Højby Nyt 2020-5

Page 1

ÅRGANG 29

NR. 5

AUGUST 2020

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet I dette blad 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

ÅRGANG 26 NR. 1

20 22 25

JANUAR 2017

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Blandt andet i dette blad: S. 2: Højbynyt jubilæum S. 3 og 5: Aktuelt S. 4: Sundhedscenter S. 6: Bibliotek S. 7, 8, 9: Spejderne S. 10: Gadekærets Venner S. 11: Højby Bridgeklub S. 12: Højby Skole S. 13: Højby Friskole

200 . r n t y N Højby

S. 14, 15: Café Bakkegården S. 16, 17: Sponsorudvalget S. 18, 19: Seniorforeningen S. 20: Foredragsforeningen S. 21: Kirken S. 22, 23: Lokalhistorisk Arkiv S. 24: Højby Jagtforening S. 25-29: Sporten S. 30: Højbylund Ældreklub S. 31: Aktivitetskalender

Fra kunstudstillingen på Højby Friskole

ÅRGANG 26

ÅRGANG 29

NR. 4

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!

NR. 6 OKTOBER 2017

Blandt andet i dette blad:

JUNI 2020

S. 2: S. 6: S. 7: S. 8: S. 9:

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Spejderne er i gang igen! Se s. 7

I dette blad 2 3 4 6 7 8 9 10 12

Kørsel med hjemmebyggede ”sæbekassebiler” kræver godt samarbejde

13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

Biblioteket Højby bestemmer Sundhedscentret Børnehuset Syvhøje Spejderne Friskolen Højby Skole Nye grunde i Højby Genbrugsen Højbylund Ældreklub Folkekirkens Nødhjælp Forsamlingshuset Arkivet Allerup Gamle Have Gadekærets venner Seniorforeningen Højby Marked Kirken Fitness Gymnastik Skytterne Badminton Billard Fodbold Sponsorudvalget Tennis Aktivitetskalender

S. 10: S. 14: S. 16: S. 17: S. 18:

S. 19: S. 20: S. 25: S. 26: S. 27: S. 28: S. 30: S. 32: S. 35:

Stemning sbillede r fra Højby Marke d. Efter en våd mo rgen kla rede de op, og t stemning en kom i top!

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I

S. 36: S. 38: S. 39: S. 40: S. 41: S. 42: S. 46: S. 48: S. 50:

Højby bestemmer Sundhedscentret Folkekirkens Nødhjælp Biblioteket Børnehaven Skovløkken Spejderne Højby Skole Højby Friskole Sponsorudvalget Aktuelt: Til vore annoncører Jubilæum i Forsamlingshuset Jeg er sur Nazim Højby Bridgeklub Smagsaften i Brugsen Café Bakkegården Foredragsforeningen Højbylund Ældreklub Godt arbejdsmiljø Lokalhistorisk Arkiv Højby Marked Kirken Et gammelt familiefirma Seniorforeningen "Stalden" Gadekæret Tennis Skytterne Håndbold Fodbold Gymnastik Badminton

26 28 29 30 31 32 36 37 38 39

Blad nr. 200 Sundhedscentret Højbylund Ældreklub Højby bestemmer Læsekredsen Foredragsforeningen Beskyt drikkevandet Pluk blomster Foreningen Dannebrog Lokalhistorisk Arkiv Folkekirkens Nødhjælp Forsamlingshuset Gadekærets Venner Allerup Gamle Have Årets højbyer Røde Kors Spejderne Café Bakkegården Gen.fors. Vandværket Seniorforeningen Kirken Gen.forsamling S&G Simpson’s Corner Bridge Gymnastik Badminton Billard Skytterne Fitness Håndbold Fodbold Tennis Budo Sponsorudvalget Aktivitetskalenderen

HØJBY NYT!

Mon det snart bliver min tur til at styre?

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Højby Nyt blad nr. 200 Team Højby Nyt

Sådan ser vi ud! Fra venstre: Hans Henning Klint - formand og aktivitetskalender. Helge Blix - annoncetegning. Viggo Breckling - korrekturlæsning. Hans Peter Hansen - Annonceredaktør. Vibeke Alrø - redaktør. Hans-Otto Riisom - distribution og annoncetegning. Johs. Videsen - kasserer. Sekretær Carsten Andreassen var på ferie. Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 29 NR. 5 14.-15. AUGUST 2020 BLAD NR. 200 Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2.550 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i år: 18. september Udkommer 2.-4. oktober 6. november Udkommer 20.-22. nov.


Højby Nyt blad nr. 200 Højby Nyt 200 udgivelser Et lokalblad, som bortset fra selve trykningen har bestået i godt 28 år udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft, hører vist til sjældenhederne. Under alle omstændigheder vil vi hermed gerne gøre opmærksom på begivenheden, og vi, der er med i den daglige drift af bladet, er ret stolte af bladet. Først lidt historie Med udgangen af 1991 ophørte det foregående lokalblad Højby Avisen. Som en udløber heraf mødtes repræsentanter for Højby Bibliotek (dengang Biblioteksbutikken), Ungdomsskolen, Højby Skole og Højby S&G, og resultatet heraf blev, at der forsøgsvis skulle udgives 3 numre i løbet af foråret 1992 med første udgivelse d. 15.3.1992. Bladet skulle lyde navnet ”Højby Nyt” og udkom i 2000 eksemplarer. Første nummer var på 12 sider og blev lavet manuelt uden computere. Indholdet i Højby Nyt var/er: • Indlæg fra lokale foreninger (ingen redaktionelle indlæg) • Indlæg fra beboere og erhvervsdrivende • Aktivitetskalender • Annoncer, primært fra lokale erhvervsdrivende Udgangspunkt for bladet var /er, at det udelukkende skal drives ved hjælp af frivillig, lokal arbejdskraft, da det vurderedes at være det mest bæredygtige på lang sigt, og det er vel også hermed bevist. Efter forsøgsperioden blev samarbejdet mere formaliseret med 7 foreninger/institutioner som økonomiske garanter for driften af bladet. Herefter fulgte vedtægter for samarbejdet, repræsentant-

skab og forretningsudvalg, og senere, da omsætningen steg, blev Højby Nyt momsregistreret. Status Efter godt 28 år er der nu udkommet 200 numre af bladet, og 200 gange har ca. 50 lokale borgere været i gang med at få indlæg og annoncer samlet til et blad og få dette distribueret til alle husstande i Højby, Lindved, Allerup og Thorup. Indsatsen er forskellig: at tegne annoncer, lave layout, lave regnskab og omdele bladet, men alles arbejde er vigtigt og afgørende for bladets eksistens, og der bringes hermed en stor tak til alle. På grund af det stigende antal boliger i Højby udkommer bladet fra dette nummer i 2600 eksemplarer og sidetallet er for det meste på 40 sider. Layout Annoncer og layout blev i de første år møjsommeligt klippet til og sat op på ark, som fysisk blev afleveret til trykkeriet. I dag fremstilles bladet med digital teknik hjemmefra og sendes digitalt til trykning. Takket være den teknologiske udvikling får vi i dag trykt bladet i 4 farver til en rimelig pris, som dog løbende opfølges. Omdeling Bladet bliver fortsat båret manuelt ud til hver enkelt husstand i Højby, Lindved, Allerup og Thorup, men kan også læses via vores hjemmeside eller på issu.com (skriv Højby Nyt i søgefeltet). Kvalitet Kvalitetsmæssigt synes vi, at vi er godt med. Billed- og papirkvalitet er meget fin, og til forskel fra de profes-

sionelt trykte medier er den grammatiske del på et noget højere niveau. Før hver udgivelse er der mindst to, som har læst korrektur og har sikret, at layout, stavning, orddeling m.m. er udført med et minimum af fejl. Økonomi og donationer Rent økonomisk er udgangspunktet, at bladet skal hvile i sig selv. I de første år måtte de 7 foreninger/institutioner bag bladet yde et årligt tilskud til driften, men takket være loyale annoncører og frivillige bidrag har vi nu en fornuftig arbejdskapital, og Højby Nyt har siden 2004 doneret penge til lokale foreninger til forskellige formål. Der bliver således årligt uddelt kr. 30-50.000, afhængigt af omfanget af ansøgninger. Der er med udgangen af 2019 i alt uddelt midler for kr. 647.768. Tak Derfor skal der også bringes en tak til vores annoncører samt til de mange, som yder et frivilligt bidrag til bladet. Vi opfatter det som en opmuntring til den frivillige indsats og som en kvittering for, at man er tilfreds med bladet. Vi har som nævnt mange gode annoncører, og mange støtter os for en god sags skyld, men det er vores indtryk, at mange også annoncerer, fordi vi har mange læsere, så derfor også en tak til alle jer læsere. Vores håb er, at bladet er til gavn for dem, som annoncerer, kommer med indlæg og for dem, som læser bladet.

har været med fra starten eller i hvert fald i en lang periode. Der har været udskiftninger undervejs, men der er en stor kontinuitet i gruppen, og det har været rimeligt problemfrit at finde nye aktive. En stor tak til alle nuværende og tidligere medlemmer af Team Højby Nyt for den store indsats. Hjemmeside Som så mange andre har Højby Nyt også en hjemmeside, som kan nås ved www.hbnyt.dk eller www.højbynyt. dk. Her kan man bl.a. læse • Kommende deadlines og udgivelsesdatoer • Tidligere udgivelser af bladet • Aktivitetskalender for aktiviteter indtil næste nummer • Artikler fra Lokalhistorisk Arkiv • Højby Nyts organisation Der pusles med planer om en ny version af hjemmesiden, så ideer hertil er velkomne. Afslutning: Højby Nyt er, som det fremgår af ovenstående, et veletableret blad, men vi er åbne overfor ideer/tanker, som kan videreudvikle bladet, og vi i Team Højby Nyt tager gerne imod jeres forslag. Til lykke til det frivillige arbejde i Højby, og tak til alle, som interesserer sig for Højby Nyt. På forretningsudvalgets vegne Hans Henning Klint

Team Højby Nyt Team Højby Nyt er navnet på den gruppe, som tager del i arbejdet omkring redaktion, annoncesalg, økonomi og logistik, og flere af deltagerne

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby Sundheds Center

Højby SundhedsCenter

Højby Sundheds Center

Af Thomas Fyrst

Sommeren og ferietid går på held og vi håber I alle haft en dejlig tid Som en konsekvens af COVID-19 har Højby Sundhedscenter fortsat midlertidigt “nedlagt” venteområdet, så man ikke sidder sammen og venter på behandling. I stedet for har vi sat stole op udenfor, så brugerne af centeret kan vente der eller i deres biler, hvis det er dårligt vejr. Og så fortsætter vi naturligvis med ekstra rengøring og håndhygiejne. Vi er glade for at alle har forståelse for disse tiltag. Akupunktur mod smerter i ben og arme

Har mange af sommerens gøremål og gåture efterladt dig med smerter eller gener? Mange oplever pludselig at have smerter i led, muskler eller hovedet. De heldige kan tage nogle smertestillende piller, et glas vand og en lur, hvorefter smerterne går over af sig selv. Andre er knap så heldige og har svært ved at få smerterne til at forsvinde. Selv om jeg behandler alle former for smerter, er hovedparten af dem, jeg behandler og har særlig succes med, personer, der kommer med smerter i arme og/eller ben. Så lider du af smerter og de måske ikke er gået helt væk eller er der nogen der har sagt “det må du lære at leve med”, “det er kronisk” eller du har fået en anden nedslående besked skal du ikke tøve med at kontakte mig Læs mere og book tid på www.thomasfyrst.dk eller kontakt Thomas på 31 15 25 07 og få en snak om at blive dine smerter kvit. 4

Foredrag om det at være i en sammenbragt familie Højby Psykoterapi afholder et foredrag om det at være i en sammenbragt familie. Skilsmisseraten blandt sammenbragte familier ligger på ca. 75%. Dette er betydeligt over den normale skilsmisserate, som for tiden ligger på ca. 35,4%.. Jeg prøver at komme med nogle bud på, hvorfor det er så svært at holde sammen på ens nye familie. Der findes mange gode råd om, hvordan man skal bære sig ad for at få en god relation til de nye familiemedlemmer. Give plads til hinanden, skabe fælles værdier, bevar roen og fremme den gode kommunikation osv. er alle sammen velmenende råd. Spørgsmålet er om det virker; statistikken fortæller tilsyneladende noget andet. Foredraget henvender sig til ham og hende, som befinder sig i en sammenbragt familie. Det, der måske gør foredraget en smule anderledes, er min kønsspecifikke vinkel. Mænd og kvinder agerer forskelligt og de påvirker derfor børnene ligeledes på hver deres måde. Der serveres kaffe, te, vand og snacks. Prisen er 20 kr. pr. deltager. Foredraget afholdes onsdag den 14. oktober kl. 19-21. Ønsker man at deltage, skal man sende en sms til 31 10 58 04. Vel mødt - Michael

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

*Sjælens Vej Tilbyder psykoterapi, hypnose, healing og spirituel rådgivning. Slip af med traumerne, der styrer dit liv. Få det bedre med dig selv.

Susan Jørgensen Gammellungvej 9, Allerup 5220 Odense SØ Tlf. 5130 3342 mail@sjaelensvej.dk www.sjaelensvej.dk

Find mig på:

Facebook: Vitas Fodpleje Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S


Aktuelt Højby Bestemmer

Så er ansøgningen om 200.000 kr. afsendt til Borgerne Bestemmer fra Styregruppen Højby Bestemmer, og nu venter vi selvfølgelig på positivt svar og glæder os til samarbejdet med alle borgere i Højby. Som nævnt i sidste nummer af Højby Nyt, er de 100.000 kroner øremærket til initiativer og projekter, der handler om den nære velfærd og sociale projekter. Det kan være mange små initiativer, men det kan jo også været et samlende for hele byen. Så det er bare om at gå i tænkeboks og komme med Af Alice Birgitte Larsen

Højbylund Ældreklub

Så nærmer vi os 11.8., og vi starter den dag med nogle ændringer, såsom sprit til hænder og afstand til naboen, så vi håber på en god start. 11.8.: Kl. 10-13: Hyggeligt samvær. Kl. 13-16: Banko. Kaffe 10 kr., boller og kage . 18.8.: Kl. 10-12: Hyggeligt samvær. Kl. 12-16: Spisning Ryslinge. 25.8.: Kl. 10-13: Hyggeligt samvær. Kl. 13-16: Banko. Kaffe 10 kr., boller og kage.

alle de ideer og initiativer, som man har på hjerte, når styregruppen indkalder til Idémøde – dato følger ret efter, vi har fået svar på vores ansøgning. De øvrige 100.000 kr. kan benyttes som tidligere. Styregruppens arbejde består i at afholde idémøde, samle idéerne op, afholde afstemning, være behjælpelig og formidle, at højbyborgerne har mulighed for at fuldføre projekterne og idéerne i samarbejde med Borgerne Bestemmer. Styregruppens medlemmer: Ditte Neess Pedersen Palle Sølyst Pedersen Karin Maria Rosenbæk Claus Elgaard Lene Bjeld Hørning På styregruppens vegne Karin Rosenbæk 1.9.: Kl. 10-13: Hyggeligt samvær. Kl. 13-16: Tøjdemonstration 2 stk smørrebrød 50 kr.. 8.9.: Kl. 10-12: Hyggeligt samvær Kl. 12-16: Banko. Kaffe 10 kr., boller og kage. 15.9.: Kl. 10-13: Hyggeligt samvær Kl. 13-16: Bunkers. 75 kr. 22.9.: Kl. 10-12: Hyggeligt samvær Kl. 12-16: Banko. Kaffe 10 kr., boller og kage. 29.9. Kl. 10-16: Hyggeligt samvær Herefter nyt program

Højbylund Ældreklub Med hilsen fra Bestyrelsen

Af Kirsten Kvolsbæk, læsekredsdeltager:

Læsekredsen på Højby Bibliotek Læsekredsen starter sin 21. sæson til september. Vi mødes seks gange fra september til april på Højby Bibliotek. I to timer gennemgår vi den læste bog, hvor vi placerer den i litteraturhistorien og giver et bud på karakteristikken af bogens vigtigste person(er). Vi forsøger også at finde ud af, om forfatteren bruger en bestemt stil, og vi finder metaforer og spejlinger. Handlingen i de læste bøger giver hver gang anledning til gode diskussioner, hvor vi drager paralleller til vores egen hverdag/nutid. Ofte får vi et portræt af forfatteren, og bogens eventuelle relation til forfatterens liv bliver også drøftet. Alt i alt kommer vi langt omkring på en aften. De bøger, vi læser og gennemgår, vælges i fællesskab, og vi får derigennem inspiration fra hinandens læsevaner. Interessen for at deltage i Læsekredsen er stor, men der er plads til en enkelt deltager mere i den nye sæson. Henvendelse til Kirsten Kvolsbæk, tlf. 65 95 90 09 eller mobiltlf. 23 72 40 01. Vi starter den nye sæson

mandag den 28. september 2020 kl. 19-21 på Biblioteket på Højby Skole. Daniella Christensen er ny ordstyrer i læsekredsen i den kommende sæson. Læsekredsens 2. mødeaften er aftalt til 26. oktober 2020. De øvrige fire datoer i sæsonen 2020/2021 fastlægger vi, når vi starter. Prisen for alle seks gange er 200 kr., som betales første gang. Medbring selv kaffe/ te. Vi har bestemt de to første bøger, som er: • Helleberg: Kvinderne fra Thy • Delphine de Vigan: Alt må vige for natten Bøgerne kan lånes via Højby Bibliotek. Den foregående sæson Læsekredsens 20. sæson sluttede pga. Corona-krisen allerede i februar, men i løbet af sæsonen læste vi: • Dörte Hansen: Kirsebærlandet • Jean-Paul Didierlaurent: Læseren i morgentoget • Helle Helle: de • Lars Johansson: Signes hjemkomst • Kirsten Hamann: Fra smørhullet

H JBYHUS JBYHUS butik bageri café

TIRSDAG TIL FREDAG 9-17 LØRDAG 8-13 SØNDAG OG MANDAG LUKKET

HØJBYVEJ 5A 5260 ODENSE S TLF. 66 17 43 40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Aktuelt Af Astrid Lægaard

Generalforsamling i Højby Foredragsforening Højby Foredragsforening fik i lighed med mange andre foreninger problemer med at afholde generalforsamling i Covid-19 tiden, men torsdag den 2.7. 2020 blev der indkaldt til generalforsamling i Nørrelundens Fælleshus under hensyntagen til de generelle retningslinjer. Derfor var medlemmer anmodet om tilmelding, så borde/ stole kunne stilles fornuftigt op. Dette vil evt. kunne blive gældende fremover, så der er mulighed for at kende deltagerantallet til det gratis kaffebord. Det blev en god forsamling på 40, der samlede sig med stoleafstand og sprit ved indgangen. Knud Kildahl, der blev valgt som dirigent, konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og derfor beslutningsdygtig. Efter velkomst og bestyrelsens beretning blev regnskabet forelagt de fremmødte. Bestyrelsen ønskede at sætte kontingentet op fra 100 kr. til 125 kr. årligt, og det blev modtaget positivt. Flemming Lavsen har ydet et stort stykke arbejde med at udarbejde en ny hjemmeside: www. højby-foredragsforening. dk. Her vil man kunne følge med i Højby Foredragsforenings aktiviteter. Bestyrelsesmedlemmerne Ulla Vittrup og Kirsten Jacobsen ønskede ikke genvalg. Bente Møller Andersen og Knud Damgaard Cornett blev derefter valgt til bestyrelsen. Villy Christiansen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Kirsten Køhn ønskede heller ikke genvalg til revisorposten, og her blev Kirsten Jacobsen valgt. Palle 6

Thorup blev valgt som revisorsuppleant. De afgående bestyrelsesmedlemmer og revisor fik en varm tak for indsatsen. Knud Kildahl fik tak for med sædvanlig kyndig hånd at have styret generalforsamlingen. Derefter gik man over til det fælles kaffebord og dertil hørende lagkage. Bestyrelsen består nu af Knud Damgaard, Bente Møller Andersen, Marianne Koldby, Elin Lavsen og Astrid Lægaard med Villy Christiansen som suppleant. Programmet for næste sæson blev gennemgået med de forbehold ang. coronarestriktioner, der evt. vil forekomme. Fællessang kunne ikke gennemføres, men Anne Marie og Knud Erik Jørgensen stod for en fin underholdning efter det gratis kaffebord. I skrivende stund kan ingen vide sig sikker på kommende arrangementer, men nedenstående er det planlagte program. • Sommerudflugten er udsat til foråret 2021, onsdag den 14. april 2021. • Den 21.10. 2020 kommer Jette Seidenschnur og fortæller om sit liv som medlem af Jehovas Vidner og sit brud med bevægelsen. • Den 18.11. 2020 kommer valgmenighedspræst Malene Rask Astrup med udspillet: ”Jeg lever af jul hele året”. • Den 21.1. 2021 vil emeritus provst Palle Jensen fortælle om dengang, radioen var et samlende midtpunkt for familien. • Den 23.2. 2021 vil Lisbeth Svensmark Hulgaard, • Gudme, fortælle om for-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

tidens bedstemødre med foredraget ”Bedstemødre er også en slags mennesker”. • Torsdag den 18.3. 2021 afholdes den årlige generalforsamling. • Onsdag den 14.4. 2021: Udflugt til Assens med bus

Indtil videre håber bestyrelsen på, at møderne på sigt vil kunne afholdes i Sognehuset. Eventuelle ændringer i programmet vil dels blive annonceret på hjemmesiden, men også i HøjbyNyt og andre medier. På bestyrelsens vegne Astrid Lægaard

Er Højby Foredragsforening noget for dig? Højby Foredragsforening er en alsidig forening, der har til formål at videreføre traditioner, men også at give nye perspektiver på mangeartede emner. Foredragsholderne kommer med mange forskellige vinkler på livet, og med hyggeligt samvær over en kop kaffe giver det et godt socialt netværk. Møderne foregår i Sognehuset, Højbyvej. Som ikkemedlem koster entreen 50 kr., mens et medlemskab koster 125 kr. årligt. Den årlige udflugt er dog med deltagerbetaling.

Er man interesseret i at deltage i Foredragsforeningens aktiviteter, kan man enten tilmelde sig ved et bestyrelsesmedlem (se under generalforsamlingsreferatet) eller blot ved at møde op til et af de annoncerede møder. Programmet kan læses på hjemmesiden www.højbyforedragsforening.dk og i HøjbyNyt samt andre medier. Astrid Lægaard, tlf. 25 89 14 00

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk


Aktuelt Beskyt vores drikkevand og landsbymiljø i Højby I sidste Højby Nyt kunne vi læse, at Odense kommuneplan 2020-2032 indeholder et forslag, der giver lokale

grundejere i Højby mulighed for at udstykke ca. 70 grunde til rækkehuse og parcelhuse.

kun blive sendt i høring hos naboer, inden de vedtages i byrådet. Så hvis du vil have indflydelse, så er det nu, du har muligheden. Hvis du vil være med til at bevare landsbymiljøet i Højby, reducere trafikken samt beskytte vores drikkevand, kan du enten skrive en mail til os på nedenstående mailadresse eller følge os på Facebook. Og sidst men ikke mindst lav et høringssvar.

Kontaktinformation: Facebook: beskyt_hoejby Mail: beskythoejby@gmail. com Kommuneplan 2020-2032 kan læses her: https://www.odense.dk/ politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/ kommuneplan/kommuneplan-2020-2032/hoejby Link til høringsportalen: https://odense.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/

Pluk igen din egen sommerbuket Vi har igen sået sommerblomster sammen med hele familien i vores mark, som ligger 1 km syd for Højby. Derfor vil vi gerne give dig en mulighed for at plukke din egen sommerbuket.

Vi er en gruppe Højbyboere, som arbejder for, at der som alternativ etables skov med fokus på bevaring af vores natur og landsbymiljø i Højby og ikke mindst til sikring af vores drikkevand, da der er betydelige drikkevandsinteresser i området. Begge områder som ønskes bebygget, er i dag velbesøgte rekreative områder og er netop en af årsagerne til at mange af os har bosat os i Højby. Området ved Højbyvej/Højby Skovvej er ydermere en meget benyttet skolevej og betegnes allerede af mange forældre som farlig skolevej

Kør ad Svendborgvej mod Ringe, lige efter broen efter motorvejen finder du marken på højre hånd. Sommerblomsterhilsner fra Bente & Lars Otto Kristensen

- mere trafik vil selvsagt ikke forbedre situationen. Vi er i beboergruppen i gang med at indsamle flere informationer vedr. udstykningen fra bl.a. Odense kommune og VandCenter Syd, da informationen i kommuneplan 2020-2032 er sparsom. Indtil den 31. august har vi alle mulighed for at give vores mening til kende via høringsportalen på Odense Kommunes hjemmeside, hvilket vi vil opfordre alle til at gøre. Hvis det ender med, at bebyggelse af områderne bliver en del af kommuneplanen, vil lokalplanerne

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Foreningen Dannebrog Som annonceret i majnummeret måtte vi desværre aflyse vores generalforsamling i år på grund af Coronaepidemien. Heldigvis går det rimeligt i Danmark med sygdommen, men vi kan jo se, at det er vigtigt, vi stadig er forsigtige og passer på os selv og andre. Vi håber meget, at tingene går så godt, at vi til næste år kan leve et mere normalt liv og være sammen med andre i festligt lag – derunder en festlig generalforsamling.

Vi vil derfor gerne komme med en lille reminder om kontingentindbetaling for 2020/2021 på 75 kr. Vi vil bede jer indbetale dem til NORDEA på konto nr. 2375 6281751784. Æresmedlemmer er naturligvis fritaget for kontingentindbetaling. Vi ønsker jer alle en fortsat god sommer og efterår.

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

8

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Lokalhistorisk Arkiv Af Kurt Hedemand

”Skolemanden” - Klaus Berntsen Om det stod i stjernerne, at Klaus Berntsen skulle blive skolemand (lærer), er uvist. Forældrene var på intet tidspunkt i tvivl om, at drengens fremtid ikke lå inden for landbrug, men mere i den boglige retning. Den lille Klaus var født med en naturlig nysgerrighed og interesse for alt, hvad der kunne læses og higede efter historier. Moderen lærte da også Klaus at læse inden han var fyldt 5 år. – Herefter ”slugte” han alle bøger og tidsskrifter, han kom i nærheden af. Moderen var ligeledes en fabelagtig dygtig historiefortæller, så Danmarkshistorien og bibelhistorie var han næsten opvokset med fra vuggen. Da Klaus endelig kom i almueskolen i Søllinge i 1851, var han fra starten langt foran sine jævnaldrende kammerater. Klaus Berntsen var på ingen måde imponeret over lærerens kundskaber, eller for den sagt skyld hans pædagogiske indlæringsmetoder. De bestod primært af remser og udenadslære, krydret med tæsk. Klaus Berntsen, som var udstyret med en klæbehjerne, erindrer aldrig selv at

være udsat for tæsk og prygl, men måtte dagligt se på, at hans kammerater fik tæsk, så blodet flød. Allerede fra 3. klasse begyndte Klaus at hjælpe læreren, som i sin fritid også var forsikringsagent, med at skrive policer, og fra han var 12 år, blev han ”ansat” som hjælpelærer for de mindste i skolen. Efter 7 års skolegang i almueskolen, går den unge Klaus Berntsen med en drøm om at blive præst. Moderen anbefaler ham at indmelde sig på Sødinge Højskole for vinteren 1859-60. Han skal dog bo og spise hjemme, idet det var det billigste. – Klaus elskede den helt anderledes indlæringsform, modsat almueskolens remser, og snart stifter han også bekendtskab med friskolelærer Christen Kold, som overbeviser ham om, at hans livsbane ligger inden for friskolens idegrundlag. Klaus havde ellers planer om at uddanne sig på Jellinge seminarium, men valgte at tage sin læreruddannelse i efteråret 1860 hos Kold i Dalby ved Kerteminde.

November 1861 modtager den 17-årige Klaus Berntsenet et kortfattet brev fra Christen Kold med en opfordring til at ”beskikke” sig til Højby Friskole for at overtage ledelsen af ti vakre børn og en opvakt friskolekreds. På det tidspunkt hjalp han lærer Appel på Ryslinge friskole. Appel opfordrede ham til straks at tage imod tilbuddet. Helligtrekongers-

dag (6. januar 1862) mødte Klaus Berntsen op hos gårdejer Hans Knudsen i Højby. Dengang var det almindelig kutyme, at læreren skiftevis boede hos de forskellige forældre til skolens børn. Lønnen var for de første 4 måneder aftalt til 9 rigsdaler pr. måned inklusiv kost og logi. Lønnen steg dog til 75 rigsdaler for det næste halve år.

Elever og lærer på Højby friskole ca. 1874. - Klaus Berntsen ses i midten med datteren Marie De første år blev dog en stor udfordring for den unge Klaus Berntsen. Mange af Højbys gårdmænd var absolut ikke tilhængere af friskolen. Og den daværende sognepræst i Højby, samt stedets Provst var direkte uvildige mod Grundvigs og Kolds tanker, som langt hen ad vejen var grundlaget for

friskolens fundament. Men stille og roligt voksede sympatien for friskolen, og især den unge lærer Klaus Berntsens pædagogik. Da Klaus Berntsens i 1882 forlader friskolen, består skolens elevtal af 80 børn, mod 10 på almueskolen (kommuneskolen).

Højby friskole 1881, som Klaus Berntsens fik bygget på Højbyvej 27.

Den unge 18-årige nyudnævnte leder af Højby friskole 1862

Årsagen til at Klaus Berntsen forlader Højby, er at han søger nye udfordringer. Han er blevet opfordret til at starte

en højskole i Særslev på Vestfyn. På denne højskole er han forstander fra 1882 til 1890.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Folkekirkens Nødhjælp Af Anne Bøttiger

JUHUU!!! FRIDAG til hele det flittige personale i Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik !!

Vi skal alle mødes og bruge en hel dag sammen, - derfor er butikken LUKKET TORSDAG DEN 20. AUGUST ! Men vi åbner friske og glade igen om fredagen.

10

Bemærk !! Hold øje med næste nummer af Højby Nyt – Da kommer der info om nye tiltag i butikken. Vi indleder samarbejde med Café Bakkegården og opfordrer allerede nu børnefamilierne til at samle børnenes aflagte tøj sammen og tage det med til den helt STORE BYTTE-BØRNETØJ-DAG I NOVEMBER. Læs mere i Bakkegårdens caféblad og hjemmeside- og naturligvis også FKN’s genbrugsbutiks artikel her i Højby Nyt i oktober. Venlig hilsen personalet i butikken på Svendborgvej 319

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Forsamlingshus Nye tider i Forsamlingshuset Mad-Musik-Dans

i Forsamlingshuset med Night Riders

Som det efterhånden vel er bekendt, er der kommet ny forpagter i forsamlingshuset. Steffen Conradsen, som med stor succes i 16 år har drevet birkogconrad på Karen Brahes Vej, har taget over. I forbindelse med overtagelsen er der sket nye ting. Begge festlokaler er blevet malet, der er blevet etableret projektor med en storskærm, så der kan vises film - og forpagter har lagt en internetforbindelse ind i huset. Scenelyset er blevet udskiftet med noget mere tidssvarende og sikkert udstyr. Der arbejdes på at lave et aktivitets-/legerum til børnene i lokalet under scenen – tilladelser er indhentet – mangler lige et par kroner. Så er det lykkedes - ved kommunens mellemkomst at få lov til også at lægge fliser op langs lille sal ud mod anlægget. Vores anbefaling til kommunen er at aflyse den tinglyste parkeringsservitut og overdrage arealet til Dannebrog - så håber vi, at den årelange snak om grænsedragningen mellem Dannebrogsforeningen og Forsamlingshuset endelig vil forstumme.

P.S. – husk tilmelding til spisning på generalforsamlingen på hori@outlook. dk – eller 50 55 77 89 senest 1.9.2020. Med venlig hilsen – bestyrelsen i Højby Forsamlingshus Carl Erik U. Olsen Hans-Otto Riisom

Foto: Mikkel Jørgensen Mandag den 19. oktober 2020 byder Højby Forsamlingshus på mad – musik – og dans til 60’er rock. Menu: Forret – buffet – dessert + kaffe og kage. Drikkevarer købes i huset til sædvanlige priser. Kuvertpris kr. 300,00

Billetsalget starter den 01.10.2020. Det er muligt at reservere pladser til dig og dine venner på 50 55 77 89. Betal kontant eller med mobilpay. Arrangør: Forpagter i Højby Forsamlingshus.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Gadekærets Venner Af Eric Skovsgaard. Fotos af Mette Harper og Eric Skovsgaard

Generalforsamling – reminder Gadekærets Venner lovede i sidste nummer at give oplysninger om generalforsamlingen. Den afvikles efter vedtægterne, og alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Men stedet for generalforsamlingen er henlagt til Højby Billard Klubs lokaler på Højbyvej 64 den 20. august 2020. Klokkeslæt for generalforsamlingen som sædvanlig kl. 19, og hvis der er et medlem, der har et forslag

Andemor nyder blomsterne i Nøkkeroserne

til bestyrelsen, er fristen for fremsendelse til bestyrelsen senest 8 dage før forsamlingen. Donation Folkekirkens Nødhjælp, Svendborgvej 319, Højby har doneret 2.500, - kr. til Gadekærets Venner. Der er altid brug for penge til et stykke frivilligt arbejde, så Gadekærets Venner takker mange gange for beløbet. – Nu vil bestyrelsen overveje, hvad donationen skal bruges til. Måske kan projekt ”Nye træer” udvides med noget mere. Vi skal derfor i nær fremtid have en projektsamtale med leverandøren af de tre træer, som Højby Vandværk har betalt. Måske nogle flere planter, der kan bruges rundt om og i gadekæret, måske indkøb af nogle fisk. Måske kan generalforsamlingen komme med friske ideer. – Vi ses til generalforsamlingen.

Gæster fra Nørrelunden nyder aftenen sammen med ænderne

Altid

klar t il at h jælpe

dig.

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

12

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Allerup Gamle Have

Vi har haft en rigtig god sæsonstart i Allerup Gamle Have med mange gæster, der nød det skønne vejr. Efter en lang periode med meget omskifteligt vejr og få badende gæster håber vi, at resten af sommeren viser sig fra den bedste side, så vi kan få afsluttet sæsonen på bedste maner. Som en del af regeringens sommerpakke kan alle børn og unge under 18 år bade gratis i Allerup Gamle Have. Tilbuddet gælder til d. 16. august, og ID skal fremvises ved forespørgsel. Selvom man nu som barn/ung må bade gratis, skal man stadig melde sin ankomst og få armbånd på ved livredderburet, da vi skal registrere antal badende gæster. Har du allerede købt sæsonkort og ønsker reduktion i prisen, kan du henvende dig her: kasserer@allerupgamlehave.dk. Et problem Skyggesiden ved det gode vejr er, at vi i Allerup Gamle Have desværre oplever at få badende besøg efter åb-

ningstid. Bestyrelsen gør opmærksom på, at bassinet er videoovervåget, og at Allerup Gamle Have kan politianmelde de ulovlige badende gæster. Der opfordres stærkt til at nyde vandet i åbningstiden i stedet for. Svømmeskole Med 20 deltagende børn og unge har der i år været stor tilslutning til svømmeskolen. Det er vi i Allerup Gamle Have meget glade for. På trods af det skiftende vejr var humøret blandt deltagerne højt. Der var rig mulighed for at øve sig i at svømme, spille forskellige boldspil, afprøve vandpolo, lære nyt på bondegårdsbesøg og deltage i mange andre sjove aktiviteter. De tiltrængte pauser blev forsødet med frugt fra Rema1000 i Højby, og tørsten kunne slukkes fra drikkedunkene, som Albani sponsorerede. Bestyrelsen af Allerup Gamle Have takker Brian Eriksen og Rema1000 for sponsoratet af frugt og Albani for deres sponsorat af drikkedunke til børnene.

Bestyrelsen Bestyrelsen glæder sig over at byde velkommen til Kristian Kotsis som nyt bestyrelsesmedlem og Anders Kingo som suppleant. Hermed er bestyrelsen nu fuldtallig, og vi ser frem til et godt samarbejde.

Indsamling til Hjertestarter I samarbejde med HjerteStartNu arbejder bestyrelsen på at få sat en hjertestarter op i Allerup Gamle Have. Vi er næsten nået halvvejs med indsamling af donationer til dette projekt og mangler at få 17.000 kr. i hus. Vil du selv gerne bidrage til at Allerup Gamle Have har en hjertestarter til rådighed eller kender du en entreprenør, der har lyst til at bidrage til formålet, kan du henvende dig til Anne Mette Brøndum via annemette@hjertestartnu. dk .

Donationer Allerup Gamle Have har modtaget en donation på 21.000 kr. fra Marius Pedersen Fonden, som skal bruges til nye skabe og bænke i omklædningsrummene. Til samme formål har Allerup Gamle Have også modtaget en donation fra Sparekassen Sjælland på 21.000 kr. Det er vi meget glade for. Hermed en kæmpe tak!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Årets højbyer 2020 Af Bjarne Frimann

Indstillingerne til Årets Højbyer 2020 har, ”næsten alle”, handlet om personkredsen omkring Højby Billard Klub. Valget er derfor faldet på Højby Billard Klub, som har beskæftiget en del meget aktive personer, og derfor har vi valgt at tildele klubben titlen frem for en enkelt person. Ganske kort kan processen beskrives som følgende. 8. januar 2018: Stiftende generalforsamling af Højby Billard Klub. Formand Jørn Bonde Johansen. Aksel Pedersen var både sekretær og kasserer, Flemming Rasmussen, Carl Erik Olesen og Carsten Woetmann var med i den første bestyrelse. I februar 2018 møde med Odense Kommune om vedtægterne. Der skulle tilrettes på nogle få punkter. Januar 2019 optages HBK som den 10. sportsgren under Højby S&G.

Februar 2019 på en ekstraordinær generalforsamling, bliver Eric Skovsgaard blev valgt som sekretær, Søren Andersen som kasserer og Jørn Bonde, Flemming Rasmussen og Carl Erik Olesen fortsatte på de poster, de havde i forvejen. Resten af 2019 bruges på at istandsætte de lokaler der er blevet stillet til rådighed i samarbejde med Henning Jensen fra Højby skole samt Odense Kommune. Lørdag den 15. februar 2020 kunne den nye klub slå dørene op for første gang. Dette skyldes udelukkende nogle fremtidssynede personer, der alle brænder for at gøre noget for andre, et fantastisk stykke arbejde, der kommer alle i Højby til gode, og derfor har de modtaget titlen Årets Højbyer 2020.

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –

UDSKIFT VARMEVEKSLER TIL NY VARMEVEKSLER KUN 10.999,-

INKL. MOMS OG INSTALLATION DANSK VVS & KLIMA ∙ +45 50 777 999 ∙ WWW.DVK.AS 14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt Røde Kors-indsamling 2020 – Søndag 4. oktober

Søndag d. 4. oktober i år samler Røde Kors ind til dem, der har mest brug for det, og vi håber, du vil være med. Ingen skal nemlig stå alene! INGEN skal stå alene, når de bliver ramt af en dødsensfarlig virus. INGEN skal overlades til sig selv, når en livstruende katastrofe på ét skæbnesvangert øjeblik ødelægger ALT. Vi har netop vist, hvor stærkt vores fællesskab er. Nu stiller vi op igen for vores medmennesker i nød. Lige nu gør corona-virus familiers liv i flygtningelejre endnu mere sårbart, end det allerede var i forvejen. Sundhedssystemer bryder sammen på grund af presset fra den globale pandemi. Voksne kan ikke beskytte deres børn, fordi de simpelthen ikke har adgang til hygiejneartikler, håndsprit, sæbe eller rent vand. Og med ét er deres liv igen i fare. Også i Danmark har corona ramt børn, der i sårbare familier i forvejen er udsatte. Nu står de i en endnu dårligere situation end før. Mange voksne har været presset af isolation, job-usikkerhed og økonomiske bekymringer. Det går bl.a. ud over børnene, der ofte mærker, at de ikke er som de andre. De må klare sig uden de muligheder og det trygge fundament, deres klassekamme-

rater har. De børn har hårdt brug for vores omsorg og støtte. De MÅ ikke føle sig helt alene. Røde Kors-indsamling går i år til MENNESKER, DER STÅR ALENE. Og vi har i dén grad brug for dig! Så vi håber, du vil sige ja. JA til fællesskabet og JA til at være med til at sikre, at INGEN står helt alene. Sammen er vi stærkest. Helt konkret går pengene til • Beskyttelsesudstyr til patienter og personale i udsatte corona-ramte områder som tætpakkede flygtningelejre • Livsvigtige hygiejnepakker til familier i coronaramte områder, så de kan passe på sig selv og deres børn

• Mad og såsæd, så mennesker i corona-ramte områder kan overleve • Akut lægehjælp, mad, vand, omsorg og beskyttelse til krigsramte børn fra Syrien og Yemen, der har desperat brug for hjælp • Økonomisk hjælp, så barnet kan gå til sport, holde fødselsdag eller deltage i andre vigtige fællesskaber, de andre deler. • Vores ferielejre, så vi kan give endnu flere børn en positiv pause og en god oplevelse Røde Kors-indsamlingen er Danmarks største humanitære husstandsindsamling, som bliver organiseret af frivillige i flere end 200 lokale Røde Kors-afdelinger landet over. Det sker altid den første søndag i oktober måned, hvor tusindvis af danskere

samler ind til Røde Kors' hjælpearbejde. En del af indsamlingen vil gå til at sikre, at vi kan reagere omgående på humanitære kriser. Derudover vil en del af de indsamlede penge gå til vores katastrofefond, der er den pengesum, der altid skal ligge klar til at blive sendt af sted, hvis en ny, akut katastrofe finder sted. Indsamlingen i Højby Også i år er et indsamlingssted i Sognegården ved Højby Kirke. Her uddeles der fra kl. 10 indsamlingsbøsser og ruter til alle, der vælger at melde sig som frivillig indsamler. Hver rute tager ca. 3 timer. Tag børnene med – de vil sikkert synes, at det er en sjov måde at gøre en forskel. Tilmeld dig på rodekors.dk. Henning Holm Sørensen, indsamlingsleder i Højby 21 24 52 43

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Spejderne

Sommer hos spejderne Da der endelig blev ”åbnet op” for flere mennesker end de 10, valgte vi i spejdergruppen at holde vores sommerafslutning helt traditionelt. Vi mødtes ved hytten og brugte så den store bålplads nede ved skoven og søen. Vi havde en fantastisk aften med sol og hygge. Spejdere og forældre var glade for igen at kunne være sammen og slutte spejderåret af på bedste vis efter et underligt forår. Den store sommerlejr blev aflyst, men i stedet lavede vi et ”Sov under åben himmel” event ved vores egen hytte. Der kom ikke så mange, der ikke var spejdere i forvejen, men vi havde god opbakning alligevel, og havde en fantastisk weekend i hytten. Vejret var med os. Vi spiste ude og gik til bålet, da det blev køligere. I løbet af eftermiddagen var der forskellige aktiviteter, blandt andet det at gå 3 mennesker på et par ski. Det er en udfordring om samarbejde, og nogen knækkede koden med det samme, og andre skulle lige øve sig lidt... Overnatningsmulighederne var mange. Almindelige telte på jorden og lige til at gå i. Så var der et telt, der var sat i 2 meters højde med stige til at gå op og ned lige midt i skoven. Hængekøjer i skoven var også en mulighed med presenning over til at tage duggen, så man ikke blev våd og kold. Alle fandt en soveplads og vågnede forholdsvis tidligt søndag morgen, da naturen begyndte at vågne.

lave alt det vi brænder for! Vi starter ved børneloppemarkedet ved musiklegepladsen med en spejderstand med kaffe og saft, hvor man samtidig kan få en snak om spejderarbejdet og et program med hjem, så man kan komme op og være med. Vi holder åbent hus d. 25.8. kl. 17.30-19 i hytten. Alle er velkomne. Der vil være forskellige spejderaktiviteter, så man kan få en smagsprøve på spejderarbejdet. Vi har mange muligheder i skoven, og jo flere vi er, jo federe! Så kom og vær med, der er plads til alle aldre! Ulveungerne skal tage et af de mærker, som ellers var forberedt i foråret, men de skal jo ikke snydes for mærker, så vi skal lave insekthotel, kigge på dyr, lytte til dem og finde ud af, hvilke vi har omkring hytten. Efteråret byder også på knivbevis, førstehjælp, knobbinding, lagkageløb og mad over bål. Distriktet inviterer hvert år på Bæver-Ulve-Junior-dag på Port Arthur første lørdag i oktober. Man får gerne et mærke til uniformen med derfra!

For de mere modige var der placeret et telt ”I Højden” – en specialitet hos Højby Spejderne

Pia Thaarup, ulveleder

Vi er ved at være klar til det nye spejderår, og håber vi kan komme godt fra start, og 16

Naturligvis blev der ristet skumfiduser over bål – det går aldrig af mode!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Billede tv.: Der er virkeligt brug for godt samarbejde, når 3 skal gå på ski sammen

Billede th.: Det er ikke let at komme gennem skovens forhindringer, når 2 ben er bundet sammen.


Spejderne

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Café Bakkegården Søndag den 27. september kl. 15.00

Dickmeiss & Grue Entré: Gratis Det er muligt at købe kaffe med kage samt øl, vand og vin

Fredag den 2. oktober kl. 18.30

FRANSK AFTEN med French Connetion Entré: 350 kr. (forret, hovedret, dessert og kaffe med sødt)

Hip dansk folkemusik fra den musikalske undergrund, hvor diverse genrer flyder naturligt sammen. De to herrer - Jørgen Dickmeiss og Mikkel Grue - kender hinanden utrolig godt efter mange år på landevejen med folkbandet Tumult. Deres sammenspil er meget velsmurt og telepatisk, og de arbejder hjemmevant i gen-

rerne folk, roots og rock. Her i en akustisk verden udelukkende med akustiske instrumenter. Deres evner udi strengelegen er meget velrenomerede, og vi garanterer folkemusikvitaminer, så man bliver glad i låget. Jørgen Dickmeiss: violin, mandolin, vokal Mikkel Grue: akustisk guitarer, kor

Til forbrugerne i Højby Vandværk

Generalforsamlingen i marts måtte vi udskyde på grund af COVID-19-reglerne. Nu er det forsvarligt at afholde generalforsamling, hvor vi tager de nødvendige forholdsregler for forsamling. Årets generalforsamling afholdes torsdag den 24. september kl. 19:30 i Forsamlingshuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Venlig hilsen bestyrelsen

18

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Stemningsfuld koncert med fransk musik Vi byder på en intens koncert med poetiske franske fortællinger om forelskelse, kærlighed, menneskelige skæbner og Paris. Musikken leveres af The French Connection, bestående af Elisabeth Llopis (vokal), Finn Lindholm (guitar)

og Steen Munk Jørgensen (kontrabas). Trioen leger rytmisk med gamle sange af Piaf og Brel, såvel som nyere sange, så de får nyt liv. Glæd dig til en aften, hvor du kan lade dig rive med af den musikalske stemning med fransk varme, livsglæde, passion og nærvær.


Café Bakkegården Af Karin Rosenbæk

Af Vibeke Alrø

Bakkegårdens sensommer

Glæd jer til:

Så er vi så småt ved at komme i gang efter et anderledes forår med aflysninger og flytninger, især for udlejningen, da vores caféaftener for de flestes vedkommende var overstået. Vi glæder os til at byde jer velkommen på Bakkegården igen – dog bliver tilmeldingerne efter først til mølle princippet, da vi endnu afventer de sidste udmeldinger fra Christiansborg. Alle vores arrangementer kan læses på Bakkegårdens hjemmeside. Cafébladet vil blive husstandsomdelt i begyndelsen af september, da vores første arrangement bliver 2. oktober. Tilmeldingerne kan ske på mobil 23 32 43 19 eller mail: bakkegaardenhojby@gmail. com. Bakkegården har indkøbt en spritdispenser, som er ophængt i gangen ved toiletterne til fri afbenyttelse for alle, som gæster Bakkegården.

Bydelspuljen I foråret søgte vi bydelspuljen om støtte/hjælp – 25.000 kr. - til dræn (omkostninger ca. 60.000 kr.) ved køkkenet og gavlen på tilbygningen da vi har været plaget af indsivning af vand i kælderens nedgang de sidste par år. Fagre nye verden åbnede sig for os, da vi skulle videosamtale omkring ansøgningen på grund af Covid 19. Ja, hvad skal man ikke prøve - spændende. Heldigvis lykkedes det for os at tale vores sag, så hjælpen er i hus, og arbejdet går i gang i september, når alle ansøgninger om tilladelse er i hus. På gensyn på Bakkegården Karin Rosenbæk

20.10: Mavedans. Kom og oplev Fyns Mavedanserskole for fuld ”udblæsning” 23.10.: Mainly Irish Ægte irsk folkemusik kombineret med anekdoter og stand-up.

30.10.: Harvest Moon Duo, som fortolker Neil Young, Johnny Cash, Joni Mitchell og Bob Dylan Øvrige datoer - omtales senere: 6.11.: Hyggespisning 8.11.: Børnetøjsbytte 13.11.: Romsmagning 15.11.: Syng sammen 20.11.: Special Occasion

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk

Hovedrengøring Hovedrengøringen løber af stablen den 10. og 11. august, og da omkring 20 frivillige har meldt sig til jobbet, vil Bakkegården ligne en myretue med flittige både ude og inde. Vi glæder os til at få luftet godt og grundig ud efter den lange nedlukning, og så glæder vi os også til samvær. Generalforsamling Som alle andre foreninger har vi også måttet udsætte vores generalforsamling, men den finder nu sted den 13. august kl. 19. Det er nødvendigt med tilmelding i forhold til vores lokalestørrelser. Tilmelding sendes på ovenstående mailadresse.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Meddelelse fra Højby Seniorforening Gældende fra 14.8.-2.10. 2020 Hver mandag formiddag fra kl. 10-12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har desuden fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Mandag den 24. august kl. 13-16 Bogcafé Mandag den 31. august kl. 13-16 Foredrag Deniz Serinci fortæller om muslimer og islamisk stat. Pris for foredrag, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding i Mandagscaféen senest mandag den 24. august. Mandag den 7. september kl. 12.30-16 Banko Mandag den 14. sept. kl. 13-16 Underholdning Klaus Madsen underholder med populær musik, som vi alle kan synge med på. Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding i Mandagscaféen senest mandag den 7. september.

pens. lektor i historie, vil fortælle om den fynske modstandskamp og aflive nogle af myterne. Pris for foredrag, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding i Mandagscaféen senest mandag den 21. september. Vedr. 5-dagsturen til Sverige så bliver den gennemført. Tennis Vi er startet med at spille tennis, og kunne du tænke dig at spille dette spændende spil, som vores danske tennises gør så godt, så mød op på tennisanlægget bag skolen torsdage mellem kl. 9 og 11. Så kan du se, om det er noget for dig. Vi har enkelte ketchere, du kan låne, og du kan få et par gratis prøvetimer. Det er ikke for sent, mød bare op, så skal vi nok hjælpe dig i gang. Kontingent er kr. 200,00 pr Kroket sæson. Det vil være Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, som står for aktiviteten. Du kan også ringe til ham for at høre nærmere

Mandag den 21. sept. kl. 12-23 HØSTFEST i Forsamlingshuset Er på grund af omstændigheder aflyst Vi har åbent i Mandagscaféen fra kl. 10-12. Mandag den 28. sept. kl. 13-16 Foredrag Niels Peter Frederiksen, 20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Fra d. 1. maj til d. 1. sept. på Grusbanen Hver fredag fra kl. 9.30 til kl. 12 er der mulighed for at spille Kroket, Petanque og Vikingespil (Kongespil) Vore indendørs idrætsaktiviteter vil begynde (hvis muligt) den 2. september i de forskellige haller. Se nedenstående. Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30-10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30-11.30: Badminton Højbyhal 2 Onsdag kl. 9-11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Prisen for aktiviteterne vil være Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00. Vi er også startet med vore gåture samt cykelture, hvor vi naturligvis også retter os efter de vejledninger, som sundhedsstyrelsen har fastlagt! Bordtennis Vi starter igen med bordtennis den 2. september og spiller herefter hver onsdag fra kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Det er Per Hansen, tlf. 24 27 62 08, som står for aktiviteten. (Email: perdorte.hansen@ gmail.com) Svømning Vi starter fredag d. 4. september et hold med motion/ hyggesvømning hver fredag kl. 8 frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Bakkegårdslunden 24, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Gymnastik

Vi starter igen med gymnastik den 2. september og herefter hver onsdag fra kl. 9 i Multihallen, så alle kan komme i god form. Som noget nyt vil Marna Andersen og Karen Jørgensen deles om at lede gymnastikken. Husk håndsprit og håndklæder (til liggeunderlag). Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Badminton Vi starter igen med badminton den 4. september og spiller herefter hver onsdag fra kl. 9 i Multihallen. Husk at møde op, så vi kan få nogle gode kampe. Johs Videsen står som sædvanlig for træningen, ligesom han administrerer vores boldkasse. Tilmelding første spilledag. I badmintonafdelingen følger vi DGI og Badminton Danmarks anbefalinger og retningslinjer vedr. Corona. Retningslinjerne er til gængeligelig på DGI’s hjemmeside. Bemærk, at der er krav om håndsprit ved hver bane. Det forventes, at medlemmerne selv medbringer håndspritten, og man skal være omklædt hjemmefra i denne periode.

EDB


Højby Seniorforening Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC. hjælp er gratis for medlemmer. Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Bent Kirkmand, tlf. 51 22 68 12 Ove Frank, tlf . 28 71 81 31

Vi er også startet med vore gåture samt cykelture, hvor vi naturligvis også retter os efter de vejledninger, som sundhedsstyrelsen har fastlagt! Gå-gruppen Består i bedste stil. Vi bliver flere og flere. Normalt er vi mellem 20 og 25 – alt efter vejret, men vi har en enkelt gang været oppe på hele 28 personer. Vi går stadigvæk i 2 grupper, og det fungerer fint. Vi overvejer at starte en 3. gruppe i mellemhastighed, såfremt det har interesse. Kom og vær med på et af holdene. Vi går hver tirsdag kl. 9.30 fra Fakta.

Korte onsdagscykelture September, oktober, november, december Vi cykler alle onsdage kl. 13 og mødes på Bakkegårdens parkeringsplads. Turen varer mellem 1½ og 2 timer. Selvom mange har el-cykler, kan alle være med – også med en cykel uden motor – da vi cykler stille og roligt, så vi samtidig kan nyde naturen og snakke sammen. Vi holder en pause undervejs, hvor vi hygger os med vores medbragte kaffe og evt. brød/kage. Husk også vand til turen. Så mød op og få en god oplevelse.

3.9.: Søllinge , kl. 13, ca. 25 km 10.9.: Port Arthur kl. 13, ca. 30 km 17.9.: Odense Åsti, kl. 13, ca. 25 km 24.9.: Sanderumgård Fraugde kl. 13, ca. 25 km 1.10.: Tusindårsskoven kl. 13, ca. 25 km.

Næste datoer: 19.8.: Kohaveskoven, ca. 15 km 26.8.: Tarup/Davinde, ca. 20 km 2.9.: Dømmestrup/Skullerodsholm, 15 km 9.9.: Soluret, ca. 15 km 16.9.: B67 Baner, ca. 15 km 23.9.: Ansgar Anlæg, ca. 15 km 30.9.: Roerskovparken , ca. 20 km Vi ses - vel mødt! Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup, tlf. 29 12 86 01

Bilture Vi kører hver søndag eftermiddag en biltur. Vi holder pause i øjeblikket på grund

Poul Erik Rasmussen, tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen, tlf. 81 74 04 60

af afstandskrav fra Sundhedsstyrelsen, men vi starter igen straks, vi får grønt lys til at køre. Deltagerne får en invitation på sms med tidspunkt og destination. Turene er baseret på at nyde den fynske natur, eller vi ser udstillinger, og hvad vi ellers kan finde, som er interessant. Vi har eftermiddagskaffen med, ellers er der mulighed for at købe. Vi er allerede en lille gruppe, men kan godt være flere. Har du lyst til at komme med, skal du sende dit telefonnummer til Sv. Aage, 24 66 06 10 eller Gerda 22 67 87 09, hvor du kan få yderligere information.

Torsdagscykeltur September, oktober, november, december Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 20.8: Kappendrup kl. 13, ca. 25 km 27.8.: Davinde Sø, gåtur kl. 13, ca. 25 km

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Kirken Kor søger stærke, sangglade stemmer Højby Kirkes Ad Hoc-kor er et voksenkor, som medvirker med flerstemmig sang ved Syng-dig-glad gudstjenester og koncerter i Højby Kirke. Vi synger en blanding af moderne rytmiske salmer og sange (fortrinsvis på dansk) samt meditative Taizé-sange og evt. andre rytmiske numre, som kan bruges til lejlighederne. Koret er projektbaseret, hvilket vil sige, at vi ikke mødes hver uge, men derimod finder 2-3 dage op til vores optrædener, hvor vi synger sammen og får vores sange pudset af. Her forsøger vi

bl.a. at mødes lørdagen før og holde prøve med en lille fælles frokost undervejs. Vi medvirker i kirken ved op til 7 Syng-dig-glad gudstjenester og 1-2 koncerter årligt samt evt. ved andre særlige lejligheder. Koret ledes af Caspar Præstegaard, som til daglig både spiller og synger i kirken. Det er gratis at synge med - dog er der en lille optagelsesprøve for at sikre en god balance mellem stemmerne. Har du lyst til at synge med? Så skriv til Caspar på email: jazzgarn@gmail.com.

Koncert

Emma Pilgaard og Emil Madsen kommer til Højby Kirke onsdag d. 26. august kl. 19 og står for arrangementet “sommersang”. Kom og nyd en aften fyldt med sang og musik, hvor der både bliver koncert og fællessang. Koncertdelen vil bestå af deres egne personlige fortolkninger af salmer og sange fremført af Emma på sang samt klaver og Emil på kontrabas. Sammen skal vi synge fællessange, som de

fleste kender i forvejen, men vi skal også lære nye, rytmiserede salmer, som Emma og Emil vil introducere os for og spille med os. Arrangementet vil altså være i stil med det, som Emma og Emil holdt i Højby Kirke d. 11. marts, lige inden landets nedlukning. Derfor er denne aften med sommersang også et symbol på, at landet og kulturen så småt er ved at åbne op igen.

Højby Kirke inviterer til Madklubben De 3 S’er Højby kirke inviterer til Bibelfordybelse i Farver Den 1. tirsdag i hver måned, fra kl. 10.30 til 13, med opstart 1. september, inviterer Højby Kirke dig til at deltage i Bibelfordybelse i Farver. Vi hører en bibelhistorie, synger en salme, og reflekterer, medens vi maler i malebøger for voksne. Vi slutter hvert arrangement af med en let frokost. Det er gratis at deltage i arrangementet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lotte Marnow på: 22 63 10 91 lotte.marnow@broendbybredbaand.dk. 22

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Kirkens madklub "De 3 s'er", som står for at: spise, synge og samtale inviterer igen til fællesspisning. Sognehusværtinden sørger for at anrette en lækker frokost, organisten sidder ved klaveret og spiller op til fællessang, og

præsten sørger for at sætte samtalen i gang. Madklubben afholdes fra den 16. september 20, kl. 11-13 i Salen i Sognehuset. Det koster 25 kr. pr. gang at deltage.


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE Aug ust 2020 • 2. kl. 9.30

v. UK

Gudstjeneste ................................................ 8. søn. eft. trinitatis ........ Matt 7,22-29

• 9. kl. 19.30

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 9. søn. eft. trinitatis ........ Luk 18,1-8

• 16. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 10. søn. eft. trinitatis ...... Matt 11,16-24

• 23. kl. 17.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 11. søn. eft. trinitatis ...... Luk 7,36-50

• 30. kl. 11.00

v. UK

Gudstjeneste ................................................ 12. søn. eft. trinitatis ...... Matt 12,31-42

Septembe r 2020 • 6. kl. 11.00

v. UK

Gudstjeneste ................................................ 13. søn. eft. trinitatis ...... Matt 20,20-28

• 13. kl. 11.00

v. UK

Gudstjeneste ................................................ 14. søn. eft. trinitatis ...... Joh 5,1-15

• 20. kl. 14.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 15. søn. eft. trinitatis ...... Luk 10,38-42

• 27. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 16. søn. eft. trinitatis ...... Joh 11,19-45

CA = Carsten Andreassen : UK – Uffe Kærup

HØJBY

På kirkens Facebook-side findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer Kirkebilen kan bestilles af gangbesværede. Den bestilles hos Odense Minitaxi på 6612 2712

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 2012 9302

Menighedsrådsmøder og valgforsamlingen

Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati? - sæt kryds i kalenderen 15. september kl. 19.00

Tør du tro og håbe på kærlighed i Danmark?

God kirkelig ledelse handler om at få det bedste frem i andre

Sted: Højby Kirkes Sognehus, Højbyvej 37, 5260 Odense S

Stil op til menighedsrådsvalg på valgforsamlingen 15/9

Det næste menighedsrådsmøde er den 13.8.20 kl. 19. Valgforsamlingen finder sted

den 15.9.20 kl. 19. Menighedsrådsmøde er den 17.9.20 kl. 19.

Minikonfirmandforløb Til efteråret tilbyder Højby Kirke 2 minikonfirmandforløb. Det første forløb er målrettet til 4. klasse, med opstart den 2. september 20. Forløb nr. 2 er målrettet 3. klasse, med opstart 22. september.

Vi mødes 5 gange på hvert hold, hvor vi hører bibelhistorier, lærer at synge og male. Som afslutning på forløbene afholder vi fernisering i kirken, i forbindelse med afsluttende gudstjeneste.

Tænk, om vi fik en god diskussion om kirkens relevans

www.menighedsraadsvalg.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Kirken Det ugentlige brusebad for sjælen

Da mine børn for nogle år siden skulle konfirmeres, gik jeg med til de obligatoriske gudstjenester. Efter konfirmationen holdt de op med at gå i kirke, men jeg holdt ved og er nu blevet fast kirkegænger i Højby Kirke. Jeg mærkede nemlig, hvordan fast kirkegang kunne berige mit liv og give mulighed for en ugentlig, refleksiv pause i hverdagen. I kirken er der plads til de store ord, og for mig er det blevet en mulighed for, en gang om ugen, at løfte blikket op over hverdagens trummerum og se tingene lidt fra oven. Her bliver der sat ord på alt det væsentlige ved at være menneske: kærlighed, fællesskab, tryghed og ånd. Med biblens tekster, præstens prædiken og de smukke salmer oplever jeg gang på gang, at der tales lige ind i mit liv, og det giver mig mulighed for at reflektere over, hvad der er væsentligt for mig, og hvad der skal have lov til at fylde i mit liv. Kirketiden er også blevet en slags helle for mig. Her er der ingen, der forlanger noget særligt af mig, og jeg kan læne mig tilbage og tage imod. I Højby kirke er der gjort meget for, at man skal føle sig tryg og velkommen, også selvom man måske ikke er vant til at gå i kirke. På kirkens skærme kan man følge 24

med i dagens program og for eksempel trosbekendelsen kommer op på skærmen, når den skal siges i kor. Vi synger mange nye salmer, som ofte har lettere melodier end de gamle, og kommer der noget helt nyt, så bliver salmen introduceret før gudstjenesten, så alle kan synge med. Højby kirkes præst Carsten Andreassen indleder altid gudstjenesten med at fortælle lidt om dagens tema, og på skærmene er der billeder, som understøtter det, der bliver fortalt. Der gik lidt tid, før jeg vænnede mig til skærmene i Højby Kirke – de moderne skærme i den smukke gamle kirke. Men snart indså jeg, at de netop er et symbol på, at den gamle kristendom godt kan forenes med det moderne liv. At skærmene er der for at hjælpe os kirkegængere, så vi ikke føler, at vi er kommet ind et fremmed sted, hvor vi ikke ved, hvad der forventes af os. Mange af os er ikke vokset op med fast kirkegang, og det kan så let komme til at føles forkert, når man ikke ved, hvornår man skal rejse sig eller sætte sig igen. Kirken er ikke for en lille indviet skare, den er for alle, der vil berige deres liv. For selvom biblens tekster er gamle, så har de grundlæggende menneskelige vilkår ikke forandret sig. Vi har brug for at føle, at der er nogen, som hjælper os, når livet er svært. Vi skal mindes om at udvise næstekærlighed, og som moderne mennesker har vi brug for at pleje vores sjæleliv. Alt det kan kirken hjælpe os med, så vi kan gå ind i den nye uge med en følelse af ro og renhed i sjælen. Dorte Watt Lærer og Højbyboer.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

EBBA OG EJVINDS BIAVL

Her er Naturhonning fra den lokale biavler.

Honning er fantastisk.

Honning kan mindske smerter. Honning kan give bedre nattesøvn ved daglig indtagelse af max. 160 gram. Se vores udvalg af biernes produkter på Lindved Møllevej 35 mellem kl. 8-18 Ebba og Ejvind Tlf.nr. 6595 7816 / 2125 3992 e-mail : ebbaogejvind@webspeed.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Af Birgitte Graff

Af: Christina Røn

Ny dato for generalforsamling i Højby S&G

Velkommen tilbage til Højby Hallernes Cafeteria

Højby Skytte- og Gymnastik forening genindkalder til generalforsamling

Mandag den 7.9.-20 kl. 19 i Højbyhallerne. Generalforsamlingen skulle have været afholdt i marts, men blev som mange andre ting udskudt p.g.a COVID-19. Foreningen er vært med lidt at spise og drikke til generalforsamlingen. Vi håber, rigtig mange medlemmer og de enkelte afdelingers bestyrelser vil møde op til generalforsamlingen, så vi kan få en snak om, hvordan nedlukningen har været håndteret, hvad vi har lært, og om vi måske kan bruge noget af dette i fremtiden.

gradvis genåbnet. Således har fitness-afdelingen haft åbent siden midt i juni, og både håndbold, fodbold, tennis, skydning og gymnastikafdelingerne har haft gang i forskellige udendørs aktiviteter de sidste par måneder, efterhånden som regeringen tillod dette. Der har bl.a været afholdt både håndboldskole, gymnastikskole og senest også fodboldskole. Vi glæder os til at starte aktiviteterne i alle Højbys 10 afdelinger, og at der igen bliver fyldt med mennesker i hallerne. Forhåbentlig sker dette snarest. Den 8. august træder regeringens fase 4 af genåbningen i kraft. Vi ved i skrivende stund ikke, om der kommer ændringer, men vi håber at starte sæsonen som normalt i august/september. Vi ses i hallerne. Forretningsudvalget Højby Skytte- og Gymnastikforening

Sæsonstart i Idrætsforeningen. Alle Højby S&G’s afdelinger og hallerne har været lukket ned i en periode, men har

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

(Simpson’s Corner). Vi glæder os til at komme i gang igen efter en lang pause. Vi vil prøve noget nyt, så hver torsdag vil der være mulighed for at købe dagens ret fra kl. 17.30 til der er udsolgt. Vi starter torsdag den 13.8. Hvis man vil være sikker på en portion kan der forudbe-

stilles på sms 28 83 70 26 eller ved kassen. Prisen på dagens ret bliver Voksen: 60 kr. Børn under 12 år: 40 kr. Pensionister: 45 kr. Jeg håber vi ses snart Raymond Simpson Røn Simpson’s Corner

Af Ella Myhring

Højby Bridgeklub – nu med begynderhold igen!

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi i næste sæson igen har undervisningshold for begyndere. Det er vores dygtige spiller og erfarne underviser, Christian Gabrielsen, der har påtaget sig at stå for opgaven ca. 28 torsdage kl. 19 på Højby Skole hen over sæsonen. Har man først snuset til bridgespillet, bliver man hurtigt vild med det og grundlægger en hobby, som kan vare resten af livet. Derfor har vi kun én opfordring: PRØV DET! Skynd dig til telefonen eller tasterne og få flere informationer eller meld dig til hos formand Vibeke Alrø, 24 47 22 15 eller vibeke.alroe@mail.dk. Bridgeklubben har siden marts været lukket ned på grund af coronaen. Vi glæder os til at kunne starte sæsonen – og dermed også begynderundervisningen – til sædvanlig tid, nemlig uge 36. Tirsdag den 1. september starter eftermiddagsholdet på Bakkegården, og i samme uge følger resten af holdene trop, og alle hold har plads til nye medlemmer.

Generalforsamlingen, som vi ikke har kunnet afholde til fastsat tid, har fået en ny dato, nemlig onsdag den 2. september kl. 18. Alt kommer til at foregå sundhedsmæssigt forsvarligt, og kan vi ikke leve op til myndighedernes anbefalinger på det punkt, kommer vi med en ny udmelding. På Højby Bridgeklubs hjemmeside http://www.bridge. dk/4521 findes informationer om hold, tidspunkter, turneringsledere, bestyrelse og andre relevante oplysninger. NB! I disse corona-tider kan der hurtigt ske ændringer. Så hold endelig øje med hjemmesiden!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Sporten

Gymnastik

Velkommen til sæson 2020/2021 i gymnastikafdelingen! Nu er der ikke længe til at gymnastikafdelingen igen er klar til at slå dørene op til en ny sæson. Det har været et særdeles gymnastik-fattigt forår under Corona-nedlukningen, så alle vores instruktører og hjælpetrænere er SÅ klar til at tage godt imod både nye og gamle medlemmer. Vi glæder os meget til at hallen igen skal summe af glade gymnaster. Vi holder os naturligvis løbende orienteret omkring de retningslinjer/anbefalinger som sundhedsmyndighederne fremlægger, så alle trygt kan dyrke gymnastik i Højby. Programmet for den kommende sæson, findes længere fremme i bladet. Der skal dog tages forbehold for eventuelle ændringer inden sæsonstart. BEMÆRK: Sker der ændringer i programmet for denne sæson, vil det være informationen på vores hjemmeside, der er gældende. På vores hjemmeside finder du ligeledes beskrivelse af vores mange hold, oplysninger om kontingent og meget andet.

Sporten

barn evt. kan rykke op på et andet hold. Instruktørerne deler børnene ind i grupper, så træningen passer til deres niveau. Vi håber meget på, at I vil bakke os op omkring dette, og tilmelde jeres børn det rigtige hold. Husk - der er mulighed for at prøvetræne tre gange på et hold, inden du tilmelder dig. Dog skal du være opmærksom på, at nogle hold kan blive hurtigt fyldt op. Skulle dette ske, vil der blive oprettet en venteliste, og du vil blive tilbudt en plads, såfremt en anden deltager melder fra. Praktisk information Vi vil gerne opfordre jer til at gå ind og kigge Gymnastikafdelingens hjemmeside igennem. Vi vil især fremhæve siderne ”praktisk info” og ”foreningen”, hvor der findes mange vigtige og nyttige oplysninger. Vi forventer at vores medlemmer netop læser den praktiske info og de etiske retningslinjer for Højby S&G. På vores hjemmeside kan du desuden se hvilke instruktører der træner de forskellige hold. Vi hører gerne fra dig, hvis du synes, at der mangler no-

Sæsonen starter op med første træning i uge 36. Tilmelding til de forskellige hold, åbner mandag d. 17. august 2020. Tilmelding til vores hold, sker via vores hjemmeside: www.hojbygymnastik.dk. På børneholdene skal barnet tilmeldes det hold, der passer alders-/klassemæssigt. Det er instruktørerne på holdet, der bestemmer, om dit 26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

get på vores hjemmeside, eller hvis der er noget, der er svært at finde. Facebook Du kan følge Gymnastikafdelingen på Facebook: Højby S&G-Gymnastik. ”synes godt om” vores side, og så kan du via Facebook følge med i, hvad der sker i afdelingen i løbet af sæsonen, eller blive informeret om arrangementer mm. Du kan ligeledes også holde dig orienteret via vores hjemmeside: www.hojbygymnastik.dk Ved spørgsmål eller andet, kan foreningens formand Trine Winther kontaktes på mail: hoejbygym.formand@ gmail.com eller foreningens kasserer Pernille Krongaard: kasserergym@outlook.dk Vi ser som sagt meget frem til at byde velkommen til en ny sæson i gymnastikafdelingen. Vi glæder os til at se jer alle til en masse sjov og skøn gymnastik i hallerne. Frivillig hjælper i vores forening I vores foreningen er der altid brug for frivillige hænder og glade ansigter, der vil hjælpe med at løse af de mange

forskellige opgaver, der kan være gennem en hel sæson. Faktisk er det slet ikke for meget at sige, at vi er afhængige af jeres hjælp. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du gerne vil hjælpe med f.eks. være forældre-hjælper for dit barns hold, hjælper til vores træninger, arrangementer og opvisninger. Vi kan også altid bruge hjælpetrænere og instruktører til vores hold. Vi hører gerne fra dig, hvis du gerne vil være frivillig eller hjælpetræner og instruktør. Skriv til ovenstående mailadresser, og så hjælper vi naturligvis med at matche opgaver efter dine ønsker. Lønnen er de mange glade smil vi møder i hallerne og glæden ved at lave noget sammen med og for andre. På vegne af bestyrelsen Pernille Krongaard & Bettina Lodberg-Jakobsen.


Sporten

Sporten

Sporten

Dag

Hold

Hal

Tid

Instruktører

Mandag

Motion og udstrækning

Hal 2

10.00 – 11.00

Bente og Marianne

Mini-Mix

Multihal + Hal 1

16.30 – 18.30

Anton, Nikoline, Maja, Benedikte, Astrid, Maria og Klaus Rene

Trampolin begynder fra 5 år

Hal 1

17.00 – 18.00

Heidi og Mathilde

Junior-Mix

Multihal + Hal 1

18.00 – 20.00

Oliver m.fl.

Rope Skippingkonkurrence

Friskolen

18.00 – 20.30

Christina, Sif og Maja

Trampolinkonkurrence

Hal 1

18.00 – 20.00

Heidi Laura

Ynglinge

Multihal + Hal 1

20.00 – 22.00

Camilla W m.fl

Zumba

Multihal

20.00 – 21.00

Cecilie K

De boblende tøser

Multihal

16.00 – 17.30

Mads, Steffen, Birgitte, Søs, Zia, Cecilie og Freya

De flyvende tøser

Multihal

17.30 – 19.00

Caroline, Lene, Sarah, Mathilda, Benedikte og Clara

Top Fun, samtræner med Turbo Drengene

Multihal

17.00 – 18.00

Klaus Rene, Theis, Frederik

Familieholdet

Hal 1

16.30 – 17.30

Kristoffer, Micki

Turbo Drengene, samtræner den første time med Top Fun

Multihal

17.00 – 19.00

Klaus Rene, Theis, Frederik

Rytme Pigerne

Hal 1

17.30 – 18.30

Laura m.fl.

Trampolin øvede fra 8 Hal 1 år

17.30 – 19.00

Laura, Mikkel og Isabella

Bodytoning

Hal 1

18.30 – 19.45

Birgitte

Tabata

Hal 1

19.45 – 20.30

Birgitte

Trampolinkonkurrence

Hal 1

19.00 – 21.00

Heidi Laura

Floorball

Hal 1

20.30 – 22.00

Andreas

Krudtuglerne

Multihal

16.30 – 17.30

Jan, Maja, Søs, Laura m.fl

Rope Skippingbegyndere

Friskolen

17.00 – 18.30

Sif, Katrine, Michala og Maja

Rope Skipping- øvede Friskolen

17.00 – 18.30

Maja, Julia og Janice

Rope Skipping – Øvede/Aspirant

Friskolen

17.00 – 18.30

Maja, Julia og Janice

Børnespring

Multihal

17.30 – 19.00

Klaus Rene, Michaela og Nikoline

Rope Skippingkonkurrence

Friskolen

18.30 – 20.30

Christina, Sif og Maj

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Sporten

Sporten

Sporten

Af Leo Sørensen

Højby S&G – BADMINTON Så er der åbent for tilmelding til BADMINTONSÆSON 2020-2021

CORONA-information I badmintonafdelingen følger vi DGI og Badminton Danmarks anbefalinger og retningslinjer vedr. Corona. Retningslinjerne er til gængelige via vores hjemmeside og i hallen. Bemærk, at der er krav om håndsprit ved hver bane, det forventes at medlemmerne selv medbringer håndspritten. Ligeledes vil der IKKE være låneketchere til rådighed, og man skal være omklædt hjemmefra i denne periode. Senior • Vi tilbyder tre spillemuligheder: • Leje af baner er efter "først til mølle" princippet, så det er nu, du sammen med 3 venner, naboer, fælles hundelufter eller familie skal tilmeldes for kommende sæson. Vi har baner mandag og onsdag. Prisen pr. person for motionsbadminton for hele sæsonen er uforandret fra sidste sæson, kr. 650,-. • Jo før, I har samlet "holdet", jo flere muligheder er der for at vælge bane. • Fællestræning mandag fra kl. 19. Man møder op i hallen og spiller med de spillere, der er kommet (som regel 20-25). Spillerne har et meget varieret niveau og der dannes altid meget jævnbyrdige hold på dagen. Man har lov til at komme og prøve en gang eller to, inden man melder sig ind. Så mød op og prøv – vi har det rigtig sjovt. • Turneringstræning tirsdag kl. 19-21. Her har man en traditionel fast 28

træner, som står for koordinering af træningen, kampe m.v. Træningen er for øvede spillere, som har spillet badminton i en årrække. Vejledning for tilmelding: https://badminton.hojbysg-fyn.dk/indmelding/ . Klik dag/tid for spilletid og klik på tilmeld og udfyld samt betal via dankort. Sæsonen starter mandag d. 10. august og kontingentet er uforandret fra sidste sæson. Ungdom Er du i tvivl om, om badminton er noget for dig, kan du få et par træningsdage, før du tilmelder dig. Vi i ungdomsafdelingen lægger meget vægt på, at alle får noget ud af træningen og samtidig har det sjovt, fra de helt små, som skal lære at holde rigtigt på ketsjeren, til de mere erfarne, som bl.a. lærer teknikken i grundslagene samt lidt taktik. Vi har tidligere haft mange gode oplevelser med holdturneringer, så vi vil tilmelde nogle hold igen i år. Vi oplever en dejlig gejst, og mange gode badmintonkampe, hvor alle spillerne udvikler sig positivt. Vi spiller i Højby Hallen på følgende tider: Mandag kl. 16.30-18. Tirsdag kl. 18-19. Onsdag kl. 16.30-18. Miniton Vi vil ligesom de foregående år have et Minitonhold for de yngste. Miniton er en introduktion til badminton, og dit barn vil hurtigt udvikle sig – især

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

inden for det motoriske. Vi leger os til den rigtige teknik med redskaber som balloner, fluesmækkere og miniketsjere. Det handler nemlig om glæden ved at spille badminton og ved at bevæge sig. For at deltage i Miniton skal barnet medbringe en voksen. Forældrene deltager primært som boldkastere, så børnene får mange boldberøringer. En erfaren træner viser og vejleder i øvelser der skal lære børnene greb, slag og benarbejde. Der spilles som udgangspunkt ikke kampe, hvor fokus alt for ofte rettes mod det at vinde og i ringe omfang mod at lære og udvikle sig som spiller. Hallen kommer til at runge af grin, skæg og ballade. Vi skal lave en

masse sjove øvelser og lege med ketsjer og bold. Først og fremmest skal vi røre os og have det sjovt. To nybegynder-badminton-spillere får kun bolden over nettet 100 gange på en time. Hvis en forælder kaster bolde til barnet, vil de 100 gange blive til 500 gange. Vi spiller i Højby Hallen tirsdage kl. 17-18. - VELKOMMEN TIL ENDNU EN FJERBOLD-SÆSON. Se i øvrigt vores hjemmeside: http://badminton.hojbysg-fyn.dk/ Mange hilsner fra badmintonafdelingen


Sporten

Sporten

Sporten

Tekst og fotos af Eric Skovsgaard

Tak til borgerne i Højby Der er skabt en tradition i lokalsamfundet for at udnævne en borger, der virkelig har gjort sig bemærket til gavn for beboerne i Højby. Stor var overraskelsen i Højby Billard Klubs bestyrelse, da Bjarne Frimann dukkede op midt i bestyrelsesmødet d. 29. juli. Med sig i hånden havde han en mursten med Årets Højbyer 2020 præget i siden og den store pokal med indskriften 2020 Højby Billard Klub, der også hører med til hæderen. Bjarne Frimann begrundede kort udnævnelsen med, at der var flere tilkendegivelser, der havde peget på hele bestyrelsen i stedet for en enkelt person. – Det passer jo rigtigt fint med, at billardsporten frem for alt er en social idræt. TUSINDE TAK FOR HÆDEREN TIL HØJBY BILLARD KLUB.

Åbent Hus lørdag d. 22. august Bestyrelsen inviterer til Åbent Hus efter den lange pause under Coronakrisen. Vi havde kun åbnet billardklubben fra d. 15.2., indtil krisen lukkede Danmark ned d. 11.03. Så derfor vil bestyrelsen gerne invitere alle interesserede inden for i billardlokalerne, som alle,

der har været på besøg, kendetegner som de hyggeligste og flotteste billardlokaler, de nogen sinde har været i. Vi holder åbent fra 11 til 15, og bestyrelsen fortæller gerne om de sidste projekter – ikke mindst ”adgangsvenlige lokaler for de handicappede”som bestyrelsen håber på er færdige til dagen. Handicapprojektet Vi har et projekt, som vi arbejder med, når Højby Nyt udkommer i august. Det drejer sig om indgangspartiet, som absolut ikke er handicapvenligt. Vi fik en bevilling fra Foreningspuljen under DIF/DGI, så vi kunne starte på projektet. Vi mangler stadigvæk at få de sidste penge stablet på benene, før vi har hele projektet finansieret Selve projektet i detaljer: Indgangspartiet (Herregårdssten) foran indgangsdøren skal hæves i niveau med dørtrinnet i indgangsdøren - fra indgangen til hovedbygningen er der et trappetrin, der skal fjernes - et skråplan etableres i stedet og indgangen gøres bredere – rengøringsartiklerne fjernes fra det ene toilet og indrettes handicapvenligt – et skab til rengøringsartikler etableres i friarealet foran toiletsektionen – døren ind til handicaptoilettet gøres bredere – og så sluttes det hele af med en gang maling.

To oldies ved keglebordet en formiddag i sommertiden

Fem medlemmer træner i keglespil en aften i ferietiden Supplering af træningsudstyr Bestyrelsen har besluttet, at vi skal have suppleret hele materialesamlingen, så vi kan dække medlemmernes behov. Vi er stærkt på vej til 40 medlemmer, som er målet 31.12.2020. Og snart skriver vi 2021, og der er målet 60 medlemmer pr. 31.12. – Selv om Højby Billard Klub officielt har holdt ”ferie” i nogle uger i sommermånederne, er der en halv snes herrer og et par damer, der er kommet i billardklubben for at holde træningen ved lige. – HBK har i samarbejde med Free Concept lavet et virkeligt godt tilbud for medlemmer: En Polotrøje for 200,- dkr. Åbnet igen 10.august Højby Billard Klub er i fuldt sving, når Højby Nyt udkommer. Vi gentager de

normale åbningstider, hvor der er bemanding på til at servicere medlemmerne og gæstekortsbrugere. Mandag 16-22/21. Tirsdag 16 –22/21. Onsdag 16–22/21. Fredag 16 – 22/21. Lørdag 14 –17. For medlemmerne gælder stadigvæk 7/24. Hvis ikke der er nogen aktivitet efter kl. 21, så har vagthavende beføjelser til at lukke ned. I kan også møde os på Facebook, og I kan benytte Højby Billard Klubs hjemmeside til at søge oplysninger på. Noter 8.8: Havde vi på opfordring fremvisningsdag for Brobækvængets beboere. 24.8: Begynder turneringssæsonen under Den Danske Billard Union. 3. kvartal: Invitationsspil i Dart.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne Arbejdsdag Lørdag den 22. august er der arbejdsdag i Højby Skytteforenings lokaler under Højby skole. Bestyrelsen byder alle velkommen til en hyggelig dag i rengøringens tegn Kan du hjælpe en time eller 5 gør ikke så meget, klubben sætter stor pris på din indsats. Dagen starter kl. 9 med rundstykker, hvorefter de forskellige opgaver uddeles så kom ud af busken. Højby Skytteforening har brug for din hjælp! Ønsker du at give en hånd med, så giv bestyrelsen en besked herom på mail: hojbyskytte@gmail.com .

Start på 15 m skydning Sæt et stort kryds i kalenderen på torsdag den 3. september kl. 18.30 – der åbner Højby Skytteforening nemlig dørene til årets indendørs sæson for skydning på vores topmoderne 15 m bane, hvor der er mulighed for at skyde med cal. 22 (salonriffel), luftgevær og pistol. Bestyrelsen siger ”velkommen til alle”, nye som gamle skytter, og håber på et stort fremmøde. Hvem kan skyde Alle kan dyrke sportsskydning. Uanset køn, alder og fysiske forudsætninger. I Højby Skytteforening er 10% af vores medlemmer piger, men vi glæder os til at byde endnu flere piger velkommen i klubben. I vores klub har vi medlemmer, der var under 8 år, da de startede, men det kommer an på det enkelte barn, hvornår han eller hun kan få tilstrækkeligt udbytte af at begynde at dyrke sportsskydning. Det specielle ved 30

Skydning i Skallebølle sportsskydning er, at det er en idræt, man kan dyrke, uanset om man er 8 eller 77. For mere information: Kig forbi vores hjemmeside, hvor der skulle være svar på de fleste spørgsmål. Ellers er du altid velkommen til at kontakte os. Gratis skydning Højby Skytteforening har et tilbud til alle i Højby: Få en gratis skydning første gang, du besøger os i kælderen Så tag konen, manden, kæresten, sønnen, datteren, bedstefar, naboen eller måske en arbejdskollega under armen og kom ned og se vores lækre skydebane. Vi skyder alle torsdage kl. 18.30-20.30. DM i skydning Nu skal det afgøres: Hvor ligger man henne på landsplan? Den mulighed får Højby Skytteforenings voksne skytter nu muligheden for at finde ud af. Der er nemlig DM i skydning på 50 m, 200 m og 300 m den 14.-15. august. I weekenden den 29.-30. august drager flere af klubbens unge mennesker afsted til Vingsted for at deltage i Danmarksmesterskabet i skydning på 50 m, en disciplin de har trænet de sidste

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Alexander, Amalie og William mange uger. Hele Højby Skytteforening ønsker alle ”Knæk og Bræk”! Resultater følger i næste nummer af Højby Nyt. Covid 19 Under nedlukningen af vores skydeaktivitet holdt bestyrelsen arbejdet oppe ved brug af online møder. Dette har medført, at vi er klar med nye tiltag allerede når vi starter den kommende indendørssæson op med åben træning den 3. september. De nye tiltag er som følger: Hver mandag kl. 18.30 vil der fra den 7. september og frem, være fast børne- og juniortræning om mandagen. Vi ønsker at styrke vores tilbud til de unge, og give dem mulighed for at udvikle sig i sporten, samt øge det sociale sammenhold. Pistolnyt Senere på efteråret vil der også komme et tilbud rettet kun til pistolskytterne. De plejer at træne samtidig med riffelskytterne, hvilket begrænser vores baner, da skiverne på vores elektroniske anlæg skal klargøres fra start til dette. Derfor ønsker vi at lave hyggeaftener for pistolskytter om onsdagen hen over indendørssæsonen.

Skoleskydning Igen i år arrangerer DGI Skole DM i skydning for alle landets 5. klasser. Hvis du eller dit barns klasse synes, at det kunne være sjovt, anderledes og udfordrende at deltage i, er man meget velkommen til at kontakte os på mail: hojbyskytte@gmail.com for at høre mere om, hvordan det foregår. 10 m vandrepokal Da indendørssæsonen blev afbrudt i utide, blev der ikke delt vandrepokaler ud ved afslutningen. Dette var selvfølgelig meget ærgerligt, specielt for børnene. Derfor valgte vi at uddele vandrepokalen for 10 m luft for det højeste gennemsnit af de 5 bedste skydninger. Dette skete ved en lille ceremoni i Skallebølle, hvor vandrepokalen gik til Amalie Mogensen Jensen, mens der blev uddelt sølv og bronzemedaljer til henholdsvis Alexander Aalund og William Hesel Rasmussen. Info Resultater bliver løbende opdateret på vores hjemmeside, Facebook og Instagram, så gå ind og følg os på de sociale medier for nyheder og resultater.


Sporten Af Lone Videsen

Sommerferien er ved at være slut… og, vores erfaring siger os, at det betyder øget træning og flere medlemmer i centret. Benytter du vores center skal du stadig overholde retningslinjer m.h.t. håndvask/ afspritning af hænder inden du benytter fitnesslokalerne. Endvidere grundig afspritning af udstyr før/efter brug samt holde afstand. Dette er også gældende ved brug af spinningscyklerne. Se opslag i centret. 1. aug. vil det igen være muligt at benytte centret fra kl. 05.30. Der kan løbende komme ændringer af åbningsti-

Sporten

der, dette vil blive annonceret på Facebook og på vores hjemmeside. Den 10. august er instruktørerne igen tilbage på de normale tidspunkter, hvor der naturligvis vil være mulighed for snak, indmeldelse, prøvetimer og andet. Vær venligst OBS på, at vi fortsat kører ”corona åbningstider” og begrænset antal medlemmer i centret, indtil andet meldes ud fra Sundhedsstyrelsen. Er du i tvivl, kan Corona retningslinjerne for vores center findes på vores hjemmeside: hojby-fitness.dk og info opsat i centret. TAK for din forståelse for centrets ændringer i Corona tiden. Vel mødt og god træning.

Sporten

Af Søren Rasmussen

Vi ses til fitness Da jeg efter hofteoperation og genoptræning for år tilbage fortsatte træningen i Højby Fitness, stiftede jeg med rimelig skepsis kendskab til kropsmuskel- og knoglesammensætningsanalyse. Man stillede sig op på en avanceret vægt på bare fødder, og efter et minuts penge fik man udleveret en analyse om BMI, fedtprocent, muskel og knoglemasse og endte op i en ”body-age”. Der er efterhånden forløbet 6 år med regelmæssig træning, og hvert år er træningsindsatsen blevet vejet og målt ved hjælp af ovenfornævnte analyse. Jeg har stadig svært ved at forklare, hvordan en optræden på en ”vægt” kan omformuleres til nævnte kropsalder, men jeg har konstateret, at den korrekt har pålagt mig et kalenderår hver gang, den er foretaget i februar måned. Covid-19 lukkede ned for træning knap en måned efter den årlige test var foretaget,

og efter 3 måneders pause kom tanken: har det overhovedet nogen kropslig effekt at svede indendørs et par gange om ugen eller er det bare en social foranstaltning! – så da Højby Fitness genåbnede, mødte jeg med smilende fremfærd og vægtige argumenter op, og fik jeg lov til at tage en ekstra gang på ”vægten”. Der var herhjemme kommet luftige kommentarer, om jeg ikke troede, kage- og chokoladeforbruget skulle justeres med motionsaktiviteterne nedgang, og at en times daglig cykling tilsyneladende ikke trimmede mavemuskulaturen. Men tankevækkende viste analysen en vægtforøgelse på et kilos penge, men også ET TAB AF MUSKELMASSE/VÆSKE FRA 75,2 TIL 66,0 KG. SUMMA SUMARUM: 3 MÅNEDERS COVID-19 HAR TILLAGT MIN KROP OVER 10 KG FEDT! VI SES TIL FITNESS! Medlemsnummer 1367

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Sporten

Støtteaktier til Højby Håndbold bliver almindeligvis udtrukket på sæsonens sidste hjemmelørdag, men som så meget andet i dette forår blev det også aflyst……. Eller rettere sagt, trækningen af præmier blev udsat til d 14. juni, hvor de mange fine præmier blev udtrukket, og vinderne blev offentlig gjort på Højby Håndbolds facebook side. 1. præmien på et lækkert loungesæt til terrassen fra Moreland.dk gik til Tom

10.

Knudsen. Flere af de øvrige vindere ses her og den komplette vinderliste findes på Højby Håndbolds hjemmeside. Vi ser frem til en ny sæson med nye støtteaktier og nye præmier. Tak til alle der støtter Højby Håndbold. Dorte Rosendal - Næstformand

”Man får en utrolig god skolegang, og man bliver rig på oplevelser.” MENS SA

I

FR

EK

R

I FR

- og meget andet

MENS SA

KA

Rejser Musik Iværksætteri Drama Møbeldesign

AK T ER

Tager du 10. klasse på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, kan du prøve kræfter med mange forskellige sider af dig selv. Vi har stadig ledige pladser. Læs mere om vores 10. klasse på rss-odense.dk

32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

LÆS MERE steinerhf-odense.dk

I

KA R

I FR

EK

- ANNA LAURINE 2. HF -

FR

KLASSE

AK T ER


Sporten

Sporten

Af: Morten Bierbaum

Til dig der er født i 2011 – Spil håndbold! Vil du gerne gå til noget hvor du kan bevæge dig, få sved på panden, møde nye venner og bare have det sjovt med en bold, så prøv at komme med til U9 Håndbold i Højby S&G håndboldklub. Vi er allerede mange, og vil gerne have DIG med til U9 håndbold. Det er sjovt, det er let og du kommer til at blive super god til håndbold. Vi træner to gange om ugen: tirsdag eftermiddag og torsdag eftermiddag. Kan du kun en gang om ugen er det også helt ok. Du må selvfølgeligt gerne bare komme og prøve et par gange, før du bestemmer dig.

Trænerne er rigtigt søde og hedder Morten, Signe, Anders og Inès. Der er masser af overskud og en dejlig holdånd men vi er samtidigt opmærksomme på det enkelte barn og dets behov. Hvis du har lyst til at prøve det, så bare skriv en besked til vores holdleder Inès Kessler på 27 66 70 90. Vi glæder os til at se dig! U9 trænerteamet PS: De præcise træningstider kan du snarest finde på hoejbyhaandbold.dk, hvor man i øvrigt også kan finde informationer om alle vores andre, fantastiske hold for de andre årgange.

Sporten

Salg af frisk frugt af egen avl

Lindved frugt v/Lars Andersen Hegningvej 2, Lindved (bag Lindvedparken) 26 74 77 64. www.lindvedfrugt.dk

Åbningstider: Pluk selv tirsdag til søndag fra 10 - 17. Bodsalg hver dag fra 8 til 21 indtil januar i selvbetjeningsbod. Der kan betales med kontant og MobilePay.

Lej din bolig hos os: Telf. 6068 9898 info@granlybolig.dk

Studieboliger i Odense C Seniorrækkehuse med have i Nr. Lyndelse Hyggelige lejeboliger på Granly i Højby

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten

Sporten

Af: Morten Bierbaum og Inès Kessler

Medrivende tophåndbold i Højby-Hallen Lørdag den 1. august kom den store håndboldverden til Højby, da Odenses ligadamer mødte Tysklands nr. 1 fra BVB Dortmund. Det var nemlig lykkedes håndboldklubben at rykke Odense Damers vigtige træningskamp mod de kommende Champions League modstandere til bydelen. For de 70 entusiastiske deltagere i årets håndboldskole, som ligeledes foregik i hallen, var det en forrygende afslutning på skolens første dag. Der var desuden efter gældende COVID-19 retningslinjer plads til op til 300 tilskuere. Der var mange, som gjorde brug af denne mulighed for gratis at se tophåndbold foran husdøren, og der var fyldt så godt op, som afstandskravene nu engang tillod. Stemningen og opbakningen for Odense Håndbold var der da hellere ikke en finger at sætte på, da sølvvinderne i damehåndbold spillede en fantastisk medrivende træningskamp mod BVB Dortmund. Odense Håndbold mødte op med deres hollandske hammertrio, bestående af den nyindkøbte – og verdensmesterskabs-topscorende - Lois Abbingh, den altid stærke Nycke Groot og den hollandske landsholdsmålmand Tess Wester. Sidstnævnte sad dog på bænken i hele kampen, da den danske landsholdsmålmand Althea Reinhard tog sig af at bevogte den sidste skanse for Odense Håndbold.

34

Odense er først fornylig mødt ind efter sommerferien til træning, og optaktsfasen har været hård. Kampen viste med al tydelighed, at der er noget at arbejde med for trænerteamet frem mod sæsonstart. Odense med de mange verdensklassespillere, blev nemlig klart overtrumfet af det lynhurtige tyske Bundesligahold uden nogen stjerner, som tilsyneladende også var i bedre form på nuværende tidspunkt. Tyskerne var utroligt hurtige, direkte og effektive i deres spil, hvorimod Odense i langt højere grad skulle kæmpe for hvert mål. På et tidspunkt så det helt sort ud for Odense, da de kom bagud hele 21-14, men med en god målmandsudskiftning af odenseanerne og en stærk slutspurt, stod det et minut før slutfløjt 2122 til tyskerne. Hallen kogte. Desværre løb Odenses sidste chance ud i sandet, og der skulle afsluttes med et tremeterkast, hvor Lois Abbingh, helt symptomatisk for hendes indsats og timing i kampen, løst skød bolden ind i de tyske parader. Allerede den 22. august indledes sæsonen for Odense Håndbold mod mesterskabskonkurrenterne Esbjerg. Selv om der er noget at arbejde med, så er der også meget godt at tage med videre. Spillelysten var stor hos Odenseanerne og potentialet nærmest uendeligt.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Sporten

REMA 1000 - Højby Mini-Håndboldskole 2020 Højby Håndbold gentager succesen… Det er snart tid til årets sjoveste håndboldfest, nemlig REMA 1000-Højby MiniHåndboldskole 2020.

Se mere info på https://hoejbyhaandbold.dk/info/minihandboldskole Har du lyst til at være med, så kontakt Ditte på sms 60 11 24 34..

Mini-Håndboldskolen løber af stablen i weekenden d. 2930.8., begge dage kl. 10-15. Der vil være fokus på håndboldtræning blandet med en masse sjov og leg. Der bliver vekslet mellem at være i hallen og udenfor, hvor der også vil være mulighed for at prøve kræfter med spillet på græs og i sand på Højbys strandhåndboldbaner.

Vi glæder os til at byde kendte såvel som nye ansigter velkomne til årets minihåndboldskole.

På vores skole kender alle alle

HØJBY FRISKOLE Tradition og fornyelse

Rebekka, 4. klasse

På vores skole passer de store elever på de små Sandra, forælder

Skriv op på vores hjemmeside med NemID

På vores skole er alle venner, selvom man går i forskellige klasser Noah, 2. klasse

På vores skole har vi meget tøj i glemmekassen Selma, 2. klasse

Hestehøjvej 80 · 5260 Odense S · 65 95 82 24 · kontor@hoejby-friskole.dk · www.hoejby-friskole.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Sporten

Sporten

Sporten

Fodbold

TRANSFER NYT - NY SENIORTRÆNER Det er med glæde og en vis portion stolthed, at vi kan præsentere en ny og lokal seniortræner til Højby Fodbold. Ny træner er Michael Hansen (t.v.), som har en bred erfaring, både som træner og tidligere spiller. Michael skal sammen med truppen være med til at løfte vores seniorhold til det næste niveau. Michael har det rette fodbold

DNA til vores seniortrup, og da han også er bosiddende i Højby, må det være det perfekte match. Træningstider senior: Tirsdag/torsdag kl. 18.30-20. Så tøv ikke med at invitere venner og tidligere holdkammerater til fodbold i Højby. Alle ønskes en god sæson! MVH Kasper (t.h.) Formand Højby fodbold afd.

Træningstider fodbold Træningstider Højby S&G Fodbold efterår 2020 Hold

Trænings dag/tid

Trænings dag/tid

Trænere

U3/4 (årgang 2017/18)

Onsdag 16:00-17:00

Melina Müller

U5/6 (årgang 2015/16)

Onsdag 16:00-17:00

Melina Müller, Filucca Farm, Izabella Farm

U7/8 (årgang 2013/14)

Onsdag17:00-18:00

Fredag 16:15-17:15

Henrik Dalsgaard, Jonny Rasmussen, Peter Rasmussen

U9 (årgang 2012)

Tirsdag 16:30-18:00

Torsdag 16:30-18:00

Henrik Jørgensen, Basel Karim

U10 (årgang 2011)

Tirsdag 16:30-18:00

Torsdag 16:30-18:00

Kennet Kristiansen, Henrik Jensen

Onsdag 16:30-18:00

Güven Bilal

Onsdag 17:00-18:30

Silas Pedersen, Oliver Pehrson

Onsdag 17:00-18:30

Henrik Sehested-Kjærgaard, Ole Sørensen

U11/12 (årgang 2009/10) U13/14 (årgang 2007/08)

Mandag 17:00-18:30

U12/13 Piger (årgang 2008/09) U15/16 Piger (årgang 2005/06)

Mandag 17:00-18:30

Onsdag 17:00-18:30

René Nielsen, Karina Nygaard

U19/20 Piger (senior)

Mandag 18:30-20:00

Onsdag 18:30-20:00

Michael Gervig

Dame Senior

Tirsdag 18:00-19:30

Torsdag 18:00-19:30

Kasper Kiw

Herre Senior

Tirsdag 18:30-20:00

Torsdag 18:30-20:00

Michael Hansen

Fodbold Fitness

Tirsdag 20:15-21:15

36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Rasmus Cyril


Sporten

Sporten

Sporten

U3/4 og U5/U6 - Fodbold for sjov Har du en krudtugle i årgang 2015-2018, som bare ikke kan få nok af at lege med bolde og udforske sin motorik? U3/4 og U5/U6 er hold, hvor de små spiller på hold sammen med én voksen. Hvor og hvornår: Hver onsdag kl. 16-17 på banerne ved klubhuset. Træningsindhold: Det er først og fremmest legen med og omkring bolden, der står i centrum, og selvfølgelig den gode tid med

hinanden. Vi skal bevæge os på forskellige niveauer, lege med bolde og prøve forskellige motorikbaner med og uden bold. Se mere på facebook “Højby fodbold U5/6 (årgang 2015/16)” Vi håber vi ses! De bedste hilsner Højby fodbold afd. Træner: Melina samt assistenter.

Årets tennistilbud – Spil gratis resten af sæsonen Vi skriver august måned – den sidste sommermåned. Forhåbentlig finder vejret også ud af, at august er en sommermåned og viser sig fra sin bedste side. Vi har i år et godt tilbud til nye medlemmer: Meld dig ind nu for 2021 og spil gratis resten af denne sæson 2020. Indmeldelse kan ske hos Michael Jensen, tlf. 23 43 33 31, e-mail michaels@jensen. mail.dk. Se mere på vores hjemmeside: tennis.hojbysg-fyn.dk. Klubmesterskaberne De indledende kampe til

årets klubmesterskaber er nu i fuld gang, og det giver lidt ekstra liv på banerne, hvilket er dejligt at se. Alle finaler spilles søndag den 6. september fra kl. 10. Kom op på banerne og giv finalisterne lidt support med på vejen. Doubleaften Kom og vær med – alle niveauer er velkomne, og du behøver ikke have en makker med. Vi spiller torsdag aften i uge 34-36 fra kl. 19. Tennishilsner Michael Jensen

Højby Budo Klub optager nye junior/senior medlemmer Har du interesse for selvforsvar/kampsport, er dette den perfekte klub. Vi vægter en god sportsånd og et godt kammeratskab. Her er mulighed for en god familiesport, da alle holdene træner i samme hal. Alder: Vi optager medlemmer fra 10 år og opefter. Alder er ingen begrænsning. Alle er velkomne, uanset køn, alder, størrelse, kondital og erfaring. Undervisningen er baseret på selvforsvarstræning. Det er opbygget ud fra flere forskellige klassiske Budosportsgrene (japanske kampsportsgrene). Derfor er træningen meget varieret. Der trænes bl.a. • Parader, slag og spark som i karate. • Faldteknik, kast og kontrolteknikker som i judo. • Greb, kontrolteknik og bevægelseslære som i aikido Denne kombination gør JuJitsu til et særdeles effektivt selvforsvarssystem, som li-

geledes giver en god kropsbevidsthed, styrke og kondition. Du lærer at falde rigtigt for at undgå skader – hvilket du kan have glæde af selv i det daglige liv. Hvis det ønskes, kan kærester og ægtefolk træne sammen. Hvor: Højby Hallerne, Nørrelunden 20, 5260 Højby (vi træner i Multihallen) Tid: Opstart den tirsdag den 1. september Vi træner tirsdag og torsdag fra 19 til 20.30. Efter træningen hjælper alle med at lægge måtterne væk igen (placeres på vogne) Tøj: Træningstøj eller lign. tøj uden knapper og andre hårde eller skarpe kanter. Træner: Steen Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe til Steen (mobil 31 24 32 96) eller Annette (mobil 26 36 23 30).

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K. Larsen

Du kan hjælpe Højby S&G Tank benzin eller vask din bil og støt Højby S&G. OK benzin giver et ekstra tilskud til Højby S&G hver gang, der tankes eller vaskes bil på et kort eller en app som er tilknyttet Højby S&G. Aftalen gælder alle kort på private og erhvervsdrivende fra juni 2020 til og med maj 2021. Det er vigtigt for Sponsorudvalget at alle i Højby er klar over, at det er fuldstændigt gratis for alle at støtte Højby S&G, når du tanker. OK benzin og Super Brugsen betaler 5 øre for hver liter benzin der tankes. 2019 VAR UDBETALINGEN KR. 31.000 – KOM NU, HØJBY – LAD OS SAMMEN GIVE DEN EN EKSTRA TAND - OG SAMMEN HVER FOR SIG GØRE BELØBET 2021 TIL KR. 41.000. Har du en OK app på din telefon, så check venligst om du har fået sat et kryds ved, at du vil støtte Højby S&G Tak til alle støtter Højby S&G, hver en kroner i klubkassen tæller i øjeblikket. Nye sponsorer For at Højby S&G medlemmer kan komme til at lave andet, end bare spille de faste turneringer og træne den almindelige træning, søger vi nye sponsorer. Sponsorater er med til at klubbens spillere kan komme til kampe, stævner og ture uden egenbetaling, det er således vigtigt for Sponsorudvalget, at alle har mulighed for at komme med. Når der tilføres ekstra midler til klubben i form af sponsorater, hjælper de med at holde kontingenterne nede og støtter fællesskabet. Midlerne åbner også en mulighed for trænings- og spil38

lertøj til hele hold, hvilket giver en fantastisk fællesskabsfølelse, også uden for banen, når de møder klubbens logo i lokalmiljøet. Disse tiltag ville ikke være muligt, uden støtte udefra. Kort sagt - sponsorater er det som gør, at det bliver endnu sjovere at være medlem af en af Højby S&G’s klubber. Sidder du som sponsor, enten ny eller eksisterende, og gerne vil høre, hvad Højby S&G Sponsorudvalg kan gøre for dig, så kontakt Michael Larsen tlf. 27 11 96 93. Energi Fyn support El En kæmpe tak til alle de husstande i Højby, som støtter op om Højby S&G’s projekt med support El. Men, kære læsere, der er pt. ca. 450 husstande ud af 2500 i Højby, der har meldt sig ind i Energi Fyn Support El. Her kommer lidt information om hvordan du melder dig ind i support el og hvem, der betaler. Først og fremmest: Vil du gerne støtte Højby S&G, så skal du vælge Fynsk Support El. Du bliver "sponsor"- men uden at skulle have penge op af lommen - Energi Fyn betaler! Kan alle købe strøm fra Energi Fyn? Alle har mulighed for at købe strøm fra Energi Fyn. Vi kan levere strøm i hele Danmark. Det er ganske nemt at tilmelde sig på vores hjemmeside, eller ved at ringe til vores kundeservice. Kan jeg få Fynsk Support El, hvis jeg er kunde hos Energi Fyn i dag? Hvis du allerede er kunde ved Energi Fyn, så kan du naturligvis også få Fynsk Support El, ved at tilmelde

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

dig på www.fynsksupportEl.dk. Der kan være tilfælde, hvor din eksisterende kontrakt skal udløbe, førend du kan tegne en ny aftale. Skal jeg være medlem af en klub/forening for at købe Fynsk Support El? Nej – det skal du ikke Alle kan købe Fynsk Support El. Det eneste krav er at du vælger en klub som du ønsker at støtte, Skal jeg betale mere for Fynsk Support El, når min klub/forening modtager 2 øre pr. kWh.? Fynsk Support El afregnes med her-og-nu prisen på elmarkedet. Prisen varierer måned for måned – og du er altid sikret den aktuelle markedspris. Det er Energi Fyn der betaler tilskuddet på de 2 øre pr. kWh. Hvorfor modtager jeg fortsat en regning fra mit netselskab? Alle el-forbrugere modtager en regning fra deres netselskab og en regning fra deres el-leverandør, når de køber strøm. Netselskabet er forpligtet til at opkræve afgifter til staten, ligesom afgifter til drift af elnettet også opkræves af net selskabet. Skal jeg betale abonnement for Fynsk Support El? Alle el-leverandører opkræver et abonnement. Hos Energi Fyn koster det kr. 120 om året for Fynsk Support El, og vi er blandt de billigste i Danmark. Hvordan får klubben/foreningen mit sponsorat? Sponsoratet vil komme til udbetaling i februar måned året efter optjeningsåret.

Kontakt venligst Højby S&G Sponsorudvalg hvis du har spørgsmål til fynsk Support El Hjælp til underafdelingerne Sommerpuljen er en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI's foreningspulje, som lokale idrætsforeninger kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. I starten af juli blev den periode, som aktiviteterne kan foregå i, udvidet, så man nu kan søge om støtte til aktiviteter helt frem til 31. oktober. Ansøgningsfristen er dog fortsat den 23. august. Der er hele 41 millioner kroner i puljen, så det er bare om at søge, og hellere i dag end i morgen. Behandles løbende Ansøgninger bliver behandlet og besvaret løbende, i takt med at de tikker ind til foreningspuljens sekretariat. Puljen er åben, og lukker igen for ansøgninger den 23. august. Men som skrevet bliver ansøgningerne behandlet, så snart de er blevet afsendt, og på grund af det korte tidsperspektiv, bliver der sat turbo på behandlingstiden. Stadig udlejning


Aktivitetskalender Lørdag d. 15. august. Højby Marked i garagen!! Søndag d. 16. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Tirsdag d. 18. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-12. Spisning Ryslinge, kl. 12-16. Torsdag d. 20. august. Gadekærets Venner. Generalforsamling. Højbyvej 64, kl. 19. Folkekirkens Nødhjælp Lukket! Søndag d. 23. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 17. Mandag d. 24. august. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 25. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Spejderne. Åbent Hus. Højby Skovvej 42B, kl. 17.30-19. Søndag d. 30. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 31. august. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16. Tirsdag d. 1. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 12.30-16.

Højby Kirke. Bibelfordybelse. Højby Kirke, kl. 10.30-13.

Onsdag d. 16. september. Højby Foredragsforening. Udflugt til Assens.

Onsdag d. 2. september. Højby Foredragsforening. Generalforsamling. Sognehuset.

Højby Kirke. Madklubben De 3 Sér. Højby Kirke, kl. 11-13.

Søndag d. 6. september. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 20. september. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 14.

Højby S&G, Tennis. Finaler. Nørrelunden, fra kl. 10.

Mandag d. 21. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Høstfest aflyst.

Mandag d. 7. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16.

Tirsdag d. 22. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-12. Banko, kl. 12-16.

Højby Forsamlingshus. Generalforsamling. Højby Forsamlingshus. Kl. 19.30.

Torsdag d. 24. september. Højby Vandværk. Generalforsamling. Forsamlingshuset, kl. 19.30.

Højby S&G, Hovedforening. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Søndag d. 27. september. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 8. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-12. Banko, kl. 12-16.

Café Bakkegården. Dickmeiss & Grue (gratis). Bakkegården, kl. 15.

Søndag d. 13. september. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Mandag d. 28. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16.

Mandag d. 14. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16.

Højby Bibliotek. Læsekreds. Højby Bibliotek, kl. 19-21.

Tirsdag d. 15. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Bunkers, kl. 13-16. Højby Kirke. Valgforsamling. Sognehuset, kl. 19.

Tirsdag 6. oktober. Højby Kirke. Bibelfordybelse. Højby Kirke, kl. 10.30-13. Mandag d. 19. oktober. Højby Forsamlingshus. Mad-musik-dans. Højby Forsamlingshus. Tirsdag d. 20. oktober. Café Bakkegården. MavedansBakkegården, kl. 18.30. Fredag d. 23. oktober. Café Bakkegården. Mainly Irish. Bakkegården, kl. 18.30. Mandag d. 26. oktober. Højby Bibliotek. Læsekreds. Højby Bibliotek, kl. 19-21. Fredag d. 30. oktober. Café Bakkegården. Harvest Moon. Bakkegården, kl. 18.30. Tirsdag d. 3. november. Højby Kirke. Bibelfordybelse. Højby Kirke, kl. 10.30-13. Fredag d. 6. november. Café Bakkegården. Hyggespisning. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 8. november. Café Bakkegården. Børnetøjsbytte. Bakkegården, kl. 15-17.

Tirsdag d. 29. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-16.

Fredag d. 13. november. Café Bakkegården. Romsmagning. Bakkegården, kl. 18.30.

Fredag d. 2. oktober. Café Bakkegården. French Connection. Bakkegården, kl. 18.30.

Søndag d. 15. november. Café Bakkegården. Syng Sammen. Bakkegården, kl. 15-17.

Søndag d. 4. oktober. Røde Kors. Indsamling.Lokalområdet.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sommerklar? Aircondition service kr.

699,-

Inkl. kølemiddel, sporemiddel og klimakompressorolie*

Undgå dårlig lugt og bakterier i bilen Et service af bilens aircondition-/klimaanlæg er med til at sikre afkøling og afdugning af din bil. Derudover undgår du bakterier, som kan fremkalde allergi, ondt i halsen og snue samt lugtgener. *Tilbuddet gælder kun funktionsdygtige aircondition-/klimaanlæg. Gælder ikke kølemiddel type R1234yf og er ekskl. kabinerens og pollenfilter.

Højby Autoværksted ApS Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 hojbyauto.dk 40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk