Højby Nyt 2021-1

Page 1

ÅRGANG 230

NR. 1

JANUAR 2021

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet I dette blad

2 Biblioteket 3 Sundhedscentret 4 Foredragsforeningen 5 Forsamlingshuset 6 Spejderne 8 Højby Skole 10 Friskolen 12 Folkekirkens Nødhjælp 13 Allerup Gamle Have 14 Bakkegården 15 Kunst på Bakkegd. 16 Gadekærets Venner 18 Lokalhistorisk Arkiv 20 Seniorforeningen 21 Kirken 24 Gymnastik 26 Fitness 27 Billard 28 Sponsorudvalget 30 Tennis 31 Badminton 32 Håndbold 34 Skytterne Fodbold 35 Aktivitetskalender

Disse små gymnastikbørn er da ikke til at stå for! Gymnastikforeningen efterlyser en kasserer det kræver administration med så mange hold! Læs mere side 25. HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Højby Bibliotek Fra alle os på biblioteket til alle jer, skal lyde et rigtigt GODT NYTÅR! Nedlukningen. Da det er uvist, hvornår bibliotekerne får lov til at genåbne, så er vores opfordring, at du tjekker www.odensebib.dk, hvor du altid kan finde den nyeste info og svar på dine spørgsmål omkring nedlukningen. Siden bliver løbende opdateret.

terialer som ikke automatisk er blevet forlænget – f.eks. materialer lånt fra andre biblioteker og materialer, hvor der foreligger et erstatningskrav. Med venlig hilsen Susan, Jesper & Gitte Højby Bibliotek Højbyvej 66 5260 Odense S Tlf. 63750912 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

Hvis du har en reservering stående med afhentningsdato i lukkeperioden, så står den stadig til dig i 7 dage efter vi genåbner. Tjek også gerne din udlånsstatus på www.odensebib. dk. Som udgangspunkt er alle udlån forlænget under nedlukningen. BEMÆRK der kan være ma-

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 30 NR. 1 20.-22. JANUAR 2021 BLAD NR. 202 Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2.550 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2021: 26. februar Udkommer 12.-14. marts. 16. april Udkommer 30. april-2. maj 11. juni Udkommer 25.-27. juni 30. juli Udkommer 13.-15. august


Højby SundhedsCenter Af Thomas Fyrst

Højby Sundhedscenter ønsker alle et godt 2021 Så er det blevet 'hverdag' igen. Hverdag i anførselstegn, fordi vi stadig må sno os i en verden af COVID-19. Der er fortsat krav om mundbind/visir, når du kommer i Højby Sundhedscenter og der er sprit i vores venteområde. Få gjort noget ved dine smerter i benene – også de kroniske

Jeg hjælper mennesker med at slippe af med deres smerter i deres ben. Jeg er specialist i problemer, der relaterer sig til dine ben. Jeg har hjulpet hundredevis med at komme tilbage på højkant, selv personer der i årtier har haft problemer og ofte personer, der er opgivet af læger eller andre behandlere. 93% af de klienter, der kommer til mig, selv med kroniske smerter, får hjælp. Læs mere og book tid på www.thomasfyrst.dk eller kontakt Thomas på 31 15 25 07 og få en snak om at blive dine smerter kvit. FysNu.dk v/Jonas Nielsen Gældende restriktioner Fysioterapi er en del af Sundhedsvæsenet. Det er derfor IKKE underlagt samme restriktioner som fitnesscentre og massører. Dette betyder, at vi fortsat må behandle vores patienter og udøve superviseret træning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må behandles, skal du tage kontakt. Du kan se seneste udmeldinger på vores facebookside.

GLAiD træning Som noget nyt udbyder vi “GLAiD træning” på små hold i Højby SundhedsCenter. Træningen kommer til at ligge tirsdag og torsdag kl. 9-10 og varer typisk 8 uger. Der er opstart tirsdag d. 9. februar. Jonas er certificeret instruktør og har flere års erfaring med slidgigt. “GLAiD” står for “Godt Liv med Artrose i Danmark” og er et træningskoncept, der er udviklet på Syddansk Universitet og sidenhen har fået meget international anerkendelse. Træningen er målrettet til patienter med slidgigt i knæ og hofter, men er også relevant for patienter med smerter eller nedsat styrke i knæ, hofter og ankler. Deltagelse kræver hverken henvisning eller scanning. Før opstart gennemgår man 2 konsultationer, hvor man bliver undersøgt, gennemgår spørgeskemaer, bliver testet og får udarbejdet et individuelt tilpasset træningsprogram med øvelser, der er valideret og udvalgt af den fysioterapeutiske forskningsenhed på Syddansk Universitet. Tag kontakt til Jonas for at høre nærmere

sion Danmark om at udbyde fysioterapi til deres medlemmer. Dette er blot et af mange forsikringsselskaber, som vi samarbejder med. Så husk at kontakte din sundheds- eller ulykkesforsikring i forbindelse med opstart af fysioterapi i Højby SundhedsCenter.

Sundhedsforsikring I december måned indgik vi et samarbejde med Pen-

Find mig på:

Hjemmearbejdsplads Mange er sendt hjem at arbejde mest muligt i denne tid. Vi ser, at der er flere som får ondt i nakken, ryggen og skuldrene. Nu kan du få vejledning i ergonomi på hjemmearbejdspladsen. Dette foregår både fysisk eller over telekald. Så tag kontakt nu, så vi undgår smerter og spændinger.

Facebook: Vitas Fodpleje Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby Foredragsforening Af Astrid Lægaard

Desværre er kalenderen/ tidsplanen omkring udgivelse af HøjbyNyt og arrangementer i Højby Foredragsforening ikke synkroniseret. Så varsel om møder eller aflysning må følges på hjemmesiden. Siden sidste udgivelse har der været et arrangement den 18.11. i Højby Forsamlingshus med 49 deltagere i alt. Malene Rask Astrup mødte op og fortalte om sine erindringer fra tidligere tider kombineret med tanker om livet. Desuden måtte man dengang med afstand mellem stolene synge nogle af vore gode gamle sange og salmer. Det var dejligt for første gang i lang tid – og sidste gang i 2020 – at synge sammen med alle de forholdsregler, der nu var nødvendige. Blandt deltagerne var der en del, som kendte Malene fra tidligere, så det blev en opbyggelig og fin aften.

4

Coronareglerne gav på det tidspunkt adgang for 50 personer, men som alle ved, er det siden blevet ændret, så bestyrelsen lige efter nytår blev nødsaget til at give melding om aflysning af januarmødet på bl.a. hjemmesiden, www.højby-foredragsforening.dk. Angående februararrangementet 23. februar med Lisbeth Svensmark Hulgaard er det tvivlsomt, om det kan gennemføres. Så det anbefales også her at følge med på hjemmesiden. Bestyrelsen håber selvfølgelig på bedre betingelser på sigt, men må nok se i øjnene, at det måske først bliver efter sommerferien, at vi kan gennemføre møder med overholdelse af restriktioner, anbefalinger og med god samvittighed over for vore medlemmer. Vi ønsker det bedste for alle i denne svære tid. På vegne af bestyrelsen Astrid Lægaard

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Forsamlingshus

Generalforsamling i Højby forsamlingshus. 15.3. 2021 kl. 19.30 holdes ordinær generalforsamling i Foreningen Højby Forsamlingshus med følgende dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning inkl. retningslinje for drift jfr. § 2 (ingen ændring 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag (skriftligt til formand min. 8 dage før generalforsamlingen). 6. Kontingent for næstfølgende år. 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Eventuelt – (herunder kan intet besluttes) Ønsker du at deltage i spisningen før generalforsamlingen kl. 18.30 (smørrebrød/ vin/øl/vand), skal du tilmelde dig hos Hans-Otto på: 50557789 – hori@outlook.dk - senest den 12.03.2021. Hvis du vil støtte Forsamlingshuset, kan du tilmelde dig hos Hans-Otto – eller møde op 15.3. med kr. 100,-

Af Lars Bram

Vil du gerne se film og sport i storformat i Forsamlingshuset?

I forbindelse med at forsamlingshusets bestyrelse arbejder med planer om at etablere en filmklub, vil vi gerne undersøge, om der er interesse for et sådant projekt? Teknisk er vores forsamlingshus allerede indrettet til, at der nu kan vises film og sportsbegivenheder på storskærm. Vi betaler MPLC A/S en licens for at vise film og sportsbegivenheder til medlemmer. Bestyrelsen og forpagteren Steffen Conradsen forestiller sig, at der kan være op til 10 film og sportsbegivenheder årligt på fastlagte dage, hvor

der 1 time inden forestillingen f.eks. kl. 18.00, af de sultne kan købes og serveres en “filmmenu”. Prisen for et personligt medlemskab af klubben vil formentlig være omkring 100 kr. årligt, og for et husstands medlemskab omkring 175 kr. årligt. Hvis du er interesseret i, at bestyrelsen arbejder videre med planerne, må du meget gerne give dit uforpligtende forhåndstilsagn på mail til formanden Hans-Otto Riisom, hori@outlook.dk og meget gerne senest den 15. februar 2021.

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES – www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Spejderne Så er spejderåret forhåbentligt snart i gang igen. Vi som ledere er i hvert fald klar med nye spændende programmer! Både store og små skal tage et mærke om coronapandemien. Vi håber, det bliver sidste gang i meget lang tid med den slags nedlukning, så derfor skal vi da også tage netop dette mærke. Om 5 år håber vi, det er unikt, og det ikke bliver muligt at tage det igen;) Sidste års juleaktiviteter blev også hæmmet af corona, og vi måtte aflyse vores store julebanko. Men julestjerner blev solgt ved dørsalg, med handsker og mundbind. Vi takker alle de dejlige mennesker, der støttede op om spejderne i en hård tid, også ved vores salg i Brugsen af juledekorationer og adventskranse. Vi endte med et fornuftigt overskud :)! Juleafslutning blev også holdt på corona-venlig vis

udenfor, - julemanden kom med godteposer til hver enkelt spejder. Der blev leget og takket for 2020. Med ønske om et langt bedre 2021. Vi håber på, vi snart kan have tirsdagsmøder igen. Vi håber også, det bliver muligt at afholde den årlige generalforsamling i foråret. Vi kan bruge en håndfuld forældre, der har lyst til at engagere sig på forskellige planer, og få gruppens ”bagland” til at fungere, så lederne kan ”nøjes” med at koncentrere sig om at give børnene en masse gode oplevelser. Fastelavnsturen er planlagt - hvis den må afholdes - og derfor bliver det først til marts, så er chancen større end nu. Den 7. februar vil spejderne igen komme rundt og sælge - denne gang lodsedler. Vi håber på en lige så stor succes og venlige mennesker, der vil tage godt imod vores

spejdere, som da vi solgte julestjerner. Overskuddet går primært til gruppen, så vi kan købe nogen af de ting vi mangler. I december fik spejderne endnu en sum penge fra GenBrugsen på Klaus Berntsens Vej, som vi siger STOR TAK til!! Nu skal vi ved næste bestyrelsesmøde finde ud af, hvad vi skal bruge pengene til helst noget gruppen kan få glæde af længe! Gruppen er vokset pænt over det sidste års tid, hvilket vi er rigtig glade for! Men, men, men – det giver også nogle udfordringer i forhold til de få ledere vi er. Måske der sidder en tidligere spejder, der vil være leder?? Eller bare voksne over 18 år, der har lyst til udeliv, og give børn og unge gode oplevelser gennem leg og læring. Sociale værdier i den rigtige retning. Man skal bare have lyst,

Flittige hænder havde lavet et stort antal dekorationer til salg ved SuperBrugsen

6

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

spejdererfaring er ikke et krav. Vi har en masse kurser, man kan deltage i, og ellers kommer det relevante, hen ad vejen. Efter påske rykker vi 6 Ællinger op til Ulvene, og 8 Ulve op til Juniorerne! Men der er stadig plads til flere i alle enheder. Sidste sommer havde vi succes med et Sov-Ude-Døgn i Højbyskoven ved vores hytte. Så denne succes gentager vi! Hele Højby er velkommen - dog med tilmelding - til at opleve livet som spejder, være ude i naturen, sove i bålets skær, og høre fuglene synge fra morgenstunden. Gruppen vil stå for aktiviteter, madlavning og hygge. I skal bare deltage med godt humør! Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 3- 4 juli. Håber vi ses! Pia Thaarup, ulveleder

Der var planlagt ruter overalt i Højby og Lindved


Spejderne

Der hygges i Julestuen, efter at salget at julestjerne var vel overstået

Der var indkøbt ekstra mange julestjerner i år – og de blev alle solgt på bare 3 timer!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Skolerne Af Henrik Møller Højby Skole

Den digitale Coronaskole Kan man gå i skole sammen uden at være sammen? Hvordan er det at være skoleelev hjemme fra værelset? Coronavirussen har igen igen stukket en kæp i hjulet for den normale hverdag på Højby Skole. Vores samfund er underdrejet på en måde, som langt de fleste slet ikke havde kunnet forudse. Vi gik fra en næsten normal hverdag, hvor skolerne var åbne efter ferien, til her i starten af det nye år, hvor alt igen er lukket ned. Det gælder desværre også på skoleområdet, så elever og medarbejdere må igen klare skoledagen hjemmefra. Digitale fællesskaber Men hvordan skaber man en skoledag, når nu elever og lærere ikke kan være i samme rum fysisk? Heldigvis findes der mange digitale løsninger, som kan være med til at holde os i fællesskabet og skabe nærhed, selvom det foregår på distancen. Alle vores elever deltager i undervisningen med hjælp af Google Meet, som er den digitale platform, hvor eleverne mødes og bliver undervist fra. For langt langt de fleste elever er det at være online med vennerne i fritiden i forvejen en stor del af deres hverdag. Det nye er selvfølgelig, at der nu er forventninger om deltagelse og nogle faglige krav, som de skal honorere. Langt de fleste elever har været lynhurtige til at indrette sig og tilpasse deres hverdag efter den nye måde at være i undervisning på, og denne gang har de også erfaringerne med sig fra perioden i foråret, hvor der også blev onlineundervist. Men selvfølgelig er der 8

også nogle, der skal hjælpes til at komme ud af sengen om morgenen eller huskes på at slippe controlleren til PlayStationen. Mange elever har en oplevelse af, at de faktisk når mere skolearbejde, når det foregår digitalt. Mange ting bliver uhyre effektive, der er ikke så meget spildtid, og mange får virkeligt noget arbejde fra hånden. Bagsiden af medaljen er desværre, at mange dialoger og drøftelser forsvinder i det digitale rum, det er bare ikke det sammen at diskutere faglige emner over computeren, som hvis man sidder i klasseværelset. Så det tætte nærvær, dialogen, kropssproget, spontaniteten og samarbejdet er udfordret. Variation er kodeordet Mange elever oplever en vis digital træthed, når de skal sidde ved skærmen mange timer om dagen, for det er hårdt og trættende at være elev hjemme foran skærmen. På Højby Skole har vi en klar målsætning om, at undervisningen skal varieres, så eleverne indimellem kommer væk fra skærmene. Så kreativiteten er stor hos lærerne, når de planlægger deres undervisning. Der er lavet mange forskellige aktiviteter, der varierer og forhåbentlig motiverer eleverne, som fx bagekonkurrencer, orienteringsløb og fotosafarier. Eleverne tager rigtig godt imod de lidt mere anderledes opgaver, idet de bryder hverdagens trummerum. “Det er dejligt, at vi skal lave nogle anderledes opgaver. Det er også rart at komme væk fra skærmen en gang imellem” fortæller en pige fra 6. klasse.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Familielivet er presset For mange familier er det vanskeligt at have et skolebarn hjemme, samtidig med at man selv skal passe sit arbejde hjemmefra. Det er en udfordrende opgave, og den er selvfølgelig sværere for de familier, som har børn i de yngste klasser. De yngste børn har noget sværere ved at klare både de tekniske udfordringer og skoleopgaverne på egen hånd, samtidig med at deres koncentrationsevne er udfordret. De mindste kan ikke arbejde i timevis på egen hånd, de skal hjælpes og støttes undervejs. Så mange forældre har været på en hård opgave under nedlukningen. Nødpasning Enkelte familier har været nødt til at ty til nødpasningen på skolen, hvis deres arbejdssituation har umu-

liggjort at have deres børn hjemme. Her på skolen har vi et godt setup, så eleverne kan hjælpes med undervisningen af skolens pædagoger. Eleverne er sammen med deres klassekammerater online, men sidder på skolen med voksne, der kan støtte og hjælpe. Så de elever har heldigvis nogle gode dage på trods af coronanedlukningen. Børn er jo fantastisk omstillingsparate, og de fleste er meget hurtige til at tilpasse sig de nye rammer og samtidig se positivt på situationen. For som flere af børnene, der har været på skolen i nødpasning, fortæller, så “er det meget hyggeligt og sjovt, og det er nemmere at få hjælp til opgaverne, når vi ikke er så mange i klassen.” Der er sjældent noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget...

FORELSK FORSKEL LIGHED

Steiner HF steinerhf-odense.dk

Vil du gerne en anden slags ungdomsuddannelse?


Skolerne

God plads og god afstand til nødundervisning på Højby Skole

Onlineundervisningen – sammen og hver for sig

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Skolerne På vores skole kender alle alle

HØJBY FRISKOLE Tradition og fornyelse

Rebekka, 4. klasse

På vores skole passer de store elever på de små Sandra, forælder

Skriv op på vores hjemmeside med NemID

På vores skole er alle venner, selvom man går i forskellige klasser Noah, 2. klasse

På vores skole har vi meget tøj i glemmekassen Selma, 2. klasse

Hestehøjvej 80 · 5260 Odense S · 65 95 82 24 · kontor@hoejby-friskole.dk · www.hoejby-friskole.dk

Af Friskolens PR-udvalg

De voksne på Højby Friskole - hvad drømmer de om, hvad savner de? I de sidste mange måneder har vi som alle andre holdt afstand. Og med fysisk afstand følger også en mere mental afstand. Derfor kan du her møde tre af de voksne, som glæder sig til at få elever og kolleger tilbage på skolen.

At møde de nye gnister Birthe har været pædagog i Højby Friskoles sfo, Krudttønden, i 14 år. Derudover tager hun sig af børnene i skolens forårs-sfo, som bliver kaldt ”gnisterne”, fordi der skal gnister til at sætte fut i Krudttønden.

Hvilke af skolens traditioner holder du mest af? ”Jeg kan især godt lide vores morgensang, juletræsfesten og fastelavn, hvor det er blevet en tradition, at de alle voksne klæder sig ud og ofte er vi ens. Børnene kan bruge dage på at forsøge at gætte, hvad vi skal være. Det er fantastisk at se deres glæde, når vi træder ind i gymnastiksalen klædt ud som fx blæksprutter.” Hvad har du savnet under nedlukningen? ”Jeg har savnet børnene og den daglige kontakt til forældrene og mine kollegaer. Den almin-

delige hverdag uden afstandtagen til hinanden.” Hvad glæder du dig til i 2021? ”Jeg glæder mig helt vildt til at møde de nye gnister. Forhåbentlig kan vi samles under mere normale forhold, men vi har allerede en masse erfaringer med et ’corona-hold’ fra foråret, så det klarer vi naturligvis også. At give highfives Med sine 1½ års ansættelse er Mikkel den yngste - og nyeste - lærer på skolen. Han underviser i dansk, engelsk, historie og idræt. Hvilke af skolens traditioner holder du mest af? ”Mine yndlingstraditioner er

10

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

motionsdagen og fastelavnsog juletræsfesten. Stemningen på disse dage er helt special og svær at sætte ord på. Det kan nok bedst beskrives som ’friskoleånden’.” Hvad har du savnet under nedlukningen? ”Jeg savner nærværet med skolens elever, lærere og forældre. At kunne give mine elever highfives og at kunne se dem i øjnene, når de møder i klassen. Og så savner jeg at have en finger på pulsen, smuglytte til deres snakke i krogene og vide, at de trives og har det godt.” Hvad glæder du dig til i 2021? ”Jeg glæder mig til en forhåbentlig mere normal hverdag og


