Page 149

MILJÖARBETE

STÄNDIG FÖRBÄTTRING

HBAs vision är att underlätta kundens vardag – nu och i framtiden. Med grund i det kvalitetsarbete vi bedriver genom vår ISO 9001 certifiering säkerställer vi en varaktig affär. Vi strävar efter att ständigt förbättra verksamheten och detta gör vi genom att: - Ta fram konkurrenskraftiga (funktion, prestanda och pris) produkter och lösningar enligt behov och förväntningar i respektive kundsegment. - Vi ska ur ett produktlivscykelperspektiv sträva efter en långsiktig och hållbar sortiment- utveckling. - Vi skall uppträda på sådant sätt att vårt arbete resulterar i långsiktiga relationer till varje enskild kund. - Hantera retur och reklamationer gentemot kund och leverantör på ett professionellt sätt. - Vår personal skall ha hög teknisk kompetens. Personalen hjälper kunderna att hitta rätt produkt till rätt applikation.

Vi har ett ur miljösynpunkt hållbart erbjudande och arbetar genom vår ISO 14001 miljöpolicy med att ständigt förbättra processer och rutiner. Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan och skydda miljön, betraktat ur ett livscykelperspektiv, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta gör vi genom att:

Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss. I första hand samarbeta med leverantörer, entreprenörer och transportörer som förbundit sig till vår Code of Conduct. Ta hand om vårt avfall på ett miljöriktigt sätt. Kartlägga och följa miljölagstiftning som berör vår verksamhet. Välja det för tillfället mest miljövänliga fordonet m.h.t. vårt sätt att använda tjänstebilar. Välja miljövänliga alternativ vid hemtagning av varor från leverantörer. Styra framtagning av produkter och förpackningar, användande av packmaterial och emballage mot att i största möjliga mån minimera miljöpåverkan. Ständigt förbättra vår verksamhet genom att beakta livscykelaspekter.

www.hba.nu

147

Profile for HBA Fordonsteknik

HBA produktkatalog 2019-2020  

Se vårt breda sortiment i vår produktkatalog.

HBA produktkatalog 2019-2020  

Se vårt breda sortiment i vår produktkatalog.