Højby Nyt 2018-2

Page 1

ÅRGANG 27 NR. 2 MARTS 2018

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Blandt andet i dette blad:

Festlig fastelavn

Allerup Gamle Have Gadekærets Venner Bøn fra redaktøren Afløser Højby Nyt S. 4 Biblioteket S. 5 Demensvenligt Højby Generalfors. Brugsen S. 6 Forsamlingshuset S. 7 Sundhedscentret S. 8 Børnehuset Syvhøje S. 9 Spejderne S. 10 Højby Friskole S. 12 Bakkegården S. 13 Sponsorudvalget S. 14 Ministerbesøg S. 15 Højby Bridgeklub S. 16 Lokalhistorisk Arkiv S. 17 Gen. fors. vandværk S. 18 Seniorforeningen S. 20 Kirken S. 22 Håndbold S. 24 Højby S&G S. 26. Tennis S. 27 Badminton S. 28 Fodbold S. 31 Gymnastik S. 34 Skydning S. 35 Aktivitetskalender S. 2

Se mere s. 13

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Aktuelt Allerup Gamle Have Generalforsamlingen afholdes mandag den 12. marts 2018 kl. 19 i Brobæklunden 35, Højby, og årets kontingent (kr. 105,-) kan indbetales ved indgangen. Vigtige datoer her i det kommende forår er lørdag den 7. april – 1. fælles arbejdsdag, hvor teltet skal opsættes og caféen og bygningerne klar-

gøres. Samt 2. fælles arbejdsdage, lørdag den 12. maj, hvor der skal vand i bassinet og foretages haverengøring m.m. Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe/brød, og senere på dagen serveres en sandwich eller lignende. På bestyrelsens vegne Johs Videsen

Gadekærets Venner Husk at vi holder generalforsamling tirsdag d. 20. marts kl. 19.30 i Sognehuset. Vi giver kaffe og kage. Hvis du er en af de få, som endnu ikke har betalt kontingent kan du betale på dagen.

Bankoverførsel: Sparekassen Fyn. konto: reg. 0828 konto 0004032799 eller mobilpay.: 22 23 08 30. Husk navn. Mette Harper (sekretær)

Støt vore annoncører ... ... de støtter os – og dermed vort lokalområde!

En bøn fra redaktøren – til alle de flittige skribenter Jeg er utroligt glad for alle de fine artikler, jeg modtager før hvert blad. Nogle endda i god tid, hvilket giver mig lidt ”luft” til at nå at redigere bladet. En ting, der vil gøre det meget lettere for mig – og også hjælpe til, at der ikke ”smutter” et indlæg for mig, vil være, hvis I navngiver jeres artikel/indlæg tydeligt. Jeg modtager hver gang en masse artikler, som hedder ”artikel til Højby Nyt” eller bare ”Højby Nyt marts” eller lignende. Så når jeg skal kontrollere, om jeg har fået det hele med, er det svært at være sikker. Tydelige navne – f. eks. ”Håndbold U10”,

”Sundhedscenter marts” eller ”Arkivet marts” vil lette mit arbejde – forhåbentlig også til gavn for jer! M.h.t. billeder: Giv også gerne dem et tydeligt navn. Det kan f. eks. være svært for mig at se, om det er håndboldbørn eller fodboldbørn, der er på billederne. Og til dette nummer har jeg fået rigtig mange billeder, som hedder "fastelavn"! Jeg har skrevet til enkelte af jer, og det er allerede blevet lettere – tak for det – men nu er opfordringen hermed sendt ud til alle! Med stor hilsen Vibeke Alrø, Redaktør på Højby Nyt

Afløser til Højby Nyt Jeg har brug for at supplere min liste over afløsere for de faste omdelere -ved ferie eller sygdom.

Er det noget for dig så kontakt Hans-Otto Riisom på 50 55 77 89 eller mail hori@outlook.dk.

Annonceindlevering til: Hans Peter Hansen annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79. Syvhøjevej 103 Højby. Helge Brix, H.C.Andersensgade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 27

NR. 2

9.-10. MARTS 2018

BLAD NR. 183

Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Tekstindlevering til: Vibeke Alrø tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15. Ugletoften 22 Højby. Indleveringsfrister og udgivelsesdatoer: Blad 3: 20.4.2018 (deadline) 4. - 5.5.2018 Blad 4: 1.6.2018 (deadline) 15. - 16.6.2018 Blad 5: 27.7.2018 (deadline) 10. - 11.8.2018 Blad 6: 21.9.2018 (deadline) 5. - 6.10.2018 Blad 7: 9.11.2018 (deadline) 23. - 24.11.2018 Annoncepriser ekskl. moms: 2,30 kr. pr. spalte mm Farvetillæg 1,50 kr. pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Ring.


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby Bibliotek

Søndagsåbent Fra d. 1. april skifter vi igen til sommeråbningstider. Det betyder, at der ikke længere er åbent om søndagen. Søndagsåbent begynder igen 1. oktober 2018.

Med venlig hilsen Jesper, Susan og Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 63 75 09 12 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

N

YT

DER ÅBNER CYKELVÆRKSTED I HØJBY

YT

Påsken I påsken holder biblioteket lukket fra og med søndag d. 25. marts til og med mandag d. 2. april 2018.

Et demensvenligt Højby Onsdag d. 11. april 2018 kl. 16–17.30 har du mulighed for at blive demensven på Højby Bibliotek. Læs om arrangementet et andet sted i bladet. Der vil være kaffe og lidt sødt undervejs. Kom forbi - og bliv meget klogere på mange forskellige aspekter af demens. Biblioteket har lavet en udstilling med litteratur om demens.

PÅ HØJBYVEJ 60 DEN 1. MAJ

N

Strikkecafé Husk at der er strikke- og hæklecafé søndag d. 11. marts kl. 14-16. Der er plads til mange flere. Vi laver kaffe og te.

ILL R T

IND CYKLER

Telf 66 19 10 36 Mobil 21 51 36 19 v. TORBEN STEFFENSEN

4

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktuelt Et demensvenligt Højby I Højby bliver der flere og flere demensvenner. Der er bl.a. demensvenner på Bakkegården, på Højby Friskole og på Højby Bibliotek, og flere kommer til, bl.a. i Højby Seniorforening. En demensven er ikke en klassisk frivillig, men derimod en person – barn eller voksen - der gennem et minikursus har fået viden om demens og redskaber til at komme et menneske med demens i møde. At andre mennesker har viden om demens har stor betydning for mennesker med demens: Når man har fået en demensdiagnose, kan man nemt komme til at trække sig fra sine sædvanlige hverdagsaktiviteter – handle, gå på biblioteket, deltage i sociale aktiviteter osv. Det kan skyldes en usikkerhed over, om andre mennesker mon ved, hvad ens sygdom indebærer og en bevidsthed om, at demens er en tabubelagt sygdom. Som demensven viser man mennesker med demens, at man kender sygdommen, og at man tør tale om demens! Når mange mennesker har en viden om demens og kender tegnene på demens, kan det desuden betyde, at en demenssygdom hos en person i omgangskredsen eller familien bliver opdaget tidligere - og jo tidligere, sygdommen opdages, jo bedre er mulighederne for støtte og hjælp. I Odense Kommune er der i dag knap 3000 mennesker med demens, og antallet forventes at stige. Demens rammer oftest personer over 65 år, men kan ses helt ned i 4050 års alderen. På Højby Friskole er alle ele-

verne demensvenner. Det blev de torsdag den 28. februar, hvor Ane Caspersen fra Odense Kommune var forbi for at fortælle om sygdommen. Gennem en blanding af oplæg, små historier, billeder, film og dialog fik eleverne viden om demens og viden om, hvad de selv helt konkret kan gøre for at hjælpe mennesker med demens. Alle klasserne fik et diplom, og hver elev desuden en demensven-pin. Skoleinspektør Lotte Greve fortæller: ”Det kan være svært at håndtere de mere usynlige sygdomme, og vores børn kan nemt komme til at møde mennesker med demens på deres færd. I dag har børnene fået et godt kendskab til demens og redskaber til at hjælpe mennesker med demens, når de møder dem.”

skellige aspekter af demens. Tilmelding til arrangementet på aehffrivillighed@odense. dk eller på tlf. 20 41 63 02 senest den 4. april 2018.

Knud Damgaard Andersen og Ane Caspersen Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Demensvenner på Højby Friskole

Der er omkring 13 millioner demensvenner i verden. I Danmark er tallet 53.000, og i Odense er der foreløbig 3500.

SUPERBRUGSEN Højby afholder ordinær generalforsamling d. 20/4-2018 kl. 18.00 på Bakkegården i Højby

Vil I også gerne have et minikursus om demens - i jeres forening, på jeres arbejdsplads, blandt naboerne på vejen eller lignende - kan I sende en mail til ancas@ odense.dk. Kurset er gratis og varer ca. en time, og vi kommer selvfølgelig ud til jer og holder kurset.

1. Valg af ordstyrer. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder meddelelse om anvendelse af årets resultat. 4. Indkomne forslag. Forslag indsendes til formanden senest d.1/4-2018. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Ulla Jørgensen Torben Salling Johnny Jensen Orla Haladyn 6. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil der være vinsmagning med Gina Banke, indehaver af GIBA Travel, med efterfølgende spisning. Der sælges billetter dertil i Superbrugsen til 250 kr. pr. stk., og der vi være 50 pladser. Billetter kan købes fra d. 1/4-2018. Årsregnskab kan afhentes af medlemmerne i butikken fra d. 11/4-2018. Bestyrelsen HUSK MEDLEMSKORT

Den 11. april 2018 kl. 16-17.30 har du mulighed for at blive demensven på Højby Bibliotek. Ved samme lejlighed vil konsulent Knud Damgaard Andersen fortælle om Odense Kommunes demensstrategi, og bibliotekar Gitte Aa. Nielsen vil fortælle om demens og litteraturen. Der vil være kaffe og lidt sødt undervejs. Kom forbi - og bliv klogere på mange for-

Dagsorden

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Højby Forsamlingshus Af: Freddy Klausen

Spacemakers i Forsamlingshuset

Foto: Rico Feldfoss 138 betalende gæster havde mandag den 19. februar fundet vej til ”Spacemakers i Forsamlingshuset”. Et arrangement med spisning og dans i Højby Forsamlingshus. Efter den gode mad slog orkesteret tonen an til CALIFORNIA SUN, der indledte 1. set, og herfra og til sidste ekstra nummer, SLOW DOWN, var der så meget gang i den, at en gæst på et tidspunkt bad om en sjæler. Bondesen udbrød: ”Sådan en har vi slet ikke øvet”. Imidlertid fandt orkesteret en af de mere stille: STAND BY ME. Vi var igennem en lang række numre fra 50'erne og 60'erne. Vi kørte i LITTLE HONDA ad ROUTE 66. Vi besøgte

CALIFORNIA SUN og kørte forbi KANSAS CITY i en CADILLAC. Ind imellem de mere ikoniske numre blev der plads til Spacemakers egne bl.a.: SHE BELONGS TO ME og BACK IN '59. Bestyrelsen betragter arrangementet som en succes, god mad og god musik fra de dage da vi var lidt yngre. Om vi gør det igen? ”Det tror vi nok”. Dog er der en ting, vi er kede af: Musikken på toiletterne var julemusik. Det skulle være rock med Elvis. Det var en fejl, og det vil vi gerne undskylde, og det beklager vi. Bestyrelsen Højby Forsamlingshus.

”SPACEMAKERS” indtog Højby Forsamlingshus Bestyrelsen havde lagt et stort arbejde i et godt arrangement, og heldigvis bakkede folk i Højby op om arrangementet i stort tal. Huset blev hurtigt fyldt til bristepunktet af de mange forventningsfulde gæster, og knap var maden sunket, før dansegulvet blev indtaget af de danseglade par. Snakken gik lystigt ved bordene rundt omkring i lokalet, og ung-

dommens gejst kom frem i mange af de dansende. Efter megen applaus gav musikerne sig og gav flere ekstranumre til publikums store begejstring. Vi er vist mange, der håber på et lignende arrangement i 2019. Tak til arrangørerne for en god aften. Ellinor Holmsgaard og Astrid Lægaard

Højby Forsamlingshus

afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:30. I Forsamlingshuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Betaler man med betalingsservice, kan dagsordenen findes på betalingsoversigten. Kun adgang for medlemmer der har betalt kontingent. Dette kan betales på generalforsamlingen(HUSK GIROKORT) Nye medlemmer kan indmeldes. Kontingent er 100,- for et år.

SPISNING KL. 18:30.

Inden generalforsamlingen inviteres medlemmerne på smørrebrød samt øl/vand/vin.

Husk tilmelding til spisningen. Dette gælder også, hvis indmeldelse finder sted på generalforsamlingen. på: tlf: 50557789 eller på mail: hori@outlook.dk SENEST d. 12/3 2018. Deltagelse uden spisning kræver ikke tilmelding. Kaffe efter generalforsamlingen. Vel mødt Bestyrelsen.

6

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Sundheds Center

Af Maj Lindegaard

Forårssolen skinner, og i Højby SundhedsCenter spirer det frem med nye spændende behandlingsformer, tilbud og workshops. 30 % i rabat på fysioterapeutisk behandling af lænd/ryg I starten af februar blev centerets fysioterapeut, Jonas Nielsen, certificeret i anvendelse af McKenzie metoden. McKenzie metoden er en international anerkendt metode til at diagnosticere og behandle smerter i lænden. Det fejrer Jonas med 30% i rabat på fysioterapeutiske behandlinger af lænde-/rygproblematikker i hele april måned. For spørgsmål og tidsbestilling, kontakt Jonas på 28 56 07 37 eller Jonas@FysNu.dk . Nyt: Sessioner med afdødekontakt Clairvoyant medie og healer, Maj Lindegård, tilbyder nu sessioner med afdødekontakt. I disse sessioner vil der altid være stærk healingsenergi til stede, og Majs primære fokus som medie er, at du i hjertet bliver forbundet med afdødes energi. Ofte vil der også være uafklarede spørgsmål og ting, der skal siges, for at en healing kan finde sted. For spørgsmål og tidsbestilling, kontakt Maj på 60 60 91 09 eller maj@healingogtransformation.dk Healingsdag den 29. april kl. 13-16 - Tre timer med træning og udveksling af healing for alle, der har lyst. Maj Lindegård holder healingsdag søndag den 29. april. Og du er velkommen - uanset om du har lidt eller meget erfaring med at heale.

Højby SundhedsCenter Vi starter med enkelte fælles meditationer og øvelser, og du vil få sparring og feedback på din healing i løbet af eftermiddagen. Alle både giver og modtager healing. Pris: 125,-. Tilmelding til Maj på 60 60 91 09 eller maj@healingogtransformation.dk.

og er særligt god til at arbejde med hjertetraumer. På workshoppen arbejder vi med… ● Hjertemeditation ● Åndelig psykologi ● Skytsengle ● Selvhealing ● Healing af andre ● Og masser af meditative og praktiske øvelser Workshoppen forløber over to dage: den 5.-6. maj, kl. 1016 Pris: 1500,- Tilmelding til Maj på 60 60 91 09 eller maj@ healingogtransformation. dk Max 6 deltagere. Bemærk! Der kan forekomme en udrensningsprocess i forbindelse med workshoppen. Dette er ikke dårligt, men en del af en større healingsprocess.

Højby Sundheds Center

Hjertehealing er en meget blid healingsform. Dog frarådes deltagelse, hvis du har fysiske problemer med hjertet. Holdtræning i foråret Ryghold og skulderhold ved fysioterapeut Jonas Nielsen fortsætter henover foråret, og der er åbent for tilmeldinger til begge hold. Nye hold starter primo april. Skulderhold er tirsdage kl. 16.00-16.50 Ryghold er tirsdage kl. 1717.50. Spørgsmål og tilmelding på: 28 56 07 37 eller Jonas@FysNu.dk

Maj Lindegård Lær at heale med hjertet Healingsworkshop den 5.-6. maj v. Maj Lindegård. Denne workshop er for dig, der har en spirituel nysgerrighed, og måske en længsel efter at få bedre kontakt til dit hjerte - og til din egen inderste kerne. I løbet af weekenden bliver du introduceret til en healingsform, som på én gang er blid og kraftfuld. Du lærer at forbinde dig med healingsstrømmen gennem hjertet - for på den måde at kunne heale både dig selv og andre. Hjertehealing kan have en stærkt forløsende karakter,

Har du en skade, eller døjer du med smerter? Der er håb, selv med problemer der er kroniske, eller nogen har sagt:

“Det må du lære at leve med !” Nedenfor er blot et udpluk af, hvad jeg behandler: -Hovedpine/migræne -Nakke- og skuldersmerter og frossen skulder -Rygsmerter, lændesmerter og iskias -Tennis- og golfalbue -Menisk-/ledbåndsgener eller -skader .... og jeg kunne blive ved.

8 ud af 10 af mine smertepatienter oplever, at smerterne sænkes drastisk, eller helt forsvinder. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen. Thomas Fyrst Akupunktur v/Thomas Fyrst, D. Ac. Indehaver & Master Akupunktur

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Børnehuset Syvhøje Af: Maria Thrane Beier

Fastelavn, er mit navn. Boller vil jeg have… Som vi lige har pakket julepynten væk og er kommet godt ind i 2018, byder årets gang på endnu en spændende og traditionsrig højtid. I Børnehuset Syvhøje har vi holdt fastelavnsfest. Børnehuset Syvhøje følger årets gang, og vi vægter højtiderne og de traditioner der følger med. Og fastelavn er ingen undtagelse. Fastelavnsforberedelser Fastelavn starter mange dage forinden. Vi går på tur i lokalområdet, hvor der klippes grene til at lave fastelavnsris. Alle børn har deres eget fastelavnsris, som pyntes med forskellige farver silkepapir, og der klippes masker og katte af karton. Maskerne bliver også brugt i børnenes lege og giver anledning til børne-fantasi, og så er de bare sjove og festlige at have på. Vi taler om fastelavn og synger fastelavnssange sammen med børnene, og børnene får lov til at fortælle, hvad de vil klædes ud som. I ugen op til festen er børnene med til at male fastelavnstønder, som pyntes med glimmer og katte. Og børnene er med til at bage fastelavnsboller. Der laves dej og creme. Der rulles og formes. Børnene kigger ind i ovnen, mens fastelavnsbollerne bliver bagt. Pink glasur skal der på for at pynte. Kan du gætte hvem jeg er? – den længe ventede dag De første udklædte børn kommer ind i Syvhøje på denne lidt anderledes fredag. Her siger børn og forældre godmorgen til ”den venlige drage”. Sammen 8

hygges med morgenmad og leg, mens flere spændte og udklædte børn og voksne kommer til. Pludselig er der fyldt med en masse eventyrprinsesser, en bred vifte af superhelte, politimænd, mange forskellige dyr, Ole Lukøje, Pippi og den onde Darth Wader. Alle er velkomne på denne dag. Vi starter Syvhøjes fastelavnsfest i vores motorikrum i kælderen. Her synger vi fastelavnssange og alle børn får vist deres kostumer frem. Her er der også en lille karamel-snørre-spise konkurrence, hvor alle er med. Nu er det tid til at slå katten af tønden. Der kæmpes på skift med at slå på tønden. Pu-ha det er hårdt arbejde, når alle bare er så spændte på, hvornår tønden falder ned og viser, hvad der gemmer sig indeni. Langsomt løsner tøndens brædder sig og lige pludselig, med et brag, falder tønden ned på jorden. Kattekonger og kattedronninger er fundet, og tøndens overraskelse bliver spist. I vuggestuen holdes der også fastelavnsfest med udklædning, sang og tøndeslagning. Det er hårdt arbejde at få køllen til at ramme paptønden, men det lykkes, og langt om længe går tønden i stykker, og herlighederne vælter ud. Vi spiser frugtstænger, som tønderne gemte på, og fastelavnsboller. Mums, det smager godt! Sikke en hyggelig fastelavnsfest. Dagen slutter med, at alle børn får deres fastelavnsris med hjem, så det kan pynte hjemme og børnene kan ”rise” deres forældre op fastelavnssøndag.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Et trist farvel og på gensyn Nu hvor fastelavn er vel overstået, og det atter er børn, der kommer i Børnehuset, så gør vi klar til at sige farvel til de kommende skolebørn. Vi sender 18 dejlige børn i skole. Inden de forlader børnehaven bliver de sendt afsted med en ordentlig salut. Vi holder Gallafest i pomp og pragt, og vi holder afslutning på børnehavestuerne.

Bestyrelsesvalg Bestyrelsen i Børnehuset har afholdt den årlige generalforsamling, hvor 2 medlemmer blev genvalgt, og 2 nye medlemmer kom til. Bestyrelsen vil konstituere sig ved deres første bestyrelsesmøde.


Spejderne Af Pia Thaarup, ulveleder

Så er vi godt i gang med det nye spejderår, og det er dejligt at være i gang igen. Og nu med varme i hytten! Vi har god glæde af den varmepumpe, vi fik sat op i slutningen af 2017.

Vi er startet på en af de nye aktivitetsmærker: Superhelte. Så vi har snakket om de typiske superhelte, som vi alle kender, og lavet superheltepandebånd, der kan ”gøre” alt, når man har dem på - med lidt god fantasi. Vi har også snakket om dem, der findes mere jordnære. Fx forældre, søskende, brandmænd, skraldemænd osv. Alle er jo vigtige på hver sin måde for at få det hele til at fungere.

I går fandt vi ud af, at vi alle var superhelte med hver vores egenskaber. Det må være en god start! Fastelavnsturen i år handler om Pixars ToyStory. Rammerne bliver sat i vores egen hytte med hele gruppen, tøndeslagning og masser af sjov og hygge. Lørdag eftermiddag d. 10.3. kl. 16 vil der blive afholdt det årlige gruppemøde, med formandens beretning, regnskab og andet godt. Der bliver også mulighed for at forældre kan blive valgt til det nye grupperåd og få indsigt i gruppens arbejde, og præge det med egne gode ideer. Det er sjovt og hyggeligt, og vi har få pladser tilbage i grupperådet. Når mødet er slut, byder gruppen på fællesspisning, inden forældrene tager hjem, og spejderne bliver til overnatning i hytten.

Mon der også i 2018 bliver 2 kattedronninger og 2 kattekonger ved Fastelavnsturen? der ikke kender nogen spejdere, er velkomne til at komme og se, hvad spejderliv er. Der vil være forskellige spejderaktiviteter og kaffe og en snak med forældrene. Spejderarbejdet bygger på fæl-

lesskab, samarbejde og masser af glæde. Jo flere vi er, jo sjovere er det! Så kom frisk, vi er 3 ulveledere, der er klar til spejderi hver tirsdag.

Ulvegruppen holder Tag-enven-med-dag tirsdag d. 17.4. kl. 17-18.30. Vi håber på stor opbakning, både vores nuværende ulveunger, og børn,

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Skolerne Af Emilie Haun Larsen og Emma Tørving

En dag på Højby Friskole – set af nye elever Vi er to piger, der lige er begyndt i 8. klasse på Højby Friskole. Og fordi vi er nye, kan vi måske bedre se, hvad der gør skolen anderledes end en folkeskole. Der er mange ting, der egentlig er de samme, men ses på to forskellige måder og bliver gjort på forskellige måder. Noget er bedst i folkeskolen, andet er bedst på friskolen. Skolen har de samme fag som folkeskolen, bare anlagt på en anden måde. Man skal også op til den samme prøve efter 9. klasse som andre steder. Første indtryk Det første man ser er, at det er en meget lille skole med få elever. Der er kun omkring 220. Den bliver nemt overset, da den ligger lidt gemt bag andre huse. Med sutsko på Når man kommer ind, ser man, at de stores afdeling ligger ved siden af begynderklassen, 1. klasse og sfoen. Og det er med vilje, så de små hurtigt lærer de store at kende. Alle elever skal tage deres sko af og stille dem på en hylde, når de kommer ind, for skolen har gulvtæpper overalt. Eleverne må selvfølgelig tage sutsko på eller gå i strømpesokker. Det er, hvad man mest er til. De voksne på skolen må gerne gå med sko indenfor. Skolen har også en regel om, at der ikke må spises tyggegummi, for det kan tabes og sidde fast i gulvtæpperne. Morgensang På Højby Friskole er der 10

morgensang hver dag for hele skolen fra 1. til 9. kl. og også for rengøringsdamen, pedellen og dem på kontoret. Man medbringer sin egen sangbog, som man får, når man starter. Forældre må også gerne være med til morgensang. Man synger først en sang i sin sangbog, derefter er der en bøn og så en sang på projektoren i fællesrummet. De forskellige klasser skiftes til at vælge sange. Bagefter bliver der altid spurgt om beskeder, og om nogen har fødselsdag. Hvis nogen har det, så synger hele skolen en sang og klapper i hænderne. Måske er der underholdning eller nogen, der snakker om elevernes udstillinger rundt omkring. Skoledagen På Højby Friskole får du mange flere lektier for, end du gør i folkeskolen. Til gengæld har du tidligere fri. Man skriver mere i bøger på skolen, end hvad man gør i folkeskolen, der er det meget på computeren. Men man har selvfølgelig smart boards og man hiver selvfølgelig også mobilen frem, når man må, og pakker den væk, når man ikke må bruge den. Vi har lagt mærke til, at timerne på Højby Friskole er meget stille og rolige, og i undervisningen er man meget stille. Der er kun to pauser i løbet af dagen. Så kan man sidde inde i klassen og høre musik, eller gå udenfor på boldbanen. De store kan også gå i hallen, og de må godt forlade skolens område i det store frikvarter. Det er nyt for os.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Et godt fællesskab Det er meget let at have et godt fællesskab på Højby Friskole, da der kun er en klasse på hvert trin. Her kender alle hinanden, du kan altid finde nogen at snakke med, og klasserne kan lide hinanden. Man er meget på tværs af klasserne. Forældrene kender også hinanden og hinandens børn. Det er meget familieagtigt og varmt og hyggeligt. Man har mange aktiviteter på tværs. Vi har lige været med til et hockeystævne imod Nr. Lyndelse Friskole.

Det er hvert år for 7.-9. klasse. Du spiller i 24 timer, og i løbet af aftenen må forældre og søskende komme og spille med, endda også gamle elever som har gået på de to skoler. Det var sjovt. Der er også en store juletræsfest, hvor alle skolens familier samles Som i folkeskolen skal du hjælpe de små, og være et forbillede for dem. Også skal du selvfølgelig også hjælpe de andre, hvis de har brug for det.

Friskolen gør opmærksom på, at der også her hænger en hjertestarter

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk


Skolerne

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Café Bakkegården

Forår på Bakkegården Så er foråret ”sparket” godt i gang på Bakkegården. Vores føres arrangement var De gyldne Drenge. Deres introduktion til de enkelte numre var underholdende og morsomme. Sangene blev fremført med humor og charme, så det blev til en rigtig fornøjelige aften med latter og smil. Så blev det tur til at mindes Leonard Cohen og hans pragtfulde tænksomme sange. Dette gjorde Gary Snider på bedste vis med sin dybe sensuelle stemme og med to dejlige korpiger med skønne stemmer. Undervejs førte Gary Snider os gennem Leonards ophav, liv, følelser og sind på nænsom og kærlig måde. Det blev en stemningsfuld aften med masser af rosende ord fra gæsterne til deres fremførelse. Følgende arrangementer Tilmeldingerne til vores kommende arrangementer

kommer i lind strøm, så vi længe har måttet melde optaget til to af vores arrangementer - Pigeaftenen og Tarteletaftenen, hvilket vi ikke er kede af, men vi er selvfølgelig meget kede af, vi også har måttet skuffe en del, som har ønsket at deltage i disse arrangementer, men desværre har været for sent ude.

Entre: 150 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr.

Menu: Se på hjemmesiden: foreningenbakkegaarden.dk

Med Hat og Briller består af 4 rock-seniorer med vidt forskellig løbebane. Oprindeligt spillede musikerne i et populært band i Odense i slutningen af 60’erne, men gruppen blev opløst i 1970, og først efter 45 år fik medlemmerne igen tilfældigvis kontakt til hinanden. Gruppen spiller et bredt og varieret repertoire med både stille sjælere" som "Yesterday" og hurtige rocknumre med mere "knald" på. Der er udelukkende tale om musik fra 50'erne, 60'erne og 70'erne af kendte musikere/bands som Elvis Presley, Chuck Berry, Everly Brothers, Beatles, Rolling Stones, Joe Cocker, John Denver, Creedence Clearwater Revival, Erik Grip m.fl. - med både ballader, rock, blues og country og med et lille touch af jazz.

Enkelte engelske tekster er gendigtet til en dansk version, hvor f.eks. Elvis' berømte "It's Alright Mama" er blevet til "Det er helt i orden, mormor!" Det er en musikalsk rejse tilbage i tiden, som ikke er ”rock med rynker”, men hvor gruppen prøver at ”fange” den tidsånd, der lå i musikken.

Udlejningen Vi nærmer os med raske skridt konfirmationstiden, hvor Bakkegården er lejet ud hele tiden. Vores flagstang har været i udu, men selvfølgelig skal flaget vaje på konfirmandernes store dag, så der er indkaldt til nedlægning af flagstangen, så uregelmæssigheden kan udbedres. Dejligt, når flaget atter kan gå til tops på Bakkegården. Venlig hilsen og på gensyn på Bakkegården Karin Rosenbæk

Fredag den 16. marts kl. 18.30 Tarteletaften

t g l o s d U 12

Fredag den 9. marts ”Med Hat og Briller”

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Gruppen består af John Mortensen, guitar og vokal, Lars Kr. Hansen, keyboard, guitar og vokal, Helge Hübschmann, vokal og bas, Lars Andersen, trommer samt den 12-årige gæstemusiker Regina Jensen på altsax.


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K. Larsen

Fastelavn 2018 Lørdag d. 10. februar 2018 var der mulighed for at se hekse, feer, cowboys, små mus, Buzz Ligthyear og mange flere i Højby Hallerne. Sponsorudvalget under Højby Skytte og Gymnastikforening havde indbudt til fastelavn og tøndeslagning for alle børn og barnlige sjæle i Højby. Løjerne begyndte kl. 9. Allerede fra start var der stor tilslutning. Omkring kl. 9.45 begyndte børnene at slå katten af tønden på ikke mindre end 8 tønder fordelt på alderstrin 0-3, 4-6, 7-9, 10-12 og 13 plus. Ca. 200 børn deltog i fastelavnsfesten. Hvordan gør man med slikket, er der sikkert en læser der tænker, men her havde sponsorudvalget i samarbejde med Odense træforarbejdning og Eventyr Is delt en flyer ud til alle børn, da de ankom, og denne kunne nu indløses til godterne. Der blev fra start gået til den ved alle tønder. De mindste børn fik hjælp af mor eller far, hvor imod de store drenge slog, så det var en sand fornøjelse, og ikke mindst godt, at der ikke mere var en levende kat i tønden! Da alle børn var færdige, skulle sponsorudvalgets ny idé stå sin prøve. Man havde nemlig opfordret forældre til at klæde sig ud og slå katten af tønden. En mindre flok på 12 voksne havde fulgt opfordringen og havde en super god formiddag. Mon ikke flere voksne til næste år følger trop? Til slut var der præmieoverrækkelse til alle kattekonger og prinsesser samt bedst udklædte. Præmierne var sponseret af Sparekassen Sjælland /Fyn

Sponsorudvalget siger hermed tak til alle samarbejdspartnere, og på gensyn til alle den 2. marts 2019. Fastelavn 2018. Vindere: Årgang: 0-3 Bedste udklædt: Marcel Wiener Nilsen og Felix Bak. Kattekonge: Lea Såby Hededam. Årgang: 0-3 Bedst udklædt: Malthe Miland. Kattedronning: Anton Skov. Kattekonge: Manus Ellegaard Linrup. Årgang: 0-3 Bedst udklædt: Jonathan Kattedronning: Phillip Vrønding. Kattekonge: Søren Frederiksen. Årgang: 4-6 Bedste udklædt: Kaja Vejen Kattedronning: James Gåsvid Kattekonge: Asmund Storm Årgang: 4-6 Bedst udklædt: Karla Svendstrup. Kattedronning: Josefine Kryger. Kattekonge: Mads. Årgang: 7-10 Bedst udklædt: Emma Nielsen. Kattedronning: Silje Rødkær Hansen. Kattekonge: David Walsh. Årgang: 7-10 Bedst udklædt: Oskar Emil Knudsen. Kattedronning: Kirstine. Kattekonge: Tobias. Årgang: 11 + Bedst udklædt: Julie Andreas Sørensen. Kattedronning: Magnus Svendsen. Kattekonge: Sebastian Jensen. Årgang: voksen Bedst udklædt: Gustav. Kattedronning: Jayna. Kattekonge: Brian.

Gitte Leerberg fra Sparekassen Fyn/Sjælland og de voksne vindere Reklamebanko 2018 I forlængelse af fastelavnsfesten afholdt Sponsorudvalget under Højby Skytte og Gymnastikforening stor reklamebanko i Højby Hallerne. Udvalget havde været på besøg ved mange af de lokale erhvervsdrivende, som således havde doneret præmier for mere end 25.000 kr. Dagens hovedsponsor ved spil 40 og spil 80 var Moreland som virkelig havde doneret nogle meget fine præmier. Allerede da dørene blev åbnet til hallen, var der kamp om pladserne, og da spillet skulle starte, sad der ikke mindre end 150 forventningsfulde spillere klar. Sponsorudvalget vil hermed sige 1000 tak til alle sponsorer for opbakningen til vores reklamebanko. Vinder i spil 40 blev Lisette Eghøj Shcønbech Vinder i spil 80 blev Helle Hartmeyer og Susan Madsen. Sponsorer til reklamebanko 2018 Albani AnMa naturprodukter i Højby Automester Bramstrup ApS

BRYG selv i Odense Bjerg Iversen ”Hårde hvidevarer på Odensevej” ENSLEV Tømrer & snedker ApS. Frisør Dorte E Coiffure i Højby Free Concept i Højby & Julegaveshoppen Frisør M-Design i Højby Fysnu.dk i Højby Gartneri ” Brolykke ” Gartneri Kærby Gartneriet Svend Nielsen i Nårup Heiko Stumbeck i Odense City Højby S&G Badminton afd. Højby S&G Gymnastik afd., Højby Fitness Højbyhallens Cafeteria Højby Dyreklinik Højby Autoværksted Højbyhus ”Fyns økologiske butik" (Bageri, Cafe ) Højby Marked Intersport Odense & Sport Direct Odense Moreland.dk Murermester Torben E. Larsen i Højby Pizza LØG i Højby Storm Transport & service i Højby Super Brugsen i Højby TEXAS A/S

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Aktuelt Minister lagde vejen forbi Højby Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) besøgte i går, mandag den 19. februar, itvirksomheden CalWin A/S, der har til huse i Højby. Her blev han introduceret til smarte it-systemer, der er med til at gøre installatører mere konkurrencedygtige. Lynhurtigt bredbånd og velfungerende dataforbindelser er alfa og omega for digital vækst. Det fik energi-, forsyningsog klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) lejlighed til at opleve på nærmeste hold, da han i går, mandag den 19.2., aflagde officielt ministerbesøg hos den fynske it-virksomhed CalWin A/S, der har til huse i Højby syd for Odense. CalWin A/S har gennem over tyve år leveret branchesoftware til blandt andet energi- og forsyningsbranchen og er i dag markedsledende på bl.a. it-systemer til kalkulation, tilbud og materiel- og værktøjsstyring. Systemer, der netop er afhængige af en velfungerende digital infrastruktur. ”Besøget understreger for mig vigtigheden af, at der er digital dækning i hele Danmark. Det er forudsætningen for, at der findes virksomheder som CalWin, der kan skabe vækst og arbejdspladser på at udvikle software og andre smarte løsninger,” siger Lars Christian Lilleholt (V), der har tele og bredbånd under sit ministerområde.

tion til CalWins mobile tilbudssystem, Corbis, der gør det muligt for en installatør at afgive et tilbud direkte ude hos kunden – med få klik på en tablet. ”Tid er en altafgørende faktor i dansk byggeri, fordi lønniveauet i Danmark er højt. Der kan vores it-løsninger bidrage til, at man som installatør eller håndværker sparer tid og hermed også ressourcer og bliver mere konkurrencedygtig,” siger administrerende direktør i CalWin, Carsten Rasmussen, som derfor er glad for, at regeringen har fokus på at udbygge og fremtidssikre den digitale infrastruktur i Danmark. I 2016 havde 88 pct. af alle danske boliger og virksomheder adgang til bredbånd med mindst 100 Mbit/s downloadhastighed. Om CalWin A/S - Danmarks største leverandør af branchesoftware til installationsbranchen. - Markedsledende på it-systemer til kalkulation, tilbud, materiel/værktøjsstyring, kvalitetssikring samt drift/ vedligeholdelse. - Virksomheden har ca. 25 medarbejdere og har hovedkvarter i Odense. - www.calwin.dk

Digital fokus Under besøget fik ministeren eksempelvis en lynintroduk14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Udviklingsdirektør i CalWin, Kenneth Dreymann (tv), energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (mf) og administrerende direktør i CalWin, Carsten Rasmussen (th).


Højby Bridgeklub Af Vibeke Alrø

Siden sidst SuperBrugsen Cup Højby Bridgeklub afholdt søndag den 11. februar sin årlige SuperBrugsen Cup. SuperBrugsen havde endnu engang sponsoreret vinpræmierne. Tusind tak for det! Vi var 144 spillere, og turneringen forløb fint, som sædvanligt under kyndig ledelse af Rico Hemberg. Vi havde et uheld med kaffemaskinen – kaffefilteret gik i stykker – 2 gange endda. Det skabte lidt tumult omkring de kaffekander, som var blevet fyldt…. Heldigvis var alle de inkarnerede spillere hurtigt fordybet i spillene efter pausen, så turneringen forløb igen planmæssigt! Vinderne af turneringen blev: Blå række: Anne Thule og Olof Malmros. 45 p. – salens højeste score. Rød række: Birthe Hansen og Bente Jensen. 33. (Højbyspillere!)

Sort række: Lene Korsgaard og Tove Wollff. 32 p. Orange række: Kirsten M. Petersen og Mona SehestedBlad. 24 p. Gul række: Jesper Højlund og Jytte Nauerby. 37 p. (Højbyspillere!) Grøn række: Ruth Petersen og Anders Kristiansen. 20 p. (Højbyspillere!) Tak til alle deltagere, både fra egen klub og fra andre bridgeklubber på Fyn, Ærø og Langeland. Og endnu engang tak til SuperBrugsen! Generalforsamling Der afholdes generalforsamling i Højby Bridgeklub den 24. april kl. 19. Dagsorden følger – hold øje med hjemmesiden! Der er forslag til vedtægtsændringer, så vi opfordrer så mange som muligt til at møde op. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

Vinderne: Anne Thule og Olof Malmros

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Lokalhistorisk Arkiv Af. Kurt Hedemand, Højby lokalhistorisk arkiv

Gennem tiderne har borgere fra Højby, og omegn nedfældet erindringsskrivelser fra deres liv i Højby. Bedst kendt er nok Klaus Berntsens erindringer, men også mindre kendtes erindringer har fundet vej til Højby lokalhistorisk forenings arkiv. Denne gang vil vi her i Højby Nyt præsentere jer for et kort uddrag af Kristian Nielsens ”Erindringer fra mit gamle hjem på landet”. Erindringen blev publiceret første gang af Odense Andelstrykkeri i 1914. Kristian Nielsens var 5. barn i en børneflok på 10. Forældrene var murer Christian Nielsen, og Ida Hermine Eline Kirstine f. Henriksdatter. Kristian Nielsen blev født i Højby 27.08.1873 (født handicappet, og på fattighjælp fra 1891). Familien solgte ejendommen (”Uglebjerghuset” nuværende Hollufgårdsvej 30, matr. nr. 11f.) i 1897, og flyttede ind til Odense, og bosatte sig på Heden nr. 60 (senere omdøbt til Sdr. Boulevard). Erindringer fra mit gamle hjem på landet af Kristian Nielsen Cirka 1 1/4 Mil syd for Odense ligger Landsbyen Højby i en smuk og frugtbar Egn; det er en køn, middelstor By, der ligger ca. midt i Sognet med mange gamle Huse samt villaer. Byens Hovedgade med sine Bugter og Sving gaar langs gennem Byen Øst og Vest, og hele Sognet gennemskæres midt over af Svendborg Landevej, Syd og Nord, saa beliggenheden efter mit skøn er en af de bedste. I den østlige Bydel ligger Sognets gamle Kirke; dens Skib og Taarn er opført af Munkesten i den senere Del af Middelalderen. Vaabenhuset blev byg16

get i det 17. Århundrede og dens jernbeslagene Dør staar Aarstallet 1652. Altertavlen er skænket til Kirken i Aaret 1753 og forestiller Nedtagelsen af Korset. Prædikestolen er fra Aaret 1578. Kirkens Kapel blev af Ejerne til Hollufgaard bygget i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede; der henstod nogle gamle læderbetrukne og metalbeslaaede Ligkister. Over Indgangsdøren er der anbragt Aarstallet 1728 og Rosenvingernes Vaaben. Skolebørnene havde en Gang faaet Lov til at besøge samme Kapel, da Døren pludselig blev smækket i af et Vindpust eller hvad, saa de ikke kunde komme ud; nu var gode Raad dyre, bange var de, og da Raaben, Banken og Skrigen ikke hjalp, fandt de dog omsider på Raad; gennem en Rude, der var til at lukke op i det store Vindu, blev en lille Pige puttet ud, saa der snart blev lukket op igen, men Forskrækkelsen havde de, og den glemte de vist ikke saa snart. Nu er de gamle Ligkister fjernet og begravet paa Kirkegaarden . og Kapellet er blevet indrettet til Ligkapel for hele Sognet. Der har ogsaa en Gang været Ildløs i Kirken. En aften gik Lars Væver, vor genbo, forbi , og han sagde: ”De siger, at der er Ild i Kirken.” Og ganske rigtigt, da Folk kom til Stede, brændte det ogsaa derinde, og en gaardmand gik og slog Ruderne ind med sin Kæp for at Røgen kunde trække ud. Naa, heldigvis blev ødelæggelserne ikke af større Betydning, og godt var det, at den gamle hyggelige Kirke ikke blev Rov for luerne. Alter og Alterdug gik jo ikke Ram forbi, men Branden var vel ogsaa nok opstaaet ved Uforsigtighed fra Alterlysene; skønt der gisnedes jo noget om Ildpaasættelse, men hvem ved ? Paa Kirkegaarden ligger mine Oldeforældre, Bedsteforældre, en Morbroder samt to Søskende,

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

en Broder og en Søster, begravet. Tæt op til Kirkegaarden laa den gamle Skole, som blev nedreven, begrundet paa daarligt Drikkevand. Lidt henne i Byen er der nu bygget en pæn ny Skole, der ligger noget højt, skraas over for Gadekæret. Paa Hjørnet af Landevejen og Gaden ligger den gamle Kro; der er en dejlig gammel Have med mange store Træer.

Kristian Nielsens erindringer fortsættes i næste nummer af Højby Nyt. Hele fortællingen kan læses på www.højby-fynlokalarkiv.dk under lokalhistorier.. Kurt Hedemand

Findbilnu.dk er et konsulentbaseret firma med speciale i bilindkøb og bilsalg. Der ydes professionel hjælp til private der ikke ved nok om biler til trygt at kunne handle bil på egen hånd. Der ydes både hjælp til salg af brugt bil, og til indkøb af ny/brugt bil. Her ses Tommy fra Højby med sin nyindkøbte Hyundai i30. En bil familien stadig er glad for her et lille års tid efter købet. Findbilnu.dk var med til modelspecifik rådgivning, besigtigelse af bilen, prøvekørsel samt formidling af familiens gamle bil som forhandleren tog i bytte. Ønsker du også hjælp til bilkøb eller til salg af din gamle bil, så kig ind på Svendborgvej 321 eller ring 61313855 for en uforpligtende snak. På vores hjemmeside finder du bl.a. priser, og beskrivelser om hvad vi kan tilbyde. www.findbilnu.dk

Få hjælp til bilhandel på Svendborgvej 321 eller ring 6131 3855


Lokalhistorisk Arkiv Af Søren Rasmussen

lokalhistorisk forening Kort og godt/stort og småt Højby Indbydelse til i Højby Sognehus. generalforsamling 2018 Med venlig hilsen Facts og sagn om Højby Tirsdag den 17. april kl. 19.30 Bestyrelsen HØJ-BY - hvorfor nu dette navn? Prøv en gang at sætte dig på cyklen ved havnen i Odense og begiv dig i sydlig retning ad Hjallesevej/Svendborgvej. Der er en stigning hen over motorvejen, men den er jo ikke naturskabt og anlagt lang tid efter Højbys navngivning. Først ved "Rema-rundkørslen" er der en mærkbar naturlig stigning op ad Svendborgvej, som topper umiddelbart før Fakta/Bakkegården. Højdeforskellen mellem havnen i Odense og ”Høj-By” er 42 meter. Derfor blev bebyggelsen kaldt ” Byen på Højen”. Åsen Åsen er en langstrakt bakke, som er dannet af smeltevandsaflejringer fra istiden, og er dannet i en tunnel under en smeltende gletsjer. Højby Ås strækker sig oprindeligt fra Nr. Lyndelse gennem Højby Sogn til Allerup. Meget er afgravet til brug for etablering af nye veje og jernbanen. Resten ses tydeligt langs ”Knullen” og vestpå bag ”Friskolen”. Gadekær i 1800-tallet var gadekæret vand i nærområdet til brug for brandslukning. Oprindelig menneskeskabt opgravning for at få materiale til klining af husmure (lergrave). Der har været flere gadekær langs ”Byvejen” (nu Højbyvej). I dag har vi en forening, som varetager Gadekærets ve og vel. Vi viste på jubilæumsudstillingen et maleri af gadekæret, hvor der er en figur – kaldet Laura – hvad er der blevet af hende? Ingen ved

tilsyneladende hvor hun er endt.

Uglehøjen Oprindeligt ”Ulvebjerg” og senere ”Uglebjerget”. Hestehøjvej Oprindeligt ”Hestehavebjerget”, som var en nu afgravet del af byens ås. Tokkerodvej Tokkerod betyder uopmålt jord, som uddeles efter skøn til bybønderne. Hollufgårdsvej Tidligere ”Reen” (rækken), da der lå en række rimeligt ens stråtækte ejendomme langs vejen. Flere står stadig velbevarede og istandsatte, men én står i sin forfaldne stand stadig på Rema grunden. Sagnet om Højby Kirke Da Højby Kirke var bygget og skulle indvies, stod Fanden udenfor og kiggede over kirkens kampestensmur. Da man pludselig begyndte at ringe med klokkerne i tårnet, blev han så forskrækket, at han trykkede sin hånd imod gærdestenen med en sådan kraft, at der blev afsat mærke af hans fingre i granitstenen. – Bare rolig: det forlyder at Fanden ikke er set siden i Højby!

Til forbrugerne i Højby Vandværk Husk generalforsamlingen onsdag d. 21. marts kl. 19:30 i Forsamlingshuset. www.hojbyvand.dk

Venlig hilsen bestyrelsen

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 9.3.-20.4. Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra kl. 10–12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Generalforsamling Højby Seniorforening afholdt generalforsamling mandag den 19.2. På valg var Lene Persson, Ruth Petersen og Leo Sørensen. Alle blev genvalgt. Den ny bestyrelse er som følger: Formand: Lene Persson, tlf. 20 84 26 95 Næstformand: Ruth Petersen, tlf. 65 95 82 55 Kasserer: Kaj Hansen, tlf. 21 65 16 50 Sekretær: Leo Sørensen, tlf. 65 95 88 33 Bestyrelsesmedlem: Àshild Videsen, tlf. 65 95 90 16 Referat kan ses på foreningens hjemmeside www.hojbyseniorforening.dk Mandag den 12. marts kl. 13-16. Underholdning Allan Stade, der er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium, hvor han tog en musikpædagogisk uddannelse med speciale i klassisk klaver, kor og orkesterledelse. underholder med egne og andre sange Pris for underholdning, kaffe og kage er kr. 40.. Tilmelding senest den 5. marts i Mandagscaféen.

18

Mandag den 19. marts kl. 13-16 Bogcafé Mandag den 26. marts Åbent til kl. 13 Mandag den 9. april kl. 12.30-16 Banko Mandag den 16. april kl. 13-16 Foredrag Jens Peter Madsen (storyteller) fortæller levende og morsomt om dengang, bedstefar var ung. Pris for kaffe, brød, sang og foredrag. kr. 40. Tilmelding 9. april i Mandagscaféen. Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30–11.30: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Fra 5. maj til september Torsdag kl. 10 -12: Tennis på tennisbanerne. Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Gåture Tirsdage kl. 9.30-11. Mødested: Ved det gamle Aldi. Madholdene Hold 1: 3.4. og 1.5. Hold 2: 13.3. og 10.4. Hold 3: 20.3. og 17.4. Fælles afslutning den 22.5. Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Bordtennis Vi spiller hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, står for aktiviteten. Svømning Vi har et hold med motion/ hyggesvømning hver fredag kl. 8 frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Idrætsmærket 2018 Vi starter d. 2.5. kl. 10.30 i Multihallen. Tilmelding er unødvendig. - Hvis det bliver for svært, kan du bare stoppe, og så koster det ikke noget. Hvis du erhverver mærket, er prisen kr. 130,00. Det er som sædvanligt Karen Jørgensen, der er den overordnede person som instruerer og bedømmer i D.G.I regi. I 2017 var vi 22 personer, der bestod, men der kan godt optages lidt flere. Den indendørs del bliver onsdage i maj. Den udendørs del bliver på eftermiddage i juni efter aftale. Udholdenhedsdelen bliver en aften med godt vejr i juni.

Vi vil være helt færdige ca. 1.7. Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på tlf. 65 95 88 81 Thyge Andersen Højby Seniorforening arrangerer bustur til vinbyen Altenahr - 6 dage fra den 26. til den 31. august 2018 I Altenahr bor vi på Hotel Zur Post, www.hotelzurpost.de, med halvpension. Der er frokost på ud-og hjemturen i Neumünster. Tilmelding direkte til ”Nilles Rejser” tlf. 70 21 60 22, efter ”først til mølle” princippet. Vi mødes ved Aldi kl. 7.30. Prisen: kr. 3.495,00. Enkeltvær. + kr. 400. Se beskrivelse i vort kvartalsprogram. Bilture Køres hver søndag kl. 13 for at få nogle billige oplevelser, og mest af alt, hyggeligt samvær, mens vi nyder vores medbragte kaffe. Om vinteren prøver vi at finde plads inden døre. Vi vil prøve at udvide med ture, også aftenture, f.eks. et foredrag eller en koncert, og anden underholdning. Tit vil det ske, med SMS dagen før, eller få dage før. For at der ikke skal blive alt for mange beskeder, bør vi oprette forskellige interessegrupper efter ønske. Vi vil også arrangere afhentning af dårligt gående Det er vigtigt at vi alle samarbejder aktivt. Lad mig høre fra jer! På SMS /e-mail. Sv Aage 24 66 06 10. VISIT Kolding. Koldinghus har 750 års jubilæum i år. I den anledning har Koldinghus særudstilling MAGTENS SMYKKER fra 6. maj til 30. september 2018, hvor prægtige og kon-


Højby Seniorforening gelige smykker fortæller om magt og stil i perioden fra 1268 til i dag. Med et udvalg af danske og europæiske smykker formidler udstillingen smykkekunstens fascinations– og udsigelseskraft, som den har udtrykt sig i magtens centrum gennem 750 år. Entre: Specialpris i perioden. kr. 125 pr. person. Gruppe kr. 100, min. 10 personer. Rundvisning kr. 825, max. 25 personer. Rundvisning varer ca. 1 time. Kørsel d. 11. 5. Vi kører i egne biler. Vi mødes på Aldis p-plads og fylder bilerne op. Vi medbringer selv mad og drikkevarer m.m., som vi spiser i madpakkehus i Leje Parken, Grønningen 4, ca. 350 m fra Koldinghus. Planen er at starte med rundvisning, og herefter går vi ned og spiser, så tilbage til Koldinghus. Klokkeslæt for start fra Højby og rundvisning sendes på SMS til deltagerne. Tilmelding med navn og telefonnummer: I Mandagscaféen senest d. 9. april. Eller på mail: svend-aage-clausen@mail. tele.dk eller SMS: 24 66 06 10.

Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 4.4.: Lindved Å sti, 15 km 11.4: Bøgebladet, 15 km 18.4.: Sdr. Højrup, 20 km

kl. 13, 25 km 22.3.: Lindved Å sti kl. 13, 25 km 5.4.: Odense Havn kl. 13, 25 km 12.4. Kappendrup kl. 13, 25 km 19. 4.: Port Arthur

kl. 13, 30 km

Poul Erik Rasmussen, tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10

Svend Aage Clausen tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup, tlf. 29 12 86 01 Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 15.3.: Birkum Mose

EDB PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. PC. Hjælp er gratis for medlemmer. Vi glæder os til at se jer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Ove Frank tlf. 28 71 81 31. Korte onsdagscykelture

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Kirken Af Carsten Andreassen

Podcast Højby kirke har oprettet en podcast. Eller vi er i hvert fald i gang. I skrivende stund har vi optaget tre udsendelser og arbejder på at få dem gjort færdige, så de kan lægges ud. De vil kunne downloades fra sognets hjemmeside, Youtube, Facebook og SoundCloud. Formålet med kirkens podcast er at sætte tanker i gang hos unge mennesker – og gerne komme i dialog med dem. Jeg (Carsten) leder samtalerne, hvor der som regel vil være to unge med i samtalen. Vi taler om eksistentielle og kristne emner. De første tre gange handlede om ”Tilgivelse og forsoning”, ”Troen er en gave og en opgave” og ”Tillidssamfundet”. Vi har en aftale med 5 unge, som på skift deltager i samtalerne. Fortæl gerne unge i din omgangskreds, at de nu/snart kan lytte til podcasts fra Højby kirke. Følg med i Højby Nyt eller på kirkens hjemmeside. Samtaleforum Vi har fortsat to samtaleformiddage på programmet. Den første er torsdag d. 15.3. kl. 10-12. Her bliver oplægget til samtale ”Jesus er opstået fra de døde – men hvordan og i hvilken form?” Vi er tæt på påsken, hvor vi fejrer Jesu død og opstandelse. I den kirkelige debat diskuteres det ret kraftigt i denne tid, hvordan Jesus opstod. Nogle mener, det er vigtigt, at graven virkelig var tom påskemorgen. Andre mener, at Jesu sjæl opstod og at kroppen derfor stadig må have været i graven. Den diskussion får vi lidt mere klarhed over – og snakker så videre om, hvad det betyder for vores egen tro. 20

Den sidste samtale i dette halvår bliver torsdag d. 17.5. kl. 10-12, hvor vi synger sammen. Vi opfordrer alle, der deltager, om at finde en, to eller måske endda tre salmer, som man gerne synger. Dem synger vi så og snakker om, hvad vi alle synes om tekst og melodi. Det kan også være nogle af de nyere salmer, vi ofte synger i kirken. De behøver altså ikke stå i salmebogen. TeenTalk Gennem mange år har vi haft stor succes med at samle en flok børn som familiegudstjenestehjælpere. Ved juletid i 6. klasse stopper det tilbud. Da vi sidste år havde en hel flok, som ”ramte loftet” aldersmæssigt, blev vi enige om at starte TeenTalk op. Det er en videreudvikling af familiegudstjenestehjælperne. Det betyder, at vi fortsætter med noget af det, der er populært hos familiegudstjenestehjælperne, nemlig at lave improvisationsskuespil. Samtalen står dog i centrum. Vi øver os i at meditere over en bibelhistorie. Meditationen bliver udgangspunkt for en samtale, og samtalen giver os ideer til, hvad vi skal lave skuespil om. Det er ikke sikkert, vi viser vore skuespil for nogen, men når vi en dag synes, det kan være interessant for andre at se, så melder vi ud… Har du et barn i 6.- eller 7. klasse, som elsker samtaler om tro og som gerne udfordrer sig selv gennem skuespil, så meld dig hos Carsten på 51 30 58 05. Syng-dig-glad Søndag d. 4.2. havde vi vores første helt nye Syng-dig-glad gudstjeneste. Vi var ret begejstrede. Nu tror vi, vi nærmer os en gudstjenesteform,

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

som mange voksne kan vokse ind i. Det er en vidunderlig blanding af ”gang i den”, stilhed, eftertænksomhed, dialog, spiritualitet, glæde, medmenneskelighed og nærvær. Vi glæder os meget til de næste Syng-dig-glad gudstjenester. Der er sat to mere på programmet for foråret. De foregår kl. 17.00 med spisning bagefter, og dørene åbnes d. 11.3. og d. 21.5. Sogneudflugt Søndag d. 27.5. mødes vi til sogneudflugt. Vi starter i år med gudstjeneste kl. 9 i vores egen kirke. Derefter kører vi til Grænsemuseet i

nærheden af Christiansfeld. Her spiser vi på Den Gamle Grænsekro og får bagefter en rundvisning på Genforenings- og Grænsemuseet. Efter kaffebord og fællessang kører vi hjem igen. Vi forventer at være hjemme ca. kl. 17.15 Turen koster 100,- kr. + drikkevarer ved middagen. Vi klarer afregningen i bussen. I kan tilmelde jer enten på kirkens hjemmeside www. hoejbykirke.dk/sogneudflugt eller på telefonerne 20 12 93 02 (sekretæren Pernille) eller 51 30 58 05 (Carsten).

Kirken – varmeprojekt I fortsættelse af indlæg i september-nummeret er der igen lidt ny information: Forberedelse til varmeprojektet blev opstartet for omkring 8 år siden af daværende menighedsråd. Arkitekt, ingeniør, konservator, provsti, stift, kgl. bygningsinspektør, varmekonsulent og folk fra Nationalmuseet har tidligere i 2012 og 2016 været ind over, og vi har netop igen haft besøg af kirkekonsulenterne. Projektet er underlagt utrolig mange formaliteter, krav og tekniske detaljer, men efter det seneste konsulentbesøg, synes vi nu at komme videre.

Ifølge arkitekten er tidshorisonten beregnet til, at sidste kirkehandling bliver den 29.7.2018, inden kirken lukkes for renovering og arbejderne kan påbegyndes. Det forventes, at kirken kan tages i brug igen ca. medio april 2019. Økonomien er bevilget, og vi glæder os så meget til at komme i gang med det praktiske. (fortsættelse følger!) Venlig hilsen Marie Egeskov Formand Højby Kirkes Menighedsråd

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95


Kirken G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY KIRKE Marts 2018  4. kl. 11.00

v. LCN Gudstjeneste ........................................................... 3. søn. i fasten .................. Joh 8, 42-51

 11. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ............................................................ Midfaste søndag. .............. Joh 6, 24-35

 11. kl. 17.00

v. CA

Syng-Dig-Glad gudstjeneste ...................................... Midfaste søndag. .............. Joh 6, 24-35

 18. kl. 11.00

Gudstjeneste ............................................................ Mariæ Bebudelsesdag. ...... Luk 1, 46-55

 25.kl. 11.00

v. CA

Familie-påskegudstjeneste ........................................ Palmesøndag .................... Joh 12, 1-16

 29.kl. 19.00

v. CA

Gudstjeneste ............................................................ Skærtorsdag ..................... Joh 13, 1-15

 30.kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ............................................................ Langfredag ....................... Luk 23, 26-49

April 2018

1. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ............................................................ Påskedag .......................... Matt 28, 1-8

2. kl. 11.00

v.

Gudstjeneste ............................................................ 2. påskedag ...................... Joh 20, 1-18

7. kl. 9.30 + 11.15

Konfirmation Højby Skole 8.a ...................................

8. kl. 11.00

Gudstjeneste ............................................................ 1. søn. efter påske……….... Joh 21, 15-19

v. CA

 14. kl. 9.30 + 11.15

Konfirmation Højby Skole 8.b...................................

 15. kl. 11.00

v. CA

Gudstjeneste ............................................................ 2. søn. efter påske……….... Joh 10, 22-30

 22. kl. 11.00

v.

Gudstjeneste ............................................................ 3. søn. efter påske……….... Joh 14, 1-11

 27. kl. 11.00

v. LP

Gudstjeneste ............................................................ Bededag 4. fr. eft. påske…. Matt 7, 7-14

 29. kl. 11.00

v. AAa Gudstjeneste ............................................................ 4. søn. efter påske……….... Joh 8, 28-36

CA = Carsten Andreassen, LCN = Lene Crone Nielsen, LP = Lisbeth Petersen, AAa = Anders Aastrup

På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer

HØJBY

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 6595 9300

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Sporten

Sporten

Generalforsamling i HØJBY HÅNDBOLD I 2017 havde vi spændende nyheder på generalforsamlingen. Projekt ”Fyns Bedste Håndboldklub” blev præsenteret.

Meget er sket siden og i år glæder vi os til at fortælle, hvor langt vi er på vejen mod at bliver FYNS BEDSTE HÅNDBOLDKLUB

Husk at tilmelde dig og mød op til en spændende generalforsamling.

PS: Der er ingen risiko for at blive valgt ind i bestyrelsen !

22

Vel mødt ! Bestyrelsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

Højbys S&G's seje U6 unger til deres første stævne i Midtfyns Centeret

Lørdag den 3. februar var Højbys næsten yngste medlemmer til deres første stævne. På trods af diverse fastelavnsfejringer og almene influenzatilstande, stillede nok glade unger op til deres første kampe i det, der kaldes totalhåndbold. Her spiller man på en lille bane på tværs af den normale håndboldbane, og på den måde kan alle være med og have det super sjovt. Der tælles ikke mål og på den måde er begge mandskaber altid overbevist om, at de klarede det godt. Det er herligt at se børnene øve deres første ”tre skridt og en aflevering, er det min tur til at prøve at skyde? og må jeg være målmand næste gang?” Det fede ved håndbolden i Højby er, at det tiltrækker børn, der har lyst til at løbe,

grine og træne fra alle skolerne i Højby. På den måde lærer de små hinanden at kende tidligt og har en chance for at blive gode venner på tværs af forskellige dagligdage. Vi træner hver torsdag indtil april i Højbyhal 1 (gamle hal), kl. 16.40 – 17.30, hvor Nanna og Morten med gode hjælpere står for træningen. Vi har det supersjovt og intensivt med at lære at kaste, gribe, drible, skyde og udvikle vores rumlige intelligens ved kamp. Hvis du kunne tænke dig at være med, skal du bare være født i år 2011 eller senere. Man kan altid tjekke HøjbyS&G hjemmesiden, hvis du har lyst at vide mere. Ellers bare kom og prøv at være med! Morten Bierbaum og Nanna Aas Nielsen


Sporten

Sporten

Sporten

Af Allan Peterson og Morten Bierbaum

Onsdag d. 7 februar fik Højby S&G Håndbolds U10 drenge en kæmpe én på opleveren Højbys U10 drenges sponsor Volkswagen Odense havde sørget for, at U10 drengene kunne få lov til at løbe indløb foran mere end 2000 tilskuere med ingen andre end Odense HCs ligadamer. Odenses tophold i ligaen spillede mod stærke Viborg HK i en nærmest udsolgt Odense Idrætshal. Der var en fantastisk stemning i hallen og drengene talte om, at de glæder sig til den dag, de selv skal spille for så stort et publikum.

Kampen var sindsoprivende spændende og den store fanskare fra Højby S&G fik et fantastisk drama at se. Det var tydeligt, at Højby-drengenes indløb havde hjulpet Odenses damer, for Odense vandt lige til allersidst 31-30. Med til drengenes oplevelse hørte også, at Volkswagen Odense betalte for middag til hele holdet. En stor tak til Michael Espersen for at give drengene og deres trænere en fantastisk oplevelse.

De seje U10 drenge fik hjælp af nogle ligeså seje U10 piger, for at alle på HC Odenses hold kunne få en at følges med

SAMME EJER SIDEN 1999 Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

VI VÆRDSÆTTER HYGIEJNE, KVALITET OG GOD SERVICE!

Pizza & Kebabhus

Svendborgvej 323 - 5260 Odense S - Højby

Tlf. 65 95 92 95 Åbningstider:

Alle dage 15:00 til 22:00 Sidste bestilling 21:45

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

Bestil online på: www.pizzaløg.dk Vi bringer meget gerne din mad til dig. Udbringning 25 kr.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Sporten

Sporten

Denne artikel skulle have været med i sidste nummer af Højby Nyt. Men læserne skal alligevel ikke gå glip af historien! Red.

Julemanden overraskede de mindste håndboldspirrevipper i Højby S & G Lørdag d. 16. december blev der afholdt juleafslutning for alle de små kære håndboldspillere i Højby S & G. Der blev kastet med snebolde, pyntet og danset om juletræet, kastet efter kravlenisser, afholdt slædestafet og meget andet. Vi vil gerne sige 1000 tak til Murermester Tommy Kryger og hans familie fra Ringe, der havde sponsoreret små bolde og nissehuer til alle børnene samt kilovis af pebernødder.

Tillige fik børnene deres bluse med navn, slikpose samt en drikkedunk - så børnene blev ekstra godt begavet i år. Vi ser frem til mange sjove oplevelser med børnene i 2018. Træningstiderne er varierende i 2018, dog fremgår de af holdets faneblad på hjemmesiden, hvor der også er kontaktinformation til trænerne. Vi ses i hallen - sportslige hilsener fra trænerne Nanna og Linda

Sporten

Håndboldbørn fejrer fastelavn Traditionen tro holdt Højby Håndbolds Forældre/barnhold fastelavn, og i år var der atter masser af børn med flotte udklædninger. Mette og Rikke fra Højbys frisør M-Design mødte op med en masse gode sager, og lavede ansigtsmaling på børnene - det var et kæmpe hit. 1000 tak til Rikke og Mette for at give børnene så sej en oplevelse.

Fastelavnsboller og skumfiduser blev spist, og arrangementet var i den grad en stor oplevelse for alle - store som små. Opdaterede træningstider for Forældre/barn-holdet i Højby S&G findes på klubbens hjemmeside. Vi ses til træning! Hilsen trænerne Nanna Aas Nielsen og Linda Ravn

Støtteaktier til Højby Håndbold - nye spændende præmier i lotteriet Salget af støtteaktier til Højby Håndbold fortsætter, og du kan stadig nå at være med. Ved at købe støtteaktier støtter du Højby Håndbold. Indtægterne går ubeskåret til klubbens arbejde. Jo flere der støtter klubben gennem køb af støtteaktier, desto flere aktiviteter kan vi tilbyde klubbens medlemmer, såvel børn og unge som voksne.. Men der er også noget at komme efter for dig, der støtter klubben. Når du køber støtteaktier deltager du i 2 årlige lotterier med mange flotte præmier. Alle præmier er sponsoreret af Højby Håndbolds sponsorer. 1. præmien er denne gang en RAZOR 5120TR/W Plæneklipper og 0,6 l. SAE 30 4-takt motorolie, så det kan godt betale sig 24

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

at være med. (For komplet præmieliste se vores hjemmeside). Næste trækning i lotteriet finder sted sidste hjemmelørdag inden sæsonafslutning, lørdag d. 7. april 2018 midt på dagen i forbindelse med at vi også skal have kåret årets spiller på alle hold samt årets træner i klubben. Så skynd dig ind på hjemmesiden under Info / Støtteaktier og se, hvordan du køber aktier og deltager i lotteriet. Vi har brug for din støtte og glæder os til at dele en masse dejlige præmier ud til de heldige vindere. Næstformand Dorte Rosendal


Sporten

Sporten

Årets sidste hjemmekampe - samt kåring af årets træner og årets spiller på alle hold Lørdag d. 7. april bliver dette års sidste hjemmekampe spillet i Højbyhallerne. Der vil blive masser af seværdig håndbold og spændende opgør dagen igennem. Dagens kampprogram ses her og findes også på vores hjemmeside. Traditionen tro vil der midt på dagen være lodtrækning om flotte præmier på Højby Håndbolds støtteaktier, som kan købes allerede nu og helt frem til trækningsdagen i hallen. Kampstart 09:45

Sporten

Af Inés Kessler

Årets første nye projekt - Hygge-håndbold for damer

Vi håber, at rigtig mange vil møde op i hallen d. 7. april, bakke op om vores hold og bidrage til den gode stemning, vi altid oplever på vores fantastiske hjemmebane. Holdene på banen vil med sikkerhed gøre deres for at stemningen skal komme helt i top. På gensyn lørdag d. 7. april. Næstformand Dorte Rosendal

Hold U-10 Drenge B

Modstander Næsby IF

Hal Hal 1 (gl)

10:30

U-10 Pige C

Østfyn HK

Hal 1 (gl)

11:30

Serie 4 Herrer

IF Stjernen 5

Hal 1 (gl)

10:00

U-12 Pige C

Middelfart HK

Hal 2 (ny)

10:45

U-14 Pige C

GOG Håndbold

Hal 2 (ny)

11:30

U-14 Drenge B

GOG Håndbold 2

Hal 2 (ny)

12:15

Serie 2 Damer

Østfyn HK

Hal 2 (ny)

14:15

Serie 1 Herrer

Tved G&I

Hal 2 (ny)

15:30

Serie 3 Herrer

Faaborg ØH 3

Hal 2 (ny)

16:30

Serie 2 Herrer

Bellinge IF2

Hal 2 (ny)

violin, bratsch og harmonika. Der synges i Bakkegårdens Kor, og der er sammenspilshold for strygere.

Kort før juletiden satte en pause for håndboldens udfoldelser i Højby kom der en idé på bordet til den kommende sæson. Den nuværende dameafdeling har nemlig ikke noget hold i de laveste rækker af turneringen, ikke noget begynderhold, hvor man kan stifte bekendtskab med håndbold for første gang eller genoptage sporten man ikke har dyrket siden barnsben. Derfor blev Nanna Aas Nielsen og Linda Ravn enige om at det skulle ændres. Efter at have hevet fat i to af klubbens aktive fik de stablet det på benene med Kim Sejdelin og Karen Bøgebjerg som trænere for det nystartede hold. Med sommerfugle i maven og et smil på læben gik planlægningen i gang. Nu skulle der være et hold, hvor alle kunne være med – ung eller gammel, lille eller stor, nybegynder eller gammel kending i sporten. Målet for holdet skulle være at have det sjovt, stifte nye bekendtskaber og lære den harpiksklistrede bold at kende igen. Efter mange planlægningsmøder over kaffe fik teamet endelig sat datoer på, og før-

ste træning stod for døren i midten af januar. Og sikke en succes! 10 friske og fantastiske kvinder mødte op og gav alt hvad de havde til denne første hygge-håndbold træning. På trods af at træningerne ligger lørdag aften kl. 18-19 så har spillerne mødt op hver gang - 8-10 friske spillere der ikke er bange for at få pulsen op og sved på panden. Hver træningsgang har budt på nye ansigter og det er en fryd for os i trænerteamet at se spillerne åbne op, tage håndbolden til sig og giv sig på banen. Vi vil gerne invitere alle kvinder med en interesse til at komme og prøve håndbold af i trygge rammer – se om det er noget for jer og mød en masse nye mennesker. De kommende træningstider: Lørdag d. 10.3. kl. 18-19 i Højby Hallerne Lørdag d. 17.3., kl. 17.30-21 i Højby Hallerne. Her vil der være fællesspisning og hygge for alle. Træningen fortsætter gennem resten af foråret, og I vil kunne se træningstiderne på vores Facebook-gruppe: Højby Håndbold – Hyggehåndbold for damer.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Sporten

Sporten

Sporten

Forårsklargøring af Højby S&G’s tennisbaner Forårsklargøring af banerne Kalenderen siger marts – den første forårsmåned. Det kan virke tidligt, men vi skal faktisk allerede nu til at tænke på forårsklargøringen af banerne. De sidste par år har vi haft rigtig gode baner, og det skulle vi gerne blive ved med at have. Årsagen til, at vi har hårde og fine baner, ligger primært i det arbejde, der bliver gjort inden sæsonen, men også den løbende vedligeholdelse (bl.a. fejning og vanding af banerne inden du spiller) har stor betydning. Vi har som sædvanlig brug for nogle hjælpende hænder lørdag den 7. april. Hvis vi er nok, plejer vi at kunne få lagt nyt grus på en enkelt dag. Derefter skal der så tromles og vandes, så vi kan få nogle rigtig gode baner hele sæsonen. Har du mulighed for at bidrage med et par timer, så send en mail til Michael Jensen på michaels@jensen. mail.dk. Klubaften Onsdag den 18/4. april kl. 19 afholder tennisafdelingen klubaften på tennisbanerne, hvor der er mulighed for indmeldelse og tilmelding til DGI’s tomandsturnering. Har du ikke mulighed for at møde op, kan du blive indmeldt hos Michael Jensen, Hestehøjvej 4, telefon 23 43 33 31.

DGI’s holdturnering (for 2-mandshold og 4-mandshold) Mange medlemmer har efterhånden benyttet sig af tilbuddet om at deltage i DGI’s tomandsturnering på Fyn, og det er der kommet mange gode tenniskampe og timer ud af. Højby har i flere år været godt repræsenteret. Kort fortalt fungerer det således, at du finder en eller tre makkere, og I tilmelder jer i en række. Derefter laver DGI en turneringsplan, hvor I får tildelt bestemte uger til at spille mod de andre hold i jeres række/pulje. Der er typisk 2-3 kampe i foråret og 2-3 kampe i efteråret – selvfølgelig alt efter, hvor mange der er tilmeldt i den pågældende række. En kamp for 2-mandshold består af 2 singler og 1 double. En kamp for 4-mandshold består af 4 herresingler + 2 herredoubler eller 1 herredouble + 1 damedouble + 2 mixdoubler. Tennisafdelingen betaler tilmeldingsgebyret. Tilmeldingsfristen er den 19. april.

Doubleaften Der vil også i den kommende sæson være doubleaften hver anden torsdag kl. 19-21. Alle er velkomne. Man møder bare op, så sammensætter vi doublekonstellationer på dagen. 26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Der arbejdes

Belønningen: En dejlig tennisbane Kontakt Michael Jensen, telefon 23 43 33 31, hvis du ikke er tilmeldt endnu. Tennishilsner Michael Jensen

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Af Leo Sørensen

Badminton

Når dette nummer af Højby Nyt udkommer, er vores generalforsamling overstået og forhåbentlig med en ny fuld bestyrelse, så vi kan komme til i gang med at forberede næste sæson. Så lakker badminton sæsonen mod enden. I skrivende stund er stillingen følgende: Kval. Pulje 1. har en 3. plads Senior B. Pulje 1 ligger på 1. pladsen Veteranholdene. 40+ B pulje 1 har en 6. plads 40+ hr. A pulje 1 ligger på en 5. plads. Det er fornuftigt, men der er også mulighed for forbedring for de flestes vedkomne. Næste aktivitet er vores klubmesterskab den 24. marts. Nærmere vedr. tilmelding og tidspunkter bliver udsendt over Conventus. Vi håber på stor tilslutning, med mange gode kampe. Herefter mangler vi kun vores afslutningsstævne den 23. april kl. 19. Ungdomsafdelingen har haft et godt år. Faktisk har vi så mange tilmeldte, at vi har været nødt til at ændre lidt

på tiderne for at have plads til alle. Ungdommen spiller derfor nu både mandag og onsdag fra kl. 16.30 samt tirsdag fra kl. 17.30. Vi har også her klubmesterskab den 24. marts, der nok bliver afholdt som en monradturnering, men det vil der komme nærmere om senere. Vi deltager selvfølgelig også i diverse stævner, og det er mit indtryk, at alle går op i det med liv og sjæl. Med de nye træningstider har vi fået plads til endnu flere - så mød op på vores træningsdage og se, om det også er noget for dig. Vores minitonhold (barn U9 og forældre) går også rigtig godt. Vi hygger os og laver en masse ballade. Har du lyst til at have det sjovt sammen med dit barn, så kom op i hallen og vær med tirsdag fra 16.30.

TOFTs

VINDUESPUDSNING

Industrivej 7 5792 Årslev. Telf. 23 35 88 17

Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Sporten

Sporten

Sporten

Fodbold

Generalforsamling - Højby S&G fodboldafdeling Ny formand i fodboldafdelingen Efter en veloverstået generalforsamling i fodboldafdelingen er Kasper Stougaard blevet valgt til ny formand. Kasper overtager dermed posten efter Jan Jespersen, der heldigvis fortsætter som kasserer i fodboldafdelingen. “Jeg er glad for den tillid mine kollegaer har givet mig, og mit ja, til at sætte mig på posten som formand var egentlig ret nemt, da jeg er omgivet af et stort sikkerhedsnet i form af en masse ildsjæle og frivillige i og omkring klubben.” Kasper har været en del af fodboldklubben de sidste 3 år, hvor han har trænet sine 2 drenge fra mini til U8/9. Det seneste år har Kasper siddet i bestyrelsen og primært varetaget ungdomsafdelingens interesser. ”Jeg startede i klubben da min ene søn blev 5 år og gerne ville prøve at spille fodbold. Allerede dengang kunne jeg mærke at det kriblede i fingrene, og tanken om at være træner og “noget” for en flok glade unger faldt helt naturligt. I dag har jeg to drenge, som spiller fodbold i klubben, og jeg er med i trænerteamet på begge hold. Det er uden tvivl det bedste job jeg har, og alle de mange fantastiske mennesker, man kommer til at kende – spillere, samt forældre kan til tider gøre mig helt ”høj”. Jeg selv har spillet fodbold næsten hele mit liv, og i ungdomsårene havde jeg også min far som træner, og han var også en stor del af frivilligheden i den lokale klub uden for Herning, hvor jeg er opvokset.” fortæller Kasper. 28

Kasper Stougaard “At jeg skulle overtage posten som formand lå ikke umiddelbart i kortene, i hvert fald ikke i mit spil kort, eftersom fodboldafdelingen de sidst mange år har haft nogen meget dygtige og velinformerede formænd, som kender klubbens historie og alle omkring klubben” siger Kasper og fortsætter: “Jeg vil i høj grad gøre brug af mine dygtige og dedikerede kollegaer i bestyrelsen og sørge for, at vi sammen kan løfte i flok, for fortsat at udvikle og skabe gode fodboldoplevelser i Højby S&G.” Kasper Stougaard er 31 år og har boet i Højby de seneste 8 år sammen med sin kone Tina og deres 3 børn (Tobias, Andreas og Agnes på hhv. 7, 5 og 1 år). Til daglig er Kasper selvstændig og driver en tøjbutik i Rosengårdcentret ved navn Marcus. Udover at have ansvaret for sin egen butik er han supervisor for 7 andre Marcus butikker i det jyske, samt sidder i bestyrelsen i Rosengårdcentret, som han har været en del af de sidste 5 år. Velkommen til Kasper. Hilsen Bestyrelsen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

U8/9 drengene på græs Endelig er det tid til at komme på græs og vi glæder os til at flytte træningen ud under åben himmel. De ugentlige fredagstræninger har igennem hele indendørssæsonen været en succes med over 22 spillere hver gang, hvilket har gjort starten på weekenden til en sand fornøjelse for trænerteamet.

En stor tak for opbakning skal lyde til hele forældregruppen. Husk at følge vores hold (årgang 09-10) på facebook. - Højby fodbold U8 - Højby fodbold årgang 09 De bedste fodboldhilsner Rasmus & Kasper

NYT U11-14 PIGEHOLD !!! Nysgerrig – så se mere på vores facebook side “Højby pige fodbold U11-14” Vi glæder os til at se jer!

De bedste fodboldhilsner Daniella, Claus og Rene.

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –


Sporten

Sporten

Sporten

Fællesskab skaber klæder I foråret 2017 kunne man i HøjbyNyt læse, at Højby S&G’s U11 fodbolddrenge søgte nye kammerater til deres hold bestående af kun 6 spillere. Med basis i et godt kammeratskab, god forældreopbakning og dygtige trænere og holdledere lykkedes kampagnen, så holdet i dag består af 18 seje spillere. At sammenholdet er helt unikt viste drengene ved

at bruge en kold november formiddag på at gå rundt i Højby og sælge julekalendere. Pengene de tjente på kalendersalget samt et rigtigt godt sponsorat fra Bilhjørnet har gjort, at de kan trække i nye flotte træningstrøjer. Sejt gået drenge! Højby S&G fodbold afd.

Find mig på:

www.vitasfodpleje.dk Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

Træningstider forår 2018

Træningstider forår 2018 U6/7 Årg. 2011/12 U8 Årg. 2010 U9/10 Årg. 2009/08 U11/12/13/14 Piger U11 Årg. 2007 U12 Årg. 2006 U13 Årg. 2005 U16 Årg. 2002 U16 Piger Årg. 2001 Dame Senior Herre Senior Motions Fodbold

Mandag 16.3018.00

Tirsdag 16.3017.45

16.3018.00 17.0018.30 17.0018.30 16.4518.15

17.1518.30

18.0019.30 18.0019.30 18.0019.30

Onsdag

Torsdag

Fredag

16.3018.00

Kasper Stougaard 53 71 05 17

17.0018.30

Rene Steen Nielsen 26 29 96 38

16.3018.00

Rasmus Juhl 22 17 86 96

17.0018.30

Silas Pedersen 61 60 21 61 17.1518.30 16.4518.15

20.1521.15

Morten Bo Kristensen 42 40 33 23 David Stanford 51 27 52 36 Michael Hansen 40 16 85 45 Michael Gervig 60 12 63 21

18.0019.30 18.3020.00

Træner/Holdleder Dennis Vemmelund 27 14 84 17

Kasper Kiw Mortensen 22 30 48 99 18.3020.00

Michael Pedersen 20 87 66 14 Rasmus Cyril 20 42 94 84

Besøg også fodboldafdelingen på facebook og på vores hjemmeside hojbyfodbold.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

Sporten

Sporten

En super indendørssæson lakker mod enden for U6/U7. Vi har haft en helt fantastisk indendørssæson med U6/U7 holdet. Når ugen er ved at være omme, er der hver fredag mindst 18 fodboldglade unger, som er klar til en times leg, spil og træning med bold. På sidelinien har vi tilsvarende stor gruppe af opbakkende forældre, som ikke er bange for at give en ekstra hånd. Vi er super taknemmelige for, at forældrene bare er

klar, når målene skal sættes op og tages ned, kegler samles sammen osv. Tusind tak for det. Vi håber at se en masse fodboldglade drenge og piger til sæson start for udendørs tirsdag d. 3. april kl. 16.30-17.45. Hilsen Britta Fodbold for alle, og alle for fodbold!

Dame Senior fodbold Elsker du fodbold og har lyst til at få en masse frisk luft, så er Højby Fodbolds dame senior hold helt sikkert lige noget for dig. Vi spiller ganske enkelt for at hygge os sammen og få lidt motion. Alle er velkommen uanset om du er nybegynder, har spillet i mange år eller har haft en længere pause.

Mød op til træning hver mandag kl. 18-19.30. Spørgsmål kan rettes til træner Kasper Højlund (tlf. 22 30 48 99).

U6/U7

Fodbold Fitness

Højby S&G fodbold kan nu præsentere et nyt projekt specielt rettet mod fodboldglade mænd, som brænder for at komme på græs igen, men som måske ikke helt kan overskue en 11-mands bane og som ikke ønsker at være bundet af et turneringsprogram. Skal du eller din mand have pulsen lidt op og stadig kunne holde til at støvsuge da-

gen efter, så er Fodbold Fitness det helt rette. Alle mænd, uanset alder og fodbolderfaring, er velkomne hver tirsdag kl 20.15-21.15 ved den nye Multibane. Yderlige spørgsmål kan rettes til træner, Rasmus Cyril (tlf. 20 42 94 84) De bedste fodbold hilsner Højby S&G fodbold afd.

Herre Senior – Sæsonopstart 2018 På den sidste lørdag i januar lød startskuddet endelig til forårssæsonen. Traditionen tro blev den obligatoriske varme suppe indtaget til tonerne af det nye trænerteams ambitioner og forventninger for den kommende sæson. De 26 fremmødte herre senior spillere hyggede sig med første omgang træning. Det høje fremmøde har siden været en fast del af tirsdags- og torsdagstræningerne på trods af frost og hårde baner. En masse nye ansigter i truppen har siden skabt positive udfordringer for trænerteamet, og der har været rift om pladserne til 30

træningskampene frem mod turneringsstarten. Kom og støt vores hold, når de spiller på banerne i Højby. Forårets første kamp er d. 30.3. kl. 11 - Se hele kampprogrammet for bla. herre senior på vores hjemmeside - hojbyfodbold.dk. Har du spørgsmål ang. herre S2 og S3, er du velkommen til at kontakte trænerteamet Michael Pedersen og Bjarne Wehner Nielsen på tlf. 31 18 94 17/20 87 66 14.. De bedste fodbold hilsner Højby S&G fodbold afd.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Forårsklargøring Så er der ikke længe til at græssæsonen går i gang og banerne skal gøres klar til træning og kamp for børn og voksne. Kom forbi til et par hyggelige timer søndag d. 25.3. fra kl. 9.30, hvor vi med mange

hænder hurtigt får styr på de veltilrettelagte opgaver, så som pumpning af bolde, net i alle mål og forårsklargøringen af klubhuset. Vi ses! Højby S&G fodbold afd.


Sporten

Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen Udenfor er der kulde i luften men i Højby Hallerne bliver der knoklet og svedt på alle gymnastikafdelingens hold. Der trænes ivrigt og målrettet hen imod forårets opvisninger og konkurrencer.

Rope-skipping konkurrencehold. Vores rope-skipping hold har været til sæsonens første konkurrence. Det var ved Sjællandsmesterskabet og efter en flot og vellykket dag, endte team SiChE på en flot 5. plads og team SiKKa endte på en fornem 2. plads i både det lukkede og åbne mesterskab. - STORT tillykke med det piger!!

Kammeratskabspris D. 20. januar ved Sportslørdags store show, vandt Bennedicte Lindenskov årets kammeratskabspris. - Stort tillykke til Bennedicte!!

Kom til stor DGI-gymnastikopvisning i Højby Hallerne d. 17. og 18. marts 2018. Gymnastikafdelingen afholder igen i år forårsopvisning for børn og unge i samarbejde med DGI Fyn. Der er opvisning i hallerne lørdag d 17. marts fra kl. 9-19.30 og søndag d. 18. marts fra kl. 9.3018.Vi får besøg af en masse dygtige børne- og ungegymnaster, så der er rig mulighed for festlige og farverige oplevelser med sug i maven og klapsalver i håndfladerne. Igen i år er der mulighed for at opleve de store efterskolehold fra både Vejstrup og Bernstorffsminde, DGI Fyns juniorhold og selvfølgelig flere af de dejlige børnehold fra Højby gymnastik. Programmet for de to dage kan ses på de næste sider. Du skal også allerede nu sætte kryds i kalenderen lørdag d. 14. april. Her afholder gymnastikafdelingen sin egen lokalopvisning. Alle vores hold skal på gulvet denne dag og vise, hvad de har trænet med og lært igennem hele sæsonen. Det er en fantastisk dag, som alle gymnaster og instruktører glæder sig til. Vi håber, at mange har lyst til at møde op i hallen denne dag og se alle de flotte opvisninger. Husk, at du altid kan følge med i, hvilke aktiviteter der foregår i gymnastikafdelingen, ved at gå ind på vores hjemmeside: http://www. hojby-sg.dk/. Vel mødt i hallerne til alle vores træninger og til de spændende opvisninger her i foråret. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Sporten

Stævneplan Højby 17.03.2018. Tid 09.00 09.05 09.30 09.40 09.55 10.25 10.50 10.55 11.10 11.35 12.05 12.30 12.35 12.45 13.10 13.35 13.45 14.00 14.20 14.50 15.25 15.30 15.55 16.10 16.30 17.00 17.20 17.35 17.50 18.05 18.25 18.50 19.20

32

Forening Faneindmarch Ringe Gymnastikforening OGF Gymnastik Bellinge If Bernstoffsminde Efterskole Ringe Gymnastikforening Pause Næsby Idrætsforening Svendborg Gymnastikforening Broby Sportsefterskole Bellinge Gymnasterne Pause Bellinge If DGI Fyn Gymnastik Bellinge Gymnasterne Højby S&G-Gymnastik Bellinge If Svendborg Gymmastikforening Brejningegaard Efterskole Bellinge Gymnasterne Højby S&G-Gymnastik Pause Nr. Broby Gymnastikforening OGF Gymnastik Munkebjerg Gymnastikforening Nr. Broby Gymnastikforening OGF Gymnastik Fraugde GIF Gymnastik Vissenbjerg Gymnastik & if Nr. Lyndelse/Søby Gymnastik OGF Gymnastik Tumbling Team Fyn Faneudmarch og tak for i dag.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Holdnavn Ringe Juniormix OGF Juniorpiger Springpiger Elevhold Ringe Minimix Devils Dancesquad SG Juniorhold Elevhold Talentpiger 5+ Bellinge danceteam DGI Fyns Juniorhold Talentpiger 8+ Rytmepigerne, 0.-3. klasse Bellinge Juniorhold SG Juniorpiger Teamgym Elevhold Performance Elite Team Højby Mini Mix Turbospring OGF Sports Acro Teamgym Munkebjerg Broby Junior Opvisningspigerne 8-12 år Springpiger 4.-5. klasse Mini Mix Nr. Lyndelse/Søby Junior Mix OGF Juniorhold Tumbling Ream Fyn


Sporten

Sporten

Sporten

Stævneplan Højby 18.03.2018. Tid 09.30 09.35 10.05 10.20 10.30 10.50 11.05 11.10 11.20 11.50 12.00 12.10 12.20 12.40 12.50 13.20 13.30 13.45 14.00 14.25 14.45 14.55 15.00

Forening Faneindmarch Nordfyns Efterskole DHG Gymnastik DHG Gymnastik Fraugde GIF Gymnastik Højby S&G-Gymnastik Pause NGIF Gymnastik og Altetik Gymnastikforningen Frem Odense Skt. Klemens-Fangel If Skt. Klemens-Fangel If Skt. Klemens-Fangel If Højby S&G-Gymnastik Årslev Sdr.Nærå Gymnastikforening NGIF Gymnastik & Atletik Gymnastikforeningen Frem Odense Højby S&G-Gymnastik DHG Gymnastik Vissenbjerg Gymnastik og If Tumbling Team Fyn Tommerup Idræt Pause NGIF Gymnastik og Atletik

Holdnavn

15.25 15.40 16.05 16.35 16.50 17.15 17.35 17.45 18.10 19.20

Højby S&G-Gymnastik Vissenbjerg Gymnastik og If Vejstrup Efterskole DHG Gymnastik Drigstrup Gymnastikforening Tumbling Team Fyn Årslev Sdr.Nærå Gymnastikforening Gymnastikforeningen Fjelsted-Hamdrup Faneudmarch og tak for i år. Faneudmarch og tak for i dag.

De flyvende tøser Vissenbjerg Juniorhold Elevhold Jumpsters Nordfyns Junior-og ynglingehold TTF Aspiranter Junior Rytme GFH's Juniorhold

Elevhold Acro Opvisning Acro Talent Fraugde Spring og Parkour Turbo drengene Videregående mixspringhold Showdance 4.-6. klasse Dans og rytme Gymnahop-piger Juniorspring Højby Juniormix Mini Junior Rytme Junior springhold Showdance 7.-10. klasse De boblende tøser Mini Jumpsters Vissenbjerg Mini-Junior TTF Begyndere Spring mix 2.-5.klasse Pige spring/rytme

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne Fastelavnsskydning Torsdag den 8. februar 2018 havde Højby Skytteforening inviteret alle medlemmer samt deres familie til fastelavnsskydning. Inde på banen havde instruktørerne hængt to tønder op i nylonsnor. Denne skulle nu skydes over. Børnene stod i en kø, de voksne i en anden. Man skød et skud, og så var det ellers om bag i køen og vente på, at det blev ens tur igen, ganske som ved almindelig tøndeslagning. Mange skud senere var kattekongerne fundet. Ved børnene blev det Oliver Væver Them, og ved de voksne blev det Ole Hansen. Stort tillykke til dem begge. I bedst udklædte blev det Nicolaj Villadsen, forklædt som rapper. Svendborg julestævne I juledagene 2017 var flere af klubbens medlemmer til stort stævne i Svendborg. Der blev skudt med både luftgevær og cal. 22 riffel, og flere af disse skydninger var rigtig gode, faktisk så gode, at de og klubben drog hjem med op til flere pokaler og halsmedaljer. Stort tillykke til alle fra hele Højby Skytteforening! Nye medlemmer Skulle der sidde nogle læsere og tænke: Gad vide om det der skydning er noget for mig – børnene – konen – svigerfar eller andre gode venner og naboen, så tøv ikke med at besøge Højby Skytteforening under Højby skole. Vi skyder alle torsdage fra kl. 18.30. Der vil være mulighed for at skyde med luftpistol og riffel samt cal. 22 riffel (salonriffel) under trygge og sikre forhold og hvor et hold af uddannede instruktører vil stå klar til 34

at hjælpe jer. OBS! Første gang, man besøger Højby Skytteforening, er den første serie skud gratis. Skal du giftes i foråret? Så kan Højby Skytteforening tilbyde et arrangement til jer, der ønsker en anderledes sportsoplevelse. Skydning kan også være en spændende optakt til en festlig aften, fødselsdag eller firmafest. Vi stiller naturligvis alt nødvendigt udstyr til rådighed, og vore dygtige instruktører sørger for, at alt foregår under sikkerhedsmæssigt betryggende forhold. På vores 15 m bane får I mulighed for at prøve pistol & riffelskydning, begge cal. 22. Baneleje: 800,- kr. Udgifter til patroner og skiver pr. pers. 35,- kr. Tilkøb af guld - sølv - bronze halsmedaljer 100,- kr. For nærmere info kontakt Michael Larsen tlf.27 88 22 00.

At overvintre som i bur

gør bier overmætte; men efter første flyvetur fornemmer de sig lette.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Stolte vindere fra stævnet i Svendborg

Varmt

”tøj” til

hest o

g rytte

r. Sto

rt udv

alg.


Aktivitetskalender Fredag d. 9. marts. Café Bakkegården. Med Hat og Briller. Bakkegården, kl. 18.30.

Mandag d. 19. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16.

Søndag d. 1. april. Højby Kirke. Gudstjeneste - Påskedag. Højby Kirke, kl. 11.

Mandag d. 16. april. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16.

Søndag d. 11. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 20. marts. Højbylund Ældreklub. Ud i det blå, kl. 9-16.

Søndag d. 2. april. Højby Kirke. Gudstjeneste - 2. påsakedag. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 17. april. Højby Lokalhistorisk Forening. Generalforsamling. Sognehuset, kl. 19.30.

Højby Bibliotek. Strikke- og hæklecafé. Højby Bibliotek, kl. 14-16. Højby Kirke. Syng-Dig-Glad Gudstjeneste Højby Kirke, kl. 17. Mandag d. 12. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Allerup Gamlw Have. Generalforsamling. Brobæklunden 35, kl. 19. Tirsdag d. 13. marts. Højbylund Ældreklub. Stolegymnastik, kl. 10-11. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16. Fredag d. 16. marts. Café Bakkegården. Tarteletaften. Bakkegården, kl. 18.30. Højby S&G, Håndbold. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Lørdag d. 17. marts. DGI. Forårsopvisning. Højby Hallerne. Søndag d. 18. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. DGI. Forårsopvisning. Højby Hallerne.

Gadekærets venner. Generalforsamling. Sognehuset, kl. 19.30. Højby Forsamlingshus. Generalforsamling. Forsamlingshuset, kl. 19.30. Onsdag d. 21. marts. Højby S&G, Hovedforening. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Højby Vandværk. Generalforsamling. Forsamlingshuset, kl. 19.30. Lørdag d. 24. marts. Højby S&G, Badminton. Klubmesterskaber. Højby Hallerne. Søndag d. 25. marts. Højby Kirke. Familie-Påskegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 26. marts. Højby Seniorforening. Åbent til kl. 13. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 27. marts. Højbylund Ældreklub. Stolegymnastik, kl. 10-11. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16. Torsdag d. 29. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 19. Fredag d. 30. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Lørdag d. 7. april. Højby Kirke. Konfirmation. Højby Kirke, kl. 9.30 & 11.15. Højby S&G, Håndbold. Sidste hjemmedag. Højby Hallerne. Højby S&G, Tennis. Klargøreng af tennisbaner. Søndag d. 8. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 9. april. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16.

Onsdag d. 18. april. Højby S&G, Tennis. Klubaften. Tennisbanerne, kl. 19. Fredag d. 20. april. SuperBrugsen. Generalforsamling. Bakkegården, kl. 18. Søndag d. 22. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 23. april. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Tirsdag d. 24. april. Højby Bridgeklub. Generalforsamling. Højby Sklole.

Onsdag d. 11. april. Odense Kommune. Bliv demensven. Højby Bibliotek, kl. 16-17.30..

Fredag d. 27. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Torsdag d. 12. april. Højby Friskole. Åbent hus. Højby Friskole, kl. 8-20.

Søndag d. 29. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Lørdag d. 14. april. Højby Kirke. Konfirmation. Højby Kirke, kl. 9.30 & 11.15.

Højby Sundhedscenter. Healingsdag. Hollufgårdsvej 10A, kl.13-

Højby S&G, Gymnastik. Lokalopvisning. Højby Hallerne. Søndag d. 15. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk