Højby Nyt 2019-4

Page 1

ÅRGANG 28

NR. 4 JUNI 2019

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

YaSally hjælper børn i Gambia til nye Blandt andet i dette blad: skolemøbler. Læs mere s. 4 og 5.

Sådan sidder børnene i klasserne før de får nye brugte skolemøbler

S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 7 S. 8 S. 9 S. 10 S. 12 S. 14 S. 15 S. 18 S. 21 S. 22 S. 24 S. 25 S. 26 S. 27 S. 28 S. 29 S. 30 S. 32 S. 33 S. 34 S. 36 S. 38 S. 39 S. 40 S. 42 S. 43 S. 44 S. 46 S. 47

Højby bestemmer Kunst i Højby Ya Sally Biblioteket Ny halbestyrer Foredragsforeningen +40 VM Sundhedscentret Børnehuset Syvhøje Højby Skole Højby Friskole Steiner Skolen Demensrådgivning Bakkegården Højby Marked Gadekærets venner Gotvedenergi Hjernetræning Husholdningskreds Genbrugsen Allerup Gamle Have Lokalhistorisk Arkiv Højbylund Ældreklub Seniorforeningen Kirken Ny formand HS&G Gymnastik Håndbold Sponsorudvalget Skytterne Fodbold Bridge Aktivitetskalender

En klasse med nye brugte møbler og tavle fra Danmark

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Aktuelt Af Karin Rosenbæk

Højby Bestemmer Endnu en gevinst indløst Pludselig lå der en stor pakke fyldt med brunbejdsede brædder, der hvor jeg parkerer min cykel, når jeg skal til fitness, mon det er ??????

dre, bedsteforældre og børn ved de forskellige områder. Mon ikke det kan give anledning til picnicudflugter for alle Højbys beboere, det bliver spændende at se.

Ganske rigtig for pludselig en dag så jeg en flok modne mænd gå til den og forvandle pakken til seks dejlige borde/bænkesæt for derefter at placere to borde ved beachvolleybanerne, to ved multibanen og de to sidste ved den kommende trampolin. Det er skønt, at der er muligheder for sid-ned for foræl-

Højby Bestemmer siger tak til de modne mænd - ca. en halv snes - som går under betegnelsen Serviceteamet, der laver ad hoc opgaver for HS&G. Det er jo ganske rigtig, der er rigtig mange frivillige i Højby til at give en hånd med. Venlig hilsen Højby Bestemmer

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 28 NR. 4 22.-23. JUNI 2019 BLAD NR. 192 Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2019: 26. juli udkommer 9.-10. august 20. september udkommer 4.-5. oktober 8. november udkommer 22.-23. nov.


Aktuelt Af Vibeke Alrø

Kunst i Højby I sidste nummer af Højby Nyt skrev jeg, at nu var kunstværket ved at være på vej. Men så let skulle det ikke gå. Vi troede, vi havde alle tilladelser på plads, men det viste sig, ikke at være tilfældet. Naivt troede vi, at vi bare kunne grave et hul, fylde med beton - og vips, så var vores skulptur stillet op... En vaks parkforvalter fra Odense Kommune gjorde os opmærksom på, at der kun-

ne ligge både stærkstrømsledninger og gasledninger i rundkørslen. Så nu skal vi have fat på nogle tegninger, der viser helt nøjagtigt, hvor vi ikke må grave. Så nu er vi tilbage til, at jeg kan love at give jer besked, når det sker. Skulpturen er færdig, så selvfølgelig er vi utålmodige efter at få den op. Men der skulle jo nødigt ske ulykker i forbindelse med opsætningen.

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

UDSKIFT VARMEVEKSLER TIL NY VARMEVEKSLER KUN 10.999,-

INKL. MOMS OG INSTALLATION DANSK VVS & KLIMA ∙ +45 50 777 999 ∙ WWW.DVK.AS www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Aktuelt Af Lars Andersen

Formand Momodou Sise Fåborgvej 308, st. 5250 Odense SV Web: www.yasally.dk Tlf. (+45) 2018 7932 E-mail: Sally@yasally.dk CVR: 32 411 118

Lidt nyt fra os i støtteorganisationen YaSally Der sker en masse aktiviteter i YaSally, hvor vi støtter det fattige landdistrikt Upper Nuimi i Gambia. Generalforsamling Tirsdag, den 9. april 2019 afholdt YaSally generalforsamling i Sognehuset i Højby (fantastisk mødested). Der mødte mange medlemmer op for at deltage i generalforsamlingen. Formanden berettede om aktiviteterne i årets løb og forventningerne til det nye år. Han takkede for alle de modtagne donationer og den hjælp, som både medlemmer og frivillige har ydet. Han udtrykte endvidere sin store taknemmelighed for den enorme lokalopbakning, der er fra Højby. 10 års jubilæum og opnåede resultater Vi i YaSally har i år 10 års jubilæum og har sammen med vores søsterorganisation i Gambia opnået rigtig mange positive resultater i vores fokus distrikt, bl.a: • Klasselokalerne på 3-4 skoler har næsten alle nu fået ordentlige, brugte skolemøbler fra os, og hvert barn har en god plads nu. 4

• Skolerne er blevet opgraderet med flere klassetrin, og der er etableret overbygning på flere skoler. • Eleverne kan nu også bedre koncentrere sig, når de sidder ved nogle meget bedre skolemøbler. Forældre i Gambia er også glade, da de obligatoriske uniformer ikke skal udskiftes så tit, da møblerne ikke slider på tøjet mere. • Uddannelsesniveauet i distriktet er generelt højnet markant. • Børnene og de unge bliver nu primært uddannet i lokalområdet og har derfor mulighed for at blive hjemme og hjælpe forældrene på marken, når de ikke går i skole • Der er etableret en køkkenhave på nogle af skolerne i vores støtteområde, der er gået fra braklagt mark til at være et frodigt spisekammer nu spiser skoleeleverne masser af grøntsager ved det obligatoriske frokostmåltid i skolerne. • Den 6. YaSally Cup fodboldturnering er ved at blive afholdt og projektet har været en kæmpe succes lige fra starten.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Vi har sendt hele 7 stk. 40 fods containere af sted igennem de 10 år, og etableret flere selvhjælpsprojekter. Donationer YaSally modtager rigtig mange donationer fra bl.a. lokalområdet, og senest har både Højby skole og Dalumskolen doneret flere hundrede brugte skoleborde og -stole til os. Det var en stor logistisk opgave at få flyttet møblerne til vores lager, og det viste sig også, at lageret ikke var stort nok, så heldigvis kunne vi midlertidig låne et ekstra lokale i nærheden af vores nuværende lager. Vores medlemmer og samarbejdspartnere gør en stor indsats for at markedsføre YaSally, og det betyder, at vi modtager rigtig mange donationer, som alt sammen gør stor gavn i Gambia. Støttearrangement til fordel for YaSally Den 22. maj 2019 var YaSally inviteret til at præsentere foreningen ved et quizarrangement i Morud Forsamlingshus. Personerne bag "Quiz Morud" havde valgt, at overskuddet denne aften skulle gå til YaSally. "Quiz Morud" afholder nogle gange om året en quizaften med spisning osv., og hver gang går overskuddet til velgørende formål. Ved quizaftenen den 22. maj var der mødt rigtig mange mennesker op, heriblandt nogle medlemmer af YaSally, og vi havde en rigtig hyggelig aften med noget god mad, quiz mv., og vi fik lov at præsentere foreningen for de omkring 60 deltagere samt alle de frivillige, som sørgede for madlavning, servering, afvikling af quiz mv.

Resultatet af aftenen blev, at YaSally fik en del nye medlemmer, fik doneret en masse udstyr og, ikke mindst, fik aftenens overskud på 8.920,kr. Det er helt fantastisk for en lille forening som vores at modtage så stor en donation. Af hjertet tak til "Quiz Morud", og især Marie og Rene, og alle de frivillige kræfter bag arrangementet samt aftenens sponsorer. YaSally Cup 2019 Den meget populære fodboldturnering for de unge mænd i vores distrikt spilles lige nu, og det er som nævnt 6. år at det sker. Der deltager i alt 16 hold, der hver kommer fra en landsby i distriktet. Der er massiv interesse for at deltage i turneringen, og desværre er der ikke kapacitet til mere end de 16 hold, så en del hold/landsbyer må afvises. Turneringen er ikke bare en fodboldmatch, men i mindst lige så høj grad et forum, der styrker fællesskabet og samarbejdet i distriktet, øger sundheden generelt og styrker handelslivet i området, hvor turneringen afholdes. YaSally Cup afvikles i vores hovedlandsby Pakau, og der kommer rigtig mange tilskuere både fra de omkringliggende landsbyer, og også fra de landsbyer, der ligger længere væk i vores distrikt. Det er blevet et vigtigt samlingspunkt for befolkningen i området. Venskabsskoleklasser I 2018 henvendte Højby skole sig til os for at høre om mulighederne for at etablere en venskabsklasse mellem dem og en klasse i Gambia. Formålet skulle være at klasserne hver især kunne lære, hvordan man går i skole i sit hjemland.


Aktuelt Vi havde et møde om forslaget og syntes, at det var en rigtig god ide. Der er nu etableret et venskab mellem 8. klasse på Højby skole og 8. klasse på Kerr Cherno skole (denne skole har modtaget mange brugte skolemøbler fra bl.a. Højby Skole). Vi ved, at de nu har sendt en video hilsen til hinanden. Ny containerforsendelse I foråret fik vi bevilget finansiering af forsendelsen af endnu en 40 fods container, som er den 8. i rækken. Den er netop blevet pakket med bl.a. brugte skolemøbler, sportsudstyr og redskaber til dyrkning af skolekøkkenhave, og er pt. på vej til Gambia. Containeren forventes at være fremme ultimo juni, og så bliver alt det fremsendte udstyr fordelt efter en plan, som vi har lavet på baggrund af lokale ønsker/behov sammen med vores søsterforening i Gambia. Finansieringen sker af en statslig organisation, der hedder ”Genbrug Til Syd”, som efter strenge ansøgningskrav udvælger foreninger, der kan opnå støtte til forsendelse af forskelligt udstyr. Alle disse krav opfylder vi fuldt ud. Afslutning Der kan ses meget mere om foreningen på: • Vores nye hjemmeside (www.yasally.dk) • Facebook (støtteorganisationen yasally charity organisation) • Instagram (@yasally_ charity_denmark_gambia) Vi håber, at du kunne tænke dig at støtte foreningen og dets formål med at hjælpe vores fattige distrikt i Gambia.

Det kan ske ved et medlemskab af foreningen og/eller ved donation. Medlemskab af Yasally koster kun 150,- kr. pr. år for første medlem af en husstand, og 50,- kr. pr. år for hvert af efterfølgende medlemmer af samme husstand.

Hvis man ønsker at donere penge /materialer eller tegne medlemskab, så send venligst en kort mail til sally@yasally.dk

Der transporteres brugte skolemøbler til Kerr Cherno skole fra sidste container

Sammenligning af gamle og nye møbler på Kerr Cherno skole

Til venstre ses skolekøkkenhave før YaSallys projekt blev iværksat, og til højre nu, hvor der samme sted er en frodig køkkenhave

Fodboldturneringen YaSally Cup 2019 sættes igang med præsention af nyt banner

Kamp i gang ved YaSally Cup 2019 med mange tilskuere, og et mål der trænger til udskiftning

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Højby Bibliotek Generalforsamling På bibliotekets årlige generalforsamling blev Astrid Lægaard genvalgt som brugerrepræsentant. Sommerferie Biblioteket holder sommerlukket fra og med fredag d. 28. juni til og med onsdag d. 31. juli. Dvs. første åbningsdag efter ferien er torsdag d. 1. august. Vi henviser til Dalum Bibliotek i ferien, hvor man også kan afhente reserverede materialer. Vi opfordrer dog til, at man får afhentet de materialer, som er bestilt hjem til afhentning i Højby, inden vi holder ferie. Så slipper vi for en masse forsendelse frem og tilbage.

Sæt dine reserveringer i bero i ferier på odensebib. dk Hvis du skal på ferie, kan du vælge at sætte dine reserveringer på pause, så du ikke skal reservere på ny. Du beholder din plads i reserveringskøen ... som måske endda er blevet kortere i mellemtiden. NB! Du skal være opmærksom på, at pausen ikke gælder bestillinger af materialer fra andre biblioteker (de såkaldte fjernlån - uden for Odense Bibliotekernes afdelinger). Det kan vores system desværre ikke håndtere. Med venlig hilsen Susan, Jesper & Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 63 75 09 12 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

Adam uccas,

L

yde på ægger l

tin l

og Mar

linje

en tids

Af Susan Buer Toldam, skolebibliotekar

Alt har en lyd - også vand “Jeg blev overrasket over, at lyden af flydende vand er så gammel!” Ja overraskende nok har flydende vand både lyd og alder - det erfarede Martin bl.a., da han sammen med klassekammeraterne Luccas og Adam var med til Forskningens Døgn på biblioteket d. 7. maj. Her skulle de tre drenge og resten af 4.b på Højby Skole undersøge lyd med både stemmegafler, dåsetelefoner og fuglekaldere. De fandt bl.a. ud af, at en dåsetelefon rent faktisk virker, at lydene fra en guitarstreng varierer efter, hvor meget man spænder dem og - i Luccas’, Adams og Martins tilfælde - at lyde også kan 6

sættes på en tidslinje. Adam forklarer: “Man skulle trække et kort, fx en violin, og så skulle man gætte om den lyd kom før eller efter lyden af det første kort, vi trak, som var en talende dukke.”

er lyde

linje ov

En tids

Luccas siger, at det gik godt med opgaven og med samarbejdet. Adam er enig: “Det var sjovt og lærerigt.”

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

ura og

a Riva, L

Sara

d lyde

orie me

n hist digter e


Aktuelt Ny halbestyrer Hejsa, jeg hedder Raymond og er den nye halbestyrer/ forpagter af cafeteriet i Højby Hallerne. Lidt om mig. Jeg er 48 år, gift med Christina og har to dejlige piger; Melissa på 19 år og Yasmin på 16 år. Jeg har lavet mad igennem mit arbejde i mange år, først i Aalborg handicap idræt hvor jeg arbejdede som træner i 3 år, og lavede fællesspisning hver torsdag. Så har jeg i ca 10 år arbejdet med unge mennesker med autisme i Odense, som bla. også skulle lære at lave mad, de sidste 4 år som forpagter af cafeteriet i Skt. Jørgens Hallen, IF Stjernen, midt i Odense. Jeg er vild med sport, og har været træner i mange forskellige sportsgrene igennem livet. Min kone og vores 2 piger har for ca 2 år siden startet et håndboldhold op i Lykkeliga, som er en liga for unge mennesker med et handicap, pt. 11 spillere, som alle glæder sig til at starte i Højby til august. Nye spillere er velkomne.

Min gameplan er: • Super fleksibel service • Super klar til dialog og samarbejde • Almindelig grillmad i god kvalitet • Det sunde alternativ i form af lækker salatbar hver dag • Lækre sandwich • Pølsehorn • Ugens suppe • Dagens ret, de dage hvor det giver mening • Og meget mere Vi er altid åbne for nye gode ideer så sig endelig til. Jeg er klar over, at jeg er ny i Højbyhallen og kommer til at lave begynderfejl. Så jeg håber at I har lidt tålmodighed og vil hjælpe mig og mit personale godt igang. Jeg/vi glæder os helt vildt meget til at komme i gang i slutningen af Juli. RIGTIG GOD SOMMER! Vi ses til august. Med venlig hilsen Raymond Simpson Røn Tlf. 28 83 70 26

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Højby Foredragsforening Af Astrid Lægaard

Torsdag den 29.8.: Bustur til Skovsgaard, Langeland. Afgang fra tidligere Aldi kl. 12 med direkte kørsel til Skovsgaard Gods, hvor man får mulighed for at bese godset i eget tempo. I hovedbygningen kan man se, hvordan godsejer og tyende levede i 1800-1900 tallet. Desuden er der traktormuseum, vognudstilling og diverse plancher og udstillinger om livet på Skovsgaard. Hvis vejret er godt, er der også mulighed for at gå en tur i parken. Pris for bustur inkl. entré, kaffe og kage er 150 kr. Betaling sker i bussen. Turen

gennemføres kun ved 30 tilmeldte. Hjemkomst ca. kl. 18. Tilmelding til Kirsten Jakobsen tlf. 29 71 82 eller Astrid Lægaard tlf 25 89 14 00 Den 18.9. kl. 19: Fælles opstart med Menighedsrådet. Start i kirken kl. 19 med gudstjeneste og efterfølgende foredrag i Sognehuset. Annette Due Madsen, brevkasseredaktør på Kristelig Dagblad og leder af Center for familieudvikling fortæller om emnet ”Den sårbare kærlighed”.

HØJBY C NYT BOLIGPROJEKT

- Boliger udlejes á 80 m2 og 100m2 Kontakt: www.lkd.dk Indflytning fra 1. januar 2020

8

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt +40 VM kommer til Odense.

Odense RC Minirace kan den 2.-4. august byde velkommen til +40 verdensmesterskabet for 1/10 offroad EL buggy biler. Kørerne skal være fyldt 40 år for at deltage. Allerede nu har klubben modtaget over 150 tilmeldinger til de to klasser, der køres i. I disse miljøtider er racet helt rigtigt. Der køres nemlig på batterier. Men de små buggyer når alligevel en hastighed på over 50 km/t. Der køres i to klasser. En med træk på baghjulene(2WD) og en klasse med 4 hjulstræk(4WD). Bilerne er opbygget som rigtige racerbiler, det vil sige, at der er mange muligheder for at justere bilerne. Der er olie i støddæmperne, der kan bruges forskellige fjedre og motoren kan justeres via en computer. Det er hightech a la Formel 1. Hver lille detalje på bilen har betydning for, hvordan bilen kører. Bilerne er scala 1/10, det vil sige 1 cm på modellen svarer

til 10 cm på den rigtige bil. Banen er ca. 165 m lang og overfladen er kunstgræs. Den er 2,5 meter bred og særligt et sted på banen er meget specielt. Bilerne kører op ad en stejl væg, og det kræver teknik at køre denne sektor på banen. Det er offroad, der er forskellige hop rundt på banen. Nogle sværere end andre. Det er en stor udfordring for kørerne at holde bilen på hjulene i de 5 min., som et heat tager. De første par dage bruges af køreren til at finde den rigtige set up til bilen. Der er indbygget tællerbrik i bilen, så køreren kan se, om de ændringer, han har foretaget, har gjort bilen hurtigere.

spændende, da der køres finaler i klasserne. Kik på www.odense-rc.dk hvis du vil vide mere. Baneadresse er Energivej 24 (ved siden af genbrugsstationen) Lille video, der viser lidt om løbet:. https:// youtube/7dABOQsZdTA

Presseansvarlig: Jens Otto Frederiksen, 51 56 32 80. Klubansvarlig: Ulrich Rasmussen, 40 33 21 07. Med venlig hilsen Ulrich Rasmussen Odense RC Minirace

Bilerne købes som byggesæt og koster ca. 3000 kr. Dertil kommer motor og andet udstyr. Alle kørere (10 ad gangen) står i køretårnet og styrer bilen ved hjælp af en radiosender. Der er gratis adgang fredag, lørdag og søndag. De to sidste dage er nok mest

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Højby Sundheds Center

Af Thomas Fyrst

Så blev det sommer og inden længe er det for mange også lig med lang ferie. I Højby SundhedsCenter byder vi sommeren velkommen med gode hold, tilbud, nye behandlingsformer og spændende arrangementer. Ny behandler: Susan Jørgensen, Sjælens Vej

Susan Jørgensen har i en årrække arbejdet som administrativ sekretær på OUH, men er nu selvstændig i egen virksomhed, hvor hun tilbyder forskellige terapiformer: Tankefeltterapi/EFT, regressionsterapi og hypnoterapi. Desuden healing, drømmetydning og spirituel rådgivning. Hun har i en årrække undervist i spirituel udvikling forskellige steder i Odense. Nu foregår undervisningen hovedsageligt i Allerup, hvor hun bor, men hun planlægger også aktiviteter i Højby Sundhedscenter. Susan har en del kurser og uddannelser bag sig: Certificeret tankefeltterapeut, spirituel regressionsterapeut, hypnoterapeut, mindfulnessinstruktør, positiv psykologi vejleder, spirituelt medium, Reiki master. Desuden er hun uddannet vok10

Højby SundhedsCenter senunderviser. Til august afsluttes en psykoterapeut uddannelse med alternative behandlingsmetoder. Se meget mere om Susan på www.sjaelensvej.dk. Når livet gør ondt Pludselig sygdom, ulykker, dødsfald, fyringer, konkurs, tab, skilsmisse – eksempler på livskriser, der sætter spor. Kan du ikke rigtig komme videre, eller er dit liv pludselig blevet fyldt med angst og begrænsninger, så prøv psykoterapi med alternative behandlingsmetoder (primært tankefeltterapi/EFT). Allerede efter én session vil du vide, om det er noget for dig. Frem til 31. august har Susan Jørgensen tilbud på psykoterapeutisk behandling: Kun 300 kr. pr. time. En session vil typisk var 1½ time. Rygestop Ofte mislykkes rygestop, fordi de bagvedliggende årsager til, at man ryger, ikke er blevet forløst. Derfor vil der være meget fokus på at forløse dem inden hypnosebehandlingen. Desuden skal du være 100 % besluttet på at stoppe. Frem til 31. august tilbyder Susan Jørgensen rygestopbehandling med tankefeltterapi/EFT og hypnose for kun 300 kr. pr. time. Normalt vil en session vare 1½-2 timer og en opfølgende session - hvis ønsket - vil vare 1 time. Bestil tid på tlf. 51 30 33 42 eller mail@susanjorgensen.dk Bemærk: Sommerlukket fra 29. juni til 21. juli Trænger du til afspænding? Så prøv en gang healingsmassage, hvor du får mulighed for at slippe tankerne og komme til stede i kroppen. Healingsmassage er en meget omsorgsfuld helkrops-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

massage, der bliver givet med ro og nærvær. Healingsmassage adskiller sig på den måde fra dybdegående fysiurgisk massage. Du kan gennem behandlingen opleve, at spændinger løsnes i kroppen, og du vil opnå en afslappet og behagelig tilstand. Udover at behandlingen virker afstressende, egner den sig fortrinligt til at afhjælpe hovedpine, spændin-ger og ømhed i muskler og led. Bestil tid hos Birgitte Søllested, tlf. 24 62 95 33. Rosenmetoden Rosenmetoden er en blid og dybdegående berøring, der arbejder med sammenhængen mellem muskler, åndedrættet og følelser. En rosenterapeuts hænder er trænet til at skabe kontakt til kroppen, så dialogen i behandlingen foregår ud fra “hvad kroppen” siger. Det er svært at beskrive og skal opleves. Du er selv aktiv i at mærke dig selv indefra under behandlingen. Ordene kaldes den tredje hånd i metoden og anvendes for at hjælpe dig til mere kontakt i kroppen - og derved hvem du egentlig er. Metoden er god til at løsne de bagvedliggende årsager til muskelspændinger, nervøsitet, lavt selvværd, angst, PTSD, stress, spiseforstyrrelser og tendens “til at være for meget i hovedet”. Det vigtigste for at få udbytte af metoden, er at du ikke er i en nylig krise (som skilsmisse eller dødsfald i den nærmeste familie) eller et misbrug. Det er nemlig vigtigt, der er overskud til at rumme det, der kommer op, for at du kan blive hjulpet til færre smerter, samt mere overskud og glæde. En rosensession tager 50-60 min. og koster 650 kr. (hver

Højby Sundheds Center

8. behandling er gratis). Åbent i uge 27, 28 og 29 i juli måned. Tilmelding til Anette Vinston Ritz: intelligentkrop@ gmail.com eller tlf. 27 21 83 36. Læs evt. mere på: www.intelligentkrop.dk Vita Jensen, fodplejer Igen i år vil der være mulighed for at få fødderne sommerklar, også selvom du er på arbejde hele dagen. Vitas fodpleje holder aften åben d. 10. juli fra kl. 16-20. Tidsbestilling nødvendigt. HUSK at du altid kan få lakeret dine negle GRATIS, når du får ordnet dine fødder, enten med din egen lak eller med en af de farver jeg har stående. Skal fødderne være optimalt klar til ferien er paraffinbad også en god forkælelse. Huden bliver blød og smidig og kan med fordel bestilles sammen med en fodbehandling. I juli måned giver jeg 10% i rabat på paraffinbadet 135 kr. (normalpris 150 kr.). God sommer! Hilsen Vitas Fodpleje Mobil 61 66 17 31 Hvordan går det med dit nytårsforsæt? Havde du de rigtige intentioner fra året start om et nyt job, mere tid med familien, bedre økonomi, reducere dit taljemål eller lave mere motion, men er faldet tilbage i den samme rille… som du plejer? Bare rolig, du er ikke den eneste! At ændre sine vaner kræver en kontinuerlig indsats, og det kan derfor være svært at holde ved når den første motivation har lagt sig. Men der er hjælp at hente med RTT (Rapid Transformational Therapy). Thomas Fyrst er en af de få


Højby SundhedsCenter

Højby Sundheds Center

i Danmark der kan kalde sig Rapid Transformational Therapy Terapeut. Rapid Transformational Therapy eller RTT, har elementer af hypnose, CBT, psykoterapi, psykologi, healing og NLP. Med kun 1-3 sessioner kan du opleve permanente ændringer af vaner eller med problemer som f.eks. depression, angst, afhængigheder, vægtproblemer, frygt og forbier.

Højby Sundheds Center

Læs mere og book tid på www.thomasfyrst.dk ellers kontakt Thomas på 31 15 25 07 og få en snak. Jonas Nielsen, FysNu Hjemmebehandling Træning og fysioterapeutisk behandling er ikke altid muligt at transportere sig til. Derfor er det muligt at få hjemmebehandling i Højby og omegn mod et tillæg. Henvisning er ikke nødvendig. Ring og hør mere på 28 56 07 37.

*Sjælens Vej Tilbyder terapi, hypnose, healing, og spirituel rådgivning. Behandling og undervisning.

Susan Jørgensen Gammellungvej 9, Allerup 5220 Odense SØ Tlf. 5130 3342 mail@susanjorgensen.dk www.sjaelensvej.dk

Find mig på:

Facebook: Vitas Fodpleje Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

Akupunktur Thomas Fyrst

Healingsmassage Birgitte Sølleted

3115 2507 www.thomasfyrst.dk

2462 9533

Fodpleje Vita Jensen

Psykoterapi Michael Heckenthaler

Fysioterapi Jonas Erik Nielsen

Rosenmetoden Anette Venston Ritz

6166 1731 www.vitasfodpleje.dk 2856 0737 Jonas@fys.nu

www.birgitte sollested.dk

3110 5804 www.hoejby-psykoterapi.dk 2721 8336 www.intelligentkrop.dk

Zoneterapi Marianne Sandermann Psykologi Susan Jørgensen 2087 4742 kliniksandermann@outlook.dk

5130 3342 mail@susanjorgensen.dk

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Børnehuset Syvhøje Af Lotte Henriksen

En bøn til ungdommen i Højby Vi oplever for tiden, at unge mennesker benytter vores legeplads efter lukketid. De unge er velkomne (trods det, at vi har valgt ikke at have en offentlig legeplads), men det sørgelige er, at børnene kommer til alkoholflasker (med og uden indhold), joints, cigaretskodder og andet affald (vil skåne læseren).

Vi har derfor en bøn: Hvis I vælger at kravle over vores hegn for at drikke og ryge, så ryd venligst op, så vores børn ikke skal finde jeres affald rundt om på legepladsen. Mindre børn har en naturlig nysgerrighed til enten at smage på ting eller putte det i munden.

Forårets traditioner i Børnehuset Syvhøje Julen varer lige til påske, nej det ikke sandt, nej det ikke sandt, for ind imellem kommer fasten. Fastelavn og påske er to af de traditioner som vi fejrer i Børnehuset Syvhøje. Fastelavnsforberedelse i god tid Vi starter i god tid med forberedelserne til fastelavn.Vi går ture i lokalområdet for at samle grene ind til fastelavnsris. Børnene får hver deres fastelavnsris, som bliver pyntet med konfetti af silkepapir i forskellige farver, og i børnehaven klippes der katte, masker og tønder af karton, som pyntes med øjne eller glimmer. Børnene bruger maskerne i deres lege og viser dem stolt frem. I ugen op til fastelavn er børnene med til at male tønderne, det kræver stor koncentration at samarbejde med vennerne om at få malet tønderne. De største børn i børnehaven er med til at bage fastelavnsboller. Først skal dejen æltes, så skal man vente på, at dejen hæver, før man kan rulle 12

dem og putte creme i, hvorefter de formes, inden de kan blive bagt. Kan du gætte hvem jeg er? Fra morgenstunden kommer alle, også personalet udklædt ind en efter en, ikke alle er nemme at kende i deres udklædning, men der går ikke længe før de smider masken og giver sig til kende. Pludselig er der fyldt med havfruer, prinsesser, superhelte, Pippi og mange forskellige dyr. Børnehaven starter fastelavnsfesten i kælderen i vores motorikrum. Her bliver der sunget fastelavnssange, alle børn får vist deres kostumer frem, mens de går catwalk på scenen så alle de andre børn og voksne kan se dem. Efter sang og catwalk går turen udenfor, hvor der skal slås katten af tønden, og så er det med at finde at armkræfterne frem, så tønden kan blive slået ned. Det lykkes til sidst efter hårdt arbejde, og ud falder der figenstænger

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Kattekonge og kattedronning

Superhelte


Børnehuset Syvhøje til alle børn, og kattekongen og kattedronningen bliver kronet. Så blev det påske Ligesom til fastelavn starter påskeforberedelser tidligt. Der skal gøres klar til der kan blive sået karse i bunden af en forvandlet mælkekarton. Der sker mange kreative processer i denne tid, der bliver klippet, klistret og malet en del. Ud af alle de kreative anstrengelser kommer der kyllinger, harer, påskeblomster og påskeæg. De farvestrålende æg bliver hængt op rundt omkring på legepladsen og lyser flot op. Når påskeferien kalder, får børnene deres kreationer med hjem. Vi holder påskefrokost, inden vi går på påskeferie. Der bliver lavet et stort tag-selvbord, hvor børnene har taget en ting med hver. Årets menu står på pitabrød med alt, hvad der dertil hører. Til frokosten synges de påske-

sange, som børnene har øvet sig i tiden op til. Mon påskeharen også kommer forbi i år? Alle børn sidder forventningsfulde på deres plads i garderoben og venter på at få lov til at gå ud på legepladsen for at se, om påskeharen har været på besøg i år. Nogle af de ældste børn kan huske, den var forbi sidste år. Inden børnene går på jagt, synges der en sang for påskeharen. Dørene åbnes, og de første er hurtigt afsted og finder sig et påskeæg. Da alle har fundet et chokoladeæg, bliver det nydt med stor fornøjelse.

Vi maler påskeæg

Flere forårs- og sommertraditioner venter Efter fastelavn og påske venter flere traditioner. Der er arbejdsdag for forældrene, Børnehusets fødselsdag, Bedsteforældredag og Sankt Hans.

Påskepynt

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Skolerne Af Henrik Møller

10 års skolegang blev fejret på Højby Skole med længsel på, at den obligatoriske og traditionelle “karamelkastning” skulle begynde. Og de blev ikke skuffede... det regnede med karameller i store mængder til stor glæde for de begejstrede elever. Sidste skoledag på Højby Skole er traditionelt også en dag, hvor eleverne kommer i fantasifulde udklædninger, og dette år var ingen undtagelse. Paven omgivet af Djævelen og Man kunne både møde Englen Paven, Djævelen samt politiet, og minsandten Den 24. maj var en længe om ikke også Nordkoreas ventet dato for Højby Skoles leder Kim Jong-Un var mødt 9. årgang, idet det var deres op. Alt i alt var der lagt manabsolut sidste skoledag. 9 ge kræfter i udklædningerne, års skolegang var dermed og sammen med båthorn, slut, og det skulle, som tra- fløjter og høj musik blev der ditionen foreskriver, fejres skabt en festlig stemning. med et brag. Hele 9. årgang samledes først om fælles Senere på dagen stod den på morgenmad med deres læ- uddeling af nomineringer, rere, hvorefter eleverne be- hvor årgangen under stor juvægede sig rundt i klasserne. bel kårede hinanden i diverHer ventede de yngre elever se kategorier, lige fra “Årets

Politiet holdt ro og orden... 14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

grin” til “Årets Einstein”. Sidste skoledag blev rundet af med en forrygende rundboldkamp, hvor årgangen havde udfordret lærerne. Kampen blev et drama fra start til slut, og kampen bølgede frem og tilbage, under højlydt jubel fra de mange tilskuere, inden vinderen blev fundet. Efter festivitasen på Højby Skole drog hele årgangen i samlet flok mod Munke Mose, hvor de sammen med byens øvrige 9. klasser fejrede deres sidste skoledag. Nu venter de mundtlige eksaminer, som afvikles i perioden 28.5. til 20.6., inden en fortjent sommerferie venter.

Kim Jung-Un i selskab med Djævelen


Skolerne Af Jytte Ankjær og Eva Stentebjerg Lethan

Bedsteforældredag på Højby Friskole Endelig blev det torsdag d. 23. maj - bedsteforældredag på Højby Friskole. En dag børnene i SFO’en, Krudttønden, har talt ned til i mange uger. Børnene har fået eller selv læst brevene fra deres bedsteforældre, der blev hængt op nede i Krudttønden fra påske og frem. De har øvet på et show, de skulle vise frem på dagen. Men ikke kun børnene har glædet sig, også bedsteforældrene har set frem til denne dag. En bedsteforældre skriver om dagen: Den “bedste” dag i Krudttønden på Højby Friskole. Tag ”Den store Bagedyst” og gang med 3. Der var medbragt kager lige fra ”den rustikke” til ”den kunstneriske”. Udvalget var stort og alle ”bedster” havde gjort sig store tanker om, hvad årets kage skulle bestå af, til stor glæde for både voksne og børn. En syvårig der kan balancere med en romsnegl, et stykke lagkage i Othellostørrelse, en Brownie og flødebolle på samme tallerken med et glas saft til at skylle det hele ned med i den anden hånd, er ikke nogen amatør i selvskabslivet. Kagesuccessen var hjemme! Ja, man blev imponeret, også af det show der var stablet på benene. Her var både ”Street Dance” med fed musik, selvfølgelig med et par for-dansere i det helt rigtige outfit og med attitude. Derefter kunne vi se rulleskøjteløb, cykling i forskellige varianter og minsandten også ”Rope Skipping”, så selv en gammel bedste fik lyst til at sjippe igen. Da de fleste efterhånden havde tilbagelagt kagebordet et ukendt antal gange, var det tid til at få lidt bevægelse ind i billedet. Nu kunne ”bedster” besigtige klas-

seværelser og få gennemgået diverse mapper og hæfter, som børnene bruger i dagligdagen. Flot arbejde over hele linjen. Tak for denne super dejlige dag. Det er en fin måde at få indblik i børnenes hverdag og få hilst på nogle af de voksne, der gør et stort arbejde for skolen og ikke mindst de små klassekammerater. Jeg glæder mig allerede til næste år, måske skulle man gå i træningslejr for at lære at klemme 4 stykker kage ned – selvfølgelig på én tallerken. Med tanke på ”Street Dance” holdet – kaster jeg et par håndtegn – NICE! Bedste til 3 børn på Højby Friskole. Højby Friskoles Støtteforening Skolens støtteforening var igen med under hele arrangementet. Langt de fleste børn og deres bedsteforældre var forbi støtteforeningen for at få taget et billede. Billederne bliver blandt andet hængt op i Krudttønden til børnenes store glæde. I støtteforeningen vil vi også gerne sige tak for en rigtig dejlig dag, som igen i år var en stor succes, som vi kan takke Krudttøndens medarbejdere for at have arrangeret.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Skolerne Af Ingvart Nissen

5. klasse - Højby Friskole - på lejrskoletur til Ribe Mandag d. 13.5.2019 tog 23 elever og to lærere fra Højby Friskole af sted på en tur til Ribe. Humøret var højt og alle glædede sig til de kommende oplevelser. Kl. 10.35 ankom vi til Ribe Station, hvorfra vi vandrede en lille tur på ca. 10 minutter til vandrerhjemmet. Vi var heldige, at vores værelser var klar. Så efter indkvartering og en introduktion og orientering fra forstanderen begav vi os friske ud i byen. Vores første destination var den berømte domkirke. Selvfølgelig skulle vi op i tårnet, hvorfra vi havde en helt fantastisk udsigt over Ribe by. Sikkert nede igen nød vi den smukke kirke indvendig. Herefter var der tid til at børnene kunne orientere sig i byen på egen hånd. Samtidig skulle der løses nogle opgaver af historisk karakter. Resultatet heraf blev fremlagt senere samme aften. Udover at have løst de givne opgaver var der også blevet handlet godt og grundigt ikke alt lige sundt. Kl. 20 om aftenen gik vi tur med vægteren rundt i Ribe. En rigtig interessant tur rundt til nogle af de meget kendte steder - Domkirken, Maren Splids hus, Ribes mindste hus på 26 m2 bl.a. Tirsdag Efter en lidt kaotisk morgenmad, hvor vi var tre skoler, der skulle spise samtidig og smøre madpakker, gik vi til rutebilstationen, og på slaget 8.40 kørte vi afsted til Vadehavscenteret. Her ventede der de gode gamle traktorbusser, der fik os sikkert til Mandø sammen med vores guide. Vi blev sat af ved havdiget, og vores tur på gåben startede. Det var en tur på ca. 16

4 kilometer med fortælling og andre aktiviteter undervejs. En af aktiviteterne var, i bare tæer og bukserne godt opsmøget, at vi skulle ud og kigge på sandormes efterladenskaber og tidevandet. Vi fik forklaret, hvorfor det opstår, og derudover brugte vi tid på at finde hjertemuslinger. Vores guide forklarede os bl.a., hvordan de var nemme at finde og hvordan de, selv uden hjerne, kunne finde ud af igen at grave sig ned i sandet. Atter med sko og strømper på gik vi videre og fandt et fint sted på diget, hvor vi spiste vores madpakker. Eleverne skulle herefter være lidt aktive i en leg med ”fuglekort” - kort i stil med de gamle bilkort. Herefter gik vi det sidste stykke til Mandø by, hvorfra vi kørte tilbage til Vadehavscenteret. Turen sluttede med en tur rundt i Vadehavscenteret. Onsdag Det blev onsdag, og dagens program startede med en lille gåtur på godt 3 kilometer til Ribe Vikingecenter. Her blev vi modtaget af vore guide, som skulle vise os rundt og fortælle noget af historien om Danmarks ældste by - Ripa, som den hed i vikingetiden. Ud over historierne om hvordan det var noget mere barsk at leve dengang, prøvede eleverne nogle af de lege og dyster, som man brugte i vikingetiden. Forskellige lege, der ikke kun handlede om styrke men også om at være snu. Besøget sluttede med et falkonershow. Det var en rigtig fin oplevelse, hvor vi var tæt på en ugle, en høg og en falk. Nogle af eleverne fik tilmed

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

lov til at holde uglen. Dagen sluttede med en tur til Ribe Svømmehal, hvor børnene muntrede sig i næsten 2 timer, og fik ros for at have opført sig pænt. Torsdag Tiden går hurtigt i godt selskab, og også i dette tilfælde

blev det hurtigt dagen, hvor vi vendte snuden hjemad. Alt gik efter planen og kl. 12.45 ankom vi til Odense Banegård, hvor de glade og trætte børn blev hentet af deres forældre.


Skolerne Stemningsbilleder fra lejrturen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Skolerne Af Kari Møl Søndergaard

”Jeg bliver rørt over gode traditioner og næres af udvikling. Vi vil fortsat have fokus på det hele menneske, med alt hvad det indebærer af muligheder, og jeg har stor respekt og ydmyghed over, at jeg i fremtiden skal være en del af Steinerskolens stærke

Solbjørn Weismann er ny rektor på Rudolph Steiner-skolen i Odense og Steiner HF fra 1. juni Pr. 1. juni er Solbjørn Weismann tiltrådt som rektor på Rudolf Steiner-Skolen i Odense og Steiner HF. Hun kommer fra en stilling som leder på handelsgymnasiet Niels Brock i København og har tidligere arbejdet bl.a. som gymnasielærer og studievejleder. Solbjørn har før haft sin gang på skolen som forælder og ser frem til at vende tilbage til både skolen og Odense. Solbjørn Weismann er rektor for hele skolen inklusiv den nyoprettede Steiner HF, hvor det første hold elever begyndte i august 2018. Steiner HF er en udvidet HF, der kombinerer de humanistiske og naturvidenskabelige kernefag med sprog, kunst, musik, drama, billedkunst og håndværk. Steiner HF er prøve- og eksamensfri, og eleverne kan søge optagelse på videregående uddannelser via kvote 2. Rudolf Steiner-Skolen i Odense har 325 18

elever fordelt på børnehaveklasse og 12 klassetrin. Solbjørn Weismann har siden 2006 arbejdet som gymnasielærer med fagene religion og psykologi og har også været studievejleder i en årrække. Sideløbende har hun taget pædagogikum, en master i organisationsudvikling, et længere kursus i projektledelse og et i klasseledelse. Det seneste år har hun arbejdet som leder på handelsgymnasiet Niels Brock. ”Jeg glæder mig til at blive en del af skolens spændende udvikling sammen med et stærkt lærerteam og en forældre- og elevkreds, der er kendetegnet ved højt engagement. I fællesskab skal vi udvikle og være i de bedste rammer for læring og frihed.” Solbjørn brænder for den kultur som steinerpædagogikken repræsenterer:

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

kultur. Med det nye Steiner HF har skolen fået endnu et potentiale for at udvikle dens pædagogik til glæde for flere unge mennesker. Det glæder jeg mig til at være med til at give mulighed for.”

Nyt 10. klasseforløb, hvor eleverne kan prøve sig selv af på mange forskellige måder Rudolf Steiner-Skolen i Odense har nytænkt skolens 10. klassesforløb fra efter sommerferien, så det bliver et endnu mere afvekslende skoleår. De kunstneriskeog håndværksmæssige fag spiller stadigvæk sammen med de mere klassiske fag, men har nu fået et yderligere twist med iværksætteri, studieture, praktik, udveksling og forskellige projekter og temaer hen over skoleåret. Det giver både afveksling og sammenhæng mellem fagene, samtidig med at eleverne får meritgivende undervisning til Steiner HF eller andre gymnasiale uddannelser. Variation og fællesskab Hvis man tager 10. klasse på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, kommer alle elever til at prøve kræfter med mange forskellige sider
af sig selv, inden de evt. lægger sig fast på en mere specialiseret udddannelsesvej. 10. klasse er en del
af overbygningen og det sociale fællesskab med 9. klasse og Steiner HF, hvor rejser og projekter også går på tværs af klasserne og i perioder også med andre skoler.

Håndværk, iværksætteri, FN, drama, musik, rejser m.m. Det projektorienterede undervisningsforløb omfatter bl.a. gæstelærere i iværksætteri og økonomi, virksomhedsbesøg på it-virksomheden Umbraco, cafédrift og samfundsfag med omdrejningspunkt i FN’s 17 verdensmål. Der vil også indgå et informationssøgningskursus på SDU, og klassen vil deltage i en festival og en konkurrence i forbindelse med verdensmålene. I løbet af skoleåret er der håndværksmæssige kurser, fx kobbersmedning, tekstildesign, maling og møbeldesign med virksomhedsbesøg og besøg på Trapholt. Der er også indlagt en længere dramaperiode, hvor musik og scenografiopbygning indgår som en del af forløbet. Orkester og kor undervises der i løbende hen over året, og i foråret kommer eleverne på en kor- og orkesterrejse til udlandet sammen med hele overbygningen. Et færdselsrelateret førstehjælpskursus indgår endvidere i 10. klasse.


Skolerne Udveksling og praktik I 10. klassesforløbet er der desuden indlagt et 5-ugers udvekslingsforløb i Tyskland eller England samt et 2-ugers praktikforløb i Danmark eller udlandet. Begge forløb bliver individuelt tilrettelagt for den enkelte elev. Vildmarkstur Skoleåret begynder med en vildmarkstur til Sverige sammen med hele overbygningen. Det er ikke en ‘overlevelsestur’, men en oplevelsestur, hvor eleverne bliver rystet godt sammen og lærer at samarbejde på tværs af klasserne. Ikke kun for steinerelever 10. klasse er både for nuværende steinerelever og for dem, som har afsluttet 9. klasse på en anden skole, og som har lyst til et skoleår med masser af variation og til at prøve kræfter med mange typer af fag og projekter, samtidig med at de får meritgivende undervisning i fagene dansk, matematik, historie, kemi, biologi, geografi, samfundsfag, fysik, tysk og engelsk til Steiner HF eller andre HF-uddannelser eller gymnasier. Der er stadig plads til flere elever, hvis nogen skulle have lyst til at være med. 10. klasse er også en god forberedelse til den brede fagvifte, Steiner HF tilbyder, men man kan også søge om optagelse på Steiner HF uden at have gået på en steinerskole. På Steiner HF’en er der også ledige pladser. Mere information kan fås ved henvendelse på: 10@ rss-odense.dk eller hf@rssodense.dk. Se også mere på www.rss-odense.dk eller www.steinerhf-odense.dk.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


10. KLASSE

www.rss-odense.dk www.steinerhf-odense.dk

20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

- og meget andet

R

I

KA

Høj tværfaglighed og verdensklar

MENS SA

I FR

AK T ER

FR

I

FR

KA

R

Rejser Musik Iværksætteri Drama Møbeldesign

EK

MENS SA

I FR

EK

STEINER HF

AK T ER

Tager du 10. klasse på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, kan du prøve kræfter med mange forskellige sider af dig selv. Vi har stadig ledige pladser. Læs mere om vores 10. klasse på rss-odense.dk


Aktuelt Tekst og foto: Tine Boe

Gratis demensrådgivning i Højby derhjemme, og derfor er det helt naturligt, at man prøver at lukke øjnene for det så længe som muligt. Det er en tung erkendelse, fordi der ikke er nogen vej tilbage, men derfor bliver vi alligevel nødt til at snakke om det – både i og uden for familien,” siger Lene.

Lene Andersen er ansat i Demens I Centrum, som er Odense Kommunes gratis og anonym demensrådgivning for borgere i Odense. Hvor går man egentlig hen, hvis man er bekymret for, at ens mor er ved at blive dement – eller hvis man er bange for selv at blive det? Som borger i Odense er man altid velkommen hos ’Demens I Centrum”, der er kommunens gratis og anonyme demensrådgivning. Tilbuddet slår nu også dørene op i Højby. Lene Andersen er ansat i ’Demens I Centrum’ og møder hver dag mange mennesker, der har demens tæt inde på livet. Generelt er folk ifølge Lene blevet mere bevidste om sygdommen og opsøger selv aktivt information, bl.a. fordi der er kommet mere fokus på demens i samfundsdebatten. Men selvom der er større åbenhed om demens i dag end for bare fem år siden, så oplever Lene også, at emnet stadig er tabubelagt. ”Det er svært at acceptere, når tingene begynder at krakelere

Hvorfor gratis rådgivning? Netop muligheden for at snakke har man i Odense Kommunes gratis og anonyme demensrådgivning ’Demens I Centrum’. Tilbuddet er for alle, der ønsker viden om demens, eller som har spørgsmål eller bekymringer. Der er ingen spørgsmål, der er for store eller små, og man kan både benytte rådgivningen, hvis man er syg, eller hvis man er pårørende. Typisk kommer folk for at få en snak om, hvordan de kan støtte deres pårørende, for at få viden om hvor man kan blive udredt for demens, eller bare for at få en snak om, hvad demens i det hele taget er for noget og hvilke symptomer, man skal være opmærksom på.

mensrådgivningen ’Demens I Centrum’ åbnede for to år siden i Slotsgade. Ambitionen er at brede tilbuddet ud på tværs af byen, og det er der, ifølge rådmand for ældre- og handicapområdet Søren Windell, en helt naturlig forklaring på. ”Vi vil gerne gøre det nemt for odenseanerne at søge viden, hjælp og rådgivning ift. demens, og derfor skal rådgivningen ikke kun være at finde i centrum. Adgangen til rådgivning er et led i at gøre Odense til en demensvenlig by, så det med tiden bliver nemmere at leve med sygdommen – både som sygdomsramt og som pårørende,” fortæller Søren Windell. FAKTABOKS: Her kan du få rådgivning hos ’Demens I Centrum’ Slotsgade 5, mandag til onsdag kl. 12-15. Borgernes Hus, torsdage i ulige uger kl. 13-15. Hvenekilden Plejecenter, fredage i ulige uger kl. 9-12. Højby Bibliotek, torsdage i lige uger kl. 14-15.

Læs mere om Odense Kommunes demensrådgivning på: www.odense.dk/demensicentrum eller ring til Lene Andersen på: 51 42 86 50. De 10 tegn på demens Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens er der ti advarselstegn, man skal være opmærksom på ved bekymring for demens: • 1. Glemsomhed. • 2. Besvær med at udføre velkendte opgaver. • 3. Problemer med at finde ord. • 4. Forvirring vedrørende tid og sted. • 5. Svigtende dømmekraft. • 6. Problemer med at tænke abstrakt. • 7. Vanskeligheder med at finde ting. • 8. Forandringer i humør og adfærd. • 9. Ændringer i personlighed • 10. Mangel på initiativ.

”Man kan både som syg og som pårørende godt føle sig lidt fortabt. Det er et stort emne, og det kan være svært at få taget hul på. Nogle kommer, fordi de har brug for et rum, hvor de kan sige de svære ting højt, mens andre kommer fordi de har brug for hjælp til konkrete emner som f.eks. fratagelse af kørekort eller oprettelse af værgemål. Det hele er okay, og det vigtigste er, at der er et sted, man gå hen,” lyder det fra Lene. Rådgivning bredt i Odense Den første afdeling af de-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Café Bakkegården Af Karin Rosenbæk

Bakkegården byder velkommen til et godt efterår med en sammensat buket af varierede arrangementer Vi har taget nogle gamle tiltag op med HYGGESPISNING til billige penge og uden entre, så det er muligt for alle at deltage og få en god HYGGEsnak med dem, man har taget med, og dem de andre har taget med. Vi håber på en meget blandet tilmelding af børn, unge ældre, naboer, venner og familie. Det er tilladt at komme og gå, som det passer til ens øvrige rytme for en fredag aften– dog vil vi gerne have tilmeldinger, så der er rigelig mad til alle. Af musikalske arrangementer spænder det også vidt fra vilde mexicanske rytmer over traditionel jazzmusik til muntre operettetoner.

22

violin, bratsch og harmonika. Der spilles sammen hver onsdag i strygerensemblet.

De våde varer kan man også blive klog på, da vinen i følgeskab med vildt og portvinen får et par ord med på vejen af kompetente personer. Børnene har deres helt eget arrangement, hvor vi i samarbejde med Højby bibliotek byder velkommen til en forestilling med Hospitalsklovnene i en festlig udgave. Vi glæder os til at tage hul på dette efterår, og vi glæder os til at være sammen med jer. På gensyn på Bakkegården. Venlig hilsen Musikudvalget

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Mød os på: - mail@bakkegaardensmusikskole.dk - www.bakkegaardensmusikskole.dk - Telf.: 6088 1682 - skoleleder Ellen Hansen


Café Bakkegården Af Ole Bøttiger

Fredericia Fotoklub udstiller på Bakkegården Fra fredag den 31. maj udstiller Fredericia Fotoklub på Bakkegården. Udstillingen kan ses frem til udgangen af august. Fredericia Fotoklub er en aktiv forening, hvor alle, unge som ældre, kan mødes for at dyrke en fælles interesse for fotografering i et socialt fællesskab. Klubben har hjemme på 2. sal i Det Bruunske Pakhus i Fredericia. Den er startet i 2013 med 21 medlemmer og er i dag vokset til 83 aktive. Emnerne på klubaftenerne er varierede og baseret på ideer og ønsker fra medlemmerne. Det kan f.eks. være portrætfotografering, lysmaling, bil-

ledkritik, makro eller madfotografering. Der afholdes jævnligt begynderkurser for nye medlemmer, der på den måde kan udvikle deres fotografiske evner og få mod til mere. Medlemmerne samles ofte i små grupper og interessefællesskaber. Således findes en lille gruppe fuglefotografer. Et udvalg af deres billeder kan nu ses på Bakkegården. Billederne i udstillingen afspejler de interesser klubbens medlemmer har. Ønsker du at se billederne, kan du ringe på tlf. 23 32 43 19 og aftale tidspunkt for et besøg.

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Højby Marked 17. august 2019

Der har til dette års marked været en del forhåndstilmeldinger. Mange er allerede solgt, så der bliver rift om de resterende standpladser. Kontakt på mail bjfrimann@ webspeed.dk, og få tilsendt en opdateret pladsoversigt. Der er gratis entre til pladsen. Årets Højby'er 2019 Kriterierne for Årets Højby'er er som følgende.

”Det behøver ikke at være en der er kendt af de mange, eller en der er medlem af en forening, det vigtigste er at personen har formået at sætte Højby på landkortet på en så positiv måde at personen er blevet en rollemodel for andre.” Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 20 32 62 36 Bjarne Frimann.

VI SES PÅ HØJBY MARKED 17. august

Vi er spec

ialist

24

er i m ålta

gning

til rid es

tøvle

r

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højbyvej 44, Højby I 5260 Odense S I 65 92 02 02 I www.dortee.dk

Vi Ønsker ALLE EN DEJLIG

SOMMER VI HAR ÅBENT HELE SOMMEREN Mandag: Lukket I Tirsdag: 09.00 - 17.30 I Onsdag: 07.00 - 17.30 Torsdag: 10.00 - 19.30 I Fredag: 09.00 - 17.30 I Lørdag: 08.00 - efter aftale


Gadekærets Venner

Ænderne er nu i gang med kuld nr. 2. Det første kuld på 7 ællinger gik desværre alle til. Formodentlig som morgenmad for fiskehejren. En ny andemor kom så sidste i maj med et nyt kuld, igen på 7 dunede små og her 14 dage efter er de alle i god trivsel. Andehuset har for første gang været brugt som redeplads for hele 14 æg, men desværre gik det helt galt: Huset kæntrede og æggene gik tabt og et andepar blev kørt over – måske var det deres æg. Græskarperne. Der er mange trådalger i vandet lige nu, og det er ikke så pænt. Jeg konsulterede Kim fra ”Flotvand” og han mener ikke ”kæret” kan bære flere græskarper, da de vokser ret hurtigt. Så vi må være tålmodige og vente på, at de 7 græskarper vi har, er blevet så store at de kan holde trit med væksterne. Ellers må vi tage en gang ma-

nuel rensning. Vandkunsten Vi arbejder på at få lidt mere spring på vandet i vandkunsten, så vi skal have en kraftigere pumpe. Derfor er der ikke vand i ”kunsten” lige nu. Vi kører kun med vand til efeuen ved kanten mod vejen. Sponsor Vi vil bliver rigtig glade, hvis et firma eller en privatperson vil sponsorere/give et bidrag til en ny pumpe. I kan henvende jer til et medlem af bestyrelsen. Medlemskab Hvis du endnu ikke er medlem, kan du sende de 50 kr. det koster, til vores kasserer Hans Henning Klint. Mobilepay: 54958. Husk navn, adresse og evt. mail. Udfyld skemaet på vores hjemmeside: Gadekæretsvenner.dk eller kontakte et medlem af bestyrelsen. Mette Harper. Formand for Gadekærets Venner

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Aktuelt Gotvedenergi

Sommeren har indfundet sig i al dens lunefulde pragt. I salen laves øvelser for åbne terrassedøre så vi kan være lidt tættere på den skønne natur, fuglene og den afkølende luft. På de 4 sommerhold bliver der arbejdet med styrke og smidighed. De trætte muskler efter havearbejde bliver også løsnet mens gode fif til at arbejde videre hjemme bliver udvekslet. Fordelen ved holdundervisning er jo, at vi lærer hinanden bedre at kende og får mulighed for at udveksle erfaringer. Husk! Altid gratis prøvetime. Bare ring eller skriv på 51 32 20 25. Jeg må dog indrømme at mit lille nye barnebarn har fået lov til at fylde lidt i samtalerne. Selvom det er det tredje i rækken bliver det ikke min26

dre dejligt at blive farmor. Sommer er også tid til planlægning af den nye sæson og i næste Højby Nyt vil jeg præsentere efterårets program. Mit mest populære hold pt., ud- og afspænding, er så fyldt, at der bliver sat flere hold op med det. Mine indlejere har også lagt planer for efteråret. Det kommer med i næste nr. af Højby Nyt. Hvis du ikke kan vente, så kig ind på min hjemmeside i løbet af juli måned, gotvedenergi.dk. Her kan du også tilmelde dig mit nyhedsbrev. Der bliver snart sendt et nyt ud. Siden sidst har der været et arrangement med trommemeditation. Det var sjovt at prøve, hvad vibrationerne fra en kæmpetromme kan gøre for kroppen. Næste arrangement glæder jeg mig også rigtig meget til.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Jeg har inviteret min gode kollega Louise Marcussen fra Viborg til at komme og undervise i Qi Gong torsdag d. 29. august 17-19.30. Der er indlagt pause. Louise skriver: ”Bevæg dig som vinden - vær stille som skyerne. Jeg vil lære jer et grundtræningsprogram (Jichu gong) indenfor den gren af Qi gong der hedder medicinsk Qi gong. Bevægelserne er bløde, naturlige og styrker kroppens energiflow. Vi skal arbejde med at bevæge os langsomt, afspændt og koncentreret. Øvelserne øger din smidighed og forbedrer dit almene velvære I kroppen, dæmper stress og indre uro, styrker immunforsvaret og afhjælper kropslige ubalancer. Vær forberedt på en workshop med tid til fordybelse, nærvær og omsorg for din krop. Vær iført behageligt bevægelsestøj, et stort tørklæde til at binde om livet samt evt. lune strømper.

Du kan læse mere om mit arbejde på min hjemmeside www. bevardigvel.dk.” Tilmelding til Mia på: 51 32 20 25 eller mail: miap@live. dk. Arrangementet koster 200 kr. Tilmelding senest mandag d. 26. august. Tilmelding er bindende. Allerede dagen efter er der Åbent hus hos Gotvedenergi, fredag d. 30. august kl. 16-18. Her vil der være smagsprøver på gotvedgymnastik, ud-og afspænding og måske også noget fra mine indlejere. Det er alle tiders mulighed for at se stedet, hvis du ikke kender det; mig, hvis du ikke har mødt mig endnu, se dine med-elever og nyde en forfriskning og melde dig til et hold. Det var alt for nu. Rigtig dejlig sommer og husk; hvis du trænger til bevægelse så meld dig til sommergym. Vi fortsætter juni og august ud. Kærlig hilsen Mia


Aktuelt Af Mette Krabek

Funktionel hjernetræning

Nu er 1. sæson af funktionel hjernetræning i Højby veloverstået. Jeg er utrolig glad for den tilslutning og opbakning, der har været til holdet. Deltagerne på holdet har haft forskellige baggrunde for, at de har hjernemæssige udfordringer. Det er både kognitive problemer efter stress, kræft, piskesmæld og sklerose. For andre vedkommende har det været lysten til at træne sin hjerne, fordi den ikke var så frisk som den plejer pga. alder. Sidste træningsgang spurgte jeg deltagerne, hvad de havde fået ud af de 12 ugers træning. Her er nogle af deres tilbagemeldinger: • Jeg har fået viden og forståelse for hvordan min hjerne fungerer, hvorfor jeg har det som jeg har det og hvad der sker når jeg bliver træt. • Jeg har fået bedre koncentration og kan holde fokus på flere ting i længere tid. • Jeg har oplevet, at jeg har behov for struktur og pauser, det virker og giver mig mere energi. • Jeg kan nemmere være til sociale arrangementer og holde fokus på i længere samtale. • Jeg er blevet bedre til at sige højt til mine omgivelser, at jeg har brug for

en pause og de accepterer det. • Jeg er ikke så lyd- og lysfølsom som tidligere. • Jeg bliver ikke så nemt distraheret. • Jeg har fået mere overskud til mine børn. • Jeg har gennem træningen fundet ud af, at jeg godt kan mange ting, men bare i små doser. • Jeg er blevet bedre til at acceptere mig selv og mine usynlige hjerneproblemer. Folk kan jo ikke se det på mig. • Jeg er blevet lidt hurtigere til at tænke og tage beslutninger. • Det er nemmere at passe mit arbejde, fordi jeg har fået større overblik. Næste sæson starter i uge 37. Følgende hold er om tirsdagen, uge 37 – uge 49 på Nr. Lyndelse Vej 4h, Højby. Genoptræningshold kl. 9.30-10.30 Grundtræning kl. 10.45-11.45 Genoptræningshold kl. 15-16. Grundtræning kl. 16.30-17.30 Du kan læse mere om hvad funktionel hjernetræning er og hvad forskellen er på holdene på mettekrabek.com eller senfoelgerogkraeft.dk. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om funktionel hjernetræning er og hvordan denne træning kan hjælpe dig, så kom til mit gratis informationsmøde og få en smagsprøve lørdag d. 17.8. kl. 10-11.30. Tilmelding nødvendig på mette@krabek. com. Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Kan du ikke vente så længe, er du altid velkommen til at kontakte mig på 28 19 90 60 eller mette@krabek.com.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Aktuelt Af Lene Vestergaard

Allerup Davinde Husholdningskreds Allerup Davinde Husholdningskreds inviterer igen til en spændende sæson med holdstart i september. Der er mange forskellige bevægelses- og kreative hold. Vores fokus er at give den enkelte kursist gode oplevelser og mulighed for at udfordre sig selv - fysisk, kreativt og intellektuelt. Foreningens virke har sin rod i LEVVEL-filosofien, som er en helhedsorienteret tilgang til at bringe livet i balance. Det er derfor vores mål at skabe et bredspektret aktivitetsprogram hver sæson, der kan tilfredsstille alle sanser. Et af de nyere hold er Stimulastik®-holdet. Der arbejdes med motorikken og sanserne, samtidig med at der gives inspiration til hvordan du kan lege fysiske og udviklende lege med dit barn (2-12 mdr.), på en ny og sjov måde. Giv dit barn og dig selv en god, sjov og udviklende oplevelse. Der lægges vægt på samvær og en god barn/forældre kontakt Vi mødes tirsdage kl. 11 og hold sammensæt-

tes tilsvarende deltagernes alder. Holdet undervises af Charlotte Grams som er uddannet ergoterapeut fra University College Odense med en videreuddannelse til Stimulastik® Instruktør. Grundet hendes baggrund som ergoterapeut har hun bl.a. stor viden om kroppen og om sansestimulation. Det er vigtigt for hende at betragte mennesket som helhed og at tage hensyn til den enkelte deltagers behov. Motion kan skabe udvikling og livsglæde for deltagerne uanset forudsætningerne, og det skal vi arbejde med. Hvis du er interesseret i at deltage på Stimulastik®hold, eller et af de mange andre tilbud Allerup - Davinde Husholdningskreds har at byde på, er du hjertelig velkommen til at orientere dig på foreningens hjemmmeside (http://allerup-davinde. fora.dk/) eller Facebook. Foreningen holder til forskellige steder, hvilket fremgår på hjemmesiden, undervisningssted for Stimulastik®hold er i Thorup, på Thorupvej 70.

Birgit Grundsø Klaus Berntsens Vej 286 5260 Odense S 6061 7134

HØJBY BOWTECH

Bowtech, Infrarød varmebehandling og Gravity

28

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt

En stor tak fra alle os frivillige til alle vores kunder, som gør det muligt igen at kunne støtte klovneløbet.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Allerup Gamle Have

Af Bjarne Frimann

Sæsonåbning. Vejret kunne have vejret bedre – men sæsonen blev alligevel fint skudt i gang lørdag den 18. maj med 35 badende gæster på dagen. Den nye 1 meter vippe blev indviet, og inden længe er vi klar med den nye 3 meter vippe – begge vipper er venligst sponsoreret af Albani. Og så satser vi ellers på at det varme sommervejr snart indfinder sig igen, så haven kan blive fyldt med glade børn og voksne. Støttekoncert med Danmarks John - Duo. Søndag den 19. maj 2019 holdt vi støttekoncert i haven med Danmarks John Duo til fordel for bindingsværkshuset i Allerup Gamle Have. Vejrguderne var med os – og det var opbakningen også fra alle de fremmødte gæster. Ud over de solgte billetter, gik det også godt med salg af fadøl, grillpølser og is – dette medvirker også til, at overskuddet fra dagens arrangement forventes at blive ganske tilfredsstillende (kassen er i skrivende stund endnu ikke gjort op). Tak til alle jer, der mødte op og støttede vores projekt med renovering af det gamle hus. Arbejdsdag med mange frivillige. Vi har haft to arbejdsdage dette forår med klargøring af 30

haven til årets sæson. Der er altid mange opgaver, alt fra rengøring til ukrudt, vask af bassin, opsætning af telt og i år også en ny vippe, der skulle monteres. Særligt på arbejdsdag nummer 2 mødte der mange hjælpere op – mange tak til alle jer, der har lyst til at gøre en indsats for at Allerup gamle have kan åbne sæson efter sæson. Det sætter vi stor pris på. Og husk at det kun koster 105 kr. at blive medlem af foreningen. Vi ses i Danmarks smukkeste friluftsbad Bestyrelsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Allerup Gamle Have Nu skal vi fejre Sankt Hans i Allerup Gamle Have Bålet tændes kl. 19.30 søndag den 23. juni, i Den Gamle Have, hvor det vil være muligt at få lidt til ganen, inden der skal synges. Brug denne lejlighed til at få en kort cykeltur med familien. Solen skinner og sommeren er godt på vej. Derfor er det tid til at fejre Sankt Hans med familie og venner – en højtid, der bærer præg af en masse forskellige traditioner. Men hvorfor fejrer vi Sankt Hans? Og hvad betyder det egentlig når vi brænder heksen på bålet?

man kaldte for Kildetiden, som varede fra Sankt Hans d. 24. juni til Vor Frue dag d. 2. juli – i den tid var kildevandet helbredende. Man udviklede kildemarkeder i forbindelse med de hellige kilder og kildetiden. Kildemarkederne blev dog hurtigt til store folkefester, hvor kildevandet ikke længere var i centrum. En af kildemarkederne fandt sted ved den berømte Kirsten Piils kilde i Klampenborg, som senere er blevet videreudviklet til Dyrehavsbakken.

Hvorfor fejrer vi Sankt Hans aften? Sankt Hans er en forkortelse af navnet Johannes, som i dette tilfælde refererer til Johannes Døberen, som var Jesus’ fætter. Johannes Døberen var den, der døbte Jesus – derfor bliver han kaldt Døberen. Når det er Sankt Hans, så fejrer vi Johannes Døberens fødselsdag, som falder præcis et halvt solår før Jesus’ fødselsdag. Det er ikke kun Johannes Døberens fødselsdag, der bliver fejret, når det er Sankt Hans. Sankt Hans fejres omkring midsommeraften, som er den korteste nat på hele året. Tidligere skulle denne nat, ifølge folketroen, være ladet med en særlig kraft. Folket troede derfor, at lægeurter, der blev indsamlet Sankt Hans aften og nat var mere kraftfulde en normalt. Man troede også, at de hellige kilder havde en helbredende kraft, når midsommernatteluften blæste. De syge valfartede derfor til de hellige kilder for at drikke kildevandet i håb om, at blive helbredt for deres kroniske lidelser. Der opstod det,

Hvornår er det Sankt Hans? Sankthansdag falder d. 24. juni, som er Johannes Døberens fødselsdag – et halvt år før Jesus' fødselsdag. I Danmark har vi tradition for at fejre helligdage aftenen før. Derfor fejres Sankt Hans aften d. 23. juni. Den sene junidag, hvor dagene er længst og nætterne lyse og korte, symboliserer fejringen af sommersolhvervet, som falder d. 21. juni. Jesus fødsel og d. 25. december symboliserer derimod vintersolhvervet, som oprindeligt falder d. 21. december. Jesus og Johannes Døberens fødselsdage er derfor lagt på hver deres ydersolhvervspunkter – når Johannes Døberen har fødselsdag, bliver dagene kortere, hvorimod når Jesus har fødselsdag, bliver dagene igen længere. Bålene vi tænder til Sankt Hans aften fungerede oprindeligt som vågeblus. De skulle varsle sommersolhvervet, hvor lyset vender og mørket igen er på vej.

23. juni kl. 19.30!

EBBA OG EJVINDS BIAVL

Her er Naturhonning fra den lokale biavler.

Honning er fantastisk.

Vi har fået flere typer af dansk honning: Forårs-, sommer-, og sensommerhonning, eller presset honning med stort indhold af pollenkorn, som er et godt naturligt kosttilskud. Vi har naturcremer af rent bivoks. Ønskes vokslys eller propolisprodukter samt mjød, så ring på døren for betjening. FØLG HONNINGSKILTENE FRA SVENDBORGVEJ TIL LINDVED TELEFON 6595 7816 MOBILEPAY 2125 3992 WWW.EJVINDOGEBBA@123HJEMMESIDE.DK

MØLLEVEJ 35

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES – www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Lokalhistorisk Arkiv Af. Kurt Hedemand, Højby lokalhistorisk arkiv

Tønder Johansen familien fra Højby Tidligere på året havde Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær fra stadsarkivet i Odense en kronik i Fyens Stiftstidende, hvor de fortalte lidt om en murermester Tønder Johansen, som var født og opvokset i Højby. Ja, denne Tønder Johansen havde endog gået i Højby friskole og var blevet undervist af Klaus Berntsen. Det fortælles ligeledes, at Tønder Johansen fik svendebrev som murer. Han rejste som så mange andre unge håndværkssvende på ”valsen” i Tyskland for at lære nye ting om håndværket. Den unge Tønder Johansen lærte bl.a. stukkatørhåndværket i forbindelse med opførelsen af Hamborgs rådhus. Efterfølgende vendte han hjem til Fyn igen, men ikke alene! Tønder Johansen havde i mellemtiden giftet sig i Hamborg den 3.5.1894 med Catharina Maria Sophie Franck, født 3.9.1866 i Schwarzenbeck. Nu bosatte de sig i Odense, hvor han startede som selvstændig murermester i 1896. Gennem sit liv i Odense fik han mange spændende opgaver inden for sit fag som murermester, og stukkatør. Han var ligeledes brandfoged i Sct. Hans Landsogn i 26 år og sad i mange år som bestyrelsesmedlem i Odense Murermesterforening. Endelig var han en farverig og markant personlighed udstyret med et mægtigt fuldskæg, som fik den fynske socialdemokratiske avis til at kalde ham, - ” En fynsk viking i gips og cement”! – Hustruen dør den 4.3.1938, og Tønder Johansen dør den 22.08.1951. Begge bliver be32

gravet på Assistens Kirkegården i Odense. Efterfølgende har Højby Lokalhistoriske Arkiv kigget i arkiverne for at finde evt. arkivalier om Tønder Johansen og dennes familie. Arkivet har desværre ingen fotos eller billeder af omtalte murermester Tønder Johansen, men ud fra oplysningerne om, at han er født i Højby 1866 som søn af en husmand, gravede Bent Ødegaard og Paul Georg Pedersen lidt i arkivets arkivalier, og fandt Tønder Johansens forældre. Johan Christian Ernst Hansen og Johanne Hansen Tønnesen Hermed følger en kort fortælling om Tønder Johansens forældre, og søskende i Højby: Familien boede på tre adresser i Højby, Højbyvej 56, Lindeskovgyden 40 og Højby Skovvej 12. Tønder Johansens far Johan Christian Ernst Hansen blev født 1820 som søn af husmand og væver Hans Nielsen og hustru Maren Nielsdatter. De boede på Højbyvej 56 som J.C.E.H overtager i 1846. Han bliver gift i 1. gang i 1848 med Maren Frederichsdatter (*1826). De fik 3 børn, Maren Kirstine Johansen (*1849), Caroline Frederikke Johansen (*1851) og Johanne Vilhelmine Johansen (*1853). Familien var i mellemtiden (1852) flyttet til Lindeskovgyden 40, hvor der ifølge brandforsikring var et hus 6 fag langt og 9½ alen dybt (ca. 6m). Senere blev der væsentligt udbygget. I 1856 dør hustruen i en alder af 30 år. Året efter gifter

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

J.C.E.H sig med Kirstine Rasmussen (*1835). Hun nedkommer i 1857 med en søn, men dør af barselsfeber 10 dage efter. Med sin tredje hustru, Johanne Hansen Tønnesen, fik J.C.E.H. 6 børn. I 1866 fødtes den omtalte Niels Fredrik Tønder Johansen. De andre børn var Karen Kirstine Johansen (*1868), Sidsel Johansen (*1870 døde få uger gammel), Cicilie Catrine Johansen (*1872), Marie Lovise Amanda Johansen (*1874) og Johannes Kristian Johansen (*1877). Økonomiske nedgangstider i sidste halvdel af 1800-tallet gjorde, at familien mistede hus og hjem og måtte flytte ud på en mindre parcel på Højby Skovvej 12, hvor der opførtes et stuehus samt en mindre staldbygning i 1874. J.C.E.H. døde den 27.5.1900. Ejendommen forblev i familiens eje frem til 1951, hvor den blev solgt til Frivilligt Drengeforbund og benyttedes som spejderhus indtil 2012, hvor bygningerne blev revet ned.

Johanne Hansdatter Tønnesen (1836 – 1901) Johan Christian Ernst Hansen (1820 - 1900) (bemærk det store fuldskæg, som sønnen Tønder Johansen efterlignede)

Familiens hus på Højby mark (Lindeskovgyden 40) i 1846 – Huset blev kraftigt udvidet i 1848 fra 6, til 12 fag.

Højby Skovvej 12 - fotos.: Paul Georg Pedersen 2010 Samtlige fotos tilhører Højby Lokalhistoriske Arkiv


Højbylund Ældreklub Af Alice Larsen

Program Fra 30.7-10.8

Fra 10-13: Hyggeligt samvær Fra 13-16: Banko el. underholding el. ture ud i Danmark Øl og vand kan købes Husk: Betal kontingent pr. 30.7. 2019. 30.7. kl. 10-13 Hyggeligt samvær Kl. 13-16 Banko. Kaffe 10 kr. Boller og kage gratis.

Højbylund Ældreklub Bestyrelse: Formand: Grethe Nielsen Tlf.: 40 37 44 14 Næstfmd: Tage Jørgensen Tlf.: 22 75 54 93 Sekretær: Alice Larsen Tlf.: 24 22 05 57 Medlem: Birthe Petersen Tlf.: 42 63 73 84 Kasserer: Ella Lind Hansen Tlf.: 20 43 12 18 Suppleant: Doris Madsen Tlf.: 21 34 60 45 Suppleant: Kirsten Bendtsen Tlf.: 60 89 88 33

4.8. kl. 9.30-16 Odense Zoo.

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 22.6-9.8 Mandagscaféen Vi har sommerferie pt. Vi starter igen mandag den 12. august vort program for Mandagscaféen. Hver mandag formiddag fra kl. 10–12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30–11.30: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Fra 2. maj til september Torsdag kl. 9-12: Tennis på tennisbanerne. Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Gåture Tirsdage kl. 9.30-11. Mødested: Ved det gamle Aldi. GÅ-GRUPPEN består i bedste stil. Vi bliver flere og flere. Normalt er vi mellem 20 og 25 – alt efter vejret, men vi har en enkelt gang været oppe på hele 28 personer. Vi går stadigvæk i 2 grupper, og det fungerer fint. Kom og vær med på et af holdene. Petanque og kroket. Husk vi spiller petanque og kroket fredag formiddag på grusbanen nedenfor hallen. Vi spiller hver fredag så har 34

du lyst, så er det bare med at møde op. Vi spiller fra 5. maj til 25. august kl. 9 på grusbanen. Vi er 15-20, der deltager. Kom og vær med, det er en god måde at bruge fredag formiddag på. Svømning. Vores svømmehold holder sommerferie til fredag den 6. september. Tennis Vi har startet vores tennissæson den 2. maj, og kunne du tænke dig at spille dette spændende spil, som vores danske tennis-es gør så godt, så mød op på tennisanlægget bag skolen tirsdage mellem kl. 9 og 11, så kan du se, om det er noget for dig. Vi har enkelte ketchere, du kan låne, og du kan få et par gratis prøvetimer. Kontingent er kr. 200,00 pr sæson. Det vil være Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, som står for aktiviteten. Du kan også ringe til ham for at høre nærmere.

Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Bordtennis Vi holder sommerferie lige nu, men starter igen onsdag den 4. september hvor vi spiller hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05 står for aktiviteten. Bordtennis holder sommerferie fra 29. maj, men starter igen den 4. september. Bilture Hver søndag kl. 13.30 kører vi en biltur. Vi er en lille gruppe, men vi kan sagtens være flere endnu. Så mød bare op. Vi har det hyggeligt, nyder naturen eller ser udstillinger Yderligere information: 24 66 06 10. M.v.h. Svend Aage og Gerda Tlf.26 66 06 10/22 67 87 09

EDB PC-hjælp holder sommerferie til mandag den 12. august. God sommer Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Ove Frank tlf. 28 71 81 31 Bent Kirkmand tlf. 51 22 68 12

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 26.6.: B67 Banen 3.7.: Birkum Mose 10.7.: Schæferhundebanen 17.7.: Åsum 24.7.: Fraugde 31.7.: Nr. Søby 7.8.: Lindved Åsti Mød op, vi har det afslappet og hyggeligt og får samtidig ny energi på en god måde. Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup tlf. 29 12 86 01

Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 16.5.: Langeskov Planteskole kl. 13, 30 km 20.6.: Rønninge Mose kl. 13, 25 km. 27.6.: Sanderumgård, Fraugde. Kl. 13, 25 km. Der er ingen fastlagte cykelture i juli måned, men de fremmødte aftaler hvor man kører hen. Poul Erik Rasmussen tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10


Højby Seniorforening

Seniorgymnastik Vores gymnastikleder Marna har besluttet at stoppe. Det er vi meget kede af, for hun har været en væsentlig del af tilslutningen til den del af Seniorforeningens aktiviteter. Nu vil hun hygge dig med at gøre gymnastik som vi an-

dre. Vi ønsker Marna held og lykke med tak for seks gode år. Mvh LeneP

Af Leo Sørensen

Hvem vil tage over efter Marna? Da Marna nu har valgt at stoppe som leder af vores kæmpestore gymnastikhold, mangler vi en til at tage over.

Interesserede bedes henvende sig til bestyrelsen i Seniorforeningen.

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Kirken Af Carsten Andreassen

Friskolens 7. klasse er konfirmeret En enkelt blev konfirmeret Store Bededag, mens resten af holdet blev konfirmeret Kristi Himmelfartsdag. Her er hele listen: Noah-William Brødsgaard Eigner Haugaard August Sejer Hedegaard Dahlrot Nikolaj Bjørgmose Jensen Amanda Rud Ehmsen Christian Bøgh Winther Mikkel Rasmussen Mathilde Lyneborg Ditlevsen Christian Lagoni Olivia Carlsson William Arnswood Anna Slumstrup Amalie Duedal Jensen Mads Henningsen Katrine Pedersen Nedergaard Selina Brygger Marie Fuglsang-Hansen Laurits Hvidsten Magne Herman Bossen

at vi er i gang med at stykke stillinger sammen på ny og gennemtænke den proces omkring musikken, som vi har glædet os over de seneste år. Vi håber meget, at vi har en ny løsning efter sommerferien. Dog er det vigtigt for os at finde den rette løsning, og det tager ind imellem tid at få alle ender til at hænge sammen, så måske er vi først musikalsk på plads en gang her i efteråret. Vi beklager meget, at forårskoncerten desværre blev aflyst. Vi håber at se jer til kirkens næste koncert i stedet.

Tillykke til hele holdet og tak for et godt forløb. Jeg glæder mig til at se jer i Højby Kirke også fremover. Musik og kirke Gennem de seneste tre år har vi ved kirken udviklet musiklivet ret meget, fordi vi har flere konservatorieuddannede ansat, som i samarbejde med kirkens organist og mig som præst har set store potentialer i at indføre nye rytmer og nyere tekster i gudstjenester, kirkelige handlinger, eftermiddagsmeditationer og andre sammenhænge. Vores rytmiske kirkemusiker, Julie Ben Semmane, og vores organist, Birgit Samsing, har sagt deres stillinger op. Julie fordi arbejdet desværre ikke var så nemt at kombinere med et familieliv, og Birgit for at gå på pension. Det betyder, 36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Kære Højbyborger Til lykke med den nyrenoverede Højby Kirke. Jeg har været forbi et par gange i det lavtloftede kirkerum og nydt de dæmpede grønlige nuancer på stolestaderne med de diskret placerede radiatorer under, og som altid kan jeg næsten ikke lade være at klappe den enkelt udformede middelalder dåbsfond, som har stået i kirken siden 1500-tallet, og den rødmalede ”kirkebøsse”,

men jeg kan altså ikke vænne mig til de 4 fladskærme, som efter min opfattelse skæmmer det gamle rum. Jeg savner også Jette Nevers alterklæde med de afstemte blålige farver som matchede altertavlen så flot – kunne det ikke finde vej tilbage? Jeg kan kun opfordre jer alle til at besøge vores kirke enten til en gudstjeneste eller drop-in under en tur rundt i vores dejlige nærområde. Søren Rasmussen.

Svar fra Marie Egeskov, Menighedsrådsformand Hr. Søren Rasmussen er me- Marie Egeskov, 29 65 65 13 get velkommen til at kontak- for en snak. te menighedsrådsformand Vh Marie


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE J u n i 2 0 19  2. kl. 8.30

v. LP

Gudstjeneste ................................................ 6. søn. eft. påske ............ Joh 15,26-27

 8. kl. 11. 00

v. CA

Lørdagsdåb

 9. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ Pinsedag ........................ Joh 14,22-31

 10. kl. 10.30

Udendørsgudstjeneste i Bellinge

 16. kl. 11.00

v. CA

 23. kl. 11.00

v. Aaa Gudstjeneste ................................................ 1. søn. eft. trinitatis ........ Luk 16,19-31

J u li 2 0 1 9  7. kl. 11.00

v. CA

Cirkelgudstjeneste ........................................ 3. søn. eft. trinitatis ........ Luk 15,1-10

 14. kl. 11.00

v. LP

Gudstjeneste ................................................ 4. søn. eft. trinitatis ........ Luk 6,36-42

 21. kl. 11.00

v. LP

Gudstjeneste ................................................ 5. søn. eft. trinitatis ........ Luk 5,1-11

 28. kl. 11.00

v. CA

Cirkelgudstjeneste ........................................ 6. søn. eft. trinitatis ........ Matt 5,20-26

Gudstjeneste ................................................ Trinitatis søndag ............ Joh 3,1-15

CA = Carsten Andreassen, AAa = Anders Aastrup, LP = Lisbeth Petersen På kirkens Facebook-side findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer Kirkebilen kan bestilles af gangbesværede. Den bestilles hos Odense Minitaxi på 6612 2712

HØJBY

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 2012 9302

Af Pernille Præstegaard

Sogneudflugt

I år ligger sogneudflugten den 30. juni. Første stop undervejs bliver til gudstjeneste i en kirke på Fyn. Derefter er der frokost på Hotel Aarup Kro, hvor der bliver serveret mørbradbøf med bløde løg, kartofler og skysauce. Efter frokosten går turen videre til Hørvævsmuseet i Glamsbjerg, hvor der er rundvisning ef-

Pris: 150 kr. + egenbetaling til drikkelse ved frokosten Betaling kan ske på selve dagen, enten kontant eller ved MobilePay Tilmelding: 20 12 93 02 eller https://forms.churchdesk. com/f/Syqd7dzpV. Senest d. 24. juni.

terfulgt af kaffe og lagkage. Under rundvisning er der bl.a. mulighed for at se Millingevæven, som er bygget i Millinge på Fyn. Det vil også blive demonstreret, hvordan hørren blev behandlet for at blive til tråd. Efter besøget på museet går turen igen tilbage til Højby. Tid: 30. juni kl. 9-17. Afgang: fra Højby Kirke.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten

Sporten

Højby Skytte- og Gymnastikforening får ny formand Michael Gervig er på hovedforeningens generalforsamling valgt til ny formand for forretningsudvalget i Højby Skytte- og Gymnastikforeningen. Michael har de sidste 3 år været næstformand i forretningsudvalget og er tidligere formand for fodboldafdelingen gennem 2 år, hvor han også har virket som ungdomstræner for U15 piger og seniortræner. Michael afløser Jakob Kristensen, som har været medlem af forretningsudvalget i 11 år, de seneste 8 år som formand og 2 år som næstformand. Foreningen tak-

ker Jakob Kristensen for det store arbejde, og glæder sig over, at Jakob fortsætter som næstformand i forretningsudvalget. Højby Skytte- og Gymnastikforening er en forening i konstant udvikling. I øjeblikket med 2.170 medlemmer fordelt på 11 forskellige sportsgrene. Det nyeste skud på stammen er E-Sport og Højby Billard, som er i opstartsfasen. Idrætsforeningen arbejder på mange fronter for at fremme sporten og det sociale fællesskab i Højby. Området omkring skolen, hallerne og

Sporten

banerne er samlingssted for mange mennesker fra Højby og omegn. Gennem de sidste år har ledelsen søgt og fået penge fra forskellige fonde og puljer, bl.a. Odense Kommune. Pengene er bl.a. blevet brugt til hjælp til udendørs fitnessbane, strandhåndboldbaner og en multibane samt nye tiltag i hallerne. Disse baner er IKKE kun for medlemmer, men må bruges af alle borgere i Højby. Kommunen er velvilligt indstillet overfor Højby som forstad, og de seneste to år har Højby fået del i en pulje penge til forstæderne, som her i Højby er forvaltet af ”Højby Bestemmer”. Vinderne af penge fra denne pulje har

bedt Højby Skytte- og Gymnastik om hjælp til at gennemføre disse projekter. Det betyder, at der nu er opsat helt nye borde/bænkesæt på området omkring hallerne. Der arbejdes kraftigt på at få etableret et område med udendørs trampoliner ved siden af Multibanen og i løbet af året, håber vi at gå i gang med at lave en skaterpark ved siden af trampolinerne. Forretningsudvalget i Højby Skytte- og Gymnastikforeningen består udover formand Michael Gervig og næstformand Jakob Kristensen af Pia Petersen, Henrik Larsen og Birgitte Graff. p.b.v. Birgitte Graff

Michael Gervig, Birgitte Graff, Pia Petersen, Henrik Larsen, Jakob Kristensen 38

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen Sommeren er over os, og vi takker for en fantastisk gymnastiksæson. Sæsonen har budt på masser af skøn gymnastik og glade medlemmer. Der har været flotte opvisninger og konkurrencer, som er blevet klaret så fint. Vi glæder os til at byde jer alle, samt nye medlemmer velkommen igen efter sommerferien. Gymnastikskole 2019 Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig vores gymnastikskole, kan du nå det endnu! – Vi har forlænget tilmeldingsfristen. Gymnastikskolen foregår i Højbyhallerne fra d. 31. juli til d. 2. august 2019. Har du lyst til at lave gymnastik med en masse tons og tummel, fest og fart med højt humør? Så er Gymnastikskolen i Højby lige noget for dig. I sommerferien åbner vi hallen for spring og fede rytmer, hvor du kan opleve rigtig meget sammen med dine venner - og møde nye venner, der også synes, at gymnastik er rigtig sjovt. Vi skal bruge kroppen, lege og ha’ det sjovt. Vi lover, at der bliver fart over feltet, så du sover godt om natten. Alle kan være med, uanset om man er øvet eller ikke har lavet gymnastik før. Vi har dygtige og engagerede instruktører, der står klar til at give dig og en masse andre piger og drenge på samme alder en sjov og anderledes ferieoplevelse. Programmet vil være spækket med gymnastik, spring, leg og sjov. Lyder det som noget for dig? – Så skynd dig at tilmelde dig. I, som forældre, kan føle jer helt trygge ved at vælge en DGI Fyn Gymnastikskole som den i Højby.

De dygtige og kvalificerede instruktører og hjælpere står klar til at give jeres barn 3 uforglemmelige dage med masser af gymnastik, imens I måske selv skal på arbejde. Hvad får jeg? Prisen er 525 kr. inkl. frokost, forfriskninger i løbet af dagen, drikkedunk, diplom og en T-shirt. Husk skiftetøj til ude og inde, samt udesko. Praktisk information Gymnastikskolen er for piger og drenge i alderen 7 til 12 år. Sted: Højby Hallerne, Nørrelunden 20, 5260 Odense S. Tilmelding og yderligere information: https://www. dgi.dk/gymnastik/arrangementer/201916556007 Max antal deltagere er 80. Deltagerne bliver optaget i den rækkefølge betalingerne modtages. Ved yderligere spørgsmål, kan man kontakte: Højby S&G gymnastik. Maja Hou Winther, tlf.: 42 25 96 48. Mail: houwinther@gmail. com. Håber vi ses! Næste sæson Vi er I fuld gang med at planlægge næste sæson. Nærmere info kommer i næste nummer af Højby Nyt. Husk at du altid kan følge med i, hvilke aktiviteter der foregår i gymnastikafdelingen, ved at gå ind på vores hjemmeside: http://www.hojby-sg.dk/ Vi ønsker alle en dejlig og varm sommer. Vi glæder os til at se jer alle igen, i den kommende sæson. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten

Sporten

Håndbold

U11 Pige Håndbold De utrættelige U11 piger har lagt hallernes trygge rammer bag sig og begivet sig ud i sommerlandet for at spille hhv. strand- og græshåndbold. Begge dele udfordrer spillerne på forunderlig vis med de skiftende underlag og medfølgende regelændringer. Sand imellem tæerne, flotte piruetter og seje trickskud var i maj måned legepladsen for pigerne, som også deltog i stævnet på Kerteminde Nordstrand. Der var velfortjente is efter en super sjov dag på stranden.

40

Nu er sandet skiftet ud med græs og der trænes frem mod den årlige græshåndboldturnering i Neumünster. Fodboldbanerne er blevet invaderet af en flok seje håndboldtøser, som hygger sig med de udfordringer, der er ved at spille håndbold på græs. Og når træningen sluttes af med en omgang vandkamp er det bare perfekt. God sommer til alle. Hilsen Ronni Nielsen, Træner U11 piger

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Sporten

Af Nanna Aas Nielsen

Strandhåndbold for hyggedamerne Lørdag morgen kl. 8-9 stykker drog Højbys hyggeligste damehyggehold afsted mod Nyborg! Det årlige strandstævne skulle endelig skydes i gang. Bilerne var pakket med forsyninger samt spændte spillere, som skulle afsted til deres første strandstævne. Vi havde fået forstærkning fra skønne spillere fra den

øvrige dameafdeling. Første kamp gik i gang og spillerne skulle lige finde hoved og hale i en hel anderledes form for håndbold. Men der var godt sammenspil, fine mål og ikke mindst smil på læben, trods nederlag. To kampe skulle pludselig spilles midt i hyggen og spillerne løb på banen, kampklar efter lidt mad og drikke!

Anden kamp spillede de næsten lige op mod nogle unge piger fra Svendborg og de fik blod på tanden til sidste kamp mod Salbrovad. Sidste kamp var flot! Der var flotte mål, fine indspil og målene blev flere og flere! Sejren var i hus! Så der blev råbt kampråb og fejret i stor stil! Dame Hygges første og yderst velfortjente sejr! Har du lyst til at blive en del af Højbys hyggeligste da-

mehold? Elsker du at spille bold med masser af smil på læben? Så find os på Facebook og hør mere: Højby Håndbold Hygge-håndbold for damer

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K. Larsen

OK Benzin Der har været afholdt et OK benzinkort event i Brugsen siden sidste Højby Nyt, hvor der blev tegnet en del nye kort – mange tak til alle, som var forbi. Det er en fantastisk opbakning, Højby S&G's Sponsorudvalg her får. Der har også været en bonusuge, hvor man fik 25 øre pr. liter, man tankede, og 5 kr., hvis man vaskede sin bil på ens Coop kort. Også her melder OK benzin, at de kan se, at folk i Højby og området omkring os bruger tanken. Tak til alle, som tanker ved OK – og på den måde støtter Højby S&G. Højbyvinen Så er der kun 100 flasker ud af 1250 flasker tilbage af vores gode Højbyvin. De sidste flasker vil blive solgt til dette års Højby Marked. Der skal fra Højby S&G's Sponsorudvalg lyde en stor tak til SuperBrugsen Højby for et helt igennem perfekt samarbejde ang. udvælgelse af vinen, etiket og ikke mindst de sjove vinsmagningsfredage, der har været i Brugsen sammen med dens kunder. Også en stor tak til alle i Højby, som har købt vinen og på den måde været med til at støtte ungdommen i Højby S&G samt været med til at starte noget, der ligner en tradition. Hvad gør vi så nu? Ja, Højby S&G's Sponsorudvalg er allerede i gang med at finde en afløser, og vi kan måske allerede løfte sløret lidt og sige, at der bliver tale om en rødvin og, på manges opfordring, en rosévin.

vil som tidligere være til stede hele dagen med forskellige tilbud til alle i Højby. Vi vil helt sikkert tilbyde mulighed for at komme med i Support El (læs info andet sted), ligesom der vil være mulighed for at få et OK benzinkort og alle de muligheder, det fører med sig Der vil også blive mulighed for at snakke med flere af sponsorudvalgets medlemmer om vores daglige virke for Højby S&G. Fynsk Support EL Først og fremmest, hvis du gerne vil støtte og hjælpe Højby S&G, så skal du vælge Fynsk Support El. Energi Fyn giver 2 øre pr. kWh du bruger til os.

Højby Marked Ja tiden nærmere sig med hastige skridt, og Højby S&G 42

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Du bliver "sponsor"- men uden at skulle have penge op af lommen - Energi Fyn betaler! Højby S&G sponsorudvalg kan faktisk sige at en support El aftale er en Win – Win både for dig som forbruger og for Højby S&G. Kan det nu også passe? Ja, det kan det, for Support El afregnes med her-og-nu prisen på elmarkedet. Prisen varierer måned for måned – og du er således altid sikret den aktuelle markedspris. Og de 2 øre pr. kWh får Højby af Energi Fyn – derfor en Win -Win.

Husk!

Vi har stadig partytelt og toiletvogn, som kan lejes!


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne Sommerrengøring Et hold af klubbens medlemmer har gjort klubben klar til sommerferie, og de har i den forbindelse bygget et nyt geværbord i vores opholdsrum, således at alle nu kan komme med deres rifler samt tasker og gøre sig klar til skydning der. Det er et bord der har været savnet længe – Så til alle skal der lyde en stor tak fra resten af Højby Skytteforening Udendørs skydning Sommer er lig med udendørs skydning på 25 m med pistol – og på 50, 200 og 300 m med riflerne. Stævnekalenderen er allerede godt fuld, vi har været til Villemoes Cup i Assens, Egestævne i Fjelsted Harndrupsamt Rødskebølle Stævne i Svendborg.

Vå2: Steen J 3 plads Anette P 5 plads Martin F 6 plads Fjelsted: Bk 1: Amalie 4 plads Kirstine 11 plads Bk 2: William 4 plads Vå 1: Henrik N 1 plads Henrik J 2 plads Vå2: Anders 1 plads Steen J 3 plads

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Svendborg: Vå 1 Henrik N 1 plads Tak til alle klubber for nogle gode stævner, godt kammeratskab, god kaffe og kage

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

Assens: Bk 1: Amalie 2 plads Kirstine 6 plads Kb 2: Mads 2 plads Vå 1: Henrik N 1 plads Henrik J 2 plads

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


Sporten

Fodbold

U9_U10 Drenge Igen i år har vores trofaste sponsorer været i gavehumør og hostet op med nyt spillesæt til både U9 og U10 drengene. Det betyder uendeligt meget, at vi kan trække nye flotte spillertrøjer over hovedet når vi er ude at vise de blå højbyfarver frem på de forskellige fodboldbaner på Fyn. Der skal lyde et mega stort tak til Fynske Bank, Per Brunn Madsen og til Tømrermester Brian Steffensen, der har gjort dette muligt ved at gå sammen om at sponsorere tøjet til en flok fodbold-glade drenge. Det nye flotte tøj kunne passende vises frem i forbindelse med klubbens samarbejde med OB via Øens hold, hvor drengene fra Højby lørdag d. 25. maj fået en unik oplevelse som kun få får. De skulle løbe på banen med OB’s superliga hold i en ægte topkamp med fuldt hus på lægterne. Så det var en flok spændte og lidt nervøse drenge, der mødte op på stadion. Mest af alt var de som altid glade

44

Sporten

og klar på opgaven. Efter at havde fordrevet ventetiden i udskiftningboksen kom den store forløsning, og der var store smil på hele flokken. Alt i alt en stor oplevelse, som der vil blive snakket om igen og igen. Omkring U9_U10 drengeholdet er det indtil videre blevet til mange super gode oplevelse på og udenfor fodboldbanen. Det er en flok fodbold-glade drenge, der troligt møder op i al slags vejr til træning for at være sammen med deres kammerater og have det sjov med at spille bold. Dertil skal der siges, at det er nogle dygtige drenge, som har en super god forståelse for fodbold, og det resulterer i flere flotte sejre i forårets stævner. Når det så er sagt, så kunne vi godt tænkte os lidt flere kammerater på holdet. Hvis du skulle have lyst til at være med i fællesskabet, så er du meget velkommen. Vi træner mandag og onsdag kl. 16.30- 18. Hilsen Rasmus (22 17 86 96)

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten Højbys U14 piger Så lykkedes det Højbys seje U14 piger at få deres første point i foråret med en sikker 4 -1 sejr over Assens. Det blev fejret i stor stil med sejrsdans og kampråb. Skulle der være nogle piger i Højby og omegn, der har lyst til at spille fodbold, kunne

Sporten

vi stadig godt bruge et par mere på U14 holdet - så kom op og hils på os, mandage og onsdage kl. 17-18.30. Daniella Kofoed Holdleder 28 43 77 99

Sporten

Grillfest Sommer, sol og grill. Højbys U13 og U14 piger hyggede sig den første søndag i juni med en velbesøgt grillfest. Der blev hygget med høj musik, pølser på grillen og super godt humør efter en stor sejr

til U14 pigerne. Tak for en super eftermiddag med det sociale i højsæde. Daniella Kofoed

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

45


Højby Bridgeklub Af Ella Myhring

Godt nyt fra Højby Bridgeklub! Vores to eftermiddagshold tirsdag og torsdag flytter til større og bedre lokaler på Bakkegården. Det har længe været et stort ønske at udvide eftermiddagsholdene, så vi er glade for at kunne meddele, at vi har fået rammerne til det fra sæsonstarten første uge i september. Vi spiller således begge dage kl. 13.30 –ca. 17 og modtager nye spillere. Aftenholdene onsdag er ligeledes åbne for nye tilmeldinger. Tilmelding/framelding skal ske til turneringslederne: Tirsdag Birthe Hansen: 24 82 93 50 Bente Jensen: 28 60 90 92 Torsdag: Vibeke Alrø: 24 47 22 15 Inger Thomsen: 61 69 72 12. Onsdagsholdet: Jytte Huber, 29 86 14 64 Jesper Højlund 30 70 20 94 Onsdagsklubben Henrik Henriksen, 30 33 36 94

Øvrige ændringer: Makkerskift, holdskift, fra- og tilmelding bedes ske til de respektive turneringsledere. Højby Open Ændret dato! Højby Open er en mangeårig oktobertradition, som i år undtagelsesvis finder sted i september. Vi spiller søndag den 22. september i Højby Hallen, og der er åben for tilmeldinger af spillere på alle niveauer. Tilmelding sker via Mbridge. Der vil være links til dette på hjemmesiden. På Højby Bridgeklubs hjemmeside bridge.dk/4521 findes oplysninger om priser og tilmeldinger til klubbens aktiviteter Ønskes yderligere information, kan formand Vibeke Alrø kontaktes på telefon 24 47 22 15 eller mail vibeke. alroe@mail.dk Ella Myhring, sekretær

Bakkegården, hvor vi skal spille tirsdag og torsdag eftermiddag kl. 13.30-ca. 17

46

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktivitetskalender Søndag d. 23. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 7. juli. Højby Kirke. Cirkelgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 30. juli. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Allerup Gamle Have. Skt. Hans. Allerup Gamle Have. Kl. 19-30.

Søndag d. 14. juli. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Weekend 2-4. august. Odense RC Minirace. 40+ VM. Energivej 24.

Tirsdag d. 25. juni Sommerbridge Højby Skole kl. 19

Søndag d. 21. juli. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 4. august. Højbylund Ældreklub. Odense Zoo, kl. 9.30-16.

Søndag d. 30. juni. Højby Kirke. Sogneudflugt. Højby Kirke, kl. 9-17.

Søndag d. 28. juli. Højby Kirke. Cirkelgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 13. august Sommerbridge Højby Skole kl. 19

Lørdag d. 17. august. Højby Marked. Hollufgårdsvej 1, kl. 10. Tirsdag d. 20. august Sommerbridge Højby Skole kl. 19 Tirsdag d. 27. august Sommerbridge Højby Skole kl. 19 Torsdag d. 29. august. Højby Foredragsforening. Bustur til Langeland. Tidl. Aldi, kl. 12. Onsdag d. 27. november. Højby Foredragsforening. Malene Rask Aastrup. Sognehuset, kl. 19.

Team Højby Nyt ønsker alle læsere, annoncører og skribenter en rigtig god sommer med masser af godt vejr og højt humør!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

47


Er bilen klar til ferien?

Få taget temperaturen på din bils tilstand inden ferien Er olie- og kølervæskestanden ok? Er bremserne og bremsevæskestanden ok? Er dækkene slidte, så bør de skiftes. Bilen presses ofte ekstra hårdt, når turen går ud i ferielandet. Det er derfor en god idé at få tjekket bilen igennem, inden du kører på bilferie. Book tid til et ferietjek på tlf. 6595 8156 eller kig ind på værkstedet.

Højby Autoværksted v/Lars Johansen Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 hojbyauto.dk

48

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk