Hbnyt 2016 1

Page 1

ÅRGANG 25

NR. 1

JANUAR 2016

Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Vinter i Højby Nikolaj Tvedebrink

Højby får besøg af gymnast Nikolaj Tvedebrink Læs mere side 36

Foto: Marianne Løth Pedersen

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!


Af Hans-Otto Riisom

Ny Is-kunst i Gadekæret Vi mangler så en sponsor til vandkunsten? Vandværket, som har skænket vandkunsten til Højby by, sendte os hurtigt et udkast til en aftale, som tilbageførte ejerskabet til vandkunsten til vandværket, uden at de påtog sig nogle forpligtigelser. Det var bestyrelsen ikke klar til - og vi sendte så vores udkast, som betyder, at foreningen i dens levetid, sørger for drift og vedligehold af stenen. Efter eventuelt ophør af foreningen, overgår drift og vedligehold så til vandværket, så vandkunsten er sikret "evigt liv" Vi savner stadig svar?

Så er der blevet tilføjet endnu et kunstværk til gadekæret. Hans Peter Schärfe, Højby VVS, har sponsoreret den nye springvandspumpe, og efter lidt besværligheder i starten fungerer den nu upå-

ÅRGANG 25

NR. 1

klageligt. Frostgrader har så betydet dannelse af denne flotte is-figur (ikke planlagt) - samt en planlagt våge, som gavner fiskene - samt giver vand til fuglene.

22. JANUAR 2016

Lars Otto Kristensen har kørt flere læs sten til kæret, for at hjælpe med at etablere "andetrappen" - så mangler vi blot ænderne!

BLAD NR. 168

Udgives gratis til alle husstande i Højby - Lindved området med støtte fra Højby Skytte- og Gymnastikforening, Højby Skole, Højby Bibliotek, Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke- Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby Gruppe. Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler. Ansvarshavende: Vibeke Alrø, E-mail: tekst@hbnyt.dk Tlf.: 24 47 22 15 - mellem kl. 16.00-18.00 på hverdage. Tryk: Kosmos Grafisk, Odense www.kosmosgrafisk.dk Oplag: 2500 stk. Uddelingskoordinator: Gunner Hansen, tlf. 29 90 88 65 uddeling@hbnyt.dk Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Gunner. Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk.

2

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Har du lyst til at være med i foreningen, kan du få flere oplysninger ved at gå ind på vores hjemmeside: gadekæretsvenner.dk

Annonceindlevering: Viggo Breckling E-mail: annoncer@hbnyt.dk Nr. Lyndelse Vej 22, Højby, tlf. 65 95 91 17 Helge Brix, H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C, tlf. 65 91 70 72 Annoncepris: kr. 2,00 pr. spalte-mm. 4 farvetillæg 900,- og enkeltfarvetillæg 300,Alle priser er excl. moms Tekstindlevering: Vibeke Alrø E-mail: tekst@hbnyt.dk Ugletoften 22, Højby Indleveringsfrister i 2016: Så tidligt som muligt og senest: 26. feb. udkommer 11.-12. marts 1. april udkommer 15.-16. april 6. maj udkommer 20.-21. maj


Højby Bibliotek

Teater for børn

Søndag d. 31. januar 2016 kl. 14 – 14.45 Teater med Andersens Kuffert Teater: ”Konen i muddergrøften” En fisk kommer sjældent alene, et ønske ej heller. En flot historie om magt og kærlighed. ”Konen i muddergrøften” er en fantastisk leg med storhed og fald. For børn mellem 3 og 9 år. Gratis adgang, men tilmelding (billet) er nødvendig

via odensebib.dk. Alle (både børn og voksne) skal have en billet. Film på biblioteket Søndag d. 17. januar kl. 14 vises der film for de 3-6-årige. Søndag d. 14. februar kl. 14 vises der film for de 7-11-årige. Søndag d. 13. marts kl. 14 vises der film for de 12-16-årige. Se opslag på biblioteket om hvilke film, der vises.

Foredrag med journalist ved DR Jacob Kragelund

Journalist Jacob Kragelund står bag dokumentarprogrammer som ”Pigen der ikke ville dø”, ”Børnene med de blå mærker” og ”Forsvundne danskere”. Jacob vil med sin erfaring i DR gennem 16 år fortælle om tilblivelsen af tungere samfundsrelevante historier fra idé over optagelser til redigering. Hvilke dilemmaer møder man, når man står med en rigtig god historie, men også har et menneske og pårørende at tage hensyn til? Hvordan kommer man ind på livet af et menneske i problemer, og hvordan håndterer man etikken? Hvordan får man den garvede chef eller politiker til at sidde uroligt i interviewstolen? Jacob har sin helt egen måde at interviewe på. Han giver ikke op og får som oftest, hvad han kommer efter. Det bliver en interessant aften, hvor der vil være mange eksempler på uforglemmelige tv-øjeblikke, du helt sikkert husker fra skærmen. Og hvor der vil blive lagt op til spørgsmål og diskussion med publikum.

Foredraget finder sted tirsdag d. 8. marts kl. 19. Billetter kan købes på odensebib.dk. Billetpris 75,- kr. Begrænset antal. Åbningstider i vinterferien – uge 7 I vinterferien holder biblioteket åbent som normalt med den ene undtagelse, at der er lukket søndag d. 21. februar. Generalforsamling Husk at der er generalforsamling i biblioteket mandag d. 7. marts kl. 18.15. Der er valg til vores bestyrelse. Alle lånere over 18 år er valgbare. Med venlig hilsen Jesper, Susan & Gitte Højby Bibliotek Nørrelunden 20 5260 Odense S Tlf. 63 75 09 12 odensebib.dk/hoejby hojby-bib@odense.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

3


Højby SundhedsCenter Af Lene Jespersen

Godt nyt år til alle vores klienter og deltagere på hold og til foredrag. Året starter med, at vi kan byde velkommen til endnu en fysioterapeut, Lena Findahl Hansen: Finfysioterapi er en klinik for dig der ønsker en helhedsorienteret og anerkendende tilgang til din problematik. Jeg er autoriseret fysioterapeut og akupunktør med mange år på bagen. Jeg er ambitiøs og fagligt stærk. Jeg har mange års erfaring indenfor behandling og genoptræning, med særligt speciale i borgere med kroniske smerter, brystkræft- og kræft generelt, ryg-, nakke-,skulder-, knæ og hofteproblematikker. Hvert enkelt menneske er unikt, og ud fra den grundtanke skræddersyer jeg et behandlingsforløb til dig. Dette foregår ud fra en samtale samt grundig undersøgelse. Her er ingen standardløsninger. Jeg tilbyder desuden træning på hold, hvis du har ondt i ryggen, kræft, knæ- og hofteproblematikker. Kontakt mig for at blive skrevet op. Da jeg er uddannet lymfødem behandler, tilbyder jeg også lymfedrænage til brystopererede. Formålet er, at den ophobede vævsvæske fjernes. Jeg er også uddannet i Kirsten Tørsleffs arvævsteknikker og kan varetage holdtræning til brystopererede. Starter/åbner officielt 1.2., men man kan allerede nu booke tider. I anledning af min åbning i Højby SundhedsCenter, tilbyder jeg akupunktur til 150 kr pr. behandling. Akupunktur kan være gavnligt ved smerter og virker desuden muskelafslappende. Tilbuddet gælder mandage helt frem til 1. april. Kontakt mig på mobil: 22 14 97 24 ( efter kl. 14.30) eller mail: finfysioterapi@gmail.com 4

Kursus i grundlæggende healingsmassage 30. - 31. januar 2016 Kunne du tænke dig at lære at give en afslappende og omsorgsfuld massage? Så er weekendkurset Grundlæggende Healingsmassage måske noget for dig. Massagen bliver gennemgået trin for trin med lidt teori og megen praksis. Du får mulighed for at give massage 2 gange og modtage massage 2 gange, så du efter kurset føler dig tryg ved at kunne give en fin afspændende massage til familie, venner og bekendte. Tilmelding hos Birgitte Søllested, 24 62 95 33. Qigong v. Lis Meng Der er stadig plads på qigong-holdet. Det foregår hver onsdag kl. 17.15 - 18.30 i salen. Det koster 750 kr. for 10 undervisningsgange. Eller 400 kr. for 5 gange. Se mere på www.mengsunivers.dk , hvor du også kan se priser på alle dine muligheder.

Foredrag/workshops – slås også op på Facebook 23.-24. januar. kl. 10-16: Fyns Clairvoyanceskole, skolen for clairvoyance, selvudvikling og livsvejledning, har lokaler i Højby Sundhedscenter og starter nyt skoleforløb 23. og 24. januar Og i forbindelse hermed en workshop 17. januar 10.00 – 12.30. For yderligere information se: www.fynsclairvoyanceskole. dk og Fyns Clairvoyanceskole på Facebook 20.1. kl. 19-21.30: Stresscoaching v. Rikke Dun-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

ne Pris: 125,- incl. kaffe/te Tilmelding til Lene, 28 60 44 47 (gerne sms) Lær at håndtere din stress. Certificeret stresscoach og positiv psykologi vejleder, Rikke Dunne fra Positiv Mentalitet fortæller om stress-påvirkninger, og giver dig værktøjer og øvelser til at reducere og håndtere din stress. Se mere på hendes hjemmeside: www.positivmentalitet.dk 3. februar kl. 19-22: Find dit kraftdyr v. Shaman Søren Schjerbeck. Pris: 200,- incl. kaffe/te. Tilmelding hos Lene, 28 60 44 47 (gerne sms). 25.januar. og 17. februar kl. 19-21: Meditation med Hemi-sync. Pris: 100,- pr. gang. Tilmelding til Lene, 28 60 44 47 (gerne sms). Medbring: madras og pude Meditationerne foregår liggende med høretelefoner på og der guides på letforståeligt engelsk, men inden fortæller Lene, hvad meditationen går ud på. De specielle hemi-sync lyde/frekvenser balancerer hjernen imens. Alle kan deltage, men der er kun 10 pladser. 2. og 3. april. Kl. 9-19: Workshop med Hemi-sync v. Anja Lysholm Pris: 1500,- for gengangere /2000,- for nye. Tilmelding til Lene, 28 60 44 47 (max 8 deltagere). I løbet af de to dage, workshoppen varer, kommer vi igennem øvelser, hvor du lærer at komme i en tilstand, hvor din krop sover, men dit sind er vågent og aktivt. En ”grundtilstand”, der bruges som afsæt til at udforske an-

dre bevidsthedstilstande og energisystemer. Du lærer at komme i en udvidet bevidsthedstilstand, hvor du har adgang til en dybere viden i dig selv, som ligger uden for din normale vågne tilstand. Generalforsamling Sidste år stiftede vi foreningen Højby SundhedsCenter. Bestyrelsen består af: Formand: Lene Jespersen Kasserer: Birgitte Søllested Menige medlemmer: Søren Gregersen, Vibeke Secher, Finn Lindholm, Lise Lie og Johanne Gyldenfred. Dette års generalforsamlingen finder sted torsdag d. 25. februar. kl. 19-21 med følgende dagsorden: 1.Valg af dirigent og referent. 2.Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget. 5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde 14 dage før). 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: • Kasserer Birgitte Søllested (modtager genvalg). • Menigt medlem Søren Gregersen (modtager genvalg). • Menigt medlem Vibeke Secher (modtager genvalg). 7. Valg af revisor Lars Stausø (modtager genvalg). 8. Evt. Minimesse Søndag d. 1. maj kl. 10-17 Skal du være med og vise, hvad du kan? så kontakt os på hojbysundhedscenter@ gmail.com.


Højby Foredragsforening Af Bodil og Villy Christiansen

Torsdag, den 11. februar 2016 kl. 19.00 i Sognehuset Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel v/Hans Jørgen Petersen, Odense. Foredraget er et underholdende causeri om sønderjyder og Sønderjylland og inddrager en bred vifte af emner som f.eks. sprog, flagtradition, krig og fred, mindretal, malerkunst, litteratur, mad og drikke, sort sol, orgelbyggeri, ringridning og nationalfølelse. Der gives en kortfattet redegørelse for Sønderjyllands historie fra 1848 til i dag. Mandag, den 22. februar 2016 kl. 13.00 i Fælleshuset, Nørrelunden 70 Seniorforeningen har tilbudt Foredragsforeningens medlemmer at komme til foredrag med professor Tim Knudsen. Han tager temperaturen på demokratiet og fortæller om statsministre gennem tiderne.

Foredrag, kaffe og kage kr. 40,00 Tilmelding til Lene Persson på tlf. 20 84 26 95 eller Leo Sørensen på tlf. 65 95 88 33 senest mandag den 15. februar. Torsdag, den 10. marts 2016 kl. 19.00 i Sognehuset Den årlige generalforsamling. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts 2016. Umiddelbart efter generalforsamlingen underholder Hans Rytter, Peder Sørensen og Arne Ploug med ”Folkets musik – hvad blev der af den?” Et møde med folkelig dansk sang og musik, som blev spillet og sunget af bønderkarle og andet godtfolk uden særlig musikalsk uddannelse. Foreningen er vært ved aftenens kaffebord.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

5


Aktuelt Af Torben Salling

Vil du være Aktiv i Bestyrelsen i SuperBrugsen Højby?

Din lokale dagligvare butik Vi har fokus på: Madglæde Kvalitet Service

Ovenstående punkter er vores vision og udtryk for, hvordan SuperBrugsen Højby gerne vil opfattes i lokalområdet og ses af kunder i fremtiden. For at komme helt i mål med vores 2021-strategi mangler vi aktive lokale mennesker, som kunne tænke sig at blive en del af en aktiv bestyrelse i SuperBrugsen Højby. SuperBrugsen Højby er en A-butik, hvilket betyder, at butikken er ejet af medlemmerne og ikke Coop. Brugsforeningens bestyrelse er økonomisk og juridisk ansvarlig for driften af vores butik. Bestyrelsen har ansvaret for at ansætte uddeleren og løbende følge den forretningsmæssige udvikling samt godkende budgetter og regnskaber. Som medlem af bestyrelsen har du overdraget ansvaret for driften af butikken til uddeleren. Som medlem af bestyrelsen får du mulighed for at sætte dit præg på butikken og deltage i arrangementer, som støtter op om lokalsamfundet i Højby. Vi mødes til bestyrelsesmøder ca. 6-7 gange årligt. Forud for bestyrelsesmødet er der sendt dagsorden ud. På mødet deltager hele bestyrelsen med uddeleren, souschef og medarbejderrepræsentant. Faste punkter på møderne 6

i butikken. Her deltager bestyrelsen sammen med butikkens ansatte i optællingen af alle butikkens varer. Endelig er vi med til at planlægge og afvikle årets generalforsamling.

er godkendelse af sidste mødes referat, gennemgang af regnskab, siden sidst, aktuelle emner, eventuelt. Ofte afsluttes vores møder med spisning, hvor der bliver snakket og diskuteret på kryds og tværs. I oktober i år holdt vi, efter ønske fra vores uddeler, Søren, et strategiseminar med deltagelse og hjælp fra BA Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. Her havde vi en spændende dag, hvor vi arbejdede med en fremtidsanalyse, fik fastlagt en vision for, hvordan vi gerne vil opfattes af vores kunder, fik klarlagt hvilke overordnede værdier, der danner og fortsat skal danne grundlag for vores brugsforening. Vi fik klarlagt de mål og opgaver/ strategiplaner, der skal til for at vi kan nå vores vision om at være din foretrukne lokale dagligvarebutik. Bestyrelsen har i 2015 deltaget i følgende aktiviteter i butikken: - 13. juni hjalp vi med at afvikle Grilldag - 1. lørdag i advent var vi med til at ønske vores kunder en glædelig jul med udskænkning af gløgg - 31. december ønskede vi kunderne et godt nytår med et glas champagne. I forbindelse med regnskabsafslutning holdes der status

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Som bestyrelsesmedlem tilbydes du en lang række kurser igennem COOP, som hjælper dig i det daglige bestyrelsesarbejde, men også kan være et godt kort på dit fremtidige CV. Coop har et stort udvalg af kurser for de medlemsvalgte, som man frit kan deltage i. Bestyrelsen har blandt andet deltaget på et kursus for nye medlemsvalgte, hvor vi sammen med vores formand for bestyrelsen fik en grundig præsentation af Coop´s opbygning og værdisæt. Bestyrelsen har deltaget på et Coop-kursus om Facebook, som omhandlede, hvordan og hvilke overvejelser en butik bør gøre sig, før man starter med en facebook-profil. Derudover har bestyrelsen deltaget i et Coop-kursus "knæk regnskabet", som gav et grundigt indblik i, hvor man skal være særlig opmærksom, og hvor man især skal få stillet de kritiske spørgsmål til sin uddeler. I 2015 har der i Coop´s kursusudbud været særlig vægt på uddannelse af bestyrelsesformanden, og vi har været repræsenteret på flere formandskurser. Bestyrelsen har også deltaget i et Coop-arrangement omkring MAD Manifestet, som blev afholdt på DOK5000 i Odense. Fra Coop deltog kokken Claus Holm, ver-

densmester i mælkechokolade Mikkel Friis, bryggeren fra Midtfyns Bryghus Eddie Szweda og fiskere fra Thorupstrand Kystfiskerlaug, som har indgået partnerskabsaftale om levering af frisk fisk i udvalgte SuperBrugser. Rigtig spændende dag, hvor der først blev fortalt om tanker og ideer bag madmanifestet, derefter kom vi i køkkenet og fik lov til at tilberede dejlige retter af friske og lækre råvarer, og sidst men ikke mindst fik vi lov til at spise ”vores madmanifest”. En super dag, hvor vi fik hilst på og udvekslet ideer med bestyrelsesmedlemmer fra hele landet. Har du interessen/lysten til at høre mere omkring arbejdet som bestyrelsesmedlem, er du meget velkommen til at kontakte vores formand, Anne Heiede, Tlf: 28 89 80 46, Mail: aheiede@mail.com


Aktuelt Læs bladet på nettet Højby

afholder ordinær generalforsamling d. 18/4-2016 kl. 19.00 på Bakkegården Dagsorden

1. Valg af ordstyrer. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder meddelelse om anvendelse af årets resultat. 4. Indkomne forslag. Forslag indsendes til formanden senest den 1/4 2015. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Susanne Andersen (ønsker ikke genvalg) Ulla Jørgensen Torben Salling Valg af suppleant. 6. Eventuelt. Årsregnskab kan afhentes af medlemmerne i butikken fra den 1/4 2016. Efter generalforsamlingen er der sandwich. NB. Husk Medlemskortet

Vi har i den senere tid hørt om problemer med at læse bladet på nettet, hvis man anvender en tablet.

Issuu kan for øvrigt også anvendes til at læse andre publikationer end Højby Nyt, prøv issuu.com

Vi har ledt efter et andet system til visning af Højby Nyt på nettet, og vi har fundet et, som vi har afprøvet både på smartphone, iPad og tablets, som anvender styresystemet Android.

Bemærk: Du kan som sædvanlig læse bladet fra www.hbnyt.dk På vegne af Højby Nyt Hans Henning Klint

Vores tests har vist, at det nye system, 'Íssuu' , fungerer og endda i en bedre kvalitet end det gamle, så vi håber, at problemet hermed er løst.

Bestyrelsen.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

7


8

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


1866 H.S.&G.’s 150 års jubilæum 2016 Af Marianne Koldby og Hans Henning Klint

Sidste nyt om HS&G's 150 års jubilæum Der er længe arbejdet med aktiviteterne i forbindelse med jubilæet d. 17.-19. marts 2016, og detaljerne er efterhånden ved at være på plads. Der kommer i disse dage bannere op hos flere af de lokale indkøbssteder. Tak for, at der bliver stillet plads til rådighed for bannerne. De enkelte aktiviteter er omtalt andre steder i bladet, men her kommer et sammendrag.

Torsdag d. 17. marts kl. 14-17: Reception Der bliver sendt invitation til kommune, samarbejdspartnere og interesseorganisationer, men ALLE ER VELKOMNE, blot man tilmelder sig senest d. 12. marts, enten via vores hjemmeside hojbysg-fyn.dk/jubilaeum eller på liste i cafeteriet i Højby Hallerne. Se mere andetssteds i bladet (side 10)

Fredag d. 18. marts kl. 19-23: Sodavandsdiskotek Se mere andetssteds i bladet (side 11). Lørdag d. 19. marts Halbal som i gamle dage med spisning og dans til den populære gruppe 'På Slaget 12'. Vi fornemmer, at nogen i lokalområdet tror, at festen kun er for medlemmer. Det er ikke korrekt. FESTEN ER FOR ALLE. Billetsalget går udmærket, men til dem, som stadig ikke har bestilt billetter, skynd jer,

det letter vores planlægning af arrangementet. Der trækkes i aftenens løb lod om et gavekort på kr. 5.499,til en cykel. Gavekortet skænkes af Kildemoes Cykler. Se mere nedenfor. Diskotek for dem, som ikke er til traditionelt halbal, men hellere vil give den gas til discomusik. Se mere andetssteds i bladet (side 11).

FEST FOR ALLE Hvornår har du sidst været ude at danse? Nu har du chancen ved Højby S&Gs jubilæumsfest.

Lørdag d. 19. marts kl. 19

Festmenu

Aftenen byder på en 2 retters menu, kaffe samt dans til den kendte gruppe

Menuen til jubilæumsfesten leveres af Mesterslagteren Fåborgvej og har følgende indhold:

i Højby Hallerne

På slaget 12 Under spisning og i pauserne sørger vores lokale DJ

Kim Andersen

for hygge- og dansemusik. Maden leveres af Mesterslagteren Fåborgvej Samlet pris pr. person kr. 395,- eller kr. 405, hvis du ønsker reserveret plads Kildemoes Cykler har sponseret en cykel (værdi kr. 5499,-), som udloddes blandt deltagerne Billetter bestilles på foreningens hjemmeside hojbysg.dk Billetterne leveres i ugen op til festen på den adresse, som er angivet ved bestilling.

Buffet

Filodejs indbagt vildlaks med urter anrettet på salat hertil pyntet med kaviar og asparges Hertil krydret purløgscreme Fyldt kyllingerulle bagt i parma skinke anrettet med marineret ebly salat og oliven pesto Hertil friskbagt kuvert brød. Helstegt rosa oksefilet. Rødvins marineret stegt svinefilet. Ovnbagte gyros stegte petit kartofler. Flødekartofler med muskat og hvidløg. Gulerodssalat med ris, rosiner og feta, hertil persillepesto. Årstidens mikset salat med dressing. Karry marineret pasta salat med grønt. Whisky sauce.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

9


NB! Alle er velkomne!

10

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


1866 H.S.&G.’s 150 års jubilæum 2016

Jubilæumsfest for børn og unge Højby Skytte- og Gymnastikforening er en forening, som tilbyder aktiviteter for aldersgruppen 2- 100 år. Vi glæder os over at have rigtig mange aktive børn og unge i vores forskellige afdelinger. Derfor skal I også mærke, at foreningen fejrer 150 års jubilæum. Højby Skytte og Gymnastikforening inviterer derfor til SODAVANDSDISKOTEK

Højby Skytte og Gymnastikforening inviterer til

JUBILÆUMS DISKOTEK lørdag 19.marts marts2016 2016 lørdagden d. 18. i Multihallen (i Højby Hallerne) Discotek Dani Dee spiller Dørene åbnes kl. 21.30 Kom og vær med til at fejre Højby S&G’s 150 års jubilæum sammen med venner og holdkammerater. ALLE er velkomne.

fredag d. 18. marts 2016 kl. 19-23 i Højby Hallernes Multihal Discotek Dani Dee spiller Pris 20 kr.

Diskotek Dani Dee spiller op til et brag af en fest. Drikkevarer kan købes i Albanis store bar, og de søde piger går rundt og sælger shots.

I kan købe drikkevarer i Multihallen og pølser, slik m.m. i cafeteriet.

Der sælges kun alkohol til personer over 18 år, så husk ID.

Jeres far og/eller mor kan evt. hygge sig i cafeteriet, mens I gi'r den gas i Multihallen.

Billetter købes ved indgangen.

Tømrer- & Snedkerforretning

Tlf. 65 95 85 08 · Bil 40 37 38 00

DJ Daniella - DJ ved sodavandsdiskotek og jubilæumsdiskotek

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

11


Højby S&G's sponsorudvalg Af Michael Krohn Larsen

Højby S&Gs Sponsorudvalg ønsker Godt Nytår til alle sponsorer og samarbejdspartnere

Fastelavnsfest og Reklamebanko Sidste år startede med et velbesøgt fastelavnsarrangement på trods af vinterferie. Med stor hjælp fra Odense Træforabejdning Aps, Sparekassen Fyn og SuperBrugsen Højby lykkedes det igen at skabe et godt arrangement for ikke mindst børn i Højby Hallerne. Samme dag samledes 150 spillelystne personer til Reklamebanko, hvor gevinstsummen løb op i mere end 25.000,- kr. Jubilæumsvinene lanceres I maj måned præsenterede Sponsorudvalget i samarbejde med Højby S&Gs hovedbestyrelse den populære jubilæumsvin, som SuperBrugsen Højby har alenesalg på. I skrivende stund er der solgt : 707 stk. hvidvin 1732 stk. rødvin 81 stk portvin Salget af vinen vil fortsætte frem til jubilæet d. 17. marts 2016. Der skal fra Sponsorudvalget lyde en stor tak for samarbejdet omkring vinsalget til Søren Mortensen, Højby SuperBrugs. Fynsk Support El Sponsorudvalgets medvirken ved Højby Marked i august resulterede i den

12

største tilmelding til Fynsk Support El på en enkelt dag. Resultatet blev hjulpet godt på vej under sloganet "En flaske Jubilæumsvin for din underskrift".- Dette slogan virker endnu, og det kræver kun en kontakt til Sponsorudvalget for at få denne populære flaske. - Se Sponsorudvalgets kontaktpersoner på Højby S&Gs hjemmeside. Fik du også et brev fra Energi Fyn her ved årsskiftet? –det var info om prisstigning! Sponsorudvalget har hermed et sparetilbud til alle elforbrugere i Højby. Havde du været med i Fyns Support El i 2015 havde du sparet 10øre pr. KWH i 2015 - ca. 500, - kr. på årsregningen.

Du kan også spare - Vælg blot Energi Fyns ordning med Fynsk Support El Sponsorudvalget vil gerne komme og hjælpe med et skift til en billigere ordning uden at skulle skifte forsyningsselskab, hvis du i forvejen er aftager af el hos Energi Fyn. Vi hjælper også med at skifte selskab, hvis du ikke får el gennem Energi Fyn. Det tager kun 2 min. at lave skiftet. Ved hvert medlem af Fyns Support El støtter Energi Fyn Højby S&G med 2 øre pr. kwh der bruges i husstanden. Du som forbruger betaler intet, tvært imod sparer du penge, og lige nu kan du få en flaske Højby S&G

Jubilæumsvin for din underskrift/aftale Kontakt 26 91 46 54 for mere info og evt. aftale. I forbindelse med Højby Marked benyttede 44 husstande sig af ovenstående tilbud, og det betød, at Sponsorudvalget rundede godt 300 supportere, der støtter denne ordning. Udvalget har naturligvis en ambition om at mangedoble dette antal. Højby Nyt udgives til 2500 husstande, og det er udvalgets mål at få halvdelen som supportere. Vi siger på forhånd tak for din tilmelding!. Hermed prisoversigt på Fyns Support el – Sponsorudvalget håber, at skemaet taler for sig selv

Prissammenligning

mellem FynskSupportEl og forsyningspligt hos Energi Fyn 40,00

35,00 Øre/kWh inkl moms

2015 har på mange måder været et minderigt år. Udvalget har opnået den største økonomiske støtte nogensinde. Dertil skal lægges en mærkbar støtte i form af mange forskellige naturalier.

30,00

25,00

20,00

15,00

Jan

Feb

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Mar

Apr

FynskSupportEl

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Forsyningspligt - Energi Fyn

Okt

Nov

Dec


Højby S&G's sponsorudvalg OK Benzin

Sponsorudvalgets udviklingspulje

Sponsorudvalget har ved flere lejligheder henover året haft en stand i SuperBrugsen for der i samarbejde med OK Benzin at tegne nye aftaler om OK Benzinkort, både til private og erhvervsdrivende.

En del af de midler, som Sponsorudvalget samler sammen, hensættes i en særlig udviklingspulje. Afdelinger under Højby S&G kan ansøge direkte til denne pulje, hvis der er et særligt projekt, der skal begunstiges under hensyntagen til puljens fundats, hvor nøgleordet er UDVIKLING. Denne pulje har ikke færre end syv underafdelinger i Højby S&G haft mulighed for at nyde godt af i 2015.

Julekalendersalget hittede I november scorede udvalget endnu en succes. Julekalendersalget nåede det bedste resultat indtil dato. Resultatet blev bl.a. opnået i forbindelse med husstandssalget, hvor flere af Højby S&Gs underafdelinger trak et stort læs.

Bystævnet 21A · 5792 Årslev · Tlf. +45 23 35 88 17

Tak til alle sponsorer.

Støt vores sponsorer... ...de støtter os

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

13


Højby S&G's sponsorudvalg

Lørdag den 6. februar 2016 sker det ! Fastelavnsfest Reklamebanko !

tré n e is t a r G

Sponsorudvalget under Højby S&G har brugt de sidste par måneder til gevinstindsamling, og det er ikke små donationer, der har været! Så kom og vær med, hvor det sker. Mød op lørdag den 6. februar 2016 kl. 13.30 og deltag i løjerne!

Højby S&G Sponsorudvalg indbyder hermed til Fastelavnsfest i Højby Hallerne Alle med tilknytning til Højby Skytte- og Gymnastikforening, Lokalsamfundet Højby-Lindved samt oplandet er inviteret! Der er tøndeslagning inddelt i aldersgrupper, og der bli-

ver kåret både kattekonge og kattedronning i de forskellige aldersgrupper. Derudover kårer vi selvfølgelig også de bedste udklædninger. Dørene åbnes kl 9, og tøndeslagning starter kl. 10

XL Byg GRØNFELDT Industrivej 2 – 5792 Årslev

Tlf. 64 75 15 95 14

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Kortpriser: 1 kort kr. 20,3 kort kr. 50,6 kort kr. 80,Dørene åbnes kl. 12.30 Præmier for over 25.000 kr!

Kom og vær med hvor det sker! Mød op lørdag den 6. februar 2016 kl. 13.30 og deltag i løjerne! Højby S&G Sponsorudvalg byder alle velkommen!


Højby Bridgeklub Af Svend Holm-Larsen

Vellykket jule- og jubilæumsfest i Højby Bridgeklub Søndag den 29. november kl. 10 var vi 100 forventningsfulde medlemmer, som mødte op i den gamle hal på skolen for at deltage i vores juleafslutning og i turneringen, som markerede klubbens 25 års jubilæum. I middagspausen var klubben vært med gratis drikkevarer til en dejlig julebuffet i skolens kantine. Efter spisningen underholdt Torben Iversen på sin sædvanlige smittende facon med oplæsning af et eventyr af H.C. Andersen og træk fra dennes liv. Efterfølgende tog vi fat på de sidste fire runder i turneringen for at finde rækkevinderne, og det blev meget tæt i flere rækker. Resultaterne kan ses på hjemmesiden under turneringer i Onsdagsklubben. Bestyrelsen takker alle medvirkende i arrangementet og

vores sponsor, SuperBrugsen, for en flot indsats med at skabe en vellykket og hyggelig sammenkomst. SuperBrugsen Cup Afholdes søndag den 14. februar kl. 13 i den gamle hal. Vi har allerede sendt invitationer ud til hele Fyn til klubber og tidligere deltagere i denne turnering. Vi er glade for, at vinpræmierne igen bliver sponsoreret af vores lokale SuperBrugs. Tak for det! Medlemmerne kan som sædvanligt tilmelde sig via deres tu-leder eller direkte til: Vibeke Alrø, tlf. 24 47 22 15, vibeke.alroe@mail.dk eller Svend Holm-Larsen tlf. 28 59 35 60 svendhola@hjallesenet.dk. På gensyn søndag d. 14. februar!

Torben Iversen underholder

Stemningsbilleder fra bridgejubilæet

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

15


Spejderne Af Pia Thaarup, ulveleder

der, men på nye sjove måder. Vi skal tage et par aktivitetsmærker og blandt andet lave Chili Con Carne over bål, finde vores eget stjernebillede på himlen og på sansetur ved Hollufgård. Fastelavnsturen er sidste weekend i februar og for hele gruppen, både små og store.

Her kan man få et lille indtryk af forberedelserne i spejderhytten i november måned. KFUM-Spejderne i Højby Gruppe vil gerne takke alle sponsorer, gæster og frivillige hjælpere for en flot indsat ved juleaktiviteterne. Det gik over al forventning, og alle frivillige trængte til juleferie efterfølgende (se

mere i et andet indlæg). Nu er vi så igen klar til at tage hul på et nyt spejderår. Vi har lavet program for det næste halve år med masser af aktiviteter og glæder os til at komme i gang igen. Vi skal selvfølgelig øve de gode gamle spejderfærdighe-

Højby Sundhedscenter Fod- og Velværeklinikken Hollufgårdsvej 10 A Vibeke Secher

Tlf. 3020 9958 www.secherfod.dk

Gør noget godt for dine fødder 16

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Det er ved at være tid til det årlige gruppemøde, hvor vi håber på stor opbakning, og byder gerne nye forældre velkommen i vores grupperåd. Grupperådet er spejdernes bestyrelse, som jo er nødvendig, for at gruppen kan eksistere. Ulveungerne skal på tur med ulvene fra Kertinge gruppe i april. Vi vil prøve at lave et samarbejde, for at give børnene mulighed for at lære andre spejdere at kende i trygge rammer. Vi skal sove i hytte,

sejle i kano, og have det mega skægt! Pinseturen er for hele gruppen, og den er meget udendørs. Derfor sover man også i telt. Det er hyggeligt - dog bedst hvis vejret er godt ;) Vi har 3 af ulveungerne, der skal rykke op til de store til sommer, og derfor håber vi på, at der stadig kommer nye til, så vi har en god flok. Alle er velkommen, og man behøver ikke vente på en ny sæson. Opstart kræver ikke andet end at komme, uniform er ikke nødvendig i starten, og sovepose og liggeunderlag kan lånes, når man skal af sted på sin første tur.


Spejderne Af Henning Holm Sørensen, spejderven

Juleaktiviteterne var en stor succes December måneds juleaktiviteter hos spejderne blev en stor succes, og det samlede resultat gav et meget flot overskud til støtte for spejderarbejdet i Højby gruppe. Salget af julestjerner ved dørsalg rundt i Højby var overstået efter et par timer, og når det skal gentages, tror vi på, at der kan sælges endnu flere næste gang. En af årsagerne kan være, at vi for første gang tilbød betaling via MobilePay, og det var der mange, der benyttede sig af. Lørdag før Julebanko blev der som altid solgt juledekorationer og adventskranse ved indgangen til Brugsen. Optakten til dette starter i begyndelsen af november, hvor den store sal i vores hytte er omdannet til ”Julestue”, hvor der er fyldt med kogler, gran, lys og andet til brug for at lave de flotte dekorationer. Den største begivenhed er det årlige Julebanko på Højby Friskole, hvor vi i år var

ved at sprænge alle rammer. Der var ikke nok borde til alle ca. 150 gæster, så det blev nødvendigt at nedbryde tombolaen, for at skabe plads til alle. Det kunne heldigvis lade sig gøre, da der meget tidligt var udsolgt i tombolaen. Et andet eksempel på successen er, at der var utilfredshed med, at man ikke kunne købe flere lodder til amerikansk lotteri – også her var der udsolgt før tid!

Lørdag morgen var der straks kunder til de flotte juledekorationer

Dejligt, når anstrengelserne på denne måde giver synlige resultater, og det økonomiske resultat var som nævnt i indledningen rigtig godt. Vi siger en stor tak til ALLE, der har bidraget på den ene eller anden måde. Det kan enten være som frivillig hjælper, eller at man har brugt penge på en af de mange aktiviteter. Vi siger også en stor tak til Friskolen, der igen lod os få husly til Julebanko, og til slut skal Brugsen have tak for deres altid store velvilje overfor spejderne.

Et kik ud over salen ved julebanko, hvor der var omtrent 150 gæster.

Isabellas Blomster

Flotte buketter, dekorationer, brugskunst, vin, chokolade. Leverer blomster til livets fester og sorger. Stationsvej 104 . 5792 Sdr. Nærå . 20 36 37 60

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

17


Café Bakkegården

Forårssæsonen klar Bakkegården ønsker alle et godt nytår og tak for opbakningen i 2015. Nu glæder vi os til at tage hul på en ny sæson med masser af god og varieret underholdning, som I kan læse om andet sted i Højby Nyt. De frivillige har med frisk mod og virkelyst meldt og fordelt sig til at stå for det kulinariske til forårets arrangementer. Husk, Cafébladet kommer i jeres postkasse, men det er også muligt at se Bakkegårdens arrangementer på vores hjemmeside www.foreningen-bakkegaarden.dk. Tilmelding til arrangementer kan ske på mail til bakkegaardenhojby@gmail.com

Fornyelse I uge 7 går lokale håndværkere - VVS Carsten Wiedemann og tømrer Brian Steffensen - i gang med at "forskønne" toiletterne med

væghængte toiletter, nye håndvaske og spejle, desuden får vi tidssvarende holdere til toiletpapir, håndklæder og håndsæbe. Vi glæder os til denne fornyelse. Udlejning Atter har vores udlejning skiftet hænder. Palle Sølyst Pedersen har for flere år siden givet udtryk for, at han gerne vil klare den post for Bakkegården, når han får mere tid tilovers. Vi takker ham for at have påtaget sig dette arbejde for Bakkegården. I annoncen andet sted i Højby Nyt kan I læse telefonnummer samt mailadresse på Palle. Der er stadig ledige datoer i kalenderen for udlejningen i 2016 og fremover. Venlig hilsen og på gensyn Bakkegårdens bestyrelse Karin Rosenbæk

BAKKEGÅRDEN Svendborgvej 319 B

www. foreningen-bakkegaarden.dk email: bakkegaardenhojby@gmail.com

CAFÉEN

Telefon 65 95 99 95 Bestyrelsesformand: Karin Rosenbæk Telefon 29 21 68 69

UDLEJNING:

Palle Sølyst Pedersen Telefon 20 85 66 83 pallesoelystp@gmail.com Udlejningskalender kan ses på hjemmesiden

18

Fodpleje Karin Toft Eksamineret fodplejer Telefon

40 88 55 14 Jeg behandler også i private hjem

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Bakkegårdens Musikskole & Højby Beboerskole

Der undervises alle hverdage i klaver, sang/stemmepleje, guitar, keyboard, ukulele og harmonika. Der synges i Bakkegårdens Kor og spilles jazz i Big Bandet.

Ny inspiration, viden og diskussion i Højby Akademierne.

Kort og godt – en levende aftenskole i Højby for ALLE! Mød os på www.bakkegaardensmusikskole.dk skoleleder Ellen Hansen tlf.: 6088 1682


Café Bakkegården

2016 Godt nytår!

Af Erik Klint

2015 var året hvor vi, med økonomisk bistand fra Odense Kommune, Forstadspuljen, kunne gennemføre, dels renovering af bygningens facader, med damprensning og efterfølgende silikatbehandling, samt udskiftning af vinduer i vest- og nordfacaden, så der skal lyde en tak til Kommunen for opbakning til vort projekt Bakkegården.

lyde en tak til ”Højby Nyt” for tilsagn om tilskud til dette projekt.

I løbet af foråret vil du, når du kommer på Bakkegården, opleve ændrede toiletforhold og i den forbindelse skal der

Fra cafémedarbejderne og fra Bakkegårdens bestyrelse skal der lyde et velkommen til den nye sæson 2016 i Café

Også tak for den store opbakning der har været til vore arrangementer i 2015. Ikke at forglemme en stor tak fra bestyrelsen for den store indsats, vore cafémedarbejdere har vist. Uden dem ingen Bakkegård!!

Bakkegården. Vi har, som det fremgår efterfølgende, tilrettelagt et varieret program og samtidig fastholdt en ”Tarteletaften”, som nu er sjette gang og således må vi sige, at det er en tradition. Et andet arrangement, der er ved at være en tradition er, godt nok først til efteråret, ”vinsmagning” i samarbejde med ”SuperBrugsen”. Læs mere om dette arrangement i senere numre af Højby Nyt. Tak til alle. Ingen nævnt, så ingen glemt, for det gode samarbejde i 2015. Vi vil gøre

vort til, at det kan fortsætte i 2016. Vort nytårsønske er, at der også i 2016 og fremover stadig vil være opbakning til vore arrangementer, og at der også fremover vil være den nødvendige arbejdskraft til rådighed. Velkommen til sæson 2016 Med venlig hilsen cafémedarbejderne og bestyrelsen

Et godt sted at spise er: Café Bakkegården! Priser for sæson 2016 er: Forret: 80,00 kr. Dessert 25,00 kr. Serveringen begynder kl. 18.30 og underholdningen kl. 19.30

Bestilling af mad og billetter til arrangementerne kan ske på tlf. 65 95 99 95 Er der ikke betjening af telefonen, så indtal din besked på telefonsvareren. Eller benyt vores mail: bakkegaardenhojby@gmail.com Husk at oplyse: Hvilket arrangement, navn på tilmeldte, telefonnummer, antal personerherunder antal af personer, der ønsker at spise. Husk i den forbindelse at oplyse, om der ønskes serveret en vegetarret.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

19


Café Bakkegården

Fredag den 29. januar Kristian Lilholt

Entre: 200 kr. Menu: Se hjemmesiden Forret: 80 kr. Dessert: 25 kr. For femte gang spiller Kristian Lilholt på Bakkegården Hvis der er nogen herhjemme, der kan levere iørefaldende, intens instrumentalmusik med en umiskendelig nordisk tone over sig, er det Kristian Lilholt. Siden udgivelsen af hans før-

ste album i den genre, Chair In Air fra 1988 - en klassiker i nyere dansk instrumentalmusik - har han på mange udgivelser vist, at han på det felt er ganske enkelt er unik herhjemme. Han matcher internationale navne som Enya og Mark Nofler. Rent musikalsk har Kristian Lilholt aldrig stået i skyggen af sin mere kendte bror Lars Lilholt, hvilket hans meget roste soloproduktion vidner om. En koncert med Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen er en varm og underholdende oplevelse i selskab med en fremragende komponist, der har overskud og humor og spiller og fortæller sig gennem et bredt udsnit af sin rige produktion. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Fredag den 19. februar Erik Grip

Helt præcist var første optræden 3 år forinden ved et forældremøde på Kastrup Skole på Amager i 1963. Så i 2013 kunne Erik Grip fejre noget så sjældent som et 50 års scene-jubilæum. ”Det var meget udadvendt dengang”, siger Erik Grip, ”Vi ønskede at fortælle noget og måske også lave meget om. Vi ville selv.

Entre: 200 kr. Menu: Se hjemmesiden Forret: 80 kr. Dessert 25 kr. 20

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Alt er sunget på dansk og højt elsket af rigtigt mange mennesker. Og de fleste sange er tilmed med melodi af Erik Grip. Det seneste album ”Viser gennem fem årtier” (2013) viser, hvor elegant der kan komponeres melodier til danske digte og sangtekster samt et sjældent godt samspil med pianisten Henrik Gunde. Det samarbejde er heldigvis foreviget på den CD, der allerede er blevet et samlerobjekt.

Vi ville fortælle en anden historie end den vores forældre fortalte. Det er i dag noget helt andet, selv om jeg stadig ønsker at fortælle noget. Jeg kan slet ikke lade være med at fortælle røverhistorier mellem sangene. Og publikum elsker det.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Og så er det i dag heldigvis meget sjovere”. Erik Grips sange er i dag at regne blandt danske evergreens. Alle kender sangene ”Velkommen i den grønne lund”, ”Rose skal vi danse”, ”Små hjul” for slet

Udsalg

ERIK GRIP, visesanger og folkesanger i traditionel forstand. – En mand og en guitar - som da det begyndte for alvor for den nyere folkemusik i Danmark i midten af 1960´erne. Det var Pete Seeger, Bob Dylan og den amerikanske folk-revival der var den store inspiration og havde nået Danmark, da Thøger Olesen åbnede Tivolis Visevershus i København og Erik Grip var med fra starten på lige fod med Cæsar, Per Dich, Cy, Maia og Robert, Trille, Povl Dissing og Benny Holst.

ikke at tale om ”Åbent landskab” eller ”Frank Jægers Viser”. Men der er jo mange flere små som store hits og favoritsange i det "Gripske" sangunivers.

Vi ses!

starter

onsda

g d. 10

. febru

ar kl. 1 100. Vi

ses!!!


Café Bakkegården

Fredag den 26. februar Jazz - gospel - blues og soul Miriam Mandepiri and Her Danish Friends

Fredag den 4. marts Tarteletaften

Entre: 175 kr. Menu: Se hjemmesiden Forret: 80 kr. Dessert 25 kr. Miriam Mandipira & Her Danish Friends har spillet sammen siden 2010. Miriam er her flankeret af tre meget rutinerede jazzmusikere, som hver især har været langt omkring i det danske musikliv. Sammen med dem, får hun med sin varme og kraftfulde stemme uden tvivl nakkehårene til at rejse sig på enhver, når hun fortolker signe egne favoritsange inden for jazzen, gospel, blues og soul. Derudover giver Miriam Mandipira også prøver på populære sange fra sit elskede Afrika. Danmarks nye store jazz & gospelsangerinde Miriam Mandipira, fra Zimbabwe, går på scenen, og der venter publikum et brag af en koncert. Den alsidige kunstner, der er dybt inspireret af blandt andre Ella Fitzgerald, Etta James, Bessie Smith og Aretha Franklin har optrådt ved adskillige kirkekoncerter, på

ENSLEV

Det er blevet moderne og mange gør det! Så vi gør det også. Entre: gratis Menupris: 120 kr. - hovedret, dessert og kaffe jazzklubber og festivaler herhjemme og i udlandet. I juni 2014 udkom der en cd med Miriam Mandipira And Her Danish Friends. Titlen er kort og godt ”Live” og er optaget ved en koncert i Krudttønden i København. Miriam Mandipira vokal Erik Sørensen sax - Christian Søgaard klaver og Jens Holgersen kontrabas. Se kalender, videoklip m.v. på www.jensholgersen.dk/ mandipira

Ja, der dannes ligefrem klubber og foreninger omkring denne dejlige gamle tradition. Hvem husker ikke grønærter og skinke, senere høns i asparges i disse dejlige sprøde skaller. Her på det sidste har skallernes indhold udviklet sig i tidens trend, og det har de

også på Bakkegården. Køkkenet får lov at trylle med indholdet, men det mener vi bestemt ikke, det bliver ringere af. Derfor indbyder vi til en aften med traditionelt indhold samt afprøvning af lidt moderne indhold i de sprøde skaller. Under spisningen vil der være små overraskelser. Velkommen til at medvirke ved denne traditionsrige ”Tarteletaften”

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Tømrer- & Snedker ApS

 Alt i tømrer- og snedkerarbejder  Til- og ombygningsarbejder  Vinduer og døre  Forsikringsskader  Reparationer og servicearbejder  Tegninger og byggeansøgninger

Tlf. 6595 8270 . Fax 6595 8240 . Mobil 2029 8270 Mail: chr@enslev.eu, www.enslevinfo.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

21


Café Bakkegården

Fredag den 11. marts Musikalsk sang-foredrag om Poul Reichardt ved Danny Bruslund

Entre: 125 kr Menu: Se hjemmesiden Forret: 80 kr. Dessert: 25 kr. Danny Bruslund og Jes Christensen har nu gennem flere år kørt landet rundt med deres musikalske sang-foredrag. Arrangementerne foregår omkring et klaver, som et fortællende sang-foredrag om vores kære kendte skuespiller Poul Reichardts liv og død. Aftenen byder på godt 20 kendte viser, sange og evergreens, som alle vil kunne synge med på, alt sammen krydret med muntre fortællinger og informationer.

Danny Bruslund og Jes Christensen har tidligere, med stor succes, gæstet Bakkegården, hvor emnet var John Mogensen. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Fredag den 18. marts Lasse og Mathilde

Entre: 175 kr. Menu: Se hjemmesiden Forret: 80 kr. Dessert: 25 kr. 40 år med meget mere end musik Lasse og Mathilde har i 40 år stået for kvalitet - sat musik til dansk lyrik af Tove Ditlevsen, Martha Christensen. Jan Toftlund. Niels Hausgaard, Torben Eschner m.m.fl.

Lasse og Mathilde har været med til at holde liv i den danske sangskat, men Lasse og Mathilde er mere end det: Lasse og Mathilde er danske og kan - med netop denne baggrund og originalitet optræde i ind- og udland med stor succes. Humor er med til at præge en aften med duoen, og i takt med de mange år er spilleglæden forstærket og repertoiret meget vidtfavnende. Lasse og Mathilde deler det vokale arbejde nogenlunde demokratisk. Mathilde viser flot format som sangerinde og violinist, mens Lasse er mand for at forene de fynske og DANSK folk rødder med moderne New Orleans musik. Så publikum kan vente en oplevelse med musikalitet og humor i højsædet fra duoen. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Blikkenslager-arbejde Vi udfører alle former for tag- og facadebeklædning i kvalitetsmaterialer, som Zink, Kobber og Skifer, med over 20 års erfaring har vi prøvet det meste og har stor erfaring i Karnapper, Kviste, Spir og Tårndækning.

Murermester

Torben E. Larsen

Nye tagrender. Få tagrender monteret og leveret af en fagmand, det betaler sig. Alt i reparation og nyudførelse.

Nr. Lyndelse Vej 8

Højby

5260 Odense S

20 48 25 65 65 95 84 65

murertel.dk info@murertel.dk murertel@tdcadsl.dk

– ALT MURERARBEJDE UDFØRES – 22

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Thomas K. Dujardin Højbyvej 56, 5260 Odense S. Mobil 42 40 80 27 www.blikker.dk mail@korterman-blikkenslager.dk


Højbylund Ældreklub Af Jette Marstrand

Program forår 2016

Deadline for indlæg til Højby Nyt? En del af dem, som skriver indlæg til Højby Nyt, modtager en uge før deadline en påmindelse på mail.

Dato

Kl.

Arrangement

26. jan.

13-16

Bowling incl. kaffe og kage 55 kr. + skoleje

Er du også interesseret i at få en sådan, kan du sende en mail til hhk@klintnet.dk

2. feb.

13-16

Banko, kaffe, the og kage. 10 kr.

9. feb.

13-16

Fællesspisning. Svingtetten, 3 mands orkester. Musik og dans. 100 kr.

Du kan også se deadline i bladet på side 2 eller på vores hjemmeside ved at kalde www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

16. feb.

13-16

Banko, kaffe, the og kage. 10 kr.

23. feb.

13-16

Bjergbanden, sang og musik. 50 kr.

1. marts

13-16

Banko, kaffe, the og kage. 10 kr.

8. marts

13-16

Medlemsmøde. Gratis kaffe/the/kage.

15. marts

13-16

Banko, kaffe, the og kage. 10 kr.

22. marts

13-16

Generalforsamling. 3 stk. smørrebrød og 1 øl gratis.

29. marts

13-16

Banko, kaffe, the og kage. 10 kr.

Husk!!!

Fornyelse af medlemskort i februar

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

23


Lokalhistorisk Arkiv Af Gunnar Larsen

Så er der igen arbejde til sporhundene Opfølgning på fodbolddamebillede i Højbynyt nr. 7 1 8 Joan Simmelkjær Larsen Eva Mikkelsen 2 9 Helle Bang Andersen 3 10 Vinnie Skovkjær 4 11 Liselotte Pedersen g. Helweg 5 12 Hanne Hempler 6 13 Helle Biesbjerg Petersen Tyge Andersen 7 Helle Iselmann Christiansen

Dette billede af håndboldpiger er måske fra 1991 Vi vil gerne have navne og årstal og turning, evt. piger-jun. På forhånd tak!

Nr. 1

Nr 7

Nr. 2

Nr 8

Nr 3

Nr 9

Nr 4

Nr 10

Nr 5

Nr 11

Nr 6

Mailadressen er: hojby.fyn.lokalarkiv@gmail.com.

24

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Tak for oplysningerne om disse 8 navne. Som I kan se, mangler vi stadig 4 navne. Kender I flere, må I gerne sende dem til hojby.fyn.lokalarkiv@gmail.com.


www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

25


Aktuelt Til minde om Johannes Dørr engageret, uanset hvilken rolle, han påtog sig, om det var som far, ægtemand eller holdleder i fodboldafdelingen. Fra Fodboldafdelingen skal der lyde et stort tak til Johannes for hans store indsats, men også en tak til Karen for lån af din elskede ægtemand, som vi vil mindes med stor glæde, og vi håber i mange år frem at kunne ære hans store indsats ved fortsat at uddele hans erindringspokal til aktive frivillige. Æret være Johannes Dørrs minde. Michael Gervig Formand for Fodboldafdelingen

Den 23. december ’15 blev en af Højby Fodboldafdelings helt store personligheder bisat i Højby Kirke. Johannes Dørr blev 89 gode lange år og var igennem mange årtier en kæmpe drivkraft i fodboldafdelingen. Johannes var utrolig vellidt af alle på banerne og var en rollemodel for mange. Johannes ydede et hav af frivillige timer på banerne, og indtil 2008 var han aktiv omkring vores 1. hold, hvor han trofast stod på banerne tirsdag og torsdag og hentede bolde i buskadser og sørgede for, at der var styr på tingene. Man kunne uden bekymring lade Johannes ordne tingene, så vidste man at alt var tip top i orden.Han var enhver træners drøm om en holdleder. 26

Jeg var så heldig at finde plads i en propfyldt Højby Kirke til hans bisættelse, og det store fremmøde var jo en anerkendelse af, at han var vellidt af mange mennesker, og der var kun rosende ord i præstens tale, hvor Johannes’ store engagement i fodboldafdelingen også flere gange blev nævnt. Bl.a. hæftede jeg mig ved, at Johannes’ største ønske, da han fyldte 50, var et par fodboldstøvler, og dem nåede han at slide op. Det siger en del om, hvor aktiv han var. Det gjorde også kæmpe indtryk at høre folk fortælle om hans store engagement i politik, hvor han ligesom i fodboldafdelingen nåede en status som æresmedlem hos socialdemokraterne. Og or-

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

dene fra hans børn om den store betydning han havde haft, vidner om en stor personlighed, som var fuldt


Aktuelt Til orientering: Andelsboligforeningerne Bakkegården og Landsbyhaven, Bakkegårdslunden, Højby, har i fællesskab indkøbt en hjertestarter, der er opsat på adressen Bakkegårdslunden 33, under den overdækkede terrasse i AB Bakkegårdens fælleshus. Hjertestarteren er tilgængelig i tidsrummet 24/7. Venlig hilsen AB Landsbyhaven og AB Bakkegården.

Foreningen Allerup Gamle Have

Hjertestarteren ved Bakkegårdens Fælleshus

Nye kurser starter i Helgas atelier, Hollufgårdsvej 19 /Baghus, Højby Maleri 21-01-2016, torsdag kl. 17.00-19.45. Maleri og tegning for seniorer 22-01-2016, fredag kl. 9.00-11.45. Tegning 22-01-2016, fredag kl. 14.00-15.50. Tilmelding, Paarup Aftenskole, telefon 66 13 00 82, www.paarupaftenskole.dk, info@paarupaftenskole.dk. Ring gerne for oplysninger; Helga telefon, 51 35 35 04. Vi ses ! Helga

På en ekstraordinær generalforsamling i december måned blev der i forbindelse med en vedtægtsændring vedtaget, at bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og ikke som hidtil udpeges de stiftende foreninger og således, at både foreninger og enkeltpersoner kan blive medlemmer af Foreningen Allerup Gamle Have. Medlemskab for enkeltpersoner koster kr. 100,- pr. år og for foreninger kr. 500,- pr. år. Vi vil opfordre så mange som muligt til at blive medlem, og dermed fremover have indflydelse på foreningen. Medlemskab opnås ved at indbetale direkte på foreningens konto nr. 0003882071 (reg. 0828). Husk at oplyse navn og adr. Den gamle bestyrelse blev genvalgt, og formanden Jimmy Adler Andersen kunne supplerende oplyse, at der som nyt i 2016 vil blive en

idrætssommerlejr i forbindelse med f.eks. H.C. Andersen City Games i uge 31 og måske afholdelse af jazz koncerter (ligesom for mange år siden). Skt. Hans bål med grillpølser bliver formentlig også gentaget. Minigolfbanen blev ibrugtaget i slutningen af sidste sæson. Vi mangler desværre stadigvæk en forpagter for det nye år, så hvis du ”kender nogen ”, er vi interesseret i at høre nærmere. Åbning af haven sker en gang i maj måned – tidspunktet bliver offentliggjort senere, men forinden kræver det en masser frivillige hænder til klargøring, så hvis du ikke allerede er med på medhjælperlisten, kan du tilmelde dig på mailadr.: johs@videsen.dk eller tlf. 65 95 90 16. Vi glæder os til at se jer i Allerup Gamle Have – Danmarks Smukkeste Friluftsbad. På bestyrelsens vegne Johs. Videsen

Støt vore annoncører ... ... de støtter os – og dermed vort lokalområde! www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

27


Højby Seniorforening Af Leo Sørensen

Program Gældende fra 23. januar 2016 til 1. marts 2016

Mandagscaféen Hver mandag formiddag fra 10-12 er der ”Åbent hus, Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden 70, hvor der er mulighed for socialt samvær og kortspil. Vi har endvidere fået mulighed for at tilbyde hjælp til div. pcproblemer. Mandag den 25. januar kl. 13-16 Bogcafé Mandag den 1. februar kl. 12.30-16 Banko Mandag den 8. februar kl. 13-16 Underholdning Latinerne dannedes i 1950erne af nogle elever fra Aagaards Musikskole i Ringe, som øvede samspil i Ringe Fritidsklub. Var et meget efterspurgt danseorkester i årene 1958-1969. Det kulminerede med ”danmarksmesterskabet” for amatørorkestre i 1965. Genetableret i 2010 med 2 nye medlemmer og spiller i alt overvejende grad det oprindelige repertoire fra dengang. Pris for underholdning, kaffe og kage kr. 40,00. Tilmelding senest den 1. feb. i Mandagscaféen. Mandag den 15. februar kl. 13-16 Generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af årets regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent for 2016. 28

5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse. 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er: Lene Persson. Villig til genvalg Ruth Petersen. Villig til genvalg. Leo Sørensen. Villig til genvalg. To suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Mandag den 22. februar kl. 13-16 Foredrag Professor Tim Knudsen tager temperaturen på demokratiet og fortæller om statsministre gennem tiderne. Pris for foredrag, kaffe og kage kr. 40,00. Tilmelding senest den 15. feb. i Mandagscaféen. Mandag den 29. februar kl. 13-16 Fællesspisning En frokostbuffet vil være på bordet, og når den er spist, vil Ivar Kjeldsen spille op til dans. Pris for mad, musik og kaffe kr. 90,00. Bindende tilmelding senest 22. feb. i Mandagscaféen. Mandag den 7. marts kl. 12.30-16 Banko Fra den 1. september til den 1. maj i Højbyhallen og Multihal 2 Onsdag kl. 9.30–10.30: Let gymnastik i Højbyhal 2. Onsdag kl. 9–12: Badminton i Højbyhal 2. Onsdag kl. 9.30–12: Bordtennis i Højbyhal 2, Multihal. Prisen for aktiviteterne vil være:

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Gymnastik De øvrige

kr. 250,00 kr. 200,00.

Gåture Tirsdage kl. 09.30-11 Mødested: Højbycentret ved Fakta. Bowling Vi spiller stadig bowling i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense, torsdag mellem kl. 12 og 13. Tilmelding skal ske til Jytte og Leif Pedersen, Bakkegårdslunden 15, tlf. 23 31 41 38. De står for aktiviteten samt arrangerer samkørsel. Pris pr. time kr. 32,00 + leje af sko. Svømning Vi har stadig et hold med motion/hyggesvømning fredag kl. 8. Fra den. 4. september frem til 1. maj. Såfremt det har interesse, så henvend dig til Hans Erik Andersen, Banehøjvænget 22, 5260 Odense S, tlf. 30 48 91 52. Han står for aktiviteten og kan evt. arrangere samkørsel. Datoer for madholdene Hold 1 5. januar og 2. februar og 1. marts Hold 2 26. januar og 9. februar og 8. marts Hold 3 19. januar og 16. februar og 15. marts Eventuelt afbud til Eva Carlsen, tlf. 27 51 97 45. EDB Højby Seniorforening har i de forløbne 5 år løbende haft EDB undervisning i form af forskellige kurser af kortere eller længere varighed og med forskellige emner.

Det har vist sig i løbet af 2015, at vi har måttet aflyse flere planlagte og annoncerede kurser på grund af manglende tilmelding til kurserne. Vores konklusion er, at markedet for EDB kurser er ved at være mættet blandt Højby Seniorforenings medlemmer. Som følge af denne erfaring har vi besluttet ikke mere løbende at udbyde kurser i EDB, men udelukkende at koncentrere os om de to andre opgaver, vi hidtil også har varetaget. - At tilbyde medlemmerne PC hjælp om formiddagen i Mandagscaféen. - At tilbyde medlemmerne PC hjælp ved besøg i deres hjem efter aftale. Højby Seniorforening har stadig ejerskab til et antal bærbare PC'er (Packard-Bell Easy Note) iPads (Apple) Tablets (Lenovo) De kan alle lånes for en periode af Højby Seniorforenings medlemmer. Jens Peter Jensen, tlf. 30 42 35 70 Ove Frank tlf. 28 71 81 31. Korte onsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13. Vi kører i et roligt tempo og forventer, at turen varer 1½ - 2 timer. Vi holder en lille pause, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. Januar—februar—marts er der ikke fastlagt ture. Vi mødes som sædvanlig, og de fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen. Mød op, vi har det det afslappet og hyggeligt! Svend Aage Clausen, tlf. 24 66 06 10 Lars Thaarup, tlf. 29 12 86 01.


Højby Seniorforening Torsdagscykelture Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads. Vi holder pause undervejs, så det er en god ide at tage kaffe og brød med. Husk vand. Der er ingen planlagte ture i januar og februar måned, man møder op som sædvanlig, og de fremmødte aftaler så, hvor turen skal gå hen. Torsdag den 3. marts Davinde-Kappendrup, 25 km Torsdag den 10. marts Åstien-Hjallese-Skovsøen, 25 km Torsdag den 17. marts Birkum Mose, 25 km Torsdag den 31. marts Lindved Åsti, 25 km Poul Erik Rasmussen, tlf. 28 14 70 25 Knud Petersen, tlf. 65 95 82 55

Honning er fantastisk

Har du noget på hjerte? – Skriv et indlæg til Højbynyt!

Honning er er ikke kunkun et Køb lokalt fremstillet Honning ikke sødemiddel, men også ethonning, sødemiddel, men så støtter duet krydderi. også et krydderi. både biavlen og naturen nærområde. PRØV DET! Prøvi dit det!

Smager så man ikke kan vente! Så se ind til

Ebba og Ejvinds Biavl Lindved Møllevej 35 Følg honningskiltene fra Svendborgvej til nr. 35

Telefon 65 95 78 16 Mød os på nettet www.ejvindogebba.123hjemmeside.dk

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

29


Kirken

G UDSTJENESTELISTE FOR H ØJBY K IRKE Fe bru ar 2 01 6  7. kl. 11.00 11. kl. 10.00  14. kl. 11.00 18. kl. 19.00  21. kl. 11.00 23. kl. 17.00  28. kl. 11.00

v. CA Gudstjeneste ............................................... Fastelavn ............. Luk 18,31-43 Samtaleforum ”Gud i hverdagen” v. CA v. CA Gudstjeneste ............................................... 1. søn. i fasten ..... Luk 22,24-32 Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet v. CA Gudstjeneste ............................................... 2. søn. i fasten ..... Mark 9,14-29 Politisk gudstjeneste, m. kirkefrokost, v. CA v. SP Gudstjeneste ............................................... 3. søn. i fasten ..... Joh 8,42-51

Mart s 2 01 6 3. kl. 10.00  6. kl. 11.00  6. kl. 14.00  13. kl. 8.30 13. kl. 9.30 15. kl. 17.00 17. kl. 19.00  20. kl. 11.00  24. kl. 19.00  25. kl. 11.00  27. kl. 11.00

Samtaleforum ”Gud i hverdagen” v. CA v. SP Gudstjeneste ............................................... Midfaste søn........ Joh 6,24-35 Døvegudstjeneste v. Ulrich Thiim, efterfølgende kaffebord, alle er velkomne v. AAa Gudstjeneste ............................................... Mariæ be. dag...... Luk 1,46-55 Sogneindsamling - Folkekirkens nødhjælp. Politisk gudstjeneste, m. kirkefrokost, v. CA Menighedsrådet holder møde, alle er velkomne til at overvære mødet v. CA Familie påskegudstjeneste med kirkefrokost .... Palmesøndag v. CA Skærtorsdag gudstjeneste ............................. Skærtorsdag ........ Joh 13,1-15 v. CA Lagfredag gudstjeneste ................................. Langfredag .......... Luk 23,26-49 v. CA Påskegudstjeneste ........................................ Påskedag ............. Matt 21,1-8

CA = Carsten Andreassen, AAa = Anders Aastrup, SP = Signe Paludan

HØJBY KIRKE Kirkekontoret Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: +45 6595 9300 Mail: kirkekontor@hoejbykirke.dk Web: www.hoejbykirke.dk

--- På kirkens hjemmeside findes uddybende information om gudstjenester og arrangementer --Af Carsten Andreassen, præst i Højby

En dejlig jul Tak til de mange, som kikkede forbi i Højby kirke i forbindelse med julen. Vi har haft mange juleafslutninger. Der har været børnehaver forbi og skoleklasser. Der har været krybbespil og skolejuleafslutninger. Og så var der selvfølgelig juleaften med mange hundrede i kirken til vore fire gudstjenester. Juledag og julesøndag havde vi også gang i kirkerummet. Om formiddagen slog vi vist rekord. Vi var 215 mennesker til familiegudstjenesten. Det var meget proppet, men også julehyggeligt. Den næste familiegudstjeneste er søndag d. 31.1. kl. 11.00. Den dag er der kirkedinner efter gudstjenesten, hvor alle er velkom30

ne. Familiegudstjenestehjælpere og børnekor medvirker igen. I øvrigt er vore familiegudstjenestehjælpere så gamle, at de stopper om et år. Derfor: hvis du kender et barn, som går i 2.-5. klasse, må du gerne spørge ham/ hende, om vedkommende kan lide at optræde, for så er det måske noget at blive familiegudstjenestehjælper. Vi mødes fem gange om året for at forberede og gennemføre vore familiegudstjenester. ”Helt enkelt” I Haderslev Stift er en præst og en organist ansat til bl.a. at skabe fornyelse af gudstjenestelivet. I den sammenhæng har de udgivet et hæfte, som de kalder ”Helt enkelt”, fordi

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

det er helt enkle sange, som har et andet præg end vore klassiske salmer. Ofte kan vore gode, gamle salmer være svære at forstå. Det kræver en vis øvelse – og måske gennemlæsning flere gange – at forstå, hvad de dybe salmer handler om. Med sangene fra ”Helt enkelt” får vi et helt andet sangudtryk i gudstjenesterne, som præger en sangglæde og en begejstring over straks at kunne være med. Det drejer sig enten om

enkle tekster og melodier eller om såkaldte ekkosange, hvor kirkesangeren synger for, og vi som menighed gentager. Det eksperimenterer vi en del med for tiden i Højby. Det skaber en god afveksling til de dybe salmer. Måske synger vi nogle af disse enkle sange næste gang, du er til gudstjeneste i Højby.


Kirken Af Marie Egeskov

Højby Dyreklinik

Folkekirkens Nødhjælp Den årlige sogneindsamling er i år søndag, den 13. marts 2016. Sogneindsamlingerne blev opstartet i 1999 gennem et stærkt samarbejde med lokale sogne over hele landet. De indsamlede penge går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde blandt verdens fattigste. Her i Højby-Lindved området vil vi også gerne være med til at gøre en forskel. Det er derfor håbet, at såvel tidligere indsamlere som nye, vil bruge et par timer for den gode sag. Samtidig er der garanti for god motion. Dagen kan begyndes med deltagelse i morgengudstjenesten kl. 08.30. Fra kl. 09.30 bydes indsamlerne på en kop kaffe, the eller kakao i Sognehuset,

Din dyreklinik i nærområdet

Højbyvej 37, og der udleveres indsamlingsbøsser, ruter m.v. Efter indsamlingen vil der være en portion suppe. Af hensyn til planlægningen bedes indsamlerne venligst tilmelde sig til indsamlingsleder Marie Egeskov – og jeg glæder mig til at høre fra Jer Tlf. 29 65 65 13 eller mail: marieegeskov@gmail.com Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. ”Vi tror på et liv før døden”

Klinik for mindre husdyr

Højbyvej 38 B, 5260 Odense S, tlf. 65 95 80 03 www.hojbydyreklinik.dk

TOFT’S

VINDUESPUDSNING Økologisk vinduesvask

Toft’s HAVESERVICE

Græsslåning, hækklipning og fliselægning

Telefon 23 11 55 14

Af Marie Egeskov

Thank you for the music - et superhit af Abba fra 1977 får mig til at tænke på alle de dejlige sang- og musikoplevelser, der har været i kirke og sognehus i årets løb – tilrettelagt af kirkens organist, suppleret af vor kirkesanger (ofte med violin), vor graver/kirketjener (og sanger), samt det herlige børnekor. Fantastisk, at vor kirke har så dygtige og engagerede medarbejdere. Året har budt på musisk kyndelmisseaften, og et spændende Carl Nielsen Spil

  Kirurgisk og   Omsorgsfuld og ommedicinsk behandhyggelig behandling ling af familiedyr   Salg af foder, liner   Hundetræning og og andet tilbehør til adfærdsbehandling familiedyr   Alternativ behandling   GRATIS VEJLEDNING til nye hvalpe-ejere – ring og hør nærmere

Se vores hjemmeside

www.bjarne-toft.dk

Dansk arrangement - en glad forårskoncert, og en stemningsfuld julekoncert - ligesom gudstjenester i påske, pinse, høst, alle helgen, 1. søndag i advent, og de 9 læsninger, m.fl., er blevet smukt suppleret med ekstra instrument og sang. Så Thank you for the music i året, der gik. Godt Nytår.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

31


Sporten

Sporten

Sporten

Af Birgitte Graff

Generalforsamling Højby S&G 2016 Fodbold Budo Badminton Gymnastik Skydning Fitness Tennis Bordtennis Håndbold Hovedforeningen

26. januar 25. februar 3. marts 25. februar 1. marts 22. februar 2. marts 17. marts 11. marts 30. marts

kl. 19.30 Kl. 20.30 Kl. 19.00 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Kl. 19.00

Højbyhallerne Højbyhallerne Højbyhallerne Højbyhallerne Skydekælderen Højbyhallerne Højbyhallerne Kælderen Højbyhallerne Højbyhallerne

Af Søren Rasmussen

Hvad er badminton? Det er leg for alle aldre. Nogen tager resultatet som det vigtigste – andre det sociale samvær, men fælles for alle er, at du kommer op af stolen, får rørt lunge- og hjertemuskulaturet, og sågar grinemuskulaturet. Er det blevet for meget af det gode, kan kroppen tilføres nogle få kalorier hos Pia i caféen, og når du kommer hjem, er du friskere, end da du rejste dig fra sofaen tidligere på aftenen: Det er badminton! - For øvrigt kan du nu tilmelde dig en bane i Højby Hallerne. Slå jer sammen, der er plads til 4 personer på en bane. Tilmeld jer gennem www.hojby-sg.dk, vælg ”badminton” og derefter ”tilmelding”.

Vælg et tidspunkt som passer ind i jeres hverdag og se, om der er en ledig bane – hvis ikke, så klik dig frem på nogen af de andre muligheder og se, om der er plads. Får du problemer er du velkommen til at kontakte 26 79 86 07 (Søren), så vil jeg prøve at hjælpe dig! - Prisen pr spiller er for resten af sæsonen 325,- kr. - Jo før du melder dig på, jo flere af de attraktive tider er ledige! - På gensyn til badminton i Højby – go`motion – sjov motion! Bestyrelsen Højby S&G Badminton

VVS og BLIK

Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele familien har glæde af hver dag fremover – f.eks.

Nyt badeværelse Nyt køkken Nyt bryggers

eller andre moderniseringer på din ejendom. Kontakt os og få et uforbindende tilbud.

Højby Varme & VVS Sanitet Garanti Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe Højbyvej 20, 5260 Odense S Værkstedsadresse Højbyvej 60

Tlf. 40 28 54 74 VVS garantien sikrer dig, at dit VVS arbejde holder hvad det lover. Og prisen holder til en sammenligning

32

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

-godt håndværk er vores ansvar!


Sporten

Sporten

Sporten

Af Michael Krohn Larsen

Nyt fra skytterne

Godt nytår til alle medlemmer og deres familie samt sponsorer og samarbejdspartnere.

Juleafslutning 2015 Først skal der lyde en stor tak til Søren fra SuperBrugsen Højby for stor hjælp og bidrag til vores andespil. Torsdag d 10. dec 2015 havde Højby Skytteforening juleafslutning. 45 skytter og deres familie var mødt op til en spændende, men også anderledes skydeaften. Først skulle der skydes på nogle meget svære skiver, og efterfølgende spilles almindeligt andespil. Det var første gang i lang tid, der skulle spilles andespil, så bestyrelsen var meget spændte. Kunne deres nye ide slå julekalenderen på TV2? I starten så det ud til, at TV2 ville vinde, men så overtog vindergenet til sidst, og alle børn og voksne fik en god aften. Vinder i børnerækken på skiveskydning 1. pl. Nicolaj Villadsen 2. pl. Nanna Pedersen 3. pl. Emil Langballe

Nu kan man se ind på banen Vinder i voksenrækken 1.pl. Bo Pedersen 2. pl. Jan Christensen 3. pl. Lars Thorup Tillykke til Michael Hansen, som vandt den flotte købmandskurv fra SuperBrugsen Højby.

Nicolaj og Nanna

Skoleskydning Højby Skole har i efteråret været nede at skyde skoleskydning på vores bane. Det var nogle rigtig hyggelige timer. Dejligt at få besøg af sådan en flok unge mennesker, der bare ønsker at lære at skyde. Deværre var der ingen af holdene, der kvalificerede sig til nogen finaleplads, men flere af skytterne har efterfølgende meldt sig ind i Højby Skytteforening for at lære mere. Der skal herfra lyde et stort: Hjerteligt velkommen til alle! Skydning ud til folket Her i juleferien har bestyrelsen og en fast skare af medhjælpere igen haft arbejdstøjet på, denne gang for at montere et vindue i væggen ind til skydebanen, således at vores gæster nu kan se direk-

te ind på banen fra vores opholdslokale, og skytterne kan se ud til forældre, kæreste eller andre og få en ”thumbs up” for en god skydning. Inde på skydebanen er der kommet skærm op på hver bane, således at instruktør og gæster kan følge den enkelte skytte og dermed nyde den flotte skydning sammen. Generalforsamling Højby Skytteforening afholder generalforsamling tirsdag d. 1. marts 2016 kl 19 i klubbens kokaler. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 8 dage før Bestyrelsen siger : Vel mødt!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

33


1866 H.S.&G.’s 150 års jubilæum 2016

Gymnastikafdelingens historie Gymnastikafdelingen i Højby S&G har været en del af foreningen siden foreningen blev grundlagt. I starten var gymnastikken dog ”kun” en del af skytternes legemsøvelser, som man kaldte det dengang. Det er desuden beskrevet, at det dengang også indebar spring over hest. I 1883 blev det registreret, at 21 mænd og 10 drenge deltog i disse aktiviteter. Redskaberne i disse år bestod af en plint, en rullemadras og springstøtter. I 1924 blev gymnastikafdelingen en afdeling for sig selv, dog stadig med fælles formand med skytterne. Bestyrelsen var desuden repræsenteret fra begge sider, med to gymnaster og tre skytter. I 1924 blev der holdt opvisning i Højby Forsamlingshus, nu med både kvinder, børn og mænd. I 1929 er det registreret, at der deltog 20 mænd (karle), 30 drenge, 30 unge damer og 30 piger til opvisningen. I 1959 fik skolen en ny gymnastiksal, hvor gymnastikafdelingen begyndte at træne. Desuden var der nu noget bedre omklædningsfaciliteter end der havde været i forsamlingshuset, hvor træningen normalt havde foregået. I 1961 blev det registreret, at der deltog i alt 111 gymnaster til afdelingens opvisning. I 1978 blev stortrampolin en del af afdelingen. I 1985 havde afdelingen endda springere med til DM, hvor der blev vundet en sølvmedalje. I 1980’erne prøvede afdelin34

gen at tage atletik ind under vingerne – dette tiltag holdt dog ikke og stoppede igen få år efter. I 1989 blev der registreret 300 medlemmer, hvoraf de 200 var børn og unge under 25 år. Hvordan ser det så ud i sæson 2015/2016? I sæson 2014/2015 rundede gymnastikafdelingen et medlemstal på 600 medlemmer. Vi har nu medlemmer i alle aldre, med yngste medlem på 2 år og ældste på 85 år. Dette er vi meget stolte over, og vi håber, at sæson 2015/2016 bringer et lige så godt resultat, og en lige så stor mangfoldighed blandt vores medlemmer. Der er sket meget i gymnastikafdelingen de sidste 150 år. I starten trænede de i forsamlingshuset eller udendørs, nu har vi to haller, en multihal og en hal på Højby Friskole, som vi benytter – samt ønsker om yderligere faciliteter. I starten havde de få og simple redskaber. Nu har vi diverse madrasser, springbaner, trampoliner, skumredskaber, springgrav mm. Der er sket en del på redskabsdelen af gymnastikken. I starten var det kun mænd og drenge, der gik til gymnastik, da kvinderne enten var husmødre eller piger på gårdene. Der var ikke tid til andet end arbejdet. I 2015, som læst herover, er afdelingen repræsenteret af både mænd, kvinder, piger og drenge i alle aldre. I starten var der kun få gymnastikhold i afdelingen. I

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

sæson 2015/2016 tilbyder afdelingen 22 forskellige hold indenfor både rytmeog springgymnastik, Zumba, Bodytoning, Tabata, stortrampolin, volley, Rope Skipping og floorball. I sæson 2014/2015 sendte vi vores Junior Mix af sted på rejse til Kroatien for at repræsentere foreningen og Danmark og vise, hvordan vi blandt andet dyrker gymnastik i Danmark. Til sommer afholder vi for fjerde gang Gymnastikskole for børn og unge i alderen 7-12 år. Aktivitetsmæssigt har afdelingen udviklet sig rigtig meget. I starten delte skytterne og gymnasterne formand. Nu har gymnastikafdelingen sin egen formand. Dog kan der ikke findes betegnelser over afdelingens formænd før 1969, da foreningen fik nye vedtægter. Derfor går listen over formænd ikke så langt tilbage. Og der er endda nogle af formændene, hvor vi ikke er helt klar over, i hvilke årstal de sad. Så hvis der er nogen, der kan hjælpe os med at opdatere nedenstående, vil vi rigtig gerne have den hjælp. Så kan vi få den opdaterede liste på vores hjemmeside. Formænd i Gymnastikafdelingen: 1969-1972: Else Madsen 1972-1973: Grethe Møller-Kristensen 1973-1978: Else Madsen 1978-1982: Else Jørgensen 1982-1988: Bente Nielsen 1988-1990: Per Laursen 1990-?: Laila Nielsen ?-1998: Bente Nielsen 1998-2004: Karin Justesen 2004-2011: Pernille Krongaard 2011- : Anna Jørgensen

I den nuværende bestyrelse sidder desuden: Brian Andersen: Næstformand og redskabsansvarlig. Pernille Krongaard: Kasserer. Klaus Rene Hansen: Sponsoransvarlig og redskabsansvarlig. Jesper Steffensen: Instruktøransvarlig. Bettina Lodberg-Jacobsen: Ansvarlig for artikler til Højby Nyt. Lene Bjeld Hørning: Suppleant. Kasper Schrøder: Suppleant og volleyansvarlig. I sæson 2015/2016 består gymnastikafdelingen af 6 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 16 hjælpeinstruktører og 30 instruktører. Vi er stolte af vores afdeling, og det, som er blevet bedrevet igennem de sidste 150 år. Og vi håber, at vi kan være med til fortsat at udvikle på Gymnastikafdelingens og Hovedforeningens historie. Stort tillykke til os alle med de 150 år! På vegne af Gymnastikafdelingen Formand Anna Jørgensen


1866 H.S.&G.’s 150 års jubilæum 2016 Disse billeder kan ses på Højby Lokalarkiv.

Gymnastik 1910

Gymnastik 1927

Gymnastik 1928

Gymnastik 1950

Gymnastik 1961

Gymnastik 1982

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

35


Sporten

Sporten

Sporten

Gymnastikafdelingen. Kalenderen siger nu 2016 og vi håber, at alle har haft en dejlig jul og er kommet godt og sikkert ind i det nye år. Årsskiftet betyder, at vi nu er i gang med anden halvdel af sæsonen. Vi håber, at alle er klar til at give den gas på de forskellige hold. Nu står sæsonens stævner og opvisninger for døren. Gymnastikafdelingens generalforsamling 2016. Gymnastikafdelingen vil gerne invitere alle medlemmer og deres familier til generalforsamling torsdag d. 25. februar kl. 18.30 i Højby Hallerne. I år har bestyrelsen valgt at ændre lidt på formen for generalforsamlingen og har derfor inviteret tidligere verdensholdsgymnast Nikolaj Tvedebrink til at holde et spændende oplæg om hans oplevelser på rejser med det sidste Verdenshold. Dette oplæg holdes i forlængelse af generalforsamlingen. Her vil I få et indblik i, hvad der foregår i foreningen i blandt andet formandens beretning. Nikolaj Tvedebrink er selv fynbo, nærmere betegnet fra Vissenbjerg, og han vil kunne inspirere mange af afdelingens gymnaster med sin historie. Han har sammen med de andre gymnaster på Verdensholdet været vidt omkring, og har på rejser både opvist og undervist mange forskellige steder i verden. Som medlem af Gymnastikafdelingen kan du tage din familie i hånden og deltage i vores generalforsamling helt gratis og de får så derved også mulighed for at høre 36

Nikolajs spændende oplæg. Af hensyn til forplejning vil vi gerne, at I går ind på afdelingens hjemmeside og forhåndstilmelder jer, så vi er sikre på at der er mad og drikke til alle: www.hojbygymnastik.mono.net. Allerede fra forsiden kan du klikke dig videre til tilmeldingen.

Nikolaj Tvedebrink

I år er vi så heldige, at alle de, der er på valg til bestyrelsen, ønsker at genopstille. I skal derfor ikke være nervøse for at blive valgt :-) Vi glæder os til at se jer! DGI opvisning i Højby Hallerne d. 12.-13. marts 2016. Højby Gymnastikafdeling vil igen i år stå for DGI opvisningen. Der er mulighed for at se børne- og juniorhold fra lokalforeninger på hele Fyn, samt nogle store efterskolehold. Nogle af efterskolerne har deres ”gammel” elevhold med. Det er hold, som er udtaget blandt tidligere elever, som har gået på efterskolen. Det er bl.a. Brobyholdet og Bernsholdet. Hele programmet for Højby opvisningen vil kunne ses på DGI's hjemmeside, DGI Fyn. Så hvis du skulle have lyst til at se en masse god gymnastik, så kig forbi Højby Hallerne d. 12.-13. marts 2016. Der er gratis adgang for børn og unge u/18 år. Voksne koster 50 kr. Der er mulighed for at betale med mobilpay. Hele overskudet går til gymnastikafdelingen, som bruger pengene til at købe nye redskaber til foreningen, så vi fortsat kan tilbyde vores gymnaster nogle gode træningsmuligheder.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Foto: Marianne Løth Pedersen Gymnastikafdelingens Lokalopvisning. Lørdag d. 16. april afholder vi gymnastikafdelingens lokalopvisning. Her er alle vores hold på gulvet og viser, hvad de har trænet med og lært i løbet af sæsonen. Vi glæder os til denne dag og håber på at se en masse glade gymnaster og tilskuere. Programmet for dagen vil kunne ses på vores hjemmeside, når det er færdiglavet. Husk, at du altid kan gå ind på vores hjemmeside og holde dig orinteret om, hvilke aktiviteter der sker i afdelingen. www.hojby-sg.dk. Under fanen ”kalender” står der

om de forskellige arrangementer, vi afholder, om ekstra træninger, aflyste træninger, hvornår der er ferie m.m. Til slut vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår. Vi håber stadig at se mange i hallerne og til de forskellige arrangementer her i forårets løb. På vegne af bestyrelsen Bettina Lodberg-Jakobsen.


Sporten

Sporten

Af Nina Fredensborg Øhlenschlæger, Klubleder i UngSyd

Sporten

Generalforsamling i Højby S&G tennisafdeling onsdag den 2. marts kl. 19 Nu er det igen ved at være den tid på året, hvor alle generalforsamlingerne løber af stablen. Vi vil gerne invitere alle medlemmer til en hyggelig aften, hvor vi i bestyrelsen meget gerne vil have netop DIN mening og forslag til hvad 2016 skal bringe på tennisbanerne, og hvad vi skal arbejde mod i de kommende år.

Kom og inspirer os onsdag den 2. marts kl. 19.00 i Højby hallen. Sportslige hilsner Michael Jensen

Airhockey

Ung til yngre Vil du være hjælpetræner - og stærk formidler i foreningslivet i Højby? - Er du mellem 12 og 18? - Vil du være med i et undervisningsforløb, hvor du bliver trænet i at kunne træne andre i din fritidsinteresse? - Du skal være villig til at bruge ca. 30 timer på at dygtiggøre dig. - Til gengæld får du gode chancer for at blive frivillig hjælpetræner – eller få et ungmedarbejderjob i UngSyd. Undervisningsforløbet er et samarbejde mellem HS&G og ungdomsskolen (UngSyd), SIKO m.fl. Du gennemgår bl.a. 1. del af Dansk Idrætsforbunds godkendte idrætsleder grundforløb, herudover får du ekstra træning i personlig formidling og lederskab. Forløbet godkender dig til at kunne

få en rolle som hjælpetræner i din idrætsinteresse. Du kommer igennem temaerne; Idrætsskader (E-learning), Idræt for børn og unge, Idræt og træning svarende til DIF træner niveau 1. Der udstedes bevis for gennemførelse, og der kan senere bygges ovenpå til næste trænerniveau. Herudover undervises du i at præsentere noget for andre, og du får styrket din personlighed og dit selvværd. Undervisningen foregår: Lørdag d. 7.11. kl. 9-20 og søndag d. 8.11. kl. 9-17. Herudover skal du deltage i yderligere 2 dage, hvor du kan vælge mellem enten man & tirs i vinterferien kl. 9– 17 eller 4 aftner a´ 4 timer i marts måned efter nærmere aftale på holdet.

Aktive tennisspillere

Nærmere info og tilmelding til: Nina: nf@odense.dk eller til 29 63 10 26.

Fodboldbane

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

37


Sporten

Sporten

Sporten

Højby Håndbolds Aktivitetskalender 2016 Søndag den 10. januar Torsdag den 21. januar Søndag den 28. februar Torsdag den 10. marts Fredag den 11. marts kl. 19:00 Lørdag den 19. marts

Højby S&G 150 års Jubilæums FEST

Lørdag den 9. april Torsdag den 14. april Lørdag & Søndag den 18 & 19 Juni UGE 27 eller 31 UGE 33

Af Karen Bøgebjerg

Damehåndbold Begge byens damehold har klaret sig flot i den forrige halvsæson. Førsteholdet i Fynsserien sluttede første halvdel på en 6. plads og overgår til næste halvdel på en delt 4. plads efter omrokeringerne, hvor to hold er rykket ned i S1, og to nye hold er kommet til. Holdet sluttede af med en vigtig sejr på udebane mod Haarby, hvor de kom bagud fra start, men fik kæmpet sig tilbage og ender med en kneben sejr på 24-23. Som start på sæsonen skal FS damerne møde Ollerup/ Skerninge på hjemmebane i en kamp hvor udeholdet med garanti brænder efter revanche – efterårets kampe begyndte med en stor sejr til Højby, da de slog 3. divivisonsnedrykkerne fra Ollerup/Skerninge med 25-16 på udebane. Andenholdet klarede deres første halvsæson i S2 ganske pænt og endte på en 8. plads, 38

Hjemmekampe i Højby Hallerne Hjemmekampe i Højby Hallerne Hjemmekampe i Højby Hallerne Hjemmekampe i Højby Hallerne Generalforsamling i Højby Håndbold

á point med damerne fra Tved. Holdet sluttede dog desværre efterårets kampe med 4 nederlag i træk og trænger til en sejr for at starte forårssæsonen godt ud. Den sidste kamp bød dog på ganske godt spil fra Højbys S2 damer, da de mødte puljens tophold fra IF Stjernen. Men holdet måtte stadig tage hjem til Højby med et nederlag på 21-16. Søndag d. 10. januar spilles der hjemmekampe i Højby Hallerne, og her står Højbys S2 damer overfor en ukendt modstander i Østfyns HK3. Hvad den kommende halvsæson vil ende med af placering vil tiden vise, men damerne er klar til endnu en halvsæson med, forhåbentlig, flere sejre og en masse gode håndboldkampe i Højby Hallerne. Kom og støt byens håndboldhold!

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Hjemmekampe og kåring af årets spiller og træner, Støtteaktier og KLUBFEST Sæsonafslutning B&U Klub tur til Neumünster i Tyskland DHF Håndboldskole for U10 - U12 - U14 DHF Skum Håndboldskole for U6 & U8

Af Martin Knudsen - B&U

Ungdomsafdelingens juleafslutning Ungdomsafdelingen afholdt d 17.12.15 et brag af en juleafslutning. Arrangementet startede med, at der blev taget et fælles billede med næsten alle de juleglade ungdomsspillere, derefter startede en noget utraditionel håndboldturnering med anderledes regler. Det var specielt en stor oplevelse for de nye U-10-spillere, der fik lov at prøve kræfter med ”de store” i klubben.

Efter turneringen var der fællesspisning med pitabrød og hvad dertil hører. En stor tak til Pia og hendes piger, der stod for maden. Det var en super hyggelig aften og om fredagen blev det seniorernes tur til at holde deres afslutning. Håndboldklubbens bestyrelse vil gerne takke alle, som var med til at hjælpe til begge arrangementer.


Sporten

Sporten

Sporten

De juleglade ungdomsspillere

Julemanden fik også tid til at besøge håndboldbørnene

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

39


Sporten

Sporten

Sporten

Fodboldafdelingen afholder generalforsamling Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 i Højby Hallernes Cafeteria Vedtægter fremgår af Højby S&G’s hjemmeside. Dagsorden: Valg af formand (2 år) Valg af bestyrelsesmedlem (2 år) Valg af bestyrelsesmedlem (2 år) Valg af bestyrelsesmedlem (2 år) Valg af bestyrelsesmedlem (1 år) Valg af bestyrelsesmedlem (1 år) Valg af suppleant (1 år) Valg af revisor (1 år) Valg af revisorsuppleant (1 år) Evt. forslag sendes til formand Michael Gervig på gervigmichael@hotmail.com senest 19. januar 2016.

Som det ser ud pt. udtræder en væsentlig del af den nuværende bestyrelse, så der bliver brug for nye kræfter, hvis vi fortsat skal drive vores fodboldklub og skabe

Fodboldafdelingen gode rammer og oplevelser for vores børn og unge i Højby. Håber der sidder nogle personer, som har tid og lyst til at bidrage til den vigtige opgave.

Spørgsmål til opgaver og lignende kan rettes til formand Michael Gervig, mobil: 60 12 63 21 eller mail: gervigmichael@hotmail.com.

I november afholdt fodboldafdelingen SportMaster Cup 2015. Det var en fantastisk weekend, hvor begge haller summede af liv og god stemning. Stor tak til alle vores frivillige for indsatsen i weekenden. Uden dem var det ikke muligt at give så mange børn og unge en god oplevelse med hjem. Og stor tak til alle vores sponsorer, som gjorde det muligt for os at uddele præmier til alle deltagere.

40

Tak til: Marcus – Have it all – Rosengårdcentret Creme Fraiche - Rosengårdcentret Texas Build a Bear Dorte E. Coiffure M-Design v/Mette Puck Højby Hallernes Cafeteria Fakta Pizza Løg Sparekassen Fyn Free Concept Min Købmand i Holluf Pile Petronas Den gamle Kro Billig-Fitness.dk Roulunds Braking Matas - Dalumvej Triumph - Tarup Center Backstage SportMaster - Dalumvej Albani Danske Bank Focus Advokaterne Helt perfekt at kunne uddele kælke fra Texas Egmont Forlaget på vinterens første snevejrsdag. Og de gjorde lykke.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk


Sporten

Sporten

Ved årets stævne var der også arrangeret tombola, som gav liv og glade vindere

Sporten

Ungerne sidder klar til at heppe på deres træner

Med disse tilskuere var det ikke svært at se, at U15-drengens pulje var i gang.

Der var fine medaljer til alle deltagere på de yngste hold.

Her gøres klar til den populære trænerkonkurrence, som gav masser af spænding, jubel og grin undervejs.

Selv om man er stævnets sidste hold, så er humøret alligevel i top.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

41


Aktivitetskalender Lørdag d. 23. januar. Højby Sundhedscenter. Foredrag (lørdag & søndag). Hollufgårdsvej 10A.

Mandag d. 1. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16.

Mandag d. 15. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Generalforsamling, kl. 13-16.

Søndag d. 24. januar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag. 2. februar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Tirsdag. 16. februar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Højby S&G, Håndbold. Hjemmekampe. Højby Hallerne.

Lørdag d. 6. februar. Højby S&G, sponsor. Fastelavnsfest. Højby Hallerne, kl. 9.

Onsdag d. 17. februar. Højby Sundhedscenter. Meditation. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19.

Højby S&G, sponsor. Reklamebanko. Højby Hallerne, kl. 13.30.

Torsdag d. 18. februar. Højby Kirke. Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19.

Mandag d. 25. januar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Bogcafé, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Højby Sundhedscenter. Meditation. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19. Tirsdag. 26. januar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Bowling, kl. 13-16. Højby Kirke. Litteraturkreds. Allerup Præstegård, kl. 19. Højby S&G, Fodbold. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19.30. Fredag d. 29. januar. Café Bakkegården. Kristian Lilholt. Bakkegården, kl. 18.30. Lørdag d. 30. januar. Højby Sundhedscenter. Massagekursus (lørdag & søndag). Hollufgårdsvej 10A. Søndag d. 31. januar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Bibliotek. Teater for børn. Højby Bibliotek, kl. 14-14.45. 42

Søndag d. 7. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Mandag d. 8. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Underholdning, kl. 13-16. Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag. 9. februar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Fællesspisning, kl. 13-16. Torsdag d. 11. februar. Foredragsforeningen. Foredrag om Sønderjylland. Sognehuset, kl. 19. Højby Kirke. Samtaleforum. Sognehuset, kl. 10-12. Søndag d. 14. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby Bridgeklub. SuperBrugsen Cup. Højby Skole. Højby Bibliotek. Film 7-11 årige. Højby Bibliotek, kl. 14.

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

Højby Hallerne, kl. 18.30. Højby S&G, Budo. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 20.30. Fredag d. 26. februar. Café Bakkegården. Miriam Mandepiri. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 28. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11. Højby S&G, Håndbold. Hjemmekampe. Højby Hallerne.

Fredag d. 19. februar. Café Bakkegården. Erik Grip. Bakkegården, kl. 18.30.

Mandag d. 29. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Fællesspisning, kl. 13-16.

Søndag d. 21. februar. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Tirsdag. 1. marts. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16.

Mandag d. 22. februar. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Foredrag, kl. 13-16.

Højby S&G, Skydning. Generalforsamling. Skydekælderen, kl. 19.

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Højby S&G, Fitness. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Tirsdag. 23. februar. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Bjergbanden, kl. 13-16. Højby Kirke. litteraturkreds. Allerup Præstegård, kl. 19. Torsdag d. 25. februar. Højby Sundhedscenter. Generalforsamling. Hollufgårdsvej 10A, kl. 19. Højby S&G, Gymnastik. Generalforsamling.

Onsdag d. 2. marts. Højby S&G, Tennis. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Torsdag d. 3. marts. Højby Kirke. Samtaleforum. Sognehuset, kl. 10-12. Højby S&G, Badminton. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Fredag d. 4. marts. Café Bakkegården. Tarteletaften. Bakkegården, kl. 18.30. Søndag d. 6. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.


Aktivitetskalender Højby Kirke. Døvegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 14. Mandag d. 7. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Banko, kl. 12.30-16. Højby Bibliotek. Generalforsamling. Højby Bibliotek, kl. 18.15. Tirsdag. 8. marts. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Medlemsmøde, kl. 13-16. Højby Bibliotek. Foredrag. Højby Bibliotek, kl. 19. Torsdag d. 10. marts. Foredragsforeningen. Generalforsamling. Sognehuset, kl. 19. Højby S&G, Håndbold. Hjemmekampe. Højby Hallerne.

Fredag d. 11. marts. Café Bakkegården. Poul Reaichard aften. Bakkegården, kl. 18.30. Højby S&G, Håndbold. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Lørdag d. 12. marts. DGI (Lørdag og søndag). Gymnastikopvisning. Højby Hallerne. Søndag d. 13. marts. Højby Kirke. Gudstjeneste. Højby Kirke, kl. 8.30. Højby Bibliotek. Film 12-16 årige. Højby Bibliotek, kl. 14.

Højby Lokalhistoriske Arkiv Højbyvej 66, kl. 14-17. Tirsdag. 15. marts. Højbylund Ældreklub. Hyggeligt samvær, kl. 10-13. Banko, kl. 13-16. Onsdag d. 16. marts Ordinær generalforsamling i Højby Vandværk Forsamlingshuset kl. 19.30.

Højby S&G, Bordtennis. Generalforsamling. Højby Hallerne, kl. 19. Fredag d. 18. marts. Højby S&G’s jubilæum. Sodavandsdiskotek. Højby Hallerne, kl. 19-23. Café Bakkegården. Lasse og Mathilde. Bakkegården, kl. 18.30.

Torsdag d. 17. marts. Højby Kirke. Menighedsrådsmøde. Sognehuset, kl. 19.

Lørdag d. 19. marts. Højby S&G’s jubilæum. Halfest og diskotek. Højby Hallerne, kl. 19-02.

Højby S&G’s jubilæum. Reception. Højby Hallerne, kl. 14-17.

Søndag d. 20. marts. Højby Kirke. Familiegudstjeneste. Højby Kirke, kl. 11.

Folkekirkens Nødhjælp. Sogneindsamling. Mandag d. 14. marts. Højby Seniorforening. Åbent Hus, kl. 10-12. Tøjdemo, kl. 13-16.

www.lindvedfrugt.dk Salg af frisk frugt af egen avl Lindved Frugt v/ Lars Andersen Hegningvej 2, Lindved (bag Lindvedparken) 26 74 77 64. www.lindvedfrugt.dk

Åbningstider: Bodsalg fra selvbetjeningsbod hver dag fra kl. 8.00-21.00 Der kan betales kontant og med MobilePay

Vi sælger frugt indtil marts

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk

43


44

www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk