Højby Nyt 2018-1

Page 1

ÅRGANG 27 NR. 1 JANUAR 2018

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Blandt andet i dette blad: Allerup Gamle Have Gadekærets Venner Biblioteket S. 3 Forsamlingshuset S. 4 Multibanen S. 6 Sundhedscentret S. 8 Børnehuset Syvhøje S. 9 Spejderne S. 10 Ya Sally S. 12 Foredragsforeningen S. 13 Friskolens støtteforening S. 14 Ridecenter Højby Bridgeklub S. 15 Musikskolen S. 16 Bakkegården S. 20 Sponsorudvalget S. 22 Billardklub S. 23 Seniorforeningen S. 24 Stalden S. 25. Kirken S. 28 Generalforsamlinger Højby S&G S. 29 Fodbold S. 30 Badminton Tennis S. 31 Gymnastik S. 32 Skydning S. 34 Håndbold Aktivitetskalender S. 2

ldbørn o b d n å h e Aktiv

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Aktuelt Allerup Gamle Have Sæsonen 2017 var på grund af det forholdsvis dårlige sommervejr og dermed svigtende entréindtægter, ikke af de bedste, økonomisk set. Af større tiltag blev der sidste år etableret nyt folie i bassinet, hvilket har givet en betydelig flottere og bedre badefacilitet, men der er stadigvæk mange ønsker og planer om forbedringer i haven i det hele taget, så vi fortsætter med at søge diverse fonde m.m. om støtte, da selvfinansieringen er yderst begrænset. Ligeledes er der kommet nyt grus/perlesten på alléen

m.m., og P-pladsen bliver belagt i løbet af de næste måneder. Støt haven ved at blive medlem. Det koster kr. 105,- om året, og beløbet kan indbetales på konto 08280003882071. Husk at oplyse navn, adr. og mail.adr. på indbetalingen, så medlemsskabet kan blive registreret. Generalforsamling afholdes mandag den 12.3. 2018 kl. 19 i Brobæklunden 35, Højby. På bestyrelsens vegne Johs. Videsen

Gadekærets Venner

Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes generalforsamling i foreningen Gadekærets Venner tirsdag den 20. marts kl. 19.30 i Sognehuset. Hvis du endnu ikke er medlem, kan du sagten nå at melde dig ind via vores hjemmeside eller på generalforsamlingen. Kontingentet er 50 kr. for 2018. Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse og godken-

delse af regnskab. 5. Indkomne forslag – (skal være formanden i hænde skriftlig senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse). 6. Kontingent for næstfølgende år fastlægges. 7. Valg af bestyrelse (alle modtager genvalg) og 1 suppleant. 8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant. 9. Eventuelt. Efter mødet drikker vi kaffe og spiser lidt kage. På bestyrelsens vegne Mette Harper (sekretær).

Støt vore annoncører ... ... de støtter os – og dermed vort lokalområde! Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Adr.: Syvhøjevej 103, Højby. Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 27

NR. 1

19.-20. JANUAR

BLAD NR. 182

Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris ekskl. moms: Kr. 2,30 pr. spalte mm. Farvetillæg: kr. 1,50 pr. spalte mm. Rabat ved min. 3 indrykninger/år. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2018: Så tidligt som muligt og senest: 23. februar udkommer 9.-10. marts 20. april udkommer 4.-5. maj 1. juni udkommer 15.-16. juni


Højby Bibliotek Byt fastelavnstøj på biblioteket Er prinsessekjolen blevet for lille, eller er det bare ikke længere sejt at være cowboy? Så tag børnenes gamle fastelavnstøj med på biblioteket og byt det i vores byttebiks. På den måde får du ryddet op i det gamle, og du får nyt udklædningstøj helt gratis.

Du kan bytte til nyt fire søndage i åbningstiden kl. 13-16: Søndag d. 21. januar Søndag d. 28. januar Søndag d. 4. februar Søndag d. 11. februar.

Strikkecafé Søndag d. 11. februar Søndag d. 11. marts Begge søndage kl. 14 - 16 Den anden søndag i månederne februar og marts mødes strikkeglade mennesker på Højby Bibliotek. Vi har kaffe på kanden, så medbring blot dit strikketøj.

Alle er velkomne. Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig. PS Hvis du hækler, er du selvfølgelig også meget velkommen til at deltage. Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig.

Åbningstider i vinterferien – uge 7 I vinterferien holder biblioteket åbent som normalt med

den ene undtagelse, at der er lukket søndag d. 18. februar.

Generalforsamling Husk at der er generalforsamling i biblioteket mandag d. 26. februar kl. 17.15. Der er valg til vores bestyrelse. Alle lånere over 18 år er valgbare.

Med venlig hilsen Jesper, Susan & Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 63 75 09 12 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Aktuelt Af Hans-Otto Riisom

Spacemakers I Forsamlingshuset

Mandag den 19. februar 2018 kl. 17.30 byder Foreningen Højby Forsamlingshus på mad – musik – og dans til 60'er rock. Menu: Forret – buffet – dessert + kaffe og kage. Drikkevarer købes i huset til sædvanlige priser. Kuvertpris kr. 250,00. Billetsalget starter søndag

den 21.01.2018 fra kl. 12.30 til 14 i Forsamlingshuset. Det er muligt at reservere pladser til dig og dine venner på 50 55 77 89/20 30 43 92. Betal kontant eller med mobilpay. Arrangør: Foreningen Højby Forsamlingshus. Bestil dine pladser - bordplan

Scenen x

Dansegulvet 5,5/4,5 x 8,8m 1

1

2

8

9

1

2

8

9

1

2

8

9

1

2

8

9

3 4 5 6 7 Bord nr. 4 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 Bord nr. 3 10 11 12 13 14

1

2

8

9

1

2

8

9

1

3 4 5 6 7 Bord nr. 2 10 11 12 13 14

8

3 4 5 6 7 Bord nr. 5 10 11 12 13 14

6

2 3 4 5 Bord nr. 11 7 8 9 10

1

2

3 4 5 6 7 Bord nr. 6 10 11 12 13 14

6

2 3 4 5 6 7 Bord nr. 7 Personale 9 10 11 12 13 14

b u f f.

3 4 5 6 7 Bord nr. 1 10 11 12 13 14

x2 x3 x4 Musikere x7 x6 x5

Bar

3 4 Bord 10 7 8 9

10

Buffet

1 6

2 3 4 Bord nr. 9 7 8 9

10

1

2

5

6

3 4 Bord 8 7 8 9

indgang store sal

x = pladserne er optaget

4

5

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5

10


Hvad er DIN BOLIG værd, hvis du sælger i 2018? Ring på 6316 0101 eller kig forbi din lokale Nybolig mægler. De bedste hilsner Nybolig Dalum - Thomsen, Demirhan & Led *Udregningen er baseret på kvadratmeterpriserne fra 2012 t.o.m Q3 2017. Kilde: Danmarks Statistik

Nybolig Dalum - Thomsen, Demirhan & Led A/S

Dalumvej 17 · 5250 Odense SV 5251@nybolig.dk · Tlf: 6316 0101

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Aktuelt Multibanen og pannabanen er klar I november 2016 sendte Højby S&G med støtte fra Højby Skole og Ung Syd en ansøgning til Odense Kommunes Forstadspulje med henblik på at få tilskud til opførelse af en multibane. Budgettet for multibane og pannabane beløb sig til knap kr. 700.000. I februar 2017 fik vi besked om, at der var bevilget kr. 315.000, og der var nu grundlag for at søge midler andre steder. Fremskaffelse af midler Lokale og Anlægsfonden samt DBU i samarbede med Nordea har tidligere været sikre bidragsydere til denne type projekter andre steder, men DBU er i mellemtiden stoppet med at støtte multibaner, så det blev alene Lokale og Anlægsfonden, som stillede midler til rådighed, Ialt kr. 100.000. Heldigvis dukkede der i foråret en ny mulighed op, nemlig Højby Bestemmer, som af Odense Kommune havde fået stillet kr. 200.000 til rådighed for aktiviteter/ anskaffelser i Højby, og det var vel at mærke Højbys egne borgere, som skulle bestemme. På Markedsdagen i august var der rigtig mange, som stemte på multibanen, og det betød, at der blev kr. 90.000 til multibanen. Stor tak til alle, som støttede projektet. Højby Skole har også støttet projektet økonomisk. Der er sendt ansøgninger til andre fonde, nogle har vi fået afslag fra, og andre håber vi stadig på en positiv tilbagemelding fra, da det vil redu6

cere egenfinansieringen for Højby S&G. TAK TIL ALLE BIDRAGYDERE! Formalia Højby S&G har stået for projektet og søgt om midlerne hertil, og Højby S&G er derfor formelt ejer af multibanen og pannabanen, som er placeret på kommunens jord. Det betyder, at der ud over byggetilladelse også skulle udfærdiges en lejekontrakt. Begge kom på plads hen over sommer og eftersommer, så selve opførelsen kunne gå i gang i november. Etablering af multibanen Arbejdet blev overdraget til firmaet UNO som en totalentreprise for at undgå problemer med underleverancer i form af entreprenør- og elarbejde. Vi har haft god støtte af Joe Krongaard i forbindelse med tilsutning af el. Stor tak til Joe. Hvad er en multibane? Banen er 13x21 m og opfylder DBUs krav. Belægningen er en type kunstgræs, som gør den velegnet til fodbold. hockey, tennis, basket mv. Bander er udført i kunststof og stål, som gør dem vedligeholdelsfri, og de er tillige anbefalet af DBU. Der er store mål i enderne og 2 gange to mål i langsiderne, ligesom der er 2 basketballstativer. Endelig er der på midten stolper til ophængning af regulerbart net, som giver mulighed for at dyrke tennis, kidsvolley, volleyball, badminton, fodtennis mm. Mulighederne er uendelige,

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

så det er bare om at komme i gang. Der er indbygget tilskuerpladser, så du kan også bare sidde og nyde andres aktiviteter. Hvad er en pannabane? Panna er inspireret af gadefodboldens hurtige kampe og kombinerer leg med teknisk fodboldspil på en kompakt bane. En pannabane består af otte bander, der danner en ottekantet bane med to mål. Pannabanen kan ud over fodbold også bruges til hockey og andre boldspil. Panna er et kort og intenst gadefodboldspil, hvor man spiller 1 mod 1 eller 2 mod 2 enten i tre minutter eller som bedst af tre mål. Vinderen af kampen er den første, der laver en kontrolleret tunnel – Panna – på sin modstander. Hvis ingen laver en Panna, er det spilleren med flest scorede mål, der vinder. Man taber kampen øjeblikkelig, hvis man sparker bolden direkte ud over banden, eller hvis man får to advarsler. Panna kan spilles af alle uanset alder og niveau.

Hvem kan bruge banerne? ALLE Højby S&G har i samarbejde med Højby Skole stået for etableringen, men det har hele tiden været intentionen, at anlægget er tilgængeligt for alle. I skoletiden vil skolen have fortrinsret, ligesom Højby S&G's hold vil have fortrinsret i træningstiden, men der vil være mange perioder, hvor banerne er ledige, og hvor alle er velkomne til at benytte dem. Det er vores håb, at især de unge i lokalområdet vil tage banerne til sig og bruge området til fælles hygge og aktivitet. Vi henstiller til, at man behandler banerne ordentligt og holder området ryddeligt, da der ikke er ressourcer til at vedligeholde det. Vi opfordrer tillige til, at man benytter banerne under hensyntagen til andre brugere, så de kan være til glæde for alle. GOD FORNØJELSE! Michael Gervig Hans Henning Klint


Aktuelt Varmt

”tøj” til

hest o

g rytte

r. Sto

rt udv

alg.

Pannabanen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Højby Sundheds Center

Af Maj Lindegaard

Rigtig godt nytår fra alle behandlere i Højby SundhedsCenter! Vi fortsætter vinteren med nye behandlingsformer, spændende kurser og inspirerende arrangementer. Lær at heale med reiki

Reiki 1 kursus d. 4/2 kl. 1016 + 4/3 kl. 12-15 (bemærk, kurset forløber over to dage). Reikihealing er universel livs- og kærlighedsenergi. På reiki 1 kurset bliver din healingskanal åbnet, og du bliver forbundet med reikienergien, så du kan heale både dig selv og andre. Alle kan lære at heale med reiki, og du behøver ingen forudsætninger for at deltage i kurset. Læs mere på www.healingogtransformation.dk. Max 6 deltagere. Pris: 1200,-. Tilmelding til Maj Lindegård på: 60 60 91 09 eller maj@healingogtransformation.dk. Personling Udvikling – Opstart februar I dette gruppeforløb arbejder vi blandt andet med meditation, visualiseringer, samtale og refleksion. Du vil herigennem kunne blive bedre til at slippe ærgrelser og bekymringer, og være til stede i nuet. Du vil opleve større bevidsthed, indre ro og balance og dermed blive bedre til at håndtere stressede situationer. 8

Højby SundhedsCenter Kurset kræver ingen andre forudsætninger end ønsket om personlig udvikling og villighed til forandring. Max. 8 deltagere. 5 mødegange: 8.2., 22.2, 7.3., 22.3. og 5.4. kl. 19–21. Pris: 995,-. Tilmelding til Birgitte Søllested på sms 24 62 95 33. Ryghold Nu starter endnu et nyt 10 ugers ryghold og der er kun få pladser tilbage. Dette hold er målrettet dig der: - Har aktuelle eller kroniske rygsmerter - Ofte har tilbagevendende gener fra ryggen - Føler, at du har en ustabil eller svag ryg - Har stivhed i ryggen - Ønsker at forbedre dit grundniveau med mave- og rygtræning. Holdet er under kyndig vejledning af en fysioterapeut. Opstart tirsdag d. 6. februar kl. 17-17.50. Pris: 10 holdtræninger 1180,(tilskud ved medlemskab af “Danmark). Tilmelding på: 28 56 07 37 eller Jonas@ FysNu.dk. Skulderhold Dette hold er målrettet dig der: - Har aktuelle eller kroniske skuldersmerter - Ofte har tilbagevendende gener i skulderen - Har nedsat bevægelighed eller smerter ved løft - Skåner den ene skulder - Ønsker stærkere og mere stabile skuldre - Har problemer med sport. Holdet er under kyndig vejledning af en fysioterapeut og med øvelser, der er let tilgængelige og uden større instruktion. Opstart tirsdag d. 20. februar kl. 16-16.50. Pris: 10 holdtræninger 1180,-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højby Sundheds Center

(tilskud ved medlemskab af “Danmark). Tilmelding på: 28 56 07 37 eller Jonas@ FysNu.dk Infoaften om æteriske olier d. 8.3. Kom og hør Christa Frederiksen og Anna Lene Sørensen fortælle om rene æteriske olier og deres mange positive virkninger for vores fysiske og psykiske velbefindende. Pris: 20,- til kaffe/te med lidt sødt. Tilmelding til Birgitte Søllested på sms 24 62 95 33. Ny behandler i Højby SundhedsCenter

Shiatsu Terapeut Peter Laust Hansen arbejder med en dyb, effektiv og anderledes behandlingsform. Shiatsu terapi påvirker blodcirkulationen, frigør giftstoffer, beroliger og ophæver blokeringer, der hindrer et naturligt forløb af ki-energien i meridiansystemet.

Shiatsu Energi Shiatsu kan afhjælpe tilstande som hold i nakken, hold i ryggen, bækkensmerter, smerter ved gigt, lændesmerter, div. sportsskader, iskias smerter, piskesmæld, nakkestivhed & nakkesmerter, skuldersmerter, søvnproblemer, stress, føleforstyrelser, svimmelhed og ubalancer i kroppen... Læs mere på www.peterlausthansen.dk Generalforsamling i Højby SundhedsCenter Tirsdag d. 27.2. kl. 18–20 på Hollufgårdsvej 10A. Dagsorden ifølge vedtægter.


Børnehuset Syvhøje Af Michelle Jensen

I Børnehuset Syvhøje har december igen budt på en masse hygge, julesange og drillenisser. Vi har i vores nyrenoverede kælder holdt fælles julehygge et par fredage i december, hvor de største børnehavebørn - sammen med Lotte - havde planlagt fælleslege og julesange for alle deres venner. Nogle af dem var på scenen og opføre små julespil, og alle havde deres nissetøj på. Traditionen tro har vi også haft vores årlige juletræsfest. Det er en dag, børnene glæder sig meget til og snakker meget om i løbet af december. Der er som regel en chance for, at julemanden kommer og besøger os. Inden vi når så langt, er der en masse forberedelser, før vi er klar til besøg fra selveste julemanden. Juletræet skal på plads på den store legeplads, og det skal selvfølgelig pyntes med det fine julepynt, børnene har lavet i løbet af måneden. I løbet af december bliver der klippet og klistret ret flittigt på stuerne, og stuerne bliver pyntet op til den helt store jule-guldmedalje. Vi skal jo også have lært julesangene som vi synger, når vi går rundt om juletræet til juletræsfesten. Endelig er vi klar til dagen. Børnene har hver især inviteret deres forældre og søskende med, og alle børn har medbragt en lille lanterne, de sammen med deres mor og far hænger op ude på legepladsen, og de tænder lys i. Vi starter altid eftermiddagen nede på ”naturen” ved vores hyggelige bålhytte, hvor der serveres æbleskiver, saftevand og gløgg varmet over bål. Herefter er mørket så småt begyndt at falde på, og vi

går tilbage til den store legeplads, som nu er flot oplyst af lanternerne og lysene på juletræet. Det første der sker her er, at de største børnehavebørn, stjernerne, går Lucia for os alle sammen. Det er nogle meget stolte børn, der nu endelig kan vise mor og far, hvad de har øvet i december sammen med Lotte. Efter endt Luciaoptog tager vi alle hinanden i hånden, for nu er det tid til at synge julen ind og gå om juletræet. Efterhånden som vi kommer længere ind i vores julesange, begynder utålmodigheden så småt at melde sig hos børnene…. for hvor bliver den julemand af? Der bliver kaldt på ham af lungernes fulde kraft: JULEMAND, JULEMAND!! Og pludselig - til stor jubel og glæde - står julemanden ovre i døren. Børnene flokkes hurtigt om ham, og de hjælper ham gerne over til stolen, som står og venter på ham. Her sætter han sig ned sammen med gavesækken, han har taget med. I sækken har han nogle små chokoladejulemænd som han deler ud til børnene, mens der flittigt bliver fortalt historier, både fra såvel julemanden, som børn. Børnehuset vil her sige STOR TAK til jer i lokalområdet som spontant tager kontakt til os, når der bliver ryddet op på børneværelser m.m. og giver os godt brugbart legetøj og kreative materialer. Vi ønsker alle et godt nytår.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Spejderne Foråret i troppen Foråret i troppen er tæt pakket med alle mulige aktiviteter, og her kan du læse mere om de planer, der er lagt. Grundlaget for dette halvårsprogram er lagt sammen med stabspatruljen, dvs. patruljelederne og -assistenterne. Sammen har vi fastlagt, at forårets store mål er DM i Spejder, og som forberedelse skal vi lege forskellige måder at kommunikere på, pionering, mad over bål og endnu flere klassiske spejderfærdigheder. For det er netop det, der bliver vigtigt til DM i Spejder! Vi har også vores traditionsrige ture på programmet, både Fastelavnstur og Pinselejr. Mærker: I dette forår skal vi tage hele 3 mærker som en del af vores forberedelse til DM i Spejder. Vi lægger ud med mærkerne Koder og Kommunikation. Hvor vi skal lave hemmelige beskeder til hinanden og bruge både nye og gamle metoder til at kommunikere. Herefter skal vi tage Øksebevis, så alle spejderne ved, hvordan dette farlige stykke værktøj skal bruges rigtigt. Det sidste mærke, vi skal tage, hedder ”Lyn og Torden”. Formålet med det er at blive bedre til at håndtere, at det ikke altid går, som man har planlagt. Fx kan det jo blive lyn og torden på et tidspunkt, hvor vejrudsigten sagde flot solskin.

Spejder er for friske piger og drenge i alle aldre – alle kan være med

aktiviteter. Vi har deltaget mange gange før og det har altid været knaldsjovt! Samtidig er der også et element af konkurrence, der gør, at aktiviteterne lige har det ekstra, som gør det endnu sjovere. Det er en patruljedyst, så alle opgaver, udfordringer og aktiviteter skal løses i og af patruljen. Vi skal deltage i en indledende runde på Port Arthur, hvor der er deltagere fra hele Fyn og Sønderjylland.

Tovværk bruges til mange forskellige ting hos spejderne – mon der her er tale om en gynge?

Fastelavnsturen 10.-11.2.: Er årets første tur, og en tur, vi har sammen med ulvene. Det er også her, vi har gruppens generalforsamling. DM i Spejder 6.-8.4.: Er en weekend fyldt med sjove, udfordrende og spændende 10

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Pinselejren: Er det fælles højdepunkt i gruppen, hvor alle mand er af huse på den samme tur. Vi laver mange forskellige ting både om natten og om dagen. I år er Pinsen 19.-21.5, så der ligger årets tur også. Lederne glæder sig til et nyt og spændende spejderår! Peter, Freja, Katrine og Jens Christian


Spejderne

Tak for jeres bidrag til et flot resultat

Hallen på Friskolen var godt fyldt ved bankospillet Spejderne gennemførte en række aktiviteter før jul, og de havde alle til formål at skaffe penge til spejderarbejdet i Højby. Og i 2017 lykkedes det endnu bedre end tidligere år, idet overskuddet slog alle hidtidige rekorder, og det vil vi her gerne takke alle bidragydere for – om det så er jer, der købte juledekorationer eller købte bankoplader – eller I gav præmier – eller I hjalp i hytten med at lave juledekorationer. Ja, listen over personer, der på den ene eller anden måde har bidraget, er rigtig lang! Sidste lørdag i november kørte spejdere med forældre

Fodpleje Karin Toft Eksamineret fodplejer Telefon

40 88 55 14 Jeg behandler også i private hjem

I november måned bruges hytten som ”Julemandens værksted”, når der fremstilles juledekorationer

rundt i Højby og solgte julestjerner og juledekorationer. Det var samtidigt optakt til en spejdertur for ulvene. Lørdagen efter stod forældre og voksne spejdere som sædvanligt ved indgangen til Brugsen og solgte adventskranse og juledekorationer. Samtidigt hjalp juniorspejderne inde i Brugsen med at fylde varer i bæreposer skænket af Brugsen. Og så kom den store finale 1. søndag i advent. Her havde Friskolen stillet deres gymnastiksal til rådighed for det traditionsrige Julebanko med flotte præmier skænket af diverse firmaer i Højby. Inden spillet startede, var der mulighed for at købe lodder i tombolaen, og naturligvis kunne man også købe gløgg, æbleskiver, kaffe og vand. I alt deltog omkring 150 i bankospillet, og det var nødvendigt at hente ekstra borde for at få plads til alle deltagere.

En flok spejdere er her klar til at komme ud i Højby for at sælge julestjerner

Endnu engang tak for jeres bidrag. Vi håber, at I igen vil være med, når vi sidst i 2018 gentager ”juleløjerne”! Henning Holm Sørensen, spejderven

Efter at have solgt julestjerner rundt i Højby er det godt med kage og lun kakao til alle

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Aktuelt Af Knud Damgaard Cornett

HØJBY HJÆLPER GAMBIA

Også 2017 blev et godt år for hjælpearbejdet i Gambia. Den i Højby hjemmehørende støtteforening ”YaSally” har netop fået foreningens formand Momodou Sise hjem fra Gambia, hvor han har været for at udarbejde rapport og regnskab for støttearbejdet i 2017. En 40 fods container blev afsendt i 2017 med bl.a. skolemøbler, edb-udstyr, symaskiner, tillige med transportabelt tandlægeudstyr. Formanden fik under besøget i november måned bl.a. igangsat en klasse med computere og tillige en klasse med symaskiner. Et fremskridt med store perspektiver! Tandlægeudstyret forventes taget i brug i april eller maj måned, hvor frivilligt perso12

nale fra Odense Universitetshospital rejser til Gambia for at yde en indsats med tandeftersyn og reparationer! Med foreningens regnskab og rapport for 2017 kan der søges midler til transport i 2018, hvor bl.a. skolemøblerne fra Højby Skole og fra Ådalsskolen i Bellinge skal sendes. Da der endnu er plads i forsendelsen, vil foreningen være taknemlig for donationer af: • Mus med ledning og tastaturer til computerskolen • Håndværktøj og haveredskaber uden strøm • Diverse syartikler til syskolen (stoffer, sytråd og andet tilbehør) • Børne- og voksencykler • Symaskiner, såvel manuelle som elektriske • Fodbolde og 2 eller 4 fod-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

boldmål i ”officiel voksenstørrelse”. Der kan ses mange fotos på foreningens hjemmeside www.Yasally.dk op på Facebook. Ønsker du at støtte foreningen og dets formål med at hjælpe et meget fattigt distrikt i Afrikas mindste og

fattigste land, Gambia, kan det ske ved et medlemskab af foreningen (kr. 150,-/år) eller ved donation - kontakt venligst formand Sise på 20 18 79 32 (helst efter klokken 17.00) eller sally@yasally. dk eller bestyrelsesmedlem/ kasserer Lars Andersen på mail: lars@yasally.dk.


Aktuelt Højby Foredragsforening Højby Foredragsforening indbyder til en spændende aften med Elisabeth Svane i januar og filmaften med Jesper Ussing i februar Torsdag den 25. januar kl. 19 kommer politisk redaktør for Jysk/Fynske Medier, Elisabeth Svane, og taler om et aktuelt politisk emne. Elisabeth Svane er bl.a. kendt for sine politiske indlæg i Fyens Stiftstidende. Mødet finder sted i Sognehuset. Kaffe med småkager koster 10 kroner.

Torsdag den 8. februar kl. 19 i Sognehuset vil Jesper Ussing fortælle og vise smukke billeder fra sin rundrejse i det nordlige Californien. Her vil han bl.a. vise os optagelser fra San Francisco, Yosemite Nationalpark og kystbyerne Bodega Bay og Mendocino. Desuden har han været på besøg i skove med de enorme redwood træer. Glæd jer til en aften med mange flotte indtryk. Kaffe med småkager koster 10 kroner. På bestyrelsens vegne Astrid Lægaard

Højby Friskoles Støtteforening Ifølge vores vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Højby Friskoles Støtteforening for foreningens medlemmer.

Indkomne forslag fra bestyrelsen og udvidet dagsorden kan fås ved henvendelse til foreningen ligeledes på mail hf.stotteforening@gmail. com.

26. februar kl. 19 på Højby Friskole

På bestyrelsens vegne Bitten Bøgh Winther Formand.

Dagsorden jvf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Planlagte tiltag og ansøgninger 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer 7. Valg Valg til bestyrelsen Valg af suppleanter Valg af Revisor 8. Evt. Forslag til pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan mailes på hf.stotteforening@gmail. com

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Aktuelt Hestehøj Ridecenter Back to Basics

Som noget nyt er Hestehøj Ridecenter begyndt at sælge naturligt foder til hest, hund og kat. Nordic Horse fremstillet på naturligvis uden kemiske processer og kun med naturlige ingredienser. Acana og Orijen tørfoder som er biologisk korrekt foder til hund og kat. Alle ingredienser er fremstillet til foderet og ikke rester fra restauranter mm. Foderet indeholder grøntsager og kød, ingen korn eller biprodukter. Vi har også Barf foder til hund og kat. Mush Barf kan fås i flere varianter. Blandede sammen med præcis det de skal have i små kugler,

lige til at tage ud af fryseren dagen før, eller basis foder hvor man selv blander. Vi har også kødben, godbidder m.m., alle uden korn. Vi holder foder foredrag med Nordic Horse 27. januar kl.14. Her får man mulighed for at lære lidt om hestens fordøjelse og der vil være mulighed for at købe forskellige ting til hesten. Man vil også kunne købe lidt til hunden og katten og evt bestille varer. Senere på året vil der også blive holdt foredrag omkring hundens og kattens foder behov. Alle er velkomne til at komme, også hvis man bare vil møde os på Hestehøj.

Højby Bridgeklub Af Vibeke Alrø

Siden sidst Juleturnering Klubben holdt den traditionelle juleturnering på skolen den 26. november. En søndag, hvor der både var tid til en masse kortspil og til at spise en dejlig julefrokost. 1. præmien var en flot julekurv. Den blev vundet af Gudrun og Henning Mohr i grøn række - de opnåede hele 175 p. Blå række blev vundet af Benthe Hansen og Holger Jensen med 128 point. Rød række blev vundet af Bodil og Jørgen Lund med 132 point. Julequiz Klubbens sekretær, Ella Myhring havde lavet en sjov julequiz. Nogle af spørgsmålene var ikke helt lette: Skal/må man rose makkers kort? Hvem skal tage kortene først ud af mapperne? Må man fortryde sin melding? Der var 13 spørgsmål. Svarene kan ses på hjemmesiden. Der var to gode flasker rødvin til vinderen. De blev vundet af Birgit Gabrielsen efter lodtrækning blandt dem, der havde 13 rigtige.

14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Rød Klub Højby deltager i Rød Klub turnering. Der mangler to spillerunder. Pt fører vi med et enkelt point. SuperBrugsen Cup Søndag den 11. februar løber den ene af vores to traditionelle store turneringer af stabelen. Vi håber selvfølgelig, der kommer mange spillere - både fra vores egen klub og fra klubber på hele Fyn. Rico står som sædvanligt for afviklingen af turneringen. Der er gode præmier, så det er værd at komme efter! Tilmelding sker på holdene eller til Vibeke: 24 47 22 15 eller mail: hoejbybridgeklub@gmail.com. (Bemærk: ny mailadr.) Generalforsamling Dagsorden til generalforsamlingen d. 24. april kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne, og der er ændringsforslag på vej. Til slut vil bestyrelsen ønske jer alle et godt nytår med mange gode spil!


Aktuelt Kender du Bakkegårdens Musikskole ? Vi er en aftenskole for alle. Skolen har til huse på Bakkegården, Svendborgvej 319 – lige i hjertet af Højby. Vi har gennem de sidste 29 år undervist ca. 400 elever om året, så der er god ”trafik” på Musikskolen alle hverdage formiddag, eftermiddag og aften. Vi tilbyder instrumentalundervisning på violin, bratsch, klaver, guitar og harmonika – der synges i Bakkegårdens Kor og undervises i sang/ stemmetræning. Som noget nyt tilbyder vi sammenspil for strygere, så hvis du gerne vil opleve det musikalske fællesskab og sætte din øvning i nyt perspektiv, samt udvikle dig musikalsk – ja, så er det her du har chancen, sammenspillet er for violin, bratsch, cello og kontrabas og repertoiret er bredt og varieret, med arrangementer der er lavet så strygere på alle niveauer kan være med. På Højby Akademierne er der fængslende foredrag, om

dansk samtidshistorie, aktuelle emner, kunst og kultur – hver tirsdag formiddag på Bakkegården og i Sognehuset. Bakkegårdens Musikskole er et oplysningsforbund, der fungerer efter regler under folkeoplysningsloven. Vores undervisning er for alle, der vil lære mere. Går du og mangler undervisning til din interesse eller på dit instrument, er du velkommen til at kontakte os, da vi gerne starter nye tiltag op.

violin, bratsch og harmonika. Der synges i Bakkegårdens Kor, og der er sammenspilshold for strygere.

Vi annoncerer andetsteds på denne side, så der finder du alle vores kontaktoplysninger. Eller se mere om os på bakkegaardensmusikskole. dk. Rigtig godt nytår til alle – vi glæder os til at byde dig velkommen på Musikskolen i 2018. Ellen Hansen skoleleder

Find mig på:

www.vitasfodpleje.dk Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Café Bakkegården

Bakkegårdens forårsarrangementer Rigtig godt nytår. Alle forårets arrangementer er nu i hus og kommet på vores hjemmeside: www.foreningen-bakkegaarden.dk og Facebook, og tilmeldingerne er så småt ved at indløbe. Desuden vil Cafébladet inden længe være at finde i jeres postkasse Vi har igen forsøgt at fremstille arrangementerne så alsidigt og spændende som

muligt. Vi håber, noget af det falder i jeres smag. I kan tilmelde jer på telefon 23 32 43 19 eller på mail: bakkegaardenhojby@gmail. com Vi ser frem til et rigtig godt forår med forventningsfulde og glade gæster i stuerne. Venlig hilsen Karin Rosenbæk

De Gyldne Drenge Fredag den 2. februar Entre: 200 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr.

De Gyldne Drenge – Derfor Blev Vi Spillemænd Irsk på dansk. Nordjysk på sydfynsk. Folkemusik for folket. Skæg og irske ballader. Siden 2003 har de fem gutter rejst landet rundt og spredt det gode budskab om alkoholens mange glæder og utroskabens velsignelser. Emner som i rigt mål bliver behandlet i de mange tekster, der alle stammer fra det store musikalske forbillede De 16

Menu: Se på hjemmesiden: foreningenbakkegaarden.dk

Gyldne Løver. De to jyske brødre Troels og Ole var i den periode midlertidigt emigreret til det sydfynske og brugte flittigt tiden på at inficere de tre øvrige musikere med den irske bacille. Det blev hurtigt klart, at det var de danske versioner af den irske sangskat de var mest modtagelige overfor. I 2007 udgav de deres første cd ”Det Gamle Værtshus”. Den blev meget populær og

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

blev i 2015 fulgt op af ”Derfor Blev Vi Spillemænd”, der lige som den første er en hyldest til De Gyldne Løver. De Gyldne Drenge prøver ikke at efterligne det gamle kultband, men giver deres egne fortolkninger af sangene. Ind i mellem også med små ændringer i teksterne. Dog med tilladelse fra ophavsmændene.

De Gyldne Drenge er: Lars Kirkegaard på harmonika, kor, Jørgen Dickmeiss violin, bodhran, mandolin og kor, Jens Holgersen på kontrabas og kor, Ole Smith på sang guitar og banjo og Troels Smith på sang, guitar, tenorbanjo, mandolin, tinfløjte og irsk håndtromme.

Gary Snider spiller Leonard Cohen Fredag den 23. februar Entre: 175 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr.

Menu: Se på hjemmesiden: foreningenbakkegaarden.dk

En hyldest til en af vor tids store kunstnere! I begyndelsen af 2016 tog Gary Snider fat på at fortolke Leonard Cohens sange. Det blev til et show med både nye og gamle sange, hvor Gary også fortæller små historier fra Cohens liv og giver sit bud på fortolkning af nogle af teksterne. Dette show har fået en anden vinkel nu, hvor Leonard Cohen er død. Gary har udtalt: “Det føles som min ærefulde opgave at give fortsat liv til Leonards fantastiske livsværk, og jeg vil gøre mit yderste for at være værdig til denne opgave.“ Leonard Cohen har efterladt sig en enorm skat af dejlige melodier og poetiske tekster med stor dybde. Tekster, der

vidner om en både religiøs og spirituel mand, der opnåede stor indsigt i menneskesindets mange lag via sit eget livs mange op- og nedture. To mænd med meget til fælles. Ligesom Leonard er også Gary født i Canada og de har desuden en jødisk baggrund tilfælles. Garys skæbne førte ham til Danmark. Han har boet her i landet siden han var 21 og levet som musiker - med guitaren som sit instrument og helliger sig nu Leonard Cohens musikunivers. I foråret 2017 blev showet udvidet med Katrine Hald og Connie Pilgaard Nielsen som korpiger. Når de 3 er på scenen sammen, og Gary er iført habit,


Café Bakkegården slips og hat, rammes man af den samme stemming af afslappet lethed på den alvorlige måde, som Cohen selv var så kendt for!

Tag et kig på youtube - Gary Snider spiller Leonard Cohen

Pigeaften på Bakkegården Mandag den 26. februar kl. 18.30 Entre: 185 kr. - dækker foredrag, en let anretning

med 4 små fristelser, et glas vin og kaffe/te med lækker kage

Krop, Kjoler og en go´ sjat Kvindelist Om at være en helt almindelig original… I dette underholdende foredrag fortæller ”die Hauzfrau”, Jane Holmstrup, om et liv, der startede med en håndværksuddannelse og bragte et helt eventyr med sig. En turbulent rejse gennem møder med kongehus, modemekka, cirkus og eget Hauzfrau univers. Hør Janes underholdende historier om hendes oplevelser som iværksætter, om tiden som modeskaber af tøj der taler, og om det at vove sig ud i eksperimenter og være nysgerrig – det at turde prøve ting af, det at øve sig i at være stolt af sig selv, det at bruge sine kreative evner til at værdsætte sin egen person og at have en fest – også på en grå onsdag.

Foredraget fokuserer på, hvordan man bryder negative tankemønstre, og bliver bedre til at holde balancen i en tumult hverdag hvor samliv, kvindelighed, fysiologiske forandringer, og arbejdsliv fylder i ens krop… Oplev et brusebad af anerkendelse og opmuntring, når Jane på underfundig og humoristisk vis hylder kvindekroppen med de udfordringer den har. Få det bedste frem i dig selv gennem sjove og praktiske øvelser, som kan højne energien og give dig dit daglige boost. Samtidigt er det et bud på, hvordan en positiv indstilling til livet gør en forskel, og et foredrag, hvor du går glad hjem. Foredraget varer ca. 60 min.

Selv om bier drømmer mildt om kløveren og lyngen, mens nordenvinden hyler vildt, forbliver de i klyngen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Café Bakkegården

Light klassisk aften med

Kiki Brandt – sopran Torben Kirkegaard – tenor Kamilla Sørensen - klaver Fredag den 2. marts Entre: 180 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr.

Menu: Se på hjemmesiden: foreningenbakkegaarden.dk

Kamilla Sørensen

Kiki Brandt

Torben Kirkegaard Disse tre fantastiske kunstnere har samarbejdet siden deres studietid på Det fynske Musikkonservatorium og vil denne aften fylde Bakkegårdens stuer med uddrag fra kendte operaer, opretter og musicals. De vil blandt andet synge uddrag fra F. Lehar ”Den glade enke”, A. Lloyd Web18

ber ”Phantom of the opera” og ”Jesus Christ Superstar”. Programmet vil desuden byde på mere folkelige sange af bl. a. vores egen Carl Nielsen. Endelig vil der være mulighed for at lytte til nogle af de kendte og elskede italienske arier, som f.eks. ”O mio babbino caro” og ”O solo mio”.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Undervejs vil der være fortællinger om rollerne, handlingerne og andre væsentlige ting fra forskellige værker. Glæd jer til en hyggelig aften. Kiki Brandt har gjort det hele – været med i operaer, operetter, musicals, revy, koncerter og ny musik på de fleste scener. Hun elsker at stå på scenen, men mest af alt ser hun sig som syngende performer, hvis vigtigste opgave er at formidle en fortælling gennem musikken. Torben Kirkegaard har været vidt omkring i det musikalske univers – sunget musical på Odense teater, turneret på kryds og tværs af Danmark på diverse musikteatre og sunget opera i Zürich. Sidst men ikke mindst er Torben Kirkegaard en meget benyttet koncert og oratori-

esanger, hvilket har ført ham gennem mange af de store klassiske værker samt uropførelser af ny dansk musik. Kamilla Sørensen har som pianist givet koncerter i hele Danmark og desuden i Vilnius, Stockholm, Rostock og Rom. Hun er yderst aktiv i diverse kammermusikalske sammenhænge og samarbejder fast med bl.a. klarinettisten Randi Østergaard fra Aalborg Symfoniorkester, tidligere solofløjtenist v. Det Kgl. Kapel Eva Østergaard, sopranen Kiki Brandt samt mezzosopranen Merete Laursen m.fl. Kamilla har virket som akkompagnatør for bl.a. musicalsangeren Ian Adam og guitaristen Kaare Norge. Hun er fast pianist og korleder ved Danebod Minihøjskole gennem flere somre.


Café Bakkegården

”Med Hat og Briller” Fredag den 9. marts Entre: 150 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr.

Menu: Se på hjemmesiden: foreningenbakkegaarden.dk

Tarteletaften

Entre: Gratis Menupris 130 kr. – hovedret og dessert samt kaffe Med Hat og Briller består af 4 rock-seniorer med vidt forskellig løbebane. Oprindeligt spillede musikerne i et populært band i Odense i slutningen af 60’erne, men gruppen blev opløst i 1970, og først efter 45 år fik medlemmerne igen tilfældigvis kontakt til hinanden. Gruppen spiller et bredt og varieret repertoire med både stille sjælere" som "Yesterday" og hurtige rocknumre med mere "knald" på. Der er udelukkende tale om musik fra 50'erne, 60'erne og 70'erne af kendte musikere/bands som Elvis Presley, Chuck Berry, Everly Brothers, Beatles, Rolling Stones, Joe Cocker, John Denver, Creedence Clearwater Revival, Erik Grip m.fl. - med både ballader, rock, blues og country og med et lille touch af jazz.

Enkelte engelske tekster er gendigtet til en dansk version, hvor f.eks. Elvis' berømte "It's Alright Mama" er blevet til "Det er helt i orden, mormor!" Det er en musikalsk rejse tilbage i tiden, som ikke er ”rock med rynker”, men hvor gruppen prøver at ”fange” den tidsånd, der lå i musikken. Gruppen består af John Mortensen, guitar og vokal, Lars Kr. Hansen, keyboard, guitar og vokal, Helge Hübschmann, vokal og bas, Lars Andersen, trommer, samt den 12-årige gæstemusiker Regina Jensen på altsax.

Så gør vi det igen…. Det er blevet moderne, mange gør det, og nu gør vi det for syvende gang. Sidste år blev det tarteletter med nyt og spændende indhold, og der vil nok dukke andet interessant indhold op i år, men traditioner skal jo også indeholde traditionelt indhold, så det bliver der også. Hvem husker ikke grønærter og skinke samt høns i asparges i disse dejlige sprøde skaller??

Tarteletaften er blevet moderne, og mange gør det! Så vi gør det atter. Derfor indbyder vi til en aften med lige så mange tarteletter, som du/I kan spise.

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael K. Larsen

Supporter nr. 400 tilmeldt Energi Fyns elforsyning Først i november måned udløstes spændingen i Højby S&Gs Sponsorudvalg om, hvem der blev supporter nr. 400. Udvalget havde tidligere i dette blad lovet en belønning med to flasker vin for tilmelding nr. 400 i projektet Fynsk Support El. Og vinderne blev Svendborgvej 460, ejet af Annamarie og Henrik Sørensen som bla., har en relation til Højby S&G, da et barnebarn nyder godt af et medlemskab i Håndboldafdelingen. En dag sidst i november var Sponsorudvalget på besøg i ægteparrets hyggelige hjem, hvor der så blev lejlighed til at overrække den lovede belønning. Ægteparret Sørensen fortæller, at de besøgte Højby Marked i august, hvor de faldt i snak med Fynsk Support El's projektleder, Paw Jacobsen. Han bistod Sponsorudvalget med en stand omkring ordningen, der som bekendt yder 2 øre pr. kWh, der forbruges på hver tilmeldt adresse, til Højby S&G. Annamarie og Henrik syntes så godt om ordningen, at de også ville støtte den. De fortalte videre i samtalen, at de køber deres benzin ved OKtanken i Højby, så de også på den måde støtter Højby S&G. Disse to støtteordninger yder hver deres markante bidrag til Sponsorudvalgets arbejde til gavn for især børn og unge i Højby S&G. Højby S&G siger tak for støtten til Annamarie og Henrik Sørensen

20

Medlem nr. 400: Annamarie og Henrik Sørensen Hør mere om fynskSupport ved at sende en sms:

EF til 1245

- så ringer Energi Fyn til dig. Det koster kun alm. smstakst. Heiko Stumbeck brillerer med sponsorat En af Højby S&G's trofaste sponsorer gennem 25 år har her ved årsskiftet indgået en ny og bedre aftale med Sponsorudvalget. Den tidligere aftale gik på, at foreningen fik et mindre beløb, hver gang en Højbyboer købte briller ved Heiko Stumbeck butikken i Klaregade Odense Men den nye aftale er meget bedre for foreningen, fortæller Jens Stumbeck. Fremadrettet vil man ikke se til hvor mange eller få, der har købt briller hos ham. Nej, Jens Stumbeck donerer ikke mindre end 5000,- kr. de næste 3 år til gavn for idrætten i Højby S&G. Da sponsorudvalget var på besøg i butikken i Klaregade sammen med Sara Elgaard og Louise Holm fra Højby S&G Håndbold fortalte Jens Stumbeck også, at Heiko by Heiko er deres eget brand. Fra en beskeden start i 1974

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

i lejede lokaler på en 1. sal i Mageløs i Odense har Heiko Stumbeck A/S udviklet sig til en virksomhed i briller og kontaktlinser – med forretninger i Odense, Middelfart, Svendborg og København. Sponsorudvalget siger hermed mange tak for den fine donation og ser frem til et godt samarbejde mange år endnu

Julekalender Alle afdelinger under Sponsorudvalget havde stor succes på de primære salgsdage lørdag/søndag d. 18.-19. november. Klaus Rene Hansen fra Sponsorudvalget, koordinator på salget, oplyser, at sælgerne fra Håndboldafdelingen lagde sig i front i denne weekend med omkring 500 solgte kalendere. Lige i hælene kom Gymnastikafdelingen, som igen i år gjorde det godt. Men den største fremgang i salget havde Fodboldafdelingen. Fra næsten ingenting i 2016 til 250 solgte kalendere i ovennævnte weekend kom de næsten tilbage til årene, hvor det gik dem allerbedst. Sponsorudvalget bringer en stor tak til børn, forældre og ledere. Tillykke til alle vinderne af de flotte præmier. Sponsorudvalget vil hermed gerne takke alle sponsorer for deres opbakning til vores julekalendersalg.

Sara Elgaard, Jens Stumbeck og Louise Holm


Højby S&G's sponsorudvalg Fastelavn Igen i år afholder Sponsorudvalget i samarbejde med Sparekassen Fyn, Odense Træforarbejdning/v. Steen Vadstrøm og Eventyr Is stor fastelavnsfest i Højby Hallerne lørdag d. 10. februar 2018 kl. 9.30, og der skal i den forbindelse lyde en stor tak til sponsorerne fra hele Højby S&G.

OBS Som noget nyt, vil sponsorudvalget i år prøve at lave tøndeslagning for udklædte voksne umiddelbart efter at alle børnene er færdige med deres tønder, og der bliver således fælles præmieoverrækkelse, når alle er færdige.

Det er udvalgets ønske, at denne dag skal være en årlig begivenhed, hvor der kan grines og udfordres i udklædning mod naboen eller formanden fra klubben. Der vil også her være præmier til bedste udklædte samt kattekonge/–dronning.

Støt vores sponsorer – de støtter os

Højby S&G holder Fastelavnsfest

Kom til fastelavnsfest lørdag d.10. februar kl. 9.30

Reklamebanko Husk stort reklamebanko lørdag d. 10. februar 2018 kl. 13.30. Dørene åbnes kl 12.30 1 kort 20,- kr. – 3 kort 50,- kr. – 6 kort 80,- kr. Sponsorudvalget ser frem til et glædeligt gensyn med tidligere spillere, men byder også nye spillere velkommen. Held og lykke til alle!

REKLAMEBANKO Lørdaguar br e f . 0 1 . d 0 kl. 13.3

I HØJB Y HAL LERNE DØRE . NE ÅB NES KL. 12. 30 50,RISER: 3 KORT KR. P T R O K 0,T KR. 2 1 KOR RT KR. 80,O OG 6 K

Dørene åbnes kl. 9.00

Gratis Entre

Højby S&G’s Sponsorudvalg arrangerer igen i år fastelavnsfest

Præmier for over kr. 25.000

Arrangør Højby S&G Sponsorudvalg

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Aktuelt Højby Billardklub er nu stiftet Fra den stiftende generalforsamling den 8. jan. 2018 er følgende at berette: I generalforsamlingen deltog 12 personer. Der var en god og positiv stemning, som lover godt for fremtiden. Allerede den første aften indmeldte 10 personer sig i Højby Billardklub. Initiativgruppens forslag til vedtægter og kontingent blev vedtaget. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Jørn Bonde Johansen, Carl Erik Olsen, Aksel P., Flemming Rasmussen og

Carsten Woetmann. Som suppleanter valgtes: Jørgen Lund og Søren Milling Pedersen Som revisor valgtes: Lars Otto Kristensen og Hans-Otto Riisom. Som revisorsuppleant valgtes: Gunner Hansen. Bestyrelsen konstituerer sig snarest. Den nyvalgte bestyrelse skal nu i arbejdstøjet. Først skal vi sikre os, at det mundtlige tilsagn fra Odense Kommune om lokaler på Højbyvej 64 skal blive afløst af et skriftligt tilsagn.

På Svendborgvej 321 åbner der 2 nye firmaer under samme tag i starten af 2018. Diagnose Specialisten er et Auto-diagnose center for biler med fejl. Indehaver af firmaet og tekniker Jimmy Elkjær har levet af fejlfinding på biler i mange år, og kører til daglig rundt på hele Fyn og hjælper andre værksteder med vanskelige fejlfindingsopgaver. Her vil der være mulighed for at få udført en meget præcis og hurtig diagnose på et hvilket som helst problem med sin bil. Jimmy laver også diverse specialopgaver, som der kan læses mere om på hjemmesiden www.diagnosespecialisten.dk. Findbilnu.dk er et konsulentbaseret firma med speciale i bilindkøb og bilsalg. Der ydes professionel hjælp til private, der ikke ved nok om biler til trygt at kunne handle bil på egen hånd. Der ydes både hjælp til salg af brugt bil, og til indkøb af ny/brugt bil. Se meget mere på www.findbilnu.dk

22

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Dernæst skal der sikres økonomi til at indrette lokalerne, samt indkøbe 2 helmatch billardborde. Det er bestyrelsens agt at søge forskellige fonde og sponsorer om hjælp til etableringen. Så hvis der skulle være læse-

re, som har gode forbindelser, så hører vi meget gerne om det. Med venlig hilsen og på gensyn i Højby Billardklub. Referent: Aksel P. tlf. 29 26 76 67 – mail: akselp@webspeed.dk

Knullen 16, 5260 Odense S Telf: 6595 7093 Web: www.jenssandberg.dk Mail: info@jenssandberg.dk CVR: 20797606


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program

Gældende fra 19.1. 2018 – 9.3. 2018 Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra kl. 10–12 er der ”Åbent Hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Mandag den 22. januar kl. 13-16 Bogcafe Mandag den 29. januar kl. 13-16 Underholdning Jens Gothenborg synger, spiller og fortæller om baggrunden på de forskellige melodier han spiller. Der vil blive rig lejlighed til at synge med - og opfordringer modtages med glæde. Tilmelding senest den 22. januar i Mandagscaféen. Mandag den 5. februar kl. 12.30-16 Banko Mandag den 12. februar kl. 13-16 Quiz Mød op og deltag i en spændende quizeftermiddag. Vi bliver delt op i hold på 5-6 personer, som hjælper hinanden med at besvare gode, ikke alt for svære spørgsmål. Vi har fine præmier til de vindende hold. Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40. Tilmelding senest den 5. februar i Mandagscaféen.

Mandag den 19. februar Generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af årets regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent for 2019. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse. • 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. • På valg er: • Lene Persson. Villig til genvalg • Ruth Petersen. Villig til genvalg • Leo Sørensen. Villig til genvalg • To suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt.

Gåture Tirsdage kl. 9.30 til kl. 11.00. Mødested: Ved det gamle Aldi.

Mandag den 26. februar kl. 12-16 Fællesspisning Vi sætter en buffet på bordet, som vi spiser sammen som vi plejer, men denne gang uden musik. Til gengæld bliver prisen nu kun kr. 70,00. Bindende tilmelding senest den 19. februar i Mandagscaféen.

Bordtennis Vi spiller hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Det er Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, som står for aktiviteten.

Mandag den 5. marts kl. 12.30-16. Banko Fra d. 1.9. til d. 1.5. i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30-10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30–11.30: Badminton Højbyhal 2 Onsdag kl. 9–11 Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Fra 5. maj til september Torsdag kl. 10-12 Tennis på tennisbanerne. Prisen for aktiviteterne vil være Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00

Madholdene Hold 1: 6.2. og 6.3. Hold 2: 13.2. og 13.3. Hold 3. 23.1., 20.2. og 20.3. Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45. Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense torsdag mellem kl. 12.00 og 13.00. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko.

Svømning Vi har et hold med motion/ hyggesvømning hver fredag kl. 8 frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Biltur Vi kører biltur hver søndag kl. 13 fra Aldis parkeringsplads. Detaljer om turene vil så vidt mulig være i mappen i Mandagscaféen. Tilmelder man sig, vil man få SMS ca. 3-4 dage før. Yderlig information kan fås på tlf. 24 66 06 10.

EDB Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. Jens Peter Jensen tlf. 30 42 35 70 Ove Frank tlf. 28 71 81 31 Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½ - 2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. Januar—februar—marts er der ikke fastlagt ture. Vi mødes som sædvanlig, og de fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen. Svend Aage Clausen tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup tlf. 29 12 86 01 Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. Der er ingen fastlagte cykelture i december-januar-februar måned, men de fremmødte aftaler,, hvor man kører hen. Poul Erik Rasmussen tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


"Stalden" Gotvedenergi i ”Stalden” Så blev det hurtigt 2018. Det har været et travlt, men dejligt, år for mig. ”Stalden” har været rammen om mange aktiviteter, mest gymnastik, og jeg glæder mig over, at der stadig kommer nye elever til. Den nye sæson er begyndt, når bladet kommer ud, men der er stadig ledige pladser på holdene. Husk! Der er altid gratis prøvetime. Du tilmelder dig blot til mig på 51 32 20 25. Her er holdoversigten: Mandag: 10.15-11.30: Gotvedgymnastik, lavere tempo. 18.15-19.30: Gotvedgymnastik, alm. tempo. Onsdag: 18.15-19.30: Gotvedgymnastik, højere tempo.

Torsdag: 10.15-11.15 Ud- og afspænding. 17.00-18.00: Styrke og udspænding, kun for mænd. Tilmelding til hold til Mia: miap@live.dk eller tlf. 51 32 20 25. Yoga fortsætter om mandagen kl. 16.45-18. Kontakt Malene for information; 21 73 69 26. Der kommer også til at være andre aktiviteter i løbet af vinter/forår så hold øje med hjemmesiden www.gotvedenergi.dk som løbende bliver opdateret. Måske har du ønsker eller idéer til flere aktiviteter? Så må du gerne ringe eller skrive til mig. Velkommen i ”Stalden” Hilsen Mia, Gotvedenergi

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

24

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

-godt håndværk er vores ansvar!


Kirken Af Carsten Andreassen

Præstens indlæg ”Tak for sidst” Juleaften oplevede vi i Højby Kirke en kæmpe opbakning. Det er rigtig mange år siden, vi har været så mange i Højby Kirke – måske har vi aldrig været flere. I løbet af fire gudstjenester var der 750 mennesker igennem Højby Kirke, og vi synes selv, at vi havde nogle smukke gudstjenester. Familiegudstjenesterne bar selvfølgelig igen præg af både familiegudstjenestehjælpere og kor, men også af vore dygtige musikere. De almindelige julegudstjenester om eftermiddagen bar præg af sangglæde, ro, eftertænksomhed og hygge. Tak for sidst. Snart starter vore innovative gudstjenester Gennem 2 år har en arbejdsgruppe været i gang med – meget grundigt – at omarbejde vore Syng-dig-glad gudstjenester, så det fremover ikke bare er musikken, der er i centrum for fornyelse, men også resten af gudstjenesten. Mange af Højby Nyts læsere kender vore Syng-dig-glad gudstjenester, hvor vi gennem 2016 og 2017 har leget meget med forskellige musikalske genrer – derfor navnet Syng-dig-glad. Med vore dygtige og initiativrige musi-

kere og sangere består vore gudstjenester af en god blanding af gospel, Taize (mere meditativ sang) og nogle af de bedste nyere salmer. Fra 2018 ændrer vi så også på resten af indholdet. Giv det en chance. Vi glæder os meget til at præsentere disse gudstjenester. De kommer til at ligge søndage kl. 17, og vi starter op søndag d. 4.2. Efter gudstjenesterne vil der være mad i Sognehuset. Samtaleforum Torsdag d. 1.2. kl. 10-12 har vi igen Samtaleforum, hvor vi mødes i Sognehuset til samtale og kaffebord og salmesang. Det er hyggeligt. Det er berigende. Det smager godt. Næste gang samtaler vi ud fra emnet ”Hvad lever jeg for?”, hvor vi sammen vil overveje, hvad det er, der giver livet værdi. Det bliver spændende at høre, hvad vi hver især sætter højest i livet. Måske har det også ændret sig meget i løbet af et langt liv. Måske er vi blevet bedre til at nyde livets gode dage. Måske er der kommet nye smerter til, som både sætter kolorit på hverdagen og skaber begrænsninger. Det skal nok give en god samtale!

Har du glemt noget i kirken? Der er efterhånden en hel del glemte sager fra kirken og Sognehuset. Hvis du har glemt noget, kan det afhentes i Sognehuset inden d. 1. marts 2018. Glemte sager der stadig ligger i sognehuset efter denne dato bliver fjernet.

Af sognepræst Karen Frendø Ebbesen

Et år som præst Her i januar er det præcis ét år siden jeg første gang trak i den sorte præstekjole og holdt min første gudstjeneste, og siden i sommers har jeg været præst i Højby og Hjallese kirker. Jeg er vældigt glad for alle de gode møder med jer som bor i Højby og er en del af kirken og sognet, både ved gudstjenester, sjælesorgssamtaler, ved minikonfirmandundervisning og i samarbejdet med områdets præster, kirkepersonale og skoler. Mit præsteliv i Højby Her i Højby, hvor jeg er ca. 1/3 af min præstestilling, har jeg ca. hver 4. gudstjeneste og kirkelige handling, og så har jeg været med til at starte minikonfirmander op igen, som er et tilbud til alle børn i 3. klasse. Her i efteråret har vi haft det første forløb, hvor jeg, sammen med andre voksne i kirken, har haft et stort og skønt hold minikonfirmander fra Højby Skole. Det er en særlig dejlig opgave at lave aktiviteter om kirke og kristendom for børn, fordi de møder historierne med stor umiddelbarhed og begejstring, og tit og ofte undrer sig over ting, det er længe siden, jeg selv har tænkt på. Det nye års opgaver og udfordringer Det næste år byder forhåbentligt på lige så mange glæder og nye opdagelser som det gamle, både for Højby Kirke og sogn. Jeg venter mit 3. barn i foråret, og derfor er det en barselsvikar, som kommer til at varetage ”min” del af gudstjenester og kirkelige handlinger i Højby samt minikonfirmanderne fra skolernes 3. klasser

forår og efterår. Ansættelsesprocessen er i gang i skrivende stund. Jeg synes vældigt godt om at være præst i Højby Kirke og sogn, og glæder mig til at komme tilbage hertil efter min orlov. Jeg håber I vil tage rigtigt godt imod barselsvikaren. Højby kirke skal renoveres! Også for Højby Kirke sker der meget nyt i året der kommer. Helt fysisk kommer året til at bære præg af at kirken skal sættes gennemgribende i stand indvendig, da vi skal have isat et nyt varmesystem. Det medfører ssv. også, at kirken skal have nyt gulv, nymalede bænke, kalkning af alle væggene og rensning af altertavlen. Med en kirke så gammel som Højby Kirke involverer dette ud over menighedsråd og provsti også både Nationalmuseet og forskellige konsulenter. Det bliver spændende at se vores smukke kirke i et nyt og genopfrisket look. Selve udførelsen af arbejdet begynder efter konfirmationerne og vil strække sig over det meste af året. Imens istandsættelsen foregår, forventer vi at indrette salen i Sognegården som kirkerum, og til bisættelser og bryllupper vil vi få lov at låne nabokirkerne. Så kom op i kirken her i foråret og se ”før” versionen – og glæd jer til at se den smukke kirke i en genopfrisket udgave om et års tid. De bedste ønsker om et rigtigt godt nyt år til alle i Højby. Sognepræst Karen Frendø Ebbesen Højby Kirke

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Kirken

Nyt fra menighedsrådet Vor gode formand har – efter at være færdiguddannet læge - valgt at rejse tilbage til Færøerne med sin familie. Næstformanden har derfor i november måned været fungerende formand. Heldigvis har vi en god suppleant, som vi byder velkommen i rådet.

Birgitte Schwitzer

Fra kirkeårets begyndelse har rådet herefter konstitueret sig således: Menighedsrådet består af 8 valgte + præsten, som er født medlem af rådet:

Valgt til post (jf. lov om menighedsråd)

Eva Carlsen

Næstformand

Helene Nielsen

Kasserer

Marie Egeskov

Formand

Michael Haahr

Valgbestyrelse

Poul Larsen

Valgbestyrelse (formand)

Marna Andersen Carsten Andreassen

Kontaktperson

Ole Bøttiger

Kirkeværge

Jørgen Folke Olsen

Byggesagkyndig

Udvalgene blev fordelt således

Endvidere har vor dygtige sekretær valgt andre udfordringer og er stoppet hos os. Vi søger derfor ny, men er i mellemtiden så heldige at have glæde af en rigtig dygtig vikar, Pernille Præstegaard.

Aktivitet og musik: Poul Larsen, Eva Carlsen, Carsten Andreassen, Michael Haahr og organist Birgit Samsing Formidling: Birgitte Schwitzer, Carsten Andreassen og sekretær

26

Tak for en fantastisk gospeldag! I november havde vi glæden af at afholde gospelworkshop og –gudstjeneste i kirken. Det blev en rigtig god dag, hvor en masse gode sangere fyldte kirkerummet ud med deres flotte klang – under både workshoppen og gudstjenesten, hvor også menighedens stemmer blandede sig. Hele dagen opretholdt sangerne en god energi, selvom vi øvede og sang i mange timer. Humøret blev ligesom bare bedre i løbet af dagen

og bidrog til den fantastiske stemning i kirken til gudstjenesten. Vi havde også glæden af at se rigtig mange, der mødte op til gospelgudstjenesten og det var herligt at få hele kirken med på sangene. Vi glæder os SÅ meget til at afholde gospelworkshop og –gudstjeneste igen til sommer. Næste gang bliver d. 10. juni 2018 med workshop kl. 10-16 og gudstjeneste kl. 16.30.

Gospel 19.11.2017

Inge Mazanti

Bygning og Kirkegård: Marie Egeskov, Inge Mazanti, Ole Bøttiger og graver

Af Julie Ben Semmane og Pernille Præstegaard

På kirkens vegne ønskes alle et rigtig Godt Nytår. Venlig hilsen Marie Egeskov

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Undertegnede deltog i Gospelsang i Højby Kirke den 19.nov. Det var en dejlig oplevelse. Lige fra morgenstunden blev vi modtaget med åbne arme af Julie (korlederen). Vi var ca. 20 sangglade mennesker. 3 mænd og 17 kvinder. Efter et par timer med øvelser af diverse sange/salmer fik vi frokost i Menighedshuset. Fin mad. Derefter fortsatte vi med at øve i kirken med orkester på! Kl. 15 kaffe/te med fin kage til. Kl. 15.30 ankom folk i kirken

for at høre, hvad en hel dags øvelser mundede ud i. Kirken blev fyldt!! Alt i alt en meget vellykket dag. Var helt ”høj”, da vi kørte hjem For dem, som havde lyst, var der suppe i Menighedshuset som afslutning. Vi er nogle som ser frem til flere af disse livsbekræftende oplevelser. Tak for en dejlig dag!! Lis Eriksen

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY KIRKE Februar 2018 

4. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste...................................................... søndag seksagesima ........Mark 4, 26-32

4. kl. 17.00

v. CA Syng-Dig-Glad gudstjeneste ................................ søndag seksagesima ........Mark 4, 26-32 Efterfølgende kirkefrokost i Sognehuset

 11. kl. 11.00

v. KFE Gudstjeneste...................................................... Fastelavns søndag ...........Luk 18, 31-43

 18. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste...................................................... 1. søn. i fasten……………..Luk 22, 24-32

 25. kl. 11.00

v. KFE Gudstjeneste...................................................... 2. søn. i fasten ................Mark 9, 14-29

Marts 2018  4. kl. 11.00

v. LCN Gudstjeneste ..................................................... 3. søn. i fasten ................Joh 8, 42-51

 11. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste...................................................... Midfaste søndag. ............Joh 6, 24-35

 11. kl. 17.00

v. CA Syng-Dig-Glad gudstjeneste ................................ Midfaste søndag. ............Joh 6, 24-35

 18. kl. 11.00

Gudstjeneste...................................................... Mariæ Bebudelsesdag. ....Luk 1, 46-55

 25. kl. 11.00

v. CA Familie-påskegudstjeneste................................... Palmesøndag..................Joh 12, 1-16

 29. kl. 19.00

v. CA Gudstjeneste...................................................... Skærtorsdag ...................Joh 13, 1-15

 30. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste...................................................... Langfredag .....................Luk 23, 26-49

CA = Carsten Andreassen, KFE = Karen Frendø Ebbesen, LCN = Lene Crone Nielsen På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer

HØJBY

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 6595 9300

Af Carsten Andreassen, Helene Nielsen og Pernille Præstegaard

UNIK! Et nyt tiltag har set dagens, eller rettere aftenens, lys – nemlig "Unge i kirken". Det er et tilbud til unge fra konfirmationsalderen og op, hvor de kan komme i Sognehuset om onsdagen kl. 19-21. Her er der lagt op til hyggeligt samvær, samtaler og brætspil med baggrund i kirke og tro. Aftenen er planlagt, så den starter kl. 19 med sang og præsentationer, hvis der er nye tilkomne. Bagefter bliver brætspillene fundet frem, og der kan købes snacks, hvis man har lyst. Senere på aftenen bringer en voksen en bibelsk fortælling på banen og

kommer med sine egne tanker omkring den, som et oplæg til at alle kan byde ind. Når kl. nærmer sig 21 sluttes aftenen af med at bede fadervor og synge velsignelsen. De voksne har altid plads til en dyb samtale om de tanker, de unge tumler med eller hvis de har spørgsmål om noget bestemt.

Højby Kirkes Børnekor Efter en velfortjent juleferie er Højby Kirkes Børnekor godt i gang igen.Vi har plads til mange flere sangglade piger og drenge fra 0.- 2. klasse, som har lyst til at synge. Koret medvirker ved enkelte familiegudstjenester i løbet

af året – samt en forårskoncert. Vi øver i sognehuset – torsdage kl. 14.30.- 15.30. Kom og vær med. Tilmelding til Birgit Mulvad Samsing – Tlf. 24 60 86 50

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Sporten

Sporten

Generalforsamlinger i Højby S&G 2018 Højby S&G logo Generalforsamlinger i Højby S&G 2018 Fodbold Budo Badminton Gymnastik Skydning Fitness Tennis Bordtennis Håndbold Hovedforeningen

23. januar 22. februar 1. marts 22. februar 27. februar 21. februar 28. februar 20. februar 16. marts 21. marts

kl. 19.30 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00

Højbyhallerne Højbyhallerne Højbyhallerne Højbyhallerne Skydekælderen Højbyhallerne Højbyhallerne Kælderen Højbyhallerne Højbyhallerne

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Sporten

Afholdelse af bordtennis generalforsamling tirsdag den 20. februar kl. 19 i Bordtenniskælderen under Højby Skole.

Dagsorden iflg. Vedtægterne. M.v.h. Michael Agergaard Formand Højby Bordtennis

Generalforsamling i Højby S&G - Fodboldafdelingen

mød bare op og hør om de nye spændende ideer vi har for den kommende sæson. Har man lyst til at give en hånd med som frivillig i fodboldafdelingen (i eller udenfor bestyrelsen) og gøre en forskel for vores børn, unge og voksne fodboldspillere er der naturligvis også altid plads til dette.

Kære spillere, forældre og andre fodboldinteresserede i Højby og omegn Bestyrelsen i Højby Fodbold håber at se rigtig mange til den årlige generalforsamling tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.30 i Højby Hallernes Cafeteria. Vi er meget tæt på at have sat det nye hold til den kommende bestyrelse efter at et par stykker takker af og helliger sig andre opgaver (familieforøgelse m.m.) – så

Mvh. Bestyrelsen Fodboldafdelingen Dagsorden ifølge vedtægterne

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

28

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Af Ronni Nielsen

Fodbold Indendørs fodboldstævne I november afholdt fodboldafdelingen med stor succes det årlige indendørs fodboldstævne – en weekend med to propfyldte Højby Haller. 450 spillere i aldersgruppen 5 år til senior damer vidner om et bredt stævne for mange aldersgrupper og hold fra hele Fyn med et fælles mål om at få en masse gode fodboldoplevelser. Besøget af OB maskotten Victor var et stort hit, især blandt de mindste spillere!

Højby Fodbold vil gerne sige tak til alle de frivillige, som fik stævnet til at glide perfekt – uden jeres hjælp havde det ikke været muligt. Vi glæder os til at gentage succesen igen i november 2018. Hilsen Fodboldafdelingen Se alle billederne fra stævner d. 18.-19. nov. på vores facebook side. “Fodbold stævne Højby".

Senior opstart 2018 Højby Fodbold byder alle – nye, som kendte ansigter velkommen til sæson 2018. Herre senior holdene har opstart for foråret lørdag d. 27,1, kl. 13.00 (omklædt). Efter træningen vil klubben være vært for en omgang suppe, og der vil være orientering om den kommende sæson.

Vi glæder os til at komme i gang, lære jer alle godt at kende og håber på at se så mange som muligt så vi sammen kan få en sjov og spændende sæson i Serie 2 og Serie 3. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte trænerteamet på tlf. 31 18 94 17/20 87 66 14.

Kender du nogen, der har lyst til at prøve noget nyt, eller en der måske vil i gang igen så tag dem med.

MVH Træner teamet Michael Pedersen og Bjarne Wehner Nielsen

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES – www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

Sporten

Af Leo Sørensen

Badminton 2018 er allerede godt i gang og vi håber, at alle har haft en glædelig jul og er kommet godt og sikkert ind i det nye år. Anden halvsæson er begyndt, og vi håber alle nyder at komme i gang med at slide al den gode julemad af. Nye mål står for døren. Stillingen lige nu: H.S.& G. 1. hold ligger midt i rækken H.S.& G. Sen. 3 ligger på en 2. plads H.S.& G. Veteran B har plads til forbedring H.S.& G. Veteran Herre B. ligger nr. 3 Ungdomsafdelingen har haft et godt efterår. Faktisk har vi så mange tilmeldte, at vi har været nødt til at ændre lidt på tiderne for at have plads til alle. Ungdommen spiller derfor nu både mandag og onsdag fra kl. 16.30 samt tirsdag fra kl. 17.30. Sidst i oktober havde vi et

super hyggeligt Natmintonarrangement, der var en stor succes. Det kommer vi til at gentage senere på sæsonen. Vi deltager selvfølgelig også i diverse stævner, og det er mit indtryk, at alle går op i det med liv og sjæl. Med de nye træningstider har vi fået plads til endnu flere - så mød op på vores træningsdage og se, om det også er noget for dig. Vores miniton hold (barn U9 og forældre) går også rigtig godt. Vi hygger os og laver en masse ballade. Har du lyst til at have det sjovt sammen med dit barn, så kom op i hallen og vær med tirsdag fra 16.30. Husk vi holder generalforsamling den 1. marts kl. 19.00. Møde op og vær med til at forme afdelingens fremtid. Alle er velkomne, også dem, der bare synes, det er sjovt at spille badminton. Vi glæder os til at se jer både på banen og til generalforsamlingen.

Tennis Generalforsamling i Højby S&G tennisafdeling onsdag den 28. februar kl. 19

Sportslige hilsner Michael Jensen

Nu er det igen ved at være den tid på året, hvor alle generalforsamlingerne løber af stablen. Vi vil gerne invitere alle medlemmer til en hyggelig aften, hvor vi i bestyrelsen meget gerne vil have netop DIN mening og forslag til hvad 2018 skal bringe på tennisbanerne, og hvad vi skal arbejde mod i de kommende år. Kom og inspirer os onsdag den 28. februar kl. 19.00 i Højby Hallen. 30

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Sporten

Af Bettina Lodberg-Jakobsen

Gymnastikafdelingen 2018 er over os og vi håber at alle har haft en glædelig jul og er kommet godt ind i det nye år. Vi skal nu i gang med anden halvdel af sæsonen, og vi håber, at alle er klar til en masse fed gymnastik på de forskellige hold. Nu skal der trænes hen imod forårets opvisninger og konkurrencer. Generalforsamling Gymnastikafdelingen afholder sin årlige generalforsamling d. 22. februar kl. 19 i Højby Hallerne. Vi håber, at mange medlemmer, forældre til medlemmer og andre møder op og deltager denne aften. Opvisninger Her i foråret afholder vi som sædvanligt to opvisninger i Højby Hallerne D. 17. & 18. marts afholder vi DGI's forårsopvisning. Her vil der være rig mulighed for at komme og se en masse flot og spændende gymnastik. Det endelige program for dagene kan ses i næste nummer at Højby Nyt.

D. 14. april afholder vi gymnastikafdelingens egen lokalopvisning. Alle vores hold skal på gulvet og vise, hvad de har lært og trænet med igennem hele sæsonen. Mere info omkring denne dag kommer også i næste nummer af Højby Nyt. Vi ser frem til disse to arrangementer og håber, at mange vil finde vej til hallerne. Husk, du kan holde dig orienteret omkring, hvad der sker i gymnastikafdelingen på vores hjemmeside www. hojbygymnastik.mono.net. Her til slut vil jeg gerne ønske godt nytår til alle. Vi håber at se mange glade gymnaster i hallerne til de mange træninger og vores arrangementer her i løbet af foråret. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen

Bystævnet 21A · 5792 Årslev · Tlf. +45 23 35 88 17

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael K. Larsen

Nyt fra skytterne Juleafslutning Torsdag d.. 14. december var der juleafslutning i Højby Skytteforening. Selv om vejret uden for ikke havde den mindste antydning af vinter i sig, havde ca. 45 børn og voksne fundet vej ned i kælderen. Her blev de mødt af en dejlig lugt af julekage og slik. Men før disse ting kunne nydes, skulle der skydes, og senere spilles banko om ænder og julekurv. Skydningen gik ud på, at børnene skulle skyde sig så tæt på 84 point med 10 skud som muligt, en opgave som var svær for mange, fordi man ikke skulle sigte på den sorte plet i dag, men ude på 8,4. Da alle havde skudt var Anton og Kirstine lige tæt på og måtte ud i en skydning mere. Her var Kirstine bedst og blev dermed vinder af julepokalen. Stort tillykke til Kirstine. Flot arbejde, god skydning! Nu skulle der spilles banko. Alle mand havde fået 3 plader, og spillet gik i gang. Der skulle spilles om 7 ænder og en flot julekurv specielt lavet til børn med masser af slik, sodavand og knas. Ænderne fik hurtigt ben at gå på, og spillet om kurven gik i gang. Der skulle være fuld plade, før man havde banko. Spændingen var stor, flere manglede kun 1 brik, men Mads var heldig at få banko.

Kirstine, vinder af børnejulepokalen

Mads, vinder af julekurven

Stort tillykke til Mads med julekurven, du har fortjent den, både som skytte og som kammerat.

32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Julestævne Svendborg Flere af klubbens medlemmer var draget sydpå i juledagene, nærmere bestemt til Svendborg Skytteforening, hvor de skulle deltage i et stort stævne. Der var mange flotte skydninger fra flere medlemmer. Tillykke til: Amalie Jensen 3. plads i BK 1 med luftgevær 15 m. 3. plads i BK 2 med salonriffel 15 m. Tobias Klimek 1. plads i BK 3 med luftgevær 15 m. 2. plads i BK 4 med salonriffel 15 m. Henrik Jensen 1. plads i voksen åben 1 med luftgevær 15 m. 2. plads i voksen åben 1 med salonriffel 15 m. Årets klub Ved dette års skyttemøde i Skallebølle blev Højby Skytteforening udnævnt til årets skydeklub. Hædersprisen er givet baggrund af: En målrettet og vidtspændende indsats, som udspringer af arbejdet med en bevidst strategiog handlingsplan, herunder en naturlig tilgang til rekruttering af frivillige, udvikling af foreningens faciliteter og aktivitetstilbud, bl.a. gennem indførelse af en månedlig holdtræning samt det store arbejde med foreningens interne og eksterne


Sporten kommunikation og indsatser med fundraising, der har gjort det muligt at deltage i skoleskydning DM. Stort tillykke til alle medlemmer med vores klub, Højby Skytteforening – den længe leve – hurra, hurra, hurra og så det lange ! Prisen uddeles af DGI skydning Fyn.

Sporten

Sporten

Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Højby Skytteforening tirsdag d. 27. feb. kl. 19 i klubbens lokaler. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formand i hænde senest 8 dag før. Klubben er vært med et lettere traktement bagefter – vel mødt!

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten Håndbold U10 nytårsstævne i Fredericia Juleslik og dovne ferie-kroppe blev afløst af højt tempo og mange flotte mål til Nytårsstævnet for U10 hold i de 6 haller i Fredericia Idrætscenter. Fra Højby Håndbold drog et drengehold og to pigehold afsted til en spændende dag med tre kampe og en masse sjove fælles oplevelser. U10 drenge var morgenfriske og startede ud fra Højby kl. 6.40 for at spille første kamp kl. 8.00. Det blev til en masse flot håndbold fra drengenes side og en velfortjent tur i Fredericia badeland over middag. Imens gjorde U10 pigerne deres indtog og de to hold kæmpede rigtig flot

Sporten

og sluttede begge af med en sejr, kampråb og højt humør. Heldigvis var der også for pigerne kræfter tilbage til en tur i en nærliggende svømmehal inden dagen sluttede dag af med lækker aftensmad på McDonalds. Trænerteamet for U10 drenge og piger takker for en super hyggelig dag med en masse sjove oplevelser på og uden for banen. Vi glæder os til en spændende 2. halvsæson med masser af træning, kampe og flere sociale aktiviteter, som kan styrke de i forvejen gode relationer blandt børnene og de voksne endnu mere, til gavn for fællesskabet på holdene internt og på tværs.

Sporten

Af Morten Bierbaum, far til tre glade håndboldbørn

Juletræssalg på Slotsgården – støtte til Højby SG Håndbold I den travle juletid var en af de små højdepunkter turen til Slotsgården i Sdr. Højrup ved Ringe, hvor man samtidigt med at købe eller fælde sit juletræ kunne støtte Håndboldafdelingen i Højby SG. Duften af gran, hjemmelavede æbleskiver og gløgg blandede sig med børnenes ivrige søgen efter det helt ideelle træ. Dette krydret med forældrenes forsøg på at overbevise poderne om, at højden i stuen altså ikke er 4

meter, hvorfor et mindre træ måske kunne være bedre. De gode folk på Slotsgården havde virkeligt lagt sig i selen for at give alle en dejlig oplevelse samtidig med, at 20% af salget gik til Højby SGs håndboldafdeling. Dette hjælper til at kunne give endnu flere oplevelser til de mange og glade børn, der fylder Højbyhallerne op til bristepunktet med super håndbold og fed træning.

Godt Nytår til alle. Hilsen U10 trænerne

Aktivitetskalender Søndag d. 21. januar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Mandag d. 22. januar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16.

Højby Bibliotek. Byt fastelavnstøj. Højby Bibliotek, kl. 13-16.

Tirsdag d. 23. januar. Højbylund Ældreklub. Stolegymnastik, kl. 10-11.

34

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16. Højby S&G, Fodbold. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.30.

Torsdag d. 25. januar. Højby Foredragsforening. Foredrag Elisabeth Svane. Sognehuset, kl. 19. Lørdag d. 27. januar. Hestehøj Ridecenter. Gratis foderforedag.


Aktivitetskalender Lindvedvej 70. Søndag d. 28. januar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Bibliotek. Byt fastelavnstøj. Højby Bibliotek, kl. 13-16. Mandag d. 29. januar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 30. januar. Højbylund Ældreklub. Stolegymnastik, kl. 10-11. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16. Torsdag d. 1. februar. Højby Kirke. Samtaleforum. Sognehuset, kl. 10-12. Fredag d. 2. februar. Café Bakkegården. De Gyldne Drenge. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 4. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Bibliotek. Byt fastelavnstøj. Højby Bibliotek, kl. 13-16. Højby Kirke. Syng-Dig-Glad Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 17. Mandag d. 5. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Tirsdag d. 6. februar. Højbylund Ældreklub. Stolegymnastik, kl. 10-11. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Fastelavn, kl. 13-16.

Torsdag d. 8. februar. Højby Foredragsforening. Filmaften Jesper Ussing. Sognehuset, kl. 19. Højby Sundhedscenter. Infoaften om æteriske olier. Hollufgårdsvej 10A. Lørdag d. 10. februar. Højby S&G, Sponsor. Fastelavnsfest. Højby Hallerne, kl. 9.30. Højby S&G, Sponsor. Reklamebanko. Højby Hallerne, kl. 13.30. Søndag d. 11. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Bibliotek. Byt fastelavnstøj. Strikcafé. Højby Bibliotek, kl. 13-16.

Højby Forsamlingshus. Kl. 17.30.. Tirsdag d. 20. februar. Højby S&G, Bordtennis. Generalforsamling. Kælderen, kl. 19

Onsdag 28. februar. Højby S&G, Tennis. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Torsdag d. 22. februar. Højby S&G, Gymnastik. Generalforsamling, Højby Hallerne, kl. 19.

Torsdag d. 1. marts. Højby S&G, Badminton. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Højby S&G, Budo. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19

Fredag d. 2. marts. Café Bakkegården. Light klassisk aften. Bakkegården, kl. 18.30.

Fredag d. 23. februar. Café Bakkegården. Gary Snider. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 25. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Mandag d. 12. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Quiz, kl. 13-16.

Mandag d. 26. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Fællesspisning, kl. 12-16.

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Tirsdag d. 13. februar. Højbylund Ældreklub. Stolegymnastik, kl. 10-11. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16.

Højby Bibliotek. Generalforsamling. Højby Bibliotek, kl. 17.15.

Mandag d. 19. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Geberalforsamling, kl. 13-16. Højby Forsamlingshus. Rock med Spacemakers.

Højby S&G, Skydning. Generalforsamling. Skydekælderen, kl. 19.

Onsdag d. 21. februar. Højby S&G, Fitness. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.

Højby Bridgeklub. SuperBrugsen Cup. Højby Skole.

Søndag d. 18. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Højby Sundhedscenter. Generalforsamling.. Hollufgårdsvej 10A, kl.18-20.

Café Bakkegården. Pigeaften. Bakkegården, kl. 18.30. Højby Friskoles Støtteforening. Generalforsamling. Højby Friskole, kl. 19.

Mandag d. 5. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12,30-16. Søndag d. 4. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Tirsdag d. 6. marts. Højbylund Ældreklub. Stolegymnastik, kl. 10-11. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Underholdning, kl. 13-16. Torsdag d. 8. marts. Højby Foredragsforening. Generalforsamling. Sognehuset, kl. 19. Fredag d. 9. marts. Café Bakkegården. Med Hat og Briller. Bakkegården, kl. 18.30.

Tirsdag d. 27. februar. Højbylund Ældreklub. Stolegymnastik, kl. 10-11. Hyggeligt Samvær, kl. 11-13. Banko, kl. 13-16.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk