Page 7

Solutions

VÅR VISION - ATT UNDERLÄTTA

Vår vision är att underlätta din arbetsdag och det vill vi göra genom att hitta lösningar och produk­ ter som förenklar installationen och kortar ner produktionstiden. I november 2017 skrev Motormagasinet en artikel om det samarbete vi har med en stor lastbilsdepå. Där berättade arbetsledaren på anläggningen att fordonsägarna vill ha alltmer belysning monterad på sina lastbilar och betonade hur viktigt det är att kapa ledtider och hitta lösningar som förenk­ lar arbetet för mekanikern. Han förklarade att det arbetet många gånger landar på leverantören. Vår försäljningschef Håkan beskriver hur vi tillsam­ mans med kunden hela tiden försöker hitta sätt att effektivisera arbetet och montaget för verksta­ den. I takt med att vårt samarbete med tillverkaren vidareutvecklats har vi tagit fram en serie kundu­ nika specialprodukter. Ett exempel är belysning med monterad originalkontakt, speciella rostfria fästen för snabb och enkel montering av arbets­ belysning, varningsljus eller extraljus och kundu­ nika kablage. Vi ser det gemensamma arbetet som en unik möjlighet att genom en tät dialog med kunden vidareutveckla vårt tekniska kunnande och vårt

arbetssätt med skräddarsydda och fordonsanpas­ sade lösningar. Vi brinner för det vi gör och med visionen att förenkla din arbetsdag stannar vi inte i vår ambition att hitta lösningar som är appli­ cerbara i flera kundsegment och på en rad olika användningsområden. Sedan intervjun med Motormagasinet har samar­ betet fördjupats och innefattar nu ett varningsljus­ koncept för bilar som utför vägarbetsjobb. Paketet som intuitivt nog kallas ”arbete på väg” innefattar blixtljus i lastbilens front, på sidan och bakåt, låga LED rotationsljus på lastbilens bakljuskonsoler, nattsänkning kopplat till halvljusautomatik och som tillval en LED ljusramp på taket. Förenklat beskrivet sker en automatisk nedtoning av ljus­ styrkan på varningsljus och ljusramp när det blir mörkt. Alla produkter har anpassats för snabbt och enkelt montage.

www.hba.nu

5

Profile for HBA Fordonsteknik

HBA produktkatalog 2019-2020  

Se vårt breda sortiment i vår produktkatalog.

HBA produktkatalog 2019-2020  

Se vårt breda sortiment i vår produktkatalog.