Højby Nyt 2017 4

Page 1

ÅRGANG 26

NR. 4

JUNI 2017

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Blandt andet i dette blad:

Fodboldstævne i Højby - se mere inde i bladet

S. 2: Højby bestemmer S. 6: Sundhedscentret S. 7: Højbylund Ældreklub Biblioteket S. 8: Børnehuset Syvhøje S. 10: Spejderne S. 13: Skolerne S. 14: Gotvedenergi S. 15: Forsamlingshuset S. 16: Team Giv håb S. 17: Folkekirkens Nødhjælp S. 19: Højby Marked S. 22: Gadekærets Venner S. 23: Café Bakkegården S. 24: Kirken S. 26: Seniorforeningen S. 28: Lokalhistorisk Arkiv S. 30: Sponsorudvalget S. 31: Fitness S. 32: Forårs-SFO E-sport S. 33: Badminton Miniton S. 34: Fodbold S. 37: Gymnastik S. 38: Skytterne Tennis S. 39: Aktivitetskalenderen

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Højby bestemmer - du bestemmer Hvad skal de 200.000 kr Arbejdsgruppens medlem- Lene Bjeld Hørning bruges til? mer: Klaus Berntsensvej 107 Startskuddet har lydt - nu er det tid til at få fyret alle gode ideer og forslag af. Vilde, gode, fjollede, seriøse, skøre, morsomme, blivende, ikke blivende – ja, simpelthen alt muligt er bare godt. Hvis ideen allerede er opstået, er det bare om at få fat i frivllige hjælpere, skrive forslaget ned evt. i arbejdsgruppens skema, som kan rekvireres hos Lene - Lene@ fambh.dk og få det fyret af til arbejdsgruppen. Idé-udveksling Torsdag den 15. juni kl. 19 -20.30 på Bakkegården vil arbejdsgruppen byde på lidt lækkert, så vi har mulighed for at få en snak, hjælpe hinanden, finde sammen, udfylde skemaet og snakke om betingelserne. Husk: Intet forslag kan gennemføres uden frivillige, så mød op og giv en hånd med. Alle er velkommen

Afstemning Alle over 10 år kan være med til at bestemme, hvilket/hvilke forslag der skal sættes i værk i Højby. Afstemningen vil foregå på Markedsdagen den 19. august kl. 11-13 i teltet ved scenen. Forslagsstillerne skal være til stede på pladsen, da man skal fortælle, overbevise og fremvise sit forslag. Afstemningen foregår som et rigtig valg med valgtilforordnede fra Odense kommune og stemmeseddel, som lægges i en stemmeurne. Umiddelbart efter afstemningstiden er udløbet, optælles stemmerne, og nomineringen kåres med udlevering af en chek til opslagsstillere og frivillige til at få opgaven gennemført. Derefter har man et år til at udføre opgaven til styrkelse af fællesskabet i Højby. Husk dit sygesikringskort på valgdagen, da det er dit bevis på, du er stemmeberettiget.

Arbejdsgruppens mer er følgende:

medlem-

Kasper Stougaard Lindvedparken 89 kasperstou@gmail.com Knud Damgaard Cornett Aulkjærvænget 20 knuddamgaard.cornett@ gmail.com Karin Maria Rosenbæk Troenseholm 18 nirakbaek@gmail.com

lene@fambh.dk

Knud Damgaard Andersen Højbyvej 78 knud79@hotmail.com Dennis Storm Tokkerodvej 21 Ellekærgård ds@ai.dk På gensyn Arbejdsgruppen ”Højby bestemmer – Du bestemmer” Kasper, Knud, Lene, Knud, Dennis og Karin

Knullen 16, 5260 Odense S Telf: 6595 7093 Web: www.jenssandberg.dk Mail: info@jenssandberg.dk CVR: 20797606

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 26

NR. 4

9. JUNI 2017

BLAD NR. 178

Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 Tryk: TryksagsAgenten.dk, Odense, tlf. 30 64 19 09. Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris: Kr. 2,00 pr. spalte mm. 4 farvetillæg: kr. 900. Enkeltfarvetillæg: kr. 300. Alle priser er excl. moms. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2017: Så tidligt som muligt og senest: 28. juli udkommer 11.-12. august 22. september udkommer 6.-7. oktober 28. juli udkommer 11.-12. august


Højby bestemmer - du bestemmer

Højby bestemmer! I 2017 skal der deles penge ud i Højby. Det er beboerne selv, der skal afgøre, hvad pengene skal bruges til. Odense kommune har tildelt Højby 200.000 kr. af den såkaldte forstadspulje. Beløbet er afsat for at styrke fællesskabet gennem egne ideer og initiativer!

KLIP

KLIP

KLIP

Vi anbefaler, at de projekter der beskrives og søges penge til, kan etableres inden for beløbet. Ellers skal man være klar på selv at søge midler via andre kanaler. Hvem kan deltage, og hvad kræver det at få godkendt en ide til afstemning: • • • •

Alle, som er bosat i Højby sogn kan være med Den ide-ansvarlige, der står som ansøger af tilskud fra puljen, skal være minimum 18 år Ideer kan komme fra privatpersoner, klubber, foreninger, institutioner og grupper Der vil være én afstemning, hvor der stemmes om projekter inden for beløbsrammer kr. 5.000 til kr. 125.000

Du skal have en god ide, som opfylder følgende: • • • • • •

Den skal gavne fællesskab og frivillighed i Højby Den skal være baseret på frivillig arbejdskraft Du/I skal være til stede på afstemningsdagen for at præsentere ideen Ideen skal være realisabel inden for 12 måneder Ideen må ikke påføre Odense Kommune udgifter, heller ikke i form af vedligeholdelse Ideen må ikke tjene et kommercielt formål

Retningslinjer for ansøgningen: • • •

Af ansøgningen skal fremgå; ansøgerens, navn, adresse, telefonnr. og mailadresse Hvad er begrundelsen for aktiviteten/projektet Hvilket beløb søges der om til aktiviteten/projektet

Vigtige datoer: • • • •

Højby bestemmer – Ide aften d. 15. juni på Bakkegården 19-20.30 Ansøgningsfrist d. 1. juli 2017 Senest d. 10. juli udvælges de ideer der skal stemmes om Afstemning på Højby Marked d. 19. august

Se mere på Facebook ’Højby bestemmer’ eller send dine spørgsmål til arbejdsgruppen ved Lene Bjeld Hørning på mail lene@fambh.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby bestemmer - du bestemmer

Højby bestemmer! Ansøgning 2017 (max 2 siders ansøgning) Titel på ansøgning: ___________________________________________

Hovedansøger: Navn Adresse Telefonnummer Mailadresse Beskrivelse af aktiviteten/projektet:

Hvad er beløbet der søge om til aktiviteten/projektet:

 5.000-30.000  30.001.-70.000  70.001-100.000  >100.000 Hvis aktiviteten/projektet kræver placering hvor kunne I forstille jer det:

Husk deadline for ansøgning 1/7-2017 Ansøgningen sendes til arbejdsgruppen ved Lene Bjeld Hørning på lene@fambh.dk Har I yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte arbejdsgruppen, via vores facebook side Højby bestemmer eller igennem Lene@fambh.dk Vi ser frem til at modtaget jeres ansøgning.

4

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Højby Sundheds Center

Højby SundhedsCenter

Højby Sundheds Center

Af Lene Jespersen

Vi nærmer os nu sommerferien, men mange af centerets behandlere har åbent alligevel. Så nu, hvor feriefolket har mere tid, er det måske også tid til at forkæle sig selv med behandling. Hvordan ser f.eks. dine fødder ud, er de klar til sandaler og bare tæer? Kontakt Vita, så sørger hun for, at dine fødder bliver sommerklar. Hun har lige fået nyt paraffinbad, som gør fødderne babylækre.

Engle healingskursus v. Maj Lindegaard Jørgensen 24.-25. juni kl. 10-16 www.healingogtransformation.dk.

Eller hvad med en afstressende Aroma Touch behandling med 100% rene æteriske olier, som stryges blidt på ryg og fødder. Kontakt Birgitte eller Lene og få en aftale om din behandling fra den 7. Himmel. Lene giver 100,- i rabat i juli måned på alle behandlinger.

Meditation med Hemi-sync v. Lene Jespersen 9. august kl. 19-21. Tilmeld: 28 60 44 47.

Aktiviteter RESET- gør det selv workshop v. Lene Jespersen Lær at behandle dig selv og andre for spændinger i kæberne. Et meget effektivt program, som du sagtens selv kan lære. 10. juni kl. 10-15. Tilmeld: 28 60 44 47.

6

Kropskontakt v. Karina Chapman 4 ugers forløb for stressramte kvinder. Start: 9. august kl. 17-18.30. Der starter nye hold den 1. i hver måned. Tilmeld: 21 69 25 98.

Reset

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Find mig på:

www.vitasfodpleje.dk Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

Team Højby Nyt ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig dejlig sommer med masser af solskin og tid til at nyde det!


Aktuelt Højbylund Ældreklub Hver tirsdag klokken 10-13 Altid hyggeligt samvær. Øl og vand kan købes Tid

Arrangement

13. juni

13-16

Fællesspisning m. Swingtetten, 3 mands orkester. 100 kr.

20. juni

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

Betaling af kontingent 1. aug. 1. aug.

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

8. aug.

12-16

Fællesspisning m. Swingtetten, 3 mands orkester. 100 kr.

15. aug.

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

22. aug.

11-16

Kongsdals Åben Have, Assensvej 38. 50 kr.

29. aug.

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

5. sept.

13-16

Det Sorte Guld underholder. 40 kr.

12. sept.

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

19. sept.

8-18.30

Bustur til Mandø. 300 kr.

Nyt fra Højby Bibliotek Generalforsamling På bibliotekets årlige generalforsamling blev Astrid Lægaard genvalgt som brugerrepræsentant. Sommerferie 2017 HUSK at vi har åbent den første uge af skolens sommerferie på biblioteket. Biblioteket holder først sommerlukket fra og med fredag d. 30. juni til og med mandag d. 31. juli. Dvs. første åbningsdag efter ferien er tirsdag d. 1. august. Vi henviser til Dalum Bibliotek i ferien, hvor man også kan afhente reserverede materialer. Vi opfordrer dog til, at man får afhentet de materialer, som er bestilt hjem til afhentning i Højby, inden vi holder ferie. Så slipper vi for en masse forsendelse frem og tilbage.

Sæt dine reserveringer i bero i ferier på odensebib. dk Hvis du skal på ferie, kan du vælge at sætte dine reserveringer på pause, så du ikke skal reservere på ny. Du beholder din plads i reserveringskøen ... som måske endda er blevet kortere i mellemtiden. NB! Du skal være opmærksom på, at pausen ikke gælder bestillinger af materialer fra andre biblioteker (de såkaldte fjernlån - uden for Odense Bibliotekernes afdelinger). Det kan vores system desværre ikke håndtere. Med venlig hilsen Susan, Jesper & Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 63750912 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

Stolegymnastik hver tirsdag fra 10-11 i Fælleshuset, Nørrelunden 70. 25 kr. pr. gang.

Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Børnehuset Syvhøje Af Michelle Jensen

Foråret har meldt sin ankomst i Børnehuset Syvhøje

Arbejdsdag Foråret er over os, hvilket hvert år kendetegnes med den første af to årlige arbejdsdage her i Børnehuset Syvhøje. Endnu en gang var der stor opbakning fra forældre og børn, som brugte en lørdag formiddag på at forny og forbedre vores legepladser. Vi var heldige med vejret, og der blev knoklet med blandt andet at lave nye sider på vores klatretag, nye bænke rundt om vores blomsterbed og sidst, men ikke mindst, blev der flyttet et legehus fra vuggestuen og om til børnehaven. Til dette formål var der medbragt af en forældre en lastbil med kran, som skulle flytte vuggestuens legehus, til stor fornøjelse for børnene, der med tungen lige i munden, spændt fulgte med i hele processen. Vi har været så heldige at få godkendt tegningerne til vores kælder, så i løbet af sommeren begynder det store bygge- og gravearbejde på vuggestuens legeplads. Derfor måtte legehuset flytte om 8

på børnehavens legeplads i stedet. Undervejs i løbet af arbejdsdagen var der også tid til at holde en lille pause, så der kunne nydes lidt kaffe, saftevand og kage, som nogle af forældrene havde bagt og medbragt. Traditionen tro blev arbejdsdagen sluttet af med pølser og brød, som blev tilberedt over åben ild i vores bålhytte. Det var en flok glade børn, der mandag kom tilbage i vuggestue og børnehave og opdagede alt det nye, der var sket på deres legepladser. Dog var der også et enkelt vuggestuebarn, der med store øjne måtte konstatere at ”Der er nogen der har taget vores legehus”. Så vi måtte lige om til børnehaven, så børnene kunne se, at huset bare havde flyttet legeplads. Der skal lyde en stor tak for hjælpen til jer forældre.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Projekt skrald Her i maj måned har vi i hele Børnehuset haft fokus på skrald og genbrug. Vi har på stuerne haft spande stående med billeder af fx stanniol, madpapir og af indpakningen fra både frugtstænger og ostehaps, så børnene selv har kunnet være med til at sortere det, de havde med i deres madpakker. Børnene har været utroligt dygtige og hurtige til at lære at sortere deres skrald, og en dag, hvor spandene ikke stod på deres plads, blev de voksne hurtigt gjort opmærksomme på dette. Til vores samlinger, som vi holder inden frokost, har vi kigget på billeder af fx plastik og papir og haft en snak

med børnene om, hvad det kan genbruges til. Vi har også været ude at gå ture i nærområdet sammen med børnene, hvor vi sammen har samlet skrald, som vi har sorteret og taget med hjem til børnehaven og vuggestuen. Alt det skrald, vi i løbet af maj måned har samlet sammen, har vi sammen med børnene lavet til ”skraldefisk”. Fisk vi har klippet ud af bobleplast og fyldt med alt det farverige skrald, vi har samlet. De hænger nu og pynter ude på vores legeplads og venter på, at alle bedsteforældrene kommer forbi, så børnene stolt kan vise dem frem, til vores årlige bedsteforældredag d. 9 juni.


Børnehuset Syvhøje

Der arbejdes hårdt!

Og så kommer belønningen!

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

Der undervises alle hverdage i klaver, sang/stemmepleje, guitar, keyboard, ukulele, violin, bratsch og harmonika

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Spejderne

Højby gruppe vinder Paris–Dakar løb 2017! Den første weekend i maj er der traditionen tro distriktstræf i Danehof distrikt. Det er en weekend fyldt med gode spejderaktiviteter og nye venskaber på tværs af grupperne. Vi fik det allerbedste sommervejr, så alle var glade og klar til at komme i gang. Vi mødtes på Fyns Grønne Spejdercenter Port Arthur, hvor der hurtigt blev etableret lejrpladser, og derefter blev der lavet en sæbekassebil af hvert team. Alle teams fik et pit-nummer, en tegning og en masse materialer, og så var det bare med at komme i gang med at bygge den aller fedeste rallybil! Den skulle kunne holde til lidt af hvert, og være til at sidde i. Alle var igennem de fleste lande. Schweiz er fx. kendt for en masse gode oste, så i dette land røg vi ost med halm og brændenælder, og det blev bare suverænt! Røget ost med nyklippet purløg og smag af brændenælder på knækbrød - det var mums! I Sierra Leone, var det juveler i form af fedtsten. Så der blev savet, filet og slebet, så det lignede rigtige juveler til sidst.

Alle er klar til det store race gennem Saharas ørken var det med at holde tungen lige i munden og få øvet sig i højre og venstre, når bilen skulle klare en bane på tid, og chaufføren havde bind for øjnene. Men også det blev klaret rigtig flot med en glad smiley i ”kørebogen”. Pointsystemet var lavet med smileys i 5 kategorier, hvor det

selvfølgelig var bedst med flest af de glade smileys. Efter en weekend i løbet blev alle point gjort op. Det var en samlet vurdering både på samarbejde og opførsel og ikke mindst udførelsen af alle opgaverne. Og der skete det helt vilde!!!!

Højby gruppe vandt 1. pladsen både med ulveungerne og med juniorspejderne!! Så med to teams, og 2 førstepladser var det en meget stolt gruppe, der tog hjem derfra. Godt trætte, men fulde af oplevelser og med både pokal og medaljer, som skal pynte hjemme i hytten!

Man skal også sejle fra Europa til en anden del af verden. Højbys 3 yngste ulveunger tog det i stiv arm. Klar med redningsveste og ud i en kano og vips, så var de på den anden side af verden. Ved Vestsahara skulle bilen op ad en meget stejl skrænt, hvor det var umuligt at køre op. Derfor blev der bundet og trukket et par taljer, så bilen kom sikkert og uskadt op over skrænten. Der var også et sted med forhindringsbane. Så der 10

Ved de stejle klitter i Vestsahara er der brug for talje for at komme videre

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Spejderne

Højby spejdergruppe vandt 1. pladsen både med både ulveungerne (til højre) og med juniorspejderne – her ses de med de flotte sæbekasse-racere Vi har altid en masse på programmet i spejdergruppen, og hvis du vil være en del af den, så mød os på Højbymarkedet d. 19.8. eller til Åbent

Hus d. 29.8. i vores hytte i Højbyskoven. Pia Thaarup, ulveleder

Højbyvej 44, Højby I 5260 Odense S I 65 92 02 02 I www.dortee.dk

Vi Ønsker ALLE EN DEJLIG

SOMMER VI HAR ÅBENT HELE SOMMEREN Mandag: Lukket I Tirsdag: 09.00 - 17.30 I Onsdag: 07.00 - 17.30 Torsdag: 10.00 - 19.30 I Fredag: 09.00 - 17.30 I Lørdag: 08.00 - efter aftale

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Spejderne

Pilgrimsvandring i pinsen 2017 Luther Glade dage og pilgrimsvandring er temaet for spejdernes Pinselejr i år.

Vi tager til Enebær Odde på Nordfyn, og det sted er oplagt til begge formål, idet der er ganske stille på odden og vidt udsyn, så der er plads til fordybelse og lange vandreture. Der venter spejderne nogle spændende dage med udfordringer og opgaver, idet vandringen bliver krydret med opgaver med relation til temaet – Luther Glade Dage. Grundlaget for dette tema er udarbejdet af KFUM Spejderne i Danmark. I Højby gruppe har vi god erfaring med at lave ture og møder ud fra en temaramme. Det kan være alt lige fra Disney tegnefilm, historiske perioder eller samfundsaktuelle emner. I år har vi valgt et lidt anderledes tema, som der kan læses lidt om i næste afsnit: Luther Glade Dage har til formål at give børn og unge en forståelse for, hvordan

den danske kultur er påvirket af det menneskesyn, som Luther gjorde tydeligt. I Luthers læsning af Paulus finder han ud af, at skal alle ses som lige og dermed ophæves kultur og kønsforskelle. Lighed gives som en gave, og mennesker har en pligt til at gøre noget godt for andre, uafhængig af om medtageren takker for eller gengælder handlingen. Med pligten til at gøre noget godt bliver mennesker i stand til at tage ansvar. Dette er en af grundstenene i vores opfattelse af demokrati og spejdernes grundværdier. I vores planlægning af turen har vi traditionen tro haft fokus på læring gennem leg, og når det virkelig lykkes, opdager spejderne nærmest ikke at de lærer demokratiske grundværdier. Bl.a. skal spejderne løse mange af opgaverne i grupper, og dermed bliver de bedre til at tage ansvar. Opgaven kan f.eks. være maling af figurer, krammeleg og lagkageløb.

Bystævnet 21A · 5792 Årslev · Tlf. +45 23 35 88 17

Her ser man en situation fra en tidligere Pinselejr – gruppelederen fortæller om fuglene omkring os I løbet af pinsen skal vi også lave mad over bål, sove i telt, og - hvis vejret er til det - en tur i bølgen blå.

Med ønske om en god pinse Per Arne Simonsen gruppeleder Højby KFUM Spejderne

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk 12

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Skolerne Af Susan Buer Toldam, skolebibliotekar, Højby Skole

At lære ved at lege insekter get om insekter. Oliver Væver Them forklarer: “Jeg lærte, at de har forskellige egenskaber. De kan gøre mange forskellige ting. Mange kan tåle mere end andre. Andre lever længere tid. Jeg lærte mere end jeg kunne i forvejen.” Og Jasmin tilføjer: “At de er hurtige i forhold til hvor små de er.” Alle aktiviteter og remedier er overdraget til natur- og teknologilærerne, der kan

arbejde videre med insekternes superkræfter. Næste år er temaet nyt for Forskningens Døgn, og her kan elever fra skoler og gymnasier igen deltage.

Elever fra 4.a demonstrerer, hvordan myrer arbejder sammen for at overleve De er små, men har superkræfter. Og nej, det er ikke børnene på Højby Skole, der er tale om, men insekter. Nogle insekter kan jo gå på vandet, kravle på vægge og flyve som droner, og netop insekternes superkræfter var temaet for Forskningens Døgn, som to klasser fra Højby Skole i april måned deltog i. Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år og bl.a. engagerer elever i grundskoler og gymnasier. Børnene i 4.a var den ene af de udvalgte klasser på Højby Skole, og aktiviteterne, de skulle igennem, var bl.a. at få en clips til at balancere på en vandoverflade ligesom en skøjteløber. De skulle også spille et brætspil, hvor man selv skulle sammensætte et superinsekt, der kunne slå de andre i spillet. Sidst, men ikke værst, hvis man spørger eleverne fra 4.a, skulle de bruge sig selv og gennem bevægelse prøve nogle af insekternes superkræfter af.

“Det sjoveste var det med bolden, hvor man skulle transportere den over til de andre. Det var sjovt, fordi man skulle samarbejde. Og så var det svært, hvis man nu tabte den, så skulle man prøve igen.” Jasmin von Essen fremhæver aktiviteten, hvor eleverne vha. en stor pilatesbold skulle demonstrere, hvordan myrer arbejder sammen for at boet og artsfællerne kan overleve. På samme spørgsmål om, hvad der var sjovest, svarer Lucas Emil Tvede også: “Det med bolden, da vi skulle transportere den frem og tilbage. Det var sjovt. Og det var en lille smule udfordrende!” For at demonstrere at guldsmede fx kan jage og spise, imens de flyver, skulle eleverne kaste en ærtepose op i luften og lave en bevægelse, inden posen kom ned igen. Det synes Victoria Amalie Elbæk Larsen godt om: “Jeg kunne godt lide den, hvor man skulle kaste posen op ligesom en guldsmed. Jeg lærte noget om, at de kan ret mange ting.” De fleste af eleverne synes i det hele taget, at de lærte no-

Lucas Emil Tvede og Oliver Væver Them, 4.a

Jasmin von Essen og Victoria Amalie Elbæk Larsen, 4.a

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Aktuelt Af Mia Pedersen

Sommer hos Gotvedenergi

Forårssæsonen i ”Stalden” er gået rigtig godt, og jeg vil gerne takke for den store opbakning og tilmelding, jeg har fået. 3 gymnastikhold og 3 hold med ud- og afspænding har arbejdet hver uge på at få løsnet og styrket kroppen. Derudover har der været et yogahold med Malene Valgreen. Det er meget givende at arbejde med mennesker, som synes gymnastik og afspænding giver liv og glæde i kroppen. For mig selv kan jeg kun sige, at det er en daglig glæde at gå på arbejde. Ikke mindst på grund af de smukke og rolige omgivelser og de dejlige mennesker, der besøger mig til behandling eller på holdene. Sommerhold Vi elsker bevægelse, og derfor begynder sommerholdene i uge 22, lige efter forårssæsonen er slut. Fra uge 22 er der gymnastik således: Mandage er der Gotvedgymnastik i lavt tempo 10.1511.15 og 18.15-19.15 i alm. tempo. Onsdage er der Gotvedgym14

nastik i højere tempo 18.1519.15. Torsdag kæmper herrerne videre til ud- og afspænding 17-18. Fra uge 23 er der ud- og afspænding 10-11 om onsdagen. Sommergymnastik er for juni og august, og priserne er meget rimelige. Husk! Der er altid gratis prøvetime, og vi kan sagtens være flere. Bare husk tilmelding til Mia. For priser og andre informationer se hjemmesiden, www.gotvedenergi.dk, eller ring/skriv til Mia på 51 32 20 25/miap@live.dk. Hvis du aldrig har besøgt ”Stalden” så kan du glæde dig. I august holder jeg åbent hus, hvor du kan se stedet, se giraffen (mig) og tilmelde dig efterårets hold og aktiviteter. Datoen kommer i næste Højby Nyt sammen med efterårets program, og hvis du ikke kan vente på det, så hold øje med hjemmesiden der jævnligt bliver opdateret. På gensyn og god sommer!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Gotvedenergi i ’Stalden’

Nørre Lyndelse Vej 2, 5260 Odense S

Mia Pedersen

Gotveduddannet bevægelsespædagog Kontakt: Tlf. 5132205 Mail: miap@live.dk Side: gotvedenergi.dk

Gotvedgymnastik på hold Ud- og afspænding på hold Workshops Kurser og temafredage

Tømrer- & Snedkerforretning

Tlf. 65 95 85 08 · Bil 40 37 38 00


Aktuelt

Generalforsamling Foreningen Højby Forsamlingshus havde mandag den 27. marts sin årlige generalforsamling. De tilmeldte medlemmer (ca. 60) ankom til Forsamlingshuset kl. 18.30, hvor Foreningen var vært for et dejligt traktement, hvor medlemmerne hyggede sig sammen. Kl. ca. 19.30 var man parat til at gå i gang med generalforsamlingen. Generalforsamlingen forløb planmæssigt, og en stor del af tiden blev brugt på den nys overståede ombygning/

modernisering af Højby Forsamlingshus' toiletter i kælderen. Der blev fra generalforsamlingen udtrykt tilfredshed med det smukke resultat. De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt, og bestyrelsens konstituering på et senere bestyrelsesmøde viste ingen ændringer. Ove Frank

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Aktuelt Af Birgitte Liljendal

Team Giv Håb støtter Børn, Unge og Sorg

I uge 31, hvor mange stadig holder sommerferie, har jeg valgt at sætte mig på cyklen for andet år i træk. Jeg cykler med cykelholdet "Team Giv Håb", der består af 7 cykelhold, som cykler rundt i Danmark og 1 hold, som cykler Norden rundt. Vi cykler alle for at gøre opmærksom på organisationen Børn, Unge og Sorg - en støtteforening til børn og unge under 28 år, som lever med en alvorligt syg forælder eller søskende, eller har mistet en forælder eller søskende. Gennem mit arbejde har jeg set, hvor svært det er at være barn eller ungt menneske, når man mister et familiemedlem. Det er ikke altid, den efterladte forælder har overskud til at være noget for barnet/børnene, når de selv lige har mistet en ægtefælle eller et barn. Jeg synes derfor, det er et rigtig godt formål at støtte. Team Giv Håb rytterne samler penge ind bl.a ved at blive kilometersponsoreret af familie, venner og kolleger eller hvem der har lyst til at støtte. Og forskellige virksomheder, som sponsorer. 16

Sidste år samlede Team Giv Håb 825.000 kr. ind til Børn, Unge og Sorg. Team Giv Håb laver mange forskellige events for at samle penge ind. Der arrangeres bl.a skoleløb rundt om i landet. På de skoler, som er interesserede, kommer der en psykolog og en frivillig. De holder et foredrag for elever og lærere om det at miste. Efterfølgende arrangeres der løb for eleverne. Eleverne bliver sponsoreret af forældre, bedsteforældre m.m. De løber så så mange omgange, de kan, på en aftalt rute. På den måder kommer der også mange penge ind til Børn Unge og Sorg. Skulle du have lyst til at støtte det gode formål, kan du indbetale direkte på kontonummer: 5371-0000242862 eller på mobilpay 20 42 43 16. Du kan læse mere om turen rundt i Danmark med Team Giv Håb og om organisationen Børn, Unge og Sorg på www.bornungesorg.dk/ team-giv-haab/ Hilsen Birgitte

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Så er Birgitte klar!


Folkekirkens Nødhjælp Af Anne Bøttiger

VI HAR HAFT ET FORRYGENDE FORÅR ! VI HAR VÆRET PÅ KURSER – BL A. I INDRETNING. VI ANNONCERER PÅ FACEBOOK - - FØLG OS ! VI ANNONCERER PÅ SKÆRMENE I IDRÆTSHALLEN ! OG IKKE MINDST - VI ER MED PÅ DET NYE – VI HAR FÅET MOBILE-PAY! Vores mange bøger er sorteret og sat i alfabetisk orden og i kategorier, hvilket giver meget bedre overblik. Det har mange af vores kunder allerede bemærket med mange roser ! Dejligt det påskønnes! TUSIND TAK ! At genbruge de vestlige landes overflod af materielle goder giver god mening, og vi modtager meget gerne – OG MED TAK - salgbare møbler og ting og sager. BEMÆRK: VI AFHENTER GRATIS – OG BRINGER UD (mod et mindre beløb). Vi har ryddet ud og rokeret om i butikken, DET har virkelig gjort underværker! De ting, vi ikke selv kan sælge i Højby-området, går ikke til spilde. Vi sender mange af tingene videre til vores andre butikker på Fyn – og noget havner endda i Jylland! Kom selv og se resultatet! De penge, vi får ind for JERES donerede møbler og ting, går til gode formål som at hjælpe til selvhjælp i den tredje verden. De går også til minerydning i områder, hvor krige er stoppet, men sprængningsfarerne stadig lurer skjult under jorden. Der bliver hjulpet med katastrofehjælp, ved sygdom og sult. Folkekirkens Nødhjælp hjælper med at få opdyrket små jordlodder med klimaegnede (tørke/oversvømmelse) afgrøder som f.eks. Quinoa. Familierne får en ged eller en kylling, som bliver til flere og dermed mere mad. TÆNK BARE: tre - 3 - kroner giver

mad og vand til et barn i et døgn! Vi får dejlige møbler og ting ind – men af og til med en mindre skade. DERFOR har vi brug for NOGLE HANDY-MÆND OG –KVINDER, som vil hjælpe med reparationer, polering og klargøring.

tøj mm af genbrugsmaterialer til salg i vores butik , så kom frit frem! Vigtigt! Fra 1. juni udvider vi åbningstiderne! De bliver: Mandag, onsdag, fredag: Kl. 12-17 Tirsdag og torsdag Kl. 13-17 Lørdag Kl. 10-13

Vi glæder os til at se jer i vores butik! Kontakt os på tlf. 25 21 50 97. Besøg os i butikken, Svendborgvej 319. Vi har garanteret noget, I ikke kan leve foruden!

På butiksudvalgets vegne Anne Bøttiger

En nyhed i butikken! Vi har nu mulighed for at hjælpe jer med en opfriskning af jeres malerier, som gennem årene har fået lidt for meget ”patina” i form af røg fra lys og røg. En af vore kvalificerede frivillige medarbejdere vil sammen med jer vurdere, om de malerier, I evt gerne vil have renset, er egnede, og få et overslag på tid og materialeforbrug. Er de af dyre /kendte kunstnere skal de måske til en konservator i stedet. I aftaler arbejdet og de konditioner, der er omkring udførelsen. Kostprisen for dette vil blive et frivilligt bidrag, der bliver slået ind i butikkens kasseapparat som bidrag til Folkekirkens Nødhjælpsarbejde. Rensningen udføres med de bedste materialer, og det skal nævnes, at det udføres på eget ansvar! Kontakt butikken i åbningstiden og hør nærmere. Skulle der sidde nogle kreative M/K rundt omkring i de små hjem, som har lyst til at udføre lidt frivilligt hjælpearbejde for FKN - OG - som kunne tænke sig at sy/strikke puder/karklude/dukke-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


PRØVEMEDLEMSKAB

Prøv et 3 måneders medlemskab i Odense Golfklub! Prisen er 995,- kroner for hvilket du får: • 5 individuelle træningslektioner og praktisk prøve, • 3 teorilektioner og teoriprøve, • 1 baneprøve, • ”mentorordning”, • tilbud om deltagelse i ugentlig fællestræning, • fri bolde på træningsbanen, • fri adgang til træningsfaciliteter, • fri adgang til brug af klubbens øvrige faciliteter, • personlige udfordringer, • et godt kammeratskab, • deltagelse i turneringer for begyndere hver tirsdag, • mulighed for leje af golfudstyr.

Er golf mon noget for dig?

Kontakt os på: Hestehaven 200, 5220 Odense SØ. Telf. 6595 9000 sekretatiatet@odensegolf.dk På odensegolfklub.dk kan du læse om klubbens mange tilbud og aktiviteter.

KOM PÅ BANEN FRA DAG 1.

Eksklusiv fodpleje -

Efter aftale også muligt i eget hjem Mit navn er Liselotte Wahl. Jeg driver en eksklusiv fodklinik i Dalum, kun 8 minutter fra Højby. Hos Piedini vil du opleve god tid og en professionel fodbehandling i hyggelige rammer. Jeg er lægeeksamineret fodplejer, medlem af brancheforeningen SADF. Din garanti for faglighed, og mulighed for at søge det kommunale helbredstillæg, som dækker op til 85% af prisen. Piedini Eksklusiv Fodpleje Dalumvej 72 5250 Odense SV Parkering i gården liselottewahl@piedini.dk

Tidsbestilling på Telf. 2858 6801 Du kan læse mere om mine andre behandlinger på www.piedini.dk Jeg glæder mig meget til at hilse på dig.

18

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Marked Af Bjarne Frimann

Følg Højby Marked på Facebook. Der har til dette års marked været en del forhåndstilmeldinger, 50 ud af 80 er solgt, så der bliver rift om de resterende standpladser. Jeg har til 2017 ændret, så der er mere gangareal, men det har betydet, at antallet af stadepladser er reduceret, så der nu er plads til 80. Prisen starter på kr. 150,00 for 3 x 3 m for private. Højby Marked er placeret på Hollufgårdsvej nr. 1 i Højby – på parkeringspladsen ved AP Motorcenter, og der er 90 stande til salg.

Markedet besøges af 4-5000 gæster. Ryd op i garagen, i udhuset eller på loftet, slå dig sammen med naboen eller gå sammen i vænget – alle har noget, de gerne vil af med. Kontakt på mail bjfrimann@ webspeed.dk, og få tilsendt en opdateret pladsoversigt. Der er gratis entre til pladsen. Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 20 32 62 36, Bjarne Frimann.

VI SES PÅ HØJBY MARKED 19. august

FANOLA TILBUD! Køb 2 produkter... Få det ene til halv pris!

Årets Højby'er 2017 Jeg vil ikke kalde det en pris til en aktiv frivillig, så hellere en pris til en innovativ lokal borger, der har formået at sætte Højby på landkortet i de forgangne 12 måneder. Det behøver ikke at være en, der er kendt af de mange, eller en, der er medlem af en forening. Det vigtigste er, at personen har formået at sætte Højby på landkortet på en så positiv måde, at personen er blevet en rollemodel for andre. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme med forslag til eventuelle prismodtagere,

beskrevet med en ganske kort begrundelse for indstillingen samt hvilken sag, der indstilles for. Fat pennen allerede i dag, og send noget til mig på bjfrimann@wekspeed.dk eller læg noget i min postkasse på Klaus Berntsens vej 72. Jeg forbeholder mig ret til enerådigt at vælge mellem de fremsendte forslag. Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 20 32 62 36. Bjarne Frimann

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Højby Marked

20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Højby Marked

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Gadekærets Venner Af Mette Harper

Vellykket dag ved gadekæret Det var dejligt arbejdsvejr lørdag den 20. maj, og vi fik ordnet det, vi skulle – plus lidt mere. Andehuset var kæntret. Det var åbenbart fiskehejren, som havde siddet der på fiskejagt, og huset kunne ikke klare afsættet, da den lettede, men nu ligger det fint igen. Som det fremgår af billederne, fik vi renset godt op, søsat nye, friske lokkeænder og plantet vinca ved brønden.

Vi har også tændt for vandet i vandkunsten og skruet godt op for det, så det plasker lidt. Til gengæld er der nu godt tryk på springvandet efter en tiltrængt rensning. Andemor lå midt i ”kæret” og holdt godt øje med os, mens vi arbejde. Senere dukkede andrikken også op. Ved middagstid blev vi trakteret med kaffe og kage – en god afslutning på endt arbejde for denne gang.

Interview til ugeavisen og en Pokemon jæger

Idyllen - og huset - er genoprettet!

Andemor holder øje med os

Vi håber, andeparret vil blive boende. De må gerne fodres 22

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Café Bakkegården Af Ole Bøttiger

Nye billeder på Bakkegården

Kathrine Haugaard Sørensen Willy Hansens meget roste billeder, der de sidste 3 måneder har prydet væggene på Bakkegården, er blevet udskiftet med nye billeder. Det er denne gang en billedkunstner, som tidligere har udstillet på Bakkegården, nemlig Kathrine Haugaard Sørensen.

Kathrine præsenterer en række nye og anderledes billeder. Billederne vil kunne ses de næste 6 måneder, så vores kommende cafégæster i efteråret også kan få glæde af billederne. Kathrine Haugaard Sørensen maler med akryl. Gerne i stærke farver, som giver energi og modspil i hverdagen, og som giver varme og glæde i de hjem, hvor billederne hænger. Kathrine maler gerne med hænderne og lader farverne blande sig i de mest skønne nuancer, som man ikke kan få frem med en pensel. Kom på Bakkegården og se de spændende billeder. Ønsker man at se udstillingen, kan man ringe på 23 32 43 19 og aftale et tidspunkt for et besøg. Kathrine Haugaard Sørensen kan træffes på telefon 20 52 78 02.

En duft af blomster

Vinterstemning

Gylden Skov

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Kirken Af Carsten Andreassen

Præstens indlæg Vores rytmiske kirkemusiker starter op igen

Efter en velfortjent barselsorlov er Julie, vores rytmiske kirkemusiker, startet på arbejde igen. Vi indbyder derfor igen til Syng-dig-glad gudstjenester. Den næste er søndag d. 25. juni kl. 11. Ved disse gudstjenester sætter vi sangglæden i centrum – og det er netop Julies styrke. Vi skal igen synge både gospel og nogle af de bedste salmer. Julie bruger forsommeren på at planlægge – og invitere til – efterårets aktiviteter. Hun starter kor op igen. Ja, faktisk starter hun to kor op. Det bliver dels for børn i 5. – 6. klasse og dels for unge i 7.-9. klasse. Både drenge og piger er velkomne. Hun indbyder også til gospelworkshop søndag d. 19. november kl. 10-15 med gospelgudstjeneste kl. 15.30. Du kan tilmelde dig til det hele hos JulieBenSemmane@gmail.com. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-gruppe ”Gospel ved Højby kirke”, hvis du gerne vil følge med i, hvad der sker omkring gospel i Højby. Følg med på vores FB-profil eller nærlæs Højby Nyt for at se, hvad Julie byder ind med resten af året. Kommunikationspraktikant ansat I august-oktober har vi glæden af at arbejde sammen med Pernille Præstegaard, som er i studiepraktik ved Højby kirke. Pernille ved en masse om kommunikation og ”hospitality management” (som hendes studieretning hedder), og det vil hun gøre os klogere på i de tre måneder. Vi skal arbejde på markedsføring: brug af Facebook, hjemmeside, an24

noncer og kontakt til journalister. Desuden vil vi arbejde på at oprette en app til konfirmander, styrke de frivilliges indsats og en del mere. Det bliver udfordrende og spændende for os omkring kirken, men det bliver forhåbentlig også godt for alle jer, der ind imellem bruger Højby kirkes tilbud. Årets konfirmander Så er årets konfirmander igennem en festlig dag i kirken og ved mange store fester rundt omkring. De er nemlig blevet konfirmeret. Vi offentliggør hermed navnene på årets konfirmander: Lørdag d. 22.4. blev Højby skoles 8.a konfirmeret: Naja Iluuna Stina Stork Andrea Aagaard Bertelsen Lukas Mulbjerg Thorup Micky Kragebær AndersenSkovsgaard Tobias Arif Sevik Hansen Sebastian Berisa Pedersen Oliver Skauenborg Sander Ølund Andreas Lylloff Caroline Bindesbøl Paulsen Emma Plehn Holm Ida Emilie Gade Frydenboe Lucas Bjerregaard Bertelsen Noel Kolle Christensen Rune Bork Kristiansen Victoria Rigmor Wiemose Nielsen Lørdag d. 29.4. blev Højby skoles 8.b konfirmeret: Christian Oddershede Markor Frederik Bonde Andersen Kristine Leonora Kurup Andersen Laurits Rosendal Souise Amalie Bergmann Mads Oudrup Vesterager Rasmus Bruun Jensen Tobias Robin Nielsen Alexander Bjørn

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Christian Hartvig Petersen Joanna Holm Malling Laura Pedersen Mads Kær Jørgensen Martha Claville Mikkel Baumgarten Jensen Tobias Reiflin Larsen Kristi Himmelfarts Dag blev Friskolen konfirmeret: Adam Nordgren Albert Peter Skov Petersen Christian Herbert Tarulis Drue Christian Egelund Hansen Kathrine West Sieburg Lærke Eriksson Malte Brødsgaard Eigner Pedersen Mathilde Ulrikka Hedegaard Dahlrot

Matilde Agerbæk Kristensen Andrea Caroline Christoffersen August Smed Knudsen Cirkeline Esther Nyrnberg Mainz Katrine Hammershøj Marqvardsen Nicolai Anton Lolk Oliver Gordon Devine Oliver Valdemar Christoffersen Thomas Frosted Valdemar Frederik Vedding Lysemose TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER!!

