Højby Nyt 2018-5

Page 1

ÅRGANG 27

NR. 5

AUGUST 2018

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Blandt andet i dette blad: S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 7 S. 8 S. 10 S. 12 S. 14 S. 16 S. 17 S. 18 S. 20

Fodboldskole

Sommerferie - med mange oplevelser for Højbys børn

S. 21 S. 22 S. 24 S. 26 S. 27 S. 28 S. 30 S. 36 S. 37 S. 38

Tur til Neumünster S. 39 S. 40 S. 43 S. 44 S. 47

Højby bestemmer SuperBrugsen Højby bestemmer Forsamlingshuset Gotvedenergi Børnehuset Syvhøje Spejderne SFO Friskolen Sundhedscentret Folkekirkens Nødhjælp Bridge Bakkegården Højbyakademiet Maleriudstilling Gadekærets Venner Seniorforeningen Lokalhistorisk Arkiv Højby Marked Sognegrillfest Kirken Håndbold Sponsorudvalget Badminton Budo Tennis E-sport Fitness Tumbling Fyn Fodbold Skytterne Gymnastik Aktivitetskalender

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Højby bestemmer Det har været en fantastisk oplevelse at få lov til at formidle budskabet om, at vi igen har været så heldige at få 200.000 kr. til at fremme det lokale engagement og styrke fællesskabet i Højby Sogn, da vi har mødt meget stor interesse og positive tilkendegivelser. Idémødet På idémødet den 21. juni mødte en flok interesserede op i Hal 2's kantine og bød ind med mange og meget forskelligartede forslag. Ja, der manglede bestemt ikke idéer og heldigvis tog mange ansvar for at få sendt ansøgninger ind til styregruppen for Højby Bestemmer. Det skal lige siges, der var mad nok, så alle fremmødte fik mulighed for at tage en sandwich med hjem til madpakken til næste dag. Ansøgningerne kom i lind strøm inden den 28. juni, som var deadline. Det blev meget spændende læsning for os i styregruppen. Vi fik hurtigt gennemdrøftet de enkelte forslag, da de skulle leve op

til kravene fra Odense kommune: Projekterne skal kunne benyttes/bruges af alle i sognet, være uden udgifter for kommunen m.m.. Resultatet af udvælgelsen, som vi skal stemme om den 18. august på årets Højbymarked, ser således ud:

Kategorien til 100.000 kr herfra vælges 1 vinder Projekter: Nedgravet trampolin ved Multibanen - Anja Højfeldt Jespersen Lege- og aktivitetsområde bag Brobækken - Britt Jensen

Kategorien 15.000 kr - herfra vælges to vindere Projekter: Kunst i Højby - Vibeke Alrø Juletræsfest i Forsamlingshuset - Hans-Otto Riisom Bord-/bænkesæt ved beachbanerne - Malene Mink Kristensen

Nu ser vi frem til et kæmpe stort fremmøde i forbindelse med afstemningen den 18. august fra kl 11-13. HUSK DIT SYGESIKRINGSBEVIS. Umiddelbart efter endt afstemning offentliggøres resultaterne, og beløbene uddeles ca. 13.30. Sidste år havde vi den største stemmeprocent af de 5 områder, som var blevet tildelt 200.000 kr., men i år er vi oppe imod 10 områder, så........ MØD OP OG GIV DIN STEMME! På gensyn Styregruppen Lene, Ditte, Bente, Dennis og Karin

Kategorien til 35.000 kr - herfra vælges 2 vindere Projekter: Udvikling af Højby Marked - Bjarne Frimann Flytning af foldedøre i hallen - Ella Myhring og Vibeke Alrø Musikanlæg til Multibanen - Michael Gervig

Læs mere om de enkelte projekter her i bladet s. 4-5.

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 27

NR. 5

10.-11. AUGUST 2018

BLAD NR. 186

Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2018: 21. september udkommer 5.-6. oktober 9. november udkommer 23.-24. nov.


Vi skal alle på kursus d. 18.-19. august.

-20%

* Derfor på hele butikken

fredag d. 17. august, -så I ikke dør af sult eller tørst i weekenden :-).

SuperBrugsen har lukket lørdag d. 18. og søndag d. 19. Husk: Medicin skal hentes fredag d. 17. inden kl. 19. *) Undtaget er tobak, cigaretter, spil, frimærker, ugeblade, aviser, klippekort, billetter samt andre kioskvarer, gavechecks, flaskepant, Coop.dk-varer, forudbestilt catering, forudbestilt vin, håndkøbsmedicin, frugt- og grønt-abonnementskasser og modermælkserstatning.

SuperBrugsen Højby Højbyvej 48 5260 Odense S Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.00 - 19.00. Lørdag - søndag kl. 7.00 - 18.00

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby bestemmer Kunst i Højby

Jeg synes stadig, det vil være dejligt med et eller flere kunstværker, som kan markere Højby som en by, vi er stolte af, noget, som får folk til at huske, at "nåh, Højby, det er den by med den blå skulptur i rundkørslen" – eller hvad vi nu kan få af kunst hertil. Vi har i forvejen så mange foreninger at være stolte af, men en visuel indgang til Højby vil markere, at her bor folk med visioner. Kunstneren Frank Fenriz har arbejdet videre med idéen, som vi fremsatte sidste år, og vi håber stadig, at han får tilskud til at sætte figuren op i Odense, og så efter nogle måneder får lov at flytte den til Højby. 15.000 kr. er ikke meget til at lave kunst for, men vi håber, at vi hen ad vejen kan søge flere tilskud, således at den første skulptur bare bliver begyndelsen til at give Højby et visuelt særpræg. På Højby Marked vil vi fremvise eksempler på ideer. For mere information: Se Facebooksiden: Støttegruppe til skulptur i Højby. Venlig hilsen Vibeke Alrø

Juletræsfest i Forsamlingshuset

Højby forsamlingshus inviterer søndag den 25.11.2018 til juletræsfest, hvor børn og voksne kl. 11 byder julemanden velkommen - og så starter løjerne. Julemanden byder straks op til dans om vores flot pyntede juletræ, 4

mens vi synger alle de kendte julesange - og herefter er det så tid til at få delt godteposerne ud. Omkring kl. 12.30 har vores forpagter lavet en julemenu - and og medister - og risalamande med mandelgaver til både børn og voksne. Vi vil prøve at vise film for de mindste. Der vil senere komme flere detaljer om arrangementet håber vi ses den 25.11.2018. På bestyrelsens vegne Hans-Otto Riisom

samvær i området. Her vil man kunne nyde sin medbragte mad, kaffe eller andet i forbindelse med man benytter "beachbanerne". Vi ser helt klart en mulighed i, at bord-/bænkesættene kan være udgangspunkt for yderligere samling af området - herunder tennisarealerne og mulige petanquebaner. Vi planlægger at indkøbe 3 bord-/bænkesæt i vedligeholdelsesfri materialer fra InGarden, i galvaniseret stålstel og plastplanker.

Borde ved beachbanerne Kære borgere "Beachbanerne" i Højby be- i Højby og nyttes fra tidligt forår til omegn sen sommer af mange af underafdelingerne i idrætsforeningen Højby S&G. I særdeleshed benyttes de af Håndboldafdelingen til almindelige træningsseancer, men også til de to velbesøgte håndboldskoler, der finder sted i august måned. Udover idrætsforeningerne i Højby, benyttes banerne ligeledes til fælles arrangementer i SFO-regi, til hyggelige volleydyster - familier imellem, byens unge mennesker samles her og der er ligeledes observeret fællesspisninger i området - hvor sandet benyttes til sandslotskonkurrencer. Området ved tennisbanerne /"beachbanerne" har den sidste tid udviklet sig til "et område i området" - Og hvem ved - måske der ved næste års Højby Bestemmer kunne komme et forslag om etablering af petanquebaner i nærheden af. Der er bestemt udviklingsmuligheder her. Vi ønsker, ved placeringen af bord-/bænkesæt i umiddelbar nærhed af "beachbanerne", at forbedre mulighederne for ophold og socialt

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højby Marked vil bruge beløbet til indkøb af borde og bænke, som også efterfølgende kan benyttes af sognets borgere til andet formål. På nuværende tidspunkt lejer markedet borde og bænke for et betragteligt beløb, som kunne anvendes til at gøre markedet mere levende, for eksempel med musikalsk underholdning eller andre underholdende muligheder. Udviklingen viser også, der kommer flere og flere private og færre erhvervsdrivende, som lejer en stand, hvilket formindsker markedets indtjening. Markedet er netop tænkt som en "skueplads" for sognets borgere til at se, hvad muligheder, der er for handel, håndværkere, foreninger, så alle har en mulighed for at finde netop det, man har brug for inden for byens grænser og dermed sætte skub i byen og dens udvikling. Højby Marked arrangeres af frivillige. Venlig hilsen Bjarne Friman Formand for Højby Marked

Også for voksne: Større mødelokale i den nye hal Ved siden af cafeteriet i den nye hal ligger et fint mødelokale med borde og stole. Anvendelsesmulighederne vil imidlertid blive større til gavn for Højbys rige foreningsliv med en ekstra foldedør, som øger rummets fleksibilitet. Dette kan gøres for en lille del af pengepuljen i Højby Bestemmer. Idéen er udsprunget af bridgeklubbens udfordringer med at holde vores ældre mennesker i klubben. Det er en kendt sag, at vi ængstes ved at gå ud om aftenen efterhånden, som vi bliver ældre. Derfor er der pres på eftermiddagsaktiviteterne, og da der ikke er andre steder at være med en større gruppe mennesker, vil vi gerne skabe muligheder i det lokale, som vi i forvejen spiller i. Vi får rigtigt meget for pengene, og udvidelsen vil være vedligeholdelsesfri i fremtiden. Støt vores store og aktive bridgeklub og andre klubber i Højby ved at stemme på forslaget, som er til gavn for mange voksne i vores dejlige lokalområde.


Højby bestemmer Musikanlæg til Multibanen Vi har et ønske om at udvide mulighederne for Højbys borgere i forbindelse med, vi har fået opført den nye Multibane ved hallerne. Derfor har vi søgt Højby Bestemmer puljen om bidrag til et musikanlæg integreret i Multibanen, således at alle med en smartphone eller tablet vil kunne bruge det nye anlæg blot ved at koble sig på trådløst. Dette vil forhåbentlig være med til at gøre det endnu mere spændende og sjovere at bruge Multibanen. Håber, rigtig mange i Højby vil støtte op omkring dette og stemme på musikanlægget til den kommende afstemning Mvh Højby S&G Michael Gervig

Aktivitetsområde med trampoliner nær Multibanen

Sportspladsen og i særdeleshed multibanen er et stort samlingspunkt for boldglade børn og unge i Højby. Et kommende aktivitetsområde med trampoliner samt hyggeområde skal appellere til og tiltrække en bredere målgruppe, end det er tilfældet i dag. Desuden vil skolen og gymnastikforeningen kunne anvende trampolinerne i visse

undervisningssammenhænge. Spørger man nutidens bedsteforældre om, hvor de udvalgte deres livsledsager, svarer 80%: ”Ved landsbyens gadekær”. Trampoliner ER i dag landsbyens gadekær! Det er her, børn og unge mødes året rundt til fri leg på tværs af alder, skole og tilhørsforhold. Ønsket er at etablere tre trampoliner (1 lille og 2 store) med gangbroer i mellem/ rundt om. Forældre til små børn vil kunne slappe af på det påtænkte hyggeområde, der etableres af det opgravede jord fra hullerne under trampolinerne. STEM PÅ: Aktivitetsområdet med trampoliner, der skaber et frirum til fysisk og social udfoldelse – og så ligger det centralt i Højby til gavn for alle.

samt undersøge, hvordan vi kan skaffe midler til løbende vedligehold, forsikring, mv. Vi har skrevet om projektet i “Hjælpsom i Højby” (på facebook), og har fået mange positive tilkendegivelser. Der har bl.a. været ønsker om legepladser forskellige steder i Højby. Dette viser jo, at der er mange Højbyborgere, der ønsker forbedrede legeforhold rundt omkring i vores lille by.

På Højby Marked den 18. august fortæller vi om vores tanker, og vi modtager gerne forslag til legeredskaber til det nævnte område. Hvis vi skulle være så heldige at få del i puljen, modtager vi også med stor glæde tilbud om hjælp til opsætning af redskaber, mv.. :-) På forhånd tak. På projektgruppens vegne Britt Rønne Sanggaard Jensen

Venlig hilsen Anja Højfelt Jespersen

Fed legeplads for alle aldre i parken ved Brobækken Vi er en gruppe, der ønsker at få del i puljen - Højby Bestemmer - til indkøb af legeredskaber til parken mellem Svendborgvej og Brobækken. Legeredskaber er dyre, så vi søger en pulje på 100.000 kr. Vi har allerede nu fået en forhåndsgodkendelse fra Odense Kommune til at udvide den eksisterende legeplads i parken. Vi er i gang med at indhente tilbud på legeredskaber

SAMME EJER SIDEN 1999 VI VÆRDSÆTTER HYGIEJNE, KVALITET OG GOD SERVICE!

Pizza & Kebabhus

Svendborgvej 323 - 5260 Odense S - Højby

Tlf. 65 95 92 95 Åbningstider:

Alle dage 15:00 til 22:00 Sidste bestilling 21:45

Bestil online på: www.pizzaløg.dk Vi bringer meget gerne din mad til dig. Udbringning 25 kr.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Aktuelt Af Hans-Otto Riisom - Formand Højby forsamlingshus

Højby Forsamlingshus Nu lysner det – igen! Meget tyder på at huset får mulighed for, at realisere et mangeårigt og stort ønske om at etablere en terrasse ud fra bagdøren fra lille sal. Jeg har en god dialog med kommunen om, hvordan det gøres bedst muligt med respekt for Dannebrogsforeningens åbne mindepark. Jeg har tilsagn om et stort beløb fra en glad giver - men

kun til terrassen – håber det lykkes! Ligeledes er der håb om at forsamlingshuset endelig kan få løst vores årelange problem med parkering tæt på huset. Nu skal den videre forhandling med Odense kommune vise hvor/hvordan det kan ske – det lykkes også!!!!!

- men også et problem! Som bekendt har huset søgt Bydelspuljen om midler til renovering af vores køkken (fik desværre mindre end halvdelen). Vi reducerede så projektet, og deltager selv med kr. 50.000,-. men mangler stadig ca. kr. 120.000,-. Jeg håber derfor, der er nogle ”pengestærke” Højby´er der

har lyst til at donere et lille/ stort beløb, så vi fortsat har et brugbart køkken! Det eneste jeg p.t. kan tilbyde til gengæld, er deltagelse i indvielsesfesten. Kontakt: Hans-Otto på hori@ outlook.dk – 50 55 77 89 eller indsæt et beløb på husets konto: 0828-538477

Fællesspisning i Forsamlingshuset På forslag fra ”Højby bestemmer” mødet byder Camilla på fællesspisning den første onsdag hver måned, første gang den 5.9. 2018 kl. 18.30, hvor Camilla byder på 2 retters menu. Voksen pris: kr. 85. Børn indtil 12 år kr. 50. Menu sept.: Svinefilet m/ rodfrugter - fromage. Okt.: Klar suppe - oksebryst m/peberrodssovs. Nov.: Gullasch m/kartoffelmos - frugtsalat. Øl/vand/vin købes til sædvanlige rimelige priser.. Tilmelding/betaling senest fredag den 28.8.2018 på: højbyforsamlingshus@hotmail.com - tlf. 53 61 14 68. 6

Arrangementet gennemføres v/min. 25 deltagere.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt Stalden og Gotvedenergi Ja, så er det slut med Stalden. Altså med navnet ’Stalden’. Nu flytter jeg nemlig om i lagerhallen og derfor står Got-

vedenergi tilbage som eneste navn. Du får lige et lille blik ind i gangen.

på den måde er beskæftiget med krop og åndedræt. Alle kan lave yoga. Du får tilbudt variationer af de forskellige stillinger, så du fysisk finder netop det, som passer til dig. Har du spørgsmål, så kontakt mig gerne: malene.valgreen@gmail. com eller 21 73 69 26 (helst sms). Du er velkommen til at få en prøvetime. Mandage kl. 16.45–18: Øvede og let øvede Tirsdage kl. 16.45–18: Begyndere og let øvede Start uge 36, slut uge 49, pause i uge 40. Pris: 770 kr. 10. august lægger jeg hus til et arrangement om makrobiotisk kursus. Det handler om yoga og sund mad, og

Det betyder også adressen ændrer sig lidt fra nr. 2 til 4c. Nå ja, og så skal du køre ind ved næste indkørsel, ved de andre firmaer. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen i de nye omgivelser, både til gotvedgymnastik, behandlinger, workshops samt yoga med Malene. Sommergymnastik fortsætter 6. august og måneden ud. Det er 4 gange til den gode pris af 200 kr. Fra 3. september begynder efterårssæsonen. Her er holdlisten: Mandag: 10.15-11.30: Gotvedgymnastik i lavere tempo. 18.15-19.30: Gotvedgymnastik i alm. tempo. Onsdag: 18.15-19.30: Gotvedgymnastik i højere tempo. Torsdag: 10.15-11.15: Ud- og afspænding.

det er Birthe Kargaard, der er arrangør. Se mere på hjemmesiden under aktiviteter. Her finder du også teksten til den workshop jeg afholder med min kollega Mette Krabek: Drop Hverdagen. Der er kommet nye datoer på: 25.8., 27.10. og 18.11. Til slut vil jeg sige, at der er åbent hos Gotvedenergi fredag d. 24 august mellem 14 og 17. Der vil være smagsprøve på ud- og afspænding 14.30-15 og på gymnastik 15.30-16. Så kan du også se det nye sted. Håber vi ses. Varm sommerhilsen fra Mia, Gotvedenergi

17-18: Styrke og udspænding, herrehold Se gange og priser på hjemmesiden www. gotvedenergi.dk, skriv på miap@live. dk eller ring/sms på 51 32 20 25. HUSK! Der er altid gratis prøvetime. Ring eller skriv for at aftale det. Nu bliver der to yogahold i Højby Yoga bringer balance i krop og sind. Dynamiske hatha yoga-stillinger styrker de slappe steder i kroppen og blødgør de steder, som er alt for spændte. Der breder sig en behagelig varme i din krop, og du opdager måske muskler og steder i kroppen, du før havde overset. Netop ”opdagelsen” og fokus på krop og åndedræt er med til at træne dit fokus – din evne til at være til stede nu og her. Yoga opleves også som en mental pause, når sindet

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Børnehuset Syvhøje Af Janni Sækmose

Bedsteforældredag i Børnehuset Syvhøje Tradition tro afholdt Børnehuset bedsteforældredag i starten af juni, og i år skinnede solen fra en skyfri himmel. Invitationerne var blevet delt ud i god tid, og bedsteforældrene sendte breve til børnebørnene og takkede for invitationen. Brevene blev læst op til samling, efterhånden som de blev modtaget, og bagefter blev de hængt op på stuen, til stor fornøjelse for børnene, som ofte kiggede på dem og ville have dem læst højt flere gange. Forberedelser gik tidligt i gang Et par måneder før bedsteforældredagen startede forberedelserne med at producere varer, som skulle sælges i boder. Børnene stod for at sælge varerne i boderne, og de var meget engagerede i at lege købmænd. Der var bl.a. blevet produceret malerier, armbånd, solsikkeplanter, kort, bordskånere og småkager. Der var gang i salget, og ret hurtigt kunne der meldes udsolgt i alle boder. Salget for boderne plus donationer fra gavmilde bedster, gør, at vi igen i år kan komme på fællestur, som børn og voksne glæder sig til. Dette års tur går til Stige Ø i sensommeren. Endelig kom dagen Der var længe blevet set frem til dagen, og børnene glædede sig meget til, at deres bedsteforældre skulle komme på besøg. Der blev pyntet fint op i Børnehuset, den røde løber var rullet ud, og flaget var hejst. Alle børn og bedsteforældre samledes på legepladsen, og 8

der blev budt velkommen. Efter velkomsten var der kaffe, saft og lagkage til alle mand. Lagkagerne havde børnene været med til at lave. Det krævede stor koncentration og samarbejde at få smurt creme og syltetøj ud, få lagt frugt på og til sidst smurt glasur på alle kagerne. Da en 2-årig fra vuggestuen blev spurgt, hvad der havde været det sjoveste til bedsteforældredagen, svarede hun ”at få lagkage”. Optræden for bedsteforældrene Alle børn optrådte med aktiviteter fra deres hverdag. Det var aktiviteter med elementer af musik, sang, motorik og bevægelse. Vuggestuen sprang sæbebobler, mens de dansede til musik. Solene, de mindste fra børnehaven, sang en sang, og gik derefter på balancebom. Månerne, de mellemste børn, havde taget faldskærmen med, hvor de på skift var indenunder. Stjernerne, de største i børnehaven, sang ”Åh Susanne”, mens de dansede til. Optræden blev afsluttet med, at vi sang børnehusets sang, hvor der blevet svinget med kasketter og råbt hurra. Bedsterne var meget begejstrede, og der lød høje klapsalver. Uden mad og drikke duer helten ikke Sidst på formiddagen blev det tid til at få noget mad. Bedsterne havde taget madkurven med, og maden blev indtaget på legepladsen. Tak for denne gang Efter et par timer med optræ-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

den, lagkagespisning, salg i boderne, frokost og leg blev det tid til at sige farvel og tak for denne gang. Mange tak for den store opbakning til bedsterne. I år deltog i alt 112 bedster i festlighederne.

Note: Vær obs på at, hvis jeres barn står på venteliste hos os, skal I huske at sende samtykkeerklæringen tilbage, da dette er et krav for at stå på ventelisten. Vi har sendt ud til alle som står på vores venteliste - men har ikke få ret mange retur.


Børnehuset Syvhøje

Har du overvejet en privat aldersintegreret daginstitution? I Børnehuset Syvhøje arbejder vi udfra hensynet til

barnets tarv som vores kerneopgave. Dette hensyn understøtter barnets dannelse gennem leg og læring.

Kontakt os for flere oplysninger eller kig på vores hjemmeside. Her kan du også skrive dit barn op til enten vuggestuen eller børnehaven.

Vores kontaktinformationer er: Børnehuset Syvhøje Syvhøjevej 10, 5260 Odense S. Tlf.: 2594 2214 Mail: info@syvhoeje.dk www.syvhoeje.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Spejderne

Sommerlejr i en kano I år gik Junior, Trop og Seniorernes sommerlejr til Sverige. Mere præcist Rönne Å, ved Söderåsen. Kl. 8.30 lørdag d. 7. juli, var der afgang fra spejderhytten og 13.30 var vi klar til at sejle mod første overnatningsplads, efter nogle startvanskeligheder (vi vidste ikke, at vi selv skulle have vand med – så vi måtte lige finde et supermarked og købe for 400 SEK flaskevand!). Efter nogle timers sejlads ramte vi den første lejrplads, hvor teltet blev rejst og maden lavet på trangia. Da der var afbrændingsforbud, kunne vi ikke lave lejrbål – men det var vist ét fedt, for vi havde nogle meget trætte spejdere. Heldigvis var det værste overstået her, da vi skulle sejle længst den første dag. Næste morgen sejlede vi videre efter at have fået lagt en solid bund havregrød! Undervejs mod næste lejrplads skulle vi igennem et stykke, hvor der flere steder var meget kraftig strøm, men vi kom igennem uden at blive våde! Til gengæld fik vores spejdere lov at lege helte, da en lille familie kæntrede. Så måtte vi lige hjælpe dem med at fange deres ting, så de ikke blev taget af strømmen. Da vi så kom til lejrpladsen, vi skulle have overnattet på, var den helt fyldt af en masse andre, så vi sejlede lidt videre, og fandt en mark uden køer (dog ”spor” efter dem) vi kunne overnatte på i stedet. Her var der tid til en svømmetur i åen og en lille lur, inden vi skulle i gang med aftensmaden. Da det blev tid til at gå i seng, valgte nogle at sove under åben himmel, da der blev meget varmt i teltet. Spejderne nød at sove ude – men der var 10

meget dis – så de var vist blevet lidt våde. Heldigvis tørrede de hurtigt igen i det varme vejr. Dag 3 forløb meget ligesom dag 2. Dog stoppede vi ved kanoudlejningscenteret for at spise frokost og hente mere vand. Her undersøgte vi også lige, om man kunne få is i Sverige. Det kunne man heldigvis godt! Men her hed det ”glass”. Det synes ungerne var sjovt! Ved næste overnatningsplads var der en shelter. Så her delte vi os op. De mindste sov i shelter, lederne sov i telt, og seniorspejderne byggede overnatning af kanoerne! Næste morgen skulle vi sejle det sidste stykke og derefter aflevere kanoerne. Herefter tog vi bilerne og kørte hen til en lille sø som Leif, kanoudlejeren, havde anbefalet. Her var smukt og ”uheldigvis” intet eller meget dårligt telefonsignal. Her blev vi, indtil vi skulle hjem. Der blev tid til at slappe af, bade, fange og spise krebs, lege, klappe nogle hunde vi mødte, tage 24-timer-i-sovepose-mærket og meget mere. Der var også flere godt markerede vandreruter i området, som vi gjorde brug af, en af de dage vi var der, til at tage ud på en lille hike, selvom det var meget varmt! For at hjemturen ikke blev helt kedelig, stoppede vi ved Køge Bugt på vej hjem, så vi lige kunne spise frokost og køle lidt ned. Årets sommerlejr har været rigtig skøn, og børnene er alle blevet dygtige til at sejle i kano og har fået nogle vilde overarme af at slæbe kanoerne. Indimellem skulle de nemlig løftes over tørt land, for at vi kunne sejle videre! Vi oplevede også at sidde

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

fast flere steder, hvilket indimellem gjorde sejlads lidt nervepirrende! Spejderne nåede indimellem at blive helt nervøse for, om de nogensinde kom fri, eller om de ville vælte. Nogle af spejderne valgte også at sejle baglæns, da de ikke orkede at vende deres kano!

Det sværeste for mange af spejderne var dog manglen på toiletter! Heldigvis har vi nu 9 spejdere som alle har klaret den vilde natur og har taget ”skovskidermærket”! Katrine Clemensen Holdt, juniorleder

Så er kanoerne ved at være lastet med udstyr, og den første tur på Rönne Å kan begynde

Lejren med telt og primitivt ”køkken” er klar, så der kan laves aftensmad.


Spejderne

Friluftsliv / Spejderliv Kunne det være noget for dig? Så smag på spejderlivet ved Højby Marked den 18. august eller ved vores Åbent Hus den 28. august.

Ikke alle havde lige godt styr på at styre kanoerne

Og hvad er det så, vi som spejdere kan byde på: De fleste har sikkert hørt, at vi bl.a. laver mad over bål, men spejderliv er også meget andet. Her kan nævnes oplevelser i naturen, samvær, kammeratskab og naturlig-

vis mange praktiske udfordringer ud fra spejdermetoden ”learing by doing” - altså prøv det og blive klogere. Hvis du kunne tænke dig at få mere at vide, så tag gerne dine forældre og søskende med begge dage – alle er velkomne. Med spejder hilsen Højby Spejderne, Højby Skovvej 42b – eller besøg os på nettet eller Facebook

Efter en dags sejlads var det godt at tage et bad i åen Kommer du til Åbent Hus, så vil der være arrangeret forskellige spejderaktiviteter ved vores hytte i Højby Skoven.

Ved Højby Marked vil spejderne være at finde lige ved indgangen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Skolerne Af Dennis Lykke

SFO Højby Friskole Buksevand til pædagogerne

Flere gange årligt er SFO´en på Højby Friskole afsted på tur. F.eks. går vi et par gange om året ud til Naturværkstedet ved Hollufgaard. Her laver vi bål, leger i skoven og fanger dyr i åen. Hvert år i juni tager vi også afsted på sommertur til Tarup-Davinde området. I år blev datoen sat til tirsdag den 12. juni, med afgang fra skolen i bus kl. 12. Igen i år var vi heldige. Flere forældre havde nemlig meldt sig, og tog med som ekstra øjne og hjælpere. En helt uvurderlig hjælp! Da vi kom ud til området, blev vi budt velkommen af Henrik, der er naturvejleder. Børnene blev inddelt i hold, der alle skulle igennem fire forskellige aktiviteter i løbet af eftermiddagen. Én af aktiviteterne bestod af en række tovbroer hen over en af områdets søer. Her kunne børnene iført sikkerhedsseler krydse vandet gående på reb. Ved siden af tovbroerne var en svævebane, hvor man kunne få en svævetur hen over vandet. Nogle af de store børn, der havde prøvet turen de foregående år, var hurtigt ovre på den anden side. De, der var med for første gang, havde naturligvis brug for lidt mere betænkningstid og måske et par gode råd og en opmuntrende snak.

middag med et utal af små sejre! Det var herligt at opleve, hvordan de børn, der måske havde været lidt nervøse for turen, jublede, da de kom over på den anden side - og straks spurtede tilbage for at tage plads i køen til en ny tur. Rebet på svævebanen var strammet, så det passede til børnenes vægt. De voksne hjælpere kunne dog trække rebet lidt ned, så man kunne få dyppet tæerne eller numsen, hvis man ønskede det. Det var der mange børn der gjorde, og der blev virkelig brug for skiftetøjet den dag! Sidst på eftermiddagen kom forældrene. Børnene kunne vise forældrene, hvad de havde lavet - og selvfølgelig tage en opvisningstur på tovbroen eller i svævebanen. Det er en tradition at skolens SFO-personale skal prøve svævebanen, når forældrene er kommet. Om det er pga. personalets vægt eller fordi de forældre, der står ved svævebanen trækker lidt ned i rebet, skal vi lade være usagt, men alle fra personalet der skulle prøve, blev igen i år våde fra top til tå til stor morskab for børnene. Mange forældre havde medbragt aftensmaden, som blev nydt sammen, inden turen gik hjemad igen - meget trætte, meget beskidte og meget glade.

Det blev en fantastisk efter12

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Højby Sundheds Center

Af Maj Lindegaard

Højby SundhedsCenter på Højby Marked Mød os på Højby Marked lørdag d. 18. august. Her vil vi have en stand, og der vil være rig mulighed for at møde vores behandlere. Ryg-, nakke-/skulderhold Der er opstart af nye hold i august og september. Begge hold er under kyndig vejledning af Højby Sundhedscenters fysioterapeut, Jonas Erik Nielsen. Nakke-/skulderholdet starter tirsdag d. 21. august kl. 16-16.50 Dette hold er målrettet dig, der: - har aktuelle eller kroniske skuldersmerter - har tilbagevendende gener i skulderen - har nedsat bevægelighed eller smerter ved løft - skåner den ene skulder - ønsker stærkere og mere stabile skuldre - har problemer med sport. Øvelserne på holdet vil være let tilgængelige og uden større instruktion. Øvelserne er med elastikker, vægte og egen kropsvægt. Pris: 10 holdtræninger 1180,(tilskud ved medlemskab af “Danmark”) Tilmelding på: 28 56 07 37 eller Jonas@FysNu.dk. Rygholdet starter tirsdag d. 4. september kl. 17-17.50 Dette hold er målrettet dig der: • har aktuelle eller kroniske rygsmerter • har tilbagevendende gener fra ryggen • føler, at du har en ustabil eller svag ryg • har stivhed i ryggen • ønsker at forbedre dit undniveau med maveog rygtræning Øvelserne foregår på måtter, 14

Højby SundhedsCenter store bolde, stående og liggende. Pris: 10 holdtræninger 1180,(tilskud ved medlemskab af “Danmark”) Tilmelding på: 28 56 07 37 eller Jonas@FysNu.dk. Har du clairvoyante evner En workshop med clairvoyant medium Mirna Maceda Få redskaber til at arbejde med dine åndelige evner. Mirna Marceda guider dig i at øve clairvoyance, træne dit nærvær og opleve den åndelige verden og få kontakt til dine guider. Det foregår d. 25. august kl. 14-17.30 og koster 300,Tilmelding senest den 18. august til Mirna på: 20 47 93 62. Betaling med tilmelding skal ske på Mobilepay 48611 Kursus i intuitiv tarot og englekort Kunne du tænke dig at lære at tyde tarot- og englekort på en nem og effektiv måde? Så har du mulighed i denne spændende og lærerige workshop med clairvoyant medium Mirna Maceda. Du har mulighed for: • at lære at tyde de forskellige symboler, billeder og stemninger i kortet • at træne dine clairvoyante evner • at lære, hvordan du åbner og lukker for dine clair• voyante evner • at træne din intuition Vi arbejder med tarotkort fra Rider-Waite. Du kan tage dine egne tarotkort med, eller du kan købe/låne tarotkort på kurset. Englekort skal du selv have med. Det foregår den 29. september kl. 14-17.30 og koster 300 kr. Tilmelding senest den 22. september til Mirna på: 20 47 93 62. Betaling med tilmelding skal ske på Mobilepay 48611

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Tilbud i august på AromaTouch® behandling

Hvad kan en AromaTouch® behandling gøre for dig? • afhjælpe stress • styrke immunforsvaret • afgifte kroppen • reducere betændelsestilstande i kroppen • genoprette balance i det autonome nervesystem Selve behandlingen foretages på ryggen og under fødderne. Der benyttes et udvalg af 100% rene æteriske olier fra dôTERRA, der støtter kroppens evne til selvhelbredelse. Olierne optages gennem huden, går i blodbanen og trænger ind i cellerne. Efter 3-4 timer udskiller kroppen det, den ikke længere har behov for. Normalpris kr. 400. Bestiller du en tid i august sparer du

Højby Sundheds Center

kr. 100. Bestil tid hos Birgitte Søllested mobil 24 62 95 33. Læs mere på www.birgittesollested.dk Vitas Fodpleje Vitas Fodpleje har den første tirsdag i måneden holdt aftenåbent - og med stor succes. Vita prøver igen efter ferien, denne gang om torsdagen og med tidsbestilling, første gang d. 6 september mellem kl. 17-20. Tidsbestilling på 61 66 17 31. Vitas Fodpleje vil være ferielukket fra d. 20. august-31. august, begge dage inkl. Sundhedsog ulykkesforsikring Her i Højby SundhedsCenter samarbejder vi med flere forsikringsselskaber. Din Sundheds- og ulykkesforsikring dækker oftere end du tror. Så tag en snak med dit forsikringsselskab eller ring til Jonas (28 56 07 37) og bliv vejledt til at komme i gang med din behandling.


Aktuelt Af Astrid Lægaard

Af Alice Birgitte Larsen

Arrangementer i august – november 2018

Husk: Betal kontingent pr. 31.7. 2018

Højby Foredragsforening Højbylund Ældreklub

Tirsdag den 21.8. arrangerer Højby Foredragsforening bustur til Faaborg med afgang fra parkeringspladsen ved det tidligere Aldi kl. 12.30. Turen indebærer bl.a. ca. en times gåtur i Faaborgs gamle gader og et besøg i kirken med lokal guide. Såfremt vejret tillader udendørs traktement, vil der efterfølgende blive serveret kaffe/te og kage ved Kaleko Mølle. Ellers finder vi et andet sted at nyde traktementet. Hjemturen i bus vil foregå ad små veje. Hjemkomsttidspunktet forventes at blive ca. kl. 17.30.

vil her bidrage med episoder fra livet som gadebetjent på Vesterbro og frem til tilværelsen som drabs- og brandefterforsker i provinsen. Arrangementet foregår i Sognehuset. Mandag den 19.11. kl. 19 i Sognehuset underholder organist m.m. Anne Marie Jørgensen og Erik Jørgensen, der tidligere har været musiker i Odense Symfoniorkester. Begge har haft et langt liv i musikkens tjeneste og vil denne aften give prøver på deres kunnen samt akkompagnere til fællessang. Et spændende par med en alsidig tilgang til musik.

Dato

Kl.

Arrangement

14.8.

13-16

Banko. Kaffe, kage og boller. 10 kr.

21.8.

13-16

Humlemagasinet. 75 kr.

28.8.

13-16

Banko. Kaffe, kage og boller. 10 kr.

4.9.

13-16

Sangkoret Vulkan. 2 stk.smørrebrød. 75 kr.

11.9.

13-16

Banko. Kaffe, kage og boller. 10 kr.

18.9.

13-16

Knud Skæg Musik. 3 mand spiller. 60 kr.

25.9.

13-16

Banko. Kaffe, kage og boller. 10 kr.

Derefter nyt program

Turen gennemføres kun ved minimum 30 personer. Tilmeldingsfrist senest mandag 13.8. Tilmelding til Astrid Lægaard tlf. 25 89 14 00 eller Ruth Schärfe tlf. 30 62 71 21. Pris for bustur inkl. guide, kaffe/te og kage 150 kr., som betales i bussen. Onsdag den 19.9. er der fælles arrangement med menighedsrådet ved historiker Michael Böss om ”Det demente Samfund”. Arrangementet finder sted kl. 19 i Sognehuset. Tirsdag den 9.10. kl. 19 vil den lokale Torben Rasmussen fortælle om sit spændende liv og virke igennem 43 år i det danske politikorps. Han

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Folkekirkens Nødhjælp Hvor er sommeren dog dejlig ! I Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik betyder det travlhed ! Der bliver åbenbart ryddet op og ud i mange hjem, hvilket betyder, at det ene læs fine møbler og ting og sager flytter ind i vores - til tider - alt for små lokaler i vores butik. Heldigvis flytter en masse hurtigt ud igen og finder nye ejere og hjem. Mange har fundet vej med poser til vores store blå tøjcontainer i gården, det giver fine varer på tøjstativerne til unge og lidt ældre piger. Vi kan bruge meget mere, også gerne tøj fra og til de unge piger. Alt dette betyder, at vores omsætning generelt er steget, og dermed muligheden for at øge Folkekirkens Nødhjælps indsats i hjælpearbejdet ude i den store verden. Hold godt øje med vore vinduer! En dygtig dekoratør har fundet vej til vores medarbejderstab, og hun knokler med at få lavet flotte tema- udstillinger i vinduer og i butikken. Det er allerede bemærket af mange af vore kunder – med fine roser! Tusind tak for dem. En medarbejder giver vore skilderier en kærlig overhaling, det pynter vældigt. De fremstår finere og mere klare i farverne, og lyser fint op på galleri-hylderne! Vi er også heldige at have fået en ”bibliotekar” i staben, som på flot vis sætter de hundredevis af bøger i alfabetisk orden og fylder op. En kunde gik glad ud af døren med et : ”IHH – her er det jo fantastisk at finde lige de bøger, man gerne vil have, det er bare at hive ned fra hylderne ! Jeg kommer snart igen!” og han slæbte afsted med 20 bøger i tasken . Ja – og så er der jo alle de 16

andre, som vasker af og sætter på plads på hylderne, de kommer ikke sovende til det! I den kommende tid sker der meget, idet vi deltager i nogle arrangementer i Højby, og vi har forskellige tiltag i butikken. • Lørdag d. 18. august deltager vi på Højby Markedet med en stand, hvor vi sælger fine ting fra butikken, og der er også mulighed for at få en snak med en medarbejder om vores arbejde. • Lørdag d. 8. september holder vi lagersalg i forbindelse med det store Højby Musikstævne. Er vejret til det, sætter vi et par borde op i gården på Bakkegården, og der vil være store muligheder for at gøre en god handel - vi holder åbent kl. 9–14. • Lørdag d. 6. oktober er en god dag at sætte tid af til et besøg i butikken. Vi har igen sat vores vurderingsmand Peter Jessen i stævne, og ham kan I få en snak med om jeres fine, sjove, skæve ting fra gemmerne. Mere om det i næste Højby Nyt ! • Onsdag d. 17. oktober fejrer butikken 10-års jubilæum. Mere om det i næste Højby Nyt. Vi har fået nye medarbejdere, som hurtigt er kommet i gang med de mange gøremål , men vi kan altid bruge flere hænder. Der er mange arbejdsområder, som skal udføres. Da vi i vinter mistede en chauffør og en lager-medarbejder, er vores mandlige stab nu hårdt presset, både til hjælp på lager/i butikken og til afhentning/udkørsel af møbler. Vi mangler simpelthen • MÆND med hænder/ muskler og bil på rette sted. En stor lukket TRAILER har vi (afregning er km-takst) • M/K, med hjerte og hæn-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

der parate til at tage fat på den gode sag med støvsugning, klargøring af effekter, småreparationer, omflytning i butikken, og meget , meget mere.. • M/K, som har lyst til sortering og klargøring af dametøjet.. • M/K som med smil på læben er klar til at vejlede og betjene vore kunder og kasseapparat. Har du/I lyst til at være en del af vores travle, men hyggelige team, kan du/I møde os på Højby-markedet. Eller kom i butikken og spørg efter et medlem af vores butiksudvalg. Så tager vi en snak med jer, om det er noget for jer. Vi er helt sikre på, at der

i Højby og omegn findes dedikerede personer, som har lyst til at dele dette meningsfyldte arbejde – og en kop kaffe – med os. Kom frit frem, indsatsen og timerne bestemmer I selv. Vi glæder os til at se jer! Åbningstiderne er: Mandag – fredag kl. 13-17 Lørdag kl. 10 – 13. Vores telefon : 25 21 50 97 Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Svendborgvej 319 Højby På udvalgets vegne Anne Bøttiger


Højby Bridgeklub Af Vibeke Alrø

Så skal vi til at have fat i kortene igen! Efter en lang og solfyldt sommer skal vi til at have gang i hjernecellerne! Sommerbridge Vi spiller på Højby Skole i det gamle bibliotek den 14., 21. og 28. august kl. 19. Mødetid 18.40. Det kunne være rigtig dejligt, hvis vi så lidt flere af klubbens egne medlemmer disse aftener! Pris: 40 kr. Der tilstræbes rækkeinddeling efter handicap. Ny sæson Sæsonen starter den 4. september. Hold: Tirsdag kl. 12.30-ca. 16 Onsdagsholdet kl. 19-ca. 22 Onsdagsklubben kl. 19-ca. 23 Torsdag kl. 12.30-ca. 16. Nye medlemmer eller medlemmer, der vil flytte hold eller skifte makker, bedes henvende sig til turneringslederne. Telefonnumre findes på klubbens hjemmeside. Specielt hører vi jo gerne fra de spillere, som plejer at spille på det tirsdagshold, der er lukket. Lokaleudvidelse Som de fleste ved, er der stor efterspørgsel på eftermiddagsholdene.

Vi arbejder stadig med at få lov til at udvide lokalet i hallen med en ekstra foldedør. Hvis I vil støtte klubbens arbejde for dette, så skulle I overveje at møde op til Højby Markedet den 18. august, hvor det er et af de forslag, I kan stemme om i projektet ”Højby bestemmer”. Læs mere herom s. 2 og 4 i dette blad. Hjemmesiden Husk, at der altid står sidste nyheder på hjemmesiden: www.bridge.dk/4521.

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

I hele juli har de slidt med udbyttes forhøjelse. Som bier når lidt efter lidt -til avlerens fornøjelse.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Café Bakkegården Af Karin Rosenbæk

Bakkegårdens efterår 30 års jubilæet står øverst på listen i dette efterår, utroligt som tiden flyver. Dette vil vi fejre med en indbydelse til alle Højbyborgere samt andre interesserede med gratis kaffe og kage - se indbydelse med fyldigere program for dagen. Vi glæder os til at se rigtig mange, som har lyst til at fejre dagen med os og gøre den rigtig festlig. Først i oktober starter caféaftenerne med en jubilæumskoncert med Kim Sjøgren og hans vidunderbarn Stefan. Kim Sjøgren var her, da Bakkegården fejrede 10 års jubilæum, men vi tør godt gentage dette, da han altid er vidunderlig at høre på og morsom at lytte til. Efterårets øvrige arrangementer forsætter med fredagscaféer samt et børnearrangement en søndag indtil 23. november. Læs mere andetsteds i bladet eller på vores hjemmeside www.foreningen-bakkegaarden.dk. Hovedrengøring Det har da været alle tiders sommer, vi har haft i år, og det er næsten ikke til at tænke på, at vi har besluttet at afholde hovedrengøring på Bakkegården den 13. og 14. august, hvor rigtig mange af de frivillige igen i år har besluttet at stille op, så Bakkegården kan blive skrubbet og skuret, så den kan holde til alle arrangementer endnu et år. Selvfølgelig lokker bestyrelsen igen med en god frokost og hyggeligt samvær. Hovedrengøringen afsluttes med cafémøde i sommerhuset hos Inga og Hans Elmer den 15. august, hvor vi fordeler efterårets arbejdsopgaver 18

til Højbystævnet og caféafternerne. Her afsluttes med et bring-med-tag-selv-bord. Det er bare så dejligt med gentagelser af gode traditioner. Højby Markedet Selvfølgelig mødes vi der til en god snak om Bakkegården, mens I kan nyde en kop gratis kaffe hvortil man kan købe en vaffel med hjemmelavet syltetøj af bedste slags. Vi ses den 18. august. Højbystævnet Som sædvanlig deltager vi som musik- og madsted ved Højbystævnet, som afholdes den 7. og 8. september og afsluttes med kirkekoncert den 9. september i Allerup Kirke. Musikanlæg I foråret søgte Bakkegården Tuborgfondet om tilskud til et musikanlæg, da flere og flere lejere af Bakkegården har forespurgt, om vi havde et sådant til afspilling af digital musik. Heldigvis fik vi positivt svar og har nu indkøbt alt til dette. Det vil blive brugbart i løbet af oktober, og lejere kan så leje dette for et beskedent beløb til vedligeholdelse. Husk at I kan tilmelde jer alle vores arrangementer på: mobil 23 32 43 19 eller på mail bakkegaardenhojby@ gmail.com. På gensyn på Bakkegården Karin

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Arrangementer september-6. oktober Fredag den 5. oktober

Jubilæumskoncert med Kim Sjøgren

gæstemusiker Stefan ”vidunderbarn”

Entre: 300 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr.

Menu: Se på hjemmesiden: foreningenbakkegaarden.dk

Kim Sjøgrens soloshow viser hans virtuositet og serveres med humor og små anekdoter. Et unikt show, som vil glæde alle musikelskere Repetoiret spænder over de store klassiske værker til populære hits, folkemusik, jazz og evergreens samt i ordets bogstaveligste forstand:

Stand up entertainment i bedste Victor Borge-stil. Kim tog Stefan under sine vinger i programmet Vidunderbørn, og vi har været så heldige at få Stefan og Kim Sjøgren til at spille sammen på Bakkegården til vores jubilæumskoncert.

Kommende arrangementer

Arrangementerne omtales nærmere i de relevante numre af Højby Nyt 26.10.: West Folk. Traditionelle skotsk/irske sange. 2.11.: Whiskysmagning. Johnny Hansen giver en uforglemmelig aften ind i whiskyens verden. 9.11.: Classic Light. Operasanger Merete Laursen og pianist Kamilla Sørensen formidler sange af Chopin, så vi alle kan forstå dem.

16.11: Tradish. Irsk folkemusik. Vi tages med på en vild nat gennem irske byer, hvor levende irsk musik er elsket. 18.11.: Den lillebitte Opera: Opera er da for alle.. For børn fra 4-5 år. 23.11.: Amanda Jazzband. Musikerne fra Kerteminde spiller traditionel og swingende jazz.


30 års fødselsdag Utroligt som tiden går! Ikke desto mindre er det 30 år siden, en flok ildsjæle i Højby besluttede sig for at købe Bakkegården og omdanne den til Højbys kultursted. Det har været og er fantastisk, at så lille en by kan have et sådant sted, hvor man kan mødes og hygge sig med en flok glade mennesker til en hyggelig aften med musikalsk underholdning. Det skal fejres! Kom på Bakkegården 16. september kl.15-17 Bakkegården indbyder alle Højbys borgere til eftermiddagskaffe med fødselsdagslagkager. Lokalhistorisk Arkiv udstiller om Bakkegårdens historie. HSG’s Sponsorudvalg giver smagsprøver på Højbyvinen. Mogens Petersen er hyggepianist. Vi ses! Bakkegårdens Musikudvalg

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Aktuelt Højbyakademiet på Nye malerier på BakkeBakkegården efterår 2018 gården Filosofi i dagligdagen ” Fra Hvor Vi Står" Af Ole Bøttiger

Dagligdags filosofi Når man hører ordet Akademi, så kan det måske opfattes som noget meget højtravende og noget, der kræver en højere uddannelse for at kunne være med, men sådan er det ikke med ”Højbyakademiet”. Alle, der har lyst til at udvide sin horisont, kan være med. Hele foråret 2018 har holdet på Bakkegården haft Filosofistuderende på Syddansk Universitet Tim Munk som underviser/tovholder, og vi har arbejdet med, som det fremgår af overskriften ”filosofi i dagligdagen/dagligdags filosofi, og der har været mange spændende og givtige diskussioner. Diskussionerne har belyst og klarlagt mange ting fra dagligdagen, hvor forskellige filosoffers udtalelser og vurderinger har haft betydning for vores liv og færden. Tim Munk har lovet at fortsætte efteråret 2018. Vi glæder os til at komme i gang igen og overskriften for efteråret er:

Et blik på verden med mennesket i centrum” Programmet vil blive yderligere beskrevet på Musikskolens hjemmeside. Har du lyst til at udvide din horisont og/eller deltage i livlige diskussioner, så er du meget velkommen til at møde på Bakkegården tirsdag den 4. september kl. 10. Den første mødedag er musikskolen vært med rundstykker samt kaffe/te. De efterfølgende tirsdage afvikles som følger: start kl. 10 med sang efter Højskolesangbogen og derefter det valgte emne frem til kl. ca. kl. 11, hvor vi holder pause med kaffe og te og måske med brød til, hvis det er det, vi beslutter. Vi glæder os til at byde velkommen til såvel tidligere som nye deltagere. Med venlig hilsen Erik Klint

Landsindsamling I år er Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling søndag den 4. november, og der er brug for flere indsamlere. Jeg er koordinator her i Højby. Jeg mangler nogle personer, som har lyst til at samle ind her i Højby. Du kan tilmelde dig på hjemmesiden https://flygtning. dk/stoet-os/landsindsamling, eller du kan sende en e-mail til mig på karinaaen@ gmail.com med dit navn og telefonnummer. 20

1. august ophænger Ragnhild Nørgaard Jørgensen et udvalg af sine billeder i Bakkegårdens lokaler. Billederne kan ses på Bakkegården til udgangen af november 2018. Ragnhild er uddannet gennem 4½ år på Aarhus Kunstakademi. Hun er en figurativ og kolorististk maler. Mange af hendes billeder udstråler ekspressiv farveglæde, men til trods for de store armbevægelser ender hun altid med at få en dejlig behagelig ro i sine billeder. De seneste år har Ragnhild deltaget i kunstgruppen Kvadriga. Ragnhild har mange udstil-

Hvis du ikke har lyst at samle ind her i Højby, kan du bare vælge et anden distrikt end Odense S - Højby. Med venlig hilsen, Karin Aaen, Koordinator karinaaen@gmail.com

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Kunstmaler Ragnhild Nørgaard Jørgensen

linger bag sig hovedsagelig i Jylland. Her kan nævnes Aarhus Kunstakademi, Handelshøjskolen, Yggdrasil, Mellemfolkeligt Samvirke og Alken Kunstcenter. Desuden lokalt flere steder som Galten Bibliotek, Nordea i Galten og Silkeborg. Derudover har hendes store akvareller fulgt med som vandreudstilling til teaterforestillinger. Se flere af Ragnhilds flotte billeder på facebook under kunstmaler-Ragnhild. Ønsker du at se udstillingen, kan du ringe på Bakkegårdens telefon 23 32 43 19 og aftale tidspunkt for en besigtigelse


Gadekærets Venner Af Eric Skovsgaard

Af Mette Harper

Nye beboere i gadekæret

Fint besøg i gadekæret En natugle havde slået sig ned midt i den største åkande.

I maj måned rykkede en andefamilie ind i andehuset i vort smukke gadekær. En andemor med 11 ællinger tilbragte en tid i det varme vejr, som allerede den gang kendetegnede vort klima. Måske har attrapperne med andeparret alligevel virket? Bestyrelsen glædede sig i hvert fald over, at gadekæret fik tilført en attraktion mere. Desværre flyttede familien til andre forhold. Stor var glæden derfor, da Gadekærets Venner atter fik nye beboere i starten af juli. I den nye familie var ællingeflokken på ni medlemmer. Mund til mund – metoden har sikkert lokket mange af Højbys beboere i alle aldre til et besøg ved gadekæret. Man fristes til at erindre den gamle traver: ”Ved landsbyens gadekær der mødes han og hun………..”. Nye fisk Bestyrelsen har været nødt til at supplere fiskebestanden med tre græskarper, fordi det varme vejr fik plantevæksten til at eksplodere i vandet. De har gjort deres arbejde perfekt, fordi der nu er et større område med klart vand, så livet i gadekæret er lettere at følge. Bestyrelsen ændret. pr. 17.7. 2018 Anders Iversen er flyttet fra Højby. Anders har været med lige siden opstarten. Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin taknemmelighed for den store og konstruktive indsats, han har lagt i bestyrelsesarbejdet for Gadekærets Venner. – Derfor måtte bestyrelsen jf. vedtægterne indkalde til et bestyrelsesmøde, hvor konstitution var på dagsordenen.

Den sad der hele dagen midt i den brændende sol. Den fik lidt kattemad og fløj igen sidst på eftermiddagen.

Andemor lufter sine ni ællinger (anno juli 2018)

Andemor nyder udsigten fra villaen sammen med sine ællinger (anno maj 2018) Mette Harper blev valgt som formand og suppleanten Eric Skovsgaard indtrådte på sekretærposten, som blev ledig efter Mettes overtagelse af formandsposten. Alle øvrige poster uændret – se venligst foreningens hjemmeside. Økonomi Gadekærets Venner har jo som bekendt et beskedent medlemskontingent – 50 kr. pr. år. Derfor besluttede bestyrelsen at søge om midler fra forskellig side, så økonomien kunne blive styrket til uventede udgifter. Det kunne være en pumpe til springvandet, der stod af, og så har

vi ikke råd til uden videre at indkøbe en ny. Desuden blev det besluttet at udvide betalingsmulighederne til nuværende og nye medlemmer med en mobilpayordning. Næste arbejdsdag Lørdag den 29.9. 2018 kl. 10 trækker bestyrelsen atter i arbejdstøjet. Gadekæret skal gøres vinterklart, og som sædvanlig er både medlemmer og ikke-medlemmer velkomne til at give en hånd med. Interesserede bedes kontakte bestyrelsen – se vores kontaktmuligheder på hjemmesiden for Gadekærets Venner.

Deadline for indlæg til Højby Nyt? En del af dem, som skriver indlæg til Højby Nyt, modtager en uge før deadline en påmindelse på mail. – Er du også interesseret i at få en sådan, kan du sende en mail til hhk@klintnet.dk Du kan også se deadline i bladet på side 2 eller på vores hjemmeside ved at kalde www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 11.8.-5.10. Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra kl. 10–12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Mandag den 13. august kl. 13-16 Tøjdemonstration Seniorshoppen kommer og viser os de spændende nyheder inden for beklædning. Mød op og lad os se, hvad de har at byde på. Mandag den 20. august kl. 13-16 Foredrag Trine Lydeking Taylor Pedersen kommer og fortæller om Amish folkene. Pris for foredrag, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding senest 13. august i Mandagscaféen. Mandag den 27. august kl. 13-16 Bogcafe Mandag den 3. september kl. 12.30-16 Banko Mandag den 10. september kl. 13-16 Foredrag Arne Mariager, kendt fra Fyens Stiftstidende, kommer og fortæller små historier. Pris for foredrag, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding senest 3. september i Mandagscaféen. Mandag den 17. september kl. 17-23 Høstfest 22

Camilla vil lave en fin buffet med forskellige stege samt en dessert, og når den er fortæret, vil Allan Stade spille op til dans. Pris for hele herligheden vil blive kr. 150,00. Bindende tilmelding i Mandagscaféen senest den 10. september. Mandag den 24. september kl. 13-16 Foredrag Hanne Jørgensen fortæller om sine oplevelser i Indien. Pris for kaffe, brød, sang og foredrag. kr. 40. Tilmelding 17. september i Mandagscaféen. Mandag den 1. oktober kl. 12.30–16 Banko Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30–11.30: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Fra 5. maj til september Torsdag kl. 10 -12: Tennis på tennisbanerne. Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Gåture Tirsdage kl. 9.30-11. Mødested: Ved det gamle Aldi. GÅ-GRUPPEN består i bedste stil. Vi bliver flere og flere. Normalt er vi mellem 20 og 25 – alt efter vejret, men vi har en enkelt gang været oppe på hele 28 personer. Vi går stadigvæk i 2 grupper, og det fungerer fint. Kom og vær med på et af holdene.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Svømning Vi har et hold med motion/ hyggesvømning hver fredag kl. 8 frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Petanque og kroket Husk vi spiller petanque og kroket fredag formiddag på grusbanen nedenfor hallen. Vi spiller hver fredag, så har du lyst, så er det bare med at møde op. Vi spiller fra 5. maj til 25. august kl. 9 på grusbanen. Vi er 15-20, der deltager. Kom og vær med, det er en god måde at bruge fredag formiddag på. Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Bordtennis Vi spiller hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, står for aktiviteten. Tennis Vi har startet vores tennissæson den 8. maj, og kunne du tænke dig at spille dette spændende spil, som vores danske tennis-es gør så godt, så mød op på tennisanlægget bag skolen tirsdage mellem kl. 10 og 12, så kan du se, om det er noget for dig. Vi har enkelte ketchere, du kan låne, og du kan få et par

gratis prøvetimer. Det vil være Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, som står for aktiviteten. Du kan også ringe til ham for at høre nærmere. Se beskrivelse i vort kvartalsprogram. Bilture Køres hver søndag kl. 13. for at få nogle billige oplevelser og, mest af alt, hyggeligt samvær, mens vi nyder vores medbragte kaffe. Om vinteren prøver vi at finde plads inden døre. Vi vil prøve at udvide med ture, også aftenture, f.eks. et foredrag eller en koncert, og anden underholdning. Tit vil det ske, med SMS dagen før, eller få dage før. For at der ikke skal blive alt for mange beskeder, bør vi oprette forskellige interessegrupper efter ønske. Vi vil også arrangere afhentning af dårlig gående Lad mig høre fra jer! På SMS 24 66 06 10. Sv Aage Madholdene Hold 1: 4.9 og 2.10.. Hold 2: 11.9. Hold 3: 18.9. Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45 EDB PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC hjælp er gratis for medlemmer. Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Ove Frank tlf. 28 71 81 31.


Højby Seniorforening Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 15.8.: Bøgebladet, 15 km 22.8.: Sdr. Højrup, 20 km 29.8.: Kohaveskoven, 15 km 5.9.: Dømmestrup, 15 km 12.9.: Tarup, 20 km 19.9.: Soluret, 15 km 26.9.: B 67 Baner, 15 km Mød op, vi har det afslappet og hyggeligt og får samtidig ny energi på en god måde. Svend Aage Clausen tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup, tlf. 29 12 86 01 Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. Der er ingen fastlagte cykelture i juli måned, men de fremmødte aftaler, hvor man kører hen. 16.8.: H.C. Andersenskoven kl. 13, 25 km 23.8.: Rønninge Mose kl. 13, 25 km 30.8.: Klintebjerg kl. 9, 50 km 6.9.: Lindved Å kl. 13, 25 km 13.9.: Odense Å

kl. 13, 25 km 20.9.: Tietgenbyen kl. 13, 25 km 27.9.: Lumby Mølle kl. 9, 50 km 4.10.: Naturskolen Hudevad kl. 13, 25 km Poul Erik Rasmussen, tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10 Idrætsmærket 2018 Højby Seniorforening har for 10. gang været vært for idrætsudøvere der med stor vilje, godt helbred samt rimelig grundkondition har kunnet erhverve idrætsmærket. Ud af 24 startende fuldførte de 20. Vi var særdeles heldige med vejret igennem juni måned til de udendørs aktiviteter. Karen Jørgensen var igen vores skrappe dommer. Hun er i samme aldersgruppe som os andre, og der er god plads til det sociale samtidig med anstrengelserne. Karen har i år erhvervet sit guldmærke nr. 50. Der kan kun tages et mærke om året, så det kræver et godt helbred og vilje over mange år. Om vinteren er hun gymnastikleder for flere hold. Det sociale har ikke mindst i år haft stor betydning. Således har vi døbt nogle bænke, der bruges ved de indendørs øvelser, til knevrebænke. Disse bænke var helt fyldt op af snakkesalige damer hver gang før vi startede. Kendetegnende for det sociale var også f. eks. at Poul Erik, efter han havde cyklet sine 10 km i udholdenhedsprøven, lige cyklede Inge (en af tøserne under 70, der skal ud på 20 km) i møde. Han mente, hun havde modvind hjem på turen. Beate cyklede da lige sine 20 km. på en tid der var flere minutter hurtigere end

kravene for herrer. Som afslutning da vi var færdige med prøverne d. 26.6. havde Åshild arrangeret sammenkomst for alle deltagerne. Det var rigtig hyggeligt og faldt i god jord hele vejen rundt. Tak til Åshild men også til Ruth, der altid er parat. Iøvrigt tak for i år. Der har været stor parathed til medhjælp, når der skulle hentes eller bringes rekvisitter. Vi er som et korps der står sam-

men om at erhverve idrætsmærket. Vi ses sikkert igen næste år, selv om vores gennemsnitsalder er i overkanten af de 76 år. Marna og Villy har lovet at holde jer i form vinteren over, så I er klar til en ny sæson næste år. Mærkerne bliver overrakt ved en festlighed først i oktober. Thyge Andersen

Støt vore annoncører! – De støtter os!

iskias

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Lokalhistorisk Arkiv Af. Kurt Hedemand, Højby lokalhistorisk arkiv

Bakkegården

Luftfoto af Højby fra 1959 hvor den nye folkeskole netop er indviet. – På det tidspunkt var der under 800 borgere i Højby - I dag bor der over 5.500 borger i Højby (ifg. Danmarks statistik 2018)

Bakkegården ca. 1950 Lokalhistorisk Forening i Højby Bakkegården har en lang og omskiftelig historie bag sig. Historien har bragt stedet fra driftig landbrugsgård over husvildebarak til det kulturhus, det er i dag. Landsbyen Højby er antagelig grundlagt på overgangen mellem vikingetid og middelalder, og det er ikke usandsynligt, at der allerede på den tid lå det første spæde tiltag til en gård ved navn Bakkegården. Mere sikkert er det dog, at Bakkegården var blandt de sytten Højbygårde, som bliver nævnt i Næsbyhoved Lens regnskaber tilhørende enten Skt. Hans eller Dalum Kloster i 1664 for derefter at overgå til borgmester Jens Eriksen i Odense i 1968. Endelig overtager Holluf Gård ejerskabet i 1699 frem til 1812 hvor gården frikøbes til selveje af Lars Christiansen Bankemand. Placeringen af gården frem til 1896 var i nærheden af gadekæret og kirken, men straks ved købet i 1896 flyttede Kristian Nielsen den til dens nuværende placering. Årsagen var den simple, at der netop nogle år forud var lavet en ny linjeføring af landevejen gennem Højby, 24

som tidligere gik øst over Holluf gårds jorde, men som nu var flyttet mod vest over Lindved. – Med den nye placering opnåede N. Kristian Nielsen at Bakkegården var den første gård, man mødet i Højby. Tæt på kroen, mejeriet, og den nye jernbane. – Jo. - Niels Kr. Nielsen var en driftig og fremsynet mand

Mejeribestyrer, og senere gårdejer på Bakkegården

Niels Kr. Nielsen, mejeribestyrer på Højby Andelsmejeri fra 1. august 1888 til 1896

Hans første årsløn på mejeriet var 1.600,- kr. samt procenter af smørproduktionen: ¼ øre for hvert øre smørret betales over noteringen, men hvis smørret ikke blev betalt over noteringen, skulle han have ¾ krone for hvert 100 pund der opnåede højeste notering. Endvidere fri bolig og ildebrændsel, ”Lysning”,

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

1 kande sødmælk (2 lt.) samt den til husholdning hørende skummetmælk og ost, for så vidt denne sidste produceres på mejeriet. – Det betød at Niels Kr. Nielsen var den absolut højest betalte lønmodtager i Højby, og omegn. – Omregnet til 2018 kroner ville det svare til en årsløn på over 1,4 mil kr. Osten fik han dog ingen glæde af, for mejeriet startede først osteproduktion i 1925. Ved overtagelsen af pladsen skulle han stille en kaution på 1.000,- kr. som garanti for

forsvarlig brug af maskinerne. (NB: 1.000,-kr. svarede i 1888 til 10 årslønninger for én landarbejder). Niels Kr. Nielsen købte Højby Bakkegård, i 1896 og flyttede gårdens avlsbygninger, og stuehus til den nuværende placering på Svendborgvej 319. I de efterfølgende 73 år frem til 1969 forblev ejerskabet i familien. – Efter Niels Kristians Nielsens død i 1934, overgik gårdens drift til sønnen Ejner Nielsen frem til Ejners død i 1955.

Industrivej 7 5792 Årslev. Telf. 23 35 88 17


Lokalhistorisk Arkiv

Gårdejer Ejner Nielsen, fotograferet i 1945, med en Jysk hoppe og dens føl. Lokalhistorisk Forening i Højby Ejner Nielsen blev en landskendt avler af racehesten ” Jyske heste”. - Ejner vandt utallige præmier ved dyrskuerne over hele landet. - Datteren, og søsteren til Ejner, Edel Nielsen, som var blevet gift med Karl Walther i 1929,

overtog nu driften af Bakkegården i 1955 og frem til 1965 hvor Karl Walther døde. De sidste år frem til salget til Årslev kommune i 1969, drev Edel gården sammen med sønnen Mogens Walther.

Kig på: www.hojby-fynlokalarkiv.dk Der finder du/I mange spændende lokalhistorier samt fotos fra Højby gennem tiden.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Højby Marked 18. august 2018 Af Bjarne Frimann

Program for Højby Marked 18. august 2018 Hollufgårdsvej 1 ved AP Motorcenter 8.30: Markedskroen åbner med morgenkaffe.

12.30: Årets Højby’er 2018. Scenen.

9: Markedsboderne åbner. 9.30: Markedsgrillen åbner.

13.30: Vinderprojektet afsløres. Scenen.

10: Højby S&G åben springbane for alle.

16: Tak for i år og på gensyn i 2019.

11: Afstemning "Højby Bestemmer" starter på stand 75 og 76.

26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Al parkering skal foregå på græsarealet på vej ned mod Texas’s hovedkontor. Parkeringsarealer er på græsarealet og på eget ansvar. Der vil blive skiltet og der vil være parkeringsvagter der sørger for at dette overholdes. Prisen for parkering vil blive kr. 20,00, som vil blive opkrævet af nogle søde unge mennesker der tjener til en tur i efteråret. Vær venlig at respektere disse unge mennesker og deres anvisninger. Vi har fra flere udstillere mod Hollufgårdsvej fået oplyst at der til tider er cykelkaos ved indgangen, så derfor har vi valgt at lave en cykelparkering under halvtaget på Knullen. Fra kl. 08.30 kan der købes morgenkaffe til en favorabel pris.

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til, at de lokale markedsgæster lader bilen stå hjemme for ikke at skabe trafikproblemer i og omkring Svendborgvej – Knullen og Hollufgårdsvej. Der er opsat pladsoversigt ved indgangen fra Hollufgårdsvej og Knullen hvor toiletforholdene tydeligt er afmærket. Jeg forventer at vejret bliver aldeles strålende, :-), og en lille gåtur er sundt for krop og sjæl!

VI SES PÅ HØJBY MARKED


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Kirken Af Carsten Andreassen

Gudstjenester i salen

De kommende mange måneder, hvor kirken er lukket, holder vi gudstjenester i salen. Det bliver en spændende udfordring, for hvad gør det ved en gudstjeneste, at den er et andet sted? Bliver den mere nærværende? Bliver den mindre højtidelig? Vi vil i hvert fald bestræbe os på at skabe glædesfyldte og relevante gudstjenester, også selv om vi flytter dem. Salen bliver i perioden omdannet til gudstjenesterum op til hver weekend. Vi hænger alterbilleder op, som sidste års konfirmander har malet. Vi opsætter stole og døbefont, så det kan blive en smuk oplevelse at komme til gudstjeneste et nyt sted. De nye gudstjenester i salen er i gang, når Højby Nyt kommer på gaden. Vi glæder os til at se mange af jer.

termiddagsmeditationerne bliver en blanding af syngeskåle, improvisationer på klaver, ledte bibelmeditationer (dvs. bibelhistorier, hvor tilhørerne ledes et andet sted hen, og på det sted får ro til eftertanke/meditation), lidt sang og tid til stilhed. Eftermiddagsmeditationerne tilbyder vi flg. tirsdage kl. 17-18: 4. september + 2. oktober + 13. november + 4. december. Så længe kirken er lukket foregår det i salen, hvor vi både sætter stole frem og et stort grønt tæppe at ligge på (vi kalder det vores græsplæne) og knæleskamler, som man kan benytte sig af. Sognegrillfest og familiegudstjeneste Søndag d. 2. september kl. 11 har vi igen familiegudstjeneste med efterfølgende sognegrillfest. Birgits børnekor medvirker sammen med familiegudstjenestehjælperne. Vi sætter hoppeborg op og tænder grillen. Alle er velkomne. Det er gratis, men vi ønsker dog en salat til maden eller en kage til kaffen fra flest mulige. Sognet sørger for pølser m.m. til grillen.

Meditationseftermiddage

Sommermusical

Ved kirken har vi både Julie ansat som rytmisk kirkemusiker og Mads ansat som kirkemusiker. Julie kan meget med sin stemme, og så spiller hun på syngeskåle. Mads er en fascinerende klaverspiller. Disse kvaliteter får vi stor glæde af, når vi tre inviterer til meditationseftermiddage i salen. Ef-

I uge 32 har vi Højby Kirkes første sommermusical. Det er Julie, som selv har skrevet stykket inkl. melodier til

28

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

sangene. Alle børn/unge i 3.-9. klasse er velkomne til at deltage, og ALLE er selvfølgelig velkomne til at opleve, hvad de unge har lært i løbet af ugen. Stykket er bygget op omkring to parallelle historier – dels en Jesus-del og dels en ungdel. Den første ridser bibelhistorien op, og den anden del viser relevansen ind i et ungt menneskes liv. Julie har skre-

vet et rigtig smukt stykke og nogle dejlige sange. Hun er også selv instruktør på stykket. Mads spiller til. Deltagere kan tilmelde sig hos Julie på JulieBenSemmane@gmail.com senest 1. august. Der øves mandag-lørdag i uge 32 kl. 10-15, og stykket opføres lørdag og søndag kl. 14. Det er gratis at deltage.


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY KIRKE Aug ust 2018 5. kl. 11.00 v. CA

Cirkelgudstjeneste ...................................... 10. søndag eft. trinitatis Matt 11,16-24

12. kl. 19.30

v. CA

Aftensgudstjeneste ..................................... 11. søndag eft. trinitatis Luk 7,36-50

19. kl. 11.00

v. CA

Cirkelgudstjeneste ...................................... 12. søndag eft. trinitatis Matt 12,31-42

26. kl. 11.00

v. GD

Gudstjeneste.............................................. 13. søndag eft. trinitatis Matt 20,20-28

Sep temb er 2. kl. 11.00

v. CA

9. kl. 11.00 16. kl. 11.00 23. kl. 11.00 kl. 17.00 30. kl. 11.00

Familiegudstjeneste .................................... 14. søndag eft. trinitatis Joh 5,1-15 Efterfølgende sognegrillfest - tilmelding til kirkekontor@hoejbykirke.dk Medbring enten salat eller kage v. AAa Gudstjeneste.............................................. 15. søndag eft. trinitatis Luk 10,38-42 v. GD Gudstjeneste.............................................. 16. søndag eft. trinitatis Joh 11,19-45 v. GD Gudstjeneste.............................................. 17. søndag eft. trinitatis Mark 2,14-22 v. CA Syng-dig-glad gudstjeneste ......................... v. LP Gudstjeneste.............................................. 18. søndag eft. trinitatis Joh 15,1-11

CA = Carsten Andreassen, GD = Gabriella Dahm, AAa = Anders Aastrup, LP = Lisbeth Petersen På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer OBS! Gudstjenesterne afholdes i Sognehuset.

Højby Kirkes Børnekor starter den nye korsæson

Torsdag d. 16. august kl. 14.30 i Sognehuset

Alle sangglade drenge og piger fra 0. klasse og opefter er hjertelig velkommen. Jeg glæder mig til at se både gamle og nye korbørn. På gensyn! Tilmelding og nærmere information hos organist Birgit Mulvad Samsing tlf.: 24 60 86 50 birgitsamsing@gmail.com

HØJBY

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 6595 9300

Kirken – varmeprojekt – siden sidst Farve på kirkebænke Konservator har for nogen tid siden afsat 3 farveprøver på de små bænke. Konservator har taget udgangspunkt i farverne på altertavlen, med ønske om at opnå sammenhæng og ro i kirkerummet. Menighedsrådet har besluttet at vælge den grønne bænk.

selve håndværksarbejderne går i gang. I lukkeperioden benyttes Sognehuset til gudstjeneste m.v. Ved særlige lejligheder søges om lån af nærmeste kirke. Kirken forventes genåbnet Palmesøndag 14.4. 2019. (fortsættelse følger i næste Højby Nyt).

Kirkelukning Kirken står nu for lukning med sidste kirkehandling d. 29.7., hvorefter kirken tømmes for løst inventar. Herefter foretages diverse afdækninger (orgelbygger, konservator, tømrer) og nedtagning af AV-udstyr, inden

Venlig hilsen Marie Egeskov Formand Højby Kirkes Menighedsråd

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

Sporten

Sporten

Af Ronni Nielsen

Neumünster 2018 - Håndbold og Fællesskab

Weekenden d. 15.-17. juni dannede traditionen tro rammen om den årlige håndboldtur til Neumünster. Fredag kl. 17 kørte to busser afsted fra Højby Hallerne med en flok spændte børn og voksne. Første stop var grænsebutikkens eldorado af slik og sodavand, som blev slæbt til bussen i mængder langt over anbefalede doser. Inden klokken slog 21, havde alt bagage og forplejningen til en spændende weekend fundet sin plads i hhv. gymnastiksalene og kontrolrummet (Læs: det livgivende køkken). Lørdag formiddag fik det i forvejen store Højbyhold yderligere tilslutning af endnu flere U8 og U10 spillere, så den samlede trup nu udgjorde tæt på 200 spillere og forældre, der i fællesskab skabte endnu en uforglemmelig håndboldtur i det nordtyske. Der blev spillet en masse kampe lørdag og søn30

dag på de 12 græsbaner på anlægget i Neumünster, men vigtigst af alt var det store fællesskab spillerne og ikke mindst forældrene i mellem. Det er en stor fornøjelse at se den kæmpe opbakning fra forældre og søskende, der skaber en helt speciel kulisse omkring banerne og hyggelig stemning ved måltiderne. Alt dette blev bundet sammen på glimrende vis af det uvurderlige madhold, der år 1 efter Lindas frivillige afsked blev styret med sikker hånd af Lone, Cherie, Rene og Vicky. Dertil skal lægges de mange forældre og seniorspillere, som gav en ekstra hånd som frivillige hjælpere i køkkenet for at få forplejningszonen til at fungere optimalt. En stor tak til alle, der gav en hånd med for at få turen til at forløbe perfekt. Søndag aften landede en flok trætte børn og voksne i Højby med en masse sjove og hyggelige oplevelser i bagagen. Der skal lyde en stor

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

tak til arrangørerne, Kolle og Benjamin, og naturligvis vores venskabsklub i Neumünster for endnu en fantastisk håndboldtur. Vi kommer med sikkerhed igen næste år! Højby Håndbold håber alle har nydt den solrige sommer og ikke mindst minderne fra endnu en fantastisk Neumünstertur.

De mange flotte billeder fra turen kan ses (eller genses) på facebook: Neumünster Højby. Hilsen Neumünster holdet Højby Håndbold

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk


Sporten

Sporten

Af Morten Bierbaum

U6 mix håndbold i Neumünster Som de mindste håndboldspillere fra Højby håndbold i Neumünster, fik fem små, seje og søde U6 spillere en herlig oplevelse. De mindste fik deres helt egen turnering, på en lille bane, hvor man var dejligt afslappet med reglerne. Intens, hård og supersjov var turneringsformen, hvor de yngste fik lov til at spille mod en række tyske hold. Alle hold spillede på skift mod hinanden så pauserne blev korte. Højbys spillere var super indstillet på udfordringen og allerede kommet et godt stykke vej i deres håndboldleg.

Derfor synes de også det var underligt når en modspiller tog bolden under armen og spænede hele banens længde med den uden at drible eller aflevere. De mange glade forældre rundt om banen, både danske og tyske – morede sig kosteligt. Før den sidste kamp var Højbys seje mindste ved at løbe tør for energi, men et par madder og en peptalk af trænerne Nanna og Morten gav ungerne nye kræfter – og de kæmpede flot og spillede godt sammen. Og vigtigst af alt. De havde en super sjov oplevelse.

Sporten

Neumünster – U10 pige

Hele 19 friske U10 piger var klar til kamp på græsbanerne i Neumünster, hvor der blev vist rigtig flot spil og mange prøver på de detaljer, som er blevet trænet i hallen det sidste år og i særdeleshed på græsset i maj og juni måned. Det var endvidere en fornøjelse at se hvordan de nye 1. års U10 piger tog kampen op i det til tider ret så kaotiske totalhåndboldspil, der bliver praktiseret i børnehåndbold syd for grænsen. Med god støtte fra de mere erfarne 2. års spillere, som har taget rigtig godt imod de nye holdkammerater, leverede pigerne en række spændende kampe, der kulminerede med sejr i finalen – endda efter en meget nervepirrende forlænget spilletid. Jubelbrølet fra de mange Højby tilskuere og den efterfølgende sejrsdans på midten af banen giver efter sigende stadig genlyd i gaderne i Neumünster. Spillet på banen er en ting, men vigtigst er dog, at der igen blev bygget på de gode oplevelser og fællesskabet oplevelser, relationer og er-

faringer, der rækker langt ud over håndboldbanen. Først og fremmest sidder der en masse dejlige billeder solidt printet på nethinden fra de mest fantastiske oplevelser i selskab med ”Familien Højby Håndbold” og i særdeleshed de sejeste U10 piger og deres søde familier. Den støtte I forældre giver klubben, holdet og jeres piger er helt unik. Tak for en fantastisk tur - vi ses i august til en ny spændende sæson i Fyns Bedste Håndboldklub. Opstart for U10 piger er tirsdag d. 21.8. (for træningstider mm. se www.hoejbyhaandbold.dk eller Facebook U10 Pige Højby Håndbold). Vi glæder os til at se alle pigerne igen efter en lang sommerferie plus evt. nye spillere, der skulle have lyst til at være med på holdet. Mange hilsner, Sille, Laurits og Ronni

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Sporten

Af Mathias Peterson, 10 år, U10 drenge (årg. 2008)

Af Morten Bierbaum og Inès Kessler

U 10 drenge – Neumünster

Med som forældre i Neumünster

Jeg synes det er mega fedt at være i Neumünster. Der er så mange af ens venner og kammerater med på turen, og man lærer også nye drenge, piger og voksne at kende. Vi har det bare så sjovt. Nogle kører med bus derned om fredagen, og andre kører derned lørdag morgen. Først handler man lige lidt slik ved grænsen og så mødes man dernede og sover sammen i to store gymnastiksale – nogle sover også i telt. Det er lidt specielt at spille stævnet i Tyskland, man spiller nemlig på græs, vi havde heldigvis trænet at drible på græs inden vi tog afsted. I Tyskland spiller man også lidt anderledes håndbold, de dækker nemlig op over hele banen, men vi var ret godt forberedt på det i år, det havde vi nemlig også trænet… Vi var et nyt hold i år, da dem der i sæsonen var 2. års U10 drenge, spillede U12 i Neumünster, men så fik vi en masse nye holdkammerater som var rykket op fra U8 (årg. 2009). Det er også dem, vi skal spille sammen med hele næste sæson. Vi spillede rigtig godt i Neumünster i år, vi gik videre fra vores pulje, og skulle spille kvartfinale. Den endte uafgjort 6-6, og så skulle vi

I en tid hvor, der er mange tilbud til både børn og forældre, kan det være svært at nå det hele. Men der er nogen oplevelser, man som forældre bare ikke må gå glip af. Én af dem er at være med, når Højby Håndbold tager til sommerstævne i Neumünster. Man bliver grebet af den glade og afslappede stemning rundt om banerne. Hepper intenst når Højby igen og igen vinder på banen. Og i øvrigt ligeså intenst når man en sjælden gang taber. Samtidig bliver man som forældre bekræftet i sin tro på det gode i mennesket når

32

ud i forlænget spilletid. Her kom vi hurtigt bagud med to mål, men så tog vi os lige sammen og scorede tre mål, og vores målmand Louis tog nogle gode redninger, og så skulle vi spille semifinale. Der begyndte det at regne helt vildt, så vi måtte holde pause i 15 min. Der stod vi nok 50 personer fra Højby, inde i klubbens madtelt – det var ret sjovt! Heldigvis vandt vi kampen, og vi skulle for første gang i finalen. I finalen var vi bare mega trætte, vi spillede ok, men tabte til et rigtig godt hold. Vi vandt nogle t-shirts pga. vi blev nr. to. Imellem kampene kan man bare rende rundt og hygge sig med vennerne, både udenfor og inde i hallerne. Højby har også sådan et stort telt, hvor der er kage, frugt og saftevand – det er ret nice! Der er sådan et madhold med, som bare laver alt mad til os – vi fik god frokost og burgere om aftenen, og rundstykker søndag morgen. Om søndagen skulle vi ikke spille, så der heppede vi på nogle af de andre Højby hold – de havde nemlig heppet på os om lørdagen. Man er nærmest en stor familie….

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

man ser hvor utroligt godt og venligt de unge sportsudøvere tager vare på hinanden. Bakker hinanden op og bare gennemhygger i en atmosfære af positiv leg, glæde og sport. Alle dem, som har stået bag denne tur, både trænere og frivillige har givet børnene nogle utroligt store gaver ved at skabe rammerne for så god en oplevelse. Tusind tak. Det er en fornøjelse at have børn med i Højby Håndbold. Og vi kan kun opfordre alle i Højby med børn til at melde dem til håndbold i Fyns Bedste håndboldklub når sæsonen starter her i august.

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk


Sporten

Sporten

U12 drenge - Højby Håndbold

– Hjemvendt fra Årets Klubtur - med kufferten fuld af gode oplevelser U12 drenge var igen i år, repræsenteret til den årlige klubtur til Neumünster. Denne gang med ikke mindre end to formstærke hold! Kampklar, og med frisuren sat til en skøn weekend syd for grænsen, mødte 17 formstærke U12 drenge spillere op på parkeringspladsen ved Højby Hallerne, 20 min før afgang - præcis som træneren havde prædiket. Alle havde pakket det gode humør, talt præcis 100 kroner op til den store indkøbstur i Fleggaard og klar til at give tyskerne kamp til stregen. Ikke alene var håndboldtøjet klar i kufferten, men også andre gode sager var blevet pakket. Herunder diskotøj – såfremt en sådan fest skulle komme forbi. Sigurd - vores garant for overlevelse i enhver situation, - :-) - havde denne gang begrænset sig til 1 sportstaske. Udelukkende af den årsag, at man selv skulle bære sin taske ind i sportshallen, hvor overnatningen skulle finde sted. Sigurd plejer ellers at være pakket til enhver lejlighed. (her tæller 4 store madpakker, 3 vittighedsbøger, alverdens spil, ekstra propper til

luftmadrasserne, både rene og urene strømper (der kan skylles op i håndvasken, hvis en kammerat mangler), fluesmækker, oppustelig badebold, klokkespil, basketball, OSV….) Lørdagen blev brugt i det udendørs spilområdet – der skulle heppes på mange af de andre hold, Højby havde med syd for grænsen. Lige så sjovt det er at spille selv, ligeså sjovt og hyggeligt er der at heppe de andre hold til sejr. Flere tyske gloser blev hurtig lært! Også de knap så kønne… Aldrig tog det overhånd – kun dejligt at se drenges iver efter at give de andre hold en god stemning på banerne. Stævnet i Neumünster er et udendørsstævne, hvor der spilles på græs. Hvilket drengene på ingen måde er trænet i. Der var derfor mulighed for liiige ”at føle banerne lidt an” om lørdagen. Så selvom der ikke var kampe for drengene, blev der spillet masser af håndbold. Trætte og spændte på søndagens kampe, blev alle 17 drenge puttet i soveposerne inden midnat – dog mod nooogen protest!

Sporten

Energirige og ivrige efter håndboldkampe, stod alle mand klar på banerne til den først kamp 9.30. Pandebåndene var sat, strømperne trukket godt op til knæene og skoene bundet tilpas stramt! Lidt ærgerligt – begge holds kampe var placeret på nøjagtig samme tidspunkt, dagen igennem. Heldigvis var der mange andre ”højbygensere” på lægterne, og både sejrssange og tilråb var der masser af. Hold 2 gav den fuld gas i 5 kampe og nuppede en flot 4. plads i puljen. Der er krummer i de drenge!. Og den kommende sæson tegner godt. Hold 1 gik hele vejen, blev stævnevinder og nuppede den fineste 1. plads med hjem til Højby. En super finale, med spænding til det sidste og flot opbakning af især hold 2. Trætte og godt brugte ramte vi Højby Hallerne igen søndag aften sent. Den sidste sejrssang blev skrålet i de obligatoriske runder i rundkørslen og derefter var der ikke mange ord tilbage. Hvert år, bliver man lige dele stolt og lige dele rørt over, hvad denne fantastiske tur til Tyskland kan. Naturligvis er det håndbold vi suser afsted for at spille, men oplevelsen af sammenhold, fællesskab, grin og latter tæller i den grad også på kontoen. Vi skal HELT SIKKERT AFSTED NÆSTE ÅR IGEN! – Ja den første har faktisk allerede spurgt; ”Hvornår kan vi tilmelde os Neumünsterturen?” TAK – for en fantastisk tur… En ny sæson i vente… En historisk varm sommer går snarligt på hæld, og en ny sæson står for døren. Og

vi glæder os! Til både at tage imod nye, som kendte ansigter. Vi runder op mod 20 spillere i den kommende sæson, men der er plads til flere, der kunne have lyst til at prøve kræfter med den lille runde bold. Næste sæson glæder vi os til at skulle have to hold. Vi forventer os stor opbakning til dette, hvilket vi vil fortælle langt mere om, på vores forældremøde i september. Sæt allerede nu kryds i kalenderen på følgende datoer; 14. august: Første træningsdag efter ferien 24. august: Ryste-sammeneftermiddag og overnatning for hele U12 drenge 25. august: Fejring af kåringen som ÅRETS HÅNDBOLDKLUB 2017/18 2. september: Niveaustævne 9. september: Klubdag/forældremøde 15. september: Niveaustævne. Tiderne for arrangementerne kommer løbende i U12 drenges facebookgruppe og på Højby håndbolds hjemmeside. Træningstiderne vides i skrivende stund endnu ikke. Hold igen øje med gruppen. Skulle man have brug for at kontakte en træner til holdet, er man meget velkommen til at ringe til: Malene Kristensen, 23 68 85 86. VI SES! På vegne af trænertruppen Malene.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten Af Sten Eilrich Svendsen

Om kort tid starter endnu en ny og spændende sæson i Fyns Bedste Håndboldklub. Sæsonen byder på masser af træning, kamp, venskaber og stærkt klubfællesskab. Igen i år har vi stort set hold i alle børne- og ungdomsrækker, samt adskillige hold i seniorafdelingen. Vi træner tirsdage og torsdage i Højby Hallerne. Vi glæder os til at se kendte ansigter i hallen igen, og har altid plads og hjerterum til at tage godt imod nye spillere i klubben – Alle er hjertelig velkommen. Oversigt over hold og kontaktperson: Forældre/Barn: Sten Eilrich Svendsen (B&U Ansvarlig) – tlf.: 28 10 65 85. U6: Sten Eilrich Svendsen (B&U Ansvarlig), tlf.: 28 10 65 85. U8: Ditte Neese Pedersen, tlf.: 60 11 24 34. U10 Drenge: Ole Hørning, tlf.: 26 33 32 21. U10 Piger: Ronni Nielsen, tlf.: 60 11 18 42. U12 Piger: Frederik Toft Larsen, tlf.: 50 46 63 86. U12 Drenge: Malene Mink Kristensen, tlf.: 23 68 85 86. U14 Piger: Yasmin Nelander, tlf.: 25 21 64 67. U16 Piger: Jens Pedersen, tlf.: 41 73 70 52. U18 Drenge: Anders Kai Kristensen, tlf.: 29 42 75 37. Dame & Herre: Anders Kai Kristensen (Senior Ansvarlig), tlf.: 29 42 75 37.

Sporten

Torsdag Hal 1 (Gl. hal) 16.30 - 17.30 17.30 - 18.30 18.30 - 19.30 19.30 - 20.30 20.30 - 22.00

U6 U10D U12D U14P Senior

34

REMA 1000-Højby Mini-Håndboldskole 2018

Tirsdag Hal 2 (Ny Hal) 21- 23

Senior

Torsdag Hal 2 (Ny hal) 16.30 - 17.30 17.30 - 18.30 18.30 - 19.30 19.30 - 20.30 20.30 - 22.00

U8 U10P U12P U16P Senior

Tirsdag Hal 1 (Gl. hal) 15.30 - 16.30 16.30 - 17.30 17.30 - 18.30 18.30 - 19.30 19.30 - 20.30 20.30 - 22.00

Sporten

U10P U10D U12P U12D U14P Senior

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højby Håndbold gentager succesen… Det er snart tid til årets sjoveste håndboldfest, nemlig REMA 1000-Højby MiniHåndboldskole 2018. Mini-Håndboldskolen løber af stablen i weekenden d. 25.8. og 26.8., begge dage kl. 10-15. Der vil være fokus på håndboldtræning blandet med en masse sjov og leg. Der bliver vekslet mellem at være i hallen og udenfor, hvor der også vil være mulighed for at prøve kræfter med spillet

på græs og i sand på Højbys strandhåndboldbaner. De årgange, der kan tilmelde sig er: 2009, 2010, 2011 og 2012. DER ER STADIG LEDIGE PLADSER. Kontakt Ditte på sms 60 11 24 34 for tilmelding - NU! Se mere info på www.hoejbyhaandbold.dk REMA 1000-Højby og Højby Håndbold glæder sig til at byde kendte såvel som nye ansigter velkomne til årets Mini-håndboldskole.

U6 MIXHOLDET MANGLER EN TRÆNER….. – ER DET DIG? Vores skønne U5 & U6 unger står og mangler en træner til den kommende sæson. Hvis det er noget, du kunne overveje, vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Du vil indgå i et trænerteam sammen med trænerne fra U8, hvor der udveksles erfaringer og hjælp til træningen. Vi har træningsplaner liggende og vi venter på at høre fra dig.

Derudover vil du blive en del af Fyns Bedste Håndboldklub (netop kåret i maj 2018), hvor fællesskab og hygge på tværs af klubben er en naturlig ting. Ring og hør nærmere ved Sten Eilrich Svendsen (B&U Ansvarlig) på telefon 28 10 65 85.


Sporten

Sporten

U8 Håndbold – Klar til en ny sæson!

Sommeren bød på udendørstræninger på strandbanerne i solskin og ikke mindst den årlige klubtur til udendørsturnering i Neumünster. U8 stillede med et stærkt hold til turneringen. De fightede alt hvad de havde lært og gav tyskerne kamp til stregen. Det blev til mange sjove timer sammen og flotte sølvmedaljer – stærkt! Selvom sommervarmen stadig hænger tungt over os, kan vi næsten ikke vente med at tage hul på den nye sæson. U8 (årgang 2010 og 2011 drenge og piger) har første træning torsdag d 23.8. kl 16.30-17.30 i den nye hal. Vi glæder os til at tage imod kendte såvel som nye ansigter til den kommende sæson,

Sporten

SFO Håndbold Inden sommeren for alvor slog igennem var ForårsSFO’en fra Højby Skole inviteret i hallen til en sjov og hyggelig omgang SFO håndboldtræning. Alle de seje børn blev udstyret med hver sin bold og udførte på flotteste vis diverse boldbehandlingsøvelser samt sjove motorik- og skudbaner. Alle de friske børn gik gla-

de hjem med medaljer og invitationer til årets MiniHåndboldskole d. 25-26/8. Vi håber at se mange af ungerne igen i hallen til mere håndbold (se Facebook U6 Højby Håndbold eller www. hoejbyhaandbold.dk). Hilsen Håndboldafdelingen Laurits, Ditte og Ronni

som vi lover vil byde på masser af gode oplevelser, nye kammeratskaber og mange gode timer i hallen med sved på panden. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte trænerne. Kontaktinfo finder du på Højby Håndbolds hjemmeside. Mange hilsener fra U8 trænerne Morten, Lasse, Benjamin og Ditte HUSK! Vi afholder Rema 1000-Højby Mini-håndboldskole den sidste weekend i august!

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K. Larsen

Tak til OK Benzin I forbindelse med åbningen af Højby S&G's nye Multibane onsdag den 20. juni var OK Benzins medarbejder Georg Jensen forbi med flere forskellige effekter til børnene. Ligeledes blev der tegnet nye kort, ja såmænd også rettet nogle gamle kort, som nye tilflyttere til byen havde. Disse nye højbyborgere havde valgt at støtte Højby S&G nu. Georg er en super hurtig mand. Han havde styr på tingene, ja han havde således parykker med Danmarks farver med, så alle, der måtte ønske det, kunne blive klar til Danmarks kamp i fodbold. Der skal fra udvalget lyde en stor tak til Georg og OK Benzin for det gode samarbejde gennem årene og på åbningsdagen af Multibanen. Få et OK Benzinkort og støt Højby S&G. Støt Højby S&G hver gang du tanker med dit OK kort. OK Benzin støtter nemlig klubben med 5 øre for hver liter brændstof, du tanker. Så jo mere, du tanker, jo mere får klubben – uden at det koster dig ekstra. Du får oven i hatten mange fordele med et OK Benzinkort. Bl.a. 670 muligheder for at tanke billigt brændstof. Betal vask, broafgift og parkering udvalgte steder. Tank og betal via OK Appen. Pengene trækkes direkte på dit dankort. Altså ingen ubehagelige overraskelser til den første! Den største fordel er måske, at du også får noget ud af det, nemlig at du får hele 25 øre pr. liter brændstof, du tanker, og 5 kr. pr. bilvask sat ind på dit Coop kort, når du tanker i udvalgte uger – sponsorudvalget gør opmærksom på det, når disse 36

uger nærmere sig Højbyvinen Sponsorudvalget vil gerne takke alle, der allerede har købt Højbyvinen 2018. Samtidig gør vi opmærksom på, at vi har flere flasker til salg endnu, så skynd jer op i SuperBrugsen Højby og køb et par flasker. Overskuddet fra salget går direkte til Højby S&G Vi vil som noget nyt i år sælge Højbyvinen på sponsorudvalgets stand under Højby S&G's stand til dette års marked Så vi siger: Vel mødt til alle og forhåbentlig "skål" mange gange, da der vil være mulighed for at prøvesmagervinen på dagen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højby Marked Sponsorudvalget vil være at finde på årets marked. Vi vil her gerne fortælle om udvalgets arbejde og almindelige virke – så har du tid og lyst til en snak – kig forbi vores stand. Her vil der være mulighed for at tegne OK benzin – lave el-aftaler med Fynsk Support El – indgå nye sponsorater – købe Højbyvinen og meget andet. Noget for noget Sponsorudvalget har nu et tilbud til dig: Kom forbi vores stand til Højby Marked – underskriv en aftale med os

og Fynsk Support El – en aftale, hvor du som forbruger vil opleve, at du får en billigere elregning og Energi Fyn støtter Højby S&G Energi Fyn giver 2 øre pr. kWh, du bruger til Højby S&G. Du bliver "sponsor" - men uden at skulle have penge op af lommen. Energi Fyn betaler! Som en ekstra bonus så giver vi en flaske Højbyvin for din underskrift – og håber, at du således en dag vil nyde flasken og tænke på, at du har gjort en forskel for idrætten i Højby


Sporten

Sporten

Sporten

Af Leo Sørensen

Højby S&G's Badmintonafd. Så åbnes der for tilmelding til BADMINTONSÆSON 2018-2019. Har du spillet sidste sæson har du fortrinsret til samme tid/bane, det kræver dog at du tilmelder og betaler inden 6. aug. 2018. Er du ikke tilmeldt denne dato, frigives banen efter "først til mølle-princippet", og du risikerer din reservation går tabt, så giv lige dine makkere et kærligt spark, så I alle er på plads inden tidsfristen udløber. Vejledning for tilmelding: http://badminton.hojby-sgfyn.dk/ - vælg badminton - indmeldelse - dag/tid for spilletid klik på tilmeld og udfyld samt betal via dankort. Sæsonen starter mandag 13. aug. og kontingentet er uforandret fra sidste sæson For nye spillere har vi 3 muligheder, mandag fællestræning for motionister, tirsdag træning for turneringsspillere og onsdag er det baneudlejning. Det skal forstås således: Fællestræning mandag kl. 19–21. Man møder op og

spiller med de spillere der er kommet (som regel 20-25). Spillerne har et meget varieret niveau. Man har lov til at komme og prøve engang eller 2, inden man melder sig ind. Så mød op, vi har det rigtig sjovt. Vi aftaler hold på dagen. Tirsdag kl. 19-21 er der træning for turneringsspillere. Her har man en fast træner, som planlægger træningsprogrammerne.. Leje af baner er efter "først til mølle" princippet, så det er nu. du sammen med 3 venner, naboer, fælles hundelufter eller familie skal tilmeldes for kommende sæson. Vi har baner mandag og onsdag. Prisen pr. person for motionsbadminton for hele sæsonen er uforandret fra sidste sæson, kr. 650,-. Jo før I har samlet "holdet", jo flere muligheder er der for at vælge bane. Velkommen til endnu en fjerboldsæson! Se i øvrigt vores hjemmeside: http://badminton.hojby-sgfyn.dk/

Opstart ungdomsbadminton i Højby Vi byder velkommen til endnu en sæson i ungdomsafdelingen i Højby S&G's. badminton. Tiden er inde, hvor ungdommen i Højby og omegn kan komme til at svinge ketsjeren igen. Første træningsdag er mandag den 13. august kl. 17 i Højby Hallerne. Er du i tvivl om badminton er noget for dig, kan du få et par træningsdage før du tilmelder dig. Vi i ungdomsafdelingen lægger meget vægt på, at alle får noget ud af træningen og samtidig har det sjovt, fra de helt små, som skal lære at holde rigtigt på ketsjeren, til de mere erfarne, som bl. a. skal lære teknikken i grundslagene samt lidt taktik. Vi har tidligere haft mange gode oplevelser med holdturneringer, så vi vil tilmelde nogle hold i år. Vi oplever en dejlig gejst og mange gode badmintonkampe, hvor alle spillerne udvikler sig positivt. Vi håber, vi kan samle børn nok til, at vi kan få nogle gode og lærerige oplevelser for vore unge mennesker. Vi spiller i Højby Hallen på følgende tider Mandag kl. 16.30–18 Tirsdag kl. 17.30–19 Onsdag kl. 16.30 – 18.

SVENDBORGVEJ 321 TLF. 2980 3855

Sidst men ikke mindst så mangler vi holdledere så har du lyst til at hjælpe (køre til udekampe), så sig det til dit barns træner.

Vi vil ligesom de foregående år have et miniton hold for de yngste. Miniton er en introduktion til badminton, og dit barn vil hurtigt udvikle sig – især inden for det motoriske. Vi leger os til den rigtige teknik med redskaber som balloner, fluesmækkere og miniketsjere. Det handler nemlig om glæden ved at spille badminton og ved at bevæge sig. For at deltage i Miniton skal barnet medbringe en voksen. Forældrene deltager primært som boldkastere, så børnene får mange boldberøringer. En erfaren træner viser og vejleder i øvelser, der skal lære børnene greb, slag og benarbejde. Der spilles som udgangspunkt ikke kampe, hvor fokus alt for ofte rettes mod det at vinde og i ringe omfang mod at lære og udvikle sig som spiller. Hallen kommer til at runge af grin, skæg og ballade. Vi skal lave en masse sjove øvelser og lege med ketsjer og bold. Først og fremmest skal vi røre os og have det sjovt. To nybegynder-badminton-spillere får kun bolden over nettet 100 gange på en time. Hvis en forælder kaster bolde til barnet vil de 100 gange blive til 500 gange. Mange hilsner Badmintonafdelingen

Se www.diagnosespecialisten.dk for yderligere info.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten

Sporten

Af Sten Syrak

Af Michael Steffensen

Budo

Selvforsvar er det noget for dig? Højby budo klub starter op med selvforsvar for aldersgruppen over 9 år. Vi træner tirsdag og torsdag fra 19 til 20.30 i multihallen I klubben har vi godt kammeratskab Vi er på forskellige lejre, Bjertlejr i januar, Sommerlejr i uge 27 plus DM i reaktionsbane.

Sporten

Vi træner i en hvid dragt som hedder GI. Første træningsdag bliver tirsdag den 4. september kl.19 Er det første gang du prøver det så kom i en joggingdragt. Vi håber at se en masse nye og selvfølgelig alle de gamle medlemmer. Hilsen trænerne

E-sport Så starter der en ny sæson i E-sport. Når skolerne starter vil vi igen i år tilbyde Esport. Tiderne vil blive opslået i hallen og på skolerne samt på facebook i uge 32. I år vil vi ligeledes tilbyde at holdene vil komme til at spille mod andre hold både ved turneringer samt ved forskellige events.

Prisen for 3 timers undervisning pr. uge er kr. 480 pr. kvartal. Til sidst skal det nævnes, at der arbejdes på at lave et Esports event i vinterferien med deltagelse af de bedste hold i Danmark. Men mere om det senere. På afdelingens vegne Michael og Stefan

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Årets tennis tilbud - Spil gratis resten af sæsonen Vi skriver august måned den sidste sommer måned. Forhåbentlig fortsætter det gode sommervejr også i denne måned. Vi har i år et godt tilbud til nye medlemmer: Meld dig ind nu for 2019, og spil gratis resten af denne sæson 2018. Indmeldelse kan ske hos Michael Jensen. tlf. 23 43 33 31, e-mail michaels@jensen.mail.dk.

spilles søndag den 9. september. Kom op på banerne og giv finalisterne lidt support med på vejen.

Klubmesterskaberne De indledende kampe til årets klubmesterskaber er nu i fuld gang, og det giver lidt ekstra liv på banerne, hvilket er dejligt at se. Alle finaler

Tennishilsner Michael Jensen

38

Doubleaften Kom og vær med – alle niveauer er velkomne, og du behøver ikke have en makker med. Vi spiller torsdag aften i uge 32-34 og 36 fra kl. 19.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637


Sæson 2018-2019 SPRINGGYMNASTIK FOR ALLE - INGEN UDTAGELSE

Acrobatik 1 Springlopperne Drenge spring 1 Drenge spring 2 Stortrampolin Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6

7-15 4-8 6-9 8-14 6-12 6-9 6-9 7-10 8-16 10-16 12-16

piger piger/drenge drenge drenge piger piger piger piger piger piger piger

mandag tirsdag torsdag fredag fredag mandag onsdag mandag, onsdag tirsdag, torsdag tirsdag, torsdag mandag, onsdag

17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 16.30 - 17.30 18.00 - 19.30 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.30 17.00 - 19.30 18.30 - 21.00

Ingen rytme, kun spring og masser af det. Vil du gerne lave flik, salto, whips og skruer på niveau med elitegymnaster, så er Tumbling Team Fyn stedet for dig. Vi har vores eget springcenter med springgrav, stortrampoliner, airtracks og meget mere. Kom til en gratis prøvetræning og se om det er noget for dig. Alle hold starter op i uge 36

Tilmelding på: www.tumblingteamfyn.dk Rolundvej 35 5260 Odense S

71 99 77 00 www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten

Sporten

Sporten

Fodbold opstart efterårssæsonen Højby Fodbold U5/U6 (årgang 2013/14) Højby Fodbold U7/U8 (årgang 2011/12) Højby Fodbold U9 (årgang 2010) Højby Fodbold U10 (årgang 2009) Højby Fodbold U12 (årgang 2007) Højby Fodbold U13 (årgang 2006) Højby Fodbold U14 (årgang 2005) Højby Fodbold U11-U14 Piger (årgang 2007-2004) Højby Fodbold Piger U17 (årgang 2002)

Træningstider, hold- og kontaktinfo via Facebook; eller på www.hojbyfodbold. dk

Spørgsmål eller henvendelser kan også stille til; Formand Kasper Stougaard Kasperstou@gmail.com Mobil: 53 71 05 17

Sommerafslutning i ungdomsafdelingen Over 100 spillere samt forældre deltog i vores årlige sommerafslutning d. 20.6., hvor det traditionsrige stjerneløb gav både spillere og forældre sved på panden. Aftenen sluttede af med indvielsen af multibanen, samt kåringen af årets spiller for

40

hvert hold, inden der blev serveret grillpølser og vand. På fodboldbestyrelsen vegne, vil vi endnu en gang sige jer alle tak for jeres store opbakning. Formand Højby Fodbold Kasper Stougaard

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

SFO Fodbold En skøn eftermiddag inden sommerferien havde fodboldafdelingen inviteret Forårs-SFO’en og 0.klasse til vores årlige Fodbold SFO-event, med sjove samarbejdsøvelser og forhindringsbaner. Det hele blev udført med den dybeste koncentration, en masse glade smil samt højt humør.

Vi sluttede af med diplom og is til alle deltagere. Tak for lån af jeres skønne unger. De bedste hilsener Calle, Oliver, Maura, Mads & Kasper


Sporten

Sporten

Fodbold U6/U7 – forårsafslutning

Sporten

Fodbold klubtur d. 11.-12. august Så skal der hygges, spilles fodbold og knyttes nye venskaber på vores klubtur til Herning. 60 spillere samt forældre skal vise de blå farver frem i Herning hos vores nye venskabsklub Snejbjerg SG&I, som der skal spilles en masse fodbold imod.

Forårssæsonens afslutning for U6/U7 kunne ikke have været bedre. 69 spillere, søskende og forældre stimlede sammen i Højby hallen, og så VM kampen Danmark-Frankrig på storskærm - mange festligt klædt i rødt og hvidt. I halvlegen var der byg-selvburger, pommes frites og saftevand. Det var fantastisk med den store opbakning. Generelt har vi en super stemning på holdet, hvor børn og foræl-

Disse hold deltager i dette års klubtur: U7, U8, U9 og U12 drenge samt U13 piger. Vi glæder os til en sjov, spændende og hyggelig tur. Hilsen Fodboldafdelingen Kasper Stougaard

dre hygger sig sammen både på og udenfor banen. Efter sommerferien hedder vi U7/U8 og er for de børn, det går i 0. kl eller 1. kl. Vi starter op tirsdag d. 7. august (uge 32) kl. 16.30, og glæder os til at se både gamle og nye spillere. Fodbold for alle og alle for fodbold. Britta

Fodbold U9/U10 (årgang 2010-09) U9/U10 holdet havde i løbet af forårssæsonen flot tilgang af flere spillere ude fra samt af velkendte ansigter, som fra dag et blev en integreret del af holdet og Højby Fodbold. Efter en meget vellykkede forårssæson, målt på glade spillere og gode oplevelser, ser vi nu frem til efterårssæsonen. Den nye sæson byder også en ændring, da vores seje piger har fået deres eget U10 hold op at køre. Pigerne vil blive

savnet både i blandt drengene og trænerne, men med opdelingen af de to hold håber vi at kunne målrette træningen i endnu højere grad for at fastholde og udvikle vores seje fodboldpiger og drenge. Vel mødt - vi træner mandag og onsdag kl. 16:30-18.00. De bedste hilsner Træner Teamet (Kasper Stougaard)

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


Sporten

Sporten

Fodboldskole

Sporten

Øens Hold Samarbejde I forårssæsonen fik vi vist vores blå Højby trøjer frem på Odense Stadion, til glæde for både spillere og OB. Et ønske om et tættere samarbejde fra OB betyder, at vi i Højby fodbold får mulighed for en masse fede oplevelser

Højby S&G afholdt i uge 27 DBU’s fodboldskole med 75 glade fodboldspillere.

Vi glæder os rigtigt meget til at se jer allesammen igen næste år.

Alle havde en super dejlig uge proppet med sjov og fodbold. Børnene lærte en masse nye ting med bolden af deres super dygtige trænere og assistenter.

Fortsat god sommer.

på stadion i forbindelse med OB’s hjemmekampe, ligesom vi sidst i august forventer besøg af OB-spillere på Højbys træningsanlæg. Hilsen Fodboldafdelingen

MVH. Højby S&G Mads Humlund Jespersen

violin, bratsch og harmonika. Der synges i Bakkegårdens Kor, og der er sammenspilshold for strygere.

42

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne

50m og 200m skydning Hen over sommeren har vores medlemmer i Højby skytteforening skudt på banerne i Skallebølle. Her er der mulighed for at skyde på forskellige afstande både med pistol og riffel. Særligt godt er det, at der er mulighed for klubbens medlemmer, som er jægere, at indskyde deres rifler samt at skyde på en bukkeskive, således at de kan være klar til bukkejagten Ligeledes har en del medlemmer deltaget i forskellige stævner rundt om i landet med mange gode skydninger også på forskellige afstande, og med flere gode placeringer. Terrænskydning De rigtige Hard core skytter har deltaget i terrænskydninger på flere af landets militære skydebaner. Ved terrænskydning går man afsted i en gruppe på fem mand i terrænet. Man når således frem til forskellige stationer og skal nu blive enige om, hvad afstanden er til målene. Nogle af de længste afstande kan være op til 600 m. Alle mand skyder nu til måls, får resultatet, og nu går man videre til i alt 6 stationer. Vinderne er det hold, som har flest træffere. Højby Marked Selvfølgelig kan du møde Højby Skytteforening på årets marked. Vi vil være til stede med forskellige våben, samt div. hjælpemidler, man bruger som eliteskytte. Flere af klubbens instruktører vil også stå til rådighed for besvarelse af spørgsmål ang. skydning, våben og Højby Skytteforening i almindelighed

Hvem ved, måske har vi en lille konkurrence med, kig forbi måske er du den heldige! Rengøring Hen over sommeren har flere medlemmer holdt store rengøringsdag i klubbens lokaler og på skydebanen. Der blev vasket og skrubbet, støvsuget, smidt gamle ting ud, våben og trænings tilbehør blev efterset, således at vi er klar til sæsonstart til september.

Sporten

Der kan skydes på en 15m skydebane med luft og salonriffel. Ligeledes kan der skydes med pistol efter at man har aflagt en skydeprøve Kig ned til en hyggelig snak om våben, skydning for børn og unge under sikre forhold.

Tag bare konen/kæresten med, mange piger/damer skyder rigtig godt Husk: Første gang du besøger Højby Skytteforening giver vi en gratis skydning. Ses vi ikke før, så ses vi i Højby Skytteforening

Sæsonstart Torsdag den 6. september 2018 kl. 18.30 slår Højby Skytteforening dørene op for en ny sæson på vores lækre 15m skydebane, som ligger under Højby Skole. Der er skilte, så vi skulle være til at finde. Vi byder alle velkommen, nye som gamle medlemmer, børn og voksne.

Tirsdag - søndag 10 - 17 Mandag lukket

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


Sporten

Sporten

Velkommen til sæson 2018/2019 i Gymnastikafdelingen Det er snart tid til at gymnastikafdelingen går i gang med endnu en sæson i Højby Hallerne. Instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsen glæder sig til at byde både gamle og nye medlemmer velkommen på vores mange forskellige hold. Programmet for den kommende sæson med informationer omkring de forskellige hold findes længere fremme i bladet. Der skal dog tages forbehold for eventuelle ændringer. Bemærk: Sker der ændringer, er det informationerne på vores hjemmeside, der er de gældende. Den nye sæson starter op med første træning i uge 36. Tilmeldingen til de forskellige hold åbner lørdag d. 18. august. Tilmelding til vores hold, sker via Hovedforeningens hjemmeside: http:// www.hojby-sg.dk/. Klik herefter på gymnastik og du kommer direkte ind på Gymnastiks side. På børneholdene skal barnet tilmelde sig det hold, der passer alders-/klassemæssigt. Det er instruktørerne på holdet, der bestemmer om dit barn evt. kan rykke op på et andet hold. Instruktørerne deler børnene ind i grupper, så træningen passer til deres niveau. Vi håber meget på, at I vil bakke os op omkring dette, og tilmelde jeres børn det rigtige hold. Husk! Der er mulighed for at prøvetræne tre gange på et hold, inden du tilmelder dig. Dog 44

skal du være opmærksom på, at nogle hold kan blive hurtigt fyldt op. Skulle dette ske, vil der blive oprettet en venteliste, og du vil blive tilbudt en plads, såfremt en anden deltager melder fra. Praktisk information Vi vil gerne opfordre jer til at gå ind og kigge Gymnastikafdelingens hjemmeside igennem. Vi vil især fremhæve siderne ”praktisk info” og ”foreningen”, hvor der findes mange vigtige og nyttige oplysninger. Vi forventer at vores medlemmer netop læser den praktiske info og de etiske retningslinjer for Højby S&G. På vores hjemmeside, kan du desuden se, hvilke instruktører der træner de forskellige hold. Vi vil gerne høre fra dig, hvis du synes, at der mangler noget på vores hjemmeside eller der er noget, der er svært at finde. Nyt i denne sæson I den kommende sæson har vi nogle nye hold på programmet. Herreholdet – spring eller CrossGym. På Herreholdet kan alle være med, uanset om man er nybegynder eller øvet. Der er en meget god, humoristisk og festlig stemning på holdet, hvor alle er med til at præge dagens program. Vi starter med en god opvarmning, hvor hele kroppen bliver rørt og man får sved på panden, og bøffer på armene. Efter opvarmningen kan du vælge enten at springe eller lave CrossGym. Herreholdet træner i år om tirsdagen. Du kan finde

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

yderligere beskrivelse af holdet på vores hjemmeside. Ynglinge – spring eller rymte: Som en naturlig udvikling i foreningen, er det nu muligt at fortsætte fra Juniorholdet og videre på Yngling – spring eller rytme. Holdet er et mix-hold, hvor det både er muligt at springe og lave rytmisk gymnastik. Holdet skal deltage ved flere opvisninger i løbet af forårsæsonen. Du finder ligeledes yderligere information om dette hold på vores hjemmeside. Børnespring: I Højby Gymnastikafdelingen har vi i de seneste år haft mange springglade børn. Det er vi selvfølgelig rigtigt glad for, men det har også i perioder givet lange køer ved springredskaberne. Det forsøger vi nu at kompensere for ved at lave et springhold for børn. For at kunne deltage på holdet skal barnet være tilmeldt et af følgende hold; De flyvende tøser, Turbodrenge eller Højby Mini Mix. Formålet med holdet er udelukkende et tilbud om at tilbyde springglade børn mere springtræning i løbet ugen. Holdet deltager ikke i opvisninger m.m. Et sådant hold har været efterspurgt flere gange og vi har gjort meget for at imødekomme det. For at børnene får det mest optimale ud af træningen forbeholder instruktørerne på holdet sig ret til muligheden for at udvælge børn med stort udviklingspotentiale til holdet, hvis der bliver stor tilslutning til holdet. Kontingentet for holdene i sæsonen 2018/2019 I forhold til kontingenterne har vi op til denne sæson lavet nogle opjusteringer for den kommende sæson.

For nogle børnehold stiger kontingentet, således at børnene kan fortsætte træningen frem til sommerferien. Det er primært gældende for springholdene. For de øvrige børnehold vil der også være en mindre kontingentstigning. For voksenholdene vil der også være en stigning i kontingentet. Dette skyldes bl.a., at kontingentbetaling har været 2 delt i hhv. vinter- og sommerkontingent. I denne sæson betales et samlet kontingent for hele sæsonen fra uge 36 2018 og frem til sommerferien 2019. Til gengæld forsvinder foreningens administrationsgebyr for deltagelse på flere hold. Du kan fortsat deltage på flere hold. Du skal blot betale for at deltage på det dyreste hold, samt skrive til Gymnastikafdelingens kasserer på kasserergym@outlook.dk, hvilke hold du også ønsker at deltage på. Ved tilmelding til det enkelte hold fremgår det, hvad kontingentet for holdet dækker over. Desuden er du altid velkommen til at skrive til kasserer Pernille Krongaard, hvis du har spørgsmål der vedrører tilmelding, kontingent m.m. Facebook Du kan følge Gymnastikafdelingen på Facebook: Højby S&G-Gymnastik. ”Synes godt om” vores side, og så kan du via Facebook følge med i, hvad der sker i Gymnastikafdelingen i løbet af sæsonen eller blive informeret om arrangementer mm. om. Husk, at du også kan holde dig orienteret omkring, hvad der sker i gymnastikafdelingen på vores hjemmeside www.hojbygymnastik. mono.net


Sporten Endelig kan du skrive til foreningens formand Trine Winther på mail: hoejbygym.formand@gmail.com eller foreningens kasserer Pernille Krongaard: kasserergym@outlook.dk Til slut vil vi bare sige velkommen til en ny sæson. Vi glæder os til at se jer alle til en masse sjov og skøn gymnastik i hallerne. På vegne af bestyrelsen Pernille Krongaard & Bettina Lodberg-Jakobsen.

Sporten

Sporten

Kontingent Gymnastikafdelingen 2018/2019 HOLD BØRNEHOLD Ekstra spring - torsdag Familiehold Krudtuglerne De Boblende Tøser De Flyvende Tøser Top Fun Turbodrengene Rytmepiger 0.- 3. kl. Højby mini Mix 10-12 år – gælder både for spring og rytme

KONTINGENT

Højby Junior Mix 13-17 år

Kr. 1200,- i første rate. Anden rate opkræves efter sæsonstart. (Se forklaring i holdbeskrivelsen) Kr. 1200,Kr. 1000,Kr. 670,- pr. ½ sæson Kr. 725,- inkl. T-shirt og tov Kr. 1300,- + udgift til konkurrencelicens på 225,-

Højby Ynglinge fra 18 år Trampolin begyndere og øvede fra 6 år Trampolin konkurrence Rope Skipping Begynder og Øvede Rope Skipping konkurrence VOKSENHOLD Motion og udstrækning Floorball Bodytoning Zumba Herre holdet

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

Kr. 300,-

Kr. 525,- + udgifter til opvisningsdragt

Kr. 900,- + udgifter til opvisningsdragt

Kr. 550,Kr. 450,Kr. 750,Kr. 675,- + udgifter til opvisningsdragt

Kig in

d, vi h

jælpe

r gern

e !!

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –

Find mig på:

www.vitasfodpleje.dk Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

45


Sporten

Sporten

Dag

Hold

Hal

Tid

Instruktører

Mandag

Motion og udtrækning

Hal 2

10.00-11.00

Bente

Mini-Mix

Multihal + Hal 1

16.30-18.30

Klaus Rene Cecilie Nikoline Annika Isabella

Rope Skippingbegyndere

Friskolen

17.00-18.30

Maja Sif Katrine

Trampolinbegyndere

Hal 1

17.30-19.00

Anna m.fl.

Junior-Mix

Multihal + Hal 1

18.00-20.00

Casper Kristoffer Kristine Camilla

Rope Skippingkonkurrence

Friskolen

18.30-20.30

Christina Emilie Maja

Trampolinkonkurrence

Hal 1

19.00-21.00

Heidi

Ynglinge

Multihal + Hal 1

20.00-22.00

Kristoffer Camilla Louise

Zumba

Hal 1

20.00-21.00

Cecilie

De boblende tøser Multihal

16.00-17.30

Caroline Lene Johanne Søs Cecilie Freja

De flyvende tøser Multihal

17.30-19.00

Caroline Johanne Cecilie Lene

Herrehold

Multihal

20.30-22.00

Esben Karsten

Top Fun

Multihal

16.30-17.30

Anton Lauge m.fl.

Familieholdet

Hal 1

16.30-17.30

Micki Laura

Turbo Drengene

Multihal

17.30-19.00

Anton T Lauge Bonni Croos Instruktører

Tirsdag

Onsdag

Dag

Torsdag

46

Sporten

Hold

Hal

Tid

Rytme Pigerne

Hal 1

17.30-18.30

Annika Isabella

Bodytoning

Hal 1

18.30-20.30

Birgitte

Trampolinkonkurrence

Hal 1

19.00- 21.00

Heidi

Floorball

Hal 1

20.30-22.00

Bo

Krudtuglerne

Multihal

16.30-17.30

Birgitte Camilla Søs Signe Laura

Rope Skippingøvede

Friskolen

17.00-18.30

Emilie Signe Katrine

Børnespring

Multihal

17.30-19.00

Klaus Rene Michael + hjælper

Rope Skippingkonkurrence

Friskolen

18.30-20.30

Christina Emilie Maja

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktivitetskalender Søndag d. 12. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 19.30.

Mandag d. 27. august. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16.

Mandag d. 13. august. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Tøjdemonstration, kl. 13-16.

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 14. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16. Lørdag d. 18. august. Højby Marked. Hollufgårdsvej 1, kl. 8.30-16. Søndag d. 19. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 20. august. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16. Tirsdag d. 21. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Humlemagasinet, kl. 13-16. Højby Foredragsforening. Bustur til Faaborg. P-plads v. Aldi, kl. 12.30. Lørdag d. 25. august. Højby S&G, Håndbold. Mini-Håndboldskole. Højby Hallerne, kl. 10-15. Højby S&G, Håndbold. Fyns Bedste Håndboldklub. Højby Hallerne. Søndag d. 26. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby S&G, Håndbold. Mini-Håndboldskole. Højby Hallerne, kl. 10-15.

Tirsdag d. 28. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16. Højby Spejderne Åbent hus. Højby Skovvej 42b. Søndag d. 2. september. Højby Kirke. Familiegudstjeneste og grillfest. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 3. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Tirsdag d. 4. september. Højby Friskole. Åbent Hus. Højby Friskole, kl. 7.45-9.00. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Sankoret Vulcan, kl. 13-16. Onsdag d. 5. september. Højby Forsamlingshus. Fællesspisning. Højby Forsamlingshus. Kl. 18.30. Lørdag d. 8. september. Folkirkens Nødhjælp. Lagersalg. Svendborgvej 319, kl. 9-14. Søndag d. 9. september. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby S&G, Tennis. Klubmesterskaber, finaler. Nørrelunden. Mandag d. 10. september. Højby Seniorforening.

Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 11. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16. Søndag d. 16. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Lørdag d. 29. september. Gadekærets Venner. Arbejdsdag. Gadekæret, Højbyvej. Søndag d. 30. september. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 1. oktober. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16.

Café Bakkegården. 30 års fødselsdag. Bakkegården, kl. 15-17.

Fredag d. 5. oktober. Café Bakkegården. Kim Sjøgren og Stefan. Bakkegården, kl. 18.30.

Mandag d. 17. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Høstfest, kl. 17-23.

Lørdag d. 6. oktober. Folkirkens Nødhjælp. Vurdering af dine ting. Svendborgvej 319, kl. 9-14.

Tirsdag d. 18. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Knud Skæg Musik, kl. 13-16.

Mandag d. 8. oktober. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Onsdag d. 19. september. Højby Foredragsforening og Højby Menighedsråd. Foredrag om "Det demente samfund". Sognehuset, kl. 19. Søndag d. 23. september. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Syng dig glad gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 17. Mandag d. 24. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 25. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16.

Tirsdag d. 9. oktober. Højby Foredragsforening. Foredrag om livet i politiet. Sognehuset, kl. 19. Mandag d. 22. oktober. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Mandag d. 8. oktober. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 9. oktober. Højby Foredragsforening. Foredrag om dansk politi. Sognehuset. Mandag d. 22. oktober. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Mandag d. 12. november. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Mandag d. 19. novemember. Højby Foredragsforening. Syng og spil sammen. Sognehuset.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

47


48

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk