Page 52

MAXTEL EXTRALJUSRAMPER EXTRALJUS

MAXTEL SLIM RAMP 333 MM REF. TAL 25 12/24V

MAXTEL SLIM RAMP 471 MM REF. TAL 50 12/24V

Ljusstark E-godkänd extraljusramp med en längd på 333 mm i robust utförande med helljusbild. Lyser 1 lux på 250 meter.

E-godkänd extraljusramp i robust utförande med fjärrljusbild. Längd 471 mm. Lyser 1 lux på 380 meter.

Effekt: Spänning: Faktiska lumen: Mått (L x H x B): E-godkänd:

Effekt: Spänning: Faktiska lumen: Mått (L x H x B): E-godkänd:

27W 12/24 V 1728 333 x 57 x 70 mm R112

41W 12/24 V 2592 471 x 57 x 70 mm R112

Artikelnr: 12-JL9260

Artikelnr: 12-JL9291

MAXTEL SLIM RAMP 471 MM REF. TAL 25 12/24V

MAXTEL SLIM RAMP 645 MM REF. TAL 2-25 12/24V

Ljusstark E-godkänd extraljusramp med en längd på 471 mm i robust utförande med helljusbild. Lyser 1 lux på 320 meter.

Extraljusramp med kraftfull fjärrljusbild. Längd 645mm. Lyser 1 lux på 450 meter.

Effekt: Spänning: Faktiska lumen: Mått (L x H x B): E-godkänd:

41W 12/24 V 2592 471 x 57 x 70 mm R112

Effekt: Spänning: Faktiska lumen: Mått (L x H x B): E-godkänd:

Artikelnr: 12-JL9290

60W 12/24 V 3456 645 x 70 x 57 mm R112

Artikelnr: 12-JL9265

BRA ATT VETA

REFERENSTAL ECE R112

MAXTEL SLIM RAMP 921 MM REF. TAL 2-25 12/24V E-godkänd extraljusramp med en kraftfull fjärrljusbild. Längd 921 mm. Lyser 1 lux på 460 meter. Effekt: Spänning: Faktiska lumen: Mått (L x H x B): E-godkänd:

81W 12/24 V 5184 921 x 70 x 57 mm R112

På alla helljusstrålkastare och fjärrstrålkastare skall det finnas angivet ett referenstal. I Sveri­ ge finns ingen begränsning för hur stor sum­ man av referenstalen på ett fordon får vara. Referenstal anger maximal ljusstyrka för en viss lykta, enkelt beskrivet så talar referensta­ let om hur en strålkastare lyser. För två i övrigt lika strålkastare har den med högst referenstal längre räckvidd men något smalare ljusbild. I Sverige är referens 50 det högsta E-godkända referenstalet per strålkastare. Referenstal 37,5

Artikelnr: 12-JL9295

Referenstal 45

50

www.hba.nu

Profile for HBA Fordonsteknik

HBA produktkatalog 2019-2020  

Se vårt breda sortiment i vår produktkatalog.

HBA produktkatalog 2019-2020  

Se vårt breda sortiment i vår produktkatalog.