Højby Nyt 2017-5

Page 1

ÅRGANG 26

NR. 45 AUGUST 2017

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet Fra venstre ses Bente A, Birgit, Bente K, Astrid, Bodil, Lene, Marianne K og Marianne L.

Blandt andet i dette blad: S. 2: S. 6: S. 8: S. 9:

by! rg r HøjA e r e t n e s i albo æ t r e p n e v r tæ re yborgee ved landsisSønderborgdet! b j ø h e n Aktivøjbydameryspejderne ter inde i bla jb te :H ØverstNederst: Høbegge aktivi re om Læs me

Højby spejderne er klar til åbningsshow sammen med flere tusinde andre spejdere

Højby bestemmer Biblioteket Sundhedscentret Folkekirkens Nødhjælps Genbrug S. 10: Børnehuset Syvhøje S. 12: Spejderne S. 14: Foredragsforeningen S. 15: Højby Bridgeklub S. 16: Aktuelt: Læsekredsen Allerup Gl. Have Mobildækning S. 17: Café Bakkegården S. 20: Lokalhistorisk Arkiv S. 22: Højby Marked S. 24: Aktuelt "Stalden" Gadekæret S. 25: Kirken: Gudstjenesteliste Høstgudstjeneste S. 26: Præstens indlæg Ny præst Syng dig glad S. 27: Sommer og efterår S. 28: Seniorforeningen S. 30: Idrætsmærket S. 31: Landsstævnet S. 32: Sponsorudvalget S. 33: Skytterne S. 33: Bordtennis S. 34: Tennis S. 36: Håndbold S. 38: Budo Badminton Fitness S. 39: Gymnastik S. 42: Fodbold S. 43: Aktivitetskalender

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Højby bestemmer - du bestemmer Af Karin Rosenbæk

Nu går det løs Lørdag den 19. august skal vi – borgerne i Højby - bestemme, hvilke tiltag der skal sættes i gang i Højby. Afstemningen foregår på Højbymarkedet mellem kl. 11 og 13. For at være stemmeberettiget skal du: • være bosiddende i Højby Sogn • være mindst 10 år • medbringe dit sygesikringsbevis

Arbejdsgruppen har har grupperet de indkomne forslag og underettet de enkelte forslagsstillere om opstillingen på stemmesedlen:

1

2

3

Gruppe 1: 90.000 kr. pr. idé – 2 vindere Højby Multibane – Michael Gervig Skater park/område – Brian Wulff Børnefestival – Vibeke AlrøBillard klub - Jørn Bonde

Klokken ca. 13.30 vil resultatet af afstemningen blive offentligtgjort, og vinderne vil få udleveret en chek på beløbet.

Gruppe 2: 20.000 kr. pr. idé – 1 vinder Højby multibakke 3D materiale – Allan Peterson Højby foredragsforening – busture til Højby borgere – Ruth Schärfe Højby vartegn – Vibeke Alrø

Deadline for indlæg til Højby Nyt?

Forslagsstillerne vil være til stede i afstemningsteltet, som er placeret tæt ved scenen. Her vil I kunne få mere at vide om de enkelte forslag og stille uddybende spørgsmål, inden I går i stemmeboksen med stemmesedlen. Vi ser frem til stor interesse og deltagelse i afstemningen.

En del af dem, som skriver indlæg til Højby Nyt, modtager en uge før deadline en påmindelse på mail. – Er du også interesseret i at få en sådan, kan du sende en mail til hhk@klintnet.dk Du kan også se deadline i bladet på side 2 eller på vores hjemmeside ved at kalde www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 26

NR. 5

11.-12. AUGUST 2017

BLAD NR. 179

Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris: Kr. 2,00 pr. spalte mm. 4 farvetillæg: kr. 900. Enkeltfarvetillæg: kr. 300. Alle priser er excl. moms. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2017: Så tidligt som muligt og senest: 22. september udkommer 6.-7. okt. 10. november udkommer 24.-25. nov.


Højby bestemmer - du bestemmer Idéudvekslingsaftenen Torsdag den 15. juni blev der afholdt idéudvekslingsmøde på Bakkegården. Rigtig mange mødte op, og der var en livlig debat med rigtig mange ideer og ønsker om nye tiltag i Højby, så arbejdsgruppen

konkluderede, at Højby er en by i stadig udvikling med mange initiativrige og aktive personer. Tak for et godt møde.

Billardklub i Højby Vi er seks mænd i den modne alder, som godt kunne tænke os at starte en billardklub i Højby. Så derfor har vi lagt billet ind på at få tildelt et beløb til opstart af en sådan via Højby bestemmer, da der skal købes bord(e) m.m.. Vi har kigget på priser for borde – 22.000 kr. for det billigste, men......! Da det skal være en klub,, skal vi have lavet vedtægter og fundet egnede lokaler samt få indrettet disse.

Billardklubben skal selvfølgelig være for alle aldersklasser med undervisning og ordnede forhold. Kom og hør nærmere og få en god snak med os på Højby Markedet d. 19. august. Vi er interesseret i at høre din mening og eventuelle interesse. Venlig hilsen Jørn Bonde

Forslag om Børnefestival

Stemningsbilleder fra en spændende aften

Forslag fra Højby Foredragsforening: Hvis Højby Foredragsforening er så heldige at få kr. 20.000 fra Højby Bestemmer, skal beløbet anvendes til busture for borgere i Højby ud i naturen og med kulturelle indslag. Busturen kan evt. gå til et af disse steder: Lolland og Falster med udtur over Spodsbjerg-Tårs og Storstrømsbroen hjem. Med besøg på Fuglsang Kunstmuseum eller Danmarks Traktormuseum.

En tur til Nordsjælland med besøg enten på Louisiana, Karen Blixen museet eller Det Blå Hus – Bjørn Wiinblads museum. Med en tur til Mindelunden. Ribe med Vadehavet. Emil Nolde Museet i Sydslesvig. Foreningen stræber efter, at Højby borgere får gode oplevelser, og en dag med godt humør og socialt samvær. Glæden ved at glæde andre.

Vi er en gruppe, som synes, nogle af pengene bør gå til at skabe oplevelser for børnene i Højby. Vi mener, at et fællesskab omkring det at give noget godt til børnene giver godt samvær for både børn og voksne. Foreløbig består forslagsgruppen af undertegnede, Ella Myhring, Børnehuset Syvhøje, Højby Skole, Højby Friskole, Bakkegården, forhåbentlig også spejderne. Andre interesserede er også velkomne til at melde sig. Tanken er, at det skal være en tilbagevendende begivenhed, foreløbig over 3 år. Endnu er vi kun på idéplanet, men foreløbige tanker er:

• Teater og/eller dukketeater • Live musik for børn/ disco • Oppustelig fodboldbane med bander • Klatrevæg • Mooncars/bane • Forhindringsbane • Hoppeborg • Snobrød, evt. med tema (superhelte, indianere, pirater…) • Flødebollemaskine • Ansigtsmaling • Heltetræning Pengene rækker nok ikke til det hele, og det behøver jo ikke være det samme hvert år. Og der kan nå at komme endnu flere gode ideer! På forslagsgruppens vegne Vibeke Alrø

Forslag om Højby Vartegn Jeg har det ligesom mange andre, at vi er både stolte af og glade for at bo i Højby. Derfor synes jeg, det kunne være en idé med et kunstværk – eller flere små – som markerer, at nu er vi i Højby. Det kunne f. eks. være små

skulpturer i rundkørslerne ved ”porten” til Højby, altså de to rundkørsler i hver sin ende. Det kunne også være skilte, som sættes op i Højby. Noget, der markerer, at vi er et rigtigt dejligt sted! Vibeke Alrø

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby bestemmer - du bestemmer

De mange forslag blev drøftet og prioriteret

Det videre forløb Der er ved at blive etableret møde med "Odense Rundt", og Martin har bekræftet, at han gerne vil hjælpe med at få et Højbykort i Google Maps op at stå. Vi efterlyser derfor ildsjæle, som også vil gå ind i arbejdet med at få et Højby Kort op at stå Senere vil vi bede alle i Højby om at komme med oplysninger om, hvor der findes petanquebaner, legepladser, caféer, løberuter og andet, som kan have interesse for På gensyn på Højbymarkedet

lokalbefolkningen, for potentielle tilflyttere mv. Kommentarer kan sendes til Hans Henning Klint, tlf. 22 23 08 30, mail hhk@klintnet. dk. Du kan evt. også følge facebook-gruppen Hjælpsom i Højby, hvor der også vil komme yderligere informationer Med ønsket om et informativt Højbykort Malene W Nilsson Hans Henning Klint

Arbejdsgruppen Højby bestemmer – du bestemmer

Der manglede ikke noget til ganen

Højbykort Ved Idemødet omkring ”Højby Bestemmer” d. 15. august blev der rejst forslag om forskellige aktiviteter/faciliteter, f.eks en petanquebane. Ved flere af forslagene var der straks nogen, som kunne fortælle, at det fandtes allerede i Højby. Der blev derfor konkluderet, at der eventuelt burde laves et kort over Højby med alle dets muligheder. Min sidekammerat ved mødet, Malene, og jeg blev enige om, at det ville vi godt være med til at sætte i gang.

4

Hjælpsom i Højby Samme aften lavede vi et opslag på Facebook-gruppen Hjælpsom i Højby, og der gik ikke lang tid før de første positive kommentarer dukkede op. Ud fra kommentarerne er der to muligheder, som synes værd at arbejde videre med, nemlig Google Maps, hvor Frank Jensen og Martin Rosenbæk har lavet forslag, og en app 'Odense Rundt', som Odense Kommune har fået lavet, og hvor man blandt andet kan søge på forskellige aktiviteter og faciliteter: skoler, børnehaver mv.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Højby Bibliotek

Nyt fra Højby Bibliotek - Hvad *BIB* sker der? Nyt bibliotekssystem og nye åbningstider Mandag kl. 11-17 Tirsdag kl. 10-16 Onsdag kl. 11-17 Torsdag kl. 10-16 Fredag lukket Lørdag lukket Søndag kl. 13-16 (kun vinter 1.10.-31.3.) De nye åbningstider gælder fra uge 37

I slutningen af august og starten af september får vi nyt bibliotekssystem i hele Odense Kommune. I en periode vil der derfor være begrænsede muligheder for dig som bruger. Hvad betyder det for mig som biblioteksbruger? I perioden fra den 28. august til 6. september kan du IKKE: • Låne, reservere, forny eller bestille materialer • Afhente reserverede materialer • Betale gebyrer • Logge ind på din profil på vores hjemmeside • Få adgang til vores e-ressourcer OBS! Dette gælder alle biblioteker i Odense Kommune. Hvad kan jeg så? • Du kan aflevere dine materialer manuelt til personalet • Navigere på vores hjemmeside uden at være logget ind • Opholde dig på bibliotekerne, som du plejer • Låne en ledig PC

6

Hvordan undgår jeg bedst at blive forstyrret af overgangen? Hvis du sørger for at bestille og afhente dine materialer i god tid, og du afleverer dine bøger inden den 28. august, bliver du mindst muligt generet. Bliver mine bøder større, når jeg ikke kan betale dem i overgangsperioden? Nej, det gør de ikke. Hvis du har en regning, der skal betales, bliver der ikke lagt ekstra oven i, selvom du ikke betaler i overgangsperioden. Vi beklager meget ulejligheden og arbejder på, at overgangen går så let som muligt. Efter lukkeperioden ændrer vi vores åbningstider, således at vi mandag og onsdag har åbent en time tidligere og lukker en time før!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Husk at biblioteket fra oktober måned igen har åbent om søndagen fra 13-16. Med venlig hilsen Susan, Jesper & Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 63 75 09 12 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Højby Sundheds Center

Højby SundhedsCenter

Højby Sundheds Center

Af Lene Jespersen

Så er sommeren snart bag os og vi ser frem mod et efterår med spændende hold, foredrag og aktiviteter. Qigong v. Berit Fog Qigong er mindfulness i bevægelse. En afslappende motionsform, som styrker og afslapper krop og sind. Bevægelserne er så rolige og nænsomme, at alle kan være med. Underviser Berit Fog har en baggrund som ergoterapeut og kraniosakralterapeut og har mulighed for at justere øvelserne under hensyntagen til deltagernes individuelle behov og eventuelle skavanker. Mandage kl. 19-20 med start d. 18.9 Pris: 600 kr. for 12 gange. Kontakt: fogstaal@mail.dk tlf. 29 91 63 49.

Qigong Kropskontakt v. Karina Chapman Blid træning for stressramte og/eller pressede kvinder, med et ønske om at være mere til stede i deres krop. Træningen er udviklet specielt til stressramte og indeholder bl.a. elementer fra yoga, pilates, mindfulness og meditation samt sanseøvelser og vejledning ud fra Karinas baggrund som uddannet stressvejleder og tidligere stressramt. Undervejs vil der blive arbejdet med temaer omkring den pressede krop og psyke. Du vil gennem forløbet få støtte til 8

at integrere øvelserne i din hverdag. Onsdag kl. 17-18.30. Nye hold hver måned: 9.8., 6.9. og 4.10. Pris: 500,- for 4 uger incl. en indspillet meditation kontakt@linedanserinde.dk mobil: 21 69 25 98. Basis rygtrænings hold v. Jonas Erik Nielsen Dette hold er målrettet dig der: - Har aktuelle eller kroniske rygsmerter - Ofte har tilbagevendende gener fra ryggen - Føler at du har en ustabil eller svag ryg - Har stivhed i ryggen - Ønsker at forbedre dit grundniveau med mave- og rygtræning Holdet er under kyndig vejledning af en fysioterapeut. Opstart fredag d. 15. september kl 8-8.50. Pris: 10 holdtræninger 1180 kr. - ved medlemskab af Sygeforsikringen ”danmark” er der tilskud på 59 kr. pr deltagelse. Dermed op til 590 kr. retur i tilskud. Tilmelding på: 28 56 07 37 eller Jonas@FysNu.dk. Klarsynsaftner v. Anne Marqvar Engelhardt Anne som er Clairvoyant rådgiver, gæster igen Højby sundhedscenter, med to klarsynsaftner. Den 24. august og den 21. september fra kl. 19-21. Der vil disse aftner, være budskaber fra den åndelige verden, samt rig mulighed for at stille spørgsmål. Det koster 100 kr. og tilmelding er nødvendig på 28 71 53 56. Læs mere om Anne Marqvar Engelhardt på www.alternativmarqvar.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Anne Marqvar Foredrag med holistisk tandlæge Dorte Bredgaard Dorte er, udover, at være tandlæge, også forfatter til to bøger om, hvordan vores tænder kan fortælle om vores psykiske, mentale og fysiske tilstand. Foredraget krydres med 2 kinesiologiske demonstrationer på hvordan man kan bruge Dortes viden til, at få behandlet sine ubalancer. Søndag d. 20.8. giver Dorte Bredgaard individuelle konsultationer kl. 8-16, kontakt hende for tidsbestilling på 20 87 22 20. Lørdag d. 19.8. kl. 10-15 Pris: 175,- incl. kaffe/te. Frokost kan medbringes, eller der kan ved tilmelding bestilles en sandwich fra Højby Hus til 50,Tilmelding senest 11.8. til Lene Jespersen: energiarbejder@gmail.com eller 28 60 44 47.

Dorte Bredgaard

RESET- gør-det-selv workshop v. Lene Jespersen Kender du til kæbespændinger, at bide noget i dig eller klemme balderne sammen? I min konsultation har jeg mange klienter, der har brug for, at få løsnet kæbemuskulaturen. Det har tidligere enten givet dem hovedpine, forkert tandstilling, tinnitus, smerter i nakke/skuldre og i rigtig slemme tilfælde har de haft svært ved at åbne munden. Der er forbløffende gode resultater efter behandlingen og selvom det er dejligt og nemt, at få udført behandlingen, så kan man faktisk lære at gøre det på sig selv og bruge det ved behov. På workshoppen, som er udviklet af kinesiolog Phillip Rafferty fra Tasmanien, lærer du at udføre behandlingen på dig selv og andre. Lørdag d. 7.10. kl. 10-15 Pris: 800,- incl. manual, kursusbevis, kaffe/te og snacks. Medbring selv madpakke. Tilmelding: energiarbejder@gmail.com eller 28 60 44 47 . Forkælelsesworkshop for par v. Birgitte Søllested og Lene Jespersen Tag din mand, kone, kæreste eller ven/veninde med til en dejlig workshop i forkælelsens tegn. I lærer at give en blid afstressende behandling med 100% rene æteriske olier. Hvert par får udleveret et sæt æteriske olier bestående af 8 x 5 ml + 115 ml kokosolie til en værdi af kr. 1.200,-. Prisen for workshoppen er kr. 2.000,- pr. par incl. vand, kaffe/te og snacks. Dato: Lørdag den 11.11.17 kl. 10-17. Tilmelding: Senest 1. november til Lene energiarbejder@ gmail.com eller 28 60 44 47.


Folkekirkens Nødhjælp Af Anne Bøttigr

Lidt fra Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Sommeren er på kalenderen over os, omend den er lidt rigelig våd og kølig. Det skal dog ikke forhindre os i at planlægge de næste arrangementer i Højby-regi. Der er HØJBY-MARKED INDEN LÆNGE , NEMLIG LØRDAG D. 19. AUGUST Vi vil være at finde på markedspladsen med en fin stand. Kom og hør om vores arbejde i butikken, ikke mindst de gode formål, vi hjælper med i organisationen. Måske får du lyst til også at hjælpe os på nogle selvvalgte dage om måneden. Vi kan altid bruge flere hænder, og hygger os med det praktiske og med kunderne. Butikken vil også være åben denne dag med mange fine varer på hylderne – kom

indenfor på Svendborgvej (ved Fakta) - og kig jer omkring. Vi har ganske sikkert noget, du ikke vidste, at du manglede. Weekenden d. 1.-3. september er vi igen på banen, idet hele byen kommer til at summe af folkemusik. I gården på Bakkegården vil vi som sidste år holde GÅRDSALG lørdag d. 2. september kl. 10-14 med mange gode tilbud - mens musikken forhåbentlig lyder lifligt i vore ører (bed til vejrguderne!) Denne dag holder vi åbent kl. 10-14. PÅ GENSYN I FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS MØBELGENBRUGS-BUTIK SVENDBORGVEJ 319 Tlf. 25 21 50 97

Find mig på:

www.vitasfodpleje.dk Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Børnehuset Syvhøje Af Kathrine Boye-Christensen

Bedsteforældredag i Børnehuset Syvhøje Den 9. juni slog Børnehuset Syvhøje atter døren op for over 100 bedsteforældre, som havde valgt, at tilbringe et par timer i deres børnebørns daginstitution. Ugerne forinden havde stået i forberedelsernes tegn. Børnene havde haft travlt med at lave invitationer, øve forskellige numre de skulle optræde med, og ikke mindst være med til at lave et kæmpe bord fyldt med de lækreste og flotteste lagkager i alle regnbuens farver. For til en bedsteforældredag hører kaffe, lagkage og underholdning.

Legepladsen var også flot pyntet i dagens anledning. Flagguirlander hang rundt om scenen, og overalt stod flotte blomster i bede og krukker, som var plantet af børnene ugen før, hvor vi fejrede Syvhøjes 46 års fødselsdag. Både Netto og Rema 1000 skænkede os nogle udplantningsblomster. Rundt om hang forskellige kunstværker lavet af affald og genbrugsmaterialer produceret i vores affalds- og genbrugsprojekt et par uger forinden. Kl. 10 var alle ankommet og borde, stole og madkurve blev stillet op ude på legepladsen. Men sommeren er lunefuld, og kulsorte skyer samlede sig på himlen. Moderne bedsteforældre er velforberedte, så alle fandt paraplyer eller regntøj frem. Der kom nogle dråber, men lige da vores leder Lottes tale 10

var færdig og børnenes optræden skulle til at begynde, drev skyerne væk, og solen skinnede atter på Børnehuset Syvhøje. Børnene optrådte så fint i år, og kun et par enkelte fik akut sceneskræk og fulgte med på sidelinien. Især vuggestuen klarede det helt fantastisk. Alle blev på scenen og ingen græd, men at huske at synge når man står på scenen er svært, så publikum fik glæde af at høre vores søde vuggestue-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

pædagoger synge "Hoved, skuldre, knæ og tå" Da alle børn havde optrådt med sange og lege, blev der åbnet for lagkagebordet til stor glæde for store og små. På vores naturlegeplads blev der lavet popcorn på bålet. De blev solgt i kulørte foldede kræmmerhuse. Pengene fra salget går til en fælles bustur til Madsby Parken ved Fredericia. Tusind tak for alle de rundhåndede bidrag. Efter et par timer med optræ-

den, lagkage- og popcornsspisning, frokost og leg blev det tid til at sige farvel og tak for denne gang. Tusind tak for den store opbakning og en særlig tak til de frivillige, som hjalp med at stille borde op, brygge kaffe, lave saft, rydde op mm. Det er en stor glæde for os som personale at være en del af sådan en dejlig dag. Skt. Hans i Syvhøje


Børnehuset Syvhøje I ugen op til Skt. Hans drog vi skoven med vores trækvogn, for at samle nedfaldsgrene. Alle samlede ivrigt, da det var vigtigt at kunne lave et kææmpe bål. En heks hører sig til, så to grene af passende tykkelse blev til hendes krop. Hovedet blev lavet af en nylonstrømpe med avispapir. Hun fik store øjne og en krum næse, sort kjole og sort paryk. En sand skønhed som blev navngivet Bertha. Vi har tradition for at børnene får pølser og brød den dag, så alle børn medbragte et par pølser til det fælles bord. Vi havde så med nogle børn været i Netto for at købe brød mm. Endelig blev det så fredag og Skt. Hans. Kl. 10 gik vi alle ned på vores naturlegeplads, hvor vores bålplads ligger. Vi samlede os i en kreds rundt om bålet, hvor der blev holdt en kort båltale, i hvilken der blev fortalt lidt om, hvorfor vi holder Skt. Hans. Derefter blev bålet tændt, og det tog hurtigt fat. Ja, Bertha brændte så hurtigt, at hovedet røg af, til lidt gys og forfærdelse. Vi fik en god snak om, at hun havde så travlt med at flyve til Bloksbjerg, hvor alle vennerne var, og det jo forøvrigt

også kun var en dukke. Vi sang et par sange og nød synet af de flotte flammer. Denne dag var særlig på flere måder. Det var nemlig også indvielsen af et projekt til vores naturlegeplads lavet af en gruppe pædagogstuderende. Der blev holdt en takketale, klippet bånd og råbt tak og hurra. Børnene tog rigtig godt imod det nye.

Tusind tak til de studerende! Der var travlt i bålhytten, hvor ca. 100 pølser og brød skulle en tur over varmen. Efter en brav indsats af vores to søde pædagogmedhjælpere havde alle, både store

og små, fået varme pølser og brød. Efter bål- og takketaler, sange, leg og mad, tror jeg, at alle havde haft en god formiddag i fællesskabets ånd.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Spejderne

Spejderne på Højby Marked og Spejdernes Åbent Hus Kunne du tænke dig at prøve spejderlivet, så har vi et godt tilbud: Mug og Spork. Det er spejderredskaber, og de kan blive dine. Spejderne er med på Højby Marked den 19.8.17, og her kan du se og prøve, hvad redskaberne kan bruges til. Skal de blive dine nye spejderredskaber, skal du bare komme til vort Åbent Hus den 29.8.17, samt 2 spejderaftener. Herefter er du den stolte ejer af en spork og en mug, så du er sikret mad og drikke i lang tid.

Du kan allerede på Højby Marked få et spejderark, hvor der skal samles smileys til. Du får en smiley for hver spejderaften, du deltager i. Når du har samlet 3 smileys, er arket fyldt, og du har gjort dig fortjent til et sæt spejderredskaber: Mug og Spork. Vi står klar på Højby Marked, så kom og tag gerne dine forældre med. Vi holder møde hver tirsdag i Hytten, med opstart den 22.8.17. Se også vor hjemmeside www.hojby-spejderne. dk.

Spejdernes Lejr 2017 Som nogle af jer måske kan huske, så var vi på Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. Nu 5 år senere blev det endelig tid til endnu en uge i spejderfællesskabets tegn, nemlig på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg.

Lørdag formiddag d. 22.7. mødtes spejderne for at tage mod Sønderborg. Et par af lederne var taget i forvejen for at være med til at gøre klar til, at alle spejderne fra alle afkroge af Danmark skulle komme til Sønderborg. Vi var så heldige, at der var op til flere forældre, der ville køre os. Omkring middagstid var vi fremme på den plads, der skulle danne rammen for vores hjem de næste 8 dage. Et hjem, som vi skulle dele med ca. 37.000 andre spejdere, både fra vores korps, men også fra de andre spejderkorps. Spejdernes Lejr er nemlig en lejr for alle de danske spejderkorps og for de 12

enkelte gruppers venskabsgrupper fra alle afkroge af verden. Efter ankomsten begyndte vi at etablere vores lejrplads, dvs. slå telte op, grave bålplads, lave indgangsportal, indhegne lejrpladsen og grave en fedtfælde. En fedtfælde er et hul i jorden, hvor alt opvaskevand, vand fra håndvask og tandbørstning kommer hen. Udover alle de ovenstående projekter, havde vi et større pioneringsprojekt, hvor vi, lige som i 2012, skulle have et par telte i 2 meters højde. For at få teltene i 2 meters højde skulle vi have pioneret en platform af rafter, hvorpå teltet blev slået op ovenpå. Som prikken over i'et havde hver juniorpatrulje tidligere på året lavet en vimpel med deres patruljes våbenskjold, som hang uden for hver deres telt for at indikere, hvem der boede hvor. På en så stor lejr er der selv-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Kom og vær med i spejderfællesskabet! Med spejder hilsen KFUM Spejderne Højby Gruppe

Du finder os på Højby Skovvej 42b

følgelig også store aktiviteter. Spejderne var bl.a. på en aktivitet, der hed Kulturspejd, hvor 6000 spejdere var samlet for at deltage i de samme aktiviteter. De kom rundt til forskellige lande, hvor de skulle løse forskellige opgaver. De kom bl.a. til Canada, hvor de skulle lave en figur ud af fedtsten, figurer som de canadiske Inuitter laver (lidt lige som de grønlandske tupilakker). Derudover var de også i Japan, hvor de skulle folde papirtraner. I Japan folder man 1000 traner og laver et ønske for hver trane. Japanerne tror på, at ønsket for trane nummer 1000 går i opfyldelse, men en kræftsyg japansk pige døde af sin sygdom på trods af, at hun foldede 1000 traner. Derfor er der i Japan opført et stort monument på et museum i Hiroshima for at mindes den kræftsyge pige og give held til japanerne.

indebar, at vi startede dagen med at skulle lave vores egen hest i samarbejde med en anden gruppe fra Odense. Hesten skulle så senere på formiddagen bruges til klassisk sønderjysk ringriderturnering for hele vores kommune. Vinderen af vores kommunes turnering blev gruppen fra Lumby-Stige, der gik videre til den store finale for hele underlejren, hvor de så endte med en rigtig flot andenplads. Resten af eftermiddagen blev brugt på en anden klassisk sønderjysk tradition, nemlig det store kagebord. Så vi brugte eftermiddagen på at bage Ingenting. Det er en småkage, som hedder det. Dagen blev sluttet af med en sønderjysk egnsret, Snysk, som er en ret med pølser, kartofler og kål og diverse grøntsager.

Onsdag var der den store underlejrdag hvor temaet var ”Æ Synnejysk Daw”. Det

Når man går rundt på lejrpladsen sidst på eftermiddagen, breder der sig en helt speciel stemning. Duften af røg og mados rammer ens næsebor, og rundt omkring


Spejderne på lejrpladserne kan man se de mange bål, der er ved at blive tændt og gjort klar til at tilberede aftenens og dagens sidste måltid. Det er en af de mange spejderdyder, som der bliver værnet om, og som giver et helt specielt sammenhold, da der samarbejdes om at få lavet aftenens mad. Mad over bål tager altid længere tid end forventet, og derfor er et godt samarbejde om at få lavet bålet klar og maden færdig, vigtigt. Når maden er færdig, så indtages den de fleste steder ved spiseborde bygget af rafter bundet sammen med reb. Hver enkelt lejrplads markerer sig hver især med en indgangsportal. Det er især de klassiske spejderdyder, der gør det sjovt at gå rundt og kigge på en så stor lejr, for sjældent kan man opleve så mange løsninger på det samme problem. Især hvis man har været med på et par store lejre, for så bliver man ikke lige så imponeret over, at der bliver etableret en by med rindende vand, supermarkeder, butikker, pølsevogne, toiletter osv. For det har man set før. Men et nyt design på et spisebord kan altid overraske. Men har man aldrig været på en stor lejr før, så er det svært ikke at lade sig imponere af det arbejde, der kræves for at holde lejren i gang.

Vores deltagelse i Spejderne Lejr blev støttet af Odense Y’s Men’s Club. Derudover har Jubilæumsfonden af 12.8. 1973 givet støtte til indkøb af en varmepumpe til vores hytte, så vi ikke skal fryse om vinteren, og samtidig er den med til at mindske energiregningen. (Skrevet på lejren i fællesskab af Højby Gruppe og sendt midt under lejren, inden den var slut.)

Solen går ned over lejren med 37.000 spejdere

Højby spejderne havde som sædvanlig lavet telte i højden – det er blevet deres specielle tradition Med fuld koncentration og tungen lige i munden lykkes det at ramme ringen ved ”ringridning”

Alle deltagerne blev samlet to gange, nemlig til åbningsog afslutningsshow. Det giver noget af et sug i maven, når man kigger rundt og kun ser glade spejdere rundt omkring. Så går det virkelig op for vores yngste spejdere, at vi ikke er de eneste, der bruger mørke og kolde vinteraftner på at lave mere eller mindre tossede og ting i en skov hver uge.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Højby Foredragsforening Af Astrid Lægaard

Program for Højby Foredragsforening 2017/18 Onsdag d. 30. august 2017: Bustur til Johs. Larsen Museet i Kerteminde. Vi markerer 150 året for Johs. Larsens fødsel. Afgang fra parkeringspladsen ved Aldi kl. 12.30. Der er omvisning af en varighed på 1 time. Den medbragte kaffe og kage indtages i museets have. Pris for bustur inkl. guide, entré, kaffe/kage kr. 120,00. Tilmelding til Ruth Schärfe 30 62 71 21 eller Kirsten Jakobsen 29 71 82 29. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30. Torsdag d. 7. september 2017 kl. 19: Fælles opstart sammen med menighedsrådet. Tidligere biskop Karsten Nissen holder gudstjeneste i Højby Kirke og foredrag bagefter i Sognehuset. ”500 års refor-

mation – Hvad fejrer vi? Om Martin Luther og hans betydning for os i dag”. Onsdag d. 11. oktober 2017: Aftentur til Intarsia, Nyvej 18, Ringe. Kør selv. Vi mødes ved Aldi, så vi kan være i Ringe kl. 17.30. Der er plads til max. 25 personer. Nærmere i det endelige program. Tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 19 i Sognehuset: ”Musikken er af Kai Norman Andersen – og fra hans samtid”. En aften med duoen Askou/Andersen. Hanne Askou spiller på violin og Frode Andersen på accordeon. Mandag d. 13. november 2017 kl. 13.00 i Fælleshuset, Nørrelunden 70 Seniorforeningen har tilbudt

Foredragsforeningens medlemmer at komme til foredrag med historiker Kåre Johannessen, der vil fortælle om sex og ægteskab i Middelalderen. Det koster kr. 40 for foredrag, kaffe og hjemmebagt kage. Tilmelding til Lene Persson 20 84 26 95. ? november 2017 kl. 19 i Sognehuset: HM Dronningens Jagtkaptajn, Christian Nørgaard, fortæller om Kongeskibet og om tjenesten som chef og jagtkaptajn. Datoen annonceres i Højby Nyt, da den endelige dato først kendes i august måned. Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 19 i Sognehuset: Politisk redaktør Elisabet Svane taler om et aktuelt politisk emne.

Torsdag d. 8. februar 2018 kl. 19 i Sognehuset: Filmaften med Jesper Ussing. Denne gang om en tur til Californien. Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 19 i Sognehuset. Generalforsamling. Efter generalforsamlingen er der underholdning med fortæller Jens Peter Madsen, der blev kåret som Årets Fynbo 2012 for sine bidrag til fortællekunsten. Jens Peter Madsen vil fortælle om barndom.

Fodpleje Karin Toft Eksamineret fodplejer Telefon

40 88 55 14 Jeg behandler også i private hjem

At bierne med rov til sidst bli’r fristet over evne, forstår vi, da vi selv har vist, hvor svært det er at levne.

Tirsdag - søndag 10 - 17 Mandag lukket

14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Bridgeklub Så skal vi have fat i kortene igen! Sommerbridge Tirsdag den 8. august går vi i gang med sidste afdeling af sommerbridge. Som sædvanligt koster det 40 kr. pr. spilleaften, og man bedes møde op kl. 18.40, så turneringslederne kan få styr på, hvor mange borde, der skal sættes op. Ny sæson Vi starter med den ordinære bridge i uge 36. 1. spilledag er den 5. september. Bestyrelsen og turneringslederne holder møde den 9. august, og holdene sættes derefter. Hold øje med hjemmesiden, www.bridge.dk/4521, for yderlige informationer.

Kontakt Spørgsmål angående sæsonen er man velkommen til at ringe/maile til formanden: 24 47 22 15, vibeke.alroe@ mail.dk. Makkerskifte eller holdændringer, ind- og udmelding bedes rettet til turneringslederne. I kan finde deres telefonnumre på hjemmesiden. På snarligt bridgegensyn! Vibeke Alrø

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Aktuelt Af Kirsten Kvolsbæk, læsekredsdeltager

Læsekredsen på Højby Bibliotek Læsekredsen starter sin 18. sæson til september. Vi mødes seks gange fra september til april på Højby Bibliotek. I to timer gennemgår vi den læste bog, hvor vi placerer den i litteraturhistorien og giver et bud på karakteristikken af bogens vigtigste person(er). Vi forsøger også at finde ud af, om forfatteren bruger en bestemt stil, og vi finder metaforer og spejlinger. Handlingen i de læste bøger giver hver gang anledning til gode diskussioner, hvor vi drager paralleller til vores egen hverdag/nutid. Ofte får vi et portræt af forfatteren, og bogens eventuelle relation til forfatterens liv bliver også drøftet. Alt i alt kommer vi langt omkring på en aften. De bøger, vi læser og gennemgår, vælges i fællesskab, og vi får derigennem inspiration fra hinandens læsevaner. Interessen for at deltage i Læsekredsen er meget stor, og indtil videre er der lukket for tilgang af nye deltagere. Det er dog muligt at blive skrevet på venteliste ved henvendelse til Kirsten Kvolsbæk, tlf. 65 95 90 09 eller mobiltlf. 23 72 40 01. Vi starter den nye sæson mandag den 25. september 2017 kl. 19-21 på Biblioteket på Højby Skole. Tine Nyland Østergaard vil også lede læsekredsen i den nye sæson.

16

Læsekredsens 2. og 3. mødeaften er aftalt til hhv. 23. oktober og 27. november 2017. De øvrige tre datoer i sæsonen 2017/2018 fastlægger vi, når vi starter. Prisen for alle seks gange er 200 kr., som betales første gang. Medbring selv kaffe/ te. Vi har bestemt de fem første bøger, som er: • Chimamanda Ngozi Adichi: Americanah • Jens Chr. Grøndahl: Tit er jeg glad • Martin A. Hansen: Løgneren • Roy Jacobsen: Vidunderbarn • Knud Sønderby: 2 mennesker mødes Bøgerne kan lånes på Højby Bibliotek.. Den foregående sæson Læsekredsens 17. sæson sluttede i marts, og vi har læst så forskellige bøger som: • Haruki Murakami: Den farveløse Tsukuru Tazakis pilgrimsår • Kim Leine: Kalak • Merete Lindstrøm: Dage i stilhedens historie • Muriel Barbery: Pindsvinets elegance • Antoine de Saint-Exupéry: Den lille prins • Fredrik Backman: En mand der hedder Ove (Som afslutning på sæsonen så vi også filmen bygget over romanen).

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Allerup Gamle Have. Sæsonen er i fuld gang og med et rimeligt besøgsantal, der dog er under kraftig pres fra andre friluftsbade (Odense Friluftsbad og Havnebadet), der med kommunal støtte nu kan tilbyde fri entré. Glædeligvis kommer der i stigende grad en del skoleklasser, der er tilfredse med de ”rolige” omgivelser i haven. Der lagt nyt folie i vores bassin, så det nu fremstår særdeles flot – og så slipper vi for det store arbejde med at skulle male det hvert år.

I løbet af efteråret bliver Ppladsen og indkørslen belagt med perlesten, og omkring minigolfbanen bliver der lagt stenmel. Kommende arrangementer i haven bliver Aque-camp i uge 31 og jazz med trioen JWS lørdag den 26. august kl. 14.00 (entré kr. 50,-). På bestyrelsens vegne Johs. Videsen

Dårlig mobildækning i Højby! Er jeg den eneste i Højby der har problemer med mobil dækning. Jeg har abonnement hos YouSee og max. 1 streg på mobilen, og indgående samtaler i huset bliver efter få minutter umulige at gennemføre. Jeg/andre i vores boligforening har gentagne gange klaget til YouSee, som har det sædvanlige autosvar klar – der er ikke problemer med signalet! Jeg har så fra vores boligforening (Kristiansdal) fået oplyst at YouSee vil forbedre med 4G-net samt Wi-fi (kun

for udvalgte nye mobiler) – dog intet om hvornår – det er ikke godt nok. Hans-Otto Riisom

Forsamlingshusets klaver

SÆLGES Mærket er

Ritter & Co, Berlin Kontakt hori@outlook.dk 50557789


Café Bakkegården

Bakkegården klar til efteråret Hovedrengøring Mandag og tirsdag i uge 32 står den på hovedrengøring på Bakkegården fra kælder til kvist samt hækkeklipning og forefaldende havearbejde. Som altid kommer Bakkegården til at ligne en myretue, da rigtig mange af de frivillige har meldt sig til at forskønne ”slottet” - pragtfuldt. Når vi slutter dufter der bedre end i en vaskehal, og alt står skinnende klar til at modtage efterårets gæster og lejere på bedste vis. Vi frivillige har haft en masse snak og hygge med arbejdet og selvfølgelig også under kaffen og frokosten. Dagen efter - altså om onsdagen - afholder vi efterårsplanlægningsdag i Inga og Hans Elmers sommerhus, hvor vi som altid starter med eftermiddagskaffe og selvfølgelig også en badetur for de friske, inden vi skynder os med planlægningen og slutter med det store tag-selvbord, hvor alle har bidraget med en ret. Markedsdag Lørdag den 19. august kan I møde os på vores stand på den samme plads på markedet. Her kan I tilmelde jer til efterårets arrangementer og høre om vores frivillige liv og levned på Bakkegården samt om vores kommende

visioner for stedet, da vi jo hele tiden forsøger at udvikle og på ingen måde ønsker at afvikle, så I er velkommen til at komme med gode råd, ønsker og idéer. Vi glæder os til at få en snak med jer, så spørg endelig. Højbystævnet Som altid afholdes der Højbystævne den første hele weekend i september – altså den 1., 2. og 3. september. Skolen, byen og Bakkegården vil summe af spillemandsmusik i alle kroge. Alle er velkommen til at nyde musikken i lokalerne ved køb af armbånd på skolen. Alle friluftarrangementer er gratis, og lørdag formiddag vil Bakkegårdens parkeringsplads fyldes med rigtig mange lystige spillemænd. Her vil der også være mulighed for køb af smørrebrød og forfriskninger. Vel mødt til stævnet. Efterårets arrangementer Bakkegårdens program ligger på vores hjemmeside www.foreningen-bakkegaarden.dk, desuden kan det læses på facebook: foreningen bakkegården samt på plakater rundt om i byen. De enkelte arrangementer vil også blive slået op på skærmene i hallen – alle er velkommen.

Desuden vil Bakkegårdens caféblad blive husstandsomdelt midt i august. Flere har allerede tilmeldt sig i løbet af foråret og sommeren, da de vil være sikre på plads. Vi glæder os til meget til efteråret som byder på jazz med Mississippi Stompers, visesang med Halfdanskerne, børnekommedie med Den brune Kuffert i samarbejde med Højby bibliotek, skotsk musik med The Quiggs, blues/rock med Billy Cross, Ølsmagning med mange personligheder, musikalsk underholdning ved Fuglsang og Kirkegården samt shanty sange med NOR. Ja, det er en broget buket med forhåbentlig smag for mange på alle måder. I kan tilmelde jer på 23 32 43 19 eller bakkegaardenhojby@gmail. com eller på Højby Marked.

Telefon 23 32 43 19

På gensyn på Bakkegården. Venlig hilsen Karin Rosenbæk

Der undervises alle hverdage i klaver, sang/stemmepleje, guitar, keyboard, ukulele, violin, bratsch og harmonika

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Café Bakkegården

Halfdanskerne

Af Erik Klint

Efterår 2017 Kære læser! Sommeren, som den nu har været, er ved at gå på hæld og efteråret melder sig, hvilket betyder, at Café Bakkegårdens arrangementer begynder. Vi har, som vi plejer, forsøgt at tilrettelægge noget for en enhver smag, så vi håber, at også du bliver fristet af et eller flere af de arrangementer, vi har tilrettelagt.

Der skal lyde en stor tak for den opbakning, der har været til vore arrangementer i foråret 2017. På Gensyn!

Fredag den 6. oktober Entre: 200 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr.

Menu: Se Cafe Bakkegårdens hjemmeside (foreningenbakkegaarden.dk)

HALFDANSKERNE har etableret sig blandt de førende navne inden for visegenren og vækker stor begejstring i hele landet med de meget personlige fortolkninger af sange af Halfdan Rasmussen, Benny Andersen og andre musikalske digtere.

er Danmarks fornyende bud på, hvordan disse sange skal spilles i dag!

De bedste hilsner fra Cafemedarbejderne og Bakkegårdens bestyrelse!

Mississipi Stompers Fredag den 29. september Entre: 150 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr.

Tag ikke fejl af navnet "Mississippi Stompers", Det går på musikken, som rigtig nok er traditionel jazz, og ikke musikerne, som for de flestes vedkommende har skandinaviske rødder, og i øvrigt har base i Torø Huse.

Menu: Se Café Bakkegårdens hjemmeside (foreningenbakkegaarden.dk)

og Ture Larsen på klarinet. Vi glæder os til at byde velkommen til denne aften med gammeldags jazz!

Trompetisten Greg Carter er fra Texas, saxofonist Dan Johanson fra Sverige, bassist Anders Hofsett er norsk, mens de øvrige er danske: Rie Hougaard på trommer, Tony Christensen på banjo 18

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

HALFDANSKERNE har udgivet tre albums som alle er blevet spillet i DR samt en lang række lokalradioer landet over. Desuden har denne fremadstormende trio spillet usædvanligt mange koncerter siden opstarten i 2008, hvilket kun bevidner at visegenren lever i allerbedste velgående, og at HALFDANSKERNE på alle måder

HALFDANSKERNE leverer et musikalsk gennemarbejdet show med masser af detaljer, humor og overraskelser og en sjældent set nærhed i fortolkningerne. Glæd jer til en hyggelig aften i samvær med disse musikalske drenge. Vi glæder os til at byde velkommen til en aften om en af Danmarks store ordkunstnere.


Café Bakkegården

Den Brune Kuffert En visuel og musikalsk rejse ind i musikken og historiernes verden.... Søndag den 8. oktober kl. 15 på Bakkegården Entre: Voksne + 1 barn: 40 kr.

Højby Bibliotek og Bakkegården tilbyder Den brune kuffert Der var engang en brun kuffert, som så meget kedelig ud.... Nogle gange findes eventyrene, hvor man allermindst venter det. Den brune kuffert er fyldt med hemmeligheder, der rummer hver deres fortælling i form af nyskrevne børnesange med musik og tekst af Cecilia Engelbrecht Heick. Børn og voksne inviteres også til at synge med på kendte og elskede børnesange af bl.a.

- Barn: 20 kr. Alderstrin: 4-8 år Menu: Mulighed for at købe kaffe, sodavand, hjemmebagte æbleskiver og vafler.

Halfdan Rasmussen. Koncerten varer ca. 45 minutter. Medvirkende: Cecilia Engelbrecht Heick (sang) Kristian Jørgensen (violin) Thomas Fonnesbæk (kontrabas/guitar) Cecilia Engelbrecht Heick er uddannet cand. mus. fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har baggrund i børnecirkus og -teater. Kristian Jørgensen og Thomas Fonnesbæk er to af Danmarks mest eftertragtede jazzmusikere, der til daglig spiller koncerter med jazzens

store navne i både ind- og udland. Det er mange år siden vi har haft et arrangement specielt for børn, så vi er glade for, at

vi i samarbejde med Højby Bibliotek har kunnet tilrettelægge dette arrangement. Et stort velkommen skal lyde!

The Quiggs Fredag den 13. oktober Entre: 125 kr. Hovedret: 90 kr. Dessert: 25 kr.

Menu: Se Café Bakkegårdens hjemmeside (foreningenbakkegaarden.dk)

The Quiggs er en ny skotsk/ dansk duo, der består af ægteparret Stephen og Pernille Quigg. Stephen Quigg er en veletableret folkesanger og tidligere medlem af den legendariske skotske folkemusik gruppe “The McCalmans”. Herefter vedligeholdt Stephen forbindelsen til Danmark og optræder nu sammen med sin danske hustru, Pernille Quigg, som også er folkesanger og sangskriver. Stephen og Pernille deler en fælles fornemmelse for folkesangenes tradition og fortsætter med at turnere i Danmark, Tyskland og Holland med stor succes. Kombinationen af sammenspil, solonumre og sjove anekdoter har vundet stor ros fra både publikum og arrangører p.g.a. dens afvekslende karakter og mange fine nuancer. En koncert med “The Quiggs” er en chance for at høre folkesang og musik i

dens oprindelige form - simpel og udtryksfuld, smukke harmonier, og sange der søger publikums deltagelse. Stephens repertoire strækker sig fra stille traditionelle ballader til fodstampende sange, der maner til kamp, blandet med en god portion humor. Denne kombination sikrer, at hans materiale er både afvekslende og underholdende. Stephen akkompagnerer sig selv på guitar, bodhran og banjo, og med en enestående stemme. Pernille Quigg er, som fornavnet afslører, dansk. Hun har dog boet på Skotlands vestkyst de sidste 10 år, og efter at have giftet sig ind i den skotske folkemusikscene er Pernille nu selv blevet en del af den. Pernille synger og spiller guitar. Vi glæder os til at byde velkommen til denne aften!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Lokalhistorisk Arkiv af Søren Rasmussen for Højby Lokalarkiv

I fortsættelsen af omtale af Højbygårde følger hermed den sidste af gårdene beliggende på vestsiden af rundkørslen. ”Trundholm” Bag busk og hegn på Højbyvejens sydside ligger ”Trundholm” Højbyvej 3. Stævnestenen er ”1848 PHS” for Peder Hansen og ”1876 JPS” for Jørgen Pedersen. Gården er første gang nævnt 1664, hvor Madts Hansen var fæster for Odensegården, som imidlertid overdrog “Trundholm” til Odenses borgmester Jens Eriksen i 1668. Godt tyve år efter overdrages gården til Hollufgård. Som fæster indsættes Christian Hansen i godt tredive år indtil 1723. “Trundholm” tilskødes Peder Hansen 15. juli 1815 som selvejer for 9.000 Rbd og 1835 frasælges matr. 19b til Jens Berg på Lindvedgård, og Peder Hansens 3. hustru Karen Larsdatter overdrager den resterende del til sønnen Jørgen Pedersen for 8.000 Rbd. I begyndelsen af 1900-tallet frasælges matr. 19h-i-l og m til opførelse af beboelseshuse på Højbyvej. Omkring årtusindskiftet var “Trundholm" i medierne, da et religiøst kollektiv med blandt andet den tidligere fodboldspiller Lars Elstrup tog ophold i bygningerne. I dag er “Trundholm” privat beboelse.

20

Trundholm

Hermed forsætter følgetonen om Højbygårdene.

Denne gang fra svinget på Højbyvej og sydpå

"Granly"

"Granly" På hjørnegrunden Højbyvej og Nr. Lyndelsevej i sydgående retning er “Granly”, Nr. Lyndelsevej 2, matr. 8a. Stævnestenen for ”Granly” er “1848 HLS” og “1876 HLS” - altså samme person. I året 1664 var Dalum Kloster ejer af “Granly”. Dalum Kloster var overgivet til Jens Lassen, som kongen skyldte en stor sum efter sin tabte krig mod svenskerne og fredsslutningen i Roskilde, som kostede Skåne. I 1688 flytter Jens Lassen, som i mellemtiden er udnævnt til landsdommer fra Kristiansdal (Dalum Kloster) til Krumstrup Hovedgård

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

sen, som dermed overtager fæsterrollen. 30 år senere køber Lars Hansen “Granly” fra Hollufgård som selvejer for 10.000 Rbd., men må 4 år senere tilbageskøde gården til Hollufgård, da betalingsbetingelserne ikke kunne overholdes. 1822 sælges “Granly” til pastor Christian Iversen Hvalsøe, Allerup for 1.600 Rbd. Lars Hansens søn Hans Hansen køber 1845 “Granly” – Hans Hansen er gift med Laurentine Langhoff, som er i familie med pastor Hvalsøes kone. 1878 bygges nyt stuehus og 1908 udbygges “Granly” mod syd og vest. Ved olympiske lege 1912 i Stokholm vinder Henrik Larsen “Granly” en olympisk sølvmedalje som deltager på det danske gymnastikhold. “Granly” bliver i familiens eje til 1993, hvor Hanne og Klaus Brøndum køber ejendommen. I dag ejer Lene og Morten Norberg gården og fra parcellen drives Norberg Foto, L.H.-Data og Kattens Værn.

i Ryslinge og medtog bl.a. ejerskabet af “Granly”. Hollufgård overtager 1768 både gården og fæster landsoldat Hans Hansen, som har giftet sig med den tidligere fæsters enke Apelone Knudsdatter. Efter Hans Hansens død gifter enken sig med Lars Han-

Det skal kunne betale sig at have en revisor. Vi er medspillere i din forretning – og altid med et skarpt øje for din bundlinje. Søby Revisorer A/S - Godkendte revisorer Landbrugsvej 4, 5260 Odense S

Tlf.: 66 18 40 20 CVR 191 25742

info@soebyrevisorer.dk


Lokalhistorisk Arkiv "Vestergård"

“Fuglekilde” Fuglekilde

Vestergård

I bunden af Højbyvej ved indgangen til Højbyskoven ligger “Vestergård”, Højbyvej 4, matr. 10a Stævnestenen for “Vestergård” er “1848 PLS for Peder Larsen og “1876 PPS” for Peder Larsen Første gang “Vestergård” omtales er 1688, hvor gården ejes af borgmester Jens Eriksen fra Odense (borgmestre var på dette tidspunkt IKKE folkevalgt, men Kongens repræsentant). Som så mange af de øvrige højbygårde overtog Hollufgård ejerskabet 1699, og forbliver ejer til økonomien på Hollufgård bryder mere eller mindre sammen. “Vestergård” købes til selveje 1819 af Peder Hansen, som havde været fæster på gården siden 1794. 20 år efter overdrages “Vestergård” til svigersønnen Peder Larsen i 1839.

1888 overtager sønnen fra Bøgeskovgård Hans Jørgen Jørgensen og dennes hustru Karen Hansen fra Østergård “Vestergård”. 1891 bliver Karen Hansen enke og tilbagesælger “Vestergård” til sin far Peder Hansen Østergård, som overlader gården til sin søn 1904. 1963 overtager Jørgen Peder Johansen “Vestergård” fra sin bedstefar, og videresælger 2006 til sin datter Anne Holmslund Nielsen.

Hvor Højbyvejens vestende svinger og bliver til Nr. Lyndelsevej ligger “Fuglekilde”, Nr. Lyndelsevej 1, matr. 18a. Gårdens stævnesten er ”1848 MHS” for Mads Hansen og ”1876 LKS" for Lars Christensen. “Fuglekilde” har haft samme type ejerskab som flere af de øvrige højbygårde, nemlig: Odensegård 1664, borgmester Jens Eriksen 1688 og Hollufgård 1699. 1701 deles fæstebyrden på 2 fæstere, da en stedsøn, Hans Christoffersen, overtager fæstet for halvdelen af jorden. Anders Rasmussen overtager 1782 den samlede fæsteret- og pligt indtil 1805, hvor han overtager Hollufgårds andel for 6200 Rbd. og bliver eneejer. Januar 1806 frasælger han en udlod på 42 tdl. til Niels Jørgensen fra Lindskovgård for 4800 Rbd., og allerede 1808 er restgælden til von Heinen på Hollufgård betalt. Familien

efter Anders Rasmussen fortsætter ejerskabet indtil kommunen 9. januar 1969 køber “Fuglekilde” af Aage Larsen. 1909 bygges nyt stuehus. 1925 brænder alle driftsbygningerne, og det gentager sig igen 4. november 1979. Efter branden nedrives det gamle stuehus, og der opføres en carport ved siden af det “nye” stuehus. Ingrid og Carsten Voetmann forpagter gården fra maj 1974 og køber gården 24. april 1976. De ejer i dag stadig “Fuglekilde” og driver de 36,7 hektar jord

Af pladsmæssige grunde må vi desværre vente med de sidste gårde til næste nr. af Højby Nyt. Red.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Højby Marked 19. august 2017 Af Bjarne Frimann

Al parkering skal foregå på græsarealet på vej ned mod Texas’s hovedkontor. Parkeringsarealer er på græsarealet og på eget ansvar. Der vil blive skiltet, og der vil være parkeringsvagter, der sørger for, at dette overholdes. Prisen for parkering vil blive kr. 20,00, som vil blive opkrævet af nogle søde unge mennesker, der tjener til en tur til Italien i efteråret. Vær venlig at respektere disse unge mennesker og deres anvisninger. Vi har fra flere udstillere mod Hollufgårdsvej fået oplyst at der til tider er cykelkaos ved indgangen, så derfor har vi valgt at lave en cykelparkering under halvtaget på Knullen.

Fra kl. 8.30 kan der købes morgenkaffe til en favorabel pris. Jeg vil derfor på det kraftigst opfordre til, at de lokale Markedsgæster vil lade bilen stå hjemme for ikke at skabe trafikproblemer i og omkring Svendborgvej, Knullen og Hollufgårdsvej. Der er opsat pladsoversigt ved indgangen fra Hollufgårdsvej og Knullen, hvor toiletforholdene tydeligt er afmærket. Jeg forventer, at vejret bliver aldeles strålende ;-), og en lille gåtur er sundt for krop og sjæl! VI SES PÅ HØJBY MARKED

Lokal racer besøger Højby Marked Mit navn er Lasse Erik Nielsen. Jeg er 23 år gammel og er opvokset i Højby, og jeg har brugt rigtig mange timer på Højby Skole. Efter skoletiden blev jeg uddannet automekaniker hos Højby Autoværksted v/Lars Johansen. Historien bag: Da jeg var 15 år tog min storebror Mark mig med til et bilshow. Det var her, jeg første gang så, hvor fedt drifting var. Drifting er en meget publikumsvenlig motorsport. Det er nemlig muligt at komme med ud og prøve en tur. Så det måtte jeg selvfølgelig prøve. Efter den oplevelse vidste jeg, at jeg var nødt til selv at eje en driftbil. 22

Da jeg fyldte 18, og fik mit kørekort gik der ikke lang tid, før jeg havde købt min første driftbil. Jeg startede ud med en Nissan 200sx S13 med 200 hestekræfter. Denne bil brugte jeg til at finde ud af, om drifting var noget for mig. Der gik ikke lang tid, før jeg var så bidt af motorsporten, at jeg byggede en ny og bedre bil. Flere hestekræfter og flere modifikationer. Jeg købte en Nissan R33 Skyline, tunede motoren til 440 hestekræfter og fik sammensat en god undervogn med en masse justeringsmuligheder. Med dette setup lykkedes det mig at blive Danmarks nr. 2 i Semi-pro klassen til DHB

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

der det for den forreste om at ramme scorezonerne og for den bageste om at køre så tæt på den forreste og så synkront som muligt.

2016 (Danmarks Hurtigste Bil). Dette betød, at jeg til sæsonen 2017 rykkede op i proklassen, hvor jeg har prøvet kræfter med de store drenge. Det har givet mange fede oplevelser, hvor der blandt andet er blevet kørt mod verdenskendte driftkørere. Men hvad er drifting? Drifting er en motorsport, som er grundlagt i Japan. Det startede som en undergrundssport, men er nu vokset til verdensplan. I drifting går det ud på at tvinge bilen til at overstyre, hvilket får bagenden til at lægge sig ud, så man kører sidelæns. Man skal kæde samtlige sving på banen sammen, så det ser flydende ud. Det gælder altså ikke om at komme først over slutlinjen, men om at ramme så mange scorezoner som muligt. Hvis to biler kører på samme tid, som i proklassen, gæl-

Fremtiden I 2016 stoppede min karriere som mekaniker, da jeg begyndte at studere til maskiningeniør på Syddansk Universitet i Odense. Alt dette havde ikke været muligt uden den store opbakning som jeg har fra både venner og familie. Deres opbakning gør, at jeg kan have hjernen på det rette sted selv i svære situationer. Baglandet er alfa og omega fordi det tager al fritid og mange penge at indfri mine egne forventninger Da drifting ikke er en billig sport, søger jeg sponsorer, store som små. Så er du eller kender du nogle, der kunne være interesseret i at sponsorere mig, så giv et kald enten på mail, mobil eller find mig på Facebook. Lasse Erik Nielsen, Mobil:31 31 38 77, Facebook: Driver Lasse Erik Nielsen - N/A Motorsport, Mail: Lasseenielsen@hotmail.com.


HøjbyMarked

Højby Marked 19. august 2017 19. AUGUST 2017

Program for Højby Marked 19. august 2017 Hollufgårdsvej 1. V/ AP Motorcenter 08.30

Markedskroen åbner med morgenkaffe.

09.00

Markedsboderne åbner.

Autohuset Vestergaard A/S

Besøg Lasse og hans fantastiske racerbil. 09.30

Markedsgrillen åbner.

10.00

Højby S&G åben springbane for alle.

11.00

Afstemning starter på stand 10.

12.00

Årets Højby’er 2017. Scenen.

13.30

Vinderprojekter afsløres. Scenen.

16.00

Tak for i år og på gensyn til 2018.

Højby Friskole Tradition og fornyelse

P.Christensen. Højby Autoværksted v/ Lars Johansen

MinVenKatten

Busrute 61 – 62 kører til markedspladsen

home Odense Syd-Øst

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Aktuelt Åbent hus i ”Stalden”

Fortsat god sommer, og jeg håber, at vi ses til Åbent hus fredag 25. august 15-17. Hvis du mangler informationer eller blot er nysgerrig, så se min hjemmeside, www. gotvedenergi.dk

Sommerhilsner fra Mia, Gotvedenergi, Nr. Lyndelsevej 2, 5260 Odense S.

Hvem passer gadekæret? Fredag d. 25. august holder jeg åbent hus i ”Stalden” mellem 15 og 17. Der vil være en lille forfriskning og mulighed for kig i lokalet, tale med undervisere og elever, høre om kommende arrangementer, prøve nogle af redskaberne og ikke mindst tilmelde dig den kommende sæson.

Program for efteråret 2017 Gotvedgymnastik Mandag: 10.15-11.30, lavere tempo 18.15-19.30, almindeligt tempo Onsdag: 18.15-19.30, højere tempo Praktisk! Start: uge 36. Slut: uge 50. Pris: 1330 kr./14 gange, - uge 42. Ud- og afspænding Torsdag: 10.15-11.15 17.00-18.00, herrehold Praktisk! Start: uge 36. Slut: uge 50. Pris: 1120 kr./14 gange, - uge 42. Tilmelding til Mia på; 51 32 20 25 eller mail; miap@live. dk. HUSK, altid gratis prøvetime til nye elever. Yoga, med Malene Valgreen Dynamisk yoga: 24

Mandage kl. 16.45-18. Start 28. august, 14 gange, pris 800 kr. Slow yoga 4 tirsdage den 26/9, 24/10, 21/11 og 12/12 kl. 19.1520.45. Tilmelding fra gang til gang, 75 kr./gang. Kontakt: malene.valgreen@ gmail.com eller 21 73 69 26 – også for tilmelding til mailliste. Nyt i ”Stalden”! Dorte Kildegaard, er uddannet fysioterapeut og har specialiseret sig inden for behandling af underlivsproblemer. Hun begynder et hold i august med fertilitetsfremmende øvelser. Hun skriver; ”Holdet henvender sig til alle kvinder, der ønsker at fremme chancerne for at blive gravid og mindske risikoen for tidlig abort. Træningen kommer til at foregå over 6 torsdage. Der undervises i 2 lektioner à 45 min.” Læs mere på hendes hjemmeside; www.gynfys.dk. Holdet starter torsdag d. 24. august. Tid: Torsdag fra kl. 19-20.30. Pris: 1575,-* Antal: Max. 8 deltagere *(prisen er inklusiv bogen ”Fertilitet og Fysioterapi” værdi 249,- Bogen indeholder bl.a. en beskrivelse af øvelserne, som vi kommer til at gennemgå og øve på holdet).

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Det gør bestyrelsen med hjælp fra vennerne – men! Jeg købte og var med til at montere spring-vandspumpen sponseret af Højby VVS. Jeg var med til at presse Højby vandværk til at sponsere en ny pumpe til den vandkunst, de havde bekostet opsat tidligere – desværre kommer der d.d. ikke vand fra nogen af pumperne – hvorfor? På efterårets arbejdsdag blev der sat løg i græsset ved

sognehuset – synet er ikke SUPER. Lyssætningen ved kæret er til gengæld SUPER! Jeg kunne godt tænke mig, at folk viser respekt for kæret og ikke bruger det til affald – derfor er løbende oprensning nødvendig – og det er en opgave for bestyrelsen at arrangere! Håber bestyrelsen tager action på ovenstående. Hans-Otto Riisom

Svar til Hans-Otto Riisom vedr. gadekæret De elinstallationer, der blev monteret i brønden da pumperne blev genetableret ved gadekæret, viser sig ikke at være gode nok, idet HFIrelæet slår fra. Det har givet store gener for Sognehuset, idet strømmen til gadekæret netop kommer fra sognehuset. Vi har derfor i samråd med sognehuset besluttet, at der bliver opsat en særskilt gruppe for gadekæret. Desuden får vi fugtsikret kontakter og stik i brønden. Ligeledes i enighed med Sognehuset har vi aftalt ikke at anvende pumperne, før de nye elinstallationer er på plads. Pga. af ferietid har elektrikeren desværre ikke været i stand til at udføre arbejdet

straks, så derfor har der ikke sprunget vand i et stykke tid. Med hensyn til affald i gadekæret fjerner bestyrelsen det løbende. Vi undgår i videst muligt omfang at gå i vandet, da bunden plumres op. For grundig oprensning i gadekæret afholder Gadekærets Venner en aktivitetsdag to gange om året, hvor alle er velkomne. Angående forårsløgene skriver vi nu august, og de er derfor for længst afblomstret. Anders S. Iversen Formand for Gadekærets Venner


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY KIRKE August 2017 

6. kl. 8.30

v. LP

Gudstjeneste ........................................................... 8. søn. eft. trinitatis ........ Matt 7,15-21

 13. kl. 11.00

v. PKA Indsættelsesgudstjeneste af ny præst og kirkefrokost ... 9. søn. eft. trinitatis ........ Luk 16,1-19

 20. kl. 11.00 23. kl. 19.00 24. kl. 19.00

v. CA Gudstjeneste ........................................................... 10. søn. eft. trinitatis ...... Luk 19,41-48 Filmaften - Joseph Fiennes Luther-film Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet

 27. kl. 11.00

v. CA Familiegudstjeneste m. sognegrillfest. Tilmeld. nødv. .. 11. søn. eft. trinitatis

Se pte mbe r 2 01 7  2. kl. 11.00  3. kl. 11.00 7. kl. 19.00  10. kl. 11.00  17. 19. kl. 19.00 21. kl. 19.00  24.

v. CA Lørdagsdåb, en gudstjeneste omhandlende dåb, alle er velkomne v. CA Syng-Dig-Glad-Gudstjeneste .................................... 12. søn. eft. trinitatis

Mark 7,31-37

Fortælleraften om Luther i samarbejde med Foredragsforeningen v. CA Høstgudstjeneste med musikledsagelse af Svøbsk ...... 13. søn. eft. trinitatis

Luk 10,23-37

Gudstjeneste .......................................................... 14. søn. eft. trinitatis Studiekreds om reformatoren Luther v. CA Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet Gudstjeneste .......................................................... 15. søn. eft. trinitatis

Luk 17,11-19

Matt 6,24-34

Arrangementer og gudstjenester markeret med gult, er en del af Højby kirkes markering af 500-året for reformationen i Danmark.

HØJBY

CA = Carsten Andreassen, LP = Lisbeth Petersen, PKA = Provst Paw Kingo Andersen På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 6595 9300

Af Birgit Mulvad Samsing

September

Søndag d. 10. september kl. 11.00: Høstgudstjeneste Ved høstgudstjenesten vil vi glæde os til igen at høre duoen ”Svøbsk”, som består af Maren Hallberg på harmonika og Jørgen Dickmeiss på violin.

De vil med deres dejlige sammenspil medvirke til en festlig høstgudstjeneste. Efterfølgende serveres der vin, kaffe og kage i våbenhuset.

Gotvedenergi i ’Stalden’

Nørre Lyndelse Vej 2, 5260 Odense S

Mia Pedersen

Gotveduddannet bevægelsespædagog Kontakt: Tlf. 5132205 Mail: miap@live.dk Side: gotvedenergi.dk

Maren Hallberg og Jørgen Dickmeiss

Gotvedgymnastik på hold Ud- og afspænding på hold Workshops Kurser og temafredage

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Kirken Af Carsten Andreassen

Præstens indlæg Markedsdag Også i år er Højby kirke repræsenteret på Højby Marked. Vi glæder os til at møde rigtig mange markedsglade Højbyborgere. Det er en god anledning for os som kirke til at vise, hvilke tilbud vi har og samtidig få en snak om løst og fast. Der er tid både til den korte hyggesnak og den dybe samtale. Grillfest Søndag d. 27.8. kl. 11 inviterer vi til familiegudstjeneste med efterfølgende grillfest. Ved gudstjenesten medvirker børnekor og familiegudstjenestehjælpere. Det er altid hyggeligt og meningsfyldt. Bagefter er grillen tændt, og vi spiser lækker grillmad. Vi opsætter også en hoppeborg, som de små kan fornøje sig med. Efter maden har vi et par konkurrencer og en fernisering af ny kunst i Sognehuset. Dagen slutter vi af med kaffe & kage. Alle er velkomne. Maden er gratis. Tilmelding til tot@km.dk Reformationsfejring Gennem hele året 2017 fejrer vi 500 året for vores reformator Martin Luthers opslag af sine 95 teser. Det opslag blev starten på en meget voldsom proces, som har præget dansk kultur og kirke lige siden. Det er udfordrende at benytte jubilæumsåret til at erfare, hvad vi har lært af reformatorens værk, og hvad vi endnu ikke har formået at reformere i forhold til Luthers tanker om en god kirke og et godt samfund. Gennem hele efteråret vil vi gå i sporet på Luther. Vi starter med en FILMAFTEN d. 23.8. kl. 19, hvor vi danner os et filmisk indtryk af hele forløbet omkring Martin Luther. 26

Via to familiegudstjenester i eftersommeren og efteråret giver vi børnefamilierne chancen for at få en forståelse af reformationen, da vi tager fat på forskellige reformationstemaer ved FAMILIEGUDSTJENESTERNE d. 27.8. kl. 11 og 24.9. kl. 11. Torsdag d. 7.9. har vi FÆLLES OPSTART MED FOREDRAGSFORENINGEN. Det starter med en kort gudstjeneste kl. 19 og fortsætter med fortælleaften om Luther i Sognehuset efter kaffen. Vores gæst er tidl. biskop og nuværende formand for reformationsudvalget på landsplan, Karsten Nissen. 4 aftner i efteråret indbyder vi til STUDIEKREDS OM REFORMATIONEN. Den ledes ved undertegnede. Her tager vi centrale reformationstemaer op og lærer hver gang en nyfortolket reformationssalme af Iben Krogsdal. De fire aftner er 19.9., 3.10., 24.10. og 7.11. Hver gang kl. 19-21. Endelig får vi besøg af salmedigter Iben Krogsdal, som har nyfortolket 21 af Luthers reformationssalmer. Iben Krogsdal har nærlæst Luthers salmer og fundet frem til, dels at temaerne nogle gange ikke længere er relevante dels at sproget trænger til fornyelse. Iben Krogsdals nye salmer har fået nye melodier. Nogle af dem lærer vi at synge i løbet af aftenen. Det foregår 2.11. kl. 19.30. Til mange af vore lutherarrangementer serverer vi Luther-vin og Luther-øl. Alle er velkomne. Vi glæder os til et intenst efterår med Luther ved vores side.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Ny præst i Højby Den 13.8. bliver Karen Frendø Ebbesen indsat som præst i Højby. Hun kommer til at have 1/3 stilling her i Højby og 2/3 i Hjallese. Det bliver provst Paw Kingo Andersen der indsætter vores nye præst. Efter gudstjenesten

serveres kirkefrokost i Sognehuset, hvor alle er hjerteligt velkomne til at deltage og være med til at give Karen F. Ebbesen en varm velkomst. Sólfríd Fjallsbak, menighedsrådsformand

Af Marie Egeskov

En glad time Søndag sidst i juni bød på en anderledes – men rigtig god – oplevelse i kirken. ”Syng dig glad Gudstjeneste” var den positive opfordring. Dagens program bød på noget for enhver, og var en fin blanding af gospel, nyt og traditionelt, udført af kirkens fantastisk dygtige personale med deres smukke sangstemmer understøttet af klaver og violin. Et enkelt

nummer blev flot suppleret af en meget ung solist. Teknikken blev styret med sikker hånd. Dagens prædiken kom omkring - og bandt finurlige og fornøjelige sløjfer - på det gamle udtryk at ”nøde”, som stadig er værd at tænke over. Dagen levede til fulde op til ”Syng dig glad”, der måske kunne tilføjes ”og lyt”. Sommerhilsen og på gensyn

Bystævnet 21A · 5792 Årslev · Tlf. +45 23 35 88 17


Sommer og efterår 2017 F EJRING AF 500- ÅRET FOR REFORMATIONEN I D ANMARK Både i kirke og sognehus markeres at kristendommen i Danmark har 500 års jubilæum.    

 

Sogneudflugt til Haderslev - fordi reformationen startede der, d. 18/6 Filmaften med visning af Joseph Fiennes Luther-film fra 2003, d. 23/8 kl. 19.00 Familiegudstjeneste omhandlende reformationen, d. 27/8 og 29/10 Fortælleraften med Karsten Nissen i samarb. m Foredragsforeningen, d. 7/9 kl. 19.00 4 aftner med studiekreds om reformatioren Martin Luther, v. CA. Kom gerne kl. 19.00 d. 19/9, 3/10, 24/10 og 7/11 Sangaften på Spil Dansk Dagen, m. salmedigteren Iben Krogsdal, d. 2/11 kl. 19.30

L ØRDAGSDÅB Vi indbyder til gudstjeneste, hvor hele gudstjenesten handler om dåben. Alle er velkomne til at deltage. Når der holdes barnedåb på en lørdag, gives det flere muligheder for indflydelse end ellers. Lørdagsdåben gennemføres, hvis der 14 dage før gudstjenesten er anmeldt dåb. Kom gerne d. 2/9 kl. 11.00

M ENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådet er kirkens besluttende forsamling. Her tages stilling til stort og småt omhandlende kirken, kirkegården og sognehusets drift og vedligehold. Alle er velkomne til at overvære rådets møder. Dagsorden findes forud for et møde på kirkens hjemmeside.

Rådet mødes d. 24/8, 21/9, 26/10* og 30/11 kl. 19.00 *Forud for menighedsrådets møde d. 26/10, afholdes det årlige menighedsmøde kl. 18.00. Menighedsrådsmødet begynder umiddelbart efter.

F AMILIEGUDSTJENESTE Gudstjenesterne er målrettet børnefamilier. Salmer og stemning i kirken gør gudstjenesten interessant og vedkommende særligt for børn. Efterfølgende frokost i Sognehuset. Familiegudstjenesten d. 27. august afholdes som en grillfest, med fælles grill- og salatbuffet. Kirken står for grill og kød. Kom og vær med denne dag, tilmeldinger modtages gerne. Kom gerne d. 27/8 og 29/10 kl. 11.00

M USIK , SANG OG ARRANGEMENTER Præsteindsættelse d. 13. aug. kl. 11.00 - Karen Frendø Ebbesen bydes velkommen

Syng-Dig-Glad-Gudstjeneste d. 3. sep. kl. 11.00 - En gudstjeneste med stor sangglæde Høstgudstjeneste d. 10. september kl. 11.00 - Gudstjeneste m, musikledsagelse af Svøbsk Sangaften på Spil Dansk Dagen d. 2/11 kl. 19.30 - Med Salmedigteren Iben Krogsdal Gospelworkshop d. 19/11 kl. 10 - 16.30 - Med Gospelgudstjeneste kl. 15.30

HØJBY KIRKE

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program

Gældende fra 11.8 - 6.10. 2017 Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra 10–12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pc-problemer. Mandag d. 14. august kl. 13-16 Bogcafé Mandag d. 21. august kl. 13-16 Underholdning Nyborg Marineforenings kor vil underholde med gamle maritime sange. Pris for kaffe, brød og sang og foredrag. kr. 40. Tilmelding 14.9. i Mandagscaféen. Mandag d. 28. august kl. 12-16 Fællesspisning En frokostbuffet vil være på bordet, og når den er spist, vil Ivar Kjeldsen spille op til dans. Pris for mad, musik og kaffe kr. 90. Bindende tilmelding senest 21. august i Mandagscaféen. Mandag d. 4. september kl. 12.30-16 Banko Mandag d. 11. september Mandagscafeen er åben til kl. 13.00 Mandag d. 18. september kl. 13-16 Underholdning Hans Rytter og Arne Ploug byder på en musikalsk rejse gennem den danske bondestands historie. Pris for kaffe, brød og sang og foredrag. kr. 40. Tilmelding 11. august i 28

Mandagscaféen. Mandag d. 25. september kl. 17-23 Høstfest i Forsamlinghuset Camilla vil lave en fin buffet med forskellige stege samt en dessert, og når den er fortæret, vil Snakes spille op til dans. Pris for hele herligheden vil blive kr. 150,00. Bindende tilmelding i Mandagscaféen senest den 18. september. Mandag d. 2. oktober kl. 12.30-16 Banko Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 8.30–11.30: Badminton Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Fra 5. maj til september Onsdag kl. 10-12: Tennis på tennisbanerne. Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Petanque og Kroket. Husk, vi spiller petanque og kroket fredag formiddag på grusbanen nedenfor hallen. Vi spiller hver fredag, så har du lyst, så er det bare med at møde op. Vi spiller fra 5. maj til 30. august kl. 9 på grusbanen. Vi er 15-20, der deltager. Vi har 3 sæt meget professionelle kroketspil og originale petanquekugler. Kom og vær med, det er en god måde at bruge fredag formiddag på. Gåture Tirsdage kl. 9.30 til kl. 11 Mødested: Højbycentret ved Fakta.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Madholdene Hold 1: 5.9. og 3.10. Hold 2: 12.9. Hold 3: 19.9. Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Bordtennis Vi starter igen med bordtennis d. 6. september. Vi spiller hver onsdag kl. 9.30 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05, står for aktiviteten. Svømning Vi starter fredag d. 8. september et hold med motion/ hyggesvømning hver fredag kl. 8 frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Tennis Vi har startet vores tennissæson den 11. maj, og kunne du tænke dig, at spille dette spændende spil, som vores danske tennis-es gør så godt, så mød op på tennisanlægget bag skolen onsdage mellem kl. 10 og 12. Så kan du se, om det er noget for dig. Det er rigtig hyggeligt og en god måde at få lidt motion på. Vi har enkelte ketchere, du kan låne, og du kan få et par gratis prøvetimer. Kontingent er kr. 200,00 pr sæson.

Modeshow hos Bellissima Da det ikke lykkedes for bestyrelsen i Seniorforeningen og Henriette fra Bellissima at finde mulighed for at afholde et modeshow i Højby, vil der blive arrangeret 2 modeshows hos Bellissima i Kværndrup. Der vil som sædvanlig være 2 modeller, der viser et udvalg af det spændende tøj, og der vil i dagenes anledning gives 10% i rabat. Det første modeshow er den 7. oktober kl. 10. Vi mødes ved Aldis parkeringsplads kl. 9.30, og fylder bilerne op. Det andet modeshow er den 11. oktober kl. 14. Vi mødes ved Aldis parkeringsplads kl. 13.30 og fylder bilerne op. Adressen til Bellissima er Kværndrup Vænge 6, 5772 Kværndrup Henriettes info om Bellissima: Bellissima er en gårdbutik som ligger lidt udenfor Kværndrup by i hyggelige omgivelser. Jeg har haft butikken i 10 år til marts. Der er forskellige mærker og derfor et bredt udvalg af stilarter. Af mærker er der bl.a.: Micha, Signature, iN Front, Ofelia, Sara Louise, Wearhouse, Anna Montana, Lebek, Kaffe, Dansk Smykkekunst, David Jones, Caprice, Sprox, One More og Handberg. Størrelserne er fra 36 til 56 afhængigt af mærket. Jeg arrangerer også pigeaftner, det kan aftales på mobil 60 24 83 84. Jeg vil begge dage være vært med kaffe, the og småkager. Håber vi ses, venlig hilsen Henriette www.bellissima.dk.


Højby Seniorforening Bilture Vi kører biltur hver søndag kl. 13 fra Aldis parkeringsplads. Detaljer om turene vil så vidt mulig være i mappen i Mandagscaféen. Tilmelder man sig, vil man få SMS ca. 3-4 dage før. Yderlig information kan fås på tlf. 24 66 06 10. EDB Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. Jens Peter Jensen tlf. 30 42 35 70 Svend Larsen tlf. 21 77 80 97 Ove Frank tlf. 2871 8131

Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 17.8.: Port Arthur kl. 13, 25 km 24.8.: Kratholm, kl. 13, 25 km 31.8.: Klintebjerg kl. 09, 50 km 7.9.: H. C Andersens Skoven, kl. 13, 25 km 14.9.: Stige Ø kl. 09, 40 km 21.9.: Rønninge Mose kl. 13, 25 km 28.9.: Vollsmose kl. 13, 25 km Poul Erik Rasmussen tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen tlf. 65 95 88 10.

Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½ - 2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 16.8.: Bøgebladet, 15 km 23.8.: Sdr. Højrup, 20 km 30.8.: Hestehave Skoven , 15 km 6.9.: Dømmestrup, 15 km 13.9.: Tarup, 20 km 20.9.: Soluret, 15 km 27.9.: B 67 Baner , 15 km 4.10.: Bolbro, Roerskovparken, 20 km 11.10.: Blangstedgård, 15 km Svend Aage Clausen tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup tlf. 2912 86 01

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Højby Seniorforening Af Thyge Andersen

Højby Seniorforenings spidskompetence Det synes vi deltagere ihvertfald selv. For 9. gang har der været mulighed for at erhverve IDRÆTSMÆRKET i Højby Seniorforening. Så vidt vides er vi den eneste seniorforening i DK, der har dette på programmet. I år har 21 personer gennemført strabadserne og nået deres mål. Indendørsdelen: Her udfordres de forskellige muskelgrupper. Det kan kaldes en form for gymnastik. Her bestod alle med glans. Udendørsdelen: Her kan vælges mellem diverse atletikdiscipliner. Her var det lidt sværere for nogen. Men alle gennemførte. Udholdenhedsdelen: Her kan der vælges mellem gang, løb eller cykling. Langt de fleste vælger cykling. Er man 70 år, er kravet 10 km. Er man under 70 år, skal der cykles 20 km. Ved både gang- og cykelprøverne blev der opnået tider, der var langt bedre end kravene. Vi, der var over 70 år, havde lidt ondt af " tøserne" Vibeke og Beate, der er under 70 - så altså 20 km. for dem. De klarede det rigtig flot. Bjarne Riis har jo et kvindecykelhold. Han ringer nok snart! Disse prøver bliver altid lagt nær Sankt Hans, og der vælges en aften med det flotteste sommervejr. Nogle havde overskud til at nyde det gode vejr og samtidig få en rask cykeltur, mens andre drønede afsted for at opnå bedst mulig tid. Tiderne blev kompetent taget af Mogens Hjeresen. 30

Der var stor selvtilfredshed at spore ved målet. Deltagerne udstrålede stor vilje, sundhed og styrke. Mest bemærkelsesværdig var Ruth Petersens præstation. Med en ny hofte cyklede hun om eftermiddagen ind til Odense, for så kl. 19 at cykle 10 km. på tid. - Stor respekt for hendes vilje og styrke! Årets ældste var Gerda på 88 år, yngste var 66. De 21 deltagere er tilsammen 1565 år, og med et gennemsnit på næsten 75. Vi skal gerne til at have nogen med, der er lidt yngre, ellers går det i stå på et tidspunkt. Der har igen i år været en korpsånd over hele forløbet. Alle var rede til at hjælpe med diverse. Ingen nævnt ingen glemt. Næste år erhverver instruktør og dommer Karen Jørgensen guldnål nr. 50, mens der er andre, der når op på nr. 10 Mærkerne bliver overrakt på medlemsmødet senere på året.

Beate i fin stil - kuglestød

Kirsten i længdespring uden tilløb - svært!

Hele holdet klar til udholdenhedsdelen - cykling og gang

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Af Bente Møller Andersen

Landsstævne i Aalborg 2017 I uge 26 blev der afholdt landsstævne i Aalborg for godt 25.000 idrætsudøvere. Fra Fyn deltog adskillige foreningshold og hold fra DGI Fyn. Landsstævnet bød på 25 spændende og udfordrende idrætter. Fx beachvolley, kano og kajak, skydning og gymnastik. Vi var syv gymnaster fra Højby, der deltog på DGI´s hold ”Damer 50+”. Holdet blev ledet af Marianne Koldby, og Bente Andersen var holdleder. På holdet deltog 105 gymnaster fra hele Fyn. Træningen til landsstævnet startede i begyndelsen af april. Der blev trænet to timer hver tirsdag aften i Midtfyns Fritidscenter.

Desuden deltog holdet i tre gymnastikopvisninger forskellige steder på Fyn inden afgangen til Aalborg. Torsdag d. 29.6. steg de fleste af deltagerne på dameholdet på busser til Aalborg. Med i bagagen var luftmadras, sovepose, kuffert og ikke mindst proviant til hyggeaftenerne på skolen, hvor vi var indkvarteret. Vejret var koldt og vådt torsdag aften, hvor det stort anlagte åbningsshow løb af stablen. Her var regntøj og gummistøvler egnet påklædning. Derimod skinnede solen fredag eftermiddag, da DGI Fyns damehold 50+ gav opvisning på havnefronten. Mariannes store forventning

Aftenhygge til holdet blev indfriet, da damerne præsterede en flot opvisning foran et veloplagt publikum. Herefter var der fri tid til at deltage i landsstævnets mange aktiviteter og se andre landsdeles opvisninger. Der var fx også mulighed for at overvære efterskoleholdets show. Der deltog flere elever fra Højby på dette kæmpestore hold. En anden stor op-

levelse var at overvære årets sidste opvisning af DGI`s Verdenshold. Søndag d. 02.07. kunne vi, mættet af fantastiske oplevelser, igen tage med bussen mod Fyn. Landsstævnets motto var: Mærk pulsen. Mød magien. Vi mærkede pulsen, og vi mødte magien. DGI Landsstævne Svendborg 2021. Vi ses!

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael Larsen Højby Marked Sponsorudvalget under Højby S&G vil være at finde på årets marked i fællesstanden for Højby S&G. Her vil vi fortælle om udvalgets arbejde samt nye planer og ideer, udviklingspuljen og, ikke mindst, vil der være mulighed for at melde sig ind i Fyns Support El, en stor sponsor, udvalget og ikke mindst alle underafdelingerne har stor glæde af, da netop Support El er hovedsponsor på udviklingspuljen, som alle afdelinger kan søge om økonomisk hjælp i. En anden stor sponsor er også til stede, nemlig OK Benzin. Der vil også være mulighed for at tegne et OK benzinkort, som også støtter Højby S&G. Udvalget kvitterer med en lille gave til alle nytegnede kort. Til allerede medlemmer af Ok Benzin vil der være en konkurrence om gavekort til benzin. Støt vores sponsorer, de støtter os! Dansk HøreCenter Højby S&G sponsorudvalg har indgået samarbejde med Dansk HøreCenter hvilket udvalget synes, at alle borgere i Højby skal havde glæde af. Derfor indbydes der til infoaften mandag d. 11. september kl. 19 i Højby Hallens cafeteria. Aftens tema er om at lytte til livet – hele livet. Op imod 800.000 danskere anslås at have en eller anden form for hørenedsættelse. Langt de fleste gør ikke noget ved det, fordi de ikke ved, at et høreapparat kan gøre en forskel i deres liv. Kom til tema-aften og hør om, hvordan de nye, små høreapparater kan gøre en forskel. Hør bl.a. Uffe Willumsen fortælle om livet før 32

og efter høreapparat og få mulighed for at få testet din hørelse i løbet af aftenen. Dansk HøreCenter er vært ved lidt kaffe og brød. Tilmelding til Højby Sponsorudvalg senest d. mandag d. 4. september. Uffe Willumsen tlf. 20 21 92 52. Mail: uffe.villumsen@ outlook.com. Michael Larsen tlf. 27 88 22 00. Mail: odenses@webspeed.dk.

Knullen 16, 5260 Odense S Telf: 6595 7093 Web: www.jenssandberg.dk Mail: info@jenssandberg.dk CVR: 20797606

Udviklingspuljen Puljen har hen over sommeren modtaget penge fra sponsorer, og sponsorudvalget vil hermed opfordre alle underafdelinger til at søge om hjælp til træneruddannelse, nye materialer, besøg en venskabsklub eller noget helt andet Se hvordan du søger på sponsorudvalgets hjemmeside, knæk og bræk til alle. Spillemandstræf weekenden d. 1.-3. september er der spillemandstræf i Højby med ikke mindre end 300 spillemænd fra hele Norden. Sponsorudvalget hjælper denne weekend med flere forskellige opgaver fra kl. 7 til 24, så har du lyst at hjælpe et par timer, kontakt Michael Larsen tlf. 27 88 22 00, og han vil hjælpe dig med at finde en vagt. Til alle andre højbyborgere: benyt chancen for at høre disse spillemænd flere steder i byen. Julekalender Nej, Sponsorudvalget har ikke fået solstik, men årets julekalender er på tegnebrættet, således at ungdomsarbejdet i Højby S&G kan komme ud at sælge nogle kalendere og på den måde tjene penge til klubkassen. Dato for salg og billede af kalender følger i næste nummer af Højby Nyt.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael Larsen

Nyt fra skytterne Sommerskydning Igen i år havde bestyrelsen besluttet at gennemføre skydningen henover sommeren på alle torsdage for alle medlemmer, som måtte ønske det, og evt. nye ansigter, som søgte glæden ved skydningen eller bare var nysgerrige på, hvad vi går og laver på vores lækre 15 m skydebane under Højby Skole Der har været stor søgning til disse aftener, og der skal være et stort velkommen til alle nye skytter. Vi håber, at I vil bruge klubben og dens faciliter på bedste vis.

Arbejdsdag Lørdag d. 24. juni 2017 havde bestyrelsen indkaldt til arbejdsdag i klubben, hvor der var mange ting at lave. Noget skulle males, der skulle fodpanel op på skydebanen, der skulle isoleres på bagvæggen ved skytterne, vores lagerrum trængte også til en ordentlig oprydning samt nye reoler.

En del af medlemmerne havde meldt deres ankomst. Formanden bød velkommen med morgenbrød, og så gik folk ellers i gang. Der var en lækker lugt af rengøring samt ny maling, vores høreværn kom også i brug, da de Hard core gik i gang med alle deres maskiner. Efterhånden som dagen gik, kunne bestyrelsen sætte flueben ved rigtig mange af dagens arbejds-

Højt s

ervice

opgaver. Bestyrelsen vil gerne hermed takke alle medlemmer samt deres familier for en kæmpe indsats. Pga. af jer fremstår vores klub nu endnu pænere /flottere/mere lækker.

niveau

- også

til ikke

-heste

kyndig

e

Tak til alle som gjorde dagen helt speciel ! Højby Marked Højby Skytteforening vil til dette års marked igen være til stede med masser af viden og snak om skydning i særdeleshed, men vi vil også have en skydesimulator med, hvor der vil være mulighed for at prøve at skyde med riffel. Klubben stiller med flere instruktører på dagen, så kom frit frem med jeres spørgsmål ang. skydning – sikkerhed – hvad med børn og skydning – osv. Der skal fra bestyrelsen lyde : Vel mødt til alle! Kik forbi Højby S&G standen, kom og prøv en skydesimulator – måske du er heldig at vinde en præmie! Skydning vintersæson Der er opstart torsdag d. 7. september 2017 kl. 18.30 i Højby Skytteforenings lokaler under Højby Skole. Bestyrelsen vil byde alle nye som gamle medlemmer velkommen, hvorefter skydningen frigives. Nye medlemmer eller folk, der bare er interesseret i, hvad vi laver i Højby Skytteforening, er også meget velkomne denne dag. Der vil være gennemgang af våben og hjælpemidler samt rundvisning på banen. Medbring denne artikel på dagen og vær med i lodtrækning om et års kontingent!

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten

Sporten

(Skulle have været bragt i forsommeren, men kom ikke med ved en fejl)

Bordtennis går på sommerferie efter meget lang sæson Klubmestrene er blevet fundet og medaljer er uddelt. Det er ofte tegn på, at sæsonen er afsluttet. I bordtennis blev sæsonen dog forlænget for turneringsspillerne, da der fra Fyns Bordtennis Unions side, blev arrangeret en lille efterturnering for 2-mands hold. God måde at holde formen vedlige på, samt få snakket med en masse af de andre spillere fra de andre klubber, vi møder i sæsonen, da turneringen afvikles med mange holds deltagelse samtidig. Højby har selv afviklet en af spilledagene, hvor alle 3 Højbyhold deltog og spillede et par kampe. Højbys hold var deltagende i 2 af de 3 rækker, og alle 3 hold viste fornemme takter. Dog var Højby 1 og 2 i samme række, og der kunne kun være én vinder. Det blev selvfølgelig Højby 1. De sluttede meget overbevisende af med i sidste runde at slå Tommerup, der ligeledes var ubesejret indtil sidste spilledag. De blev besejret med 4-1. Tillykke med 1. pladsen til Højby 1, der bestod af Brian Buchholz og brødrene Jan og Per Thor Hansen. Højby 2 bestod oprindeligt af John Jørgensen, Kasper Kristiansen og Mikkel Jensen, men p.g.a. planlagt øjenoperation, måtte John lade sig udskifte med Michael Agergaard. Højby 3 var vores ungdomsspillere, der har gjort det så godt i løbet af sæsonen, og også leverede mange gode kampe i denne turnering. 34

Holdet bestod af Minh Duy Hoang, Felix Lade og Mathias Jeppe Hansen. Klubmesterskaber Klubmesterskabet blev desværre afviklet over 2 forskellige dage, da den oprindelige plan med, at ungdom og senior skulle afvikles samme dag, ikke kunne lade sig gøre, p.g.a. for stort frafald af ungdomsspillere til den oprindelige fastsatte dato. Ungdomsmesterskaberne blev til gengæld afviklet med næsten fuld deltagelse, da det alene var Helene, der måtte melde afbud. Spillerne blev delt op i 2 rækker med 4 spillere i hver, og vinderne i række B blev Simon Marburger, og Myan Hoang fik sølv. A-rækken blev vundet af Myans storebror Minh Duy Hoang, hvor sølv gik til Felix Lade efter en meget tæt 5 sæts kamp, der kunne have fået hvilken af de 2 spillere som vinder. Bronze i A-rækken blev Mathias Jeppe Hansen. I double vandt Felix Lade og Felix Ronn i finalen over Kristian Vandborg og Minh Duy Hoang. Hos seniorerne blev alle spillere også delt ind i 2 rækker, således serie 2 og 3 spillede i samme række og serie 4 afviklede internt deres mesterskab. Vinderen af Serie 2/3 blev Per Thor Hansen og sølv gik til Jan Thor Hansen. Vinderen af Serie 4 blev Mikkel Jensen, og sølv gik til Jens Sørensen. I Doubleturneringen, blev spillerne parret op med vinderen af serie 2/3 med den, der blev sidst i serie 4,

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

og deropad, for at få så lige kampe som muligt. Der blev også mange tætte kampe, og det viste sig, at vinderen af serie 2, Per Thor Hansen, sammen med Alex Petersen vandt guld. Sølv i double blev vinderen af Serie 4, Mikkel Jensen sammen med Michael Agergaard.

Stort tillykke til Mikkel. Det er meget fortjent!.

Mikkel Jensen - årets fighter

Klubmestrene Som de andre år, blev der uddelt mindepokal til årets fighter. Årets fighter blev i år Mikkel Jensen, som i løbet af året, har vist meget store fremskridt. Han har flyttet sig spillemæssigt meget, og samtidig bevaret sit gode humør og krydret det med sin meget gode fornemmelse for, hvornår han skal sætte sig selv i spil, og hvornår han skal gøre de andre på holdet gode i kampene, ved at hjælpe og støtte medspillerne på holdet. Det siger alt, at Mikkels måde at ”bevise”, hvad han står for, er at være så usynlig (læs: Sætter ikke sig selv over andre) at dem, der skulle beslutte, hvem der skulle indstilles, overså ham, indtil én heldigvis nævnte ham, og alle var herefter ikke i tvivl om, at Mikkel var den klare favorit til titlen som Årets Spiller, Mikkel, er en vindertype, men samtidig en god kammerat for alle. Han er meget vellidt af de andre på alle holdene.

Ny sæson forberedt – nye tiltag for ungdomsspillerne Nu da sæsonen er afsluttet, så har vi allerede forberedt næste sæson, hvor vi har trænerteamet klart. Både Claus Lade og Carsten Jørgensen har sagt ja til at tage endnu en sæson som ungdomstrænere. Det vil sige, at der fra mandag den 21. august kl. 18 i bordtenniskælderen under Højby Skole vil være første træning, hvor alle tidligere som nye spillere vil kunne møde op. Der er plads til alle i vores klub. Vi lægger meget vægt på det sociale, og rummer alle. Skulle du have et barn, der kunne tænke sig at prøve, så er de meget velkomne til at møde op. Det eneste, de skal have med, er et par kondisko til indendørs brug. Vi har bat, borde og bolde, der kan lånes. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Michael Agergaard. Kontaktoplysninger på mig og/ eller bestyrelsen kan findes på vores hjemmeside under Højby S&G. Der trænes som i år mandag og torsdag.


Sporten Vi har et par nye tiltag i gang til næste sæson, som vi arbejder på at få gennemført. Vi har nu fået plads til flere spillere end forgangne sæson, så tøv ikke med at møde op. Derudover, så planlægger vi, at lave en klubtur i kommende sæson, hvor vi alle (ungdom og senior) inviteres til et weekendophold i en venskabsklub, hvor der bliver spillet en masse bordtennis (kamp og træning), samt råhygget. Vi ser meget frem til dette, og håber på meget stor opbakning. Nærmere information kommer i løbet af efteråret. Dato er endnu ikke fastsat. Hermed vil jeg gerne sige tak for sæsonen 2016/2017 og ser frem til en ny sæson med en masse god bordtennis.

Sporten

Sporten

Nye faciliteter i forb. m. Multihallen skulle gerne gøre oplevelsen for seniortræning og kamp om onsdagen endnu bedre. Redskabsrummet er ved at være på plads i skrivende stund, således at vi ikke bruger en masse tid på at flytte madrasser ind og ud af Multihallen. Skulle der sidde en potentiel seniorspiller og læse dette blad, så starter seniortræningen den 23. august kl. 19 i Multihallen. Her har vi også plads til både turneringsspillere og motionsspillere. Højby bordtennis har fået ny hjemmeside, der er i sit begynderstadie. Den findes på www.bordtennis.hojby-sgfyn.dk Michael Agergaard Formand

Årets tennis tilbud - Spil gratis resten af sæsonen Vi skriver august måned den sidste sommer måned. Forhåbentlig finder vejret også ud af, at august er en sommer måned og viser sig fra sin bedste side. Vi har i år et godt tilbud til nye medlemmer: Meld dig ind nu for 2018, og spil gratis resten af denne sæson 2017. Indmeldelse kan ske hos Michael Jensen. tlf. 23 43 33 31, e-mail michaels@jensen.mail.dk. Klubmesterskaberne De indledende kampe til årets klubmesterskaber er nu i fuld gang, og det giver lidt

ekstra liv på banerne, hvilket er dejligt at se. Alle finaler spilles søndag den 3. september. Kom op på banerne og giv finalisterne lidt support med på vejen. Doubleaften Kom og vær med – alle niveauer er velkomne, og du behøver ikke have en makker med. Vi spiller torsdag aften i uge 32-34 og 36 fra kl. 19. Tennishilsner Michael Jensen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Sporten

Sporten

Sporten

Sæt X i kalenderen Fyns Bedste Håndboldklub Højby Håndbold

Søndag d. 10.9. afholder Højby Håndbold forældremøder for alle hold og informerer om fremtiden i det, vi synes er Fyns Bedste Håndboldklub. Der vil være ekstra-træning for børnene i hallen, mens der afvikles møder for hvert hold.

Nærmere info via holdenes facebook grupper kommer snarest. Hilsen Højby Håndbold

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk 36

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Sporten

U 12 MANGLER TRÆNER....... ER DET DIG ? Disse underskønne tøser, og deres holdkammerater mangler en træner mere til den kommende sæson. Vi søger derfor en voksen kvinde eller mand, der har lyst til at indgå i et eksisterende trænerteam, som har den grundlæggende tanke, at håndbold for børn er; • SJOVT • SKABER GODE KAMMERATSKABER PÅ TVÆRS AF SKOLER OG ÅRGANGE og • GIVER GODE OPLEVELSER

Vi forventer til gengæld i Højby Håndbold, at kunne tilbyde 20-25 friske håndboldtossede U12 piger, årgang 2005/2006. Her er altså en unik chance for at blive en del af en håndbold afdeling i rivende udvikling med massiv vækst og tilgang! Et fantastisk halmiljø og al den hjælp til opstart man har brug for.

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

Uddannelse tilbydes, fremt du har behov.

så-

Se evt. videoen via Qr- koden :

For yderligere information B&U Formand Sten Svendsen, telefon 28 10 65 85 U12 træner Malene Kristensen, telefon 23 68 85 86.

Tømrer- & Snedkerforretning

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

Tlf. 65 95 85 08 · Bil 40 37 38 00

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES – www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten

Sporten

Er du interesseret i kampsport? Højby Budo klub starter selvforsvar op igen den 5. september kl. 19 i Multihallen. Efter sommerferien skal vi igen til at røre os, og alle fra 9 år og opefter er velkommen til at komme og træne med eller at få en prøvetime.

Vi træner tirsdag og torsdag fra 19 til 20.30. Om torsdagen er der ekstra træning fra kl. 18 for dem der har lyst. Håber at se alle de gamle igen og en masse nye. Hilsen trænerne

Sporten

Badminton Nogle jubler når bolden er i nettet – hos os skal bolden over! Leg for alle aldre. Nogen tager resultatet som det vigtigste – andre det sociale samvær, men fælles for alle er, at du kommer op af stolen, får rørt lunge- og hjertemuskulaturet, og sågar grinemuskulaturet. Er det blevet for meget af det gode, kan kroppen tilføres nogle få kalorier hos Pia i cafeen, og når du kommer hjem, er du friskere, end da du rejste dig fra sofaen tidligere på aftenen:

Det er badminton! - For øvrigt kan du nu tilmelde dig en bane i Højbyhallen. Slå jer sammen, der er plads til 4 personer på en bane og tilmeld jer gennem www.hojby-sg.dk, vælg ”badminton” og derefter ”tilmelding”. Vælg et tidspunkt som passer ind i jeres hverdag og se, om der er

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Nørrelunden 20 C 5260 Odense S tlf. 61277637

38

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

en ledig bane. Hvis ikke, så klik dig frem på nogen af de andre muligheder og se, om der er plads. Får du problemer, er du velkommen til at kontakte 26 79 86 07 (Søren), så vil jeg prøve at hjælpe dig! - Du kan også tilmelde dig fællesbadminton mandag kl. 19-22, hvor du møder op uden fast makker og spiller mod andre som er mødt op. - Prisen pr seniorspiller er kr. 650,- for hele sæsonen. - Prisen for ungdomsspillere er kr. 500,-. Mød op mandag/tirsdag/ onsdag 16.30-18 og find ud af hvilket hold, der passer til dit niveau. - Jo før du melder dig på, jo flere af de attraktive tider er ledige! - På gensyn til badminton i Højby – go`motion – sjov motion! Vi starter 14. august og spiller indtil 30. april 2018 Bestyrelsen Højby S&G Badminton

Af Lone Videsen

Fitness Sommerferien er slut og vi er igen klar i centret. Vi er glade for at kunne tilbyde nye muligheder i Fitness

for 2 GRATIS prøvetimer, evt. kun instruktionstimer eller spinnigstimer, eller kombiner disse muligheder.

• Body Spin medlemskab 75,00 kr. pr. mdr. • TRX-træning lørdage i uge 36, 37, 38, 39 kl. 8.30

Tag et kig på vores nye hjemmeside eller like vores facebook side

Du er altid velkommen til at kigge op til os i centret til en snak. Du har også mulighed

På gensyn Højby Fitness


Sporten

Sporten

Sporten

af Bettina Lodberg-Jacobsen og Pernille Krongaard

Gymnastikafdelingen sæson 2017/2018 Så er der ikke længe til, at Gymnastikafdelingen slår dørene op til endnu en sæson i Højby. Både hjælpeinstruktører, instruktører og bestyrelsen glæder sig rigtig meget til at byde både gamle og nye medlemmer velkommen på vores forskellige hold. Programmet for den kommende sæson samt beskrivelser af de forskellige hold, findes længere fremme i bladet. Der skal dog tages forbehold for eventuelle ændringer inden sæsonstart. BEMÆRK: Når der er ÆNDRINGER i vores program, instruktører mm., så er det informationen på vores hjemmeside, der er gældende! Sæsonen starter op med første træning i uge 36. Tilmelding til de forskellige hold åbner lørdag den 19. august samme dag som Højby Marked afholdes. Tilmelding til vores hold sker via Hovedforeningens hjemmeside: http://www.hojbysg.dk/. Klik herefter på gymnastik og du kommer direkte ind på Gymnastiks side. På børneholdene skal man tilmelde sig det hold, der passer aldersmæssigt/klassemæssigt. Det er instruktørerne på de enkelte hold, der bestemmer, om der er børn, der kan rykkes op på et hold der er højere alderstrin – og ikke børn og forældre selv. Instruktørerne deler børnene ind i grupper, så træningen passer til deres niveau. Vi håber på, at I vil bakke os op omkring dette, og tilmelde jeres børn til det rigtige hold. Ved deltagelse på mere end et hold, er der et administra-

tionsgebyr på 100 kr. på hold nummer to og et administrationsgebyr på 50 kr. på hold nummer 3. Dette gebyr betales på samme måde, som når du melder dig på et hold og betaler. Når du har betalt administrationsgebyret, skal du sende en mail til vores kasserer Pernille Krongaard på mailadresse: kasserergym@ outlook.dk og meddele, på hvilket hold du gerne vil deltage. Pernille Krongaard sørger dernæst for tilmeldingen på det rigtige hold. HUSK! Der er mulighed for at prøvetræne tre gange på et hold, inden du tilmelder dig. Dog skal du være opmærksom på, at nogle hold kan blive hurtigt fyldt op. Skulle dette ske, vil der blive oprettet en venteliste, og du vil blive tildelt en plads, såfremt en anden deltager melder fra. Hjælp os med at finde de sidste instruktører til næste sæson! Alt er næsten på plads til sæsonstart i uge 36. Men vi mangler lige de sidste instruktører. Vi skal nemlig have fundet to instruktører til vores Familiehold, der træner hver onsdag kl. 16.3517.30. Holdet er fra 2 år. Holdet har de sidste sæsoner haft mange skønne børn og deres familier på holdet, så det er rigtig vigtigt, at vi finder nogle instruktører. Som instruktør på Familieholdet skal man kunne sætte gang i aktiviteter, lege og redskabsbaner for hele familien. Fordelen ved holdet er, at der altid er en masse til at hjælpe, men der skal lægges et program for timen. Du

behøver ikke have den store erfaring med sådan et hold. Vi sender dig gerne afsted på kursus for inspiration til målgruppen. Vi tilbyder omkostningsgodtgørelse alt efter antal år som instruktør. Vi er en velfungerende forening, hvor bestyrelsen altid bakker dig op, og vi er forkælet med gode faciliteter og mange redskaber til træningen. Er du interesseret, så kontakt formand Anna Jørgensen på annahauritzjorgensen@gmail.com. Praktisk information: Vi vil opfordre jer til at gå ind og kigge Gymnastikafdelingens hjemmeside igennem. Vi vil især fremhæve siderne ”praktisk info” og ”foreningen”, hvor der findes mange vigtige og nyttige oplysninger. Vi forventer, at vores medlemmer netop læser den praktiske info og de etiske retningslinjer for Højby S&G. Du kan desuden se hvilke instruktører, der træner de forskellige hold. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du synes, der mangler noget på vores hjemmeside eller der er noget, der er svært at finde. Nyt i denne sæson: I den kommende sæson har vi 2 nye tiltag på holdene i foreningen. På vores Mini Mix-hold for børn i alderen 10-12 år blev der er i forrige sæson efterspurgt muligheden for at udelukkende at lave rytmisk Gymnastik. Derfor vil Højby Mini Mix i den kommende sæson være et samlet hold, hvor det er muligt at dygtiggøre sig i forhold til spring eller rytme. Til dig, som ikke er den helt store springgymnast, tilbydes der altså nu en rytmelinje. Her vil der blive opvarmet

med springerne, hvor springere og rytmere går hver for sig efterfølgende. Et andet nyt tiltag i 2017/2018 er udendørs træning for voksne – mens vi venter…. På dette hold er det ideen at tilrettelægge en intens træning, som både inddrager de redskaber, der er ved Højby Hallernes parkeringsplads, træning med egen kropsvægt samt de muligheder, der findes i nærmiljøet. Hver træning består af opvarmning, arbejde med kondition, muskeltræning og udspænding. Holdets træning forgår udendørs, så der er vigtigt at være fornuftigt påklædt. Holdet er åbent for alle, der har lyst til at træne sin krop alsidigt i al slags vejr. Træningen tilrettelægges, så alle bliver udfordret i forhold til egen formåen. Du kan læse meget mere om alle foreningens hold under afsnittet Holdbeskrivelser. Facebook Du kan følge gymnastikforeningen på Facebook: Højby S&G-Gymnastik. ”Synes godt om” vores side, og du bliver informeret denne vej om, hvad der sker i foreningen. Ved spørgsmål vedrørende den kommende sæson og de enkelte hold, kan du rette henvendelse til formand Anna Jørgensen på mailadresse: annahauritzjorgensen@gmail.dk Tilbage er kun at sige på gensyn eller velkommen til en ny sæson. Vi glæder os til at se jer alle til en masse sjove og svedige timer i hallerne! Hilsen Højby S&G -Gymnastik

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten

Sporten

Sæsonprogram Gymnastikafdelingen 2017/2018 Dag Hold Hal Mandag Motion og udstrækning Hal 2 Rope Skipping Begynder, fra Friskolen 7 år Rope Skipping Konkurrence Friskolen Trampolin, begynder/øvede 6 Hal 1 år og opefter Trampolin konkurrence Hal 2 Højby Mini Mix, 10-12 år Hal 1 Rytme Højby Mini Mix, 10-12 år Hal 1 + multihallen Spring

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

40

Sporten Tid

Instruktører

10.00-11.00 17.00-18.30

Bente Emilie, Sif og Katrine

18.30-20.30 17.30-19.00

Christina og Emilie Benedicte og Anna

19.00-21.00 16.30-18.00

Laura og Heidi Kristine

16.30-18.30

Kristoffer, Klaus Rene, Michaela og Laura M Jesper, Casper, Casper, Kristoffer, Camilla G og Camilla W Cecilie Daniel og Brian

Højby Junior Mix, 13-17 år

Hal 1 + multihallen

18.00-20.00

Zumba Herre Holdet

Hal 1 Hal 1 + Multihallen

20.00-21.00 20.00-22.00

De Boblende Tøser, 5 år-1. kl.

Multihallen

16.00-17.30

De Flyvende Tøser, 2.-3. kl.

Multihallen

17.30-19.00

Top Fun, 5 år-0. kl.

Multihallen

16.30-17.30

Turbodrengene, 1.-3. kl.

Multihallen

17.30-19.00

Familiehold Udendørs træning for voksne – mens vi venter…

Hal 1 Udendørs træning

16.35-17.30 16.30 -

Jens, Thor, Lauge, Anton og Christian Klaus Rene, Jens, Thor, Anton og Christian Under forhandling Birgitte m.fl.

Rytmepiger, 0.-3. kl. Bodytoning Trampolin konkurrence Tabata Floorball

Hal 1 Hal 1 Hal 1 Hal 1 Hal1

17.30-18.30 18.30-19.45 19.00-21.00 19.45-20.30 20.30-21.30

Rie og Annika Birgitte Laura og Heidi Birgitte Bo

Krudtuglerne, 4-6 år

Multihallen

16.30-17.30

Rope Skipping, Øvede Rope Skipping, Konkurrence

Friskolen Friskolen

17.00-18.30 18.30-20.30

Maja, Camilla, Søs, Marie, Masja, Signe og Laura Christina, Sif og Signe Christina og Emilie

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Caroline, Cecilie, Isabella, Natasja, Søs og Mille Caroline, Cecilie, Johanne og Isabella


Sporten

Sporten

Sporten

Kontingent Gymnastikafdelingen 2017/2018 HOLD BØRNEHOLD Familiehold Krudtuglerne De Boblende Tøser De Flyvende Tøser Top Fun Turbodrengene Rytmepiger 0.- 3. kl. Højby mini Mix 10-12 år – gælder både for spring og rytme

KONTINGENT

Højby Junior Mix 13-17 år

Kr. 1200,- i første rate. Anden rate opkræves efter sæsonstart. (Se forklaring i holdbeskrivelsen) Kr. 975,Kr. 650,- pr. ½ sæson Kr. 700,- inkl. T-shirt og tov Kr. 1300,- + udgift til konkurrencelicens på 225,-

Trampolin begyndere og øvede fra 6 år Trampolin konkurrence Rope Skipping Begynder og Øvede Rope Skipping konkurrence VOKSENHOLD Motion og udstrækning Floorball Bodytoning Tabata Zumba Udendørs træning for voksne Herre holdet ADMINISTRATIONSGEBYR Administrationsgebyr for deltagelse på hold nummer 2 Administrationsgebyr for deltagelse på hold nummer 3

Kr. 500,- + udgifter til opvisningsdragt

Kr. 900,- + udgifter til opvisningsdragt

Kr. 525,Kr. 450,Kr. 600,Kr. 650,- + udgifter til opvisningsdragt Kr. 100,Kr. 50,-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


Sporten

Sporten

20 år med fodboldskole i Højby I den første uge af skoleferien løb årets DBU Fodboldskole af stabelen. I år var det 20. år, at Højby Fodbold afholdt fodboldskole, hvilket blev markeret med overrækkelse af et flot diplom fra DBU. Hele 83 deltagere mødte op mandag mogen og var klar til at blive trænet af de engagerede lokale trænere, som brugte en uge af deres sommerferie på at lære fod-

42

bolden fra sig. Trænerstaben var i år repræsenteret af U15 Drenge, U16 Piger og Herresenior. Årets hovedsponsor var SuperBrugsen Højby, som leverede frisk frugt hver dag. Det forventes, at DBU Fodboldskole afholdes igen næste år i den første uge af skolernes sommerferie. Med sportslige hilsner Jonas Erik Nielsen – Højby Fodbold

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

Højby Fodbold – Træningstider efterår 2017 Mini: Se Facebook ”Højby mini fodbold” U6/U7 Drenge/Piger (årgang 2011/2012): Tirsdag kl. 16.3017.30 U8 Drenge/Piger (årgang 2010): Onsdag kl. 16.30-18.00 + Mandag kl. 16.30-18.00 (Lige uger) U9 Drenge/Piger (årgang 2009): Mandag + Onsdag kl. 16.3018.00 U10/U11 Drenge: Mandag + onsdag kl. 17.00-18.30 U12 Drenge: Tirsdag + torsdag kl. 17.15-18.45 U13 Drenge: Mandag + torsdag kl. 16.45-18.30 U16 Piger: Mandag + onsdag kl. 18.00-19.30 U17 Drenge: Mandag + onsdag kl. 18.00-19.30 Kvinder: Tirsdag kl. 18.00-19.30 Herre Serie 2+3: Tirsdag + torsdag kl. 18.30-20.00


Aktivitetskalender Søndag d. 13. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. ??. Mandag d. 14. august. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16. Højby Lokalhistorisk Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Højby Sundhedscenter. Klarsynsaften. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19-21 Fredag d. 25. august. Godtvedenergi. Åbent hus. Nr. Lyndelsevej 2, kl. 15-17. Fredag d. 10. november. Café Bakkegården. Fuglsang og Kirkegården. Bakkegården, kl. 18.30.

Højby Kirke, kl. 11 Mandag d. 4. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Tirsdag d. 5. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Underholdning, kl. 13-16.

Lørdag d. 26. august. Allerup Gamle Have. Musik og jazzdag, kl. 14.

Torsdag d. 7. september. Højby Foredragsforening. 500 års reformation. Højby Kirke og Sognehus. Kl. 19.

Torsdag d. 17. august. Højby Kirkes Børnekor. Sæsonstart. Sognehuset, kl. 14.30.

Søndag d. 27. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11

Søndag d. 10. september. Højby Kirke. Høstgudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11

Lørdag d. 19. august. Højby Marked. Hollufgårdsvej 1.

Mandag d. 28. august. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Fællesspisning, kl. 12-16.

Mandag d. 11. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-13.

Tirsdag d. 15. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Højby Bestemmer Afstemning. Højby Marked, kl. 11-13. Højby Sundhedscenter. Foredrag Dorte Bredgaard. Hollufgårdsvej 10A, kl. 10-15 Søndag d. 20. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11

Højby Lokalhistorisk Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Højby S&G, Sponsor. Møde Dansk HøreCenter. Højby Hallerne, kl. 19.

Tirsdag d. 29. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Tirsdag d. 12. september. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Det sorte Guld, kl. 13-16.

Højby Spejderne. Åbent Hus. Højbyskoven.

Søndag d. 17. september. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. ?

Mandag d. 21. august. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16.

Onsdag d. 30. august. Højby Foredragsforening. Johannes Larsen Museet. Afgang Aldi, kl. 12.30.

Tirsdag d. 22. august. Højbylund Ældreklub. Kongsdal Åben Have. Kl. 11-16.

Weekend 1.-3. september. Højby Stævnet. Folkemusik. Højby Skole og Bakkegården

Onsdag d. 23. august. Højby Kirke Filmaften, kl. 19.

Lørdag d. 2. september. Højby Kirke. Lørdagsdåb. Højby Kirke, kl. 11.

Torsdag d. 24. august. Højby Kirke. Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19..

Søndag d. 3. september. Højby Kirke. Gudstjeneste.

Mandag d. 18. september. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Tirsdag d. 19. september. Højbylund Ældreklub. Bustur til Mandø, kl. 8-16.30. Højby Kirke. Studiekreds. Sognehuset, kl. 19.

Højby Kirke. Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19. Søndag d. 24. september. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. ? Mandag d. 25. september. Højby Seniorforening. Høstfest i Forsamlingshuset, kl. 17-23. Fredag d. 29. september. Café Bakkegården. Missisippi Stompers. Bakkegården, kl. 18.30. Mandag d. 2. oktober. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Fredag d. 6. oktober. Café Bakkegården. Halfdanskerne. Bakkegården, kl. 18.30. Lørdag d. 7. oktober. Højby Seniorforening. Modeshow hos Bellissima Afgang Aldi, kl. 9.30 Søndag d. 8. oktober. Café Bakkegården. Den brune Kuffert. Bakkegården, kl. 15. Onsdag d. 11. oktober. Højby Foredragsforening. Aftentur til Antarsia. Afgang Aldi, kl. 17.30. Højby Seniorforening. Modeshow hos Bellissima Afgang Aldi, kl. 13.30 Fredag d. 13. oktober. Café Bakkegården. The Quiggs. Bakkegården, kl. 18.30.

Torsdag d. 21. september. Højby Sundhedscenter. Klarsynsaften. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19-21

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


tn

ÅBEN ALLE DAGE 7-22 PRISER FRA 59,MELD DIG IND I VASKEKLUBBEN OG FÅ OP TIL 30% RABAT SE MERE PÅ

HØJBYBILVASK.DK • • • •

Pusleplads Støvsuger Dæktryksmåler Kvalitets vask

• • • •

Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 www.hojbyauto.dk 44

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Alm. biler Varebiler Store varebiler Op til 2,9m højde / 2,7 bredde