Højby Nyt 2020-7

Page 1

ÅRGANG 29

NR. 7

NOVEMBER 2020

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet I dette blad

Højby Skole har fået skoleskov. Læs side 9

2 Biblioteket 3 Sundhedscentret 4 Foredragsforeningen Højbylund Ældreklub 5 Spejderne 6 Højby Skole 10 Friskolen 12 Forsamlingshuset 13 Energi Fyn 14 Folkekirkens Nødhjælp 16 Genbrugsen 17 Bridge 18 Seniorforeningen 20 Allerup Gamle Have 21 Bakkegården 22 Lokalhistorisk Arkiv 23 Gadekærets Venner 24 Kirken 26 Håndbold 28 Sponsorudvalget 29 Badminton 30 Skytterne 31 Fitness Gen.forsaml. fodbold Volley 32 Gymnastik 35 Aktivitetskalender

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Højby Bibliotek Mundbind på biblioteket På biblioteket skal du bære mundbind ud fra samme princip som på restauranter og beværtninger. Det vil sige, at du skal bære mundbind, når du står eller går rundt i biblioteksrummet eller taler med personalet. Når du sidder ned, må du gerne tage dit mundbind af. Vi er sikre på, at I alle sammen vil følge ovenstående regler, og at vi i fællesskab kan passe godt på os selv og hinanden.

Personalet hjælper dig stadig mandag kl. 13-17 samt tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-16. Nøglen til postkassen hænger på væggen ved avishjørnet, så du henter selv dagens aviser, hvis du vil læse dem, inden personalet møder ind samt i weekender. Biblioteket er videoovervåget af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor opfordrer vi til, at du ikke lukker andre ind på dit sundhedskort.

Du vil kunne hente en pjece om det åbne selvbetjente bibliotek hos os. OBS: reglen om mundbind gælder naturligvis også, når biblioteket er selvbetjent. Julelukket Der vil som altid være helt lukket i skolens juleferie. Sidste åbningsdag inden jul bliver fredag d. 18. december. Første åbningsdag efter ferien bliver mandag d. 4. januar 2021.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Susan, Jesper & Gitte Højby Bibliotek Højbyvej 66 5260 Odense S Tlf. 63750912 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

Åbent selvbetjent bibliotek Vi har glædet os til at kunne tilbyde dette: Fra tirsdag d. 1. december bliver Højby Bibliotek et åbent selvbetjent bibliotek mandag-fredag kl. 7-20 og lørdag-søndag kl. 8-18. Du kommer ind med dit sundhedskort ved at scanne stregkoden i boksen til højre for indgangen. Kort før lukketid får du besked via en højtaler, at biblioteket lukker.

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 29 NR. 7 20.-22. NOVEMBER 2020 BLAD NR. 201 Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2.550 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2021: 8. januar Udkommer 22.-24. januar 26. februar Udkommer 12.-14. marts 9. april Udkommer 23.-25. april 11. juni Udkommer 25.-27. juni


Højby SundhedsCenter Af Thomas Fyrst

Så er Højby Sundhedscenter solgt. Vi håber, at de nye ejere ønsker os som lejere, så vi kan forsætte med at gøre gavn i Højby som vi har gjort det de sidste snart 10 år. Vi vil under alle omstændigheder ønske alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår også selvom den måske bliver lidt anderledes end normalt. Hjælp til smerter i benene – også tit de kroniske

Næste alle danskere oplever på et eller andet tidspunkt at have smerter i sine ben. De fleste kan tage nogle smertestillende piller, et glas vand og en lur, hvorefter smerterne går over af sig selv. Andre er knap så heldige og har svært ved at få smerterne til at forsvinde, og efter mere end 6 måneder med smerter bliver de betegnet som kroniske. Men at have kroniske smerter betyder ikke, at de er livslange, eller der ikke er noget, man kan gøre. 93% af de klienter, der kommer til mig, selv med kroniske smerter, får hjælp. Læs mere og book tid på www.thomasfyrst.dk eller kontakt Thomas på 31 15 25 07 og få en snak om at blive dine smerter kvit. Jeg har udvidet åbningstid helt til jul. FysNu.dk v/Jonas Nielsen Ryghold og efterfødselstræning Tirsdag kl. 17 er der ryghold. Træningen foregår på måtte med henblik på at styrke ryggen og gøre den mere smidig. Træningen er superviseret af en fysioterapeut og vil blive tilpasset den enkeltes behov og skavanker. Tirsdag kl. 10 er der efterfød-

selshold i Salen. Træningen er med fokus på at træne kroppen op til at kunne holde til at guldklumpen hurtigt bliver større og større. Øvelserne er primært med fokus på at styrke benene, ryggen og skuldrene til hverdagens tunge løft. Der er mulighed for 50% tilskud fra Sygeforsikring Danmark. Træning forud for operation Vi tilbyder individuel træning forud for operation. Alle operationer kræver forberedelse for at mindske risikoen for komplikationer. Træning og motion styrker kroppens muskler og kredsløb, hvilket der sættes ekstra krav til i tiden omkring en operation. Ring og få en uforpligtigende snak med Jonas om træning og operation på 28 56 07 37. Vitas fodpleje v/Vita Jensen Det er blevet efterår, og fødderne er kommet i strømper og sko/støvler. Vi ser ikke vores fødder, men vi mærker dem. Så lad nu ikke de stakkels 'undersåtter' lide, til det igen bliver sandaltid. Vitas Fodpleje holder åbent alle hverdage fra kl. 8, og der er stadig tider at få op mod jul. Jeg holder i år juleferie fra d. 23. december kl. 13 til og med d. 3. januar. Vi passer stadig på hinanden i Højby Sundhedscenter, hvor vi bruger mundbind eller visir. Jeg har købt ind. så hvis du har glemt dit eget, får du et hos mig, det er selvfølgelig med i den 10 krone, du betaler ekstra i 'Corona gebyr'. Jeg kommer også stadig i dit hjem, hvis du ikke kan komme til mig og det koster ikke ekstra. Jeg vil til slut ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

*Sjælens Vej Tilbyder psykoterapi, hypnose, healing og spirituel rådgivning. Slip af med traumerne, der styrer dit liv. Få det bedre med dig selv.

Susan Jørgensen Gammellungvej 9, Allerup 5220 Odense SØ Tlf. 5130 3342 mail@sjaelensvej.dk www.sjaelensvej.dk

Find mig på:

Facebook: Vitas Fodpleje Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES – www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby Foredragsforening Af Astrid Lægaard

Onsdag den 21.10. blev foredraget med Jette Seidenschnur gennemført med 50 deltagere fordelt på stole med den foreskrevne afstand og med alle mulige forholdsregler i forhold til smitteoverføring. Kaffe blev skænket, og chokoladen var indpakket for at undgå for megen kontakt. Jette Seidenschnur fortalte enkelt og medrivende om sit liv – før og efter medlemskab i Jehovas Vidner i Grindsted. Tilhørerne til aftenens foredrag var alle berørte af den måde, som foredragsholderen fortalte om sekten. Der var ikke afstandstagen til de mennesker, der stadig er i sekten, men en fortælling om beslutningen om udtrædelsen af Jehovas Vidner med de savn og problemer, der fulgte deraf. Men også den frihed som hun havde efterlyst i sin barndom og ungdom. I spørgerunden efter foredraget gjorde Jette Seidenschnur klart, at hun ikke fortrød sine valg, men at der havde været nogle hårde vilkår, som hun efterfølgende måtte leve med. Et stort bifald sidst på aftenen viste, at der var stor enighed om et godt og berigende foredrag.

Næste foredrag vil foregå onsdag den 18.11. i Højby Forsamlingshus - desværre før udgivelsen af novemberudgaven af HøjbyNyt. Mere derom i 2021. De næste foredragsaftener vil foregå dels torsdag den 21.1. med provst Palle Jensen med fokus på datidens sange, og tirsdag den 23.2. med Lisbeth Svensmark Hulgaard om fortidens bedstemødre og de såkaldt ”gode gamle dage”. Med megen velvilje fra Højby Forsamlingshus’ forpagter har foredragene kunnet foregå i Højby Forsamlingshus. Det vil blive skrevet på foreningens hjemmeside, dels hvor foredragene vil blive afholdt, dels hvordan beslutningerne ang. arrangementerne kommer til at foregå. Kravene om afstand og antal deltagere vil blive fulgt tæt af bestyrelsen. Det er derfor særdeles vigtigt at følge med på hjemmesiden: www.hoejby-foredragsforening.dk / www. højby-foredragsforening. dk, som vil blive ajourført hen ad vejen.

Lej din bolig hos os: Telf. 6068 9898 info@granlybolig.dk

Studieboliger i Odense C Seniorrækkehuse med have i Nr. Lyndelse Hyggelige lejeboliger på Granly i Højby

Af Alice Birgitte Larsen

Højbylund Ældreklub Fra 10-13: Hyggeligt samvær. Fra 13-16: Banko, underholdning el. ture ud i Danmark. Øl og vand kan købes Drikkevarer må ikke medbringes . NB! P.g.a. corona er alt aflyst indtil 5. januar. Programmet herefter ser (foreløbig) sådan ud (Ret til ændringer forbeholdes): 5.1.: Kl. 10-13: Hyggeligt samvær. Kl. 13-16: Banko. Kaffe 10 kr., boller og kage.

4

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

12.1.: Kl. 10-13: Hyggeligt samvær Kl. 13-16: Hot dogs/kaffe og kage. 50 kr.. 19.1.: Kl. 10-13: Hyggeligt samvær Kl. 13-16: Banko. Kaffe 10 kr., boller og kage. Nyt program april Husk: betal kontingent pr. 5.1. 2021 Med hilsen fra Bestyrelsen


Spejderne KFUM spejderne indbyder til

STORT JULEBANKO

Med: Musik Julecafé Tombola Amerikansk lotteri Stort familiebanko

Når mørket sænker sig, så er der hygge i bålhytten – nu med håndsprit!

(m. gode børnepræmier) efterårsaften, efterfulgt choko-snacks til dessert.

På Højby Friskole søndag d. 29. november 2020 kl. 13-17

Året lakker mod sin ende Nu hvor året stille og roligt lakker mod enden, har spejderne også fået afsluttet et par projekter. Ulveungerne har fået deres mærke, Dyrenes Beskyttere. Det var endnu en boks at kunne tjekke af. For at fejre det, så skulle der være lagkageløb! Dog ikke på helt samme vis, som man normalt ville gøre. Eftersom vi ikke ønsker, at der skulle være nogen risiko grundet den nuværende situation, så skulle spejderne lave aktiviteter, hvor der kunne holdes afstand. Og i stedet for at de i grupper skulle lave 1, måske 2 store lagkager, så skulle de i stedet lave en personlig mini-lagkage. Selvom man havde hver sin lagkage, så

var det med at huske at spritte fingre, da det er super vigtigt. Hos troppen har de forgangne uger været i vildmarkens tegn. De har lært at navigere ud fra koordinater og GPS. Der blev nemlig brugt Geocatching, hvilket var nyt for alle i troppen. Dog fik alle fundet hen til målet uden nogle store bump på vejen. Samtidig har de lavet mad over trangia, både hovedret og dessert. Når man skal lave mad som gruppe, er det vigtigt at kommunikere, og lytte til hinanden. Ellers kan det hurtigt brænde på! Bogstaveligt talt. Alt i alt gik det fantastisk, og troppen kunne nyde en dejlig løgsuppe på en kold

af

Julen nærmer sig for spejderne Nu nærmer julen sig efterhånden med raske skridt. Derfor har spejderne selvfølgelig sat i gang med en masse projekter, for dette års spejderaktiviteter bliver ikke helt som de forgangne år. Vi holder desværre ikke julebanko i år, men trods dette, vil der stadig komme julehygge i den lokale spejderhytte, som vi vil forsøge at få spredt! Spejderhytten bliver nemlig forvandlet til en julestue i hele november måned, hvor der vil blive lavet juledekorationer og adventskranse, som så kan købes i Brugsen lørdag d. 28. november fra morgenstunden klokken 8.30. Sørg endelig for at komme i god tid, da det før er set, at mange kommer tidligt for at finde den helt perfekte dekoration til dem! Spejderne vil samtidig også være til at finde inde i Brugsen til at pakke varer denne dag.

Salg af julestjerner Udover dette så vil spejderne tage rundt i byen og sælge julestjerner lørdag d. 21. november. Her vil det være muligt at kunne støtte de lokale spejdere, og samtidig kan man få en super flot julestjerne eller flere. Vi håber på at kunne komme forbi alle husstande, men hvis det ikke bliver tilfældet, så er man velkommen til at komme forbi vores hytte i Højby Skoven, da der vil være bemandet hele formiddagen. Mark Olsen, juniorleder

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Skolerne Af Susan Buer Toldam, lærer, Højby Skole

Dette er ikke en almindelig skole!

som har med verdensmålene at gøre? Her kommer et par nedslag. Verdensmålsundervisning i matematik Et af kravene til certificeringen er at have FN’s verdensmål med i den almindelige undervisning. Et eksempel er forløbet “Manipulerende statistik” i matematik i overbygningen. Her arbejder eleverne med statistikker, der bliver brugt til at vise fremgang eller tilbagegang inden for verdensmålene om fx. sundhed, trivsel og ulighed.

Skilt foran skolens kontor. Det ligner en almindelig skole, men Højby Skole er faktisk ikke helt som andre skoler. Den er nemlig én ud af tre folkeskoler, der har opnået at blive såkaldt verdensmålscertificeret gennem organisationen Chora2030. Det betyder, at skolen har

forpligtet sig til at arbejde løbende og systematisk med FN’s verdensmål over tre år vi er så småt i gang med år to. Certificeringen er på plads, skiltet er trykt - eller rettere laserskåret i træ - og arbejdet er i fuld gang. Så hvad foregår der egentlig på skolen,

Internationalt: ECO-Logic Skolen deltager i det internationale projekt “ECO-Logic” sammen med skoler fra Litauen, Portugal, Grækenland og Italien. I februar rejste to lærere og fem elever til Volos i Grækenland. Eco-Logic er et projekt, hvor man arbejder med bæredygtighed i forskellige fag og udveksler erfaringer på tværs af lande.

Affaldssortering Siden september har Højby Skole, ligesom resten af Højby, skullet sortere affald. Alle klasser har nu tre affaldsspande til hhv. mad-, papirog restaffald. Alle elever er blevet sat ind i, hvordan man sorterer affald, og det er duksenes ansvar at sørge for at få tømt de forskellige spande i de rigtige containere. Projektuger Nogle dage og uger er helt sat af til undervisning i verdensmålene. Det drejer sig om en hel uge hvert år i uge 9. I februar 2020 blev FN’s verdensmål omdrejningspunkt for 9. klassernes obligatoriske projekt. Eksempelvis blev der bygget vindmøller på 1. årgang og arbejdet med virtual reality om madspild på 7. årgang. Og på den rent symbolske side blev der plantet et træ foran skolen som startskud til at opnå certificeringen.

Elever og lærere fra de seks lande, der deltog i det internationale projekt ECO-Logic

6

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Skolerne Af Susan Buer Toldam, lærer, Højby Skole

“Jeg lærte at lave noget nyt ud af noget brugt” I tre dage i september arbejdede hele Højby Skole med FN’s verdensmål, og det kom der vidt forskellige erfaringer ud af. Her fortæller tre elever fra hhv. 2., 6. og 8. klasse.

hente vand, hvor det endda også kan være farligt. Inden turen fik vi også en opgave omkring kost, fx. om hvordan vi skulle have den rette mængde næring. Hvad synes du om turen? Da man lige gik de første 10 kilometer, så tænkte man: “Det bliver langt det her”. Men så gik det egentlig fint, fordi man

gik og snakkede. Vi så også en masse byer og steder, vi ikke havde set før. Hvad lærte du? Jeg lærte meget med at tro på mig selv. Og at hvis man har et mål, så kan man godt opnå det hvis man sætter sig for det. Det var en meget lærerig tur.

Jeg lærte at lave noget nyt ud af noget brugt

Paniz

a

Amand

Interview med Amanda N. S. Pedersen, 2.a. Hvad lavede I i “Verdensmålsdagene”? Vi skulle lave genbrug, hvor man skulle have genbrugsting med og så lave det om til noget flottere. Hvad havde du med? Jeg havde mange toiletruller med og æggebakker og skyrbøtter, og så lavede jeg en urtepotteskjuler og smykkeskrin ud af det. Hvad synes du om Verdensmålsdagene? Jeg synes, det var meget sjovt, det var noget, vi ikke havde lavet før. Og jeg lærte at genbruge og lave noget nyt ud af noget brugt. Jeg lærte hvordan man kan genbruge på en klimavenlig måde Marie Neess Nielsen fra 6.b har interviewet og fotograferet Paniz Bonyadi, 6.b.: Hvad synes du om “Verdensmålsdagene”? Jeg lærte, hvordan man sorterer affald, og hvordan man kan

genbruge det på en klimavenlig måde. Hvad fik du ud af det? Jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvad der skal i de forskellige skraldespande, også derhjemme. Har det hjulpet dig med at sortere affald? Jeg synes, det var sjovt, og jeg lærte mere om at sortere affald. Jeg har lært meget med at tro på mig selv

Hele 8. årgang vandrede fra Højby til Nyborg på en dag. Interview med Peter Sørensen fra 8.b, der var sammen med 8. årgang på en vandretur fra Højby til Nyborg. Hvorfor skulle I gå til Nyborg? Det var for at sætte fokus på folk fx. i Afrika, som skal gå endnu længere for at gå i skole eller

H JBYHUS JBYHUS butik bageri café

TIRSDAG TIL FREDAG 9-17 LØRDAG 8-13 SØNDAG OG MANDAG LUKKET

HØJBYVEJ 5A 5260 ODENSE S TLF. 66 17 43 40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Skolerne Af Henrik Møller, Højby Skole

Game of Thrones og Højby Skole Et besøg på Tornbjerg Gymnasium gav 9. årgang et spændende blik ind i et gymnasiums hverdag. Om ikke så lang tid er folkeskoletiden slut for rigtig mange skoleelever, men inden da skal beslutningen om, hvilken ungdomsuddannelse fremtiden skal byde på vælges. På Højby Skole har 9. årgang naturligvis samme overvejelser, og i forsøget på at guide eleverne og gøre deres valg mere kvalificeret, har skolen et godt samarbejde med Tornbjerg Gymnasium. Tornbjerg Gymnasium var vært for hele vores 9. årgang i projekt “Tornbjerg Åben”, der er et tilbud til vores elever i arbejdet med at lære om ungdomsuddannelserne. Tornbjerg Gymnasium tilbyder 3 forskellige forløb med tilhørende værkstedsundervisning: “Sukker, sundhed og sød kemi” (Naturvidenskab), “CUL8R” (Sprog) og “Game of Thrones” (Samfundsvidenskab). Hvert forløb afvikles over en formiddag, hvor eleverne er på gymnasiet og dér arbejder i et værksted under ledelse af en række gymnasieelever og en gymnasielærer. Ud over det faglige indhold i værkstedet introduceres eleverne til skolens faciliteter og sociale liv. 9. årgang fra Højby Skole fik gennem arbejdet med forløbet “Game of Thrones” for alvor støvet de små grå af. Med overskriften “Game of Thrones” arbejdede eleverne med de danske politiske partier og tilhørende finanslovsforhandlinger. Eleverne blev fordelt på forskellige partier og skulle lægge sig fast på 3 8

Politiske forhandlinger med inspiration fra “Game of Thrones” 9. årgang fra Højby Skole på besøg på Tornbjerg Gymnasium mærkesager. Efterfølgende skulle de i hårde politiske forhandlinger med de andre partier sørge for at få så mange af deres egne mærkesager med i forhandlingerne og samtidig sikre, at man kom med i en flertalsregering. Eleverne kæmpede frem og tilbage i debatter om at få flertal, godt hjulpet på vej af de unge gymnasieelever, som var med til at sætte teori på og til at komme med gode indspark i debatten. Selvom der ikke var mulighed for en rundvisning på gymnasiet på grund af coronasituationen, så kunne 9. klasserne til sidst stille en masse spørgsmål til de nuværende gymnasieelever om, hvordan det er at være elev på Tornbjerg. Alt i alt en rigtig god og inspirerende formiddag ud af huset, som blev afsluttet med et stykke pizza til eleverne.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!


Skolerne Af Henrik Møller

Højby Skole planter skoletræer Som den første skole i Odense kommune tog Højby Skole, med 4. årgang i spidsen, første spadestik til en skoleskov. Sammen med rådkvinde Susanne Crawley og landsformanden for organisationen “Plant et træ” plantede eleverne de første træer i den nye skoleskov. Fredag den 6. november stod hele 4. årgang klar og bevæbnet med skovle, da rådkvinde Susanne Crawley og landsformand for “Plant et træ” Jens Døssing deltog i plantningen af de første træer, der skulle markere skolens nye skoleskov. Skoleskoven, der bliver flere små lunde af træer, er en del af Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med FN’s Verdensmål, og børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen håber, at konceptet kan udbredes til kommunens andre skoler: “Højby Skole er foregangsskole, når det gælder arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed. Deres erfaringer med den nye skoleskov åbner op for nye muligheder for, at andre skoler følger efter. Odense vil være Danmarks grønneste storby. Derfor lærer vores skolebørn naturligvis om træer, grundvand, klima og om at passe på naturen. Og så er det jo lidt mere spændende, hvis man selv har været med til at gøre ens eget område endnu mere grønt ved for eksempel selv at have plantet træer”, fortæller Susanne Crawley. Efter det første træ var sat i jorden, fik 4. årgang opgaven med at plante resten af de træer, der tilsammen skal udgøre en “skoleskov”. Motivationen var stor, og de gik på med krum hals og højt

humør under kyndig ledelse af deres lærer Jacob Zarlang, der foruden at være læreruddannet også har en uddannelse og års erfaring som gartner. På forhånd var hele skolens område blevet scannet for træet, som var blevet kategoriseret, således at de nye træer kunne supplere den i forvejen imponerende diversitet, der findes på skolens område. Begrebet “skoleskov” skal forstås i en overført betydning, idet skolens område naturligvis ikke kan rumme en rigtig skov, men samlet set, hvis alle træer, både nye og gamle, tælles med, rummer området mange sorter og stor variation. Et besøg på Højby Skole vil umiddelbart give et indtryk af en skole, hvor der er masser af grønt. Og den fornemmelse er helt rigtig, idet en registrering af skolens flora løber op i langt over 30 forskellige træer og buske. Så ja, heldigvis har skolen en varieret natur helt tæt på, til glæde for alle skolens elever. Men det betyder ikke, at ambitionerne om at skabe et endnu mere spændende og miljøvenligt område er sænket. Tværtimod har det givet mere blod på tanden for at gøre endnu mere, og det har resulteret i et tæt samarbejde med organisationen “Plant et træ”. Plant et træ “Plant et træ” arbejder på at gøre Danmark grønnere, og de har siden 1988 plantet mere end 1,8 millioner træer i Danmark med H.K.H. Kronprinsen i spidsen som protektor. Højby Skoles samarbejde har koncentreret sig

Susanne Crawley Larsen og Jens Døssing med et af de nye træer om at skabe en ”skoleskov”, der som udgangspunkt er nyplantede træer bestående af så mange forskellige sorter som muligt, så der både skabes et godt miljø og en mulighed for at inddrage træerne i undervisningen. Højby Skole er den første skole, der indgår en aftale med “Plant et træ” på den måde, hvor man laver en “tillempet skoleskov”, der tager udgangspunkt i, hvad der kan lade sig gøre på det område, der er tilgængeligt. Heldigvis har Højby Skole et stort område, så det har været en gylden mulighed for at få mere grønt tilført skolens i forvejen grønne omgivelser. En stor sammenhængende skov er der naturligvis ikke tale om, men det er et skridt på vejen mod en grønnere skole. “Her har Højby Skole virkelig tænkt ud af boksen for at bidrage til et grønnere lokalområde. Det er forbilledligt, når lokalsamfundet går sammen om skabe nye grønne uderum, som jo både kan benyttes udenfor skoletid af alle og indgå i undervisningen. Jeg glæder mig over,

at elevernes læring om træer og deres betydning kan foregå lige uden for døren”, siger Jens Døssing, landsformand for “Plant et Træ”. Skoleleder Pia Smiszek Nielsen mener ikke, at det er ikke antallet af træer, der er afgørende, men hele formidlingen og børnenes ejerskab til træerne og klimaet, som er afgørende. Hun fortæller: “Som certificeret Verdensmålsskole ligger visionen om at inddrage naturen i undervisningen, og at bidrage til mere skov i nærmiljøet i forlængelse af de mål, vi har på skolen. Samarbejdet med “Plant et træ” om en skoleskov er for os en fantastisk mulighed for at give vores elever endnu bedre mulighed for at lære om naturen, og selvfølgelig også at få et dejligt udeområde til leg og fritid. Den klimamæssige dagsorden er også vigtig, godt nok er vores lille skoleskov en dråbe i havet, men det er et vigtigt signal til vores elever om, at vi sammen passer på vores jord. En skoleskov er elevernes skov, og det har en stor værdi, at eleverne er med til at plante og passe den set i et dannelsesmæssigt perspektiv.” I alt er der blevet nyplantet mere end 30 træer og buske lige fra æbletræer til hængebøg og syrener.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Skolerne Af Friskolens PR-udvalg

I skole uden lærere Fredag den 23. oktober var intet, som det plejer at være på skolen. Og så alligevel …

For faktisk er det efterhånden en tradition, at vi én gang årligt sender alle skolens lærere og pædagoger afsted på pædagogisk dag - og overlader skolen, undervisningen og SFO´en til forældrene. En friskole er forældrenes skole, og denne dag var det helt bogstaveligt. Det plejer at være en fantastisk dag for alle! Både elever, forældrene og ikke mindst personalet, der får mulighed for at arbejde med pædagogikken en hel dag. Uden forstyrrelser. Det blev det også i år. Mange forældre havde meldt sig og havde i samråd med klasselærerne aftalt, om klasselæreren skulle forberede materiale til dagen eller om den pågældende forælder ville lave sit eget forløb. De fleste valgte det sidste, og kreativiteten var stor blandt forældrene. En mor havde lavet et løb med poster rundt på skolens område. En anden lavede sammen med eleverne de fineste kreationer, der blev hængt op i klassen. En klasse var på besøg i klokketårnet ved kirken, og ved nu alt om kirkeklokker. En far gav førstehjælpskursus i flere klasser - og en anden gjorde skolens ældste elever klogere på reklamebranchen. En far gjorde flere klasser klogere på både fugleedderkopper, slanger, skildpadder og leguaner… Og for at fremme forståelsen, havde han medbragt alle dyrene i levende 10

live! I en anden klasse var en af elevernes bedstefar på besøg, og skolens 9. klasser blev sendt på weekend med introduktion til de 7 dødssynder. Mon ikke, at de alle på den baggrund havde en stille og rolig weekend… Men fik eleverne lært noget? Og kunne forældrene overhovedet finde ud af det? Vi har samlet lidt statistik fra dagen, og lader tallene tale for sig selv. Statistik fra dagen: Antal tilskadekomne elever: 0 Antal tilskadekomne forældre: 0 Elever der havde en god dag: 100% Forældre der havde en god dag: 100% Fremskridt i årsplanerne: 0,01% Klasser der har lært andre ting: 100% Håndsprit brugt: 43 liter Forældre der måtte irettesættes af elever: 78% Elever der måtte irettesættes af forældre: 0,01% Nye ting i glemmekasserne: 134 Fundne ting fra glemmekasserne: 1 Elever der forsøgte at overbevise forældrene om, at skolen ikke er mobilfri om fredagen: 52 Trætte forældre fredag aften: 100% SFO-statistik: Antal spiste isvafler: 52 Børn der ikke fik spist eftermiddagsmad: 52 P.S. Der tages forbehold for mindre statistisk usikkerhed :-)

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


På vores skole kender alle alle

HØJBY FRISKOLE Tradition og fornyelse

Rebekka, 4. klasse

På vores skole passer de store elever på de små Sandra, forælder

Skriv op på vores hjemmeside med NemID

På vores skole er alle venner, selvom man går i forskellige klasser Noah, 2. klasse

På vores skole har vi meget tøj i glemmekassen Selma, 2. klasse

Hestehøjvej 80 · 5260 Odense S · 65 95 82 24 · kontor@hoejby-friskole.dk · www.hoejby-friskole.dk

EBBA OG EJVINDS BIAVL

Her er Naturhonning fra den lokale biavler.

Honning er fantastisk.

Bifamilier til salg eller leje. Se vores udvalg af biernes produkter på Lindved Møllevej 35 mellem kl. 8-18 Ebba og Ejvind Tlf.nr. 6595 7816 / 2125 3992 e-mail : ebbaogejvind@webspeed.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Højby Forsamlingshus Af Hans-Otto Riisom

Nye tider – 2. opdatering

Så har forsamlingshuset fået tilført endnu en aktivitet – et legerum til børnene. Da bestyrelsen erkendte, at der ikke var nok ildsjæle i Højby til at etablere dilettant i huset, besluttede vi at rydde rummet under scenen. Med økonomisk støtte fra vores sponsorer: Bydelspuljen Nordea-fonden Højby Nyt Birkogconrad Kristiansdal boligforening fik vi etableret ”råhuset” – så manglede vi bare at få malet og stylet rummet + fine legesager.

12

Den opgave påtog forpagteren sig – resultatet er helt fantastisk – og børnene har godkendt. Forsamlingshuset er nu også stedet, hvor der kan afholdes børnefødselsdag – og Steffen har et godt tilbud på arrangementet – se tilbud på www.Hojby-forsamlingshus.dk Glædelig jul & Godt Nytår

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt PRESSEMEDDELELSE 2. november 2020 Energi Fyns fonde søger gode ideer Har du en idé, der kan gavne og gøre en forskel på Fyn? Så er det nu, at du kan søge om midler til at få idéen gjort til virkelighed gennem Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond. Energi Fyns to fonde har netop skudt en ny ansøgningsperiode i gang, og frem til den 1. februar 2021 kan man søge fondene om midler til store og små projekter, der gør en forskel på Fyn. Ved den seneste fondsuddeling i april modtog 23 fynske projekter støtte fra Energi Fyns to fonde. Blandt fondsmodtagerne var Cykling uden alder i Odense, der modtog 150.000 kroner til 30 nye batterier til deres elcykler.

Assens Petanqueklub modtog 106.120 kroner til at genopføre en bålhytte.

Og Lyø Fugletårn modtog 57.300 kroner til restaurering af fugleudkigstårnet på Lyø.

- Som andelsselskab ejet af 205.000 fynske andelshavere betyder det meget for os, at vi med vores fonde kan støtte projekter til gavn for Fyn og fynboerne. På den måde er vi med til at skabe god energi og bidrage til udviklingen på Fyn, fortæller Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn. Støtte til mange fynske projekter Energi Fyns fonde blev stiftet tilbage i 2005 med midler fra salget af aktier i det daværende energiselskab Elsam. Siden da har fondene hjulpet mange spændende ideer og initiativer godt på vej. - Mange gode og spændende projekter har gennem årene benyttet sig af muligheden for at søge midler fra vores to fonde. Hos Energi Fyn ser vi det som en naturlig opgave via fondene at støtte projekter, der gavner Fyn og fynboerne. Fyn bobler af gode ideer, gejst og engagement, og vi er glade for, at vi igen i år kan bidrage til, at ideer og projekter bliver ført ud i livet, siger Bent Agerholm.

Fakta om Energi Fyns fonde Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige projekter på Fyn. Projekterne skal være af blivende karakter, have almennyttigt eller almenvelgørende formål og appellere til og nydes af et betydeligt publikum. Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og selskaber. Fonden uddeler i 2021 op til 1,5 millioner kroner. Energi Fyns Udviklingsfond støtter forsknings- og udviklingsprojekter på Fyn inden for energiudvikling og elektrotekniske fagområder, herunder projekter, der støtter den grønne omstilling. Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelses-

institutioner, foreninger og erhvervsvirksomheder. Projekterne må gerne være etableret i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner eller i samarbejde med erhvervslivet. Fonden uddeler i 2021 op til 1 million kroner. Sidste frist for ansøgning til fondene er den 1. februar 2021 kl. 15. På www.energifyn.dk/fonde kan man finde yderligere information og læse mere om, hvad fondene tidligere har støttet. Kontakt Adm. direktør hos Energi Fyn Bent Agerholm, tlf. 63 17 19 00.

En bred vifte af projekter Det er en meget bred vifte af projekter, der gennem tiden har modtaget støtte fra Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond. Fælles for de to fonde er, at der kan søges om midler til projekter inden for et geografisk område, der omfatter Fyn og omkringliggende øer. I 2021 uddeler Energi Fyns fonde samlet op til 2,5 millioner kroner. Fondene kan søges frem til den 1. februar 2021 via www.energifyn.dk/ fonde. Fondsmodtagerne offentliggøres ved en fondsuddeling i april 2021. I sidste ansøgningsperiode modtog 23 projekter fondsmidler. Samlet modtog de 23 projekter mere end 2,5 millioner kroner.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Folkekirkens Nødhjælp Af Anne Bøttiger

Efteråret – og især oktober måned – har været fantastisk! Kunderne er kommet i en lind strøm. Hvor dejligt !! OG ”Nu falmer skoven trindt om land” - - - Men ikke i vores genbrugsbutik. Her stråler den lige nu i alle mulige skønne farver, mest i rødt og hvidt. Fordi - julen nærmer sig med hastige skridt, og vi har taget alle vores mange kasser frem med dejligt julepynt. TUSIND TAK til alle vore donorer! ”På loftet sidder nissen” – og dem har vi rigtig mange af. Vores dygtige dekoratør har igen tryllet med pynten i et stort og meget julet hjørne af butikken. Det MÅ I – kære kunder - se, og ikke mindst, investere i :) Fakta siger, at man gerne må blive lidt længere end 5 min. I FKN siger vi: I må gerne blive meeeget længere! Det tager tid at se det hele. Se også på FaceBook. Desværre måtte vi aflyse vores store og flotte MODEOPVISNING p. g. a. Corona. Tøjet hænger nu til salg på stativerne. Også vores søndagsåbent på Cafe Bakkegårdens store BØRNETØJ-BYTTEDAG blev aflyst. Virkelig ærgerligt. MEN - Så har vi BLACK DAYS ! Torsdag den 26. november Fredag den 27. november Lørdag den 28. november De 3 dage er der 50 % på alle varer i butikken.

ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR LUKKET: 24. december 25. december 26. december 31. december 1. januar 2. januar Butikkens HELT store ”julegaveønske” er 2-4 friske Jule(flytte)mænd - gerne med eget ”rensdyr og egen kane” (= bil og evt. trailer. Der er ”flyvepenge” til Julemanden) Bare ring med klokken! Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. På gensyn i 2021. Personalet i Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Svendborgvej 319, Højby Tlf. 25 21 50 97

Trods Corona klarer vi skærene godt og kan glæde os over at sende mange penge til Folkekirkens Nødhjælps arbejde ude i den store vide verden. Vi glæder os også til at se jer med mundbind og store smil hver eneste dag.

14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Gen'brugsen Af Lene Hergens

Der er nu allerede gået 10 mdr. af 2020 og julen er lige om hjørnet. Vi har været igennem et meget anderledes forår med en ukendt modspiller, CORONA, og vi var derfor nødt til både at lukke butik og container i ca. 2 måneder. Vi mener, vi har klaret de udfordringer CORONA viruset har givet, og med sundhedsstyrelsens retningslinier er vi sammen kommet godt igennem foråret. Nu er CORONAviruset igen i omløb, og vi strammer igen op på retningslinierne. Vi beder alle spritte hænder ved indgangen, vi bruger værnemidler og kunderne skal bruge mundbind efter gældende retningslinier. Vi har desuden sat et simpelt nummersystem op ved indgangen, som hjælper os med at holde mandtal og begrænse antallet af kunder i butikken til max. 6. Det ser ud til, vi har fået de nye tiltag til at fungere, og vi sender en stor tak til vores kunder for at respektere og efterleve vores retninglinier. Alle vi frivillige føler os trygge i.f.t. smitterisiko, og det håber vi også, vores kunder gør, og så længe det er forsvarligt, holder vi butikken åben. Udsalg Vi er glad for de fine donationer, vi får til genbrugssalg, og vi har heldigvis mange trofaste kunder, som handler og sørger for, at der kommer penge i kassen. For at få plads til nye genbrugsvarer har vi et mærkesystem med farvede perler på bøjlerne. Disse perler gør det lettere for os at identificere tøj, som har været længe i butikken. 16

Vi ønsker at få omsætning i tøjet og har derfor valgt, at vi ca. den 3. uge i hver måned har udsalg på en bestemt farve bøjleperle. Uge 47 har vi minus 75% på bøjleperle med gul farve, og Uge 51 har vi minus 75% på bøjleperle med sort farve. Kreative ideer Vi hygger os med vores kunder, og mange gange vrimler det med gode ideer, som vi både samler på, men også gerne deler ud af. Som nu denne ide. En kunde fortalte, at hendes lille hund i løbetiden ikke ville gå med "bukser", så hun købte små babybodystocking, og som billedet illustrerer, er det da en sød, god og kreativ løsning, som vi gerne bringer videre.

Julen Julegaver fra Gen´brugsen kan være både sjove, flotte og nyttige, og som noget nyt, har vi nu GAVEKORT. Man køber et gavekort for et selvvalgt beløb, og den glade modtager kan handle for beløbet, enten på en gang eller over flere gange. Gavekortet kan ikke konverteres tilbage til penge. JUL og NYTÅR Butikken lukker den 22.12. kl. 17 indtil den 3.1. 2021 kl. 13. Containeren lukker den 22.12. kl. 17 indtil den 4. 1. 2021 kl. 13. De frivillige i Gen`brugsen ønsker alle kunder og kontakter en Glædelig Jul og et Godt Nytår

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk


Højby Bridgeklub Af Ella Myhring

Højby Bridgeklub spiller online! I skrivende stund er vi halvvejs inde i den lukkeperiode, som blev konsekvensen af nedsættelse af forsamlingsloftet til 10 i en 4-ugers periode fra 26. oktober. Vi er mange, som savner vores spilleeftermiddage og -aftener, men heldigvis er der mulighed for at holde færdighederne ved lige virtuelt. Højby Bridgeklub sætter ugentlige turneringer op på BBO (Bridge Base Online) for medlemmerne i de 4 uger, og vi fortsætter i tilfælde af, at lukkeperioden forlænges.

I lighed med andre foreninger/klubber må også vi give afkald på populære traditioner som f.eks. åbne turneringer, julefrokoster og andre sociale sammenkomster. Vi håber at få mulighed for igen at mødes ved spillebordene i klubben meget snart. Informationer om online bridge specielt og situationen generelt findes på vores hjemmeside bridge.dk/4521/

Glædelig jul og godt nytår! Vi ses forhåbentlig snart!

10.

”Man får en utrolig god skolegang, og man bliver rig på oplevelser.” MENS SA

I

FR

EK

R

I FR

- og meget andet

AK T ER

MENS SA

KA

Rejser Musik Iværksætteri Drama Møbeldesign

I

KA R

I FR

EK

- ANNA LAURINE 2. HF -

FR

KLASSE

AK T ER

Tager du 10. klasse på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, kan du prøve kræfter med mange forskellige sider af dig selv. Vi har stadig ledige pladser. Læs mere om vores 10. klasse på rss-odense.dk

LÆS MERE steinerhf-odense.dk www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 20.11.-31.12. 2020

Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra kl. 10-12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har desuden fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Vær opmærksom på, at det er usikkert, om vi kan gennemføre programmet på grund af covid 19 forbeholdene!

st y Afl

Fredag den 20. november kl. 8 JULETUR Mandag den 23. november kl. 13-16 Bogcafé Mandag den 30. november kl. 12.30-16 Banko

st y Afl

Mandag den 7. december kl. 12-17 Julefrokost Ret til ændringer forbeholdes. Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 10–11: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30-9.55: Badminton Højbyhal 2 Onsdag kl. 9-11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Prisen for aktiviteterne vil være Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00.

18

Datoer for madholdene Hold 3: 24.11. Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45. Alle vore idrætsaktiviteter er i skrivende stund aflyst, men vi kan ikke forudse, hvordan situationen er efter den 20.11. 2020, så det er grunden til, at de står her. Bordtennis Vi spiller bordtennis hver onsdag fra kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Det er Per Hansen, tlf. 24 27 62 08, som står for aktiviteten. (Email: perdorte.hansen@gmail.com). Svømning Vi svømmer hver fredag kl. 8. Motion/hyggesvømning frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Bakkegårdslunden 24, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Gymnastik Vi laver gymnastik hver onsdag fra kl. 10 i Multihallen. Mød op og kom i god form. Som noget nyt vil Marna Andersen og Karen Jørgensen deles om at lede gymnastikken. Husk håndsprit og håndklæder (til liggeunderlag). Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38, som står for aktiviteten, samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Badminton Vi spiller badminton hver onsdag fra kl. 8.30 i Multihallen. Husk at møde op, så vi kan få nogle gode kampe, Johs. Videsen står som sædvanlig for træningen, ligesom han administrerer vores boldkasse. Tilmelding første spilledag. I badmintonafdelingen følger vi DGI og Badminton Danmarks anbefalinger og retningslinjer vedr. Corona. Retningslinjerne er til gængeligelig på DGI s hjemmeside. Bemærk, at der er krav om håndsprit ved hver bane. Det forventes, at medlemmerne selv medbringer håndspritten, og man skal være omklædt hjemmefra i denne periode. EDB Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår.. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC hjælp er gratis for medlemmer. Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen tlf. 30 42 35 70 Bent Kirkmand tlf. 51 22 68 12 Ove Frank tlf. 28 71 81 31

Vi er også i gang med vore gåture samt cykelture som stadig er tilladt og hvor vi naturligvis retter os efter de vejledninger, som sundhedsstyrelsen har fastlagt! Gå-gruppen Består i bedste stil. Vi bliver flere og flere. Normalt er vi mellem 20 og 25 – alt efter vejret - men vi har en enkelt gang været oppe på hele 28 personer. Vi går stadigvæk i 2 grupper, og det fungerer fint. Vi overvejer at starte en 3. gruppe i mellemhastighed, såfremt det har interesse. Kom og vær med på et af holdene. Vi går hver tirsdag kl. 9.30 fra Fakta

Korte onsdagscykelture November-december Vi cykler alle onsdage kl. 13 og mødes på Bakkegårdens parkeringsplads. Turen varer mellem 1½ og 2 timer. Selvom mange har el-cykler, kan alle være med – også med en cykel uden motor – da vi cykler stille og roligt, så vi samtidig kan nyde naturen og snakke sammen. Vi holder en pause undervejs, hvor vi hygger os med vores medbragte kaffe og evt. brød/kage. Husk også vand til turen. Så mød op og få en god oplevelse. Næste datoer: 25.11.: Tarup/Davinde ca. 20 km 2.12.: Soluret, ca. 15 km 9.12.: B67 Baner, ca. 15 km 16.12.: Schæferhundebanen, ca. 15 km 23.12.: Ansgar Anlæg, ca. 15 km.


Højby Seniorforening 30.12.: Blangstedgård, ca. 15 km VI SES – VEL MØDT Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup tlf. 29 12 86 01 Torsdagscykelture November, december Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 26.11.: Kunstbygningen kl. 13, ca. 25 km Der er ingen fastlagte cykelture i december måned, men de fremmødte aftaler, hvor man kører hen. Poul Erik Rasmussen tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 81 74 04 60 Bilture Vi kører hver søndag eftermiddag en biltur. Vi holder pause i øjeblikket på grund af afstandskrav fra Sundhedsstyrelsen, men vi starter igen straks, vi får grønt lys til at køre. Deltagerne får en invitation på sms med tidspunkt og destination. Turene er baseret på at nyde den fynske natur, eller vi ser udstillinger, og hvad vi ellers kan finde, som er interessant. Vi har eftermiddagskaffen med, eller der er mulighed for at købe. Vi er allerede en lille gruppe, men kan godt være flere. Har du lyst til at komme med, skal du sende dit telefonnummer til Sv. Aage 24 66 06 10 eller Gerda 22 67 87 09, hvor du kan få yderligere information.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Allerup Gamle Have Af Charlotte Grams

Sæsonen slut for i år En anderledes sæson i Allerup Gamle Have er for alvor slut. Vi startede i foråret med stor usikkerhed om, hvorvidt vi kunne åbne friluftsbadet i år, og resten af sæsonen bragte lige så meget usikkerhed med sig. Men lige inden sommerferien en god nyhed fra kommunen: At børn og unge under 18 år kunne bade gratis – hurra, det var en stor hjælp for os i en trængt tid. Nu er sæsonen slut, og vi har på en fælles arbejdsdag kunnet udføre nogle af de forefaldende arbejdsopgaver, såsom maling, rensning af træværk og tagrender. Teltet er taget ned, og resten af Allerup Gamle Have er også gjort vinterklar. Vi takker for en god sæson og ser frem til næste år.

at holde vores hyggelige julemarked i 2021 og ønsker jer og jeres kære en hyggelig Advents – og juletid. Vi ses i Danmarks smukkeste friluftsbad Bestyrelsen

Frivillige og Arbejdsdage Vi kan stadig bruge flere frivillige til de praktiske opgaver i haven, og vil den kommende sæson gøre lidt mere reklame for vores onsdagsklub, der mødes hver onsdag fra kl. 10-12 for at ordne ukrudt, male, rense bassin og meget andet. Der er altid kaffe og kage undervejs, så det er bare mega hyggeligt at være med her. Vi har på grund af Covid-19 ikke kunnet afholde arbejdsdage som vi plejer i forårsmånederne – vi håber at disse kan gennemføres som vanligt når vi skal til at gøre klar til næste sæson i haven. Julemarked Bestyrelsen håbede på, at vi, på trods af Covid-19, kunne afholde vores hyggelige julemarked igen i år. Men grundet det høje smittetryk ser vi os nødsaget til at AFLYSE JULEMARKEDET i Allerup Gamle Have. Vi ser frem til 20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk


Café Bakkegården Af Karin Rosenbæk

Bakkegårdens efterår Ja, hende Corona blev ikke manet i jorden. Trods alle vores gode intentioner vendte hun bare tilbage over hele landet og i fuldt firspring.

at få lov at smage vin i forskellige glas, og se, om det virker, Hyggespisning og meget mere, som kommer i programmet, som udsendes i januar.

Derfor valgte vi at aflyse alle arrangementer i efteråret, da vi på ingen måde skal være med til at være smittespreder, men der skal også passes godt på gæsterne og de frivillige, for uden alle disse dejlige ingredienser består Bakkegården jo ikke.

I ønskes alle en rigtig god og hyggelig jul samt et godt nytår. Selvfølgelig ses vi på Bakkegården! På gensyn Karin

Hende Corona har nu vist sig, at hun kan komme i flere forklædninger, men heldigvis er der vakse folk, der opdager hende. Vi må bare håbe, det er i tide, så vi kan få hende sendt langt væk, så vi igen kan få en hyggelig og spændende fremtid med knusende godt samvær på kryds og tværs alle steder. Nok om ”hende” - livet går videre. Udlejning Det har været rigtig trist at se alle de aflysninger af store fester, som mange har set frem til, er blevet udsat og udsat. Vi håber meget, I får lov til at fejre, hvad der skulle fejres på et senere tidspunkt, for fejres skal der, er vores klare ønske. Ja, det er lige før, vi skal lave en kæmpe, kæmpe fælles fest, når vi igen må kramme og knuse. Forår Programmet for foråret er tilrettelagt, og det bliver nogle dejlige aftener med fuld gas på Bakkegården. Traditionen tro er der tarteletter i lange baner, jazz for fuld musik, nyt tiltag:: Glassmagning. Spændende

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Lokalhistorisk Arkiv Af: Kurt Hedemand

Det 19. århundredes musik-idol fra Højby Drengen Anders Jacobsen blev født 1831 som den yngste af 6 søskende i Fattighuset i Højby. Den lille dreng blev født blind, og blev senere altid kald ”Blinde Anders”. Men trods de ydre omstændigheder og de meget fattige kår fik lærer Niels Larsen og pastor Mule hurtigt lagt mærke til den lille blinde drengs musikalske evner. Dette bevirkede, at familien ud over fattighjælpen ligeledes fik tildelt ekstra flæsk og smør fra sognerådets kasse. Senere indstillede pastor Mule til biskoppen for Fyns Stift, at Anders, der nu var blevet 12 år gammel, fik opfyldt sit ønske om et ophold på det nye Blindeinstitut i København. Som begrundelse nævnte pastor Mule drengens helt usædvanlige musikalske talent. Efter fem års musikalsk uddannelse m.v. vender han tilbage til Højby. Boede her hos lærer Niels Larsen i hans hjem de næste 22 år. Blinde Anders begyndte sit spillemandsliv sammen med andre spillemænd på egnen, bl.a. i musikforeningen Braga, der bestod af landsbymusikanter, skolelærere, gårdmænd m. fl., heriblandt Carl Nielsens far Niels "Maler" Jørgensen. Uden al tvivl lærte Carl Nielsen meget af Blinde Anders. Carl Nielsen deltog ofte i sin fars musikalske arbejde og spillede sammen med spillemændene.

22

Fattighuset i Højby hvor ”Blinde Anders” voksede op Carl Nielsen udtaler bl.a. i sine erindringer ”Min fynske barndom” : ” I kredsen af de musikanter, som hørte til min fars medarbejdere, var der en mand, der hed Blinde Anders, som var kendt over næsten hele Fyn. Han var virkelig noget af et geni, ikke blot i musikalsk henseende, men også som deklamator og fortæller. Hans dannelse og viden var højt over den almindelige på landet, og han havde, trods sin blindhed, et så ejendommeligt, halvt sarkastisk og dog meget vindende og levende væsen, at landbefolkningen ikke kunne få øjnene fra ham, så snart han var til stede; det mindste ord, han sagde, kom ligesom fra en anden interessantere verden. Allerede hans ydre vakte nysgerrighed og opmærksomhed for hans person. Han var egentlig ikke, hvad man kalder køn, men hans ansigt havde det, som mangen skuespiller ville misunde ham, det, som i teatersproget kaldes et godt lærred at male på. Trækkene var store og faste, og de behøvede så sandt ikke at sminkes for at få liv og karakter; thi ansigtet var som et ovalt spejl, der gengav alle de stemninger, der rørte sig i hans sjæl, og som hørtes af den vekslende klang i hans stemme, når han talte. Han var lidt korthalset, kraftig og firskåren, og når han sad ned

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

og fortalte et eller andet, lagde han begge sine hænder på knæene, bøjede hovedet lidt bagover og gyngede overkroppen i rolig takt frem og tilbage. Når vi vandrede sammen, har jeg hørt ham tale med min far om de højeste og dybeste spørgsmål; det var ligesom han ville trænge til bunds i alting, og var der noget, han ikke kunne få svar på eller ikke selv kunne klare, standsede han ofte med min far under armen midt på landevejen, løftede den ene fod, gav et lille stamp i jorden og stirrede med sine blinde øjne op i luften. De to bevægelser fulgte altid efter hinanden. Han elskede at diskutere, og jeg var meget betaget af den sjældne mand. Engang blev jeg højst lykkelig, da han ved et gilde, hvor jeg spillede med, standsede musikken og sagde: ”Niels maler, den knægt har evner”. Jeg havde netop spillet anden violin og havde ikke kunnet dy mig for at tilsætte nogle modgående melodier. Blinde Anders spillede afvekslende klarinet og violin, men ind imellem dansene fortalte han også folk historier og mærkelige eventyr, som jeg sikkert tror, han selv digtede.” Nogle spillemænd bedre end andre Det var på disse tider ikke almindeligt, at man nævnte spillemændene ved navn, når der blev annonceret i aviserne med bal eller underholdning rundt omkring på kroer eller forsamlingshuse, men Blinde Anders og Niels maler i Sortelung - Carl Nielsens far, var så populære, at man fra annoncørernes side vidste, at de ville trække fulde huse. Af Højbys Sognerådsprotokol kan man se, at Blinde Anders får lidt understøttelse fra Højby Sogneråd. Han får ligeledes et årligt legat på 20 rigsdaler fra det Bertel Poulske Legat i Nyborg,

samt en livrente, ligeledes på 20 rigsdaler, skænket af ejeren af ”Hollufgård” gods, C.C. Langkilde I 1875 får Blinde Anders logi i huset hos Kirstine Hansen og Rasmus Rasmussen i Freltofte Mose. Kirstine fulgte Anders på hans ture, tog sig godt af ham, sørgede for hans tøj og soignering m.m. Anders havde opholdt sig ni år hos Kirstine og Rasmus, da Rasmus dør. Kirstine overtager huset. Blinde Anders og Kirstine bliver viet i Nr. Lyndelse Kirke i 1886. Atten lykkelige år får de sammen. Herefter dør Blinde Anders i 1904 (29. april) og bliver begravet på Nr. Lyndelse Kirkegård. I 1908 sælger Kirstine huset i Freltofte Mose og dør kort tid efter. Venner og naboer sørger for en mindesten på Kirstine og Anders' fælles gravsted i 1909. Gravsted og mindesten kan fortsat beses på Nr. Lyndelse Kirkegård. I Aage Berntsens "Fynsk Forår", sat i musik af Carl Nielsen, er Blinde Anders medtaget som "Den blinde Spillemand". Hver gang "Fynsk Forår" opføres, mindes således Blinde Anders.

Eneste kendte fotos af blinde Anders Som 39-årig i 1870


Gadekærets Venner Af Eric Skovsgaard, sekretær i GV.

Nye planteædende græskarper Bestyrelsen i Gadekærets Venner har i nogle måneder ventet på de fire Græskarper, som vi havde brug for til at holde plantevæksten nede i gadekæret. Græskarper kan blive 140 cm lang og kan veje 40 kg. De græskarper, vi har bestilt, er ca. 45 cm. De udmærker sig ved, at de kan spise op tre gange sin egen vægt i planteføde om dagen. Græskarper er vegetarer, og jo ældre de bliver, jo grovere kost spiser de. De

kan blive over 30 år gamle. – Sv. Å. Clausen og Hans Otto Riisom har dækket finansieringen af indkøbet, og Kim Kølerfeldt fra firma Flotvand har leveret fiskene. Han garanterer, at karperne holder de grønne vandplanter nede, så vi får en større vandoverflade fri. De fire lamper lyser igen ”Der er lys i lygten, Lillemor”. Den gamle melodi, som de ældre voksne sikkert kan huske, rinder en i hu, når man går en tur til gadekæret

ved mørkets frembrud. Bestyrelsen håber, at pærerne holder lidt længere end de, der er gået ud. Vi opfordrer læserne til at gå en aftentur til gadekæret. Der er virkelig smukt - også med elektrisk lys. ”Sumpen” og tippet Bestyrelsen har længe sukket over, hvad der bliver gjort ved ”Sumpen”. Bestyrelsen gav for en måneds tid Odense Kommune et tip om, at bestyrelsen for Gadekærets Venner havde et godt tip til, hvordan generne ved fugtigt vejr kunne afhjælpes. Tippet går ud på, at bestyrelsen vil

godt anlægge en græsarmering, hvis kommunen ville finansiere materialerne. Og vi håber stadig, for om lidt bliver det rigtig fugtigt vejr. Træerne kommer Vi har ventet længe på de tre store træer, vi fik finansieret af Højby Vandværk. Leverandøren har lovet, at de kommer, når du læser denne udgave af Højby Nyt. De skulle erstatte de popler, der var gået i forrådnelse, hvorved de klatrelystne børn blev udsat for stor fare. Endnu en god grund til at gå den førnævnte tur til gadekæret.

Et nærbillede af den ene græskarpe

Hans Otto (forrest) og Sv. Å. Clausen (med den gule vest) lytter til Kims info om græskarper

Kim Kølerfeldt sætter græskarper ud i gadekæret

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Kirken Af Carsten Andreassen

Nyt fra Præsten vedrørende julen

Julens gudstjenester Det er blevet mørkt om morgenen. Bladene ændrer farve. Det er efterår… og dermed nærmer julen sig. I år giver det helt særlige overvejelser hos os i kirken, fordi corona sætter en begrænsning for, hvor mange vi må være. Der er plads til 63 i kirken. Ved en almindelig julegudstjeneste samler vi 150-200 mennesker – altså omtrent 3 gange så mange, som vi nu må være. En del af hyggen ved juleaften er netop, at vi er mange, og at vi sidder tæt – og selvfølgelig at vi synger nogle af de bedste julesalmer! Når vi nu bliver begrænset til kun at være 63 i kirken, må vi stadigvæk synge salmerne. Det ændrer corona ikke på, fordi vi sidder med den afstand, vi gør. MEN begrænsningen i antal skaber nogle forandringer: •Dem, man sidder på bænk med, skal man være ”tæt med” i forvejen. •Vi må kun benytte hver anden bænk. Det betyder, at vi kun har 18 bænke at udnytte, så hvis de første 18 mennesker i kirken alle kommer alene og ikke er ”tætte med hinanden”, ja, så kan der kun være 18 kirkegængere. Det dur jo ikke juleaften… 24

Derfor laver vi tilmelding. Det giver flere fordele her under corona: Kirkegængerne ved på forhånd, om der er plads til dem. Derved undgår nogle af komme forgæves og andre vover at møde op, fordi de ved, at der er plads. Desværre er erfaringen fra mange andre steder (frisøren eller kiropraktoren eller…), at mange ”glemmer” at dukke op. (I kender det sikkert med ”påmindelses-sms’erne” fra f.eks. lægen eller sygehuset af samme grund. Derfor kan man ikke tilmelde sig endnu. Vi åbner for tilmelding den 7. december kl. 12. Selv om stemningen måske bliver en anden, så håber vi meget, at vi også i år kan fejre jul sammen med mange af jer. Derfor laver vi ekstra gudstjenester i løbet af juledagene. Sådan bliver placeringen af gudstjenester i juledagene (med markering af de ekstra gudstjenester, vi i år har pga. corona): •23.12. kl. 16.30 (corona) inviterer vi til en tidlig juleaftensgudstjeneste •24.12. kl. 9.30 (corona) og kl. 11.00 er der familiegudstjeneste •24.12. kl. 13.30 og kl. 15 og kl. 16.30 er der alm. julegudstjeneste •25.12. kl. 11 fejrer vi juledag sammen •26.12. kl. 11 inviterer Emma, Emil og Carsten til salmesangsgudstjeneste •27.12. kl. 11 (corona) inviterer vi til julesøndagsgudstjeneste

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Minikonfirmanderne I efteråret kørte vi vores minikonfirmandforløb igennem for 4. klasse fra Friskolen. Forløbet var blevet udsat på grund af Corona, men hold nu op hvor blev det en god oplevelse, både for minikonfirmanderne og for os i kirken. Under forløbet fik konfirmanderne mulighed for at synge i kor, besøge kirken, kirketårnet og kirkegården. De hørte bibelhistorier og malede deres egen fortolkning af bibelhistorierne. Forløbet blev afsluttet med fællesspisning, minikonfirmand-gudstjeneste og fernisering i kirken, hvor de unge fremførte salmen: ”I østen stiger solen op” og bad fadervor, før de blev velsignede af præsten. Minikon-

firmandernes malerier har været udstillet i Højby Kirke i tre uger efter ferniseringen, hvor familie, venner og øvrig menighed, har haft mulighed for at nyde kunsten. Det har været fantastisk at møde disse engagerede unge mennesker og at opleve deres glæde ved forløbet. Her følger nogle citater fra børnene: ”Det har været spændende, sjovt og hyggeligt med en masse nye oplevelser”. ”Vi har lært meget nyt, både om kirken, tårnet og kirkegården”. ”Det er en god måde at bruge sin fritid på” og ”Jeg glæder mig bare til det bliver onsdag”. Vi glæder os til at invitere både Højby Friskole og Højby Skoles 3 klasser til foråret.


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE Dece mber 2020  6. kl. 11.00 v. CA

Gudstjeneste .............................................. 2. søn. i advent.............. Luk 21,25-36

 13. kl. 11.00

v. UK

Gudstjeneste .............................................. 3. søn. i advent.............. Matt 11,2-10

 20. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste .............................................. 4. søn. i advent.............. Joh 1,19-28

 23. kl. 16.30

v. CA

Julegudstjeneste

 24. kl. 9.30

v. UK

Familiejulegudstjeneste

 24. kl. 11.00 v. UK

Familiejulegudstjeneste

 24. kl. 13.30

v. CA

Julegudstjeneste

 24. kl. 15.00

v. CA

Julegudstjeneste

 24. kl. 16.30

v. CA

Julegudstjeneste

 25. kl. 11.00

v. CA

Julegudstjeneste .......................................... Juledag ......................... Luk 2,1-14

 26. kl. 11.00

v. CA

Salmesangsgudstjeneste

 27. kl. 11.00 v. UK

Gudstjeneste

CA = Carsten Andreassen UK – Uffe Kærup På kirkens hjemmeside og Facebook-side findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer. Kirkebilen kan bestilles af gangbesværede. Den bestilles hos Odense Minitaxi på 6612 2712

HØJBY

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 2012 9302

Tak til to seje drenge I rundkørslen ved Brugsen står henvisningsskilte til kirke, skole, idræt og bibliotek. Nogle overkåde "knallerter" havde for nylig snuppet skiltet med kirken!! Men en dag i det fine efterårsvejr opdagede to friske drenge fra nabolaget, at skiltet var smidt i søen ved Brobæklunden. De fik bakset

skiltet op og afleverede det ved kirkens graverbygning. Stor tak for det, og hatten af for et par gode drenge Også tak til kirkens graver for at have genmonteret skiltet. Marie Egeskov Formand for Menighedsrådet i Højby Kirke

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Tidlige julegaver til U11 drenge

28 seje gutter udgør i denne sæson Højby Håndbolds U11 drengehold. Det er 2 årgange, der er blevet fusioneret efter sommerpausen og de har fundet rigtig godt sammen og hygger sig på tværs af tidligere relationer. Drengene knokler godt på til træning, og mange har allerede rykket sig meget. Drengenes store træningsiver betyder, at vi også de seneste par uger har kunne samle dem til ekstra lørdags-træninger, hvor der er bedre tid til at arbejde med detaljerne end i den almindelige hverdagstræning. Midt i oktober kom den lidt forsinkede efterårsturnering endelig i gang og det var næsten som når køerne lukkes på græs om foråret, da U11 drengene tog afsted til de første turneringskampe. Det

var med forventningens glæde og stort gå-på mod. Intet mindre end 3 turneringshold har vi tilmeldt i U11 drenge og alle 3 hold er kommet fint fra start. Vi har netop fået en tidlig julegave i form af nye holdtrøjer til alle på U11 drengeholdet. Vi er så glade for trøjerne, særligt fordi det nu er ekstra tydeligt, at drengene alle hører sammen på et stort fælles hold uafhængigt af de 3 turneringshold. En kæmpestor TAK skal lyde til FYNSKE BANK for sponsoratet. Hilsen U11 drengetrænerne, Sigurd, Brian, Lasse, Benjamin, Ole og Ditte

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K. Larsen

Julekalendersalg På et møde i Sponsorudvalgets styregruppe for julekalendersalget, er det blevet besluttet at aflyse det traditionelle salg af vores julekalendere, hvor børnene går rundt på vejene fra hus til hus her i Højby og Lindved på baggrund af de covid 19 restriktioner, der er i Danmark pt. I stedet for dørsalget har vi fået lov til at sælge kalendere fra SuperBrugsen, Fakta, Rema og Netto. Børn og unge mennesker fra Højby S&G vil i weekenden den 14.-15. november stå i de omtalte butikker fra kl. 9-15. Så til alle: Kom og støt vores anderledes julekalendersalg – der vil være handsker og sprit til rådighed begge dage Som følge af covid 19 er vi desværre også nødt til at aflyse vores hyggelige kom sammen med æbleskiver og saft i cafeteriet. Fra Sponsorudvalget skal der lyde en stor tak til SuperBrugsen, Fakta, Rema og Netto, for jeres store opbakning til julekalendersalget Vigtig info: Støt vores dagligvarebutikker – de støtter os Julekalenderpræmier Der er ingen grund til at holde sig tilbage med hensyn til køb af årets julekalender fra Højby S&G. Der er mange fine præmier. I år er 1. præmien på 2500 kr., sponsoreret af vores lokale have- og boligbutik, nemlig Moreland. Men endnu en god grund til at købe en julekalender er, at igen i år har SuperBrugsen Højby doneret ikke mindre end 24 gavekort af 500, - kr. Gavekortene kan vindes på et unikt lykkenummer, som står bagpå alle kalenderne. 28

Der vil hver dag blive trukket et lykkenummer. Disse vil blive oplyst ved opslag i Brugsen, på Facebook, Højby Nyt og Dalum Hjallese Avis hurtigst muligt. Hele Højby S&G samt Sponsorudvalget siger hermed 1000 tak til SuperBrugsen Højby for gavekort og godt samarbejde. Der skal også lyde en stor tak til alle andre sponsorer som har støttet op om vores julekalender i år. Medlemmer af Sponsorudvalget Sponsorudvalget består af frivillige kræfter fra gymnastik, håndbold, fodbold og skydning, der arbejder med at søge fonde og puljer samt at koordinere klubbens sponsorarbejde. Udvalget består af 6 medlemmer inkl. formand og kasserer. Tilskud fra sponsorer, fonde og puljer er en vigtig del af det økonomiske fundament for en lang række aktiviteter i Højby Skytte og Gymnastikforening lige fra stævner, sociale begivenheder, træningslejre, rejseudgifter og til udstyr og materialer. I de år, udvalget har eksisteret, har det betydet, at prisstigninger på kontingenter, stævner, sociale arrangementer og træningslejre har kunnet holdes nede for den enkelte idrætsudøver, mens der til stadighed bliver indkøbt nye materialer til klubben Sponsorudvalget er et selvstændigt udvalg under bestyrelsen, og derfor beslutningsdygtig inden for retningslinjer for udvalgets arbejde. Formålet med sponsorarbejdet er at sikre et bredt og godt samarbejde med klubbens hovedsponsorer og herefter øvrige sponsorer. Udvalget arbejder for, at klubben kan yde en professionel og loyal oplevelse af Højby S&G for

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

de virksomheder, personer og organisationer der sponsorerer klubben. Sponsorudvalget arbejder bl.a. med: • Sponsorpleje, herunder sikring af, at sponsorer får aftalte modydelser fra klubben (fx bannere med logo til stævner, opslag på Facebook mm.) • Planlægning og koordinering af sponsorevents • Fondsansøgninger Udvalget mødes en gang om måneden, typisk onsdag aften. Men vi arbejder også alle sammen hjemmefra, eller når vi er ude at handle

– går en tur – til kamp - til fest. Kort sagt: Højby S&G´s Sponsorudvalgs medlemmer arbejder 24/7 for klubben. Julehilsen Højby S&G’s Sponsorudvalg ønsker hermed alle sponsorer, samarbejdspartnere, medlemmer i Højby S&G samt jeres familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak til alle for støtten i 2020, det har betydet utroligt meget for hele klubben at mærke jeres interesse og nærhed for klubben, specielt i denne coronatid.

Kalenderforside 20

10

15

5

22

19

24

4

9

3

7

12

Kalenderforside 2012_Julekalendeforside 2012 11/09/12 12.08 Side 1

23

16

21

2

18

11

1

17

14

6

8

13

KONTROLFELT MÅ IKKE SKRABES

Bagsiden

555


Sporten

Sporten

Sporten

Af Leo Sørensen

Badminton Så er badmintonsæsonen godt i gang,. Vi har i år tilmeldt 4 hold. Et hold i kvalifikationsrækken, et i seniorrækken samt 2 veteranhold. Vores serie 1 hold har i skrivende stund vundet alle sine kampe, og næste hjemmekamp er 7.12. kl. 14. Senior 4+2 har en 2. plads, og næste hjemmekamp er 25.1. kl. 12. Vi vil også erindre jer om vores ungdomsbadminton. Der skal ikke herske tvivl om, hvorvidt badmintontræning er for børn og unge. Vi spiller i år på følgende tidspunkter. Mandag kl. 16.30-18. Tirsdag kl. 17-18. (Miniton) Tirsdag kl. 18.-19. (Ungdom) Onsdag kl. 16.30-18. Men I kan sagtens nå det endnu, så bare mød op til træningen. Er du i tvivl, om badminton er noget for dig, er der mulighed for at prøve det af og deltage gratis 2 gange.

Vi har i år tilmeldt 2 ungdomshold til turneringsbadminton, så der er god mulighed for at komme ud og prøve kræfter mod andre ungdomshold. Det er virkelig spændende og vi oplever en dejlig gejst og mange gode badmintonkampe, hvor alle spillere udvikler sig positivt. Alle får tilbudt at deltage i stævner.

benarbejde. Der spilles som udgangspunkt ikke kampe, hvor fokus alt for ofte rettes mod det at vinde og i ringe omfang mod at lære og udvikle sig som spiller.

Jule købegr aven til h du ho est og s os ! ! rytter

Husk også vores miniton for de yngste. Miniton er en introduktion til badminton, og dit barn vil hurtigt udvikle sig – især inden for det motoriske. Vi leger os til den rigtige teknik med redskaber som balloner, fluesmækkere og miniketsjere. Det handler nemlig om glæden ved at spille badminton og ved at bevæge sig. For at deltage i Miniton skal barnet medbringe en voksen. Forældrene deltager primært som boldkastere, så børnene får mange boldberøringer. En erfaren træner viser og vejleder i øvelser, der skal lære børnene greb, slag og

UDSKIFT VARMEVEKSLER TIL NY VARMEVEKSLER KUN 10.999,-

INKL. MOMS OG INSTALLATION DANSK VVS & KLIMA ∙ +45 50 777 999 ∙ WWW.DVK.AS www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne Juleafslutning Højby Skytteforenings snart mangeårige tradition med skydning og andespil er desværre aflyst i år pga. covid 19 og forsamlingspåbud og andre restriktioner.. Bestyrelsen har efter lange overvejelser alligevel besluttet, at der skal være lidt juleafslutning. Det kommer til at foregå torsdag den 17. december. Man kan kun deltage efter tilmelding på hojbyskytte@gmail.com.

Danmarksrekord Ved et stævne i Viborg hvor flere skytter fra Højby Skytteforening deltog, fik Amalie Mogens Jensen al opmærksomheden, da det lykkedes hende at skyde en ny danmarksrekord i U13, nemlig 300,4. En skydning, hun fra start til slut havde helt styr på. Den gamle rekord var 283, men da Amalie nåede den, smilte hun lidt og koncentrerede om sit nye mål. Fra hele Højby Skytteforening skal der lyde et KÆMPE stort tillykke med den nye Danmarksrekord! Corona I lyset af de nye restriktioner vil det fremadrettet være nødvendigt at indføre skydetider om torsdagen. Der vil være skydetider kl. 18.30 og kl. 19.30. Skriv til hojbyskytte@gmail. com hvilken skydetid, du ønsker. Vi vil så vidt muligt prioritere, at børn/familier får tid kl. 18.30. Der må max. være 10 personer over 21 år til stede i lokalerne. Til BK træning om mandagen gælder tidligere regel på 50 personer stadig for børn under 21 år inkl. hjælpere.

30

Alle skal bære mundbind i lokalerne. Man må gerne tage det af, når man sidder ned, eller når man skyder. Vi har pt. ikke mundbind til udlevering, så det er nødvendigt selv at medbringe dette. Højby Skytteforening tager situationen dybt alvorligt og agter til enhver tid at følge de anvisninger, der udstikkes fra myndighederne. Så når du tager riflen op til skulderen, tager et par rolige åndedrag, lægger kinden til og klemmer aftrækkeren, så skal du ikke bekymre dig om andet end din skydning. Tilbud Vil du være skarp til at finde ro? Riffelskydning og pistolskydning udfordrer din koncentration og styrker dit fokus. Skydning er en idræt, som udfordrer koncentration, præcision og ro. Samtidig er skydning også en idræt med masser af action, der sætter dine evner til at præstere under tidspres på en prøve. Og så er skydning ikke mindst en idræt for hele familien, som I kan dyrke sammen, uanset alder. Skydning i Højby Skytteforening tilbyder udfordringer inden for riffelskydning og pistolskydning både med luft eller cal.22 Uanset, hvad du vælger, vil du opleve, at skydning udfordrer din evne til at fokusere. Er du til riffelskydning, er der et væld af discipliner at kaste dig ud i. Lige fra 10 meter indendørs om vinteren og 50, 200 og 300 meter om sommeren. Er du mere til en tur i det fri, enten i gang eller løb, er terrænskydning lige noget for dig. Er du til pistolskydning, er

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

der også mange discipliner og forskellige våbentyper at skyde med. Lige fra 10 meter indendørs om vinteren og 25 meter om sommeren. Også på pistol har du mulighed for at komme ud i det fri og skyde i terræn. Vil du – eller hele din familie – have nye udfordringer og gode oplevelser? Så kig ned i skydekælderen hos Højby

Skytteforening og se vores fine skydebane og få en snak om skydning i almindelighed. Husk, første gang du besøger Højby Skytteforening, får du en gratis skydning. God jul Højby skytteforening ønsker alle medlemmer og deres familie en glædelig jul og et godt nytår!


Sporten

Sporten

Sporten

Generalforsamling i Fodboldafdelingen Mandag d. 18. januar 2021 kl. 19.00 i Højby Hallernes Cafeteria Dagsorden ifølge vedtægterne

Af Hans Kromann

Ses vi til Volley? Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

Vi er en gruppe seniorer i alderen 60-80 år, der har stor glæde af at spille volleyball. Vi får udfordret vores motorik og kondition og får samtidig et godt grin. Med andre ord: Det er ret hyggeligt, og vi morer os. Holdet startede for 10 år siden og nogle af os spiller stadig. Men der er plads til flere. Vi spiller hver tirsdag fra 10.10 – 11.40 i Klostermarkshallen, Athenavænget. Vores træner gennem mange år er altid mand for at holde os til ilden og altid klar med kyndig vejledning. Kampråb som”højere bolde”, ”ned i knæene” og ”strakte arme” lyder igen og igen. Og

hvor har han ret! Det er heller ikke altid, man lige har flyttet sig eller er helt parat, når bolden kommer. Hørt for nylig: ”Jamen, jeg stod jo lige og nød mit sidste slag!” Men sjovt er det, og vi hygger med kaffe bagefter, (behørigt coronatilpasset). Fællesspisning 2 gange årligt, hvor eventuelle partnere er inviteret med er også med til at styrke fællesskabet. Har du lyst til at være med, så KOM og PRØV. Kontakt træner Henning Muldager på tlf. 2362 9541 eller spiller Karin Lorentzen på tlf. 2168 9891.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen Kalenderen siger nu vinter og der er gang i gymnastikafdelingens forskellige hold med Corona-tilpassede forhold. I oktober måned kom der yderligere stramninger af restriktionerne for at mindske spredningen af COVID-19. Disse stramninger har også betydet nye tiltag og andre måder at gennemføre gymnastik på i Højby S&G. På vores børnehold, ropeskipping og trampolinhold, har træningen allerede været tilrettelagt så det nye forsamlingsforbud ikke overstiges. Derfor træner disse hold videre som hidtil. På vores resterende hold har de forskellige instruktører og hjælpere opdelt hold, oprettet flere hold og inddelt hold med turnusordning, så vi overholder alle de gældende regler og passer på hinanden. Vi vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til vores medlemmer for deres forståelse og fortsatte opbakning, samt til vores instruktører og hjælpere for at sikre en god og sikker træning for vores medlemmer.

Mundbind og visir Regeringen har indført krav om mundbind eller visir på alle indendørs offentlige steder. Dette gælder også i Højby Hallerne og på Højby Friskole. Kravet gælder for personer over 12 år - dog ikke under selve træningen. Kravet er gældende fra d. 29. oktober 2020 og foreløbigt fire uger frem. Vi holder os løbende orienteret med nye tiltag og lignende og holder vores medlemmer underrettede herom på vores hjemmeside og på Facebook.

32

For at vi kan have et fuldstændigt overblik over, hvem der deltager på vores hold, samt at vores instruktører har de bedste muligheder for at planlægge træningen så alle retningslinjer overholdes, har vi valgt at det ikke længere er muligt med prøvetræninger. På vores Juniorhold er det dog stadig muligt med en prøvetime inden tilmelding. Vi opfordrer til, at man som forældre afleverer sit barn i døren til hallen. Hvis du følger dit barn helt ind i hallen til træning, så husk mundbind eller visir. Undgå gruppedannelse ved halindgangene. Ophold og køb i cafeteriet er stadig muligt. Vi søger en talglad foreningsentusiast Vores nuværende kasserer har valgt at stoppe ved næste generalforsamling til februar 2021 og derfor søger vi i gymnastikafdelingen en ny kasserer. Har du lyst til foreningsarbejde og mod på tal og regnskab, har vi derfor en ledig plads i gymnastikafdelingens bestyrelse. Gymnastikafdelingen er en a’ 10 underafdelinger i Højby S&G. Vi har årligt omkring 500 medlemmer fordelt på børne- og voksenhold. Vi har hold indenfor gymnastik, stortrampolin og rope skipping. Vores hold rummer både motionshold og konkurrencehold. Bestyrelsens fokus er at servicere medlemmer og instruktører ved de ugentlige træninger, samt afholde enkle konkurrencer og opvisninger sæsonen igennem. Vi samarbejder med hoved-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

foreningen Højby S&G og flere forskellige idrætsforbund f.eks. DGI og DIF. Vi er en bestyrelse, der samarbejder demokratisk om beslutninger og fordeler praktiske og administrative opgaver imellem os. Vi har fokus på løbende udvikling i gymnastikafdelingen og på vores forskellige hold. Dette arbejde foregår i tæt dialog og samarbejde med vores instruktører og medlemmer. Vi holder bestyrelsesmøder 8-10 gang om året. Disse ligger primært i løbet af sæsonen, som strækker sig fra september til maj måned. Gymnastikafdelingen bruger et web-baseret program, Conventus, til medlemsregistrering, styring af økonomi, herunder bogføring og regnskab. Kassereren opgaver består af: • Løbende betaling af regninger og afstemning af regnskab • Udbetale omkostningsgodtgørelser til foreningens instruktører og hjælpere • Oprette, vedligeholde og hjælpe med tilmelding i forbindelse med sæsonstart • Svare på henvendelser fra medlemmer og løse opgaver relateret til disse • Deltage ved bestyrelsesmøde, instruktør møder og lignende • Deltage ved foreningens forskellige aktiviteter f.eks. opvisninger m.m. Det forventede timeforbrug er ca. 10-15 timer om måneden. Der stilles PC og printer til rådighed. Foreningen har en sund økonomi. Vores afgående kasserer Per-

nille Krongaard har tilbudt at give dig en grundig oplæring i opgaven og sikrer os og dig en glidende overgang på denne betydningsfulde post i afdelingen. Spørgsmål kan rettes til formand Trine Winther mail: hoejbygym.formand@ gmail.com eller kasserer Pernille Krongaard mail: kasserergym@outlook.dk Vi ser meget frem til at høre fra netop dig og glæder os til at byde dig velkommen i vores bestyrelse. Hold dig orienteret Du kan følge Gymnastikafdelingen på Facebook: Højby S&G-Gymnastik. ”synes godt om” vores side, og så kan du via Facebook følge med i, hvad der sker i afdelingen i løbet af sæsonen, eller blive informeret om arrangementer mm. Du kan ligeledes også holde dig orienteret via vores hjemmeside: www.hojbygymnastik.dk Ved spørgsmål eller andet, kan foreningens formand Trine Winther kontaktes på mail: hoejbygym.formand@ gmail.com Gymnastikafdelingen holder juleferie fra d. 21. december 2020 til d. 3. januar 2021. Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og gymnastikfyldt nytår. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen


Sporten

Sporten

Sporten

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten

Sporten

Sporten

Det går mod bedre tider!

Team Højby Nyt ønsker alle læsere, annoncører og abonnenter en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for samarbejdet i dette vanskelige corona-år, 2020

34

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktivitetskalender Lørdag d. 21. november. KFUM spejderne. Salg af julestjerner. SuperBrugsen. Søndag d. 22. november. Højby Kirke. Syng dig glad Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 17. Mandag d. 23. november. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Torsdag d. 26-28. november. Folkekirkens Nødhjælp. Black Days. Svendborgvej 319. Lørdag d. 28. november. KFUM spejderne. Salg af juleting. SuperBrugsen, kl. 8.30-?. Søndag d. 29. november. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 30. november. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Tirsdag d. 1. december. Højby Bibliotek. Omlægning til selvbetjent bibliotek. Søndag d. 6. december. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Søndag d. 13. december. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 14. december. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Torsdag d. 17. december. Højby S&G, Skytter. Juleafslutning. Skydekælderen. Søndag d. 20. december. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Onsdag d. 23. december. Højby Kirke. Julegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 16.30. Torsdag d. 24. december. Højby Kirke. Familiejulegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 9.30 . Torsdag d. 24. december. Højby Kirke. Familiejulegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Torsdag d. 24. december. Højby Kirke. Julegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 13.30. Torsdag d. 24. december. Højby Kirke. Julegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 15. Torsdag d. 24. december. Højby Kirke.

Julegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 16.30. Fredag d. 25. december. Højby Kirke. Julegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Lørdag d. 26. december. Højby Kirke. Salmesangsgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Torsdag d. 21. januar. Højby Foredragsforening. Palle Jensen. Sognehuset. Tirsdag d. 23. februar. Højby Foredragsforening. Lisbeth Svensmark Hul gaard om fortidens bedstemødre og de såkaldt ”gode gamle dage

Søndag d. 27. december. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Tirsdag d. 5. januar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Tirsdag d. 12. januar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Hot Dogs, kl. 13-16. Mandag d. 18. januar. Højby S&G, Fodbold. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Tirsdag d. 19. januar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Lidt ønsketænkning? (red.)

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Allerede ved 7˚ C bør du skifte til vinterdæk Husk

at man kan booke online på Hojbyauto.dk

Skift til vinterdæk nu – for din egen sikkerheds skyld Et vinterdæk forbliver fleksibelt og blødt, når temperaturen falder, mens et sommerdæk hurtigt bliver hårdt. Skift til vinterdæk, når du stiller uret til vintertid eller når temperaturen kommer under ca. 7 grader. Allerede her bliver sommerdækkene for hårde og stive, hvilket giver dårligere vejgreb og forlænget bremselængde. Kig ind og lad os finde de helt rigtige dæk til din bil.

Book tid til dit næste serviceeftersyn på www.hojbyauto.dk.

Højby Autoværksted ApS Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 hojbyauto.dk 36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


38

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


42

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Sporten

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


Sporten

44

Sporten

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.