Hbnyt 2015 2

Page 1

ÅRGANG 24

NR. 2 marts 2015

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Spændende fotoudstilling på Bakkegården Læs mere på side 14

Uvejr Fuerteventura - Jørgen Hansen

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

Invitation til 40 års jubilæum: Se s. 19!

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk - murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Højby Bibliotek Af Gittte Aasholm Nielsen

Dejlig teaterforestilling Den første søndag i februar besøgte det dansk-tjekkiske dukketeater Svanen biblioteket. 60 forventningsfulde børn dukkede op sammen med forældre og bedsteforældre for at se forestillingen om Dronning Dagmar. Svanen er kendt for sine smukke og eventyrlige scenografier og er et af Danmarks bedste dukketeatre. Både børn og

voksne tilkendegav stor begejstring efter endt forestilling. Stykket var både indholds- og oplevelsesmæssigt en god fornøjelse.

Påsken I påsken holder biblioteket lukket fra og med søndag d. 29. .marts til og med mandag d. 6. april.

Generalforsamling Husk at der er generalforsamling i biblioteket mandag d. 9. marts kl. 18.15. Der er valg til vores bestyrelse. Alle lånere over 18 år er valgbare.

Søndagsåbent Fra d. 29. marts skifter vi til sommeråbningstider. Det betyder, at der i denne periode ikke er åbent om søndagen.

ÅRGANG 24

NR. 2

7. MARTS 2015

BLAD NR. 162

Udgives gratis til alle husstande i Højby - Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og Gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke- Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby Gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø, E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 - mellem kl. 16.00-18.00 på hverdage. Tryk: Kosmos Grafisk, Odense www.kosmosgrafisk.dk Oplag: 2600 stk. Uddelingskoordinator: Gunner Hansen, tlf. 29 90 88 65 uddeling@hbnyt.dk Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Gunner. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk.

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Med venlig hilsen Jesper, Henriette og Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 6375 0912 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

Annonceindlevering: Viggo Breckling E-mail: annoncer@hbnyt.dk Nr. Lyndelse Vej 22, Højby, tlf. 65 95 91 17 Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C, tlf. 65 91 70 72 Annoncepris: kr. 2,00 pr. spalte-mm. 4 farvetillæg 900,- og enkeltfarvetillæg 300,Alle priser er excl. moms Tekstindlevering: Vibeke Alrø E-mail: tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2015: Så tidligt som muligt og senest: 20. marts - udkommer 11. april 8. maj - udkommer 23. maj 24. juli - udkommer 8. august 11. sept. - udkommer 26. sept.


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Af Kirstine Fleckner

Nye ansigter i SuperBrugsen Højby I uge 12 vil SuperBrugsen Højby, være overrendt af nyt personale – tilsyneladende. Butikken vil nemlig ikke blive styret af uddeler Søren Mortensen, som ellers normalt bestyrer SuperBrugsen. Butikken vil være midlertidigt overtaget af et hold ledertrainee elever fra Coop. De har deres respektive dagligdag rundt omkring i landets SuperBrugser og Kvickly butikker. Disse unge mennesker skal som et led i deres uddannelse i Coop ”overtage” butikken og stå for den daglige drift af butikken i uge 12. ”Det bliver super spændende. Vi har jo igennem de sidste 2 år arbejdet løbende med butikken som udgangspunkt for stort set alle vores opgaver på vores skole. Så vi har i den grad set frem til at prøve alt, hvad vi har lært, af i praksis”, siger ledertrainee Nicklas Knudsen, der til daglig arbejder i Kvickly Frederiksværk. ”Vi har været ude i butikken en del gange efterhånden og har så småt hilst på en del kunder fra lokalområdet. Men derfra og så til nu at skulle overtage butikken og stå med ansvaret for den daglige drift i en uge, det bliver lidt af en udfordring”, siger Nicklas og understreger, at selvom Kvickly og SuperBrugsen er udsprungne kæder af samme koncern, Coop, er der en del forskelligheder. ”I min butik er der slet ikke den samme opbakning fra lokalsamfundet, som vi oplever der er her i Højby. Folk er superflinke og hilser på alt personale. Det er en fornøjelse at opleve sådan et sammenhold”, forsætter han, inden han bliver kaldt til kassen.

For selv om de 7 ledertrainees er under oplæring til på længere sigt at skulle være de kommende brugsuddelere eller varehuschefer, ja, så gælder det altså hele driften af butikken i Højby, der skal overtages. ”Vi skal jo ikke bare komme og hverken bestemme eller lave om på hele butikken. Det er ikke det vores opgave går ud på. Vi skal prøve at opleve dagligdagen med ansvaret for en hel butik, også kassearbejde”, fortsætter han, da han vender tilbage fra kassen. ”Men alt skal heller ikke være som det plejer. Vi vil allerede i uge 11 holde en forbrugeraften, som har fokus på nogle af de nye tiltag, som allerede så småt er igangsat af Coop”, siger Nicklas og refererer dermed til den forbrugeraften, som har været annonceret siden februar i SuperBrugsen Højby. Det har nemlig været de 7 ledertrainees' opgave både at planlægge og fastsætte temaet for denne aften. Det er også deres opgave at afholde og afvikle aftenen d. 12. marts. ”Vi har valgt at basere vores tid i butikken på at arbejde med og synliggøre Coops madmanifest ”Sammen om bedre mad”, udtaler Nicklas og forsætter: ”Kort fortalt går dette manifest ud på særligt én statistik som Coop ønsker at ændre. Danskere bruger kun 10% af deres daglige indkomst på fødevarer. Dette placerer os blandt Europas dårligste, og adm. direktør i Coop Peter Høgsted lægger skylden på detailhandelen. Han mener, det skyldes at detailhandelen i Danmark er blevet for ens på tværs af konkurrenterne. Vi har de samme varer og det samme

udvalg til nogenlunde de samme priser. Det ønsker Coop at ændre gennem, manifestet ”Sammen om bedre mad”. Derfor vil vi gerne gennem både vores kommende forbrugeraften samt ugen, hvor vi overtager butikken, sætte fokus på en række nye og spændende produkter og kvalitetsvarer, som vi håber falder i højbygensernes smag", afslutter Nicklas, inden han endnu en gang bliver kaldt til kassen.

Honning er fantastisk Honning er er ikke kunkun et 8 En bifamilie bruger ca. Honning ikke sødemiddel, men også kg honning som brændet sødemiddel, menet krydderi. stof for at samle 1 kg også et krydderi. honning til biavleren! PRØV Prøv DET! det!

Smager så man ikke kan vente! Så se ind til

Ebba og Ejvinds Biavl Lindved Møllevej 35 Følg honningskiltene fra Svendborgvej til nr. 35

Telefon 65 95 78 16 Mød os på nettet www.ejvindogebba.123hjemmeside.dk

Højby

Afholder ordinær generalforsamling den 17/3-2015 kl. 19.30 i Superbrugsen på førstesalen. Dagsorden Valg af ordstyrer Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner Forelæggelse af årsregnskab, herunder meddelelse om anvendelse af årets resultat. 4. Indkomne forslag. Forslag indsendes til formanden senest den 10/3-2015 5. Valg til bestyrelsen På valg er Tove Larsen (ønsker ikke genvalg) Asbjørn Sonne Nørgaard (ønsker ikke genvalg) Anne Heiede John Andersen Valg af suppleant. 6. Eventuelt Årsregnskab kan afhentes af medlemmerne i butikken fra den 8. marts 2015. 1. 2. 3.

Efter generalforsamlingen er der sandwich. NB. Husk medlemskortet . Bestyrelsen.

Læs Højbynyt – så ved du altid hvad der sker i dit eget lokalområde! 4

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Se de nye ansigter

Nikolaj Ladekjær Knudsen Superbrugsen Vildbjerg Afdeling: Tørvarer

Kirstine Fleckner SuperBrugsen Finsensvej Afdeling: Frugt og grønt

Nicolaj Pasfall SuperBrugsen Næsby Afdeling: Frugt og grønt

Simon Jensen Kvickly Dalum Afdeling: Ferskvarer

Nicklas Knudsen Kvickly Frederiksværk Afdeling: Tørvarer

Nicklas Lundberg Kvickly Frederiksberg Afdeling: Tørvarer

Diana Larsen SuperBrugsen Toftlund Afdeling: Ferskvarer

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


ORIENTERING TIL FORBRUGERNE 2015

Fakta om vandet fra Højby Vandværk Værdierne i skemaet er et gennemsnit af de prøver der er udtaget på Nord- og Sydværket i 2014. Vandets hårdhed ligger Mellem 16 og 20 dvs. temmelig hårdt (12 – 18 ) hårdt = ( 18 – 30 ) Analyseparameter værdi Hårdhedsgrad Jern Mangan Bakterier(coliforme)* Bakterier (E. coli)** Kimtal 22 oC Kimtal 37 oC

Enhed [dH] [mg Fe/l] [mg Mn/ l] [Antal/100 ml] [Antal/ 100 ml] [Antal/ml] [Antal/ml]

Resultat fra

Resultat til

16 0,017 0,005 0 0 1 0

Højst tilladelig

20 0,028 0,005 0 0 2 0

30 0,2 0,05 i.m i.m 50 5

* Coliforme bakterier er jordbakterier og kan skyldes forurening fra jord eller overfladevand ** E. coli er tarmbakterier og kan skyldes forurening fra dyr eller mennesker i.m = ikke målelig De seneste samlede analyserapporter fra vandprøver fra Nord og Sydværk ligger på Højby Vandværks hjemmeside

Vandpriser 2015 Driftsbidrag Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig Vandafgift pr. m3. Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3.

kr. kr. kr.

600,00 6,00 6,53

Gebyrer

Gebyrer følger Administrationsservice Fyns gebyrpolitik, som er godkendt af Energitilsynet. Gebyr fremgår af Energi Fyns hjemmeside VANDMÅLERE Udskiftning af vandmålere pågår. I forbindelse med målerskift sker det ofte, at den ventil der er foran måler ikke kan lukkes. Hvis det er tilfældet, skal den stophane der er til den enkelte ejendom bruges. Derfor – gør dæksel for stophane synligt. Det vil fremme udskiftningen, at der ikke skal ledes efter stophane. NY RENTVANDSBEHOLDER Højby Vandværks nye rentvandsbeholder er ved at være klar til brug. Det vil medfører nogle perioder med lavt tryk / ingen vand hos vores forbrugere på Nr. Lyndelsevej og tilstødende veje / vænger. Der vil blive delt sedler ud til de berørte ejendomme Vi vil gøre hvad der er muligt for at afbrydelserne bliver så kortvarige som muligt. GENERALFORSAMLING Højby vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag d.18 marts 2015 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Højby vandværk

6

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Af Hans Peter Hansen

Virkelighed eller bare et mareridt? Forestil dig, at det er weekend, og der er inviteret spisegæster. Maden er under forberedelse. Du opdager en mærkelig ukendt lyd fra vandinstallationen.... Ups. Det er et utæt rør, og vandet løber på gulvet! Husets handyman/-woman er ikke hjemme! Hvor lukker vi for vandet og begrænser skaden, som forsikringsselska-

ENSLEV

bet betinger sig? Hovedafspærringen til vandet sidder inde i et overfyldt skab, og hanen har ikke været brugt længe, så den sidder fast, eller kan ikke lukke helt! Så er det da godt at der er en stophane ude ved vejen, som vi kan lukke for. Men hov! Vi har ikke en stophanenøgle, og vi glemte vist at retablere dækslet til vandstophanen,

Tømrer- & Snedker ApS

 Alt i tømrer- og snedkerarbejder  Til- og ombygningsarbejder  Vinduer og døre  Forsikringsskader  Reparationer og servicearbejder  Tegninger og byggeansøgninger

Tlf. 6595 8270 . Fax 6595 8240 . Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

da vi lagde fliser i indkørslen eller lagde havebedene om og plantede. Det så pænere ud. Vi ringer til vandværket. Vandet løber jo stadig ud på parketgulvet og gæsterne kommer snart. Kurt fra vandværket har overgivet vagten til vandværkets normale entreprenør, fordi Kurt skal på ferie, så det er entreprenøren, der bliver tilkaldt. Gravemaskine, rotorblink, aflysning af gæster, og maden ….! Du vågner med et sæt, og opdager at det bare var en drøm. Heldigvis. Men hvordan er det lige med at forebygge, at det bliver virkelighed en anden dag?

Vandværket anbefaler: - Vær sikker på at din afspærringsventil ved vandmåleren er tilgængelig, og prøv den af hvert halve år. - Vær sikker på, at din spindel og dækslet til stophanen er ført op til terræn og er tilgængelig, så den kan betjenes ved planlagte og akutte situationer. Det giver en roligere nattesøvn. Bestyrelsen har under overvejelse at indføre et gebyr, som retfærdigvis pålægges den grundejer, som forårsager ekstraordinære udgifter til fællesskabet, fordi der skal søges efter spindel og stophanedæksler, som ikke er synlige og let tilgængelige.

Nu kommer foråret – Er det tid til en ny have? - med nye haveoplevelser og så til fornuftige priser!

Vi tegner din nye have

Vi anlægger din nye have

Så kontakt GRØNT HAVEDESIGN Havedesigner Peter Dupont Tlf. 22 67 97 77 mail@groenthavedesign.dk www.groenthavedesign.dk

FYNS HAVEDESIGN Anlægsgartner Kim M. Nielsen Tlf. 40 79 71 87 post@fynshavedesign.dk www.fynshavedesign.dk www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Højby SundhedsCenter

Højby Sundheds Center

Højby Sundheds Center

Af Lene Jespersen

Sundhed for alle - foredrag Efter 2 vel gennemførte foredrag med Jane Frans, der talte om sukkerafhængighed og Dodo Lindemann, der fortalte om håndlæsning, er vi nu klar til det 3. foredrag med Britta Kristensen. Onsdag d.11.3. kl 19-21 Med titlen ”Det kræver en god fantasi, at forestille sig man er god nok”, er der lagt

op til en aften, hvor Britta fortæller fra sin bog med samme titel og samtidig prikker til den sårethed og den mindreværdsfølelse, der bor i mange mennesker. ”… Det er på følelsesplanet, at læringen skal foregå, og hvis man forsøger at komme udenom det, mister man hele pointen. Vi skal finde ud af, hvad der er vores andel af problemerne og gøre noget ved det.”(Britta Kristensen)

Højby Sundhedscenter Fod- og Velværeklinikken Hollufgårdsvej 10 A Vibeke Secher

Tlf. 3020 9958 www.secherfod.dk

Gør noget godt for dine fødder

Pris incl. kaffe/te, 100,Tilmelding til Lene, tlf. 28 60 44 47 eller via mail, hojbysundhedscenter@gmail.com. Qigong Onsdag kl. 17.15-18.30 Holdet er nu kommet godt i gang, men der er plads til et par stykker mere. Kom og få en prøvetime og se, om det er noget for dig. Qigong er en kinesisk helsegymnastik, der er velegnet at dyrke for alle, uanset fysisk formåen. Qigong er godt for hele kroppen – fra inderst til yderst. Prisen for deltagelse er kr. 550, som betales ved tilmelding til Lis Meng, der også tilbyder massage i centret. Ønsker du en tid, kan den bookes via sms eller opkald på tlf. nr. 27 85 09 56 eller mail: lis@mengsunivers.dk.

Forårs

tøjet e

Vi ses!

8

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

r i buti

Ny behandler Vi kan nu byde velkommen til Lise Lie, der tilbyder soul body fusion, der skaber forbindelse mellem din sjæl og krop. ”I praksis lever mange deres liv med en begrænset kontakt til deres sjæl. Kontakten kan nemlig brydes hvis man oplever fysiske eller psykisk traumatiske oplevelser, fødselstraumer, chok, overgreb, ulykker eller andet, der er alt for voldsomt for kroppen og nervesystemet. En god overlevelsesstrategi for de fleste af os er, helt ubevidst, at forsvinde ud af kroppen – og det kan være ganske fornuftigt i øjeblikket, men mange kommer desværre ikke tilbage til kroppen igen - og når chokket har fortaget sig, vænner man sig hurtigt til at have fraspaltet den del af sig selv.” (Merethe Bonnesen) Lise kan kontaktes på tlf. 51 27 00 46

kken -

altid v

elkom

men!


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Sponsorudvalget Af Michael Krohn Larsen

Nyt fra Sponsorudvalget Fastelavn Hvor mange kommer der ? Dette spørgsmål stillede Højby S&G sponsorudvalg og hele 24 hjælpere sig selv lørdag d. 12. feb. 2015, da de var færdige med at hænge tønder op, lave kaffe, pynte fastelavnsboller og dække borde i den gamle hal. Klokken 10 skulle der slås katten af tønden på hele 8 tønder fordelt i alderen 0 til 12 år. Omkring klokken 09.30 begyndte de første udklædte børn med forældre at komme, og lidt i 10 var der en herlig lyd af glade og spændte børnestemmer. Børnene var udklædt i alverdens kostumer, lige fra en sød fe til det grumme udyr, mens forældrene havde deres vanskeligheder med at få diverse hatte,

masker og andet tilbehør til at sidde rigtigt. Sparekassen Fyn vil Højby og havde i den forbindelse sponsoret et stort beløb til afholdelse af fastelavnsfesten samt de meget fine tasker til bedste udklædt ved alle 8 tønder. Ligeledes havde Odense Træforarbejdning v. Steen Vadstrøm, som om nogen ved noget om træ, sponsoret tønderne samt slik til de festklædte børn. Team Rynkeby søgede for, at alle børn fik en tår at drikke , ligesom Superbrugsen i Højby havde hjulpet med indkøb af fastelavnsboller og sodavand og andet tilbehør. Normalt ligger speakerjobbet hos en af udvalgets ”7 sure mænd”, men i år trådte Anna Jørgensen fra Højby Gymnastikafd til, og hun løftede

En flot udklædning!

10

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

hele festen til helt nye højder med sine fine mikrofonstemme. Tak for det! Tak til Sparekassen Fyn – Odense træforarbejdning – Team Rynkeby – SuperBrugsen – alle medhjælpere! Reklamebanko Kort efter fastelavnsfesten blev hallen rengjort, og så blev der ellers dækket op til det helt store reklamebanko. Udvalgets medlemmer har de sidste par måneder brugt tid på at samle rigtig mange fine præmier sammen . Hele 80 store flotte gevinster var det blevet til. Omkring 150 forventningsfulde bankospillere, nogen mere hardcore end andre, havde valgt at bruge deres eftermiddag sammen med os. Tak for det!

Første sæt var med 40 gennemgående numre, og så var der pause, hvor alle kunne nyde det lækre udsalg fra Højbyhallens cafeteria. Automester Bramstrup var dagens hovedsponsor, hvilket de 2 stolte vindere fik stor glæde af. Stort tillykke herfra! Tak til alle sponsorer! Udviklingspulje Næste udlodning fra udviklingspuljen ved Højby S&G Sponsorudvalg er i marts måned, og udvalget ser frem til nogle spændende projeketer. Sidder du med et ønske om at gøre en forskel, så kontakt udvalget. Måske de kan hjælpe dig!

Sød, lille Peter Plys!


Sponsorudvalget Mange tak Højby S&G Sponsorudvalg siger hermed tak til alle sponsorer for flotte præmier og store opbakning til reklamebanko lørdag d. 14 feb 2015 i Højby hallerne. Tak til : Albani Anma AP Motorcenter Automester Bramstrup Bjerg Iversen Hvidevarer

Blomsten i Højby Chr. Enslev Tømrer & Snedker ApS. Danske Bank Dorthe E Coiffure Free Concept Gartneri Brolykke Garteneri Kærby Gartneri Svend Nielsen Heiko Stumbeck, Briller & Kontaktlinser Højby Autoværksted Højby Dyreklinik

Hygge ved bankospillet

Højby Hallens cafeteria Højbyhus Højby Markede Højby S&G Fitness Højby S&G Fodbold Højby S&G Gymnastik Højby S&G Skydning Højby Varme og Sanitet Intersport M Design Moreland Murermester Torben Larsen Nørrelund Rideudstyr

Petronas Pizza Løg SuperBbrugsen Højby Texas Tril ind. Skt jørgensgade XL Byg Årslev Kære medlemmer : Støt vores sponsorer, de støtter os!

Michael Larsen med de glade vindere

Se vores hjemmeside

www. vinduespudser-toft.dk www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Højby Forsamlingshus Af Hans-Otto Riisom

Loppemarked i Forsamlingshuset 2015 Som tidligere beskrevet havde forpagter og bestyrelsen for Forsamlingshuset indbudt til loppemarked den 22.02.2015. Ingen af os havde nævneværdig erfaring på området, men noget tydede på, at vi havde ramt et behov for vores loppemarked i februar. Få dage efter, at vores tiltag var annonceret i Højby Nyt, var halvdelen af stadepladserne solgt, og resten forsvandt som dug for solen i løbet af kort tid, og på dagen var der 5 på "venteliste". Vi lover derfor allerede nu, at

der næste år igen vil være loppemarked i Forsamlingshuset 3. søndag i februar. Har det været en ubetinget succes? Selvfølgelig ikke men vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger med forslag til forbedringer, som vi tager til efterretning, og det gør, at vi er fortrøstningsfulde for fremtiden - og forpagter har på nuværende tidspunkt luftet tanken om et julemarked 2015. Tak til vores stadeholdere og gæster, som alle gjorde gode handler i løbet af dagen - VI SES.

Nyt fra Forsamlingshuset Så er der igen sket ting og sager i Forsamlingshuset. Vi har færdiggjort en større ombygning af indgangs- og garderobeområdet. Vi har hulmursisoleret den store sal,

og så har vi etableret et lydanlæg, så det vil være muligt at medbringe egen musik til din fest på diverse medier, såsom smartphone eller tablet.

Besigtigelse/rundvisning: Derfor inviterer vi alle interesserede til at besigtige herlighederne mandag den 23.3.2015 fra kl. 18:00 til 18:30. Spisning: Herefter vil der være spisning med smørrebrød øl/ vand/vin - dog kun for medlemmer. Der vil være mulighed for at blive medlem på dagen (dog uden stemmeret på den efterfølgende generalforsamling). Af hensyn til køkkenet, må

12

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

vi bede om tilmelding til formanden på mail: hor@webspeed.dk eller mob. tlf. 50 55 77 89 senest fredag den 20.3.2015. Generalforsamling: Kl. 19.30 starter vi den ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne - og så slutter vi med kaffe/te. Med venlig hilsen Bestyrelsen


Højby Forsamlingshus Højby Forsamlingshus

afholder ordinær generalforsamling, mandag den 23. marts 2015 kl. 19.30. I forsamlingshuset. BEMÆRK DATO OG TIDSPUNKT. Dagsorden: I henhold til vedtægterne. Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. I anledning af garderoberenoveringen åbnes dørene kl. 18:00. Hans-Otto beretter om forløbet, og ca. kl. 18:30 serveres der smørrebrød. Forventet start på generalforsamlingen ca.19:30. Kontingent kan betales på generalforsamlingen, og nye medlemmer kan indmeldes. Medlemskab er personligt og koster 100,- for et år.

Vel mødt Bestyrelsen.

KultuNaut?? Får din forening opmærksomhed nok i forbindelse med jeres aktiviteter? Det er selvfølgelig en god ide at få omtale i Højby Nyt af sin forenings aktiviteter, men dels udkommer Højby Nyt ikke altid lige op til ens arrangement, og dels kan det også være relevant at få informationen ud til en større kreds. Hvis I ikke allerede anvender kultunaut.dk til at formidle jeres aktiviteter, vil jeg foreslå, at I overvejer det. Jeg ved, at både de skrevne og de digitale medier bruger

kultunaut.dk som redskab til at undersøge, hvad der foregår både lokalt og på landsplan. Fynske Medier (Fyens Stiftstidende og tilhørende ugeaviser) har bekræftet, at arrangementer oprettet i kultunaut.dk bliver bragt i en eller anden form i en eller flere af medierne. Det betyder, at arrangementer i vores lokalområde som minimum vil fremgå af 'Det sker' i Dalum Hjallese Avis, men det er ikke usandsynligt, at de også vil bragt med mere omtale i Fyens Stiftstidende.

Højby Foredragsforening Af Bodil og Villy Christiansen

Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset: Den årlige generalforsamling. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde se

nest onsdag den 25. februar 2015. Efter generalforsamlingen underholder Poul Skårup med fynske Morten Korch historier. Foreningen er vært ved aftenens kaffebord.

Både Bakkegården og Højby Seniorforening er flittige brugere af Kultunaut.dk, og de er også nogle af de mest omtalte i aviserne.

dk. Her er mange gode søgemuligheder, så man kan finde til aktiviteter, som interesserer en personligt.

Som ekstra bonus vil de nærmest forekommende arrangementer også blive vist på Højby Nyts hjemmeside: hbnyt.dk

Hans Henning Klint

Jeg vil derfor opfordre foreningerne her i lokalområdet til at lægge relevante aktiviteter ind på kultunaut.dk, så de bliver synlige for andre end lokalbefolkningen, og flere vil opleve, at der sker meget her. Som privatperson kan man også have gavn af kultunaut.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Højby Bridgeklub Af Svend Holm-Larsen

Ny deltagerrekord søndag d. 16. februar I vores årlige invitationsturnering SuperBrugsen Cup deltog for første gang 144 deltagere fra hele Fyn i seks rækker, styrkeopdelt efter Bridgeforbundets handicapsystem i den gamle hal på Højby Skole. Indledningsvis bød formanden velkommen og glædede sig på klubbens vegne over, at flere og flere udefra støtter op om breddebridgen og deltager i vores to turneringer hvert år i uge 7 og uge 42. Turneringen har kørt siden 1996 i samarbejde med vores lokale SuperBrugsen, som venligt sponserer vinpræmierne til vinderne. Et sponsorat vi er glad for i bridgeklubben, og som har været med til at støtte vores fritidsinteresse og klubben i Højby. Tak til SuperBrugsen herfor. Igen en vellykket turnering med spændende kortfordelinger og store ændringer resultatmæssigt i nogle af rækkerne fra runde til runde. Turneringsleder Rico Hemberg styrede på fornem vis turneringen og havde en stille og rolig eftermiddag i hallen. Turneringens højeste score på 49 point blev opnået af vinderne i blå række, Hanne Winther og Hans Christian Nielsen fra Ældresagens Bridgeklub i Odense, som dermed udover vinpræmierne også vandt de udsatte købmandskurve, værdi kr. 400 hver. En lidt overraskende, men populær førsteplads. Med resultatet viste parret, at selv om man har et højt handicap i rækken, kan man stadig vinde. Handicapmæssigt ligger de fleste Højbyspillere på nuværende tidspunkt for højt til at være med blandt de bedste i blå og rød række. Det skyl14

Vinderne af turneringen, Hanne Winther og Hans Christian Nielsen des, at vi først for et par år siden kom med i Bridgeforbundets mesterpointordning. Men vi er på vej og vandt tre ud af de seks rækker, nemlig sort række med Ella Myhring Høgedal og Svend HolmLarsen, gul række med Con-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

nie Lauritsen og Ejgil Eriksen og grøn række med Kurt Mortensen og Erik Rasmussen, tillige med flere sekundære placeringer. Efter præmieuddelingen har vi tradition for at trække lod om en delbar købmandskurv,

værdi kr. 400, blandt de ikke præmierede par. Vinderen Hanne Winther trak vores lokale par, Ruth og Knud Petersen fra posen, og de kunne gå hjem med sidegevinsten.


Café Bakkegården Af Per Viggo Christensen

Fotokunst på Bakkegården Fotograferne Jørgen Hansen og Bent K. Danielsen udstiller i perioden 1. marts til 1. juni en række spændende billeder i lokalerne på Bakkegården. Det er første gang i mange år, der

vises fotokunst på Bakkegården, og vi glæder os til at vise de to rutinerede kunstneres værker. De skriver om sig selv og deres billeder:

Bent K. Danielsen & Jørgen Hansen Vi har kendt hinanden og fotograferet sammen ca. 25–30 år. Vi startede i Odense Fotoklub og har siden i forskellige sammenhænge fotograferet, rejst og udstillet sammen. Vi har i mange år haft den fælles passion at dyrke det infrarøde, sort/hvide fotografi. I mange år var det analogt (film), sidenhen blev det en udfordring at fortsætte med at fremstille sort/ hvide udstillingsbilleder med digitale kameraer. For os begge har en af drivkræfterne været at få vores billeder udstillet. Det er lykkedes os, at få vores billeder udstillet i mange forskellige lande, både i Europa og enkelte steder i den øvrige verden. Vi har i den forbindelse begge opnået en international AFIAP titel. Vi har desuden haft en separatudstilling i en kunstnerbar, på

Montmartre i Paris. I Danmark har vi haft adskillige udstillinger i firmakunstforeninger, biblioteker, biografcaféer, sygehuse samt mange andre steder hvor der var interesse for at se vores sort /hvide fotos. Vores motivområder er meget brede og forskellige.Mange bærer præg af at være taget i udlandet. Vi har i mange år været med i en lille foto-rejsegruppe, som siden 1991 har foretaget adskillige rejser med det (hoved)formål at fotografere. Vi har bl.a. været i Polen, Ungarn, Holland, Tyrkiet og Frankrig. Desuden har vi begge i tidens løb beskæftiget os med fotografering i alle dets afskygninger, såsom landskab, natur, modeller, bryllup, konfirmation, fester, portræt, reportage.

De to fotografer kan træffes på Bakkegården tirsdag d. 10. marts hvor der er åbent hus arrangement fra kl. 16 - 18. Der er gratis adgang og alle er velkomne.

Udstillingen kan også ses, når huset er åbent, og ellers efter aftale på tlf. 65 95 99 95. Per Viggo Christiansen Bakkegårdens kunstudvalg

Birketræer - Jørgen Hansen

Løkken - Bent K. Danielsen

Odense Å - Bent K. Danielsen Se billederne i naturlig størrelse på Bakkegården!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Café Bakkegården Af Erik Klint

Café Bakkegården forår 2015 Efterfølgende beskrives de sidste 2 arrangementer, der afvikles i foråret 2015. Vi kan konstatere, at disse arrangementer har stor interesse, da vi desværre og heldigvis må melde alt udsolgt. Vores første arrangement i 2015 var den 30. januar, hvor vi, traditionen tro og med stor succes, serverede tarteletter. Caféen var fyldt til sidste plads og en meget hyggelig stemning, hvor vi også fejrede en enkelt fødselsdag.

nødt til at aflyse på grund af sangerens pludseligt opståede stemmesvigt. Her præsenteres så de sidste 2 arrangementer foråret 2015. Vi vender tilbage med nye spændende arrangementer til efteråret.

! t g l o s Ud Gå til vores hjemmeside foreningen-bakkegaarden.dk, hvor alle arrangementerne er beskrevet.

Nalle and His Crazy Ivans

Fredag d. 13. marts kl. 18.30 Entre: 200. Hovedret: 80 kr. Dessert: 25 kr. Menu: Hovedret: Kalkungryde m. bagte ris og løgchutney Dessert: Hvid chokolademousse m. abrikos

Karin, der var cafévært denne aften, sørgede for, at alt det, vi spiste, ikke satte sig på sidebenene, da hun opfordrede til lidt bevægelse, som lidt dansetrin og knæbøjninger. Alt i alt en vellykket aften. Den 20. februar skulle vi have oplevet ”Jydebassen” med sang og musik. Dette arrangement blev vi desværre

Nalle and His Crazy Ivans

Bakkegårdens Musikskole & Højby Beboerskole

Der undervises alle hverdage i klaver, sang/stemmepleje, guitar, keyboard, ukulele og harmonika. Der synges i Bakkegårdens Kor og spilles jazz i Big Bandet.

Ny inspiration, viden og diskussion i Højby Akademierne.

Kort og godt – en levende aftenskole i Højby for ALLE! Mød os på www.bakkegaardensmusikskole.dk skoleleder Ellen Hansen tlf.: 6088 1682 16

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

BAKKEGÅRDEN Svendborgvej 319 B

www. foreningen-bakkegaarden.dk email: bakkegaardenhojby@gmail.com

CAFÉEN

Telefon 65 95 99 95 Bestyrelsesformand: Karin Rosenbæk Telefon 29 21 68 69

UDLEJNING:

Erik Frandsen Telefon 29 17 98 95 Udlejningskalender kan ses på hjemmesiden

LIVE har Nalle aldrig været bedre. Han elsker at stå på scenen sammen med dem, han elsker allermest, nemlig sit publikum. På setlisten er stadig klassikere som “Midnight hour”, “Goe gamle fru Olsen “ og “Min Amanda “ samt mange, mange flere. Med sig live har Nalle "His Crazy Ivans" - et band, der i den grad får musikken ud over scenekanten. Efter nogle år ”off the record” vendte Nalle tilbage til rampelyset, og siden har han slidt ikke så få millimeter af de danske veje på vej til og fra de utallige koncerter i både ind- og udland, han siden har givet. Vi glæder os til byde dig velkommen og til at se og høre Nalle på Bakkegården.


Café Bakkegården Tom Donovan

Fredag d. 20. marts kl. 18.30 Entre: 175 kr. Hovedret: 80 kr. Dessert: 25 kr. Menu: Hovedret: Marineret skinkeculotte m. champignonsovs, melonsalat Dessert: Æblekage med creme fraiche. Den irske troubadour og entertainer Tom Donovan er formentlig den sanger, der har den største samling af irske ballader på sit repertoire.

Tom Donovan - sang og guitar

mentarer med en energi og intensitet, som sammen med en robust guitarspil river publikum med fra første tone. Tom Donovan optræder som et dynamisk one–band. Han får uden besvær tilhørerne helt op at gynge. Ud over egne sange har Tom Donovan lagt musik til digte af Holger Drachmann, Steen Steensen Blicher og Johannes V. Jensen med nænsom hånd for det danske. Vi glæder os til at byde dig velkommen og til genhør med Tom Donovan

! t g l o s d U Tom Donovan afleverer sine irske ballader, egne sange, anekdoter og aktuelle kom-

Nu er det absolut sidste chance for at benytte sig af nedenstående tilbud!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Højby Folkemusiklaug 40 år Af John Lindequist

Det startede i 1975. En dag i sommeren ringede det på døren på Hollufgårdsvej. Det var Jytte Jensen, idrætsleder på skolen og i gymnastikforeningen, der stod på trappen og sagde: Er der ikke noget med, du spiller trompet? – Og så fortalte hun, at alle i byen, der kunne spille et instrument og som havde lyst, kunne møde op hos Poul og Gertrud (lederne af Højby skole), og prøve at spille sammen. Sagen var den, at ”folkemusikbølgen” rullede hen over landet med koryfæer som Evald Thomsen på violin og Ingeborg Munk, der sang viser i radioen, som hun havde lært derhjemme. – Gertrud var organist i kirken og spillede også klaver. Hun havde været på Skælskør Folkehøjskole på et ugekursus med harmonika, sang og dans. Hun var blevet så begejstret, og det ville hun gerne dele med andre, og derfor kom invitationen. Vi kom en broget skare: På violin var der udover Poul Skårup, Herluf Donslund, Poul Jensen, Hans Erik Johnsen, John Bomann og Aksel ”Skrædder”. Af harmonikaer var der udover Gertrud Skårup, (Weensgård), Else Madsen, Jytte Jensen og Hanne Justi. Poul og Gertruds søn, Olav, kastede sig over bassen, og jeg havde trompeten med. Der var et par mere, jeg ikke husker. Det var ejendommeligt, grænseoverskridende, sjovt, svært og dejligt! – Gertrud havde nodemateriale. Senere begyndte hun og Herluf at komponere. Og lave 2.-stemmer. Og arrangere. På et tidspunkt, da vi var blevet meget bedre til at spille, og Aksel havde givet orkesteret navnet: ”Vakavitte” (hvad kan vi ikke?), syntes vi, 18

at flere kunne have glæde af musik og dans og sang. Og vi tog mod til at tilbyde at spille til underholdning. – Vores første tur gik til Ørbæk Plejehjem. Vi var meget spændte. Da vi havde spillet det første nummer, lød det fra en ældre, kvindelig beboer: ”Det var da et grov' spektakel”. (Hun havde ikke fået indstille sine høreapparater rigtigt). Vi øvede på skift i hinandens hjem. Gertrud begyndte også at inddrage dans på øveaftenerne. Det var jo dansemusik, vi spillede. – Ved afslutning til disse øveaftener kom der brød, ost, pølse, øl og kryddersnaps på bordet. – Og snak, sang og diskussioner. Samværet blomstrede. Højby Folkemusiklaug så dagens lys. Vi dannede en forening med bestyrelse og formål. Fra vores folder lød det bl.a.: Folkemusik. Spil og dans fra 1800-tallet! – hvad har det med vores tid at gøre? Ja, ud over landet er hundredvis af mennesker gået i gang med at spille i lyst og glæde, Glemte samværsformer, der hviler på egne præmisser, tages op i nutidsrammer. Man er simpelthen ved at bryde ud af tilskuerrollen, fordi denne ikke giver tilnærmelsesvis så gode oplevelser, som det ”selv at være med”. Er det bare noget, man kan? Nej, tradition er noget man lærer samtidig med alt det andet i opvæksten. Men der er nogen, der har glemt at lære os noget om spil og dans! – og derfor går vi sammen og prøver at lære af nogle gamle og af hinanden! Odense kommune stillede den gamle friskole på Svendborgvej til rådighed for byens foreninger. Den fik navnet Højby Beboerhus. Vi fik

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

torsdag aften. – Fra kl. 19-21 undervisning i violinspil, harmonikaspil, samspil for forskellige instrumenter og undervisning i dans. Kl. 21 kaffepause, og efter pausen var der hver gang tilbud om fællesaktivitet. Kunne alle deltage? Ja, blot man var fyldt 14 år, så var evner osv. ikke afgørende. Her talte lyst og ihærdighed Der blev dannet 3-4 spillegrupper. Den ene gruppe skulle spille til dansen. Og der kom danse- og spillerepertoire. Alt skulle jo læres og øves. – Vi kastede os også over sanglege, som ikke behøvede musikere. Til gengæld skulle der læres tekster. Det skulle der også, når vi sang ballader i stor kreds. Nu blev Højby Forsamlingshus inddraget, så imellem september og maj afholdtes første fredag i måneden ”Vakavitte-aften” som åbent hus. Det var bal/værtshus, tænkt først og fremmest som et uformelt mødested for Højbys befolkning. Lauget deltog i stævner og kurser rundt i landet. Og vi begyndte at arbejde sammen med andre laug på Fyn: Brændekilde (der blev til Tommerup), ”Fynboerne” i Odense, Årslev, Nr. Lyndelse, Ulbølle-Hundstrup. Gennem flere år udgav vi et lille fællesblad, vi kaldte ”Fynsk Folkemusik”. Senere er også Svendborg Spillemandslaug kommet til. Så opstod ideen med at arrangere et årligt en-dags ”Højby Seminar”. (Højby skole åbnede beredvilligt sine døre). Her kunne man komme og dygtiggøre sig på værksteder, hvor der blev undervist i dans og spil for både begyndere og øvede, samt sang, vi-

ser og fortælling. Arrangørerne inviterede ”de gamle”, der kom og spillede og fortalte. Der var bl.a. Evald Thomsen, Alfred Larsen, ”fløjte”-Niels, Chr. Jeppesen fra Lyø m.fl. Vi var blevet medlemmer af landssammenslutningen ”Folkemusikhusringen”, så der kom efterhånden folk fra alle egne af landet, deriblandt undervisere på værkstederne. Sidst på lørdag eftermiddag samledes man og diskuterede: ”hvad er dansk folkemusik”, og "hvordan fremmer vi kendskabet og interessen af denne overfor andre?" Det krævede nogle gange en god ordstyrer ved disse diskussioner. – Efterfølgende skulle der spises, inden aftenens bal. Dette seminar udviklede sig til at blive det nuværende Højby Stævne, som stadig finder sted den første weekend i september. Da var ”Bakkegården” blevet indviet, så nu kunne deltagerne være på Højby skole, i Beboerhuset, på Bakkegården og i Forsamlingshuset. Og 3-dages-stævnet sluttede med koncert i Højby Kirke. Med til fortællingen hører også, at der på Odense Konservatorium i 1998 blev oprettet en selvstændig linie for folkemusik. Den er sidste år flyttet til Esbjerg. Ærgerligt for os fynboer, men vist godt for folkemusikken. Det er historie gennem 40 år. Nu er vi kommet til jubilæumsåret, og det vil vi gerne markere.


Højby Folkemusiklaug 40 år Invitation til jubilæumsaften lørdag den 21. marts kl. 19 i Allerup Forsamlingshus Aftenens tema hedder ”Brobygning” – linien fra gamle spillefolk og til unge spillefolk. Der vil blive spillet, danset, sunget og fortalt om, hvordan en forening kan sætte sit præg på sin by gennem mange år til glæde og inspiration. – Der er gratis entré og der kan købes vand, øl, kaffe og kage. Vi håber at se mange glade mennesker denne aften. Nogle vil komme for at opleve gensynsglæde, og andre vil måske komme af nysgerrighed? Lad os mødes lørdag den 21. marts!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Spejderne Af Pia Thaarup, ulveleder

Nyt fra Højby spejderne Første halvår af 2015 er kommet godt i gang. Vi har fordoblet medlemstallet ved ulveungerne, siden i sommers. Det er dejligt at være mange - men der er altid plads til flere! Vi har gået rundt i skoven ved hytten med spejderGPS'er. Det var spændende. Selv om alle kender området, blev der gået til den for at få lov at få en GPS i hånden og

se, hvordan den virker. Gruppen har 4 GPS'er, som er super go'e at gå efter og nemme at betjene. Vi har holdt årets første fuldmånemøde. Der var et par nye medlemmer, der fik ulvenavne. Så er man for alvor optaget i gruppen med ulvenavn til uniformen eller til tørklædet! Ulvene bygger på junglebogen. Derfor har alle

indmeldte et ulvenavn. Det er også til den slags møder, vi uddeler aktivitetsmærker og årsstjerner. Den første årsstjerne er altid spændende at få. Vi har hygget med madlavning i bålhytten i det kolde og flotte vintervejr. Der var sne og flyverdragter, grøntsager og snebolde og masser af glæde. Det blev omsat til en gang wok-mad, som børnene selv var med til at skære ud. Noget var mere rustikt end andet, men alt var

gennemstegt, og næsten alle kunne li' det ;-) . Maskerne med tapetklister og aviser var lidt... ja, klamt! til at starte med, men hurtigt blev det ok, da man lige kom i gang med det. Maskerne skulle tørre en uges tid, og så kunne de males. De er blevet flotte og er fulde af farver. Næste gang kan de komme med hjem. Så bliver der også ”ryddet op”, så der er klart til gruppens fastelavnshygge og til generalforsamlingen, som er inden længe.

Vi leger den klassiske kryds og bolle leg med os selv som brikker, og i et gitter af rafter.

Skønt at have bål at lune sig ved i bålhytten, når der er sne udenfor.

Skumfiduser varmet over bål går aldrig af mode – det smager bare super godt en kold vinteraften!

20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Spejderne Af lederne, Højbygruppen

Spejder for en aften?

Spejderne i Højby holder åbent hus, også kaldet ”Spejder for en aften” tirsdag den 14. april med start kl. 18.00 Det er ved hytten, Højby Skovvej 42 (sidevej til Nr. Lyndelse Vej). Det kan være farligt, da mange ikke bliver færdige med spejderiet på en aften, men bliver spejder for livet! Der

er stadig hold i det gamle udsagn: ”Spejder er ikke noget man går til, men noget man er”! Der vil være forskellige udfordringer/lege, der giver et billede af en almindelig mødeaften ved spejderne. Har vi held med bålet, vil der blive serveret et let spejder-måltid, så man kan tage hjem med indhold i såvel mave som hoved.

Skulle du og familien være forhindret på dagen, så er du altid velkommen en anden tirsdag, hvor vi starter kl. 17:00 med ulvene, der er fra 6-7 år og op til 10 år. De lidt ældre starter kl. 18:30. Ulve ledes af Pia, og spejderne af Jens Christian. Der kan

altid ringes til gruppeleder Per Arne på 65 95 96 98, eller kig ind på vores hjemmeside www.hojby-spejderne.dk, hvor der er omtale af kommende begivenheder. Vi håber at se dig, og tag gerne familien med, også mindre søskende.

Efter leg ved hytten er der tændt op på bålpladsen eller i bålhytten, så der også kan laves lidt mad over bål. Ved Åbent Hus kommer der normalt børn i mange aldre sammen med deres forældre.

Blikkenslager-arbejde Vi udfører alle former for tag- og facadebeklædning i kvalitetsmaterialer, som Zink, Kobber og Skifer, med over 20 års erfaring har vi prøvet det meste og har stor erfaring i Karnapper, Kviste, Spir og Tårndækning.

Tømrer- & Snedkerforretning

Tlf. 65 95 85 08 · Bil 40 37 38 00

Nye tagrender. Få tagrender monteret og leveret af en fagmand, det betaler sig. Alt i reparation og nyudførelse.

Thomas K. Dujardin Højbyvej 56, 5260 Odense S. Mobil 42 40 80 27 www.blikker.dk mail@korterman-blikkenslager.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


22

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Skolerne Af Trine Eilstrup og Sarah Berthelsen 4. b Højby Skole

Forfatter Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen holdt foredrag på Højby skole. Vi har hørt fra nogle af dem der var til foredraget. Vi hørte fra Kristine, og hun synes at det var spændende, at han fortalte om bøgerne. Minh synes, at det var sjovt, at han viste alle de bøger han har skrevet, fordi at Minh også havde skrevet nogle bøger på computeren selv. Rie synes at det var spændende fordi at han var god til at fortælle hvordan han fandt på bøgerne, og hun kan bruge dem til at lære andre at skrive

bøger. Hun vil gerne se foredraget igen, hun synes ikke det var lang tid men hun tror at det var lidt lang tid for de mindre børn. Vores lærer Rie har læst nogen af hans bøger ikke helt igennem men nogle af kapitlerne i bøgerne. Iben synes det var sjovt og hun synes ikke det var for lang tid. Hun kunne godt lide at han fortalte om, hvordan han startede og at han viste sine bøger, det ville hun RIGTIG gerne igen. Isabella var også til foredrag og vi hørte fra hende, at det

var lidt kedeligt til sidst fordi at det blev for lang tid. Hun har set den ene af filmene. Kenneth Bøgh Andersen har skrevet en serie der hed Antboy, fordi han kunne godt lide superhelte og så ville han gerne selv skrive en bog om superhelte. Kostumet Antboy har på i filmen kostede 250.000 kr. Han betalte ikke kostumet selv. Han holder foredrag mange steder, Kenneth elsker at holde foredrag for andre mennesker. Kenneth begyndte at skrive i 10. Klasse. Den første bog han skrev hed "Nidhugs slaver". Han sendte mange bøger ind men han fik et "NEJ" hver gang. Men efter seks år gav de ham et brev hvor der stod "Hej Kenneth nu er vi lidt irriteret over at du sender så mange bøger men du skal bare blive ved med at prøve." Det lyttede han til han sendte endnu en bog ind og det var serien 'Slaget i Caïssa'. Han udgiver snart en bog der hedder Den Store Djævlekrig 5.

24

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Kenneth Bøgh Andersen er født i november 1976 og han har været i Australien, Afrika, helvede, fremtiden, USA, overnattet hos døden, haft superkræfter og overværet julemandens død. Kenneth Bøgh Andersen var på højby skole d. 27/1-2015, Han fortalte om sine bøger og hvordan han fandt på de forskellige bøger. Han læste også op af nogle af bøgerne. Der var et spørgsmål der altid blev stillet: "Er det ikke kedeligt at være forfatter?" Og nej, det syntes han ikke, for man kommer evt. til foredrag og interviews. Han bliver nemlig ofte interviewet. Vi spurgte ham om han selv fandt på Antboy og ja det gjorde han. Bøgerne er ikke helt, som filmen er. Der er en 1'er og en 2'er, men han har skrevet 7 bøger og i filmene er bøgerne blandet sammen. Han håber altid at blive ved med at skrive bøger.


Lokalhistorisk arkiv Af Freddy Klausen

Historie handler om at forstå, hvordan mennesker har levet i fortiden, og om hvordan den måde, mennesker har levet på har ændret sig gennem tiden. Historikeren stiller spørgsmål som: Hvad skete der? Hvorfor skete det? Hvor ved vi det fra? Men historie handler også om, hvordan historien skal bruges i dag. Hvilke dele af fortiden skal vi huske? Og hvilke skal vi glemme eller fortrænge? Og hvordan husker vi de dele af historien, vi gerne vil huske på? I Højby Lokalhistoriske Arkiv yder vi vores lille bidrag til historiefortællingen ved at

Hvad er historie? indsamle og bevare materiale fra Højby og omegn. Det er naturligvis vores væsentligste opgave, men vi prøver også at formidle den indsamlede viden. Vi gør det bl.a. ved artikler her i Højby Nyt, men vi er også en del af den ny formidlingsportal på internettet, arkiv.dk, der går luften i skrivende stund den 20. februar. Portalen er et samarbejde mellem mere end 500 lokalarkiver landet over og vil, når den er fuldt udbygget, blive en guldgrube at gå på opdagelse i. Der vil blive adgang til billeder fra hele landet, og det vil være muligt og se indholdet i de enkelte arkiver.

Det skal også nævnes, at vores hjemmeside er under opbygning. Vi har også i mange år brugt vores generalforsamling til at fortælle små historier fra Højby. I år vil vi bruge tid på den nye formidlingsportal, men vi har også fundet en film,

der blev optaget på en flyvetur over Højby omkring 2007. Generalforsamlingen afholdes mandag den 27. april 2015 i Sognehuset, og den er naturligvis for medlemmer, men man kan melde sig ind på dagen. Bestyrelsen for Højby Lokalhistoriske Forening.

XL Byg GRØNFELDT Industrivej 2 – 5792 Årslev

Tlf. 64 75 15 95

Højby Marked 15. august 2015

Af Bjarne Frimann

Tiden til dette års marked nærmere sig, og med tankerne ført tilbage til 2014 er det på tide at der kommer noget nyt på HøjbyMarked. Det første jeg kan komme i tanker om, er at få lavet et nyt logo. Et logo der fortæller hvem og hvor vi er. Derfor udskriver jeg hermed en konkurrence, hvor det bedste belønnes med kr. 500,00. Så fat pennen og vrid fantasien ud! Der skal bruges en rund og et aflangt, der kan bruges som brevhoved. HøjbyMarked forbeholder sig retten til frit at vælge mel

lem de indkomne forslag, samt derefter at have ejendomsretten over det valgte. Indsendelsesfrist er Fredag den 17. april. Forslaget sendes til bjfrimann@webspeed. dk, eller i postkassen på Klaus Berntsensvej 72. Husk tydelig navn og telefonnummer. Der valgte logo vil blive offentliggjort i maj-udgaven af HøjbyNyt. Det er i tiden meget ”in” at lave bagekonkurrencer, så hvorfor ikke også på HøjbyMarked? Er der nogle blandt læserne, der kunne tænke sig at stå for en sådan, så kontakt mig på bjfrimann@webspeed.dk.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Kirken G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE Mart s 2 01 5  1. kl. 14.00  8. kl. 10.00 9. kl. 19.00 12. kl. 19.00  15. kl. 11.00 19. kl. 10.00  22. kl. 11.00 24. kl. 19.00 26. kl. 19.00 26. kl. 19.00  29. kl. 11.00

Døvegudstjeneste m. kaffebord ......................... 2. søndag i fasten ..... Matt 15,21-28 v. CA Udsendelsesgudstj. - Kirkens Nødhjælp .. 3. søndag i fasten ..... Luk 11,14-28 Sangaften i sognehuset med Jane Wind, under overskriften ”PopSalmer” Samtaleaften på Dalum Kloster om ”Kristen spiritualitet eller Åndelig dannelse” v. MAa Gudstjeneste ....................................... Midfaste .................. Joh 6,1-15 Gud i hverdagen - et samtaleforum, v. CA v. CA Politisk gudstjeneste m kirkefrokost ....... 5. søndag i fasten Bibelmeditation i kirken, v. CA Filmklub i Allerup Præstegård, v. MAa Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet v. CA Familiegudstjeneste m. kirkefrokost ....... Palmesøndag

A pri l 20 1 5  2. kl. 19.00 v. CA Gudstjeneste ....................................... Skærtorsdag ............. Matt 26,17-30  3. kl. 11.00 v. CA Gudstjeneste med cellisten Ida Franck.... Langfredag  5. kl. 11.00 v. CA Påskedag med trompetisten Thomaz ..... Påskedag ................. Mark 16,1-8  11. kl. 11.00 v. CA Lørdagsdåb, gennemføres såfremt der er dåbsbørn  12. kl. 9.30 & 11.15 v. CA Konfirmation, Højby Skole 8. A 16. kl. 10.00 Gud i hverdagen - et samtaleforum, v. CA  19. kl. 9.30 & 11.15 v. CA Konfirmation, Højby Skole 8. B 20. kl. 19.00 Samtaleaften på Dalum Kloster om ”Hvor udvikler vores samfund sig hen spirituelt?” 21. kl. 19.00 Bibelmeditation i kirken, v. CA  26. kl. 11.00 v. LCN Gudstjeneste ....................................... 3.s.e.påske ............... Joh 16,16-22 HØJBY KIRKE 30. kl. 19.00 Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet Husk ”Mandagskaffe” hver mandag i Sognehuset kl. 9.45 og Børnekoret øver hver torsdag kl. 14.30 i Sognehuset LCN = Lene Crone Nielsen, CA = Carsten Andreassen, MAa = Malene Aastrup

Kirkekontoret Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: +45 6595 9300 Mail: kirkekontor@hoejbykirke.dk Web: www.hoejbykirke.dk

--- På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer ---

26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Kirken Af Carsten Andreassen

Præstens indlæg til Højby Nyt BørneKonfirmandUge I Højby sogn har vi besluttet, at vi indbyder til BørneKonfirmandUge i sommerferien. Det bliver i uge 27 fra mandag d. 29.6.–fredag d. 3.7. Vi mødes hver dag, forventeligt kl. 8-16. Programmet er ikke helt færdigt, så hør nærmere, når du tilmelder dit barn. Prisen bliver 500,- kr. (100,kr. søskenderabat). Tilbuddet gælder alle børn i Højby, som går ud af 3. klasse i år. Er der plads, tager vi også gerne imod børn, som går ud af 4. klasse. Minikonfirmand-ordningen, som den hedder mange ste-

der, har været meget populær, og nu kommer vi også med et tilbud til Højbys børn. BørneKonfirmandUgens formål er at give børnene en større fortrolighed med Folkekirken. Inden længe sender vi et særskilt tilbud ud til alle, som tilbuddet umiddelbart er relevant for. Så hold øje med din indbakke . Påskeugen Gudstjenesterne i løbet af påskeugen varierer rigtig meget. Først har vi Palmesøndag familiegudstjeneste kl. 11, hvor både børnekor og familie-

gudstjenestehjælpere medvirker. Skærtorsdag har vi en aftengudstjeneste kl. 19, hvor vi fokuserer på nadveren (det var den aften, Jesus omtolkede det jødiske måltid og gjorde det kristent). Gudstjenesten slutter med, at vi tømmer alterbordet for at markere, at Langfredag har smerte og lidelse i centrum. Langfredag får vi igen besøg af Ida Franck, som spiller fantastisk smuk og smertefuld musik, som går rigtig godt i spænd med de billeder og tekster, som læses op i løbet af gudstjenesten Det

er en stor oplevelse at deltage denne formiddag. Påskedag kl. 11 er kirken fyldt med feststemte kirkegængere, som kan nyde trompetmusik og påskeliljer og påskehilsen. Det varmer langt ind i sjælen at være en del af påskehilsenen og feststemningen påskedag, når man et par dage i forvejen har været igennem Langfredags lidelse. Jeg kan kun opfordre til, at man finder tid og ro til begge dage.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Kirken Af Birgit Mulvad Samsing

Musik i kirken – marts og april Palmesøndag d. 29. marts kl. 11.00 Familiegudstjeneste hvor Højby kirkes Børnekor medvirker.

Påsken Langfredag d. 3. april kl. 11.00 medvirker cellisten Ida Franck. Ida skriver: Når celloen klinger i løbet af Langfredags Gudstjenesten i Højby Kirke, vil det ofte være med toner komponeret af J.S. Bach. Den store, gamle, tyske komponist skrev værker til kirken for mange forskellige besætninger. Han skrev også verdslige værker - og blandt disse de 6 suiter for uledsaget solo cello - parallelt til de 6 værker for solo violin. Instrumentet er jo i udgangspunktet oftest ikke et akkord-instrument - så når Bach ønskede at illustrere flere stemmer/polyfoni og harmonier/flerstemmig klang, måtte det ske med antydninger. I denne spinkle harmonisering, fremtræder de andre stemmer alligevel - og dét er en af de musikalske særkender ved solosuiterne. I baroktiden var suiten en meget anvendt form; - gerne 4 dansesatser i rækkefølge. Bach udvidede formen med et forspil/præludium i en mere fri form - og tilføjede mere “moderne danse” parvis - såsom 2 minuetter, 2 bourréer eller 2 gavotter. Således består alle de 6 solo-cello-suiter af hver 6 satser. I Gudstjenesten er de enkelte solo-satser udvalgt for at understøtte stemningen i liturgien. Satserne klinger imellem tekster, salmer - og veksler med orglet. 28

Børnekoret i sne Celloens dybe klang ledsager historien om Jesus sidste vandring og lidelser. Ida Franck

Ida Franck

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Påskedag d. 5. april kl. 11.00 medvirker trompetist Tomasz Dabrowski Omtale af Tomasz Dabrowski: Tomasz Dabrowski er en af den yngre generations vigtigste trompetister med en unik klang og internationalt format. I sin musik blander han elementer af free jazz, avantgarde og østeuropæisk folkemusik. Han spiller både trompet og et særligt "balkan horn", og han har turneret flittigt i Europa, USA og Canada. Som 30-årig har han allerede udsendt tre albums som bandleder foruden en lang række samarbejder, og han har spillet med navne som Pheeroan Aklaff, Aaron Parks, RJ Miller og Cooper Moore. I 2012 udsendte han det meget roste album

"Steps" med den ombejlede amerikanske trommeslager Tyshawn Sorey. Også i Danmark har han været en aktiv medspiller, der har optrådte med bl.a. Lotte Anker, The Copenhagen Art Ensemble, Kasper Tranberg, Kresten Osgood m.fl. Sæt kryds i kalenderen: Torsdag d. 7. maj kl. 17.00 – Forårskoncert med bl.a. Højby Kirkes Børnekor. Organist Birgit Mulvad Samsing

Tomasz Dabrowski


Kirken Af Sólfríð Fjallsbak

Børnehjørne i ny skikkelse

Vi har, i Højby Menighedsråd besluttet at starte børnehjørne op igen. Dets form er dog ændret lidt. Der bliver Børnehjørne i Sognehuset, hver 1. søndag i måneden kl. 11-12. Uafhængigt af Gudstjenesten. Det bliver en hyggelig time for børn i alle aldre, med eller uden forældre, hvor vi skal høre bibel-

historier, synge og lave noget kreativt. Yderligere information er at finde på Højby kirkes hjemmeside http://hoejbykirke.dk/. Vi håber, at der er mange, der har lyst til at benytte sig af denne aktivitet. Med venlig hilsen Sólfríð Fjallsbak

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

HØJBY KIRKE

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL . 11-12

Bystævnet 21A · 5792 Årslev · Tlf. +45 23 35 88 17

B ØRNEHJØRNE

Kom til søndagshygge i sognehuset, og bliv en del af din kirke. Alle børn er velkomne, med eller uden forældre. Sammen skal vi lege, synge, læse bibelhistorier og lave noget kreativ. 1. marts 2015 - Lave småkager 5. april 2015 - Male/lave trækors 3. maj 2015 - Lege med trylledej 7. juni 2015 - Male på strandsten For yderligere information kontakt Solfrid Fjallsbak, 22 90 88 25

HØJBY KIRKE

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Af majbritt Hedemark Hansen

Et firma, der vil fjerne bøvlet … QESH Consult QESH Consult er et lille konsulentfirma hjemmehørende i Højby. QESH Consult består af Karin Skovhus Thomsen og Majbritt Hedemark Hansen, som begge bor i Højby. Lige nu arbejdes der fra hjemmekontorer, men målet er i 2015 at finde en fast placering i Højby med kontor og mulighed for udvidelse.

Vi er specialister i opbygning og optimering af ledelsessystemer, hvor vi fjerner bøvlet og bidrager til øgede kompetencer hos hele organisationen samt et bedre resultat på bundlinjen. Vi har stor erfaring indenfor ISO 9001 og 14001 samt OHSAS 18000, hvilket dækker områderne kvalitet, miljø samt arbejdsmiljø.

Derudover har vi udviklet et koncept til APV-samtaler, der baserer sig på 1:1 samtaler. Derved sætter vi fokus på den enkelte, og hvad der rører sig hos denne. Under disse samtaler samler der sig et billede af hvem virksomheden er og hvad for en kultur, der haves. Dette resultat vender vi tilbage med til ledelsen. Udover den ”almindelige APV” giver vi også et

måltal på, om de værdier og den kultur, ledelsen har, nu også er den, som medarbejderne har. Dette fortæller en del om hvad det er for en virksomhed og det er tit her vi giver dem en ”AHA-oplevelse”. Skal vi fjerne bøvlet? – Kontakt os da på Tlf. 25 66 57 47 / 25 66 71 47 for et uforpligtende møde – første møde er altid gratis.

Fodpleje Karin Toft Eksamineret fodplejer Telefon

40 88 55 14 Jeg behandler også i private hjem

30

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 7/3 2015 til 11/4 2015 Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra 10–12 er der ”Åbent hus, Mandagscafe” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær, kortspil og bobspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Mandag den 9. marts kl. 13.00-16.00 Bogcafe. Mandag den 16. marts kl. 13.00–16.00 Tøjdemonstration . Det er igen "Bellisima", som kommer og viser os de spændende nyheder inden for beklædning. Mød op og lad os se, hvad hun har at byde på. Mandag den 23. marts kl. 13.00-16. 00 Foredrag. Vibeke Sørensen, leder af Fjordmark i Kollund ved Flensborg Fjord, vil denne eftermiddag fortælle om det vigtige og store arbejde, der gøres på Julemærkehjemmene. Mange børn har fået nyt mod på livet, fordi de fandt det afgørende selvværd på et 10 ugers ophold. Pris incl. kaffe og kage kr. 40,00. Tilmelding senest 16. marts i Mandagscafeen.

Onsdag kl. 09.30–12.00: Badminton Højby Hal 2 Onsdag kl. 10.30–12.00: Bordtennis Højby Hal 2, Multihal. Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 150,00 Kroket – Petanque og Vikingespil Fra d.1. maj til d. 1. sept. på Grusbanen. Hver fredag fra kl. 9.00 til kl. 12.00 er der mulighed for at spille Kroket – Petanque og Vikingespil (Kongespil). Gåture Tirsdage kl. 09.30 til kl. 11.00. Mødested: Højbycentret ved Fakta. Bowling Vi spiller stadig bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense torsdag mellem kl. 12.00 og 13.00. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Svømning Vi svømmer hver fredag kl. 8.00. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22,

5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Datoer for madholdene Hold 2. 10/3 Hold 3. 17/3 Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 65 95 97 45 EDB Forår 2015 PC hjælp Mandag formiddage fra kl. 10-12 vil Internettet være tændt i mødelokalet Højbylund Fælleshus, Nørrelunden 70, så medlemmerne kan komme og få hjælp til løsning af deres EDB problemer. Udlån af bærbare PC-ere Foreningen har fået rådighed over nogle ældre bærbare PC-ere fra Odense Kommune. Disse kan vederlagsfrit lånes af vore medlemmer for en periode. Jens Peter Jensen og Ove Frank

der ikke fastlagt ture. Vi mødes som sædvanlig, og de fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen. Mød op, vi har det det afslappet og hyggeligt.! Svend Aage Clausen tlf. 2466 0610 Lars Thaarup tlf. 2912 8601 Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads torsdag kl. 13.00. Vi holder pause undervejs, så det er en god idé at tage kaffe og brød med. Husk vand. Torsdag den 12. marts Åstien-Hjallese-Skovsøen, 25 km. Torsdag den 26. marts Lindved Å sti, 25 km. Torsdag den 9. april Odense Havn, 25 km. Keld Andersen tlf. 65958810 Knud Petersen tlf. 65958255

Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13.00. Vi kører i et roligt tempo og forventer turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 8. april: Fraugde. Januar, februar og marts er

Mandag den30. marts kl. 12.30–16.00 Banko. Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højby Hallen og Multihal 2 Onsdag kl. 09.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 09.30 –10.30: Indendørs petanque Højby Hal 2, Multihal.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten Sporten Sporten Af Jakob Kristensen

Højby S&G - 150 års jubilæum 1866 - 2016 Højby Skytte & Gymnastikforening kan i marts 2016 fejre 150 års jubilæum. Jubilæumsudvalget i Højby S&G har planlagt følgende aktiviteter: Torsdag den 17. marts 2016: Officiel reception

Af Bettina Lodberg-Jakobsen.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, og kom og fejr Højby S&G's 150 års jubilæum!. Såfremt du skulle sidde inde med en god idé til jubilæet, så kontakt undertegnede.

Med venlig hilsen Jakob Kristensen formand Højby S&G formand-fu@hojby-sg-fyn.dk

Gymnastikafdelingen.

Selvom vi stadig mærker vinterens kulde udenfor, bliver der svedt og knoklet på alle gymnastikafdelingens hold, indenfor i hallerne. Der arbejdes ivrigt og målrettet på forberedelserne til forårets opvisninger. Kom til stor DGI gymnastik opvisning i Højby Hallerne!! D. 14. og 15. marts 2015 fra kl. 9-17. Der vil være deltagelse fra flere af landets gymnastikog idrætsefterskoler. I år

Af Jesper Steffensen

Gymnastikafdelingens nye juniorhold tager i sommeren 2015 på gymnastiktur til Pula i Kroatien. I uge 28 er 23 juniorgymnaster fra 12 til 15 år med 6 ledere på en fantastisk tur til Kroatien. Holdet skal lave 4-5 opvisninger og et par workshops i og omkring byen Pula.

32

Fredag d. 18. marts 2016: Diskotek for unge under 18 år (Multihallen). Lørdag den 19. marts 2016: Diskotek for unge over 18 år (Multihallen) Festmiddag med spisning og live musik (Hal 1)

kommer der efterskolehold fra Stevns, Vojens, Nordfyn, Elbæk og Vejstrup. Du kan også opleve børneog unge hold fra Højby og nærliggende foreninger. Entré over 18 år: 50 kr. Overskuddet fra opvisningen går til Højby S & G gymnastik. Programmet findes på DGI hjemmeside: www.dgi.dk under gymnastik, stævner og opvisninger. Du skal ligeledes sætte kryds i kalenderen d. 18. april 2015.

Her afholder gymnastikafdelingen vores egen lokalopvisning. Alle vores hold skal på gulvet og vise hvad de har lært og arbejdet med i løbet af sæsonen. Det er en dag, som gymnasterne glæder sig meget til, og vi håber, at rigtig mange har lyst til at møde op i hallen den dag og se alle de flotte opvisninger. Gymnastikskole. I år afholder vi gymnastikskole i uge 31. Det endelige program for ugen er stadig under udarbejdelse, så der

kommer mere information senere på vores hjemmeside og på Facebook. Husk, at du altid kan følge med i, hvilke aktiviteter der foregår i gymnastikafdelingen, ved at gå ind på vores hjemmeside: http://www. hojby-sg.dk/ Vel mødt i hallerne og til vores spændende forårsopvisninger. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen.

Gymnastiktur til Kroatien Ud over gymnastikken skal holdet også opleve det lokale miljø - og mon ikke stranden også vil blive besøgt. For mange af gymnasterne vil det være første gang, de er på en længere tur til udlandet, hvor fokus er rettet på gymnastik og socialt samvær på tværs af holdet. Holdet vil igennem hele for-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

året lave forskellige tiltag for at gøre turen billigere for hver enkelt deltager, såsom tombola og saltokonkurrence ved lokalopvisningen. Holdet vil også forsøge at skaffe noget arbejde, som holdet kan udføre, ligesom der arbejdes på at skaffe holdet nogle sponsorer. Så skulle der være nogen, der

vil støtte holdet, vil vi være meget taknemmelige. Kontakt gymnastikafdelingens sponsorudvalg. Holdet vil inden rejsen lave opvisninger forskellige steder. Se mere i de næste numre af Højby NYT. Ligeledes vil der efter turen komme en rejsebeskrivelse fra turen.


Sporten Sporten Sporten Af Steen Syrak

Højby Budo Klub var i Bjert ved Kolding den 16.-17. og 18. januar. Ungdomslejr ’På bare tæer’ Her var vi 22 afsted. Vi blev fordelt på 2 klasselokaler, hvor vi boede og sov. Vi mødtes ved hallen og kørte derover i biler, som forældre lagde til. Da vi ankom, fandt vi hurtigt vores klasser og fik vores sovegrej lagt til. Så var der omklædning og klar til floor fodbold. Det gik vældig godt, men desværre ingen præmier. Så var det hygge og sengetid. Lørdag startede med en løbetur, hvor fortov og veje var isglatte på grund af frost, så det var om at passe på. Mange gik rundt på grund af isen. Så stod den på morgenmad, rundstykker, rugbrød, franskbrød og alt, hvad der hører der til.

Lørdagens træning var kl. 9.30 til 16.30 1. Judo med Lars. Dejligt at se, hvor stor en energi der blev lagt i det. Emnet var Osoto-gari. 2. Næste træning var fighting med Sabrina. Inspirerende og fangende træning. 3. Tredje pas var Jiu-Jitsu træning med Jørn Engvang. Det var Ninja træning. Her var de igennem en masse ninja øvelser, som de syntes var sjove. 4. Dagens sidste træning var endnu en omgang spændende judo med Lars. Ja, herefter var det så dagens højdepunktet på lejren for mange, nemlig vandland i Kolding. Der blev brændt en masse krudt af, både på vandrutsjebanen og i de store bassiner. Så var det tid til at komme tilbage til skolen,

Niels, Kian og Søren hvor vi skulle spise. Rigtig dejlig mad havde de lavet, og der blev også spist meget fra visse sider :-)! Klokken blev mange, og der var stadig en masse energi i de unge mennesker. Da de endelig faldt i søvn, var det velfortjent. Søndags træning var fra kl. 9:15 til 12:00 og indeholdt 2 gange træningspas: Første træningspas var JiuJitsu med Jacob, og sidste var

en omgang tuschfight med Frank. En vældig god oplevelse, som jeg ikke tror, de glemmer foreløbig. Så var det tid for at finde Højby igen. Tak til forældre fordi vi måtte låne jeres børn til denne dejlige week-end. Hilsen de ansvarlige.

Nyt fra Højby Budo Klub

Samia og Ninna

Efter en vel overstået generalforsamling torsdag den 5. februar takker klubbens bestyrelse de fremmødte, som gjorde mødet til et godt og indholdsrigt møde med gode dialoger. Klubbens bestyrelse består herefter af følgende: Formand: Annette Brandsholm

Næstformand: Martin Fabrin Kasserer: Steen Syrak Hansen Menigt medlem: Kasper Brandsholm Menigt medlem: Peter Holm Nielsen. Takker for god ro og orden! Sportslig hilsen fra HBK

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten Sporten Sporten Af Lone Holm Müller

Fodboldafdelingen

ER DU VORES NYE HOLDKAMMERAT? Vi er en flok friske piger fra årgang 2002 og 2003, som søger nye holdkammerater. Om du har spillet før eller er professionel er ligegyldigt. Vi spiller U13 pige Brækken i Højby S&G, og vi træner mandag 16:3018:00 og onsdag 17:0018:30. Kan du kun træne den ene af dagene, er det helt i orden.

Kom op og vær med et par gange, inden du melder dig ind. Har du eller dine forældre spørgsmål, er I velkomne til at kontakte vores træner Line Jørgensen, tlf. 30 63 67 75. Vi håber, at du har lyst til at møde os !

Deadline for indlæg til Højby Nyt? En del af dem, som skriver indlæg til Højby Nyt, modtager en uge før deadline en påmindelse på mail. – Er du også interesseret i at få en sådan, kan du sende en mail til hhk@klintnet.dk Du kan også se deadline i bladet på side 2 eller på vores hjemmeside ved at kalde www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Støt vore annoncører ... ... de støtter os – og dermed vort lokalområde!

34

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten Sporten Sporten

Fodboldafdelingen

Fodbold i Højby S & G

I fodboldafdelingen står forårssæsonen for døren, og vi vil gerne byde nye som gamle spillere velkommen på græs. Vi glæder os til at få liv på grønsværen igen. Alle hold starter op i uge 14 (første uge i april). Vi har følgende tilbud til vores børne- og ungdomsårgange (man spiller med den årgang, man går i klasse med): Holdnavn/ Årgang U5-U6 2010/2009 U7 2008 U8 2007 U9 2006 U10 2005 U11 2004 U12 2003 U13 2002 U13 Piger 2002 U14 Piger 2001 U15 2000 U19 Herre senior serie 2 Øvrige Senior

Træning Dag 1 Tirsdag 16.00-17.00 Tirsdag 16.45-18.00 Tirsdag 17.00-18.30 Tirsdag 17.00-18.00 Mandag 17.00-18.00 Tirsdag 16.45-18.15 Tirsdag 17.00-18.30 Mandag 17.00-18.30 Mandag 16.30-18.00 Tirsdag 16.30-18.00 Mandag 17.00-18.30 Tirsdag 18.30-20.00 Tirsdag 18.30-20.00 Tirsdag 18.30-20.00

Træning Dag 2 Torsdag 16.45-18.00 Fredag 16.00-17.30 Torsdag 17.00-18.00 Torsdag 17.00-18.00 Torsdag 16.45-18.15 Torsdag 17.00-18.30 Onsdag 17.00-18.30 Onsdag 17.00-18.30 Torsdag 16.30-18.00 Onsdag 17.00-18.30 Torsdag 18.30-20.00 Torsdag 18.30-20.00 Torsdag 18.30-20.00

Kontaktperson Roger Christensen Peter Rasmussen Thomas Bøgholm Morten Bo Kristensen Søren Bechtold Brian Bolander Hansen Mikkel Pehrson Christian Hvidsten Line Jørgensen Jørk Müller Michael Esbensen Søren Mainz Leif Rasmussen Michael Gervig

Kontaktoplysninger Tlf. 23 33 86 95 Rogerchristensen@gmail.com Tlf. 60 95 45 07 Hsgfodbold08@hotmail.com Tlf. 40 61 40 63 Tb@focus-advokater.dk Tlf. 42 40 33 23 Mortenbok@gmail.com Tlf. 23 36 52 59 Sbechtold@hjallesenet.dk Tlf. 28 57 70 46 Brian@techmaster.dk Tlf. 42 66 02 23 Mikkel_pehrson@live.dk Tlf. 21 76 57 97 Christian.hvidsten@gmail.com Tlf. 30 63 67 75 Ljschultz@hotmail.com Tlf. 29 41 39 09 jlm@newmail.dk Tlf. 29 99 71 20 Esbe99@gmail.com Tlf. 23 71 10 02 Sjmainz@hotmail.com Tlf. 23 64 95 36 mmmbl@webspeed.dk Tlf. 60 12 63 21 Gervigmichael@hotmail.com

Pris pr. halvsæson 325 kr. 325 kr. 375 kr. 375 kr. 425 kr. 475 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 575 kr. 575 kr. 875 kr. 875 kr.

Læs mere om de enkelte hold og se hvem der er træner på fodboldafdelingens hjemmeside: www.hojbyfodbold.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Sporten Sporten Sporten

Fodboldafdelingen Af Michael Gervig

Forældre – en vigtig ressource i klubben Højby S & G er en breddeklub, der er afhængig af lokale kræfter og forældrenes engagement og hjælp både hvad angår træning, praktisk hjælp og sociale arrangementer. Derfor er det yderst vigtigt, at I byder jer til med hjælp både på det enkelte hold men også i klubben generelt. Jo flere vi er til at løfte opgaverne, jo nemmere og bedre bliver de løst. Hvis I ikke har tid at dele ud af, så kan I støtte klubben ved at give et sponsorat f.eks. spillertøj eller bolde. Der er altid brug for ekstra ressourcer i en lille klub og selv det mindste bidrag er velkomment.

36

Nye trænere, holdledere og dommere Vi har altid brug for engagerede trænere, holdledere og dommere. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du skulle ha’ lyst og overskud til at byde ind på en af disse opgaver. Klubben tilbyder naturligvis den nødvendige uddannelse og opbakning i forbindelse med varetagelse af disse opgaver. Skulle du have lyst til at høre mere eller vil tilbyde din hjælp, så kontakt gerne bestyrelsen. Kontaktoplysningerne findes på klubbens hjemmeside. Med ønsket om en god sæson Michael Gervig Formand

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten Sporten Sporten Af Peter Kolle

Generalforsamling Højby S&G Håndbold fredag d. 13. marts kl 19.00 i Højby Hallens Cafeteria Dagsorden ifølge vedtægternes §§ 12 og 13.

den i hænde seneste d. 6. marts 2015.

1. Valg af dirigent

5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er: Formand: Peter Kolle (modtager genvalg) Sekretær: Lillian Pedersen (modtager ikke genvalg) Dame rep: Karen Bøgebjerg (modtager genvalg)

2. Beretninger 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag. Skal være forman-

B&U rep.: Rene Jensen (modtager ikke genvalg) B&U rep.: Peter Dall (modtager genvalg) B&U rep.: Jan Larsen (modtager ikke genvalg) Suppleant: Camilla Faurskov Suppleant: Julie Klug 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:

Revisor: Johs Videsen Suppleant: Gitte Leerberg 7. Eventuelt Efter generalforsamlingen er Håndboldafdelingen vært ved et let traktement. Vel mødt ! Bestyrelsen

Af Dorte Rosendal

Årets sidste hjemmekampe Masser af seværdig håndbold og andre spændende aktiviteter! Lørdag d. 21. marts spilles denne sæsons sidste hjemmekampe i Højby Hallerne, og der bliver fuld aktivitet fra første fløjt. Næsten alle hold skal i kamp, og der er garanti for seværdig håndbold og spændende opgør. Dagens kampprogram findes på hjemmesiden. Dagen byder dog også på andre aktiviteter som ameri-

kansk lotteri og den traditionelle trækning af flotte præmier på Højby Håndbolds støtteaktier. For andet år i træk skal vi have kåret årets spiller på hvert hold samt årets træner i klubben. Vi ser frem til at hylde dem, der har gjort sig særligt bemærket i årets løb men også alle vores fantastiske håndboldspillere og træ-

nere. Kåringen vil finde sted ca. 13.30. Vi håber, at rigtig mange vil møde op i hallen, bakke op om vores hold og bidrage til den gode stemning vi altid oplever på vores fantastiske hjemmebane. Som noget nyt slutter vi dagen af med ET BRAG AF EN KLUBFEST, hvor Højby

Håndbolds bestyrelse sørger for det hele. Du skal blot melde dig til og møde op med godt humør. For mere information se opslag i hallen eller på facebook. På gensyn lørdag d. 21. marts Højby Håndbold Dorte Rosendal Næstformand

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten Sporten Sporten Af Dorte Rosendal

Hjælp håndboldbørn i Bosnien med tøj og sko ! Højby Håndbold er kommet i kontakt med en fantastisk ildsjæl fra Bosnien. Dino, som er bosnier, bor nu på Fyn og bruger med stort engagement en del af sin fritid som håndbolddommer. Under håndboldstævne i Højby hallerne i januar, hvor han deltog som dommer, fortalte han om sin hjemby i Bosnien, der var blevet ramt af massive oversvømmelser, om den lokale håndboldklub, som havde mistet alt i vandmas-

serne og om håndboldglade børn, der ikke længere kan spille håndbold. Muligheden for at genanskaffe sportstøj, sko og bolde for børnene og for klubben er helt uoverskuelig.

komme gang i håndboldspillet i den lille klub.Vi vil tømme klubbens skabe for gamle spillerdragter, som bare ligger og samler støv, men vi vil også gerne have bidrag for alle jer andre.

Historien rørte os meget, og vi har derfor i i bestyrelsen besluttet at lave en indsamling af tøj og sko og evt. bolde, som ingen længere bruger, og sende det afsted til Bosnien, så der igen kan

Der vil blive sat kasser/ sække op i hallen til indsamling af sportstøj og sko. Alle bidrag er velkomne, så det er bare med at få ryddet op i skabe og skuffer og få sorteret ud.

Tak for jeres bidrag! Højby Håndbold Dorte Rosendal Næstformand

Af Peter Kolle

Påsketur til Færøerne for håndboldens U14 og U16 drenge

Så er det ganske vist. Højby håndbolds U14 og U16 drenge skal til Færøerne og spille håndbold i påskeferien. Rejsen starter for alvor i Hirtshals, hvorfra der venter drengene en sejltur på 32 timer. Rygtet siger, at turen kan

38

være ganske hård, så forhåbentlig viser havet sig fra sin pæne side, når færgen stævner ud d. 28. marts med kurs mod nordlige breddegrader. Turen inkluderer indkvartering på en skole samt fuld forplejning på stedet, så der

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

skulle blive rig mulighed for at hellige sig de sportslige udfordringer og nyde lidt sightseeing på øerne. Forhåbentlig vender både spillere, trænere og medrejsende forældre hjem d. 4. april med rygsækken fuld af gode min-

der og spændende oplevelser - såvel sportsligt som socialt og kulturelt. Beretninger fra turen vil være at finde i maj måneds udgave af Højby Nyt. God tur til drengene!


Sporten Sporten Sporten Af Peter Kolle

Højby Håndbolds aktivitetkalender Torsdag den 12. marts: Hjemmekampe i Højby Hallerne. Fredag den 13. marts: Generalforsamling kl. 19 med efterfølgende let traktement. Lørdag den 21. marts: U10 Børne stævne i Højby Hallerne. Lørdag den 21. marts: Sæsonens sidste Hjemmekampe . Kåring af årets spiller & træner - Støtteaktier og Klubfest.

Søndag den 24. maj VI ROCKER koncert i Tusindårsskoven "Vi skal levere arbejdskraft”. Weekenden 20-21 juni: Årets KLUB TUR til vores venskabsklub Neumünster i Tyskland. Uge 32 (3-7 august) Håndboldskole for U10 - U12 og U14 piger og drenge

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten Sporten Sporten Af Michael Jensen

Forårsklargøring af Højby S&G’s tennisbaner Forårsklargøring af banerne Kalenderen siger marts – den første forårsmåned. Det kan virke tidligt, men vi skal faktisk allerede nu til at tænke på forårsklargøringen af banerne. De sidste par år har vi haft rigtig gode baner, og det skulle vi gerne blive ved med at have. Årsagen til, at vi har hårde og fine baner, ligger primært i det arbejde, der bliver gjort inden sæsonen, men også den løbende vedligeholdelse (bl.a. fejning og vanding af banerne inden du spiller) har stor betydning. Vi har som sædvanlig brug for nogle hjælpende hænder Skærtorsdag den 2. april. Hvis vi er nok, plejer vi at kunne få lagt nyt grus på en enkelt dag. Derefter skal der så tromles og vandes, så vi

40

kan få nogle rigtig gode baner hele sæsonen. Har du mulighed for at bidrage med et par timer, så send en mail til Michael Jensen på michaels@jensen.mail. dk. Klubaften Tirsdag den 21. april kl. 19.00 afholder tennisafdelingen klubaften på tennisbanerne, hvor der er mulighed for indmeldelse og tilmelding til DGI’s tomandsturnering. Har du ikke mulighed for at møde op, kan du blive indmeldt hos Michael Jensen, Hestehøjvej 4, telefon 23 43 33 31. Doubleaften Der vil også i den kommende sæson være doubleaften hver

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

anden torsdag kl. 19-21. Alle er velkomne. Man møder bare op, så sammensætter vi doublekonstellationer på dagen. DGI’s holdturnering (for 2-mandshold og 4-mandshold) Mange medlemmer har efterhånden benyttet sig af tilbuddet om at deltage i DGI’s tomandsturnering på Fyn, og det er der kommet mange gode tenniskampe og timer ud af. Højby har i flere år været godt repræsenteret. Kort fortalt fungerer det således, at du finder en eller tre makkere, og I tilmelder jer i en række. Derefter laver DGI en turneringsplan, hvor I får tildelt bestemte uger til at spille mod de andre hold i jeres række/pulje. Der er

typisk 2-3 kampe i foråret og 2-3 kampe i efteråret – selvfølgelig alt efter, hvor mange der er tilmeldt i den pågældende række. En kamp for 2-mandshold består af 2 singler og 1 double. En kamp for 4-mandshold består af 4 herresingler og 2 herredoubler eller 1 herredouble og 1 damedouble og 2 mixdoubler. Tennisafdelingen betaler tilmeldingsgebyret. Tilmeldingsfristen er den 21. april. Kontakt Poul Rasmussen, telefon 21 25 30 42, hvis du ikke er tilmeldt endnu. Tennishilsner Michael Jensen


Sporten Sporten Sporten Af Michael Krohn Larsen

Nyt fra skytterne Fastelavn Torsdag d. 19. feb 2015 havde 40 medlemmer en hyggelig og anderledes skydeaften. Der skulle man nemlig skyde en fastelavnstønde ned, der hang i et 8 mm nylonreb. Der var en tønde til børn og en til voksne, og alle var meget spændte. Kunne de ramme rebet, og hvem ville blive kattekonge? På børnetønde blev Tobias konge, og hos de voksne blev det Birgit for andet år i træk. Efter kroning og klapsalver fra de fremmødte var klubben vært med sodavand og fastelavnsboller, som Annette havde bagt

Skallebølle stævne Højby skytteforening deltog i det store Skallebøllestævne med flere deltagere. Bedst placeret blev Freja Pedersen med hele 2 guldmedaljer, og Nicolaj Villadsen fik en flot bronzeplads. Stort tillykke skal der lyde fra hele klubben. Afslutning på 15 m Torsdag d. 16. april 2015 er der afslutning på vinterens indendøres skydning på vores 15 m bane. Der vil være lokalmesterskab samt uddeling af div. pokaler fra sæsonens skydninger.

Tobias og Birgit

Freja og Nicolaj Jubilæum 2016 bliver en stor milepæl i Højby Skytteforenings historie. Der bliver klubben nemlig 150 år. Helt præcis så er det d. 17. marts 2016, og i den forbindelse har bestyrelsen ønsket af fuldføre den renovering samt opdatering af banen, man påbegyndte i 2009. Den sidste etape omhandler elektronisk markering på alle baner samt en grundig miljøforbedring af gulve og vægge. Et forsigtigt budget for dette byggeri ligger på 530.000,- kr .Et tilsyneladende stort beløb, men ikke desto mindre har bestyrelsen ved mange og stærke ansøgninger fået

samlet 340.000 kr sammen, og klubben har over længere tid sparet 100.000,- kr sammen . Højdespringeren i donering må siges at være Odense Kommune, som fra første møde har troet på vores projekt og således støtter med 270.000,- kr. Et beløb, der ikke tidligere er set i Højby S&G regi. Men træerne vokser ikke ind i himlen, og den kvikke læser har måske allerede regnet ud at vi mangler små 100.000 kr for at være i mål. Et beløb, bestyrelsen vil gøre alt for at opnå. Vi vil spidse ører og blyanten yderligere for finde de sidste sponsorer og fonde.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


42

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Aktivitetskalender Fredag d. 6. marts. Café Bakkegården. Ølsmagning. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 8. marts. Højby Kirke. Udsendelsesgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 10. Folkekirkens Nødhjælp. Sogneindsamling. Mandag d. 9. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16.

Højby Hallerne.

Højby Hallerne.

Fredag d. 13. marts. Højby S&G, Håndbold. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Højby Folkemusiklaug. 40 års jubilæum. Allerup Forsamlingshus, kl. 19.

Café Bakkegården. Nalle and His Crazy Ivans. Bakkegården, kl. 18.30.

Søndag d. 22. marts. Højby Kirke Politisk Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Lørdag d. 14. marts. DGI. Forårsopvisning. Højby Hallerne.

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Søndag d. 15. marts. Højby Kirke Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Højby Bibliotek. Generalforsamling. Højby Bibliotek, kl. 18.15.

DGI. Forårsopvisning. Højby Hallerne.

Tirsdag d. 10. marts. Højbylund Ældreklub. Bankospil, kl. 13-16.

Mandag d. 16. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Tøjdemonstration, kl. 13-16.

Café Bakkegården. Fernisering Bakkegården, kl. 16-18. Onsdag d. 11. marts. Højby Sundhedscenter. Foredrag. Højby Sundhedscenter. Torsdag d. 12. marts. Foredragsforeningen. Generalforsamling. Sognehuset, kl. 19. Højby S&G, Bordtennis. Generalforsamling. Kælderen, Højby Skole, kl. 19. Højby Kirke. Samtaleaften. Dalum Kloster, kl. 19. SuperBrugsen. En aften med smag. Højbyvej 48, kl. 20-22. Højby S&G, Håndbold. Hjemmekampe.

Tirsdag d. 17. marts. Højbylund Ældreklub. Generalforsamling, kl. 13-16. SuperBrugsen. Generalforsamling. Højbyvej 48, kl. 19.30. Onsdag d. 18. marts. Højby Vandværk. Generalforsamling. Højby Forsamlingshus, kl. 19.30. Torsdag d. 19. marts. Højby Kirke. Samtaleforum. Højby Kirke, kl. 10. Fredag d. 20. marts. Café Bakkegården. Tom Donovan. Bakkegården, kl. 18.30. Lørdag d. 21. marts. Højby S&G, Håndbold. Sidste hjemmedag. U10 Børne stævne.

Mandag d. 23. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Højby Forsamlingshus. Rundvisning, Kl. 18.00 Generalforsamling, kl. 19.30. Tirsdag d. 24. marts. Højby Kirke Bibelmeditation. Højby Kirke, kl. 19. Højbylund Ældreklub. Bankospil, kl. 13-16. Onsdag d. 25. marts. Højby S&G, Hovedafd. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Torsdag d. 26. marts. Højby Kirke. Filmaften. Allerup Præstegård, kl. 19. Højby Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Sognehuset, kl. 19. Søndag d. 29. marts. Højby Kirke Familiegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 30. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 13-16. Torsdag d. 2. april. Højby Kirke

Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 19. Fredag d. 3. april. Højby Kirke Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Søndag d. 5. april. Højby Kirke Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Lørdag d. 11. april. Højby Kirke Lørdagsdåb. Højby Kirke, kl. 11. Søndag d. 12. april. Højby Kirke Konfirmation. Højby Kirke, kl. 9.20 & 11.15. Kræftens Bekæmpelse. Landsindsamling Mandag d. 13. april. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 14. april. KFUM spejderne. Åbent hus. Højby Skovvej 42, kl. 18. Torsdag d. 16. april. Højby Kirke. Samtaleforum. Højby Kirke, kl. 10. Højby S&G, Skydning. Afslutning på 15m bane. Skydekælderen. Lørdag d. 18. april. Højby S&G, Gymnastik. Forårsopvisning. Højby Hallerne. Højby Sundhedscenter. Minimesse. Højby Sundhedscenter. Kl. 10-17. Søndag d. 19. april. Højby Kirke Konfirmation.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


44

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk