Højby Nyt 2017 3

Page 1

ÅRGANG 26

NR. 3

APRIL 2017

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Blandt andet i dette blad: S. 2: Klovneløb S. 3: Højby bestemmer - du bestemmer S. 4: Sundhedscentret S. 6: Højbylund Ældreklub Allerup Gamle Have Forårsmarked S. 8: Børnehuset Syvhøje S. 10: Spejderne S. 11: Cirkus Solskin S. 12: Forårs SFO Huggehuset S. 13: Jørn Jensen S. 14: Specialklasserne S. 16: Drømme og viljekraft S. 18: Foredragsforeningen S. 19: Bakkegården S. 20: Foreningen Dannebrog S. 21: Højby Bridgeklub S. 22: Gadekærets venner S. 23-26: Tag ud-sider S. 27: Præstens side S. 28: Gudstjenesteliste Musik i kirken S. 29: Menighedsrådet S. 30: Seniorforeningen S. 32: Lokalhistorisk Arkiv S. 34: Sponsorudvalget S. 36: Fodbold S. 39: Badminton S. 40: Håndbold S. 43: Ny Multibane S. 44: Gymnastik S. 45: Skytterne S. 46: Tennis S. 47: Aktivitetskalender Stemningsbilleder fra en forårsdag på Højby Skole. Forårs SFO og 0. klasse nyder at være udenfor på den dejlige naturlegeplads ved Huggehuset. 0. klasse arbejder ihærdigt med skattejagt, inden de får lov til fri leg.

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Aktuelt Af Allan Peterson

Husk at tilmelde jer Højby Klovneløb lørdag d. 10. juni En løbetur, der giver mening – og midler….. Deltag i Klovneløbet og støt Danske Hospitalsklovne Mange har allerede tilmeldt sig – og der er plads til flere. Tag derfor familien, vennerne, naboerne el. kollegaerne med til Højby Klovneløb d. 10. juni. Motion, fællesskab og hygge - alt imens man støtter et fantastisk formål - Danske Hospitalsklovne og deres uundværlige indsats for de 60.000 børn, der hvert år er indlagt på de danske sygehuse. Tilmeld jer på www.klovneløb.dk

Følg gruppen ”Højby Klovneløb” på Facebook, hvor du kan læse mere om dagen og løbet samt deltage i konkurrencer og byde på de vildeste auktioner. I 2016 deltog hele 518 glade børn og voksne i Højby Klovneløb, og der blev delt præmier ud for over 25.000 kr. Men vigtigst af alt, blev der samlet imponerende 100.102 kr. ind til Hospitalsklovnene! Der er 2 ruter, der kan løbes, hoppes, trilles og skubbes på, nemlig 2,1 km el. 4 km.

Annonceindlevering: Hans Peter Hansen E-mail: annoncer@hbnyt.dk Tlf.: 29 40 17 79 Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C. Tlf. 65 91 70 72. ÅRGANG 26

NR. 3

28.-29. april 2017

BLAD NR. 177

Udgives gratis til alle husstande i Højby-Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og Gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke-Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: ......................Vibeke Alrø. E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: ..............................................24 47 22 15 Tryk: Tryksagsagenten Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: ............Hans-Otto Riisom. Tlf. 50 55 77 89. Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Hans-Otto. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Annoncepris: Kr. 2,00 pr. spalte mm. 4 farvetillæg: kr. 900. Enkeltfarvetillæg: kr. 300. Alle priser er excl. moms. Tekstindlevering: Vibeke Alrø, tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2017: Så tidligt som muligt og senest: 24. maj .................udkommer 9. - 10. juni 28. juli ..................udkommer 11.-12. august 22. september udkommer 6.-7. oktober


Højby bestemmer - du bestemmer Jubi........ HØJBY BESTEMMER du bestemmer – 200.000 kr. til dette formål Det er ganske vist På Borgermødet – Borgerne bestemmer - den 14. marts i Højbyhallen var 5 personer fra lokalsamfundet Højby villige til at indgå i en arbejdsgruppe om at få sendt en ansøgning til Center for Civilsamfund finansieret af Forstadspuljen om ovenstående beløb. De 200.000 kr. skal gå til realisering af lokalt forankrede ideer og projekter, der gavner og er tilgængelige for flest mulige borgere. Ansøgningen skulle være indsendt senest 3. april, så der blev handlet hurtigt, og det positive svar kom den 7. april: ”Til lykke Højby, I skal være med i Borgerne Bestemmer 2017.” Du bestemmer Nu er det så op til dig/jer, hvad pengene skal gå til. I Bolbro har de fået en bevægelsespark, på Tingløkkeskolen i Dalum er der skudt en skaterpark op, og i Skibhuskvarteret kan de fornøje sig i en svævebane i Fredens Ansgaranlæg. Men hvad skal der ske i Højby? Kom i gang med idéudviklingen, alle gode, skæve, sjove, morsomme, vanvittige idéer er tilladte, så det er bare at fyre løs. Idéer modtages fra alle – børn, teenagere, unge, seniorer og dem ind imellem. Ideerne sendes til Lene@ fambh.dk. Umiddelbart efter, at idéen er modtaget, vil du modtage retningslinier samt ansøgningsskema med faktuelle og relevante oplysninger. Ansøgningsfrist 1. juli 2017

Arbejdsgruppen har i ansøgningen lagt vægt på flg.: - Højby Sogn har et stort og stærkt lokalsamfund. - Højby Sogn har mange dygtige og passionerede frivillige i de mange foreninger. - Vi har behov for og ønsker at få mulighed for at skabe noget på tværs af foreninger. - Vi ønsker at nå, inddrage og skabe noget for de foreningsløse. - Hele sognets drømme/ideer får mulighed for at blive hørt og udført. - Vi ønsker at fastholde og udvikle byen for alle - børn, teenagere, unge og seniorer. - Vi ønsker at udvikle på tværs af sognet. Dette skal selvfølgelig medtænkes. Find os på Facebook under ”Højby bestemmer”. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppens mer er følgende:

medlem-

Kasper Stougaard Lindvedparken 89 kasperstou@gmail.com

Fra venstre: Knud Damgaard Cornett, Lene Bjeld Hørning, Karin Maria Rosenbæk, Kasper Stougaard

alle borgere i lokalområdet, hvor ideerne udvælges. • løbende melde tilbage til Center for Civilsamfund om status og realisering. Dog skal alle idéer udføres af idégiveren/-giverne med den gruppe af frivillige, som vedkommende kan samle til at udføre opgaven. Vi glæder os til at modtage

alle jeres idéer, så vi har meget at arbejde med. Venlig hilsen Arbejdsgruppen ”Højby bestemmer – Du bestemmer” Kasper, Knud, Lene, Knud og Karin

Knud Damgaard Cornett Aulkjærvænget 20 knuddamgaard.cornett@ gmail.com Karin Maria Rosenbæk Troenseholm 18 nirakbaek@gmail.com Lene Bjeld Hørning Klaus Berntsensvej 107 lene@fambh.dk

Bystævnet 21A · 5792 Årslev · Tlf. +45 23 35 88 17

Knud Damgaard Andersen Højbyvej 78 knud79@hotmail.com Arbejdsgruppens opgaver Arbejdsgruppen skal: • indsamle idéer fra lokalområdet og organisere en videreudvikling samt kvalificering af disse. •afholde en afstemning for

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby Sundheds Center

Af Lene Jespersen

Vi har netop afholdt forårets minimesse, og i den forbindelse havde vi sat 4 bannere op rundt omkring i ugen op til søndag d. 26.3. Mellem torsdag og søndag er 3 af dem blevet fjernet med pæle og det hele. Da vi ikke har modtaget henvendelse fra nogen instanser, kan vi kun betragte det som chikane af Højby Sundhedscenter. Vi er virkelig ærgerlige over, at det ikke er muligt, at have reklame oppe så få dage, som det drejede sig om. Når det er sagt, så havde vi en dejlig dag med glade besøgende. For nogles vedkommende var det deres første besøg. Der blev snakket, afprøvet behandlinger og købt lækre cremer, smykker m.m. Vi arbejder på et nyt koncept i stedet for minimesserne, sådan at der kun bliver en efterårsmesse. I stedet for messen i foråret, vil vi sammensætte nogle lukkede arrangementer med overskrifter som ”Wellness for kvinder”, ”Pararrangement”, ”Småbørn og forældre”. Så hold øje med opslag på vores hjemmeside og på Facebook, samt her i Højby Nyt. Vi er selvfølgelig også med på Højby Marked til august Ny behandler Vi vil gerne byde velkommen til en ny behandler, Lene Hee, som er psykoterapeutstuderende på 3. år. Hun tilbyder i forbindelse med sin uddannelse terapi til klienter hver fredag. Lene Hee beskriver terapien sådan: ” Med udgangspunkt i det, du ønsker at få hjælp til, har vi en samtale, og sammen med mig bevæger du dig lige så stille frem til selv at mærke og føle og erfare de 4

Højby SundhedsCenter ting, der rører sig i dig. Derigennem finder du selv ud af, hvad du kan gøre eller ikke gøre ift. den problemstilling, du står i, og du kan opnå indsigt i, hvad der evt. sker i dine omgivelser. Eller du vil blive hjulpet med din egen indre følelsesmæssige proces ift. noget svært i dit liv.” Vi har med Lene Hee nu fyldt op i alle behandlerlokaler og salen er også ved at være godt booket til hold og foredrag. Aktiviteter ”Kropskontakt” er et nyt 4 ugers forløb for kvinder med stress. Det er et træningsforløb med det formål at genskabe kontakten til egen krop og derved forstærke følelsen af at være til stede i sit eget liv. Træningen er udviklet specielt til stressramte og indeholder bl.a. elementer fra yoga, pilates, mindful-ness og meditation samt sanseøvelser og vejledning ud fra min baggrund som uddannet stressvejleder og tidligere stressramt. Undervejs vil der blive arbejdet med temaer omkring den pressede krop og psyke. Undervejs i forløbet vil du få støtte til at integrere øvelserne i din hverdag. Der starter nye hold onsdag d. 3.5. og 7.6. kl. 17-18.30. Gå ikke glip af foredraget om selvkritik torsdag den 11. maj kl. 19 Karina Chapman er personlig træner og stressvejleder. Mail: kontakt@linedanserinde.dk. Meditation med Hemi-sync v. Lene Jespersen Onsdag d. 17.5. kl. 19-21 Meditationerne foregår liggende med høretelefoner på. Der guides på engelsk sam-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

tidig med, at hjernen balanceres med de specielle hemisync bineurale lyde. Medbring madras og pude. Tilmelding: 28 60 44 47. Englehealing v. Maj Lindegård Lær at heale i samarbejde med engle og devaer Weekend workshop d. 24.25. juni kl. 10-16

Højby Sundheds Center

Weekenden består af lidt teori og mange praktiske øvelser. Og du kan sagtens deltage i denne workshop, selvom du ikke har tidligere erfaring med healing. Den eneste forudsætning for at deltage er, at du har et ønske om bedre kontakt til englene. Mere info og tilmelding: healingogtransformation.dk

Find mig på:

www.vitasfodpleje.dk Mobil 61 66 17 31 eller Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 5260 Odense S

ENSLEV Tømrer & Snedker ApS Alt i tømrer og snedkerarbejder Til- og ombygningsarbejder Vinduer og døre Forsikringsskader Reparationer og servicearbejder Tegninger og byggeansøgninger Tlf. 6595 8270. Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Aktuelt Højbylund Ældreklub Hver tirsdag klokken 10-13 Altid hyggeligt samvær. Øl og vand kan købes

Dato

Tid

Arrangement

4. april

13-16

Tøjdemonstration

11. april

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

18. april

13-16

Nynne kommer og underholder. 10 kr.

25. april

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

2. maj

13-16

Forsorgsmuseet. Samkørsel/kør selv. 50 kr.

9. maj

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

16. maj

13-16

Preben og Frede spiller og synger. 40 kr.

23. maj

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

30. maj

7.15-18.30 Bustur til Samsø. Program følger. 300 kr.

6. juni

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

13. juni

13-16

Fællesspisning m. Swingtetten, 3 mands orkester. 100 kr.

20. juni

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

Betaling af kontingent 1. aug. 1. aug.

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

8. aug.

12-16

Fællesspisning m. Swingtetten, 3 mands orkester. 100 kr.

15. aug.

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

22. aug.

11-16

Kongsdals Åben Have, Assensvej 38. 50 kr.

29. aug.

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

5. sept.

13-16

Det Sorte Guld underholder. 40 kr.

12. sept.

13-16

Banko, boller, kaffe, kage. 10 kr.

19. sept.

8-18.30

Bustur til Mandø. 300 kr.

Stolegymnastik hver tirsdag fra 10-11 i Fælleshuset, Nørrelunden 70. 25 kr. pr. gang. 6

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Allerup Gamle Have Der var rigtig god tilslutning til den første arbejdsdag i haven (8.4.), hvor 16 voksne lavede et stort stykke arbejde (tak for det) med rensning af bassin, rengøring af en del af udendørsområdet, samt rengøring af bygningerne/baderum osv. 2. arbejdsdag er lørdag den 29.4., hvor bl.a. teltet skal opsættes. Borde/stole flyttes ud og meget andet. Inden åbningen den 20.5. kommer der ”folio-belægning” i bassinet, hvilket forventes at have nogle fordele i årene fremover m.h.t. rengøring, mindre vandspild m.m.

Skt. Hans aften og musik Der afholdes igen i år Skt. Hans aften fredag den 23.6.. Ligeledes er der nogle musik-/jazzdage (søndag den 18.6. kl. 14., tirsdag den 27.6. kl. 18, søndag den 6.8. kl. 14 og lørdag den 26.8. kl. 14) - entre kr. 50,- for voksne og gratis for børn. Opstart af svømmeundervisning og morgenbadning vil fremgå af vores hjemmeside. På bestyrelsens vegne Johs Videsen

Forårsmarked Højbyhus byder foråret velkommen med et stort forårsmarked lørdag d. 6.5. fra kl. 9 til 15. Der er lagt op til en hyggelig dag for både store og små. Traditionen tro vil der være salg af alt til den grønne økologiske have. Krydderurter, udplantningsplanter, grøntsagsfrø, priklejord, gødning og meget mere. Alt sammen i økologisk kvalitet.

Der bliver opsat vikingetelte, hvor der vil være aktiviteter for børn. Anne Marie Høst, Johannes Thuesen og Benny Christiansen sørger for underholdningen med levende musik. Alle indbydes hermed til at lægge vejen forbi Højbyhus og komme i forårshumør! Gratis adgang. Højbyvej 5a, 5260 Odense S www.hojbyhus.dk.


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


Børnehuset Syvhøje Af Ulla Pagh

Hvordan er det at være nyt vuggestuebarn i Børnehuset Syvhøje?

Vores seneste artikel omhandlede bl.a. hvordan vi med en vellykket gallafest fik taget fin afsked med vores daværende stjernebørn og nuværende forårs SFO børn. Vi ved, at de er i gode hænder der, hvor de nu forskellige steder er startet på et nyt og spændende kapitel. De gode skolebørn skabte naturligvis et tomrum, men det fyldtes helt naturligt ud med nye ”medlemmer” af Børnehuset Syvhøje. Nogle kommer fra dagpleje, andre skal blot vænne sig til at gå til højre i stedet for til venstre, når de tjekker ind om morgenen og skal i børnehave i stedet for i vuggestue. Det at byde nye børn og familier velkomne er altid en skøn proces. Vi imødekommer med åbent sind de behov, den enkelte familie har for at føle sig trygge ved at skulle aflevere deres guld til os. Der tilbydes altid en rundvisning før opstart, og vi afholder derudover en opstartssamtale, hvor gensidige forventninger afstemmes og familierne klædes på til at komme godt fra start. 8

Relationer på tværs af alder og stuer Og hvad er det så, der kendetegner den kultur som nye så vel som ”gamle” - børn og familier er en del af? Vi er et hus, der vægter de gode relationer rigtig højt, og igen i år er vores fokuspunkt relationer. Det betyder, at vi etablerer både små og store fællesskaber på kryds og tværs, og hele tiden med inklusion som nøgleordet. Det skal være meningsgivende for det enkelte barn at deltage. Vi er et hus med åbne døre. Det betyder også, at vuggestuen tit får gæster fra børnehaven – det være sig så vel søskende, der lige skal hilse på, som et vilkårligt barn, der blot synes, det er spændende at være nede ved ”de små”. Når et barn rykker fra vuggestue til børnehave betyder det også, at man til hver en tid er velkommen til at komme på besøg for en stund og få et pusterum fra de nye indtryk for derefter, på kærlig vis, at blive fulgt ”hjem igen”.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Det er skønt at være med på sidelinjen, når nye relationer opstår helt spontant. Forleden dag var en pige på 1½ år i gang med at sætte sin madkasse i køleskabet og en af de nystartede på samme alder står ved siden af. Førstnævnte giver lågen et ordentligt smæk og synes, det er så fed en oplevelse, så hun kigger på den nye pige og siger ”sjooovt, din tur”. Skønt øjeblik. Alt imens relationerne spirer, sker der en masse læring – bevidst så vel som ubevidst - og for børn så vel som for voksne. På en dejlig tur med en gruppe vuggestuebørn kommer vi forbi en have med en masse fine blomster og den ene voksne siger: ”Nej, hvor er de altså fine, gad vide hvad det er for en slags, de gule der?” Hertil svarer en

dreng på 2 år, at ”det er da den slags, der gror lige der”, og det havde han jo fuldstændig ret i. De voksne lærer også, at man skal passe på, hvad man siger, for hvis man bliver for urimelig og fx beder om, at man spiser både rugbrød og pålæg, så kommer det fra en kæk pige på 2 år: ”Jeg siger det til min mor!” Al ny læring er svært Og det med at være urimelig, ja det er altså et vilkår for os pædagoger. For det er urimeligt med alle de krav, vi stiller, og med alle de situationer, hvor man må vente på, at det bliver ens tur. På en helt almindelig dag i vuggestuen starter det allerede, når frugten skal serveres om formiddagen. Der er træls nok ikke portionsanretninger, så man skal vente på,


Børnehuset Syvhøje at kammeraterne vælger et stykke, inden fadet kommer frem til en selv. Når fadene er tømte, går vi som regel i mindre grupper ud på en tur eller på legepladsen. Her må man vente på, at man kan få hjælp til at komme i tøjet, og så får man alligevel ikke al den hjælp man gerne vil have, nej, de urimelige voksne forlanger sørme også, at man selv prøver/hjælper til. På legepladsen bliver der igen sat fokus både på læring, sansning og relationer. Tiden går, klokken slår og vi skal ind at have tøjet af. Vi er nu både trætte og sultne, så nu er det for alvor træls, at de voksne ikke er blæksprutter og ej heller vil gøre det hele for os – suk! Næste step, når tøjet er kommet af og hængt op, (på nyindrettede knager vi selv kan nå), så skal hænderne vaskes – her igen vente, til det bliver ens tur. Endelig når vi til en af dagens absolutte højdepunkter, en skøn og lækker veltilberedt

hilsen fra mor og far, madpakken. Men hva' nu, skal jeg nu igen vente? Ja for jeg kan ikke helt selv administrere madpakken - eller det mener de voksne i hvert fald ikke – urimeligt! Men det er værd at vente på, og når alle 12 har fået serveret og gumler om kap af hver deres lækre sager, sænker der sig en helt særlig ro over rummet og det er ren nydelse på alle måder. En formiddag med en masse relationer og en masse læring er gået. Den lykkelige slutning på historien er, at denne her – urimelige - øvelse med at vente og give plads til de andre jo i høj grad lærer børnene en masse vigtige egenskaber og behovsudsættelse, som de hele livet vil få brug for. Vi i Børnehuset Syvhøje er stolte over at være urimelige ,for vi kan se at resultatet er nogle dygtige individer, som får lært at have øje for fællesskabet, og som bliver gode til at håndtere de sociale spilleregler.

Blikkenslager-arbejde Vi udfører alle former for tag- og facadebeklædning i kvalitetsmaterialer, som Zink, Kobber og Skifer, med over 20 års erfaring har vi prøvet det meste og har stor erfaring i Karnapper, Kviste, Spir og Tårndækning. Nye tagrender. Få tagrender monteret og leveret af en fagmand, det betaler sig. Alt i reparation og nyudførelse.

Bliv fritidsbiavler Naturlig biavl, på biernes betingelser. Undervisning tilbydes over 6 lørdage.

Thomas K. Dujardin Højbyvej 56, 5260 Odense S. Mobil 42 40 80 27 www.blikker.dk mail@korterman-blikkenslager.dk

Lær selv at få din egen honning Ebba og Ejvinds Biavl. Se nærmere på: www.ejvindogebba/fritidsbiavl.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


Spejderne Af Andreas Cremer Sørensen, ulveleder

Spejderne på Toppen Årets første fælles tur for hele Højby Spejderne er traditionen tro Fastelavnsturen. I år var temaet for turen den nyeste Far til Fire film, hvor familien skal en tur til Norge, så det skulle vores spejdere selvfølgelig også. Norge var for turens skyld rykket til skoven omkring vores hytte. Det startede med, at spejderne skulle lave deres egen udgave af Lille Pers elefant, Bodil Kjær. Så der blev fyldt mel i balloner som blev limet sammen, så de kom til at ligne en elefant. Hvad er Bodil Kjær uden sin vogn, så der skulle selvfølgelig også saves hjul, som skulle skrues fast til en plade, som Bodil Kjær kunne køre rundt på. Imens de mindste lavede deres Bodil Kjær, lavede de lidt større spejdere en forhindringsbane igennem skoven som skulle bruges senere den eftermiddag. Så da frokosten var overstået, skulle spejderne i hold ud på en rejse igennem Norges flotte bjerge. Det startede med, at de skulle igennem forhindringsbanen, derefter skulle de så se, om de kunne lave morgenmad over bål. Det gik ud på, at de skulle lave et spejlæg på en spade over et bål. Da de efter et stykke tid havde fået gang i et lille bål, tog det ikke lang tid at lave et spejlæg på en spade. Da det var overstået, skulle de videre, og ved næste stop skulle de bygge en varde på tid. En varde er en stak sten ,som bliver brugt som markering af stier, så de skulle se, hvem der kunne bygge den største varde. Næste opgave var at komme igennem et ”minefelt” ved at gå på kasser. 10

Sidst på eftermiddagen skulle der selvfølgelig slås katten-af-tønden og kåres nogle kattekonger og -dronninger. Det blev der gjort, imens der var gruppemøde inde i hytten, hvor det nye Grupperåd (Spejdergruppens bestyrelse) blev valgt. Da alt det var overstået, var der aftensmad for både spejdere og forældre. Sidst på dagen stod den på pandekager og skumfiduser over bål, inden der blev sendt MGP på storskærm i hytten. Da det var overstået, var klokken efterhånden mange, og spejderene blev sendt i seng - nogle valgte endda at sove udenfor i bålhytten.

Kattekonger og – dronninger foran bålhytten

Søndag formiddag stod på en klassisk spejderleg, nemlig smuglerløb, hvor spejderne får en lille håndfuld penge, som de kunne købe forskellige smuglervarer igennem skoven for, så som ”cigaretter”, ”narko” og ”sølvklumper”, så spejderne kunne tjene penge nok til færgebilletten tilbage til Danmark. Med lidt tålmodighed lykkes det at få lavet spejlæg på en spade over det lille bål

Hjulene til Bodil Kjærs vogn skal både saves og files for at blive helt runde – det er ikke så let!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Her ses den færdige Bodil Kjær på trækvogn


Skolerne Af: Skolens PR-udvalg

Cirkus Solskin på Højby Friskole

Højby Friskole afholder hvert år emneuge på tværs af alle klassetrin. I år foregik det i uge 12 og emnet var “Cirkus”. Eleverne bød ind med forslag til, hvad navnet på skolens cirkus skulle være, og navnet “Cirkus Solskin” blev valgt. Det skulle vise sig at være et meget velvalgt navn, for netop i uge 12 begyndte forårssolen for alvor at titte frem. Om der er en sammenhæng med vores Cirkus Solskin, vides ikke med sikkerhed. Men det kan nok ikke helt udelukkes... Eleverne var på forhånd blevet præsenteret for en række forskellige spor og kunne ønske hvilket spor, de gerne ville følge i løbet af ugen bl.a. akrobatik, gøgl, klovneri, stand up, dans, musik, PR-gruppe og parkour. Der blev arbejdet og øvet flittigt i alle værksteder i løbet af ugen, og målet var klart: Fredag skulle alle være klar til den store cirkusforestilling i hallen.

I de forskellige værksteder var eleverne blandet på tværs af årgangene, og det gav mange nye relationer og venskaber på tværs af klasserne. Som skole vægter vi fællesskabet højt, og det var en sand fornøjelse at opleve, at de nye relationer fortsatte ud i frikvartererne. Her nød store og små elever hinandens selskab. Flere fulgtes rundt hånd i hånd, og flere af de store piger valgte at bruge deres frikvarter på at flette hår på nogle af de yngre elever. Endelig blev det fredag! Om formiddagen blev de sidste ting pudset af, mens sommerfuglene voksede i maverne på både store og små. Forestillingen skulle gennemføres to gange i løbet af eftermiddagen. Områdets børnehaver og elevernes bedsteforældre var alle inviteret til dagens første forestilling. Til dagens anden forestilling var forældrene inviteret. Forestillingen startede med

velkomst af skoleleder Lotte Greve, der i dagens anledning også var trukket i cirkusuniformen. Herefter tog eleverne over, og indledte med en fantastisk velkomstsang. To sprechstallmeistere førte publikum gennem dagens program, der blandt andet bød på linedans og streetdans. Der var dyretæmmere, der præsenterede os for Geden Gunnar, søde kaniner og hunde. Der var pudsige pingviner, herlige heste, skrækindjagende slanger og sjove søløver. Det er næppe så velanset på skolen til hverdag, men i dagens anledning var der selvfølgelig også plads til klovnerier - efterfulgt af sjove stand up indslag.

En fantastisk cirkusforestilling i en flot oppyntet hal. Alt sammen ledsaget af musik, sang og dans fra husorkestret. Efter en veloverstået emneuge begynder skolens ældste elever nu for alvor at se hen mod de forestående eksamener og afslutning. De næste uger frem mod sommerferien byder desuden på flere lejrture, konfirmation for 7. klasserne og bedsteforældredag i SFO'en. Torsdag den 27. april holder vi samtidigt åbent hus, hvor der er mulighed for at følge en typisk skoledag på skolen. Alle er velkomne.

I pausen kunne købes popcorn og drikkelse, og efter skoleklokken havde ringet to gange, fortsatte forestillingen med akrobatik, gøglerier og parkour. Der blev jongleret, gået på søm og glasskår, og verdens vel nok stærkeste mand kom forbi.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Skolerne Forårs SFO på Højby Skole Indvielse af Huggehuset Forårs SFO'en på Højby Skole startede som sædvanligt d. 1. marts. En dejlig gruppe glade og nysgerrige børn var klar til at snuse til det kommende skoleliv. Vi har været i gang med en renovering på skolens udeog indeområder, og det betød, at vi allerede de første uger var naboer til et større nedrivningsarbejde. Det, vi troede ville blive rigtigt træls, viste sig at blive god underholdning. Kraner og gravkøer uden for vinduerne var spændende, og børnene fik også lov til at få en tur i en gravko. Det var sjovt.

Vi har mange spændende ting på programmet. Som fast aktivitet, på ”skoleskemaet” går vi til musik og lærer nogle af de sange, vi på skolen også synger til morgensang. Mange af børnene kommer fra de tre forskellige børnehuse i Højby, og en lille del kommer fra andre børnehaver. Derfor er det vigtigt at tilrettelægge dagene, så der bliver rig mulighed for at lære hinanden at kende. Når vi går i hallen, er der rig mulighed for at lege godt og øve forskellige lege, der har fokus på samarbejde, og hvor 12

børnene kan lære hinanden at kende. Vi sidder også i grupper og griner sammen over sjove rim og remser, og hvor vi øver at lytte til hinanden. En dag fik vi besøg af Den Fynske Cello duo. De spillede melodier, som børnene skulle genkende. For børnene var det ingen sag at genkende temaerne fra Star Wars, Ninjago, Frost og Postmand Per. Det var en anderledes, men en fantastisk god oplevelse, som børnene snakkede meget om bagefter.

Når foråret kommer rigtigt til Højby vil vi selvfølgelig gå lange ture til Musiklegepladsen og Højby Skov. Lige nu er det hyggeligt hjemme på vores naturlegeplads, vi har hele udedage, hvor de seje børn kan tænde bål og bage en pandekage eller koge en god suppe. Det er spændende at være på Højby Skole og møde alle de ”store” børn, og se og lære forskellige ting af dem. Her er mange nye regler at forholde sig til, men Vi er klar, så skole…..KOM BARE AN. Af Pædagog Tove Marianne Jensen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Den 26. april havde Højby Skole ”fint” besøg i form af ikke mindre end 2 rådmænd, Jane Jegind og Susanne Crawley. Anledningen var indvielsen af vores Huggehus, som gennem det sidste halve år har gennemgået en stor renovering. Vi har glædet os til det færdige resultat. På denne solbeskinnede dag havde vi rullet den røde løber ud, hvor Jane Jegind og Susanne Crawley hjalp hinanden med at klippe det røde bånd over, og dermed blev Huggehuset officielt indviet. De 2 rådkvinder og Pia holdt efterfølgende taler, og 4. og 5. årgangs elever sang skolens egen skolesang ”Solen og skyerne”, der er forfattet af vores tidligere skoleinspektør, Poul Skaarup. Herefter viste eleverne på kreativ vis, hvordan ’Håndværk og Design’ kan bruges i vores nye lokaler. Gæsterne blev vist rundt, og de spurgte nysgerrigt ind til elevernes arbejde. Vores 2 børnehaveklasser havde malet 2 fantastisk flotte malerier, der skal pryde væggene i vores nyrenoverede hus. Det tegner godt for kreativiteten fremover.

Nu står det her – Huggehuset – flot og nænsomt renoveret, så det fremover danner rammerne om alle musiske og kreative fag/aktiviteter i fremtidens skole. Huggehuset er en ”gammel dame”, der blev bygget i 1959. Dengang var det en tilbygning til den gamle del af skolen, som ligger på Højbyvej og bl.a. huser Juniorklubben. I 1959 var der gymnastiksal i Huggehuset, en sal, der var husets hjerte. Huset blev ligeledes indrettet med klasselokaler samt træ- og metalsløjd, heraf navnet ”Huggehuset”. Et navn, som først i de senere år er taget i brug igen. For at fejre dagen, fik alle skolens elever brunsvigerkage med Huggehusets navn på. Gitte Egholm


Skolerne Af Susan Buer Toldam, lærer og skolebibliotekar

Forfatteren, der får 3. klasser til at løbe ned på biblioteket

Jørn Jensen fortæller for 3. klasserne Man skal ikke lede længe efter hans navn blandt bøgerne på Højby Bibliotek. I hvert fald ikke i børneafdelingen. Rigtig mange børn fra indskolingen og mellemtrinnet har da også læst eller er i gang med at læse én af Jørn Jensens bøger, som fx Koldt blod-serien, Kasper-bøgerne eller Palle-bøgerne. Det var derfor nogle spændte 3. klasser, der mødte op til foredrag med Jørn Jensen tirsdag d. 7. marts på Højby Skole. Her fortalte Jørn Jensen om sine bøger og læste op af nogle af dem til en flok lyttende, interesserede og medlevende børn. Undervejs blev fingrene rakt op mange gange, og udbrud som “Uh!”, “Ad!” og gispende åndedrag hørtes mange gange. Men, som han lovede børnene, så ender bø-

gerne altid godt. Eller næsten altid. Jørn Jensens bøger for aldersgruppen i 3. klasse er typisk spændingsbøger, krimier og gysere, som han får inspiration til bl.a. gennem at læse nyheder. I danskundervisningen har eleverne efterfølgende arbejdet med selv at skrive historier ud fra nyheder på DR Ultra.

Frigga fik masser af ny inspiration: “Det var fedt at få en masse idéer til at skrive noget.”

ned på biblioteket for at låne Jørn Jensens bøger.

Da foredraget sluttede, løb eleverne bogstaveligt talt

Sofie, Frigga og Valdemar fra 3.b var alle med til foredraget og synes alle godt om Jørn Jensen. Valdemar: “Han var god til at fortælle om bøgerne. Jeg glæder mig til at læse serien Høj Puls.” Sofie fortalte, at hun var i gang med serien Koldt blod. “De bøger er spændende. Jeg har kun fået mareridt to gange!”

Fra venstre: Frigga, Sofie og Valdemar fra 3.b

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Skolerne Specialklasserne i Ølsted på Midtfyn

Selina undervises

Vidste du, at der i skønne omgivelser i Ølsted på Midtfyn findes en skole, Specialklasserne, der er specialiseret i undervisning af udviklingshæmmede børn og unge, og at den bygger på Rudolf Steiners pædagogiske værdigrundlag? Overalt i verden findes der lignende tilbud til udviklingshæmmede, da den steinerpædagogiske grundtanke kan udfoldes på forskellig vis. Specialklasserne hører under Rudolf SteinerSkolen i Odense, men er på mange måder selvfølgelig en helt anden skole, idet specialklasserne KUN henvender sig til udviklingshæmmede børn og unge. Den steinerpædagogiske tilgang hos Specialklasserne kommer bl.a. til udtryk ved, at man tager udgangspunkt i, at udviklingshæmmede børn - sammen med andre udviklingshæmmede børn skal styrke både deres faglige og kreative evner samt deres fantasi. Hos Specialklasserne bliver rammerne skabt for en tryg og harmonisk hverdag i små klasser, hvor forudsigelighed og struktur skabes naturligt i form af faste, daglige rytmer. Oplevelser i naturen, i 14

naturens elementer, vejret og årstiderne spiller en vigtig rolle i dagligdagen. Musik og kunstneriske fag er en integreret del af undervisningen på lige fod med obligatoriske fag som dansk, regning, gymnastik og eurytmi. Der er også SFO. Specialklasserne er en del af Landsbyfællesskabet Ølsted, et leve- og arbejdsfællesskab for udviklingshæmmede og sent udviklede børn, unge og voksne. Landsbyfællesskabet bygger på Rudolf Steiners værdigrundlag: www.lf-oelsted.dk. Nedenfor kan du læse et par forældreudsagn. Carina Andersen, mor til Selina, 10 år: Vi havde ledt længe efter det optimale skoletilbud til vores datter, som har en sjælden kromosomfejl. Vi oplevede, at hun gik tilbage i sin udvikling efter opstart i det kommunale specialskoletilbud. Der er desværre ikke mange skoletilbud til den målgruppe af børn, så vi valgte i stedet hjemmeundervisning, men kunne godt se, at dette heller ikke var løsningen. Selina er en meget social pige, og hun savnede den daglige omgang med børn, hun kunne spejle sig i.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Vi havde længe vidst, at der lå en Steinerskole for udviklingshæmmede i Ølsted, men syntes, at det lå lidt for langt væk. Kommunen havde også meldt ud, at vi selv skulle betale for skolekørsel, hvis vi valgte en privatskole i stedet for det specialtilbud, kommunen havde tilbudt. Så vi så det faktisk ikke som en mulighed, at Selina kunne gå i skole i Ølsted. Tilfældigvis fik vi kontakt med nogle forældre til børn på skolen og kunne godt høre, at skolen var værd at give en chance trods den lange afstand. Vi fandt også ud af, at staten betaler skolekørslen, så det hele går op. Selina startede i august 2015 og er i stor trivsel. Hun elsker at komme i skole. Hun viser dagligt sin store hengivenhed til de 3 voksne og 3 klassekammerater, som hun omgås hver dag. Dagen starter og slutter altid med et kram eller et håndtryk. Skoledagen er kort, tryg og forudsigelig. Vi oplever et nærvær og en omsorg fra de voksnes side, som er helt unik. Vores børn bliver set og mødt. Der har også været plads til en mor som mig, der har haft lidt svært ved at give helt slip på sin datter igen. Vi føler os taknemmelige for, at vores datter har fået denne mulighed. Når jeg oplever hele miljøet i Landsbyfællesskabet i Ølsted, som skolen er en del

af, bliver jeg så glad på min datters vegne. Her er et sted, som udstråler omsorg, respekt, nærvær, sunde menneskelige værdier og relationer. Omgivelserne er hjemlige og varme. Her kunne jeg godt se Selina som voksen. Christian Hansen, far til Lucas, 13 år: Vi har fundet en fantastisk lille privat skole til vores dreng Lucas. Han er 13 år, men er på et stadie, som var han 3-4 år samt psykomotorisk retarderet. Vi kan varmt anbefale denne dejlige skole. Vores dreng bliver mødt lige dér, hvor han er ud fra sine behov. Der er så meget fokus på motoriske udfoldelser hele dage igennem. Hver morgen går de morgentur på ca. 40 min. Så synger de morgensang og siger godmorgen i rundkreds. I klassen bruges der sanglege til indlæring, og der bliver tegnet billeder på tavlen, når der fortælles historie. Der bruges meget sang og musik - guitar, fløjte og andre instrumenter. Hver onsdag om vinteren er der svømning. Børnene er selv med til at dække bord til frokost, smøre egen mad og vaske op. De leger uden for på gynger og trampolin, og de kan køre på Mooncars. Der cykles også på


Skolerne tre-hjulet tandem, og det er det bedste, vores dreng ved. Vi flyttede vores søn fra hans gamle skole, da han kom hjem fra skole med 1-2 par knækkede briller næsten hver dag i flere måneder og desuden var meget frustreret. I den nye skole er der kun knækket to par briller siden august 2016, og Lucas er superglad for sin skole. Han kan meget bedre rumme, at der ikke er så mange børn. Hvis jeres barn har brug for meget struktur, at blive hørt og hjulpet og at være i et trygt og mindre miljø, kan vi varmt anbefale at besøge denne skole.

Specialklasserne optager elever til kommende skoleår nu. På Specialklassernes hjemmeside kan du finde meget mere information om skolen: specialklasserne.dk 2. juni afholdes en åbent-husdag. Hold øje med Specialklassernes hjemmeside for mere information. Af: Kari Møl Søndergaard På vegne af Specialklasserne i Ølsted

Lindvedvej 64, 5260 Odense S Tlf: 65 95 70 04 kontoret@rss-odense.dk www.rss-odense.dk

Lucas cykler

Morgensang

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Skolerne Hvor drømme og viljekraft bor - en rejsefortælling

Ved en tropisk skov i udkanten af en forstad til San Juan, hovedstaden på den caribiske ø Puerto Rico, ligger begyndelsen til et eventyr. Et eventyr, som vi fik kendskab til ved et tilfælde, og som vi var så heldige at få lov til at få et indblik i. Langt ude i skoven Med lidt hjælp og god vilje gps gør det ikke alene - finder man frem til stedet, der er udgangspunkt for dette eventyr: The W School, en steinerskole og -vuggestue/ børnehave, som ligger på en kæmpestor, industrigrund, og hvor ruinerne fra en sæbefabrik fra 50’erne indgår i planerne for en kommende overbygning, teatersal og kantine. Vi laver da bare en skole Da Sacha Delgado, en af skolens grundlæggere, for nogle år siden, ledte efter en alternativ form for hjemmeundervisning, stødte hun på steinerpædagogikken. Hurtigt blev hun klar over, at her havde hun fat i noget, hun var nødt til at udforske lidt nærmere.

16

Der var tre steinerskoler på øen. De to lå imidlertid for langt væk, og den i San Juan lå lidt for langt fra naturen efter Sachas smag. Da Sacha mødte Cecilamor, som er uddannet steinerpædagog i Spanien, besluttede de to kvinder sig for at starte en ny steinerskole sammen. De var et godt mix: Sacha, den visionære og erfarne forretningskvinde, der kan få det meste til at ske, og Cecilamor med sin steinerpædagogiske uddannelse og erfaring. Jagten på at finde et egnet sted gik i gang. Efter lang tids søgen fandt de den tilgroede grund ved den mægtige og frodige skov og var straks solgt. Her var der mulighed for at udleve det eventyr, de tydeligt så for sig. For med fabriksruinen kunne skolen med årene vokse til en fuldvoksen steinerskole med 12 klassetrin. Drømme og visioner, der peger langt ud i fremtiden I 2015 begyndte det første hold elever. Der er nu 35 børn fordelt på vuggestue/ børnehave og 1. klasse, og ventelisten er lang. Skolen skal bygges op trin for trin,

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

klasse for klasse. Der er langt fra 1. klasse til overbygningen, men der venter også et stort stykke arbejde for at få den gamle ruin omdannet til det, der en gang skal være overbygning. Sacha fortæller, at idéerne og inspirationen kommer, mens man er i det og arbejder med det. Den blandede forældreskare har hver især noget forskelligt at byde ind med, og det gør det til en levende og spændende proces. Alternative løsninger Arkitektstuderende hjælper med at tegne og omsætte forvandlingen af fabrikken til virkelighed. Sådan får de studerende en spændende, konkret udfordring, og skolen sparer penge. At kunne se og finde alternative muligheder er nødvendigt, da pengene ikke hænger på træerne, og sådanne processer er Sacha mand for.

Lige nu klarer de sig med en simpel bygning på ca. 10 m2 samt to større mobile pavilloner indrettet til formålet. Bare at nå dertil har været et stort arbejde. Oprydning og opbygning bæres i høj grad af forældrene, men idealismen, begejstringen og energien fejler bestemt heller ikke noget. Det er nærmest umuligt ikke at lade rive sig med, mærker vi selv. Mangoer i stedet for æbler Et spørgsmål trænger sig dog på. Årstidernes skiften er jo ikke så mærkbare på disse breddegrader. Det er december. Her er 30 grader. Sommeren er en anelse varmere end vinteren. Holder man mon årstidsfester og dyrker årstidernes skiften, som vi gør i steinerinstitutionerne derhjemme? Ja, det gør man, men med et caribisk twist. Frugterne modnes på forskellige tidspunkter af året, fortæller en lærer, og holder


Skolerne man øje med blomsterne på frugttræer og lign., kan man følge og fejre årets gang. Læreren fortæller, at de tilpasser sange, vi kender, hvor man fx synger om at plukke æbler. Her har de ingen æbletræer men derimod masser af mangotræer. Så synger de i stedet, at de plukker mangoer. Sværere er det ikke. Desuden fejrer de også jul, påske og andre fest- og helligdage, som også tilpasses omgivelserne og traditionerne. Vi må igen konstatere, at noget af det spændende ved at besøge steinerskoler i andre lande er, at man tydeligt fornemmer, at grundstoffet er det samme. Skolerne tager det til sig, tilpasser det, og gør det til deres eget ud fra dér, hvor de nu befinder sig. Viljekraft og handling Når man tænker på, hvor langt vi er nået med skolen siden 2015, er det fantastisk. Derfor er det også overvældende at tænke på, hvor langt vi kan nå de næste to år, konstaterer Sasha. For hvor langt kan vi så ikke nå på 20 år? Det kræver bare forestillingsevne og visioner sammen med viljekraft og handling, svarer Sacha på sit eget spørgsmål og afslutter: Vi kaster os bare ud i det, og gør det. På www.rss-odense.dk, under VIDEOGALLERI, kan du se en lille film om The W School, som vi lavede, da vi var der. Af: Kari Møl Søndergaard, Rudolf Steiner-Skolen Odense

i

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Højby Foredragsforening Af Villy Sørensen

Foreløbigt program 2017/18

Højby Foredragsforenings bestyrelse

Onsdag, d. 30. aug. 2017 Bustur til Johsannes Larsen Museet i Kerteminde. Vi markerer 150 året for Johs. Larsens fødsel. Afgang fra parkeringspladsen ved Aldi kl. 12.30. Der er omvisning af en varighed på 1 time. Den medbragte kaffe og kage indtages i museets have. Pris for bustur inkl. guide, entré, kaffe/kage kr. 120. Tilmelding til Ruth Schärfe 30 62 71 21 eller Kirsten Jakobsen 29 71 82 29. Forventet hjemkomst ca. kl 17.30.

Efter generalforsamlingen den 9. marts 2017 ser bestyrelsens sammensætning således ud: Foreningen har ingen formand, men bestyrelsen deler opgaverne imellem sig.

Ruth Schärfe, Klaus Berntsens Vej 52 Tlf. 30 62 71 21

Kasserer: Ulla Vittrup, Hestehøjvej 127 Tlf. 30 20 37 84

Astrid Lægaard, Kærnehøjvej 104 Tlf. 25 89 14 00.

Torsdag den 7. sept. 2017 kl. 19 Fælles opstart sammen med menighedsrådet. Tidligere biskop Karsten Nissen holder gudstjeneste i Højby Kirke og foredrag bagefter i Sognehuset: ”500 års reformation – Hvad fejrer vi? Om Martin Luther og hans betydning for os i dag”. Onsdag den 11. okt. 2017 Aftentur til Intarsia, Nyvej 18, Ringe. Kør selv. Vi mødes ved Aldi, så vi kan være i Ringe kl. 17.30. Der er plads til max. 25 personer. Nærmere i det endelige program. Tirsdag den 31. okt. 2017 kl. 19 i Sognehuset Musikken er af Kai Norman Andersen – og fra hans samtid. En aften med duo Askou/Andersen. Hanne Askou spiller på violin og Frode Andersen på accordeon.

lemmer at komme til foredrag med historiker Kåre Johannessen, der vil fortælle om sex og ægteskab i Middelalderen. Det koster kr. 40 for foredrag, kaffe og hjemmebagt kage. Tilmelding til Lene Persson, 20 84 26 95. ? nov. 2017 kl. 19 i Sognehuset HM Dronningens Jagtkaptajn, Christian Nørgaard fortæller om Kongeskibet og om tjenesten som chef og Jagtkaptajn. Datoen annonceres i Højby Nyt, da den endelige dato først kendes i august måned. Torsdag den 25. jan. 2018 kl. 19 i Sognehuset Politisk redaktør Elisabet Svane taler om et aktuelt politisk emne. Torsdag den 8. feb. 2018 kl. 19 i Sognehuset Filmaften med Jesper Ussing. Denne gang om en tur til Californien. Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19 i Sognehuset Generalforsamling. Efter generalforsamlingen er der underholdning med fortæller Jens Peter Madsen, der blev kåret som Årets Fynbo 2012 for sine bidrag til fortællekunsten. Jens Peter Madsen vil fortælle om barndom.

Mandag den 13. nov. 2017 kl. 13 i Fælleshuset, Nørrelunden 70 Seniorforeningen har tilbudt Foredragsforeningens med18

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Kirsten Jakobsen, Lindevangsvej 37, 1. mf Tlf. 29 71 82 29

Sekretær: Birgit Beukel, Klaus Berntsens Vej 119 Tlf. 21 63 28 95

Gotvedenergi i ’Stalden’

Nørre Lyndelse Vej 2, 5260 Odense S

Mia Pedersen

Gotveduddannet bevægelsespædagog Kontakt: Tlf. 5132205 Mail: miap@live.dk Side: gotvedenergi.dk

Gotvedgymnastik på hold Ud- og afspænding på hold Workshops Kurser og temafredage

Tømrer- & Snedkerforretning

Tlf. 65 95 85 08 · Bil 40 37 38 00


Café Bakkegården Bakkegårdens forår blomstrede Forårets caféaftener har været velbesøgt, og vores fornemmelse ved de enkelte arrangementer er, at gæsterne har haft det godt. Vi har følt en god stemning og fin opbakning. Tak for det. Ved koncerten med Dissing, Dissing og Las drev duggen af vinduerne, og klapsalverne ville ingen ende tage. De er virkelig proffesionelle musikere, men de koster også. Vi er glade for, at vi gjorde det, selv om entréprisen ikke helt kan holde hyren hjemme. Vi satser videre, da alle koncerter i helhed ser ud til at fungere på bedste vis. Tak for besøgene og opbakningen til Bakkegården. Efterårets caféaftener Engagementer til efterårets caféer er i hus og vil kunne ses på vores hjemmeside www.foreningen-bakkegaarden.dk, hvor I også kan se og læse om de forskellige caféaftener.

Her er dog lige en opremsning: Mississipi Stompers – Jazz, Halfdanskerne - visegenren, Den brune kuffert – musikalsk børneteater med historier i samarbejde med Højby bibliotek, The Quiggs – skotsk/dansk duo, Billy Cross – blues/rock, ølsmagning – for og med mange personligheder, Fuglsang og Kirkegården – god musik, NOR – shantysange og melodier. I er velkomne til at tilmelde jer de enkelte arrangementer allerede nu på telefon 23 32 43 19 eller mail bakkegaardenhojby@gmail.com.

Der undervises alle hverdage i klaver, sang/stemmepleje, guitar, keyboard, ukulele, violin, bratsch og harmonika

Havedag Så er det på tide, vi kommer i haven. Dette skete også på Bakkegården den 9. april, hvor Bakkegårdens bestyrelse trak i havetøjet. Haven skulle jo være klar til alle konfirmationerne og de kommende fester. Vi havde godt vejr og hyggelige timer. Tak for et rigtig godt forår og god sommer til jer alle. På gensyn på Bakkegården til efteråret Karin Rosenbæk

Fodpleje Telefon 23 32 43 19

Karin Toft Eksamineret fodplejer Telefon

40 88 55 14 Jeg behandler også i private hjem

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Foreningen Dannebrog Opfordring til alle kvinder i Højby

maden betaler vi et rimeligt beløb, sidste år var det 125 kr. + drikkevarer. Efter spisningen får vi besøg af en ”underholder” – ofte et kulturelt/musisk indslag, der giver lidt stof til eftertanke samt lidt motion til sangmusklen og smilebåndet.

Dannebrogsforeningen afholder torsdag den 15. juni 2017 kl. 18 den årlige generalforsamling i Anlægget og Højby Forsamlingshus. Hvis du ikke er medlem endnu, kan du blive det ved at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er et årligt kontingent på 75 kr. og du er dermed indbudt til en hyggelig aften sammen

med mange andre kvinder i Højby. Vi plejer at være 75-85 medlemmer til generalforsamlingen. Aftenen starter med, at vi mødes i Anlægget, hvor flaget bliver nedhalet. Derefter samles vi i Forsamlingshuset, hvor vi afholder generalforsamlingen, hvorefter vi nyder en dejlig anretning, som Camilla har lavet til os. For

Dannebrogsforeningen blev startet i 1899 af en gruppe kvinder i Højby med det formål at bevare det gamle Bystævne, der dengang lå ved jernbanen. Det blev senere flyttet til Anlægget ved Forsamlingshuset, hvor der blev skabt en smuk mindeplads med træer, flagstang og de gamle bystævnesten. Der er siden kommet flere mindesten og skulpturer til. Anlægget er åbent for alle, der kan nyde stedets ro og smukke detaljer. Foreningens formål er at sikre bevaring, pasning og vedligeholdelse af Anlægget. Dog bliver den praktiske vedligeholdelse udført

Eksklusiv fodpleje -

Efter aftale også muligt i eget hjem Mit navn er Liselotte Wahl. Jeg driver en eksklusiv fodklinik i Dalum, kun 8 minutter fra Højby. Hos Piedini vil du opleve god tid og en professionel fodbehandling i hyggelige rammer. Jeg er lægeeksamineret fodplejer, medlem af brancheforeningen SADF. Din garanti for faglighed, og mulighed for at søge det kommunale helbredstillæg, som dækker op til 85% af prisen. Piedini Eksklusiv Fodpleje Dalumvej 72 5250 Odense SV Parkering i gården liselottewahl@piedini.dk

Tidsbestilling på Telf. 2858 6801 Du kan læse mere om mine andre behandlinger på www.piedini.dk Jeg glæder mig meget til at hilse på dig.

20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

i samarbejde med Odense Kommunes Parkforvaltning. Foreningen har et flot dannebrogsflag med påsyet rigsvåben, som vi flager med på medlemmernes runde fødselsdage og andre mærkedage samt officielle flagdage. Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer. Vi kan kun opfordre alle kvinder i Højby til at melde sig ind i foreningen for at sikre foreningens overlevelse, da det er en unik forening, den eneste af sin art i Danmark, Tilmeld dig til et af bestyrelsens medlemmer: Elin Lavsen, tlf. 65 95 98 38/30 42 34 23 eller mail elin@lavsen.dk Astrid Lægaard, tlf. 25 89 14 00 Birgit Pedersen, tlf. 65 95 87 34, Herle Rasmussen, tlf. 22 73 08 65 Birgit Krogh Rasmussen, tlf. 26 28 87 25.


Højby Bridgeklub Tak for i år! Højby Bridgeklub Sommerbridge: Åbent Hus: Vi spiller på Højby Skole i det gamle bibliotek. Datoer: 2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 20.6., 8.8., 15.8., 22.8. og 29.8. Pris: 40 kr. Tidspunkt: Vi spiller kl. 19.00. Mødetid: 18.40. Præmier: Der spilles om 4 x 2 fl. rødvin i hver række. Alle er velkomne. Der tilstræbes rækkeinddeling efter handicap. Husk at have medlemsnummer i DBf klar. Ny sæson: Sæsonen starter den 5. september. Hold: Tirsdag kl. 12.30-ca.16 Tirsdag kl. 19-ca. 23 Onsdag kl. 19-ca. 22 Onsdag kl. 19-ca. 23 Torsdag kl. 12.30-ca. 16 2. års undervisningshold efter aftale

Ja, så fløj den bridgesæson afsted. Spændende, triumfer og skuffelser, op- og nedrykninger… Men fælles for alle bridgespillere er nok, at vi kan lide udfordringer. Går det skidt en aften, bliver det nok meget bedre næste gang…. Eller næste! I skrivende stund har vi endnu ikke holdt generalforsamling, det sker som bekendt den 26.4. Der er sket en del i bestyrelsen i år. Bestyrelsen består pt af følgende: Vibeke Alrø – formand Ella Myhring – sekretær Erik Christensen – kasserer Jens Haahr Ruth Petersen. Revisorer: Jørgen Langvaad og Bjarne Sindberg.

Erik Christensen bliver desværre nødt til at trække sig tilbage af helbredsmæssige grunde, så der skal vælges et nyt medlem af bestyrelsen på generalforsamlingen. Referatet af generalforsamlingen kan ses på klubbens hjemmeside. Jeg vil gerne opfordre alle bridgespillere og andre interesserede (eller blot nysgerrige?) til jævnligt at gå ind på klubbens hjemmeside: www. bridge.dk/4521. (I kan også bare google Højby Bridgeklub). Så kan I være opdateret på, hvad der sker i klubben, se referater fra bestyrelsesmøder, høre om kurser, bridgetilbud fra andre klubber m.v. På gensyn – måske til sommerbridge? – ellers næste sæson. Vibeke Alrø

Nye medlemmer, eller medlemmer, der vil flytte hold, bedes henvende sig til klubbens formand; Vibeke Alrø, tlf. 24 47 22 15. Mail: vibeke.alroe@mail.dk. P.t. er der venteliste på nogle af holdene.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Gadekærets Venner Hygge/arbejdsdag 20. maj kl 10 Vi ønsker glædeligt forår til alle, nu hvor det sprudler og pibler frem alle vegne. De blomsterløg, vi satte på skrænten op mod Sognehuset, lyser rigtig fint op i alt det grønne. Dunhammeren og den mere undseelige skeblad, venter vi spændt på kommer i vækst. Guldfiskene har været vågne en tid nu. Der er mange, og de har det godt. Fiskehejren kommer jævnligt og nupper en enkelt fisk. Sådan er naturens gang - den er så flot at se på, og vi har fisk nok – ellers skal de nok kompensere for tabet med ny yngel. Der har også været nogle andepar på besøg, så vi håber, de vil slå sig ned hos os. Vi er glade for andehuset, som vi valgte at lade blive ude i vinter - det kunne være sjovt, hvis ænderne også kan lide det. Den 20. maj Det er stort set kun det al-

mindelige vedligehold, vi skal have klaret den dag: - Springvandspumpen skal renses. - Der skal ryddes for tang og de værste grene i vandet. - Der samler sig stadig en del vand ved bænken. Det kan være, vi ikke kommer udenom, at der skal laves et dræn, men måske kan det løses, foreløbigt ved at lægge noget flis på. Vi tager gerne imod andre forslag. Vi har henvendt os til kommunen ang. en løsning på problemet, men det kan jo tage sin tid, inden der sker noget derfra. Vi har tøvet lidt med at få plantet noget ved brønddækslet, men det sker måske. Vi håber, I har lyst til at komme den 20. maj, enten for at give en hånd med til arbejdet, få en snak eller evt. komme med kaffe og kage. På bestyrelsens vegne Mette Harper (sekretær)

TOFTs

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Tofts HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14 Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk 22

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


24

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


26

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Kirken Af Carsten Andreassen

Luther og reformationen

I 2017 fejrer vi i hele Danmark reformationen. Det er nemlig i år 500 år siden, Martin Luther slog sine berømte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Formålet var at skabe debat om nogle meget centrale kirkelige temaer – ikke mindst den afladshandel, som den katolske kirke på den tid gjorde et stort nummer ud af. Teserne blev dog startskuddet til meget mere end en kirkelig debat. Teserne skabte så megen røre, at det i løbet af ganske kort tid førte til en opsplitning af den katolske kirke. Derfor opstod bl.a. den evangelisk-lutherske kirke, som den danske folkekirke er en del af. I løbet af året giver vi folk i Højby mange muligheder for at blive klogere på, hvad reformationen har betydet for vores kultur og kirke og tænkning. Oversigten over vore tilbud viser vi løbende i Højby Nyt. I februar plantede vi et æbletræ på kirkegården. Det var vores opstart. Martin Luther blev nemlig engang spurgt, hvad han ville gøre, hvis ”jorden går under i morgen”. Luther svarede meget håbefuldt: ”Så vil jeg plante et træ”. Det giver selvfølgelig kun mening at plante træer, hvis vi tør tro på, at verden også står i morgen – trods dommedagstrusler. I Højby har vi derfor også plantet et Luthertræ. Gå en tur på

kirkegården og find vores Luther-træ. Der er et fint skilt ved foden af træet. Næste tilbud er vores sogneudflugt, som i år går til Haderslev, fordi den danske del af reformationen startede i Haderslev. Det skal vi høre meget mere om. Udflugten er søndag d. 18. juni. Vi starter med gudstjeneste i Domkirken i Haderslev. Derefter får vi en god middag i midtbyen. Her bliver vi hentet af en af byens guider, som vil tage os med til et centralt Luthersted, hvor han fortæller mere om Luther, mens vi drikker kaffe til. Vi er hjemme sidst på eftermiddagen. Efter sommerferien indbyder vi til filmaften (storfilm om Martin Luthers liv), til studiekreds om lutherske temaer, til foredrag med tidligere biskop Karsten Nissen (sammen med Foredragsforeningen), til sangaften med Iben Krogsdal, som har nytolket en del Luther-salmer. For de ældste skoleelever indbyder vi (i samarbejde med skolerne) til optrin om Luthers kone, Käthe. Derudover fokuserer jeg i en hel del prædikener på lutherske temaer, og vi inviterer til to familiegudstjenester, hvor Luther kommer i centrum. Der vil altså være masser af muligheder for at blive klogere på den lutherske bevægelse i løbet af 2017.

Syng-dig-glad gudstjenester igen Sidst i maj måned kommer vores rytmiske kirkemusiker, Julie, tilbage fra barselsorlov. Derfor starter vi igen op med vore syng-dig-glad gudstjenester. Her udnytter vi, at vi har et personale, som er gode til at spille og synge sammen, så vi får kirken til at svinge og menigheden begejstres gennem sangen. Vi synger vidt forskellige genrer. Næste syng-dig-glad gudstjeneste bliver søndag d. 25.6. kl. 11.00. Parallelt med, at vi igen starter op på syng-dig-glad gudstjenesterne, arbejder vores liturgiske udvalg videre, så vi også får præget resten af disse gudstjenester med et forløb, som – vi selv – synes passer bedre ind i vores tid og vores måde at leve på. Vi er i gang med at definere de KÆRNEVÆRDIER, som disse syng-dig-glad gudstjenester skal præges af. Når vi er klar med disse kærneværdier, gennemgår vi hele gudstjenesten og bruger vore kærneværdier som målestok for, hvordan vi synes, det

enkelte led passer ind i sammenhængen. Det er en meget seriøs og dybt spændende opgave, vi har pålagt os selv. I løbet af efteråret regner vi med at være så langt, at vi kan gå i luften med de liturgiske ændringer. ”Indtryk fra et spændende efterår” Tirsdag d. 16. maj kl. 19.00 fortæller jeg (Carsten Andreassen) i Sognehuset om mit yderst vellykkede efterår 2016, hvor jeg var væk fra sognet i tre måneder. Jeg nåede omkring Løgumkloster (på kursus), Bradford i England (praktik i kirkeligt ungdomsarbejde), Rom (kultur- og Luthertur) og København (teologisk kursus). Derudover havde jeg god tid til at få læst en del og tænkt mange tanker. Ved hjælp af fotos vil jeg videregive indtryk fra de mange oplevelser – indtryk, som delvist får blivende betydning for sognets liv eller gav mig nye perspektiver på ting, som var eller blev vigtige for mig selv.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE Maj 2017 4. kl. 10.00 4. kl. 17.00

Samtaleforum, med samtale om tros- og samfundsspørgsmål, v. CA Forårskoncert med bl.a. kirkens børnekor, efterfølgende fællesspisning i sognehuset

v. LCN Gudstjeneste........................................................... 3. søndag ef. påske .........Joh 16,16-22

7. kl. 11.00

 14. kl. 11.00

16. kl. 19.00 18. kl. 19.00

v. CA Gudstjeneste........................................................... 4. søndag ef. påske .........Joh 16,5-15

Indtryk fra et spændende efterår, med bl.a. praktik i Engeland og studietur til Rom, v. CA Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet

 21. kl. 11.00

Gudstjeneste........................................................... 5. søndag ef. påske .........Joh 16,23b-28

 25. kl. 9.30 + 11.15

Gudstjeneste med konfir., Højby Friskole, v. CA ......... Kristi him.fart. dag

 28. kl. 11.00

Juni 2017  4. kl. 11.00 

5. kl. 19.30 10. kl. 9.30

 11. kl. 19.30

18. kl. 8.15

v. AAa Gudstjeneste........................................................... 6. søndag ef. påske .........Joh 15,26-16,4 Gudstjeneste........................................................... Pinsedag ........................Joh 14,22-31 v. CA Gudstjeneste........................................................... 2. pindesedag .................Joh 3,16-21 KUL seminardag, erfaringer fra ungdomsarbejdet, tilmelding til CA v. CA Gudstjeneste........................................................... Trinitatis søndag .............Joh 3,1-15

Sogneudflugt til Haderslev - fordi reformationen startede der. Tilmelding nødvendig

 18. kl. 11.00 22. kl. 19.00

Gudstjeneste........................................................... 1. søn. eft. trinitatis.........Luk 16,19-31 Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet

 25. kl. 11.00

v. CA Syng-Dig-Glad-Gudstjeneste ..................................... 2. søn. eft. trinitatis.........Luk 14,16-24

HØJBY

CA = Carsten Andreassen, AAa = Anders Aastrup, LCN = Lene Crone Nielsen På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer

KIRKE

Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: 6595 9300

Af Birgit Mulvad Samsing

”Kom maj du søde milde” Forårskoncert i Højby Kirke Torsdag d. 4. maj kl. 17.00 Forårskoncert og fællessang i kirken. Kom og vær med til en dejlig forårskoncert med Højby Kirkes Børnekor, kirkesanger og violinist Caspar Præstegaard, graver Lars Wind Hansen og organist og korleder Birgit Mulvad Samsing. Vi vil lytte til god musik og synge sammen. Efter koncerten er der fællesspisning for alle i Sognehuset. 28

Vel mødt til en hyggelig koncert i kirken og samvær i sognehuset. Arrangementet er gratis og alle er velkommen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Det skal kunne betale sig at have en revisor. Vi er medspillere i din forretning – og altid med et skarpt øje for din bundlinje. Søby Revisorer A/S - Godkendte revisorer Landbrugsvej 4, 5260 Odense S

Tlf.: 66 18 40 20 CVR 191 25742

info@soebyrevisorer.dk


Kirken

Nyt fra menighedsrådet Som Marie Egeskov skrev i sit indlæg i Højby Nyt november 2016, er der for Højby Sogn valgt et nyt menighedsråd. Efter det indledende konstituerende møde d. 24. november 2016, har menighedsrådet nu været i funktion i nogle måneder. Konstitueringen resulterede i følgende fordeling af de store poster. • Formand: Solfrid Fjallsbak • Næstformand: Eva Carlsen • Kasserer: Helene Nielsen • Formand for bygning og kirkegårds udvalget: Marie Egeskov • Kontaktperson for personalet: Carsten Andreassen Det nye råd arvede en spændende sag fra det tidligere menighedsråd; nemlig indlæggelse af fjernvarme i kirken. Den sag, plus alt det løse, plus hvad nye initiativer der sættes i søen skal nok holde alle 9 medlemmer af menighedsrådet beskæftiget de kommende 4 år.

Her ses Menighedsrådet og Kirkeværge Ole Bøttiger

På kirkens hjemmeside under menupunktet ”demokrati” findes kontaktoplysninger på alle rådsmedlemmer, samt en oversigt visende poster og udvalg. Her lægges også referater fra afholdte møder. Alle med interesse i Højby kirke og kristendom opfordres til at besøge kirkens hjemmeside og evt. tilmelde sig kirkens nyhedsbrev. På menighedsrådets vegne, sekretær Tonni T-Lorentzen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program

Gældende fra 28.4. til 9.6. 2017 Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra 10-12 er der ”Åbent hus, Mandagscafe” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pcproblemer. Mandag den 1. maj kl. 12.30-16 Banko Mandag den 8. maj kl. 13-16 Foredrag Anne Mette Krebs, Hospice Fyn, fortæller om livet og slutningen af livet på Hospice Fyn. Pris incl. Kaffe og kage kr. 40,00. Tilmelding i Mandagscaféen senest den 1. maj. Mandag den 15. maj kl. 13-16 Underholdning Højby Spillemænd ”Preben Lomholt og Frede Nielsen” vil underholde med evergreens, Giro 413 numre samt viser og sange fra den danske sangskat. Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40,00. Tilmelding i Mandagscaféen senest den 8. maj. Mandag den 22. maj kl. 13-16 Bogcafé Mandag den 29. maj kl. 12.30-16 Banko Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–12: Badminton Højbyhal 2.

30

Onsdag kl. 9-11: Bordtennis Højbyhal 2, Multihal. Fra 5. maj til september Tirsdag kl. 10-12 Tennis på tennisbanerne. Prisen for aktiviteterne vil være Gymnastik kr. 250,00 De øvrige kr. 200,00 Petanque og Kroket Husk vi spiller petanque og kroket fredag formiddag på grusbanen nedenfor hallen. Vi spiller hver fredag, så har du lyst, så er det bare med at møde op. Vi spiller fra 5. maj til 30. august kl. 9 på grusbanen. Vi er 15-20, der deltager. Vi har 3 sæt meget professionelle kroket spil og originale petanquekugler. Kom og vær med, det er en god måde at bruge fredag formiddag på. Sommerbustur på det skønne Nordfyn Torsdag den. 18. maj 2017 Vi kører til Kongsdal Have og Park ved Søndersø. Kongsdal Åben Have er en af Danmarks smukkeste haver. Haven strækker sig over 20.000 m² og er anlagt i harmoni med den omgivende natur, med udsigt over marker og skov. Kongsdal Have Rundt om i haven er der mange hyggelige siddepladser, hvor gæster kan nyde deres medbragte mad eller bare fordybe sig og lytte til fuglesang og rislen fra springvandene. Man kan også sidde indendørs i "Hønsehuset". Her spiser vi vores mad, som deltagerne selv har med hjemmefra incl. drikkevarer. Efter rundturen i haven og maden sætter vi os til rette i bussen for at fortsætte til inddæmningerne ved godset Gyldensteen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Her er 625 ha. agerjord, der blev inddæmmet i årene 1870-1920, og som nu er givet tilbage til havet. Her får I kaffe og kringle. Vi mødes ved Aldi kl. 10. Hjemkomst kl. 17. Prisen på turen er kr. 120. Idrætsmærket 2017 Vi starter d. 3.5. kl. 10.30 i Multihallen. Tilmelding er unødvendig. Hvis det bliver for svært, kan du bare stoppe, og så koster det ikke noget. Hvis du erhverver mærket, er prisen kr. 130. Det er som sædvanligt Karen Jørgensen, der er den overordnede person, og som instruerer og bedømmer i D.G.I regi. I 2016 var vi 22 personer der bestod, men der kan godt optages lidt flere. Den indendørs del bliver onsdage i maj. Mens den udendørs del bliver på eftermiddage i juni efter aftale. Udholdenhedsdelen bliver en aften med godt vejr i juni. Vi vil være helt færdige ca. 1.7. Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på tlf. 65 95 88 81. Thyge Andersen Gåture Tirsdage kl. 9.30 til kl. 11 Mødested: Højbycentret ved Fakta. Datoer for madholdene: Hold 1: 2.5. Hold 2: 9.5. Hold 3: 16.5. Fælles afslutning 23.5. Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45. Bowling Vi spiller bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bak-

kegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Bordtennis Vi spiller bordtennis hver onsdag kl. 9 i Multihallen. Hvis du har lyst, så mød op. Jørgen Lund, Højbyvej 32A, tlf. 23 30 16 05 står for aktiviteten. Svømning Vi har et hold med motion/ hyggesvømning hver fredag kl. 8 frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22, 5260 Odense S. Tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Biltur i private biler Højby Seniorforenings bilture i private biler er kommet godt fra start. Vi har nu kørt i ½ år. Vi er nu en gruppe, som kommunikerer via SMS. Prøver på at køre hver søndag. Interesserede kan melde sig på tlf. 24 66 06 22, tlf. eller SMS. Alle foreningens ture køres om søndagen og vil så vidt muligt blive lagt i mappen i Mandagscaféen, så interesserede kan komme med, og de er sendt til gruppen med SMS. Man kan altid møde op på Aldis parkeringsplads kl. 13 eller på det annoncerede tidspunkt og komme med, hvis der er plads i bilerne. Kun gruppen får besked, når der er afbud. Desuden bliver det sådan, at ser man eller hører om noget, man gerne vil se eller opleve, så sender, ringer eller sms'er man forslaget på 24 66 06 10. Disse ture bliver så sendt til gruppen over SMS, og så vidt muligt lagt i mappen i Mandagscaféen. Det vil også kræve tilmelding.


Højby Seniorforening Disse ture har ingen begrænsning, hverken tid eller sted. Vil man med i gruppen, må man tilmelde sig på tlf. 24 66 06 10.

samtidig ny energi på en god måde. Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup tlf. 29 12 86 01

EDB Højby Seniorforenings medlemmer tilbydes PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen, hver mandag fra kl. 10 til 12. Tag din bærbare PC, Tablet eller Ipad med op til os. Vi har tilslutning til Internettet, så vi kan hjælpe dig med de fleste EDB problemer, der opstår. PC hjælp ved besøg i medlemmernes hjem efter aftale.

Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand.

Her ved årsskiftet har Højby Seniorforenings EDB gruppe fået et nyt medlem. Vi byder velkommen til Svend Larsen, som ved årsskiftet er tiltrådt vores lille team, der står til rådighed for Seniorforeningens medlemmer, så nu er vi tre til at løse medlemmernes EDB problemer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Svend Larsen, tlf. 21 77 80 97 Ove Frank, tlf. 28 71 81 31

4. maj: Postruten, kl. 13, 25 km 11. maj: Langesø, kl. 9, 45 km 18. maj: Selleberg, kl. 13, 25 km 1. juni: Munkebo Bakke, kl. 9, 45 km 8. juni: Næsbyhoved Skov, kl. 13, 25 km. Poul Erik Rasmussen, tlf. 28 14 70 25 Keld Andersen, tlf. 65 95 88 10

Murermester

Torben E. Larsen Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –

Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, turen varer 1½-2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. 3. maj: Birkum Mose, 15 km 10. maj: Schæferhundebanen, 15 km 17. maj: Åsum, 20 km 24. maj: Fraugde, 15 km 31. maj: Nr. Søby, 20 km 7. juni: Dømmestrup, 15 km. Mød op, vi har det det afslappet og hyggeligt, og får

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Lokalhistorisk Arkiv Af Søren Rasmussen, Lokalhist. Arkiv

Som opfølgning på omtalen af Stævnepladsen i sidste nummer af Højby Nyt følger nu beskrivelsen af de omtalte gårde. Hver sten symboliserer en Højby-gård, og hermed følger de på østsiden af Højbyvej liggende ejendomme regnet fra Svendborgrundkørslen: ”Nørrelund” Landsbyen Højby var ved oprettelsen af Stævnepladsen 1848 en udpræget øst-vest orienteret bebyggelse, den længst mod øst beliggende gård var og er ”Nørrelund”, Nørrelunden 5, som repræsenteres af stenen indhugget LKS 1848 for Lars Knudsen, og FMS 1876 for Frederik Madsen. Den første registrering på ”Nørrelund”, vi har på Arkivet, er tilbage fra 1664, hvor gården er under ejerskab fra Odensegården (efter enevældets indførelse 1660 blev Odensegården bolig for Stiftamtmanden over Fyn. Bygningen kendes i dag som Odense Slot i Kongens Have). Fæsteren på ”Nørrelund” hed 1664 Hans Nielsen. 1766 er Rasmus Hansen fæster, og gården ejes på dette tidspunkt af Hollufgård. Hollufgård er registreret første gang 1487, hovedbygningen er opført af Jørgen Marsvin af byggematriale fra den nedrevne Hjallese Kirke. 15. juli 1815 foreligger de første papirer på overgang fra fæstegård til selveje for ”Nørrelund”. Grunden til frasalg af jord fra herregårdene var, at den danske stat gik bankerot 1813 pga. deltagelsen i Napoleonskrigene på den tabende side, og der skete en pengeombytning, hvorved adelen kom i likviditetskrise. Den oprindelige købspris lød på 11.000 Rbd. men blev aldrig betalt fuldt ud, og først 32

Nørrelund

16. maj 1821 gik den endelige handel i orden med betaling af 3.400 Rbd. Handelen foregik mellem Lars Knudsen og von Heinens fallitbo. VonHeinen-familien havde ejet Hollufgård i perioden 17261821.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

”Østergård” På sydsiden af den østlige ende af Højbyvej ligger ”Østergård”, Højbyvej 45. Stenen for gården er markeret HMS 1848 for Hans Mortensen og PHS 1876 for Peder Hansen. 1551 er året, hvor der første gang findes notater om ”Østergård”, nemlig et mageskifte mellem Kronen og Dalum Kloster. Klosteret er stadig beliggende på Dalumvej over for Dalum Kirke og er også kendt som Kristiansdal. 1578 hed fæsteren Hans Ibsen. 1688 er ”Østergård” ejet af landsdommer Jens Lassen til Krumstrup (Ryslinge) og overgår til Hollufgård 1766, med fæsteren Knud Hansen Østergård

1772. Samme Knud Hansen købte ”Østergård” 24. dec. 1803 til selveje, som han overlod til sin søn Jørgen Knudsen. Jørgen Knudsen har af en eller anden grund ikke været tilfreds og foretager et mageskifte med Hans Mortensen fra Sanderum 1828. Peder Hansen – søn af Hans Mortensen – overtager ”Østergård” 1866. 1913 bygges et nyt stuehus og 1917 tilkøbes det gamle ”fattighus” fra Højby Kommune, og 2006 frasælges jorden til Nørrelund. ”Østergårds” have er præget af den enorme blodbøg som i højde kan måle sig med kirketårnet på nabogrunden. Fra ejendommen drives der i dag el-installatørforretning.

”Torsagergård” Bag Højby Kirke, godt tilbagetrukken fra vejen, ligger den gulmalede ”Torsagergård”, Højbyvej 41. Stævnestenen for ejendommen er markeret 1848 CPS for Christian Pedersen og 1876 LKaS for Lars Kristiansen. Første kendte registrering om ”Torsagergård” er fra 1664, og beboeren hed Knud Larsen, men ejendommens navn, som hentyder til en nordisk gud, kunne tyde på, at gården har langt ældre rødder! 1688 ejes ”Torsagergård” af Sct. Hans Kirke (Nørregade, Odense), og Jens Rasmussen er fæstebonde.


Lokalhistorisk Arkiv

Torsagergård

Gården kaldes også i folkemunde ”Annexgården” pga. tilknytningen til kirken. 20. jan. 1818 sælger stiftsamtmanden i Odense gården til Peder Nielsen som selvejer for 6000 Rbd.. Ejendommen overgår senere til sønnen Christian Pedersen. 1830 frasælges en del af jorden til nabogården Brobæk og 1901 tilkøbes en matrikel fra samme gård. 1948 overtager Laurits Kristiansen gården og overgiver den i 1970 til sønnen Anders Kristiansen. Ejendommens nuværende jordtillæggende drives i dag stadig som landbrug.

”Brobæk” På sydsiden af Højbyvej over for den gamle skole ligger ”Brobæk”, Højbyvej 35. Stævnestenen for ”Brobæk” er 1848 LHS for Lars Hansen og 1876 HLS for Hans Larsen. ”Brobæk” er første gang registreret i perioden 1664 – 1688, hvor Odensegård (Odense Slot) ejede gården, som dog lå ubeboet hen. 1703 havde samme indsat Niels Pedersen som fæster. Ejendommen afhændes 1798 til Hollufgård, som igen videresælger til Lars Nielsen for 15.000 Rbd som selvejer. ”Brobæk lå indtil 1891 over for kirken på den nordlige side af Højbyvej (hvor Lokalarkivet har til huse i dag), men udbrændte den 10. maj, for at blive genopført på nu-

værende areal i oktober samme år af ejeren Hans Larsen. Jorden er i dag solgt fra og udstykket til parcelhusgrunde og ejendommen er privat beboelse.

Lække

rt tøj t

il dig o

g hest

en !

Brobæk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael Larsen

Fynsk Support El støtter Højby S&G

Konkurrence 1 Vi er tæt på 400 medlemmer i support El. Medlem nr. 400, der melder sig ind, vil modtage 2 flasker vin (1rød, 1 hvid). Konkurrence 2 Sponsorudvalget udbetaler ovennævnte 100 kr. til de un-

derafdelinger, som kommer med udfyldte tilmeldingsblanketter i størrelsen 1 til 1. Kontakt gerne Uffe Villumsen, tlf. 20 21 92 52 eller Eric Skovsgaard tlf. 26 91 46 54 for mere info.

Højby Autoværksted støtter Højby S&G med 50 øre pr. vask Paw Jacobsen (th) fra Energi Fyn overrækker det synlige bevis på supportstøtten fra Fynsk Support El til Sponsorudvalgets formand, Eric Skovsgaard Lige i starten af marts kom årets udbetaling af Support El penge ind på Sponsorudvalgets konto. Energi Fyn har opgjort supporterstøtten fra ordningen med Fynsk Support El for kalenderåret 2016 til hele 28.963,- kr. til Højby S&G Disse penge vil blive fordelt mellem hovedbestyrelsen, alle underafdelinger samt sponsorudvalgets udviklingspulje. Tak til alle supportmedlemmer, tak til alle, som har hjulpet med at få nye medlemmer til Support El. Men som tallet viser, er der plads til forbedring! 100,- kr. ekstra til Højby S&G i en ny kampagne Denne forbedring vil sponsorudvalget følge stærkt op på, med Support Els nye kampagne, hvor Højby S&G vil få en ekstra bonus på ikke mindre end 100, - kr. for hver nytegnet aftale Så det er nu, mine damer og herrer, børn og unge: tag fat i naboen, bedsteforældre, ja 34

hele familien og jeres venner, og fortæl dem om denne super aftale som sponsorudvalget har indgået, og lad os håbe, at næste års udbetaling bliver dobbelt så stor! På forhånd tak til alle som tager denne udfordring op! Tilmeldingsblanket Sparer jeg penge ved at være medlem? Er det gratis at være medlem? Sponsorudvalget er stolte over at kunne svare et stort JA til begge spørgsmål. Og det er oven i købet meget nemt at blive medlem af Support El. Kontakt gerne Uffe Villumsen på tlf. 20 21 92 52 eller Eric Skovsgaard på tlf. 26 91 46 54 og få leveret en tilmeldingsblanket. Den udfyldes på mindre end 2 minutter, og du er nu medlem og i gang med at spare penge. Sidste nyt : Hvis du har en bolig uden for Fyn (Eks: Ærø, Thurø, Sjælland, Møn, Jylland, Læsø.......), kan du nu også blive tilmeldt Fynsk Support El.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Samarbejdet mellem Højby Autoværksted v/Lars Johansen og Højby S&G Sponsorudvalg har eksisteret lige siden Lars overtog værkstedet. I efteråret 2016 udvidede Lars sin forretning med Højby Bilvask, hvor han vil have forskellige gode tilbud på bilvask. Umiddelbart før åbningen af Højby Bilvask blev kontrakten mellem Højby S&Gs Sponsorudvalg og Højby Autoværksted genforhandlet. Til Sponsorudvalgets store glæde blev kontrakten udvidet med et punkt mere. Lars Johansen afregner nu 0,50 kr. for hver bilvask til Sponsorudvalget. Således fortsætter det nye, udvidede samarbejde til gavn og glæde for alle i Højby S&G. Status på antallet af bilvask fra det sene efterår til i dag er på vej til 4000 stk. Sponsorudvalget kan på baggrund af dette sublime samarbejde kun anbefale alle bilejere i Højby og omegn at vaske bilen hos Højby Bilvask. Udviklingspulje Både støtten fra Energi Fyn support El og Højby Autoværksted går ind på Sponsorudvalgets konto mærket "Udviklingspuljen". Det er penge, der bliver udloddet efter ansøgning til projekter

i Højby S&G's underafdelinger. Sponsorudvalget vil hermed opfordre alle afdelinger til at søge om tilskud i udviklingspuljen! Tak til alle sponsorer ved årets store Reklame banko som udvalget afholdt lørdag d 25. februar 2017 Albani ( Royal Unibrew ) – Anma Naturprodukter – AP Motorcenter – Automester Bramstrup Nr. Lyndelse – Bjerg Iversen Odensevej – Bryg Selv Odense – Chr. Enslev, Tømrer & Snedker Højby – Danske Bank – Frisør Dorte E. Coiffure Højby – Free Concept Højby - Gartneri Brolykke – Gartneri Kærby – Heiko Stumbeck Briller, Odense – Højby Hus – Højby Autoværksted – Højby Dyreklinik – Højby Hallens Cafeteria – Højby Marked – Højby S&G Badminton afd. – Højby S&G Fitness afd. – Højby S&G Gymnastik afd. – Højby S&G Skytte afd. – Højby Varme & Sanitet v/ Hans Peder Schärfe – Intersport Odense – Frisør M-Design Højby – Moreland.dk Højby – Murermester Torben E. Larsen Højby – Petronas Olie – Pizza Løg Højby – Texas Equipment Højby – Trill ind Cykler v/ Torben Steffensen Odense.


Højby S&G's sponsorudvalg

Samarbejdet på fotoet understreges af de to parter - Lars Johansen, Højby Autoværksted og Eric Skovsgaard, formand i Sponsorudvalget - med et fast og venligt håndtryk.

Støt vore sponsorer - de støtter os! Højby Dyreklinik Din dyreklinik i nærområdet

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

-godt håndværk er vores ansvar!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Sporten

Sporten

Sporten

Fodbold En forårsdag i Højby Solen skinner og fuglene synger på Højby stadion. Denne første forårsdag i marts danner rammen om en sjældent velbesøgt arbejdsdag med forårsklargøring af baner, mål, boldrum og klubhus. Hele 30 personer er mødt op til en dejlig dag i hyggeligt samvær. Oprydning ude, rengøring inde, nymalede facader, beskæring af træer, nylagte fliser, pumpning af

bolde og net i alle mål - alt dette nåede vi med fælles hjælp. En kæmpe stor tak til alle (store og små), der hjalp til. Så er der noget ved at gøre noget for andre - det gør en glad inden i. Kasper Kiw Højlund Mortensen (Materialeansvarlig Højby Fodbold)

Højby S&G - Fodboldafdelingen Så er fodboldsæsonen 2017 skudt i gang og bolden ruller på banerne i Højby. Årets første milepæl blev nået med en fuldt besat bestyrelse ved generalforsamlingen d. 28.2. Tilgangen af nye kræfter i bestyrelsen med børn i de yngre årgange betyder, at vi nu i endnu højere grad har fingeren på pulsen på ungdomsholdene. Den nye konstellation i bestyrelsen har allerede betydet en større aktivitet i fodboldafdelingen. Vi ser bl.a. frem til et helt nyt Højbystævne for de yngste årgange d. 13.-14.5., fodboldskolen i uge 26 og en masse spændende senior- og ungdomskampe på Højby stadion. I Højby Fodbold ønsker vi at skabe en masse gode oplevelser igennem sjov med fodbolden, træninger på tværs af årgangene og endnu flere sociale aktiviteter. Som nyt tiltag har seniorspillere deltaget i træningen på ungdomsholdene, mens de unge hjælper som bolddrenge ved seniorkampe på stadion. 36

Følg alle Højby Fodbolds mange aktiviteter på vores facebook side: Højby S&G Fodboldafdelingen. Vi ser frem til en sjov og spændende sæson i Højby Fodbold. Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen konstitueret med følgende fordeling: Formand: Jan Jespersen Næstformand/Kasserer: Christian Hvidsten Sekretær: Ronni Nielsen Børn- & Unge-ansvarlig: Rasmus Juhl og Kasper Stougaard Aktivitetsansvarlig/Senioransvarlig: Jonas Erik Nielsen Materialeansvarlig: Kiw Mortensen

Kasper

Kampfordeler/Dommeransvarlig: Anders Hemmingsen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Fodboldstævne Højby Højby Fodbold danner i weekenden d. 13.-14. maj rammen om et stævne for alle dem, der elsker gode oplevelser sammen med kammerater og familie. Vi har i samarbejde med vores sponsorer og andre aktører lagt op til 2 dage med masser af fodbold og højt humør, hvor både spillere og familie kan hygge sig og få en god oplevelse på Højby stadion.

Kom forbi og vær med til at bakke vores Højbyhold op og nyd nogle dage med liv på grønsværen omkring Højby stadion. Lørdag d. 13.5, 3-mands for U5/6 og U7 fra kl 11.00. Søndag d. 14.5, 5-mands for U7 og U8 fra kl 11.00. Se mere på Facebook "fodbold stævne Højby". Kasper Stougaard Højby Fodbold


Sporten

Sporten

Sporten

Mini-fodbold

U7'erne på græs

Kom og vær med – til fodbold i Højby!

Endelig!!! Efter en god indendørssæson kom U7 holdet endelig på græs den 4. april. Opstarten blev endda yderligere forsødet med tilgang af et par nye spillere, så der nu er ialt 12 friske U7 unger på holdet. De senest tilkomne er blevet taget rigtig godt imod af de øvrige, og generelt er der på holdet fokus på, at alle skal have det godt og hygge sig sammen. Vi kan sagtens være endnu flere og håber derfor at se flere højbybørn på holdet i løbet af sæsonen. Også træner-teamet er vokset med hele 100%, da headhuntede Christian Lund nu er med på sidelinien.

Forældre/barn fodbold for 3-4 årige (eller nybegynder) piger og drenge. Højby Fodbolds mini-hold træner hver mandag kl. 1617.

Så kom og vær med til gode oplevelser, nye venskaber og en masse fodbold sjov. Se mere på vores facebook side "Højby mini fodbold" De bedste fodbold-hilsner Kasper Stougaard

Denne forårssæson er speciel, da vi har tilmeldt holdet

Alle kan være med... Højby Fodbolds U10-hold har plads til flere drenge/ piger, så kom og vær med til sjov træning med bold mandag og onsdag kl. 17-18.15.

til 5-mands stævner, hvor vi allerede har deltaget med stor succes. Vi kommer til stævner som "et hold" og bliver udfordret og udvikler os sammen på en sund og lærerig måde. "Tab og vind med samme sind" -Ja, men det er altid lidt sjovere at vinde! Vi træner hver tirsdag kl 16.30-18. Se mere på vores facebookside: Højby fodbold U7. Vi glæder os til endnu en god sæson og måske der kommer endnu et par spillere til, som vi kan dele de gode oplevelser med. De bedste fodboldhilsener, Christian Lund og Kasper Stougaard

U7 på græs!

Vi glæder os til at se dig! Silas Mølgaard Pedersen (U10 træner Højby Fodbold)

U10 holdet

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten

Sporten

Sporten

Fodboldskole i Højby – Uge 26 DBU's Fodboldskole 2017 er noget helt særligt! Det er nemlig 25. gang, at de første bolde rullede på DBU's Fodboldskoler. Det kommer naturligvis ikke til at gå stille for sig. Vi fejrer nemlig i år 25-års jubilæum for Danmarks største fodboldtriumf - EM 1992. Dengang Vilfort, Faxe og alle de andre kunne løfte pokalen, havde det ikke kun betydning for landsholdstjernerne. DBU brugte nemlig de midler, der kom af EM-gevinsten til at opstarte fodboldskolerne året efter.

Årets fodboldskole i Højby finder sted i uge 26, og der er stadig ledige pladser. Fodboldskolen løber af stablen fra mandag til fredag kl. 9-15 på fodboldbanerne ved Højby Skole. Køb billetter på www.dbu. dk/boern_og_unge/events_ og_staevner/dbus_fodboldskole Mange fodboldskole-hilsner Jonas Erik Nielsen (Højby Fodbold)

Knullen 16, 5260 Odense S Telf: 6595 7093 Web: www.jenssandberg.dk Mail: info@jenssandberg.dk CVR: 20797606

38

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Sporten

Højby S&G – Badminton Så er sæsonen ved at være forbi for mange spillere. Nu starter de udendørs aktiviteter, og mange vil gerne ud nyde solen her hen over sommeren. Sidste ordinære spilledag er den 26. april. For ungdommen, der elsker badminton, starter vi i år med Sommerbadminton. Vi spiller helt indtil skolernes sommerferie, hver mandag og tirsdag 16.30-18.

Vi har også lige afsluttet vores klubmesterskab, som gav følgende vindere: HD. A rækken: Martin Pedersen/Uffe Henningsen MD A rækken: Lene Størup/ Uffe Henningsen DD A. rækken: Jane Lundsgaard/Lene Størup

Her ud over laver vi den fedeste gang Natminton for alle klubbens ungdomsspillere den 9.-10. juni. Det vil I ikke gå glip af uanset om I sommertræner eller ej :-)

HS Ungdom A: Christian Hartvig Petersen

Ellers kan vi berette om sæsonens resultater som blev følgende: U13D blev nr. 4. U15D blev nr. 5. Veteran 40+ B mixhold endte desværre på næstsidst pladsen. Senior Hr. A- række opnåede en 3. plads. Veteran 40+ A Herre blev nr. 8. Kvalifikationsrækken Serie 2 fik en 4. plads.

DS Ungdom A: Karoline Videsen

Vi er især stolte af vores ungdomshold som virkelig har haft nogle gode kampe og udviklet sig meget, det lover godt for den kommende sæson. Senior herre A pulje 1, der rykkede en række op efter sidste års sejre, må sande at modstanden er hårdere her, men de kæmpede sig alligevel til en flot 3. plads. Vores serie 2 hold kom i slutspil, hvilket i sig selv er en utrolig flot præstation.

HD Ungdom A: Frida Haastrup-Andersen/ My An Hoang

DS Ungdom B: Sille Høj Worm Lüders For de voksne motionister er vores sidste aktivitet i denne sæson afslutningsstævnet, som afholdes 24. april kl. 19. Det bliver, som det plejer, to turneringer, en mixdouble og en herredouble. Vi trækker lod om, hvem vi skal spille med, når vi starter. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Efter turneringen er der fællesspisning for dem, der har lyst. Menuen er pølsebord og ost. kr. 65,00 pr. person. Husk at tilmelde dig, enten på listen i hallen eller ved Elin.

Klubmestrene

Tusind tak for en rigtig god sæson! Vi glæder os til at se alle igen til en ny sæson fra mandag den 14. august 2017. Tino Haastrup-Andersen

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten

Sporten

Forårsafslutning i Højby Håndbold Traditionen tro fløjtede vi håndboldsæsonen 2016/17 af med et brag af et arrangement, da Højby Håndbold holdt forårsafslutning lørdag d. 1.4. Gennem hele dagen var Højby Hallerne scene for en lang række kampe for klubbens spillere i alle aldre. Med første kampstart klokken 9.30 om morgenen og sidste kamp kl. 16.45, så var der virkelig håndbold på programmet. Klubbens hold skulle spille sæsonens sidste hjemmekampe i den almindelige turnering og i dagens anledning var der ikke bare musik til kampene, men også kommentatorer, som sad klar til at rose både mål og redninger fra hjemmehold, såvel som udehold.

Som altid sluttede vi også sæsonen af med at kåre Årets Spiller på alle hold, samt Årets Træner for hele klubben. Dette skete i en stor fejring i kamppausen omkring frokosttid, hvor hver træner gav en kort præsentation af Årets Spiller på deres respektive hold.

Efter at alle kampene var afviklet og alle seniorspillerne havde nydt en velfortjent afslutningsøl, var alle forældre, trænere, seniorspillere og bestyrelsesmedlemmer inviteret til årets afslutningsfest. Som altid foregik festen i kantinen på Højby Skole, hvor festudvalget i år, med

stor glæde, kunne byde 54 festglade deltagere velkomne til en fantastisk aften. Med en god bar, en fantastisk kok i køkkenet og et åbent dansegulv var det intet der stod i vejen for at alle festens deltagere kunne slå sig løs og fejre en fantastisk sæson for Højby Håndbold.

40

Som man kan se på billedet herunder, så er spillerne nu de heldige indehavere af flotte Højby Håndbold trøjer med ordene “Årets Spiller”. I midten af bagerste række kan man også se Årets Træner, som i år blev Malene Kristensen, som modtog kåringen for sit arbejde med alle de fantastiske unge spillere i klubbens U10 afdeling.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Sporten

For de fleste af klubbens hold står den dog blot på en mindre pause, inden sommertræningen starter, hvor nogle hold skal træne på sandbanerne frem mod strandhåndboldstævnerne i maj måned, mens andre primært træner på græs frem mod årets tur til Neumünster i slutningen af juni, som endegyldigt lukker sæsonen.

Næste sæson starter op med almindelig træning umiddelbart efter årets håndboldskole som afholdes i slutningen af skolernes sommerferie. På vegne af bestyrelsen i Højby Håndbold: Tak for et fantastisk år og vi ser frem til at se alle til næste sæson og endnu mere fantastisk håndbold i Højby S&G.

De gode oplevelser Pulsen fra det sidste stævne og de efterfølgende heftige discorytmer til afslutningsfesten på Højby Skole har så småt lagt sig, men billederne af 45 glade U8 håndboldbørn i vilde jubelscener og fantastisk fællesdans sidder stadig printet fast på nethinden. I Højby Håndbold samler vi på gode oplevelser, og dem har vi haft mange af i den netop afsluttede sæson 2016/2017. Masser af sjove træninger i hallen, en række hyggelige fællesspisninger med fyldt cafeteria, mange spændende og udfordrende stævner og ikke mindst et super samvær på kryds af køn, klasser og skoler har været indbegrebet af en fantastisk håndboldsæson på vores U8 hold. Afslutningsfesten med award show og priser til alle spillere plus discofest og overnatning på Højby Skole var nok sæsonens højdepunkt. Spillere og trænere tog forspring på sommertiden med et brag af en fest, hvor der blev danset og hygget til den store guldmedalje. Lidt trætte, men meget glade og fyldt med gode minder, sagde vi tak for denne gang og på gensyn til mange flere gode oplevelser i Højby Håndbold. For de ældste U8 spillere (årgang 2008) bliver det nu

et farvel til mini-banen og et forventningsfuldt goddag til den store bane på de nye U10 hold. Nu bliver der mere plads at boltre sig på, men også en masse nye spændende udfordringer med bolden, banen og spillet. En del af trænerteamet følger det nye U10 hold, mens andre bliver på U8 holdet, så alle kan føle sig trygge i de nye rammer til næste sæson. Inden vi holder sommerferie kan vi glæde os til klubturen i Neumunster, hvor vi håber på at slå de tidligere års stigende deltagerantal med endnu flere tilmeldte spillere og forældre. Denne helt specielle weekend med håndbold på græs og fællesskab på tværs af alle hold i klubben er en unik oplevelse som der ses frem til år efter år. Til sidst skal der lyde en stor tak til vores fantastiske hjælpetrænere Sille, Maja, Noel og Laurits – uden jer kunne det ikke lade sig gøre at lave god og sjov træning på så stort et U8 hold. Også en stor tak til alle forældre for en super opbakning til holdet og klubben. Vi ser frem til endnu en fantastisk håndboldsæson med en masse glade børn på U8 og U10 holdene i Højby Håndbold. Hilsen Trænerteamet Ole, Allan og Ronni


Sporten

Sporten

Sporten

Af Dorte Rosendal

Sejr til U14 pige og U16 drenge ved Grænsecup Fredag den 7. marts tog 20 håndboldspillere og tre trænere afsted til Grænsecup som foregik i Gråsten. De havde en super hyggelig weekend med en masse so-

cialt samvær. Begge hold kæmpede sig til en flot 1. plads. U14 pige vandt A-rækken og U-16 drenge vandt Brækken. Dejlig afslutning på god sæsonen.

Tour-de-GOG med deltagelse fra Højby Håndbold Som venskabsklub til GOG håndbold var Højby Håndbold i år inviteret til at deltage i det stort profilerede Tour-de-GOG arrangement i GOG Arena lørdag d. 18. marts 2017. Formålet med arrangementet var at samle penge ind til gode formål. Fra Højby Håndbold lykkedes det os at stille med én sponsor – Intego A/S – og til at cykle penge ind fra Intego A/S og andre sponsorer havde vi vores egen Rene Jensen i sadlen.

Arrangementet var en kæmpe succes – også for Rene, som med stolthed kunne berette, at han havde cyklet 45.000 kr ind og cyklet fra Lasse Svan, som dog alligevel var stærkest i spurten. Vi glæder os allerede til næste års Tour-de-GOG hvor vi gerne skulle stille med mange flere sponsorer og måske også cykelryttere. Tak til GOG for at inddrage Højby Håndbold i dette flotte arrangement!

NYT NYT!!!! U16 pigehåndbold OdenseMidtfyn - en del af Højby Håndbold. Står du og mangler et sted at spille U16 pigehåndbold sæson 2017-18, så er vi allerede en flok søde, friske og aktive piger i "Odense-Midtfyn" (Nr. Lyndelse, Sdr. Nærå, Risøhøj, Rolfsted og Højby), som forventer at spille kommende sæson i A-rækken/2.

division. Vil du være med eller kunne du tænke dig at høre mere om dette nye U16 pigehold, så kontakt Jens Pedersen (Højby Håndbold) på telefon 41 73 70 52. Vi glæder os til at se dig!

XL Byg GRØNFELDT

Industrivej 15 – 5550 Langeskov

Tlf. 64 75 15 95

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


Sporten

Sporten

Sporten

Til GOG opgør i Arenaen I marts 2017 tog GOG’s liga herrer imod hhv KIF Kolding i håndboldligaen og Fuchse Berlin i EHF Cup’en på hjemmebane. Hjemmebanen var dog flyttet til Arena Fyn. Som GOG-venskabsklub var Højby Håndbold inviteret med til kampene for at hjælpe med at skabe stemning. Ved begge kampe deltog over 70 voksne og børn fra Højby Håndbold og det var en stor oplevelse. Vi fik set 2 spændende kampe og noget flot håndbold. Der var en fantastisk stemning i Arenaen – i særdeleshed til kampen mod KIF Kolding, hvor GOG’s drenge

42

tog sejren hjem, men også til kampen mod Fuchse Berlin var der godt gang i den på tilskuerpladserne. Desværre løb Berlin her af med sejren. Vi vil gerne takke GOG Håndbold for samarbejdet i denne sæson og for billetter til kampene. Vi ser frem til at lave flere fælles aktiviteter i den kommende sæson og vi dukker gerne op på tribunen for at støtte GOG’s ligaherrer. Dorte Rosendal Næstformand Højby Håndbold

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

er d e l l i b s g n ni m e t S


Sporten

Sporten

Sporten

Forældre/Barn håndbold Gevinster til aktionærer - trækning af støtteaktier i Højby Håndbold takker af for sæsonen Lørdag d. 1. april blev de Førstepræmien var denne 2016/2017 sidst hjemmekampe for gang igen et 3 dages ophold En spændende håndboldsæson med de mindste håndboldspirevipper i Højby S&G Håndbold er nået til vejs ende. Over sæsonen har de små ivrige håndboldspillere været rigtig seje og fyldt med nysgerrighed samt en masse drillerier, og de er nået langt. Fra at vi til første træning blev spurgt, om man måtte have heste med på banen opnåede spillerene afslutningsvis flotte momenter med samspil, teknisk spiludvikling og godt kammeratskab. Til sidste træning blev der uddelt diplomer til spillere og søskende samt afslutningsvis hyggeligt samvær med kage og en lille opsummering af sæsonen.

Vi trænere er meget stolte over indsatsen fra alle spillere, søskende og forældre. Vi ønsker også oprykkerne alt mulig held og lykke, når de starter på U5/U6 efter sommerferien. Hold øje med håndboldklubbens hjemmeside i slutningen af sommerferien. Der vil fremgå dag og klokkeslæt for Forældre/barn træning i sæsonen 2017/2018.

Multibane på vej til Højby

Ved etablering af multibane tæt på fodboldbane, crossfitting og Højby Hallerne kan lokalområdet tilbyde et tidssvarende og fleksibelt træningsmiljø, som dels kan understøtte såvel fodbold som mange af de øvrige afdelinger af Højby S&G, og dels kan finde anvendelse i forbindelse med Højby Skoles og Ung Syds udendørs aktiviteter.

Der var som altid mange flotte præmier fra vores sponsorer, og det er en fornøjelse at kunne præmiere og glæde nogen af dem der støtter vores klub.

på naturskønne Hotel Søparken i Aabybro for 2 voksne og 2 børn. Den heldige vinder blev Johnny Lolk. Tak til alle der støtter Højby Håndbold. Dorte Rosendal Næstformand

Vi ses efter sommerferien! God sommer fra trænerne

Af Michael Gervig

I Højby S&G arbejder vi i 2017 på at få opført en multibane omkring fodboldbanerne. Multibanen henvender sig til en bred vifte af brugere, og vi håber alle i og omkring Højby vil tage godt imod det nye tiltag.

denne sæson spillet i Højby Hallerne og traditionen tro afholdt vi sæsonens 2. lotteri på støtteaktierne i Højby Håndbold.

r

ie vinde

3.præm

Erfaringen fra andre lokalområders multibaner viser tillige, at en multibane også bliver brugt uden for de lokale institutioners regi, idet både lokale beboere og gæster til idrætsaktiviteter finder glæde ved at benytte multibanen. Vi glæder os alle til at tage den nye bane i brug og håber, vi i fællesskab kan passe godt på den, således vi kan få gavn af banen i mange år ud i fremtiden. Mvh Højby S&G

1. præm

ie vinde

r

r

ie vinde

2.præm

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


Sporten

Sporten

Sporten

Af Bettina Lodberg-Jakobsen

Gymnastikafdelingen En fantastisk gymnastiksæson er ved at være slut. Sæsonen har været fyldt af glade gymnaster og super engagerede instruktører og hjælpere, mange tak for det! Sidste træning i sæsonen er i uge 17, hvis ikke andet er meldt ud på de enkelte hold. Gymnastikafdelingen holder åben spring-træning i uge 18 til 25 om mandagen kl. 1718.30. Træningen foregår i Multihallen og er for alle i alderen 7-14 år. Man skal ikke tilmelde sig, men bare møde op på dagen. Det koster 20 kr. pr. gang. DGI-Opvisning D. 18. og 19. marts blev der afholdt DGI-gymnastikopvisning i Højby Hallerne. Det var to fantastiske dage med mange flotte opvisninger. Stor tak til alle gymnaster, tilskuere og hjælpere. Vi er glade for at have sådanne arrangementer hvor mange deltager. Tak for det! Gymnastikskole Er du klar til spring, rytmer, sjov og konkurrencer? Så kom med på vores gymnastikskole i Højby d. 2.8.4.8. kl.. 9-15 (pasning 8.30-9). Har du lyst til at lave gymnastik, med en masse tons og tummel. Fest og fart med højt humør? Så er gymnastikskolen i Højby lige noget for dig. I sommerferien åbner vi hallen for spring og fede rytmer, hvor du kan opleve rigtig meget sammen med dine venner – og møde nye venner, der også synes, at gymnastik er rigtig sjovt. Vi skal bruge kroppen, lege og ha' det rigtig sjovt. Vi lover, at der bliver fart over feltet, så du sover godt om

natten. Alle kan være med, uanset om man er øvet eller ikke har lavet gymnastik før. Vi har friske og dygtige instruktører, der står klar til at give dig og en masse andre drenge/piger på samme alder en sjov og anderledes ferieoplevelse. Programmet vil være spækket med gymnastik, spring, leg, sjov, konkurrencer og mon ikke også, der bliver en overraskelse under vejs. Lyder det som noget for dig? – så skynd dig at tilmelde dig. I, som forældre, kan føle jer helt trygge ved at tilmelde jeres barn på DGI Fyn Gymnastikskole. De dygtige og kvalificerede instruktører og hjælpere står klar til at give jeres barn 3 uforglemmelige dage med masser af gymnastik, mens I måske selv er på arbejde. Hvad får jeg? Prisen er 475 kr. inkl. frokost, forfriskninger, drikkedunk, diplom og en t-shirt, i en af følgende størrelser: Mål: B=under ærmet og rundt om livet L=fra skulder og ned. 90/100. 3-5 år (B: 62 - L: 42) 110/120. 6-8 år (B: 74 - L: 47) 130/140. 9-11 år (B: 80 – L: 57) 150/160. 12-14 år (B: 84 – L: 63) Xsmall (B: 90 – L: 63) Small (B: 100 – L: 63) Husk: Skiftetøj til ude og inde samt udesko. Praktiske informationer Sted: Højbyhallerne, Nørrelunden 20, 5260 Odense S. For piger og drenge i alderen 7-12 år. Tilmelding og yderligere information: www.dgi. dk/201716556008.

Tilmeldingsstart: D. 1. marts. Sidste frist for tilmelding er d. 15. juli. Max antal deltager er 70. Deltagerne bliver optaget i den rækkefølge, betalingerne modtages.

Håber at vi ses! Husk, at du altid kan følge med I hvilke aktiviteter der foregår i gymnastikafdelingen, ved at gå ind på vores hjemmeside: http//www. hojby-sg.dk

Ved yderlige spørgsmål kan man kontakte: Højby S&G, gymnastik Pernille Wulff Tlf.: 22 95 18 82 Mail: pernille@gck.dk. DGI Fyn Camilla Hinding Tlf.: 79 40 46 06. Mail: Camilla.hinding@dgi. dk.

Til sidst vil vi blot takke for en skøn sæson og ønske alle et dejligt og solrigt forår. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen

Danskernes flaskevandsforbrug udleder 25.000 tons CO2 i produktion og transport. Forbruget stiger, og alene i Danmark forbruges 140.000.000 liter. Det vil virkelig batte i CO2-regnskabet, hvis danskerne drikker postevand i stedet for vand købt på flaske. Det gavner både CO2regnskabet og pengepungen. Postevandet har en ualmindelig høj kvalitet, som gør det til en delikatesse, selvom vi har en tilbøjelighed til at opfatte som givet, og ser flaskevand som finere.


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael Larsen

Nyt fra skytterne DM i skydning på 15 m Over 2 weekender i marts måned blev der afholdt danmarksmesterskab i Vingsted. Højby Skytteforening havde flere skytter med, fordelt på børn, unge og voksne. Der var mange gode skud, men desværre ingen, der førte til nogen finaler eller medalje. Men, men: pludselig dukkede Henrik Jensen op, en skytte, som har skudt for mange år siden, har holdt en pause og her for nylig er begyndt at skyde sammen med sin datter i Højby Skytteforening. Og vupti så fik Henrik en sølvmedalje! Der skal fra hele klubben lyde et kæmpe stort tillykke til Henrik, som på første træningsdag efter DM også skød max point i klubben, hvilket viser, at det ikke var tilfældigt, at han fik sølv. Endnu en gang STORT! Holdtræning For første gang i mange år, har Højby Skytteforening haft holdtræning. Et hold af instruktører har hver den første torsdag i måneden undervist i alle skydningens aspekter. Det vil sige: sigte – nulpunkt- vejrtrækning – aftræk - efter sigte – skud placering. Det er bestyrelsens opfattelse, at alle har fået stort udbytte af træningen, og det kan også ses på flere af skytternes pointsum Alle instruktører lover at være klar til efterårets skydning og siger: På gensyn til holdtræning! Pokaler Torsdag d. 6. april havde Højby skytteforening uddeling af pokaler for årets indsats.

Vinderne blev: Børn: Søs Junior luft: Emil Voksne: Hans Voksne 2 :Dennis Senior: Erik Pistol: Gert ”Det har du gjort godt ” pokalen gik til Steen Andersen, som er gået fra pistol til riffelskydning, og med raketfart har nået meget flotte resultater. Ligeledes er Steen altid at finde på banen, hvor han hjælper alle med sin store viden om skydning. Senest har Steen været ramt af sygdom, hvilket dog ikke har gjort at hans tanker ikke var hos klubben hele tiden. STORT TILLYKKE! Sommerskydning Som noget nyt vil Højby Skytteforening skyde hver torsdag hen over sommeren på vores 15 m bane under Højby Skole. Der skydes fra kl. 18.30. 50 og 200 m skydning Igen i år har Højby Skytteforening indgået et samarbejde med Bullerup Skytteforening ang. skydning på deres udendørs bane i Bullerup Vi mødes ved Højby Skytteforenings lokaler og kører derud sammen i så få biler som muligt. Kontakt Lars Christiansen, tlf. 22 30 06 38 for mere info om sommerskydning og skydning i Bullerup. Bemærk: ingen skydning i Bullerup før godkendt tilmelding!

Henrik Jensen

Nyheder Sidder du som læser og gerne vil følge med i, hvad der sker i Højby Skytteforening, så findes vi på Facebook, og klubben har også en hjemmeside, som løbende opdateres

Hjemmesiden har det mundrette navn : www.hojby-sg. dk/p6.asp

Styrketræning, TRX/Jungelsport, Kredsløbstræning, Spinning, Body Spin


Sporten

Sporten

Sporten

Sæsonstart tennis

Tennisbanerne er nu klargjort til den forestående tennissæson, og der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet med arbejdet. Vi forventer at banerne er spilleklar sidst i april måned – se efter om vi har sat net op – det betyder, de er åbne. Der vil ligeledes komme et nyhedsbrev rundt til alle de medlemmer, der er tilmeldt vores elektroniske nyhedsbrev. Er du ikke allerede tilmeldt dette nyhedsbrev, kan du tilmelde dig ved at skrive til michaels@jensen. mail.dk. Eller prøv vores hjemmeside www.hojby-sg. dk/p5.asp

banerne, hvor vi spiller en masse tennis på kryds og tværs af de fremmødte. Alle er velkommen.

er velkomne. Man møder bare op, så sammensætter vi doublekonstellationer på dagen.

Online booking Vi har online booking, så du kan booke tennisbanerne hjemmefra.

DGI’s holdturnering (for 2-mandshold og 4-mandshold) Mange medlemmer har efterhånden benyttet sig af tilbuddet om at deltage i DGI’s tomandsturnering på Fyn, og det er der kommet mange gode tenniskampe og timer

Doubleaften Der vil også i den kommende sæson være doubleaften hver anden torsdag kl. 19-21. Alle

Klubaften Klubaften blev afholdt tirsdag den 19. april på tennisbanerne, hvor der var mulighed for indmeldelse og tilmelding til DGI’s tomandsturnering. Havde du ikke mulighed at være der, kan du blive indmeldt hos Michael Jensen, Hestehøjvej 4, telefon 23 43 33 31. Hyggedag på tennisbanerne

Lørdag den 17. juni kl. 14. har vi hyggedag på tennis-

46

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

ud af. Højby har i flere år været godt repræsenteret. Kort fortalt fungerer det således, at du finder en eller tre makkere, og I tilmelder jer i en række. Derefter laver DGI en turneringsplan, hvor I får tildelt bestemte uger til at spille mod de andre hold i jeres række/pulje. Der er typisk 2-3 kampe i foråret og 2-3 kampe i efteråret – selvfølgelig alt efter, hvor mange der er tilmeldt i den pågældende række. En kamp for 2-mandshold består af 2 singler og 1 double. En kamp for 4-mandshold består af 4 herresingler + 2 herredoubler eller 1 herredouble + 1 damedouble + 2 mixdoubler. Tennisafdelingen betaler tilmeldingsgebyret. Tilmeldingsfristen er den 24. april. Kontakt Poul Rasmussen, telefon 65 95 74 70, hvis du ikke er tilmeldt endnu. Tennishilsner Michael Jensen


Aktivitetskalender Lørdag d. 29. april. Højby Kirke. Gudstjeneste - Konfirmatio. Højby Kirke, kl. 9.30+11.15.

Torsdag d. 11. maj Højby Sundhedscenter. Foredrag om selvkritik. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19-21

Mandag d. 22. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16.

Allerup Gamle Have. Arbejdsdag.

Lørdag d. 13. maj. Højby S&G, Fodbold. Højbystævne.

Højby Lokalhistorisk Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Søndag d. 30. april. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 1. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16 Tirsdag d. 2. maj. Højby Seniorforening. Start idrætsmærke. Multihallen, kl. 10.30.

Søndag d. 14. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby S&G, Fodbold. Højbystævne. Mandag d. 15. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16.

Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Forsorgsmuseet, kl. 13-16.

Tirsdag d. 16. maj. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Musik & sang, kl. 13-16.

Torsdag d. 4. maj. Højby Kirke. Samtaleforum. Sognehuset, kl. 10.

Højby Kirke. Foredrag v. Carsten Andreassen. Sognehuset, kl. 19.

Højby Kirke. Forårskoncert. Højby Kirke, kl. 17.

Onsdag d. 17. maj Højby Sundhedscenter. Meditation. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19-21

Lørdag d. 6. maj. Højbyhus. Forårsmarked. Højbyvej 5A, kl. 9-15. Søndag d. 7. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 8. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16.

Torsdag d. 18. maj. Højby Kirke. Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19.. Højby Seniorforening. Udflugt til Kongsdal Have. Afgang Aldi, kl. 10. Lørdag d.20. maj. Allerup Gamle Have. Badet åbner.

Højby Lokalhistorisk Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17.

Gadekærets Venner. Hygge/arbejdsdag Gadekæret, Højbyvej, kl. 10.

Tirsdag d. 9. maj. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Søndag d. 21. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag d. 23. maj. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Mandag d. 29. maj. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16 Tirsdag d. 30. maj. Højbylund Ældreklub. Bustur til Samsø. Kl. 7.15-18.30.. Torsdag d. 25. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste - Konfirmation. Højby Kirke, kl. 9.30+11.15. Søndag d. 28. maj. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Søndag d. 4. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 5. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 19.30. Tirsdag d. 6. juni. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Lørdag d. 10. juni. Højby Klovneløb. Højby Kirke. KUL Seminardag. Sognehuset, kl. 8.30. Søndag d. 11. juni. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Mandag d. 12. juni. Højby Lokalhistorisk Arkiv. Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag d. 13. juni. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Fællesspisning, kl. 13-16. Søndag d. 18. juni. Højby Kirke. Sogneudflugt til Haderslev. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Allerup Gamle Have. Musik og jazzdag, kl. 14. Tirsdag d. 20. juni. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Torsdag d. 22. juni. Højby Kirke. Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19. Fredag d. 23. juni. Allerup Gamle Have. Sct. Hans Aften. Lørdag d. 24. juni Højby Sundhedscenter. Workshop Healing. Hollufgårdsvej 10A, kl. 10-16 Søndag d. 25. juni Højby Sundhedscenter. Workshop Healing. Hollufgårdsvej 10A, kl. 10-16 Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 12. juni. Højby Lokalhistorisk Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Søndag d. 27. juni. Allerup Gamle Have. Musik og jazzdag., kl. 18.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

47


n

ÅBEN ALLE DAGE 7-22 PRISER FRA 59,MELD DIG IND I VASKEKLUBBEN OG FÅ OP TIL 30% RABAT SE MERE PÅ

HØJBYBILVASK.DK • • • •

Pusleplads Støvsuger Dæktryksmåler Kvalitets vask

• • • •

Svendborgvej 324 5260 Odense S Tlf. 6595 8156 www.hojbyauto.dk 48

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Alm. biler Varebiler Store varebiler Op til 2,9m højde / 2,7 bredde