Skolerne verden. Og så glæder jeg mig til flere lærerige, sjove, skøre og interessante øjeblikke i min lærergerning.” Lyden af børn, der griner Helle er med sine 22 år på skolen en af de mere erfarne medarbejdere. Ud over at være pædagog i Krudttønden underviser hun i håndværk og design, billedkunst og madkundskab, og så har Helle timer i begynderklassen (0. klasse), hvor hun og børnene øver sig i at klippe, klistre, følge instruktioner og være kreative. Hvilke af skolens traditioner holder du mest af? ”Fastelavn er min favorit, fordi vi kan gå all in på udklædning. Og så er der selvfølgelig juletræsfesten. Elevernes lysoptog rammer mig lige i hjertet hvert eneste år, og stemningen er helt fantastisk. Hvad har du savnet mest under nedlukningen? ”Jeg savner ungerne og at kunne give dem et ordentligt kram. Og så har jeg savnet de 10.000 spørgsmål, jeg normalt får fra børnene hver dag. ” Hvad glæder du dig til i 2021? ”Jeg glæder mig til, at alle begrænsningerne forsvinder, så vi kan få den fantastiske lyd af børn, der hygger sig, leger og griner tilbage på skolen.” De voksne på skolen drømmer - som du kan læse - om det samme som elever og forældre: At vi snart kan mødes og have et godt, trygt og nærværende fællesskab.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Folkekirkens Nødhjælp Af Anne Bøttiger

Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik ønsker alle i Højby og omegn et godt nytår 2021! Der er SÅ meget at glæde sig over, og det kan vi alle hjælpe hinanden med. Vores genbrugsbutik har i 2020 IGEN sendt et stort beløb til nødhjælpsarbejdet i brændpunkter rundt omkring i den store verden. Hvordan kan det lade sig gøre, når butikken nu var lukket en rum tid i foråret? JO – fordi vi er heldige at have en stab af ukuelige medarbejdere, der troligt tager fat, når donationerne vælter ind. Kunderne kommer i en lind strøm, spritter hænder, bærer mundbind og har det gode hensynsfulde humør med. HVOR er vi heldige, at vi har jeres store opbakning. Tusind TAK for det! December måned solgte godt ud af al vores julepynt, og vores dekoratør havde igen i år dækket tre flotte og inspirerende borde til en afstemning om det flotteste julebord. Temaerne var i år ”Bæredygtigt veganerbord”, ”Pink Lady-bord” og endelig ”Nordic julebord”. En vinder skulle trækkes, og det nåede vi lige akkurat, inden en ny nedlukning blev en realitet. Bord nr 2, ”Pink Lady” bord, vandt med 32 stemmer, og en kunde, Ida Næsselund, trak den heldige vinder af et gavekort til butikken: SUSANNE SVENDSEN, som ofte kommer for at handle, blev meget glad, da beskeden om udtrækningen indløb. 12

OBS: På vegne af hele personalet vil vi så mindeligt bede alle jer om at aflevere jeres ”guld” I ÅBNINGSTIDEN – som står på dørene og på Facebook. Når Højby Nyt udkommer, har vi forhåbentlig fået lov at åbne dørene til butikken, og kan atter glæde os over at se alle vores glade kunder. Endnu en gang TAK FOR 2020 og på gensyn i 2021. Vi passer stadig godt på hinanden. Personalet i FKN´s møbelgenbrugsbutik Svendborgvej 319 Tlf. 25 21 50 97 Åben : Mandag - fredag 13-17 lørdag 10 -13

Ida Næsselund trækker vinderen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Vinderbordet


Allerup Gamle Have Af Charlotte Grams

Det sker i Allerup Gamle Have Bestyrelsen af Allerup Gamle have ønsker alle trofaste besøgende et godt nytår og ser frem til en sæson der forhåbentlig er fyldt med mange solskinstimer og glade besøgende. Forberedelserne for den nye sæson er så småt begyndt og der arbejdes på mange forskellige projekter, således at Allerup Gamle Have kan præsentere sig i sin smukkeste pragt når dørene åbnes for badende gæster engang i foråret. Donation Allerup Gamle Have har igen været så heldige at de frivillige i Genbrugsen i Højby har doneret penge til havens drift. Bestyrelsen er meget glade for donationen og siger tusind tak for at I tænker på os. Der er altid mange projekter som venter på at kunne realiseres - og som kræver ekstra midler udefra for at kunne lykkes. Herunder nogle af projekterne: - Nye bænke og aflåselige skabe i omklædningsrum - Bålhytte - Stråtag på bindingsværkshuset

- Renovering af klor og syreanlæg Og meget andet - så pengene falder på et tørt sted. Frivillige Vi er så heldig at have nogle helt fantastiske frivillige der hjælper med de mange praktiske opgaver der hører til at drive et friluftsbad og have. Men vi har brug for flere hjælpende hænder, derfor søger vi med lys og lygte efter dig der brænder for Allerup Gamle Have og dit lokalområde. Opgaver er der mange af, alt fra at slå græs, male bygninger, rense bassinet og meget mere. Så har du gå på mod og lyst til at være en del af et dejligt fællesskab, tag kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

Generalforsamling Den 23. februar holdes der, med forbehold for Corona restriktioner, generalforsamling i Allerup Gamle Have. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 19 i Caféen og der vil være lidt godt til ganen. Tilmelding skal ske til Jeanette Mikkelsen via mail: jeanmik13@gmail.com senest d. 20.2.21.

Vi ses i Danmarks smukkeste friluftsbad Bestyrelsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Café Bakkegården Af Karin Rosenbæk

Nyt år på Bakkegården

Tak til Erik Klint

Så skriver vi 2021 – dejligt med et nyt år, som går mod lysere tider på mange måder. Når I læser dette nummer af Højby Nyt vil Bakkegårdens caféblad nok allerede være ”vandret” ind i jeres postkasser. Vi håber virkelig, I har nærstuderet alle vores spændende tilbud for den kommende forårssæson grundigt og kigget meget på annoncerne, som annoncørerne har været så venlige at tegne trods den usikre situation, som vi står i.

1. januar 2021. Bakkegården har afholdt ekstraordinær generalforsamling – selvfølgelig skriftlig på grund af covid. Bakkegårdens bestyrelse og medlemmer takker Carina for at træde så hurtigt til, og vi glæder os til samarbejdet.

Tusind tak for det store arbejde, du igennem mange mange år har lagt på Bakkegården. Du har ikke bare taget dig af regnskabet, men også været en stor hjælp og støtte til i det daglige arbejde med at udvikle og vedligeholde Bakkegården.

Pas på hinanden, hils på hinanden, snak med hinanden, grin med hinanden, når vi mødes, så klarer vi alt. På gensyn på Bakkegården Karin

Før vi to fik lov at arbejde sammen på Bakkegården, var vi et godt makkerpar på badmintonbanen, fordi du opsøgte mig ved min tilflytning til Højby i 1981, da du manglede en makker ud i fjerspillet. Vi løste ikke kun opgaven på banen, men du blev også en god støtte for mig i en svær periode. Tak for det.

Med et forsamlingsforbud på kun 5 personer i skrivende stund, kan der jo ikke afholdes hyggelige caféaftener på Bakkegården. Vi er fortrøstningsfulde, men ved godt inderst inde, at det er utopi at tro på,vi får lov og kan starte op i marts. Dog skal I vide, at vi allerede er i gang med efterårets program, så glæd jer til festligt samvær, når vi igen går mod mørkere, men helt klart lysere tider, når vi alle har været på sprøjten og igen kan åbne dørene på vid gab for caféaftener og fester af enhver art til efteråret. Skulle I desværre være kommet til at forlise Bakkegårdens program, kan I gå på hjemmesiden www.foreningen-bakkegaarden.dk for at se, hvad I kom til at gå glip af, for det kunne jo være, I vil opfordre os til at genbestille arrangementerne. Lad os høre fra jer, hvis I synes dette. I december meddelte Erik Klint, at han ville stoppe som kasserer på Bakkegården af personlige årsager. Carina Andersen har indvilliget i at opstille for at overtage posten som kasserer fra 14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Vi har også løst mange små og store opgaver sammen på Bakkegården. Den første, du syntes, var nyt tag på Bakkegården. Ih, hvor det pyntede. Så kom køkkenet, og senere

blev det en ny og stor forbedring af nedgangen til kælderen. Du har fundet pengene til projekterne og holdt styr på økonomien, så der ikke kom røde tal på bundlinjen, selv om der ikke altid var for meget at gøre med. Det har været irriterende at have en, der holdt igen, når ideerne sprudlede, men det har du været god til og holdt fast, tak for det. Du har altid påtaget dig alle opgaver små som store, og vi vil virkelig savne dig, når bordene skal placeres til caféaftenerne, stuegulvene skal skures til hovedrengøringen, for det er nogle af de virkelige ”slæbske” opgaver, som du bare har klaret. Jeg vil ønske dig en god fremtid med hygge og tid til indretning i dit ”nye” liv. Kærligst Karin


Café Bakkegården Af Ole Bøttiger

Nye Billeder på Bakkegården Som alle andre kulturhuse er Bakkegårdens aktiviteter lukket ned på grund af COVID-19. Trods nedlukningen har der i perioden været en udskiftning af billeder. Nu udstiller Per Viggo Christensen. Hans billeder vil kunne ses frem til juni 2021. Per er bosiddende i Højby og har tidligere udstillet på Bakkegården. I denne omgang er ophængt en række nye landskabsbilleder malet med oliefarver, som passer fint til Bakkegårdens lokaler. Endvidere har Per suppleret sine

landskabsbilleder med billeder af helleristninger. Disse billeder er inspireret af besøg i Sverige, hvor Per har været med til at registrere helleristninger i Bohus Len. I skrivende stund er Bakkegården stadig nedlukket, men de frivillige ser frem til, at Bakkegården igen kan tage imod gæster, og til den tid kan vi varmt anbefale et besøg, gerne i forbindelse et af Bakkegårdens arrangementer. Per Viggo Christensen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Gadekærets Venner Af Eric Skovsgaard, sekretær i GV.

”Sumpen” overhalet inden om Bestyrelsen for Gadekærets Venner havde et godt tip til Odense Kommune. Sådan skrev vi i det sidste nummer af Højby Nyt i det gamle år. Tippet gik ud på, at bestyrelsen ville godt anlægge en græsarmering, hvis kommunen ville finansiere købet af en græsarmering. MEN så traf et bestyrelsesmedlem fra GV på et par gutter, som omlagde en del af legepladsen på Højby Skole. Op af græsset kom der minsandten en græsarmering i gummiformat. Efter et par gemytlige kommentarer overtog Gadekærets Venner nok græsarmering til at dække ”Sumpen”. Nogle dage senere gik to bestyrelsesmedlemmer fra Gadekærets Venner i gang med at lægge græsarmeringen ud på ”Sumpen” – så vupti! Nu kan de besøgende gå tørskoet hen til Bord/ bænk og holde et pitstop i fred og ro – og samtidig nyde vores gadekær i Højby. Endelig kom træerne Den 20. november kom de længe savnede træer, som Højby Vandværk har generøst betalt. Bestyrelsen gav sig i kast med at plante træerne i samarbejde med anlægsgartner Henrik Due en tidlig fredag morgen. Der er tre forskellige træer, og hvad de hedder, kan læserne selv finde ud af i afsnittet om det nye skilt længere fremme i artiklen. – se venligst foto. Det nye skilt En opdatering af teksten på det gamle skilt om gadekæret stod for døren. Bestyrelsen gik til et af de lokale firmaer, der kunne løse opgaven. Det blev firmaet Kaos, der holder til på hjørnet Svendborgvej og Højbyvej – lige over 16

for Superbrugsen. Opgaven blev løst til bestyrelsens tilfredshed – endda gratis. Gadekærets Venner iler med en stor tak til KAOS. På skiltet kan man læse, hvilken sort hver enkelt træ tilhører. To muligheder for betaling…. …..af kontingentet. Når medlemmerne modtager en hilsen fra kassereren sidst i januar, har de to muligheder for betaling – se nederst. Kontingentet har bestyrelsen holdt uændret siden 2015 på 50 kr., og det bliver det også for 2021. Selv for nye medlemmer holdes kontingentet i ro! Så lidt for så meget!! - Bestyrelsen har i de sidste par år haft et par henvendelser fra folk i andre byer, som også har et gadekær. Henvendelserne går mest på drifts- og vedligeholdelsesdelen. Den nuværende bestyrelse gør en forskel med at vedligeholde vores gadekær i Højby. Vi noterer os med glæde, hvor mange i alle aldre, der besøger gadekæret. Bankbetaling: 0828 – 4032799 MobilePay: box 19611

Det nye skilt

Der plantes træer anført af Henrik Due

Generalforsamling Indkaldelse af generalforsamling pr. dags dato i Gadekærets Venner. Generalforsamlingen afvikles tirsdag d. 23.03.2021. kl. 19 efter dagsordenen i vedtægterne. Medlemmerne informeres om stedet sammen med hilsenen fra kassereren.

Algot promenerer og sekretæreren fotograferer

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Lokalhistorisk Arkiv Af: Kurt Hedemand

Læreren, kunstmaleren, forfatteren og musikeren fra Højby Frands Johan Ring (1889 – 1973)

Frands Johan Ring, født den 1. oktober 1889, søn af seminarielærer Marius Sørensen, Jellinge og Jensine f. Buch Frandsen fra ”Nørrelide”, en af de gamle Jellinggårde. Han var nr. 6 af en søskendeflok på 7. Familien opdagede hurtigt, at den lille Frands havde store evner inden for tegning og musik, men for at følge traditionen inden for familien og sin faders ønske tog han lærereksamen fra Jelling Seminarium tilbage i 1910. Læreren Fra 1917 til 1955 havde Frands Johan Ring sin livsgerning i Højby som lærer ved kommuneskolen. Han var en dygtig, men meget temperamentsfuld lærer og ikke mindst en fremragende fortæller. Historietimerne blev levendegjort med tegninger på den store tavle, og 18

sangtimerne begyndte altid med en gennemgang af sangen eller salmen, så børnene havde en chance for at forstå, hvad de sang. Så var det også nemmere at lære udenad. Det blev meget brugt i lærer Rings tid. Maleren Rings staffeli stod fast til venstre ved tavlen i skolestuen. Skolens elever kunne hver dag følge skabelsen af det aktuelle motiv på lærredet. – Og absolut ingen af selv de frækkeste drenge vovede at pille ved kunstværket. Utallige var de tegninger og malerier, Ring skabte gennem årene. Den dag i dag findes stadig mange malerier og tegninger blandt Højbys beboere. – Højby Lokalhistoriske Arkiv har ligeledes en del forskellige originale billeder.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Forfatteren Frands Johan Ring udgav i 1955 en bog om Thorvald Aagaard: ”Mennesket – Musikeren”. Og i 1961 en om sin bror, komponisten Oluf Ring: ”Et liv i dansk folkesangs tjeneste”. Han har fortsat en beretning om ”Jellings nyere historie”, som hans far, lærer ved Jellinge seminarium, Marius Sørensen, havde påbegyndt. Ved initiativ af lærer Rings søn, Jens Ove Ring, blev den udgivet i 1974. (De kan alle lånes på biblioteket). Lærer Ring var livet igennem en flittig skribent. Han har i ”Fynsk Jul” i 1937 skrevet om Thorvald Aagaard: “En fynsk musikant”. Ligeledes i ”Fynsk Jul” fra 1957 har han skrevet ”Tre munitter, lidt småsnak om jyder og fynboer”. – Denne historie viser tydeligt Rings sans for humor. I Højskolebladet 1932 har vi fundet en artikel, som han har skrevet om ”Fynske Musikanter”. Han skrev også utallige kronikker og artikler til Fyns Tidende. I en artikel fra 1934 foreslår Ring et klokkespil i Sct. Knuds kirke i Odense. I 1936 blev det nuværende klokkespil indviet, så hans mening blev tilsyneladende respekteret. Musikeren

Ud over Rings musik i klasseværelset eller ved lokale arrangementer i Højby og omegn, var Ring en fast del af de ”Fynske Musikanter”. - Det er svært at finde noget sted i bøgerne hvor han nævnes, da det var ham selv, der skrev disse protokoller, som han kaldte dagbøger. Men af den måde han skriver på, kan vi forstå, at det har givet mange dejlige oplevelser. De instrumenter han spillede på i orkesteret, var mest trommer og bratsch, ved enkelte koncerter dog på violin. Af programmerne fremgår det, at det mest var klassisk musik med et meget varieret program. Broderen, Oluf Ring, har komponeret musik tilegnet ”Fynske Musikanter”. Tiden med de ”Fynske Musikanter” bragte Ring og orkestret på mange rejser i ind- og udlandet. Bodil Hedegaard, og Bent Ødegaard, har skrevet en længere erindring om Lærer Ring, hvor flere elever fra Højby kommuneskole fortæller om deres oplevelser i skoletiden med lærer Ring. Erindringen kan læses på Højby Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside, se under (lokalhistorier).


Lokalhistorisk Arkiv Opfordring fra Højby Lokalhistoriske Arkiv År 2020 vil blive et år, som vi alle husker. Der er ikke nogen, som ikke er blevet berørt af det. Det gælder alle i samfundet, børn som voksne. Jeg er helt sikker på, at alle har oplevet et eller andet, som aldrig ville ha’ udartet sig sådan, hvis ikke en epidemi havde holdt sit indtog. Det er ikke slut endnu, men mon dog ikke det letter lidt i løbet af foråret og sommeren. Det ser vi alle frem til. År 2020 vil gå over i historien, og det er her, at arkivet kommer ind i billedet. Om 50 eller 100 år ville det jo være spændende at ligge inde med fortællinger og oplysninger om, hvordan vi løste tingene. Og her kommer en opfordring: Mon ikke , der er nogen, som kunne få lyst til at fortælle om, hvordan de har løst pro-

blemerne i en svær tid. Det gælder skoleelever, lærere, erhvervsdrivende, foreninger, familier og alle andre. Det kan være på skrift eller et interview, det kan være kort eller langt. For arkivet vil det være ”guld” til historien, hvis I/ du vil være med til at bidrage med materiale, der er så vigtigt for vore efterkommere og damarkshistorien. Vores mailadresse er: hojby.fyn.lokalarkiv@ gmail.com Tlf. 50 46 86 05. Hermed ønsket om at vi snart kan mødes igen og et rigtigt godt nytår . Højby Lokalhistorisk Arkiv Bodil Lund

Sup vinteerrflotte og jakker læ og frakre kke

r på la

ger

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 22.1.-12.3. 2021

Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra kl. 10-12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har desuden fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Kontingent: De medlemmer, der ønsker at betale deres kontingent kontant, kan henvende sig i Fælleshuset, Nørrelunden 70, mandag den 1. eller mandag den 8. februar mellem kl. 10 og 12, hvor kassereren er til stede. NB! Vær opmærksom på, at det er usikkert, om vi kan gennemføre programmet på grund af covid 19 forbeholdene! Vi vil prøve at orientere jer på vores hjemmeside når der kommer nyt. www. hojbyseniorforening.dk Mandag 15. februar GENERALFORSAMLING Er desværre aflyst. Vil blive gennemført, når coronaen tillader det! Mandag den 1. marts kl. 12.30-16 Banko Mandag den 8. marts kl. 13-16 Foredrag Hans Jørn Møller fortæller om sit liv med og i DSB og lidt om Skotland. Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding senest d. 1. marts i Mandagscaféen. I skrivende stund er alt af20

lyst, men vi får nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen den 17. jan. 2021, hvor vi håber, der bliver løsnet lidt op. Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 10–11: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30-9.55: Badminton Højbyhal 2 Onsdag kl. 9-11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Prisen for aktiviteterne vil være Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00. Datoer for madholdene Hold 1: 2.2. og 2.3. Hold 2: 9.2. og 9.3. Hold 3: 19.1. og 16.2. Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45. Alle vore idrætsaktiviteter er i skrivende stund aflyst, men vi kan ikke forudse, hvordan situationen er efter den 17.1. 2021. EDB Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår.. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC hjælp er gratis for medlemmer. Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen tlf. 30 42 35 70 Bent Kirkmand tlf. 51 22 68 12 Ove Frank tlf. 28 71 81 31

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Vi er også i gang med vore gåture samt cykelture, som stadig er tilladt og hvor vi naturligvis retter os efter de vejledninger, som sundhedsstyrelsen har fastlagt! Gå-gruppen Består i bedste stil. Vi bliver flere og flere. Normalt er vi mellem 20 og 25 – alt efter vejret - men vi har en enkelt gang været oppe på hele 28 personer. Vi går stadigvæk i 2 grupper, og det fungerer fint. Vi overvejer at starte en 3. gruppe i mellemhastighed, såfremt det har interesse. Kom og vær med på et af holdene. Vi går hver tirsdag kl. 9.30 fra Fakta Korte onsdagscykelture Januar - februar - marts Vi cykler alle onsdage kl. 13 og mødes på Bakkegårdens parkeringsplads. Turen varer mellem 1½ og 2 timer. Selvom mange har el-cykler, kan alle være med – også med en cykel uden motor – da vi cykler stille og roligt, så vi samtidig kan nyde naturen og snakke sammen. Vi holder en pause undervejs, hvor vi hygger os med vores medbragte kaffe og evt. brød/kage. Husk også vand til turen. Så mød op og få en god oplevelse. Januar—februar—marts er der ikke fastlagt ture. Vi mødes som sædvanlig, og de fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen. Mød op, vi har det det afslappet og hyggeligt og får samtidig ny energi på en god måde. VI SES – VEL MØDT Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup tlf. 29 12 86 01

Torsdagscykelture Januar - februar - marts Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 4.3.: Davinde-Kappendrup, 25 km. 11.3.: Åstien-Hjallese-Skovsøen, 25 km. 18.3.: Birkum Mose, 25 km. 25.3.: Lindved Åsti, 25 km. Der er ingen fastlagte cykelture i januar og februar måned, men de fremmødte aftaler hvor man kører hen. Poul Erik Rasmussen tlf. 28 14 70 25 Bilture Vi har fra 1. januar holdt Coronapause. Vi starter igen når restriktionerne letter. Så kører vi igen hver søndag eftermiddag en biltur. Tilmeldte deltagere får en invitation på sms med tidspunkt og destination. Vi er meget modtagelige for ønsker og ideer. Kan også lave ture andre dage eller aftener, hvis det ønskes. Det skal så laves med tilmelding. Turene er baseret på at nyde den fynske natur, eller vi ser udstillinger, og hvad vi ellers kan finde, som er interessant. Vi har eftermiddagskaffen med, ellers er der mulighed for at købe. Vi er allerede en lille gruppe, men kan godt være flere. Har du lyst til at komme med, skal du sende dit telefonnummer til Sv. Aage 24 66 06 10 eller Gerda 22 67 87 09, hvor du kan få yderligere information. Det vil hjælpe mig, hvis alle interesserede lige sendte en SMS.


Kirken Af Carsten Andreassen

Corona gør vigtige ting tydeligere… ”Det er ikke godt at mennesket er alene”. Sådan står der i skabelsesberetningen. Det gælder stadig. Det har mange erfaret på egen krop under corona-epidemien. I foråret var stort set alt jo lukket ned i en periode. Det gjaldt også gudstjenester og de kirkelige aktiviteter som f.eks. madklub og sangaftener. Det kostede på livskvaliteten for mange. Ensomheden og kedsomheden gik i marv og ben. Da regeringen i efteråret igen måtte lukke dele af landet ned pga nyt smittetryk, havde den lært, at selv coronatiden ikke kun drejer sig som at tælle smittede og døde, men også om at fastholde en vis livskvalitet. Derfor fik børnene længe lov til fortsat at dyrke sport, mange kulturtilbud blev holdt åbne, og vi som kirke fik til opgave at sikre en vis livskvalitet med det, som vi kan tilbyde. Det har vi i høj grad gjort vores for at leve op til. Vi har indtil december fastholdt kirkefrokoster, gudstjenester, eftermiddagsmeditationer, ad hoc-voksenkor, maleklub og madklub, ligesom både konfirmander og minikonfirmander kunne møde op.

Jeg er overbevist om, at det har været yderst vigtigt i en periode, hvor mange har erfaret, at det ikke er godt for mennesket at være alene. Desværre er smittetrykket blevet så voldsomt, at selv børnesport, kulturliv og kirkeliv er blevet lukket næsten helt ned. Ja, selv julegudstjenesterne blev forståeligt nok aflyst. Nu håber vi på et tidligt forår med genåbning af landet. Statsministeren nævnte påsken som en markør. Ganske vist ikke som en kristen markør, men som en tidsmæssig markør. Til påske håber hun, at vi er kommet til et vendepunkt i kampen mod corona. Jeg vil gerne knytte påsketiden sammen med påskens indhold, hvor vi jo fejrer opstandelse; nyt liv! Påskedag, som i år falder på d. 4. april, er en god anledning til at samles i kirken, nu hvor vi ikke kunne mødes der i julen. I håb om at vi til påske må være flere i kirken igen, drømmer jeg om at se mange højbyborgere til gudstjeneste – for at fejre nyt liv; for at fejre, at Gud ikke har glemt os! Kvotepræst på vej… Det er 1½ år siden, at Karen Frendø Ebbesen stoppede som præst i Højby. Hun var her et par år – dog var hun en del af tiden på barsel! Nogle af jer husker hende sikkert. Et varmt menneske. En dygtig præst. Biskoppen har nu indbudt menighedsrådet til et forløb, som gerne skal munde ud i ansættelse af en ny kvotepræst. Vi får en halvtidspræst. Hvis det går godt, kan den nye præst starte sidst på foråret. Det bliver en spændende proces. Det er en vanskelig tid at ansætte præst. Ikke pga corona, men fordi der er

præstemangel. Vi søger en halvtidspræst, og Højby ligger langt fra uddannelsesstederne i København og Aarhus, hvor ansøgerfeltet altid er størst. Så vi har bestemt ikke de bedste kort på hånden, selv om vi har en spændende stilling at tilbyde, hvis man som præst ønsker at koble sig på et sogn, som prioriterer gudstjenestetilpasning, børne- & ungdomsarbejde, kristen spiritualitet og kirkelig relevant musik.

Det er nemlig vore fokusområder. I menighedsrådet og i personalegruppen glæder vi os meget til at få den langstrakte ventetid afsluttet med ansættelsen af en præst, som vil indgå i vores meget frugtbare samarbejde. Vi glæder os til at kunne se fremad, og i højere grad have overskud til at forme de kirkelige tilbud i sognet.

Det nye Menighedsråd Menighedsrådet: Umiddelbart før kirkeårets start, første søndag i advent, konstituerede menighedsrådet sig således: Formand: Lotte Marnow Næstformand: Eva Carlsen Kirkeværge: Ole Bøttiger Kasserer: Dorte Watt Sekretær: (funktionen varetages af præstesekretær.) Kontaktperson: Carsten Andreassen Valgbestyrelse: Charlotte Lystlund (fm), Birgitte Schwitzer, Ingelise Grønborg Udvalg: Aktivitet og musik: (hele MR mødes 2 x årligt og planlægger og fordeler opgaverne i

mindre grupper) Bygninger og kirkegård: Graver, Kirkeværge, Charlotte Lystlund (fm), Ingelise Grønborg Formidling: Carsten Andreassen, præstesekretær, Birgitte Schwitzer Øvrige menighedsrådsmedlemmer: Marna Andersen, Inge Mazanti (stedfortræder) og Marie Egeskov. (præster er aut. medlem af menighedsrådet). Michael Haahr genopstillede ikke. Stor tak til Michael for dit engagement i tiden i menighedsrådet.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Kirken

Nye retningslinjer i Kirken Som mange har bemærket, blev der i 2020 ikke afholdt julegudstjenester. Nu har vi igen fået lov til at tilbyde gudstjenester og nogle andre aktiviteter i kirken. Nedenstående kan du orientere dig om de gældende regler. GUDSTJENESTER • Vi holder gudstjeneste på max 30 minutter. • Der bliver ikke menighedssang, dog holder vi fast i salmerne ved kirkesangeren. • På hver bænk må der nu kun sidde én person, med mindre man er fra samme husstand. Opstramningen skyldes det generelle afstandskrav, som er udvidet fra 1 meter til nu 2 meter.

begravelseskaffe. MENIGHEDSRÅDETS MØDER • Nødvendige menighedsrådsmøder og øvrige møder af betydning for menighedsrådets arbejde må fortsat finde sted – under de begrænsninger vi kender så godt med afstand og værnemidler og afspritning. • MR-mødet d. 14.1. er dog aflyst. Har du brug for at tale med din præst, er du velkommen til at kontakte Carsten Andreassen på tlf. 51 30 58 05. Hold dig orienteret om kirkens retningslinjer på vores hjemmeside: www.hoejbykirke.dk

KIRKELIGE HANDLINGER • Vi må fortsat afholde vielser og begravelser/bisættelser. • Vi må være det samme antal som ved gudstjenester. • Ang. sang gælder det samme som ved gudstjenester. • Ved den del af begravelsen/bisættelsen, der foregår på kirkegården, må vi fortsat være 50 personer. URNENEDSÆTTELSER • De må finde sted, men der må kun være 5 personer til stede I ALT. KIRKELIGE AKTIVITETER / BRUG AF SOGNEHUSET • Alle aktiviteter er aflyst. • Al udlejning af Sognehuset er aflyst. • Mandagskaffen afholdes ikke og gæster må ikke besøge Sognehuset. • Tilsvarende kan vi heller ikke udleje lokalerne til 22

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE         

Jan u ar 2021 1. kl. 16.00 3. kl. 11.00 10. kl. 11.00 14. kl. 11.00 17. kl. 11.00 21. kl. 11.00 24. kl. 11.00 28. kl. 11.00 31. kl. 11.00

     

Fe bru ar 2021 4. kl. 11.00 v. CA 7. kl. 11.00 v. CA 11. kl. 11.00 v. CA 14. kl. 11.00 v. UK 21. kl. 11.00 v. CA 28. kl. 11.00 v. UK

v. CA v. CA v. CA v. CA v. UK v. CA v. UK v. CA v. CA

Nytårsgudstjeneste ..................................... Nytårsdag ..................... Luk 2,21 (Aflyst) Gudstjeneste .............................................. Helligtrekonger ............. Matt 2,1-12 (Aflyst) Gudstjeneste .............................................. 1. søn. eft. Hlgtrekong. .. Mark 10,13-16 Hverdagsgudstjeneste. ................................ .................................... Urhistorien Gudstjeneste .............................................. 2. søn. eft. Hlgtrekong. .. Joh 2,1-11 Hverdagsgudstjeneste. ................................ .................................... Urhistorien Gudstjeneste .............................................. Sidste s. eft. Hlgtrekong . Matt 17,1-9 Hverdagsgudstjeneste. ................................ .................................... Urhistorien Gudstjeneste .............................................. Septuagesima................ Matt 20,1-16 Hverdagsgudstjeneste. ................................ .................................... Urhistorien Gudstjeneste .............................................. Seksagesima ................. Matt 25, 1½ 4-30 Hverdagsgudstjeneste. ................................ .................................... Urhistorien Gudstjeneste………………………………………. .. Fastelavn…… ................ Luk 18,31-43 Gudstjeneste .............................................. 1. s. i Fasten.................. Luk 22,24-32 Gudstjeneste .............................................. 2. s. i Fasten.................. Mark 9,14-29

CA = Carsten Andreassen, UK – Uffe Kærup Ho l d d i g o r i en ter et o m ændr inger på ki r kens h jemmesi d e, h vo r d u o gså fi n d er u dd yb en d e i nf o rmati o n om gu d stjen ester o g ar r angementer . Ki r kebil en kan b esti l l es af gan gb esvær ed e.

HØJBY

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 2012 9302

TAK til Højby Efter 15 gode år i Højby har jeg valgt at flytte nærmere til mine børn, som har slået sig ned i Jylland. Den helt rigtige bolig har netop vist sig, så jeg flytter i påsken. Som tilflytter til Højby blev jeg dengang modtaget rigtig godt, har mødt mange herlige mennesker, og har nydt godt af nogle af de mange forskellige aktiviteter, som området byder på. TAK til kirken for mange givende og stemningsfulde stunder med dejlig sang og musik, gode ord, og 8 aktive år i menighedsrådet, alt sammen med den helt fantastiske flok i og omkring kirken. Her under pandemiens restriktioner yder kirkepersonalet en fleksibel og helt enestående

ekstraordinær indsats for at få kirkelivet til at fungere. Kæmpe stor tak for det. TAK til gymnastikforeningen for mange sjove og svedige timer med dygtige instruktører. TAK til Bakkegården for mange hyggelige cafe-aftener med god underholdning. TAK til ”blokken” i Sønderport, det gode naboskab, fælles arrangementer, historiske nytårsture, de mange snakke og lidt bordtennis. Foreninger og fællesskaber er absolut ingen selvfølge, men fordrer konstant lokal opbakning – så pas rigtig godt på dem. Mange hilsener og de bedste ønsker for fremtiden. Marie Egeskov

Hverdagsgudstjeneste i Højby Kirke Frem til den 11. februar tilbyder Højby Kirke hverdagsgudstjenester alle torsdage mellem kl. 11-11.30. Gudstjenesten består af: • Musik og/eller sang (klaver, orgel, violin, guitar) • Bibelsk genfortælling med en intro til stilheden • 5 min. stilhed med meditativ musik • Bøn og velsignelse • Salme som rundes af med instrumentalmusik

ren og pianisten synger og spiller for os. Der bliver en rød tråd i de foreløbigt fem gudstjenester fra 14. januar til 11. februar – nemlig Urhistorien, altså en fortælling om Adam & Eva, Kain & Abel, Noas Ark, Babelstårnet og så lige Abraham!

Mulighed for nadver aftales fra gang til gang. Gudstjenesterne bliver uden fællessang, men kirkesange-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Sporten

Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen

Rigtig godt nytår! Vi håber at I alle har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Vores jule-nytårspause er jo desværre blevet forlænget, foreløbigt frem til d. 17. januar 2021. Vi holder os opdateret med, hvornår vi må starter op igen og skal nok holde jer orienteret herom via vores hjemmeside og Facebook. Når vi starter op igen, efterkommer vi selvfølgelig alle myndighedernes retningslinjer.

Lokalopvisning 2021 Vi forventer og arbejder ud fra, at vi kan afslutte denne gymnastiksæson med en flot opvisning. Den vil selvfølgelig blive afholdt i overensstemmelse med alle gældende Coronaretningslinjer. I den forbindelse kan det måske blive nødvendigt at finde en anden dato end den allerede fastsatte. Vi vil holde jer løbende orienteret omkring dette, via vores hjemmeside, Facebook og Højby Nyt.

Generalforsamling 2021 Vi skulle afholde vores årlig generalforsamling her i februar måned. Grundet den nuværende Coronasituation har vi valgt at udsætte denne i et par måneder. Vi holder os løbende orienteret i forhold til gældende retningslinjer, og så snart vi kan afholde generalforsamlingen, melder vi en ny dato ud. Dette gør vi via vores hjemmeside, Facebook og Højby Nyt.

Hold dig orienteret Du kan følge Gymnastikafdelingen på Facebook: Højby S&G-Gymnastik. ”synes godt om” vores side, og så kan du via Facebook følge med i, hvad der sker i afdelingen i løbet af sæsonen, eller blive informeret om arrangementer mm. Du kan ligeledes også holde dig orienteret via vores hjemmeside: www.hojbygymnastik.dk

24

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Ved spørgsmål eller andet, kan foreningens formand Trine Winther kontaktes på mail: hoejbygym.formand@ gmail.com

Vi ser frem til igen at fylde hallerne med dejlig gymnastik. På vegne af bestyrelsen. Bettina Lodberg.


Sporten

Sporten

Sporten

Vi søger en talglad foreningsentusiast i gymnastikafdelingen Vores nuværende kasserer har valgt at stoppe ved næste generalforsamling i foråret 2021 og derfor søger vi i gymnastikafdelingen en ny kasserer. Har du lyst til foreningsarbejde og mod på tal og regnskab, har vi derfor en ledig plads i gymnastikafdelingens bestyrelse. Gymnastikafdelingen er en af 9 underafdelinger i Højby S&G. Vi har årligt omkring 500 medlemmer fordelt på børne- og voksenhold. Vi har hold indenfor gymnastik, stortrampolin og rope skipping. Vores hold rummer både motionshold og konkurrencehold. Bestyrelsens fokus er at servicere medlemmer og instruktører ved de ugentlige træninger, samt afholde enkle konkurrencer og opvisninger sæsonen igennem. Vi samarbejder med hovedforeningen Højby S&G og flere forskellige idrætsforbund f.eks. DGI og DIF. Vi er en bestyrelse, der samarbejder demokratisk om beslutninger og fordeler praktiske og administrative opgaver imellem os. Vi har fokus på løbende udvikling i gymnastikafdelingen og på vores forskellige hold. Dette arbejde foregår i tæt dialog og samarbejde med vores instruktører og medlemmer. Vi holder bestyrelsesmøder 8-10 gange om året. Disse ligger primært i løbet af sæsonen, som strækker sig fra september til maj måned. Gymnastikafdelingen bruger et web-baseret program, Conventus, til medlemsregi-

strering, styring af økonomi, herunder bogføring og regnskab. Kassereren opgaver består af: • Løbende betaling af regninger og afstemning af regnskab • Udbetale omkostningsgodtgørelser til foreningens instruktører og hjælpere • Oprette, vedligeholde og hjælpe med tilmelding i forbindelse med sæsonstart • Svare på henvendelser fra medlemmer og løse opgaver relateret til disse • Deltage ved bestyrelsesmøde, instruktørmøder og lignende • Deltage ved foreningens forskellige aktiviteter f.eks. opvisninger m.m. Det forventede timeforbrug er ca. 10-15 timer om måneden. Der stilles PC og printer til rådighed. Foreningen har en sund økonomi. Vores afgående kasserer Pernille Krongaard har tilbudt at give dig en grundig oplæring i opgaven og sikrer os og dig en glidende overgang på denne betydningsfulde post i afdelingen. Spørgsmål kan rettes til formand Trine Winther. Mail: hoejbygym.formand@ gmail.com eller kasserer Pernille Krongaard. Mail: kasserergym@outlook.dk Vi ser meget frem til at høre fra netop dig og glæder os til at byde dig velkommen i vores bestyrelse.

EBBA OG EJVINDS BIAVL

Her er Naturhonning fra den lokale biavler.

Honning er fantastisk.

Prøv Ebbas naturcreme med bivoks. Se vores udvalg af biernes produkter på Lindved Møllevej 35 mellem kl. 8-18 Ebba og Ejvind Tlf.nr. 6595 7816 / 2125 3992 e-mail : ebbaogejvind@webspeed.dk

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Sporten

Sporten

Sporten

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

Vi glæder os… … til det igen er muligt,at åbne centret – og vende tilbage og få dyrket noget motion i Højby Fitness! Men, som myndighederne jo foreskriver, så må vi have tålmodighed og vente på grønt lys, før det kan lade sig gøre igen. Vi savner alle at få rørt hele kroppen, og få brugt noget energi i centret…

så indtil da – kom ud i naturen… gå, løb, lav div. øvelser udendørs… det KAN lade sig gøre! Lidt er bedre end ingenting… og så står vi stærkere, når vi igen må komme tilbage til centret. Tak for jeres opbakning igennem denne mærkelige tid. Højby Fitness

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Sporten

mod nord i keglespilsafdelingen, medens resten bliver monteret i poolsalonerne. Køstativerne i begge afdelinger bevares af hensyn til gæster og medlemmer, der ikke har private køer.

Af Eric Skovsgaard, sekretær i Højby Billard Klub

Årets Højby´er sat på hylde Titlen som Årets Højby´er 2020 er vi naturligvis glade for i bestyrelsen. Derfor har vores næstformand, Flemming Lavsen, også lavet en hylde i hyggestuen, så gæsterne og medlemmerne kan se den store pokal, der fulgte med hæderen. Status på projekt ”Handicapvenlig adgang” Indtil nu har HBK fået følgende opgaver løst i projektet: • Indgangspartiet gjort bredere til bryggerset • Skråplanet støbt i indgangspartiet • Gjort indgangsdøren til handicaptoilettet bredere • Toiletforhøjning m/ armlæn • Malet i både bryggers og på handicaptoilettet • Tæppefliser lagt på i indgangspartiet • Opbevaringsskab med hylder mangler hylder • Maling af opbevaringsskab mangler • Hjælpehåndtag på toiletdør mangler • Forhøjning af terrænet ved indgangsdøren imod øst • Udgifter til i alt 10.000,kr. som mangler. Skilte m.m. Med næstformanden og kassereren i spidsen fik vi sat

adgangsskilte til Højby Billard Klubs lokaler op. I uge 44 blev to flotte skilte sat op i hhv. indkørslen til den gamle Højby Skole og på parkeringspladsen mellem Højbyvej 64 og Højbyvej 68. Skiltet ved pareringspladsen er delvist skjult af beplantningen, der skygger for gadebelysningen, så vi ønsker af Odense Kommune beskæring af hæk, hegn og træer. HBK fik bedre belysningsforhold fra parkeringspladsen og til haveindgangen til klubben. Forbedringen blev lavet i et samarbejde med Højby Skoles tekniske personale. Turneringsspillerne Højby Billard Klub har tre keglespilshold med i turneringsrækkerne under Den Danske Billard Union. Alle hold spiller både på udeog hjemmebane, og når de har fri for turneringskampe, træner de i vores hyggelige lokaler. Stemningen er i top, hvad enten det gælder kamp eller træning. - I skrivende stund er turneringskampene stadig suspenderede. – Se venligst foto. Skabe til medlemmernes køer Der arbejdes siden Adventstiden på højtryk med at etablere køskabe til medlemmernes private køer. Mængden af køskabene bliver med hoveddelen placeret på gavlen

Lukning af HBK Med de ekstra stramninger, som Coronakrisen medfører sidst her pr. 6.1.2021, kan vi henvise til HBKs hjemmeside, Facebook og medlemsinfo for at følge med i situationen. Vi følger i HBK myndighedernes og Den Danske Billard Unions an-

visninger. Bestyrelsen håber, at vi snart må åbne dørene igen for medlemmer og gæster. Generalforsamling i HBK Indkaldelse til generalforsamling i HBK pr. d.d. Selve generalforsamlingen afholdes fredag d. 12.3.2021 kl.18 i HBK’s lokaler på Højbyvej 64. Dagsorden efter vedtægterne. Højby Billard Klub er vært ved et beskedent traktement efter generalforsamlingen.

Dameafdelingen træner

Turneringskamp mellem Højby og Bristol Odense

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K. Larsen

Ekstra penge Har du købt en julekalender ved en af de unge mennesker fra Højby S&G, så husk at du har mulighed for at vinde 500,- kr. til SuperBrugsen Højby på dit helt eget lykkenummer, som du finder bag på kalenderen. Har du vundet, så kan gavekortet til SuperBrugsen afhentes efter aftale hos Uffe på mobil 20 21 92 52. Kalenderen skal medbringes ved gevinstudlevering. Der mangler stadig at blive afhentet nogle gavekort, så se i dine gemmer, om du skulle være den heldige. Julekalender Hvordan gik det så med Højby S&G´s julekalender? Ja, sponsorudvalget kan melde om udsolgt af kalendere. En kæmpe tak til alle de frivillige, som har brugt mange timer på salget af kalenderen. Også 1000 tak til alle i Højby, som har købt en kalender, og til sidst mange tak til sponsorer og dagligvarebutikkerne i Højby for jeres støtte, uden jer ingen kalender! Jamen hvad så med gevinsterne? Alle gevinster på juletræssamlingen er afhentet. Tak til Moreland, som havde sponseret hovedgevinsten, men også tak til alle de andre sponsorer – det har været en fornøjelse at lave kalenderen sammen med jer på trods af Corona. Sponsor på julekalenderen Arbejdernes Landsbank Dorte E Coiffure Danske Bank Moreland Nybolig Hjallese Tømrermester Brian Steffensen Texas Baker Boys AP Motorcenter Thomas Fyrst Akupunktur 28

Højby Autoværksted Julegaveshoppen Højbyhus Bageri / Café Stark, Odense Intersport

ker ved OK: Venligst tjek, om du har valgt Højby S&G Fyn som modtager af støtte. På forhånd tak, Højby, for at du tanker hos OK – og støtter Højby S&G.

20 10 15

23

Kale

5

nder

forsi

de 2012

_Jul

22

ekal

ende

19

forsi

de 2012

11/0

9/12

12.0

8 Side

24 1

4 9

21

3 12 7

18

16 1

2 14

11 8

17

6

13 KON MÅ TROLFEL IKKE SKR T ABE

S

555

Aflysning

Grundet covid 19 og de efterfølgende restriktioner må Højby S&G’s Sponsorudvalg desværre meddele, at foreningens årlige fastelavnsfest og Reklamebanko er aflyst i år. Sponsorudvalget vil forsøge at afholde en ny reklamebanko senere på året. Mere info følger her i Højby Nyt. OK Benzin Kom nu Højby – Det er nu, I kan gøre en forskel! Brug jeres OK kort, når I tanker benzin eller diesel ved OK. Så støtter OK Højby S&G med 5 øre pr.. liter, der tankes. Oven i det totale beløb, som udbetales til sommer lægger OK ekstra 30 procent på udbetalingen til Højby S&G. Med Corona som modspiller og deraf manglende opvisning i gymnastik, hjemmekampe søndage og senest aflysning af fastelavn og banko har klubkassen brug for alle de tilskud, vi kan få. Så på forhånd tak, Højby, for at du tanker hos OK – og støtter Højby S&G. Der vil ikke blive afholdt events mellem Højby S&G og OK benzin i Super Brugsen Højby, før det igen er tilladt at mødes i det offentlige rum. Har du en app på telefonen og bruger den, når du tan-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

H JBYHUS JBYHUS butik bageri café

TIRSDAG TIL FREDAG 9-17 LØRDAG 8-13 SØNDAG OG MANDAG LUKKET

HØJBYVEJ 5A 5260 ODENSE S TLF. 66 17 43 40


Højby S&G's sponsorudvalg Velkommen til vores nye sponsorer i Højby Hallerne I en tid med Corona, og hvor alt den lokale idræt ligger helt stille, så er det med stor glæde at vi i Sponsorudvalget kan byde velkommen til ikke mindre end 10 nye sponsorer. Stort velkommen til jer allesammen og TUSIND TAK for jeres støtte.

Nr. Lyndelse Fodpleje Dortea Thomsen er uddannet lægeeksamineret fodplejer, så du er helt sikkert på en professionel fodbehandling og vejledning. Rens Fyn Fra deres base i Birkum hjælper Rens Fyn dig med alt inden for vinduespudsning, algebehandling, flise- og facaderens.

Slamson Er kloakken stoppet eller har du måske bøvl med rotter, så kontakt Slamson.

Thomsens Brandteknik Søren tilbyder dig ro i sindet og top professionel rådgivning, så kontakt ham inden det er for sent. Højby S&G Sponsorudvalg Peter Kolle

Støt vore annoncører ... ... de støtter os – og dermed vort lokalområde!

Allerup Privatpasningsordning. Hos Stinna i Allerup er du sikker på at dine børn er i gode hænder. Fyns Batteri Service Henrik Kofoed med base i Højby, hjælper dig med stort set alle typer af batterier, som trænger til et boost. Fyns Smedejerns Trapper Står du og mangler en flot låge eller måske en ny trappe, så kontakt Alan Holm. Gails Skin & Beauty Care Gail finder du lige ved Brugsen og skal du forkæle dig selv eller måske konen, så er Gail 100% et besøg værd. Gail tilbyder blandt andet, ansigtsbehandlinger og massage. Hjallese Bilsyn Skal du have bilen synet, så skal du en tur til Hjallese Bilsyn, du finder dem lige nede i Lindved. KAOS Skilte Ann-Tina hjælper fra midten af Højby alle typer firmaer med alle former for skiltning og bilreklamer.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

Sporten

Generalforsamling i Højby S&G tennisafdeling torsdag den 4. marts kl. 19 Nu er det igen ved at være den tid på året, hvor alle generalforsamlingerne løber af stablen. Vi vil gerne invitere alle medlemmer til en hyggelig aften, hvor vi i bestyrelsen meget gerne vil have netop DIN mening og forslag til hvad 2021 skal bringe på tennisbanerne, og hvad vi skal arbejde mod i de kommende år. Kom og inspirer os torsdag den 4. marts kl. 19.00 i Højby Hallen. Skulle du have lyst til at spille tennis i den kommende sæson, har vi god plads på vores baner. Vi var sidste år ca. 73 medlemmer, men har nemt plads til mange flere. Besøg vores hjemmeside 30

http://tennis.hojby-sg-fyn. dk/ for at læse mere om tennisafdelingen. Er du interesseret i at modtage nyhedsmail fra tennisafdelingen, så send en mail til michaels@ jensen.mail.dk. Sæt X i kalenderen lørdag den 10. april kl. 10-15, der får vi brug for din arbejdskraft til at hjælpe os med at anlægge vores tennisbaner til sæsonen 2021. Sportslige hilsner Michael Jensen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

Lej din bolig hos os: Telf. 6068 9898 info@granlybolig.dk

Studieboliger i Odense C Seniorrækkehuse med have i Nr. Lyndelse Hyggelige lejeboliger på Granly i Højby


Sporten Af Leo Sørensen

Badminton 2021. Vi er nu midt i sidste halvsæson. Det har jo været en meget anderledes sæson. Corona har betydet, at vi i lange perioder ikke har kunnet spille. Vi fik så muligheden for at dele hallen op i 3 med afskærmning imellem, så vi i en periode kunne spille op til 30 personer (10 på hver bane). Den mulighed tog vores statsminister så fra os i december hvor alt blev lukket. Vi må så se den 17. januar, om der så bliver løsnet lidt op igen. Se vores hjemmeside: https://badminton. hojby-sg-fyn.dk. Vores sidste aktivitet inden juleferien var det traditionsrige julestævne, mandag den 30. november 2020, hvor vi afholdt afdelingens årlige julestævne. Her spilles der om ænder til vinderne og blålys til taberne. Afviklingen af kampene blev anderledes, end vi plejer, corona gjorde, at hallen blev opdelt i 3, hvor vi lavede 3 afsluttede turneringer.

Sporten

Sporten

Det blev, på trods af, coronarestriktionerne en rigtig god aften, hvor der blev gået til den på alle baner. Vi var i år 29 tilmeldte. Der var en masse jævnbyrdige kampe, men efterhånden blev der fundet vindere på alle banerne. Tillykke med præmierne.

Vi har i ungdomsafdelingen haft samme mulighed for at spille med baneopdeling, og det er gået rigtig godt, vi har haft enkelte kampe, hvor U15 ligger på en 1. plads, U13 desværre på en sidste, men alle hygger sig og nyder at spille.

Vi har i denne sæson følgende tilmeldte turneringshold: 5 seniorhold og 2 ungdomshold. De har desværre ikke haft mulighed for at spille ret meget, så det er lidt magert med resultater.

Her i afdelingen lægger vi vægt på, at alle får noget ud af træningen og samtidig har det sjovt. Det gælder de helt små, som skal lære at holde rigtigt på ketsjeren, og de mere erfarne, som bl.a. lærer

at mestre grundslagene samt træner taktik. Vores Minitonhold (barn U9 og forældre) går også rigtig godt. Vi håber, vi snart kan komme i gang igen Husk også vores generalforsamling den 11. marts kl. 19, hvor alle medlemmerne er velkomne. Sidste arrangement i denne sæson er vores afslutningsstævne den 26. april. Tilmeldingsliste hænges op i hallen den første uge i april.

UDSKIFT VARMEVEKSLER TIL NY VARMEVEKSLER KUN 10.999,-

INKL. MOMS OG INSTALLATION DANSK VVS & KLIMA ∙ +45 50 777 999 ∙ WWW.DVK.AS www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Håndbold Små lyspunkter i en mørk tid hos Højby Håndbolds U9 hold Af U9 trænerteamet

Der er ikke meget godt at sige om Covid-19 og vi allesammen ønsker det afskyelige virus jo langt, langt væk. Men nogle gange vokser man med sine udfordringer og nye situationer bringer som regel også nye muligheder. Og sådan gik det heldigvis også for Højby Håndbold. Umiddelbart ligner det jo en uløselig opgave med distance-håndbold. Og det er det i princippet også. Men nu var det jo anden omgang og der var en vis rutine at spore både hos trænere og spillere - og denne rutine gav mulighed for nytænkning. Og faktisk kom der mange, gode oplevelser og ideer ud af. det (Højby Håndbolds superdygtige B &U formand Allan Peterson skriver lidt mere om det i sin artikel).

Så selvom online-kontakt nogle gange bliver opfattet som upersonlig, kommer det måske bare an på, hvordan det bruges. Det samme kan man sige om vores U9-padlet, en slags online-opslagstavle, hvor spillere, forældre og trænere kan lægge øvelser, videoclips, små beskeder, links, billeder osv. Det er mindre flyvsk og mere personlig end facebook, så den er med til at styrke fællesskabet. Når vi engang må spille igen (og hvor vi glæder os!), så er vi kommet hinanden lidt nærmere på en anden måde på trods af distancen.

For eksempel er vi på U9 meget, meget glade for vores spillere. De er ikke kun ultraengagerede og super-seje men altså også de sødeste og dejligste unger med masser af håndboldglæde og gå-påmod. Men i en normal håndboldhverdag er der jo ikke så mange muligheder for at fortælle dem det. Så derfor syntes U9 holdet, at det måtte være nu: Hver spiller fik nogle bold-øvelser og en personlig, lille videohilsen i starten af året. De var dejlige at lave og spillerne blev rigtig glade for dem. (Og vi fik de dejligste beskeder tilbage). 32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Af Allan Peterson, B&U formand Højby Håndbold

Sporten

Af Peter Kolle

Der tænkes og trænes kreativt i Højby Fyrværkerisalg til fordel for Højby Håndbolds ungdomsafdeling Håndbolds ungdoms Uden fantastiske og super engagerede trænere – ingen Højby Håndbold, og slet ingen seje medlemmer incl. forældre, der trofast bakker op. Heldigvis har vi alle delene, og det mærker vi til al tydelighed i denne specielle tid. Vi savner hinanden og livet omkring håndbolden. Vi savner den helt specielle stemning der findes i hallen, når ”hverdagen” bare kører, og det sociale fællesskab er i højsædet. Hele sensommeren og efteråret igennem, ændrede retningslinjerne konstant kurs, og hele tiden har der måtte justeres i måden at træne og spille håndbold på. Vi glæder os dog over, at vi trods alt fik lov til at træne og spille håndbold med hinanden, frem til primo december. Dette har krævet, og kræver stadig noget helt særligt af vores trænere, nemlig det at holde samling på tropperne – det at få medlemmerne til at føle, og ikke mindst vide, at de selvfølgelig stadigvæk er en vigtig del af det unikke fællesskab der tegner Højby Håndbold. Der afholdes online træ-

ningsseancer, der sendes online træningsudfordringer holdene i mellem, der bliver spillet online bingo – selv en aktiv familieskattejagt i Højbys natur, har der været for de mindste årgange. Apropos online, så bliver Højby Håndbold også kun større og større på de sociale medier, og flere og flere lægger mærke til de gode oplevelser vi skaber for vores medlemmer. Det er vi stolte af, og det vil vi fortsætte med. Senest har vi fået produceret en flot præsentationsvideo (scan QR kode), og i skrivende stund produceres der inspirerende træningsøvelser, ifa. små videoklip, og lagt på YouTube. Så selvom vi for en stund er på afstand fra hinanden i Højby Håndbold, så gør alle en flot indsats for at bidrage til fællesskabet. Vi ses i hallen – Godt Nytår

Sidste år startede vi i Højby Håndbold salg af Fyrværkeri til fordel for vores børne og ungdomshold. Vi solgte fra de gamle Semco / Bravida bygninger nede i Lindved. Vi var dog alle enige om, at vi meget gerne ville tættere på jer allesammen i Højby, og det må vi siger, at vi kom. Igennem hele efteråret har vi gået og glædet os til at kunne fortælle jer, at vores salg af Fyrværkeri, nu skulle foregå lige i Hjertet af Højby. Men da vi så endelig skulle ud med nyheden, ja så satte Corona en stopper for det hele. Først måtte vi gerne sælge og så måtte vi ikke og sådan gik det lidt frem og tilbage i godt og vel et par uger. Men som mange af jer heldigvis opdagede, så fik vi tilladelsen og den 27. december åbnede vi dørene for første gang i AP Motorcenters lokaler - lige midt i Højby som ønsket.

De første par dage var stille og rolige og vi var helt bange for, at I højbybeboere helt havde glemt, at nytåret og årsskiftet var lige om hjørnet. Men, men, de sidste dage op til nytåret kom rigtig mange af jer forbi og købte jeres fyrværkeri og nytårspynt og det vil vi gerne sige jer rigtig mange tak for. En KÆMPE STOR tak skal også lyde til alle de frivillige som hjalp både før under og efter nytårsdagene. Et KÆMPE TAK, skal selvfølgelig også lyde til AP Motorcenter for lån af lokaler. Vi gør det hele igen i AP motorcenter senere på året og skulle der være en enkelt eller to som også kunne tænke sig at hjælpe, så kontakt mig endelig. Peter Kolle Formand Højby Håndbold

Salgslokalet

Unge, friske hjælpere

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne

Godt nytår Højby Skytteforening ønsker alle medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere et rigtig godt og lykkebringende nytår! Tak for mange gode timer i 2020 trods alt – vi ser frem til, at 2021 giver os flere muligheder for at mødes og sammen nyde vores skydning. Corona Ja - Højby Skytteforening er også ramt af diverse coronarestriktioner. Vi har ellers kæmpet en kamp med sprit, mundbind og afstand, ligesom alle de andre klubber. Følg med på klubbens hjemmeside og Facebook, hvor vi løbende vil informere om åbning af skydebanen og andre tiltag med coronarelation. Fastelavnsskydning Torsdag den 11. februar skulle vi have afholdt vores nu mangeårige fastelavnsskydning, hvor børn og voksne skyder et reb over som tønden hænger i. Skytten, som skyder rebet over, bliver kattekonge. Men som landet ligger nu, er vi desværre nødt til at aflyse denne gang. Skulle situationen ang. Corona ændre sig markant til den 34

Fodbold

Ny senior træner i Højby Fodbold

tid, så vil vi tage stilling til, om vi skal gennemføre skydning under de ny restriktioner. Se opslag i klubben, på hjemmesiden og Facebook. Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Højby Skytteforening tirsdag den 2. marts kl. 19 i klubbens lokaler i kælderen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Klubben er vært med lidt at spise efter generalforsamlingen. Skulle Danmark stadig være ramt af Corona til den tid, vil bestyrelsen allerede nu tage forbehold for, hvordan generalforsamlingen kan gennemføres. Dette kan også betyde en ny dato. Der vil i den forbindelse blive meldt ud ved opslag i klubben, på hjemmesiden og Facebook.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højbys senior hold får i 2021 ny træner, der skal fortsætte de gode tendenser i vores senior afdeling. Martin Haarby har både erfaring som ungdomstræner og tidligere spiller. Han ser, klubben er inde i en spændende udvikling, og ser frem til nye, lærerige udfordringer med den nuværende spillertrup der er i klubben.

Højby Fodbold ser frem til et godt samarbejde og glæder os til at senior fodbolden igen ruller. I skrivende stund er opstarten stadig uvis pga. corona restriktionerne, men tøv ikke med at kontakte os. Træner Martin Haarby Mail: mwhaarby@gmail.com Mobil: 29 20 72 70


Aktivitetskalender Allerup Gamle Have. Generalforsamling. Allerup Gamle Have, kl. 19.

Torsdag d. 21. januar. Højby Kirke. Hverdagsgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 7. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 24. januar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Torsdag d. 11. februar. Højby Kirke. Hverdagsgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Torsdag d. 28. januar. Højby Kirke. Hverdagsgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 14. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 31. januar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 21. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 2. marts. Højby S&G, Skydning. Generalforsamling. Højby Skole, skydekælderen. Kl. 19.

Torsdag d. 4. februar. Højby Kirke. Hverdagsgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 23. februar. Højby Foredragsforening. Jette Scheidendur fortæller. Sognehuset.

Torsdag d. 4. marts. Højby S&G, Tennis. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Søndag d. 28. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 1. marts, Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16.

Mandag d. 8. marts, Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16. Torsdag d. 11. marts. Højby S&G, Badminton. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Fredag d. 12. marts. Højby Billard Klub. Generalforsamling, HBKs lokaler, Højbyvej 64, kl. 19. Mandag d. 15. marts. Højby Forsamlingshus. Generalforsamling. Høljby Forsamlingshus, kl. 19.30. Tirsdag d. 23. marts. Gadekærets Venner. Generalforsamling, HBKs lokaler, Højbyvej 64, kl. 19.

Godt nytår til jer alle fraTeam Højby Nyt. Pas godt på jer selv!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Skal bilen til service? Husk

at man kan booke online på Hojbyauto.dk

Vi servicerer alle bilmærker Vi har den nødvendige certificering og erfaring til at servicere alle biler – uanset mærke, model og årgang. Er bilen ny – så husk, at du ved service og reparation hos os bevarer bilens fabriksgaranti, uanset hvor den er købt.

Book tid til dit næste serviceeftersyn på www.hojbyauto.dk.

Højby Autoværksted ApS Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 hojbyauto.dk 36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk