbakning, dog skal der rettes en speciel tak til Hans

Henrik Jensen som bravt serverede pølser efter alle af holdets hjemmekampe. Hans Henrik bor i Bakkegårdslunden og håber på at flere kan finde den samme glæde som ham i at bidrage hist og pist i klubben.

Serie 3 I den afsluttende sæson serie 3 blev vi nr. 1. I vores række som ubesejret! Er stolt af drengenes hårde arbejde på og uden for banen. Jeg vil også sige en stor tak for den støtte, vi har fået af tilskuerne til vores hjemmekampe. Så vi ser frem til den kommende sæson i S2-kval., hvor vi skal spille i en pulje med 12 hold, og 1-6 rykker direkte op i serie 2 og 7-12 bliver i serie 3. Vi håber på, at vi kan få indfriet vores mål med at blive iblandt de 6 øverste hold denne halve sæson, så Højby Herrer atter er at finde i serie 2. Vores serie 4 hold blev nr. 8 i rækken efter en flot start på sæsonen, men desværre gik det ikke vores vej de sidste

par kampe. Så vi må kæmpe videre i den nye sæson.

NYE PIGER TIL HOLDET Vi vil meget gerne spille 11 mands til april og er derfor i fuld gang med at lede efter nye spillere til vores hold. Vi har netop været så heldige at få en ny pige, Astrid til holdet, og vi glæder os til at lære hende bedre at kende. Så velkommen til dig Astrid! Vi søger dog fortsat efter piger mellem 14 og 16 år. Så hjælp os med at ”sprede rygtet” om vores fantastiske pigehold. Kontakt mig hvis du vil vide mere.. Daniella Panduro, holdleder for U16 dapa@outlook.dk Eller Mobil 28 43 77 99

Det er en klub i fremgang og plads til alle, med fokus på det sociale. Den kommende sæson har vi for herre senior både serie 2 kval. og serie 4, med ambitioner om mere. Vi har altid plads til nye spillere, som kan være med til at øge konkurrencen på begge hold. Hold 1 Træner Martin Haarby 29 20 72 70 Ass. Træner Michael Wenger Møller Hansen, 40 16 85 45 Hold 2 Træner Khaled Karim 50 32 86 61

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


Team Højby Nyt ønsker alle læsere, annoncører og abonnenter en glædelig jul samt et godt nytår. Pas godt på jer selv! Tak for godt samarbejde i disse vanskelige coronatider!

42

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktivitetskalender Fredag d. 19. november. Café Bakkegården. Mainly Irish. Udsolgt! Bakkegården kl. 18.30. Lørdag d. 20. november. KFUM spejderne. Salg af julestjerner. Lokalområdet Søndag d. 21. november. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 22. november. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Blomsterbinding/bogcafé. Kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv. Højbyvej 66, kl. 14-16. Tirsdag d. 23. november. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Højby Kirke. Eftermiddagsmeditation kl. 17. Bibelsamtalegruppe kl. 19. Sognehuset. Onsdag. 24. november. Højby Kirke. Børnegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 17. Torsdag d. 25. november. Odense Kommune. Åbent møde om Ældrepleje i Højby. Forsamlingshuset kl. 16-18. Højby Kirke. Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19. Fredag d. 26. november. Højby Seniorforening. Tur til Tyskland. Gl. Aldi, kl. 8. Lørdag d. 27. november. Rudolf Steiner-Skolen. Julebasar.

Rudolf Steiner-Skolen i Odense, kl. 10-15.30. Søndag d. 28. november. KFUM spejderne. Julebanko. Højby Friskole, kl. 13-17. Allerup Gamle Have. Julemarked. Allerup Gamle Have. Højby Kirke. Syng-dig-glad gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 17. Mandag d. 29. november. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Julebanko, kl. 12.30-16. Onsdag d. 1. december. Højby Kirke. Madklubben 'De 3 S'er Sognehuset, kl. 11-13. Højby Filmklub. Se filmen: Den tid på året. Højby Forsamlingshus. Kl. 19. Lørdag d. 4. december. Højby S&G, Billard. Julefrokost. Højbyvej 64, kl. 18-??. Søndag d. 5. december. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 6. december. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Julefrokost, kl. 12.30-16. Tirsdag d. 7. december. Højby Kirke. Bibelfordybelse i farver. Sognehuset, kl. 10.30-13. Søndag d. 12. december. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Bibliotek. Strikkecafé.

Højby Bibliotek, kl. 14-16.

Sognehuset, kl. 10.30-13.

Højby Bestemmer. Afstemning. Bakkegården, kl. 14-16.

Søndag d. 9. januar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Mandag d. 13. december. Højby Lokalhistoriske Arkiv. Højbyvej 66, kl. 14-16. Tirsdag d. 14. december. Højby Kirke. Eftermiddagsmeditation kl. 17. Bibelsamtalegruppe kl. 19. Sognehuset. Torsdag d. 16. december. Højby S&G, Skytter. Julestævne. Skydekælderen. Søndag d. 19. december. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Fredag d. 24. december. Højby Kirke. Familie-julegudstjeneste kl. 11. Julegudstjeneste kl. 13.30. Julegudstjeneste kl. 15. Julegudstjeneste kl. 16.30. Lørdag d. 25. december. Højby Kirke. Julegudstjeneste kl. 11. Højby Kirke. Søndag d. 26. december. Højby Kirke. Salmesangsgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Lørdag d. 1. januar. Højby Kirke. Nytårsgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 16. Søndag d. 2. januar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Højby Bibliotek. Strikkecafé. Højby Bibliotek, kl. 14-16. Mandag d. 10. januar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv. Højbyvej 66, kl. 14-16. Højby Filmklub. Se filmen: Wild Tales. Højby Forsamlingshus. Kl. 19. Mandag d. 17. januar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16. Højby Bibliotek. Generalforsamling. Højby Bibliotek, kl. 17.15. Onsdag d. 19. januar . Højby Foredragsforening. Foredrag: Anne - Thomas Ubbesen Højby Forsamlingshus, kl. 19. Torsdag d. 20. januar. Rudolf Steiner-Skolen. Info-aften Steiner-HF. Rudolf Steiner-Skolen i Odense, kl. 18-20. Tirsdag d. 8. februar. Højby Foredragsforening. Sangaften: Provst Palle Jensen. Højby Forsamlingshus, kl. 19.

Tirsdag d. 4. januar. Højby Kirke. Bibelfordybelse i farver.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


Skift til vinterdæk Husk

at man kan booke online på Hojbyauto.dk

Skift til vinterdæk nu - for din egen sikkerheds skyld Et sommerdæk bliver hurtigt hårdt, når temperaturen falder. Vinterdæk forbliver fleksibelt og blødt og har bedre vejgreb på våde og glatte veje. Skift derfor nu og få: • • •

Optimalt vejgreb og trækkraft Reduceret risiko for akvaplaning Højere sikkerhed på alle typer vinterveje

Book tid på www.hojbyauto.dk.

Højby Autoværksted ApS Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 hojbyauto.dk 44

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.