Page 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING S.

6

40

S.

S.

60

S.

86

S.

S.

114

132

OM HBA

FORDONSBELYSNING 6

Arbetsbelysning 8 Backljus 15 Arbets- och backljuspaket 16 Bakljus 18 Positionsljus och sidomarkering 24 Färdstrålkastare 30 Specialbelysning 32 Innerbelysning 34 Tillbehör 37

EXTRALJUS 40 Extraljusramper 42 Runda extraljus 51 Extraljuspaket 52 Fästen extraljus 57 Tillbehör extraljus 58

VARNINGSLJUS 60

Riktade varningsljus 62 Runtomlysande varningsljus 67 Varningsljusramper 72 Blåljus 74 Fästen varningsljus 77 Tillbehör varningsljus 83

FORDONSEL 86

Reläer och solenoid 88 Inverter, laddare och batterier 92 Släpvagnskontakter 94 Kontakter med kablage 96 Kontakter 98 Kabel och slang 105 Säkringar 107 Strömbrytare 109 Buntband, tillbehör 112

BACK-TV & MEDIA 114 Back-TV satser 116 Radio och högtalare 125 Antenner och kablage 127 Mobiltillbehör 130 Multimedia tillbehör 131

ARBETSPLATSUTRUSTNING & SÄKERHET 132 Brandsäkerhet 134 Förarkomfort 137 Arbetslampor, handlampor 139 Verktyg 141 Förbrukningsmaterial och tillbehör 142 Backvarning och varningsljud 143

OM HBA

HBA Solutions - Kundunika lösningar 2-5, 38, 99 Ljusskola - Bra att veta 13, 17, 43, 50, 51, 66, 92, 93, 95, 111, 131, 140, 141, 144, 145 HBA Premium vs HBA Standard 33 CSR och hållbarhet 146 Kontaktinformation 148

Vi reserverar oss för eventuella produkt- , text-, och bildfel i katalogen.

www.hba.nu

1

Profile for HBA Fordonsteknik

HBA produktkatalog 2019-2020  

Se vårt breda sortiment i vår produktkatalog.

HBA produktkatalog 2019-2020  

Se vårt breda sortiment i vår produktkatalog.