Højby Kirkes Børnekor starter den nye korsæson Torsdag d. 17. august kl. 14.30 i sognehuset. Alle sangglade drenge og piger fra 0. klasse og opefter er hjertelig velkommen. Jeg glæder mig til at se både gamle og nye korbørn. God sommerferie og på gensyn! Birgit Mulvad Samsing – tlf.: 24 60 86 50


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY KIRKE Juni 2017 

4. kl. 11.00

v MH Gudstjeneste ...........................................................Pinsedag........................ Joh 14,22-31

5. kl. 19.30 10. kl. 9.30

v. CA Gudstjeneste ...........................................................2. pindesedag ................ Joh 3,16-21 KUL seminardag, erfaringer fra ungdomsarbejdet, tilmelding til CA

 11. kl. 19.30 18. kl. 8.15

v. CA Gudstjeneste ...........................................................Trinitatis søndag ............ Joh 3,1-15 Sogneudflugt til Haderslev - fordi reformationen startede der. Tilmelding nødvendig

 18. kl. 11.00 22. kl. 19.00

v. AH Gudstjeneste ...........................................................1. søn. eft. trinitatis ........ Luk 16,19-31 Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet

 25. kl. 11.00 Juli 2017

v. CA Syng-Dig-Glad-Gudstjeneste ..................................... 2. søn. eft. trinitatis ........ Luk 14,16-24

2. kl. 19.30

v. CA Gudstjeneste ........................................................... 3. søn. eft. trinitatis ........ Luk 15,1-10

9. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste ...........................................................4. søn. eft. trinitatis ........ Luk 6,36-42

 16. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste ...........................................................5. søn. eft. trinitatis ........ Luk 5,1-11

 23. kl. 8.30

v. LP

 30. kl. 8.30 August 2017

v. LCN Gudstjeneste ...........................................................7. søn. eft. trinitatis ........ Luk 19,1-10

6. kl.

 13. kl.

Gudstjeneste ...........................................................6. søn. eft. trinitatis ........ Mat 5,20-26

Gudstjeneste ...........................................................8. søn. eft. trinitatis ........ Matt 7,15-21 Gudstjeneste ...........................................................9. søn. eft. trinitatis ........ Luk 16,1-19

 20. kl. 11.00 23. kl. 19.00 24. kl. 19.00

v. CA Gudstjeneste ...........................................................10. søn. eft. trinitatis ...... Luk 19,41-48 Filmaften - Joseph Fiennes Luther-film Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet

 27. kl. 11.00

v. CA Familiegudstjeneste m. sognegrillfest. Tilmeld. nødv. .. 11. søn. eft. trinitatis

Arrangementer og gudstjenester markeret med gult, er en del af Højby kirkes markering af 500-året for reformationen i Danmark.

CA = Carsten Andreassen, LP = Lisbeth Petersen, MH = Merete Holck, LCN = Lene Crone Nielsen, AH = Agnete Holm Hvidt

HØJBY

På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 6595 9300

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Højby Seniorforening Program

Gældende fra 09.06 - 11.8. 2017 Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra 10-12 er der ”Åbent hus, Mandagscafe” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pcproblemer. Mandag den 7. august. Kl. 12.30-16 Banko Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30 – 10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–12: Badminton Højbyhal 2 Onsdag kl. 9–11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Fra 5. maj til september Onsdag kl. 10-12: Tennis på tennisbanerne. Prisen for aktiviteterne vil være: Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Petanque og Kroket Husk vi spiller petanque og kroket fredag formiddag på grusbanen nedenfor hallen. Vi spiller hver fredag, så har du lyst, så er det bare med at møde op. Vi spiller fra 5. maj til 30. august kl. 9 på grusbanen. Vi er 15-20, der deltager. Vi har 3 sæt meget professionelle kroketspil og originale petanquekugler. Kom og vær med, det er en god måde at bruge fredag formiddag på. Gåture Tirsdage kl. 9.30 til kl. 11. Mødested: Højbycentret ved Fakta. 26

Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Tennis Vi har startet vores tennissæson den 11. maj, og kunne du tænke dig at spille dette spændende spil, som vores danske tennis-es gør så godt, så mød op på tennisanlægget bag skolen onsdage mellem kl. 10 og 12, så kan du se, om det er noget for dig. Det er rigtig hyggeligt og en god måde at få lidt motion på. Vi har enkelte ketchere, du kan låne, og du kan få et par gratis prøvetimer. Kontingent er kr. 200,00 pr sæson. Madpakketur i bil Fredag den 10. august. kl. 10 Vi kører til Skovsgård gods på Langeland. Her er 4 forskellige udstillinger. Entré 60 kr. Vi tager vores madpakker og mødes ved Aldi, fylder bilerne op, kører til Skovsgård. Fyldt af oplevelser, kan vi fortsætte videre til de vilde heste og Dovns Klint. Gratis. Der betales et mindre beløb til benzin for at køre med. Lad os gøre det til en fed oplevelse! Svend Aage, 24 66 06 10. Biltur Vi kører biltur hver søndag kl. 13 fra Aldis parkeringsplads. Detaljer om turene vil så vidt mulig være i mappen i Mandagscafeen. Tilmelder man sig, vil man få SMS ca. 3-4 dage før. Yderlig

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

information kan fås på tlf. 24 66 06 10.

EDB Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes PC hjælp om formiddagen i Mandagscafeen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Svend Larsen, tlf. 21 77 80 97 Ove Frank, tlf. 28 71 81 31.

Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 15. juni: Ringe Korinth Natursti kl. 09, 60 km 22. juni: Rønninge mose kl. 13, 25 km 29. juni: Kratholm, kl. 13, 25 km 10. aug.: Skinnecykler Assens, kl. 10. Tilmelding 8 dage før. Der er ingen fastlagte cykelture i juli måned, men de fremmødte aftaler, hvor man kører hen. Poul Erik Rasmussen, tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen, tlf. 65 95 88 10.

Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½ - 2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 14. juni: Tarup, 20 km 21. juni: Soluret, 15 km 28. juni:B 67 Baner, 15 km 5. juli: Birkum Mose, 15 km 12. juli: Schæferhundebanen, 15 km 19. juli: Åsum, 20 km 26. juli: Fraugde , 15 km 02. aug.: Nr. Søby, 20 km 09. aug.: Lindved Å sti, 15 km Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup, tlf. 29 12 86 01

Telefon 23 32 43 19


Højby Seniorforening Indtryk fra Seniorforeningens udflugt til Kongsdal Have d. 18. marts

Vagn Wazar Jørgensen byder velkommen

Åh, ih, næh... Alle var imponerede over den flotte have

Kun fantasien sætter grænser - her en flot træstub

Havens ejer, Vagn Wazar Jørgensen, har selv skabt det hele

Et besøg værd!

De mange sanseindtryk trætter!

Den store græsplæne bliver slået hver dag

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Lokalhistorisk Arkiv Af Søren Rasmussen for Højby Lokalarkiv

I fortsættelsen af omtale af Højbygårde følger hermed gårde beliggende på vestsiden af rundkørslen ”Lindegård” På Højbyvej over for Klaus Berntsensvejs udmunding ligger ”Lindegård”, Højbyvej 17. Stævnestenen for ”Lindegård” er markeret ”1848 HMS” for Hans Madsen, og ”1876 NHS” for Niels Hansen. Søren Pedersen er nævnt som fæster i 1664 for “Bramstrup Gods” som står som ejer frem til 21. marts 1765, hvor “Hollufgård” køber ejendommen af “Bramstrup”. “Hollufgård” indsætter Heinrich Laursen, der tidligere var kusk på gården. 16. juni 1769 “afstår Heinrich Laursen fæstemålet til sin bror Jens Laursen med Herskabets tilladelse”. “Lindegård” købes 23. april 1822 af Hans Madsen som selvejer fra von Heinens bo for 2500 Rbd. 20. juni 1887 frasælges matr. 5d for 500 kr. til skomager Christoffer Pedersen, Svendborgvej 316. 1896 opdeler ejeren Niels Hansen jorden i 2 dele og bygger “Bøgeskovminde” (Rindebækvej 6) til datteren Jensine Marie Hansen og svigersøn Niels Andersen Nielsen, mens “Lindegård” overtages af N.H.’s søn Hans Lauritz Hansen. Samtidig opføres aftægtsbolig til Niels Hansen på Svendborgvej 318.

Henning Jensen, men 27. juli 1991 brænder stuehus samt den halve længe mod vest. 1995 sælges “Lindegård” til Odense Kommune/Fyns Amt og drives i dag som institution

Lindegård

”Aulkær” På sydsiden af Højbyvej skjult bag et enormt levende hegn på hjørnet af Banehøjvænget ligger ”Aulkær” Højbyvej 15. Stævnestenen for ”Aulkær” er markeret ”1848 CHS” for Claus Hansen, og ”1876 HKS” for Hans Knudsen.

1909 frasælges matr. 5L og matr. 5K henholdsvis Svendborgvej 321 og 325 begge for 1700 kr. 13. feb. 1982 afstås en del af Lindegårds landsbrugsjord til Odense Kommune og bygningerne overtages august 1989 af 28

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

1664 er første registrering om “Aulkær”, som på dette tidspunkt var ejet af “Odensegård” ( Slottet) med fæster Peder Hansen. 1688 er ejerskabet overgået til Odenses borgmester Jens Eriksen og 1697 er “Hollufgård” registreret som ejer.

Aulkær

Efter Stavnsbåndets ophævelse 1788 begynder landsbrugsreformerne at få en mere effektiv udnyttelse af landsbrugsjorden og efterhånden overgår flere og flere gårde til selvejerbrug. Også “Aulkær” sælges i 1815 til selvejer Niels Knudsen for 15.000 Rbd, som frasælger 2 huse i Allerup for 400 Rbd. Niels Knudsen overdrager 1831 gården til sin svigersøn Claus Hansen, som igen 1831 videresælger til sin svigersøn Hans Knudsen. Der fødes åbenbart udelukkende pigebørn på “Aulkær” på denne tid, for igen 1888 overtages gården af en svigersøn Kristen Jensen. Iflg. folketællinger er en del af gården udlejet til lokalbetjent Jens Frederiksen gennem 1890’erne. Juni 1910 tilkøbes matr. 7L fra “Højbygården” og 1911 tilskødes “Aulkær” til sønnen Jens Karl Jensen og 1956 til endnu en søn Aksel Peiter Jensen. 1983 er gården overgået til datteren Anne og svigersønnen Klaus Rokkjær, som har bortforpagtet driften af jorden og udlejet aftægtsboligen langs Banehøjvænget.


Lokalhistorisk Arkiv "Højbygård”

På sydsiden af Højbyvej efter jernbaneoverskæringen ligger ”Højbygården”, Højbyvej 9. Den tilhørende stævnesten på Dannebrogspladsen er ”1848 NMS” for Niels Andersen, og ”1876 MHS” for Mads Hansen. “Højbygård” havde i 1600-tallet, som så mange af de øvrige højbygårde, ejerskab til “Odensegård” (1664), Odense borgmester Jens Eriksen (1688) og “Hollufgård” fra 1699. 1815 udstedes der købekontrakt på gården til Lars Christensen, som havde været fæster fra okt. 1787. Købssummen er 11.000 Rbd. Betalingsbetingelserne kunne dog ikke overholdes af køber, og da Lars Christensen dør, overtager hans enke gården for 4.025 Rbd. Beløbet var garanteret af enkens svoger Peder Nielsen, som var søn fra “Lindeskovgård”. 1862 opføres det nuværende stuehus og 1910 frasælges matr. 7L + 7m til “Aulkær” I dag er jorden frasolgt til Odense Kommune og gården er her i foråret 2017 nedrevet og udlejningshuse er under opførelse.

”Lundsgård” Lidt tilbagetrukket på sydsiden af Højbyvej ligger ”Lundsgård” Højbyvej 5A. Stævnestenen lyder ”1848 RLS” for Rasmus Larsen og ”1876 HRS” for Hans Rasmussen.

Dopper og Mogens Jensen overtog, og i dag driver økologisk butik, bageri og cafe under navnet ” Højbyhus”.

Også “Lundsgård” havde det “gængse” ejerskab for Højbygårde i 1600-tallet, nemlig 1664 af Odensegård og 1688 af borgmester Jens Eriksen, Odense, men 1710 købte Jens Iversen Frøstrup fra Ørritslevgård v/ Otterup “Lundsgård” for at sælge den videre 1715 til Hollufgård. Efter ca. 100 års ejerskab købes “Lundsgård” i 1810 af Hans Madsen til selveje. Hans Madsen frasælger allerede 1811 matr. 15a til Peder Nielsen som bygger “Langagergård” på jorden. 29. juli 1888 nedbrænder “Lundsgård” totalt og genopbygges 16. nov. 1888. Udviklingen af Odense gjorde, at kommunen overtog ejendommen 1976 for at udvikle bydelen. 1983 købte Ruth og Vagn Schärfe bygningerne og drev el-installations forretning fra adressen indtil salg 2008, hvor Dineke

Vil du være sund - spis honning Vil du være glad - drik mjød Vil du have en livslang hobby -

bliv biavler

Lundsgård

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael Larsen

Penge i hånden Skal du og din klub bruge penge til en udenlandsrejse, en fest, nyt udstyr, besøg hos en venskabsklub eller noget helt andet, så har Højby S&G sponsorudvalg nu et helt specielt tilbud til dig og din klub. Hjælp udvalget med at få tegnet medlemmer til Fyns Support El og få 100 kr. for hver tilmelding, du og klubben laver Fyns Support El er en aftale, som Højby S&G har med Energi Fyn. De donerer 2 øre pr kWh. hver husstand forbruger, ligeledes finder de den billigste strøm til forbrugerne, altså en Win- Win for alle parter. Kontakt sponsorudvalgsmedlem Uffe Willumsen, tlf. 20 21 92 52 for mere info.

øre pr. tanket liter. Der skal ligeledes rettes en stor tak til SuperBrugsen og OK Benzin for et rigtig godt samarbejde ang. disse kort og penge til klubben. Næste gang Sponsorudvalget er at finde i Super Brugsen er lørdag den 10. juni 2017 fra kl. 10 -14.

Udviklingspulje I forlængelse af aftale med Fyns Support El, har Højby S&G oprettet en udviklingspulje, hvor penge derfra indgår. Ideen med udviklingspuljer er, at sponsorudvalg ad den vej kan hjælpe alle underafdelinger med en økonomisk indsprøjtning til udstyr, rejser osv. Senest har Højby Budo modtaget støtte til en stor træningslejr. Penge fra udviklingspuljen uddeles 4 gange om året, se mere info på sponsorudvalgets hjemmeside.

Højby Marked Sponsorudvalget er allerede i fuld gang med forberedelser til årets marked. Der vil komme forskellige sjove indslag i løbet af dagen, ligesom flere forskellige sponsorer vil være at finde på vores stand.

OK Benzinkort Sponsorudvalget har flere gange her i foråret haft en stand i SuperBrugsen sammen med OK benzin, hvor vi har tegnet OK benzinkort til alle i Højby. Udvalget vil hermed gerne takke alle for deres store støtte til vores stand, til alle som har tegnet et kort. Med dette kort modtager Højby S&G 6

Karin Toft

30

Infoskærm Skulle der sidde en læser/ sponsor, som gerne vil have sit budskab hurtigt ud, så kan Højby S&G tilbyde ikke mindre end 2 infoskærme i Højbyhallerne. På disse skærme vil dit budskab køre sammen med andre sponsorer. Pt. er tiden 8 sek. visning, løbende hele dage fra kl. 6 til 22. Kontakt sponsorudvalgsmedlem Michael, tlf. 27 88 22 00 for mere info og priser.

Blikkenslager-arbejde

Fodpleje

Vi udfører alle former for tag- og facadebeklædning i kvalitetsmaterialer, som Zink, Kobber og Skifer, med over 20 års erfaring har vi prøvet det meste og har stor erfaring i Karnapper, Kviste, Spir og Tårndækning. Nye tagrender. Få tagrender monteret og leveret af en fagmand, det betaler sig. Alt i reparation og nyudførelse.

Eksamineret fodplejer Telefon

40 88 55 14 Jeg behandler også i private hjem

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Thomas K. Dujardin Højbyvej 56, 5260 Odense S. Mobil 42 40 80 27 www.blikker.dk mail@korterman-blikkenslager.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Af Lone Videsen

mer, enten kun instruktionstimer eller spinnings-timer, eller disse muligheder kan kombineres. Kig forbi og like vores facebook side eller hjemmeside, den er under redigering, og holde øje med nye informationer.

Sommerhilsen Sommeren er ved at være over os, aktiviteten i centret er dalende, og det gode vejr trækker os udenfor. Vi holder dog ikke helt sommerferie endnu, der er altid noget, der kan laves. Vi er glade for at kunne fortælle, at der fra den 14. august vil være nye muligheder • Body Spin medlemskab 75,00 kr. pr. mdr. • TRX-træning uge 36, 37, 38, 39, kun lørdage. Du er altid velkommen til at kigge forbi i centret til en snak, og du har også mulighed for 2 GRATIS prøveti-

Der er ferielukket i centret fra den 26. juni til den 13. august 2017 Det er dog muligt at sende os en mail på info@hojbyfitness.dk, men der må forventes at være en længere svartid. Hvis du skulle ønske at blive udmeldt af Højby Fitness, skal du huske, at dit medlemskab skal opsiges med løbende måned + 30 dage. Send en mail eller henvend dig i centrets åbningstid, hvor der er instruktører. Vi ønsker alle vores medlemmer en hel fantastisk sommer og takker hver af jer for jeres medlemskab i Højby Fitness. God sommer

Det skal kunne betale sig at have en revisor. Vi er medspillere i din forretning – og altid med et skarpt øje for din bundlinje. Søby Revisorer A/S - Godkendte revisorer Landbrugsvej 4, 5260 Odense S

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin

Tlf.: 66 18 40 20 CVR 191 25742

info@soebyrevisorer.dk

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Sporten

Af Ronni Nielsen

Af Michael Steffensen

Sjov, smil og sved

NYT NYT - E-sport.

En forårs-varm onsdag i maj var rammen om den årlige forårs-SFO træning i Højby Hallen, hvor 25 seje unger fra forårs-SFO’en på Højby Skole prøvede kræfter med håndboldspillet.

En times sjov leg med bolden var et hit hos de sveddryppende og måske kommende håndboldspillere (se mere info her http://www.hoejbyhaandbold.dk/). Hilsen Mini-Trænerne (Højby Håndbold)

Forårs SFO-træning

32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Skal E-sport til Højby ? JA, hvis det står til en arbejdsgruppe, der pt er i gang med at forberede opstart af E-sport i Højby. Nogle vil nok sætte spørgsmål ved, om det nu er en rigtig sportsgren, men det er det, og inden længe er det også anerkendt under DIF. E-sport er i en rivende udvikling med en meget høj vækst. DVS. at rigtig mange dyrker E-sport hjemme ved computeren, hvor der spilles online med andre, der er lokaliseret andre steder. Her ser arbejdsgruppen, at der er mulighed for at lave en ny aktivitet i Højby S&G, hvor spillerne kommer ud af værelserne og op i hallen, i et godt socialt miljø, og hvor man sidder i samme rum og spiller på hold mod andre. Arbejdsgruppen har fået hjælp af en lokal borger, Martin Rosenbæk, som har et indgående kendskab til E-sport, da han til daglig er medejer af en hjemmeside med E-sport. Han har ligeledes været mellemmand med

hensyn til at finde 2 gode instruktører, som skal være med til at starte den nye aktivitet op. Det forventes, at aktiviteten vil komme til at høre hjemme i Ungdomsskolens lokaler på 1. sal i Hallen. Arbejdsgruppen har ligeledes ansøgt Odense kommune om et tilskud til opstart af aktiviteten, og det er mundtligt bekræftet, at der ydes et tilskud på kr. 100.000 til indkøb af computer o.l. Har du lyst til E-sport sammen med andre - så må du meget gerne sende en mail til michaelpdsteffensen@ gmail.com, så vi kan holde kontakten, og så arbejdsgruppen kan fornemme, hvor mange der gerne vil denne aktivitet. Vi opretter senere på sommeren en facebookside. Opstart af aktiviteten vil være sidst i august. På arbejdsgruppens vegne Michael


Sporten

Sporten

Af Leo Sørensen

Sporten

Af Tino Haastrup-Andersen

Højby S&G – Badminton Miniton Så er sæsonen forbi for mange spillere, men vi har stadig sommerbadminton for vores ungdomsspillere, som mødes hver mandag og onsdag eftermiddag for at holde formen ved lige. Her udover laver vi den fedeste gang Natminton for alle klubbens ungdomsspillere den 9.-10. juni. Det vil I ikke gå glip af uanset om I sommertræner eller ej :-) Seniorspillernes sidste aktivitet var det årlige afslutningsstævne mandag den 24. april, hvor der blev spillet om rødvin til de vindende hold. Det blev en lidt anderledes aften end sædvanlig. Man fandt sin makker ved lodtrækning, så det var lidt andre konstellationer, end vi plejer, ikke nødvendigvis ret-

Vi er k

lar me

d som

færdigt, men det var jo også kun for sjov. Der blev gået til den på alle banerne. Vi var i år 24 tilmeldte, men der kom 5 ekstra samt et afbud, så vi måtte udvide stævnet lidt, så det blev til rigtig mange kampe. Der blev spillet en mix- og en herredouble, hvilket gav 2 vinderhold som kunne gå hjem med hver 2 fl. Vin. Vinderne blev: Mix double: Poul G. Hansen og Henrik Thomsen Herre double: Nicolai Andersen og Joe Kronborg Tillykke med præmierne. Vi er klar til en ny sæson fra mandag den 14. august 2017. Tusind tak for en rigtig god sæson!

mertø

j til he

- Højby S&G Badminton gentager succesen! Sidste sæson lavede vi et nyt Miniton tiltag for de mindste. Det blev en super succes, så det gentager vi i næste sæson, som starter mandag den 14. august 2017. Miniton er en introduktion til badminton, hvor børnene hurtigt udvikler sig – især inden for det motoriske. Ideen er at lege sig til den rigtige teknik med redskaber som balloner, fluesmækkere og miniketsjere. Det handler nemlig om glæden ved at spille badminton og ved at bevæge sig. Hallen runger af grin, skæg og ballade. Der laves en masse sjove øvelser og lege med ketsjer og bold. Først og fremmest gælder det om at røre sig og have det sjovt. To nybegynder-badminton-spillere får måske kun bolden over

nettet 100 gange på en time. Hvis en forælder kaster bolde til barnet vil de 100 gange blive til 500 gange. For at deltage i Miniton skal barnet derfor medbringe en voksen. Forældrene deltager primært som boldkastere, så børnene får mange boldberøringer. En erfaren træner viser og vejleder i øvelser der skal lære børnene greb, slag og benarbejde. Der spilles som udgangspunkt ikke kampe, hvor fokus alt for ofte rettes mod det at vinde og i ringe omfang mod at lære og udvikle sig som spiller. MINITON er for børn mellem 4 og 9 år og vi afvikler det i Højby Hallen hver tirsdag kl. 16.30-18. Man er altid velkommen til møde op og prøve, om det er noget, man kan lide.

st og r

ytter

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Sporten

Sporten

Fodboldstævne i Højby Over 270 glade fodboldunger i alderen 4-9 år og deres familier deltog i Højby Fodbolds nye ungdomsstævne, som løb af stablen d. 13-14 maj med deltagere fra hele Fyn. Et stævne hvor mange lokale sponsorer og andre aktører har været en uundværlig hjælp for at vi kunne forkæle børnene og ikke mindst give dem en fantastisk fodboldoplevelse. Weekenden bød på mere end 100 kampe, der blev styret centralt fra vores store telt på banerne, som husede alt fra dommerbord til vores egen Dj og musikanlæg. Vejret viste sig fra sin bedste side, og boden med kaffe, kage, popcorn og slush ice var sammen med grillen og de lækre grillpølser velbesøgt. En særlige tak skal gå til de mange forældre, ungdomshold og andre gode højbyborgere, der har været med til at hjælpe til før, under og efter stævnet. Uden jer var der ikke et så vellykket stævne – TUSIND TAK. Vi glæder os allerede til næste år, hvor vi forventer at udvide stævnet med yderligere 2 årgange.

34

Se de mange sjove billeder fra den fantastiske weekend på vores Facebook side: fodboldstævne Højby Fodbold for alle og alle for fodbold De bedste fodboldhilsener Rasmus (U8) og Kasper (mini & U7) – Højby Fodbold

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten


Sporten

Sporten

Sporten

Jyske 3-bold stævne Endnu en gang havde Højby en flok seje spillere med til det halvårlige fodboldstævne "Jysk 3-bold". Både spiller fra Mini, U5/ U6 og U7 deltog i stævnet og kom alle hjem med flotte guldmedaljer og nogen gode fodboldoplevelser rigere. De bedste fodboldhilsener Søren, Britta og Kasper Glade vindere

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

SAMME EJER SIDEN 1999 VI VÆRDSÆTTER HYGIEJNE, KVALITET OG GOD SERVICE!

Pizza & Kebabhus

Svendborgvej 323 - 5260 Odense S - Højby

Tlf. 65 95 92 95 Åbningstider:

Alle dage 15:00 til 22:00 Sidste bestilling 21:45

Bestil online på: www.pizzaløg.dk Vi bringer meget gerne din mad til dig. Udbringning 25 kr.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Sporten

Sporten

Sporten

Fodboldskole i Højby

Trænerkursus

Forberedelserne til årets fodboldskole i uge 26 er i fuld gang. Fodboldskolen er for alle drenge og piger i årgangene 2002-2009. Billetsalget går strygende og der er kun få billetter tilbage, så skynd jer at få sikret en billet.

Onsdag d. 3. maj inviterede fodboldafdelingen alle trænere og ledere til en inspirationsaften med fokus på nye og spændende træningsøvelser. En flok friske U15 drenge og U16 piger tog kampen op og deltog i træningen, som Kristian Karlby på fornem vis havde strikket sammen. Vi havde en hyggelig og super

I 2017 er det 25. gang, at bolden ruller på DBU’s Fodboldskole – men det er ikke det eneste jubilæum for dansk fodbold. Til sommer er det nemlig 25-års jubilæum for Danmarks EM-triumf i 1992.

De to milepæle for dansk fodbold skal naturligvis fejres, og vi kommer til at kaste masser af EM-glans over fodboldskolen. Køb billetter på www.dbu. dk/boern_og_unge/events_ og_staevner/dbus_fodboldskole. Mange fodboldskole-hilsner Jonas Erik Nielsen (Højby Fodbold)

Vokseværk i Højby Fodbold Ungdoms afdelingen i Højby Fodbold har fået vokseværk, og tilgangen af nye spillere har været fantastisk over de sidste par måneder, alt lige fra mini (3-4 år) til U10. Netop U10 holdet er siden sidste nummer af Højby Nyt vokset fra 6 spillere til nu hele 17 spillere – super fedt. Der er også startet en del pigespillere på flere hold – dejligt. Der er altid plads til flere spillere i Højby Fodbold så kig forbi banerne – se træningstider overfor.

36

Træningstider forår/sommer: - Mini - Mandag kl. 16.0017.00 - U5/6 - Tirsdag kl. 16.3017.30 - U7 - Tirsdag kl. 16.30-18.00 - U8 - Mandag/Onsdag kl. 16.30-17.30 - U10 - Mandag/Onsdag kl. 17.00-18.15 Hilsen Højby Fodbold

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

inspirerende aften med en masse nye øvelser, som hver uge bliver brugt på træningsbanerne til glæde for både spillere og trænere. Tusind tak til Kristian Karlby for et godt arrangement. Fodboldhilsener Kasper – Højby Fodbold


Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen Tak for en fantastisk sæson! Lørdag d. 22. april holdt gymnastikafdelingen sin lokalopvisning og afsluttede hermed sæsonen på fineste vis. Alle vores hold var på gulvet med spændende og super flotte opvisninger, hvor vi fik set, hvad de har trænet med og lært igennem hele sæsonen. Tilskuerpladserne var fyldte, og hallen summede af god energi og glæde. Tak for det. Gymnastikskole - Er du klar til spring, rytmer, sjov og konkurrencer? Så kom med på vores gymnastikskole i Højby d. 2.8.-4.8. kl. 9-15 (pasning 8.30-9.00). Har du lyst til at lave gymnastik, med en masse tons og tummel. Fest og fart med højt humør? Så er gymnastikskolen i Højby lige noget for dig. I sommerferien åbner vi hallen for spring og fede rytmer, hvor du kan opleve rigtig meget sammen med dine venner – og møde nye venner, der også synes, at gymnastik er rigtig sjovt. Vi skal bruge kroppen, lege og ha' det rigtig sjovt. Vi lover, at der bliver fart over feltet, så du sover godt om natten. Alle kan være med, uanset om man er øvet eller ikke har lavet gymnastik før. Vi har friske og dygtige instruktører, der står klar til at give dig og en masse andre drenge/piger på samme alder en sjov og anderledes ferieoplevelse. Programmet vil være spækket med gymnastik, spring, leg, sjov, konkurrencer og mon ikke også, der bliver en overraskelse undervejs. Lyder det som noget for dig? – Så skynd dig at tilmelde dig.

I, som forældre, kan føle jer helt trygge ved at tilmelde jeres barn på DGI Fyn Gymnastikskole. De dygtige og kvalificerede instruktører og hjælpere står klar til at give jeres barn 3 uforglemmelige dage med masser af gymnastik, mens I måske selv er på arbejde. Hvad får jeg? Prisen er 475 kr. inkl. frokost, forfriskninger, drikkedunk, diplom og en t-shirt, i en af følgende størrelser: Mål: B=under ærmet og rundt om livet L=fra skulder og ned. 90/100. 3-5 år (B: 62 - L: 42) 110/120. 6-8 år (B: 74 - L: 47) 130/140. 9-11 år (B: 80 – L: 57) 150/160. 12-14 år (B: 84 – L: 63) Xsmall (B: 90 – L: 63) Small (B: 100 – L: 63) Husk: Skiftetøj til ude og inde samt udesko.

Sporten

DGI Fyn Camilla Hinding Tlf.: 79 40 46 06. Mail: Camilla.hinding@dgi. dk. Håber at vi ses!

Husk at du altid kan følge med i, hvilke aktiviteter der foregår i gymnastikafdelingen, ved at gå ind på vores hjemmeside: http://www. hojby-sg.dk.

Næste sæson Programmet for næste sæson er i fuld gang med at blive lavet færdigt. Nærmere info følger i næste nummer af Højby Nyt. Næste sæson starter op i uge 36. Tilmelding til de forskellige hold åbner op i weekenden i uge 33.

Her til slut vil vi ønske alle en dejlig og varm sommer. Vi glæder os til at se jer alle igen i den kommende sæson. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen.

Fra gymnastikopvisningen:

Praktiske informationer Sted: Højbyhallerne, Nørrelunden 20, 5260 Odense S. For piger og drenge i alderen 7-12 år. Tilmelding og yderligere information: www.dgi. dk/201716556008. Tilmeldingsstart: D. 1. marts. Sidste frist for tilmelding er d. 15. juli. Max antal deltager er 70. Deltagerne bliver optaget i den rækkefølge, betalingerne modtages. Ved yderligere spørgsmål kan man kontakte: Højby S&G, gymnastik Pernille Wulff Tlf.: 22 95 18 82 Mail: pernille@gck.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael Larsen

Nyt fra skytterne

Ny teknik i kælderen Du har nu mulighed får at betale kontingent, patroner, stævnegebyr, skydeudstyr

samt den almindelig trænings pris på mobil pay i klubben.

Nyt fra tennisafdelingen

Skydning i Bullerup Sommerskydning i kælderen Der skydes hver torsdag på vores flotte og top moderne 15 m bane under Højby Skole hver torsdag fra kl. 18.30 Der er mulighed for at skyde med luftgevær samt saloon riffel. Husk at første gang, du besøger Højby Skytteforening er første skydning gratis. Der skydes 5 prøveskud, derefter 20 gældende skud. Kontakt Lars Christiansen, tlf. 22 30 06 38 for mere info om skydning i kælderen. Skydning i Bullerup på 50 og 200 m bane Hver mandag mødes vi i klubben og kører samlet ud til Bullerup Skydebane, hvor klubben har lavet et rigtigt godt samarbejde med dem, således at I medlemmer i Højby Skytteforening har muligheden for at skyde på lidt længere afstande. Nu sidder der nok et par læsere og tænker: Foregår træningen udenfor? – Hvad nu hvis der er regn og storm? Jeg har kun lyst at skyde, når vejret er godt! Til alle disse spørgsmål kan bestyrelsen med glæde meddele, at vi ligger inde i et hus i tørvejr og skyder ud gennem nogle åbne luger på begge afstande. Der findes 38

også wc i huset, ligesom der er mulighed for køb af sodavand samt lidt sødt til ganen. Kontakt Lars Christiansen tlf. 22 30 06 38 for mere info om sommerskydning og skydning i Bullerup. Bemærk: ingen skydning i Bullerup førend godkendt tilmelding! Gæsteskydning Skydning kan også være en spændende optakt til en festlig aften, polterabend, fødselsdag eller firmafest. Vi stiller naturligvis alt nødvendigt udstyr til rådighed, og vore dygtige instruktører sørger for, at alt foregår under sikkerhedsmæssigt betryggende forhold. Vi tilbyder et arrangement til jer, der ønsker en anderledes sportsoplevelse, hvor I får mulighed for at prøve pistol & riffelskydning, begge cal. 22.

Tennissæsonen er godt i gang. På grund af vejret og en stor indsats fra medlemmerne, kunne vi i år åbne banerne den 29. april. Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, der har hjulpet os med at klargøre banerne

Baneleje: 800,- kr. Udgifter til patroner og skiver pr. pers. 35,- kr. Tilkøb af guld-, sølv- og bronzehalsmedaljer 100,- kr.

Der er på nuværende tidspunkt ved at komme gang i DGI's 2-mands turnering, hvor vi har 2 hold tilmeldt. Ligeledes begynder de indledende kampe i vort årlige klubmesterskab, hvor vi i år kan glæde os over rigtig mange tilmeldinger. Der er finaler i klubmesterskabet søndag d. 3. september, hvor der skal afvikles mange semifinale-/finalekampe. Vi håber, at der vil møde rigtig mange medlemmer op, så vi kan få en festlig finaledag.

Der betales kontant, med mindre andet er aftalt. For nærmere info kontakt Lars Christiansen tlf. 20 30 06 38.

På grund af DGI-turneringen og klubmesterskabskampene bliver der nok lidt ekstra pres på banerne i det næste stykke tid - Men vi har stadig

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

plads til flere medlemmer! så skulle du have lyst til at prøve denne herlige udendørssport, kan du ringe til kasserer Michael Jensen på tlf. 23 43 33 31 Doubleaften Som de tidligere år holder vi doubleaften hver anden torsdag fra kl. 19. I år der det i alle lige uger. Doubleaftenerne fortsætter, så længe vejret er med os - normalt til omkring d. 1.9. - dog afbrudt af sommerferien. Kom og vær med - alle niveauer er velkomne, og du behøver ikke at have en makker med. God sommer - og jeg håber vi ses på tennisbanerne! Michael Jensen Kasserer


Aktivitetskalender Lørdag d. 10. juni. Højby Klovneløb. Højby Kirke. KUL Seminardag. Sognehuset, kl. 8.30. Søndag d. 11. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 12. juni. Højby Lokalhistorisk Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 13. juni. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Fællesspisning, kl. 13-16. Torsdag d. 15. juni. Højby Bestemmer. Idéudvekslingsmøde. Bakkegården, kl. 19-20.30. Søndag d. 18. juni. Højby Kirke. Sogneudflugt til Haderselv. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Allerup Gamle Have. Musik og jazzdag., kl. 14. . Tirsdag d. 20. juni. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Torsdag d. 22. juni. Højby Kirke. Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19.

Søndag d. 25. juni Højby Sundhedscenter. Workshop Healing. Hollufgårdsvej 10A, kl. 10-16

Søndag d. 6. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. ??.

Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Allerup Gamle Have. Musik og jazzdag., kl. 14.

Søndag d. 27. juni. Allerup Gamle Have. Musik og jazzdag, kl. 18.

Mandag d. 7. august. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 13-16.

Søndag d. 2. juli. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 19.30.

Tirsdag d. 8. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Fællesspisning, kl. 13-16.

Søndag d. 9. juli. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Søndag d. 13. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. ??.

Søndag d. 16. juli. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Mandag d. 14. august. Højby Lokalhistorisk Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Søndag d. 23. juli. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30. Søndag d. 30. juli. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30. Tirsdag d. 1. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Tirsdag d. 15. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Torsdag d. 17. august. Højby Kirkes Børnekor. Sæsonstart. Sognehuset, kl. 14.30. Lørdag d. 19. august. Højby Marked. Hollufgårdsvej 1. Højby Bestemmer Afstemning.

Højby Marked, kl. 11-13. Søndag d. 20. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11 Tirsdag d. 22. august. Højbylund Ældreklub. Kongsdal Åben Have. Kl. 11-16. Onsdag d. 23. august. Højby Kirke Filmaften Torsdag d. 24. august. Højby Kirke. Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19.. Lørdag d. 26. august. Allerup Gamle Have. Musik og jazzdag, kl. 14. Søndag d. 27. august. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11 Mandag d. 28. august. Højby Lokalhistorisk Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 29. august. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Højby Spejderne. Åbent Hus. Højbyskoven.

Fredag d. 23. juni. Allerup Gamle Have. Sct. Hans Aften. Lørdag d. 24. juni Højby Sundhedscenter. Workshop Healing. Hollufgårdsvej 10A, kl. 10-16

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Husk service af bilen og aircondition inden sommerferien Bevar fabriksgarantien -ved service og reparation i garantiperioden. Vi servicerer og reparerer bilen efter bilfabrikkernes forskrifter og anvender reservedele af tilsvarende kvalitet som bilen er leveret med fra fabrikken.

Service af aircondition Et service af bilens aircondition/klimaanlægget er med til at sikre afkøling og afdugning af din bil.

Trækker din bil skævt? Måske er du kørt over en stor ujævnhed? Så trænger bilen højest sandsynligt til en sporing for at få styretøjet rettet på plads.

Fordelskunde 5% i bonus

NedbrudsForsikring

• • • • • • • •

Tilmeld dig AutoMester Fordelsklub på automester.dk Læs mere om NedbrudsForsikring automester.dk

Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 www.hojbyauto.dk 40

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Olieskift Serviceeftersyn Synsklargøring Motortest og reparation Rudeskift og reparation Bremseeftersyn og -reparation Dækskifte og afbalancering Forsikringsskader, vi hjælper hele vejen.

AutoMester Autohjælp Autohjælp

kr. 495,-

i hele Danmark

3 års garanti på reservedele

Læs mere om garantibestemmelserne på automester.dk