Højby Nyt 2019-3

Page 1

ÅRGANG 28

NR. 3

MAJ 2019

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet Foto: Foreningen Dannebrog.

Foreningen Dannebrogs Mindeplads 100 år den 15. Juni 2019

Blandt andet i dette blad: S. 2 S. 3 S. 8 S. 10 S. 12 S. 13 S. 14 S. 16 S. 18 S. 19 S. 20 S. 21 S. 22 S. 24 S. 26 S. 27 S. 28 S. 29 S. 30 S. 31 S. 32 S. 33 S. 34 S. 36 S. 39 S. 40 S. 42 S. 44 S. 45 S. 48 S. 49 S. 50 S. 51

Højby bestemmer Ny halinspektør Kunst i Højby Foreningen Dannebrog Biblioteket Sundhedscentret Foredragsforeningen Billardklubben Børnehuset Syvhøje Spejderne Højby Skole SFO2 Klovneløbet Bridge Bliv biavler Bakkegården Højby Marked Forsamlingshuset Bowtech Gotvedenergi Hjernetræning Allerup Gamle Have Gadekærets venner Lokalhistorisk Arkiv Højbylund Ældreklub Seniorforeningen Kirken Badminton Gymnastik Sponsorudvalget Skytterne Fodbold Håndbold Åbent Hus Hestehøj Ridecenter Tennis Aktivitetskalender

Læs mere om Foreningen Dannebrog på side 3, 4 og 5 HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Aktuelt Højby Bestemmer Med kun 10 puljer til uddeling i hele Odense Kommune vidste vi på forhånd, at det ville blive svært at trække en bevilling hjem til Højby for 3. gang i træk (2017, 2018 og 2019). Men naturligvis skulle det prøves… Vi samlede en ny styregruppe og skrev en ansøgning til Odense Kommunes pulje ‘Borgerne Bestemmer’. Desværre blev det, som vi nok havde forventet, et afslag. Derfor bliver der desværre IKKE et ‘Højby Bestemmer 2019’ forløb. I afslaget fra Odense Kommune skriver de bl.a. følgende: ”Vi har fået et godt indtryk af jeres lokalområde og ud fra jeres ansøgning, vurderer vi, at I fremstår som et velfungerende lokalsamfund, som allerede har et stærkt netværk, der magter at styrke og øge fællesskaber. Det er vores vurdering, at I vil kunne samle borgere om idéer til fællesskaber og projekter, som I og borgerne i området vil kunne

realisere på anden vis – eks via samarbejdspartnere eller andre puljer og fonde. Odense Kommunes Center for Civilsamfund står i den forbindelse til rådighed med sparring og information.” Husk! Der er masser af mulighed for at søge støtte fra andre kommunale puljer eller private fonde, så hvis du sidder med en god ide til et projekt, er det bare om at komme i gang :-) Nu ser vi med glæde frem mod sommeren 2019, hvor det forventes, at den store vinder af sidste års Højby Bestemmer, Trampolinområdet, vil stå klar til brug. Og så krydser vi fingre for en ny pulje ‘Borgerne Bestemmer’ med Højby som deltager næste år. Rigtig god sommer, Palle, Claus, Lene, Karin og Ditte

Ny halinspektør i Højby Hallerne Så er det lykkedes at finde en ny kantineforpagter og halinspektør til Højby Hallerne til den 1. august Vedkommende har erfaring fra lignende job og er et stort idrætsmenneske Vi glæder os over at have fundet en god afløser for Pia

I næste nummer af Højby Nyt vil der komme en nærmere præsentation af vores nye halinspektør. Jakob Kristensen Højby S&G

Kunst i Højby

Kunstværket, som vi fik bevilget penge til fra "Højby Bestemmer" er på vej. Vores kunstner, Frank Fenriz, har haft travlt med andre projekter ind imellem, men nu er vores rundkørselsskulptur ved at være klar. Den skal lige en tur til maler. Højby Nyt har nemlig sponsoreret penge til, at figuren kan blive pulverlakeret, så den er vedligeholdelsesfri. Gadekærets Venner er blevet den forening, der står bag. Det er et krav fra Odense Kommune, at der står en for-

ening bag. Som initiativtager er jeg naturligvis glad for, at "Gadekærets Venner" har valgt at støtte op om projektet. Efter planen skal figuren sættes op i begyndelsen af juni. Når det sker, vil vi invitere til "fernisering". Desværre er næste nummer af Højby Nyt ikke kommet ud til den tid, så I vil blive inviteret gennem "Hjælpsom i Højby" og ved opslag i Brugsen. Vibeke Alrø

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 28 NR. 3 11.-12. MAJ 2019 BLAD NR. 191 Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2019: 4. juni udkommer 22.-23. juni 26. juli udkommer 9.-10. august 20. september udkommer 4.-5. oktober


Foreningen Dannebrog Af Elin Lavsen

Foreningen Dannebrog afholder torsdag den 13. juni 2019 kl. 18 den årlige generalforsamling i Anlægget og Højby Forsamlingshus. I år er der flere specielle mærkedage, der skal fejres ved generalforsamlingen. År 1219 faldt Dannebrog ned fra himlen i Estland, det er derfor 800 år siden, Danmark fik sit flag, Dannebrog. I 1899 blev Foreningen Dannebrog startet af en gruppe kvinder i Højby. Det er derfor 120 års jubilæum for foreningen. I 1919 blev Mindepladsen (Anlægget) indviet efter donering af jordstykket til Foreningen – se nærmere i indlæg vedr. dette. I 1969 blev bystævnestenene flyttet fra den oprindelige plads ved jernbanen til Mindepladsen. Disse fire mærkedage, vil vi gerne festliggøre ved generalforsamlingen d. 13. juni. Foreningen er derfor vært for et velkomstglas og lagkage til kaffen. Hvis du ikke er medlem endnu, kan du blive det ved at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er et årligt kontingent på 75 kr. og du er dermed indbudt til en hyggelig aften sammen

med mange andre kvinder i Højby. Vi plejer at være 80 – 95 medlemmer til generalforsamlingen. Aftenen starter med, at vi mødes i Anlægget, hvor flaget bliver nedhalet. Derefter samles vi i Forsamlingshuset, hvor vi afholder generalforsamlingen, hvorefter vi nyder en dejlig anretning, som Camilla har lavet til os. For maden betaler vi et rimeligt beløb. Vi forventer, det bliver 125 kr. som sidste år. Beløbet vil stå i indkaldelsen til generalforsamlingen. Drikkevarer betales direkte til Camilla. Det er vigtigt, at man tilmelder sig spisningen ved generalforsamlingen indenfor den tidsfrist, der nævnes i indkaldelsen, så vi kan bestille det rigtige antal kuverter ved Camilla. Tilmeldingen er bindende, da vi skal afregne til Camilla for det antal, vi bestiller.

Foreningen Dannebrog er en unik forening, den eneste af sin art i Danmark. Den blev startet i 1899 af en gruppe kvinder i Højby med det formål at bevare det gamle Bystævne, der dengang lå ved jernbanen. Bystævnet blev senere flyttet til Anlægget ved Forsamlingshuset, hvor der blev skabt en smuk mindeplads med træer, flagstang og de gamle bystævnesten. Der er siden kommet flere mindesten og skulpturer til. Anlægget er åbent for alle, der kan nyde stedets ro og smukke detaljer. Foreningens formål er at sikre bevaring, pasning og vedligeholdelse af Anlægget. Dog bliver den praktiske vedligeholdelse udført i samarbejde med Odense Kommunes Parkforvaltning. Foreningen har et flot dannebrogsflag med påsyet rigs-

våben, som vi flager med på medlemmernes runde fødselsdage og andre mærkedage samt på officielle flagdage. Foreningen har i dag 214 medlemmer. Vær med til at bevare denne forening og få et fællesskab med mange andre kvinder i Højby. Tilmeld dig inden generalforsamlingen og kom og vær med denne aften. Tilmeld dig til et af bestyrelsens medlemmer: Elin Lavsen, tlf. 30 42 34 23 eller mail elin@lavsen.dk Astrid Lægaard, tlf. 25 89 14 00 Birgit Pedersen, tlf. 65 95 87 34 Herle Rasmussen, tlf. 22 73 08 65 Birgit Krogh Rasmussen, tlf. 26 28 87 25.

Efter spisningen får vi besøg af en ”underholder” – ofte et kulturelt/musisk indslag, der giver lidt stof til eftertanke samt lidt motion til sangmusklen og smilebåndet. I år får vi besøg af ”En lille en til kaffen”, der vil synge og spille for os.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Foreningen Dannebrog Af Højby Lokalhistoriske Arkiv v/Paul Georg Pedersen

Foreningen Dannebrogs Mindeplads 100 år Den 15. Juni 1919 blev Mindepladsen midt i byen indviet på hjørnet af Højbyvej og Svendborgvej ved et stort anlagt arrangement iflg. referat fra Fyns Tidende dagen efter: ”I længere tid har man i Højby omgåedes med planer om at anlægge en mindeplads. Nu er planen virkekeliggjort, takket være giveren af mindepladsen, gdr. Hans Laurits Hansen, ”Lindegården”, og en kreds af kvinder i Højby, der energisk har arbejdet for denne sag. Pladsen er meget smuk og et eksempel til efterfølgelse for andre. Den står som et smukt minde om de betydeligste begivenheder i Danmarks historie og om mænd vi er tak skyldige.” I forbindelse med 100 års jubilæet for Mindepladsen vil jeg gerne fortælle historien, der ligger bag dens tilblivelse samt den betydning, den efterfølgende har haft for Højby. Men først følger en afskrift af Hans Laurits Hansens brev til Foreningen Dannebrog engang i 1918: Lindegaard , Højby St., Fyn

Til bestyrelsen for foreningen ”Dannebrog”

Efter en del overvejelser har jeg besluttet at skænke det jordstykke, som jeg har liggende ved forsamlingshuset, til foreningen ”Dannebrog”; ganske vist paa visse nærmere betingelser, som jeg haaber foreningen kan antage. Min plan gaar ud paa at danne en mindeplads, altsaa et anlæg, beplantet med dertil egnede træer, og i dette anlæg anbringe natursten med indhugne navne paa vort folks bedste mænd gennem historien, altsaa digtere,

4

kunstnere, historikere o.s.v. Samtidig har jeg tænkt at der midt paa pladsen rejses en stendysse i lighed med de fra oldtiden omkring i vort land kendte, og denne skal være en slags grundlovssten, i stedet for de grundlovsege der blev plantet forskellige steder for et par aar siden, jeg mener at dette er mere dansk, og dernæst er stenen uforanderlig hvad et træ jo ikke kan siges at være. Jeg har lavet et udkast til planen som er tilstillet bestyrelsen for at anskueliggøre hvorledes jeg har tænkt mig det hele kommer til at se ud. Naar jeg ønsker at overdrage nævnte plads til Kvindernes forening da er det fordi at jeg har set med hvilken pietet og interesse Kvinderne har taget sig af det gamle bystævne, det borger mig for at Kvinderne ogsaa vil værne om en saadan plads her i byen som er deres egen, og som tillige kan være baade af interesse og en pryd, og i mange retninger til nytte for beboerne her i sognet. Men som før nævnt stiller jeg nogle betingelser for at afstaa pladsen, da jeg jo selvfølgelig vil sikre mig planen kommer til at tjene det formaal som jeg har tænkt mig, nemlig at det bliver en virkelig mindeplads og ikke blot et anlæg. Mine betingelser ser saadan ud: 1. At jeg bliver medbestemmende med pladsens anlæg og beplantning. 2. At jeg faar lov til at udtage de sten der skal anbringes, hvilke navne der skal indhugges, det er en sag som der kan forhandles om senere, der stiller jeg ingen betingelser.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3. Pladsen kan ikke afhændes hverken helt eller delvis udover en lille grund til forsamlingshusets udvidelse som skal forlænges med det samme. 4. Foreningen betaler pladsens anlæg samt skøde, opmaaling af jorden og hvad andre udgifter der vedrører overdragelsen. Disse punkter er det væsentlige, hvad andre smaating der kan være kan der senere træffes mundtlig aftale om. Jeg har gjort et løseligt overslag over bekostningen, og er kommet til det resultat at udgiften bliver 1700-1800 Kr. forudsat at alt skal købes, kun en del af stenene faaes hjemme, og arbejdet gøres gratis, da bliver summen jo mindre. Efter denne redegørelse tilbyder jeg altsaa foreningen ”Dannebrog” forannævnte jordstykke, som jeg vil haabe at foreningen vil modtage, der skal jo ganske vist bringes et pengeoffer for at faa planen virkeliggjort, men er interessen tilstede maa et helt sogns beboere jo nok kunne bringe et saadant offer, mit indskud bliver jo dog det største. Med særdeles agtelse Hans Laurits Hansen. Som det fremgår af brevet fra Hans Laurits, fornemmer man med det samme, at her er der tale om en personlighed, der véd hvad han vil, og har gennemtænkt det hele meget nøje. For at vi i dag kan forstå hans bevæggrunde, er det nødvendigt at skrue tiden tilbage til den tid og kende lidt til Hans Laurits` opvækst og de begivenheder, der var gået forud og havde præget

hans liv hjemme på ”Lindegården”. De kulturværdier, han mødte i sin opvækst og senere tilværelse, havde rod i det folkelige, og når det blev en livskvalitet for ham, så skyldtes det ikke, at han i kulturens navn plejede sine egne, særlige interesser, men at disse interesser var et led i en større sammenhæng, som har forbindelse med den bevægelse, der forvandlede almuen til et oplyst folk. Derfor kunne han finde på at lave sine stuer om til et bibliotek, hvor læseforeningens bøger havde sit hjemsted. Selv var han meget læsende, et menneske der gennem litteratur og historie levede stærkt med i sit lands skæbne. Hans Laurits havde gået i Højby Friskole under Klaus Berntsen og havde været en interesseret og dygtig elev og fra sin ungdom af fulgt med i den nye tids spirende demokratiske udvikling, hvor hans far, Niels Hansen, ligeledes var en foregangsmand, som bl.a. havde afgivet jord, byggegrund til Kl. Berntsens nye skolebygning, nuværende Højbyvej 25, forøvrigt samme år som Kl. Berntsen som 24 årig blev sognerådsformand i Højby. Ligeledes da Forsamlingshuset blev startet op, med tegning af aktier sammen med de øvrige gårde og husmænd i byen. Hans Laurits' far, Niels Hansen, var også den inddirekte årsag til, sammen med Kl. Berntsen, at vi fik Svendborgbanen igennem Højby og ikke som oprindeligt tænkt gennem Nr. Lyndelse. Der skete i de år, hvor demokratiet spirede frem, en kolosal udvikling, godt nok


Foreningen Dannebrog langsomt, men sikkert og så skal vi også huske på, hvilket nederlag det var for landet, da vi tabte krigen i 1864; der skulle virkelig herefter hankes op i land og folk, både med selvtillid og virketrang. Hans Laurits, der var rundet af den Fynske muld, var den stoute bonde, der ikke kun var håndens, men også åndens arbejder; han virkede for helheden og satte sig spor, som Højbys befolkning forhåbentlig fortsat i mange år kan glædes over. Som en vigtig del og for ligesom at runde historien om Foreningen Dannebrogs Mindeplads af, skal historien om flaget med påsyet rigsvåben, som Foreningen Dannebrog ved dens start i 1899 på mystisk vis havde fået lov at flage med, nok tilskrives Klaus Berntsen, som Højbys damer så meget op til, samt dennes nære venskab med Frederik den 8. Dette er ikke noget, vi ved noget om og det kan ikke bekræftes, kun at Foreningen Dannebrog er den eneste forening af sin art i Danmark, der har tilladelsen, hvilket Rigsarkivet har bekræftet ved en forespørgsel, hvor de sagde, det havde vundet hævd efter så mange år, uanset hvad. Med skal også, at da Telefoncentralen, der indtil 1969, hvor den blev revet ned, lå hvor stævnestenene i dag ligger, helt ude på hjørnet af Højbyvej og Svendborgvej, blev grunden efterfølgende af Fyns Telefon overdraget til Foreningen Dannebrog, så Mindepladsen blev et samlet hele, en regulær firkantet plads. Bestyrelsen for Foreningen Dannebrog blev derefter enige om i foråret 1970 at flytte stævnestenene fra baneoverskæringen hen på Mindepladsen, således at det hele var samlet her.

Højby Lokalhistoriske Arkiv. Hans Laurits Hansen og Bestyrelsen for Foreningen Dannebrog 1919. Fra venstre: Marie Rasmussen, Højbyvej 5 – Kristine Larsen, Højbyvej 35 – Karen Hansen, Højbyvej 4 – Marie Jørgensen, Nr. Lyndelse Vej 17 – Hans Laurits Hansen, Højbyvej 17 – Marie Andersen, Nr. Lyndelse Vej 21 – Johanne Petersen, Højbyvej 40 – Bine Jensen, Lindeskovgyden 62 – Marie Sander, Højbyvej 34. Som kuriosum kan også nævnes, at blandt de mange begivenheder Foreningen Dannebrogs Mindeplads har været rammen om igennem de 100 år, der nu er gået, var da Klaus Berntsen blev begravet den 3. april 1927, hvor man dagen før havde transporteret hans båre fra København til Odense og videre til Højby Forsamlingshus, hvor

den stod natten over, og hvor man næste dag, kunne vise ham den sidste ære, hvilket mange gjorde. Der berettes om de mange kranse og blomster, der ikke blot dækkede væggene, men også gulvet, så der kun var en bred gang, så folk lige akkurat kunne passere forbi kisten.

Inden højtideligheden blev hans kiste båret ud på Mindepladsen ved flagstangen, hvor biskob Rud forrettede højtideligheden i overværelse af et sandt menneskehav. Nationaltidendes referat dagen efter beskrev, at der havde været 10.000 personer fra hele landet til stede ved begravelsen. Efter højtideligheden på Mindepladsen blev kisten båret skiftevis af familie og nære bekendte til Højby Kirke, alt imens unge piger fra Højby strøede blomster foran følget hele vejen til kirken. Det var en begivenhed og et samtaleemne i lang tid efter. Man havde talt over 1000 biler, og der var særtog fra både Sjælland, Jylland og Svendborg, samt flere betjente til at dirigere trafikken.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


I

FR

EK

KA

R

I FR

MENS SA

AK T ER

Sommerfest LØRDAG 25. MAJ KL. 10-15

Vi fejrer sommerens komme med musik, sang, dans, madboder, loppefund, bier, træer, udstilling af elevarbejder, isvafler, kager, popcorn og sjove børneaktiviteter. Kl. 12.00: Få en guidet rundvisning på skolen særligt for 10. klasse og Steiner HF. Kl. 12 & kl. 13: Er der endvidere rundvisning for alle klassetrin. Mødested ved administrationsbygningen. Lindvedvej 64, 5260 Odense S · Tlf: 6595 7004 kontoret@rss-odense.dk· www.rss-odense.dk

6

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

10. KLASSE OG STEINER HF

Høj tværfaglighed og verdensklar Lørdag den 25. maj kl. 12 kan du få en guidet rundvisning på skolen særligt for 10. klasse og Steiner HF www.rss-odense.dk www.steinerhf-odense.dk


G L A S R E G LA TORSDAG 23. MA J KL. 10 - 18 FREDAG 24. MA J KL. 10 - 18 4 1 0 1 . L K J A M . 5 2 G A D R Ø L

r, e in sk a m o m e d f a G L A V D U rt Sto g o e g a ll a b m e t e ig d a sk e b i r e maskin r se ri p e g ti g la e rd fo l ti r re a returv ENSE S AFHOLDES: KNULLEN 22, 5260 OD

FL-GREEN

LÆS VORES

FORÅRSKATALOG

K D . D N A L E R O M PÅ R A L P M E S K E T E T N E ELLER H . M O O R W O H S S E R O IV

LINPARK. 2 HOWROOM OG TRAMPO 1000 M S

Solsejl Solsejl er fremstillet i 300D polyester og er vandafvisende. ELEKTRISK 400x300 CM Med forstærket D-ring i hjørnerne.

518,-

6999,-

3 faconner: trekant, 90o trekant og firkant.

ELEKTRISKE MARKISER LEVERES MED ALUMINIUMSBESLAG OG AKRYL DUG SOM STANDARD!

5x5x7,1 M

ELEKTRISK LUKKET MARKISE I ALUMINIUMSKASETTE

SPAR

280,-

Fås i creme, grå og antracitgrå.

2 STK. 4 SIDER Á 5 M, LUX

2 STK. 4 SIDER Á 3,6 M, LUX

583,-

388,-

SPAR

SPAR

315,-

210,-

ER, FL-GRLEEN SE MØB MERE, SSEVARLLOW TERRAFL-YE

KØB 2 ENS KØB 2 ENS & SPA SPAR &R

MARKISELR EJ M & LÆS WROO

9999 %,70 PÅ NR. 2 ELEKTRISK LED

50% PÅ NR. 2

450x300 CM

l te. Essence Læsej LUKKET MARKISEåben eller lukket kasset ELEKTRISK Fås i flere farver med a det MED LED-LYSet kan monteres på husmuren, hvorfr 300x120 CM Læsejl I ALUMINIUMSKASETTE 2 STK. FRA * kan trækkes ud. olfodsør som f.eks. paras * Udvalgte modeller Se størrelser og tilbehlag på www.moreland.dk beslag og terrassebes *

1198,-

O

I VORES SH N 22, fodbold 4 KNULLE Bestplay til børn AnbefalesS 13 år. overSE 5260 ODEN

* På udvalgte modeller

SPAR

sevarmer Terras Bestplay fodbold 5

400,-

hængende Anbefales til børn FL-GREEN Se s. 11 over 13 år.

IL ONLINE Scan og se video

BEST

Fås i disse farver.

I ODENSE Monteringskit Model:GER Pris: NYHED Str: Pris: BESTIL2EN STK. VOR,1mESLUXLA 299,til solsejl T PÅ3,6x3,6x5 EN FH 299,A Pr. stk. 99,-STOFPRØVE R LE 399,- FL-YELLOW 179,LUX 3 sider á 3,6 m LUX 5x5x7,1m 449,DØREN EL L TI SPAR CM ET 200x150 349,R 10, ANGE nder LUX FL-OR Rebou m VE 5 19,O3GsiderFÅá LE 90x90 cm M stige 3,8 Agility ,Pris:

Model:

Str:

Model: Str: 4 sider á 3,6 m LUX 4 sider á 5 m LUX

MANUEL 299,ÅBEN MARKISE

1299

Agility stige 4m Pr. stk. 149,-

59SPAR9,-

199,-

100,-

SPAR

Altansejl læ og afskærm 99,-ning. Sejl til altan / balkon skaber nde elastikkugler. Monteres ved hjælp af de medfølge 300D polyester et i markiser Essence Altansejlet er producer lukkede Moreland sælger manuelle åbne og elektrisk og er vandafvisende. er farvekombinati CM oner på moreland.dk. flere i 502x92 sevarm markiser 502x77 CM Terras LUX med også elektriske markiser med LED-lys Vi hare flamm terrassen på aftenerne i markisearmene, så Se s. 11

299,-

199,-

1289,-

Alle markiser fra moreland må installeres uden brug af elektriker!

4

Kundeservice: 70 22 72 92 • mandag-fredag 9 -15

Træningsringe Sæt med 6 stk. | SPAR 100,- | NU 99,FL-GREEN Elektrisk Manuel Lukket Åben

Polyester 1299,-

300x200 cm

1699,-

300x250 cm

1899,-

350x250 cm

149,SPAR

50,-

rrelser på Se flere stø land.dk www.more

200,-

6 STK. Størrelse/ Materiale: SPAR 200x150 - cm 135,

99,-

NU

tige

kegleholder eskops 50 kegler inkl. Telhvis Vær OBS på at garantien bortfalder . Pr. stk. 149,aluminium ITræningsstikket klippes af. hække | SPAR 49,- | Sæt med 4 stk. SPAR 2 STK. NU 249,-

Se s.

NYHED250x200 cm

kan forlænges endnu mere.

LUX

599,-16

10 m Pr. stk. 249,| SPAR 199,- | 2 STK. NU 299,-

2 STK.

1499,-

Akryl

Overtrækstrøje 13.807 L i flere farver Fås 4999,og størrelser. Pr. stk. 39,SPAR Black Cool Gray7C

99,Voksen 199,-

4 STK.

799,-

kun

Anna

8999,9999,4 STK.

499,SPAR

297,-

SPAR

Oscar

Bestway pool ø457

Basketballstander LUX safe Se s. 18

3 STK.

3 STK.

438,-

399,-

7999,-

6499,-

6999,cm 400x300 rFL-YELLOW Målmandshandske 7499,cm 450x300Børn

397,Alle varer kan købes på www.moreland.dk

300,-

25 498,Scan- og se 399,- Se s.LLOW FL-YE SPARmontagevideo SPAR

1000,-

Printing Pantones

1999,-

350x300 cm

SPAR

1499,-

5499,-

NU

1299,-

Elektrisk Lukket LED

Akryl

Bestplay air dummy Fås i 160 og 180 cm høj. Fyld vand eller autorejser2sig STK. sand i 4bunden STK. og dummien matisk op igen, når man løber ind i den.

899,SPAR

297,-

899,SPAR

299,-

Helle FL-ORANGE

alle hverdage Bestil nu – vi sender Marius

til og med d. 30. juni

2019 eller så længe

Tilbuddene gælder

www.moreland.dk

FL-ORANGE

17

lager haves

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk 6

7


Højby Bibliotek af Susan Buer Toldam, skolebibliotekar

“Det er godt at have en bog derhjemme” Hvordan får man ca. 60 teenagere til at sidde stille på en trappe i en time og lytte uden at skubbe mobilen diskret op af lommen og skele til de sidste “snaps”? Det er måske ikke så svært, som det lyder det handler om at fortælle en god historie. Det gjorde forfatter Lise Bidstrup, da hun havde fået til opgave at komme og fortælle om sit forfatterskab d. 11. marts for 8.-9. klasse på Højby Skole. Lise Bidstrup havde ikke medbragt andet end en computer og en gul plasticpose med et udvalg af sine bøger. Hun brugte den første halve time på at fortælle om inspirationen til bøgerne, som i høj grad kommer fra rejser, hun foretog som ung og siden som antropologistuderende. På den måde blev 8.-9. klasse, ved hjælp af billeder, ført fra hjerteskærende favela-børn i Brasilien til humoristiske kommunikationsbrist i Indien.

Laura Vadstrøm fra 8.b var én af tilhørerne, og hun fortæller, at hun synes, at det var et spændende foredrag. “Hun gjorde det interessant, så det ikke var langtrukkent,” siger Laura. Det var dog ikke kun gode historier, Laura Vadstrøm gik hjem med - hun vandt også en bog i det såkaldte bogbingo. “Det var sjovt, at hun lavede bogbingo, så man blev motiveret til at lytte efter,” siger hun og forklarer: “Bogbingo gik ud på, at hun læste op af en bog, og så skulle vi lytte efter et ord - fx “Lillebror” og så skulle man råbe op. Den, der råbte hurtigst og højst, vandt.” Sådan blev Laura en bog rigere: “Jeg har travlt, så jeg får ikke læst så meget, men det er godt at have en bog derhjemme, dem har jeg ikke så mange af!”

Laura Vadstrøm 8

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Lise Bidstrup


HØJBY C NYT BOLIGPROJEKT

- Boliger udlejes á 80 m2 og 100m2 Kontakt: www.lkd.dk Indflytning fra 1. januar 2020

UDSKIFT VARMEVEKSLER TIL NY VARMEVEKSLER KUN 10.999,-

INKL. MOMS OG INSTALLATION DANSK VVS & KLIMA ∙ +45 50 777 999 ∙ WWW.DVK.AS www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Højby Sundheds Center

Højby SundhedsCenter

Af Thomas Fyrst

book eller på kliniksandermann@outlook.dk. Du kan læse mere om Klinik Sandermann på Facebook eller på www.kliniksandermann.dk

Sommeren står for døren og bøgen er sprunget ud. I Højby SundhedsCenter byder vi sommeren velkommen med gode hold, tilbud, nye behandlingsformer og spændende arrangementer. Ny behandler: Anette Vinston Ritz Anette Vinston Ritz tilbyder behandlinger efter Rosenmetoden og TRE tirsdag og torsdag. Andre dage kan evt. aftales. Anette Vinston Ritz sætter 2 hold op i TRE. Det kan være rart at lave øvelserne, stille spørgsmål og blive guidet igennem dem flere gange. Øvelserne kan tilpasses forskellige kroppe. Der indgår undervisning i at forandre forstyrrende kropsfornemmelser og følelser til indsigter om eget liv. Hold 1: Torsdag kl. 10-11.30 Datoer: 16.5. - 23.5. - 6.6. 13.6. - 20.6. Hold 2: Onsdag kl. 16.30-18 Datoer: 15.5. - 22.5. - 29.5. 12.6.- 19.6. Det koster 750 kr for 5 undervisningsgange. En individuel session i TRE koster 400 kr. og en rosenbehandling 650 kr. Begge dele varer ca. 1 time og hver 8. behandling er gratis. Tilmelding til Anette Vinston Ritz: intelligentkrop@ gmail.com eller tlf. 27 21 83 36. Læs evt. mere på: www.intelligentkrop.dk Ny behandler: Klinik Sandermann Klinik Sandermann blev startet af sygeplejerske og zoneterapeut Marianne Sandermann i februar 2018. Marianne blev færdig som RAB-godkendt zoneterapeut i februar 2018 og har endvidere taget en del kurser i bl.a. øreakupunktur, akupressur, cupping, 10

Marianne Sanderman wellnessmassage, akut skadesbehandling samt japansk lifting. Og hun kan derfor tilbyde dig en unik behandling, som passer til lige præcis dig og dine udfordringer og behov. Zoneterapi kan bruges af alle aldre til at genoprette kroppens balance samt til at vedligeholde et i forvejen godt helbred. Sygeforsikring Danmark og andre sundhedsforsikringer giver som regel tilskud til zoneterapibehandling. Japansk lifting består af en unik sammensætning af hovedbundsmassage, lymfedrænage, akupressur, ansigts-zoneterapi, japansk ansigtsmassage, let massage af skulder, nakke og arme med afsluttende grounding af fødderne. Japansk lifting betegnes ofte som ansigtsløftning uden kirurgi, da den afstressende behandling får ansigtet til at se mere friskt og livligt ud. Herudover sælger Klinik Sandermann Align Footwear såler – se info herom på www.alignfootwear.dk Klinik Sandermann har åbent efter aftale alle ugens 7 dage og aftener. Du kan bestille tid hos Marianne på tlf. 20 87 47 42, besked på Face-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Yoga Onsdag 18.30-19.45: Yin Yoga. En rolig klasse, hvor vi sætter fokus på lange, dybe stræk, der blødgør bindevævet. Hver klasse afsluttes med yoga nidra (guidet meditation). Onsdag 20-21.30: Hatha/vinyasa. En dynamisk klasse, hvor du vil blive udfordret på både styrke, smidighed og balance. Klasserne undervises af Mia L. Rasmussen. En rutineret underviser og Yoga Alliance certificeret. 5 gange koster 540 kroner. Tilmelding ved betaling på mobilepay 50 42 62 47. Husk at angive hold og navn. Max 14 pladser - så skynd dig at få en en plads. Trænger du til afspænding? Så prøv en gang healingsmassage, hvor du får mulighed for at slippe tankerne og komme til stede i kroppen. Healingsmassage er en meget omsorgsfuld helkropsmassage, der bliver givet med ro og nærvær. Healingsmassage adskiller sig på den måde fra dybdegående fysiurgisk massage. Du kan gennem behandlingen opleve, at spændinger løsnes i kroppen, og du vil opnå en afslappet og behagelig tilstand. Udover at behandlingen virker afstressende, egner den sig fortrinligt til at afhjælpe hovedpine, spændinger og ømhed i muskler og led. Bestil tid hos Birgitte Søllested, tlf. 24 62 95 33.

Højby Sundheds Center

Profil: Vita Jensen, fodplejer

Jeg hedder Vita og har siden 2006 været fodplejer. Jeg flyttede sidste år til Højby, men har lejet mig ind i HSC med fodplejeklinik i 2017, hvor jeg er efter aftale og ellers er jeg udekørende. Udover at pleje dine fødder med negleklipning og fjerne hård hud og ligtorne, kan jeg tilbyde det populære paraffinbad, som er utrolig behagelig. Du vil få fødder dyppet i paraffin og pakket ind i ca. 10 min. Efterfølgende vil dine fød-der føles bløde og paraffinen virker indad, så dine muskler bliver varmet igennem og kan lindre smerte. Kan også bruges på hænderne. Kontakt: Vita Jensen - 61 66 17 31. Allergi Alle allergier kan behandles med akupunktur Døjer du med pollen-, husdyr-, støvmider- eller anden form for allergi, har jeg gode erfaringer. Få gjort noget ved det, før det udvikler sig til astma, som også kan behandles, men dog oftest kræver flere behandlinger. Pris 1.800 kr. for 5 behandlinger - plejer at række til 90% af mine patienter. Behandlingen er tilskudsberettiget fra Sygesikring danmark, såfremt din læge har stillet diagnosen.


Højby Sundheds Center

Book tid på www.thomasfyrst.dk eller kontakt Thomas på 31 15 25 07 og få en snak. Eksamensangst? Højby Psykoterapi tilbyder hjælp til unge, som lider af eksamensangst. Tiden nærmer sig, hvor de årlige eksamener står for døren. Mange unge føler, at de har en sprudlende vulkan i maven og en konstant følelse af blackout i hovedet. Tanken om, at man skal til eksamen bliver mere og mere uudholdelig. Desværre tyer mange unge til medicinering for at lindre deres angst. Måske bliver det nødvendigt i sidste ende at bruge psy-

Højby SundhedsCenter kofarmaka, men inden det kommer så vidt, så afprøv Højby Psykoterapis samtaleterapi. Kontakt Michael på 31 10 58 04. Opstart af holdtræning Vi starter nye hold op. Kom og vær med! Tirsdag kl. 14.45-15.30: Træning og bevægelse: Træning uanset skavanker. Tirsdag kl. 17-17.50: Ryghold: træning af ryggen (Styrke og smidighed). Torsdag kl. 15.30-16.15: Knæ- og hoftetræning (Styrke og stabilitet). Træningen er vejledt af fysioterapeut Jonas Erik Nielsen Pris: 118 kr/gang. Der ydes

50% i tilskud fra Sygeforsikring Danmark. Hjemmebehandling Træning og fysioterapeutisk behandling er ikke altid muligt at transportere

Højby Sundheds Center

sig til. Derfor er det muligt at få hjemmebehandling i Højby og omegn mod et tillæg. Henvisning er ikke nødvendig. Ring og hør mere på 28 56 07 37.

Find mig på:

Facebook: Vitas Fodpleje Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

Hollufgårdsvej 10 A www.facebook.com/hojbySundhedsCenter

Akupunktur

3115 2507

Fodpleje

6166 1731

Fysioterapi

2856 0737

Thomas Fyrst Massage www.thomasfyrst.dk 2866 3500

Finn Lindholm www.finnlindholm.dk

Vita Jensen Psykoterapi Michael Heckenthaler www.vitasfodpleje.dk 3110 5804 www.hoejby-psykoterapi.dk Jonas Erik Nielsen Rosenmetoden Anette Venston Ritz Jonas@fysnu.dk 2721 8336 www.intelligentkrop.dk

Healingsmassage Birgitte Søllested

2462 9533

www.birgittesollested.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Højby Foredragsforening Generalforsamlingen i Højby Foreløbigt program 2019/2020 Foredragsforening, marts 2019 for Højby Foredragsforening Sidste arrangement i sæsonen var som sædvanlig en festlig begivenhed med Bodils hjemmebagte boller og lagkager lagt sammen af Ruth og Birgit. Først var der dog den traditionelle generalforsamling godt ledet af Knud Kildahl, hvor beretningen med kommentarer om årets løb blev oplæst af Birgit Beukel. Der var nyvalg til bestyrelsen. Birgit Beukel og Ruth Schärfe havde efter 10 virksomme år besluttet at stoppe deres gode arbejde. Marianne Koldby Larsen og Elin Lavsen havde indvilliget i at påtage sig arbejdet, og de blev valgt med klapsalver. Birgit og Ruth blev takket for deres store arbejde og fik en buket som tak for indsatsen gennem mange år. Kontingentet skulle ikke stige, så snart kom kaffen og bagværket på bordet, og snakken gik lystigt. Efterfølgende underholdt Astrid Lægaard med diverse indslag. Næste års program kan læses i dette HøjbyNyt, og interesserede kan kontakte bestyrelsesmedlemmer for at melde sig ind eller blot komme til et arrangement og melde sig

12

som medlem. Endeligt program bliver uddelt til medlemmerne i løbet af august. Det er dejligt, at så mange møder op til vore arrangementer, og der er nok ikke mange foreninger, hvor halvdelen af medlemmerne dukker op til generalforsamling. I bestyrelsen sætter vi endvidere stor pris på den gode indsats, som medlemmerne yder i forbindelse med oprydningen efter diverse arrangementer. Tak for det. Vel mødt til første arrangement i sæson 2019-20, hvor udflugten går til Skovsgaard på Langeland torsdag den 29. august. Bestyrelsesmedlemmer for kommende sæson: Ulla Vittrup, tlf. 30 20 37 84, Kirsten Jakobsen, tlf. 29 71 82 29, Elin Lavsen, tlf. 30 42 34 23, Marianne Koldby Larsen, tlf. 30 74 88 42, Astrid Lægaard, tlf. 25 89 14 00 Suppleant: Villy Christiansen På bestyrelsens vegne, Astrid Lægaard

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Torsdag, den 29. august 2019: bustur til Langeland. Afgang fra parkeringspladsen ved tidl. Aldi kl. 12 med direkte kørsel til Skovsgaard Gods, hvor man får mulighed for selv at gå rundt og bese godset i eget tempo. I hovedbygningen kan man opleve, hvordan godsejer og tyende levede i 18-1900 tallet. Det er utroligt spændende at se og læse om på stedet. Andre vil måske interessere sig mere for at se traktormuseet samt vognudstillingen eller gå en tur i parken. På stedet findes café og butik. Turen gennemføres kun, hvis der er mere end 30 deltagere. Hjemkomst ca. kl. 18. Pris for bustur inkl. entré, kaffe/kage kr. 150. Betaling sker på turen i bussen. Tilmelding til Astrid Lægaard tlf. 25 89 14 00 eller Kirsten Jakobsen tlf. 29 71 82 29. ? september formentlig fælles opstart sammen med Menighedsrådet. Nærmere i det endelige program. Onsdag, den 23. oktober 2019 kl. 19.00 i Sognehuset Musik fra hjertet med duoen Nikolajsen og Nikolajsen. Det bliver en aften med musik og fællessang.

Onsdag, den 27. november 2019 kl. 19.00 i Sognehuset Noget om julen. Valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup, Ryslinge, sørger for den rette julestemning. Torsdag, den 9. januar 2020 kl. 19.00 i Sognehuset Svalbard – sidste stop før Nordpolen. Tina og Morten Pliniussen fortæller og viser billeder derfra. Torsdag, den 6. februar 2020 i Sognehuset Steff Elertsen fortæller om at være børnehjemsdreng fra 1951-1961. En positiv beretning om på trods af svære vilkår at komme videre i livet. Torsdag, den 12. marts 2020 kl. 19 i Sognehuset Den årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen er der underholdning ved ægteparret Anne Marie og Knud Erik Jørgensen, Aarslev. Det endelige program vil blive uddelt i august til medlemmer. Indmeldelse i Højby Foredragsforening kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. På bestyrelsens vegne Astrid Lægaard


Aktuelt Af Eric Skovsgaard, sekretær i Højby Billard Klub

2 x 25.000 kr. til Højby Billard Klub Bestyrelsen i Højby Billard Klub har medvind til at få realiseret projektet med at starte en billardklub i Højby. Vi skrev i sidste nummer af Højby Nyt om stor opbakning fra Højby S&G og Højby Skole. Siden har bestyrelsen haft møder med Odense Kommunes repræsentanter fra Bydelspuljen, Elite og Fritid samt Bygningsafdelingen. Disse forhandlinger har resulteret i markant forståelse for projekt Højby Billard Klub. En ibrugtagningsaftale af den gamle Højby Skole, en ombygningstilladelse og kontant støtte fra Bydelspuljen på 25.000,- kr. Og læg så 25.000, kr.- fra Højby Nyt oven i. Højby Billard Klubs bestyrelse kan næsten ikke få armene ned og udtrykker sin varmeste tak for den økonomiske støtte. Opbakningen fortsætter Med martsnummeret af Højby Nyt kan bestyrelsen mærke, at lokalsamfundet har fået øjnene op for et spændende projekt. Mange henvendelser, både med moralsk støtte, spørgsmål om klubbens tilbud og åbningstider samt hænder til ombygningen af sidebygningen, der tidligere fungerede som tilholdssted for børn i 10-14 årsalderen har hjulpet på humøret. Bestyrelsen har fået tilbud fra lokale håndværkere om at indrette sidebygningen fra et flerrums værested til et stort lokale til vores keglebordsspillere – se venligst foto. Fase 1: Første halvår af 2019 Det var et ønske fra bestyrelsen, at alle formaliteter skulle

være på plads i første kvartal af 2019. Den 20. marts blev Højby Billard Klub optaget som den tiende afdeling under Højby S&G. Den 26. april fik vi at vide af Odense Kommune, at vi kunne gå i gang med renoveringen af sidebygningen. Når Højby Nyt udkommer i maj, skulle sidebygningen stå klar til en gang maling. Fasen fortsætter med indretning af depotrum, ombygning af forbindelsen mellem side- og hovedbygning til handicapvenligt brug, ombygning af et toilet til handicapvenlig udgave og mindre ombygning af køkkenet i hovedbygning til brugeligt udsalg. Denne plan skulle gerne give plads til 20 keglespillere med mindst to åbningstider med start i juli kvartal. Se fotos af de aktuelle lokaler. Bestyrelsen arrangerer selvfølgelig en indvielse af sidebygningen med tilstødende lokaler. Mere om dette arrangement i juniudgaven af Højby Nyt. Fase 2: Andet halvår af 2019 Indretning af lokalerne i hovedbygningen i den gamle skole står som et klart mål i datoplanen. Lokalerne skal indrettes til en ren poolsalon, en kombineret pool- og skomagersalon, et opholdsrum, administrations- og mødelokale. Op til det sidste kvartal påtænkes en kraftig markedsføring over for flg. grupper: Handicappede, kvinder, børn og unge. I 2020 er der også lagt planer bl.a. med aktiviteter, hvor børn, unge og voksne samt bedsteforældre kan hygge sig sammen. Men mere om disse planer i de næste numre af Højby Nyt.

Økonomien i projektet Det er rasende dyrt at starte en billardklub op sammenlignet med så mange andre idrætsgrene. Derfor har bestyrelsen allerede nu sendt flere ansøgninger til fonde, som kunne tænkes at ville

støtte sådan et projekt. Med de 50.000,- kr., som vi allerede har fået i hus, er vi et godt stykke på den anden side 300.000,- kr., hvis vi får imødekommet den forkromede udgave i ansøgningerne.

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES – www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Børnehuset Syvhøje Af: Maria Thrane Beier

Et glædeligt farvel Mens skolerne gør sig klar til at modtage en masser spændte børn sker der en masse i Børnehuset Syvhøje. I år skulle vi sige farvel til 15 skønne børn, som længe har forberedt sig på og glædet sig til at starte i forårs SFO og skole. Stjerne-liv I børnehuset Syvhøje kalder vi de kommende skolebørn for ”stjerner”. En titel børnene glæder sig til at få. Stjernerne har igennem det forgange år lavet mange aktiviteter. De har haft førskole gymnastik, hvor der er fokus på motorikken, men også på turtagning, samarbejde, regler og omklædning af tøj. Stjernerne har deltaget i skolegruppe, hvor de har lavet små skoleopgaver og haft dialog om familieliv og hverdagsliv, samt der er blevet talt om, hvad sker der udenfor børnehaven, og der har været hygge om bålet. Når vi har lavet bål sammen med stjernerne, har vi lavet grillpølser og brød. Dejen har børnene selv kommet ingredienserne til i en pose og æltet, og kommet posen ind under blusen, så den kunne hæve. Den første gang til stor undring og grin. En videnskabelig forklaring skulle der til, som tog udgangspunkt i læreplanstemaet ”science” med en forklaring omkring varme og gær. Det var lidt besværligt at passe på en pose inde under en bluse, som hele tiden kom til at glide ned i buksebenet. ”Se, vi har babyer i maven”, sagde en af børnene, og hvor blev der grint. Det var hyggeligt at sidde rundt om bålet i bålhytten. Børnene holdt selv styr på deres eget brød, og de var også gode 14

til at hjælpe hinanden med at huske, hvis der var hvis. Stjernerne har også på skift været behjælpelige i vuggestuen. De har, som vi kalder det, ”passet vugger” i middagsstunden. Her har de leget med vuggestuebørnene, hjulpet med at rydde op, lagt vasketøj sammen og hygget med de voksne i vuggestuen med spil, lavet små skoleopgaver, tegnet, klippet og klistret. Traditionens tro med Galla og Farvel-fest Den sidste måned for stjernerne i børnehaven er fyldt med ekstra oplevelser og traditioner. Vi tager på besøg på Højby Skole og Højby Friskole, så børnene har mødt deres nye voksne og de nye rammer, hvor de snart skal opholde sig i mange timer. Den sidste og afsluttende forældresamtale bliver holdt. Der tales meget om den kommende skolestart med hele børnegruppen. Nogle af stjernerne glæder sig til at komme over til deres ældre søskende, nogle glæder sig til det nye og nogle er en smule skræmte for at forlade den velkendte dagligdag i børnehuset. Stjernerne glæder sig enormt til den store gallafest. Børnene bliver indbudt med skriftlig invitation. Galla er en fest, hvor personalet er tjenere for en aften og børnene møder op i deres fineste puds. Med rød løber og flag bliver børnene budt velkommen til festen. Hver især bliver børnene fulgt ind af en voksen, mens deres forældre på afstand kan se dem gå glade afsted til fest. Der bydes på velkomstdrinks og snacks, efterfulgt af god mad og hygge. Der er masser af

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

musik og dans. En tilbagevendende tradition til galla er flødeskumskast. Børnene er i tiden op til festen med til at udpege tre voksne, som der må kastes med flødeskum på. I år var der nogle fantastiske flødeskumskastere. Man skal ikke tage fejl af håndboldspillernes boldøje. Efter et par timer i godt selskab var det tid til at invitere deres forældre ind til farveltale fra vores leder, Lotte, og børnene kunne synge farvelsangen. Alle stjerner modtager en lille gave, hvor de får en mappe med deres egne tegninger og sange fra børnehavetiden og de får deres Bamseven med sig hjem. Stjernerne holder også afskedsmiddag for vennerne på deres børnehavestuer. De har hver især noget med til

buffeten. Så med mad og en Øv-sang er vennerne også med til at sige pænt farvel og på snarlig gensyn. På glædeligt gensyn For nogle forældre er det sidste barn i søskendeflokken, der flyver fra Børnehusets ”rede”, og for nogle den første. Der er mange blandede følelser. Der bliver grint og fældet en lille tåre. Der bliver uddelt en masse kram. Heldigvis møder vi ofte børnene igen. De kommer på besøg i Børnehuset enten med deres forældre eller skolen, og nogle er med, når der hentes yngre søskende. En ting er sikkert: Vi har sendt en flok videre til forårs SFO, som var klar på nye udfordringer.

Til gallafesten indtages dansegulvet, blandt andet med stoledans

Børnene laver dejen selv, og dejen skal hæve i en pose inde under tøjet. Til stor undring og morskab.


Børnehuset Syvhøje

Der holdes takketale, der synges farvelsang og børnene får en lille gave, deres bamseven og alle deres tegninger med hjem

Der er dækket op og klar til en hyggelig afskedsfrokost på rød stue.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Spejderne

Forår hos Ulvene Hos ulvene har vi i løbet af foråret haft gang i et lille projekt omkring genbrug og affald, som tilfældigvis faldt sammen med Danmarks Naturfredningsforenings kampagne omkring affald i naturen. Så det kunne ikke have været bedre planlagt! Det bestod af et lille spejderløb, hvor børnene skulle svare på en række spørgsmål om affald og genbrug og samle alt det affald, de fandt i naturen undervejs. Vi har også lavet figurer af affald, og brugt gamle mælkekartoner til at så karse. Desuden havde vi en dag, hvor vi prøvede at minimere madspild ved at lave lys med skallen fra en appelsin, mens vi brugte kødet fra appelsinen til en god portion ”abemad”. Og så vi er lige begyndt på en klassisk spejderfærdighed, nemlig pionering. Kunsten at bygge ting med rafter og tovværk. Vi er gået i gang med et klassisk gyngestativ, som også dobler op som klatrestativ. Vi har i løbet af foråret også haft andre små

spejderløb, bl.a. et lagkageløb, hvor ulvene fik en ingrediens til en lagkage for hver post ulvene gennemførte, for så til sidst at samle lagkagen - og selvfølgelig også spise den! Andreas Cremer Sørensen, ulveleder

Appelsinskallerne ble v brugt til små lys, og indholdet blev til ”a bemad"

begynde at Hvornår må vi

mkring rundt o d l a f f a et ven de meg ra Højbysko n fi a d f an man om dog ikke Hvor k tte k – alt de 16

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Det er

spise lagkagen

fedt at

….

lave si ne eg i appel ne lys, med li dt mad sinska ller olie


Spejderne

Højby Spejderne vil gerne invitere alle fra Højby og omegn til at sove ude i fantastiske naturomgivelser i Højby Skoven lørdag den 25. maj 2019 fra kl. 16! Vi sørger for flere muligheder for at sove ude for hele familien. Det vil være muligt at sove i telt på jorden, telt på platform i luften, hængekøjer, bivuak eller under teltsejl. Det er selvfølgelig muligt også at tage eget telt med. Vi sørger for aftensmaden, flere forskellige aktiviteter, bl.a. natløb, stjernekiggeri og lejrbål i løbet af aftenen. Søndag morgen vil der blive serveret morgenmad inden vi takker af kl 11. Se mere på Facebook.com/HojbySpejderne www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Skolerne Af Henrik Møller Mogensen

Hvad skal vores børn lære i skolen? Hvordan forbereder man elever på fremtidens krav? Hvordan kan analoge og digitale spil anvendes i skolen? Bliver elever mere innovative og motiverede, hvis de arbejder med designprocesser og problemløsning? Spørgsmål som disse fylder meget i skoleverdenen i disse år, og folkeskolen forsøger naturligvis konstant at tilpasse sig en verden, der på mange områder er i en rivende udvikling. På Højby Skole deltager vi løbende i spændende projekter til glæde for vores elever og medarbejdere. Vi er glade og stolte over at være blevet udvalgt til at deltage i et stort landsdækkende projekt “Game Based Learning in the 21. century” (Spilbaseret læring i det 21. århundrede), hvor formålet netop er at udvikle de elevkompetencer, der forventes efterspurgt i det 21. århundrede – herunder kritisk tænkning, samarbejde, kommunikation og problemløsning – gennem spilrelaterede undervisningsforløb. Forløbet strækker sig over de næste 2 år, og det bliver elever og medarbejdere på 5. og 7. klassetrin, der skal arbejde med projektet. I de to år skal eleverne udvikle deres faglige og almene kompetencer gennem motiverende og problemløsende undervisning, hvor der anvendes både analoge og digitale spil. Vores medarbejdere vil høste værdifuld viden og erfaringer om, hvordan man kan skabe motiverende undervis18

ning, som samtidig udvikler elevers faglige og almene kompetencer, når der sættes fokus på at anvende analoge og digitale spilredskaber i undervisningen. Forløbet er designet af landets førende forskere på området med projektleder Thorkild Hanghøj fra Aalborg Universitet og professor Jeppe Bundsgaard fra Aarhus Universitet i spidsen. Thorkild er en af de førende eksperter på området i verden, og han forsker netop i effekterne ved at undervise elever gennem spilrelaterede forløb, der både fremmer de faglige og almene kompetencer. Forløbet vil blive fulgt tæt gennem hele perioden af blandt andet Nationalt Videnscenter, så der forskningsmæssigt kan sikres videnskabelig evidens. Hvad skal der ske? Grundtanken er, at mange børn er dybt optaget og motiveret af forskellige spiluniverser, hvilket er interessant at overføre til en skolekontekst i en eller anden form. I fagene matematik, dansk og naturfag vil eleverne blive mødt af forskellige undervisningsforløb, som fx kunne indeholde elementer af: • Visuel programmering af spil med Scratch • Design af brætspil som svar på virkelighedsnære problemer • Design af online verdener og anvendelse af koordinatsystemet i computerspillet Minecraft • Skrivning af journalistiske artikler om spil og spilkultur

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

• Kortlægning af og debat om elevernes spilvaner og mediebrug • Bæredygtig byplanlægning i 3D simulationen Build A World Vi glæder os til at komme i gang med projektet og undervisningen i klasserne, samt ikke mindst at opleve elevernes motivation og læring af undervisningsforløbene. “Det er på samme tid både inspirerende og motiverende for både elever og medarbejdere at få lov til at deltage i et projekt af denne kaliber sammen med de ypperste på området indenfor forskningen af, hvordan man kan inddrage spilrelaterede undervisning i fagene og i arbejdet med den almene dannelse. Vi har som skolen en klar forvent-

ning om, at vores elever vil opleve en motiverende og lærerig undervisning, når vi for alvor får projektet skudt i gang. Det er desuden en glæde, at vi som en moderne og udviklingsorienteret folkeskole, er i stand til at bidrage til forskningen på området til gavn for hele skoleverdenen”, fortæller skoleleder Pia Nielsen. Projektet begynder i april 2019 med den første gang undervisning af de deltagende medarbejderne i samarbejde med UCL Lillebælt. Undervisningen i klasserne begynder efter sommerferien. Læs mere på www.gbl21. aau.dk/

Hvordan kan analoge og digitale spil udvikle børns kompetencer?


Skolerne SFO2 på Højby Skole SFO2 er et særligt tilrettelagt tilbud for vores 4. klasser i Højby. I år har vi haft en flot tilmelding på lidt over 50 børn fra Friskolen og Højby Skole. I SFO2 har vi stor fokus på det sociale samspil, relationer og børnenes medbestemmelse, så vi i fællesskab kan skabe en god afslutning på skoledagen. Hverdagen i SFO2 I SFO2 tilbyder vi hver dag en række af forskellige aktiviteter som børnene kan deltage i. Vores base i Huggehuset er indrettet med tekøkken, diverse hyggekroge med brætspil, PlayStation, puderum, pool og bordfodboldrum - samt et stillerum, hvor der er mulighed for lektiehjælp. Vi har dagligt et kreativt værksted, hvor børnene kan sy, tegne, male m.m. Børnene kan benytte hallen til diverse boldspil, Nerf-krig og andre fysiske aktiviteter. Udover dette arrangerer vi en ugentlig bage/maddag, hvor vi benytter skolekøkkenet eller bålhuset.

Aktiviteter og udflugter I år har vi haft et tæt samarbejde med Kold College. Her har vi haft flere besøg, hvor børnene bla. har haft mulighed for at holde en slange og at fodre dyrene på stedet. Vi har også flere gange besøgt Spring Mekka (Thumbling Team Fyn) på Rolundvej, hvor der var mulighed for en masse spring, leg og sjov. I SFO2 ønsker vi også at give børnene et kendskab til det lokale foreningsliv. I år har vi bla. haft et populært samarbejde med Højby ESportsforening, hvor vi med instruktør er blevet guidet rundt igennem forskellige spil.

Nerf-krig

Samarbejde med skolerne i nærområdet SFO2 indgår i et tæt samarbejde med skolerne i nærområdet. I løbet af året besøger vi hinandens skoler, hvor vi deltager i forskellige aktiviteter og konkurrencer. Vi planlægger fælles udflugter som f.eks. en stor fælles afslutningsfest med spisning i Allerup Gamle Have. Jakob R. Jensen Tovholder for SFO2

E-sport

Kold College

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Aktuelt Højby Klovneløb 2019 lørdag d. 8. juni kl. 10.30 En løbetur, der giver mening – og midler….

Deltag i Klovneløbet og støt Danske Hospitalsklovne For 5. år i træk, afholdes der igen i år Højby Klovneløb. Siden det første løb i 2015, er der for hvert år kun sat rekord, både hvad angår antallet af deltagere, men også af indsamlede midler. I skrivende stund vælter tilmeldinger ind til dette års løb, og kan vi nå op bare i nærheden af sidste år, vil det være helt fantastisk. Tag derfor familien, vennerne, naboerne el. kollegaerne med til Højby Klovneløb lørdag d. 8. juni v/Højby Hallerne. Motion, fællesskab og hygge - alt i mens man støtter et fantastisk formål - Danske Hospitalsklovne og deres uundværlige indsats for de 60.000 børn det hvert år er indlagt på de danske sygehuse. Det koster sølle 70 kr. at deltage, og alle deltagere, ung som ældre, får udleveret startnr. og klovnenæse inden løbet og en flot fortjent guldmedalje efter løbet, hvor der ligesom tidligere år, kan købes grillpølser, øl, vand, kaffe, kage m.v… Alt salg til fordel for Hospitalsklovnene!

20

Tilmeld jer på www.klovnelob.dk Følg endelig gruppen ”Højby Klovneløb” på Facebook, ligesom 1000 andre, hvor du kan læse meget mere om dagen og løbet, samt deltage i konkurrencer og byde på flotte auktioner som starter allerede primo maj. I 2018 var vejret igen med os, og der deltog hele 655 glade børn og voksne i Højby Klovneløb, hvor vi også havde besøg af håndboldlegenden Torsten Laen, samt hele den imponerende H.C. Andersen Parade, som flot underholdt børn og voksne. Der blev delt præmier ud for over 30.000 kr., men vigtigst af alt, blev der samlet imponerende 156.000 kr. ind til Hospitalsklovnene! Der er igen 2 ruter der kan løbes, hoppes, trilles og skubbes på, nemlig 2 km el. 4 km, og husk der skal være kræfter til de populære sponsoromgange á 350 m :o) Håber vi ses :o) Tina og Allan Peterson & Crew

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Bridgeklub Af Ella Myhring

Sommerbridge Højby Bridgeklub arrangerer åben sommerbridge tirsdage kl. 19 i maj, juni og august (fra 13.8.) på Højby Skole. Datoer, tilmelding og turneringsledelse annonceres på klubbens hjemmeside bridge.dk/4521. Det koster 40 kr. at deltage, og der spilles om fine vinpræmier.

Af Vibeke Alrø

Generalforsamling Foreningen afholdt generalforsamling den 24. april. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Vibeke Alrø - formand EllaMyhring: sekretær Ulla Lastein: kasserer Jens Haahr: medlem Vibeke Palshof: medlem. Suppleanter: Ellen Hedal Marianne Jacobsen Revisorer: Jørgen Møller Madsen Lars Pilgaard Revisorsuppleant: Kurt Riisom Hele referatet kan læses på foreningens hjemmeside: www.bridge.dk/4521. Ungdomsbridge Desværre kom der ikke tilmeldinger nok til vores tilbud om ungdomsbridge. Vi har lige fået at vide, at Bridge Distrikt Fyn arbejder sammen med DHG om at få startet ungdomsbridge på Fyn. Det er endnu på planlægningsstadiet, men vi skal nok holde interesserede unge orienteret gennem Højby Nyt, når der kommer et tilbud.

Bliv biavler i år 2019 Du kan nå det endnu, da vi afholder et kursus netop til dig - på små hold. Vi indlærer alle i fremtidens biavl, som er et enkelt naturligt system, der giver mere honning og mindre arbejde,og desuden giver flere flittige sunde bi-familier. Bemærk: Vi har små hold, og derfor har vi kun plads til et begrænset antal elever.

Honning er fantastisk. Vi har flere slags honning, hvor smag og farve er forskellige, alt efter hvilke blomster bierne har besøgt. Men det er dansk honning fra Lindved. Betal med MobilePay. 2125 3992

Indbetal kr. 200,- på konto 4362 355761 eller Mobil-Pay 2125 3992 og du har reserveret dig en plads på holdet lørdag den 1 juni.

Ebba og Ejvinds Biavl Lindved Møllevej 35 Tlf.nr. 6595 7816

E- mail: ebbaogejvind@webspeed.dk.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Café Bakkegården Bakkegården i fuldt flor Sikken et pragtfuldt forår med dejligt blomsterflor og spæde, lysegrønne blade. Bakkegårdens udlejning kører på højtryk, da vi er midt i konfirmationerne, og Dannebrog vajer flot over byen. Foråret Bakkegårdens forårsprogram var en broget buket, som fik mange roser med på vejen. Desværre havde vi ikke så mange gæster, som kunne fylde stuerne godt op, men vi var rigtig glade for dem, som fandt vej, og alt er endt i fryd og gammen – heldigvis. Efteråret Vi har allerede på nuværende tidspunkt sammensat en efterårsbuket til jer, som også er temmelig broget. Vi slår lidt nye toner an, da vi mange gange er blevet opfordret til at prøve hyggespiseaftener uden musik og entre med billigspisning for alle aldre. Desuden prøver vi igen med en vildt- og vinaften – dog i mindre målestok end sidst, men ikke mindre god. Da vi havde en bragende god whiskyaften, var der en del, der ytrede ønske om en portvinssaften, da man så måske også kunne lokke flere damer i byen. Sådan en aften kommer også, og så regner vi selvfølgelig med, at der dukker mange damer op. Ganske rigtigt har vi også musikalske aftener med spisning Vi starter ud med spændende mexicanske toner fra et på alle måder levende mexicansk orkester, som slår på mange strenge og anderledes instrumenter. Senere dukker et velfungerende nysammensat jazzorkester op og giver bragende god tra22

ditionel jazz for fuld udblæsning. Operettens toner fylder også stuerne med kendte melodier udført af en dejlig sangerinde. De danske hospitalsklovne kommer og giver den gas med og for børnene, da Højby Bibliotek og Bakkegården gerne vil bakke op og følge op på det gode initiativ, som Klovneløbet i Højby er. Hvis et eller flere af disse arrangementer skulle falde i din/jeres smag, kan du/I læse mere om det på vores hjemmeside: www.foreningen-bakkegaarden.dk Du/I er velkommen til at bestille plads allerede nu på mail: bakkegaardenhojby@ gmail.com eller telefon 23 32 43 19. Cafébladet bliver husstandsomdelt i august inden Markedet, og arrangementerne bliver omtalt i Højby Nyt 9.-10. august Bydelspuljen Bestyrelsen havde besluttet atter at ansøge om penge fra Bydelspuljen til ventilation på Bakkegården. Desværre lykkedes det heller ikke denne gang, men heldigvis kan vi læse om alle de gode initiativer, som er blevet bakket op. Klaver Sognehuset har fået nyt klaver, og Bakkegården var så heldig at blive tilbudt at arve det gamle. Det er vi yderst taknemmlige for, da det har en meget bedre klang end det, vi havde. Vi takker Menighedsrådet mange gange for tilbuddet, som vi allerede tog i brug ved vores sidste caféaften. Havedag Bakkegårdens have har fået den sædvanlige overhaling, så den står klar til konfirmationsudlejningerne. Bestyrel-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

sen havde en dejlig dag med masser af solskin til at klare opgaven i løbet af ganske kort tid. Vi sluttede af med en bedre, velfortjent ”julefrokost”. Kloakker Bakkegårdens kloakker er blevet renoveret og skulle nu være i den skønneste orden. Det var virkelig også tiltrængt, da det viste sig, at ved de mange omlægninger, der er blevet fortaget i tidens løb under de forskellige

ombygninger, havde man ”glemt” at tilslutte enkelte rør igen. Dette har gjort, at ydermurene var konstant fugtige, og dette har selvfølgelig medført, at kalken hurtigt skallede af. Nu ser det ud til at være blevet et noget sundere hus. Hvilen falder over Bakkegården for en stund. Rigtig godt forår Venlig hilsen Karin Rosenbæk


Café Bakkegården Af Kirsten Smidt

Jazz med ISA & her band Den 15. marts var vi på Bakkegården til intimkoncert med ISA & her band. ISA nyfortolker gamle jazzklassikere som Dinah Washington, Nina Simone og Sarah Vaughan. Det var en dejlig koncert hvor ISA sammen med sit dygtige jazzband tryllebandt publikum med sin varme og følsomme stemme. Bandet bestående af trommeslageren Rasmus Elhøj, bassisten Frederik Bak og guitaristen Jacob Djursaa akkompagnerede ISA på bedste vis. De havde publikum med sig hele vejen, og der blev også plads til Louis Armstrongs ”What a Wonderful World” og Judy Garlands ”Over the Rainbow”. De begejstrede cafégæster måtte flere gange op af stolene for at hylde ISA og band. Det blev en dejlig og nærværende aften på Bakkegården, som varmt kan anbefales.

violin, bratsch og harmonika. Der spilles sammen hver onsdag i strygerensemblet.

Mød os på: - mail@bakkegaardensmusikskole.dk - www.bakkegaardensmusikskole.dk - Telf.: 6088 1682 - skoleleder Ellen Hansen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Højby Marked 17. august 2019

Af Bjarne Frimann

Der har til dette års marked været en del forhåndstilmeldinger, 50 ud af 80 er solgt, så der bliver rift om de resterende standpladser. Vi har været nødt til at regulere prisen på grund af de stigende krav fra myndighederne, så prisen er som følgende: Private kr. 175,00 for 3 x 3 m. Forening kr. 300,00 for 3 x 3 m. Erhverv kr. 650,00 for 3 x 3 m. Højby Marked er placeret på Hollufgårdsvej nr. 1 i Højby – på parkeringspladsen ved AP Motorcenter, og der er 80 stande til salg. Markedet besøges af 4-5000

24

gæster. Ryd op i garagen i udhuset eller på loftet, slå dig sammen med naboen eller gå sammen i vænget – alle har noget de gerne vil af med. Kontakt på mail bjfrimann@ webspeed.dk og få tilsendt en opdateret pladsoversigt. Der er gratis entre til pladsen. Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 20 32 62 36 Bjarne Frimann VI SES PÅ HØJBY MARKED d. 17. august

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Årets Højby'er 2019 Årets Højby'er skal uddeles igen for 2019, og jeg mangler stadig at få dannet en lille gruppe, der kan stå for dette. Så hvis du har lyst til at give dit bidrag til dette, hører jeg gerne fra dig. Jeg tænker at 2-3 personer vil kunne gøre dette. Kriterierne for Årets Højby'er er som følgende. ”Det behøver ikke at være en, der er kendt af de mange, eller en, der er medlem af en forening. Det vigtigste er, at personen har formået at sætte Højby på landkortet på en så positiv måde, at personen

er blevet en rollemodel for andre”. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme med forslag til eventuelle prismodtagere, beskrevet med en ganske kort begrundelse for indstillingen samt hvilke sager, der indstilles for. Fat pennen allerede i dag og send noget til mig på bjfrimann@wekspeed.dk eller læg noget i min postkasse på Klaus Berntsens vej 72.. Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 20 32 62 36. Bjarne Frimann


Skøn

ne læ kre

nyhe

der k lar til dig.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Aktuelt Af Gerda Thomsen

Højby Forsamlingshus generalforsamling Torsdag den 19. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen Højby Forsamlingshus. Der var mødt 57 ud af 106 mulige. Dagsordenen var udsendt til medlemmerne og kunne endvidere ses i sidste udgave af Højby Nyt. Formanden kunne bl.a. berette om renoveringen af køkken, herunder etablering af et kølerum. Endvidere etablering af terrasse (sponseret af Sv. Aa. Clausen) - samt indkøb af møbler til samme – kig forbi!

Ny bestyrelse blev valgt, og har konstitueret sig således: Formand: Kim Skorstensgaard Næstformand: Flemming Stephansen Kasserer: Hans-Otto Riisom Sekretær: Gerda Thomsen Medlem: Carl Erik U. Olesen Suppleant: Elsebeth Henriksen Revisorer: Klaus Rokkjær/Lars Otto Kristensen

Odense Kommune har bidraget med en del, men også forskellige sponsorer har bidraget stort. Formanden takkede for alle bidrag.

Gerda Thomsen

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt Nyt i Højby Bowtech Bowtech er baseret på muskel- og bindevævsterapi som på en blid, enkel og effektiv måde, med lette tryk og greb over muskler og sener som stimulerer nervesystemet til at helbrede kroppen og samtidig afspænde den. Derved vil både fysiske og psykiske belastninger lindres og kroppen bringes tilbage til balance og harmoni, og et øget velvære og en dyb afslappethed opnås. Bowtech er særlig effektiv ved smerter i led og muskler – både akutte og kroniske smerter og gener som f.eks. gigt, piskesmæld, skævhed i kroppen, stress, graviditetsgener, hofte, knæ, skulder og albuer m.m. Behandlingen er ganske effektiv, hvis man ikke må tage smertestillende evt. i forbindelse med smerter i lænd og bækken, under og efter graviditet. Bowtech er velegnet for mennesker i alle alder fra babyer til ældre med forskellige helbredstilstande. Infrarød varmebehandling Infrarød varme gennemtrænger huden, musklerne og knoglerne, hvilket resulterer i en dybdegående behandling som fremmer blodcirkulationen og stofskiftet. Infrarøde stråler udrenser kroppen for affaldsstoffer og giftstoffer. Reducerer betændelse i kroppen og styrker immunforsvaret. Behandlingen kan afhjælpe generende smerter og give velvære, samt fornyet overskud og energi.

sagesystem der støtter bækkenet med en ergonomisk trekant/keystone og nakke - hoved med vuggen/cradle. Det unikke GRAVITY-system udløser kroppens naturlige evne til at slappe af og frigøre spændinger. Gravity stimulerer væv og afslapper musklerne, dermed reduceres smerter, mens rygsøjlen tilpasser sig og omskoler kroppen til en bedre kropsholdning uden belastninger som giver smerter og spændinger.

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

Birgit Grundsø Klaus Berntsens Vej 286 5260 Odense S 6061 7134

Godt og effektivt redskab til hjemmebrug. Som selvstændige behandlinger eller supplement til evt. Bowtech behandlinger. Højby Bowtech Birgit Grundsø Klaus Berntsens Vej 286 5260 Odense S. Tlf.: 60 61 71 34.

HØJBY BOWTECH

Bowtech, Infrarød varmebehandling og Gravity

Forhandler af Gravity life GRAVITY er et todelt bærbart afslapnings- og mas-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Aktuelt Gotvedenergi Wow! Sikke et smukt forår vi har. Vores syrener er lige ved at springe ud og der er hvide, gule, blå, lyserøde og pink farver allevegne; på træer, i bede og mellem græsstrå. Selv på gymnastikholdene ses foråret. De farvede bluser og bukser kommer frem, langærmet bliver til kortærmet og håret bliver klippet. Det er kun løbende næser og de mange nys der forstyrrer billedet, for med et tidligt forår og den pludselige varme kommer også meget pollen og det er vi nogen, der reagerer på. Forår betyder også, at det bliver tid til de såkaldte sommerhold. Husk! Der er altid gratis prøvetime. Ring eller skriv til Mia, 51 32 20 25, for at tilmelde dig. Gotvedgymnastik Man.: 10.15-11.15: Skånsomt tempo 18.15 - 19.15: Alm. tempo Start 13.5., slut 26.8. I alt 10 gange. Pris: 550 kr. Ons.: 18.15-19.15: Højere tempo med fokus på styrke Start 22,55, slut 28.88 I alt 9 gange. Pris: 500 kr. Ud- og afspænding Man.: 17-18 Start 13.5., slut 26.8. I alt 10 gange. Pris: 550 kr. Ons.: 10-11 (NB! et hold i forlængelse af et andet forløb og kun til sommerferien) Start 1.5., slut 26.6. I alt 9 gange. Pris: 500 kr. Tors.: 10.15 - 11.15 Start 23.5., slut 28.8. alt 9 gange. Pris: 500 kr. 28

Som sidste år bliver det til en sprød pris ;-) Der er ikke undervisning i juli måned. Skynd dig at melde dig til sommerhold! Hold bliver kun oprettet hvis der er minimum 4 deltagere. Salen bliver brugt til forskellige aktiviteter. Der er yogahold og hjernetræning. Der har været arrangementer med yin yoga og klang samt yin yoga og krystalskåle. Det er dejligt at kunne tilbyde rolige, smukke omgivelser til forskellige aktiviteter og det er spændende at prøve nye og andre ting. Det vil jeg fortsat gøre, og der kommer et arrangement i maj med en af mine elever, torsdag d. 16. maj 17-18.30, og her er lidt om det: Trommehealingsmeditation. Jeg hedder Kuratahi og sammen med min Shamantromme vil jeg tage dig med på en rejse ind i din krop. Det er en guidet meditation, hvor du først mærker Moder Jords energi og visualiserer hvert chakra, som en blomst der åbner sig. Bagefter kommer faderhimmels gyldne lys og man mærker igen hver enkelt del af kroppen, som modtager energien. Undervejs bruger jeg min stemme til at løfte energien med min intuitive sang. Jeg er uddannet Nytids Shaman hos Takanaiya Schanne i 2015 og Klangmassør i 2016. Lydhealing i alle afskygninger er min store passion. Tilmelding på SMS 30 95 03 11 senest dagen før. Det koster 100 kr. og betales kontant på dagen. Personligt glæder jeg mig til oplevelsen. Jeg har prøvet det før og det er dejligt afspændende og Kuratahi har en rigtig god stemme der tager dig med på en rejse.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Malene har drop-in yoga i maj og juni: Datoer: Tirsdage den 14., 21. og 28. maj, 4., 11. og 18. juni Tid: Kl. 16.45 – 18.00

Pris: 60 kr. pr. gang – betaling på mobilepay eller kontant Spørgsmål: malene. valgreen@gmail.com eller sms til 21 73 69 26. Underviser: Malene Valgreen

Det var alt for nu. Jeg håber I har lyst til at møde foråret sammen med os i Gotvedenergi, Nr. Lyndelsevej 4H Kærligst Mia

*Sjælens vej Personlig og spirituel udvikling gennem terapi, healing, meditation og spirituel rådgivning.

Susan Jørgensen Gammellungvej 9, Allerup 5220 Odense SØ Tlf. 5130 3342 mail@susanjorgensen.dk www.sjaelensvej.dk


Aktuelt Af Mette Krabek

Genoptræn din hjerne efter du har haft kræft

Funktionel hjernetræning.

Er din hjerne udfordret efter kræft, stress eller anden længerevarende sygdom? Har du problemer med: • at koncentrere dig? • at huske? • at have overblik? • for nemt at blive distraheret? • at multitaske? • at indlære nye ting? • at du føler dig for langsom?

at indlære nye ting • Du har svært ved at problemløse

Funktionel hjernetræning for dig, der har kognitive følger i hjernen efter kræft Der er mange der får kognitive senfølger/udfordringer, efter de har fået kræft. Både kemoterapien, strålerne, efterhandlingen og det at få en livstruende sygdom, kan påvirke den måde ens hjerne fungerer på både under og efter man har fået kræft. Med andre ord er din hjerne kommet ud af form pga. behandlingen. Vidste du at du ikke behøver have det sådan? Du kan faktisk genoptræne din hjerne igen. Kan du genkende dig selv: • Du har svært ved at huske • Din koncentration er nedsat • Du bliver nemt distraheret og har svært ved at holde fokus på det du laver • Du har svært ved at overskue flere opgaver samtidig og bruger energi på at skifte imellem dem • Du er langsommere f.eks. til at tage beslutninger • Du føler dig ikke mental skarp som du plejer, som om du er ”mentalt tåget” • Du har problemer med

Gennem samtaler, kropsbehandling og funktionel hjernetræning kan vi i samarbejde finde de for dig rigtige redskaber til at styrke din hjerne igen på følgende områder: • Du bliver bedre til at koncentrere dig og fastholde dit fokus i længere tid • Du får lettere ved at have flere bolde i luften og bevare overblikket • Du får nemmere ved at løse de udfordringer, du møder • Du indlærer bedre • Du vil føle dig mere tryg og stole mere på dig selv • Du får mere fysisk ro • Du har mere energi og motivation • Du vil få mere overskud og være fokuseret der, hvor du er Du er velkommen til at læse mere om senfølger efter kræft og hvordan jeg kan hjælpe dig på min hjemmeside senfoelgerogkraeft. dk eller kontakte mig på 28 19 90 60/mette@krabek. com. Jeg tilbyder altid 30 min. gratis rådgivning til dig, jeg ikke har snakket med før. Jeg har lokale om tirsdagen på Nr. Lyndelse Vej 4h i Højby.

Få hjælp til at genoptræne din hjerne af ergoterapeut og certificeret funktionel hjernetræner Mette Krabek. Træningen sker individuelt eller på hold. Sted: Nr. Lyndelse Vej 4 h 5260 Odense S.

Ved spørgsmål og tilmelding, kontakt Mette på 2819 9060 mette@krabek.com Læs mere på: mettekrabek.com (stress) & senfoelgerogkraeft.dk (kræft)

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Allerup Gamle Have

Klargøring til ny sæson – arbejdsdag Tiden er kommet til at klargøre haven til endnu en ny, og forhåbentlig varm, sæson. Vi har derfor endnu en arbejdsdag i haven lørdag den 11. maj - vi starter kl. 9 med rundstykker og fordeling af dagens opgaver. Senere vil der være middagsmad og selvfølgelig en tår at drikke undervejs. Opgaverne er mangeartede, f.eks. rengøring af baderum, rense fliser, slå græs og meget andet, så der er lidt for enhver. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få, også hvis det blot er et par timer – vi håber at se mange, så vi kan få startet sæsonen godt op. Tilmeld dig gerne på vores Facebookside eller på mail: jimmy-andersen@oncable.dk. Sæsonåbning Vi glæder os til at åbne op for en ny sæson lørdag den 18. maj kl. 12.30. I dagens anledning uddeler foreningen gratis is til alle badende gæster. Vi håber på flot vejr og en masse glade gæster i haven. Støttekoncert med Danmarks John - Duo. Søndag den 19. maj 2019 kl. 16 holder vi støttekoncert i haven til fordel for bindingsværkshuset i Allerup gamle have. Billetter kan købes via Allerup Gamle Haves hjemmeside. Priser: Indtil 4. maj: 100 kr. 5. – 15. maj: 125 kr. Fra 16. maj samt ved indgangen: 150 kr. 30

Børn til og med 14 år, der følges med voksne koncertgæster, kommer gratis ind og kan også benytte svømmebassinet gratis mod fremvisning af koncertbillet. Fællesspisning før koncerten starter kl. 14, og der serveres helstegt pattegris med tilbehør. Tilmelding hos Jimmy Andersen, tlf. 23 30 98 88 eller mail jimmy-andersen@ oncable.dk . Foreningen sælger øl og vand. Billetsalget er godt i gang – vi håber på at se endnu flere til en hyggelig eftermiddag for hele familien, for husk: Alt overskud fra koncerten vil gå til modernisering af bindingsværkshuset. Fondsbevillinger Allerup gamle have har været så heldige, at Albani Fonden har støttet foreningen med 42.350 kr. til to nye vipper, hvilket i den grad længe har været tiltrængt - og blev helt akut i slutningen af sidste sæson, da 1 meter vippen knækkede helt sammen. Vi satser på, at begge de nye vipper kan indvies til årets sæsonåbning. Derudover har vi, af Fondet Til Fynske Kulturminders Bevarelse, fået tildelt 50.000 kr. til videre renovering af bindingsværket på bindingsværkshuset i haven. Vi glæder os over, at vi derved har midler til at forsætte arbejdet med at bevare det gamle hus lidt endnu. Vi ses i Danmarks smukkeste friluftsbad Bestyrelsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Gadekærets Venner Af Eric Skovsgaard, sekretær i Gadekærets Venner -tekst og fotos

Generalforsamling i Gadekærets Venner Den ordinære generalforsamling blev afviklet mandag d. 25.3.2019 i Sognehuset ved Højby Kirke med 15 fremmødte stemmeberettigede. – Lars Otto Kristensen blev valgt som dirigent uden modkandidater. – Af bestyrelsens beretning fremgår det, at Gadekærets Venner trives i bedste velgående, godt hjulpet på vej af et sponsorat fra Højby Nyt på 5000 kr. Foreningen har også været med i kunstprojektet med Vibeke Alrø som initiativtager, der forhåbentlig snart skal pryde rundkørslen ved Højbyvej/Svendborgvej. Det medlemsvenlige kontingent blev fastsat uændret for 2019 til 50 kr., og medlemstallet rundede 50 i 2018. Bestyrelsesposterne blev besat med genvalg af formand Mette Harper, kasserer Hans Henning Klint og sekretær Eric Skovsgaard. Som suppleant til bestyrelsen blev Lars Otto Kristensen valgt. Revisorposten gav genvalg til Ove Frank, og ligeledes blev revisorsuppleanten Hans Larsen genvalgt. Se mere på vores hjemmeside. Arbejdsdag i Gadekærets Venner Søndag d. 28. april var der dømt den sædvanlige forårets arbejdsdag. Bestyrelsen og Svend Sølverdal Christensen som den faste støtte var mødt ind kl. 10.00 i behageligt arbejdsvejr. Arbejdsredskaberne og waders kom hurtigt i sving. Der var heldigvis ingen tekniske problemer i modsætning til efterårets arbejdsdag i 2018, hvor brønden med vandpumperne gav sved på panden. Snart var kassererens

trailer fyldt med grenaffald både fra det omkringliggende græsareal og selve gadekæret. Formand Mette Harper tog waders på og sørgede for, at beplantningen på væggen fra vejen ned til gadekæret fik en kærlig hånd. Selv andemutter med tre ællinger holdt øje med, at arbejdet blev udført til alles tilfredshed. Bestyrelsen beder om Vennernes mening Bestyrelsen hører gerne medlemmerne og andre interesserede om deres mening på bestyrelsens observation af følgende forhold: Nogle poppeltræer er for længst gået ud og har dannet ”hemmelige huler” og klatremuligheder. Bestyrelsens tanker går i retning af få fjernet resterne af træerne, fordi vi skønner, de er for farlige at lege i og på af legesyge personer. Som beskrevet i sidste udgave af Højby Nyt, fiskede bestyrelsen et af de udgåede trærester op af gadekæret. Vi mener i bestyrelsen, at de tre resterende rester, der står ved siden af kæret er for farlige til legesyge børn og andre. Hvad er den bedste løsning for at beholde de smukke omgivelser? Bestyrelsen i Gadekærets Venner hører gerne fra vennerne og andre borgere i Højbys lokalområde. Kontaktmuligheder enten personligt eller på hjemmesiden.

Fiskehejren på jagt efter morgenmaden

Andemor med sine ællinger

Velfortjent pause til det arbejdende folk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Lokalhistorisk Arkiv Af. Kurt Hedemand, Højby lokalhistorisk arkiv

Højby Station Før & Nu

1. del af artiklen om Højby Station kan læses i forrige nummer af Højby Nyt. Her følger fortsættelsen: Ved forhandlinger med Fyens Discontokasse (åbnet i 1846, og Danmarks første private bank) fik man et prioritetslån på 500.000,- kr. på meget rimelige vilkår. Lånet blev indgået i marts måned og skulle forrentes med 5 % og ikke afdrages. Kancelliråd Boch tog nu ud og holdt møder for at agitere for projektets gennemførelse og for at få kommuner og private til at tegne aktier. Der blev således holdt møde den 7. april i Ringe, den 8. april i Kværndrup, den 9. april i Svendborg, og den 10. april i Odense. Man stillede ligeledes i udsigt, at forrentningen af disse aktier efter 5 år ville være 4½ %, hvilket kom til at holde stik. Ved fristens udløb den 1. maj var der for den vestlige linje (A) tegnet aktier for 55.400 rigsdaler, for den østlige linje(B) 146.800 rigsdaler, hvilket betød, at man helt droppede linje (A). Her i Højby var man til at starte med blevet enige om, at sognerådet efter den første henvendelse fra jernbaneudvalget kunne købe aktier for 2.000 rigsdaler, men det endte med ad 3 omgange at de tegnede sig for 4.800 rigsdaler. Det skal i forbindelse med anlæggelsen af banen også med, at folketings- og sognerådsformand Klaus Berntsen og gårdejer Niels Hansen ”Lindegården” af den Kongelige Kommission var udnævnt til at deltage i forhandlingerne ved besigtigelse og ekspropriation af jord til banen. Den samlede 32

ekspropriationssum var på 368.000 rigsdaler. På den nordlige strækning fra Odense til Ringe fik man i øvrigt også grus her fra Højby-Åsen, Uglebjerget, der lå i engen på højre hånd, efter at man i dag er kommet op af tunnelen under motorvejen på vej nord ad Hollufgårdsvej Banens længde er 46,8 km. Der er opført en stor købstadsstation i hver ende med remiser og desuden værksted i Odense. – 2 store landstationer i hhv. Ringe og Kværndrup. – 5 ens landstationer i Højby, Årslev, Pederstrup, Rudme og Stenstrup. – 3 holdepladser i Fruens Bøge, Hjallese og Sørup, samt 23 vogterhuse. Alle stationerne på nær Hjallese var forsynet med telegraf. Desuden var der bygget 1. viadukt, 3 åbne broer, 5 hvælvede broer og 51 stenkister over bække og vandløb. Banen passerede 2 gader (i Svendborg), 10 hoved- og mindre landeveje, 29 biveje og 95 privatveje. Desuden fandtes 36 overgange. Til Dyhrs ros skal også nævnes, at hans overslag på 2,6 mill. kr. ved arbejdets begyndelse kom til at holde stik. Der er heller ikke nogen tvivl om, at uden Dyhrs store erfaring og dygtighed havde det ikke været muligt at bygge Odense-/Svendborgbanen på 21 måneder, noget der selv i dag må betegnes som en præstation. Stationen tilhørte Sydfyns Jernbane fra 1876 og frem til 1992*, hvor De Danske Statsbaner overtog bygningen og

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højby Station få år før den blev nedrevet (27. – 28. juni 2002) Højby Lokalhistorisk Forening

Højby station (trinbræt) anno 2019 Foto Kurt Hedemand 2019 anlæg for 16 mill. kr. – I perioden fra 1876 og frem til 1968 var der ansat 11 stationsforstandere, eller stationsmestre til at varetage opgaverne på sådan en mellemstor jernbanestation. Stationsforstanderens arbejdsopgaver var vidtforgrenet i alle døgnets 24 timer. Telegrafen og posthuset skulle bemandes. Ledvogtning af

bommen over Højbyvejen, samt drager og godsbehandlings funktioner mv. Derfor var det naturligt, at stationsforstanderens familie, det være sig hustru samt børn, alle tog en tørn på stationen, som normalt også var familiens bolig. */ Driften af selve jernbanen blev overtaget af De Danske Statsbaner i 1949.


Højbylund Ældreklub Af Alice Larsen

Program Fra 14.5-23.6

Fra 10-13: Hyggeligt samvær Fra 13-16: Banko el. underholding el. ture ud i Danmark Øl og vand kan købes 14.5. kl. 8-ca. 18.15 Givskud. 350 kr..for 30 pers., 300 for 40 pers. 21.5. kl. 10-13 Hyggeligt samvær Kl. 13-16 Banko. Kaffe 10 kr. Boller og kage gratis. 28.5. kl. 10-12 Hyggeligt Samvær Kl. 12-16: Tøjdemonstration 4.6. kl. 10-13 Hyggeligt samvær. Taskedemonstration Kl. 13-16 Banko. Kaffe 10 kr. Boller og kage gratis

11.6 kl. 9-ca.18.30 Langeland 350 kr.for 30 pers., 300 for 40 pers. 18.6. kl. 10-13 Hyggeligt samvær Kl. 13-16 Banko. Kaffe 10 kr. Boller og kage gratis. Husk: Betal kontingent pr. 30.7. 2019. Højbylund Ældreklub Bestyrelse: Formand: Grethe Nielsen Tlf.: 40 37 44 14 Næstfmd: Tage Jørgensen Tlf.: 22 75 54 93 Sekretær: Alice Larsen Tlf.: 24 22 05 57 Medlem: Birthe Petersen Tlf.: 42 63 73 84 Kasserer: Ella Lind Hansen Tlf.: 20 43 12 18 Suppleant: Doris Madsen Tlf.: 21 34 60 45 Suppleant: Kirsten Bendtsen Tlf.: 60 89 88 33

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 8.3-11.5. Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra kl. 10–12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Mandag den 13. maj kl. 13-16 Bogcafé Mandag den 20. maj kl. 13-16 Foredrag Marianne og Per Demant vil fortælle om arveret og andre ting vedr. ældre. Pris for foredrag, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding senest 13. maj i Mandagscaféen. Fredag den 24. maj Endagsudflugt til Kongernes Jelling. Oplevelsescenter om Gorm den Gamle og Thyra Dannebod samt deres søn Harald Blåtand. Der er café, hvor vi kan købe lidt mad, men turen er tænkt som en madpakketur, hvor vi kan spise vores medbragte mad på en overdækket terrasse. Herfra tager vi til Bindeballe Købmandsgård. Butikken er åben for almindelig handel, men indrettet som butikker var i 40-/50erne. I kaffehuset er der bestilt kaffe og lagkage. Velbekomme! Billetter kan købes i Mandagscaféen og er først gældende, når vi har modtaget betalingen Vi starter fra Aldis p.-plads kl. 9. Prisen er kr. 150. Forventet hjemkomst kl. 17. 34

Mandag den 27. maj kl. 13-16 Underholdning Kom og lyt med, når harmonikaorkestret ”Bælgspillerne” kommer og underholder med sang og musik. Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding senest d. 20. maj i Mandagscaféen. Mandag den 3. juni kl. 12.30-16. Banko Mandag den 17. juni kl. 12-16. Grillfest Vi får sat 3-4 webergrill op i gården ved Fælleshuset, og der vil blive grillet nogle stege samt pølser. Tilbehør: Flødekartofler, salatbar, flutes. Herefter er der kaffe og kage. Der er ikke musik til dette arrangement. Pris kr. 65. Bindende tilmelding i Mandagscaféen senest mandag den 3. juni.

Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Gåture Tirsdage kl. 9.30-11. Mødested: Ved det gamle Aldi. GÅ-GRUPPEN består i bedste stil. Vi bliver flere og flere. Normalt er vi mellem 20 og 25 – alt efter vejret, men vi har en enkelt gang været oppe på hele 28 personer. Vi går stadigvæk i 2 grupper, og det fungerer fint. Kom og vær med på et af holdene. Tennis Vi har startet vores tennissæson den 7. maj, og kunne du tænke dig at spille dette spændende spil, som vores danske tennis-es gør så godt, så mød op på tennisanlægget bag skolen tirsdage mellem kl. 9 og 12, så kan du se, om det er noget for dig. Vi har enkelte ketchere, du kan låne, og du kan få et par gratis prøvetimer. Kontingent er kr. 200,00 pr sæson. Det vil være Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, som står for aktiviteten. Du kan også ringe til ham for at høre nærmere.

Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30–11.30: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Idrætsmærket 2019 Vi starter d. 8.5. kl. 10.30 i Multihallen. Tilmelding er unødvendig. - Hvis det bliver for svært, kan du bare stoppe, og så koster det ikke noget. Hvis du erhverver mærket, er prisen kr. 130. Det er som sædvanligt Karen Jørgensen, der er den overordnede person, som instruerer og bedømmer i D.G.I regi. I 2018 var vi 20 personer der bestod, men der kan godt optages lidt flere. Den indendørs del bliver onsdage i maj. Den udendørs del

bliver på eftermiddage i juni efter aftale. Udholdenhedsdelen bliver en aften med godt vejr i juni. Vi vil være helt færdige ca. 1.7. Hvis du har lyst, til at deltage, er det ikke for sent Mød bare op, så bliver du hjulpet i gang. Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på tlf. 65 95 88 81 Thyge Andersen Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Bordtennis Vi spiller hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, står for aktiviteten. Bordtennis holder sommerferie fra 29. maj, men starter igen den 4. september. Heldags biltur til Koldinghus torsdag den 6. juni Vi arrangerer en heldagstur til Koldinghus i private biler torsdag den 6. juni. Vi tager mad og drikkevarer med. Vi mødes på Aldis plads kl. 10, hvor vi fordeler os i bilerne, og kører til By- og Legeparken tæt på Koldinghus. Her spiser vi, og måske går vi en lille tur i parken. Det er muligt at sidde under tag. Herefter går eller kører vi til parkeringspladsen ved Koldinghus. Dårligt gående kan blive sat af ved indgangen.


Højby Seniorforening Indgang koster 100 kr. hvis man er medlem af Ældresagen. Ellers koster det 125 kr. (husk medlemskort). Hvis vi er en gruppe på min. 10 personer, er prisen også 100 kr. Der er gratis rundvisning kl. 14, når der er betalt indgang. På hjemturen holder vi et stop ved et cafeteria nær Middelfart. Vi forventer at ankomme til Højby ca. Kl. 17. Vi ser frem til en hyggelig dag med mange gode indtryk, og vi håber på stor tilslutning. Nærmere information senere. Tilmelding i Mandagscaféen senest den 20. maj.. M.v.h. Svend Aage og Gerda Tlf. 24 66 06 10/22 67 87 09 Bilture Hver søndag kl. 13.30 kører vi en biltur. Vi er en lille gruppe, men vi kan sagtens være flere endnu. Så mød bare op. Vi har det hyggeligt, nyder naturen eller ser udstillinger Yderligere information: 24 66 06 10. Madholdene Hold 1: 7.5 Hold 2: 14.5. Hold 3: 21.5 Fællesafslutning d. 28. maj 2019. Eva Carlsen, tlf. 27 51 97 45

EDB PC-hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller IPad med op til os. Vi har tilslut-

ning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC-hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC. Hjælp er gratis for medlemmer.

Af Hans Otto Riisom

Så er det kaffetid for ”onsdags” cyklisterne!

Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Ove Frank, tlf. 28 71 81 31 Bent Kirkmand, tlf. 51 22 68 12 Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 15.5.: Åsum, 20 km 22.5.: Fraugde, 15 km 29.5.: Nr. Søby, 20 km 5.6.: Dømmestrup, 15 km 12.6.: Tarup, 20 km 19.6.: Soluret, 15 km Mød op, vi har det afslappet og hyggeligt og får samtidig ny energi på en god måde. Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup tlf. 29 12 86 01

Har du lyst til at være med, så mødes vi onsdage kl. 13 ved Bakkegården, og kører

i samlet flok til forskellige destinationer 15-25 km i ”roligt” tempo!

Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 16.5.: Langeskov Planteskole kl. 13, 30 km 23.5.: Kratholm, kl. 13, 25 km 30.5.: Ingen tur 6.6.: Naturstien – Ringe – Korinth . Kl. 9, 60 km 13.6.: Næsbyhoved Skov kl. 13, 25 km 20.6.: Rønninge Mose kl. 13, 25 km Poul Erik Rasmussen tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Kirken Af Carsten Andreassen

Genåbning af Højby Kirke

Palmesøndag kl. 11 genåbnede vi Højby Kirke. Vi var ikke mindre end tre præster i kjole. Provsten forestod gudstjenesten, Gabriella havde flere af leddene i den første del af gudstjenesten, mens jeg stod for dåb og nadver. Caspar (kirkesanger) og Birgit (organist) spillede smukt både til indgang og til udgang. Vore rytmiske musikere Julie og Mads sang en nyere dåbssalme for os (lige efter barnedåben) og satte os alle i gang med at synge gospel efter prædikenen. Kirken var smukt pyntet. De ny-farvede bænke og de flotte, karrygule hynder strålede om kap med de små påskeliljer (de hedder vist Tête á Tête) og de grønne blade i vaserne på gavlene. En fyldt kirke fyldte rummet med sang. Det var smukt. Det var stemningsfuldt. Mange nød, at vi var tilbage i vores smukke kirkerum efter knap 9 måneder i Sognehuset. Efter gudstjenesten var der reception i Sognehuset, hvor flittige hænder havde sørget godt for os. Det var lækkert og hyggeligt. Det er dejligt at være tilbage i kirken – med det, som rummet forærer os af højtid og tradition. Vi mærkede, at det med restaureringen var lykkedes at kombinere det 36

praktiske med det smukke. Forrest i kirken har vi fjernet tre rækker bænke og sat stole ind i stedet for. Det er smukt og brugbart i mange sammenhænge. (Om sommeren kan vi samles der, når kirkegangen er knap så stor; skoleklasser kan samles der, når de besøger kirken; fremover optager vi vores podcast i kirken ved at sætte stolene i en lille rundkreds). Det fylder mig med glæde, at vi har formået at tænke det praktiske og det æstetiske sammen. Men vi tager forhåbentlig også noget med os fra tiden i Sognehuset – for det var bestemt også en god tid, vi havde der. Sognehuset bød på nærhed og en stærkere oplevelse af fællesskab. Jeg er ret sikker på, at vi aldrig før har samlet så mange faste kirkegængere som i den periode. Dåb havde vi til gengæld næsten ingen af. Så billedet står ret tydeligt: Mennesker, som gerne kommer, når der er en særlig anledning, gik andre steder hen – sikkert fordi, salen ikke var en ”rigtig kirke”, mens den fastere menighed (altså dem, der går i kirke bare rimelig regelmæssigt) mødte trofast op. Tak til alle jer, der har båret med ved at bakke op om vore gudstjenester i Sognehuset.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Julie er stoppet

Søndag d. 28.4. havde vi forårets sidste Syng-dig-glad gudstjeneste, og dermed var det desværre også Julie Ben Semmanes sidste gudstjeneste i Højby. Julie har været rytmisk kirkemusiker hos os igennem tre år, og hun har betydet meget for udviklingen af den kirkelige musik og sang i kirken. Julie er uddannet rytmisk sanger og korleder fra konservatoriet, så hun synger fantastisk, og hun har store evner, når det drejer sig om at sætte de musikalske ressourcer sammen, som vi heldigvis har ved kirken. Det har vi nydt stor glæde af. Derfor skal der her i Højby Nyt lyde en meget varm tak til Julie for den tid, hun var hos os. Menighedsrådet arbejder selvfølgelig på at finde en efterfølger. Vi satser på at have en nyansat klar efter sommerferien, så vi kan fortsætte vores musikalske udviklingsarbejde med gudstjenester og korarbejde.

Årets konfirmander fra Højby Skole Lørdag d. 27.4. og lørdag d. 4.5. har vi haft konfirmation af hhv. 8.A og 8.B fra Højby Skole. Traditionen tro kommer her navnene på de konfirmander, det drejer sig om: Lørdag d. 27.4. blev flg. konfirmeret: Sofie Rysberg Jacobsen Johannes Rosendal Daniella Bertelsen Benjamin Juel Sørensen Mille Skjoldborg Larsen Sofia Mulbjerg Thorup Jeppe Tofveson Jensen Sebastian Sund Jensen Nicolai Nielsen Ida Lystlund Emma Frederiksberg Vesth Frederik Bolander Hansen Camilla Larsen Mads Majbom Overgaard Lørdag d. 4.5. blev flg. konfirmeret: Trine Eilstrup Mads-Emil Blomgren Nielsen Jeanette Bonde Andersen Ditte Tackmann Adam Ziegler Spedtsberg Sofia Palm Juhl Victoria Kristine Schrøder Sara Sofie Berthelsen Ruben Riisom-Lytken Markus Smed Kristensen Marcus Tolberg Laura Amanda Vadstrøm Isabella Gjervig Borgersen Storm ET STORT TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER FRA HØJBY SKOLE

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE M a j 2 01 9  4. kl. 9.30 + 11.15

Konfirmation Højby Skole 8.b

 5. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 2. søn. eft. påske ............ Joh 10,11-16

 12. kl. 11.00

v. GD

Gudstjeneste ................................................ 3. søn. eft. påske ............ Joh 16,16-22

 17. kl. 10.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ Store Bededag ................ Matt 3,1-10

 19. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 4. søn. eft. påske ............ Joh 16,5-15

 26. kl. 11.00

v. LP

Gudstjeneste ................................................ 5. søn. eft. påske ............ Joh 16,23b-28

 30. kl. 9.15 + 11.15

Konfirmation Højby Friskole

J u n i 2 0 19  2. kl. 8.30

v. LP

Gudstjeneste ................................................ 6. søn. eft. påske ............ Joh 15,26-27

 8. kl. 11. 00

v. CA

Lørdagsdåb

 9. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ Pinsedag ........................ Joh 14,22-31

 10. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 2. pinsedag .................... Joh 3,16-21

 16. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ Trinitatis søndag ............ Joh 3,1-15

 23. kl. 11.00

v. Aaa Gudstjeneste ................................................ 1. søn. eft. trinitatis ........ Luk 16,19-31

 30. kl. 19.30

v. CA

Aftensgudstjeneste ....................................... 2. søn. eft. trinitatis ........ luk 14,16-24

CA = Carsten Andreassen, GD = Gabriella Dahm, AAa = Anders Aastrup, LP = Lisbeth Petersen På kirkens Facebook-side findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer Kirkebilen kan bestilles af gangbesværede. Den bestilles hos Odense Minitaxi på 6612 2712

Tak for året i Højby Fjorten måneder og to uger. Min tid som vikarierende sognepræst er nu slut i Højby Kirke. Det er gået stærkt, synes jeg. Det uprøvede blad, som jeg kaldte mig i min præsentation sidste år, er nu blevet ikke et prøvet blad men en noget mere erfaren sognepræst. Jeg har haft en fin tid i Højby, hvor jeg har fået lov til at være præst på lige fod med min noget mere erfarne kollega og har derfor nydt glæden af at prøve de fleste af en præsts opgaver. Kirkens øvrige personale har bidraget med deres særlige kunnen og viden i forbindelse med de mange forskellige opgaver som præst. Menighedsrådet må jeg heller ikke glemme – endnu en gang tak

for, at I sagde ja, den gang I blev spurgt, og for samarbejdet i de mange måneder. Og sidst, men ikke mindst, en STOR tak til menigheden i Højby for at I har hjulpet mig med at blive præst og ikke kun teolog! I skrivende stund ved jeg ikke, hvad der venter efter 21. maj. Men noget skal nok dukke op. Og nu har jeg noget i bagagen efter dette lærerige år i Højby, hvor jeg har fået lov at prøve kræfter med såvel forkyndelse, formidling, minikonfirmander, dåb, vielser, samt begravelser – og meget mere af det, præster går og laver.

HØJBY

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 2012 9302

Forårskoncert i Højby Kirke Søndag d. 12. maj kl. 16.00

Forårskoncert og fællessang i kirken Kom og vær med til en dejlig forårskoncert – et program sammensat af kirkesanger og violinist Caspar Præstegaard, rytmisk kirkemusiker Julie Ben Semmane, og organist Birgit Mulvad Samsing.

Vi vil lytte til god musik og synge sammen. Vel mødt til en hyggelig koncert i kirken. Arrangementet er gratis og alle er velkommen. Birgit Mulvad Samsing

Gabriella Dahm

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Kirken

Konfirmationstider de næste tre år Hvert forår offentliggør vi tiderne for konfirmationer tre år frem. Det eneste nye er, at vi flytter konfirmationsdagen for Friskolen fra og med år 2022. Oversigten kommer her:

Konfir mation i år 2020

Nu på Friskolen 6. kl.

Konfirmeres i Tidspunkt

Konfirmeres i

Tidspunkt

Kr.him.

Nu på Højby Skole 7. kl.

7. klasse

8. klasse

7. klasse

Kr.him.

6. kl.

8. klasse

7. klasse

St. Bededag

5. kl.

8. klasse

1. og 2. lørdag efter påske 1. og 2. lørdag efter påske 1. og 2. lørdag efter påske

2021

5. kl.

2022

4. kl

Kirken – varmeprojekt – siden sidst – Egetræsgulvene/podier er udlagt. De renoverede lysekroner er genophængt. Vinduerne malet indvendig. Det slidte teglgulv er udskiftet – også i våbenhuset. Egetræsgulv under bænkene er færdigt, og de nymalede bænke med varmekonvektorer er monteret. Orglet er udpakket og stemt. Knæfald og alterbord ombetrukket, renoveret altertavle, prædikestol og englene er på plads igen. Der mangler nogle mindre arbejder, som bliver ordnet efter påske. Der er fundet penge til et nyt el-klaver, så det tidligere kirkeklaver forbliver i Sognehuset. Ifm. genopsætning af AV udstyr – højttalere og skærme – er der monteret kamera, med fokus på døbefont/ knæfald, så man også bagerst i kirken vil kunne følge fx en dåb på skærmene. Endvidere er monteret et fast overordnet kamera, på gesims ved tårnrum op mod alter. Dette kamera kan transmittere gudstjenesten til monitoren i 38

Sognehuset. Palmesøndag blev den smukt påskepyntede kirke genåbnet med en festlig gudstjeneste ved provsten og vores præster, ligesom kirkepersonalet leverede flot sang og musik. Efterfølgende havde kirkefrokostgruppen stået for en dejlig reception, hvor der var indlæg af provst, præst og arkitekt, samt formandens nedenstående indlæg: ”Det er en stor fornøjelse at kunne genåbne vores dejlige kirke efter omfattende arbejder for at få indlagt mere tidssvarende varmeanlæg – fjernvarme – i bygningen. Fra projektstart har målet været at få kirken klar til forårets konfirmationer, og trods tidspres og forskellige udfordringer, er det lykkedes. Der mangler nogle småting, som snarest bliver ordnet. I dagens anledning vil jeg på kirken og menighedsrådets vegne rette en stor tak til alle, der på hvert Jeres område har ydet en flot indsats for at få det hele til at lykkes. Stift og provsti for godkendelser

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

og økonomi. Arkitekt og ingeniør for projektering. Håndværkere, der dygtigt har udført et superflot arbejde. Konservator for kyndig vejledning med farve-sammensætning og smukt restaureringsarbejde. Allerup Kirke for godt samarbejde i forbindelse med lån af kirke. Præster og kirkens personale for stor fleksibilitet og tålmodighed. Kirkeværge for ihærdig indsats og at have det store overblik. Kirkelivet har fungeret fint i

sognehuset og med lån af Allerup Kirke, men jeg er sikker på, at alle glæder sig meget til at få vores egen kirke igen. Tak for ordet.” Marie Egeskov Formand Højby Kirkes Menighedsråd

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Af Leo Sørensen – Nicolai Andersen – Søren Lund

Badminton Så er sæsonen spillet færdig, nu starter de udendørs aktiviteter, og vi kommer nok til kort, når solen skinner - så er det ikke en mørk hal, der trækker. Vores sidste spilledag er den 30. april, men vent bare, vi kommer igen efter sommerferien. Vi starter igen mandag den 12. august 2019 Men vi sluttede med maner: Veteran 40+ C mixhold blev nr. 2 Senior B mixhold opnåede en 4. plads Veteran 40+ A Herre vandt rækken for første gang og er dermed fynsmestre ! Kvalifikationsrækken endte på en 2. plads, 1. holdet spiller dermed i serie 1 til næste sæson . Alt i alt en mere end godkendt sæson for klubbens hold – Der er grobund for endnu en god sæson 2019/2020.

Vores ungdom har i denne sæson tilmeldt 1 U11 hold samt 1 U15 hold, som opnåede følgende placeringer: • U11D fik en 5. plads • U15D fik en flot 1. plads samt en flot plads som nr. 9 til DM for Ungdomshold i Nr. Aaby, hvor det blev til to flotte sejre over Vejlby Risskov og Charlottenlund. • Ungdommen har spillet både mandag og onsdag fra kl. 16.30 til 18 samt tirsdag fra kl. 18 til 19. Vores miniton hold for de mindste U9 spillere og deres forældre har spillet om tirsdagen fra 17 til 18. Vi har fyldt hallen, så det var en succes. Der laves en masse ballade med ungerne og vi har hygget os. Vi også har afholdt klubmesterskab for ungdom d. 23. marts. Klubmestrene blev som følger:

U15 single: Minh Hoang U13 single: My An Hoang U11 single: Magnus Rossen Ungdomsdouble: Minh Hoang & Astrid Kristensen. Klubmesterskab for seniorer blev afviklet sammen med ungdom. Klubmestre 2018/19 blev.

Herresingle: Thomas Fogt Herredouble: Thomas Fogt og Jan Hundebøll Damedouble: Lene Størup og Louise Iversen Mixdouble: Lene Størup og Uffe Henningsen.

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen. Endnu en dejlig gymnastiksæson er ved at være slut og vi vil gerne takke alle vores gymnaster, instruktører og hjælpere for en fantastisk sæson. Dejligt at så mange bakker op om vores afdeling. Tak for det! Sædvanen tro afsluttede vi sæsonen med vores lokalopvisning, som i år blev afholdt lørdag d. 13. april. Det var en dag fyldt med masser af flot gymnastik fra 15 af vores egne hold. Det var dejligt at se så mange fremmødte og mærke opbakningen. Vi havde besøg af gæstehold fra Munkebjerg. Deres øvede piger lavede en flot opvisning. Mange tak for det. Vores eget Zumba-hold lavede ikke opvisning, men bød op til fællesdans hvor mange var friske og deltog på gulvet Også i år blev der afholdt salto-konkurrence. Udover det, lavede 8 af vores Rope Skipping piger Speed Skipping konkurrence. For dem der ikke ved hvad Speed Skipping er, kommer der lige her en lille forklaring: I konkurrencedisciplinen Speed Skipping handler det om at være hurtig på fødderne. Det handler om at hoppe så mange hop som muligt på 30 sekunder. Der hoppes skiftevis med højre og venstre ben, så kun en fod rammer jorden ad gangen. Hver gang højre fod rammer gulvet, tælles et hop. En typisk speedscore på de 30 sekunder er mellem 50 og 75 hop talt med højre fod. Der hoppes ad to omgange med 4 sjippere i hver omgang, så der i alt hoppes 8 x 30 sekunder. Moreland havde sponsoreret flotte præmier til de bedste gæt. Mange tak for det. Vinder af 1. præmie: 40

Gavekort til Moreland på kr. 1500: Ole Wichmann. Vinder af 2. præmie: Terrassevarmer fra Moreland: Christin Wichmann. Vinder af 3. præmie: Gavekort til Moreland på kr. 500: Joan Mikkelsen Vinder af 4. præmie: Skuldermassageapparat: Jacob B. Jensen. Vinder af 5. præmie: Gavekort til Intersport kr. 200: Malene. Stort tillykke til vinderne og tak til alle, der deltog i konkurrencen. Hold der fortsætter indtil sommerferien. Nogle af vores hold fortsætter træningen indtil sommerferien. Vil du holde formen ved lige med Zumba eller Bodytoning, kan du stadig være med. Du skal blot tilmelde dig ”sommerhold 2019” via vores hjemmeside. Til ”åben springtræning”, møder du bare op med en 20’er i hånden og springer alt hvad du kan. Følgende hold træner i ugerne 18 til 26- 2019: Mini Mix, 10-12 år og Åben springtræning, 8-16 år: Mandag i Multihallen og Hal 1, kl. 17-18.30. – Åben springtræning koster 20 kr. pr. gang for alle der ikke i forvejen er tilmeldt Mini Mix. Zumba, fra 12 år: Mandag i Multihallen kl. 2021. Nye deltagere tilmelder sig ”sommerhold 2019”. Rope Skipping konkurrence: Mandag på Friskolen, kl. 17.30-20.30. Udtaget hold. Trampolin konkurrence: Mandag i Hal 1, kl. 18-20. Udtaget hold.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

Ynglingepiger rytme, fra 16 år: Mandag i Hal 1, kl. 20-21.30. Gratis at deltage i sommeren 2019. * Trampolin konkurrence: Onsdag i hal 1, kl. 18-20. Udtaget hold. Bodytoning, fra 15 år: Onsdag i Hal 1, kl. 18.3019.45. Nye deltagere tilmelder sig ”sommerhold 2019”. Floorball, fra 18 år: Onsdage i hal 1, kl. 20.30-22. Nye deltagere møder bare op. Rope Skipping konkurrence: Torsdag på Friskolen, kl. 17.30-20.30. Udtaget hold. * Som noget nyt i år, er der fra uge 18 og til uge 26 opstartet et ynglinge pigehold. – Et hold for dig, der ønsker at udvikle dig som gymnast. Du kan forvente en masse udfordringer og ikke mindst læring. Vi forventer, at du har en god grundgymnastik og et gåpåmod til at udvikle dig som gymnast. Vi glæder os til en masse fed sommergymnastik. Gymnastikskole 2019. Er du klar til spring, rytme, sjov og konkurrence? Så kom med på vores gymnastikskole i Højby d. 31. juli til 2. august 2019. Har du lyst til at lave gymnastik med en masse tons og tummel, fest og fart med højt humør? Så er Gymnastikskolen i Højby lige noget for dig. I sommerferien åbner vi hallen for spring og fede rytmer, hvor du kan opleve rigtig meget sammen med dine venner - og møde nye venner, der også synes, at gymnastik er rigtig sjovt. Vi skal bruge kroppen, lege og ha’ det sjovt. Vi lover, at der bliver fart over feltet, så du sover godt om natten.

Alle kan være med, uanset om man er øvet eller ikke har lavet gymnastik før. Vi har dygtige og engagerede instruktører, der står klar til at give dig og en masse andre piger og drenge på samme alder en sjov og anderledes ferieoplevelse. Programmet vil være spækket med gymnastik, spring, leg og sjov. Lyder det som noget for dig? – Så skynd dig at tilmelde dig. I, som forældre, kan føle jer helt trygge ved at vælge en DGI Fyn Gymnastikskole som den i Højby. De dygtige og kvalificerede instruktører og hjælpere står klar til at give jeres barn 3 uforglemmelige dage med masser af gymnastik, imens I måske selv skal på arbejde. Hvad får jeg: Prisen er 525 kr. inkl. frokost, forfriskninger i løbet af dagen, drikkedunk, diplom og en T-shirt. Husk skiftetøj til ude og inde, samt udesko. Praktisk information: Gymnastikskolen er for piger og drenge i alderen 7 til 12 år. Sted: Højby Hallerne, Nørrelunden 20, 5260 Odense S. Tilmelding og yderligere information: https://www.dgi. dk/gymnastik/arrangementer/201916556007 Tilmeldingen er åben. Sidste frist for tilmelding er d. 2. juni 2019. Max deltagere er 80. Deltagerne bliver optaget i den rækkefølge, betalingerne modtages. Ved yderligere spørgsmål, kan man kontakte: Højby S&G gymnastik. Maja Hou Winther Tlf.: 42 25 96 48 houwinther@gmail.com. Håber vi ses. Du altid kan følge med i, hvilke aktiviteter der foregår


Sporten i gymnastikafdelingen, ved at gå ind på vores hjemmeside: http://www.hojby-sg.dk/ Slutteligt vil vi ønske alle en dejlig sommer til alle. Vi

Sporten

Sporten

starter en ny sæson op i uge 36, hvor vi glæder os til at byde jer alle velkomne igen. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen.

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K. Larsen

Fastelavn Da sidste nummer af Højby Nyt havde deadline, var Højby S&G Sponsorudvalg i gang med et af årets helt store arrangementer, nemlig den årlige fastelavnsfest som afholdes i samarbejde med Sparekassen Sjælland/Fyn og Odense Træforarbejdning ved Steen Vadstrøm og Mikael Store Christensen. Begge samarbejdspartnere sætter en stor ære i at være hovedsponsor på netop fastelavnsfesten, hvor alle i Højby kan deltage, og de har således allerede meldt, at de selvfølgelig er med til næste års fastelavn. Netop Steen Vadstrøm fra Odense Træforarbejdning som er en gammel højbydreng er rigtig glad for sit sponsorat til fastelavnsfe42

Sponsorudvalget, at alt kørte til UG. Uden is ingen fest, så her kom Højby S&G's Sponsorudvalgs samarbejde med Premier Is til sin ret, da de sponsorerede is til alle børn. Fra Højby S&G's Sponsorudvalg skal der lyde en stor tak til alle sponsorer.

sten. Sjældent har jeg set så mange glade ansigter, var hans svar, da Højby S&G's Sponsorudvalg mødte ham til festen, hvor han selv deltog med familien. Også ved Sparekassen var armene helt oppe. Også her var der stor tilfredshed med dagens arrangement, og netop i år, hvor de har fået ny filialdirektør, nemlig Martin Petersen, var der ekstra opmærksomhed på Højby S&G's Sponsorudvalg og vores arbejde i lokalsamfundet. Til fastelavnsfesten havde Martin sendt 2 af sine gode medarbejdere, nemlig Kirsten Nielsen og Mia Christensen. Også de gav udtryk for, hvor dejligt det var at se udklædte børn og voksne grine og slå katten af tønden sammen. Pigerne udtrykte til

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Reklamebanko I forlængelse af fastelavnsfesten afholdt Sponsorudvalget stort reklamebanko med præmier for over 25.000 kr. Mange af byens erhvervsdrivende havde støttet op om vores banko: Tak for det til alle ! Omkring 150 glade spillere skulle spille om 80 præmier. Spændingen var stor, og der blev lyttet med stor iver til sponsorudvalgets nye opråber, Leo Sørensen. Leo er normalt opråber i Seniorforeningen og er således en habil opråber med stort overblik. Udvalget er glad for dette nye tiltag og håber, han vil hjælpe os en anden dag. Vinder i spil 40: Søren Hansen Vinder i spil 80: Linda Ravn Tak til alle sponsorer – Støt vores sponsor – De støtter os! Næste år fastelavn og banko er lørdag den 22. februar 2020. Nye sponsorer Højby S&G's Sponsorudvalg prøver så vidt muligt at besøge nye som eksisterende sponsorer, men skulle der sidde en sponsor, som ikke er besøgt, og brændende ønsker sit navn på en spillertrøje i håndbold eller fodbold regi, det kunne også være på en gymnastiktræningsdragt eller på gevær i skydekælderen, hører vi gerne fra dig. Kontakt Michael Larsen, tlf. 27 88 22 00, og han vil guide

dig trygt videre. Det er således også Michael, der skal kontaktes ang. reklame på vores 2 store infoskærme i hallen Udlejning af telt og toiletvogn Højby S&G's Sponsorudvalg har teltet til konfirmation, bryllup, fødselsdag, reception, studentergilde og meget mere. Telt:

Lejen dækker en dags brug. Opstilles på samme dag og nedtages efterfølgende morgen eller efter nærmere aftale. Telt 6X3 m. med gulv 2000,- kr. Telt 6X6 m. med gulv 2500,- kr. Telt 6X9 m. med gulv 3000,- kr. Se venligst mere om udlejning og betingelser på sponsorudvalgets hjemmeside. Toiletvogn Er uheldet ude, skal I have nyt badeværelse eller holde fest så kan Højby S&G's Sponsorudvalg hjælpe med en toiletvogn. Vores toiletvogn indeholder 2 separate toiletrum med håndvaske, den kan stå i haven eller på vejen, da den ikke skal tilsluttes kloak, den har selv en indbygget spildevandstank For mere info samt booking af toiletvognen, se da også venligst Sponsorudvalgets hjemmeside.


Højby S&G's sponsorudvalg Tak til sponsorer ved Højby S&G reklamebanko 2019 Albani Anma Dorthe E coiffur Enslev Tømrer og snedker Free concept Fysioterapi Thomas Fyrst Fysnu.dk Gartneri Kærby Heiko Stumbeck Højby autoværksted Højby badminton Højby Dyreklinik

Højby fitness Højby hallens cafeteria Højbyhus Højby sundhedscenter Julegaveshoppen M- Design Moreland Murermester Torben Larsen Sparekassen Sjælland / Fyn Super brugsen Højby Vita´s fodpleje

Støtte til det sociale fællesskab i Højby S&G Højby S&G har modtaget 34.958 kroner fra Energi Fyns sponsorordning FynskSupport. Pengene skal bruges på tiltag og arrangementer, der skal styrke det sociale fællesskab i hele foreningen. I Højby S&G har de stor succe med at skaffe penge til klubben gennem Energi Fyns sponsorordning FynskSupport. Klubbens supportere har i år samlet hele 34.958 kroner ind til foreningen via deres el- og gasforbrug. Som vidtfavnende forening er der flere underafdelinger, der vil få gavn af pengene, men i år vil særligt foreningens unge medlemmer nyde godt af sponsorkronerne. - Pengene skal primært bruges til ungdomsarbejde i vores underafdelinger. Det kan være alt fra støtte til enkelte hold til større sociale arrangementer. Pengene skal altså i høj grad gavne og styrke udviklingen for det sociale fællesskab i hele foreningen, siger Henrik Schmidt, der er medlem af sponsorudvalget i Højby S&G.

Højby S&G er en af de største alsidige foreninger i Odense og har omkring 2.000 medlemmer. Medlemmerne er fordelt på elleve afdelinger med e-sport som den nyeste afdeling, og snart kommer en tolvte afdeling med billard til. Derudover har foreningen afdelinger med badminton, tennis, håndbold og meget mere. Med så mange forskellige sportsgrene samlet i en forening, er der rigeligt at bruge penge på, og derfor er Højby S&G meget taknemmelige for støtten fra FynskSupport. På den måde kan de underafdelinger, der har brug for det, få mulighed for at forbedre og udvikle sig.

Støtter fynske klubber og foreninger med 1,1 mio. kroner I år er det niende gang, at Energi Fyns sponsorordning FynskSupport giver det fynske klub- og foreningsliv en økonomisk håndsrækning. FynskSupport har eksisteret siden 2011, og hvert år udbetales et klækkeligt beløb til de 500 fynske klubber og foreninger, der er med i ordningen. I år løber det samlede beløb op i 1,1 millioner kroner. - Som fynboernes foretrukne energiselskab er det vigtigt for os at støtte op om mangfoldigheden i det fynske foreningsliv.

Med FynskSupport støtter vi klub- og foreningslivet bredt på Fyn og på tværs af aktiviteter, fortæller Finn Andersen, kommerciel direktør hos Energi Fyn. Alle kan være med til at støtte det fynske foreningsliv, og det vel at mærke uden at det koster ekstra. Hvis man køber el eller gas gennem FynskSupport, så bliver man sponsor for en fynsk klub eller forening efter eget valg. Man betaler kun for den el eller gas, man bruger. Energi Fyn giver 2 øre pr. kWh el og 6 øre pr. m3 gas til den klub, som man ønsker at støtte.

Paw Jakobsen fra Energi Fyn med check på 1,1 millioner kroner til de fynske klubber og foreninger, som er med i Energi Fyns sponsorordning FynskSupport.

- Jeg oplever det som meget engagerende at være med i FynskSupport, og jeg er taknemmelig for samarbejdet med Energi Fyn. Jeg synes, det er fantastisk, at et stort energiselskab som Energi Fyn er med til at gøre en forskel for os som forening, fortæller Henrik Schmidt.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


Sporten

Sporten

Af Michael Larsen

Nyt fra skytterne DM i Vingsted Højby Skytteforening har været godt repræsenteret til dette års DM på 15 m banen med flere gode resultater og oplevelser med hjem i tasken De bedste resultater blev: Amalie Mogensen Jensen og Mads Juul Marcker vandt guld på 15 m 22 riffel med landsdelsholdet DGI Fyn. Amalie Mogensen Jensen fik en flot 3. plads i mesterskabsskydning BK1 15 m luft - med 400/22. De to første havde henholdsvis /24 og /23. Man kan max. skyde 400 point. Har man det, kigger man på, hvem der har flest skud tættest på midt, og her blev Amalie altså slået med 2 skud et par millimeter tætter end hendes. William Hesel Rasmussen, luft BK3 15 m - 3. plads med 199/7. William er ny skytte i foreningen, men udviser et stort naturtalent for skydningens ædle kunst. Bo Pedersen VÅ2 15 m luft - 3. plads med 398/14. Hvem siger, at en gammel cirkushest ikke kan lære nye kunster. Netop det udsagn gjorde Bo til skamme ved at slå flere gode skytter, selvom han kun har skudt ganske lidt med luft. Men Bo har en vilje til sejr, og den kom ham til gode denne gang. Afslutning på vintersæson Torsdag den 11. april havde vi afslutning på vores indendørs skydning på vores lækre 15 m bane. Der blev også denne aften uddelt flere forskellige pokaler. Amalie Jensen gjorde rent bord og fik både pokalen på luft og cal. 22. Henrik Jensen fik pokalen i voksen åben klasse. Henrik Nielsen, også en ny 44

skytte i foreningen, fik pokal i stillingsskydning. Gert Hansen tog med sikker hånd pokalen i pistolskydning. Henrik Jensen fik ”Det har du gjort godt pokalen” for sin store indsats i klubben og for, at han med sit venlige væsen har løftet flere skytter adskillige niveauer. Ligeledes har Henrik været foregangsmand for, at Højby Skytteforening skulle meldes ind i Dansk Skytte Union, således at alle skytter kan blive udfordret på et højere plan. En af Henriks store interesser er skydestævner rundt omkring i Danmark. Også denne passion har smittet af på flere af vores skytter, så nu er bilerne fyldt op, når der køres til stævner. Stort tillykke Henrik – Du har fortjent den fine pokal! Gæsteskydning Fredag den 26. april havde Højby Skytteforening en gæsteskydning af den mere specielle slags. Det var nemlig en herreklub, som havde 30-års jubilæum, der havde valgt at holde denne særlige dag i skydekælderen med hygge og skydning under sikre og kontrollerede forhold med dygtige instruktører. Der blev skudt mange gode skud og lavet grin med hinanden. Til sidst havde de præmieoverrækkelse med guld-, sølv- og bronzemedaljer samt håneretten resten af aften. Du kan også holde din herre-, tøse–, familie–, vængefest eller fødselsdag i Højby Skytteforening. Se mere på hjemmesiden for mere info.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

Sommerskydning Hver torsdag frem til sommerferien mødes vi i klubben kl. 18 og kører i samlet flok ud til Skallebølle skydecenter, hvor vi skyder på 50, 200 og 300 m baner. Der er også mulighed for at skyde med pistol på 25 m samt duelskydning.

Amalie Jensen, guld i DM

Er du ny skytte, tøv ikke med at melde dig til, der er altid dygtige instruktører på banen, når Højby Skytteforening skyder. Dog kan du ikke skyde langdistance, før du har lavet en skydeprøve på 50 m banen. Bemærk: Ingen skydning før tilmelding ved Lars Christiansen.

Amalie Jensen med pokalen for luft og cal. 22

Henrik Nielsen med pokalen for stillingsskydning

Mads Juul Marcker, guld i DM

Henrik Jensen med pokalen i voksen åben klasse

Gert Hansen med pokalen for pistolskydning


Sporten

Sporten

Sporten

Fodbold klubtur 2019 Den 10.-11. august drager Højby fodbold på den årlige klubtur til det midtjyske, som sidste år blev indviet med stor succes for både spillere, trænere og forældre. Fodbold er sjovt, men endnu sjovere er det at skabe gode oplevelser igennem fodbold. Hvem husker de utallige træningspas eller turneringskampene på udebane efter sæsonen er slut. Sikkert ikke ret mange. Fodbold kan så meget mere, og det ønsker vi at skabe sammen ved at dyrke fællesskabet på tværs af årgangene i Højby fodbold. Sidste år deltog godt 60 spillere/trænere/forældre i turen til Snejbjerg og disse er vores bedste ambassadører for dette års tur, hvor vi igen inviterer alle klubbens hold, forældre og søskende med på vores klubtur.

Sidste års udtagelser fra spillere og forældre: “Fed tur, og så skal vi ikke tænke på andet end at spille bold og spise god mad” “Mega sjovt, hvornår skal vi afsted igen” “Tak for en super vellykket tur, vi er klar næste år” “Tak for en god fodboldoplevelse og hyggelig tur med holdet” “Dejlig vi ikke skal røre en finger, alt kører bare” “Vanvittig fede omgivelser, egen hal og masser af plads, luksus” Hør mere om turen via jeres holdleder eller mail på fodboldklubtur@gmail.com Sidst tilmelding frist via holdet er d. 2.6.-19. Hilsen Kasper Stougaard

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

45


Sporten

Sporten

Fodboldskole 2019 Er du klar til en uges sommerferie fyldt med fodbold? Vi håber ikke, at det er gået din næse forbi, at Højby S&G Fodbold i uge 27 afholder DBU's Fodboldskole for alle piger og drenge i årgangene 2004 – 2012. På fodboldskolen får du både: • En uge med fodboldtræning hver dag kl. 9. - 15. • Velforberedte trænere, som er klar på at give dig en uge fyldt med fodbold. • Tøjsæt, bold, drikkedunk og diplom.

Prisen for det hele er kun 869 kr., og du køber din billet lige her: fodboldskole.dbu. dk. Psst… Alting er sjovere sammen med vennerne! Sørg endelig for at prikke til holdkammeraterne og mind dem om, at de også skal tage med på fodboldskolen til sommer! MVH Mads Jespersen Fodboldskoleleder

Fodboldstævne i Højby 11.-12. maj De sidste to års store succes med vores udendørs fodboldstævne er igen i år en realitet. Stævnet har hold tilmeldt fra hele Fyn, må vi sige at vores vision om at skabe et stævne med fokus på gode fodboldoplevelser og noget for hele familien har tiltrukket mange hold igen i år. Oplevelser, aktiviteter og musik på banerne - det bliver en fest på Højby Stadion i

46

weekenden d. 11.-12. maj. Vi glæder os til at byde spillere, familier og søskende velkommen til fodboldstævne i Højby, og vise fodboldafdelingen frem fra vores bedste side. Se mere på Facebook “Fodbold Stævne Højby” De bedste fodboldhilsner Rasmus Juhl og Kasper Stougaard

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Sporten

U9-10 (årgang 2009/2010) Så fik vi endelige lukket holdet på græs. Efter en god opstart på grusbanen, fik vi 1. april græs under støvlerne.

Vi træner mandag-onsdag kl. 16.30-18, så kig endelig forbi, hvis du skulle have lyst til at blive en del af holdet.

Holdet er ligeligt fordelt blandt de to årgange og består både af nye og øvede spillere, som gør det nemmere at udfordre og integrere nye spillere på holdet.

Fodbold for alle og alle for fodbold. Venlig hilsen Mads, Rasmus og Kasper

U14 drenge i topform Højbys U14 drengene har fået en rigtig god start på forårssæsonen. I april blev det til 2 sejre i 2 kampe, bla. en storsejr på 9-1 på udebane mod Gislev/Kværndrup, der ellers havde vundet deres

første 2 kampe. Kampen blev krydret med 2x hattrick og en ret speciel jubelscene. Hilsen John Winther (Holdleder)

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

47


Sporten

Sporten

Håndbold U10 afslutningsstævne – Vissenbjerg Cup I weekenden d. 5.-7. april, drog en del af Højby Håndbolds lovende fremtid, U10 Pige & Drenge, til afslutningsstævnet VGIF Cup i Vissenbjerg. En tur som alle havde set meget frem til. Derfor var det også 45 forventningsfulde håndboldspillere og trænere, som denne fredag byttede fredagsslik og sofahygge, ud med fredagsbold og sammenhold. Alle hold skulle i kamp allerede fredag aften, så der var dømt fælles afgang fra Højby Hallerne kl. 16.00. Blot en times tid senere var alle luftmadrasser pumpet op og sovepladserne fordelt. Højbys 5 tilmeldte hold (3 stk. U10 Pige og 2 stk. U10 Drenge), indtog Vissenbjerghallerne - endelig skulle der spilles håndbold og heppes på kammeraterne. Og det blev der! Sikke noget flot håndbold og hvilken kulisse Højby Håndbolds ungdom skabte denne fredag aften i Vissenbjerg, som bød på mange flotte sejre. Den obligatoriske plyndring af SPAR købmanden gik planmæssigt og der blev hygget igennem i klasselokalerne på Vissenbjerg skole. Efter en god nats søvn, var lørdagen alligevel ikke mange timer gammel, da de første begyndte at røre på sig. Kl. 7 var de første klar til at indtage den indbydende morgenbuffet på skolen. En lørdag, som bød på rigtig mange kampe for Højby, fordelt over hele dagen - så det var fedt, at der stort set hele tiden var nogle at heppe på. Lørdag eftermiddag trak det gode aprilvejr både drenge og piger ud på de tilstøden48

de strandhåndboldbaner så de sure tær kunne luftes lidt i sandet. Sidste kamp for Højby denne lørdag blev fløjtet af kl. 17.30, og så var det ellers i bad, inden den stod på aftensmad og den længe ventede discofest. Inden bassen blev skruet helt i vejret, blev der sludret, pjattet og dystet i de unge træneres veltilrettelagte musikquiz – naturligvis pigerne mod drengene. Alle havde efterladt deres mobiltelefonerne hjemme i Højby, og ikke en eneste gang blev de efterspurgt eller "meldt savnet". Herligt! 3. halvleg blev klart vundet af de danseglade Højbyspillere som styrede dansegulvet med hård hånd. Det var en meget træt Højbylejr, som sagde godnat ved 21.45 tiden lørdag aften. En god lang dag med håndbold, hygge og disco betød, at langt størstedelen sov inden for 5 min. Søndagen bød selvfølgelig på endnu mere håndbold, og igen den gode af slagsen. Både pigerne og drengene gav flot modstand til de andre slutspilshold, og søndag eftermiddag sluttede med en flot sølvmedalje til det ene U10 pigehold. Et fantastisk sammenhold og kammeratskab U10 spillerne i blandt, blev i den grad bekræftet i denne weekend i Vissenbjerg. Stor tak til alle ungerne, engagementet fra forældrene, og opbakningen fra Højby Håndbold. Hilsen U10 trænerne

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

49


Sporten

Sporten

Sporten

Sæsonstart tennis

Tennisbanerne er nu klargjort til den forestående tennissæson, og der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet med arbejdet. Tennisbanerne er i år blevet åbnet på vores klubaften torsdag den 25. april. Alle medlemmer har fået besked om åbningen via vores nyhedsbrev. Er du ikke allerede tilmeldt dette nyhedsbrev, kan du tilmelde dig ved at skrive til michaels@jensen.mail.dk. Eller prøv vores hjemmeside tennis.hojby-sg-fyn.dk. Vi var sidste år ca. 60 medlemmer, og vi har plads til mange flere. Klubaften Klubaftenen blev afholdt torsdag den 25. april på tennisbanerne, hvor der var mulighed for indmeldelse, tilmelding til DGI’s tomandsturnering og tilmelding til klubmesterskabet, der afholdes over hele tennissæsonen. Havde du ikke mulighed at 50

være der, kan du blive indmeldt i tennisafdelingen eller tilmelde dig klubmesterskabet hos Michael Jensen, Hestehøjvej 4, telefon 23 43 33 31. Online booking Vi har online booking, så du kan booke tennisbanerne hjemmefra. Doubleaften Der vil også i den kommende sæson være doubleaften hver anden torsdag kl. 19-21. Alle er velkomne. Man møder bare op, så sammensætter vi doublekonstellationer på dagen. DGI’s holdturnering (for 2-mandshold og 4-mandshold) Mange medlemmer har efterhånden benyttet sig af tilbuddet om at deltage i DGI’s tomandsturnering på Fyn, og det er der kommet mange gode tenniskampe og tenni-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

stimer ud af. Højby har i flere år været godt repræsenteret. Kort fortalt fungerer det således, at du finder en eller tre makkere, og I tilmelder jer en række. Derefter laver DGI en turneringsplan, hvor I får tildelt bestemte uger til at spille mod de andre hold i jeres række/pulje. Der er typisk 2-3 kampe i foråret og 2-3 kampe i efteråret – selvfølgelig alt efter, hvor mange der er tilmeldt i den pågældende række. En kamp for

2-mandshold består af 2 singlekampe og 1 double. En kamp for 4-mandshold består af 4 herresingler + 2 herredoubler eller 1 herredouble + 1 damedouble + 2 mixdoubler. Tennisafdelingen betaler tilmeldingsgebyret. Tilmeldingsfristen er den 1. maj. Kontakt Michael Jensen 23 43 33 31, hvis du ikke er tilmeldt endnu. Tennishilsner Michael Jensen


Aktivitetskalender Lørdag d. 11. maj. Allerup Gamle Have. Arbejdsdag. Allerup Gamle Have.

Tirsdag d. 21. maj. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Søndag d. 9. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste, Pinsedag. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 18. juni. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Højby S&G, Fodbold. Fodboldstævne. Højby Hallerne.

Fredag d. 24. maj. Højby Seniorforening. Udflugt til Jelling. Tidl. Aldi, kl. 9.

Mandag d. 10. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste, 2. pinsedag. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 23. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Lørdag d. 25. maj. Rudolf Steiner Skolen. Sommerfest. Rudolf Steiner Skolen. Kl. 10-15.

Tirsdag d. 11. juni. Højbylund Ældreklub. Udflugt til Langeland. kl. 8-18.15.

Søndag d. 30. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Torsdag d. 13. juni. Foreningen Dannebrog. Generalforsamling. Højby Forsamlingshus, kl. 18

Lørdag d. 17. august. Højby Marked. Hollufgårdsvej 1, kl. 10.

Søndag d. 12. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Kirke. Forårskoncert. Højby Kirke, kl. 16. Højby S&G, Fodbold. Fodboldstævne. Højby Hallerne. Mandag d. 13. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16. Tirsdag d. 14. maj. Højbylund Ældreklub. Udflugt til Givskud. kl. 8-18.15. Fredag d. 17. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 10. Lørdag d. 18. maj. Allerup Gamle Have. Haven åbner. Allerup Gamle Have. Kl. 12.30. Søndag d. 19. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Allerup Gamle Have. Støttekoncert: John Mogensen. Allerup Gamle Have, kl. 16. Mandag d. 20. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16.

KFUM Spejderne. Sov Ude Dag. Højby Skoven, Kl. 16. Søndag d. 26. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 27. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Tirsdag d. 28. maj. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-12. Tøjdemonstration, kl. 12-16.

Søndag d. 16. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 17. juni. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Grillfest, kl. 13-16.

Torsdag d. 29. august. Højby Foredragsforening. Bustur til Langeland. Tidl. Aldi, kl. 12. Onsdag d. 27. november. Højby Foredragsforening. Malene Rask Aastrup. Sognehuset, kl. 19.

Søndag d. 2. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30. Mandag d. 3. juni. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Tirsdag d. 4. juni. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær & taskedemonstration, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Lørdag d. 8. juni. Højby Kirke. Lørdagsdåb. Højby Kirke, kl. 11. Højby Klovneløb. Højby Hallerne, kl. 10.30.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

51


Skift til sommerdæk

Gode kvalitetsdæk er afgørende for et godt vejgreb Bilens eneste kontaktflade med vejen er dækket. Kontaktfladen på hvert dæk svarer ca. til en håndflade. Derfor er det vigtigt med et dæk, der leverer et godt vejgreb i al slags vejr. Kontakt os og hør mere og få et godt tilbud til din bil.

Højby Autoværksted Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 www.hojbyauto.dk

52

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk