Højby Nyt 2018-3

Page 1

ÅRGANG 27

NR. 3

MAJ 2018

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Blandt andet i dette blad: S. 2

. juni! 9 . d b vnelø o l k l i t r Gør kla

Højby bestemmer Skulptur i Højby S. 3 Biblioteket S. 4 Foreningen Dannebrog S. 5 Klovneløb Højby Marked Årets højby'er S. 6 Børnehuset Syvhøje S. 7 Spejderne S. 8 Sundhedscentret S. 9 Friskolen S. 10 Højby Skole S. 11 SFO2 S. 12 Stalden Yasally S. 13 Bakkegården S. 14 Gadekærets venner S. 15 Bridge L'hombrespiller S. 16 Lokalhistorisk Arkiv S. 17 Kirken S. 22 Seniorforeningen S. 24 Gymnastik S. 26. Tennis S. 27 Badminton S. 28 Sponsorudvalget S. 29 Fodbold S. 32 Fitness S. 33 Håndbold S. 38 Skytterne S. 39 Aktivitetskalender

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Aktuelt Højby Bestemmer Odense kommune har meddelt, at de igen udlodder ikke kun 5, men hele 10 puljer à 200.000 kr., som har til formål at fremme det lokale engagement og styrke fællesskaber i lokalområderne. Ansøgningsperioden for deltagelse i "Borgerne Bestemmer 2018" løber fra 9. april til 21. maj kl. 12. Atter har 5 personer, som det kræves af kommunen at stå bag en ansøgning om deltagelse i en pulje til Højby, fundet sammen og besluttet sig for at ansøge om 200.000 kr. til anvendelse i vores lokalområde til gavn for alle borgere. Hvis vi bliver de udvalgte, bliver vores næste opgave at inddrage lokalområdet ved at opstøve idéer, der kan være med til at øge fællesskabet i området. Hvilke idéer, der i sidste ende skal realiseres via puljen, afgøres ved en demokratisk afstemning, sat op af

arbejdsgruppen i lokalområdet. De fem personer er: Arbejdsgruppemedlem: Lene Bjeld Hørning (Ildsjæl i Højby) Adresse: Klaus Berntsens Vej 107 Postnr./By: 5260/Odense S Mobil 60 66 03 30 Mail: lene@fambh.dk Arbejdsgruppemedlem: Ditte Neess Pedersen (Ildsjæl i Højby, håndboldtræner for U8) Klaus Berntsensvej 106 Postnr./by: 5260 Odense S Mail ditteneess@gmail.com Arbejdsgruppemedlem: Dennis Storm (ildsjæl i Højby) Adresse : Tokkerodvej 21 Postnr./by: 5260 Odense S Mobil 28 56 38 16 Mail: ds@ai.dk

Arbejdsgruppemedlem: Bente Kristensen (ildsjæl i Højby) Adresse: Rindebækvej 6 Postnr./by: 5260 Odense S Telfonnummer: 65 95 83 79 Mail: bente_kristensen@ hotmail.com Arbejdsgruppemedlem: Karin Maria Rosenbæk (formand i Bakkegården, Højby) Adresse: Troenseholm 18 Postnr./By: 5260/Odense S Mobil 29 21 68 69 Mail: nirakbaek@gmail.com Som I nok kan se, er vi en blandet flok i forskellige aldre og med vidt forskellige interesser i vores lokalområde, så det bliver sikkert en spændende ansøgning, vi får sendt til kommunen, og vi håber selvfølgelig, at vi bliver de heldige. Men det er ikke vores interesser, der skal tilgodeses, men jeres ønsker, så vi håber, I vil være med til at skabe HØJBY BESTEMMER. På arbejdsgruppens vegne Karin Rosenbæk

Af Vibeke Alrø

Skulptur i Højby

I 2017 søgte jeg på Højbys vegne under "Højby bestemmer" om at få en skulptur til Højby. Jeg har senere arbejdet videre med idéen sammen med kunstneren Frank Fenriz. Frank er ved at søge midler til at få figuren opsat på Thomas B. Thriges Gade. Der skal den så stå nogle måneder. Efterfølgende er der en mulighed for at få den flyttet til Højby. Interesserede kan se mere på Facebook: Støttegruppe til skulptur i Højby. I må meget gerne "like" siden!

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 27

NR. 3

4.-5. MAJ 2018

BLAD NR. 184

Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2018: 1. juni udkommer 15.-16. juni 27. juli udkommer 10.-11. august 21. september udkommer 5.-6. oktober 9. november udkommer 23.-24. nov.


Højby Bibliotek Af Susan Buer Toldam, skolebibliotekar, Højby Skole

fik de én information ad gangen fra nogle små kort, så den korrekte rækkefølge til sidst fremgik. Konklusion: Både pladen med den yngste og ældste tidsalder var rigtig. Pladerne i midten skulle bare lige byttes lidt rundt… Forskningens Døgn er en landsdækkende vidensfestival arrangeret af Uddannelses- og forskningsministeriet.

Tiden målt i penduler, rotter, fjer og fossiler 6.a og 6.b fik onsdag d. 11. april lov at lege forskere for en dag. På biblioteket var de indkaldt til Forskningens Døgn om temaet tid - og ja, der var nogen, der kom for sent. Dog ikke senere end at de alle sammen var med til at eksperimentere med og måle tiden i alt fra dinosaurernes skelet til fjer, der falder mod jorden. De blev fra begyndelsen bedt om at tage de naturfaglige briller på og ved hver aktivitet forsøge at opstille hypoteser, inden de gik i gang. Læs nedenfor, hvad deres konklusioner blev. Pendulfart Her ses Asger, Minh og William, der har lavet en tidsmåler med to penduler. De skulle teste hvilken én af de to målere, der ville svinge hurtigst. Pendulerne hænger i snore af forskellig længde. Hypotese: At pendulet med den korteste snor er hurtigst, fordi den skal svinge mindst for at komme frem og tilbage. Konklusion: Hypotesen blev bekræftet!

Er du en haj eller en øgle? Sophia, Kathrine og Isabell skulle se, hvor hurtige deres reaktioner var ved at gribe pinden på billedet så hurtigt som muligt. På pinden kunne de efterfølgende se, hvilket dyr de var nærmest beslægtede med - målt på reaktionsevne. Hypotese: At de tre piger ville være ret hurtige - fx som en hammerhaj, der har en reaktionstid på 0,33 sekunder. Konklusion: Det er sværere, end man tror! Bl.a. fordi man ikke har noget “Klart, parat, start!” til at forberede én. Pigerne var tættest på en rotte eller en øgle, der har en reaktionstid på hhv. 0,23 og 0.20 sekunder.

Kortspil om fossiler For Benedicte, Cecilie og Annabella gjaldt det om at lægge nogle plader med billeder af fossiler i rækkefølge fra den yngste til den ældste tidsalder. Først lavede pigerne deres eget gæt og dernæst

Har du en skade, eller døjer du med smerter? Der er håb, selv med problemer der er kroniske, eller nogen har sagt:

“Det må du lære at leve med !”

Let og langsom som en fjer Lasse, Marcus og Ask skulle teste, hvilke forskellige ting der falder hurtigst. De havde fjer, en bold og papir til rådighed. Hypotese: At fjeren falder hurtigere end papiret, fordi fjeren vejer mindre. Konklusion: At papiret var hurtigst, fordi fjeren har mere luftmodstand.

Nedenfor er blot et udpluk af, hvad jeg behandler: -Hovedpine/migræne -Nakke- og skuldersmerter og frossen skulder -Rygsmerter, lændesmerter og iskias -Tennis- og golfalbue -Menisk-/ledbåndsgener eller -skader .... og jeg kunne blive ved.

8 ud af 10 af mine smertepatienter oplever, at smerterne sænkes drastisk, eller helt forsvinder. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen. Thomas Fyrst Akupunktur v/Thomas Fyrst, D. Ac. Indehaver & Master Akupunktur

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Foreningen Dannebrog Af Elin Lavsen

Opfordring til alle kvinder i Højby

Dannebrogforeningen afholder mandag den 18. juni 2018 kl. 18.00 den årlige generalforsamling i Anlægget og Højby Forsamlingshus. Hvis du ikke er medlem endnu, kan du blive det ved at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er et årligt kontingent på 75 kr. og du er dermed indbudt til en hyggelig aften sammen med mange andre kvinder i Højby. Vi plejer at være 75 – 85 medlemmer til generalforsamlingen. Aftenen starter med, at vi mødes i Anlægget, hvor flaget bliver nedhalet. Derefter samles vi i Forsamlingshu4

set, hvor vi afholder generalforsamlingen, hvorefter vi nyder en dejlig anretning, som Camilla har lavet til os. For maden betaler vi et rimeligt beløb, vi forventer, det bliver 125 kr. som sidste år. Drikkevarer betales direkte til Camilla. Efter spisningen får vi besøg af en ”underholder” – ofte et kulturelt/musisk indslag, der giver lidt stof til eftertanke samt lidt motion til sangmusklen og smilebåndet. I år får vi besøg af Jeannet Ulrikkeholm, der vil spille og synge for og med os. Foreningen Dannebrog er en unik forening, den eneste af

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

sin art i Danmark. Den blev startet i 1899 af en gruppe kvinder i Højby, med det formål at bevare det gamle Bystævne, der dengang lå ved jernbanen. Bystævnet blev senere flyttet til Anlægget ved Forsamlingshuset, hvor der blev skabt en smuk mindeplads med træer, flagstang og de gamle bystævnesten. Der er siden kommet flere mindesten og skulpturer til. Anlægget er åbent for alle, der kan nyde stedets ro og smukke detaljer. Foreningens formål er at sikre bevaring, pasning og vedligeholdelse af Anlægget. Dog bliver den praktiske vedligeholdelse udført i samarbejde med Odense Kommunes Parkforvaltning. Foreningen har et flot dannebrogsflag med påsyet

rigsvåben, som vi flager med på medlemmernes runde fødselsdage og andre mærkedage samt på officielle flagdage. Foreningen har i dag ca. 210 medlemmer. Vær med til at bevare denne forening og få et fællesskab med mange andre kvinder i Højby. Tilmeld dig inden generalforsamlingen og kom og vær med denne aften. Tilmeld dig til et af bestyrelsens medlemmer: Elin Lavsen, tlf. 30 42 34 23 eller mail elin@lavsen.dk, Astrid Lægaard, tlf. 25 89 14 00 Birgit Pedersen, tlf. 65 95 87 34, Herle Rasmussen, tlf. 22 73 08 65 Birgit Krogh Rasmussen, tlf. 26 28 87 25


Aktuelt Højby Klovneløb 2018 lørdag d. 9. juni kl. 10.30 En løbetur, der giver mening – og midler….. grillpølser, øl, vand, kaffe, kage m.v… Alt salg til fordel for Hospitalsklovnene! Tilmeld jer på www.klovnelob.dk

For 4. år i træk, afholdes der igen i år Højby Klovneløb. Mange har allerede tilmeldt sig – og der er plads til flere.. Tag derfor familien, vennerne, naboerne el. kollegaerne med til Højby Klovneløb lørdag d. 9. juni v/Højby Hallerne. Motion, fællesskab og hygge - alt imens man støtter et fantastisk formål - Danske Hospitalsklovne og deres uundværlige indsats for de 60.000 børn, der hvert år er indlagt på de danske sygehuse. Det koster 60 kr. at deltage, og alle deltagere, ung som ældre, får udleveret startnr. og klovnenæse inden løbet, og en flot fortjent guldmedalje efter løbet, hvor der ligesom tidligere år, kan købes

Følg endelig gruppen ”Højby Klovneløb” på Facebook, hvor du kan læse meget mere om dagen og løbet, samt deltage i konkurrencer og byde på flotte auktioner. I 2017 deltog hele 560 glade børn og voksne i Højby Klovneløb, incl. byens borgmester Peter Rahbæk Juel & familie, som også skød løbet i gang. Der blev delt præmier ud for over 30.000 kr., men vigtigst af alt, blev der samlet imponerende 123.000 kr. ind til Hospitalsklovnene! Der er igen 2 ruter der kan løbes, hoppes, trilles og skubbes på, nemlig 2,1 km el. 4 km. Håber vi ses :o) Tina, Allan Peterson & Crew

Højby Marked 18. AUGUST 2018 Der har til dette års marked været en del forhåndstilmeldinger, 50 ud af 80 er solgt, så der bliver rift om de resterende standpladser. Den ændring, der blev gjort for 2017, var meget positiv, så den fortsætter vi med i 2018, så der er mere gangareal, men med et reduceret antal standpladser, så der plads til 80. Prisen starter på kr. 150,00 for 3 x 3 m. for private. Højby Marked er placeret på Hollufgårdsvej nr. 1 i Højby – på parkeringspladsen ved AP Motorcenter, og der er 90

stande til salg. Markedet besøges af 4-5000 gæster. Ryd op i garagen, i udhuset eller på loftet, slå dig sammen med naboen eller gå sammen i vænget – alle har noget de gerne vil af med. Kontakt på mail bjfrimann@ webspeed.dk, og få tilsendt en opdateret pladsoversigt. Der er gratis entre til pladsen. Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 20 32 62 36 Bjarne Frimann.

Årets Højby'er 2018 Årets Højby’er skal uddeles for tredje gang i 2018 og jeg mangler stadig at få dannet en lille gruppe, der kan stå for dette, så hvis du har lyst til at give dit bidrag til dette hører jeg gerne fra dig. Jeg tænker at 2-3 personer vil kunne gøre dette. Kriterierne for Årets Højby’er er som følgende. ”Det behøver ikke at være en der er kendt af de mange, eller en der er medlem af en forening, det vigtigste er at personen har formået at sætte Højby på landkortet på en så positiv måde, at personen

er blevet en rollemodel for andre.” Jeg vil gerne opfordre alle til at komme med forslag til eventuelle prismodtagere, beskrevet med en ganske kort begrundelse for indstillingen samt hvilke sager der indstilles for. Fat pennen allerede i dag, og send noget til mig på bjfrimann@wekspeed.dk eller læg noget i min postkasse på Klaus Berntsens vej 72. Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 20 32 62 36 Bjarne Frimann.

Find mig på:

www.vitasfodpleje.dk Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Børnehuset Syvhøje Af Ulla Pagh

Og vinteren varer lige til påske….. Så blev det forår – eller hvad? Kigger man på kalenderen, så er svaret ja men på termometeret, der kniber det stadig lidt her i skrivende stund i starten af april. Men uanset, hvor meget man som voksen måtte hungre efter lidt mere ”rigtig” forår i luften, så er det svært ikke at blive positivt påvirket, når børnene stadig jubler over snefnuggene der drysser ned og lægger sig i et tykt nok lag til, at der kan kælkes og bygges snemænd.

Og smukt ser det jo også ud, når både sne og fint malede påskeæg dekorerer vores træer på legepladsen. Der har været fuld knald på kreativiteten med påskepynt i forskellige afskygninger. I vuggestuen blev der tegnet med farver på kaffefiltre, der bagefter blev malet med vand, og da de var tørre klippet til fine æg. En aktivitet som selv de yngste kunne deltage i. Der er også sået karse både i vuggestuen og i børnehaven samt lavet pynt til bordene til vores årlige påskefrokost.

De fint pyntede borde til påskefrokosten Her samles alle børnehavebørn samt de ældste vuggestuebørn til en hyggelig frokost, hvor alle børn har hver deres bidrag med til en lækker buffet med pitabrød og en på smagsoplevelsen af forskelligt fyld. Det er en god mulighed for måske at smage noget man ikke har smagt før. Den sidste dag før påskeferien var der set nogle meget specielle fodspor ude på legepladsen, og det lignede også at der lå noget rundt omkring derude, som ikke plejer at ligge der. Den historie slugte i hvert fald vuggestuebørnene råt og var mere end klar til at sætte jagten ind på hvad det var der var gemt rundt omkring. For påskeharen havde gemt rosin6

pakker til vuggestuebørnene og chokoladeharer til børnehavebørnene. Og i fællesskabets ånd blev børnene bedt om, at gevinsterne skulle lægges i en kurv, så man til sidst kunne dele det, man hver især havde fundet, med alle vennerne. I dagene op til påske samlede vi store og små på den ene børnehavegruppe. Det kan for nogle være svært når vi bryder op med de kendte rutiner - kræver en vis robusthed at man som barn skal afvige fra "plejer"- kulturen. Og der var da også en pige i vuggestuen der synes det var noget værre noget at hun ikke kunne gå ned i vuggestuen som hun plejer og hænge sin taske og jakke.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Vuggestuebørnene der spiser de rosiner påskeharen havde gemt I dagene op til påske var der nemlig mulighed for at få malet garderoben i vuggestuen så derfor var garderoberne skruet ned. Pigens mor tog hende i hånden og gik ned og viste hende at hendes garderobe ikke var der, og med det gav det lidt mere forståelse og mening for den søde pige. Det var en god oplevelse for børnene at være samlet, det betød jo for nogle at man kunne være sammen med sin søster eller bror hele dagen, hvilket de tydeligt nyder. Imens nogle voksne storhyggede med diverse aktiviteter med de fremmødte børn, så trak andre i malertøjet og svingede ruller og pensler flere steder i børnehuset. Der var flere forældre der kom og sagde ”hold da op,

skal I selv klare den slags”? Og nej det SKAL vi ikke, vi kunne også sætte fagfolk på opgaven men vi gør det med glæde. Det er en af de ting, der følger med at være en privat institution. Og at se, hvordan sådan et makeover pryder vores dejlige hus, kan man da kun glædes over. Og det er ikke kun indendørs, at der er sket en forandring. Ude på vuggestuens legeplads er der sat nyt gyngestativ op, og vi har fået et fint lille ”is-kage-hus” samt en balancebom som begge dele ”udvider” legepladsens leg- og læringsrum. Så nu kan foråret godt finde vej til Børnehuset Syvhøje, så vi kan bruge endnu flere timer udenfor – det er ikke helt så fornøjeligt at spise sin makrelmad med luffer på!

Vuggestuens nye læringsmiljø


Spejderne

Forår hos ulvene Det går rigtig godt hos ulvene i øjeblikket, hvor vi har haft gang i mange forskellige ting. Det har bl.a. været at ulvene har skullet lave gipsaftryk af deres hænder. Vi startede med, at de lavede en lille kasse af noget pap, hvorefter de kom gips i. Så var det ellers bare med at have tålmodighed med at holde hånden stille indtil gipsen var størknet nok, indtil hånden igen kunne fjernes. Ugen efter håndaftrykket var lavet, kunne ulvene så male deres ”hænder” som de lystede. Derudover har vi haft et mindre tema over et par møder om at overnatte udendørs, ved at vi har brugt et møde på at lave en bivuak i skoven, med hvad vi kunne finde af grene og væltede træer. Et andet møde blev brugt på at finde ud af, hvordan nogle af gruppens telte skulle slås op. Så vi prøvede at starte med et lille tunneltelt med et lille indertelt i. Derefter prø-

vede vi med det store klassiske orange spejdertelt, et såkaldt Kit-Kat telt, som var en lidt større udfordring, da der skulle nogle flere barduner i, samtidig med at der var nogen, der skulle holde teltet oprejst. Forleden dag holdte vi så en ”Ta’ en ven med ”-dag, hvor vi skulle prøve at se, om vi kunne få lidt flere børn til at være spejdere. Det var en fantastisk aften med rigtig flot vejr og med en stor flok nye ansigter, som kom for at prøve kræfter med, hvad spejderlivet kan være. Vi havde forberedt en række aktiviteter, bl.a. lidt om kompas, en vandstafet, knobbinding, kast med redningsreb og så en afslutning med ristning af skumfiduser over bål, hvor nogle af dem blev mere eller mindre brændte.

Hvor lang tid skal min hånd holdes nede i gipsen?

Andreas Cremer Sørensen, Ulveleder

Gips-hænderne fik mange forskellige farver

Ristede skumfiduser går aldrig af mode – og så får de også lige en lidt røget smag

Så er vi klar til vandstafet

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Højby Sundheds Center

Af Maj Lindegaard

Fra tå til top og tilbage igen. I Højby SundhedsCenter handler det om alt fra smukke fødder til velvære i kroppen, ro i sindet og kontakt med den åndelige verden. Læs med her og se, om der er noget, du har lyst til at være med til... Meditation hver mandag Føler du dig stresset? Føler du dig hængt op? Kunne du tænke dig at mærke dig selv på en anden måde? Så holder Peter Laust Hansen fyraftensmeditation i Højby SundhedsCenter hver mandag kl. 17-18. Tilmelding på 29 63 86 44. Pris: 50,- pr. gang Ryg- og skulderhold Opstart af nye hold d. 15.5. Skulderholdet tirsdag kl. 16-16.50. Rygholdet tirsdag kl. 1717.50. 7 træningsgange før ferien og 3 efter ferien. Pris: 10 holdtræninger 1180,(tilskud ved medlemskab af “Danmark”). Tilmelding på: 28 56 07 37 eller Jonas@ FysNu.dk Workshop: Har du clairvoyante evner? Få redskaber til at arbejde med dine åndelige evner. Mirna Marceda guider dig i at øve clairvoyance, træne dit nærvær og opleve din indre verden. Det foregår d. 19.5. kl. 1416.30 og koster 300,Tilmelding til Mirna på: 20 47 93 62. Fyns clairvoyanceskole åbner igen - med nyt navn Mirna Maceda har overtaget Fyns clairvoyanceskole, som hun har omdøbt til Mirna Macedas clairvoyanceskole. Der er fokus på kvalitet, grundig teori og en masse 8

Højby SundhedsCenter øvelse, når Mirna til august slår dørene op til de første undervisningsmoduler i Højby SundhedsCenters lokaler. Særligt stolt er Mirna af at kunne præsentere Sebastian Lorantius som gæstelærer og underviser i klarsynsdemonstrationer. For mere information, kontakt Mirna på: 20 47 93 62.

Mirna Maceda NYT i Vitas Fodpleje De næste 3 måneder vil Vitas Fodpleje som noget nyt holde aftenåbent kl. 17-20 på følgende dage: d. 8.5., d. 5.6. og d. 3.7. på klinikken i Højby Sundhedscenter. Vita vil være der, så du behøver ikke bestille tid, men det er selvfølgelig en fordel, hvis du vil være sikker på at få dine fødder sommerferieklar :-) Kontakt Vitas Fodpleje på: 61 66 17 31. Har du gået med skulder-, ryg- eller nakkeproblemer i længere tid? At gå rundt med smerter eller manglende bevægelsesfrihed behøver ikke at være en livslang tilstand. I de fleste tilfælde er det blot et spørgsmål om den rette behandling. For at kunne tilbyde en så effektiv behandling som muligt, er PLH Terapi og Thomas Fyrst Akupunktur derfor nu gået sammen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

om at tilbyde en kombinationsbehandling, hvor du får 3 behandlinger hos hver behandler. PLH Terapi udfører shiatsu terapi og Thomas Fyrst Akupunktur udfører … akupunktur. Kontakt shiatsu terapeut Peter Laust Hansen, 29 63 86 44 eller akupunktør Thomas Fyrst, 31 15 25 07 for at høre mere om forløbet, behandlingsformerne eller booke tid. Pris kr. 2.500,- for alle 6 behandlinger. Hvad kan en AromaTouch® behandling gøre for dig? ● afhjælpe stress ● styrke immunforsvaret ● afgifte kroppen ●reducere betændelsestilstande i kroppen ●genoprette balance i det autonome nervesystem Selve behandlingen foretages på ryggen og under fødderne. Der benyttes et udvalg af 100% rene æteriske olier fra dôTERRA, der støtter kroppens evne til selvhelbredelse. Olierne optages gennem huden, går i blodbanen og trænger ind i cellerne. Efter 3-4 timer udskiller kroppen det, den ikke længere har behov for. Lyder det interessant? Så book en tid hos Birgitte Søllested, mobil 24 62 95 33

Højby Sundheds Center

– læs mere på www.birgittesollested.dk

Ledigt behandlerrum pr. 1.6.-18 Skønt lokale på ca. 12 m2 lejes 1 dag om ugen pr. 1.6.-18. Lokalet er fuldt møbleret og klar til brug. Prisen er kr. 550 om måneden + kr. 100 til fælles udgifter. Kontakt Birgitte Søllested mobil 24 62 95 33 for yderligere information.


Skolerne Af Skolens PR-udvalg

Forårs-SFO på Højby Friskole Selvom det ellers ikke er sæson for sommerfugle, fløj der nok om morgenen den 1. marts alligevel mange omkring i Højby. I hvert fald af den slags, der flyver rundt inde i folks maver. Den 1. marts byder nemlig på ændringer i hverdagen for mange børnefamilier. Det er datoen, hvor mange børn starter i vuggestue, mange rykker fra vuggestue til børnehave og de store børn i børnehaven eller dagplejen starter i forårs-SFO i grundskolen. Det er forskelligt fra kommune til kommune om der tilbydes forårs-SFO, og hvornår man i så fald starter. I Odense Kommune starter alle børn, der skal starte på grundskole i august, i forårsSFO den 1. marts. Ordningen kører nu på 4. år og gælder, uanset om man vælger den kommunale folkeskole eller en friskole. På Højby Friskole er dagen altid en stor festdag, som både elever og personale ser frem til. Således også i år, hvor 23 nye elever startede på skolen. På selve dagen blev børnene og deres forældre budt velkommen af vores skoleleder og pædagogerne fra forårsSFO’en, da de trådte ind af døren til fællesrummet. Herefter var børn og forældre en tur forbi garderoberne, inden alle blev bedt om at gå samlet tilbage til fællesrummet igen. Fællesrummet så dog nu markant anderledes ud, end det ellers havde gjort få mi-

nutter tidligere. Hele indskolingen sad nu klar til at flage alle ind til deres første morgensang og byde dem velkommen til skolen. En varm velkomst og et rigtigt flot syn, der vist også gav lidt små-kløe i nogle forældres øjenkroge... Dagen fortsatte i klasselokalet på 1. sal, mens forældrene tilbragte formiddagen i fællesrummet i selskab med hinanden, vores skoleleder og selvfølgelig kaffe og kage. I løbet af formiddagen var børnene blandt andet rundt at udforske skolen. Flere af børnene havde i ugerne inden allerede været på besøg nogle gange i SFO’en om eftermiddagen. Eller de havde været med til morgensang. Vi prioriterer højt, at børnene hurtigt bliver trygge ved skolen, da det er altafgørende for at kunne lære. Derfor bliver der fra start arbejdet aktivt med at skabe relationer mellem børnene, ligesom de er på mange gåture rundt på skolens område den første tid. Hvor er toilettet? Hvor er køleskabene? Hvor går grænsen (vi har et usynligt hegn rundt om skolen)? Hvad betyder det, når klokken ringer? Der er mange nye ting og regler der skal trænes og læres, men på en skole af vores størrelse kommer børnene lynhurtigt på hjemmebane og bliver en del af fællesskabet. For på vores skole kender næsten alle hinanden. Det gælder ikke kun elever og personale, men også i forældregruppen. Og det er en fordel. Legeaftaler indgås f.eks. nemmere med foræl-

dre, man ved hvem er, ligesom det bliver lettere at løse eventuelle udfordringer, der måtte opstå. Af samme grund har den første fællesspisning for klassen også allerede været afholdt. Forårs-SFO foregår kun om formiddagen, i tidsrummet fra kl. 8.00 og frem til kl. 11.30, hvorefter den normale eftermiddags-SFO åbner. Her er et hav af forskellige muligheder. Udendørs har vi en stor kunstgræsbane, vi har hængekøjer, bålhytte, forskellige cykler, stylter, bordtennisbord, trampoliner og vores egen lille skov, hvor der er gode muligheder for at lave huler og kæmpe i skovstratego. Alle skal ud at lege efter endt skoledag, uanset vind og vejr. Indendørs er der mulighed for at sidde i rolige omgivel-

ser og tegne, male, lege med perler, udklædningstøj eller lignende - eller man kan give den gas i hallen med boldspil, hockey, dans, airtrack eller redskaber. SFO´en tager også ofte på ture til Hollufgård, laver kagebagningskonkurrencer, forskellige shows og optrædener og meget, meget andet. Det er ikke uden grund, at vi kalder den for “Krudttønden”. Mange tror fejlagtigt, at det er dyrere at vælge friskolen, end det reelt er. Vores SFO er billigere end det kommunale tilbud, så selvom man betaler skolepenge hos os, er differencen mindre end mange tror, så længe ens barn går i SFO, dvs. til og med 3. klasse. Forårs SFO´en fortsætter frem til sommerferien, hvorefter børnene starter i Begynderklassen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Skolerne Forårs-SFO på Højby Skole Den 1. marts startede 34 forventningsfulde børn i Forårs-SFO på Højby Skole. Forventningsfulde, men også lidt nervøse, for hvad er Forårs-SFO? I skrivende stund har børnene været her i halvanden måned, og det går forrygende. De har fundet ud af, hvad Forårs-SFO er. Hvad er Forårs-SFO så for en størrelse? Det er ikke børnehave og heller ikke skole, men et sted, hvor børnene bliver introduceret for elementer af det at gå i skole. På denne måde bliver overgangen fra børnehave til skole ikke så brat. Børnene lærer området om skolen at kende. De kommer ind og ser skolen, når den også er fuld af andre børn, og hver uge er de sammen med de to børnehaveklasselærer. I de 4 måneder, børnene går i Forårs-SFO, får de det første indblik i deres kommende skoleliv. Dagene veksler mellem leg og planlagte aktiviteter. Planlagte aktiviter er f.eks. at lære biblioteket at kende, motion og leg i hallen, sproglig opmærksomhed og forskellige kreative aktiviteter. De går også til musik en gang om ugen, og lærer nogle af de sange, børnene senere skal synge til skolens daglige morgensang. I Forårs-SFO er der god tid til lange gåture til f.eks musiklegepladsen og skoven. Der er meget god læring i at kunne passe på hinanden på en gåtur. Heldigvis er der mange skønne steder i Højby at gå hen. Det nyder vi. Der er udedag hver onsdag, hvor der tit laves mad på bålet. 10

I år har det dog været en udfordring at være på vores naturlegeplads den første måned. Først var det meget koldt, så kom der en masse tøsne. Og senest har det regnet så meget, at vi sank i med skoene. Men nu endelig…..er det blevet rigtig forår, og det er skønt at lege, spille bold og lege kronegemme ude på legepladsen. Igen i år har både fodboldafdelingen og håndboldafdelingen inviteret os til nogle hyggelige timer, hvor børnene bliver introduceret til de forskellige sportsgrene. Dette samarbejde er vi meget glade for. I maj får vi også besøg af et kommunalt projekt, der kommer og laver cykellege med os. Det bliver spændende. I alle de forskellige aktiviteter øver børnene sig i at være gode kammerater, lærer at vise hensyn, samarbejde, at sidde stille og lytte og forstå en kollektiv besked. Som skrevet tidligere, har børnene fundet ud af, hvad Forårs-SFO er, og de elsker det. Personalet i Højby skoles Forårs-SFO

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Åbningsreception! på Lindvedgård, Lindvedvej 77

Lørdag d. 12. maj kl. 12-16 Vi er to sygeplejersker der i flere år har arbejdet sammen på OUH, og som nu åbner klinik. q Charlotte tilbyder Akupunktur og Zoneterapi AcuCure.dk q Lea tilbyder Sexologisk rådgivning samt behandlinger mod bl.a. hælsporelidelse, appelsinhud mm. Sexologodense.dk q Vi glæder os til at fejre åbningen med venner, familie, klienter og alle der er interesseret i at komme forbi. Vi byder selvfølgelig på et glas og lidt at spise.


Skolerne Af Gitte Egholm

SFO2 på Højby Skole

En god afslutning på dagen I år har vi haft SFO2 på Højby Skole som en erstatning for juniorklubben, dog kun for 4. klasser. Vi har børn både fra Friskolen og Højby skole. Dette har været en fantastisk mulighed for at udvikle venskaber på tværs af de to skoler. I SFO2 har vi stor fokus på venskaber og udvikling af sociale kompetencer. Vi ser SFO2 som en naturlig afslutning på skoledagen, hvor børnene kan slappe af sammen med vennerne og deltage i diverse aktiviteter. Vi tilbyder kreative og fysiske aktiviteter i form af værksted og hal, men der er også plads til børnenes egne lege og aktiviteter. I SFO2 har børnene en stor medbestemmelse i forhold til aktiviteter og rammer. Vi holder børnemøder, hvor alle kan byde ind med idéer og snakke med hinanden om, hvordan man har det.

Bagedag Som et stort hit blandt børnene holder vi en ugentlig bagedag. Her er børnene med i hele processen med at bestemme, hvad vi skal lave, købe ind, bage og naturligvis

spise sammen med vennerne. Den har stået på mange flotte kager, boller, madtærter mm. Når vejret har tilladt det, har vi brugt vores bålplads til pandekager, suppe og skumfiduser. En enkelt gang har vi med stor succes holdt fællesspisning for børn og forældre. Her var det selvfølgelig også børnene, der havde lavet maden.

Klassi

sk fun

ktione

lt fritid

støj, k

ik ind

!

Udflugter

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S Udover vores egne udflugter og aktiviteter indgår Højby SFO2 også i et tæt samarbejde med de øvrige skoler i området. Fire gange i løbet af året har vi besøgt hinanden. Vi tager på besøg hos hinanden og har også flere fælles udflugter. Vi har bl.a. været til OL på Atletikbanen ved Universitetet og vores sidste udflugt stod på Segwaykørsel på Skt. Klemens Skolen. I starten af skoleåret var vi på en fælles cykeltur til Allerup Gamle Have. Senere på året skal vi også deltage i den store SFO-festival i Skt. Klemens. Til august starter vi op med de nye 4. kl. Vi håber, at rigtig mange fra begge vil benytte tilbuddet. Jo flere, jo sjovere.

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Aktuelt Nyt fra Stalden

Sommeren står for døren og det gør sommerholdene også. Til nedsat pris er der hold indtil 29. juni, så du har mulighed for at holde, eller forbedre, formen og smidigheden til ferien. Har du aldrig prøvet Gotvedgymnastik før, så grib muligheden nu! Der er ALTID gratis prøvetime. Bare ring på 51 32 20 25 eller skriv til miap@ live.dk og meld dig til. Mandag 10.15-11.15 med nedsat tempo og 18.15-19.15 i normalt tempo. Onsdag 18.15-19.15 i højere tempo. Du har også mulighed for at være mere koncentreret om styrke og balance blandet med smidighed på holdene Ud- og afspænding. Det er onsdag 10-11 og torsdag 10.15-11.15. Herreholdet, Styrke og udspænding, arbejder meget koncentreret på at blive mere smidige og bedre til at koordinere. Torsdag 17-18 Lørdag d. 26. maj kl 9.3012.30 holder Mette Krabek og jeg en Workshop i Stalden:. Drop hverdagen. Denne workshop er noget for dig, der gerne vil trække stikket ud nogle timer og have fokus på dig selv. Kender du til: 12

• Ondt i kroppen og træt i hovedet • Manglende overblik og koncentration • Overvældende bekymringstanker Dette kan være symptomer på begyndende stress. Hos os vil du gennem bevægelse, udspænding og øvelser få inspiration og redskaber til at blive bedre til at mærke din krop og dens grænser. Du lærer at være tilstede og nærværende i det du laver og får fif til hvordan du fortsætter med det, når du kommer hjem. Du vil gå herfra med ro i hoved og krop. Læs mere på www.gotvedenergi.dk eller www.mettekrabek.com om vores workshop. På gotvedenergi.dk kan du også læse om holdene og Stalden samt tilmelde dig nyhedsbrev. Jeg glæder mig til at byde dig, der har lyst til bevægelse med musik og godt humør, velkommen. Det smukke billede øverst hænger i Stalden. Siden min tid i Højby Sundhedscenter har det fulgt mig, og det er blevet uundværligt for mit virke. Det er malet af Eva fra Højby. Mia, gotveduddannet bevægelsespædagog

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Yasally

Generalforsamling i den Højby baserede støtteforening for Gambia I marts måned, blev der igen holdt generalforsamling, og formanden Momodou Sise, kunne med stolthed berette om et godt år for foreningen og dermed for Pakau- området Upper Nuimi distriktet i Gambia. En 40 fods container var sendt, modtaget og fordelt. Dejlige skolemøbler, symaskiner, computerudstyr og meget andet gjorde glæde. Sise var i 2017 i Gambia for at kunne aflægge rapport overfor Danida Genbrug Til Syd, og dermed søge godkendelse for en ny forsendelse her i 2018. Medens Sise var i Gambia deltog han ved oprettelse af en klasse med danske symaskiner og en med danske computere. 2017 var et godt år for YaSally foreningen, og for det fattige Pakau i Gambia. Store forventninger til 2018. Foreningen har fået bevilget en container i april måned. Lageret hos Lars Otto er fyldt med gode donationer; rigtig mange skolemøbler fra Højby Skole og ligeledes møbler fra Aadalsskolen i Bellinge, briller fra Hamm & Steenfeldt og Folkekirkens Nødhjælp i Højby, sportsud-

styr fra Silkeborg IF, bluser mv. fra Free Concept for at nævne enkelte donorer, og foreningen ser frem til den nært stående afsendelsen. Som noget nyt og spændende kunne Sise fortælle, at han havde holdt et indlæg, for 8. klasse på Højby Skole. Her fortalte han om sin skoletid, hvor heldig han var, at han, som den eneste ud af en børneflok på 6, kom i skole (moderen havde ikke råd til flere). Baggrunden for mødet med 8. klasse var en ide fra Højby Skole om at etablere et udviklende samarbejde med én af de skoler i Gambia, der modtager møbler fra Højby, et samarbejde på et tilsvarende klassetrin. Der arbejdes videre med projektet, der kan heri være store spændende perspektiver! Eleverne var meget positive, og gav udtryk for deres interesse for at hjælpe med at læsse containeren, og evt. selv donere ting til forsendelsen. Sise sendte en stor tak til skolerne og andre donorer, samt til foreningsmedlemmerne, Lars Otto’s lager og andre frivillige der muliggør støttearbejdet! Enhver donation, stor eller lille er meget velkommen, ligesom alle kan støtte ved et medlemskab til kr. 150,-/år. Ring blot til Sise på tlf. 20 18 79 32 helst efter kl. 17.

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk


Café Bakkegården

Bakkegårdens forår Selv om foråret har ladet vente på sig i lang tid, har der været fuldt belagt i udlejningen til forårets konfirmander på Bakkegården. Gardinerne er blevet vasket, vinduerne pudset, blomsterkummerne pyntet op, selv påskeliljerne er sprunget ud, så alt har været og er i denne skønneste orden. Bestyrelsens havedag fandt dog først sted midt i april, da ukrudtet jo også skulle have lov til at vise sig, men nu er også det klaret. Bydelspuljen Desværre var vi ikke så heldige at få del i Bydelspuljen i år til installering af ventilation, men vi må håbe på bedre held næste gang. Heldigvis er der mange andre gode tiltag i Højby, som er blevet tilgodeset, så det glædes vi ved. Efterårets arrangementer I september er det 30 år siden en flok af Højbys ildsjæle fik den idé at købe Bakkegården og omdanne den til et kulturhus i Højby. Dette skal selvfølgelig fejres af os alle, så søndag den 16. september om eftermid-

dagen inviteres I alle i anledning af jubilæet til gratis kaffe på Bakkegården – indbydelsen kommer også i Cafébladet, som omdeles i august. Vores jubilæumskoncert bliver den 5. oktober med Kim Sjøgren, som også underholdt til 10 års jubilæet. Han underholder sammen med sit vidunderbarn Stefan. Efteråret fortsætter med West folk, Whiskysmagning, Sange af Chopin, Amanda Jazz, børneforstillingen i samarbejde med Højby Bibliotek – Opera er da for alle, og så slutter vi med irsk folkemusik fremført af Tradish. Alt dette kan der læses mere om på vores hjemmeside: www.foreningen-bakkegaarden.dk Desuden er det muligt at tilmelde sig de enkelte arrangmenter på mobil 23 32 43 19 eller på mail bakkegaardenhojby@gmail.com

I løbet af vinteren har vi modtaget flere frivillige i vores kreds – rigtig dejligt. Vi glæder os til samarbejdet.

God sommer og på gensyn Karin Rosenbæk

Når droner giver bi’r et praj, er dyden svær at skærme, for når det bliver lunt i maj, begynder de at sværme.

Hovedrengøring Inden alt dette kan løbe af stabelen, så skal der gøres hovedrent på Bakkegården, og dette finder sted i uge 33, hvor I, hvis jeres vej falder forbi, vil se Bakkegårdens frivillige slide i det.

violin, bratsch og harmonika. Der synges i Bakkegårdens Kor, og der er sammenspilshold for strygere.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Gadekærets Venner Af Mette Harper

Hurra for vores græskarper ! Vi havde arbejdsdag lørdag formiddag d. 21. april. Vi plejede at knokle i 2-3 timer med at slæbe et vognlæs vandpest op. Nu spiser karperne det meste og vi kunne klare det hele på en times tid. Desværre er 1 død, men de sidste skal nok klare ”arbejdet”. Der var mange grene og en enkelt cykel, som vi fik fisket op og kørt væk. Vi starter først vandet i stenen, når efeuèn har brug for vand, da det kører på samme pumpe. Derved sparer vi noget strøm. Det har - som I nok har bemærket – regnet meget og der er meget mudret hele vejen rundt om ”kæret”.

De afvandings-riller, vi har lavet, hjælper, men ellers kan vi ikke gøre så meget ved det, andet end at håbe på masser af sol og varme. I løbet af vinteren har vi fisket en snes døde guldfisk, men der er stadig masser – også nok til at fiskehejren kan få sig et godt morgenmåltid sommeren over.

Mette ordner efeuen

Konstituering. Efter generalforsamlingen har vi konstituret os således: Formand: Mette Harper. Næstformand: Algot Rasmussen. Kasserer: Hans Henning Klint. Sekretær: Anders Iversen. Medlem: Stephen Harper Mette Harper (formand)

Mette, Steve, Hans Henning og Algot i aktivitet

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Bridgeklub Af Vibeke Alrø

Tak for i år Ja, så er den ordinære bridgesæson slut. Vi har haft mange gode og spændende oplevelser ved bridgebordene. Bestyrelsen vil gerne sige tak for i år - forhåbentlig ses vi næste år ved bordene igen! Næste sæson starter d. 4.9. Sponsorater Her på falderebet vil vi gerne igen sige tak til SuperBrugsen for stor opbakning ved præmieindkøb og sponsorering af vinpræmier ved SuperBrugsen Cup. Det betyder meget for klubben! Ligeledes til til Support El, som har sponseret klubben med 1382 kr. i år. Vi kan kun opfordre bridgespillerne til at tilslutte sig Support El.. Sommerbridge For de, der ikke kan undvære kortene i sommerperioden, er der sommerbridge hver tirsdag i maj (dog ikke Grundlovsdag) og juni samt fra den 14. august.. Mødetid: Kl. 18.45 Sted: Skolen, det gamle bibliotek Pris: 40 kr. Kaffe/te , øl og vand kan købes. Der er gode vinpræmier! Vi tilstræber inddeling efter handicaps.

Generalforsamling Klubben afholdt generalforsamling den 24.4. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Vibeke Alrø Ella Myhring Jens Haahr Ruth Petersen Ulla Lastein. Velkommen! Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig. Se referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden. Skolebridge Bridgeklubben hjælper Højby Skole med at introducere bridge for skolens 5. klasser. Hjemmesiden Hjemmesiden bliver løbende opdateret, så vi opfordrer alle til at holde øje med, hvad der sker i klubben: www. bridge.dk/4521. Næste sæson Vi regner med, at klubben spiller med samme hold som i år. Men: Holdet tirsdag aften efterlyser spillere. Så hvis man har lyst til at spille mere - eller starte med at spille i klubben - er der plads på dette hold. Øvrige hold: Henvend jer venligst til turneringslederne. Husk, at næste år skal vi selv have kaffe med.

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Lokalhistorisk Arkiv Af. Kurt Hedemand, Højby lokalhistorisk arkiv

Her fortsættes Kristian Nielsens erindringer. Hele fortællingen kan læses på www.højby-fynlokalarkiv.dk under lokalhistorier.. Før Sydfynske Jernbane kom, som gennemskærer Sognets vestlige Del med Station i Byen, var der til sine Tider en ganske stor Trafik her; en af de største Dage var vel nok St. Knuds Marked i Odense, da var Lokaliteterne ikke for store, og Rejseladen forslog ikke, men Udenompladsen maatte tages med. I mange Aar var der en stor Handel i Kolonial, men da den nye Brugsforening kom, som driver en omfattende og forskelligartet Handel, kunde den ikke bestaa i Konkurrencen. Mellem Stationsvejen og Banen, tæt ud til Gaden, ligger det gamle Stævne oppe på en Høj, hvor hver Gaardmand havde sin Navnepæl; Naar Byhornet saa lød ud over Sognet, da vidste Folk, hvad det betød, saa skulle rette vedkommende til Stævnemøde for at drøfte Sognets Anliggender, men nu er den gamle Tradition jo en Saga blot, og Sogneraadsmøderne finder nu Sted i et hyggeligt Forsamlingshus. Ved Landevejen, lidt Syd for Byen, Ligger Højby – Allerup Andelsmejeri, hvor disse to Sogne faar deres Mælk behandlet. Skraas over for Kroen, paa den modsatte Side Landevejen og Gaden, ved Byens andet Gadekær, ligger Elektricitetsværket, hvor Folk ikke alene kan faa deres belysning produceret, men ogsaa deres Maskinkraft. Ja uden at overdrive tør man vel noksige, at der er de Landsbyer, der i flere Henseender, hvad Fremskridt angaar, er sit Hestehoved foran smaa Købstæder. Fra Byens Nord paa strækker Landevejen sig i lige Linie ud til Sognets Grænse; et Stykke 16

Højby elektricitetsværk ca. 1901 fra Byen gennemskærer samme Stykke Vej et Bakkedrag (Uglebjerg), som strækker sig i øst- og vestlig Retning. Fra Landevejen til begge Sider Nord om Bakkerne lige over for hinanden, saa der bliver en Korsvej, gaar Allerup – og Lindvedgyden. Af en Række Huse, der ligger tæt ud til Landevejen, som kaldes Reén, ligger det første i et Dalstrøg Syd for Uglebjerg, og det sidste ude ved Sognets Nordgrænse hvor Vejen slaar en Kurve. Kun et af alle disse Huse ligger øst for Landevejen, de øvrige vest for. Det sjette Hus i Rækken fra Korsvejen var uglebjerghuset, mit gamle Fødehjem. Ja jeg føler Trang til at sige det her, at Glæden over mit gamle Hjem på Landet, kan jeg umuligt tolke paa nogen smukkere Maade, end det kan læses i Verset af den kendte Sang. Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne. Et Kærligt Hjem, den min Barndom bød, Der lærte jeg, fra jeg begyndte at skønne, At Nøjsomhed krydrer det daglige Brød. Som Billedet viser laa Huset i

Kristian Nielsens barndomshjem ”Uglebjerghuset”. ca.1895

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Flugt med Landevejen med en Fløj i hver Ende, det var en af de smukke gamle Boelstedtyper, det trefløjede Sted. Bag ved, paa hver Ende af Huset, var der en Skraakove. Ved den ene Ende af Huset, med en bred Slippe imellem, hvor der

kunne køres med Korn, Gødning, Brændsel o.s.v., laa en Tærskelade med den ene Gavl mod Landevejen og den anden mod Marken. Nord, og Vest om Huset var der en dejlig gammel Have med mange Frugttræer, Frugtbuske og Blomster samt Kartofler Kaal og Urtesager af forskellige Slags. Huset og Haven laa i det nordøstlige Hjørne af Marken; der var til Huset et jordtilligende af godt syv Tønder Land. Hele fortællingen kan læses på www.højby-fynlokalarkiv.dk under lokalhistorier..

Efterlysning Såfremt der er nogle borgere i Højby som kan hjælpe arkivet med at angive årstal (klassetrin) og allerhelst navnene på disse elever og læreren på billedet arkiv nr. 1664 må de meget gerne kontakte undertegnede på

kurthedemand@gmail.com - Og skrive navnene på så mange de kan! – brug gerne nummerangivelsen. – Tak på forhånd.

Kender du dem?


Kirken Af Carsten Andreassen

Tillykke til konfirmanderne fra Højby Skole Lørdag d. 7. april blev flg. konfirmeret fra Højby skoles 8.a Nikolaj Barfoed Breitling Madison Aliyah McCoy Anders Haastrup Vesterløkke Masja Vestergaard Danielsen

Louice Hempel Poulsen Louis Schou Lindkvist Malik Frederik Rahbek Tekiela Mikkel Raabjerg Stensgaard Benjamin Jackie Poulsen Julie Bang Mølgaard Emilie Haun Larsen Marie-Louise Rasmussen Linus Kleberg Hendriksen

Oversigten over de næste tre års konfirmationer i Højby ser sådan ud:

Konfirma Nu på tion i år Friskolen 2019 6. kl.

Konfirmeres i

Tidspunkt

7. klasse

2020

5. kl.

2021

4. kl.

Og lørdag d. 14. april blev flg. konfirmeret fra Højby skoles 8.b Josephine Thor Sebastian Pavlov Andersen Emma Mitchell Tørving Simon Binger Clothier Elias Binger Clothier Frederik Wendelboe Nielsen Mathias Elgaard Lyrk Ida Munk Laursen Katrine Holmgren Kristensen

Anna Helena Elbæk Larsen Rosa Falk Schytt Sebastian Ammitzbøll Holm Nielsen Karoline Albæk Videsen Ileane Thea Kjærulf Stougaard (går på Steinerskolen) Hjertelig tillykke med jeres konfirmation.

Konfirmeres i

Tidspunkt

Kr.him.

Nu på Højby Skole 7. kl.

8. klasse

7. klasse

Kr.him.

6. kl.

8. klasse

7. klasse

Kr.him.

5. kl.

8. klasse

1. og 2. lørdag efter påske 1. og 2. lørdag efter påske 1. og 2. lørdag efter påske

Kirken – varmeprojekt – siden sidst Sommermusical Som noget nyt tilbyder vi en sommermusical i år. Det kommer til at foregå i uge 32, hvor alle deltagere mødes i Sognehuset mandag til fredag kl. 10-15 for at øve sang og drama. Lørdag er der generalprøve kl. 10 og både lørdag og søndag kl. 14 opfører deltagerne årets musical. Alle er velkomne til at opleve vores store satsning. Det foregår i konfirmandstuen. Musicalen skrives af vores rytmiske kirkemusiker, Julie Ben Semmane, sammen med vores rytmiske organistassistent, Mads Klindt Poulsen. Alle som er gået ud af 4. klasse eller ældre kan deltage. Alle interesserede kan henvende sig til Julie på JulieBenSemmane@gmail.com. Vi sender mere info ud senere.

Syng-dig-glad gudstjeneste 21. maj 2. Pinsedag er der igen chance for at deltage i en Syngdig-glad gudstjeneste. Det er igen kl. 17. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognehuset. Det hele er gratis. Ved Syng-dig-glad gudstjenesterne sætter vi sangglæden i centrum. Vi synger både nyere salmer, gospel og mere meditative ting fra Taizé. Vores ad hoc-gospelkor medvirker. Temaet er ”relationer” og det passer jo glimrende ind i pinsens sammenhæng, hvor vi netop fejrer, at Gud er et fællesskab af Gud som Skaber, Gud som Søn og Gud som Helligånd.

Projektmateriale udarbejdet af arkitekt og ingeniør ligger nu til godkendelse hos provsti og stift. Projektet medfører blandt andet, at der skal lægges nyt teglgulv på midtergang m.v., og i den forbindelse er der mulighed for at ændre farve. Flertallet i menighedsrådet har besluttet at bibeholde den røde farve på stengulvet. På den baggrund har konservatoren nu afsat farveprøve på nogle af de små bænke, som menighedsrådet senere skal vælge imellem, ligesom der skal vælges hynder, når arkitekt/konservator fremkommer med stofprøver – en rigtig spændende beslutningsproces. Konservators forslag tager udgangspunkt i farverne i altertavlen (som den vil frem-

stå efter afrensning) for at opnå sammenhæng og ro i kirkerummet. Også for at skabe mere sammenhæng mellem altertavle og kirkens øvrige inventar, er det konservators tanke at foretage nogle enkelte forgyldninger af profiler/fyldninger på prædikestol, alterskranke og orgelfront. Endvidere foretages der en forsøgsombygning på en af bænkene for muligvis at opnå bedre siddekomfort. Spændende at ”prøvesidde” den ombyggede bænk (bagerst ved de små bænke). (fortsættelse følger). Venlig hilsen Marie Egeskov Formand Højby Kirkes Menighedsråd

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Kirken Af Birgit Mulvad Samsing

Af Pernille Præstegaard

Søndag d. 6. maj kl. 17.00 Årets sogneudflugt

Forårskoncert i Højby Kirke Forårskoncert og fællessang i kirken Kom og vær med til en dejlig forårskoncert – et program sammensat af kirkens ansatte - kirkesanger og violinist Caspar Præstegaard, rytmisk kirkemusiker Julie Ben Semmane, organistassistent Mads Klindt Poulsen, graver Lars Wind Hansen og orga-

nist Birgit Mulvad Samsing. Vi vil lytte til god musik og synge sammen. Efter koncerten er der fællesspisning for alle i Sognehuset. Vel mødt til en hyggelig koncert i kirken og samvær i sognehuset. Arrangementet er gratis og alle er velkommen.

Igen i år indbyder Højby Kirke til sogneudflugt, denne gang går turen til lidt uden for Christiansfeld, hvor vi skal besøge Genforeningsog Grænsemuseet. Dagen starter vi med en gudstjeneste kl. 9, som Gabriella Dahm vil stå for. Efter gudstjenesten venter der en bus, som skal køre os frem og tilbage. Når vi ankommer til Genforenings- og Grænsemuseet, krydser vi over vejen for at spise frokost på Den Gamle Grænsekro. De serverer flæskesteg med rødkål til alle. Efter frokosten går vi tilbage til museet, hvor museumsværterne vil give os en rundvisning. Den består af en storskærmsfremvisning

med billeder og fortælling, og bagefter kan vi selv gå rundt på museet. Museumsværterne er her til stede for at svare på de spørgsmål, der måtte være. Omkring kl. 14.15 går vi igen tilbage til Den Gamle Grænsekro, hvor vi får kaffe og lagkage, og synger salmer. Herefter går turen hjem til Højby, hvor vi ankommer ca. kl. 17. Hele herligheden koster 100 kr. og der betales derudover selv for drikkevarer. Tilmelding til sogneudflugten kan ske via hjemmesiden http:// hoejbykirke.dk/sogneudflugt eller direkte til sekretæren senest d. 13. maj.

VI FEJRER

14 ÅRS ÅRSFØDSELSDAG FØDSELSDAG 2004 - 2018

HUSK Mors dag! 13. MAJ

s dag! Fa5.rJUNI

Vi fejrer 14 ÅRS FØDSELSDAG.

DERFOR KAN DU I HELE UGE 19 SPARE - 14 PROCENT PÅ ALLE VORES PRODUKTER.

Mors dag Dameklip m. vask, hårkur og hovedbundsmassage, mens der nydes et glas Asti og frisk frugt.

425 kr

Fars dag Herreklip m. vask og hovedbundsmassage, mens der nydes en kold øl og snacks,

325 kr

VIND EN MAKE-OVER SEND OS ET BILLEDE PÅ: DORTE_E@HOTMAIL.COM Den udvalgte findes d. 25. maj

ÅBNINGSTIDER Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag:

Lukket 09.00 - 17.30 07.00 - 17.30 10.00 - 19.00 09.00 - 17.30 08.00 - efter aftale

I Højbyvej 44, Højby I 5260 Odense S I 65 92 02 02 I www.dortee.dk

18

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY KIRKE Maj 2018

6. kl. 8.30

v. AAa Gudstjeneste ........................................................... 5. søn. efter påske............. Joh 17, 1-11

 10. kl. 9.30 + 11.00

Konfirmation Højby Friskole .....................................

 13. kl. 11.00

v. GD Gudstjeneste ............................................................ 6. søn. efter påske............. Joh 17, 20-26

 20. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ............................................................ Pinsedag. .......................... Joh 14, 15-21

 21. kl. 17.00

v. CA

Syng-dig-glad-gudstjeneste ....................................... 2. pinsedag ....................... Joh 6, 44-51 Efterfølgende spisning i Sognehuset

 27. kl. 9.00

v. GD Gudstjeneste ............................................................ Trinitatis søndag ............... Matt 28, 16-20

Juni 2018

3. kl. 11.00

 10. kl. 16.30

v. GD Gudstjeneste ............................................................ 1. søn. efter trinitatis ........ Luk 12, 13-21

v. CA

Gospelgudstjeneste .................................................. 2. søn. efter trinitatis ........ Luk 14, 25-35 Forudgående gospelworkshop kl. 10.00-16.00

 17. kl. 11.00

v. LP

 24. kl. 11.00

v. GD Gudstjeneste ............................................................ 4. søn. efter trinitatis……… Matt 5, 43-48

Gudstjeneste ............................................................ 3. søn. efter trinitatis……… Luk 15, 11-32

CA = Carsten Andreassen, LCN = Lene Crone Nielsen, LP = Lisbeth Petersen, AAa = Anders Aastrup På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer

HØJBY

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 6595 9300 Af Julie Bensemmane

Gospeldag Søndag d. 10. juni har vi endnu engang gospeldag i Højby Kirke. Vi vil synge en masse gospel i løbet af dagen, og det hele vil munde ud i en gospelgudstjeneste med gospelband. Der vil være frugt, kage og frokost igennem hele dagen. Tidspunkt: D. 10. juni kl. 1016: Gospelworkshop. Kl. 16.30: Gospelgudstjeneste. Gratis. Tilmelding sker ved at skrive til juliebensemmane@ gmail.com senest d. 3. Juni.

Ad Hoc Gospelkor Har du lyst til at synge ENDNU MERE GOSPEL??? Så kom og være med i vores Ad Hoc Gospelkor. Vi synger 6-7 gange om året til Højby Kirkes syng-dig-gladgudstjenester + eventuelt små mini-koncerter hist og pist. Vi øver en eller to dage inden en koncert eller gudstjeneste. Det er altså muligt at være med i koret uden at kunne være med hver eneste gang. Krav: Du kan synge rent og holde din egen stemme. Tilmelding sker ved at skrive til juliebensemmane@gmail. com

Børnegospel-dag Har du, dit barn eller barnebarn lyst til at synge gospel og går i 4.-6. klasse? Så kom og vær til vores børnegospeldag d. 2. juni kl. 10-14!!! Det bliver en dag med masser af sang, hygge og god musik!! Kl. 10-13 vil vi synge en masse gospel, og kl. 13.15 vil vi

afholde en lille minikoncert for forældre, bedsteforældre, osv. Alle er velkomne!! Der vil blive serveret frokost for børnene i løbet af dagen. Tilmelding sker ved at skrive til juliebensemmane@gmail. com senest d. 26. Maj. Gratis!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


ÅBENT

g 10-18.30 a d s r to g a d n ma 0 fredag 10-17.3

& SE R E H M O O R W O H S S E R O V ES KOM

S N E D O 0 6 2 5 KNULLEN 22,

DER ER ET STORT ER, UDVALG AF SOFA STOLE, BORDE, JL, MARKISER, LÆSE RE TERRASSEVARME MED MERE

G L A S R L AGE - 18 0 1 . L K J A M . FREDAG 25 A J KL. 10 - 14 LØRDAG 26. M ODENSE S , 5260 2 2 N E L L U N K AFHOLDES AF

20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


AP Motorcenter Hollufgårdsvej 1, 5260 Odense S Telf 63 95 55 00 odense@apmotorcenter.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 20.4.-1.6. Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra kl. 10–12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Mandag den 7. maj kl. 12.30-16 Banko Mandag den 14. maj kl. 13-16 Bogcafé Mandag den 21. maj Lukket på grund af pinse Mandag den 28. maj kl. 13-16. Underholdning Duo, Duo: Ønskekoncerten, vælg og syng med. Pris for kaffe, brød og sang og foredrag kr. 40. Tilmelding 14. maj i Mandagscaféen Mandag den 4. juni kl. 12.30-16 Banko Mandag den 11. juni Kl. 12-16 Grillfest Vi får sat 3-4 webergrill op i gården ved fælleshuset, Og der vil blive grillet nogle stege samt pølser. Tilbehør: flødekartofler, salatbar, flutes. Herefter er der kaffe og kage. Der er ikke musik til dette arrangement. Pris kr. 65,00. Bindende tilmelding i Mandagscaféen senest mandag den 4. juni

22

Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30–11.30: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Fra 5. maj til september Torsdag kl. 10 -12: Tennis på tennisbanerne. Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Gåture Tirsdage kl. 9.30-11. Mødested: Ved det gamle Aldi. Madholdene Hold 2: 8.5. Hold 3: 15.5. Fælles afslutning den 22.5. Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45

Idrætsmærket 2018 Vi starter d. 2.5. kl. 10.30 i Multihallen. Tilmelding er unødvendig. - Hvis det bliver for svært, kan du bare stoppe, og så koster det ikke noget. Hvis du erhverver mærket, er prisen kr. 130,00. Det er som sædvanligt Karen Jørgensen, der er den overordnede person som instruerer og bedømmer i D.G.I regi. I 2017 var vi 22 personer, der bestod, men der kan godt optages lidt flere. Den indendørs del bliver onsdage i maj. Den udendørs del bliver på eftermiddage i juni efter aftale. Udholdenhedsdelen bliver en aften med godt vejr i juni. Vi vil være helt færdige ca. 1.7. Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på tlf. 65 95 88 81 Thyge Andersen

Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko.

Højby Seniorforening arrangerer bustur til vinbyen Altenahr - 6 dage fra den 26. til den 31. august 2018

Bordtennis Vi spiller hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, står for aktiviteten.

I Altenahr bor vi på Hotel Zur Post, www.hotelzurpost.de, med halvpension. Der er frokost på ud-og hjemturen i Neumünster. Tilmelding direkte til ”Nilles Rejser” tlf. 70 21 60 22, efter ”først til mølle” princippet. Vi mødes ved Aldi kl. 7.30. Prisen: kr. 3.495,00. Enkeltvær. + kr. 400. Se beskrivelse i vort kvartalsprogram.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Bilture Køres hver søndag kl. 13 for at få nogle billige oplevelser, og mest af alt, hyggeligt samvær, mens vi nyder vores medbragte kaffe. Om vinteren prøver vi at finde plads inden døre. Vi vil prøve at udvide med ture, også aftenture, f.eks. et foredrag eller en koncert, og anden underholdning. Tit vil det ske, med SMS dagen før, eller få dage før. For at der ikke skal blive alt for mange beskeder, bør vi oprette forskellige interessegrupper efter ønske. Vi vil også arrangere afhentning af dårligt gående Det er vigtigt at vi alle samarbejder aktivt. Lad mig høre fra jer! På SMS /e-mail. Sv Aage 24 66 06 10. VISIT Kolding. Koldinghus har 750 års jubilæum i år. I den anledning har Koldinghus særudstilling MAGTENS SMYKKER fra 6. maj til 30. september 2018, hvor prægtige og kongelige smykker fortæller om magt og stil i perioden fra 1268 til i dag. Med et udvalg af danske og europæiske smykker formidler udstillingen smykkekunstens fascinations– og udsigelseskraft, som den har udtrykt sig i magtens centrum gennem 750 år. Entre: Specialpris i perioden. kr. 125 pr. person. Gruppe kr. 100, min. 10 personer. Rundvisning kr. 825, max. 25 personer. Rundvisning varer ca. 1 time. Kørsel d. 11. 5. Vi kører i egne biler. Vi mødes på Aldis p-plads og fylder bilerne op. Vi medbringer selv mad og drikkevarer m.m., som vi spiser i madpakkehus i Leje Parken, Grønningen 4, ca. 350 m fra Koldinghus. Planen er at starte med rundvisning, og herefter går vi


Højby Seniorforening ned og spiser, så tilbage til Koldinghus. Klokkeslæt for start fra Højby og rundvisning sendes på SMS til deltagerne. Tilmelding med navn og telefonnummer: I Mandagscaféen senest d. 9. april. Eller på mail: svend-aage-clausen@mail. tele.dk eller SMS: 24 66 06 10. EDB PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC. hjælp er gratis for medlemmer. Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Ove Frank tlf. 28 71 81 31.

Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 17.5.: Langeskov kl. 13, 25 km 24.5.: Davinde Sø kl. 13, 25 km 31.5.: Svanninge Bakker kl. 9, bil med cykel. Tilmelding 8 dage før. 7.6.: Selleberg kl. 13, 25 km 14.6.: Nr. Søby kl. 13, 25 km Poul Erik Rasmussen, tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10

Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 9.5.: Schæferhundebanen, 15 km 16.5.: Åsum, 20 km 23.5.: Fraugde, 15 km 30.5.: Nr. Søby, 20 km 6.6.: Dømmestrup, 15 km 13.6.: Tarup, 20 km Mød op, vi har det afslappet og hyggeligt og får samtidig ny energi på en god måde. Svend Aage Clausen tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup, tlf. 29 12 86 01

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen. En skøn gymnastiksæson fyldt med glade gymnaster og super engagerede instruktører og hjælpere, er ved at være slut. Vi vil gerne takke alle for deres store indsats. Ny formand.

Trine Winther ” Mit navn er Trine Winther og jeg er ny formand i Gymnastikafdelingen. Mit kendskab til gymnastikafdelingen har jeg primært via 14 år som udøver og forældre til gymnaster i foreningen. Der ud over har jeg det seneste år været medlem af bestyrelsen som suppleant og i de sidste 4 år, været med i gymnastikafdelingens opvisningsudvalg, som arrangerer den årlige DGI opvisning her i Højby. Jeg har oplevet samarbejdet i bestyrelsen velfungerende, vigtigt og inspirerende og derfor ønskede jeg, at træde til som formand, da den tidligere formand Anna Jørgensen annoncerede, at hun ville stoppe forud for årets generalforsamling. Jeg har ingen konkrete visionære tanker om forandring i gymnastikafdelingen. Jeg ønsker at fortsætte det samarbejde og den ånd, der allerede er internt i afdelingen og i samarbejde med de øvrige afdelinger, så vi i fællesskab kan skabe udvikling i Højby, følge 24

Sporten

Gymnastikskole.

med tiden og bevare at hallerne i Højby er et sted hvor vi mødes i byen”. DGI-opvisning. I weekenden d. 17.-18. marts blev der afholdt DGI-forårsopvisning i Højby Hallerne. To dage fyldt med flotte og spændende opvisninger. Stor tak til alle gymnaster, hjælpere og de mange fremmødte tilskuere. Vi er glade for at kunne huse sådanne arrangementer med mange deltagere. Lokalopvisning. Lørdag d. 14. april, afholdt gymnastikafdelingen sin egen lokalopvisning. Her var alle vores hold på gulvet med fantastiske opvisninger. Der skal også her lyde en stor tak til alle gymnaster, instruktører, hjælpere og tilskuere for den store opbakning til dagen. Det var en skøn dag. Tak for det! Vanen tro afholdt vi igen i år salto- konkurrence. Der blev i alt slået 1935 saltoer i løbet af de 10 minutter konkurrencen varede. Mange havde gættet med på hvor mange saltoer der ville blive slået. De flotte præmier blev sponsoreret af Moreland.dk 1. præmien: Et gavekort på 1500 kr, blev vundet af Jonas med et gæt på 1927 saltoer. 2. præmien: Et nakke, skuldre og fodmassageapperat, blev vundet af Inge Mazanti, også med et gæt på 1927 saltoer. 3. præmien: En terrassevarmer, blev vundet af Vagn Sørensen med et gæt på 1926 saltoer. Mange tak til alle der deltog i konkurrencen og mange tak for de fine præmier til Moreland.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Er du klar til spring, rytme, sjov og konkurrencer? Så kom med på vores gymnastikskole i Højby d. 1.8.– 3.8 kl. 9-15. (pasning 8.30-9). Har du lyst til at lave gymnastik, med en masse tons og tummel. Fest og fart med højt humør? Så er gymnastikskolen i Højby lige noget for dig. I sommerferien åbner vi hallen for spring og fede rytmer, hvor du kan opleve rigtig meget sammen med dine venner – og møde nye venner, der også synes, at gymnastik er rigtig sjovt. Vi skal bruge kroppen, lege og ha' det rigtig sjovt. Vi lover, at der bliver fart over feltet, så du sover godt om natten. Alle kan være med, uanset om man er øvet eller ikke har lavet gymnastik før. Vi har friske og dygtige instruktører, der står klar til at give dig og en masse andre drenge/piger på samme alder en sjov og anderledes ferieoplevelse. Programmet vil være spækket med gymnastik, spring, leg, sjov, konkurrencer og mon ikke også,der bliver en overraskelse undervejs. Lyder det som noget for dig? - så skynd dig at tilmelde dig. I, som forældre, kan føle jer helt trygge ved at tilmelde jeres barn på en DGI Fyn Gymnastikskole. De dygtige og kvalificerede instruktører og hjælpere står klar til at give jeres barn 3 uforglemmelige dage med masser af gymnastik, mens I måske selv er på arbejde.

Hvad får jeg? Prisen er 495 kr. inkl. frokost, forfriskninger, drikkedunk, diplom og en T-shirt, i en af følgende størrelser: Str. 90/100 - 3-5 år. Str. 110/120 - 6-8 år. Str. 130/140 - 9-11 år. Str. 150/160/SX – 12-14 år. Str. Small. Husk skiftetøj til ude og inde samt udesko. Praktisk information. For piger og drenge i alderen 7 til 12 år. Sted: Højby Hallerne, Nørrelunden 20, 5260 Odense S. Tilmelding og yderligere information: www.dgi. dk/201816556006 Tilmeldingen er åben. Sidste frist for tilmelding er d. 10. juni. Max. antal deltagere er 80. Deltagerne bliver optaget i den rækkefølge betalingerne modtages. Ved yderligere spørgsmål, kan man kontakte: Højby S&G, gymnastik Maja Hou Winther Tlf.: 42 25 96 48 houwinther@gmail.com DGI Fyn Camille Hinding Tlf.: 76 40 46 06 camilla.hinding@dgi.dk Håber vi ses! Husk at du som altid kan følge med i hvilke aktiviteter der foregår i gymnastikafdelingen, ved at gå ind på vores hjemmeside: https// www.hojby-sg.dk Til slut vil vi takke for en skøn sæson og ønske alle et dejligt forår. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen.


Sporten

Sporten

Sporten

FRA AUGUST 2018

STEINER HF MENS SA

I

FR

KA

R

I FR

EK

EN UNGDOMSUDDANNELSE MED KUNST, KVANTETEORI OG HÅNDVÆRK

AK T ER

Foto: Tuala Hjarnø

Bente Nielsen

Jubilæum

Gymnastikafdelingen havde den store fornøjelse, d. 16.04.18, at fejre Bente Nielsen. Bente har været instruktør for det samme hold, Motion og Udstrækning, i 25 år. Stort tillykke med det. Bentes engagement og arbejde i foreningen gennem alle

Læs mere om Steiner HF på rss-odense.dk disse år, er helt uden sammenligning. Det medførte da også stor jubel fra de deltagende gymnaster, da Bente meddelte at hun er klar til endnu en sæson som instruktør på Fru Nielsens Elitehold. Der skal her fra bestyrelsen endnu engang lyde en stor tak og tillykke til Bente.

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Sporten

Sporten

Sæsonstart tennis Tennisbanerne er nu klargjort til den forestående tennissæson, og der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet med arbejdet. Vi forventer at banerne er spilleklar sidst i april måned – se efter om vi har sat net op – det betyder, de er åbne. Der vil ligeledes komme et nyhedsbrev rundt til alle de medlemmer, der er tilmeldt vores elektroniske nyhedsbrev. Er du ikke allerede tilmeldt dette nyhedsbrev, kan du tilmelde dig ved at skrive til michaels@jensen.mail.dk. Eller prøv vores hjemmeside www.hojby-sg.dk/p5.asp. Klubaften Klubaften blev afholdt onsdag den 18. april på tennisbanerne, hvor der var mulighed for indmeldelse og tilmelding til DGI’s tomandsturnering. Havde du ikke mulighed at være der, kan du blive indmeldt hos Michael Jensen, Hestehøjvej 4, telefon 23 43 33 31.

ret godt repræsenteret. Kort fortalt fungerer det således, at du finder en eller tre makkere, og I tilmelder jer i en række. Derefter laver DGI en turneringsplan, hvor I får tildelt bestemte uger til at spille mod de andre hold i jeres række/pulje. Der er typisk 2-3 kampe i foråret og 2-3 kampe i efteråret – selvfølgelig alt efter, hvor mange der er tilmeldt i den pågældende række. En kamp for 2-mandshold består af 2 singler og 1 double. En kamp for 4-mandshold består af 4 herresingler + 2 herredoubler eller 1 herredouble + 1 damedouble + 2 mixdoubler. Tennisafdelingen betaler tilmeldingsgebyret. Tilmeldingsfristen er den 7. maj. Kontakt Michael Jensen, tlf. 23 43 33 31, hvis du ikke er tilmeldt endnu. Tennishilsner Michael Jensen

Online booking Vi har online booking, så du kan booke tennisbanerne hjemme fra Doubleaften Der vil også i den kommende sæson være doubleaften hver anden torsdag kl. 19-21. Alle er velkomne. Man møder bare op, så sammensætter vi doublekonstellationer på dagen. DGI’s holdturnering (for 2-mandshold og 4-mandshold) Mange medlemmer har efterhånden benyttet sig af tilbuddet om at deltage i DGI’s tomandsturnering på Fyn, og det er der kommet mange gode tenniskampe og timer ud af. Højby har i flere år væ26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Sporten

Af Nicolai Andersen og Leo Sørensen

Højby S&G – Badminton Så er sæsonen spillet færdig, nu starter de udendørs aktiviteter, og vi kommer nok til kort, når solen skinner. Så er det ikke en mørk hal der trækker. Vores sidste spilledag er den 30. april, men vent bare, vi kommer igen efter sommerferien. Vi starter igen mandag den 13. august 2018 Men vi sluttede med maner: Veteran 40+ B mixhold endte desværre på en 6 plads. Senior B- række opnåede en 2. plads. Veteran 40+ A Herre blev nr. 6. Kvalifikationsrækken der kom vi i slutspil og fik 2. plads. Alt i alt en mere end godkendt sæson for klubbens hold – Der er grobund for endnu en god sæson 2018/2019 Vores ungdom har i denne sæson ikke haft noget turneringshold. Det kommer vi til at lave om på i næste sæson. I stedet for har der været deltagelse i forskellige stævner - eksempelvis har vi deltaget ved landsmesterskaberne, og de allermindste har spillet nogle Monrad turneringer med stor succes. Vi har i det hele taget haft så stor succes med vore ungdomshold, at vi har fået så mange tilmeldte ungdomsspillere, at vi har været nødt til at ændre lidt på tiderne for at have plads til alle. Ungdommen har derfor spillet både mandag og onsdag fra kl. 16.30 til 18.00 samt tirsdag fra kl. 17.30 til 19. Vores miniton hold for de mindste U9 spillere og deres forældre har spillet om tirsdagen fra 16.30 til 17.30. Vi

har fyldt hallen så det var en succes. Der lavers en masse ballade med ungerne og vi har hygget os. Vi også har afholdt klubmesterskab for ungdom d. 24. marts. Det var en rigtig sjov dag, med masser af spil og kamp til stregen. De helt små miniton-spillere fik spillet en masse kampe på kryds og tværs, og der kæmpet godt for alle pointene. De fik alle en velfortjent medalje og Malou Pehrson fik velfortjent dagens fighterpokal. Ungdommen fik spillet en spændende doubleturnering, samt singleturnering. Efter en masse spændende kampe blev det til sejr for Felix Lade og Anton Dinh i double, samt en sejr for Minh Hoang i single. Ungdommen afholder sommertræning i maj og juni måned, hvor vi træner én gang ugen. Tilmelding er muligt via hjemmesiden. Vi planlægger også fællesspisning for alle spillere i ungdomsafdelingen mandag d. 30. april, mere info følger.

En masse glade miniton-spillere med medaljer

Vores sidste aktivitet i år er vores afslutningsstævne som afholdes 23. april kl. 19. Det bliver, som det plejer, 2 turneringer: 1 mix double og en herredouble. Vi trækker lod, når vi starter, om hvem vi skal spille med, det plejer at blive hyggeligt. Efter turneringen er der fællesspisning for dem, der har lyst. Menuen er pølsebord og ost, kr. 70,00 pr person. Resultat fra dette stævne kommer desværre først efter Højby Nyt deadline.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K Larsen

Penge fra Energi Fyn Support EL Højby S&G's sponsorudvalg har haft stor succes med at skaffe penge til klubben via Energi Fyns sponsorordning, Fynsk Support El. I 2017 har klubbens 400 supportere samlet 30.466 kroner ind til klubben via deres elog gasforbrug. De mange gode penge deler sponsorudvalget i Højby S&G med underafdelingerne i forhold til medlemstal. Resten lægger vi i udviklingspuljen, som klubbens underafdelinger efterfølgende kan søge midler fra til udvikling af afdelingen i form af aktiviteter, sociale arrangementer, træningsudstyr, instruktører uddannelse og faciliteter. Med ti underafdelinger er der ofte flere drømme end penge, så puljen løber hurtigt tør. Derfor lægger vi støtten fra Fynsk Support El i puljen, så flere kan få det, de mangler, siger Søren Storm, medlem af sponsorudvalget i Højby S&G.. Det bliver ikke ligefrem nemmere at søge midler fra kommunen, så vi er presset på økonomien i forhold til at opretholde standarden, vedligeholde faciliteterne og komme afsted på nogle ture. Vi har brug for hver en krone. Så vi er rigtig glade for og taknemmelige over de penge, vi har fået fra Fynsk Support. Med pengene kan vi tillade os at udvikle klubben, give vores unge nogle gode oplevelser og forbedre vores faciliteter, så de unge bliver gladere for at træne hos os. Så støtten har en kæmpe betydning for os, fortæller Søren Storm. Sponsorudvalget under Højby S&G sender en stor tak til de mange højbyboere og fynboer, som støtter klubben, og 28

opfordrer flere til at blive en del af ordningen. Fynsk Support El er en stor hjælp for Højby S&G. Vi kan bruge al den støtte, vi kan få, og det koster ikke noget at være med. Alle højbyboere og andre fynboer kan blive sponsorer for Højby S&G. Det er nemt og gratis. Det eneste, man skal gøre, er at købe sin el eller gas gennem Fynsk Support El-ordningen og vælge, at man vil støtte Højby S&G. SMS EF til 1245 – så ringer Energi Fyn til dig – og du bliver sponsor, uden at det koster dig noget Energi Fyn donerer 2 øre pr. forbrugt kWh el og 6 øre pr. forbrugt m3 gas til os. Tank OK benzin og støt Højby S&G Vi har gjort det supernemt for dig støtte Højby S&G. Det eneste, du skal gøre, er at tilføje Dankortet som betalingsmiddel i OK’s gratis app. Så får din Højby S&G 5 øre pr. liter du tanker Hvad får du ud af denne aftale? - pengene trækkes med det samme på kortet , hvilket betyder at du ikke får en ekstra regning på benzin til den første. Dit forbrug af benzin og betalingen er nu også gebyrfri – men du støtter stadig Højby S&G . Som en ekstra bonus har sponsorudvalget desuden lavet en aftale, som udløser en støtte på 200 kr. første gang, du har tanket 500 liter. Med OK´s Tank & Betal-app kan foreningens medlemmer både betale fra forsædet, finde nærmeste tank og blive siddende bag rattet, når bilen bliver vasket.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Vores gamle aftale med OK benzin kort gælder stadigvæk, så uanset om du betaler med dit Dankort eller OK benzinkort, får foreningen 5 øre pr. liter.

Sponsorudvalget siger: På forhånd tak til alle der tanker OK, og dermed støtter os

Lars, Søren og Paw fra Fynsk Support El


Sporten

Sporten

Fodboldstævne i Højby 12.-13. maj

U6-U7 U6-U7-holdet sluttede indendørssæsonen af med en tur i Leos Legeland for alle spillere incl. mor eller far. Der var næsten ikke tid til at spise den menu, alle spillere fik oveni – der skulle leges. Det kunne ikke have været gjort bedre, og lod sig kun gøre fordi forældregruppen og spillere har hjulpet til ved forskellige arrangementer. Nu er holdet kommet rigtig godt i gang med forårssæsonen, hvor vi har trænet på multibanen de første gange,

Sporten

Sidste års store succes med vores udendørsstævne er igen i år en realitet. Stævnet har fået vokseværk og med over 30% flere hold tilmeldt fra hele Fyn, må vi sige at vores vision om at skabe et stævne med fokus på gode fodboldoplevelser og noget for hele familien har tiltrukket endnu flere i år. Oplevelser og aktiviteter til lyden af vores lokale Dj. Det bliver en fest på Højby Stadion den 12.-13. maj.

Vi glæder os til at byde over 800 spillere, familier og søskende velkomme til fodboldstævne i Højby, og vise fodboldafdelingen frem fra vores bedste side. Se mere på Facebook “Fodbold Stævne Højby” De bedste fodboldhilsner Rasmus Juhl og Kasper Stougaard

hvilket har været super sjov træning for alle mand. Nu er vi gået på græs og har også deltaget i et enkelt stævne for U7. Vi kæmpede alt, hvad vi kunne, og det var sjovt for alle spillere. Vi ser frem til en spænende udendørssæson med både nye som gamle spillere og et nyt trænerteam. Velkommen til Dennis Vemmelund og Kasper Stougaard. Carl Emil Gøttsch Andersen fortsætter som hjælpetræner og Britta Riisom som holdleder. Fodbold for alle, og alle for fodbold.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

U8 Første udendørsstævne blev skudt i gang i Otterup, hvor en flok glade drenge fik en rigtigt fin start på sæsonen. Dejligt at se hvordan drengene tager imod de nye på

Sporten

Højbys sejeste U8 hold :-). Se mere om U8 holdet (1. klasse) på Facebook “Højby fodbold U8”. De bedste fodboldhilsner Kasper Stougaard

Sporten

U8-U9 har fået vokseværk Efter en ”lang” vinterpause er vi endelige kommet godt i gang med udendørssæsonen. Vi startede ud på vores fine grusbane, og på trods af det lidt sne og kulde mødte der efter påske 30 glade børn op til træning, klar til at tage hul på udendørssæsonen. Vi har hen over vinteren fået stor tilgang af spillere, så holdet nu udgør en rigtig bred trup. Vi er derfor også super glade for at Signe og Laura fra klubbens U16 pige hold har sagt ja til at hjælpe med træningen.

Midt i april kom vi endelig på græs. Både trænere og børn er glade for at få lidt mere plads, som giver flere muligheder i træningen. Første træning på det grønne underlag var som at få en flok forårskåde køer på græs og der er gang i den med 25-30 børn til træning hver gang. Vi ser frem til en super sæson og mange gode timers fodbold. Kasper & Rasmus

U8-U9 træner ihærdigt

Industrivej 7 5792 Årslev. Telf. 23 35 88 17

30

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

U11 Højby U11 drengene har glædet sig meget til at komme på græs. Det skete endelig midt i april til sæsonens første DBU stævner. Stævnet bød både på sejre og nederlag og

masser af smil for de to U11 Højby hold. Mange fodboldhilsner, Janne og Silas

Sporten

Pigeraketten lettede i Højby Der var store smil og godt gang i bolden, da 16 piger fra lokalområdet mødte op for at snuse til, hvad det vil sige at spille fodbold. Lørdag d. 21. april afholdt Højby Fodbold pigeraketten for piger i alderen 5-11 år. Pigerne var på rundfart i universet og besøgte bla. Mars, Saturn og gik en tur på Mælkevejen med mere. Der skulle både

dribles, kastes og skydes til måls og efter en sjov rundtur lykkes det, med god hjælp fra bla. vores ældre fodboldpiger, alle spillerne at vende sikkert hjem til jorden igen. Det var en rigtig god oplevelse for alle, og vi håber at se mange af jer på banerne i den kommende tid. Fodbold for alle – alle for fodbold.

Øens holdsamarbejde Højby fodbold var igennem Øens holdsamarbejde med OB søndag d. 22. april inviteret på Odense stadion for at se OB-Lyngby. Vi var rigtig flot repræsenteret på tribunen med 197 ægte Højby fodboldfans. Kampen var en succes med en hjemmesejr

til OB på 3-0. Ud over oplevelsen med at se kampen var U11 og U12 spillerne blevet inviteret til inden kampen at følge Lyngby ind på stadion. Hvilket var en stor oplevelse for drengene. Søren Storm

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Sporten

Af Lone Videsen

Fitness

Kontingentændring Bestyrelsen i Højby Fitness har besluttet at ændre kontingentsatserne med virkning pr. 1. juni 2018. Ligeledes har vi oprettet et nyt kontingent, der hedder 65 +.

Ændringerne er som følger: 3 mdr. medlemsskab: 199 kr. 6 mdr. medlemsskab: 159 kr. 65 + medlemsskab m./min. 3 mdr. binding: 149 kr. Vi ønsker alle en god sommer

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Tlf. 64 75 15 95


Sporten

Sporten

NY BESTYRELSESSTRUKTUR I HØJBY HÅNDBOLD - vedtaget på Generalforsamlingen 16.3.18 Med et ønske om at strømline bestyrelsen og sikre Højby Håndbolds fantastiske medlemsudvikling og tilgang, blev en historisk ændring af bestyrelsesstrukturen vedtaget ved Højby Håndbolds velbesøgte generalforsamling i Højby Hallens cafeteria, den 16. marts 2018. Ændringen sker efter et stort og veltilrettelagt arbejde, på vej mod Fyns Bedste Håndboldklub. Ønsket er, at inddrage langt flere frivillige til alle de mange opgaver der er så vigtige for, at en håndboldklub kan fungerer og leve - og samtidig strukturere bestyrelsens arbejde til at bestå udelukkende af udvikling, drift og strategiarbejde. Bestyrelsen består nu af; Formand Peter Kolle Næstformand Dorte Rosendal Kasserer Benjamin Kristensen B&U ansvarlig Sten E. Svendsen Senior ansvarlig Anders Kai Suppl. Jens Graversen Suppl. Louise Holm Organiseret under bestyrelsen er placeret en styregruppe af ansvarlige personer, der fungerer som tovholdere til de mange beskrevne opgaver, rigtig mange frivillige har taget til sig. Vigtige, veldefinerede og afgrænsede opgaver, der sikrer, at vores børn og de

mange voksne medlemmer kan spille håndbold i Højby. Stort tillykke til de valgte til Højby Håndbolds nye bestyrelse. Og en stor tak skal der lyde til de medlemmer af den tidligere bestyrelsen, der træder ud efter mange års flittigt og stort arbejde. Heldigvis fortsætter alle som enten ansvarlig i styregruppen under bestyrelsen eller som frivillig tilknyttet en eller flere opgaver i klubben. Ønsker man mere information omkring frivillig - arbejdet i Højby Håndbold er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller Ronni Nielsen tlf. 60 11 18 42 - Malene Kristensen tlf. 23 68 85 86. Vi GLÆDER os over at kunne mønstre så mange til en generalforsamling og ser frem til det forsatte arbejde mod Fyns Bedste Håndboldklub. PÅ vegne af Højby Håndbold Malene Kristensen

Sporten

Af Malene Mink Kristensen

Højby Håndbold & GOG Håndbold - sponsorcykelløb 18. marts 2018

Rene Jensen fra Højby Håndbold svedte 18. marts så heftigt til et stort sponsorcykelløb i GOG, at han har sørget for, at medlemmerne i Højby Håndbold i næste sæson 2018/19 har fantastiske oplevelser i vente... Blandt andet byder næste sæson på følgende; • Ligatræning i Højbyhallerne - med efterfølgende mulighed for autografer til alle fremmødte. • Træningsseance af ligaspillerne fra GOG til B&U hold. • 1. hold fra B&U får mulighed for indløb i SU`VI:T ARENA, til en GOG herre Ligakamp. • 30 billetter til speciel pris i LIGA kampe .

• Inspirationsseminar for trænerer & ledere i Højby Håndbold. BLUEPACK A/S i Odense var SPONSOR for Rene. Han formåede at træde så hårdt i pedalerne, at der ligeledes blev kørt et pænt et beløb ind til Samarbejdsklubberne. Der fyldes således også lidt i sponsorkassen i Højby Håndbold. Stor tak til Rene! - Det forlyder fra de tilstedeværende, at sveden sprang omkring ham - også over på GOG´s direktør Kasper Jørgensen. Godt at sætte små “Højby Håndbold - mærker” de rigtige steder… Tak til BLUEPACK A/S for deltagelse i sponsorarrangementet!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten

Sporten

Af Ditte Neess Pedersen

U8 Højby Håndbold

Festlig afslutning på en fantastisk sæson! En forrygende sæson med intet mindre end 55 super seje og glade børn på U8 holdet er slut. Sæsonen har budt på masser af gode oplevelser, nye kammeratskaber og mange gode timer i hallen med sved på panden. Det har været skønt! Midt i april sluttede vi sæsonen af med en sjov og anderledes torsdagstræning. Den efterfølgende lørdag mødtes vi på Højby skole, hvor vi holdt et brag af en fest med bl.a. et stort award-show, byens bedste diskotek og hyggelig overnatning. Det har været en fornøjelse, gennem hele sæsonen og specielt til afslutningen, at se børnene hygge sig sammen og skabe nye relationer på tværs af ågange, køn og skoler.

græs som optakt til den årlige klubtur til udendørsstævne i Neumünster i Tyskland d. 16.-17. juni. Efter sommerferien starter vi torsdagstræningen op indendørs og glæder os til igen i år at afvikle Mini-håndboldskole den sidste weekend i august. Rigtig god sommerpause til alle! U8 trænerne Louise, Ole, Benjamin og Ditte

Foråret er kommet og derfor tager vi en lille pause inden vi starter sommertræning på 34

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Sporten

Af Malene Mink Kristensen

Årets træner og spillere/kammerater anno 2018 Højby Håndbold Traditionen tro kåres ”Årets træner” og ”Årets Spiller/ Kammerat” på alle seniorog børnehold, på årets sidste hjemmespilledag, inden tuneringen rundes af, til fordel for sommerpause og opladning til Årets tur; Klubtur til vores tyske venner i Neumünster. Det er en stor dag, for alle vores små poder – og rigtig mange ”venner” af klubben ligger et besøg forbi Højby Hallerne for, at opleve den gode stemning. Igen i år, var der lagt op til en festdag! Musik til alle kampe, indløb med navneopråb og afslutningsfest for alle seniorspillere, forældre, trænere og bestyrelsesmedlemmer om aftenen. - Og ej at forglemme de traditionsrige frokostanretninger for klubbens mange tidligere spillere og venner. Det er både hyggeligt og dejligt, at se jer alle to gange om året – til jul og til sæsonafslutning i hallen. Det håber vi fortsætter mange år endnu. At mærke stemningen og se alle de skønne unger i hallen, sådan en sidste hjemmespilledag - det burde ALLE opleve. Det er INTET MINDRE END FANTASTISK !

dekammeraten. Stort tillykke til Årets Spillere / kammerater! - og ikke mindst Årets Træner Ronni Nielsen. Ronni er træner for klubbens store U10 pige gruppe, hvor han får støtte og hjælp af Laurits Rosendahl og Sille Lambek. Ronni har med sit store engagement både i trænergerningen og arbejdet med strukturen, og vejen mod Fyns bedste Håndboldklub, lagt mange timer i Højby Håndbold. Det ville være svært, at forstille sig en tirsdag og torsdag eftermiddag/ aften i hallen, uden Ronni´s fantastiske lune fremtoning, skønne humør, mange ”high – fives” og ”bjørnekram” når man ikke kan finde sin mor, eller blot har brug for en opmuntring. Ronni er idémager ud til fingerspidserne, og der skal sjældent mange stikord til førend Ronni har gang i konfettirør, disko lys og røgkanoner – alt sammen noget der sikre gode kluboplevelser til både børn og voksne i Højby Håndbold. Samtidig er Ronni trofast foreningsmand, en fantastisk børneven og det er uden tvivl fortjent at prisen, netop i går til Ronni. Tak for dit engagement Ronni, og tak fordi du har valgt Højby Håndbold!

Tusind tak til alle der har deltaget, spredt god stemning, klappet med papirsklappere og givet en ”high-five” til si-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Sporten

Sporten

U10 afslutningsstævne – VGIF Cup

Sporten

der sludret, pjattet og spillet spil pigerne og drengene imellem - præcis som imellem kampene. Alle havde efterladt deres tablets og mobiltelefonerne hjemme i Højby, og ikke en eneste gang blev de efterspurgt eller "meldt savnet". Herligt! Det var en meget træt Højbylejr, som sagde godnat ved 21.45 tiden lørdag aften. En god lang dag med håndbold, hygge og dicso, betød at langt størstedelen sov inden for 5 min. Søndagen bød selvfølgelig på endnu mere håndbold, og igen den gode af slagsen. U10 drenge gav flot modstand til flere A-hold denne dag, og fandt ud af, at så farlige var de nu heller ikke.

I weekenden d. 13.-15. april, drog en del af Højby Håndbold's lovende fremtid, U10 Pige & Drenge, til afslutningsstævnet VGIF Cup i Vissenbjerg. En tur som alle havde set meget frem til. Derfor var det også 32 forventningsfulde håndboldtalenter og trænere, som denne fredag byttede fredagsslik og Disneysjov ud med fredagsbold og sammenhold. Alle hold skulle i kamp allerede fredag aften, så der var dømt fælles afgang fra Højby Hallerne kl. 17.00. Blot en times tid senere var alle luftmadrasser pumpet op, sovepladserne fordelt, og en stor del af de øvrige 37 tilmeldte U10 hold var set an (måske pga. lørdagens discofest?). Højby's tre tilmeldte hold (2 stk. U10 Pige og 1 stk. U10 Drenge), gik i samlet flok mod Vissenbjerghallerne. Endelig skulle der spilles håndbold og heppes på kammeraterne. Og det blev der!! Sikke noget flot håndbold og 36

hvilken kulisse Højby Håndbolds ungdom skabte denne fredag aften i Vissenbjerg, som både bød på sejre og nederlag. Efter en god nats søvn var lørdagen alligevel ikke mange timer gammel, da de første begyndte at røre på sig. Så da kl. slog 7.00 var alle klar til at indtage den indbydende morgenbuffet på skolen. En lørdag som bød på rigtig mange kampe for Højby, fordelt over hele dagen - så det var fedt, at der stort set hele tiden var nogle at heppe på. Lørdag over middag blev alle puljerne afgjort, og det lykkes at få de to pige hold i hhv. A-slutspillet og B-Slutspillet. Drengene kom flot i A-slutspillet efter at være blevet nr. 2 i deres pulje. Sidste kamp for Højby denne lørdag blev fløjtet af kl. 17.30, og så var det ellers i bad med høj musik og godt humør. Nu stod der nemlig aftensmad og discofest på programmet. Inden bassen blev skruet helt i vejret, blev

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Små nederlag på 3-4 mål, blev derfor betragtet som små sejre. U10 pige spillede noget virkelig flot håndbold - der blev vundet kampe i både A-slutspillet og B-slutspillet. Faktisk kom det ene pigehold så langt i turneringen, at endestationen først blev ved et 1-måls nederlag i semifinalen søndag eftermiddag. Et fantastisk sammenhold og kammeratskab U10 spillerne i blandt, blev i den grad bekræftet i denne weekend i Vissenbjerg. Stor tak til alle ungerne, engagementet fra forældrene, og opbakningen fra Højby Håndbold. U10 trænerne


Sporten

Sporten

Sporten

Nyt samarbejde for U16 håndboldpigerne i Højby, Årslev, Ringe og Nr. Lyndelse I sæsonen 2017/18 var der i Højby SG Håndbold ikke spillere nok til at stille et U 16 pigehold og U16 pigerne blev derfor ’lånt ud` til Svendborg. For kommende sæson (2018/19) er der nu indgået et U16 holdsamarbejde mellem Højby, Årslev, Ringe og Nr. Lyndelse under navnet Odense-Midtfyn. Der er på nuværende tidspunkt næsten 20 piger, så det er meget tæt på at vi kan blive 2 hold. Det er meget sandsynligt at Odense-Midtfyn kan stille op med et solidt 2. divisions

hold som det bedste hold og så må vi se hvor langt vi kan komme med et 2. hold. Vi ønsker os flere spillere på alle niveauer årgang 2002 og 2003 i Odense-Midtfyn U16 piger. Indtil midt i juni træner vi tirsdag og torsdag. Vi slutter af med et stævne i Neumünster i weekenden 15.-17.06.18. For mere information kontakt Jens Rene Pedersen på 41737052 Med venlig hilsen Jens Rene Pedersen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne

DM Ungdom i Vingsted Flere af klubbens unge mennesker har været til DM i riffelskydning, som foregik i skydningens Mekka, nemlig Vingsted Centeret i Jylland Der var mange flotte og gode skud, men tre af klubbens medlemmer gjorde det ekstra godt, og vi kan således sige tillykke til: Emil Søllested som fik en flot guldmedalje og titlen som danmarksmester for hold. Emil var udtaget til Fynsholdet, som består af 16 skytter fra Fyn pga. hans gode skydning i hverdagen og tidligere fine resultater ved andre stævner. Samme fremgangsmåde var også overgået Amalie Jensen og Kirstine Egholm. De modtog en sølvmedalje og kan således sige, at de blev nr. 2 til DM Kirstine Egholm gjorde det endnu bedre i den individuelle skydning og blev således danmarksmester i sin gruppe. STORT TILLYKKE skal der lyde fra hele Højby Skytteforening. Afslutning på 15 m indendørs Torsdag d. 19. april havde Højby Skytteforening indbudt alle medlemmer samt deres familie til den store pokalskydning. Der kom mange gæster, der blev heppet på forskellige skytter, andre sad stille og bad en lille bøn i håbet om, at det ville hjælpe dem denne aften Konkurrencen var hård, og da aftenen var omme, kunne følgende kalde sig pokalvinder 2018: Cal. 22 (salonriffel) børn: Mads Juul Marcher. Cal. 22 (salonriffel): Henrik Jensen. Luftriffel børn: Amalie Jen38

sen. Luftriffel voksen: Erik Rasmussen. Luftpistol voksen: Steen Juul Marcher. 50m og 200m skydning Torsdag den 25. april begyndte dette års udendørs skydeprogram. I år har Højby Skytteforening lavet aftale med Skallebølle skydecenter. Der skydes alle torsdage. Man mødes i klubben kl. 18 og kører derefter derud i samlet flok Kontakt Lars Christiansen for mere info om skydning og priser på tlf. 22 30 06 38.

Amalie Jensen

Kirstine Egholm

Erik Rasmussen

Steen Juul Marcher

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Mads Juul Marcher

Henrik Jensen


Aktivitetskalender Tirsdagd. 1. maj Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45 Søndag d. 6. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30. Forårskoncert. Højby Kirke, kl. 17. Mandag d. 7. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Tirsdag d. 8. maj Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45 Torsdag d. 10. maj. Højby Kirke. Konfirmation Højby Friskole. Højby Kirke, kl. 9.30 & 11. Lørdag d. 12. maj. Højby S&G, Fodbold. Fodboldstævne,U5-U13. Højby Hallerne. Søndag d. 13. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby S&G, Fodbold. Fodboldstævne,U5-U13. Højby Hallerne. Mandag d. 14. maj. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16. Tirsdag d. 15. maj Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45 Søndag d. 20. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Mandag d. 21. maj. Højby Kirke. Syng-dig-glad-gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 17. Tirsdag d. 22. maj Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45 Fredag d. 25. maj Moreland / Texas. Lagersalg. Knullen 22, kl. 10-18. Lørdag d. 26. maj Moreland / Texas. Lagersalg. Knullen 22, kl. 10-14. Søndag d. 27. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 28. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 29. maj Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45 Lørdag d. 2. juni. Højby Kirke. Børnegospel-dag. Højby Kirke, kl. 10-14. Søndag d. 3. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 4. juni. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Lørdag d. 9. juni. Klovneløb. Højby Hallerne, kl. 10.30. Søndag d. 10. juni. Højby Kirke. Gospelgudstjeneste.

Højby Kirke, kl. 16.30. Mandag d. 11. juni. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Grillfest, kl. 12-16.

Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 28. august Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Mandag d. 10. september. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Tirsdag d. 12. juni Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45

Mandag d. 24. september. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Søndag d. 17. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Mandag d. 8. oktober. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Mandag d. 18. juni. Dannebrogsforening. Generalforsamling-spisning. Højby Forsamlingshus. Kl. 18. Tirsdag d. 19. juni Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45 Søndag d. 24. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 25. juni. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 26. juni Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45 Mandag d. 13. august. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 14. august Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45 Lørdag d. 18. august. Højby Marked. Tirsdag d. 21. august Sommerbridge Højby Skole kl. 18.45 Mandag d. 27. august. Højby Lokalhistoriske Arkiv

Mandag d. 22. oktober. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Mandag d. 12. november. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Mandag d. 26. november. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Deadline for indlæg til Højby Nyt? En del af dem, som skriver indlæg til Højby Nyt, modtager en uge før deadline en påmindelse på mail. – Er du også interesseret i at få en sådan, kan du sende en mail til hhk@klintnet.dk Du kan også se deadline i bladet på side 2 eller på vores hjemmeside ved at kalde www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk