Højby Nyt 2020-1

Page 1

ÅRGANG 29

NR. 1

JANUAR 2020

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet I dette blad

Til lykke til fodboldpigerne! Læs mere side 48

2 Nyt fra Højby Nyt 3 Biblioteket 4 Forsamlingshuset 5 Foredragsforeningen 6 Sundhedscentret 9 Åbent Hus Steinerskolen 10 Gotvednergi 11 Hjernetræning 12 Allerup Gamle Have 13 Gadekærets Venner 14 Spejderne 16 Lokalhistorisk Arkiv 18 Børnehuset Syvhøje 19 Højby Skole 22 Friskolen 24 Bakkegården 28 Musikskolen 29 Kunst, Bakkegdården 30 Bridge 31 Folkekirkens Nødhjælp 32 Seniorforeningen 33 Gen.fors. vandværk 34 Kirken 37 Sponsorudvalget 38 Sponsor: Julekalendere 39 Sponsorudvalget Fastelavnsfest Reklamebanko 40 Skytterne 41 Gymnastik 42 Fitness 43 Tennis Datoer gen. fors. HS&G 44 Budo 45 Selvforsvar for kvinder 46 Fodbold 49 Billard 50 Badminton Aktivitetskalender

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Aktuelt Nyt fra Højby Nyt Indbetalingskort I det seneste nummer af Højby Nyt var der indlagt et indbetalingskort med påtrykt kr. 50,Det gav anledning til forespørgsel på facebook om baggrunden herfor. Jeg lovede dengang at forklare det nærmere. Lige fra bladets start for 28 år siden, har det været en tradition, en gang om året at vedlægge et indbetalingskort for evt. FRIVILLIGT bidrag til bladet. Baggrunden var dengang, at foreningerne, som økonomisk står bag bladet (repræsentantskabet), måtte yde tilskud til driften, og man søgte derfor om opbakning fra læserne/brugerne af bladet. Der har altid været god opbakning i form af frivillige bidrag. Takket være mange gode an-

noncører og løbende opfølgning på trykomkostningerne er bladets økonomi gennem årene blevet meget bedre, og der er ikke mere behov for tilskud fra repræsentantskabet. Når vi fortsat vedlægger et indbetalingskort i årets sidste nummer, skyldes det, at vi gerne vil give læserne mulighed for at vise deres opbakning til bladets mange frivillige hjælpere.

Vedr. organisation mm. vælg 'Om Højby Nyt' Vedr. ansøgning om midler vælg 'Sponseringer'. Ud over indbetalingskort er der også mulighed for at indbetale på bankkonto 0802 8283577589 Foreningsregister På vores hjemmeside, www. hbnyt.dk, findes et menupunkt 'Foreningsregister'. Her er en oversigt over kend-

te foreninger, enten med link til foreningens egen hjemmeside eller med oplysninger om betsyrelse mm. Vi har forsøgt at opdatere oversigten, men der er helt sikkert noget, som kan forbedres. Er der behov for ændringer, kan disse sendes til hhk@ klintnet.dk På vegne af forretningsudvalget Hans Henning Klint

De frivillige bidrag indgår i bladets regnskab og er derved en del af de midler, som årligt bliver uddelt til foreningerne i lokalområdet. I 2019 er der uddelt midler til Højby Billardklub, KFUM Spejderne, Gadekærets Venner (skulptur i rundkørsel), Højby S&G Fodbold, Højby Bridgeklub, Bakkegården. Læs evt. mere på vores hjemmeside www.hbnyt.dk: Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72.

ÅRGANG 29 NR. 1 24.-26. JANUAR 2020 BLAD NR. 196 Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2.550 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i år: 28. feb. Udkommer 13.-15. marts 17. april Udkommer 1.-3- maj 12.juni Udkommer 26.-28. juni


Højby Bibliotek

Kirsten Blohm og Lars Johanson ”Signe” - foredrag med forfatter Lars Johansson Tirsdag d. 18. februar kl. 19.00 Om Signe Blohm Gondrups overlevelseskamp, om krig og kærlighed, om straf, tavshed og løgn. Med udgangspunkt i romanerne Signe og Signes hjemkomst fortæller Lars Johansson om Signe og hendes kamp; ikke mindst om, hvad der skete for Signe, da hun i februar 1948 vendte tilbage til Danmark efter tre år i Tyskland. Foredraget, der går bag om hovedperson og romaner, indeholder oplæsning, snak om arbejdsmetode og klip fra dokumentarfilmen Den tyske Hemmelighed, der handler om Signes datter, Kirsten Blohms opklaring af sin herkomst og dermed af sin mors færden. Kirsten Blohm deltager i foredraget, og publikum vil mod slutningen få mulighed for en snak med hende. Billetpris: 50 kr. Billetter købes via odensebib.dk

lavnstøj med på biblioteket og byt det i vores byttebiks. På den måde får du ryddet op i det gamle, og du får nyt udklædningstøj helt gratis. Du kan bytte følgende søndage i åbningstiden kl. 13-16: Søndag d. 2. februar Søndag d. 9. februar Søndag d. 23. februar Desuden vil der også være mulighed for at bytte i hele vinterferien (uge 7). Strikkecafé Afholdes: søndag d. 9. februar og søndag d. 8. marts. Begge søndage kl. 14-16.

Dekorerede fyrfadsstager Generalforsamling Husk, at der er generalforsamling i biblioteket mandag d. 9. marts 2020 kl. 17.15. Der er valg til vores bestyrelse. Alle lånere over 18 år er valgbare.

Kig in

d, vi h

Med venlig hilsen Jesper, Susan & Gitte Højby Bibliotek Højbyvej 66 5260 Odense S Tlf. 63 75 09 12 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

jælpe

r gern

e !!

Åbningstider og krea i vinterferien – uge 7. I vinterferien holder biblioteket åbent som normalt med den ene undtagelse, at der er lukket søndag d. 16. februar. Du kan komme og lave perleplader og dekorere fine fyrfadsstager med porcelænstuscher i bibliotekets åbningstid. Der udleveres en stage pr. barn – herefter koster det 3 kr. pr. stage.

Byt til nyt – fastelavnsbyttebiksen åbner igen. Så tag børnenes gamle faste-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby Forsamlingshus Højby Forsamlingshus søger ny forpagter!

Generalforsamling i Højby Forsamlingshus

Efter snart 8 år med samme forpagter har bestyrelsen besluttet, at det er tid til forandring.Vores forpagter stopper 30.06.2020. Vi søger derfor en ny forpagter, som kan tiltræde 1.7. 2020. Er du interesseret, så kontakt formand Kim Skorstensgaard på mail: kim. skortstensgaard@gmail.com

23.03.2020 kl. 19.30 holdes ordinær generalforsamling i Foreningen Højby Forsamlingshus med følgende dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning inkl. retningslinje for drift jfr. § 2 (ingen ændring 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag (skriftligt til formand min. 8 dage før generalforsamlingen).

- eller mobil: 26 12 23 95 – eller kasserer Hans-Otto Riisom på mail: hori@outlook. dk - eller mobil: 50 55 77 89 Har du booket huset efter den 30.06.2020 hører vi gerne fra dig, så vi kan bekræfte din fest i Højby forsamlingshus

Godt nytår Bestyrelsen i Højby forsamlingshus

6. Kontingent for næstfølgende år. 7. Valg til bestyrelse: HansOtto Riisom Flemming Stephansen (ønsker ikke genvalg) 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Eventuelt (herunder kan intet besluttes) Ønsker du at deltage i spisningen før generalforsamlingen kl. 18.30 (smørrebrød/ vin/øl/vand), skal du tilmelde dig hos Hans-Otto på: 50 55 77 89 – senest den 16.3.2020.

Ny containerplads Så lykkedes det endelig at få den nye containerplads lavet færdig – og vi synes resultatet er godt. Kommunen har været meget imødekommende omkring vores ønsker – så vi ser frem til foråret, hvor

bøgepurret igen bliver grønt (måske skal der lige flyttes et par buske hen omkring indgangen for helt at skjule ”hønsenettet”!). På bestyrelsens vegne Hans-Otto Riisom

TOFTs

Birgit Grundsø Klaus Berntsens Vej 286 5260 Odense S 6061 7134

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 HØJBY BOWTECH

Bowtech, Infrarød varmebehandling og Gravity

4

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk


Højby Foredragsforening Af Astrid Lægaard

Foredragsforeningen Foreningen har mange trofaste medlemmer, men også ikke-medlemmer kan deltage i et arrangement ved at betale 50 kr. Da kontingentet indtil videre er på 100 kr., er medlemskabet dog en af de billigere muligheder for underholdning i Højby. Henvendelse om medlemskab kan ske til: Ulla Vittrup, 30 20 37 84, Elin Lavsen, 30 42 34 23, Kirsten Jakobsen, 29 71 82 29, Marianne Koldby Larsen, 30 74 88 42 eller Astrid Lægaard, 25 89 14 00. Ligeledes skal forslag til generalforsamlingen ske ved kontakt til ovenstående. Første arrangement i januar 2020 var foredraget om Svalbard af Tina og Morten Pliniussen fra Langeskov. Et bysamfund med uspoleret natur og arktiske dyr, der lever under vanskelige vilkår videregivet i ord og billeder. De kommende programpunkter i Højby Foredragsforening er også værd at møde op og lytte til. • Torsdag den 6.2. fortæller Steff Ejlertsen med engagement og humor en anderledes historie om et institutionsophold på ”Børnehjemmet Kildebjerget”, der var præget af stor omsorg og kærlighed til de anbragte børn. Det er en fin beretning om et menneske, der er kommet godt videre i livet til trods for en svær opvækst. • Torsdag den 12.3. gælder det den årlige generalforsamling, hvor der efter generalforsamlingen og kaffebordet kommer god underholdning ved Anne Marie og Knud Erik Jørgensen. Duoen har tidligere underholdt til et arrangement og borger for god

underholdning. Denne aften vil foreningen være vært ved aftenens kaffebord. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1.3. 2020. Mød op og få nogle gode oplevelser og et hyggeligt samvær. En feberredning Onsdag den 27.11. havde Højby Foredragsforenings bestyrelse såvel som medlemmer glædet sig til en god aften sammen med Malene Rask, som ville fortælle om temaet ”Jeg lever af jul hele året rundt”. Af væsentlige personlige årsager blev Malene nødt til at melde afbud med dags varsel, og så var gode råd dyre. Beslutningen blev taget om at lave en feberredning, der selvfølgelig ikke kunne udgøre det, som Malene kunne komme med, men det var dog bedre, mente bestyrelsen, end at sende medlemmerne hjem igen. Bordene blev smukt pyntet op med lys, gran, silkebånd og kogler. Kaffe/te samt småkager var indkøbt, så rammerne var i orden. Malene havde valgt sangene, så det var let. Beslutningen blev, at der skulle læses op af julefortællinger fra Selma Lagerlöfs vidunderlige samling af julenoveller ”Kristuslegender”. Disse 11 noveller handler om ydmyghed, kærlighed og medlidenhed, og denne aften blev det almenmenneskelige indhold fortalt gennem ”Rødkælken”. Bestemt litteratur, der er værd at læse eller genlæse. Der blev også læst op fra to af Astrid Lindgrens børnebøger, der også med stor fornøjelse kan læses af voksne. Selvfølgelig skulle der synges fællessange, spilles kla-

ver og endvidere fortælles om barndommens jul på landet. Det viste sig, at erindringerne om barndommens jul var ret ens, uanset om det var set ud fra land eller by. Alle medlemmer viste sig fra deres bedste side og bakkede solidarisk op, så aftenens forløb blev derfor stemningsfuld. Tak til medlemmerne

for deres forståelse for den hårde situation, som Malene var i, og også for den gode stemning, der var i løbet af aftenen. Som altid var medlemsskaren god til at hjælpe med oprydningen – tak for det.

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Højby Sundheds Center

Højby SundhedsCenter

Højby Sundheds Center

Af Thomas Fyrst

Velkommen til et nyt årti 2020! Vi fortsætter i HøjbySundhedscenter med at have fokus på at hjælpe dig med forbedre dig på både det fysiske og psykiske plan. Vi tilbyder masser af holdtræning og individuel behandling af alle vores dygtige behandlere som står klar til at give dig lidt ekstra energi og hjælp. Læs mere om, hvad vores behandlere tilbyder. Vi glæder os til at se dig! TRE rysteterapi TRE er meget gavnligt for mange spændingstilstande i kroppen, sclerose, uro og stress. Jeg bliver ofte forbavset over hvor hurtigt mine stressede klienter mærker en forandring og kan slappe meget mere af, end før de kom. Det kan for mange virke mærkeligt, at kroppen ryster af sig selv - og derved faktisk gør arbejdet for en, når man lærer at give den lov til det. Instruktionen til øvelserne foregår stille og roligt, mens jeg guider dig igennem. Nogle gange kommer mine klienter i kontakt med følelser undervejs. Andre mærker blot, at de kan slappe mere af efter rystelserne. Efter 2 gange kan du udføre øvelserne derhjemme selv. I februar og marts måned giver jeg 150 kr. i rabat på de 2 gange. Pris: 800 kr. i februar og marts (ellers 950 kr). Beløbet betales første gang. Se yderligere oplysninger på min hjemmeside: somatiskterapi.dk Yoga og healing v. reikimester, healer og clairvoyant Maj Lindegård Maj har 6 tilbud til dig Yoga med Maj 6

Der er både opstart af nye yogahold og drop in dage i februar og marts. Alt sammen under kyndig vejledning af yogalærer Maj Lindegård. Blid morgenyoga, fredage kl. 9-10.30 Holdstart den 6.3. På dette hold har vi en blid og langsom tilgang til yoga. Yogaen er en kombination af langsomt flow og yin-yoga stillinger, som typisk holdes i 2-6 minutter. Vi slutter af med åndedrætsøvelser og yoga nidra (dybdeafspænding). Alle kan være med, og du vil få støtte til at finde din egen vej i yoga-praksissen. Pris: 850,- for 10 mødegange. Hatha flow, torsdage kl. 18-19.30 Holdstart den 26.3. Der er ingen krav på dette hold, det er for alle og mest for begyndere. Yogaen består af både dynamisk flow og blide stræk, og du guides til at slippe såvel ydre som indre krav om præstation - Det handler ikke om at kunne nå sine tæer! Åndedrætsøvelser og guidet yoga nidra (dybdeafspænding) er ligeledes faste elementer, hver gang vi mødes. Det er her kroppen og sindet får mulighed for at “lande” i den naturlige tilstand af indre ro. Pris: 850,- for 10 mødegange. Drop in yoga: slow flow og yin Søndag den 2.2. og søndag den 1.3. kl. 10.30-12 Disse to søndage byder på ren selvforkælelse med blidt flow og yin yoga. Så giv dig selv en pause fra hverdagen og kom med på halvanden times yogarejse ud af hovedet og ned i kroppen. Pris: 85,- pr gang.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Meditation: indre stilhed og sjælskontakt Torsdage kl. 19.45-20.45 (Første gang den 6.2.) Længes du efter... ro på tankerne? rum til stilhed? dybere kontakt til dig selv? Så kom med til torsdagsmeditation med Maj Lindegård! Maj guider enkle åndedrætsøvelser, yogameditationer og hjertemeditationer mv. Du behøver ikke at have mediteret før for at deltage. Alle er velkomne. Pris: 50,- pr. gang. Healingsdag V. reikimester, healer og clairvoyant Maj Lindegård Velkommen til tre hyggelige timer med træning og udveksling af healing for alle, der har lyst! Jeg guider enkelte fælles øvelser, og du vil få sparring og feedback på din healing i løbet af eftermiddagen. Alle både giver og modtager healing. Datoer for kommende healingsdage: 2.2. og 1.3. kl. 1316. Pris: 125,- pr. gang. Reiki 1 kursus - Lær at heale dig selv og andre V. reikimester Maj Lindegård Reikihealing er universel livs- og kærlighedsenergi. På reiki 1 kurset bliver din healingskanal åbnet, og du bliver forbundet med reikienergien, så du kan heale både dig selv og andre. Alle kan lære at heale med reiki, og du behøver ingen forudsætninger for at deltage i kurset. Læs mere på www.healingogtransformation.dk. Dato: Kurset forløber over to dage: Den 22.2. kl. 11-16 og den 21.3. kl. 11-15 Pris: 1200,-

Tilmelding: SMS til Maj på 60 60 91 09 og betal via MobilePay. Din plads er sikret ved betaling. Husk at skrive hvilket hold/kursus betalingen dækker. Giv dig selv en god start på det nye år og årti Med zoneterapi kan du støtte op om kroppens eget arbejde imod balance…..og hos klinik Sandermann arbejder Marianne med dette i både almindelig zoneterapi under fødderne og i japansk lifting, hvor der bl.a. arbejdes med ansigtets zoner. 1 times behandling koster 400 kroner og 1,5 times behandling koster 550 kroner og behandling til børn koster 250 kroner. Rygestopbehandling med øreakupunktur med op til 3 behandlinger koster 600 kroner Hos Klinik Sandermann er der mulighed for en hel palette af behandlingsmuligheder som fx zoneterapi, japansk lifting, øreakupunktur, akupressur, cupping og varmebehandling med ITlampe, så hver enkelt person får en unik behandling, der passer til lige præcis dennes behov. Hos Klinik Sandermann kan Du også købe Align Footwear indlægssåler og opleve, hvordan indlægssålerne kan afhjælpe diverse udfordringer i især fødder, men også i knæ, hofter og ryg. Prisen for et par Align indlægssåler i Klinik Sandermann er 430 kroner (vejlende pris 499 kroner) Du kan læse mere om indlægssålerne og de 60 dages returret på www.alignfootwear.dk Klinik Sandermann har åbent efter aftale alle ugens 7 dage og aftener for både be-


Højby Sundheds Center

handlinger og salg af Align Footwear indlægssåler. Du kan bestille tid hos Marianne på tlf. 20 87 47 42, besked på Facebook eller på kliniksandermann@outlook.dk Zoneterapi er tilskudsberettiget fra Sygeforsikring Danmark og andre sundhedsordninger, når din læge har stillet diagnosen. Du kan læse mere om Klinik Sandermann på Facebook Nytårsforsætter? Mange beslutter sig for at NU skal de stoppe med neglebidning eller stoppe med rygning eller tabe sig. Måske bliver det kun til beslutningen. Eller man starter op og så løber det ud i sandet efter et stykke tid. Eller det virker ikke. Er du en af dem? Ofte mislykkes projekterne, fordi man ikke tager højde for at få fjernet årsagen til at man ryger, har taget på eller bider negle. Du har en fordel ved at ryge – det dulmer følelser. Det gør det også at spise. Og neglebidning er ofte et tegn på nervøsitet og utryghed – igen noget med følelser. Psykoterapi med f.eks. tankefeltterapi eller hypnose er meget effektive metoder til at forløse de følelsesmæssige årsager til uvanerne. Hvis du beslutter dig for at stoppe med at ryge, kan du højst sandsynligt nøjes med at få én session med terapi og hypnose. Så kan trangen være væk. Neglebidning dækker ofte over lavt selvværd. Så kan du have behov for flere sessioner. Vægttab er en længere proces. Jeg tilbyder dig ikke en bestemt kur, men tilbyder dig et terapeutisk forløb til at forløse de situationer, hvor du ikke kan kontrollere din

Højby SundhedsCenter spisning. Vi arbejder med specifikke situationer, hvor du har problemer. Det kan være trangen til sukker, kager og slik. Ved hjælp af terapi og/eller hypnose forløses de bagvedliggende årsager, så du kan slippe fri af de følelsesmæssige krav indefra. Og så kan jeg være din støtte til at gennemføre en kostomlægning, som kan være sundere for dig. 1½ time terapi koster kun 750 kr. (Under 18 år: 525 kr.) Et forløb med 5 sessioner koster 3.000 kr. (Under 18 år: 2.100 kr) Du kan læse mere på www. sjaelensvej.dk Bestil tid hos Susan Jørgensen, tlf. 51 30 33 42 Overvægt handler ikke kun om mad! Thomas glæder sig hver gang han hjælper personer af med dårlige vaner og begrænsende overbevisninger. Han er en af de få i Danmark der kan kalde sig Rapid Transformational Therapy Terapeut. Terapien som tager 1 1/2 time er en fantastisk behandlingsform som er særlig velegnet, men ikke begrænset, til mentale ubalancer/problemer. Med kun 1-3 sessioner (Ja, du læste rigtigt!) kan du opleve permanente ændringer med problemer som f.eks. depression, motivation, angst, afhængigheder, eksamen, præstation, stress, vægtproblemer, frygt og forbier mm. Lyder det for godt til at være sandt? kontakt Thomas på 31 15 25 07 og få en snak - lad ikke frygten eller tvivlen holde dig tilbage! Livet er for kort til at ikke at være lykkelig og glæde som over hver dag. Læs mere og book tid på www.thomasfyrst.dk ellers kontakt Thomas på 31 15 25 07.

Højby Sundheds Center

Jonas Nielsen, FysNu Kom godt fra start Start året ud med et forløb hos vores fysioterapeut Jonas Erik Nielsen. Dette gælder uanset om der er tale om sportsskader, smerter i dagligdagen eller problemer med at overholde nytårsforsættet. Al fysioterapi er uden overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket gør forløbene mere fleksible og igangsætningen hurtigere. Du behøver aldrig henvisning fra egen læge og vi er ikke bundet af omfang eller omgivelser. Der er tilskud fra ”Sygeforsikring danmark” til alle behandlinger (dog ikke støtte fra den offentlige sygesikring). Første behandling: 450 kr. Normal behandling: 275 kr.

”Sygeforsikring uanset gruppe.

Brug din sundhedsforsikring til fysioterapi Du kan altid bruge din sundheds- eller ulykkesforsikring til fysioterapi i Højby Sundhedcenter. Tag først kontakt til dit forsikringsselskab og derefter Jonas. Der kan dog være forskel på dækninggraden. Hjemmebehandling Kan du ikke finde en klinik med ydernummer eller er ventelisten for lang kan vi altid varetage hjemmebehandling i en kortere eller længere periode. Hver konsultation koster normal takst samt afstandstillæg. Ring til Jonas på 28 56 07 37 eller jonas@FysNu.dk.

Holdopstart I starten af januar var der holdopstart for både vores ryghold og holdtræning med ekstra hensyn. Der er enkelte pladser på holdene. Hver træningsgang koster 118 kr., og der er 50% tilskud fra

Akupunktur Thomas Fyrst

danmark”

Generalforsamling i Højby Sundhedscenter Tirsdag den 24. Marts 2020 kl. 18-20 på Hollufgårdsvej 10A. Dagsorden ifølge vedtægter

Healingsmassage Birgitte Søllested

3115 2507 www.thomasfyrst.dk

2462 9533

Fodpleje Vita Jensen

Psykoterapi Michael Heckenthaler

Fysioterapi Jonas Erik Nielsen

Rosenmetoden Anette Venston Ritz

6166 1731 www.vitasfodpleje.dk 2856 0737 Jonas@fysnu.dk

www.birgittesollested.dk

3110 5804 www.hoejby-psykoterapi.dk 2721 8336 www.intelligentkrop.dk

Zoneterapi Marianne Sandermann Psykologi Susan Jørgensen 2087 4742 kliniksandermann@outlook.dk

5130 3342 mail@susanjorgensen.dk

Healing Maj Lindegård

6060 9109 maj@healingogtransformation.dk

Har du noget på hjerte? – Skriv et indlæg til Højbynyt!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Mangler I en dejlig vuggestue? Så er Lindeblomst måske noget for jer Lindeblomst er et Rudolf Steiner-integreret børnehus med fantastiske omgivelser i Lindved. Vi lever efter dagens, ugens og årets faste rytmer, som giver børnene en genkendelig og tryg hverdag.

Vi har p.t. ledige pladser i vuggestuen i vinteren og foråret 2020.

Find mig på:

Facebook: Vitas Fodpleje Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

Lindeblomst Vuggestue og børnehave

Lindeblomst Lindvedvej 62 · 5260 Odense S · 2117 4230 · www.lindeblomst.dk Vuggestue og børnehave

Lindeblomst Vuggestue og børnehave

8

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


ÅBENT HUS Steiner HF i Odense

R

- ANNA LAURINE 2. HF -

I FR

KA

”Man får en utrolig god skolegang, og man bliver rig på oplevelser.”

MENS A S

I FR

EK

Onsdag 29. januar kl. 17-19

AK T E R

DAGEN VIL BYDE PÅ · Information om Steiner HF og hvilke uddannelsesmuligheder, der efterfølgende åbner sig. · Rundvisning og snak med skolens HF-elever. · Mød skolens rektor og Steiner HF’ens faglærere. · Udstillinger med Steiner HF’ens forskellige fag. · Musik, indtryk, information, godt selskab, Go’ Kaffe, fingermad m.m.

Vi glæder os til at byde alle interesserede - unge som deres forældre - velkomne til et par timers nærvær i Steiner HF’ens navn. Steiner HF er en udvidet HF uden karakterer og eksamen. Du tilegner dig både teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder og arbejdsmetoder pga. bredden i uddannelsen og kan efterfølgende søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

Fordeling af fag på Steiner HF Naturvidenskabelige og humanistiske

Kunst, musik, håndværk

LÆS MERE OM STEINER HF steinerhf-odense.dk Rudolf Steiner-Skolen i Odense · Lindvedvej 64, 5260 Odense S · tlf: 65 95 70 04 · e-mail: hf@rss-odense.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Aktuelt Gotvedenergi Nyt år og nye hold Godt nytår til jer i Højby. Hos Gotvedenergi har det været en flyvende start. Lørdag skrev jeg på Facebook gruppen ”Hjælpsom i Højby” om vores nye underviser, Charles, og hans 2 hold, Tai Chi for voksne og Kung Fu for børn. Vi var sent ude men kære højbyboere, hvor er det fantastisk, at I reagerede og var med til at begge hold kom i gang kun 3-4 dage efter! Tak. Tak fordi I er så engagerede og nysgerrige. Det er en fornøjelse at undervise så mange af jer på vores 14 hold. Ja, der er 14 hold at vælge mellem hos Gotvedenergi, Nr. Lyndelse Vej 4h i Højby, og der er stadig plads på nogle af holdene. Mandag og onsdag kan du gå til Gotvedgymnastik hos Mia. Mandag, onsdag og torsdag kan du gå til ud- og afspænding, også hos Mia. Altid gratis prøvetime, ring: 51 32 20 25 eller kig på hjemmeside under Mias hold www.gotvedenergi.dk.

10

Mandag og torsdag kan du gå til yoga hos Malene. Der er stadig plads om torsdagen. Ring 21 73 69 26. Tirsdag er der Tai Chi for voksne og onsdag Kung Fu for børn hos Charles. Ring: 61 77 77 85. Tirsdag er der hjernetræning med Mette. Infomøde 28. januar med tilmelding. Se andet sted i bladet. Ring: 20 87 23 90. Fredag er der MediYoga med Dorte. Ring: 31 10 06 29. Søndag er der Vinyasa yoga med Begitte. Ring: 24 23 68 69. På hjemmesiden, gotvedenergi.dk kan du se en oversigt over alle hold under aktiviteter, samt holdbeskrivelse under andre hold. Alle undervisere er veluddannede og har mange års erfaring med undervisning. Vi håber du bliver fristet af vores gode tilbud i den smukke sal. Godt nytår Mia, Gotvedenergi

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt Få overskuddet tilbage i hverdagen med funktionel hjernetræning Få overskuddet tilbage i hverdagen med funktionel hjernetræning Har du været syg af kræft, stress eller anden længerevarende sygdom? Har du udfordringer med at koncentrere dig, huske, have overblik og multitaske? Bliver du nemt distraheret og har svært ved at skifte mellem opgaver, samt indlære nye ting? Så er du ikke alene og der er hjælp at hente! Du kan faktisk optræne din hjerne igen, ligesom du kan genoptræne fx din ryg/knæ. Funktionel hjernetræning er som at gå i styrketræningslokalet og træne hjernen. Det er specialiseret træning af hjernen og den evne til at udføre sine opgaver. Træningen er bygget op af forskellige øvelser og udfordringer, hvor sværhedsgraden løbende øges. Øvelserne og intensitet er altid tilpasset dig og dine behov. Undervejs får du strategier, redskaber og øvelser til, hvordan du kan forsætte træningen derhjemme gennem de ting, du laver i din hverdag. Alle kan deltage, du skal blot have lyst til at udfordre dig selv og din hjerne. Overordnet har træningen det formål at udvide og optimere din mentale kapacitet, samt skabe nye forbindelser og styrke hjernens neurale netværk. Det foregår i Højby på Nr. Lyndelsevej 4h hos Mette Krabek, der er ergo- og kropsterapeut, coach og certificeret funktionel hjernetræner. Hun har i de sidste 20 år arbejde med træning af krop, hjerne og psyke.

Træningen foregår enten individuelt eller på hold. Du kan læse mere på http://mettekrabek.com/ og www.senfoelgerogkraeft.dk (kræft). I den kommende sæson har hun følgende hold følgende hold om tirsdagen. Genoptræningshold Kl. 10-11. Start 18.2. Genoptræningshold Kl.15 -16. Start 18.2. Læs om, hvad Conny og Mogens har fået ud af at gå på genoptræningsholdet: • Jeg er ikke så stresset og forvirret længere • Jeg er blevet bedre til at sortere til og fra i hvad jeg skal have fokus på • Jeg husker bedre og koncentrerer mig længere • Jeg har fået større selvværd • Jeg accepterer nemmere det, jeg kan, og det, jeg ikke kan • Jeg er blevet bedre til at give mig selv lov til at være træt og ked af det, når jeg er det – og når jeg så har overskud, så får jeg mere fra hånden • Det var sjov og lærerigt at være sammen med andre, der også har hjerneproblemer. Nu føler jeg mig ikke så ensom med mine problemer længere. • Det var godt at få viden om hjernen og dejligt at snakke med de andre. Det giver mig lyst og mod.

Er du nysgerrig efter at vide mere om træningen og hvordan den kan hjælpe dig? Informationsmøde d. 28.1. kl. 16-17. Kom og hør kort om • Hvordan din hjerne reagerer under sygdom/ pres • Hvad funktionel hjernetræning er • Prøv nogle af øvelserne på egen krop og hjerne • Find ud af hvordan funktionel hjernetræning kan hjælpe dig Gratis prøvetime i Funktionel hjernetræning d. 4.2. kl. 10-11 og 15-16 Kom se om træningen er noget for dig. Før du bestemmer dig for hvordan den bedste måde for dig er, når du skal genoptræne din hjerne, er du velkommen til at komme og prøve træningen en time. Jeg underviser som jeg plejer, så du kan få et realistisk indblik øvelserne. Derudover forklarer jeg • Hvad hjernetræning er • Hvorfor træningen er opbygget som den er • Hvilke udfordringer vil træner ved de forskellige øvelser. Der er afsat tid til spørgsmål og du er meget velkommen til at snakke med Mette efter træningen og høre hvad der er den bedste mulighed for dig Begge dage er der afsat tid til spørgsmål efterfølgende. Tilmelding til begge arrangementer er nødvendig på sms til 28 19 90 60 eller mail mette@krabek.com

• Får du viden hvordan din hjerne fungerer • Indsigt i dine egen strategier gennem fælles snakke • Inspiration til at overføre træningen til din hverdag. Gennem funktionel hjernetræning træner du din hjernes form (de kognitive funktioner) og styrker dit mentale fundament. I takt med at du lykkes i sjove og udfordrende øvelser, genfinder du din energi og tro på dig selv. • Du bliver bedre til at koncentrere dig og fastholde dit fokus • Du får lettere ved at holde overblikket • Du indlærer nye ting • Du lærer at lave flere ting på en gang • Du vil få mere overskud • Du vil føle dig mere tryg og stole mere på dig selv • Du vil få mere tillid og tryghed, når du er sammen med andre. • Du bliver opmærksom på dine egne grænser • Du får indsigt i dine egne strategier, når tingene er svære og hvad du kan gøre for at ændre dem • Du bliver bedre til at acceptere det du kan Du er altid velkommen til at kontakte Mette for spørgsmål og hører mere om, hvordan hjernetræningen kan hjælpe dig på 28 19 90 60.

Gennem dette 12 ugers træningsforløb i funktionel hjernetræning: • Træner du hjernens form og styrker dit mentale fundament.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Aktuelt Af Jeannette Mikkelsen

Allerup Gamle Have Julemarked 24.11. Søndag den 24. november holdt vi julemarked i Allerup Gamle Have. Det blev igen en hyggelig dag, godt besøgt og med fin indtjening til foreningens kasse. I år havde vi udvidet med salg af juletræer og grønt til dekorationer samt boder i laden, hvilket var en god satsning. Vi har allerede nu mange forhåndsbookninger af stande – og vi håber at få endnu flere udendørs boder til næste julemarked. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 29.11. 2020, hvor vi endnu engang sætter gang i julestemningen. Ændringer i bestyrelsen Da foreningens formand, Jimmy Adler Andersen, desværre har været alvorligt syg gennem længere tid, er han fratrådt sin post som formand i bestyrelsen for Allerup Gamle Have. Jimmy har lagt rigtig mange timer i driften af haven, så bestyrelsen mister en ildsjæl med et stort hjerte for Allerup Gamle Have. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: • Jeannette Mikkelsen, konstitueret formand og sekretær • Henrik Schmidt, Næstformand • Lars Hansen, Kasserer • Charlotte Grams, Bestyrelsesmedlem Vi ved derfor allerede nu, at vi får behov for nye kræfter i bestyrelsen til næste generalforsamling – så hvis du brænder for at gøre en forskel for børn og unge i dit lokalområde, så kunne en plads i bestyrelsen i Allerup Gamle Have måske være noget for dig? Hvis ja, så mød 12

op til generalforsamling. Generalforsamling Tirsdag den 25.2.kl. 19 holder vi generalforsamling i Allerup gamle have. Vi har, som ovenfor beskrevet, behov for flere kræfter i bestyrelsen. Bestyrelsens primære opgave er at drive friluftsbadet Allerup Gamle Have. En opgave, der indeholder alt fra at ansætte livreddere til at arbejde sammen med de tilknyttede frivillige omkring praktiske opgaver på bassin, bygninger og selve haven, indkøb til drift af bassin og kiosk og meget andet. Men ud over dette arbejder vi også hele tiden på at udvikle haven. Julemarked, støttekoncerter, fondsansøgninger, f.eks. til børnebassin og bålhytte – så vi har masser at bruge kræfterne på, og mange opgaver for enhver smag og kompetence. Vi holder ca. et bestyrelsesmøde pr. måned, derudover kan man forvente at skulle hjælpe til på arbejdsdage (2-3 pr. år) samt ved de forskellige arrangementer vi afholder i haven. Skulle dette have fanget din interesse, så mød op til generalforsamlingen – vi håber at se mange både nye og gamle ansigter. Støttekoncert søndag den 17.5. Igen i år starter vi sæsonen op med med en festlig åbningskoncert til fordel for bindingsværkshuset i haven, denne gang med Hula Hula band, som spiller op i haven søndag den 17.5. kl. 15. Hula Hula er en tribute til Bamses Venner, og aldrig har du hørt noget, der ram-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

mer så tæt på originalen – der er virkelig smæk(buks) på drengen, når de tygger sig igennem de mange mange hits gennem tiden. Vi satser på en hyggelig eftermiddag for hele familien, og alt overskud fra koncerten vil gå til modernisering af bindingsværkshuset. Så find klapstol og tæpper frem og kom til en hyggelig dag i smukke omgivelser! Børn til og med 14 år, der føl-

ges med betalende koncertgæster, kommer gratis ind inkl. badning (koncertbillet fremvises til bademester). Billetter kan købes via Allerup gamle haves hjemmeside: https://allerupgamlehave.ticketbutler.io/da/e/ stttekoncert-med-hula-hula-bamses-venner/. Early bird frem til 15. januar: 125 kr. 15. januar-14. maj: 150 kr. Fra 14. maj samt ved indgangen: 175 kr.

Vi ses i Danmarks smukkeste friluftsbad Bestyrelsen

Jimmy

en

på vipp


Aktuelt Tekst og fotos: Eric Skovsgaard, sekretær i Gadekærets Venner

En fryd for øjet Nytårsaftensdag 2019

Generalforsamling i GV Der indkaldes til generalforsamling i Gadekærets Venner mandag d. 16.03.2020 kl. 19 i Højby Kirkes Sognehus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af det revisorpåtegnede regnskab til godkendelse. Budgetorientering. 5. Indkomne forslag – (skal være formanden i hænde skriftlig 8 dage før generalforsamlingens afholdelse). 6. Kontingent for næstfølgende år fastlægges. 7. Valg af bestyrelse og 1 suppleant:: Algot Ras-

mussen og Steve Harper er på valg, og begge vil gerne kandidere til en ny periode. – Suppleanten vælges kun for et år. 8. 1 revisor og 1 revisorsuppleant er på valg hvert år. 9. Eventuelt. Bestyrelsen er vært ved et beskedent traktement. Venlig hilsen Bestyrelsen. Nyt om kontingentbetaling Kassereren har udsendt opkrævning til GV’s medlemmer. Har du ikke modtaget opkrævning – eller har du lyst til at støtte Gadekærets Venner, kan du indbetale

beløbet (f. eks. 50,- kr./medlem) på konto 0828-40302799 eller MobilePay: box19611. Hvor står GV med poplerne? På trods af flere henvendelser til Odense Kommune har Gadekærets Venner intet hørt i sagen om de farlige popler. Der skal åbenbart en ulykke til, før Odense Kommune reagerer. – GV har fået tilbud om at fælde træerne, og en lokal beboer har henvendt sig til formanden for GV og tilbudt at hente de fældede træer. I skrivende øjeblik ved bestyrelsen for GV ikke, hvad den skal gøre. – Udover at rykke Odense Kommune endnu en gang. - Begår vi

selvtægt, får vi ganske givet en sag på halsen!

Måske kan den lokale beboer få hjælp til transporten?

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Spejderne

Tak til mange! Fra spejderne i Højby skal der lyde en stor tak til mange, efter at vi har fået et rigtigt godt økonomisk resultat af de forskellige juleaktiviteter. Vi startede med at sælge julestjerner og juledekorationer ved dørsalg rundt i Højby, og her havde vi købt endnu flere julestjerner i forhold til 2018. Alligevel blev der næsten udsolgt takket være borgerne i Højby, men også takket være forældre, der brugte en formiddag på at køre rundt i bil med en flok spejdere. Ugen efter var der allerede fra morgenstunden rift om de flotte adventskranse, gravpynt og dekorationer, som var til salg ved indgangen til Brugsen. Her skal der lyde en tak til alle købere, men naturligvis også til Brugsen, der igen lod os få mulighed for at stå indendørs med vores lille bod. Samtidigt hjalp en flok juniorspejdere med at fylde poser ved kasserne, og her kom der også godt med penge i bøsserne. Det hele kulminerede som sædvanligt ved det store julebanko på Højby Friskole, hvor der blev sat ekstra bor-

de op. Salen var helt fyldt, og der blev afleveret dejligt mange penge ved de forskellige former for spil. Her skal der lyde en tak til alle de sponsorer, der havde givet de mange fine gevinster – uden dem, kunne det hele ikke lade sig gøre. Også tak til de mange fremmødte, hvor der både var kendte ansigter, men også mange nye var med. Tak til jer alle! Til sidst skal der også lyde en stor tak til de mange frivillige, der gjorde det hele muligt. Forberedelserne starter allerede i begyndelsen af november, hvor der bliver lavet juledekorationer, og i 2019 flere end nogensinde. Mange forældre og spejdere har også hjulpet ved de forskellige arrangementer, og alt i alt betyder det, at det samlede overskud endnu engang overgik alle forventninger. Overskuddet går til spejderarbejdet i Højby gruppen og er en god hjælp til, at det er muligt at lave spejderture til en lav pris. Henning Holm Sørensen, spejderven

De mange julestjerner blev hentet fra gartneren til spejderhytten, inden en række biler kørte rundt for at sælge dem 14

Spejderhytten er i november måned fyldt med juleaktiviteter, hvor frivillige laver juledekorationer

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Fra morgenstunden var der mange købere ved Brugsen.

Gymnastiksalen på Højby Friskole var fyldt godt op til bankospillet


Spejderne

Et nyt spejderår er begyndt

Vore sponsorer havde givet mange flotte gevinster til tombolaen og bankospillet

Nyt tag på spejderhytten og nyt udendørs bord Gennem længere tid har der været problemer med taget på spejderhytten – det har været utæt, og det har været mere og mere vanskeligt at gøre det tæt.

• Sidst men ikke mindst et stort bidrag fra 2:1 puljen, som er en del af Odense Kommune Vi glæder os til at få sat gang i arbejdet.

Vi har derfor i løbet af 2019 søgt om midler til at få skiftet taget, og takket være en række sponsorer er det nu lykkedes at skaffe tilstrækkeligt med midler, så taget snart kan blive skiftet.

Det er også lykkedes at skaffe midler til et nyt bord-bænkesæt i genbrugsplast, robust og med stålunderstel, som vi glæder os til at tage i brug i det nye år. Her har Nordea Fonden hjulpet med den nødvendige støtte.

Vi takker derfor følgende for deres støtte: • Sparekassen Sjælland Fonden – del af Sparekassen Sjælland-Fyn • Højby Nyt Fonden • Genbrugsen på Klaus Berntsensvej

Vi takker alle for hjælpen til disse nye tiltag hos spejderne.

Så er vi klar til et nyt spejderår! Og der er masser at tage hul på. Vi skal tage aktivitetsmærker, på besøg på en bondegård, og på forskellige spejderløb. Mad over bål er altid et hit, langt de fleste kan lide det, vi laver, når de selv har været med til at få det til at blive til noget. Dertil skal de jo også lære at hugge brænde - under kyndig vejledning fra voksne -, og ikke mindst at kunne få ild i bålet! Spejderne kommer rundt i Højby og sælger lodsedler d. 1. februar. Vi håber på godt salg og god opbakning, til dem der kommer rundt – tag godt imod dem.

Vi skal også have et magisk spejdermøde med vulkaner, tryllestave og anden trylleri. Samtidig skal vi også på den årlige fastelavnstur, som i år er d. 29.2.-1.3., hvor vi overnatter i vores egen hytte i skoven. Der vil i den forbindelse være gruppemøde/ generalforsamling, hvor vi håber at få nye friske kræfter i grupperådet/bestyrelsen. Der er flere pladser ledige, og det er ikke så farligt endda! Lige som vi også godt kunne bruge et par nye ledere til den dejlige fremgang, vi har haft i efteråret. Vores hjemmeside er blevet aktiv igen – der kan man finde sedler, og diverse andre informationer. Pia Thaarup, ulveleder

Pandekager over bål går aldrig af mode

Henning Holm Sørensen, spejderven

Hvem kender opskriften på denne ret – der ser ud til at være mange gode ingredienser

Det kan knibe med pladsen rundt om bålstedet, når der skal ristes skumfiduser

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Lokalhistorisk Arkiv Af tidligere leder for beboerskolen, - John Eriksen

Højby beboerskole 30 år efter

Borgermøde 1989 Når jeg her 30 år efter omtaler Højby Beboerskole, så er det et billede på de initiativer og tiltag, som blev iværksat i et nyt lokalt samarbejdsforum omkring Ungdomsskolen, Folkeskolen, Friskolen og foreninger i Højby samt lokale ildsjæle. Et samarbejde som udviklede sig til et Samvirke, som havde 2 ben: Det handlede om fritidsaktivitet og folkeoplysning, hvor ungdomsskole, aftenskole og klubtilbud blev sammenlagt med undervisning, foredrag, udstillinger, koncerter og samlingssteder for børn, unge og voksne i Højby. Til16

bud som kørte parallelt med de øvrige foreningstilbud. Det andet var et lokalkontor med leder, kulturarbejdere og socialrådgiver, som sammen med mange frivillige stod for en koordinerende funktion ift. borgere, lokalsamfund og den kommunale forvaltning. Lokalkontoret var et omdrejningspunkt omkring forskellige lokale aktiviteter. Herunder - udvikling og udgivelse af Højby Nyt, som et meget centralt og samlende element for lokalsamfundet Højby. Trafikudvalget som ihærdigt arbejdede for omlægning af

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

trafikken gennem Højby. Initiativtager til køb af Bakkegården, som skulle rumme liv og aktiviteter for musik, kunst og Café. • Højby plakaten som blev til i samarbejde med den lokale grafiker Winther. • Årlige udstillinger i Højby Hallen som viste lokalområdets formåen. • Flere koncerter med bl.a. Linie 3, Trine Dyrholm og det lokale ungdomsband Fielfraz. En væsentlig forudsætning for alle de forskellige tiltag, var tildeling af ministerielle forsøgsmidler og tilskud fra

Odense Kommune. Højby Beboerskole/Højby Samvirke var således med i en udstilling på Christiansborg som et bud på, hvordan et lokalsamfund kunne organisere sig. Lokalsamfund er udfordret når det handler om frihed og om fællesskab, tilhør og engagement. Det forudsætter både tid og lyst til at gøre noget og til at være sammen, om fysisk nærvær og tilstedeværelse og om friere rammer, som man skal kæmpe for. Og netop tiden er en mangelvare i dag, for der er så


Lokalhistorisk Arkiv mange andre fællesskaber og gøremål som skal puttes ind i døgnets 24 timer, og man vil så gerne nå så meget som muligt. Men, hvis lokalsamfund skal bestå, skal det prioriteres; man skal bidrage, fordi det giver mening, og så er vi ved det egentlige: Oplevelsen af fællesskab, der hvor man bor og har tilhørt. Det giver følelsen af tryghed og oplevelsen af sammenhold. Det er fundamentalt for, at vi trives som mennesker. Sådan har det altid været, og sådan vil det også være i fremtiden, men vi glemmer det ofte. Historisk set, har Højby altid været ressourcestærk. Højby er i dag et aktivt lokalområde, men det er ikke tilfældigt. Ser man tilbage i historien, så har Højby altid været et åbent og dynamisk lille ressourcestærkt samfund, som i de sidste 200 år har udviklet sig fra nogle gårde om en kirke på en åben mark, til landsby, til forstad til Odense. Med gårdene kom der arbejdspladser, almueskole, friskole, mejeri og andelsbevægelse, Klaus Berntsen, Skytte og Gymnastikforening, Dannebrogsforening, Foredragsforening m.fl - - og så kom kommunalreformen i 1970. Her skete der en udvikling fra det nære og forpligtende, til det store og uvedkommende. Over 1300 små sognekommuner og købstæder blev sammenlagt til 275 kommuner, hvorved Højby kom ind under Odense. Udbygningen tager fart, Højby vokser og bliver en forstad som er underlagt centrale beslutninger fra Odense. Dette er med til at vække den lokale bevidsthed, og tankerne om Beboerskolen udvikles.

I 1984/85 går foreninger og institutioner i Højby sammen i et overordnet forum (Samvirke) og etablerer sig med dels et lokalkontor som servicerer og koordinerer og dels en “beboerskole,” som etablerer folkeoplysning og aktiviteter i samarbejde med aktører, foreninger og institutioner. Højby vil selv, - og kan selv! 30 år efter beboerskoletiden er det synlige bevis i dag Bakkegården, Bakkegårdens Musikskole og Højby Nyt som væsentlige og bæredygtige elementer i Højby. Men ikke mindst var Beboerskoletiden dengang starten på den strømning, som i de sidste årtier handler om græsrødder, borgerinddragelse og andre og nye måder at organisere sig og have indflydelse. Lokalsamfundet i Højby er ikke udfordret som flere andre. Højby gør selv, vil selv og kan selv. Det kan man se når man læser Højby Nyt, og hører fra mange beboere. Den lokale Højbybevidsthed og engagement er der stadig: Det ser man med etableringen af “Højby bestemmer” og de mange projekter samt flere nye foreninger, og Ikke mindst Højby Seniorforening, hvor det er mange af de personer fra dengang i beboerskoletiden, som står bag og stadigvæk er en vigtig del af fællesskabet.

Af Hans Henning Klint

Kommentarer til 'Højby Beboerskole 30 år efter' Højby Nyt nævnes i afsnit 3 som en del af Beboerskolen. Det er ikke korrekt, Højby Nyt er 'kun' 28 år og blev startet i 1992, efter at Beboerskolen som helhed ophørte. Beboerskolens lokalblad indtil 1991 hed Højby Avis. Hvis man vil læse mere om de aviser, som gennem tiden har eksisteret i Højby kan man i Højby Nyt nr. 1 fra 2012, side 24, læse indlæg af Paul Georg, Lokalhistorisk Arkiv, http://hbnyt. dk/flash/2012-1.html. Artikel om blade i Højby: http:// hbnyt.dk/Indlaeg_fra_bladet/20_aar_med-hojby-nyt. pdf

I sidste afsnit nævnes Bakkegården, Bakkegårdens Musikskole, Højby Nyt og Højby Seniorforening som væsentlige elementer i Højby. Jeg kunne godt tænke mig, at der også var plads til at nævne Højby Skytte & Gymnastikforening. Den havde trods alt 150 års jubilæum i 2016, har 10 afdelinger med endnu flere idrætsgrene, har over 2000 medlemmer og har taget medansvar (økonomisk og praktisk) for mange tilbud i Højby, herunder de aktiviteter, som er sat i gang gennem Højby bestemmer.

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Børnehuset Syvhøje Af Stine Søberg

Arbejdsdag Først skal det lyde en stor tak til de forældre der hjalp til ved vores arbejdsdag i oktober måned. Vi værdsætter den store hjælp og vi ved at der altid bliver knoklet til sådan en arbejdsdag. Vi medarbejdere og børn bliver så glade når vi møder ind efter en weekend, hvor der har været arbejdsdag og kan se alt det flotte arbejde, der er blevet lavet for vores hus. Det er ikke kun økonomien, det handler om, men det handler også rigtig meget om det fællesskab, der opstår på sådan en arbejdsdag mellem vores forældre og børn – børn imellem. Dernæst skal det også lyde en kæmpe tak til Netto, som ved vores årlige bustur i september donerede nogle gode, velsmagende æbler. December måned Endelig blev det december måned i Børnehuset Syvhøje, og det er altid en måned, børnene, såvel som vi voksne, glæder sig til. Der skal julehygges til den helt store guldmedalje. Der skal pyntes op til jul på alle stuer, der skal holdes hyggelige julesamlinger nede i kælderen for alle børn, der skal bages, øves Santa Lucia til juletræsfesten, og nisserne kommer på besøg. Hver stue har deres egne nisser. Nisserne kommer på skift hjem til alle børn, og der bliver skrevet et brev fra nissen som bliver læst op på stuen dagen efter. Nisserne kan være rigtig søde, men de kan bestemt også være drillenisser, og det er altid sjovt at høre, når børnene kommer glade og fortæller, hvad nissen har lavet af ballade hjemme hos dem. Her i huset er de voksne også nisser for hinanden, og bør18

nene går meget op i og holder øje med, om der bliver drillet på kryds og på tværs. Den årlige juletræsfest Traditionen tro har vi selvfølgelig vores årlige juletræsfest, og den dag glæder vi os alle sammen rigtig meget til. Specielt på selve dagen kan børnene næsten ikke vente på, at det bliver eftermiddag, og mørket sænker sig, for så er tiden endelig kommet. Inden alle forældre kommer, hænger vi lanterner rundt ude på legepladsen og nede på vores naturlegeplads, så det ikke er alt for mørkt og for at skabe hygge. Vi starter altid nede på vores naturlegeplads, hvor den står på gløgg lavet på bålet, æbleskiver og saft til alle børn. Vi er så heldige, at vi har nogle forældre, som hjælper os med at lune æbleskiverne, så de står klar til alle forældre og børn. Lotte (vores leder) byder velkommen til alle. Når tiden nærmer sig 16.30, kalder Lotte alle stjernerne (de kommende skolebørn) ind, da de skal gå deres flotte Lucia show. Hvis vi er heldige, så kommer julemanden også og besøger os, hvis man har været sød. Men vi har jo selvfølgelig kun søde børn her i Børnehuset Syvhøje, så selvfølgelig kommer den søde julemand. I ønskes alle et lykkebringende nytår fra os i Børnehuset Syvhøje.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Skolerne Af Susan Buer Toldam, lærer og skolebibliotekar

35 unge forfattere udgiver deres bøger på Højby Skole Det sker indimellem, at biblioteket får besøg af en børnebogsforfatter, men hele 35 i samme periode er noget af en sjældenhed. Det skete ikke desto mindre, da 1. A og 1. B ved en bogreception i december på Højby Bibliotek præsenterede deres helt egne bøger. Bøgerne er skrevet i en app, der hedder “Skriv og Læs”, som giver børnene mulighed for at skrive deres egen tekst, lægge billeder ind og evt. indtale deres tekst. På den ene linje skriver børnene ordene, som de tænker, de skal staves. På linjen under skriver læreren de korrekt stavede ord. Til sidst bliver det hele printet og sat sammen som en fin, lille letlæsningsbog. Felix, Silje og Malthe fra 1. A var begejstrede for projektet. Silje var især glad for, at de blev printet, så man nu

kan låne dem på biblioteket: “Det var sjovt, fordi så kunne man også selv læse dem, når de var udgivet på biblioteket.” Felix havde også fremtidsperspektivet med: “Det var meget sjovt. Så blev man også bedre til at lave bøger, hvis man skulle være sådan en, der lavede bøger.” Det var straks mere udfordrende at få et svar på, hvad der var sværest. Malthe mente, at “de var meget, meget let” og Felix var enig. Ifølge Silje var det bedste ved det hele til gengæld, at man fik lov at lave sin helt egen bog. De tre fra 1. A har endnu kun læst deres egen bog, men de kan, ligesom alle os andre, komme ned på biblioteket og låne en “Skriv og læs”-bog ved skranken. Her er bøger om alt fra julen og fodbold til dyr og PlayStation 4.

Silje, Felix og Malthe viser deres bøger

Fra Siljes bog “Min hobby”. Øverst er Siljes tekst, nederst er lærerens.

1. A sammen med dansklærer Iben Brink Haahr

Læs Højbynyt – så ved du altid hvad der sker i dit eget lokalområde! www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Skolerne Af Henrik Møller, souschef Højby Skole

Kreativitet og læring Højby Skole er med i et landsdækkende udviklingsprojekt, hvor eleverne arbejder med deres kreative og innovative evner. Projektet har titlen Gamed Based Learning, og Højby Skole deltager med 5. og 7. årgang i dansk, matematik og naturfag. Ideen er at arbejde med digitale og analoge spil på en innovativ måde, der samlet set styrke elevernes evner til netop at tænke kreativt, innovativt og arbejde sammen med andre. Hvert forløb har naturligvis et fagligt indhold, og i dag er det klimaproblemerne, der er på dagsordenen på 5. årgang. Tidligere har årgangen arbejdet med et emne om online kommunikation. Onsdag morgen summer det af energi og nysgerrighed hos 5. årgang, når man træder ind i klassen. Eleverne arbejder i grupper omkring deres nyudviklede spil, hvor vandets kredsløb er emnet. Overalt er der heftig aktivitet rundt i grupperne. Det er tydeligt at mærke, at projektet har ramt og motiveret eleverne. Der bliver klippet, bygget, skrevet og diskuteret i et væk rundt omkring i grupperne, hvor det ene flotte spil efter det andet bliver produceret. Der bliver bygget i pap og modellervoks samtidig med, at elevernes computere er lige ved hånden. “Men det er lidt stressende her til sidst, for vi skal være færdige lige om lidt”, fortæller en elev engageret, mens de sidste spillebrikker bliver klippet færdige. I den ene gruppe har eleverne fremstillet spillebrikker, der 20

forestiller fisk, blæksprutter, søstjerner og skildpadder, og eleverne fortæller med begejstring omkring spillets formål. “Der er alt for meget plast i vores have, og det påvirker dyrelivet”, fortæller Emilie Vedel Sørensen fra 5.A. “Vi selv fundet på ideen og reglerne, og lavet brikker og det hele”, fortæller hun med begejstring i stemmen. En anden gruppe er ved at lægge sidste hånd på deres spil, der har tydelige referencer til det kendte Matadorspil, hvor der spilles med vand som tema. På spørgsmålet om, hvad de lærer ved at arbejde med Gamed Based Learning, svarer Emilie Vedel Sørensen fra 5.A: “Det er fedt at arbejde på den her måde, det er mere kreativt, og det gør det sjovere. Vi får lov til at designe vores egne spil med brikker og regler. Det er en rar måde at lære på, og vi får også snakket med nogle, som vi måske ikke snakker med normalt, fordi vi skal være i gruppe sammen. Så vi lærer også at samarbejde bedre.” Emilie fortsætter begejstret med at fortælle, “at det overrasker mig, hvor meget vand vi bruger, og hvor meget plast, der havner i vores have. Så jeg har lært meget nyt om forbrug af vand og plast. Det er rigtig sjovt at arbejde med GBL, og jeg glæder mig til vi skal i gang med næste projekt” Stemningen i klassen fortæller, at det ikke kun er Emilie, der er blevet motiveret af arbejdet. Eleverne er koncentrerede og arbejder ivrigt med at nå deres deadline. En af klassens lærere er Peter Hededam, der er klassens

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

natur- og tekniklærer. Peter fortæller, at der er mange gevinster ved arbejdet med Game Based Learning projektet. “Her får vi koblet det fagfaglige arbejdet, i det her tilfælde arbejdet med vandressourcer og klimabelastninger, med elevernes kreative og innovative kompetencer. Den faglige læring er selvfølgelig rigtig rigtig vigtig, men når vi arbejder på den her måde, lægger vi flere lag på. Eleverne lærer designprocesser og kreativ kritisk tænkning på en anden måde, end den de normalt bliver præsenteret for.”

Mere når Peter ikke at fortælle, inden der er bud efter ham fra en gruppe, der har brug for hjælp til deres nyopfundne spil. Game Based Learning projektet fortsætter i næste skoleår på Højby Skole og projektet følges løbende tæt af forskere, der studerer virkningerne af denne undervisningsform. Særligt har de kik på de såkaldte “21. century skills”, som blandt andet dækker over evnen til at tænke kreativt, innovativt og kritisk. Læs mere på www. gbl21.aau.dk

5. årgang arbejder med spilbaseret læring, hvor emnet er vand.

Kreativiteten og samarbejdsevnerne bliver udfordret, når eleverne skal udvikle deres egne spil


Skolerne Af Henrik Møller, souschef Højby Skole

Tradition i en moderne forklædning Traditioner fylder en del på Højby Skole, og ikke mindst årets krybbespil er en tradition, der er en fast del af programmet i julemåneden. Skoleleder Pia Nielsen fortæller, at “Vi lægger vægt på traditioner her på skolen, idet de binder vores elever sammen, og de danner rammen for gode fællesskaber. Traditioner er også et vigtigt element i den opgave, vi har i forhold til at arbejde med elevernes dannelse. Så, ja vi arbejder gerne med og prioriterer traditionerne her på skolen.” Årets traditionelle krybbespil, hvor fortællingen om Jesusbarnets fødsel bliver omdannet til et skuespil fremført af 3. årgang, er en af Højby Skoles faste traditioner. Normalt bliver stykket, efter længere tids arbejde med skuespil, rekvisitter, replikker og sang og musik opført i Højby Kirke. I år var opførelsen henlagt til skolens samlingssal, der lagde gode rammer til en nyfortolkning af den gamle fortælling. Eleverne fra 3. årgang var spændte og nervøse, men også godt forberedte, da de gik på scenen foran kammerater og forældre. Scenen var sat for en noget anderledes fortolkning, end den vi normalt forbinder med historien om Jesus´ fødsel, idet historien var blevet omskrevet og henlagt til en moderne tid, hvor der blandt andet blev gjort brug af mobiltelefoner, elløbehjul og Ipads i en spændende og nytænkende kombination.

Arbejdet med eleverne fra 3. årgang har klassens lærere og pædagoger brugt en del tid på, og i processen med at udvikle en moderne fortælling er der både arbejdet med danskfaglige begreber, der er arbejdet med kropssprog, stemmeføring, sang osv., så alt i alt har forberedelserne trukket veksler på mange af elevernes kompetencer. Lene Hansen, matematiklærer i 3. A, har været en af tovholderne i arbejdet, og hun fortæller om en årgang, der har arbejdet virkelig godt med processen med at omskrive fortællingen til en moderne julefortælling anno 2020. “Eleverne har arbejdet virkelig godt, og de er kommet med mange gode og sjove inputs i skriveprocessen, og jeg er imponeret over den koncentration, som de har vist. Ikke mindst har selve skuespilsdelen overrasket mig, og for mange elever var det deres debut ud i skuespillet, hvilket i sig selv kan være noget grænseoverskridende. Eleverne har vist gode evner i den disciplin, og alt i alt har det været en rigtig god oplevelse at være en del af” Men sikke en forestilling der kom ud af alle forberedelser og anstrengelserne. Da krybbespillet sluttede, blev 3. årgang behørigt hyldet for deres modige og spændende fortolkning og fremførsel af deres moderne bud på en gammel fortælling. Klapsalverne talte deres tydelige sprog om, at traditioner forklædt i en moderne indpakning godt kan være et hit.

Højby Skoles krybbespil i moderne forklædning

*Sjælens Vej Tilbyder psykoterapi, hypnose, healing og spirituel rådgivning. Slip af med traumerne, der styrer dit liv. Få det bedre med dig selv.

Susan Jørgensen Gammellungvej 9, Allerup 5220 Odense SØ Tlf. 5130 3342 mail@sjaelensvej.dk www.sjaelensvej.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Skolerne Af Eva Stentebjerg Lethan på vegne af Højby Friskoles Støtteforening.

Jul på Højby Friskole Endelig blev det december måned igen. En måned som de fleste børn ser meget frem til. Det er også en måned, hvor der tit er travlt med, at der skal klippes og klistres, spilles julekomedie i SFO´en, gås Lucia, ses julekalender og ikke mindst så skal der hygges. På Højby Friskole er der desuden tradition for, at der afholdes juletræsfest den sidste skoledag inden jul. I år var der lavet lidt om i måden, festen blev afholdt på. Alle blev som altid modtaget af Lotte og i år også af begynderklassen og 4. klasse, som sammen sad på de to trapper i fællesrummet med nissehuer på og sang julesange. Det var meget smukt at blive modtaget på denne måde og gav en virkelig hyggelig julestemning lige fra starten. I år havde skolen tænkt festen lidt anderledes grundet skærpede sikkerhedsregler fra beredskabet. Alle, der ville ind i hallen, fik derfor et armbånd, så der på den måde var styr på antallet i hallen. Herinde kunne man endnu en gang opleve nissemor og nissefar danse om juletræet med alle børn. Desuden var der også uddeling af slikposer efter dansene om juletræet. Senere kunne der opleves et smukt engleoptog med elever fra 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 5. klasse og 6. klasse, og igen læste 6. klasse juleevangeliet op. Traditionen tro var det igen 7. klasse, der herefter spillede julestykket. I år hed julestykket ”Lotte aflyser juletræsfesten”. Til sidst var der fælles kædedanse i hallen for både børn og voksne. For at få flere rundt på skolen i år, var der ude i klasselokalerne dækket op til, at man kunne sætte sig og spise de 22

lækre sandwich eller pølser med brød, der kunne købes i fællesrummet ved forældrerepræsentanterne fra klasserne. Desuden havde forældrerepræsentanterne en bar i et af de store klasselokaler. I det tilstødende lokale havde Støtteforeningen lavet en bod med lykkehjul, hvor der kunne vindes en masse pakker. Faktisk var det blevet til knap 600 gaver hentet ind fra sponsorer og bidragsydere rundt omkring i Odense. Støtteforeningen er dybt taknemlige for alle de fine gaver, vi har modtaget af sponsorer og bidragsydere, og disse er nu givet videre til de heldige vindere. Der skal derfor lyde et stort tak til alle dem, som gjorde dette muligt for os i Støtteforeningen. Endelig vil vi fra Støtteforeningen gerne sige mange tak for endnu en utrolig dejlig juletræsfest på Højby Friskole.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Skolerne På vores skole kender alle alle

HØJBY FRISKOLE Tradition og fornyelse

Rebekka, 4. klasse

På vores skole passer de store elever på de små Sandra, forælder

Skriv op på vores hjemmeside med NemID

På vores skole er alle venner, selvom man går i forskellige klasser Noah, 2. klasse

På vores skole har vi meget tøj i glemmekassen Selma, 2. klasse

Hestehøjvej 80 · 5260 Odense S · 65 95 82 24 · kontor@hoejby-friskole.dk · www.hoejby-friskole.dk

Nyt spændende boligområde i Højby 14 lækre 4-værelses boliger på 105m2 udlejes. Boligerne er centralt beliggende i Højby, tæt på SDU og Nyt OUH. Indeholder: • Stort køkken med kvalitetshvidevarer fra Siemens. • Unik vinduesløsning giver godt lysindfald på værelserne på 1 sal. • Toilet i både stueplan og på 1. sal. • Vaskemaskine og tørretumbler fra Siemens. • Egen stor afskærmet terrasse samt parkeringsplads til hver bolig. Boligerne er indflytningsklar fra april 2020.

Kontakt Tina Sørensen for yderligere information på 5363 3090 eller tina@studio23.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Café Bakkegården

Bakkegården åbner igen Mens foråret lader venter på sig, byder Bakkegården ind med friske tilbud i en broget buket, som vi håber, I vil hygge jer med, mens vi venter på lysere tider. Vi glæder os til at byde jer velkommen på Bakkegården. Cafémøde Den første søndag i det nye år mødte omkring 30 friske frivillige – nogle holdt stadig afslapning under varmere himmelstrøg - op til en hyggestund med kaffe og kage for at få de sidste arbejdsopgaver fordelt.

Alt gik som smurt i olie, og inden vi så os om, var vi klar til vores fremtidsquiz og masser af hyggesnak. Tilmelding Tilmeldingerne er så småt ved at indløbe, da hjemmesiden www.foreningen-bakkegaarden.dk er opdateret. Husk at tilmelde jer. Dette kan gøres på mobil 23 32 43 19 eller mail: bakkegaardenhojby@gmail.com

Hyggespisning

for familier, enlige og alle mulige former for grupperinger Entré: Gratis Hovedret: Hamburgerryg m. flødekartofler og salat Voksne 75 kr. / børn under 12 år 25 kr. Dessert: Isdessert. 25 kr. voksne og børn

24

Tarteletaften

Entré: Gratis Menupris 140 kr. Hovedret og dessert samt kaffe

På gensyn på Bakkegården Venlig hilsen Karin

Fredag den 24. januar 2020. Bemærk kl. 17.30

Bakkegården genlød af glade stemmer fra babyer, unge, forældre, ældre, enlige, ugifte, gifte, ja, alle mulige sidst vi afholdt hyggespisning, så derfor fortsætter vi successen.

Fredag den 31. januar kl. 18.30

Glæder os til at se jer Vi vil gerne have tilmeldinger senest 2 dage før, så vi frivillige har et pejlemærke at købe ind efter, men der vil altid være plads til efterbestillinger. På gensyn på Bakkegården

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Så gør vi det igen…. Ja, hvad er det nu, vi gør for ottende gang – TARTELETTER - selvfølgelig, lige så mange du/I kan spise. Vi vil bestræbe os for at lave anderledes, nyt, interessant og velsmagende fyld, men

selvfølgelig også en enkelt med høns i asparges – den velkendte klassikker. Vi håber på en rigtig hyggelig aften i de sprøde skallers tegn.


Café Bakkegården Fredag den 7. februar 2020 kl. 18.30

The Quiggs

Entreé 150 kr. Hovedret: Marineret nakkesteg m. rodfrugtmos, glacerede rødbeder og sauce. 90 kr. Dessert: Tærte m. abrikos, glacerede æbler og vanillacremefraiche. 25 kr.

"The Quiggs" er en skotsk/ dansk duo, der består af ægteparret Stephen og Pernille Quigg. Stephen Quigg er en veletableret folkesanger og tidligere medlem af den legendariske skotske folkemusik gruppe "The McCalmans". Gruppen gæstede Danmark igennem mange år, helt op til bandets ophør i 2010. Herefter vedligeholdt Stephen forbindelsen til Danmark og har i de senere år optrådt sammen med sin danske hustru, Pernille Quigg, som også er folkesanger og sangskriver. Stephen og Pernille deler en fælles fornemmelse for folkesangens tradition og fortsætter med at turnere i Skotland, Danmark, Tyskland og Holland med stor success.

Kombinationen af de to stemmer i tæt harmoni i både traditionelle og nyskrevne sange krydret med anekdoter og et strejf af humor har vundet stor ros fra både publikum og arrangører p.g.a. dens afvekslende karakter og mange fine nuancer. En koncert med "The Quiggs" er en chance for at høre folkesang og musik i dens oprindelige form - simpel og udtryksfuld, smukke harmonier, og sange, der søger publikums deltagelse. Glæd jer til skotsk aften i godt selskab med Stephen på guitar, bodhran, banjo og fodstampende sange samt Pernille på guitar og med en stemme beskrevet som det klare krystal.

Fredag den 21. februar 2020 kl. 18.30

Ginsmagning Entré: 360 kr. – hovedret, dessert og kaffe Menu: Hovedret: Svinemørbrad m. bacon, perlebyg salat og hvid chokolade-citron sovs. Dessert: Gin is-sorbet.

Er der forskel på gin? Betyder det noget, hvilken tonicvand, man blander med? Kan man blande cocktails med gin? Alt det vil Egon Aaberg gøre os meget klogere på. Egon vil præsentere os for speciallavet gin fra et destilleri i Frankrig.

Gin med tilsat smag. Vi får også smagt kvalitetsgin fra et dansk bryggeri i Målev. Vi kommer vidt omkring! Vi glæder os til at se jer til en hyggelig ginsmagningsaften!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Café Bakkegården Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.30

Vegansk oplevelse Entré: 150 kr. Veganske smagsprøver, et glas vin og kaffe

Tænker du: Hvad vil det sige at være veganer? Hvad spiser en veganer? Er det svært at være veganer? Hvorfor vælger man at blive veganer? Eller hvad er egentlig forskellen på en vegetar og en veganer?

Så grib fat i veninden eller kom bare selv og få en smagsprøve på dejlig lækker vegansk mad. Der vil være forskellige smagsoplevelser, og samtidig vil der være mulighed for at stille spørgsmål til en veganer, hvis der er ting, du er nysgerrig på eller undrer dig over.

Det bliver med garanti en spændende og hyggelig pigeaften, så vi ses!

26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Fredag den 28. februar 2020 kl. 18.30

Dr. Rolf og Kanylerne Entré: 180 kr. Hovedret: Marineret skinkecoulotte med stegte rodfrugter, spidskålssalat og kartofler. 90 kr. Dessert: Bailey fromage. 25 kr.

Ole Rolf: Guitar og sang Henrik Baunkilde: El guitar Jens Holgersen: Kontrabas Klavess Larsen: Percussion, banjo Siden Dr. Rolf & Kanylerne udsendte deres første album HAN PRØVER BARE AT FINDE HJEM i sommeren 2018, har de været travlt optaget af diverse jobs, men også en længerevarende investering af tid og engagement i musikshowet X Factor 2019. De nåede målet, nemlig deltagelse i Live shows. Og slog undervejs 3 rekorder: 1. De ældste deltagere nogensinde i programmet. 2. Det første band nogensinde i programmet. 3. De første, der optrådte med egne sange i programmet. Det er de rimeligt stolte af. Nu er de klar til at komme ud med deres store bagkatalog af selvskrevne sange, der vil høres og lyttes til. Thomas Blachmann er ikke den eneste, der elsker lyrik-

ken i Dr. Rolfs musik, og sangene kan høres igen og igen (tjek dem ud på Youtube/Dr Rolf). Synergien i bandet er bemærkelsesværdig – Dr. Rolfs skæve vokal pakkes ind og bakkes op af Henrik Baunkildes guitarguirlander af vellyd, Jens Holgersens stilsikre og befriende tighte flyverbas og Klavess Larsens perfekt swingende rytmeshow på alt andet end et gammeldags trommesæt. Musikken er bygget op omkring Ole Rolf Lassens (Dr Rolf) sange om stort og småt i livet.


Café Bakkegården Fredag den 6. marts 2020 kl. 18.30

Fredag den 13. marts 2020 kl. 18.30

Classic light med Kamilla Sørensen og Kristine Eiler Ernst

Me and Maria Entré: 160 kr. Hovedret: Kyllingepostej med salat og kartofler. 90 kr. Dessert: Tiramisu. 25 kr.

Entré: 150 kr. Hovedret: Mørbradgryde m. ris og salat. 90 kr. Dessert: Whiskyfromage. 25 kr.

Kristine Eiler Ernst

Kamilla Sørensen

Vi har endnu engang inviteret pianist Kamilla Sørensen sammen med en dygtig operasanger. Denne gang er det Kristine Eiler Ernst, som er et kendt ansigt i Højby, blandt andet fordi hun har undervist i Bakkegårdens Musikskole. De to dygtige damer vil underholde os med både kendte og måske knap så kendte

sange. Programmet består primært af nordiske sange og lieder, af bl.a. Grieg, Carl Nielsen og Lange-Müller. Der bliver også mulighed for at høre lidt klavermusik og synge med på et par fællessange. Vi glæder os til at invitere jer til en hjertevarm musikalsk oplevelse!

EBBA OG EJVINDS BIAVL

Her er Naturhonning fra den lokale biavler.

Honning er fantastisk.

Ved biernes bestøvning af planter, træer og buske giver det mange bær og frugter til gavn for mange fugle og dyr. Derfor køb kun honning, som er produceret af de lokale biavlere, det vil gavne den lokale planteflora og give et levende fugle og dyreliv. Se det store udvalg af biernes produkter på Lindved Møllevej 35 mellem kl. 8-18 Ebba og Ejvind Tlf.nr. 6595 7816 / 2125 3992 e-mail : ebbaogejvind@webspeed.dk

ME AND MARIA er Maria Anna Rosenberg på vokal/ keyboard og Johannes Pehrson på basguitar/vokal. De to erfarne sangskrivere kommer fra vidt forskellige steder i musikken – Maria med baggrund i musicalen og kirke, og Johannes i rocken. Det var derfor ikke en selvfølge, at deres veje skulle krydses. Men deres fælles ønske om at skabe musik, der er nærværende og ægte, har forenet dem i denne poetiske duo siden 2015. Sange der tænder lys i mørket Kom og nyd en intim koncert, hvor duoen ME AND MARIA skaber rum til ro og fordybelse med smukke blide sange, stemningsfuld lyssætning og eftertænksomme fortællinger. Med deres musik forsøger de at skabe plads. Plads til alle følelser, også de svære. Deres erfaring er, at jo mere man kan dele ud af oplevelser om ensomhed, angst, sorg osv, jo sværere får de følelser ved at vokse og overtage sindet. På den

måde bruger de musikken til at tænde lys i mørket," siger Maria Anna Rosenberg. Man kan forvente en aften med masser af nærvær og høj kvalitet. Læs mere og følg ME AND MARIA her: https://www.youtube. com/c/MEANDMARIA

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Café Bakkegården

Fritidstilbud for alle på Bakkegårdens Musikskole Bakkegårdens Musikskole er en aftenskole for alle, der har til huse på Bakkegården, Svendborgvej 319 – lige i hjertet af Højby. Vi tilbyder undervisning til børn og voksne, alle hverdage formiddag, eftermiddag og aften. Vi tilbyder instrumentalundervisning på violin og bratsch ved Bruno Sanches, klaver ved Mogens Pedersen, guitar og ukulele ved Ellen Hansen, harmonika ved Torild Aasen, og så tilbyder vi igen sang/stemmetræning med Lise Haavik, som underviser. På Højby Akademiet, ved Ole Jeppesen, er der fængslende foredrag, om dansk samtidshistorie, aktuelle emner, kunst og kultur – hver tirsdag formiddag, på Bakkegården fra kl. 10.00 -12.30. Onsdag aften kl.20.00 er der Sammenspil for strygere: en gruppe der pt. består af seks violiner, to bratschister og en cello. Sammenspillet er for dig der gerne vil opleve det musikalske fællesskab og

dermed sætte din øvning i nyt perspektiv, samt udvikle dig musikalsk – repertoiret er bredt og varieret, med arrangementer der er lavet så strygere på alle niveauer kan være med. Det er Bruno Sanches der leder sammenspillet, han er uddannet bratschist med kandidatuddannelse fra Syddansk Musikkonservatorium.

Bakkegårdens Musikskole & Højby Beboerskole Svendborgvej 319, Højby Skoleleder Ellen Hansen tlf. 60 88 16 82 bakkegaardensmusikskole.dk

Bakkegårdens Musikskole er et oplysningsforbund der fungerer efter regler under folkeoplysningsloven, - vores undervisning er for alle, der vil lære mere. Går du og mangler undervisning til din interesse eller på dit instrument, er du velkommen til at kontakte os, da vi gerne starter nye tiltag op. Du kan se mere om os på bakkegaardensmusikskole. dk. Vel mødt til den nye sæson – du er også velkommen til vores forårskoncert torsdag d. 30. april – hvor vi byder på musik, kaffe og kage.

Højbylund Ældreklub Hoebylund-aeldreklub.dk Fælleshuset, Nørrelunden 70 Fra 10-13: Hyggeligt samvær Fra 13-16: Banko, underholdning eller ture ud i Danmark 28.1. kl. 10-13: Hyggeligt samvær Kl. 13-16: Banko Kaffe 10 kr. Boller og kage gratis. 4.2. Kl. 10-16: Hyggeligt samvær Fastelavn /hotdog 50 kr. . 11.2. Kl. 10-13: Hyggeligt samvær Kl. 13-16:Banko kaffe 10 kr. Boller og kage gratis. Kl. 10-16: Hyggeligt samvær.

28

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Medlemsmøde. Lagkager. 25.2. Kl. 10-13: Hyggeligt samvær. Kl. 13-16: Banko Kaffe 10 kr.. Boller og kage gratis.. 3.3. Kl. 10-12: Hyggeligt Samvær. Kl. 12-16: Generalforsamling. 2 stk smørrebrød. 10.3. Kl. 10-13: Hyggeligt samvær. Kl. 13-16: Banko Kaffe 10 kr.. Boller og kage gratis. 17.3. Kl. 10-12: Hyggeligt Samvær. Kl. 12-16: Mad fra Ryslinge. 100 kr. Musik: Palle.


Café Bakkegården Af Ole Bøttiger

Kunst på Bakkegården med Gitte Kaa

Gitte Kaa Næste i rækken af kunstnere på Bakkegården er Gitte Kaa. Gitte bor i Odense, og med baggrund som grafiker,er hun lidt af en multikunstner. Udover selv at male, arrangerer hun tegne-/male- sessioner for børn, f.eks. på helsemesser, hvor Gitte med sit Cirkus Cmyk underviser dem i farvelære, samtidig med de selv prøver at tegne og male. Gitte skriver om selv og sin kunst: Jeg er oprindelig handelsuddannet, men da min passion er at udtrykke mig i farver og streg, tog jeg, da jeg var i trediverne, en grafisk uddannelse. Her fik jeg endnu et spændende værk-

tøj, nemlig Photoshop. Sammen med fotografiet gav det de vildeste digitale muligheder, som jeg senere kom til at undervise i på teknisk skole. Nu er jeg igen tilbage ved maleriet, hvor jeg har overgivet mig til de grafiske primærfarver, og derfor kun bruger Cyan, Magenta, Yellow og Black, som er de farver, vi finder i printeren og på offsettrykkerier. Gitte udstiller på Bakkegården fra omkring 1. marts og et halv år frem. Det drejer sig om to udstillinger. De første 3 måneder viser Gitte sine malerier, som er præget af hendes spirituelle tilgang til livet. Derefter udskiftes malerierne med fotografier optaget i naturen. Har du lyst til at træffe Gitte, og se hendes billeder, er du velkommen til at besøge udstillingen. Der afholdes fernisering søndag den 22. marts 2020 kl.14 til 16. Der er gratis adgang og alle er velkomne. Du kan også ringe på 23 32 43 19 og aftale et tidspunkt for besøg. Du kan også finde Gitte på Facebook.

Blåkvinde

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Højby Bridgeklub Af Ella Myhring

Sæson i fuld gang! Hverdagen i Højby Bridgeklub kører på skinner med 2 eftermiddags- og 2 aftenhold. Vi har 142 medlemmer, men vi har plads til mange flere både nu og til næste sæson. Onsdag aften er det muligt ganske gratis at komme ”på prøve” resten af sæsonen eller bare et par gange her i løbet af foråret.

Hjemmesiden Hold øje med vores hjemmeside bridge.dk/4521, hvor alle oplysninger om begivenheder, hold og klubben generelt findes. Venlig hilsen Højby Bridgeklub

SuperBrugsen Cup Den traditionsrige event, SuperBrugsen Cup, løber af stabelen ind til vinterferien som sædvanlig. Søndag den 9. februar vil den gamle hal være dækket op til spil med et overdådigt præmiebord sponsoreret af SuperBrugsen i Højby. Vi glæder os til at byde velkommen til spillere på alle niveauer fra hele Fyn.

30

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!


Folkekirkens Nødhjælp Af Anne Bøttiger

Forrygende julemåneder i november og december I Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik har vi haft en forrygende november og december måned. Alle vores mange kasser med julepynt kom frem først i november. Det var lige guf for vores kreative dekoratør! Der blev pyntet nogle flotte vinduer og hylder med noget af det, donorer har afleveret. Men - der var slet ikke plads til det hele på en gang, så løbende blev der pakket ud. Heldigvis viste der sig hurtigt købelystne kunder i butikken, hvilket gav plads til mere. Vi kunne også mærke, at hjemme i de små stuer blev der sorteret i julepynten fra de foregående år. Det gav nye kasser og poser i donation flere gange om ugen: Pakke ud – sætte op – sælge – i et væk. Dejligt med travlhed - og penge til hjælpearbejdet. Julekonkurrence I december havde dekoratøren dækket tre flotte og meget forskellige juleborde til en borddæknings-konkurrence. Kunderne kunne derefter stemme på det bord, de syntes var flottest. Der kom rigtig mange stemmer i ”nissedåsen”. 2/3 af de afgivne stemmer var tildelt bord nr 1, som var dækket med lysegrønt og sarte rosa pudderfarver. Fredag d 20 decmber kl 15 skulle den heldige vinder af et gavekort på 200 kr. til brug i butikken trækkes. Som sendt fra himlen kom den dejligste ”Nissepige” ind ad døren lige på slaget, - og var den eneste kunde på det tidspunkt. Hvad var mere naturligt end at bede ”Nissepigen” Mette fra Stige om hjælp til at trække vinde-

ren? Det blev hurtigt klaret, og den heldige og glade vinder blev Michael Schønveller fra Højby. Tillykke med gevinsten! Modeshow - igen Vores modeshow i november var en hyggelig og stor succes, og vi har allerede nu et forårs-show i støbeskeen – så hold øje med næste nummer af Højby Nyt. Fint overskud Arbejdsglæden i butikken har været stor i det forgangne år, mange kunder er blevet ekspederet, kasseapparatet har klinget, og takket været jer donorer og kunder har overskuddet været væsentligt større end sidste år, og flere penge er dermed sendt til nødhjælpen. Genbrug lønner sig på alles konti! Derfor er det en stor fornøjelse at takke alle for 2019, og ønske jer et rigtig godt nyt år. Vi glæder os til mere samarbejde i 2020.

Det flotte vinderbord

Denne søde kunde, Mette Svenstrup fra Stige trak vinderen. Tak til Mette!

Den heldige vinder af borddækningskonkurrencen, Michael Schønveller fra Højby, får her overrakt gavekortet på 200 kr., som kan bruges her i butikken. Stort til lykke til Michael.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program

Gældende fra 24.1. 2020-13.3. 2020 Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra kl. 10–12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30–11.30: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00

6. Valg til bestyrelse. 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er: Lene Persson Ruth Petersen Leo Sørensen To suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Mandag den 17. februar kl. 13-16 Underholdning Dempoduoen kommer og spiller lidt forskelligt fra dansktop til rock og rul. Alt efter anledningen og ønsker. Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40,00. Tilmelding i Mandagscaféen senest mandag den 10. februar.

Mandag den 27. januar kl. 12-16 Fællesspisning En frokostbuffet vil være på bordet, denne gang uden musik. Pris for mad, og kaffe kr. 70,00 Bindende tilmelding senest 20. januar i Mandagscaféen.

Mandag den 24. februar kl. 13-16 Quiz Mød op og deltag i en spændende quizeftermiddag. Vi bliver delt op i hold på 5-6 personer som hjælper hinanden med at besvare gode ikke alt for svære spørgsmål. Vi har fine præmier til de vindende hold. Pris for quiz kaffe og kage kr. 40,00. Tilmelding senest den 17. februar i Mandagscaféen.

Mandag den 3. februar kl. 12.30-16. Banko

Mandag den 2. marts kl. 12.30-16 Banko

Mandag den 10. februar kl. 13-16 Generalforsamling I Fælleshuset Nørrelunden 70, 5260 Odense S. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af årets regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent for 2021. 5. Indkomne forslag.

Mandag den 9. marts kl. 13-16 Foredrag Birgitte Breiner: Barn af en tyskertøs. Birgitte Breiners liv har været voldsomt præget af sin mors forlovelse og graviditet med en tysk soldat under Anden Verdenskrig. Moren blev stemplet som tyskertøs, familien slog hånden af hende, og ’tyskerungen’ Birgitte blev bortadopteret.

32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40,00. tilmelding i Mandagscaféen senest mandag den 2. marts. Datoer for madholdene Hold 1: 4..2. og 3.3. Hold 2: 11.2. og 10.3. Hold 3: 18.2. og 17.3. Eventuelt afbud til Eva Carlsen, tlf. 27 51 97 45. Gåture Tirsdage kl. 9.30-11. Mødested: Ved det gamle Aldi. GÅ-GRUPPEN består i bedste stil. Vi bliver flere og flere. Normalt er vi mellem 20 og 25 – alt efter vejret, men vi har en enkelt gang været oppe på hele 28 personer. Vi går stadigvæk i 2 grupper, og det fungerer fint. Kom og vær med på et af holdene. Svømning. Vores svømmehold mødes hver fredag kl. 8. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Bordtennis Vi spiller bordtennis hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Det er Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, som står for aktiviteten.

Bilture i egne biler Hver søndag eftermiddag kl. 13.30 kører vi en biltur. Meget baseret på at nyde den Fynske natur, eller vi ser udstillinger, og hvad vi ellers kan finde af interesse. Vi har eftermiddagskaffen med, eller der er mulighed for at købe. Vi er allerede en lille gruppe, men kan godt være flere. Send en sms til Svend Aage, hvis du har lyst til at være med i gruppen. Midt i ugen informeres om den kommende tur via sms. Man behøver ikke tilmelde sig turene. Mød bare op på Aldis Plads. Yderlig information Sv. Aa. 24 66 06 10 eller Gerda 22 67 87 09. EDB Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC. Hjælp er gratis for medlemmer. Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Bent Kirkmand, tlf. 51 22 68 12 Ove Frank, tlf. 28 71 81 31.


Højby Seniorforening Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. Januar-februar-marts er der ikke fastlagt ture. Vi mødes som sædvanlig, og de fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen. Mød op, vi har det afslappet og hyggeligt og får samtidig ny energi på en god måde. Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup tlf.. 29 12 86 01

Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 5. marts: Davinde-Kappendrup, 25 km 12. marts: Åstien-Hjallese-Skovsøen, 25 km 19. marts: Birkum Mose, 25 km 26. marts: Lindved Åsti, 25 km Der er ingen fastlagte cykelture i januar og februar måned, men de fremmødte aftaler, hvor man kører hen. Poul Erik Rasmussen tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

Til forbrugerne i Højby Vandværk Husk generalforsamlingen onsdag d. 18. marts kl. 19:30 i Forsamlingshuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Venlig hilsen bestyrelsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Kirken Jul og nytår tilbage i Højby Kirke Selv om vi nu har afholdt gudstjenester i vores gamle kirke siden april, var det alligevel noget særligt at holde julegudstjenesterne der igen – efter renoveringen 18/19. Det er min fornemmelse, at det blev til nogle dejlige julegudstjenester. Juleaften om formiddagen fik vi lov til at lade Elin Ellefsen, vores konfirmandassistent, prøve kræfter med at holde familiegudstjeneste. Det blev Elins første – men bestemt ikke sidste – gudstjeneste. Tak til Elin! Om eftermiddagen var vi mange, der nød at være til ”traditionel” julegudstjeneste. Juledag var der igen flot opbakning, og 2. juledag havde vi fået lov til at afprøve det, vi kalder en Salmesangsgudstjeneste. Det var en rigtig fin afveksling fra de mange mere normale gudstjenester i disse dage. Vi havde droppet en del af de typiske led ved en gudstjeneste og satte større fokus på de salmer, vi sang undervejs. Det blev en fin oplevelse. Tak til alle jer, der gav det en chance. Vi fortsætter næste år. Nytårsdag kl. 16 var vi klar igen til at synge det nye kalenderår ind – og bagefter skåle i bobler og lidt sødt. Skål, Højby. Skål, Højby Kirke. Skål, kære menighed. Jagten på den rette personalegruppe… I 2019 stoppede ikke mindre end tre medarbejdere ved kirken. Julie, vores rytmiske kirkemusiker, Birgit, vores organist, og Mads, vores rytmiske pianist stoppede af vidt forskellige grunde; for stor afstand til arbejdspladsen, pension og for meget arbejde var de væsentligste grunde. 34

Vi har stadig ikke fået alle brikker på plads i den nye personalegruppe. Det eneste kort, som er helt afklaret omkring vore musiske medarbejdere er, at Caspar, vores kirkesanger og violinist, har fået udvidet sin stilling med flere opgaver. Vi forventer snarest at kunne ansætte en ny kirkesanger, mens vi stadig leder efter en rytmisk pianist. Musik betyder meget for os ved kirken. Ikke kun de gamle salmer. I disse år skrives der endda rigtig mange nye salmer, hvor både tekst og melodi er fra vores tid – og derfor aktuelle på en anden måde, end de fleste gamle salmer. Med et nyt team af kirkemusikere glæder vi os til at arbejde videre med en del af den nyere kirkemusik og salmesang. Til foråret får vi – midlertidigt – endnu en udskiftning. Vores sekretær, Pernille, går nemlig på barselsorlov, og under orloven tager Elin over både på kontoret og med minikonfirmander. Som sidste ledige stilling er vores kvotepræstestilling. Karen var ansat hos os, men hun fik ”sit eget” embede og i en periode havde vi Gabriella ansat som vikar. Men hun har i mellemtiden fået fast embede, så lige nu er stillingen ledig, så det kun er Carsten, der er fast præst i Højby. Vi ved endnu ikke, hvornår den kvoterede præstestilling bliver besat igen. Selv om det fungerer rigtig fint med blandede vikarer, glæder vi os dog til at blive et fast team igen, som i fællesskab kan bygge videre på de tiltag, vi har arbejdet med de seneste år. Carsten Andreassen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Valg til menighedsråd I år er der valg til menighedsrådet, derfor giver det nuværende menighedsråd et indblik i deres opgaver i løbet af de næste par udgivelser af Højby Nyt. Beskrivelse af hvervet som formand for menighedsråd: Menighedsrådet er underlagt Lov om menighedsråd m.v. Formandens opgave er at planlægge årets møder og afvikling af disse. Der er en del frister for budget, regnskab m.v., som skal overholdes. Vi er i den heldige situation at have en præstesekretær, som samler punkterne og udsender dagsorden, samt tager referat fra møderne og indlæser disse på kirkens digitale platform. Endvidere skal formanden orientere og forholde sig til sognets mailbox m.v. på kirkens digitale arbejdsplads, ligesom der også er enkelte møder i løbet af året i Provsti og evt. Stift, som formanden deltager i. Der er mange regler, men god hjælp at hente hos Landsforeningen af Menighedsråd, Provsti og Stift. Præst (daglig leder) og formand har sædvanligvis en ugentlig kort snak om stort og småt omkring kirken, li-

gesom formanden er i jævnlig kontakt med de ansatte. Som formand arbejder jeg for et godt fællesskab med god information og dialog - både i menighedsråd og personalegruppe - for kirken er jo også en arbejdsplads. Jeg blev valgt ind i menighedsrådet ved valget i 2012 og har været formand siden 2017. Det er et lidt anderledes slags foreningsarbejde, da vi forvalter kirkekassemidler, men utroligt spændende, og man bliver en del af et dejligt fællesskab omkring kirkeliv, sang og musik, samt kommer i kontakt med mange forskellige mennesker. Særlige kvalifikationskrav til menighedsrødder er glæde ved kirkelivet og godt humør :)) Mvh. Marie Egeskov Formand for Menighedsrådet

Marie Egeskov


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE Fe bruar 2020  2. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ Sidste s. eft. Hlg.trekong. Joh 12,23-33

 2. kl. 17.00

v. CA

Syng-dig-glad gudstjeneste

 9. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ Septuagesima ................. Matt 25,14-30

 16. kl. 11.00

v.

Gudstjeneste ................................................ Seksagesima................... Mark 4,26-32

 23. kl. 11.00

v. AAa Gudstjeneste ................................................ Fastelavn ....................... Luk 18,31-43

Marts 2020  1. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 1. søn. i fasten ............... Luk 22,24-32

 7. kl. 11.00

v. CA

Lørdagsdåb

 8. kl. 11.00

v. CA

Syng-dig-glad gudstjeneste Efterfølgende kirkefrokost

 15. kl. 11.00

v.

Gudstjeneste ................................................ 3. søn. i fasten ............... Joh 8,42-51

 22. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ Midfaste ........................ Joh 6,24-35

 29. kl. 11.00

v.

Gudstjeneste ................................................ Mariæ Bebudelsesdag .... Luk 1,46-55

CA = Carsten Andreassen, AAa = Anders Aastrup

HØJBY

På kirkens Facebook-side findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer Kirkebilen kan bestilles af gangbesværede. Den bestilles hos Odense Minitaxi på 6612 2712

Menighedsrådets konstituering: Menighedsrådet har for det kommende kirkeår konstituerede sig således: Formand: Marie Egeskov Næstformand: Eva Carlsen Kontaktperson: Carsten Andreassen Valgbestyrelse: Poul Larsen, Birgitte Schwitzer, Inge Mazanti (formand for valgbestyrelsen) Kasserer: Marna Andersen Kirkeværge: Ole Bøttiger Bygningskyndig: J. Folke Olsen Udvalg: Aktivitet og musik: menighedsrådet mødes 2 x årligt, hvor aktiviteter fastlægges og opgaver fordeles i mindre

grupper. Bygninger og kirkegård: Graver, kirkeværge, Inge Mazanti og Marie Egeskov. Formidling: Carsten Andreassen, Birgitte Schwitzer og sekretær Pernille Præstegaard.

I forbindelse med valg 2020 er der fastsat møder til: Tirsdag d. 12. maj: Orienterings- og menighedsmøde, kl. 19 i Sognehuset. Tirsdag d. 15. september: Valgforsamling, kl. 19 i Sog-

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 2012 9302

nehuset. Tirsdag d. 17. november kl. 9-20 i Sognehuset: EVT afstemningsvalg. Nærmere info følger, herunder på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådet er underlagt Lov om menighedsråd m.v., og nuværende menighedsråd blev i 2016 valgt for en 4-årig periode, dvs. der er valg til menighedsråd igen næste gang i 2020 (kirkeår begynder 1. søndag i advent).

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Kirken Nye kor og andre musikalske ændringer i Højby Kirke

Caspar Præstegaard Der er sket meget i Højby Kirke det sidste stykke tid; ikke bare med den store – nu veloverståede – renovering af kirkerummet og omrokering på deltids-præstestillingen, men også på den musikalske front. I løbet af sensommeren gik vores organist Birgit på pension, og da vores rytmiske sanger og korleder Julie var stoppet tidligere på året, kom vi til at mangle nogen til at varetage en stor del af de musik-relaterede opgaver. En del af de opgaver overtager jeg nu, så jeg – i stedet for bare at fungere som kirkesanger – kommer til både at synge og spille orgel og violin i kirken (dog ikke samtidigt), spille til nogle af de daglige arrangementer i Sognehuset samt arrangere koncerter, sangaftner og lignende i løbet af året. En anden, stor post kommer til at hedde kor: Birgit kørte i en årrække børnekor i kirken, og jeg er lige nu ved at planlægge at starte et lignende kor op. De sidste detaljer er ikke helt på plads endnu, men det bliver et kor for børn i 2.-6. klasse, som mødes en gang om ugen og synger friske sange og salmer. Børnekoret kommer med jævne mellemrum til at medvirke ved gudstjenester 36

i kirken samt ved f.eks. den årlige forårskoncert, hvor vi giver den gas og viser, hvad vi kan. Det bliver gratis at synge i børnekoret. I tilgift til børnekoret arbejder jeg på at starte et projekt-kor op, som kommer til at medvirke ved kirkens Syng-dig-glad gudstjenester og nogle af koncerterne. Det bliver et kor for alle unge og voksne, som har lyst til at synge et blandet repertoire af moderne, rytmiske salmer, meditative Taizé-sange og andre rytmiske numre. Ved Syng-dig-glad gudstjenesterne har vi musikalsk fokus på især de mange moderne, danske salmer, som bliver skrevet i disse år, og koret kommer til at synge énog flerstemmige udsættelser af disse samt andre numre – nye og gamle klassikere – på dansk og engelsk. Det bliver altså ikke gospel-sange i stil med dét, Julie Ben Semmane kørte i kirken tidligere, men derimod en blanding af pop, rock, jazz og Taizé. Vi kommer til at mødes og øve sammen i et par timer ca. 3 gange inden hver optræden, enten på hverdagsaftner eller sidst på formiddagen lørdag med en lille, fælles frokost undervejs. Det bliver gratis at synge med i projekt-koret. Begge kor kommer til at starte op her i løbet af foråret. Hvis man er interesseret i et af dem, så send gerne en mail til mig på jazzgarn@ gmail.com. Så skriver jeg ud, så snart vi har en opstartsdato. Mvh. Caspar Præstegaard

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby S&G's sponsorudvalg

Stort til lykke til sponsor murermester Johnny Lolk

Højby S&G vil gerne fejre, at en af foreningens lokale sponsorer er blevet tildelt en superflot pris som ”Region Syddanmark BEDST ANBEFALEDE MURER” At netop anbefalinger har stor betydning understreges af Bolius Boligejer undersøgelse fra 2018, hvor op til 40% af de adspurgte svarer, at det er vigtigt for dem, at de har fået håndværkeren anbefalet, eller at de har kendskab til virksomheden i forvejen, når de vælger en håndværker . På landsplan er der blevet givet over 3000 anbefalinger fra brugerne på Håndværker.dk , og det har været med til at danne ramme om den flotte kåring. Vi har talt med Johnny Lolk, som selvfølgelig er stolt over prisen, men han vil også meget gerne takke

sin gode samarbejdspartner Karsten Wiedemann fra VVS CENTERET. Der er ingen tvivl om, at Johnny Lolk er dygtig til sit arbejde og derfor også har en meget travl hverdag, men han har også haft overskud til at være sponsor i Håndbold- og fodboldafdelingen igennem mange år, og det vil vi gerne sige mange tak for. På vegne af Højby S&G’s Sponsorudvalg - Kæmpe Stort TILLYKKE med prisen, Johnny. Husk at STØTTE op omkring vores LOKALE håndværkere.

Støt vore annoncører! – De støtter os!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Højby S&G's sponsorudvalg

Mere julekalender Højby S&G sponsorudvalg har igen i år lavet en julekalender til gavn for ungdommen i klubben. Stor tak til alle sponsorer, som har gjort det muligt at lave ikke mindre end 2000 kalendere, som alle er solgt. Takket være sponsorerne og alle i Højby og omegn som har købt en kalender, kan de forskellige klubber under Højby S&G, som deltog i årets store julekalender- salg lørdag den 16. november 2016, nu modtage alle de 25 kroner, som kalenderen blev solgt til, nemlig 50.000 kr. På alle solgte kalendere er der bagpå et unikt lykkenummer. Blandt disse numre er der blevet trukket et nummer hver dag i december Til alle de heldige vindere: Venligst ring til Uffe tlf. 20 21 92 52 og aftal et tidspunkt, hvor I kan afhente jeres gavekort. OBS! K alenderen skal fremvises ved afhentning af gavekort 38

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Udtrukne lykkenumre:

16. Dec: 1314 17. Dec: 999 18. Dec: 1974 19. Dec: 1610

20. Dec: 515 21. Dec: 1734 22. Dec: 719 23. Dec: 83

24. Dec: 1896

KE NU M

1. Dec. :1 2. Dec.: 38 3. Dec.: 186 4. Dec.: 253 5. Dec. :1294 6. Dec.: 237 7. Dec.: 1198 8. Dec.: 1070 9. Dec.: 830 10. Dec.: 411 11. Dec.: 1240 12. Dec. :306 13. Dec.: 490 14. Dec.: 333 15. Dec.: 1157 16 Dec.: 1314 17 Dec.: 999 18 Dec.: 1974 19 Dec.: 1610 20 Dec.: 515 21 Dec.: 1734 22 Dec.: 719 23 Dec.: 83

LY K

Julekalender Højby S&G vil hermed rette en stor tak til vores gavekortsponsor til årets julekalender med 12 gavekort à 500 kr.(Ialt 6000 kr.), nemlig Super Brugsen Højby. I SuperBrugsen ønsker de at være tæt på kunderne og være en del af lokalsamfundet. Deres kunder skal kende dem og de skal kunne finde varer fra lokale producenter i deres butik, samtidig med, at de støtter lokale initiativer. Kom tæt på brugsuddeler Søren Mortensen og alle hans kompetente ansatte ved et besøg i butikken Højbyvej 48. Højby S&G’s sponsorudvalg siger hermed: Tak for hjælpen!

ME R

Af Michael K. Larsen


Højby S&G's sponsorudvalg

Lørdag den 22. februar 2020 kl. 9.30 sker det! Fastelavnsfest

Højby S&G Sponsorudvalg indbyder hermed til Fastelavnsfest i Højby Hallerne Alle med tilknytning til Højby Skytte- og Gymnastikforening. Lokalsamfundet HøjbyLindved samt oplandet er inviteret! Der er tøndeslagning inddelt i aldersgrupper og der bliver kåret både kattekon-

ge og kattedronning i de forsekellige aldersgrupper. Derudover kårer vi selvfølgelig også de bedste udklædninger. Dørene åbnes kl. 9.00 og tøndeslagning starter kl. 9.30

tré n e s i t a Gr

OBS Sidste års succes med tøndeslagning for udklædte voksne umiddelbart efter at børnene er færdige med deres tønder, vil også i år finde sted i Højby Hallerne

Reklamebanko Sponsorudvalget under Højby S&G har brugt de sidste par måneder til gevinstindsamling, og det er ikke små donationer, der har været. Så kom og vær med, hvor det sker. Mød op lørdag den 22. februar 2020 kl. 13.30 og deltag i løjerne! Dørene åbnes kl. 12.30. Kortpriser: 1 kort kr. 20,- / 3 kort kr. 50,- / 6 kort kr. 80,Præmier for over 25.000 kr

Kom og vær med, hvor det sker! Mød op lørdag den 22. februar 2020 kl. 13.30 og deltag i løjerne. Dørene åbnes kl. 12.30 Højby S&G Sponsorudvalg byder alle velkommen!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne Godt nytår Højby Skytteforening ønsker alle medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår.

Juleafslutning 2019 En stor del af klubbens medlemmer og deres familie deltog i Højby Skytteforenings juleafslutning den 16. december. Først skulle de unge mennesker skyde 87,3 point. Det er svært pludselig at skulle skyde en 8,4 eller 5,7, når man er vant til at skyde 10´er. Alle skytter gik til opgaven med krum hals. Der blev regnet på, hvad næste skud skulle være, og efterfølgende et forsøg på at ramme ens udregning. Mange havde en god skydning/regneopgave, og kampen i top 3 var hård, men det blev Mads, der løb med sejren, kun 0,2 point fra de omtalte 87,4. Stort tillykke til Mads! Efter skydningen havde bestyrelsen dækket op til det helt store andespil. Tallene blev råbt op, og flere vandt en and, men Kirstine fik hattrick med hele 3 ænder – Velbekomme! Til sidst skulle der spilles

om en plade fuld. Mange var tæt på, men Steen Henger var heldig at være den første med banko og dermed vinder af en stor flot købmandskurv. Pokaluddeling Amalie fik pokal for DGI og Union skydning begge med en 1. plads. Henrik Nielsen fik en flot pokal for en 1. plads i Skallebølle Henrik Jensen tog en 1. plads i Union skydning (det er en mindre skive). Bo havde været en tur på terrænskydning. Også han havde en 1. plads med hjem Stort tillykke til alle! Generalforsamling Traditionen tro afholdes der generalforsamling i Højby Skytteforening, nemlig tirsdag den 25. februar kl. 19 i klubbens lokaler i skydekælderen. Dagsorden er ifølge vedtægterne, og forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Husk, at forældre til børneskytter har deres barns stemme denne aften. Højby Skytteforening er vært med et mindre traktement efter generalforsamlingen.

Amalie vinder i DGI og Unionen 40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Mads vinder juleskydning

Henrik Jensen vinder Unionen

Henrik Nielsen vinder Skallebølle

Bo Pedersen vinder på terrænskydning


Sporten

Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen

Godt nytår! Vi håber at alle vores medlemmer har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Vi tager nu fat på anden halvdel af sæsonen, og det er nu, der skal trænes henimod forårets opvisninger og konkurrencer. Generalforsamling Gymnastikafdelingen afholder sin årlige generalforsamling torsdag d. 20. februar kl. 19.30 i Højby Hallerne. Vi søger et nyt bestyrelsesmedlem! Vi omrokerer i bestyrelsen og søger derfor en person til at indgå i en dynamisk og energisk bestyrelse, primært med fokus på administrative opgaver og rekruttering af frivillige. Brænder du for at gøre en forskel for en masse aktive medlemmer i vores forening og er du god til at formulere dig på skrift, så hold dig endelig ikke tilbage. Du er meget velkommen til

at kontakte vores formand Trine eller vores kasserer Pernille, hvis du har spørgsmål til opgaven eller ønsker at melde dit kandidatur. Trine kan kontaktes på mail: hoejby.gym.formand@gmail. com Pernille kan kontaktes på mail: kasserergym@outlook. dk Opvisninger i 2020 I foråret afholder vi to opvisninger i Højby Hallerne. D. 14. & 15. marts 2020 Afholder vi i samarbejde med DGI Fyn, DGI’s forårsopvisning. Her er der rig mulighed for at komme og se en masse flot og spændende gymnastik.

ste nummer af Højby Nyt. Vi glæder os meget til opvisningerne og håber, at mange møder op i hallerne disse dage. Du kan altid holde dig orienteret omkring, hvad der sker i gymnastikafdelingen, på vores hjemmeside: www. hojbygymnastik.dk

Du kan ligeledes følge os på Facebook: Højby S&GGymnastik. ”synes godt om” vores side, og så kan du via Facebook følge med i, hvad der sker i afdelingen i løbet af sæsonen, eller blive informeret om arrangementer mm. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen

D. 18. april 2020 Afholder gymnastikafdelingen sin egen lokalopvisning. Her skal alle vores hold på gulvet og vise, hvad de har trænet og lært igennem hele sæsonen. Mere information om disse arrangementer kommer i næ-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


Sporten

Sporten

Sporten

10 års jubilarer i Højby Fitness I Højby Fitness kan vi endnu engang fejre 3 X 10 års jubilarer… denne gang siger vi tillykke til vores spinningsinstruktør, Jimmy Pedersen og vores formand, og ligeledes spinningsinstruktør, Lone Videsen. De yder begge et stort stykke arbejde i foreningen. Pr. 1. dec. 2019 valgte vores utrolige vel-

lidte, og meget trofaste rengøringspersonale, Lene og Mogens Poulsen, at stoppe deres virke i centret. Vi takker begge for et kæmpestort arbejde. Lene Poulsen, er desuden også vores tredje 10 års jubilar i Højby Fitness i denne omgang. Stort tillykke til Lene.

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637 Lone, Jimmy og Lene Af Lone Videsen

Hærværk i hallen Vi har desværre oplevet en del hærværk i hallen på det seneste. Det er vi naturligvis meget kede af… ikke bare i Højby Fitness afdelingen, men i alle afdelinger. Højby Fitness vil gerne være med til at gøre det trygt at komme i hallen - så her er en lille opfordring til, hvad du kan være med til at gøre • Det er kun DIG der må bruge dit medlemskort – det er personligt. Lån det aldrig ud til andre. • Hvis du bruger kortet udenfor hallens normale åbningstid – dvs. du skal bruge dit kort til at åbne

42

døren – så husk, det er kun dig, der må komme ind på kortet. TAK for din hjælp.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Lene og Mogens


Sporten

Tennis

Generalforsamling i Højby S&G tennisafdeling onsdag den 26. februar kl. 19. Nu er det igen ved at være den tid på året, hvor alle generalforsamlingerne løber af stablen. Vi vil gerne invitere alle medlemmer til en hyggelig aften, hvor vi i bestyrelsen meget gerne vil have netop DIN mening og forslag til hvad 2020 skal bringe på tennisbanerne, og hvad vi skal arbejde mod i de kommende år. Kom og inspirer os onsdag den 26. februar kl. 19.00 i Højby hallen. Rettelse til forrige udgave af Højby Nyt, hvor vi desværre fik indsat indlægget fra 2018 og sidste udgave, hvor tennisafdelingens indlæg ikke kom med. Søndag den 8. september 2019 afholdt tennisafdelingen årets klubmesterskaber. Vi havde en hyggelig dag ved banerne med stor aktivitet og perfekt tennisvejr

Sporten

Sporten

uden regn. Der blev kæmpet hårdt om alle titlerne. Årets vindere blev: Herresingle A Uffe Henningsen Herresingle B Karsten Sele Damesingle Charlotte Agergaard Damedouble Charlotte Agergaard og Marie Grimstrup Herredouble A Uffe Henningsen og Michael Enslev Vi ønsker vinderne tillykke. Skulle du have lyst til at spille tennis i den kommende sæson, har vi god plads på vores baner. Vi var sidste år ca. 50 medlemmer, men har nemt plads til mange flere. Besøg vores hjemmeside http://tennis.hojby-sg-fyn. dk/ for at læse mere om tennisafdelingen. Er du interesseret i at modtage nyhedsmail fra tennisafdelingen, så send en mail til michaels@ jensen.mail.dk. Sportslige hilsner Michael Jensen

Klubmestrene i single: Uffe Henningsen, Herre Single A Charlotte Agergaard, Damesingle Karsten Sele, Herre Single B

Datoer for generalforsamling i Højby Skytte- og Gymnastikforenings afdelinger i 2020 Afdeling

Dato

Tid

Sted

______________________________________________________________________________ Bordtennis

Mandag d. 10. februar

kl. 19.00

I kælderen Højby Skole

Badminton

Torsdag den 5. marts

kl. 19.00

I Højby Hallerne

Billard

Fredag den 6. marts

kl. 18.00

Højbyvej 64

Budo

Torsdag den 27. februar

kl. 19.00

I Højby Hallerne

Tennis

Onsdag den 26. februar

kl. 19.00

I Højby Hallerne

Håndbold

Fredag den 20. marts

kl. 19.00

I Højby Hallerne

Fodbold

Fredag den 21. februar

kl. 19.00

I Højby Hallerne

Gymnastik

Torsdag den 20. februar

kl. 19.30

I Højby Hallerne

Fitness

Onsdag den 19. februar

kl. 19.00

I Højby Hallerne

Skydning

Tirsdag den 25. februar

kl. 19.00

I skydekælderen

Hovedforeningen

Onsdag den 25. marts

kl. 19.00

I Højby Hallerne

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


Sporten

Sporten

Af Steen Syrak

Højby Budo Klub optager nye Junior/Senior medlemmer

Højby Budo Klub starter BØRNE-holdet op igen Har dit barn interesse for kampsport, er dette den perfekte klub. Vi vægter en god sportsånd og godt kammeratskab. Alder: Vi optager medlemmer i aldersgruppe: 8 - 10 år Undervisningen er baseret på leg. Fokus vil være på indlæring af grundlæggende motoriske færdigheder samt at opøve evnen til at modtage en kollektiv besked og omsætte det til relevant handling/øvelser. Der trænes motorik, karate i form af spark og slag samt gulvkamp/tumlekamp (NeWasa). Hvis dit barn bliver ’bidt’ af Ne-Wasa er der mulighed for deltagelse ved Rolling/Børnemesterskab, som foregår i Fredericia, Ribe og Bramming.

44

Sporten

Hvor: Højby Hallerne, Nørrelunden 20, 5260 Højby (vi træner i Multihallen) Holdstart: Torsdag den 6. februar 2020. Tid: Hver torsdag fra 19 til 20. Alle forældre må meget gerne hjælpe med at lægge måtter klar i salen. Dette er vigtigt, for at det tidsmæssigt kan hænge sammen. Tøj: Træningstøj eller lign. tøj uden knapper og andre hårde eller skarpe kanter. Trænere: Træner/instruktør er Anna og Frederik fra junior/seniorholdet. (Der vil være en voksen instruktør tilstede, men ofte vil disse træne selv) Holdansvarlig: Annette (mobil 26 36 23 30) eller Steen (mobil 31 24 32 96).

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Har du interesse for selvforsvar/kampsport, er dette den perfekte klub. Vi vægter en god sportsånd og et godt kammeratskab. Her er mulighed for en god familiesport, da alle holdene træner i samme hal. Alder: Vi optager medlemmer fra 10 år og opefter. Alder er ingen begrænsning. Alle er velkomne, uanset køn, alder, størrelse, kondital og erfaring. Undervisningen er baseret på selvforsvarstræning. Det er opbygget ud fra flere forskellige klassiske Budosportsgrene. (Japanske kampsportsgrene), derfor er træningen meget varieret. Der trænes bl.a. • Parader, slag og spark som i karate. • Faldteknik, kast og kontrolteknikker som i judo. • Greb, kontrolteknik og bevægelseslære som i Aikido.

Denne kombination gør JuJitsu til et særdeles effektivt selvforsvarssystem, som ligeledes giver en god kropsbevidsthed, styrke og kondition. Du lærer at falde rigtigt for at undgå skader – hvilket du kan have glæde af selv i det daglige liv. Hvis det ønskes, kan kærester og ægtefolk træne sammen. Hvor: Højby Hallerne, Nørrelunden 20, 5260 Højby (vi træner i Multihallen) Tid: Tirsdag og torsdag fra 19 til 20.30. Efter træningen hjælper alle med at lægge måtterne væk igen (placeres på vogne). Tøj: Træningstøj eller lign. tøj uden knapper og andre hårde eller skarpe kanter. Træner: Sensei Steen Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe til Steen (mobil 31 24 32 96) eller Annette (mobil 26 36 23 30.)


Sporten

Sporten

Sporten

Selvforsvar for kvinder Baggrund Der går sjældent en dag uden man kan læse om voldelige episoder i medierne. NEJ,- “Det sker heldigvis ikke for mig”, Og “det går kun ud over de andre”, er måske en tanke du kan nikke genkendende til. Har du nogensinde overvejet hvad du kan gøre, hvis du måtte blive udsat for et voldeligt overgreb? – Skal man finde sig i alt? – Skal man yde modstand? – Nytter det overhovedet at gøre modstand? – Kan man overhovedet gøre noget? Dette kursus lærer dig nogle greb og teknikker, som kan hjælpe dig til at tage bestik af en pludselig opstået situation og måske endda helt undgå, at situationen eskalerer. Kurset Under kurset vil vi arbejde med at udvikle din holdning og attitude under en pludselig opstået voldssituation. Det er vores filosofi, at det bedste resultat opnås ved at øve få, men effektive teknikker. De valgte teknikker øves i almindeligt forekommende situationer og man lærer at imødegå voldelige overfald forfra, bagfra og liggende. Kurset kræver ikke stor fysisk styrke eller særlig smidighed, men kan gennemføres af alle uanset alder, fysik og påklædning. Gennemgang af nødværgeretten er en del af kurset og du vil bl.a. lære: • Hvornår må jeg forsvare mig selv? • Hvad må jeg og er der noget jeg ikke må gøre? Træningen gennemføres i gymnastiksal, hvor der er udlagt faldmåtter på gulvet.

Træningen Træningen foregår i en stor gymnastiksal hvor selvforsvarskurset råder over den ene halvdel. Den anden halvdel af salen benyttes af klubbens øvrige medlemmer der træner Jujitsu. Vi træner på judomåtter, og noget af det første, vi arbejder med, er faldteknik, så man ikke slår sig. Påklædning Det er ikke nødvendigt med speciel påklædning. En træningsdragt eller anden praktisk påklædning, der kan tåle, at der bliver revet i den og måske får en flænge.. Hvem kan deltage Kurset er målrettet kvinder, og du behøver ikke være ung og superatletisk. Der bliver lagt vægt på selvforsvars-teknikker og ikke så meget kondition og råstyrke. Kurset er ikke egnet for deltagere under 15 år. Træningstider Tirsdag fra 19 til 20.30. Første træningslektion 4.februar 2020 . Sidste træningslektion 5.maj 2020. PRIS: 500 KR. Hvor Højby Hallerne Nørrelunden 20C 5260 Højby (træner i Multihallen) Yderligere information Kan fås ved henvendelse til instruktørerne Annette Brandsholm på 26 36 23 30, Steen Syrak Hansen på 31 24 32 96. Eller skriv til os på: annette@hojbybudoklub.dk

Tilmeld dig kurset Send en mail til: annette@hojbybudoklub.dk Dit navn Fødselsdag

Telefon nr. Adresse Post nr. & by Din e-mail Kommentarer

Lej din bolig hos os: Telf. 6068 9898 info@granlybolig.dk

Studieboliger i Odense C Seniorrækkehuse med have i Nr. Lyndelse Hyggelige lejeboliger på Granly i Højby

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

45


Sporten

Fodbold U11 Nytårsstævne Perioden omkring Jul og Nytår er traditionernes tid – og traditionen tro var hele 5 hold fra vores store U11 årgang klar til det årlige Nytårsstævne i de 6 haller i Fredericia Idrætscenter. Denne gang var det ikke kun rekorden i hurtigste indtag af en BigMac, det største plask fra vippen i svømmehallen eller det sejeste og højeste kampråb, der blev kæmpet om! Nej, ud over at det sociale som altid er i højsæde med et fantastisk fællesskab til følge, så blev der også satset stort i kampen om den eftertragtede pokal. Og minsandten om det ikke lykkedes for vores ene pi-

46

Sporten

gehold at gå hele vejen efter forlænget spilletid og straffekast. Pigerne blev båret frem af det stor-heppende drengehold og i den obligatoriske Højby sejrsdans fyldte den fælles rundkreds hele halgulvet. Super sejt og mega godt kæmpet! Trænerteamet for U11 drenge og piger takker for en super hyggelig dag med en masse sjove oplevelser på og uden for banen. Vi glæder os til en spændende 2. halvsæson med masser af træning, kampe og flere sociale aktiviteter, som kan styrke de i forvejen gode relationer blandt børnene og de voksne endnu mere, til gavn for kammeratskabet på holdene internt og på tværs. #visamlerpågodeoplevelser Godt Nytår til alle. Hilsen U11 trænerne

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

#TRO PÅ DET U8/9 fodbolddrengene fra Højby TROR PÅ DET!!! Fællesskabet, kammeratskabet og de fede fodboldoplevelser. Juleafslutningen 2019 blev afholdt på Fodboldfabrikken, hvor drengene hyg-

gede sig med en masse sjov fodbold inden en velfortjent juleferien. Vi ser frem til et lige så fedt 2020. Hilsen Kennet

Sporten

Fodboldskole uge 27 Vidste du, at Højby S&G Fodbold også er aktiv i sommerferien? Vi afholder DBU Fodboldskole i uge 27, hvor vi fylder græsplænerne med glade fodboldbørn i en hel uge med masser af nye og sjove træningsøvelser. Køb din billet til DBU Fodboldskole 2020 allerede nu: https://fodboldskole.dbu.dk

På fodboldskolen får du: - Fem dage med fodboldtræning fra kl. 9-15 - Tøjpakke fra hummel - SELECT TALENTO bold - Drikkedunk - Diplom Prisen for det hele er kun 879 kroner. Efter 1. maj 2020 stiger prisen med 100 kroner. MVH Mads Jespersen Fodboldskoleleder

Stolte U9 drenge Juleferien bød traditionen tro på det store og præstigefyldte indendørsstævne – Fyens Stiftstidende i Odense Idrætshal. Her var det en flok seje U9 drenge fra Højby, der trillede flot rundt med bolden (og modstanderne) – så godt at de gik videre fra deres pulje. Det var et hold stolte drenge, der med god samvittighed kunne starte en tidlig fejring af nytåret. Flot gået gutter! Hilsen Kennet

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

47


Sporten

Sporten

Højby Fodbold - Senior Nu starter seniorturneringen snart op igen, og vi fortsætter med at samle på spillere med en høj spillervelfærd, der kan bidrage til det gode fællesskab på holdene. Vi er en flok glade amatører med stor kærlighed til fodboldspillet, der dog gerne vil tilbage til serie 2, hvilket vi tror på kan lade sig gøre ved fælles hjælp. Spillertruppen er på 34 seniorspillere, og vi ligger på 20 i snit til træning. Til den kommende sæson kunne vi godt bruge en ekstra træner og en holdleder – så har man lyst til at blive en del af Højby S&G og et fantastisk

fællesskab, ville det være en enorm hjælp for drengene med mere støtte. Vi starter op lørdag d. 1. februar kl. 14.00, hvor vi mødes omklædte på grusbanen, med efterfølgende suppe og møde om det kommende år. Træning efterfølgende: Hver tirsdag kl. 20-21.30 på kunsten i Hjallese (til og med d. 31.3.). Hver torsdag kl. 18.30-20 på grus i Højby Kom og vær med. Rigtig godt nytår Træner, Finn Andersen

BWT BLØDGØRINGSANLÆG KUN 14.499,-

INKL. MOMS OG INSTALLATION DANSK VVS & KLIMA ∙ +45 50 777 999 ∙ WWW.DVK.AS 48

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Sporten

Af Eric Skovsgaard

Højby Billard Klub - Stiftet 8.1. 2018 - En del af Højby S&G - En del af noget stort Keglespilsbordene forsinkede Nu havde vi lige glædet os så meget………., men værkstedet hos Søren Søgaard kunne ikke følge med! Og i stedet for at få to keglespilsborde d. 8.1.2020 blev de udskudt til levering d. 4.2. 2020. Bestyrelsen for HBK har tjekket hos Søren Søgaard så sent som den første uge i januar, at nu er det ganske vist, at vi får to nyrenoverede keglespilsborde tirsdag d. 4. februar. Ombygningen færdig Når dette nummer af Højby Nyt udkommer, så håber bestyrelsen på, at billardklubben er så meget færdig, at vi kan åbne den med efterfølgende plan: Tirsdag: 18-22 / ES Onsdag: 16-22 / KR Torsdag: 16.-21 / SA Fredag: 16-22/ KR Lørdag: 14-18 / ES Hyggestuen er færdig Kort før jul var vi så heldige at få en tømrer og en møbelsnedker til at hjælpe os med at lave opbevaringsbænke, som også kunne bruges til at sidde på i ”Hyggestuen”. Der blev også lagt tæppe på, inden bordet kunne sættes på plads. – Se de ledsagende fotos af de dygtige håndværkere. Den store Poolsalon I skrivende stund arbejder bestyrelsen på at indrette Dartafdelingen på endevæggen i den store Poolsalon. Den afdeling af HBK bliver

også udstyret med diverse spil til alle aldersgrupper. Nu venter Højby Billard Klub på midler fra diverse fonde til det sidste Poolbord, som skal stå i denne salon. Økonomien i HBK Løbende i projekt ”Opstart af Højby Billard Klub” har bestyrelsen været så heldige, at vi ikke i skrivende øjeblik har nogle udestående fordringer. Men i samme åndedrag skal det nævnes, at vi mangler at få finansieret indkøbet af de sidste to kegleborde og det Poolbord, der skal stå i den store salon. Vi venter i kommende uger på flere fondes svar på vores ansøgninger. Men indtil nu har vi fået støtte fra først Højby Nyt, så Bydelspuljen og videre til HSGs Sponsorudvalg, Hovedforeningen HS&G, DIF/DGIs foreningspulje, Fritidsafdelingen i Odense Kommune, Møllerens Fond og private donationer, hvilket HBK siger en STOR TAK for. Vi har også fået hjælp fra vores håndværkere: Højby Varme & Sanitet, Tømrermester Brian Steffensen, FST, Nitras og Malergruppen Boris Christensen i og med, at vi kunne hjælpe til med arbejdsfolk. STOR TAK også til dem. – Nu kan vi også mærke, at indmeldelsesgebyret og kontingentet hjælper til på økonomien.

Knud Erik og Gunnar arbejder på bænkene til Hyggestuen

Flemming er næsten færdig med tæppefliserne i Keglespilsafdelingen

Hans maler bænkene til Hyggestuen

Så er Flemming færdig i Hyggestuen med tæppearbejde

Nu er gulvpladerne færdigmalede, og vægpladerne savet til Dartafd.

Kim, fungerende formand, begynder på Dartarbejdet

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

49


Sporten Af Leo Sørensen

Badminton

2020 Vi er nu midt i sidste halvsæson, og I har forhåbentlig allerede haft mange spændende kampe. Såfremt der stadig er nogle derude, som ikke er kommet i gang med at dyrke denne spændende ketchersport, så har vi plads til enkelte på vores fællestræning samt på vores tirsdagshold. Se vores hjemmeside: https:// badminton.hojby-sg-fyn. dk. Her kan du også tilmelde dig en fast bane, hvis du forsøgsmæssigt vil genoptage kunsten, nu da børnene er blevet større, og der er blevet tid til selvforkælelse. Vi har oprettet et par baner onsdag mellem 21-22, hvor I kan tilmelde jer for den symbolske pris af 100,- for resten af sæsonen. Hop i shortsene og find ketsjeren frem af gemmerne og tilmeld på hjemmesiden. Har du spørgsmål vedrørende dette eller øvrig baneudlejning, er du velkommen til at ringe på 26 79 86 07. Julestævne Vores sidste aktivitet inden juleferien var det traditionsrige julestævne mandag den 27. november 2019, hvor vi afholdt afdelingens årlige julestævne. Her spilles der om ænder til det vindende hold og blålys til det tabende hold. Det blev en rigtig god aften, hvor der blev gået til den på alle baner. Vi var i år 35 tilmeldte. Der var en masse jævnbyrdige kampe, men efterhånden skilte Nisseholdet og Engleholdet sig ud. Efter et par drabelige kampe stod Nisseholdet med sejren og Kogleholdet fik en velfortjent blålys for deres anstrengelser. Nisseholdet (årets vindere): Nicolai Breitling, Helge Mad50

Sporten

sen, Brian Hansen Allan Andreasen, Silas Reippurt Hans Hansen, Mads Blenstrup Kogleholdet (årets ølhold): Annie Liu, Per Andersen, Nicolai Andersen Jesper Lind, Ulrik Olesen Mogens Top, Søren Rahbek Tillykke med præmierne. Vi har i denne sæson følgende tilmeldte turneringshold: Højby S&G 1 vest pulje 7 Højby S&G 2. SEN 4+2 B Pulje 2 Højby S&G 1. 40+ 4+2 C Pulje 1 Højby S&G 2 40+ Hr - A Pulje 1 Højby S&G 2. 40+ Hr - B Pulje 2 Ungdomsafdelingen Højby S&G 1 U13 -4 Spillere Pulje 2 Højby S&G 1 U17/19 -4 Spillere Pulje 1 Alle hold klarer sig godt og vi har flere andenpladser, men mangler dog en topplacering – den kæmper vi videre for. Følg selv med på www.badmintonplayer.dk. I ungdomsafdelingen lægger vi meget vægt på at alle får noget ud af træningen og samtidig har det sjovt. Det gælder de helt små, som skal lære at holde rigtigt på ketsjeren og de mere erfarne, som bl.a. lærer at mestre grundslagene samt træner taktik. Vi planlægger et Natminton og et Monradstævne, så der er nok at glæde sig til. Vi deltager selvfølgelig også i diverse stævner, og de unge mennesker går op i det med liv og sjæl. Der er stadig ledige pladser til træning, så mød op på vores træningsdage og se, om det er noget for dig. Se tiderne på vores hjemmeside:

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

https://badminton.hojbysg-fyn.dk

Ungdomsspillerne skal tilmelde sig hos deres træner.

Miniton Vores Minitonhold (barn U9 og forældre) går også rigtig godt. Vi hygger os og laver en masse ballade. Har du lyst til at have det sjovt sammen med dit barn, så kom op i hallen og vær med tirsdag fra kl. 17.

Generalforsamling Husk også vores generalforsamling den 5. marts kl. 19, hvor alle badmintoninteresserede er velkomne.

Klubmesterskab Det er også nu, vi vil annoncere vores klubmesterskab, der afholdes den 21. marts kl. 9. Husk at tilmelde dig hos Søren Lund på tlf. 40 33 27 08.

Afslutning Sidste arrangement i denne sæson er vores afslutningsstævne den 27. april. Tilmeldingsliste hænges op i hallen den første uge i april.

Aktivitetskalender Fredag d. 24. januar. Café Bakkegården. Hyggespisning. Bakkegården, kl. 17.30. Mandag d. 27. januar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Fællesspisning, kl. 12-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 28. januar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Funktionel Hjernetræning Introduktionmøde. Nr. Lyndelsevej 4H, kl. 1617. Onsdag d. 29. januar. Rudolf Steiner Skolen. Åbent Hus Steiner HF og 10. kl. Lindvedvej 64, kl. 17-19. Fredag d. 31. januar. Café Bakkegården. Tarteletaften.

Bakkegården, kl. 18.30. Lørdag d. 1. februar. KFUM Spejderne. Lodseddelsalg. Lokalområdet. Søndag d. 2. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Kirke. Syng-dig-glad gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 17. Højby Bibliotek. Byt fastelavnstøj. Højbyvej 66, kl. 13-16. Mandag d. 3. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Tirsdag d. 4. februar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Fastelavn, kl. 13-16.


Aktivitetskalender Funktionel Hjernetræning Prøvetime. Nr. Lyndelsevej 4H. Torsdag d. 6. februar. Højby Foredragsforening. Steff Ejlertsen fortæller. Sognehuset, kl. 19. Fredag d. 7. februar. Café Bakkegården. The Quiggs. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 9. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Bibliotek. Strikkecafé. Højbyvej 66, kl. 14-16. Højby Bibliotek. Byt fastelavnstøj. Højbyvej 66, kl. 13-16. Højby Bridgeklub. SuperBrugsen Cup. Højby Hallerne, Hal 1. Mandag d. 10. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Generalforsamling, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Højby S&G, Bordtennis. Generalforsamling. I kælderen, kl. 19. Tirsdag d. 11. februar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Medlemsmøde, kl. 13-16. Søndag d. 16. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 17. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16.

Tirsdag d. 18. februar. Højby Bibliotek. Forfatter Lars Johansson. Højbyvej 66, kl. 19. Onsdag d. 19. februar. Højby S&G, Fitness. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Torsdag d. 20. februar. Højby S&G, Gymnastik. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.30. Fredag d. 21. februar. Café Bakkegården. Ginsmagning. Bakkegården, kl. 18.30. Højby S&G, Fodbold. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Lørdag d. 22. februarHøjby S&G, Sponsor. Fastelavnfest. Højby Hallerne, kl. 9.30.

Højby S&G, Skydning. Generalforsamling. Skydekælderen, kl. 19.

Højby Kirke. Syng-dig-glad gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Allerup Gamle Have. Generalforsamling. Klappen 1, kl. 19.

Højby Bibliotek. Strikkecafé. Højbyvej 66, kl. 14-16.

Onsdag d. 26. februar. Højby S&G, Tennis. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Mandag d. 9. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16.

Torsdag d. 27. februar. Højby S&G, Budo. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Fredag d. 28. februar. Café Bakkegården. Dr. Rolf og Kanylerne. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 1. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Højby S&G, Sponsor. Reklamebanko. Højby Hallerne, kl. 13.30.

Mandag d. 2. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16.

Søndag d. 23. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 3. marts. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-12. Generalforsamling, kl. 12-16.

Højby Bibliotek. Byt fastelavnstøj. Højbyvej 66, kl. 13-16.

Torsdag d. 5. marts. Højby S&G, Badminton. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Mandag d. 24. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 25. februar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Café Bakkegården. Veganer oplevelse. Bakkegården, kl. 18.30.

Fredag d. 6. marts. Højby S&G, Billard. Generalforsamling. Højbyvej 66, kl. 18. Café Bakkegården. Classic Light. Bakkegården, kl. 18.30. Lørdag d. 7. marts. Højby Kirke. Lørdagsdåb. Højby Kirke, kl. 11. Søndag d. 8. marts.

Højby Bibliotek. Generalforsamling. Højbyvej 66, kl. 17.15. Tirsdag d. 10. marts. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Torsdag d. 12. marts. Højby Foredragsforening. Generalforsamling. Sognehuset, kl. 19. Fredag d. 13. marts. Café Bakkegården. Me and Maria. Bakkegården, kl. 18.30. Lørdag d. 14. marts. DGI. DGI's Forårsopvisning. Højby Hallerne. Søndag d. 15. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. DGI. DGI's Forårsopvisning. Højby Hallerne. Mandag d. 16. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Fællesspisning, kl. 12-16. Gadekærets Venner. Generalforsamling. Sognehuset, kl. 19.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

51


10 gode grunde til at vælge AutoMester

AutoMester – enkelt og lokalt 1. Book tid online hele døgnet. 2. Få råd og vejledning omkring vedligeholdelse af din bil. 3. Du taler ofte selv med den mekaniker, der laver din bil. 4. Du bliver altid kontaktet, hvis der skal laves ekstra på bilen. 5. Du kan se de udskiftede reservedele, når du henter bilen. 6. Hos os er du ikke bare et nummer. 7. Vi lytter til dine behov. 8. Vi er lokale og altid i nærheden. 9. Du bevarer bilens fabriksgaranti. 10. Vi er Danmarks største værkstedskæde med over 25 års erfaring.

Højby Autoværksted ApS Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 hojbyauto.dk 52

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk