Højby Nyt 2019-2

Page 1

ÅRGANG 28

NR. 2

MARTS 2019

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet Højby S&G's Sponsorudvalg holdt fastelavnsfest i Højby Hallen den 2. marts

Blandt andet i dette blad: S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6

Der blev slået til tønderne - med varieret styrke! Se flere fastelavnsbilleder på side 34

S. 7 S. 8 S. 10 S. 11 S. 12 S. 13 S. 14 S. 15 S. 16 S. 17 S. 18 S. 19 S. 20 S. 22 S. 23 S. 24 S. 25 S. 26 S. 29 S. 30 S. 31 S. 32 S. 33 S. 34 S. 36 S. 38 S. 39

Ny udstilling på Bakkegården. Læs mere om Chimi Changas forunderlige tegneseriestribe på side 19

Halinspektør søges Højby Vandværk Foredragsforeningen SuperBrugsen Biblioteket Højby Billardklub Allerup Gamle Have Jagtforeningen Sundhedscentret Børnehuset Syvhøje Gotvedenergi Hjernetræning Forsamlingshuset Gadekærets venner Folkekirkens Nødhjælp Spejderne Vinterferie i SFO Læringsmiljøer Friskolen, valgfag Chimi Changa Bakkegården Coach i Højby Bridge Lokalhistorisk Arkiv Seniorforeningen Kirken Fitness instruktør søges Tennis Skytterne Fodbold Badminton Sponsorudvalget Gymnastikopvisninger Håndbold Aktivitetskalender

Læs om Folkekirkens Nødhjælp på s. 14 Påskeharen kommer på besøg!

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Aktuelt Ny halinspektør i Højby Hallerne Vores halinspektør, Pia H. Petersen, har valgt at opsige sin stilling som halinspektør i Højby Hallerne. Pia ønsker at prøve noget nyt, og hovedbestyrelsen i Højby S&G har derfor drøftet med Pia, hvornår det bedst vil passe begge parter at stoppe samarbejdet. Vi er blevet enige om, at Pia stopper den 1. august 2019, således at Pia har tid til at færdiggøre indeværende sæson, og vi har god tid til at finde en ny halinspektør. Vi vil gerne takke Pia for det gode samarbejde igennem mange år og ønske held og lykke i fremtiden.

Højby S&G har nedsat et ansættelsesudvalg, som vil forestå opgaven med finde den nye halinspektør og kantineforpagter. Såfremt man skulle have interesse i at høre mere om stillingen, er man meget velkommen til at rette henvendelse til undertegnede Med venlig hilsen Jakob Kristensen Højby S&G Mobil. 3051 2109 Mail. formand-fu@hojbysg-fyn.dk

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

Til forbrugerne i Højby Vandværk

Støt vore annoncører ... ... de støtter os – og dermed vort lokalområde!

Husk generalforsamlingen onsdag d. 20. marts kl. 19:30 i Forsamlingshuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Venlig hilsen bestyrelsen

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 28 NR. 2 8.-9. MARTS 2019 BLAD NR. 190 Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2019: 26. april udkommer 11.-12. maj 4. juni udkommer 22.-23. juni 26. juli udkommer 9.-10. august 20. september udkommer 4.-5. oktober


Højby Foredragsforening Foredragsforeningens næstsidste arrangement i sæson 2018-19 Foredragsforeningens næstsidste arrangement i sæsonen blev en god begivenhed med Vagn Hansens engagerede og lune fortælling om sit spændende liv med oplevelser som pilot. Der blev mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget. Det er dejligt at opleve med-

lemmernes opbakning til vore møder. Selvom der fra begyndelsen ikke var dækket op til alle, og nogle fik en hjørneplads, gik snakken for fuld udblæsning – og alle fik kaffen. Tak for fint fremmøde fra bestyrelsens side. På bestyrelsens vegne, Astrid Lægaard

Generalforsamling i Højby Foredragsforening Mandag den 18.3. kl. 19 afholder Højby Foredragsforening generalforsamling i Højby Sognehus for medlemmer. Den årlige begivenhed bliver som sædvanligt ved denne lejlighed med gratis kaffe, boller og lagkage. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 9.3. Denne aften vil programmet for den næste sæson blive skitseret. Endeligt program vil blive delt ud sammen med medlemskort i løbet af august.

Efter indtagelse af kaffen vil Astrid Lægaard underholde med en broget buket med forskellige indslag af klaverstykker, fællessang og fortælling. Nye medlemmer optages ved henvendelse til bestyrelsen. Der er mange gode oplevelser i vente i næste sæson, og der er altid plads til flere medlemmer. På bestyrelsens vegne, Astrid Lægaard

SUPERBRUGSEN Højby afholder ordinær generalforsamling d. 12/4-2019 kl. 18.00 på Bakkegården i Højby Dagsorden

1. Valg af ordstyrer. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder meddelelse om anvendelse af årets resultat. 4. Indkomne forslag. Forslag indsendes til formanden senest d.12/3-2019. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Anne Heiede Jakob Vesterløkke Kurt Offersen Valg af suppleant Bente Andersen 6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være hjemmelavede delideli katesser fra Slagteren i Superbrugsen Højby, med tilhørende vine. Der sælges billetter dertil i Superbrugsen til 150 kr. pr. stk., og der vil være 50 pladser. Billetter kan købes fra d. 15/3-2019. Årsregnskab kan afhentes af medlemmerne i butikken fra d. 9/4-2019.

HUSK MEDLEMSKORT

Bestyrelsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby Bibliotek Strikkecafé Husk at der er strikke-/hæklecafé søndag d. 10. marts kl. 14–16. Der er plads til flere. Vi laver kaffe og te. Påske med perleplader

Søndagsåbent Fra d. 1. april skifter vi igen til sommeråbningstider. Det betyder, at der ikke længere er åbent om søndagen. Søndagsåbent begynder igen 1. oktober 2019. Påsken I påsken holder biblioteket lukket fra og med mandag d. 15. april til og med mandag d. 22. april.

De to sidste søndage i marts leger vi med HAMA-perler med temaet ”Påske”. Vi stiller skabeloner, perler og plader til rådighed, og selvfølgelig kan man få strøget sine figurer og få dem med hjem. Søndag den 24. marts og søndag d. 31. marts kl. 14-16. Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig.

PS: onsdag d. 1. maj lukker biblioteket allerede kl. 12. Dvs. den dag holder biblioteket kun åbent kl. 11 – 12! Med venlig hilsen Jesper, Susan og Gitte Højby Bibliotek Højbyvej 66 5260 Odense S Tlf. 63 75 09 12 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

Find mig på:

Facebook: Vitas Fodpleje Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

4

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt Af Eric Skovsgaard

Højby Billard Klub lever endnu ”Den, der har evnen – har også pligten”, som var Søren Søgaards valgsprog. Den Søren Søgaard, der satte BillardDanmark på verdenskortet. En af de første januardage i det nye år blev formanden for Højby Billard Klub, Jørn Bonde Johansen, kontaktet af Eric Skovsgaard. Han spurgte Jørn, hvordan det gik med billardklubben stiftet 08.01.2018? Jørn svarede, at de manglede en sekretær i bestyrelsen. Bestyrelsen For at gøre en længere historie kort blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at bestyrelsen kunne blive fuldtallig igen. Bestyrelsens sammensætning ser pr. 05.02.2019 sådan ud: Formand: Jørn Bonde Johansen, Troenseholm 8. Tlf.: 65 95 89 90 Næstformand: Flemming Rasmussen, Nørrelunden 27 Tlf.: 28 24 97 71 Kasserer: Søren Andersen, Klaus Berntsensvej 90 Tlf.: 60 95 90 27 Sekretær: Eric Skovsgaard, Højby Allè 29 Tlf.: 26 91 46 54 Bestyrelsesmedlem: Carl Erik Olesen, Troenseholm 22 Tlf: 20 63 08 58. Eksistensmuligheder Bestyrelsen havde før generalforsamlingen sonderet mulighederne for en billardklubs eksistens i Højbys

lokalområde. Bestyrelsen havde allerede før den ekstraordinære generalforsamling besluttet, at hvis Billardklubben skulle blive til noget, betingede det en optagelse under Højby S&G's faner. En ansøgning blev allerede behandlet i Højby S&G's forretningsudvalg dagen efter, hvor Højby Billard Klub fik foretræde for at sætte nogle flere ord på, hvad og hvordan grundlaget skulle være for billardklubbens virke. Opbakning Højby S&G's forretningsudvalg erklærede deres støtte til optagelsen, og det foreslog, at Højby Billard klub også skulle forelægge vores ønske for den samlede hovedbestyrelse. 18.02.2019 mødtes Billardklubben med Højby S&G's hovedbestyrelse med nogen spænding. Men efter et kvarters forløb med orientering og spørgsmål fik Højby Billard Klub et enstemmigt tilsagn om optagelse med det forbehold, at den snarlige hovedgeneralforsamling d. 20.03.2019 også godkendte optagelsen. Bestyrelsen for Højby Billard Klub forlod mødet med optimismen for de videre bestræbelser i behold. Lokalesituationen Sideløbende med forhandlingerne mellem Højby Billard Klub og Højby S&G havde Billardklubben også kontakt med Odense Kommune og Højby Skole om billardlokale. Begge parter udtrykte positivitet over for billardklubbens initiativ. Odense Kommunes repræsentant fra

Højby Skole anno 1895 med den daværende legeplads i forgrunden Fritid og Elite var torsdag d. 21.02. 2019 på en kiggetur i den gamle skolebygning fra 1895. Det blev et meget positivt møde, hvor Billardklubbens bestyrelse fik besked om, at det var Højby Skole, der bestemte, hvad lokalerne i den gamle skole skulle bruges til. Mandag d. 25.2.2019 gav Højby Skole tilsagn om, at Billardklubben ikke alene kunne disponere over den hvide sidebygning, men også den tidligere Juniorklubs lokaler i hovedbygningen. I sandhed en mærkedag af de gode. Så går vi i gang Nu kommer den svære øvelse. Billardklubben skal i gang med at lave om på de indvendige lokaler i sidebygningen. Efter de samlede håndværkertilbud koster det rundt regnet 50.000 kr. for at vi kan få plads til 2 helmatch Kegleborde, som Den Danske Billard Union forlanger til turneringsbrug. I hovedbygningen kan vi rykke ind med andre billardspil uden forandringer – en meget stor lettelse. Men så er der billardbordene. Den forkromede udgave til små 200.000,kr. vil være at foretrække, men der kan også sættes en brugbar model i gang, der

kun kræver en investering på ca. 90.000,- kr. Finanselle aspekter Med mindre der er en glad giver, der vil donere billardklubben på den anden side en kvart million til den forkromede model, så må billardklubben i gang med søge tilskud og sponsorater fra øst til vest. Det arbejde vil vi senest begynde på d. 21.03.2019. I mellemtiden håber vi på, at der er nogle frivillige, der vil støtte os med indretningen af sidebygningen, hvilket håndværkerne til dels har indvilliget i. Venligst kontakt sekretæren på mail: eric.skovsgaard@ outlook.dk eller mobil: 26 91 46 54 i den anledning. Ordinær generalforsamling Bestyrelsen gør opmærksom på den ordinære generalforsamling i billardklubben tirsdag den 12. marts kl. 19.30 i lokalerne på Højbyvej 64, hvor der er mulighed for at melde sig ind i klubben og dermed få stemmeret. Alle fyldt 14 år kan blive medlem. – Se venligst opslag med dagsorden i Højbyhallerne og rundt i Højby hos de forretningsdrivende.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Aktuelt

Året 2019 startede ikke godt for Allerup Gamle Have.

Stormen lige efter årets begyndelse var slem ved vores store telt, der bruges til udlejning. Flere hårde vindstød flyttede teltet på trods af at det var stormsikret med flere 1 m lange pløkker.

I øjeblikket har vi teltdugen og mange af stængerne til reparation. Det betyder endnu en dyr omkostning for haven, men da teltet bidrager en del til den samlede økonomi, er det en nødvendighed, at teltet er på plads inden åbningen den 18. maj. Ny sæson i Allerup Gamle Have starter som den plejer. Søndag den 7. april og lørdag den 11. maj er der arbejdsdag. Husk at reservere dagene i kalenderen, der bliver brug for mange frivillige. Tilmelding kan ske til formand Jimmy Andersen, jimmy-andersen@oncable.dk Efter planen åbner Den Gamle Have for publikum lørdag den 18. maj, hvor der vil være gratis is til alle børn, der hopper i vandet.

90 års fødselsdag i Højby Jagtforening. Højby Jagtforening blev stiftet 11. marts 1929. Det skal fejres, og derfor har bestyrelsen besluttet, at holde fest lørdag d. 13. april kl. 18.30 i spejderhytten i skoven. Dagen starter kl. 13 med en jagtsti, hvor medlemmerne af jagtforeningen kan deltage i denne sjove udfordring, som starter ved spejderhytten. Jagtstien tager ca. 2 timer, og jagtforeningen udlover præmie til vinderen. Vel mødt. Tilmelding til festen og jagtstien til Rasmus på 5132 9805.

6

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Støttekoncert med hele Danmarks John - Duo. Gå ikke glip af muligheden for en sjov og festlig eftermiddag med John Mogensen sange. Søndag den 19. maj 2019 – samme weekend som friluftsbadet åbner for en ny sæson – holder vi støttekoncert i haven til fordel for bindingsværkshuset.

Brian Arnold, hvis bedsteforældre boede i huset inden det blev flyttet til haven, kommer og spiller John Mogensen sange med duoen Danmarks John Duo. Koncerten starter kl. 16 og billetter kan købes på vores hjemmeside http://allerupgamlehave.dk. Der er link på forsiden til billetsiden.

*Sjælens vej Personlig og spirituel udvikling gennem terapi, healing, meditation og spirituel rådgivning.

Susan Jørgensen Gammellungvej 9, Allerup 5220 Odense SØ Tlf. 5130 3342 mail@susanjorgensen.dk www.sjaelensvej.dk


Højby Sundheds Center

Af Thomas Fyrst

Så er vi kommet til marts og snart er det rigtig forår med mere grønt og lys omkring os. I Højby SundhedsCenter byder vi foråret velkommen med gode hold, tilbud, nye behandlingsformer og spændende arrangementer. Stiv som et bræt-yoga Er du stiv som et bræt, eller trænger du til endnu mere smidighed? Døjer du med smerter og træthed i kroppen ? Eller vil du bare forkæle dig selv? Så kom med på Yin Yoga fra 6. marts kl 18.30-19.45. Her vil du blive guidet gennem en rolig, meditativ sekvens med lange stræk, hvor du virkelig får mærket din krop og arbejdet med din vejrtrækning. For alle niveauer. Tilmelding hos Mia Rasmussen på 50 42 62 47. 5 onsdage á 75 min. 500,Medbring selv yogamåtte. Trænger du til afspænding?

Så prøv en gang healingsmassage, hvor du får mulighed for at slippe tankerne og komme til stede i kroppen. Healingsmassage er en meget omsorgsfuld helkropsmassage, der bliver givet med ro og nærvær. Healingsmassage adskiller sig på den måde fra dybdegående fysiurgisk massage. Du kan gennem behandlingen opleve, at spændinger løsnes i kroppen, og du vil opnå en afslappet og be-

Højby SundhedsCenter hagelig tilstand. Udover at behandlingen virker afstressende, egner den sig fortrinligt til at afhjælpe hovedpine, spændinger og ømhed i muskler og led. Bestil tid hos Birgitte Søllested, tlf. 24 62 95 33. Allergi - Alle allergier kan behandles med akupunktur Men hvad kan du selv gøre? Sørg for at spise C-vitamin og B5 vitamin. Disse 2 vitaminer har vist sig at være særdeles effektive til at hindre at allergi/høfeber etc. bider sig fast i dig. De mindsker cellevæggenes gennemtrængelighed, så allergenerne ikke kan komme ind og hjælper samtidig med at alle de værdifulde vitaminer og mineraler forbliver derinde. Plejer du at blive ramt af pollenallergi behandles det bedst 3-5 uger før sæsonen begynder. Så det er i disse uger, at du bør starte op på det. Pris 1.800 kr. for 5 behandlinger. Behandlingen er tilskudsberettiget fra Sygesikring Danmark, såfremt din læge har stillet diagnosen. Book tid på www.thomasfyrst.dk ellers kontakt Thomas på 31 15 25 07 og få en snak.

bejde en holdbar og for dig realistisk behandlingsplan, vil du med mig ved din side have den støtte, der er nødvendigt for at kunne gennemføre nogle ændringer i dit liv, som vil være vedvarende og berigende for dig. Psykoterapi gør ikke ondt, men den kan være udfordrende. Har du mod på at prøve noget nyt, kontakt mig og book en introsamtale. Kontakt Michael Heckenthaler på mh@hoejby-psykoterapi.dk for mere info. Ryghold Der er startet endnu et forløb af rygtræning. Alle pladser er booket. Næste opstart er til maj, men du kan allerede nu komme på venteliste.

Højby Sundheds Center

Kom forårets skavanker til livs! Nu begynder det at lugte lidt af forår. Dette betyder havearbejde, motion i naturen og gør-det-selv projekter. Kom skavankerne i forkøbet og lyt til kroppens signaler. Bestil en tid på Jonas@fysnu. dk eller 28 56 07 37. Finn Lindholm Tilbud: Jin Shin Juutsu behandling, som er en blid og afslappende helbredelsesform. 400 kr. for en time. Blindtegning 100 kr. Toning/enhedsterapi 400 kr. for en time Bestil tid hos Finn på info@ finnlindholm.dk, 28 66 35 00

Psykoterapi er mere end bare snak Opfatter du fra tid til anden, at livet er mere modspiller end medspiller? Savner du inspiration til din livssituation? Overvej et terapiforløb. Den psykoterapi, som jeg tilbyder, lægger vægt på en grundig afklaring, hvor vi analyserer din fortid og prøver at finde forklaringer for de påvirkninger der berører dit liv i dag. Men så er det også nok med arkæologien. Fokus vil altid være din nutid og fremtid. Ved at udar-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Børnehuset Syvhøje Af Ulla Pagh

Dagligdagen set fra nye vinkler I efteråret blev vi kontaktet af UCL (University College Lillebælt) vedrørende et forskningsprojekt, som er et samarbejde imellem pædagog uddannelsen, forskningsafdelingen på UCL samt de udvalgte institutioner, hvoraf vi er en af dem. Det i sig selv er lidt sejt, synes vi! Vi er et hus, der vægter udvikling og nytænkning og derfor sagde vi i første omgang ja til at høre nærmere om indholdet, samt hvad det ville betyde i praksis for børn så vel som for forældre og medarbejdere. Efter et møde med både repræsentanter fra forskningsafdelingen på UCL samt undervisere og studerende fra Pædagogseminariet vidste vi nu, at projektets tema var følgende: ”Hvad sker der når børn improviserer, og hvordan kan vi indrette læringsmiljøet så det understøtter børns spontanitet og æstetiske udtryksformer”. Samtykkeerklæringer Med et ja tak til deltagelse var første step at få indsamlet samtykkeerklæringer fra forældrene, hvor de skulle tilkendegive, hvorvidt og i hvilket omfang vi må bruge optagelser og interview af deres barn i forbindelse med projektet. I praksis har det sidenhen betydet, at vi har skullet være opmærksomme på hvilke børn, der er i rummet, når vi filmer en situation, der skal fremvises på samarbejdsmøderne. Vi har i det hele taget skulle ”ind i kampen” med at få filmet og fotograferet meget mere, end vi har gjort ellers. 8

Vi tager naturligvis mange billeder i hverdagen i forhold til at dokumentere vores dagligdag, men med dette projekt var det pludselig ikke bare at finde kameraet, men netop at finde det, når der skete noget af det, vi skulle sætte spot på. Det har været alt lige fra ”børn der improviserer” til ”hvornår og hvordan opstår der musikalske rytmer”, og vi har været på ”glædesjagt”. Børnehavebørnene har været udstyret med go pro kamera, og sikke en oplevelse at se de optagelser – man blev en kende søsyg, men man kom til gengæld helt tæt på i børnenes spændende og glædesfyldte verden. De personer, der har været tilknyttet projektet, har dels været her i hverdagen, hvor de også har filmet og observeret, og så har vi haft møder med dem ca. hver anden måned, hvor vi har drøftet det, der har været fokus på siden sidste møde, set optagelser og evalueret og reflekteret. Hele projektet afsluttes i maj måned med en projekt-rapport som vil beskrive resultaterne. Det har været et rigtigt spændende samarbejde og forløb. Det er altid lærerigt og udviklende at tage nogle nye briller på i sit arbejde med børnene og tune målrettet ind på forskellige fokuspunkter. Og vi vil helt afgjort fortsat bruge filmoptagelser mere i det daglige med henblik på at drøfte og reflektere over hverdagsglimtene på vores månedlige personalemøder.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Aktuelt Gotvedenergi i forårshumør I min smukke sal er lyset blevet mere dominerende, og det er fantastisk, når solen vælder ind af de store terrassedøre. Mens vi står på vores madrasser hver torsdag formiddag til ud- og afspænding, følger vi med i det piblende forår udenfor. Hvornår bliver det mon varmt nok til at skildpadden i vandhullet vågner? Hvornår ser vi robotplæneklipperen tøffe rundt i haven igen? Bliver vi mon snart så smidige at det er uden anstrengelse at udføre øvelserne? Ud- og afspænding er et af mine mest populære hold og snart bliver vi nødt til at dele os i to hold. Desværre blev det ikke til noget med aftenholdet om mandagen, men det kan jo være det bliver etableret på et andet tidspunkt. De to hold med gotvedgymnastik arbejder i øjeblikket med fokus på styrke og balance. Der bliver svedt og arbejdet koncentreret. Jeg kan godt lide at arbejde i moduler, hvor vi veksler i øvelserne men stadig har fokus på emnet. Fordelen ved de små hold er at der er mulighed for at den enkelte kan gå i dybden under vejledning og med rettelser til øvelserne. For mig som underviser er det vigtigt at møde mine elever der, hvor de er, og så vejlede dem videre i øvelserne. Yin yoga fik ikke nok deltagere til, at Bodil kunne oprette et hold, men jeg håber, at hun vil forsøge igen efter sommerferien. Så hvis du ikke nåede at tilmelde dig så prøv igen og tag din ven/ veninde med. Jeg fik en enkelt henvendelse til et herrehold, tak for 10

det, men der skal nogle flere til før det bliver til et hold. SKRIV eller ring hvis du er interesseret i Styrke og Udspænding, kun for mænd onsdag eller torsdag 17-18 (helst torsdag). Hvis du gerne vil gå til gymnastik på et mixhold, er du meget velkommen mandag og onsdag 18.15-19.30. TILMELDING: Mia, 51 32 20 25, miap@live.dk Ellers se på hjemmeside www.gotvedenergi.dk . Kommende begivenheder Fertilitetshold med Dorte Kildegaard hver torsdag kl. 18.30-20. Første gang tors. d. 28. februar. Se mere om tilmelding og pris på www. gynfys.dk eller ring på 31 10 06 29. Hjernetræningshold med Mette Krabek hver tirsdag. Grundtræning kl. 7-8, genoptræningshold blandet kl. 8.15-9.15, genoptræningshold for efter kræft kl. 9.30 -10.30, første gang tirsdag d. 5. marts. Se mere om tilmelding og priser på www.mettekrabek.com eller ring: 28 19 90 60. Stop op i hverdagen - kom fra hovedet ned i kroppen. Kom og nyd 3 timer kun til dig, om dig og for dig. Denne workshop er for dig, der gerne vil trække stikket ud og have fokus på dig selv. Mette Krabek og jeg vil stå til rådighed med øvelser og vejledning til at genetablere den gode kontakt til din krop. Der vil være 2-2 øvelser, så meld dig gerne med en veninde, en søster eller? Det bliver lørdag d. 30. marts 9.30 til 12.30. Se mere om tilmelding og priser på www. mettekrabek.com eller ring: 28 19 90 60.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Til slut får du lige et billede af direktøren og hendes nye frisure. Alt andet er ved det gamle, også gymnastikken. Jeg håber vi ses i min skønne sal. Kærlig hilsen Mia, direktør i Gotvedenergi.


Aktuelt Af Mette Krabek

Hjernetræning giver overskuddet tilbage i hverdagen Kartoflerne koger over, kødet på panden brænder på, og telefonen ringer. Det er en af de situationer i hverdagen, som tager pippet midlertidigt fra de fleste, men for personer, der har været ramt af stress eller kræft, ligger løsningen ikke lige til højrebenet. Det ved ergoterapeut Mette Krabek alt om. Hun har gennem 20 år hjulpet folk med at håndtere udfordringerne i hverdagen efter stress og kræft, samt hvordan man træner hjerne og krop. En af de måder, Mette hjælper på, er gennem Funktionel Hjernetræning. Hjernen har efter sygdom brug for genoptræning, akkurat ligesom et knæ har det efter en operation eller skade. - Det er som at gå i styrketræningslokalet og træne hjernen. Det er fokuseret træning af hjernen og dens evne til at udføre sine opgaver i hverdagen. Øvelserne er en kombination af fysiske og mentale øvelser. Det gør, at deltagerne med tiden får lettere f.eks. ved at koncentrere sig, overskue flere opgaver ad gangen og stole på sig selv igen, fortæller Mette. ”I ergoterapien arbejder vi meget med noget, der hedder aktivitetsanalyser, og det gælder også i Funktionel Hjernetræning. Når man har svært ved at overskue det hele på en gang, så skal man øve sig i at bryde udfordringerne op og lave en strategi, så man kan tackle dem én for én," fortsætter Mette, som tilbyder træningen individuelt og på hold ved Gotvedenergi, Nr. Lyndelsevej 4h i Højby.

Mia, der har haft stress, fortæller om sin hjernetræning; ”Jeg er blevet meget bedre til at koncentrere mig, have flere bolde i luften og være sammen med andre. At være med i træningen har gjort, at jeg igen tør tro på, at jeg kan komme tilbage til arbejde, selvom jeg har kognitive følger i min hjerne” Mette forklarer; ”Igennem træningen og samtalerne på de individuelle forløb lærer deltagerne at acceptere og erkende, at hvis jeg har svært ved denne øvelse i træningen, så kan jeg bedre forstå hvorfor det går galt derhjemme. Samtidig får de viden, redskaber og strategier til, hvordan de hjemme kan ændre på den måde, de gør tingene på, således at de bliver lettere og mere overskuelige, samtidig med at de træner deres hjerne." Inge, der har senfølger efter brystkræft, fortæller: ”En af de første ting, jeg skulle lære, var, at det er okay at tage pauser, og hvordan jeg håndterede min træthed. Også at det bedste for mig ikke var bare at knokle derud af, og at det faktisk er okay, jeg ikke kan det samme som før, jeg blev syg. Jeg fandt med Mettes hjælp frem til, hvordan det var bedst for mig at lave en struktur på min dag og jeg skal holde små hvil ind i mellem f.eks. når jeg passer mine børnebørn. Jeg fik fokus på, at jeg kan en masse ting, jeg skal bare gøre dem på en ny måde.” Du er altid velkommen til at kontakte Mette på 28 19 90 60 /mette@krabek.com. Mette tilbyder 30 min. gratis telefonisk rådgivning, hvor du kan høre om hvordan hun kan hjælpe dig. Du kan læse mere på www.mettekrabek. com (stress) og www.senfoelgerogkraeft. dk (kræft).

Funktionel hjernetræning.

Er din hjerne udfordret efter kræft, stress eller anden længerevarende sygdom? Har du problemer med: • at koncentrere dig? • at huske? • at have overblik? • for nemt at blive distraheret? • at multitaske? • at indlære nye ting? • at du føler dig for langsom? Få hjælp til at genoptræne din hjerne af ergoterapeut og certificeret funktionel hjernetræner Mette Krabek. Træningen sker individuelt eller på hold. Sted: Nr. Lyndelse Vej 4 h 5260 Odense S.

Ved spørgsmål og tilmelding, kontakt Mette på 2819 9060 mette@krabek.com Læs mere på: mettekrabek.com (stress) & senfoelgerogkraeft.dk (kræft)

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Højby Forsamlingshus Generalforsamling i Højby Forsamlingshus 19.03.2019 kl. 19.30 holdes ordinær generalforsamling i foreningen Højby Forsamlingshus med følgende dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning inkl. retningslinje for drift jfr. § 2 (ingen ændring). 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 5. Indkomne forslag (skriftligt til formand min. 8 dage før generalforsamlingen). 6. Kontingent for næstfølgende år. 7. Valg til bestyrelse. Lars, Leo og Villy genopstiller ikke. 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer.

12

10. Eventuelt – (herunder kan intet besluttes). Ønsker du at deltage i spisningen før generalforsamlingen kl. 18.30 (smørrebrød/ vin/øl/vand), skal du tilmelde dig hos Hans-Otto på: 50 55 77 89 – senest den 17.3.2019. Vi har fået nyt køkken i Forsamlingshuset! Har du lyst til at se hvad vi har lavet, kan du melde dig ind i vores forening ved døren den 19.3.2019 – det koster kun kr. 100,-/år – men husk at melde dig til spisning hos Hans-Otto på: 50 55 77 89 senest den 17.3:2019. Med venlig hilsen Bestyrelsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Gadekærets Venner Af Eric Skovsgaard

Gadekærets Venner snart i arbejdstøjet Vinteren er forbi, når denne udgave af Højby Nyt udkommer. Bestyrelsen i Gadekærets Venner ser frem til den sædvanlige arbejdsdag i gadekæret, hvortil alle er velkomne. Vinteren bød ikke på mange isbelagte dage, så springvandet kunne sagtens holde åbent vand til de sporadiske besøg, der var af andefugle. Midt i februar blev der igen isfrit i gadekæret, og et andepar gæstede det i flere omgange. Gæster i kæret Børnene i Højby gæstede også gadekæret. Vand har altid været en spændende legeplads, især for de yngste årgange, og bestyrelsen gætter på, at det er disse årgange, der har sat ”skibe i søen”

i alle størrelser. Et af skibene måtte vi have manpower til at fragte til ophugning. Lars Otto Kristensen hjalp med den del af arbejdet. Tak til Lars Otto. Info om generalforsamlingen Den kommende generalforsamling i Gadekærets Venner løber som annonceret i sidste Højby Nyt af stabelen mandag den 25.3.2019 kl. 19.30 i Sognehuset ved Højby Kirke. For at være stemmeberettiget, skal man have betalt kontingent. Det er dog muligt at betale ved indgangen til generalforsamlingen også for nye medlemmer. Velkommen til årets andepar Af Vibeke Alrø

Gadekærets Venner og kunst i Højby

Lars Otto kører af sted med ”skibet” til ophugning.

Da vi havde afstemning i august om, hvad pengene fra ”Højby Bestemmer” skulle bruges til, fik vi bevilget 15.000 kr. til et kunstværk i en af rundkørslerne. Skulpturen bliver en blå figur i pladejern, som forestiller en digterisk person - man får associationer til H.C. Andersen - som lidt fortravlet hilser med hatten og siger velkommen til Højby. Frank Fenriz, som er den kunstner, der har lovet at lave en skulptur til os, løb imidlertid ind i et problem, da han skulle søge kommunen om lov til at sætte skulpturen op. Der skulle nemlig stå en forening bag. Jeg henvendte mig til ”Ga-

dekærets Venner”, som jo arbejder for forskønnelse af Højby, og de var heldigvis positive over for at stå bag projektet. Så nu håber vi på positiv respons fra kommunen. Højby Nyt har sponsoreret 5500 kr. til skulpturen, så den er vedligeholdelsesfri. Tak til Højby Nyt :) Interesserede, som vil vide mere om projektet, kan se på facebook-siden: Støttegruppe til skulptur i Højby.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Folkekirkens Nødhjælp Af Anne Bøttiger

Påske i Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik!! Der er stadig vældig travlt i vores møbel- og tøjgenbrugsbutik , hvilket vi er meget glade for. Lige så snart julen var overstået, begyndte det atter at strømme ind med møbler og mange gode effekter til butikken. Det var åbenbart tid til oprydning i de små hjem i feriedagene. Det kommer hele verden til gode, da vi jo gør, hvad vi kan - med jeres hjælp - for at skaffe midler til hjælpearbejdet rundt om i verden. Fastelavn Fastelavn står for døren – når dette læses, er den overstået – men vi har solgt mange fine fastelavns-kostumer, bl. a. fra vores store velassorterede legetøjsafdeling i butikken. LEGETØJSHJØRNET byder på virkelig mange gode og pæne stykker legetøj og en masse spændende børnebøger og DVD-er til alle aldre på hylderne. Bedsteforældre kan gøre et godt fund at hygge sig med sammen med børnebørnene – og deres forældre :) Eller måske en god fødselsdagsgave, der passer til pensionistlønnen? Påsken

bord – som I – vore kunder - er meget velkomne til at komme ind at se. Dekoratøren er på spil igen. Naturligvis er de fine, sjove og spændende ting til salg til rigtigt gode priser – vi har lige det I mangler! Så længe der er noget i kasserne, fylder vi op på borde og hylder. PÅSKEHØNEN kommer forbi, den vil være meget flittig og lægger sine æg alle vegne! Derfor kan børnene/ kunderne lede efter hendes påskeæg rundt omkring i butikken. HVEM KAN FINDE PÅSKEÆG PÅ 2 MIN.? På æggene har hønen skrevet et bogstav. Når man på 2 min. har fundet så mange æg som muligt, sættes bogstaverne sammen til et ord. Dagens vinder er den, der har dannet det længste ord, vinderen får en lille påskepræmie fra butikken! Meld jer hos personalet, og opgiv navn og telefonnr., hvis I vil være med på spøgen. Konkurrencen varer fra mandag d. 15. april til onsdag d. 17. april, begge dage inkl. Vi ringer til dagens heldige vinder, som skal hente præmien senest d 17. april kl. 16. VÆRKTØJ - VÆRKTØJ Der er flere kunder, der efter-

spørger værktøj. Vi har været heldige at få en del værktøj, hyldeknægte, bordben m.m. fra vores butik i Dyrup. Så nu kan de flittige HANDY-MEN igen blive bevæbnet til forårets aktiviteter i

hus og have. Men skynd jer, vi har ikke helt så meget som for godt et år siden! VI ønsker alle god påske og et rigtig dejligt FORÅR – og siger TUSIND TAK for de fine donationer.

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning Når de sidste kostumer er solgt – JA – så står PÅSKEN lige for næsen af os. Det betyder, at vi finder de maaange kasser med påskepynt frem. Der bliver pyntet op og dækket et flot påske14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk


Spejderne Så fik vi skudt det nye spejderår i gang. Vi har lavet program frem til sommerferien, og vi er sikre på det bliver godt! Ulveungerne skal tage aktivitetsmærker. Det vi har gang i nu, hedder ”Lyn og Torden”. Der er mange aspekter i det. Vi snakker om vejret, og hvilke utrolige kræfter det har, og hvilke ødelæggelser, det kan gøre. I tirsdags lavede vi tårn af skumfiduser og spaghetti. Det var svært, men det gik ret godt, de blev fine. Dog kunne de hurtigt vælte og gå i stykker, lige som hvis vinden havde taget dem. Vi skal også se på vejret, og klimaet i form af vulkaner, og radioaktivitet på forskellig vis. Lodsedler Gruppen har for nylig været

ude at sælge lodsedler. Vi vil gerne rette en stor tak til alle de venlige mennesker, der åbnede døren og støttede vores unge mennesker! Overskuddet går direkte til gruppen, som er med til, at vi kan lave fede aktiviteter i løbet af et spejderår. Spejderne havde en intern konkurrence om, hvem der kunne sælge flest, og vinderen vandt et gavekort til friluftsliv. Som nok allerede er brugt :).

”At rejse er at leve”, sagde han. I denne weekend skal vi rejse gennem hans eventyr, og se, hvor de bringer os hen . Det allervigtigste på turen er jo også, at vi skal slå katten af tønden, og vi skal finde en kattekonge og -dronning! Turen er også der, hvor vi skal holde gruppens gene-

ralforsamling for forældrene og forhåbentlig få en ny god bestyrelse, så vi har et godt fundament for gruppen. Efter mødet er gruppen vært for en gang aftensmad, hvor vi hygger os sammen. Forældrene tager hjem, og de, der tør, kan blive og overnatte i hytten. Pia Thaarup, ulveleder

Fastelavnstur Fastelavnsturen ligger i år midt i marts. Vi skal være i vores egen hytte og på Hollufgård. Rammerne for turen bliver H. C. Andersens eventyr. ”Den Standhaftige Tinsoldat”, ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”, ”Klods Hans”, ”Fyrtøjet” og mange flere.

Her er det med at holde tungen lige i munden!

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger

Det kræver koncentration at bygge et højt tårn af spaghetti

Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Skolerne En hyggelig vinterferie i Højby Skoles SFO Vinterferien bød på Højby Skole på nogle dejlige dage for skolens SFO børn. Cirka 20 børn var tilmeldt, så en lille gruppe børn, men vi gik ikke ned på hyggen. Dagene bestod blandt andet af kagebagning og mad over bål. Fredag med vafler og film. Torsdag gik turen til Fjord & Bælt i Kerteminde i egen bus. En dag fuld af glade unger

16

og en masse sjove oplevelser, såsom sæl- og marsvinefodring og en skattejagt gennem Fjord & Bælt. En rigtig god dag for os alle. Der var selvfølgelig derudover rig mulighed for at lege og hygge sig med perleplader og en masse tegninger. Caroline Rask Pædagogmedhjælper

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Skolerne Af Henrik Møller, souschef Højby Skole

Innovative læringsmiljøer skaber trivsel og læring De fysiske rammer betyder meget for os mennesker. Trygge rammer, inspirerende omgivelser, og rum vi trives i, er vigtige. Sådan er det naturligvis også, når vi arbejder med at indrette Højby Skole, så de fysiske rammer opleves, som rum man kan lære i, være i og trives i. I uge 7 ankom 2 lastvogne tæt pakkede med nye skolemøbler fra Højer Skolemøbler til Højby Skole, og det var en dag, vi havde set frem til med længsel. Men inden leveringsdagen lå der mange overvejelser og drøftelser omkring, hvordan vi ønskede vores fysiske læringsrum skulle indrettes. Omdrejningspunktet har været at skabe aktiverende læringsrum, der både skaber frihedsgrader til at inkludere den enkelte elev, men som også er samlende og funktionelle. Derudover skulle der tages hensyn til materialer, farver, størrelser og meget andet. Opgaven har været spændende, og med god hjælp fra Højer Skolemøblers indretningskonsulent blev der bestilt møbler, der forhåbentlig kan leve op til ambitionen om at skabe et læringsmiljø, hvor indretningen giver de bedst mulige vilkår for trivsel og læring.

der. De nye møbler har uden tvivl været med til at løfte skolens i forvejen allerede gode faciliteter til glæde for elever og medarbejdere. “Vi har fået et utroligt dynamisk klasserum, hvor alle børns behov kan tilgodeses. For at behandle eleverne ens, må vi behandle dem forskelligt, og det understøtter og stimulerer de nye innovative klasseværelser.” fortæller Peter Hededam, klasselærer i 4. A.

Eleverne på 6. årgang har taget deres nye møbler i brug

En ekstra glæde er, at vi via skolens tætte samarbejde med YaSally Charity Organisationen i Højby, er med til at give bedre skoleforhold for børn i Afrika, idet vores gamle skolemøbler bliver doneret til skoler i Nuimi Districtet i Gambia.

Totempæl med skriveplade skaber nye arbejdspladser

Eleverne på mellemtrinnet og i indskolingen var med til at bære gammelt ud og nyt ind, og målt på deres reaktion og glædesudbrud blev der taget godt imod de mange nye møbler; lige fra læsehuler, læringstrapper og sækkestole til donutborde og totempæle med skrivepla-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Skolerne Af Ninna Jørgensen

Et valgfag af tiden

Abrahams børn

”Diskussionsklubben” -”Kommunikationsakademiet” - ”Debatten” Kært barn har mange navne! I denne sammenhæng dækker navnene over et valgfag, som 7. 8. og 9. årgang på Højby Friskole, har kunne vælge de sidste 4 år, og som sætter debat, diskussion, kommunikation og først og fremmest respekt for andres meninger og holdninger på dagsordenen. Tonen i tiden er hård og dette fag er i høj grad præget af et ønske om at skabe en dannelseskultur omkring det at diskutere. At sige sine egne holdninger højt og lytte til andres på en ordentlig og respektfuld måde. Som Clement Kjærsgaard siger hver torsdag i ”Debatten” på DR 2: ”Jo mere uenig du er med nogen, des pænere skal du tale til dem”. Det øver vi os så på hver torsdag på Højby Friskole i 2 gange 45 minutter. 2 gange har vi også deltaget som publikum i lige netop ”Debatten” med Clement Kjærsgaard, og vi har på tætteste hold set programmet bag kulissen. Vi tager emner op, som er oppe i tiden: Aktuelle begivenheder, krig og kærlighed, liv og død og alt ind i mellem. Vi diskuterer som 18

os selv, og andre gange ”leger” vi diskussioner, hvor vi tildeles holdninger, som vi ved hjælp af de kommunikative redskaber, som faget også giver, skal stå på mål for. Som de gamle filosoffer i oldtidens Grækenland, som gik rundt på pladserne i Athen og konkurrerede i retorik/talekunst, så ”leger” vi også diskussioner. Vi øver os i ”det gode argument”, og vi lærer om og bruger appelformer og bliver rigtig gode til at gennemskue andres brug af disse. En lille sidegevinst er (selvfølgelig afhængig af hvem der ser på det), at man bliver bedre til at tale sig udenom opvasken hjemme hos mor og far eller bliver bedre til at finde argumenter for at blive kørt hjem til og fra fest og fodbold og lignende. Valgfaget er også udtænkt med udgangspunkt i ”21 century skills”, som er 21 færdigheder, som fremtidsforskere mener vil få stor betydning i de unges fremtid i en verden, hvor manges fremtidige jobs slet ikke er opfundet endnu. En af disse ”skills” er komunikation, og det tager vi meget seriøst i dette valgfag. Derfor har vi blandt andet besøgt ”Ledernes” omrejsende stand, hvor vi snakkede værdier og løste

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

dillemmaer. Vi har også været ude at se forskellige platforme for kommunikation og lavet kommunikationsanalyse på bl.a. kunstværket ”Abrahams Børn”. Vi leger også sommetider politikere og en af de kommende ting, der er på tapetet, er en tur til København og Christiansborg, hvor vi skal være ”politikere for en dag”. Et rollespil som Folketingets undervisningdel har lavet for skoleklasser.

Som afslutning på hver valgfagsperiode, laver vi den endelige test på det, vi har lært. Vi afprøver de redskaber, vi har tilegnet os. Eleverne skal hver især stille et ”lovforslag”, som de skal finde opbakning til hos deres kammerater. Ved hjælp af gode argumenter og virksomme appelformer dyster de således om hinandens stemmer. Den der får størst tilslutning til sit lovforslag, får den ære at få sit navn på den snart legendariske ”Argumentations-and”.

Argumentationsanden

Valgholdstur


Café Bakkegården Af Ole Bøttiger

Chimi Changa kommer til Højby

Siden 2014 har Chimi Changa været på landevejen og på sin ”verdensturne” besøgt så forskellige steder som Toronto, London, Bjerringbro og Næstved. Efter 5 år på farten er det endelig blevet tid til at besøge Bakkegården. Chimi udstiller fra 3. marts 2019 til sidst i maj. Hvem er Chimi Changa ? Som halv bjørn og halv hund er Chimi Changa hovedpersonen i de fine og finurlige tegninger, hvor han boltrer sig i champagne, ekstravagant tøj, sære maskinelle opfindelser og lommefilosofiske guldkorn. Herfra giver han dig et lille genkendeligt stykke af dig selv. Chimi Changa Facts: Chimi Changa er en online tegneseriestribe, som man de sidste 5 år har kunnet følge på Facebook og Instagram.

Bag navnet Chimi Changa gemmer sig illustrator og billedkunstner Morten Sørensen, der er uddannet på Designskolen i Kolding. I dag bor og arbejder Chimi i København. Han har sit galleri i Lavendelstræde, som selvfølgelig hedder Chimi Galleri. Har du lyst til at møde Chimi, og se, hvad han har rystet ud af ærmet, har du chancen i Bakkegårdens lokaler Torsdag d 14. marts 2019 hvor der er fernisering fra kl. 17 til 19. De sælsomme og detaljerede illustrationer fyldt med skæve eksistenser med Storm P`sk opfindsomhed og masser af humør, kan også beses ved at ringe på tlf. 23 32 43 19 og aftale et tidspunkt for besøg.

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Café Bakkegården Af Karin Rosenbæk

Fredag den 8. marts kl. 18.30

Fredag den 15. marts kl. 18.30

Kom og hør! Mette Kathrine og Ditte sammen og hver for sig

Entrepris: 150 kr. Hovedret: Ungarsk gullasch m. løse ris. 90 kr. Dessert: Citronfromage. 25 kr. Om Mette Kathrine: Mette Kathrine Jensen er uddannet folkemusiker på Det Fynske Musikkonservatoriums folkemusiklinje. Hun er freelance musiker og fortæller og spiller i visetrioen Zenobia, spillemandsduoen Jensen & Bugge og denne aften sammen med Ditte Lykke Hansen. Hun er en levende fortæller af interessante finurligheder fra den virkelige verden. Qua hendes rejser, til bl.a. Japan og flere Stater i USA som folkemusiker har hun opsnappet mange spændende og sjove anekdoter fra ind- og udland. Publikum vil også blive inviteret til at synge med. Mette Kathrine blev i 2018 kåret som ”Rigsspillemand”.

20

Om Ditte Lykke: Ditte Lykke Hansen studerer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, og studerer på sit 2. års bachelor. Hun har vundet danmarksmesterskaberne 4 gange, og har også vundet adskillige talentpriser. I alt har hun modtaget 5 talentpriser, hvoraf den første blev uddelt, da hun kun var 13 år gammel. Hendes store vision er at vise hvor meget forskelligt musik man kan spille på instrumentet, og få vist instrumentet til så mange forskellige mennesker som muligt. Det var blandt andet derfor, hun deltog i "Danmark har Talent" i år 2016 som blev vist på TV2. Hun vil uddanne sig klassisk, men kan spille alt fra franske valse til italiensk underholdningsmusik. Dog ligger hendes hjerte mest i den klassiske verden.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

ISA & Her Band Fra den internationale jazzscene … og nu til Bakkegårdens

Entrepris: 225 kr. Hovedret: Fyldt svinemørbrad m. flødekartofler. 90 kr. Dessert: Pærer m. is og myntechokolade. 25 kr. Efter i årevis at have optrådt i hele Sydøstasien og på de mest tjekkede scener i Europa – i Paris, Madrid og London, har Isa nu base i Danmark. Isa har en stor passion for at nyfortolke klassikere som Dinah Washington, Nina Simone og Sarah Vaughan og giver dermed nyt liv til de gamle jazzsange. Isas melodiske og skønne toner forkæler publikum endnu mere, når de smelter sammen med musikken fra hendes jazzband.


Café Bakkegården Fredag den 22. marts kl. 18.30

En aften med Morten Øberg og Svetlana Prip

En varieret koncert med fokus på de stærke melodier og inspireret sammenspil

violin, bratsch og harmonika. Der spilles sammen hver onsdag i strygerensemblet.

Mød os på: - mail@bakkegaardensmusikskole.dk - www.bakkegaardensmusikskole.dk - Telf.: 6088 1682 - skoleleder Ellen Hansen

Entrepris: 150 kr. Hovedret: Forloren hare med salat. 90 kr. Dessert: Brownie med is. 25 kr. Morten Øberg (saxofon og basklarinet) og Svetlana Prip (klaver) præsenterer et program, der forener nogle af de bedste elementer fra det klassiske repertoire med en mere rytmisk og improvisatorisk tilgang til musikken. Koncerten bevæger sig gennem arrangementer af danske sange, herunder Carl Nielsens smukke melodier, til nye udgaver af Duke Ellingtons musik - fra klassiske værker til mere jazzede kompositioner. Samarbejdet mellem Morten Øberg og Svetlana Prip vil være kendt fra Hjallese Kirke.

Morten Øberg: saxofon, klarinet og fløjte Professionel musiker siden 1988. Har desuden medvirket i en lang række musikforestillinger på bl.a. Odense Teater og Fredericia Teater. Lektor ved Det Jyske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium. Svetlana Prip: piano Født i Rusland bosiddende i Danmark siden 2000. Solistuddannelse som pianist ved konservatoriet i Rusland. Senere organistuddannelse i Danmark. Akkompagnatør i opera-, ballet- og teatersammenhæng. Spiller koncerter både som solist og akkompagnatør. Desuden fastansat som organist og korleder ved Hjallese Kirke i Odense.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Aktuelt Nyhed! - Coach i Højby Daniella Kofoed bor i Højby og er uddannet på Master niveau. Vil du have det liv du drømmer om? Jeg kan hjælpe dig til at bryde dine uhensigtsmæssige mønstre, så du får det liv du drømmer om. Jeg ser dig hvor du er lige nu, og via samtaler og metoder, hjælper jeg dig til, at du får det liv, du drømmer om. Jeg guider dig hele vejen. Jeg er kendt for hurtigt at finde ind til kernen i dit problem. Jeg finder ind til både dit problem, men også dine styrker. Jeg er nærværende og “slipper dig ikke”, før du er helt klar. Jeg tilpasser coachingen til DIG og giver dig det, DU mangler i det liv. I vores liv, oplever vi ofte modgang, det kan være krise, sygdom, mangel på selvværd, konflikter, problemer i forholdet, vægttab, eller vi kan ikke mestre “den svære samtale”.

Vi sidder fast i vores egne mønstre. MEN jeg kan hjælpe dig! Kontakt mig for, at høre mere: daniellakofoed@outlook.com eller 28 43 77 99. Du kan også tjekke min facebook side: Kofoedcoaching.

DANFOSS LINK MED 5 TERMOSTATER KUN 5.499,-

INKL. MOMS OG INSTALLATION DANSK VVS & KLIMA ∙ +45 50 777 999 ∙ WWW.DVK.AS 22

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Daniella Kofoed


Højby Bridgeklub SuperBrugsen Cup Højby Bridgeklubs SuperBrugsen Cup blev afviklet i vanlig stil den 10. februar. I et stykke tid var vi i tvivl om, om der meldte sig nok spillere. Men pludselig væltede det ind med tilmeldinger, så vi kom op på de 144, vi havde sat som max. antal. Rigtig dejligt, når klubben inviterer, at der er opbakning. Rico Hemberg var som sædvanlig kompetent turneringsleder. Det er mange spillere at servicere, men Rico har jo prøvet det før, og alt forløb fint. Vi spillede i 6 rækker. Vinderne blev: Blå række: Finn Pedersen og Jens Kjeldsen Rød række: Jørgen Langvaad-Madsen og Svend Holm-Larsen Hvid række: Karen Larsen og Inge Viborg Grøn række: Tage Jensen og Inge Jensen Orange række: Annelise Roed Hansen og Hans Jørgen Hansen. Salens højeste score. SuperBrugsen sponsorerede alle de dejlige flasker, som blev vundet. Stor tak til SuperBrugsen! Support El En del af klubbens medlemmer har tilmeldt sig Support El. Hvis der skulle være nogen, som endnu ikke er tilmeldt, kan jeg varmt anbefa-

le det. Det er bare at sige det til turneringslederen eller til bestyrelsen, så skal I nok blive tilmeldt. I kan læse mere om Support El under Højby S&G’s Sponsorforening. I år får klubben 1057 kr. fra Support El. Stor tak for det! Generalforsamling Generalforsamlingen bliver i år onsdag den 24. april. Der kommer opslag med dagsorden på holdene og på klubbens hjemmeside, www. bridge.dk/4521. Ungdomsbridge Klubbens tiltag med at forsøge at få unge mennesker til at spille blev desværre ikke til noget. Der meldte sig kun to til holdet. Vi kan kun opfordre de to interesserede til at holde sig orienteret på nettet. Der er jævnligt tilbud om bridge for unge.

Annelise Roed Hansen og Hans Jørgen Hansen. Vinderne med salens højeste score vandt hver en flot kurv.

Sommerbridge Næste Højby Nyt udkommer først midt i maj. Derfor inviterer vi allerede nu til det. Vi spiller tirsdag i maj, juni og august i de uger, hvor skolen er åben. Hold øje med det på hjemmesiden. Som noget nyt vil vi i år køre med tilmelding gennem et system, som klubben har købt: Mbridge. I skal nok få udførlig vejledning på hjemmesiden. Vibeke Alrø Formand Højby Bridgeklub

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Lokalhistorisk Arkiv Af. Kurt Hedemand, Højby lokalhistorisk arkiv

Højby station Før & Nu

Højby Station 1876 - Højby Lokalhistorisk Forening Jernbanestationsbygningen blev nedrevet juni 2002, og i den forbindelse skrev PaulGeorg Pedersen, daværende formand for Højby Lokalhistoriske Arkiv følgende historiske artikel om tilblivelse af dette enorme lokale projekt. Det hele startede med, at baron Bille Brahe på Egeskov sammen med en række kendte personer på Midt- og Sydfyn indbød til et møde på Kværndrup Kro den 9. december 1872, hvor ingeniørfirmaet English og Hanssen, der tidligere havde bygget gasværker i flere byer, fremlagde en plan. Firmaet havde på det tidspunkt allerede søgt om koncessionstilladelse på anlæggelse af Odense-Svendborgbanen. Samtidig bekræftede indenrigsministeriet, at regeringen ville forelægge Rigsdagen lovforslaget om en OdenseSvendborgbane samt yde et tilskud på 40.000 rigsdaler pr. banemil. Fra arrangørernes side havde man ventet almindelig opbakning til planen, der 24

havde været fremme i nogle år, men især fra Svendborg var man meget afvisende og nervøse for planens gennemførelse. Fra Odense var så godt som ingen mødt op, og da der kom stærke udfald mod byen, var der ingen til at svare på disse kraftige angreb. Resultatet af dette møde blev, at kancelliråd Borch tog affære. Han foreslog, at der i Odense blev nedsat et udvalg til at varetage byens interesser i jernbanesagen. Byrådet kontaktede nogle af de mest fremtrædende og indflydelsesrige personligheder i byen, og af deres midte blev et udvalg bestående af baron Bille Brahe fra Egeskov, etatsråd Koch, højesteretssagfører Octavius Hansen og apoteker Lotze valgt. Disse henvendte sig til lederen af statsbanes banetjeneste på Fyn, ingeniør S.B.V.Dyhr, for at bede denne om teknisk assistance, noget han var mere end villig til. Ingeniør Dyhr og en kollega foretog i løbet af 10 dage en udstikning af linjeføringen i juli måned 1873.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Odense-udvalget afbrød i februar alle forhandlinger med ingeniørfirmaet English og Hanssen samt endvidere en baron Gedalias, der på det sidste var blevet sat på opgaven, da han havde erfaringer med bygningen af baner rundt omkring. Denne Gedalias var imidlertid netop gået konkurs som følge af de tab han havde lidt under bygningen af banen mellem Roskilde og Kalundborg. Stærkt tilskyndet af ingeniør Dyhr besluttede man sig efter nogen tøven til selv at bygge banen. Den oprindelige linjeføring udstykket af Dyhr (kaldet linje A), blev ændret efter en henvendelse fra sognerådsformand Klaus Berntsen i Højby som talsmand for beboerne øst for denne linje

mellem Odense og Ringe, så den fik det forløb, vi kender i dag (kaldet linje B), hvilket betød, at banen kom igennem Højby, der for øvrigt er den eneste landsby på hele strækningen, hvor stationen ligger lige midt i byen. Udvalget havde intet imod en ændring af linjeføringen mellem Odense og Ringe, så efter at Dyhr havde udarbejdet et nyt forslag (kaldet linje B), blev det den 26. marts 1874 sendt til høring og afstemning i kommuner og blandt private på Fyn, Tåsinge og Langeland. Det blev bekendtgjort, at den linjeføring (A eller B), der tegnede sig for fleste aktier, ville blive foretrukket.

Desværre - af pladsmæssige grunde må artiklen om Højby Station deles i to - så I får fortsættelsen i næste nr. af Højby Nyt. Red.

Generalforsamling i Lokalhistorisk Arkiv 2019

Afholdes mandag den 29. april kl. 19.30 i Højby Sognehus. - Dagsorden udsendes til medlemmerne medio marts mdr. – Sammen med kontingentopkrævningen. - m.v.h. Bestyrelsen

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 8.3-11.5. Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra kl. 10–12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Mandag den 1. april kl. 12.30-16 Banko Mandag den 8. april kl. 13-16 Underholdning Visens Skibskulingsårkæster vil underholde med musik og historie. Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40,00. Tilmelding senest d. 1. april i Mandagscaféen. Mandag den 15. april Påskeuge. Kun åbent om formiddagen. Mandag den 29. april kl. 13-16 Underholdning Nyborg Marineforenings Mandskor underholder med maritime sange. Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding senest d. 5. april i Mandagscaféen. Mandag den 6. maj kl. 12.30-16. Banko Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30–11.30: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal.

Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Gåture Tirsdage kl. 9.30-11. Mødested: Ved det gamle Aldi. GÅ-GRUPPEN består i bedste stil. Vi bliver flere og flere. Normalt er vi mellem 20 og 25 – alt efter vejret, men vi har en enkelt gang været oppe på hele 28 personer. Vi går stadigvæk i 2 grupper, og det fungerer fint. Kom og vær med på et af holdene. Svømning Vi har et hold med motion/ hyggesvømning hver fredag kl. 8 frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Bordtennis Vi spiller hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, står for aktiviteten. Bilture Hver søndag kl. 13.30 kører vi en biltur. Vi er en lille gruppe, men vi kan sagtens være flere endnu. Så mød bare op. Vi har det hygge-

ligt, nyder naturen eller ser udstillinger. Yderligere information: Henvend dig til Svend Aage Clausen tlf. 24 66 06 10.

Madholdene. Hold 1: 2.4. og 7.5. Hold 2: 9.4. Hold 3: 16.4. Eva Carlsen, tlf. 27 51 97 45

EDB PC-hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller IPad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC-hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC. Hjælp er gratis for medlemmer. Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Ove Frank, tlf. 28 71 81 31 Bent Kirkmand, tlf. 51 22 68 12

Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 3.4. Lindved Åsti, 15 km 10.4. Bøgebladet, 15 km 17.4. Sdr. Højrup, 20 km 24.4. Kohave Skoven, 15 km 1.5. Birkum Mose, 15 km 8.5. Schæferhundebanen, 15 km I marts er der ikke fastlagt ture. Vi mødes som sædvanlig, og de fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen. Mød op, vi har det afslappet og hyggeligt og får samtidig ny energi på en god måde. Svend Aage Clausen tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup, tlf. 29 12 86 01 Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 14.3. Åstien-Hjallese-Skovsøen, kl. 13, 25 km 21. 3. Birkum Mose, kl. 13, 25 km 28.3. Lindved Å Sti kl. 13, 25 km 4.4. Tietgenbyen, kl. 13, 25 km 11.4. Port Arthur, kl. 13, 25 km 18.4. Ingen tur 25.4. Odense Havn, kl. 13, 25 km 2.5. Selleberg, kl. 13, 25 km 9. 5. Ringe Sø, kl. 13, 25 km Poul Erik Rasmussen, tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Kirken Forårets minikonfirmandforløb Så er det snart tid til forårets minikonfirmandforløb i Højby Kirke. Har du et barn eller barnebarn i 3. klasse på Højby Friskole, så prik til ham/ hende og hør, om han/hun vil være med – man behøver ikke at være døbt for at deltage.

Det bliver et kompakt forløb, der foregår henover én weekend d. 10.-12. maj. Det bliver super sjovt og lærerigt, med historier, aktiviteter og lege! Hvis I har nogen spørgsmål kan I henvende jer på mail perpr@km.dk. Pernille Præstegaard

Kirken – varmeprojekt – siden sidst – Hen over jul og nytår er kirkerummet blevet udtørret med byggevarme og udsugning. Loft og vægge er herefter kalket adskillige gange for at udligne de ret omfattende reparationer efter løst puds. Vi har ingen kalkmalerier. Fugtighed og temperatur overvåges nøje, og VVS har etableret varmesløjfe. Kirkebænkene er til behandling på malerværkstedet. Menighedsrådet har, efter konservators kyndige farvevejledning, valgt hyndestof til de grønne kirkebænke. Farven bliver varm gullig. Samme stof monteres på stolesæderne, og menighedsrådet har valgt en let og stabelbar stol med armlæn i oliebehandlet egetræ. End26

videre har Menighedsrådet, igen efter konservators oplæg, valgt stof til knæfald: Grøn special/nordlys, der trækker den grønne bænkfarve med op i koret. Og til alterbord: Rødbrun, som matcher altermaleri, prædikestolens træ og teglgulvet. Tømrerne har udlagt strøer til det nye egetræsgulv under kirkebænkene, og rørføring VVS + kabelføring til El, AV samt teleslynge (til høreapparatbrugere) er i fuld gang. Kirken forventes genåbnet Palmesøndag 14.4.2019. (fortsættelse følger i næste Højby Nyt). Marie Egeskov Formand Højby Kirkes Menighedsråd

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Af Birgit Samsing

Salmesangsaften

Kom og vær med når Martin Lysholm Hornstrup besøger Højby Kirke. Martin Hornstrup har gennem sine 11 år som organist i Gellerup Kirke i Aarhus Vest beskæftiget sig indgående med salmesang og salmefornyelse. Han er aktiv i netværket ’Syng Nyt’ der står bag bl.a. salmebogstillægget ‘100 salmer’ og Salmedatabasen. Denne aften skal vi synge en masse salmer sammen - både nye og gamle - og gennem salme-

sangen sætte fokus på årstiden, tiden i kirkeåret og det at være menneske og kristen i vores samtid. Martin Hornstrup har et smittende engagement og formidler både nye og gamle salmer, så det er let at synge med. Undervejs vil der være kaffe og kage. Foredraget finder sted onsdag d. 27. marts kl. 19.3021.00 i Højby Kirkes Sognehus.


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE M a r ts 2 01 9  3. kl. 11.00

v. GD

Gudstjeneste ................................................ Fastelavn ....................... Matt 3,13-17

 10. kl. 11.00

v. GD

Gudstjeneste ................................................ 1. søn. i fasten ............... Matt 4,1-11

 17. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ 2. søn. i fasten ............... Matt 15,21-28

 24. kl. 17.00

v. CA

Syng-dig-glad gudstjeneste

 31. kl. 11.00

v. GD

A p ri l 20 1 9  7. kl. 11.00

v. AAa Gudstjeneste ................................................ Mariæ Bebudelsesdag .... Luk 1,26-38

 14. kl. 11.00

v. CA

Efterfølgende kirkefrokost Gudstjeneste ................................................ Midfaste søndag ............ Joh 6,1-15

Gudstjeneste ................................................ Palmesøndag ................. Matt 21,1-9 Efterfølgende kirkefrokost

 18. kl. 19.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ Skærtorsdag ................... Matt 26,17-30

 19. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ................................................ Langfredag ..................... Mark 15, 20-39

 21. kl. 11.00

v. GD

 27. kl. 9.30 + 11.15

Gudstjeneste ................................................ Påskedag ....................... Mark 16,1-8 Konfirmation Højby Skole 8.a

 28. kl. 11.00

v. GD

Gudstjeneste ................................................ 1. søn. eft. påske ............ Joh 20,19-31

 28. kl. 17.00

v. CA

Syng-dig-glad gudstjeneste Efterfølgende kirkefrokost

CA = Carsten Andreassen, GD = Gabriella Dahm, AAa = Anders Aastrup

HØJBY

På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer OBS! Gudstjenesterne afholdes i Sognehuset, indtil kirken genåbner.

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 2012 9302

Honning er fantastisk. Vi har flere slags honning, hvor smag og farve er forskellige, alt efter hvilke blomster bierne har besøgt. Men det er dansk honning fra Lindved. Betal med MobilePay. 2125 3992

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


HØJBY C NYT BOLIGPROJEKT

- Boliger udlejes á 80 m2 og 100m2 Kontakt: www.lkd.dk Indflytning fra 1. januar 2020

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

28

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Af Lone Videsen

Fitness

Højby Fitness vil gerne takke alle der deltog ved vor 10 års jubilæum søndag d. 27. januar. Samme dag var Højby Fitness en del af TRY FITNESSDAY, som var i DGI regi, ”Bevæg dig for livet”, og dermed landsdækkende. Det var helt igennem en forrygende dag med besøg af nuværende, og nye medlemmer, som kunne prøve for-

skellige aktiviteter i løbet af dagen under kyndig vejledning af vore instruktører. Vi havde lodtrækning, snacks, lidt til halsen og gratis indmeldelse v./ medlemsskaber på dagen. Vi kunne også på dagen med stolthed vise vore nye maskiner frem. Vi havde f.eks. besøg af Nordfyns Højskole, som stillede med 10-12 unge elever fra hele verden, som ivrigt, og med rette, fik sved på panden, da de prøvede vore events på dagen. Vi vil hermed sige alle vore besøgende og hjælpere, en stor TAK for deltagelse på dagen.

Sporten

Højby Fitness søger en instruktør Er det DIG, vi leder efter? Højby Fitness er en 10 år gammel forening med adresse i Højby Hallerne * Vi har ca. 400 medlemmer – unge som ældre * Vi har gode faciliteter og mange glade medlemmer i et godt foreningsmiljø * Vi har et godt team af dygtige instruktører, som du vil komme til at arbejde sammen med.

arbejdsopgaver på dine vagter. Du vil møde en masse glade og tilfredse medlemmer i et center, hvor der er plads til alle. Vi håber, at vi har vakt din interesse for at få mere at vide, og evt. blive en del af Højby Fitness. Kontakt venligst: Fitnessansvarlig Charlotte Sivert Pedersen på mail sivert@hojbymail.dk

Brænder du for at være en del af et team af gode instruktører – er du min. 25 år – du har måske været instruktør før… ellers sørger vi for din uddannelse. Du vil komme til at instruere nye medlemmer i brug af maskiner, træningspas, give gode fif til det enkelte medlem, og varetage andre

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael S. Jensen

Tennis Forårsklargøring af Højby S&G’s tennisbaner Forårsklargøring af banerne Kalenderen siger marts – den første forårsmåned. Det kan virke tidligt, men vi skal faktisk allerede nu til at tænke på forårsklargøringen af banerne. De sidste par år har vi haft rigtig gode baner, og det skulle vi gerne blive ved med at have. Årsagen til, at vi har hårde og fine baner, ligger primært i det arbejde, der bliver gjort inden sæsonen, men også den løbende vedligeholdelse (bl.a. fejning og vanding af banerne inden du spiller) har stor betydning. Vi har som sædvanlig brug for nogle hjælpende hænder lørdag den 15. april. Hvis vi er nok, plejer vi at kunne få lagt nyt grus på en enkelt dag. Derefter skal der så tromles og vandes, så vi kan få nogle rigtig gode baner hele sæsonen. Har du mulighed for at bidrage med et par timer, så send en mail til Michael Jensen på michaels@jensen. mail.dk. Klubaften Onsdag den 24.4. kl. 19 afholder tennisafdelingen klubaften på tennisbanerne, hvor der er mulighed for indmeldelse og tilmelding til DGI’s tomandsturnering. Har du ikke mulighed for at møde op, kan du blive indmeldt hos Michael Jensen, Hestehøjvej 4, telefon 23 43 33 31.

bare op, så sammensætter vi doublekonstellationer på dagen. DGI’s holdturnering (for 2-mandshold og 4-mandshold) Mange medlemmer har efterhånden benyttet sig af tilbuddet om at deltage i DGI’s tomandsturnering på Fyn, og det er der kommet mange gode tenniskampe og timer ud af. Højby har i flere år været godt repræsenteret. Kort fortalt fungerer det således, at du finder en eller tre makkere, og I tilmelder jer i en række. Derefter laver DGI en turneringsplan, hvor I får tildelt bestemte uger til at spille mod de andre hold i jeres række/pulje. Der er typisk 2-3 kampe i foråret og 2-3 kampe i efteråret – selvfølgelig alt efter, hvor mange der er tilmeldt i den pågældende række. En kamp for 2-mandshold består af 2 singler og 1 double. En kamp for 4-mandshold består af 4 herresingler + 2 herredoubler eller 1 herredouble + 1 damedouble + 2 mixdoubler. Tennisafdelingen betaler tilmeldingsgebyret. Tilmeldingsfristen er den 25. april. Kontakt Michael Jensen, telefon 23 43 33 31, hvis du ikke er tilmeldt endnu. Tennishilsner Michael Jensen

Doubleaften Der vil også i den kommende sæson være doubleaften hver anden torsdag kl. 19-21. Alle er velkomne. Man møder 30

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Industrivej 7 5792 Årslev. Telf. 23 35 88 17


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne Gæsteskydning Her i årets første måneder har Højby Skytteforening haft besøg af flere gæster udefra. Der har været en skoleklasse, et håndboldhold og en herreklub. Alle havde booket en gæsteskydning hos os. Aftenen starter typisk med en kort gennemgang af Højby Skytteforenings historie, som starter i år 1866. Efter historien går man på skydebanen og skyder med rifler. Derefter er der gennemgang af resultaterne. Hvorfor har nogen skudt bedre end andre, og hvad betyder vejrtrækning og benstillingen for skydningen. Nu er der så en kort pause, for at man kan nyde noget kage, slik eller noget helt andet. Efter pausen går alle skytter igen på banen, denne gang skal der skydes med pistoler, en disciplin som volder mange skytter store problemer. Bagefter er der igen gennemsyn af skiver. Aftenen slutter med en præmieoverrækkelse og tak for i dag. Se mere om priser og booking af en gæsteskydning på Højby Skytteforenings hjemmeside

et supergodt kammeratskab og nyder hinandens forskellige synspunkter og bidrager med ny viden til alle på kryds af aldersgrænser og etnisk baggrund. Så kom og besøg os. Der vil være mulighed for at prøve salonriffel og luftpistol samt luftgevær. Alt sammen under kyndig vejledning af instruktørerne og under sikkerhedsmæssigt trygge rammer. Om du er 8 eller 80 år – pige eller dreng – mand eller kvinde, så er der plads til jer i Højby Skytteforening. Husk, første gang du besøger Højby Skytteforening, skyder du første serie på 25 skud gratis.

Sommerskydning Selvom kalenderen siger marts, så er det tid at begynde at tænke på Højby Skytteforenings sommerskydning, som foregår i Skallebølle Skydecenter. Her er der mulighed for at skyde duelskydning på 25 m med pistol, og med riflerne skyder vi på 50, 200 og 300 m.

Vi mødes i klubben og kører samlet derud, skyder og hygger os, og kører sammen hjem igen Sommerskydningen foregår typisk fra maj til september og afsluttes med et danmarksmesterskab Tilmelding til Lars Christiansen, tlf. 22 30 06 38 inden skydning udendørs

Hvad laver du om torsdagen? Ja, det spørger Højby Skytteforening dig om. Hvis du ikke ved, hvad du skal lave mellem kl. 18.30 og 20.30, så kig ned i vores topmoderne 15 m skydebane under Højby Skole. Her vil du blive mødt af en flok af glade medlemmer og hjælpsomme instruktører, som alle brænder for skydning og alle dens facetter. Vi har

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Sporten

Fodbold NYHED - BHD Ligaen

Senior fodbold i Højby S&G

Et samarbejde mellem BBB, Dalum og Højby for U13 piger Samarbejdet handler om at danne en turnering, hvor målet er at alle spillere får en række lige kampe. Pigerne skal naturligvis kæmpe benhårdt, men optimalt set aldrig få en sejr på mere end et enkelt eller to mål. Vi har prioriteret nærhed, så ingen klub ligger længere end 15 minutter væk, og ligeledes har vi valgt hverdagsaftener, da vi erfaringsmæssigt har flest spillere til rådighed der.

Hej derude i Højby området! Herre senior afdelingen er startet op med udendørstræningen (fra d. 19. januar), og på trods af vanskelige forhold vejrmæssigt har spillerne siden holdt ved, så der er en god flok spillere, der træner. Vi har pt. et serie 2 og serie 3 hold, og de spillere, som træner (mest fra serie 3 holdet), viser en super god indstilling og brænder for at få truppen bygget op igen, efter der har været en afvanding af spillere. Klubben, træneren og spillertruppen forsøger om at få skabt et socialt åndehul, hvor man gerne må gå til stålet til træning og i kamp, mens der hygges i omklædningsrummet og i klubhuset. Det første sociale tiltag bliver en rafleturnering, som vi starter op torsdag d. 28. februar efter træning. Vi vil gerne skabe en hyggelig stemning omkring holdene for derigennem at bringe glæden ved at komme i klubben. Ved starten af forårssæsonen ligger begge hold i den tunge ende af tabellen, men vi kæmper for at

Vi har spillet et indendørsstævne for at pigerne kunne møde hinanden, inden uden-

32

dørssæsonen går i gang. 6 veloplagte hold mødte hinanden i 2 puljer med efterfølgende gruppefinaler. Alle kæmpede forrygende, og fra dommertårnet var det en fornøjelse at opleve mange tætte kampe. Ingen kamp blev vundet med mere end 2 overskydende mål trods en kamplængde på 7 minutter i de indledende kampe og 10 minutter i finalerne. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med udendørssæsonen I kan følge med på vores hjemmeside: www.planetjorden.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

komme over stregen – det er i hvert fald målsætningen at få endnu en sæson i hhv. serie 2 og 3. Opstarten byder på 6 træningskampe, hvor der i skrivende stund er 3 kampe tilbage inden sæsonstart: • Hjemmebane lørdag d. 9. marts kl. 14 imod ØB (spilles på grus i Højby). • Udebane lørdag d. 18. marts kl. 15 imod BBB (deres kunst). • Hjemmebane lørdag d. 23. marts kl. 12 imod Journeventus (spilles på grus i Højby). Personligt er jeg ny træner i Højby, men jeg har været træner siden 1989 og har trænet alt lige fra U12 til herre senior. Jeg har ligeledes taget diverse kurser til og med B-Licensen, som jeg vedligeholder med div. kurser/ seminarer. Vi vil meget gerne vil have endnu flere spillere i gang, så I er hjerteligt velkommen til at komme forbi, når vi træner tirsdag og torsdag kl. 18.30– 20. Forhåbentlig ses vi!!! Med venlig hilsen Finn Andersen (Træner)


Sporten

Sporten

U9-U11 pige fodbold Vi er nu 12 piger på vores hold, og er i fuld gang med at spille en masse fodbold. Vi træner i hallen hver fredag, hvor vi øver os i at spille indendørs fodbold. Vi har også været til et par stævner, hvor vi fik prøvet kræfter med at spille kamp mod andre hold. Vejret er nu blevet så godt, at vi er startet udendørs om onsdagen. Vi starter med en lille løbetur, og spiller deref-

ter en masse bold. Men vi kunne altså godt tænke os at blive lidt flere, så hvis du har lyst eller kender nogle der kunne tænke sig at prøve kræfter med fodbold, er alle meget velkomne i hallen fredag kl. 17 eller onsdag ved Multi-banen kl. 16.30. Ved spørgsmål kontakt Maria (holdleder) på mail: maria.skovsgaard@gmail.com

Sporten

Af Leo Sørensen

Badminton 2019 - vi er nu midt i sidste halvsæson, og vi har allerede haft rigtig mange spændende kampe. Såfremt der stadig er nogle derude, som ikke er kommet i gang med at dyrke denne spændende ketchersport, så har vi plads til enkelte på vores fællestræning, samt på vores tirsdagshold. Se vores hjemmeside: https://badminton. hojby-sg-fyn.dk. Stillingen lige nu: Senior Højby S&G 1. Kval. - 5+3 Pulje 1 har en 2. plads Højby S&G 2. SEN 4+2 B Pulje 2 har en 5. plads Senior 40+ Højby S&G 1. 40+ 4+2 C Pulje 1 ligger på 2. plads Højby S&G 2 40+ Hr - A Pulje 1 har en 4. plads Højby S&G 2. 40+ Hr - A Pulje 2 ligger på en 2. plads Ungdomsafdelingen. Vi har i år tilmeldt 2 hold til turnering, og her går det rigtig godt se nedenstående.

Pigefodbold i Højby

Højby S&G 1 U11D -4 Spillere Pulje 1 Har en 6. plads

Vi er efterhånden blevet så mange piger, at vi nu laver 2 hold. Et hold med U14 piger og et hold med U13 piger. Dog vil vi gerne have lidt flere piger til U14 holdet, så er du pige og går i 7. eller 8. klasse, så kom og prøv fodbold med os. Vi er mange nybegyndere, så har du ikke spillet fodbold før, så er det ikke noget problem. Og vi er RIGTIG gode til, at tage imod nye piger, og vi laver nogle gode sociale arrangementer sammen.

Højby S&G 1 U15D -4 Spillere Pulje 1 ligger på en 1. plads

Pt. træner vi udendørs mandag fra 17.30 - 18.30 og indendørs fredag fra 18.00 - 19.00 Når vi går udenfor ca. 1. april, træner vi mandag og onsdag 17.00 - 18.30

Vi i ungdomsafdelingen lægger meget vægt på, at alle får noget ud af træningen, og samtidig har det sjovt. De helt små lærer stadig at holde rigtigt på ketsjeren og de mere erfarne lærer teknikken i grundslagene samt lidt mere avanceret taktik. Vi planlægger et Natminton og et Monradstævne så der er nok at glæde sig til. Vi deltager selvfølgelig også i diverse stævner og det er mit indtryk, at de unge mennesker går op i det med liv og sjæl. Der er stadig ledige pladser, så mød op på vores træningsdage og se, om det er noget for dig. Se tiderne på vores hjemmeside: http:// badminton.hojby-sg-fyn. dk. Vores Miniton hold (barn U9 og forældre) går også rigtig godt. Vi hygger os og laver en masse ballade. Har du lyst til at have det sjovt sammen med dit barn, så kom op i hallen og vær med tirsdag fra kl. 17. Det er også nu, vi skal annoncere vores klubmesterskab, der afholdes den 23. marts kl. 9. Husk at melde dig til ved Søren Lund, tlf. 40 33 27 08. Ungdomsspillerne skal melde sig til deres træner. Sidste arrangement er vores afslutningsstævne den 29. april. Der bliver hængt en tilmeldingsliste op i hallen 1. uge i april.

Vil du vide mere, så kontakt Holdleder Daniella Kofoed på 28 43 77 99.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K. Larsen

Energi Fyn Support El Mandag den 18. februar var en god dag. Der kom Energi Fyn Support El nemlig forbi Højby S&G med en check på ikke mindre end 34.958 kr. Der skal fra sponsorudvalget først og fremmest lyde en kæmpe stor tak til Energi Fyn for det flotte sponsorat, men sandelig også til alle de husstande i Højby, som støtter op om Højby S&G´s projekt med support El. Kære læsere, der er pt. ca. 450 husstande ud af 2500 i Højby, der har meldt sig ind i Energi Fyn Support El. Højby S&G vil i den nærmeste fremtid sætte alle kræfter ind på at få flere til at melde sig ind i Support El, og vi håber med synliggørelsen af denne flotte check, at vi alle, både medlemmer og bestyrelser i Højby S&G ved fælles hjælp kan øge beløbet med 50 % til næste års regnskab. God kamp til alle! Her kommer lidt information om, hvordan du melder dig ind i Support El, og hvem der betaler. Først og fremmest: Støt Højby S&G. Hvis du gerne vil støtte Højby S&G, skal du vælge Fynsk Support El. Energi Fyn giver 2 øre pr. kWh, du bruger, til os. Du bliver "sponsor"- men uden at skulle have penge op af lommen - Energi Fyn betaler!

34

Hvorfor modtager jeg fortsat en regning fra mit netselskab? Alle el-forbrugere modtager en regning fra deres net-selskab og en regning fra deres el-leverandør, når de køber strøm. Net-selskabet er forpligtet til at opkræve afgifter til staten, ligesom afgifter til drift af elnettet også opkræves af net selskabet. Kan alle købe strøm fra Energi Fyn? Alle har mulighed for at købe strøm fra Energi Fyn. Vi kan levere strøm i hele Danmark. Det er ganske nemt at tilmelde sig på vores hjemmeside, eller ved at ringe til vores kundeservice.

Skal jeg betale abonnement for Fynsk Support El? Alle el-leverandører opkræver et abonnement. Hos Energi Fyn koster det kr. 120,00 om året for Fynsk Support El, og vi er blandt de billigste i Danmark.

Kan jeg få Fynsk Support El, hvis jeg er kunde hos Energi Fyn i dag? Hvis du allerede er kunde ved Energi Fyn, så kan du naturligvis også få Fynsk Support El ved at tilmelde dig på www.fynsksupportEl.dk. Der kan være tilfælde, hvor din eksisterende kontrakt skal udløbe, førend du kan tegne en ny aftale.

Hvordan får klubben/foreningen mit sponsorat? Sponsoratet vil komme til udbetaling i februar måned året efter optjeningsåret.

Skal jeg være medlem af en klub/forening for at købe Fynsk Support El? Alle kan købe Fynsk Support El. Det eneste krav er, at den klub/forening du ønsker at støtte, har lavet en samarbejdsaftale med Energi Fyn. Skal jeg betale mere for Fynsk Support El, når min klub/forening modtager 2 øre pr. kWh? Fynsk Support El afregnes med her-og-nu prisen på elmarkedet. Prisen varierer måned for måned – og du er altid sikret den aktuelle markedspris. Det er Energi Fyn, der betaler tilskuddet på de 2 øre pr. kWh.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Julekalender Nej det er ikke sætternissen der er på spil, men Sponsorudvalget under Højby S&G vil hermed rette en stor tak til vores nye samarbejdspartner samt hovedsponsor til årets julekalender med et gavekort på 4000 kr. Nemlig Gislev Rejser. Gislev Rejser er ét af Danmarks største rejsebureauer. Cirka 50.000 kunder rejser med dem hvert år. Det er blandt andet derfor, at de er blevet kåret til Danmarks bedste arrangør af busrejser fire gange i træk. Hos Gislev Rejser har passion for verden og rejsefæl-

lesskabet været drivkraften i deres søgen mod nye rejsemål og rejseformer i mere end 70 år. Uanset om rejsen er med fly, bus eller skib, så er fællesskab og delte oplevelser i deres fokus. Deres dygtige og erfarne rejseledere har altid været vigtige for udbyttet af rejsen - og nu er Højby S&G så også kommet med på rejsen Vinderen af gavekortet på de 4000 kr. er fundet – modtageren ønsker at være anonym, hvilket vi selvfølgelig respekterer. Højby S&G Sponsorudvalg ønsker jer: god rejse ! Nye sponsorer Det er med glæde i stemmen, at Højby S&G sponsorudvalg kan byde vores 3 nye sponsorer velkommen nemlig: • Hjallese Bilsyn • Allerup privatpasningsordning • Killevippen – en Rudolf Steiner vuggestue og børnehave Støt vores sponsorer – De støtter os! Telt og toiletvogn udlejning Højby S&G sponsorudvalg har teltet til konfirmation, bryllup, fødselsdag, reception, studentergilde og meget mere. Teltet er et lækkert lyst telt i PVC og med buede vinduer monteret på et kraftigt stålstel Indgang i teltet kan placeres efter ønske. Ligeledes er teltet en yderst fleksibel løsning hvad angår telte. Længden er variabel og springer således i 3 meters sektioner Lejen dækker en dags brug opstilles på samme dag og nedtages efterfølgende morgen eller efter nærmere aftale.


Højby S&G's sponsorudvalg Telt 6X3 m. med gulv 2000,- kr. Telt 6X6 m. med gulv 2500,- kr. Telt 6X9 m. med gulv 3000,- kr. Se venligst mere om udlejning og betingelser på spon sorudvalgets hjemmeside Toiletvogn Er uheldet ude, skal I have nyt badeværelse eller holde fest, så kan Højby S&G sponsorudvalg hjælpe med en toiletvogn.

Vores toiletvogn indeholder 2 separate toiletrum med håndvaske. Den kan stå i haven eller på vejen, da den ikke skal tilsluttes kloak, den har en indbygget spildevandstank. Der er også mulighed for strømtilslutning, således at det giver mulighed for brug af lys og varme i vognen

Fastelavnsfest den 2. marts - igen en succes - Fantasien er stor i Højby!

SAMME EJER SIDEN 1999 VI VÆRDSÆTTER HYGIEJNE, KVALITET OG GOD SERVICE!

Pizza & Kebabhus

Svendborgvej 323 - 5260 Odense S - Højby

Tlf. 65 95 92 95 Åbningstider:

Alle dage 15:00 til 22:00 Sidste bestilling 21:45

Bestil online på: www.pizzaløg.dk Vi bringer meget gerne din mad til dig. Udbringning 25 kr. www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Tid 09:00 09:05 09:30 09:45 09:55 10:20 10:30 10:50 11:05 11:30 11:40 11:45 12:00 12:15 12:30 12:40 13:00 13:25 13:50 14:05 14:10 14:20 14:45 15:05 15:20 15:40 16:05 16:30 16:42 17:07 17:12 17:27 17:52 18:07 18:32

36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk 29 19 25 20 28 26 50 24 10 40 25 36 25 55 72 25 24 28 82 33 40

De boblende tøser Junior Rytme Springpiger Showdance 7-10 klasse De flyvende tøser Juniorspringhold Bernsholdet Bellinge Juniorhold Højby Rope Skipping Team Videregående Mixspringhold Fraugde Spring & Parkour Broby junior-mix OGF Sports Acro team Højby Mini Mix Midtfyns Efterskole Turbospring OGF Juniorhold Devils Dancesquad Minimix 4.-6. kl. OGF Opvisningspiger Tumbling Team Fyn Tak for i dag

det bugter sig i bakke, dal, det hedder gamle Danmark, /: og det er Frejas sal. :/

85 35 23 142 24 25 13 63 24

Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler /: sin top i bølgen blå. :/

Nete Stautz-Nielsen Michele, Cecilie, Caroline, Mattias, Johan og Bjarne Susanne, Dicte, Victoria, Stine og Diana Peter og Lisbeth

Christina Mikkelsen Louise, Rene, Nadja, Alex, Benedikte og Michelle Philip, Magnus, Marc, Jens og Lars Casper, Laura, Troels, Lars, Phillip og Rickie Julie, Stine og Diana Isabella, Annika, Nikoline, Cecilie, Michealea og Klaus Rene Lærke, Simone, Jonas, Jens og Jonathan Emilie, Troels, Jacob, Rickie og Phillip Susanne, Alexander, Frederik, Stine og Diana

Cecilie, Freja, Zia, Søs, Lene og Caroline Cecilie og Nanna Asta, Astrid, Frederikke, Mille og Torben Pernille Jørgensen Freja, Iben, Benedicte, Lene og Caroline Louise, Rene, Nadja, Alex, Benedikte og Michelle AnneDorthe, Astrid, Clara, Niclas, Christian og Søren Pernille, Arne og Torben

Mette, Majken, Karina, Andreas, Sune, Nikolaj, Søren, Ulrik og Morten Cecilie, Katrine, Anna og Maja Isabella & Annika Randi, Jannika, Astrid, Johanne, Mathias og Morten Regina, Zennie, Viktoria og Ipar Kilian, Cecilie og Ida Esther, Thea, Calle og Torben Mai-britt, Mie, Karina, CHristian, Hans og Morten Pernille Jørgensen

Antal Instruktører

Holdnavn Velkomst GFH's juniorhold Mini jumpsters Rytmepigerne 0-3 klasse Elevholdet Spring/rytmepiger DHG Jumpsters Seje Drenge Brobyholdet Showdance 4-7 klasse

Sporten

Der er et yndigt land, det står med brede bøge /: nær salten østerstrand; :/

Forening Fane Indmarch Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup DHG Gymnastik Højby S&G - Gymnastik Broby Sportsefterskole Gymnastikforeningen Frem Odense Dalum-Hjallese Gf Bellinge If Broby Sportsefterskole Gymnastikforeningen Frem Odense Pause Højby S&G - Gymnastik Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening Bellinge If Gymnastikforeningen Frem Odense Højby S&G - Gymnastik Ngif Gymnastik & Atletik Bernstorffsminde Efterskole Bellinge If Pause Højby S&G - Gymnastik Ngif Gymnastik & Atletik FGIF, Gymnastik Nr. Broby Gymnastikforening Odense Atletik / Ogf Højby S&G - Gymnastik Midtfyns Efterskole Nr. Broby Gymnastikforening Odense Atletik / Ogf Pause Næsby Idrætsforening, Gymnastik Ringe Gymnastikforening Odense Atletik / Ogf Tumbling Team Fyn Fane Udmarch

DGI Forårsopvisning i Højby lørdag den 16. marts 2019

Sporten Sporten


Tid 09:00 09:05 09:30 09:45 09:55 10:20 10:30 10:50 11:05 11:30 11:40 11:45 12:00 12:15 12:30 12:40 13:00 13:25 13:50 14:05 14:10 14:20 14:45 15:05 15:20 15:40 16:05 16:30 16:42 17:07 17:12 17:27 17:52 18:07 18:32 28 82 33 40

Devils Dancesquad Minimix 4.-6. kl. OGF Opvisningspiger Tumbling Team Fyn Tak for i dag

det bugter sig i bakke, dal, det hedder gamle Danmark, /: og det er Frejas sal. :/

10 40 25 36 25 55 72 25 24

29 19 25 20 28 26 50 24

De boblende tøser Junior Rytme Springpiger Showdance 7-10 klasse De flyvende tøser Juniorspringhold Bernsholdet Bellinge Juniorhold Højby Rope Skipping Team Videregående Mixspringhold Fraugde Spring & Parkour Broby junior-mix OGF Sports Acro team Højby Mini Mix Midtfyns Efterskole Turbospring OGF Juniorhold

85 35 23 142 24 25 13 63 24

Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler /: sin top i bølgen blå. :/

Nete Stautz-Nielsen Michele, Cecilie, Caroline, Mattias, Johan og Bjarne Susanne, Dicte, Victoria, Stine og Diana Peter og Lisbeth

Christina Mikkelsen Louise, Rene, Nadja, Alex, Benedikte og Michelle Philip, Magnus, Marc, Jens og Lars Casper, Laura, Troels, Lars, Phillip og Rickie Julie, Stine og Diana Isabella, Annika, Nikoline, Cecilie, Michealea og Klaus Rene Lærke, Simone, Jonas, Jens og Jonathan Emilie, Troels, Jacob, Rickie og Phillip Susanne, Alexander, Frederik, Stine og Diana

Cecilie, Freja, Zia, Søs, Lene og Caroline Cecilie og Nanna Asta, Astrid, Frederikke, Mille og Torben Pernille Jørgensen Freja, Iben, Benedicte, Lene og Caroline Louise, Rene, Nadja, Alex, Benedikte og Michelle AnneDorthe, Astrid, Clara, Niclas, Christian og Søren Pernille, Arne og Torben

Mette, Majken, Karina, Andreas, Sune, Nikolaj, Søren, Ulrik og Morten Cecilie, Katrine, Anna og Maja Isabella & Annika Randi, Jannika, Astrid, Johanne, Mathias og Morten Regina, Zennie, Viktoria og Ipar Kilian, Cecilie og Ida Esther, Thea, Calle og Torben Mai-britt, Mie, Karina, CHristian, Hans og Morten Pernille Jørgensen

Antal Instruktører

Holdnavn Velkomst GFH's juniorhold Mini jumpsters Rytmepigerne 0-3 klasse Elevholdet Spring/rytmepiger DHG Jumpsters Seje Drenge Brobyholdet Showdance 4-7 klasse

Sporten

Der er et yndigt land, det står med brede bøge /: nær salten østerstrand; :/

Forening Fane Indmarch Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup DHG Gymnastik Højby S&G - Gymnastik Broby Sportsefterskole Gymnastikforeningen Frem Odense Dalum-Hjallese Gf Bellinge If Broby Sportsefterskole Gymnastikforeningen Frem Odense Pause Højby S&G - Gymnastik Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening Bellinge If Gymnastikforeningen Frem Odense Højby S&G - Gymnastik Ngif Gymnastik & Atletik Bernstorffsminde Efterskole Bellinge If Pause Højby S&G - Gymnastik Ngif Gymnastik & Atletik FGIF, Gymnastik Nr. Broby Gymnastikforening Odense Atletik / Ogf Højby S&G - Gymnastik Midtfyns Efterskole Nr. Broby Gymnastikforening Odense Atletik / Ogf Pause Næsby Idrætsforening, Gymnastik Ringe Gymnastikforening Odense Atletik / Ogf Tumbling Team Fyn Fane Udmarch

DGI Forårsopvisning i Højby lørdag den 16. marts 2019

Sporten Sporten

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten

Sporten

Sporten

Halv pris på støtteaktier til Højby Håndbold

Årets sidste hjemmekampe - samt kåring af årets træner og årets spiller på alle hold

Salget af støtteaktier til Højby Håndbold er i fuld gang, og resten af sæsonen sælger vi støtteaktier til halv pris. Du kan stadig nå at være med. Ved at købe støtteaktier støtter du Højby Håndbold. Indtægterne går ubeskåret til klubbens arbejde. Jo flere, der støtter klubben gennem køb af støtteaktier, desto flere aktiviteter kan vi tilbyde klubbens medlemmer, såvel børn og unge som voksne. Men der er også noget at komme efter for dig, der støtter klubben. Når du køber støtteaktier, deltager du i 2 årlige lotterier med mange flotte præmier. Alle præmier er sponsoreret af Højby Håndbolds sponsorer.

Lørdag d. 30. marts bliver dette års sidste hjemmekampe spillet i Højbyhallerne. Der vil blive masser af seværdig håndbold og spændende opgør dagen igennem. Dagens kampprogram findes på vores hjemmeside Hojbyhaandbold.dk under fanen ”Hjemmekampe” Traditionen tro vil der midt på dagen være lodtrækning om flotte præmier på Højby Håndbolds støtteaktier, som kan købes helt frem til trækningsdagen i hallen.

- spændende præmier i lotteriet

38

1. præmien er igen en Razor plæneklipper doneret af Texas til en værdi af DKK 3299, så det kan godt betale sig at være med. (For komplet præmieliste se vores hjemmeside). Næste trækning i lotteriet finder sted sidste hjemme lørdag i denne sæson, lørdag d. 30. marts 2019, midt på dagen. Så skynd dig ind på hjemmesiden under Info /Støtteaktier og se hvordan du køber aktier og deltager i lotteriet. Vi har brug for din støtte og glæder os til at dele en masse dejlige præmier ud til de heldige vindere. Næstformand Dorte Rosendal

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Vi håber, at rigtig mange vil møde op i hallen d. 30. marts, bakke op om vores hold og bidrage til den gode stemning vi altid oplever på vores fantastiske hjemmebane. Holdene på banen vil med sikkerhed gøre deres for at stemningen skal komme helt i top. På gensyn lørdag d. 30. marts. Næstformand Dorte Rosendal


Aktivitetskalender Fredag d. 8. marts. Café Bakkegården. Mette Kathrine og Ditte. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 10. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Sognehuset, kl. 11. Højby Bibliotek. Strikkecafé. Højby Bibliotek, kl. 14-16. Mandag d. 11. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 12. marts. Højby Billard Klub. Generalforsamling. Højbyvej 64, kl. 19.30. Torsdag d. 14. marts. Bakkegården. Fernisering Chimi Changa. Bakkegården, kl. 17-19. Fredag d. 15. marts. Café Bakkegården. Isa & Her Band. Bakkegården, kl. 18.30. Højby S&G, Håndbold. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Lørdag d. 16. marts. DGI. Forårsopvisning. Højby Hallerne. Søndag d. 17. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Sognehuset, kl. 11. DGI. Forårsopvisning. Højby Hallerne. Mandag d. 18. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Fællesspisning, kl. 13-16.

Højby Foredragsforening. Generalforsamling. Sognehuset. Tirsdag d. 19. marts. Højby Forsamlingshus. Generalforsamling med spisning. Højby Forsamlingshus, kl. 18.30..

Sognehuset, kl. 11. Højby Bibliotek. Leg med HAMA-perler. Højby Bibliotek, kl. 14-16. Mandag d. 1. april. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16.

Onsdag d. 20. marts. Højby S&G, Hovedforening. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Søndag d. 7. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Sognehuset, kl. 11.

Højby Vandværk. Generalforsamling. Højby Forsamlingshus. Kl. 19.30.

Allerup Gamle Have. Arbejdsdag. Allerup Gamle Have.

Fredag d. 22. marts. Café Bakkegården. Øberg & Pripp. Bakkegården, kl. 18.30. Lørdag d. 23. marts. Højby S&G, Badminton. Klubesterskaber. Højby Hallerne. Søndag d. 24. marts. Højby Kirke. Syng-dig-glad gudstjeneste. Sognehuset, kl. 17. Højby Bibliotek. Leg med HAMA-perler. Højby Bibliotek, kl. 14-16. Mandag d. 25. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Quiz, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Gadekærets venner. Generalforsamling. Sognehuset, kl. 19.30. Lørdag d. 30. marts. Højby S&G, Håndbold. Sidste hjemmekampe. Højby Hallerne. Søndag d. 31. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste.

Højby Kirke. Gudstjeneste. Sognehuset, kl. 11. Mandag d. 8. april. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Fredag d. 12. april. SuperBrugsen Højby Generalforsamling. Bakkegården, kl. 18. Lørdag d. 13. april. Højby S&G, Gymnastik. Lokalopvisning. Højby Hallerne. Højby S&G, Tennis. Forårsklargøring. Nørrelunden. Højby Jagtforening. 90 års fødselsdag. Spejderhytten, kl. 18.30. Søndag d. 14. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Sognehuset, kl. 11. Mandag d. 15. april. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12.

Torsdag d. 18. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Sognehuset, kl. 19. Fredag d. 19. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Sognehuset, kl. 11. Søndag d. 21. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Sognehuset, kl. 11. Onsdag. Lørdag d. 27. april. Højby Kirke. Konfirmation. Sognehuset, kl. 9.30 + 11.15. Søndag d. 28. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Sognehuset, kl. 11. Højby Kirke. Syng-dig-glad gudstjeneste. Sognehuset, kl. 17. Mandag d. 29. april. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Højby S&G, Badminton. Sæsonafslutning. Højby Hallerne. Lørdag d. 11. maj. Allerup Gamle Have. Arbejdsdag. Allerup Gamle Have. Onsdag d. 24. april. Højby Bridgeklub. Generalforsamling. Højby Skole. Mandag d. 29. april. Højby Lokalhistoriske Arkiv. Generalforsamling. Højby Sognehus, kl. 19.30. Mandag d. 6. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Skift til sommerdæk

Gode kvalitetsdæk er afgørende for et godt vejgreb Bilens eneste kontaktflade med vejen er dækket. Kontaktfladen på hvert dæk svarer ca. til en håndflade. Derfor er det vigtigt med et dæk, der leverer et godt vejgreb i al slags vejr. Kontakt os og hør mere og få et godt tilbud til din bil.

Højby Autoværksted Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 www.hojbyauto.dk

40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk